Torenklanken 1995 - nr 07

Page 1

33e jaargang

I nummer 71

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

maart 1995

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

-------~~~-m~mm~~~~~~~ G'68 Pastoor van de Kampstraat in Geffen.

* Aanwezig zijn om 09.00 uur, dan is de dag nog lekker lang!

* Voor opgave of informatie kunt u bellen: 04102 - 22607 (Ron of Marja) of 04102 - 21752 (Cees of Mieke). -= .....

20e G'68 BUITENTOERNOOI Op zondag 21 mei a.s. organiseert G'68 voor de 20e keer het jaarlijkse volleybaltoernooi in de open lucht. In de voorafgaande jaren speelden de meeste deelnemers in de kategorieën rekreanten en buurt- straat-volleybal. Hopenlijk doen er dit jaar weer veel buurt-verenigingen, straatteams,vriendenclubs of andere sportverenigingen mee. Ook competitie- en jeugdteams zijn van harte welkom! DOE MEE EN MAAK ER EEN GEZELLIGE EN SPORTIEVE DAG VAN!

* Inschrijfgeld:

f 36,- per team, jeugd: f 17,50 per team. * U kunt inschrijven in de volgende klassen: - regulier competiti e spelend, le + 2e klasse, dames of here~ 3e + 4e klasse, dames of heren B-jeugd (14-16 jaar), meisjes of jongens C- jeugd (12-13 jaar), meisjes of jongens - mini's, meisjes of jongens - rekreanten goed, dames, heren of gemengd - rekreanten redelijk, dames, heren of gemengd - buurt-straat, dames, heren of gemengd. * Een gemengd team bestaat uit minimaal 2 dames. *Voorde Rabo-bank-wisseltrofee wordt gestreden in de klasse heren-rekreantengoed. * Het team met de origineelste naam ontvangt de Cees Velthuis-trofee. * We spelen op sportpark de Biescamp aan de

* Tot ziens op zondag 21 MEI 1995!

BRABANTSE AVOND HET BOEKELS ·. KWARTIERKE OP BRABANTSE AVOND IN VINKEL OP 9 APRIL. Op zondag 9 april zullen op de 3e Brabantse avond in Vinkel, Willem Iven en het Boekels Kwartierke optreden. Deze avond , die georganiseerd wordt door de vriendenkring Vladeracken in samenwerking met radio Vladeracken, wordt gehouden in café d'n Driehoek in Vinkel en begint om 20 . 00 uur. Willem Iven woonde overal in Brabant, maar tegenwoordig woont hij in Herpen, waar hij op zondagmiddag verhalen voorleest in zijn huiskamer. Hij schreef allerlei serieus werk, maar hij is vooral bekend om zijn komische verhalen in het dialect. Hij verzamelde overal in Brabant de verhalen en h:ü reist stad en land af om ze te vertellen. Hij doet dat op een speciale manier en soms ook wat ondeugend. Op 9 april zal hij zijn verhalendoos weer wijd opentrekken.. Het Boekels Kwartierke komt natuurlijk uit Boekel en ze bestaan uit 2 mannen en 3 vrouwen. Ze bestaan al 15 jaar en zijn in die tijd een begrip geworden in heel Brabant . Overal waar ze komen is het feest. Ze maken een lekker stukske muziek met een humoristische kijk op de samenleving van vandaag en gisteren. Het is een gegarandeerd succes voor een heerlijk avondje uit. Kaartjes zijn te koop bij café d'n Driehoek in Vinkel, Meijer schilder-winkel in Nuland of v/d Doelen bloemenshop in Geffen. 1


............................ 11=··ö··=1F ........:..

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

~

""""

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

*

VERZEKERINGEN

v. HERPEN V.O.F.

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

1ro·,,i:•·······..

~:i

VAN TUIJL ~ makelaardij bv ~ 't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Gellen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


MARIASCH □□ L

GEFFES VOLK 'MOORD IN HET STERFHUIS' door toneelvereniging 'Geffes Volk' . Vrijdagavond 10 maart was ik getuige van een moord! Ja, ik zag het voor m1Jn eigen ogen gebeuren. Gelukkig was het maar spel ..... 'Geffes Volk ' bracht namelijk de thriller 'Moord i n het sterfhuis' van Loek Elich. Nog nooit eerder waagde deze Geffense toneelvereniging zich aan een ernstig stuk; de spelers leefden zich andere jaren steeds i n in een komisch verhaal . Nu dus iets geheel anders. En het moet gezegd worden : Het ging ze goed af. Zo op het eerste oog speelden de zenuwen geen rol. De souffleurs hadden niet al te veel werk.En kreeg een speler dan eens een totale black- out dan werd dat vakkundig opgevangen door een medespeler (Ja, inspecteur De Vos weet van wanten). Nu even het verhaal: Via een kaartspel, gespeeld door Rien van Schijndel alias inspecteur De Vos, wordt een moord opgel ost . En wel de moord op Anna de Wit (gespeeld door Hanneke Jonkergouw), één van de drie zussen. Zij is net als haar zus Vera na 20 jaar weer terug in het ouderlijke huis . Hun zus Maria heeft hen gevraagd te komen omdat moeder op sterven ligt. De zusterband tussen de drie vrouwen is rondom slecht te noemen. Vera kan Anna niet luchten of zien omdat zij haar vri end Tom heeft ingepikt. Anna op haar beurt verwijt Vera dat zij geer hand heeft uitgestoken toen Anna werd verkracht door Tom. Maria speelt steeds de bemiddelende zus. En dan plotsklaps overlijdt Anna na het eten van een kersenbonbon. Tijd voor inspecteur De Vos .... hij moet ui tzoeken wie Anna vermoord heef t en dat valt niet mee. Er zijn immers veel personen met een motief . Of zoal s een toeschouwer in de pauze het verwoord: 'Volgens mtj heeft de souffleur het gedaan'. De Vos heeft het gehele derde bedrijf om tot de slotsom te komen dat Maria de moordenares is. Zij heeft gehandeld uit wraakge voelens. Haar bekentenis i s een fraai stukje acteer- én belichtingswerk.

PROJECT: "Met de muziek mee". In de periode van 20 tot en met 24 februari 1995 is er op de Mariaschool een oject gehouden met als thema "MET DE MUZIEK MEE" De doelstellingen van het project zijn onder andere geweest om * bij de kinderen van onze school de belangstelling op te wekken voor muziek e n de verschillende muzikale uitingsvormen * de kinderen te laten ervaren dat luisteren naar muziek fijn is * de kinderen te laten ervaren dat het zelf muziek maken door middel van zang of het bespelen van een instrument heel erg leuk kan zijn * de kinderen te laten ervaren dat bewegen op muziek heel ontspannend en een leuke vrijetijdsbesteding kan zijn . Wij denken dat wij met dit project onze doelstelli ngen hebben kunnen realiseren. Dit is echter alleen mogelijk geweest dankzi j de e nthousiaste en spontane medewerking van veel ouders, ooms en tantes, vrienden of bekenden van de leerlingen van de Mariaschool en de diverse verenigingen uit Geffer Zij allen hebben op onze school gedurende deze week een of meerdere demonstraties, ui tleg van instrumenten of voorspeeluren verzorgd. Hiervoor zijn wij jullie, Begeleidsters en kinderen van de majorettes Wik, begeleidsters en kinderen van volksdansgroep De Vlijtjes, koorleden Passe Partout, dirigent en leden van het studie-orkest WIK, dhr. van Lent, mw . R.Boeijen, W.v . d.Ven, I.v . d.Wetering, H.v.Schaijk, J.v.Gerven, mw.M.Pennings , B.v.Nistelrooy en J.v.d.Heijden. heel erg dankbaar en wij willen middels dit schrijven onze dank , mede namens alle leerlingen van de Mariaschool, nogmaals aan jull i e overbrengen. Bedankt!! Met vriendelijk groet, team van de Mariaschool.

'Geffes Volk' heeft door de uitvoering van 'Moord in het sterfhuis' bewezen dat zij ook een zwaarder stuk aankan. Red:Anita.

3


WIHABO

DRUKKERIJ

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen '

A.

* BLOEMEN * PLANTEN

Heeste rseweg 11

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fox: 04102-24795

Voor ol uw familie· veren ig ings· e n handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datu m b ij geboortekaartjes. drukkosten gra tis. G ra tis fe lic1to tiepakket bij g eboor te kaartjes. Ook voor copieerserv ice kunt u bi j ons te recht.

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITE IT IN VERS VLEES EN VLEESWAR EN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

§lagtdj Jo u.ünbK TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


VBOK Wel eens gehoord van de VEOK? *Weleens gehoord, ja, maar wat was dat ook alweer? * Of: nooit van gehoord! * Die antwoorden krijgen we vaker te horen. Daar zijn we overigens niet blij mee, want steeds vaker blijkt het van levensbelang te zijn dat iedereen, ook jongeren, weet van ons werk en ons zonodig ook weet te vinden! * De VBOK (vereniging ter bescherming van het ongeboren kind) is een instelling voor maatschappelijk werk en voorlichting, die zich ten doel stelt het ongeboren kind te beschermen en hulp te bieden aan de moeder (vader) en hun ongeboren kindin- nood. * Om dit doel te bereiken wil de VBOK: hulp bieden aan hen die door een zwangerschap in moeilijkheden zijn gekomen, of dreigen te komen . Niet alleen tij dens de zwangerschap, maar ook na de geboorte kan deze begeleiding/hulpverlening nodig zijn en ook daarvoor zorgt de VBOK. Het hulpverleningsnummer van de VBOK 06-0730 is dag en nacht bereikbaar en is op posters die op alle N.S.-stations in Nederland hangen te vinden. * Een minst ens even belangrijk facet van het VBOK werk is de voorlichting. Voorlichting wordt gegeven in diverse instellingen voor onderwijs en aan beroepsopleidingen, op verenigingen en op beurzen . Steeds meer scholen vragen voor hun leerlingen on onze gastlessen over het wonder van het leven. In Oss komen we o.a. op het T.B.L . , het Trias College, het MBO en het Mondriaan College. * De VBOK zoi niet kunnen werken zonder haar honderden vrijwilligers. Naast de 34 professionale krachten op het landelijk dienstencentrum in Amersfoort zijn in zo' n 170 plaatselijke werkgroepen ruim 170 vrijwilligers aktief . Deze VBOK werkgroepen geven plaatselijke bekendheid aan de VBOK. Om alles goed te laten verlopen verdelen ze de taken . Er zijn vrijwilligers die zich bezighouden met de hulpverlening en anderen die voorlichting geven op scholen. Weer anderen nemen het op zich de VBOK ter plaatse bekendheid te geven . (presentatie). Elk jaar is de VBOK werkgroep Oss te vinden op de Koninginnemarkt en op de markt in Nuland.

* Om het vele werk dat wij mogen doen te ondersteunen komt een kollektant bij u in de week van 27 maart a.s. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift . Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen naar het secretariaat VBOK oss. tel. : 04120 - 33548 Werkgroep VBOK OSS e . o.

RADIO VLADERACKEN VERNIEUWD De afgelopen maanden hebben het bestuur en de medewerkers van Radio Vladeracken de organisatie, uitstraling en de programmering van Radio Vladeracken geëvalueerd. Een en ander heeft geresulteerd in een duidelijkere organisatievorm, een nieuwe huisstijl en voor u als luisteraar het belangrijkste, een nieuwe programmering. Het in het najaar van 1993 gehouden luister onderzoek is leading geweest bij het vaststellen van de uitgangspunten voor de nieuw e programmering: - eigen gezicht van Radio Vladeracken is belangrijk. Programma's die het gezicht bepalen van de omroep hebben in de nieuwe pro grammering prioriteit gekregen. - het aanbieden van lokale informatie is de grondslag voor de lokale omroep. - méér doelgroepprogramma's op tijdstippen gunstig voor de doelgroep. Genoemde uitgangspunten hebben geresulteerd in de volgende wijzigingen: * op vrijdag een programma met een vooruitblik op het radio-weekend. * op de misse wordt weer een familie programma. '~ kinderprogramma Hoi Piepeloi naar zaterdagmiddag. * Griebelgrauw op het einde van de zaterdagmiddag. * ruim plaats voor jongerenprogramma's op de zondagmiddag ,:, nieuw programma met christelijke muziek *Gouden Oud op Verzoek start 's-zaterdags om 20.00 uur. * vanaf september 1995 worden de gemeenteraadsvergaderingen uitgezonden alsmede specifieke doelgroepprogramma's . kabelfrequentie 87,5 MHz, etherfrequentie 106.3 MHz Radio Vladeracken is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 04102-25366 . Onder dit telefoonnummer kunnen ook verzoek. Jes voor d e programma ' s " Vladeracken op verzoek" (zaterdag 14.00u- 15.00u) en "Goud en Oud op Verzoek" (zaterdag 20.00u- 23.00u) aangevraagd worden. 5


ROND DE DORPSPOMP De kerkgangers worden opnieuw geteld. Twee weekends. De gezinsviering van 18 maart was weer heel druk bezocht. De hoogmis van 19 maart was maar matig bezet op zondag. Ook de bezoekerf van de vieringen in de Kapel in het Klooste1 worden meegeteld. Blijft het aantal kerkbezoekers op peil in onze parochie? De volgende keer richten we er onze aandacht nog eens op. Het aantal C.D.-stemmers was in Maasdonk bij de Statenverkiezingen sterk gedaald. Dat stemt tot vreugde. 50 Jaar BEVRIJD blijft toch onze aandacht vragen. Op 2 april wil de Stamtafel graag alleen dit onderwerp bespreken. Oud-leden van de Oranjevereniging zijn hierbij bijzonder welkom . Ook de Heemkunde "Vladerack" nodigen wij uit daarbij te zijn. Verder nodigen wij iedereen uit, die daar een "zegje" over wil doen of een "boodschap" heeft. Vooral degenen, die de bevrijding in Geffen hebben beleefd en die zijn intussen 60 jaar of ouder, zouden we graag aan het woord laten. Hoe is de bevrijding precies gevierd, op welke dagen en op welke plaatsen? Meester Sloots heeft daarin nog een rol gespeeld. De pastoor maakte zich in die tijd zorgen over de niet meer te stuiten feestroes en de danspartijen op delen, zolders en schuren. Er werd overal gefeest. Waar werd het eerste openbare feest gehouden en schreeuwden de Geffenaren zich schor aan Het WILHELMUS? Thé Groos was er bij en Harrie de Smid en Herman Schouten, Wim Jansen, Jan van Griensven en anderen. Dat waren de aanstichters van het feestvuur dat letterlijk maar ook in alle harten brandde. Met die mensen willen wij de BEVRIJDING herbeleven, die hebben de mogelijkheid geschapen om die indringende vreugde te kunnen verwerken en te beleven. Het hele dorp was een familie met hun verhalen, hun angsten en zorgen; allemaal beleefden ze de gedwongen "evacuatie" naar Oss, Berghem en Schaijk. Wij hopen dat wij dat vuurtje nog eens kunnen aanwakkeren. Allen die dat hebben beleefd willen hun onbeschrijfelijke vreugde ondanks alle mogelijke chaotische toestanden in die tijd nog eens herhalen,samen herinneren, zodat het ons opnieuw aanspoort tot behoud van de zo duur bevochten "VRIJ-

HEID". 6

Daarom allemaal welkom op 2 april a.s. in café Govers, om 11.00 uur. We hopen dat er dan een actie-groep ontstaat om het herdenken van 5 mei te organiseren . Geffes Volk speelde 3 keer de spannende thriller "Moord in het sterfhuis", 3 keer een volle zaal, en allen genoten van de spanning, het begeesterde spel van de voortreffelijke plaatselijke acteurs,van het mooie decor en de sfeer in zaal Govers. De recensie in de krant deed beslist tekort aan de kwaliteit van de uitvoering. Weer een knap staaltje van onze toneelvereniging . Jammer blijft dat we in Geffen geen geschikte accomodatie hebben, waarin een toneeluitvoering echt goed uit de verf kan komen. Maar ondanks deze beperkingen slaagt men er toch in een aantal schitterende uitvoeringen op de planken te brengen. Gelukkig heeft de toneelverenigi ng een goed repetitielokaal in'Klavertje Vier', waar in alle rust het decor kan worden opgebouwd en de verlichting kan worden getoetst. Geffes Volk telt intussen 23 active leden. Men denkt erover ook de jeugd te gaan betrekken . Het zou een goede zaak zijn. Koninginnedag wordt intussen voorbereid door de E.S.G. onder voorzitterschap van Rien Oomens. Er is:e.al een aantal vt~willigers aangemeld om de kinderspelen te begeleiden maar nog niet voldoende. Rien Oomens zou het zeer op prijs stellen een telefoontje te ontvangen van nog meer helpende handen, en slechts voor een paar uurtjes, daarom meld u bij Rien tel. 24779. In de "Kouwe Noord", de nieuwe naam voor Broekstraat-Oost, staat weer een bomenrij aan weerskanten; het is er lang een kale bedoeling geweest en dat maakte de KOUWE NOORD echt kil. Het gemeentehuis wordt me toch een kolossaal gebouw, het Dorpsplein krijgt het er benauwd van, we houden ons hart vast al zien we toch met grote belangstelling uit, hoe het nieuwe HART van de gemeente Maasdonk er straks uitziet. Denk aan 2 april. U bent van harte welkom bij het onderwerp : "GEFFEN VIJFTIG JAAR BEVRIJD". Uw bijdrage kan van groot belang zijn.

11.00 uur café Govers, van de stamtafel 23.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' GEi!AAGD. Huishoudelijke hulp, 2 á 3 halve dagen per week . tel. 04102-21445 .


EFFE BUURTE MÈ

.....

GRADA VAN BALKUM (94 j.) "Dé kunde gé nie opschréven, wé ik allemoal meegemakt heb ..•. •••• ! Dat zegt Grada van Balkum-Wassenberg, de oudste bewoonster van huize De Heegt. Ik praat met Grada over haar leven op de dag dat de oudste van haar kinderen die nog in leven zijn, 79 jaar wordt. Grada, afkomstig uit Vorstenbosch, woonde als 'meid' bij Jas Schuurmans, die achterbleef met zijn drie kinderen Piet, Grada en Jan, toen zijn vrouw in het kraambed stierL "En" zegt Grada "als ge samen onder één dak woont en ge houdt van die kinderen, dan begrépte gé wel, wat er gebeurt!" Ze trouwde met Jas en runden samen een klein boerderij• tje. Ze maakten een armoedige tijd door, Er werden nog acht kinderen geboren : HarrieMarie-Jas- Toon- Cor-Bert-Riek- Bets "en ik heb nooit ginnen dokter oan m'n bed gehad bé de bevallingen, alleen een boerenvrouw!" Er was een goede verstandhouding met de "voorkinderen". Die tijd is niet altijd even gemakkelijk geweest. Toen haar man later ging werken verdiende hij met het maken van houtkuipen slechts f 11,- in de week en als je niet werkte, kreeg je niets. Ze verwoonden één kwartje in de week . Je kon lang niet alles kopen wat er eigenlijk nodig was Eén van de kinderen had een chronische ziekte. "Toen ik ze van school thuis hield , kreeg ik van de meester een 'proces'. Ziekenhuisopname in Utrecht was eigenlijk noodzakelijk, maar er was geen geld om de treinreis te betalen" . Twee zilveren rijksdaalders kreeg ze van iemand, maar die moesten worden terugbetaald. Plichtsgetrouw als Grada was, bracht ze de rijksdaalders al de dag na de opname terug. Gelukkig was er een andere gulle geverdie hen 'vooruit hielp'. "Er is geen huis zonder kruis , maar waar een wil is, is een weg" aldus Grada. Ze waren bijna 25 jaar getrouwd toen haar eerste man stierf aan een niervergiftiging. Dertien weken ziekbed gingen daaraan vooraf; Grada ging elke dag te voet naar het ziekenhuis in Veghel: één uur heen en één uur terug. Daarna was ze 15 jaar weduwe . Toen de kinderen het huis uit waren, sliep ze bij één van de zoons. 'Jodje van Dijk' bracht een keerpunt in haar leven. Hij kwam maandelijks rond met 'negosie': dagelijkse benodigdheden. Grada herinnert zich de maandagmorgen nog goed. Van Dijk zei die dag niets te komen verkopen , maar haar iets te willen vragen: •.•. of ze nog wilde trouwen •• • • . In Geffen woonde een weduwnaar zonder kinderen , wiens vrouw negen maanden geleden was gestorven en die heel moeilijk alleen

~on ziJn: Jas van Balkum. Contacten werden gelegd o.a . door een brief van Grada waarin ze schreef: "Ik heb m' n eer en m'n kleer schuld heb ik gin, mar centen heb ik ok nie; dan zuukte gij 't mar zelf uitl Een paar maanden kwamen ze bij elkaar. "Jas bracht alt ' een paar eier mee , een kropke sla en e~n poar snuupkes" zegt Grada. Eerst heb ik 'nagel mé koppen' geslagen en m'n kinderen gevraagd of ze er ~mé in konden stemmen. Toen trouwden we en er is geen beter huwelijk geweest! Ze gingen in Jas z ' n huis wonen in de Runrotstraat naast 'de Spar ' . "Het was vur Jas een hil oangoan" vindt Grada "want hij kreeg er in één keer 11 kinderen bij!" Grada ziet terug op meer dan 25 fijne jaren met Jas. Hij was altijd opgeruimd en maakte altijd veel schik. Veel herinneringen aan haar tweede Jas vinden we terug in Grada's kamer: een foto uit diensttijd; de grote kaars van het 25 jarig huwelijk; zijn stoel en zijn pijpen; het bidprenlje en de foto samen met zijn tweelingzus Kaat (onlangs op 100-jari ge leeftijd gestorven). Zijn evenbeeld werd in klei na gemaakt door Inez Oerlemans, maar dat staat bij één van de kinderen. "Daar kon ik niet telkens naar kijken!" Ook de eerste vrouw van Jas ,Dora, heeft bij Grada altijd een ereplaatsje behouden. Op kamer 8 in huize De Heegt leeft Grada nu haar leven verder met regelmatig bezoek van haar kinderen, kleinkinderen , achter- en achter-achterkleinkinderen , zo'n 80 in getal . Met de gordijnen een stukje opzij geschoven kan ze wat buiten kijken en haar vogeltje is haar 'buurt-kameraad'. "Hij kent men krék, als ik eten krijg, begint hij te schooien!" Grada houdt van kaaFten, leest de krant en gaat regelmatig de kapel binnen om een kaarsje op te steken . Ze zou graag zien dat er wat meer mensen van het huis bij elkaar kwamen in de huiskamer. Grada voelt zich tevreden en dankbaar , ondanks de armoede die ze vroeger heeft gehad . Ze prijst zich gelukkig dat ze alles nog zelf kan . Huize De Heegt kan zich gelukkig prijzen met Grada van Balkum , een plezierige bewoonster, waar velen graag mee te doen hebben.

HA-RA. Schoonmaken alleen maar met water ! Wij zoeken op korte termijn nog enkele consulentes . Inlichtingen: 077-870178 of 04101-79016

7


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: za. 19.00uur NULAND: za. 19.00uur VINKEL: za. 17.30uur

zon. 09 . 30uur zon. 10.00uur zon. 11.00uur

LITURGISCHE KALENDER WO. 29 mrt.* 19.00 Vastenmeditatie mmv. Passe Partout ZA. 1

april* 10.00 H.Mis mmv. Bej. Koor 19.00 H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk

zo. wo.

2

april

5

april* 19.00 Vastenmeditatie mmv Passe Partout

ZA. 8

zo. wo.

09.30 H.Mis mmv Gem . Koor

12 april *10.00 Boeteviering mmv Bej. Koor 19.30 Boeteviering mrnv Passe Partout

OOOPGESPREK Op dinsdag 4 april om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) is het volgende doopgesprek gepland. U krijgt alle informatie omtrent het dopen in onze paroch ie. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Als U uw huwelijk óf jubileum in de kerk wilt vieren, gelieve u contact op te nemen met Trudy Wijgers, tel. 23190 (s . v.p . tussen 19.00-20.00 uur). Zij maakt namens de pastoor de afspraken voor de parochianen van Geffen en Vinkel. GEZINSVIERING PALMPASEN Op za. 8 april vewachten we weer veel kinderen met een Palmpaasstok in de gezinsviering. We verzamelen om 18.45uur op het plein voor de Mariaschool en vertrekken onder begeleiding van eeri .W.I.K . groep naar de kerk . De kinderen kunnen na de viering de stok aanbieden aan een zieke, eenzame of alleenstaande persoon naar eigen keuze. 8

VASTENAKTIE Op vrijdag 7 april tussen 16.00-20.00uur komen jongeren die aktief zijn in onze parochie bij u langs met het "vastenzakje". Tevens krijgt u een folder met de diensten van de Goede Week aangeboden. We hopen dat u de jongelui vriendelijk te woord wilt staan : ze vragen tenslötte niet voor zichzelf! We steunen dit jaar met de geldelijke bijdragen het SUTRA-project dat investeert in de toekomst van Indiase vrouwen. Hopelijk bent u een gezellige, gulle gever!

09.30 H.Mis mmv Gem. Koor

april* 10.00 H.Mis mmv Bej. Koor 19.00 Gezinsviering met de Diaken mmv mmv Kinderkoor en W.I.K.

9 april

GEEF GEZOND Van harte ondersteunt de parochie de aktie "Geef gezond" van de krachtpatsers ten einde de bootreis 1995 te kunnen organiseren. Als we per gezin een kleinigheid geven, komen we al aan een aardig bedrag. Contactpersoon: Piet de Haas, tel 23374. Banknr. Krachtpatsers 11.58.26.165 o.v.v. bootreis .

MARCUSPASSIE De cantorij van de Paaskerk uit Oss zal op zondag 9 april de Marcuspassie van Reinhard Keiser uitvoeren . Deze passie vormt een onderdeel van de middagdienst die om 16.00uur in de Paaskerk aan de Weth. v . Eschstraat begint. Verscheidene musici uit de regio werken aan deze uitvoeri ng mee. U bent van harte welkom! (Info : Magda v. Riessen, tel. 04120 - 3361~ JEZUS CHRIST SUPERSTAR Een sfeervol passi everhaal met delen uit Jezus Christ Superstar. Dat brengen leerlingen van de zangpedagoge Antoinette Kouwenberg voor u i.s.m. de jongerenkoren "Octaaf" van de Pauluskerk en "Testify" van de Paaskerk . Begeleidend pianist is Rein Boeijen. Uitvoeringen op: dinsdag 11 april om 20.00 uur in de Pauluskerk te Oss, en woensdag 12 april om 20.00uur in de Paaskerk te Oss. U bent van harte welkom. De entreé is gratis (u mag een vrijwillige bi jdrage geven voor de onkosten),


CDActief VERKIEZIGEN PROVINCIALE STATEN Tijdens de verkiezingen voor de provinciale staten op 8 maart 1995 heeft in de gemeente Maasdonk circa 53% haar stem ui tgebracht op het CDA. Bij deze willen wij allen hartelijk bedanken voor het gestelde vertrouwen in onze partij. OMBOUW RIJKSWEG Tot op heden wordt door Rijkswaterstaat in alle voorstellen vrijwel niet i ngegaan op de noodzaak van een aansluiting Geffen en wordt er voorbijgegaan aan de tijdens de informatiebijeenkomsten gemaakte opmerki ngen. Voor Dorpsbelangen en het CDA was dit aanleiding om i n de raadsvergadering van 7 maart jl. gezameli jk een motie in te dienen In deze motie spreekt de raad zijn afkeuring uit over de afweging en het besluit door Rijkswaterstaat en door de commissie van bevindingen met betrekking tot het ontbreken van een eigen aansluiti ng Geffen. In verband hiermede wordt aan de Minister verzocht om diverse alternatieven opnieuw te bezien en het besluit zodanig te wijzigen dat een eigen aansluiting Geffen richting Nijmege n wor dt gerealiseerd. Een eigen aansluiting van Geffen r ichting Nijmegen is noodzakelijk voor een goede ontsl ui ting van de kern Geffen. Daarnaast heeft deze aansluiting voordelen voor de ont slui ting van de kern Vinkel . De motie is door de hele raad, met uitzondering van de heer Jan van Hoek van de Fractie Dorp Vi nkel, onderschreven. WAARDEGEGEVENS EN I NKOMSTENBELASTING Voor de ontroerende zaakbelast ing zijn door de gemeente de panden getaxeerd naar de waardepeildatum 1 januari 1992. Hierbij wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde. Vanaf 1 januari 1995 is de gemeente wettel ijk verplicht om de waardegegevens aan het Rijk en het Waterschap te verstrekken. Voor de diverse belastingen wordt dus ui tgegaan van dezelfde waarde. Daarnaast dienen alle gemeenten de panden opnieuw te taxeren naar de waardepeildatum van 1 januari 1995. Deze waarde naar de peildatum 1 januari 1995 geldt voor de jaren 1997 tot en met 2000. De wet biedt echter de mogelijkheid om gebruik te maken van de wetsfictie. De wetsfictie houdt onder meer in dat gemeenten die de waarde hebben vastgesteld op 1 januari 1992 niet opnieuw hoeven te taxeren en deze waarde mogen hanteren tot en met het jaar 2000. Aangezien de waarde naar de peildatum 1 januari 1992 lager is dan de waarde naar de peildatum 1 januari 1995 heeft de wetsfictie voordelen voor de belastingplichtige. Zouden we immers opnieuw taxeren naar de

peildatum 1 januari 1995 dan zalde waarde tenopzichtevan de peildatum 1 januari 1992 stijgen. Deze hogere waarde zal door het Rijk gehanteerd worden voor de vaststelling van het huurwaardeforfait bij de inkomstenbelasting. Naar aanleiding van vragen door de CDA- fractie in de raadsvergadering van 7 maart jl. is door het college aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van de wetsficti~ waardoor dus tot en met het jaar 2000 uitgegaan wordt van de waarde naar de peildatum 1 januari 1992. KINDEROPVANG Tot 1 januari 1996 wordt door het Rijk per gerealiseerde kindplaats een bedrag beschikbaar gesteld, Na deze datum worden deze middelen toegevoegd aan de algemene uitkering van de gemeente en zijn deze gelden vrij besteedbaar. De gelden kunnen dan ook voor andere doeleinden dan kinderopvang beschikbaar worden gesteld. De l aatst e ti jd i s uitvoerig stilgestaan bij de vraag "wat na 1 januari 1996; aansluiten bij Heesch en Lith, waar bij voor Maasdonk uitgegaan wordt van circa 20 kindplaatsen, of ni et en dus geen verplichtingen aangaan?'. De CDA- fractie en de gehel e raad is van mening dat we geen verplichtingen moeten aangaan voor kinderopvang na 1 januari 1996 . Voor de CDA- fractie hebben hierbij de navolgende overwegingen een rol gespeeld: l.Al vanaf 1992 zijn initiatieven genomen om kinderopvang van de grond te krijgen , Dit is niet gelukt, Omdat er op 31 december 1993 vrijwel geen kindplaatsen waren gerealiseerd, heeft het ons alleen maar geld gekost (meer dan f 40.000,00) . 2.In 1993 is onder alle inwoners een enquete gehouden . Hieruit bleek dat er slechts een geringe behoefte bestaat aan kinderopvang in onze gemeente. Ook op dit moment laat de behoefte te wensen over. 3.De kosten voor de gemeente voor 20 kindplaatsenbedragen circa f 100.000,00 per jaar . Dit vi nden wij iets te veel van het goede, gezien het nut voor een beperkt aantal mensen. 4.Kinderopvang is een primaire verantwoordelijkheid voor de ouders en het bedrijfsleven. Alleen wel is door de raad unaniem aangegeven dat kinderopvang mogelijk moet zijn voor mensen met een minium- inkomen. Ei nd 1995 zal dit door de gemeente nader worden uitgewerkt. INFORMATIE: Voor vragen en nadere inf ormatie kun je terecht bij: Frans van Nistelrooij (tel. 22572) Rini van de Ven (tel. 21653) Gerrit van den Helm (tel . 24311) Jan van Erp (tel. 22490) Mark van der Doelen (tel . 24385).

9


NIEUW IN GEFFEN EXCLUSIEVE LEUIE TWEEDE-HANDS-KINDERnJIDING Wat doen we met al die leuke kinderkleding, welke er nog leuk uitziet maar niet meer past? Een vraag die vele ouders zichzelf stellen als ze weer eens in de kleerkast van hun kinderen duiken. Leuke kleding, die vaak maar één seizoen gedragen is en, helaas, niet meer past, maar waarvoor destijds toch het nodige is betaald. Uiteraard zijn er veel gezinnen waar dan nog wel een jonger broertje of zusje is, of waar men er iemand in de familie- of vriendenkring bl ij mee kan maken. Toch leeft bij veel mensen steeds meer het besef dat het wel leuk is een bepaald bedrag terug te krijgen voor een aantal kledingstukken, om vervolgens zelf daarvoor weer iets nieuws te kunnen kopen. Dit geldt vooral voor de wat exclusievere merkkleding, welke vaak in aanschaf wat duurder is, maar er vaak nog erg goed uitziet na gedragen en gewassen te zijn. Vele mensen vinden het dan ook leuk om deze kleding tweedehands te kopen, omdat ze dan voor minder geld ook hun kinderen wat exclusiever kunnen kleden. Uiteraard gaat dit verhaal ook op voor de vaak zo leuke kleding, die door vele actieve moeders, zelf gemaakt wordt. Exclusief omdat je deze kleding niet in een winkel kunt kopen. Zodoende ontstond bij Marja Bongers uit Geffen het idee om te starten met de inbreng en verkoop van exclusieve tweedehands kinderkleding. De mogelijkheid bestaat nu om uw mooie exclusieve kinderkleding bij haar te koop aan te bieden. Hiervoor heeft ze aan huis een speciale ruimte ingericht, welke ze de naam "KOEKELOERE" heeft gegeven. U bepaalt zelf, in overleg met Marja een redelijke verkoopprijs. Ná verkoop van het kledingstuk ontvangt u 70% van het bedrag. Momenteel kunt u na telefonische afspraak terecht bij "KOEKELOERE" om kleding in te brengen, die gedragen kan worden in het voorjaar en in de zomer. Per 1 april as. start de verkoop hiervan. Openingstijden zijn: dinsdag 09.15 - 11.30 donderdag 13.15 15.15 uur buiten deze uren na telefonische afspraak. In de maanden juni en augustus bestaat dan weer de mogelijkheid om de najaaren winterkleding in te brengen, waarvan de verkoop per 1 september start. 10

Dus ouders, kijk de kleerkasten van uw kinderen na en kijk of u misschien ook nog wat in te brengen heeft en daarvoor misschien nog een l euk bedrag kunt krijgen. Om wat voor soort kinderkleding gaat het?: - bekende kinder merkkleding leuke aparte kleding zelfgemaakte of zelfgebreide kinderkledin~ vooral vanaf maat 92 maten tot 86 alléén als deze zeer exclusief is . De kleding dient uiteraard schoon te zijn en niet beschadigs of verwassen. KLeding graag inleveren met kleerhanger. In overleg wordt dan een redelijke verkoopprijs bepaald en ontvangt u, na verkoop 70% hiervan. Voor meer informatie kunt u bellen naar "KOEKELOERE", Marja Bongers, Lambertusstr. 10 te Geffen. Tel. : 04102 - 25593

BEJAARDEN NIEUWS TEKENCLUB VIJF EN VIJFTIG PLUSSERS: Tot einde maart is er in het oude klooster een tentoonstelling van tekeningen en schil· derijen te zien. Op velerlei verzoeken worden in de maand april, nogmaals de Collages van 10 jaren t ekencl ub welke te bezichtigen waren op de tentoonstelling van 29 januari in het oude klooster tentoongesteld. Waardoor u nogmaals deze fraaie werkstukken kunt bezichtigen van 10 jaren tekenen en schilderen. Tekenclub vijf en vi jftig plussers

I ERNIS INTER·ta.E # UR ~ schilders 1

ADVISEURS IN VERF

BEHANG

GLAS-VERF-BEHANG osSTELEFooN <04120)_431oageffen - 04102 - 23400 of 21201


EVENEMENTENSTICHTING De Evenementenstichting Geffen is momenteel druk bezig met de voorbereiding van allerlei activiteiten voor de viering van Koninginnedag op zaterdag 29 april a.s. Begin februari hebben wij aan een groot aantal verenigingen een brief verzonden met het verzoek om te bezien of men vrijwilligers kan leveren om mee te helpen. Tot op heden hebben wij enkele reacties op dit verzoek mogen ontvangen . Die verenigingen die nog niet hebben gereageerd of die welke helaas geen schrijven van ons hebben ontvangen , aarzel niet en laat alsnog wat van je horen . Vele handen maken licht werk of je medewerking wilt verlenen aan de opbouw, opruimen danweJ begeleiding van spelletjes . Verder is in het bestuur van de evenementenstichting uitvoerig stil gestaan bij demogelijkheid om een bevrijdingsfeest in Geffen te organiseren. Besloten is om hiervoor geen initiatieven te ontplooien. Een belangrijk gegeven dat nadrukkelijk de discussie hierover mede heeft bepaald, is het feit dat alle bestuurleden momenteel meer dan de handen vol hebben om de viering van Koni nginnedag en sinterklaas van de grond te tillen. Deze twee activiteiten zien wij momenteel als belangrijkste zaak en heeft dan ook vorig jaar geleid tot het opnieuw doen bemensen en herleven van de evenementenstichting. Een extra energie-impuls om nu reeds een aktiviteit, zoals een bevrijdingsfeest, zelfstandig te organiseren is niet mogelijk. In een volgende editie van Torenklanken hopen wij u verder te informeren over de organisatie van Koninginnedag op 29 april . Evenementenstichting Geffen.

door lady- speakster José. Aan deze avond werkten mee: - v.d . Bosch Mode - Schoen en Sportmode Jo Spierings - Optiek Stefan - Kapsalon Bettonviel - Schoonheidssalon Irma - Bloemenshop v.d . Doelen - Bijouterieën Bosch v. Erp - D.S.P. Belichting en muziek Dit alles vond plaats in zaal Govers, Mede door de fijne samenwerking kunnen we terug zien op een geslaagde avond. Daarom willen we vanaf deze plaats iedereen die hier aan heeft meegewerkt, heel hartelijk bedanken. Bestuur KVO.

PONYVRIENDJES VINKEL Tijdens de indoor dressuur-wedstrijd te Berlicum 2- 3-4- maart hebben "De Ponyvriendjes" uit Vinkel goed gepresteerd. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel . Klasse 11 cat. E 13e prijs Jelte Strik met Ivarno, 113 pnt. Klasse B cat. C Se prijs Gerbert v.d. Ven met Esmeran, 112p Klasse B cat. D le prijs Jelte Strik met Kwinten, 126 pnt. Ron Loeffen met Abner, 116 pnt. Nicky van Veghel met Joyce, 97 pnt. Klasse 11 cat . C 7e pr ijs José v.d. Doelen met Mariska, 114p 7e prijs Nicky v.Veghel met Gwendolyn, 114p Klasse B cat . A/B le prijs Gertjan v.d.Doelen met SunQuest, 126 pnt . Klasse 12 cat.C 3e prijs Gerbert v.d.Ven met Lady, 117pnt Klasse B cat. A Tessa v . d.Ven met Sonja, 108 pnt .

Op dinsdag 14 maart hielden we onze jaar lijkse modeshow. In een volle zaal showden onze leden en hun familie op haast proffesi onele wijze de nieuwe voorjaars en zomermode. Elegante damesmode, soepelvallend en onderling dikwi jls te combineren. Voor de jeugd geklede krijtstreepjes of sportieve jeans gecombineerd met ruimvallende shirts en sweaters. Door onze dressboys werd de herenmode geshowd van gekleed tot sportief. Ook de vrijetijds en sportkleding werd niet vergeten. Dit alles we:rdgezellig gepresenteerd

Klasse 12 cat. D/E Cheryl Kleijngeld met Brinta, 112pnt. Margy v . d.Elzen met Flame, 111 pnt. Klasse Ml cat. D/E Miranda v . Berkel met She-Ra, 101 pnt. Klasse M2 cat. D/E Jinke Strik met Rocky Mountain, 114 pnt Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. STEPHA.

11


Aanslagen gemeentelijke belastingen 1995 <S,~"'-

GEMEENTE

MAASDONK

/

Soorten belastingen

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt b.ier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F .H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dindsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955 12

Met ingang van 1995 ontvangt u ĂŠĂŠn aanslagbiljet gemeentelijke belastingen in plaats van aparte aanslagbiljetten voor onroerende-zaakbelastingen en de overige gemeentelijke belastingen. Om u wegwij s te maken in het doolllof van de gemeentelijke belastingen, wordt in dit artikel nader ingegaan op de diverse soorten gemeentelijke belastingen.

De gemeente Maasdonk kent de volgende belastingen: onroerende-zaakbelastingen; hondenbelasting; afvalstoffenheffing; rioolaanlegbelasting; rioolrecht; reiningingsrechten (geldt alleen voor bedrijven en wordt daarom in dit artikel verder buiten beschouwing gelaten).

Onroerende-zaak.belastingen Met ingang van 1993 heet de onroerend-goedbelastingen (0GB) voortaan "onroerende-zaakbelastingen" (OZB). De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit twee elementen, te weten: gebruikersbelasting; eigenarenbelasting. U moet gebruikersbelasting betalen als u op 1 januari 1995 een pand feitelijk gebruikte. U betaalt eigenarenbelasting als u op 1 januari 1995 eigenaar was van een pand. Woont u in een pand, waarvan u eigenaar bent, dan krijgt u een aanslag voor de gebruikers- en de eigenarenbelasting. De basis voor de heffing van de onroerende-zaakbelastingen is de waarde van een pand in het economisch verkeer. Anders gezegd: de verkoopwaarde van een pand direct te aanvaarden en leeg op te leveren. Deze waardebepaling heeft in Maasdonk voor het laatst plaatsgevonden in januari 1992. Het prijspeil van 1 januari 1992 is dus bepalend voor de aanslag 1995. Het tarief voor de onroerende-zaakbelastingen wordt bepaald op een vast bedrag voor elke f f3 .000,-- van de aan het pand toegekende waarde. Elke volle f 3.000,- waarde wordt een "eenheid" genoemd. Op het aanslagbiljet treft u de volgende tarieven aan: eigenaarstarief: f 4,68 (1994: f 4,46); gebruikerstarief: f 3,75 (1994: f 3,57).

Voorbeeld berekening belastingbedrag Waarde pand: f 90.000,--. Aantal eenheden: f 90.000,-- : f 30.000,-den.

=

30 eenhe-

Gebruikersbelasting 1995: 30 eenheden x f 3,7 5 per eenheid is f 112,-- per jaar*)


Eigenarenbelasting 1995: 30 eenheden x f 4,68 per eenheid is f 140,-- per jaar*) *)afgerond in guldens naar beneden.

Hondenbelasting Iedereen die in de gemeente één of meerdere honden houdt, is verplicht om hondenbelasting te betalen. De belasting bedraagt per jaar f 55,-- (1994: f 40,--) voor elke hond. Het tarief voor een kennel is verhoogd van / 90,-- naar f 200,--.

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten te bestrijden die verband houden met het ophalen van het huisvuil. De gemeente is doorgaans verplicht tenminste éénmaal per week te zorgen dat het huisvuil wordt opgehaald. Voor éénpersoonshuishoudens geldt een apart (lager) tarief. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel: a. Bij bewoning door twee of meer personen: f 250,-- (1994: f 231,--); b. Bij bewoning door een alleenwonende: f 200,-- (1994: f 187,--).

RioolaanJegbelasting De rioolaanlegbelasting heeft betrekking op het verkrijgen van een bijdrage in de kosten van aangelegde rioleringen, waarvan de kosten niet in de prijs van de uitgegeven grond waren inbegrepen. Voor alle duidelijkheid: de rioolaanlegbelasting geldt niet voor het hele grondgebied van Maasdonk, maar voor bepaalde gebieden welke in de betreffende belastingverordeningen zijn aangewezen. Het betreft hier bepaalde gebieden van de voormalige gemeente Geffen. Bovendien betreft het een bijdrage in de kosten van aanleg van riolering en niet een bijdrage in de kosten van het gebruik van het riool (zie hieronder rioolrecht). Belastingplichtig is degene die bij het begin van het belastingjaar eigenaar is van de betreffende onroerende zaak. De belasting bedraagt per gebouwde onroerende zaak f 59,-- per jaar.

Rioolrecht Het rioolrecht moet worden beschouwd als een vergoeding van de kosten van afvoer van water en vuil door het gemeentelijk rioleringsstelsel uit de woningen en andere gebouwde onroerende zaken. Het rioolrecht wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak welke op de gemeentelijke riolering is aangesloten. Huurders worden derhalve niet aangeslagen voor het rioolrecht. De tarieven bedragen als volgt: voor een gezinswoning: f 166,-- per jaar (1994: / 103,--); voor een bedrijfsruimte: f 200,-- per jaar (1994: f 125,--); voor een woning met aangebouwde bedrijfsruimte: f 247,-- per jaar (1994: f 154,--).

Betaling van de aanslag De aanslag kan worden betaald in drie termijnen van elk twee maanden. Bij het vervallen van iedere termijn moet steeds 1/3 deel van het totaal verschuldigde bedrag zijn voldaan. Indien u de aanslag in één termijn wilt betalen dan zult u dit moeten doen voordat de eerste vervaldatum verstreken is. Met ingang van dit jaar krijgt u, als u een termijn betaald heeft, automatisch een vervolgacceptgiro thuisgestuurd. Concreet betekent dit, dat: de eerste termijn betaald dient te zijn voor of op 31 mei 1995; de tweede termijn betaald dient te zijn voor of op 31 juli 1995; de derde termijn betaald dient te zijn voor of op 30 september 1995. Als u niet tijdig betaald, loopt u het risico dat er invorderingskosten berekend worden.

Bezwaren en inlichtingen Tegen aanslagen kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar indienen bij: Het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk Postbus 5 5386 ZG GEFFEN Voordat u een bezwaarschrift indient, adviseren wij u eerst informatie in te winnen bij de gemeente Maasdonk, afdeling Financiën ( tel. 22955, toestel 239 of 243). Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betalen. Inlichtingen over de aanslag kunt u eveneens verkrijgen bij de afdeling Financiën in het gemeentehuis te Nuland, dagelijs tussen 09.00 en 12.00 uur en op dinsdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur.

Kwijtschelding Belasting is onmisbaar om allerlei gemeentelijke zaken te kunnen bekostigen. Er kunnen echter omstandigheden zijn die het onredelijk maken belastinggeld te vorderen van iemand die financieel erg krap zit. Als u behoort tot de groep met een minimum inkomen kunt u een verzoek indienen tot kwijtschelding van de belastingen. Uw kwijtscheldingsverzoek moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag ingediend zijn. De normen voor kwijtschelding worden vastgesteld door het Rijk. De gemeenteraad van Maasdonk heeft besloten om voor de volgende belastingsoorten geen kwijtschelding te verlenen: a. de hondenbelasting: b. de rioolaanlegbelastingen; c. de reinigingsrechten. Een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend bij: Het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk Postbus 5 5386 ZG GEFFEN 13


Belastingvrij 'sparen' ligt nu in ieders vermogen. Sparen is een prettige manier om uw vermogen te laten groeien. Minder prettig is dat u belasting gaat betalen bij meer dan Âą f 1000 rente per jaar.

stelling, de dividendvrijstelling met Rabo Dividend Sparen. Hebt u nog meer spaargeld, dan maakt u gebruik van stap drie met Rabo

Daarom heeft de Rabobank twee

Groei Sparen. U ontvangt dan geen rente

nieuwe produkten ontwikkeld, waarbij

of dividend. De opbrengst wordt simpel-

uw opbrengst belastingvrij is. Een slim

weg bij uw tegoed opgeteld. Die is voor u

concept in drie stappen. Daarmee pro-

geheel belastingvrij. En uw tegoed kunt

fiteert u eerst volledig van de rente-

u altijd direct opvragen, zonder kosten.

vrijstelling, bijvoorbeeld met de reeds

Wilt u meer weten? Loop dan eens binnen

bestaande Rabo Rendement Rekening. De tweede stap is dat u gebruik maakt van een andere fiscale vrij-

bij de Rabobank en haal de brochure over Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen.

Rabobank

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen. Belastingvrij, de hoogste opbrengst.

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel 14

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen zijn beleggingsfondsen waarvoor De Nederlandsche Bank verounninoen heeft verleend. De prospectussen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke Rabobank.


NOG EVEN DIT ...

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gevonden:

WIJ WILLEN : Wim van Erp, Nico van Bergen, Theo & Els van der Heijden, Loonbedrjjf van Dinther, Harry Govers, Anja & Ernie de Haas, Maarten Brands, Tonnie Boeijen, Willy Hanegraaf, John Megens, Zwanenberg Yzer, de Mens uit Oss, Sjef van den Broek, Rien van Zantvoort, But s Meulepas, Tonni e Jansen, Prins Carnaval en IEDEREEN DIE WE VERGETEN ZIJN bedanken voor de hulp & steun die wij van jullie mochten ontvangen waardoor we ook dit jaar weer de eer ste prijs van de carnavalsoptocht wisten te behal_en ! ! Tot Ziens en (misschi en . .. . . . ) tot volgend jaar!

CV DE TOBKEZEN

KOPY INLEVEREN VOOR 1 APRIL 1995

Tijdens het kwartjesbal en de jeugdbals met de carnaval in de Bonkelaar, zijn er enkele spullen achtergebleven , die ik op deze manier terug aan de eigenaar probeer te brengen. De volgende spullen kunnen tussen 18.00 en 18.30u bij mij worden opgehaald: - ket t ingen - knuffel - 2 babyflesjes - div. portemonnees - sjaal tje - zakdoek - horloge - speelgoed pistool Mocht u deze tijd niet schikken, dan kunt u evt . een andere afspraak maken. Ad van de Hurk Dr . Schaepmanstraat 13 tel. 04102 - 23759 Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij "BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en r i tssluit ingen Molenberg 6 tel . 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12 . 30 uur andere tijden op afspraak.

15


OPROEP BRIDGECLUB "GEFFENS DOUBLET"

C-lijn: M. van Druenen-Zeeuwen Van Berkum 3 Berten-Rasing 4 De Kort-van Uden 5 V.d. Brink-v.d. Ven 6 Boeijen 7 Van Weert-van Zijl 8 V. Duyn-0uwehand 9 Tolboom 10 Van Deutekom 11 Van Bon-Jansen 12 Vogels 1

2

Veel mensen hebben bij het woord "bridge" nog steeds het beeld van oudere, wat bekakte, bij voorkeur Engelse dametjes, die onder het genot van een kopje thee een bezadigd spelletje zitten te spelen. Vaak bemerk ik dan ook reacties van verbazing als ik laat vallen dat ik "vanavond weer ga bridgen". "Dat is toch een tam spelletje voor oude mensen?", zie ik .ze dan denken. Maar het tegendeel is waar. Bridge is het mooiste, spannendste en boeiendste kaartspel dat ik ken (en ik ken er veel) . Gelukkig zijn er steeds meer mensen die dat ondervinden, maar nog niet genoeg, naar de zin van "Geffens Doublet" . Wij willen hierbij dan ook een oproep doen; mensen die kur nen bridgen, en dat graag eens in clubverband willen doen, of mensen die het graag willen leren, kunnen zich opgeven bij Dhr . W. van Druenen, tel. 21526, of Dhr. P. de Kort, tel. 21768 . Bij voldoende interesse kunnen wij een bridge-cursus organiseren, die hoogstwaarschijnlijk ergens in de herfst van start zal gaan . En dan nu de uitslag van de competit ie; zoals u weet, promoveren de eerste drie paren en degraderen de laatste dri e paren:

55,10% P 53 ,75% P 53, 13% P 52,92% 51 , 77% 50,00% 49,48% 48,02% 47,81% 47,08% 42 , 71% 38,23%

Anne-Marie van Druenen.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de warme vriendschap en de kaarten die ons mam en oma tijdens haar verblijf in Maria-oord heeft mogen ontvangen, in het bijzonder ziekencomité de Schakel en de K. V.B. U was ook voor ons een grote steun. Verder betuigen wij onze oprechte dank voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van ons mam en oma. Uw persoonlij ke aanwezigheid, bloemen, brieven en kaarten hebben ons veel goed gedaan. Joke en Wim van Ravenstein en kinderen.

A-lijn : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

W van Druenen Van Alebeek Van de Logt J van Druenen Vos Achterberg- van Galen Van Bon-Goorsenberg Van Druenen-van de Ven V. D. Leest-0uwedijk 10 Van Beek-Van Berkel 11 Bos-de Jong 12 Van Dielen

56,56% 55,52% 55 , 31% 55,00% 52, 19% 50,63% 48,96% 48,02% 46, 15% 43,75% D 42,08% D 42,08% D

B-lijn: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Van Bragt-Ligtenberg Luyben Van Zutpen V. d . Eertwegh-Loeffler De Kok- de Veer Schwiebbe Jansen- Wingens Geneste-Romeijnders Meertens 10 Peters-Zeeuwen 11 Van Hout-Noy 12 -•d'fah tioort-Weercns

16

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma Mien van Wanrooij In het bijzonder dank aan directie, personee l en vrijwilligers van huize de Heegt, dokter Smit, pastoor Spijkers en ziekencomité'de Schakel'en het verplegend personeel van Maria-oord. Uw hartelijke belangstelling was voor ons een grote steun. Th. van Wanrooij, kinderen en kleinkinderen

58,96% 57,08% 53,54% 52,95% 49,69% 47 , 92% 47,81% 47,40% 47,08% 46,56% 45,52% 45,52%

P P P

Kleding maken is een leuke hobby Wilt (1 het ook leren? Bel dan 04102-22475

D D D

~-.; ~ ..,.,--

Lerares Coupeuse Tonnie Schuurmans Bredeweg 37 - GEFFEN.


AKTIVITEITENKALENDER MAART 29 KVO, culturele dagen Lievekamp Oss 31 KPJ, oud papier ophaalroute 2 APRIL TV de Vlijmd, Commissie toernooi KVB, excursie van Schijndel keukens, 13.00 uur 4 Buurtver. de Vier Winden, Bingoavond 't Haasje 20.00 uur 5 Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar, 14 . 00-16.00 uur 6 KVO, volksdansfestijn (Kring Oss) 6/8/9/11/12 TV de Vlijmd, start KNLTB competitie 7 TV de Vlijmd, eerste husselavond 8 TV de Vlijmd, jeugd le disco- husselavond 8 + 12 TV de Vlijmd, jeugd start KNLTB competitie 8 Gezinsviering Palmpasen, 19. 00 uur 9 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10, 30 uur 10 TV de Vlijmd, start training 10 KVB, zandschilderen 19 . 30 uur de Gouden Leeuw 11 Buurtver. de Vier Winden, bloemschikken 't Haasje 20.00 uur 15 Jeugdvakantiewerk Geffen, Paasaktiviteit 15 + 18 TV de Vlijmd, jeugd RABO-paastoernooi 16 Buurtver. de Vier Winden, paaseieren zoeken in de Klimop, 11.00 uur 16 Presentatieviering Eerste Communiecantjes 09.30 uur 17 KVO, Levensbeschouwing en Welzijn 20 KVB, thema-avond zr. Clarita, 20.00 uur de Gouden Leeuw 20 KPJ, oud papier ophaalroute 1 27 KVO, Lezing en diaserie door vrienden v/d Bosch 28 KPJ, oud papier ophaalroute 2 29 Buurtver. de Vier Winden, jaarfeest zaal Govers, 20.30 uur 2 3

MEI -1-t/m 5 Meivakantie 2 KVB, reisje Hollywood 3 Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar 14.00-16.00 uur 4 Dodenherdenking 19 . 15 uur 11 KVO/KVB, Jeanne D'arc viering 13 TV de Vlijmd, jeugd 2e disco-husselavond 14 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden in parochiecentrum (boven) 10.30 uur 14 Moederdag 15 TV de Vlijmd, Ladies Day

16 17 18 18 19 19 21 25 28 30 30

KVO, Bedevaart Handel (Kring Oss) ZiekencomitĂŠ deSchakel, meivi~ring het oude klooster KPJ, ophaalroute 1 en 2, i . v.m. 70 jarig bestaan KVO, excursie en rondje Dieze in Den Bosch Nooit Gedacht, 10 km loop Vormselviering 19.00 uur Buitentoernooi G'68 Hemelvaart Nooit Gedacht, penaltybokaal KVO/NCB, bedevaart naar de Zoete LievE Vrouwe van Den Bosch t/m 2 juni Avond-4-daagse

JUNI -4- Eerste Communie Mariaschool, 10.00 u 4 TV de Vlijmd, Pinkster invitatie toer nooi 5 KVO, gezinsfietstocht 5 Buurtver. de Vier Winden, fietstocht voor hethele gezin 7 Buurtver . De Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar 14.00- 16.00 uur 10 TV de Vlijmd, jeugd 3e disco-husselavond 11 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur 11 Eerste communie Aloysiusschool 10.00u 12 t/m 25 TV de Vlijmd, clubkampioenschappen enkel+ mixed 13 KVO, reisJe 14 TV de Vlijmd, jeugd Autotron 15 KPJ, oud papier ophaalroute 1 17 TV de Vlijmd , jeugd vroege vogel toernooi 17 Vaderdag 27 KVO, dagfietstocht 30 KPJ, oud papier ophaalroute 2

JULI 3 juli t/m 11 augustus Zomervakantie 9 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochieavond (boven) 10.30 uur AUGUSTUS 7 t/m 11 Jeugdvakantieweek 13 Koffieochtend vooralleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur 17 KPJ, oud papier ophaalr.oute 1 21 t/m 26 TV de Vlijmd, jubileum-toernooi 25 KPJ, oud papier ophaalroute 2 27 t/m 9 sept. TV de Vlijmd, jeugd clubkampioenschappen 28 TV de Vlijmd, start Flower- competitie 28 aug t/m 2 sept collecte ziekencomite de Schakel

17


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsen praktijk "Geffen", Veldstraat 5 Geffen, Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 21252 Alarmnummer: 23697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Haj.weg 33 Nuland, Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 21320 Fax: 24889 Alarmnummer: 25153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel" Platanenstraat 9 Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A,v, Heyningen Tel.: 23427 Avond- en nachtdiensten: (van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond : A. van Heyningen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17 .00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 25-26 maart Geffen 29-30 april Nuland 01-02 april Vinkel 05 mei Geffen 08-09 april Geffen 06-07 mei Vinkel 15-16- 17 april Nuland 13-14 mei Geffen 22-23 april Geffen 20-21 mei Geffen

Vakanties: A.v. Heyningen 15 t/m 24 april J.Visschers 28 t/m 07 mei In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de. waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/ A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: vr. 07 april, 08-09 juni, 16 juni, Nuland: 31 maart, 03 april 02" juni =Geffen: 13-14 en 25 april , 26 mei 18

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heef t (Wijzigingen voorbehouden)

APOTHEEI: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 24699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17.30 uur. za. van 12 .00 t ot 13. 00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 24699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17 .00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 24312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie .

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 23445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak . Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 23445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak. ZIEIENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 14 . 30 - 15 . 30 uur, op het Dorpsplein te Geffen. Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is: Kloosterstraat op het plein bij de Bonkelaar. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant , spreekuur: dinsdag 18.00 - 19. 00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 04120 - 23880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 21990

STICHTING GEZINSZORG BRABANT N.O. Tel.: 04132 - 66901 (Uden) Het <lichts- bijzijnde kantoor waar u met vragen terecht kunt: Kloosterstraat 3b te Nuland, tel.: 21132 Spreekuur: di-wo- vr. van 08 . 30 - 09.30 uur


BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 04120 - 30055 Inloop- spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

TAFELTENNISCLUB DEN DRIEHOEK

BUREAU SLACHI'OFFERHULP:

Sportliefhebbers,

Postbus 745, 5340 AS te Oss, Tel.: 04120 40845 (hulp is kosteloos)

In de derde week van april is het weer zover Dan houdt tafeltennisclub Den Driehoek voor de zesde achtereenvolgende keer haar jaarlijkse

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALIOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel . : 073 - 125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.0C en van 13.30 - 15.30 uur .

JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Punt. Tel.: 04120 - 25673/47214 (Elke werkdag vanaf 10 .00 uur). Inloopti jden: ma,di,do van 14.00 wo van 16.00 vr van 10.00

Informatie - 17.00 uur - 20.00 uur - 13.00 uur

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen, dinsdag 09.00 - 09.45 uur Mariaschool 09.50 - 10.50 uur Aloysuisschool woensdagl2.30 - 13.30 uur Dorpsplein zaterdagl0.15 - 12.00 uur Dorpsplein Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is staat de bibliobus aan de Lambertusstraat bij Klavertje Vier .

WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein. Voorlopig tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is, is de weekmarkt op de parkeerplaats bij Sporthal de Geer.

m : Postagentschap in Super 3, Tel.: 25390 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.30 - 12.15 uur 13 . 15 - 17.30 uur 09.30 - 12.30 uur

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verplegi ng & verzorging, huishoudelijke verzorgin~ verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding iĂłr g: Tel . 04120 22678, ma. t/m vrij . van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen * Kantoor .Geffen , Dorpsstraat 37, di. en do. van 13.30 - 14.00 uur.

OPEN VINKELS TAFELTENNISTOERNOOI in CafĂŠ-Zaal Den Driehoek in Vinkel. Dit toernooi staat open voor alle tafeltennisrecreanten en voor spelers die spelen in de recreanten- en bedrijfscompetitie en Se klasse NTIB of lager . Er zal worden gestreden in vier verschillende klassen, te weten de A-, B-, C- en Dklasse . Voor competitiespelers geldt bij de indeling de competitie als richtlijn. De niet-competitiespelers worden na overleg met de toernooi-leiding in de voor hun geschikte klasse ingedeeld. Op deze manier speelt ieder in die sterkte- klasse die bij hem of haar past. De voorronde-wedstrijden worden gespeeld op maandag 10, dinsdag 11 en donderdag 13 april Bij inschrijving verzoeken we je op te gever. op welke dag je in de voorronde wilt uitkomen. De finale vindt plaats op vrijdag 14 april . Hiervoor kwalificeren zich per klasse de beste zes spelers. Deze zullen dan strijden om de ereprijzen , waarbij voor de winnaars van elke klasse een prachtige wisselbeker beschikbaar is gesteld. De aanvang van zowel de voorrondes als de finale is om 19.45 uur. Het inschrijfgeld voor deelname aan het toernooi bedraagt f 5,00 per persoon. Dit toernooi telt tevens mee voor het BRUGDORPENKAMPIOENSCHAP, wat in samenwerking met de tafeltennisvereniging NON uit Heeswijk en UVCO uit Berlicum is opgezet. Voor de tien spelers die in de drie meetellende toernooien de meeste punten hebben verzameld, zijn door de organiserende verenigingen EXTRA prijzen beschikbaar gesteld . Je kun je opgeven voor dit altijd gezellige en sportieve toernooi t ot en met 8 april bij Hans van Zoggel (tel.04102-21641) of Mark Arts (tel.04102-21171), bij voorkeur tussen 17.30 en 19.00 uur. Met vriendelijke sportgroeten,en graag tot ziens op ons toernooi, de toernooileiding . 19


REISVERSLAG Aan :De acht erbli jvers Route :Cairns (Australië), Alice Springs/ Ayers Rock - Adelaide/Kangaroo island - Perth - Bangkok (Thailand) Koh Samni - Bangkok - Chiang Mai Bangkok. Datum :3 maart Sawasdee!

*)

In februari was Nederland even wereldnieuws Evacuatie van een kwart miljoen mensen en een dreigende dijkdoorbraak was blijkbaar voldoende om Nederland weer even op de wereldkaart te plaatsen. Voor de rest hoor je of lees je maar weinig over Neder land. Overigens heb ik ook een overstroming meegemaakt. Hierover later meer. Vanaf __Cai rns ben ik naar het midden van Aus tralie gereisd, Alice Spri ngs. Om je een indruk te geven; dit kostte me ruim 40 uur per bus (2 stops van in totaal 10 uur meegeteld). Wa~ dat bet ref t zijn de afstanden in Australie immens. Onderweg zie je zo regelmatig roadtrains. Dit zijn vrachtwagencombinaties die een totale lengte berei ken van maar liefst 50 meter. Voorop de vrachtwagen een enorme grill om event uele kangaroes op te vangen. Mijn belangrijkste reden om Alice Springs te bezoeken was Ayers Rock of Ulura i s een grote monoliet (=een rots uit één stuk) in een voor de rest vlak landschap. De aborigi~als (oorspronkelijke bewoners van Austr alie) zijn 'eigenaar' van de rotsen leasen deze vervolgens aan de Australische overheid. Veel toeri s t en beklimmen de rotsen en maken fot o's bij zonsopgang en zonsondergang, waarbij de rots verschillende roodtinten l aat zien. I n mijn geval was het tegen de avond zwaar bewolkt en begon het te regenen, dus geen Ayers Rock bij zonsonder gang. Wel een spectaculair gezicht die niet vele anderen gezien zullen hebben: een rode rots met zwarte dreigende wolken op de achtergrond en een . 'deen k ' op de top van de Ayers Rock witte vanwege verdampend water op de hete stenen ondergrond. Voordat ik naar Ayers Rock ben gegaan heb ik me weleens afgevraagd of het de lange reis waard is. Het is immers niets anders dan een grote rots en je moet er dui zenden kilometer s voor reizen om het t e zien Achteraf kan ik zeggen dat het de moeite waard was. Ondanks dat ik van te voren vele foto's van Ayers Rock had gezi en, maakte de rots een behoorlijke indruk op me. De regen hield overigens maar 1;~fst drie dagen aan . De rivier Kodd die normaal leeg staat, overstroomde nu bruggen en ik had geluk dat ik in Alice Spring terug kon keren (en dat is een semi- woestijnklimaat). In eerste instan tie was ik van plan naar het noor den te gaan ~3ar aangezien daar alle nati onale parken

gesloten waren, besloot i k naar Adelaide a:: te reizen (Zuid-Australi ë ). Ik was onde~t~s sen ruim een _maand in Aust rali~ maar had nog geen kangoeroe gezien . Kangaroo island heeft zijn naam ni et voor niets gekrege~, en dus heb ik dit eiland bezocht. Hier :open zoveel kangoeroes rond dat de bezoe±:ers hier ' beschermd ' worden. Rond de picknic~plaatsen zijn hekken geplaatst om opd~ingerige kangoeroes op een afstand te houder:. . Naast kanggoeroes heb i k er wallibies, emoes en koala's gezien. Een andere :ange busreis bracht me in Perth (West Austra:ië) In de bus vele Engelsen die speciaal naar AUstralië zijn gekomen om het Engelse céicket t eam aan te moedigen . Cricket i s de nationale sport in Australië . Perth is een ge· zellige stad met een geheel eigen s feer en gezellige kroegen. De enige manier om iets van Australië te zien is door het boeken van excursies ( of je moet eigen Yen·oer hebben) . Ik maak een vierdaagse toch~ door Zuid-west Austr alië. We bezoeken o.a. Wave Rock (een r ots in de vorm van een golf) en Stirli ng Range National park. Hier beklimmen we de op één na hoogste berg van West Australië : Bluff Knoll (1054 m). Van Perth vlieg ik naar Bangkok, Thailand . In Bangkok wonen 6,5 miljoen mensen. Waneer ik de stad vanuit het vli egt ui g zie , is het verborgen onder een deken van gri jsblauwe smog. Ba ngkok i s typisch azi atisch: het leven speelt zich vooral op straat af. Thailand is voor 95% boedi stisch. Je vindt er dan ook vele prachtige t e mpels. I k was inmiddels aan een vakantie toe . Een week lang heb ik op Koh Samni doorgebracht - dit is een eiland ten zuid- oos ten van Thailand. Witte stranden, een groen blauwe zee en dat bij een temperatuur van 30 graden - bijna paradi js (nu nog iets doen aan die verdomde muskieten) . Na een weekje ontspanning was het weer tijd voor wat actie . Via Bangkok kom ik i n Chiang Mai aan (Noord- Thailand) . Vele bossen in een heuvelachtig l andschap. Hier heb ik een trekking gemaakt van drie dagen. Je slaapt bij de lokale bevolking , maakt een rit op de rug van een olifant en zakt op een bamboevlot de rivier af. Morgen vlieg ik naar Calcutta in India . De eerste maand in India verwacht ik de volgende route te volgen: Calcutta - Varanasie - Kanha National park - Jabalpur Khajuraho - Jhansi - Agra - Jaipur, Groetjes, Willy .


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

Official Service Dealer

E4•

--~r---~~ -\~ , .. ~

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~:::.:-,;/,•,. ~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om II te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioe11e11.

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren Bouvv'bedrijf "BRODUS" • • • •

NIEUWBOUW RENOVAT IE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk * APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease * Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heescerse\Neg 29 5386 KT Geffen Tel. 04102 - 24765

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

1@11~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* aan-/verkoop

* sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00- 13.00 uur J7.00 • ]9,00 111/T en op afspraak.

0

voor

gezellig eten

Nu ook een zaal voor feest;esl kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

* verzekeringen

ol l

'T BERGJE 40 zitplaatsen

* taxaties * hypotheken

vAN HEEsE MAKELAARou

WIHABO

Koude schotels van f 15,- tot f 45,-

JO VAN DE BERGH Veldstraat l 4 - Geffen tel. 04 l 02 - 2253 l

DRUKKERIJ Heesterseweg l l

5386 KT Geffen

Tel.: 04 102-22684

fax: 04102-24795

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgooi van juiste datum bij geboortekoort jes, drukkosten gratis. Gratis felicilotlepokket 611 geboorte kaartjes. Ook voor copieerservice kunt u b i j ons terecht.

Kapsalon Dro2isterU BYouterie H.Korthout

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ook voor staatsloten Papendiik 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen ·

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


BILJARTNIEUWS N.G.G. Biljartvereniging NGG organiseerde van 8 t/m 11 maart de strijd om de TOOS v.d. BERGH BOKAAL . In de sfeervolle biljartzaal van Jo v.d. Bergh werd er door de 8 deelnemers: P.v.Griensven NGG, Jos Strik Touche, Rini v.Hinthum TOP, Ted v. Bergen Elpie, Theo v.d. Ven Kot, Dave Heesakkers De Nieuwe Ark, Rien Timmers SOKO en Corné Timmers NGG fel gestreden om de prachtige bokaal. Bekerhouder P . v.Griensven was ook nu weer de grote favoriet. De eerste twee dagen verliep de strijd "normaal" waarbij het toch opviel dat dele klassers maar matig speelden. Na de Se ronde waren er nog maar twee kanshebbers nl. Piet v. Gri ensven met 10 pnt . en Dave Heesakkers met 8 pnt. In de 6e ronde won Pi et vri j gemakkelijk van R. v.Hinthum en aangezien Dave niet verder kwam dan remise tegen Jos Strik was Piet v . Griensven al kampioen. Corné Timmers klom op naar de 3e plaats door een overwinning op Th.v.d . Ven in 29 beurten! In de l aatste ronde was er nog de strijd om de tweede plaats, hierin speelde Dave Heesakker s tegen de ongeslagen kampioen Piet v. Griensven. In een magistrale party van slechts 6 beurten!!!!! (de kortste party van het toernooi) versloeg Dave de kampioen met 80-28 car.!!!! Dave verbeterde ook de hoogste serie die op naam stond van Th.v.d.Ven (38) met 56 caramboles. Hij behaalde een party moyenne van 13.33 fantas t isch. Corné Ti mrners behield de derde plaats door een overwinning 80-72 car. op Rien Timmers . Hier volgt de eindstand: 1 2 3 4 5

6 7 8

P.v.Griensven Dave Heesakkers Corné Timrners Jos Strik Ri ni v.Hinthum Theo v.d.Ven Rien Timmers Ted v.Bergen

pnt. 12 11

10 8 6 4 4 1

gem. 5.29 5.03 2.81 3.22 2 . 75 4.04 3.99 3.45

Wedstrijdleider Rien v. Bergen bedankte tijdens de prijsuitreiking Toos en Jo v.d. Bergh voor de gastvrijheid, bekers, hapjes en drankjes, de prachtige schaal koude schotel, en als afsluiting de zeer goed verzorgde koffietafel. Ook bedankte de wedstrijdleider alle tellers en schrijvers die tijdens dit toernooi hun vrije t ijd beschikbaar stelde om dit toernooi mogelijk te maken, de spelers werden bedankt voor hun geweldige inzet maar vooral hun gezelligheid. In het dankwoord sprak Jos Strik namens de spelers 'n woord, hij zei: "Rien hbo~ kri~g je zulk stel bij elkaar, daar he Je oo 22

twee maanden voor gewerkt". dit illustreerde de prima sfeer tijdens dit toernooi . En als je dan als organisatie twee fant astische clubmensen hebt als Toos en J o "die niks teveel is" dan kan zulk toernooi alleen maar slagen . Namens biljartvereniging NGG heel harteli jk bedankt . Bestuur B.V. N.G .G.

De werkgroep "Levensdagen rond dood, s t erven en rouwen" in Oss organiseert wede r om een lezingencyclus over levensvragen. Dit keer met als titel: "AFSCHEID: EINDE OF NIEUW BEGIN?" De vier thema- avonden zien er als volgt uit: 1. Dinsdag 18 april 1995: Omgaan met sterven en dood in verschillende culturen, door: Mw. Albertina Nugteren . 2. Dinsdag 25 april 1995: Vormgeven aan afscheid nemen v6ór de dood , door: Mw . José v.d. Berg. 3. Dinsdag 9 mei 1995: Rit ue len r ond het laatste afscheid, door: Mw. Monica Zeegers . 4. Dinsdag 16 mei 1995: "Afscheid nemen gaat ons aan het hart", discussie met forum. De avonden ziJn voor IEDEREEN (van alle leef tijden en gezindten) toegankel i j k. Plaats: Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 te Oss. Tijdstip: 20.00 - ± 22.00 uur. Vanaf 19 . 30 uur is er koffie/thee . Kosten: f 7,50 per avond/ f25,- voor 4 avonden . Informatie en opgave: We r kgroe p Levensvragen, t .a.v. Lidy Peters, RIGOM, Schadewijkstr . 6, 5348 BC Oss, tel: 04120-33043


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

04102-24658

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

PEDICURE T. Ketelaars-(!. NistefroolJ

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Coothstraat 31 Geffen il.

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 • 13594

~

04102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO[ ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

* *

* wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines .....cr:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN G G OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031 .

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS - ·eeLASTINGA0VISEURS -JUAISTEN

Kontoren in: .AJphen Beneden-Leeuwen Borg en DW Bladel BoxmCéf' Breda Deurne Diessen Gemort Goes Helmond '.saH o rtogènbosch Hulst Mïll Nijmegen Oir8Chot O îsten,vijk Oostburg Oostêi"hOut Oss O\Jdenbosch Roosendaal Rosmalen Sint Oedenrode Someten Tilburg Uden Valke,nswaan:f Veghel Waatwijk Wanroij

De redactie van Torenklanken feliciteert

Adriaan van Zandvoort met zijn 25--jarig dienstjubileum bij ABAB--accountants

PROFICIAT 24