Torenklanken 1995 - nr 06

Page 1

33e jaargang

I nummer 6 j maart 1995

sekretariaat: redaktieadres Geffen: sidvertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 -22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102- 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

-•--••--•~•m~mm~~--~~~ OPTOCHT 1995 Me.t "kartrekker" Frans Romme blikken we terug. Wat het Geffens publiek op carnavalszondag in ongeveer één uur voorbij ziet trek ken wordt val alle kanten kritisch bekeken, beoordeeld en soms veroordeeld. Toch is het geen "uren-werk" maar "maandenarbeid" door diverse jeugd-vrienden-groepen verricht. Er is de laatste jaren een goede verstandhouding tussen de "Kartrekkers" (Frans Romme en Frans van Griensven) en de deelnemers van de optocht . "We zijn heel open en de jeugd heeft zelf een grote inbreng in de organisatie", zegt Frans . Meteen al een paar weken na de optocht komt er een evaluatie. Daar worden kritische geluiden gelanceerd door de groepen, maar ook ideeën aangeleverd voor het komende jaar. Zo werd in 1994 besloten dat gekochte wagens nooit bij de eerste drie kunnen eindigen en dat de hoogste en de laagste puntenwaardering van de jury komen te vervallen. "Van onze kant houden we ons op de hoogte tijdens de "bouwperiode" van de wagens", zegt Frans. "We gaan kijken en letten vooraij op veiligheid en geven adviezen voor een goed verloop van de optocht. Sommige juryleden gaan ook een kijkje nemen om te technieken en opbouw van de wagens te bekijken. We zijn streng op een goed verloop : als er ongeregeldheden zijn met een bep, groep tijdens de optocht, dan krijgen ze geen startgeld." Frans is blij met zoveel jongelui die elk jaar weer veel energie, tijd en geld steken in het bouwen van een mooie wagen, want het ·· · sec 1 h ts " een f ooi. · " "Hoar op priJzengeld is d'n Dijk" eri "De Tobkezen" wedijveren de laatste jaren om de Ie prijs. Dit jaar dienden zich weer twee nieuwe clubs aan: "De

Wup" en "Keihard de zatste" die meteen al de 4e en 5e prijs behaalden . Frans zou wel graag nog meer individuelen in onze Geffense optocht hebben . Charles van Herpen en het duo de Kinderen/van Zantvoort zijn daar heel goede voorbeelden van. Denk er eens over na: het idee kan simpel ZiJn en de kosten laag! Een andere toekomstdroom is een groet "Maasdonkoptocht" die dan twee keer zou kunnen rijden . Dit jaar was er een terechte huldiging voor Willy Hanegraaf en Theo v.d. -Heyden die jarenlang zelf bouwers waren bij de Veldmuizen en de laatste jaren op de achtergrond "meebouwen" met las- en draaiwerk en deskundige adviezen. De geruchten gaan dat de Veldmuizen nog één keer terug willen komen in de optocht en de jeugd 'een lesje willen leren'! Frans kijkt terug op een goede optocht en spreekt zijn bewondering nog eens uit voor de jongelui die zich inzetten om te bouwen en de mensen die steeds hun schuur beschikbaar stellen om dat mogelijk te maken. Voor 1996 staat er weer een nieuw punt op de agenda: het wagenbouwersbal gaat dan echt gestalte krijgen! D.v.W

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 MAART de Rosmolen 52

1


... , ........................ ............................

r;';iii'::::,,,,,,,, VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

"c' """"

* VERZEKERINGEN * FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

it;'::;::'::'::;;:' VAN TUIJL

~ makelaardij bv ::::::::::::::::::::::::::::

1 NvM MAKEi.AAR

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

0

SCHOENEN & SPORT

/5§)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

••••••••••••••••• ,

BOVAG EN APK STATION

J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


MENSEN IN NOOD KLIIDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD 'In goede handen' Dat is het nieuwe motto van de voorjaarsinzameling van Mensen in Nood. Zelf vindt Mensen in Nood als ervaren kledinginzamelaar dat de normaalste zaak van de wereld, Mensen in Nood werkt namelijk met vrijwilligers. Ook nu weer zetten zij zich geheel belangeloos in, Daardoor haalt Mensen in Nood van alle inzamelaars het hoogste rendement uit de ingezamelde kleding, Mensen in Nood vraagt goede en nog draagbarE kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel. Het liefst ontvangt Mensen In Nood de kleding in gesloten plastic zakken, De kledinginzameling vindt plaats op

WENSDAG 22 MAART Van 14.00 uur tot 16.00 uur zullen vrijwilligers aanwezig zijn om de kleding in ontvangst te nemen op de volgende plaatsen:

DE BONKELAAR KLOOSTER.STRAAT GEFFEN

Mensen in Nood geeft wereldwijd kleding aan slachtoffers van aarbevingen, overstromingen, hongersnoden en oorlogsgeweld. Overal werkt Mensen in Nood met lokale teams, die altijd klaar staan om in te springen wanneer er een ramp gebeurd is. Zij zorgen er ook voor dat de kleding terecht komt bij de mensen die het echt nodig hebben. Juist bij hen is de gebruikte kleding in goede handen. Zo werd bijvoorbeeld kleding gestuurd naar de oorlogsslachtof~ fers in Angola, naar de bejaarden in Bosnië om de winter door te komen en naar weeskinderen in Rwanda, Daarnaast zoekt Mensen in Nood naar mogelijkheden om de kleding in te zetten in werkgelegenheidsprojecten. Dan krijgen de mensen daar de kans om in hun eigen inkomen te voorzien door kleding te herstellen en te verkopen op de lokale markt. Mensen in Nood stuurt alleen kleding ~anÏïêëi, -zo I n lokaal team daar om vraagt. Dan wordt alleen die kleding verzonden die voor die situatie met meest geschikt is . Alle kleding die niet voor directe verzending nodig is wordt verkocht om met de opbrengst daarvan wereldwijd mensen in nood te helpen, Bovendien is ook uit milieu-overwegingen de kleding bij Mensen in Nood in goede handen,

Voor meer informatie kunt u bellen met het kledingmagazijn van Mensen in Nood in Den Bosch, tel, 073 - 142208 of Mevr. L. v. Dinther v. Erp de Wiel 1 Geffen Tel.: 04102 - 21703

BILJARTNIEUWS "De Nieuwe Ark" In cafe de Nieuwe Ark wordt op donderdag 16, vrijdag 17, en zaterdag 18 maart wederom gespeeld om de Gerrit Ruijs coupe, De deelnemers zijn: J.v.d. Haterd van de Gouden Leeuw uit Geffen, The v. Wanrooij v. Kerkzicht uit Nuland, Peter van Cruchten van DOS'71 uit Heesch, H. Maas van Touche uit Oss en R. v. Maren van 't Centrum uit Berghem. Van de eigen vereniging spelen mee Henk v. Dijk en Gerrit Arts. De partijen uit de eerste ronde zijn als volgt: 19.00 uur op tafel 1: A. Ruijs - H.v.Dijk op tafel 2: J.v.d.Haterd-G.Arts 20.00 uur op tafel 1: H.Maas-P.v.Cruchten op tafel 2: T.v.Wanrooij-M.v.Marer De partijlengte bedraagt 80 caramboles. Op donderdag en vrijdag wordt begonnen om 19.00 uur en op zaterdag om 12.30 uur. De coupe is momenteel in het bezit van J. v.d . Haterd die er alles aan zal doen om deze in het bezit te houden. Doch gezien het deelnemersveld zal hij daar een zware dobber aan hebben.

Nieuwe Theoriecursus ! Ben je 17 jaar en wordt je binnenkort 18 jaar meld je dan nu aan voor de nieuwe "THEORIECURSUS" De cursus start weer in "maart" Voor informatie of aanmelding:

Auto- en Motorrijschool Peter de Klein Tel.: 04102-24658 "SPOEDCURSUS MOTORRIJBEWIJS" Per 1 januari 1996 theorie voortaan verplicht. Dus meld je nu aan voor je motorrijbewijs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,3


WIHABO

DRUKKERIJ

AFBOUW a. '

V.O.F. Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

Heeslerseweg 1 1

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fax: 04102-24795

Voor of uw familie- verenigings· en handelsdrukwerk. Fomiliedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum b ij geboortekoortjes, drukkosten gratis. G ra tis felic itatiepakket bii geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04 102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café 't Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogtrij Jo u.ûnbH TELEFOON 04102- 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 1 O tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


' EFFE BUURTE ME ..... .

Albert de Graaf - bij U misschien beter bekend als 'de visboer van vrijdag' - viert een feestje! U zult dat merken als U deze week aan zijn viskar komt! Al 20 jaar voelt deze visboer zich in Geffen als "een vis in het water"! "Eigenlijk is het 25 jaar", zegt Albert, Il . . va d er ventte al 5 jaar met vis wan t miJn langs de deur . Daarna "deed hij het beter , met vis van Peter". Albert kreeg met zijn 19 jaar een eigen standplaats van zijn vader om ervaring op te doen. "En dat was Geffen" zegt hij "want m' n vader zei dat zo'n klein plaatsje toch niet zo druk zou worden . Waar nu het Rabobeeld staat, was m'n eerste plek: alleen wat klanten van mijn vader. We moesten elkaar leren kennen en op de standplaats Harrie Schoutenstraat/Lambertusstraat begon het al flink wat drukker te worden . " In 1986 begon Albert voor zichzelf en zijn lijfspreuk werd : Vis van Albert, gezond en lekker. Met zijn medewerkster Ada (het is dus niet zijn vrouw!!) bedient hij de Geffenaar met vis op maat en smaak! " I n Geffen kun je alleen maar eerlijk zaken doen", vindt Albert "goede produkten, goede prijzen". De Ki bbeling werd geintroduceerd door Albert, maar aanvakelijk gold hier het gezegde: "Wat een boer niet kent . . . . !" Een keer proeven en een pittig sausje deden de Geffenaar overstag gaan! Na ongeveer een jaar werd er in Geffen gemiddeld meer kibbeling gegeten dan op andere standplaatsen. Tussen het verkopen van haring en kabeljauw door, heeft Albert ook een luisterend oor voor wie dan ook . "Je gaat een min of meer sociale functie vervullen" vindt Albert. Mensen vertellen hun lief, maar ook hun leed. Alleen al erover praten kan een positieve uitwerking hebben. Hij kent bijna niemand met naam, behalve wanneer men op een dag een poster van een Sara in zijn wagen komt hangen ..• ! Met de fietsenmaker maakt hij altijd zogenaamd ruzie aan de wagen ... En de mevrouw die op de hoek van de Lambertusstraat woont is hij nog altijd dankbaar, omdat ze hem zo goed opving toen hij 's mor gens bij het laden van de toonbank in een vismes liep ... De dokter zei toen dat hij maar beter naar huis kon gaan; hij hield het vol maar stortte thuis in! Albert zijn regio om de vis aan de man te brengen is eigenlijk Zuid-Holland. "Maar", zo zegt hij zelf "ik wilde Geffen houden! Geffen is een fijne plek en heeft fijne mensen en ik wil ze bij deze van harte bedanken voor de vele jaren van goede samenwerking! Voor mij is het niet: Ef f e noar Geffe, maar het liefst nog een hele tijd!"

Daarom heeft Albert voor ons ook maar liefst twee weken aantrekkelijke reclames die U in deze Torenklanken kunt lezen. Ze~r waarschijnlijk treft U dan naast kwaliteit ook gezelligheid aan, bij de wagen van de visboer . Er wordt vaak gelachen en grappen g~~aakt . Dat komt mede door de hartelijke WlJze waarop Albert zijn klanten bedient. Bedankt namens vele visliefhebbers! Laten wij het op z'n Geff ens doen en in grote getalen Al bert gaan feliciteren!

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Foto's die Maarten Mols "Free-B" maakte van de mooist e carnavals-praalwagens vóór en tijdens de Carnavalsoptocht in 't Rottenrijk, zijn vanaf heden te bezichtigen bij Maarten ('t Gesloten huis!) Kastanjehof 79 in Geffen AANGEBODEN: Oppas voor zaterdag of zondag overdag. Judith Supper s tel . 04102 - 22090


ROND DE DORPSPOMP Karnaval 1995 is weer voortreffelijk verlopen. De optocht was van goede kwaliteit met 3 top-wagens en verrassend mooie loopgroepen, en ook de jeugd presenteerde zich op hoog niveau. Scouting viel een bi jzondere ereprijs ten deel met de 100 meter lange rups, omgeven met Sierlijke Vlinders. Bij de Wagens was de 3e Prijs voor de trein uit Tiel, de tweede prijs voerde ons naar het Poolgebied en dele prijs nam ons mee terug i n de tijd op zee met "De Zeepiraten". Het was al meteen duidelijk dat de eerste prijs zou vallen op "De Pool" of op volle zee bi j de "Zeepiraten" . Prachtige afgewerkte wagens tot in detail, goed verzorgde kleding, professioneel uitgedokterde bewegingstechnieken en geraffineerde vondsten en volledig weggewerkte tracties. Er was zoveel werk aan de wagens besteed , dat er nauwelijks tijd en aandacht was voor een feestelijke en karnavaleske sfeer rond de wagens, b.v.: Met harpoenen op jacht naar eskimovrouwen, of een ijskoude "Jägermeister", of rendieren, sledehonden en bij de zeepiraten misten we de grimmigheid, het verdelen van de veroverde buit, goederen of personen, die zich verzetten. Er moet spanning worden opgeroepen, heftige emoties of er moet flink gelachen kunnen worden. De jury heeft zich nauwgezet van haar taak gekweten. Er was toch in de uitslag maar een zeer miniem verschil tussen dele en 2e prijs. Er bleek een gezonde rivaliteit tussen de twee hoogste prij swinnaars; al was het even slikken voor de 2e prijs . Dat mag ook. Als je je uiterste best hebt gedaan en je bent zelf overtuigd van "Wij worden dit jaar "EERSTE", dan is het toch pijnlijk om weer de 2e prijs te ontvangen . Grote waardering blijft voor deze twee jeugdige groepen die in een goede verstandhouding jaarlijks een gevecht met elkaar aangaan. Zij dragen het niveau van de optocht en dat is het gr ootste compliment wat je kunt ve rdienen. Van de loopgroepen ontvingen de verassend voor de dagkomende jubilerende Nakomertjes dele prijs en de tweede prijs ging naar de Oude Raad en nummer drie de Boerenbruidsparen. Er was veel publiek langs de route en dat verhoogde de gezelligheid. Geffen was echt het Rottenrijk. De cafés en feestzalen puilden uit . 6

De Prijsuitreiking in de Gouden Leeuw was een goede oplossing. De wagens en attributen werden eerst naar de thuishavens gebracht, zodat allen meteen konden deelnemen aan het optochtfeest . Het Jeugdkarnaval in de bonkelaar is elk jaar een groots en navolgbaar feest, prachtige aankleding, een fantasti sche disjockey, die de jeugd in zijn ban heeft, een voortref felijke organisatie . Wijsteken de loftrompet over zoveel vrijwilligeri rond mensen van jeugdorganisaties . De Prins en de Raad hebben zich voortreffelijk van hun taak gekweten . Er was aandacht voor de ouderen onder ons, voor de zieken, de scholen, enz. Een hoogtepunt was dit jaar ook de beoordeling van de Karnavalskranten in Den Dungen . Er waren 22 inzendingen, Geffen behaalde de 3e Prijs en dat is een felicitatie waard; de betere kranten kwamen uit Vught en Uden. Rottenrijk wordt zo "wereldberoemd". Ook de ontmoeting van de drie raden van 11 uit Maasdonk met het gemeentebestuur was van hoog gehalte, door de inzet van de burgemeester en de drie prinsen. Onze Prins Toon den Uurste verraste het gezelschap met een schitterend toepasselijk lied, In alle eenvoud maar met grote zorg en toewijding heeft onze Prins zich van zijn zware taak gekweten en dat stemt ons tot grote erkentelijkhei d: "Alaaf, Alaaf, Alaaf!!! De Boerenbruiloft was zeer druk bezocht. Het gelukkige bruidspaar van dit jaar was vergezeld van een graag-feestende familie. Humorvolle toespraken van de Huwelijksverstrengelaar Noud, De Burgemeester , De Pastoor, Rien van de Boerenbruidsparen en een ouw buurvrouw en een mooi lied met optredens van dansmariekes, de Vlijt, de Pompzwengels maakten het tot een bijzonder feestelijk gebeuren ; elk jaar weer mooier en rijker. De feestelijke stoet trok als een grote familie van feestzaal naar feestzaal~ Dus zorg dat je volgend jaar ook van de partij bent; dit is zo'n bijzonder feest, dat wil je nooit meer missen . 50-Jaar-Bevrijd.

f 1500 , -- is beschikbaar. Een tentoonstell ing van Vladerack over de bevrijdingsfeesten in 45, 50, 55, 60 enz . ; wie heeft er nog foto's! Zorg dat ze bij Vladerack terecht komen, ze worden onmiddellijk gecopiëerd en gaan meteen weer retour!!! Een deel van dat geld moet zeker beschikbaar zijn voor een herinneringsuitgave van Vladerack, verder kan er een film gedraaid worden, de bevrijding van Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen en Den Bosch, een mis uit dankbaarheid en nog eens kijken naar het bevrijdingsraam boven de ingang van de kerk .


Wim Jansen is al gegevens aan het verzamelen van het toen opgerichte Oranjecomité. Verder zeggen we opnieuw dat in alle organisaties, verenigingen en clubs moet worden nagedacht over de invulling van het feest. Al degene die bij de bevrijding betrokken waren, en al diegenen, die toen dat feest hebben beleefd, zouden wij graag bij elkaar zien, om herinneringen op te halen en opnieuw te getuigen van de intense vreugde, die we hebben beleefd. Ook moeten we stilstaan bij het verdriet en de offers die zijn gebracht. Ook onze helden en bevrijders moeten wij gedenken. Waar worden nog contacten onderhouden? Kijk eens om je heen, praat nog eens met elkaar mensen, die dat allemaal hebben beleefd; wij moeten er met allen samen een waar feest van maken!!! Van de stamtafel 22 Volgende stamtafel 19 maart 11.00 - 12.30 uur Café Govers .

ZIJ VERDIENT BETER. "Zij verdient beter", is de titel van de campagne van de Vastenaktie 1995. Deze titel komt niet zomaar uit de lucht vallen. Vrouwen vervullen een belangrijke rol bij ontwikkelingsprocessen, maar krijgen daarvoor zelden de waardering die hen toekomt. Ze maken de helft van de wereldbevolking uit, doen 70% van alle werk, ontvangen slechts 10% van alle inkomsten en bezitten slechts 1% van alle productiemiddelen en rijkdom. Vaak tellen ze niet mee: economisch, politiek etc .• Maar indien hun werk wegviel, zou pijnlijk duidelijk worden hoe cruciaal die inbreng is. Het SUTRA- project investeert in de toekomst van Indiase vrouwen, en doet er alles aan om vrouwen en meisjes werkelijke kansen te geven op een volwaardige toekomst . De organisatie SUTRA heeft inmiddels in verschillende dorpen vrouwencomités opgericht die de vrouwen zelfbewust en mondig maken. Daar bij ziJn steeds de problemen die de vrouwen zelf voorleggen uitgangspunt. De trainingen van SUTRA beginnen hun vruchten af te werpen. Zo hebben vrouwen bijvoorbeeld de slijterijen uit hun dorp kunnen weren, zodat de mannen het samen verdiende geld niet kunnen opdrinken. SUTRA biedt ook kansen op inkomstenverbeteringen door het geven van vakopleidingen tot bouwvakker, basis-veearts en crècheleidster.

Ze organiseren ook bewustwordingsweken voor meisjes en ongetrouwde vrouwen. Deze meisjes voelen zich nu sterk genoeg om over de keuze van hun huwelijkspartner mee te praten en zich zo te weer te stellen tegen de schandalig hoge bruidschat die de schoonfamilie vaak eist. Vrouwen hebben recht op zeggenschap over lijf en leden, recht op eigen organisatie, op beslissingsbevoegdheid en op financiële onafhankelijkheid. Dat vindt VASTENAKTIE, maar ook organisaties die deelnemen aan de WERELD VROUWEN CONFERENTIE in Being in de zomer van 1995. Dat vinden ook de honder den ontwikkelingsorganisaties die VASTENAKTIE in de landen van het Zuiden steunt. Ontwikkeling moet geen mannenwerk, maar mensenwerk zijn en dat is het pas als ook vrouwen gelijkwaardige kansen krijgen. ALS VROUWEN KUNNEN KIEZEN VERANDERD DE WERELD! Daarom hebben de parochie's uit het dekenaat Oss besloten om gezamenlijk aktie te gaan voeren voor de Indiase vrouwen. Zij doen dit onder meer door speciale kerkdiensten in de veertigdagentijd, fondswerving en bewustwordingsaktiviteiten met de plaatselijke vrouwenverenigingen. Voor meer informatie over dit projekt kunt U bellen met VASTENAKTIE NEDERLAND 033 - 612957. VASTENAKTIE GIRO 5850 TE AMERSFOORT

WD MAASDONK De VVD Maasdonk in oprichting opent m.i.v. maandagc, 27 maart een telefoonlijn voor alle burgers die in politieke zin hun hart eens willen luchten. Want, zo horen we overal, de afstand tussen burger en politiek moet eindelijk een verkleind worden. Helaas gebeurt dat eigenlijk alleen rond verkiezingstijd: Veel verhalen, mooie beloftes, en breedsprakige politici. De invloed van de VVD op de Maasdonkse politiek is voorlopig nog zeer beperkt omdat men (nog) geen vertegenwoordigers in de Gemeenteraad heeft, maar dat wordt anders! Want vooral door uw telefonisch commentaar zal het zicht op zaken die anders moeten duidelijker worden, en zal een inventarisatie van !pijnpunten' mogelijk zijn, zodat de VVD t.z.t. onmiddellijk de handen uit de mouwen kan steken. Vanaf 27 maart zal komend lijststrekker Wout van Os iedere maandagavond tussen 20.00 en 21 . 00 uur telefonisch bereikbaar zijn: 04102/22142. Dus aarzal niet en doe mee met de Maasdonkse VVD! 7


WAARNEEMRF.GELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzi gingen voorbehouden)

Huisartsenprakt ijk "Geffen", Veldstraat 5 Geffen, Huisartsen: A. Smit E. Smit- Nahon P. Berkelaar Tel : 21525 Alarmnummer: 23697 ¡ (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33 Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel: 21320 Fax: 24889 Alarmnummer: 25153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9 Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel: 23427

APOTHEEK:

Avond- en nacht diensten: (van ' s avonds 17 . 00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur) . Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond : A. van Heyningen Dinsdagavond : J . Visschers Woensdagavond : A. Smit Donderdagavond : wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak) 28-29 jan. Nuland 04-05 maart Vinkel 04- 05 feb . Vinkel 11- 12 maart Geffen 11-12 feb. Geff en 18-19 maart Nuland 18-19 feb . Nuland 25-26 maart Geffen 25-26 feb. Nuland Vakanties: M. Peeters 11 febr. t/m 19 febr. P.Berkel aar 11 mrt t/m 19 maart I n de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts i n de eigen praktijk aanwezig . Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/ A. Smit- Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend . De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel : vr. 10-02, ma . 27-02, vr. 17-03 Geffen : vr . 27- 01, vr. 17-02, ma. 27-02, vr . 17-03 Nuland: vr. 03-:-02, di. 28- 02, vr . 10-03 vr . 31- 03 8

Apotheek "Geffen- Nuland" , Dorpsstraat 48 te Geffen tel . : 24699 Openingstij den: ma t/m vr . van 0815 tot 17 . 30 uur . za . van 12.00 tot 13 .00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel . : 24699 De uitdeelpost in de Kloosterstraa t te Nuland is op: ma t/m vr . open van 12 .00 - 13.00 uur en var 17.00 - 18.00 uur . Op de dagen dat de huisartsenpraktij k in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18 .00 uur .

PRAKTIJX VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15 , Geffen. Tel .: 24312 . Behandeling volgens afspraak . Specialisatie : Kinderfysiotherapie, Ma nuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J . Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel.: 23445 Acupunctuur , manuel e- en fysiotherapie, Censo Motoriek, Volwassenen Behandeling volgens afspraak . Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel. : 23445 Cecar oefentherapie Behandeli ng volgens afspraak.

ZIEKENFONDSEN:

* C- Z-groep, mobiel kantoor : woensdagmiddag 14. 30 - 15.30 uur, op het Dorpsplein te Geffen. Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is: Kloosterstraat op het plein bij de Bonkelaar. * Zorgverzekeraar VGZ , Midden Brabant, spreekuur : dinsdag 18.00 - 19 . 00 uur , Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND Tel.: 04120 - 23880 (dag en nacht bereikbaar) Vrij spreekuur : dinsdag en vrijdag van 09 . 00 - 10 . 00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel . : 21990 .

STICHTING GEZINSZORG BRABANT N.O. Tel.: 04132 - 66901 (Uden) Het <lichts-bijzijnde kantoor waar u met vragen terecht kunt: Kloosterstraat 3b te Buland, tel . : 21132 Spreekuur: di-wo-vr van 08.30 - 09.30 uur.


BURO VOOR RECHTSHULP Molenstraat 19 te Oss. tel.: 04120 - 30055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur . Overige dagen op afspraak. !BUREAU SLAClfIUFFERHULP Postbus 745, 5340 AS te Oss, tel.: 04120 40845 (hulp is kosteloos) !

ICONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS Stationsplein 2, 5211 AD te 's-Hertogenbosch tel.: 073 - 125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.0C en van 13.30 - 15.30 uur.

JAC/JIP Jongeren Advies Centrum/Jongeren Informatie Punt. Tel.: 04120 25673 / 47214 (elke werkdag vanaf 10.00 uur) Inlooptijden: ma,di,do van 14.00 - 17.00 uur wo van 16.00 - 20.00 uur vr van 10.00 - 13.00 uur Bibliobus Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen dinsdag 09.00 - 09.45 uur Mariaschool 09. 50 - 10.50 uur Aloysiusschool woensdag 12.30 - 13.30 uur Dorpsplein Zaterdag 10.15 - 12.00 uur Dorpsplein '! Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaaI is staat de bibliobus aan de Lambertusstraat bij Klavertje Vier.

WEEKMARKT Elke woensdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein, Voorlopig tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is, is de weekmarkt op de parkeerplaats bij Sporthal De Geer. PIT Postagenschap in Super Nissen, Dorpsplein 3 Tel.: 25389 Geopend: ma t/m vr. van 09.30 - 12.15 uur en van 13.15 - 17 .30 uur zaterdag van 09.30 - 12.30 uur Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, conseltatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: telefoon 04120-22678, ma t/m vrij. van 08.00-17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen *Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, di. en do. 13.30-14.00 uur

Beste jongens en me1.sJ es en alle grote mensen van Geffen Hier zijn we weer met wat leuke berichten voor het komende jaar. We willen jullie eve1 kort vertellen wat er dit jaar allemaal op stapel staat en vooral wanneer het een en ander plaats vindt. We beginnen dit jaar zoals gewoonlijk met de Paasaktiviteit. In verband met de korte paasvakantie door de schoolkinderen dit jaar, hebben we de Paasaktiviteit gepland op ZATERDAG 15 APRIL. Het thema van die dag zal zijn : PaasPret. Wat gaan we allemaal doen? Natuurlijk gaan we eieren zoeken, eieren schilderen en misschien komen we de paashaas nog wel tegen. Alle kinderen zullen via school een folder meekrijgen met meer informatie over tijden en kosten. Van 30 mei tot en met 2 juni organiseren we de Avond-4-daagse. 1995 is een jubileumjaar voor de Wandel-4daagse. Het is namelijk al weer de lOe editie. Om hieraan extra aandacht te geven. hebben we allemaal nieuwe routes gemaakt en zullen we op 1 dag zelfs vanuit Nuland starten om daar de mooie omgeving te verkennen. Kortom, de wandel-4-daagse zal weer heel wat voetstappen in en rondom Geffen zetten en we verwachten een record aantal deelnemers. In de zomervakantie hebben we onze belangrijkste aktiviteit, de j eugdvakantieweek. Deze wordt gehouden in de zesde en laatste week van de schoolvakantie en wel van 7 tot en met 11 augustus. We zijn al druk in de weer met het verzinnen van leuke en spannende aktiviteiten. Het thema is dit jaar heel bijzonder. Alles zal in het teken staan van 'griezelen'. Het wordt een echt spookspektakel, dus kom langs als je durft. Hier willen we het voorlopig bij laten. In de komende uitgaven van Torenklanken berichten wij jullie meer over de verschillende aktiviteiten. Voor meer informatie kan men bellen naar: Paul Wingens, Tel.: 25446 Tot ziens, / Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.fl •.

9


K.V.B. Beste leden, Dinsdag 21 Februari 1995 zijn we met 34 leden wezen bowlen en gourmetten bij de "Naaldhof" in Oss. We hadden 6 banen en voor de winnaar van elke baan een leuk prijsje. Ook hadden we nog een Poedelprijs voor de laagst-scorende van allemaal. Het was reuze gezellig en de stemming zat er goed in. Na het bowlen gingen we gourmetten wat ontzettend goed verzorgd was. Het was een hele gezellige en smakelijke avond. "HET BESTUUR"

RABOBANK BETALEN PER COMPUTER STEEDS MEER IN OPMARS Het aantal particulieren en bedrijven dat de computer gebruikt om bankzaken af te handelen neemt steeds verder toe. De verwachting is dat de komende jaren het elektronisch bankieren echt door zal breken. De Rabobank heeft onlangs een nieuw produkt op de markt gebracht dat elektronisch bankieren nog aantrekkelijker maakt. Een personal computer en een modem, meer is er niet nodig om elektronisch te bankieren. Overdag, 's avonds of in het weekend . Het stelt de gebruiker in staat om z'n bankzaken af te handelen wanneer het hem uitkomt. Een gang naar de bank of de brievenbus is niet meer nodig. Met elektronisch bankieren kan men niet alleen betalen, maar ook sparen, zelf rekeningafschriften afdrukken, het budget bewaken en met de bank correspon deren. Goedkoop en gemakkelijk Het grootste voordeel van het vernieuwde 'Rabo Telebankieren' is dat de gebruiker zijn financiële administratie kan doen zonder dat er sprake is van een constante telefoonverbinding met de computer van de bank. Dat bespaart aanzienlijk op de telefoonkosten. Doorgaans worden alle gegevens binnen één minuut aan de centrale bankcomputer doorgegeven. Daarvoor wordt:6 het lage lokale telefoontarief in rekening gebracht van f 0,15 per keer. 10

De mogelijkheid van budgetcodes maakt de financiële administratie zeer overzichtelijk. Op die manier kunnen bijvoorbeeld alle betalingen die aftrekbaar zijn van de belastingen voorzien worden van een eigen code. Bij de invulling van het belastingformulier kan dan door intoetsen van die code een overzicht worden verkregen van alle aftrekposter van het betreffende jaar. Op dezelfde wijze kan inzicht worden verkregen in alle uitgaven voor de auto, vaste lasten, uitgaven voor het huis e.d. Bedrijven Telebankieren heeft voor bedrijven een groot aantal voordelen. Betalen gaat snel en gemakkelijk. Bovendien beschikken bedrijven over de meest actuele rekeninginformatie . Telebankieren is voor bedrijven ook een helE voordelige manier van bankieren. Elektronische betaalopdrachten zijn namelijk goedkoper dan betalingen via een overschrijving~ formulier. Bedrijven kunnen bij de Rabobank kiezen uit twee Telebankier-pakketten. Het basispakket is bestemd voor bedrijven die hun binnenlandse betalingsverkeer snel en efficiënt willen regelen. Daarnaast is er een pakket dat extra mogelijkheden biedt, zoals buiten landse betaalopdrachten en spoedopdrachten. Met dit uitgebreide pakket kan ook een koppeling met het boekhoudpakket worden gelegd, wat veel tijd kan besparen. Het systeem van de toekomst Het elektronisch bankieren lijkt het in de toekomst helemaal te gaan maken. Vooral door een sterk groeiend PC-bezit en doordat jongeren al vroeg vertrouwd raken met de personal computer. Alleen al bij de Rabobank maken zo'n 40.000 particulieren en r.uim 30.000 bedrijven gebruik van elektronisch bankieren . Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rabobank bij U in de buurt

GEVRAAGD BEKKERS METAALSPUITWERKEN B.V. De medewerker die onze werkplaats en het buitengebeuren de afgelopen jaren altijd keurig heeft bijgehouden gaat van een welverdiend pensioen genieten. Daarom zijn we op zoek naar een opvolger die gedurende vijf halve dagen per week deze werkzaamheden wil gaan verrichten. Werktijden en salaris zullen in onderling overleg bepaald worden. Degenen die interesse hebben in deze funktie kunnen kontakt opnemen met de heer Kees van Toor.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen. Telefoon: 04102-22981


HALLO GEFFENAREN Ik, Sanne v.d. Doelen vond het heel leuk in de projektweek. We mochten zelf instrumenten maken van onder anderen, blikken, touw, rijst, hout en ijzer, enz. Er waren best leuke instrumenten gemaakt! En we mochten een Carnavalslied verzinnen. Er kwamen mensen die instrumenten bespeelden! Onder anderen: saxofoon, gitaar, klarinet, blokfluit enz. Er waren vieringen waarin we muziek mochten maken, en mochten zingen. Ik stop ermee

Vraag en Aanbod worden de spullen gerepareerd en op aanvraag van derde wereldlanden verzonden. Wilt U meer informatie bel dan 22845. Dus 25 Maart van 10.00 tot 13.00 uur kunt U spullen brengen in de garage van de pastorie, Kloosterstraat 2. M.0.V.

Geffen

PONYVRIENDJES VINKEL

Sanne vd. Doelen groep 8 Mariaschool Hallo, Deze week hadden we een .projektweek. Het thema was "Met de Muziek mee". Er kwamen een heleboel mensen, van b.v. De WIK, de majoretten, Passe Partout, de Volksdansgroep. Meneer van Lent, de klarinetgroep en een gitaar- trio. (Volgens mij waren ze dat). Het was heel leuk. Ik hoop voor de rest van de Mariaschool dat ze het ook leuk vonden, al die mensen. Ook moesten we instrumenten maken. Bij ons in de klas hadden er een paar trommels gemaakt, die klonken wel gaaf. Ook waren er een boel ballonnen met gummetjes of rijst, een paar fluiten en nog veel meer. Op donderdag 23 februari was er een inloopavond. Dan kon je alles zien. Nou, GROETJES Maaike van de Wetering groep 8 Mariaschool.

VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL De M.O.V. groep Geffen gaat ook dit voorjaar weer een inzamelingsaktie houden voor de stichting Vraag en Aanbod Internationaal 25 Maart kunt U spullen brengen van 10.00 tot 13.00 uur. Pastoor Spijkers stelt hiervoor zijn garage ter beschikking. Wat U zoal kunt brengen. Allerlei soorten gereedschap, en landbouwwerktuig. Materiaal voor constructie werkplaatsen zowel een bankschroef als bouten en moeren . Fietsen, bromfietsen, rolstoelen en/of onderdelen hiervan. Handnaaimachines en typemachines, ook al Z1Jn de spullen defekt en verroest dat is geen enkel bezwaar. In de werkplaatsen van

In het weekend van 18 en 19 februari hebben de leden van ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes deelgenomen aan de indoor dressuurwedstrijd in St. Oedenrode. Klasse B cat. A/B le Pr. Gertjan v.d. Doelen met Sunquest 130 punten Klasse B cat. C. 9e pr. Gerbert v.d. Ven met Esmeran 116 punten Klasse L2 cat. C. Gerbert v.d. Ven Lady 106 punten Klasse Ml cat. E 2e pr. Irene v.d. Ven met Falcon 127 punten Klasse M2 cat. E. 3e pr. Jinke Strik met Rocky Mountain 120 punten Klasse B cat. D le pr. Jelte Strik met Kwinten 131 punten lle pr. Ron Loeffen met Abner 114 punten Klasse Ll cat. E. Linda v.d. Broek met Jip 122 punten Jelte Strik met Ivarno 119 punten Klasse L2 cat. D. 6e pr. Marieke Smits met Kassandra 120 punten Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten. Stepha

************

11


(i'.

"~ GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres : Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09. 00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak.

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

BURGERLIJKE STAND MAASDONK FEBRUARI 1995 Geboorten: Nicolaas Antonius Johannes, zoon van M .A.M. Strik en P .P.A.M. van der Leeden; 2-2, Sara, dochter van M. Gavrilovic en W.M. Hermans; 8-2, Mark Henry Willem, zoon van P.J. M. van Zoggel en H .F .M. Peters; 9-2, J .A. van Zonsbeek en A.G.H.M. van den Bergh; 10-2, Lotte Johanna, dochter van J.M.E. M . van Zeelst en J .P . van Geel; 24-2, Cassie, dochter van J.P. Kanis en M.F. Huisman; 26-2, Sanne Elisabeth Adriana, dochter van P.J.A.W. Nikkels en E.H.H.M. van Vlijmen; 26-2, Kevin Mitchel, zoon van W.A.J . van den Heuvel en T. M. de Wit; 28-2, Joep, zoon van W .J .H. van Nistelrooij en H.J.M. van Erp. Overlijden: 4-2, Johannes J. van Nistelroij, 80 jaar; 6-2, Freek van Druenen, 1 jaar; 8-2, Wilhelmina M. den Brok, 79 jaar; 14-2, Gerrit C . Geisler, 84 jaar; 16-2, Isidorus P. Bijveld, 73 jaar; 18-2, Sara P . Faber- van der Valk, 92 jaar; 27-2, Wilhelmina C . Goeman, 89 jaar.

Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

Meer voorlichting, minder bestrijdingsmiddelen

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

Voorkomen van ongedierte is beter dan bestrijden.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09. 30 - 11. 30 uur en dindsdag van 17. 00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242 12

Het bestrijden van ongedierte, met name ratten, muizen en wespen is een veel voorkomende taak van de gemeente. Onlangs is een besluit genomen dat voortaan de bestrijding van ratten en muizen bij bedrijven alleen nog door middel van voorlichting en advies gebeurt. Particulieren kunnen ook nog terecht voor de verstrekking van bestrijdingsmiddelen, maar ook daar zal geprobeerd worden door een goed advies te voorkomen dat mensen last hebben van ongedierte. Voorkomen is immers beter dan bestrijden.


De middelen die nodig zijn voor het bestrijden van ratten en muizen, plaatsen de gemeente jaarlijks voor hoge kosten. Met name de verstrekking van bestrijdingsmiddelen aan (agrarische) bedrijven, vormt een hoge kostenpost voor de gemeente, terwijl bedrijven ongediertebestrijding in feite tot het normale bedrijfsrisico kunnen rekenen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om met ingang van 1 maart 1995 de dienstverlening aan bedrijven te beperken tot advies en voorlichting. Aanschaf van bestrijdingsmiddelen komt voortaan bij de Maasdonkse bedrijven voor eigen rekening. Ratten en muizen

De meest voorkomende overlast van ongedierte is die van ratten en muizen. Bij particulieren is dit veelal eenmalig, maar bij (agrarische) bedrijven blijkt het een regelmatig terugkerende vorm van overlast te zijn. Op jaarbasis wordt door de gemeente voor een bedrag van zo'n f 5.000,-- aan bestrijdingsmiddelen verstrekt. Een groot gedeelte hiervan is ten behoeve van bestrijding bij bedrijven. Aangezien dit een aanzienlijk bedrag is, en ongediertebestrijding eigenlijk tot het normale bedrijfsrisico kan worden gerekend, heeft het gemeentebestuur besloten hier niet langer gratis bestrijdingsmiddelen voor te verstrekken. Wanneer er overlast is, kan wel contact worden opgenomen met de buitendienst van de gemeente. Er wordt dan wel advies gegeven over de manier van bestrijden en het soort bestrijdingsmiddel wat het beste kan worden gebruikt, maar de aanschaf hiervan moet door het bedrijf zelf worden geregeld via de agrarische groothandel of de Boerenbond. Voor particulieren blijft gelden, dat zowel het advies als het bestrijdingsmiddel gratis door de gemeente verstrekt worden. Resistentie tegen bepaalde soorten gif

Wanneer in een bepaald gebied langdurig een bepaald soort gif wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel, raken de dieren op een gegeven moment resistent voor dat bestrijdingsmiddel. Dat wil zeggen dat ze langzamerhand een weerstand ontwikkelen tegen het gif waardoor het niet langer gebruikt kan worden als bestrijdingsmiddel. Om die reden is men onlangs in Maasdonk overgestapt op het gebruik van een veel duurder bestrijdingsmiddel, omdat het goedkopere waar eerder mee werd gewerkt niet meer kon worden gebruikt. Wespenbestrijding

Met name in de nazomermaanden worden op veel plaatsen wespennesten aangetroffen. Zowel buitenshuis als binnenshuis kunnen deze dieren een eigen onderkomen bouwen. Dit levert uiteraard een probleem op, zeker omdat deze beestjes venijnig steken en dus eigenlijk meteen voor grote overlast zorgen. Eigenlijk is hier ook niets aan te doen dan het onschadelijk maken van het nest door het verstuiven van een bepaald soort bestrijdingspoeder. Aangezien wespen-

nesten zowel in woningen als bij bedrijven voorkomen, wordt hier geen verschil gemaakt in berekening van de kosten. In alle gevallen wordt door de medewerkers van de gemeente het nest onschadelijk gemaakt zonder dat hiervoor kosten worden berekend. Voorkomen is beter dan genezen

Omdat het altijd vervelend is wanneer ongedierte in huis of bedrijf voorkomen, wordt door de gemeente de nadruk gelegd op het voorkomen van ongedierte, met name ratten en muizen. Een aantal tips hiervoor zijn: Zorg ervoor, dat het voor de dieren niet aantrekkelijk is om in huis of bedrijf binnen te dringen. Voor ratten en muizen geldt met name in de wintermaanden dat ze op zoek gaan naar een droge, warme plek, liefst met voedsel in de buurt. Het is dus raadzaam om b.v. veevoer en huisdierenvoedsel goed afgesloten te bewaren, zodat dit geen "provisiekast" voor ratten en muizen kan vormen. Houd, met name in natte periodes, ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, zodat de beesten niet in huis kunnen binnendringen. In het algemeen komen de beesten op voedsel af, dus goed opbergen van brood en dergelijke helpt mee om ratten en muizen buiten de deur te houden. Wanneer u buiten broodkorsten of andere etensresten strooit voor de vogels, doe dit dan niet 's avonds. De vogels maken er alleen overdag gebruik van, en in de loop van de nacht zal het een aantrekkelijke voedselbron voor ratten en muizen vormen. Uiteraard kunt u, wanneer u vermoedt dat mogelijk ergens een muis binnen zit, een muizenklem gevuld met kaas, worst of brood zetten. Op die manier wordt het gebruik van vergif zo laag mogelijk gehouden. Het plaatsen van vergif is lang niet altijd de beste oplossing en alle vergif is eigenlijk teveel. Informatie

Wanneer u bovenstaande tips in acht neemt, zal een groot deel van de overlast al worden voorkomen. Hebt u toch problemen, bel dan naar de gemeentewerf, tel. 04102 - 22271. Daar kunt u doorgeven wanneer u overlast ondervindt en hulp wilt hebben bij de bestrijding, of advies vragen over het voorkomen en bestrijden van plaagdieren. Op het gemeentehuis is een folder beschikbaar met de gemeentelijke regeling en een aantal tips ter voorkoming en bestrijding van ongedierte.

1.3


Maak het

uzelf makkelijk met Rabo Telebankieren. Vraag het gratis demonstratiepakket aan. Uw bankzaken lekker rustig thuis rege-

met Rabo Telebankieren? Vul dan onderstaande

len op het moment dat het u het beste uitkomt.

bon in en u heeft binnen een week een demon-

Dat kan met Telebankieren van de Rabobank.

stratiepakket in huis.

Op uw eigen PC ziet u wanneer u maar

-------------------------------------

~ -

Naam: _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

Straat _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

wilt uw meest actuele saldo. En hebt u steeds Postcode: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

een duidelijk overzicht van uw financiĂŤn. Betalingen doet u nooit meer te vroeg of te laat. Wilt u gratis kennismaken

Plaatsnaam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Telefoonnummer overdag: _ _ _ _ _ _ __ Opsturen naar of inleveren bij de Rabobank in uw woonplaats.

Rabobank

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

14t___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


GEMEENTE GARANTIE VERDWENEN NIEUWE GARANTIEREGELING BIEDT HUIZENKOPER VOORDEEL Voor iedereen die een huis wil kopen, is het belangrijk te weten dat de gemeentegarantie is opgeheven. Daarvoor in de plaats is de Nationale Hypotheek Garantie gekomen, die flinke voordelen biedt. Met de vroegere gemeentegarantie konden mensen met wenig of geen eigen geld toch een woning kopen. De gemeente en het rijk garandeerden de bank dat het geleende geld werd terugbetaald als de koper de rente en aflossing niet meer kon betalen. De gemeentegarantie bestond al bijna 40 jaar . De laatste jaren werd er minder gebruik van gemaakt. De procedure duurde lang en de regels waren ingewikkeld en star.Onvoldoende vrijheid en flex i biliteit waren voor de klant dan ook de belangrijkste redenen om van de vroegere garantieregeling af te zien. Zo was het bijvoorbeeld niet mogelijk om op de hypothecaire financiering (tijdelijk) niet af te lossen om zodoende de woonlasten te verlagen. Iets wat goed van pas kan komen , Bijvoorbeeld tijdens de dure studietijd van de kinderen of bij een terugval in inkomen . Bovendien hadden veel gemeentes zelf beperkende voorwaarden bedacht. Overal gelijke regels en meer vrijheid Dat is allemaal veranderd met de komst van de Nationale Hypotheek Garantie. Nu zijn de regelingen in alle deelnemende gemeentes gelijk. Iedereen die in aanmerking komt voor een hypotheek, kan tegenwoordig ook voor het volledige bedrag (tot maximaal 300.000 gulden) Nationale Hyptheek Garantie krijgen. De regels en voorwaarden zijn eenvoudiger en flexibiler geworden. Dit biedt u meer vrijheid en mogelijkheden om de hypotheek aan te passen als uw persoonlijke omstandigheden veranderen, Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld als u geld wilt bijlenen voor een verbouwing, of als uw inkomen achteruitgaat. Een ander belangrijk voordeel is, dat huizenkopers de Nationale Hypotheek Garantie nu in zijn geheel snel bij de bank kunnen regelen. Voorheen moest ja als koper verschillende loketten af. Wilt u meer weten over het afsluiten van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie , loop dan eens binnen bij de Rabobank.

~ nedertandse hartstichting

vrienden van de hartstichtîng

VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING 25 JAAR ACTIEF IN GEFFEN UITNODIGING Graag willen we aandacht besteden aan dit 25 jarig jubileum. Daarom nodigen wij u uit voor een informatieve bijeenkomst op dinsdag 28 maart 1995 in zaal 't Haasje, Dorpstraat 28 te Geffen. Deze avond begint om 20.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 1. Opening door voorzitter comité Geffen, Kees Jongeneelen. 2 . Voorlichting met dia's door de Heer W, Steuten, promotor van de Nederlandse Hartstichting. 3. Korte pauze. 4. Vertoning film, eventueel toelichting/ aanvulling door huisarts. 5. Overhandiging Oorkonden aan collectanten die 10 jaar of langer collecteerden. 6. Beantwoording van mondelinge en schriftelijke vragen. 7. Sluiting, uiterlijk om 22.30 uur. Wij hopen van harte u te kunnen verwelkomen, met vriendelijke groeten, Comité afdeling Geffen, Lenie Willemse Rien van den Berg Kees Jongeneelen.

carnava111t1cht1na rottenrlJk CARNAVALSSTICHTING 'T RO'ITENRIJI vraagt voor haar dansgarde:

DE ROTTERIJKERINNEN EN DE ROTI'ERIJIERINNEKES

Enthousiaste jonge meisjes vanaf ongeveer 8 jaar die het leuk vinden om in de carnavalsperiode als gezellige groep overal hun beste beentje voor te zetten, . Dus vind je het net als wij ook leuk om op deze manier een gedeelte van je vrije tijd te vullen meldt je dan bij: Nel v.d. Heyden Tel.: 04102 - 21093 Tevens vragen we voor onze grote dansgarde

DE ROTI'ERIJIERINNEN EEN NIEUWE LEIDSTER/INSTRUCI'RICE DI E ONS NIEUWE DANSEN KAN LEREN. 15


NIET

-~~~e ~ afthett cJe gma:á

20 JAAR

.

EFFE!!! MAAR....·

1975

~ ~~

~~ . ·

,,

- ~.N'I,.-~

!t'. n'ó

~<iam'tv ·

IN

GEFFEN

19'J5

DUS .... FEEST Elke vrijdagmorgen van 10 uur tot 13 uur op het dorpsplein in Geffen Voor vrijdag 17 maart onze grote Jubileumreclame

1 Super malse makreel slechts f 2,4 Hollandse nieuwe voor f 5,3 Gebakken vis voor f 5,Let op want we gaan door. Voor vrijdag 24 maart de volgende reclame

600 gram kibbeling + bakje saus slechts f 10,Grote pot zure haring voor maar f 3,50 500 gram verse kabeljauw filet deze week voor f 8,50 Kom en geniet van wat Albert U biedt want Vis van Albert, gezond en lekker Elke vrijdagmorgen van 10 tot 13 uur dorpsplein Geffen

EN VOOR ELKE KLANTEEN LEUKE ATTENTIE


VOLWASSENEN le

GEACHTE CARNAVALSVRIENDEN 2e Graag zouden wij nog even Uw aandacht willen vragen voor een stukje van het carnavalsprogramma, dat heel wat mensen in aktie heeft gebracht nl. de carnavalsoptocht. Er was heel wat kwalileit in de optocht, zodat de jury weer een zeer moeilijke taak had. Om U enige indruk te geven hoe de einduitslag tot stand is gekomen volgen hieronder de cijfers, die door de gezamelijke jury-leden zijn gegeven voor de 3 onderdelen waarop is gejureerd. De hoogst en de laagst gegeven punten per deelnemer zijn niet meegenomen bij de telling.

CARNAVALSWAGENS PRIJS DEELNEMER ONDERWERP CARNA- IDEE AFWER VALESITNG le 2e 3e 4e Se 6e 7e 8e 9e

KE De Tobke- 4x is 71 zen scheepsrecht Haor op Met carna- 70 den Dijk val op de pool De Pech- De tover- 63½ vogels tol "Jomanda" Drank Keihard 56½ de Zatste C.V."De Taxi Jansen53½ Wup" FC "De Voor joker 55 Knuppels" en paal De Etter- Houseparty 55½ tjes Café-gan- Tandarts uitSS gers 't ziekenf. Lijdensweg Prins Car- 48 naval

70½

76½

69

76

65

65

52½

58½

57

54½

55

54½

52½ 51 56½ 47½ 51

43

GROEPEN

fe 2e 3e 4e

10 jaar 66 scouting De Nako- Kunnen Wl.J 62½ mertjes ons ei kwijt Zal 'n boek- 60 De ouwe Raad je open doen Ieder op z'n57 Boerenbruidspa- eigen houtje ren

Scouting

INDIVIDUELEN JEUGD Kinderen Holbewoners 58 fë 2e 3e

v. Erp Kinderen Griezelkar v.d. Kamp Linderen Minister v.Liever- Ritzen loo

62½ 61½ 62½ 60 61½ 62½ 59

61½

56½ 58

54

50

SI½

50

51

SI½

62½

67

59

Charles Liever 'n 58½ v. Herpen pens vh zuipen dan 'n bult vh werken Zantv. de Idee (inge- 56 Kinderen wikkeld)

59

56½

56½ 49

Namens de werkgroep nogmaals onze dank voor Uw bijdrage aan het welslagen van onze Rottenrijkse Carnavalsoptocht. Bestuur Carnavalsstichting .

KRUISVERENIGING EN GEZINSZORG van KRUISVERENIGING en GEZINSZORG naar STICHTING THUISZORG De steeds verdergaande reorganisatie binnen de gezondheidszorg heeft geleid tot een fusi e tussen de Stichting Kruiswerk en de Gezinszorg . Deze instellingen gaan sinds enige tijd verder onder de naam: STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD~OOST Met deze reorganisatie is er ook een en ander veranderd met betrekking tot de organisatie van de werkzaamheden van het binnen de stichting werkzame personeel . Dit heeft geleidt tot vragen vanuit de bevolking ·omdat het met name voor velen onduidelijk_is waar men met hulpvragen terecht kan. Dit kan variëren van de vraag naar krukken tot spoedvragende hulpverlening. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen heeft onze ledenraad besloten om een informatie-avond te organiseren waarbij de wi jkverpleegkundigen welke hier werkzaam zijn, voorlichting geven over de gewijzigde situati e en uw vragen beaqtwoorden. Voorafgaand aan dit onderdeel van deze avond zal een korte uiteenzetting gegeven worden ever de taak en de financiële positie van onze plaatselijke vereniging en verslag gedaan worden van de aktiviteiten van de ledenraad. Deze informatie-avond vindt plaats op donderdag 23 maart as. om 20.00 uur in de zaal van "Het Oude Klooster" en hieraan zijn geen kosten verbonden.

17


PERSBERICHT In de tweede helft van maart 1995 houdt de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen in samenwerking met de Katholike Bond van Ouderen Geffen een onderzoek onder inwoners van Geffen in de leeftijd van 60 tot 70 jaarr. We willen van deze mensen graag weten hoe het zit met hun belangstelling voor: *vrijetijdsbestedingen * educatieve aktiviteiten/cursussen * voorlichtingsthema's Als we die belangstelling kennen, kunnen we onze aktiviteiten in de nabije toekomst daarop gaan afstemmen. In het onderzoek krijgen de mensen persoonlijk een vragenlijst voorgelegd waarop ze hun belangstelling kenbaar kunnen maken. Deze vragenlijst wordt aan huis afgeleverd en na enkele dagen ook weer opgehaald. We hopen dat iedereen uit de groep van 60 tot 70 jaar de vragenlijst invult. Door zo te doen kunnen zij richting geven aan de koers die wij moeten gaan uitzetten. Succes met invullen, het kost niet veel tijd! KBO-Geffen Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen

T.O.K. 21 BILJARTTOERNOOI Onze biljartvereniging T.O.K. organiseerd in de week van 20 t/m 25 maart haar lle jaarlijks terugkerende T.O.K. toernooi. 64 Deelnemers strijden in de klasse libre om de Gouden Leeuw trofee. Nog geen deelnemer is er in geslaagd om in al die jaren de trofee 2 keer te winnen. Bij het driebanden is dat heel wat anders, Daar zal Piet v. Grinsven van N.G.G. proberen om de Tiny v.d. Doelen trofee voor de derde keer achtereen te winnen. Maar hij kan rekenen op felle tegenstand van 15 andere deelnemers. Het programma van ons toernooi ziet er als volgt uit: Maandag 20 maart voorrondes libre, aanvang 19.00 uur. Dinsdag 21 maart voorrondes libre, aanvang 19.00 uur. Wóensdag 22 maart voorrondes Driebanden, aanvang 19.00 uur. Donderdag 23 maart 2e ronde voorrondes Libre, aanvang 19.00 uur. Vrijdag 24 maart kwartfinales libre en Driebanden, aanvang 19.00 uur. 18

Zaterdag 25 maart halve finales en finales libre en driebanden, aanvang 13.00 uur. Dit allemaal zal plaatsvinden bij De GoverWe hopen dat het weer een spannend en gezellig toernooi zal worden en dat u ook een kijkje komt doen in die week. T.O.K. commissie.

PONYVRIENDJES VINKEL Het weekend van 11 en 12 febr. hebben de "Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes deelgenomen aan de indoor dressuur-wedstrijd in Den Dungen. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel: Klasse B. Cat. C. 3.Gerbert van de Ven met Esmeran 119 pnt. 8 . Nicky van Veghel met Gwendolyn 113 pnt. Klasse Ll. Cat. C. José van de Doelen met Mariska 120 pnt. Klasse B Cat. D/E Ron Loeffen met Abner 112 pnt. Nicky van Veghel met Joyce 110 pnt. Klasse Ll. Cat. D/E. 4.Linda van de Broek met Jip 113 pnt. Jelte Strik met Ivarno 107 pnt, Klasse B. Cat. A/B. Gertjan van de Doelen met Sunquest 120 pnt. Klasse 12. Cat. C. Gerbert van , de Ven met Lady 107 pnt. Klasse 12. Cat. D/E 8.Cheryl Kleijngeld met Brinta 114 pnt . 9.Margy van de Elzen met Flame 114 pnt. Marieke Smits met Kassandra 11 pnt. Klasse M2. Cat. D/E. 3.Jinke Strik met Rocky Mountain 109 pnt. Klasse Ml. Cat. D/E. Irene van de Ven met Falcon 117 pnt. Miranda van Berkel met She-ra 103 pnt. Klasse B. Cat. D/E. 4.Jelte Strik met Kwinten 125 pnt. Tijdens het indoor springen zondag 5 febr. j. l. in Vught behaalde Irene van de Ven met haar pony Falcon de Se prijs. Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. Stepha van Zantvoort-Hanegraaf Bergstraat 26a 5386 KL Geffen tel. 22586


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING 'WEEKENDDIENSTEN MAASDONI GEFFEN: ZA . 19 . 00u NULAND: ZA . 19 . 00u VINKEL: ZA . 17 . 30u

ZONDAG 09 . 30 uur ZONDAG 10. 00 uur ZONDAG 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: wo. 15-03 19 . 00 u * Vastenmeditatie mmv . Passe Partout ZA . 18-03 10 .00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19 . 00 u Gezinsviering "Op weg" met de diaken en het kinderkoor zo. 19-03 09.30 u H.Mis mmv Gemengd koor wo. 22- 03 19 . 00 u * Vastenrneditatie mmv. Passe Partout ZA. 25-03 10 . 00 u * H.Mis mmv Bejaarden kr. 19 . 00 u Viering met de diaken mrnv Jongerenkoor.. H-G (tevens kinderkerk) zo. 26-03 09 . 30 u H.Mis mmv Gemengd koor WO . 29- 03 19.00 u * Vastenmeditatie mrnv. Passe Partout *:dienst in de kapel

lX)()PGESPREI: Alle informatie omtrent dopen in onze parochie kunt u krijgen op: dinsdag 4 april a.s. 20 . 00 uur in het Parochiecentrum .

HUWELIJXS-/JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers Tel.: 23190 (tussen 19.00 - 20.00 uur)

'WEEKENDVIERING VEERTIGDAGENTIJD In de vieringen wordt aandacht besteed aan het Sutra-projekt ter ondersteuning van vrouwen en meisjes in Noord- Indi a . Elk weekend staat één tafereel van het honger doek "Bijbelse Vrouwen" centraal . Daarmee wordt een paaskaars opgebouwd . Na elke viering wordt os door de M.D . V.groep een tekst aangeboden ter overdenking .

dereen is op weg naar een einddoel . Samen gaan we op weg naar Pasen, naar vrede en gerechtigheid . Dat zullen kinderen ons vertellen en laten zien in de gezinsviering met als voorganger Diaken van Herwijnen. Er wordt gezongen door ons kinderkoor de Vrolijke Nootjes o . l . v. Angela en Guyszi speelt op het orgel . Kinderen maken muziek op het klokkenspel, en keyboard , spelen gitaar en viool. U bent van harte Welkom!

PASSIESPELEN 1995 TEGELEN. Het passiespel of het lijdensverhaal van Jezus Christus is aan de ene kant een spannend verhaal, gesitueerd in een verre tijd en een vreemde cultuur; aan de andere kant heeft het mensen van alle tijden geboeid en tot in hun wezen geraakt. 450 Medewerk(st)ers -allen vrijwilligerszijn vanaf het najaar van 1993 met het spel bezig . De tekst van Jacques Scheurs m, s . c . is uitvoerig bewerkt en omgezet in modern Nederlands. De massa-scénes maken van oudsher een geweldige indruk. Het passiespel wordt opgevoerd in de prachtige, natuurlijke orngevinf van het openluchttheater "de Doolhof" in Tegelen . Er zijn 3500 zitplaatsen op een overdekte tribune. Er is een prima zicht op het toneel met de vaste decors voor de tempel van het Sanledrin, de paleizen van Herodes en Pilatus, de Calvarieberg en het laatste avondmaal . Het "groene" toneelbeeld weerspiegelt in de enorme vijver die het toeschouwersgedeelt van het toneel scheidt. Speeldata: Zondag 21-25-28 mei Zondag 04- 11- 18- 25 juni Zondag 02- 09-16- 23-30 juli Zondag 06-13-20-27 augustus Zondag 03-10-17-24 september aanvang : telkens om 14.00 uur. Informatie : Bespreekburo Passiespelen '95 p.a . Koninginneplein 2 5911 KK Venlo Tel.: 077 - 540505 Fax : 077 - 540633

GEZINSVIERING 18 maart 19.00 uur. De gezinsviering is bij uitstek geschikt voor kinderen op de basisschool en hun ouders. De vastenviering draagt de titel : "Op Weg". Iedereen is op weg; of je nu in Zuid-Amerika , Afrika, Europa of in Geffen woont: ie-

19


LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

Onderwerp:

CURSUS

STOP- MET-ROKEN

Had u zich ook voorgenomen om na 1 januari 1995 te stoppen met roken en is dit toch niet gelukt? In de regio Oss organiseert de GGD Brabant-Noordoost in samenwerking met het CAD Oost-Brabant en de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost een STOP-MET-ROKEN CURSUS in de maanden maart, april en mei. De cursus wordt gegeven in het GGD-gebouw in de gemeente Oss. Cursus De STOP-MET-ROKEN CURSUS gaat van start op maandag 20 maart a.s. in de GGD- gebouw aan de Raadhuislaan 4 in Oss. Het totale programma omvat 8 bijeenkomsten in een periode van 10 weken met een terugkombijeenkomst in augustus. Op de geplande stopdag, dinsdag 21 maart 1995, stopt de gehele groep gezamelijk met roken. Om in deze tijd voor extra steun te zorgen zijn er in het begin van de cursus 2 bijeenkomsten per week gepland. Na de eerste week de stopweek, is de aandacht vooral gericht op het volhouden van het niet-roken. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren steeds l½ uur. De totale kosten, inclusief het cursusmateriaal bedragen flOO per persoon; voor veel rokers niet meer dan de kosten van 3 à 4 weken rookwaar. De cursusdata zijn achtereenvolgens: 20, 22, 27 en 29 maart; 5 en 19 april; 10 en 24 mei en een terugkombijeenkomst in augustus (23 augustus onder voorbehoud). Voorbereiding Bij aanmelding voor de cursus ontvangt U informatie ter voorbereiding op de stopdag. U krijgt een logboekje waarin U uw rookgedrag kunt registreren en een folder over de afbouw van het nicotinegebruik. Door het logboekje de laatste week voor de cursus in te vullen krijgt u een goed beeld van uw rookgedrag en waarom u wilt stoppen. Samen stoppen Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld rond het stoppen-met-roken. Iedere deelnemer kan die zaken aan de orde stellen, waarvan hij of zij vindt dat ze belangrijk ~ijn. Zo leert u van elkaar en ontstaat een sfeer waarin men elkaar steunt in het bereiken van het gestelde doel: geheel stoppen met roken. 20

Leren stoppen De cursus wordt gegeven door een deskundige begeleider en is gebaseerd op ervaringen van "stoppers-met- roken" en op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het programma bestaat uit werkzame methoden zoals: het leren omgaan met de zin in roken, het vergroten van de zelf-controle , zelfbeloning, etc. Het programma is gebaseerd op "ineens stoppen". Alle deelnemers doen dit op hetzelfde moment. Karakter van de cursus In de cursus wordt niet getracht angst op te wekken voor de mogelijke gevolgen van het roken. De aandacht wordt gericht op wat iemand erop vooruit gaat door het roken te laten . Een positieve benadering dus, De sfeer tijdens een bijeenkomst is afwisselend, serieus en ontspannend, en soms uitgelaten. De cursus is zo opgebouwd, dat elke deelnemer die zaken eruit kan halen, die voor hem of haar van belang zijn. Aanmelding U kunt zich tot en met vrijdag 10 maart telefonisch of schriftelijk aanmelden voor de cursus bij het informatiepunt STOPPEN MET ROKEN, postbus 414, 5340 AK OSS, telefoonnummer 04120 - 60134.

GEEF GEZOND De grote inspirator achter de BOOTREIS VOOR DE ZIEKEN heeft een probleem! Piet de Haas zegt, niet altijd een beroep te willen doen op de Geffense Middenstand voor de financiële ondersteuning van de bootreis . Nu wil hij voor 1995 een beroep doen op iedere Geffenaar en op de Geffense verenigingen. Hebt U met Uw club of vereniging een aktie of aktiviteit en zit er een kleinigheid aan voor de bootreis . .... . BEL PIET (23374) EN HIJ KOMT ALS EEN HAAS NAAR U TOE! Kunt U als individuele Geffenaar iets missen voor de zieken ...... . BEL PIET (23374) EN HIJ KOMT ALS EEN HAAS NAAR U TOE! Wilt U HAAStig overmaken: dan is het banknummer van de Krachtpatsers: 11.58.26 .165 o.v.v. bootreis. Ze hopen ook in de zomer van 1995 de bootreis te kunnen organiseren . Het doet vele zieken goed! Ook U kunt vele zieken goed doen: GEEF GEZOND! Redaktie


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. ~. <~ -- -.,c= c':.,,--~ ~ ~ r-, ~-.,. ,//, '

,;Ç

Official Service Dealer

9/4AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~{#b

G.J. VAN HEESCH

't ls simpel om II te verzekeren van een goed advies.

Elst 18 , Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren

• • • •

N IEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Heesterseweg 28 5386 KT Geffen Tel. 04102 - 24765

•t•l~i SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk * APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

'T BERGJE

WIHABO

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen

Nu ook een zaal voor feesf;esl kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

Koude schotels van f 15, - tof f 45, -

* beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00 · 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00 · 13.00 uur 17.00 - 19.00 uur en op afipraak.

ol l ■

D

Heesterseweg l l Tel.: 04102-22684

b~

mr

VAN Heese MAKELAARou Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

JO VAN DE BERGH Veldstroot 14 • Geffen tel. 04102 - 2253 l

fox: 04102-24795

Voo r a l uw familie· verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgooi van juiste datum bii geboortek.aorljes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bi j ons terecht.

Kapsalon Oro2isterü Bvouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046

fax: 04102 - 25133

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Bedrijvenweg 10 5386 ZG Geffen 5386 KA Geffen Tel. 04102-22981 Fax. 04102-22189


Ml!.1

AKTIVITEITEN KALENDER MAART

16 16 16 17 18 21 22 25 26 28 29 31

KVB, Krekul Nuland KPJ, oud papier ophaalroute 1 KVO, vrouwenhulpverlening (kring Oss) Geffes Volk, 'Moord in het sterfhuis' zaal Govers, 20.15 uur Gezinsviering Vasten 19.00 uur KVO, Vrouw-geloven en samenleving in Schaijk Buurtver. de Vier Winden, biljartavond bij 't Bergje 19.30 uur Inzamelingsaktie voor Stichting Vraag en Aanbod 10.00 - 13.00 uur Buurtver. de Vier Winden, boswandeling voor het hele gezin 14.00 uur KVO, culturele dagen Lievekamp Oss KVO, culturele dagen Lievekamp Oss KPJ, oud papier ophaalroute 2

APRIL 3 KVB, excursie van Schijndel Keukens, 13 .00 uur 5 Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar, 14.00 - 16.00 uur 6 KVO, volksdansfestijn (Kring Oss) 8 Gezinsviering Palmpasen 19.00 uur 9 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur 10 KVB, Zandschilderen 19 . 30 uur in de Gouden Leeuw 16 Presentatieviering Eerste Communi canten 09 . 30 uur 17 KVO, Levensbeschouwing en Welzijn 20 KVB, thema-avond zr. Clarita, 20.00 uur in de Gouden Leeuw 20 KPJ, oud papier ophaalroute 1 27 KVO, lezing en diaserie door vrienden v/d Bosch 28 KPJ, oud papier ophaalroute 2 29 Buurtver. de Vier Winden, Jaarfeest zaal Govers, 20. 30 uur

MEI lt/m 5 Mei- vakantie 2 KVB, reisje Hollywood 4 Dodenherdenking 19.15 uur 11 KVO/KVB, Jeanne d ' Arc viering 14 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleen-gaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur 14 Moederdag 16 KVO, Bedevaart Handel (Kring Oss) 17 Ziekencomite de Schakel, Meiviering het oude Klooster 18 KPJ, oud papier ophaalroute 1 en 2 i.v.m. 70 jarig bestaan 18 KVO, Excursie en rondje Dieze in Den Bosch 19 Nooit Gedacht, 10 km loop 19 Vormselviering, 19.00 uur 21 Buitentoernooi, G'68 22

25 Hemelvaart 28 Nooit Gedacht, penaltybokaal 30 KVO/KVB, Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch JUNI

-4--Eerste Communie Mariaschool, 10.00 uur 5 KVO, geziensfietstocht 11 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden in parochiecentrum (boven. 10.30 uur 13 KVO, reisje 15 KPJ, oud papier ophaalroute 1 17 Vaderdag 27 KVO, dagfietstocht 30 KPJ, oud papier ophaalroute 2 JULI 3 juli t/m 11 augustus Zomervakantie 9 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur AUGUSTUS 13 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum 10.30 uur 17 KPJ, oud papier ophaalroute 1 25 KPJ, oud papier ophaalroute 2 28 Aug. t/m 2 Sept. Collecte ziekencomite de Schakel SEPTEMBER 10 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur 12 KVO, evalueren en het winterprogramma doornemen 13 Ziekencomite de Schakel, nationale ziekendag OKTOBER 8 Koff ie- ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur NOVEMBER 12 Koffie- ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur DECEMBER 13 Ziekencomite de Schakel, Kerstviering


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

04102-24658

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

PEDICURE T. Ketelaars-il. NistefroolJ

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

v. Coothstraat 31

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 • 13594

Geffen 1:r 04102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN

* BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANOBOUWZADEN

• TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I

A.H. Romme b.v.

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

* * * *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk,

aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangiftel.B . -V.B. -V.P .B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 • 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines _er.:)

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


.------- -- --

WIJ LOPEN C C OPOE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingac!Viseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS - BELASTINGADVI SEURS ~JURISTEN

Kantoren ln:

Alphen Beoeden-L-.won Berg en Dal Bladel ~ Bteda Deurne [lies-, Gemert Goes Helmond 's-Hertog<o >boech Hulst Mill Nijmegen Q;rwchot Oiste,wijk Oostt>urg Ooslemout OSS OudenbOSCh Roosendaal Rosmalen Sont Qedenrode Somerwl Tdbu,g Uden V•lkenswaatd Veghe' Waalwijk WorvolJ

•

Koninklijke Maatschappij

Tuinbouw en Plantkunde Afdeling

Plaats

Azijnfabriek, Bethaniestraat 4, ' s-Hertogenbosch Toegang Leden gratis, niet leden f 2,50 Inlichtingen: 073 - 412207

's-Hertogenbosch De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde en/of Groei&Bloei- houdt op dinsdagavond 14 maart om 20.45 uur een lezing over:

VERLOREN

GRONDVERBETERING DOOR MW. Th. de Vries In deze lezing vertelt mw. Th. de Vries over het wel en wee van de bodem in onze eigen tuin. Hoe kunnen we deze verbeteren en in goede conditie houden voor onze planten.

24

Zondags met carnaval Gouden heren armband Terug te bezorgen bij Essenstraat 18, Geffen Tel.: 04102 - 23802