Torenklanken 1995 - nr 03

Page 1

33e jaargang

I

nummer 3

1

februari 1995

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

Een paar protestbrieven ZlJn dan zelden voldoende om ze te stoppen. Maar honderden brieven leggen wel gewicht in de schaal. Bedrijven en instanties weten dat ze in de gaten worden gehouden. Zet uw pen in voor het milieu en schrijf mee met Earth Alarm. Bel voor informatie en de voorbeeldbrieven : Tina van Doorn tel. 22845 Earth Alarm tel. 020 - 6202696 . Doe-het-zelf met Milieudefensie!

Dagelijks slaan mensen ergens in de wereld milieu-alarm. De overheid heeft bijvoorbeeld plannen om een stuwdam te bouwen. Een fabriek loost chemisch afval in de buurt. Een houtkapbedrijf dreigt een heel bos omver te zagen. De mensen ter plekke staan vaak machteloos. Maar u kunt hen helpen. Of mensen nu alarm slaan in Siberië of Afrika, u kunt helpen •. . HOE? . •.•.. Door mee te doen aan EARTH ALARM, het brievenproject van de Vereniging Milieudefensie . Maak van uw pen een wapen tegen milieu vervuiling . Bel vandaag nog! Als deelnemer ontvangt u circa 1 keer per maand 'n ALARMering. Zo'n ALARMering beschrijft een milieuprobleem en bevat steeds een voorbeeldbrief. Deze voorbeeldbrieven eisen niet domweg te stoppen met kappen of vervuilen, maar geven altijd een milieuvriendelijk alternatief . Vaak gaat het om grootschalige projecten waar veel geld mee gemoeid is.

NIEUWE ADVERTEERDERS We hebben nog plaats voor uw advertentie op onze vaste advertentie pagina's. Een advertentie kan bestaan uit: 1 blok ± f 7,- per nummer in 1995 2 blokken± f12, - per nummer in 1995 3 blokken± fl 7,- per nummer in 1995 Er is ook nog plaats op onze achterpagina . Wi lt u meer informatie, bel dan 22243.

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 FEBRUARI


............................ .................................

ir·;;= r········:·· VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs 111

~

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

*

""""'

VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

r·;·•i;,·····--··--·

~

VAN TUIJL ~ makelaardij bv~ 't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

VAKGARAGE D'N BART

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwiil u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

"

:. ,..

"

..

-~

.

...

-

L

.

-

-, .

~

:

.:

.

•••••••••••••••••• J.J. Kok notaris

m.i.v. 20 februari a.s.

Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472

..


W.1.K. OP EEN RUSTIGE GEZELLIGE MANIER VOORUITKOMEN Willen Is Kunnen oftewel WIK staat aan de vooravond van een groots festijn. Op 5 februari organiseren zij namelijk een jubilarissenconcert. De naam van het concert geeft het al aan: Er wordt iets gevierd. En dit keer iets heel bijzonders. Want 5 februari vieren maar liefst vier leden van WIK hun jubileum en deze vier jubilarissen komen allemaal uit verschillende geledingen van WIK. Allereerst is daar Marianne Lepoutre,leidster van de mini- en majorettes. Zij viert haar 1O- jarig jubileum. Voordat Marianne bij WIK kwam, leidde zij de dansmariekes van carnavalsvereniging De Deurdouwers. Eind 1984 werd zij door Frank van Dijk voorgesteld aan Bart Willemse. En alhoewel het leiden van majorettes iets heel anders is dan het leiden van dansmariekes ging Marianne de uitdaging aan. Zij kreeg bij WIK een proeftijd van drie maanden om zich te bewijzen. Ze kreeg bovendien te horen, dat de majorettes geen onkosten mochten veroorzaken. In het begin werkten de WIK-majorettes dan ook met koperen leidingsstokjes als baton! De tweede jubilaris is Elly Steenbergen. Zij wordt door WIK- leden omschreven als de drijvende kracht van de organisatie, de spil waar alles om draait en als Manusje van Alles. Al 10 jaar zorgt zij voor secretariële en financiële ondersteuning. Henk van Amstel is al 25 jaar de man 'achter de grote trom'. Ook bij 'De Pompzwengels' speelt Henk zijn partijtje mee. De laatste jubilaris is Jo Delnoye, 10 jaar lang dirigent van WIK. Zijn stelregel is 'Rust Roest' en hij begeleidt WIK dan ook "op een rustige en gezellige manier vooruit". Tijdens mijn gesprek met de vier jubilarissen blijkt steeds opnieuw dat voor veel WIK-kers het gezelligheidsaspect voorop staat. Dit blijkt ook uit het feit dat WIK, in positieve zin, nog gezien kan worden als een dorpsfanfare. WIK werkt namelijk alleen met eigen mensen; er worden bijvoorbeeld nooit en te nimmer mensen ingehuurd om een promotie te behalen. Ook heel opvallend in deze tijd is dat WIK gemiddeld één keer in de week uitrukt om een obade t e brengen. Opvallend omdat het in de rest van Nederland steeds minder gebeurt. Toch is het niet alleen de gezelligheid waar het bij WIK om draait. Natuurlijk moet er ook gepresteerd worden. Zo vindt Jo bijvoorbeeld dat het muzikaal allemaal wel wat fanatieker kan en dat een repetitie overslaan echt niet kan. En Marianne heeft

in de persoon van majorette-instructeur Petra van Sambeek een hulp die het prestatie-element hoog in het vaandel heeft staan . Op de laatste ledenvergadering van WIK, op ~oensdag 18 januari, heeft WIK besloten een studiegroep in het leven te roepen . Dit als springplank voor de jongere leden van WIK. Eens te meer een teken dat WIK volop leeft! Red.: Anita

GEFFES VOLK TONEEL IN GEFFEN Toneelvereniging Geffes Volk brengt op 10 en 11 en 17 maart weer een toneeluitvoering op de planken. Op deze dagen kunt u in zaal Govers de thriller "Moord in het sterfhuis" bijwonen voor f 7.50, waarbij u dan een kopje koffie wordt aangeboden. De thriller "Moord in het sterfhuis" is van een speurzinnig genre! Je zou ook kunnen spreken van een miniColumbo, een amateur Derrick of een Maigretje in de dop! In ieder geval, op deze avonden kunt u uw speurzin ten volle kwijt. In de volgende Torenklanken lichten we een grotere tip van de sluier op, maar noteert u alvast de data 10-11-17 maart in uw agenda. Tot ziens Geffes Volk.

,l°"'E Oltc:◄

1ti

!

ffl

1

,

~

~~

~Rzof.6~

MARJA VAN BALLF.GOOY - JANSSEN Gedipl. Pedicure Voetverzorging bij U aan huis Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN

Tel. 04102 - 22593 3


WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 11

5386 KT Geffen

Tel.: 04 102 -22684

fax: 04102-24795

Voor al uw fami lie- verenigings en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste dotum bij geboortekaar t jes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copleerservice kunt u b i j ons terecht.

AFBOUW

&A. '

V.O.F.Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 2200 l fax 04102 - 25068

Café

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen

□ SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

5logttii Jo u.rmi.n: IBLEFOON 04102 -21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


Effe buurte mè ••••• Oria van Roosmalen (16j ) Een spreekbeurt van een klasgenoot over het Wereld - Natuur - Fonds (WNF) deed ·haar liefde voor de natuur aanwakkeren! Oria van Roosmalen, HAVO leerlinge op het Mondriaancollege vindt de natuur mooi, houdt veel van dieren en vindt dat je zelf ook kunt meewerken aan een leefbare wereld voor mens en natuur. Haar moeder was al lid van het WNF en Oria en haar broer Alwin werden in 1990 jeugdlid van het WNF , oftewel "RANGER". Je krijgt dan een heus Ranger paspoort met rangernummer het geen je toegang geeft tot WNF-aktiviteiten en bep. kortingen geeft. Veel aktiviteiten worden georganiseerd: vogels kijken en luisteren , sporen zoeken, bodemonderzoek enz. Deelname levert een stempel op in het paspoort en Oria en Alwin hebben er al veel verzameld. Nationale Rangerdagen werden gehouden in o.a. Harderwijk en het Noorder Di erenpark in Emmen. Omdat de grote aktiviteiten altijd vrij ver van huis zij n, werd in 1993 het comi té Heesch opgericht met als grote stimu lator : ranger-mentor Kees de Leeuw uit Heesch. Oria en Alwin konden nu ook in de regio aan aktiviteiten deelnemen . Ze bezoch te~ onlangs het bomenbos De Hoge Varssel in Heesch en sterrenwacht Halley. Regionale Rangerdagen waren in de Beekse Bergen en de Gelders e Poort (Millingerwaard) De Landelijke Akties worden uiteraard ook ondersteund. Oria heeft er meerdere mappen en plakboeken mee gevuld en vertelt enthous iast over 'het goede doel ' ! Samen met Alwin verkocht ze (symbolisch) schildpadeieren voor de Turtle-Beach-aktie; ze kwamen op voor het Tropisch Regenwoud en samen verzamelden ze maar liefst 151 handtekeningen voor de aktie: Stop de leegroof van de natuur! Al s vertegenwoordigster van de regionale rangers werd Oria lid van het Kinderdierentribunaal en tijdens de WNF-dag toonde zij in het jeugdjournaal op t . v . samen met anderen trots het getal 608.320, het aantal verzamelde handtekeningen. Onlangs is Oria gevraagd om hulp-rangermentor te worden van het comité Heesch. Dat

vindt ze een hele eer en wil zich graag inzetten om akties en aktiviteiten in de regio voor te bereiden en te begeleiden . "Het is jammer," zegt Oria "dat er zo weinig jongeren van mijn leeftijd willen meedoen . Ze snappen niet wat je er leuk aan vindt . Er wordt b.v. sceptisch gereageerd als ik een trui aan heb met het WNF- logo erop! Alwin doet die maar liever niet aan als hij naar school gaat !" Oria is i n i eder geval van plan on voorlopig door te gaan met het ondersteunen van akt ies op het gebied van natuur en milieu. Voor informatie kun je altijd bij haar terecht. Ze woont op Essenstraat 16, tel . 22263. Dat zorg voor de natuur al héél lang een belangrijke zaak is, zegt een oud gedicht dat Oria mij laat zien. Dat gedi cht wil ik hier graag afdrukken. Ik dank Oria voor haar inzet vo~r de natuur en hopelijk kan zij nog veel Rangers in de regio warm krijgen om mee te doen! Als alle dieren zou de mensheid omdat alles wat ook met de mens

weg zouden zijn sterven van eenzaamheid met de dieren gebeurd zal gebeuren

Al die dingen zijn verbonden wat de aarde overkomt zal de zonen van de aarde overkomen Dit schreef in 1855 een indiaans opperhoofd aan de toenmalige president van Amerika.

Voor betaalbare

_..,

Dames & Kindermode.

5311 AK -

ltl.04102.•t1*

•• NIEUW •• NIEUW •• NIEUW •• Nu ook bij ons verkrijgbaar II PANTY I s 11 • b.v" Lycra" Pan1y's v.a f4.95. Mooie " Glans Pan1y's " v.a f2.95

Kennismakings aanbieding . .. 2 paar Pan1y's voor f3 .95 2 paa r kniekousen voor f3.50

OOK VOOR STOOMGOED .. . .


ROND DE DORPSPOMP Er is nog steeds een grote verontrusting omtrent 5 mei 1995, 50 JAAR BEVRIJD!!!! Hoe vieren we dat in Maasdonk, Geffen, Nuland en Vinkel. Heemkundewerkgroep "Vladerack" is al druk bezig met het verzamelen van foto's van bevrijdingsfeesten en optochten in Geffen. Wie weet zal het oude "ORANJE-COMITE" nog eens herleven en actief worden. Welke groeperingen voelen zich nog meer aangesproken? En willen zich actief inzetten. Wij hopen nog steeds, dat de gemeente Maasdonk initiatieven ontplooit en vragen ons af: "Moeten we ons rechtstreeks richten tot het gemeentebstuur met een officieel verzoek?" Dat lijkt niet onze taak. Wij willen alleen signaleren en er maar op vertrouwen, dat gemeentebestuurleden de Dorpspomp lezen en mogelijk dan actie ondernemen. We vertrouwen daar maar op. Maar een goed waardevol en zinvol ingevuld feest heeft een goede voorbereiding nodig en een groeiproces, vandaar dat we nogmaals de zorg uitspreken, en dat er initiatieven komen en wij zijn van mening, dat het gemeentebestuur de "eerstgeroepe" is. Natuurlijk begrijpen wij dat 't gemeentebestuur en de ambtenaren onder druk werken van de problemen rond harmonisatie, communicatie en nieuwbouw enz. Dat er nog klachten komen van te laat verwerkte stukken en onderzoeken, die steeds maar worden uitgesteld of nog niet volledig zijn . Anderzijds wordt er vast gesteld, dat er gestreefd wordt naar efficiëncy en een goede dienstverlening. Aandacht voor 5 mei verdient GOEDE AANDACHT. Het is goed, dat de huidige generatie en de nieuwe generaties weten wat er zich afspeelde rond de bevrijding van Geffen, Nuland en Vinkel; een keerpunt in de geschiedenis voor de wereld, voor vele l~adéa••in het bijzonder ook Nederland en voor alle gemeenten en gemeenschappen. De bouw van het gemeentehuis vordert . Het wordt schrikbarend hoog. Het l i jkt wel of het oude gemeentehuis door een bom is getroffen en of er een buldozer met alle geweld door heel het oude gemeentehuis heeft geraasd. Maar er groeit al iets op de "Puinhoop". Nog wat achtergelaten spullen in de kelder zijn ternauwernood gered. De bouw wordt wel keurig afgeschermd. Het gemeentehuis zal straks ook volledig gerenoveerd moeten worden. Het parkeren wordt een probleem. Ambtenaren volgen al een 6

fietscursus of er komt een parkeer-garage onder het Dorpsplein tegelijk met een winkelcentrum op het Pastoor Vogels-plein in Vinkel. "Ik kan m'n ei kwijt 1•1 Daar wordt goed op ingespeeld. De liederen van het Raopfestival bewezen dat. "Sjaan, kan ik met jou mijn eitje kwijt, ik vat un advocaatje daor kan ik m'n ei in kwijt, as ik m'n ei nie kwijt kan, gok naor haus, ik kan m'n ei kwijt in die gezelligheid, 't ei van Col umbus bleft in alle eeuwigheid, we kunnen mi ons allen da ei goed kwijt", lazen we in het "Eierlied" . Wij met ~'n alle, hebbe alle tijd, we kunnen ons ei wel kwijt , ik heb gen tiet en ze kakelt en ze kakelt mar ze kan d'r ei nie kwijt ; wij zijn nog het blijste, want we zijn ons eike kwijt, laot men mar in het. krijt, want bè jou kan ik m'n ei steeds kwijt. Er is nogal wat deining rond de verkiezing van het RAOPLIED 1995. De presentatie van het lied "Ut gû vals, was perfect, en daarmee is de reactie van het enthousiaste publiek verklaard". En het publiek besliste . We hopen dat de club van "Wij met z'n alle" ook het lied rond de Karnaval met vuur en verve blijven presenteren. Het lied won in elk geval de publieksprijs. Als we de teksten en melodieën beoordelen, dan komen we tot een andere uitslag en is het jammer, dat bepaalde liederen met een goede eigen tekst en eigen melodie niet aan bod komen. Dan kiezen wij voor: SJAAN en het EIERLIED. Hoewel wij veel waarde hechten aan het oordeel van het publiek, lijkt het ons zeer wenselijk, dat er een deskundige jury is, die ook een oordeel uitspreekt en dat die jury uiteindelijk het lied van het JAOR bepaalt, en dat er daarnaast mogelijk een publieksprijs is . Het was verder een geslaagd festival op voortreffelijke wijze gepresenteerd door Jan van Ravenstein, en de organisatie was perfect en in handen van Paul Wagemakers, Rob Reijmersdaal, Ineke van de Veerdonk, geassisteerd door Jaap Bijleveld . Daarvoor "HOED AF"!! en we gaon un eike pellen voor hen. De pastoor wordt op 13 februari 50 jaar en krijgt een aangeboden receptie in partycentrum GOVERS van 7 uur 's avonds tot 10.00 uur. Wij hopen dat alle Geffenaren zullen komen, want we moeten de pastoor bij de hand vatten. We kunnen hem nie missen in ons parochie en in ons durp. Daarom zullen we hem dat eens "HARTHANDIG" zeggen. En oe envelupke mi inhoud wurd goed besteed In Torenklanken no 2 staat vermeld waar je kunt storten en al je enveloppe kwijt kunt . Zeer attent van de par ochieraad om ons in de gelegenheid te stellen de waardering voor het werk en de inzet van onze pastoor uit te drukken .


We lazen, dat Bennie Romme een prachtig fotoboek wil maken van Geffen en dat omlijst wil zien met verhalen, gedichtjes, anecdotes enz., e~n prachtig initiatief. De zwart-wit foto s van Bennie zijn prachtig en geven een mooi beeld van de laatste pak- weg 10 jaar in ons dorp. Jammer dat Bennie geen contact heeft gezocht met heemkundewerkgroep "Vladerack". Deze werkgroep is al jaren bezig om zo'n uitgave voor te bereiden en de schat aan fotomateriaal van "Vladerack" groeit nog steeds. Het is een suggestie van ons of het niet mogelijk is "Vruuger en NOU" naast elkaar te zetten. Het werk van Kees van den Hanenberg, van Paul Humpig , van Kees van Wanrooy, van Jo van Wanrooy en anderen samen met Bennie Romme, dat zou toch zeer waardevol zijn. Zover wij het kunnen beoordelen, zou dat het "Ei van Columbus" opnieuw kunnen zijn. We zijn "ons ei" kwijt. Van de stamtafel 19 Volgende stamtafel: 5 febr . 11.00 uur tot 12.30 uur in de "Gover".

TUINLIEFHEBBERS OPGELET ! De voorjaargidsen 1995 met daarin _allerlei GROENTE & BLOEMZADEN zijn binnen. Gratis bij ons verkrijgbaar.

DIERENSPECIAALZMK & VEEVOEDERS B. de lii.nderen ~

Molenstraat 32 Geîfeu Tel. 04102-25551 fa'lC 04I02-2SS04

Onze openingstijden zijn: Ma t/m vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur (van 12.30 · 13.00 uur hebben wij graag even pauze)

POSTZEGELACTIE GEFFEN RECHT VUR ZUNNE RAOP VOORVERKOOP OPNIEUW SUCCES Op woensdag 18 januari is opnieuw de voorverkoop van de 19e Recht vur zunne Raop geweest. Zoals al jaren gebruikelijk, zijn op deze voorverkoopavond bijna alle kaarten verkocht. Voor het eerste weekend n.l. 10 en 11 februari en de tweede vrijdag 17 februari ziJn nog kaarten verkrijgbaar bij de RABOBANK. Zoals het nu naar uitziet krijgen we wederom grandioze Raap avonden met natuurlijk vele oude bekende, maar wat belangrijker is, ook nieuwe talent . Dat belooft wat. Wij als nieuwe organisatie zijn alweer enkele maanden in de weer om een en ander prima te laten verlopen. Wij hebben er, gezien het programma, zeer veel vertrouwen in dat het opnieuw 4 geweldige avonden zullen worden. Waarin iedereen zijn EI KWIJT KAN Tot op de Raop '95; Ei leider René

Het afgelopen jaar hebben vele mensen postzegels ingezameld via de bekende dozen in de Rabobank en het kerkportaal voor de Stichting Switars jeugdwerk Brasil. Hiervoor onze hartelijk dank. Wij gaan door met het inzamelen hiervan, alleen staat er in de Rabobank geen doos meer hiervoor. In het kerkportaal blijft de doos staan en u kunt de postzegels ook in de brievenbus doen van de onderstaande adressen: Pater v.d. Elzenstraat 12 Bergstraat 39.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven tijdens de laatste weken en het overlijden van Oma Mie Hopstaken. In het bijzonder Me~r. Smit, Pastoor Spijkers, personeel en vrijwilligers van Huize de Heegt, Groot koor en Dameskoor. Nogmaals hartelijk dank. Kinderen, klein en achterkleinkinderen.

7


VROUW EN WERK Vrouw en Werk Noordoost-Brabant is er voor alle vrouwen (Nederlandse en buitenlandse) met vragen op het gebied van scholing en werk. Binnenkort starten er weer nieuwe trainingen: - Oriënteren op werken en leren - Kor~e Intensieve Training Orienteren op werken en leren voor vrouwen met een ABW/RWW uitkering - Oriëntatie op de Nederlandse samenleving - Oriëntatie Eigen Bedrijf - Netwerk- & Presentatietraining Voor opgave en inlichtingen betreffende de trainingen : 073 - 148700, dagelijks tussen 9 en 12 uur. Voor individuele advies- en begeleidingsgesprekken in Den Bosch, Oss, Uden of Cuyk kunt u telefonisch een afspraak maken: 073 - 148700, Verwerstraat 7 a/b, 5211 HS Den Bosch dagelijks tussen 9 en 12 uur .

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST Informatieavond voor mensen met kanker De Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost organiseert op dinsdag 7 februari 1995 om 20.00 uur een informatie bijeenkomst over psycho- energetische therapie voor mensen met kanker. Op deze avond wordt er een videoband vertoond over deze vorm van ondersteuning voor mensen met kanker. Deze avond wordt verzorgd door de begeleidsters van de therapie: Mia van Beek en Nella van der Jagt, verpleegkundigen . Psycho-energetische therapie is een aanvulling op de medische behandeling of een on- _ dersteuning als de patiënt geen behandeling (meer) krijgt . De ondersteuning bestaat in ' grote lijnen uit deels theorie, ontspannings- en visualisatie oefeningen en uitwisseling hierover. Door deze manier van werken kan de patiënt anders leren omgaan met zijn/haar ziekte en meer greep op de eigen situatie krijgen. De ondersteuning richt zich op het geestelijk en lichamelijk aktiveren van de patiënt en wil de eigen verantwoordelijkheid in het ziekte- of gene~ingsproces bevorderen. Samen met de patient kan ook de partner of een direkt betrokkene voor deze cyclus inschrijven. U kunt de brochure opvragen bij: Mia van Beek, tel . 08855-76709, en Nella van der Jagt, tel. 04922-2509 . Daar kunt u ook terecht voor verdere inlichtingen.

8

Algemene gegevens over deze avond: Datum Dinsdag 7 februari Tijd 20.00uur Pl aats Zorgeenheidskantoor Foulkestraat 2 te Oss Kosten Geen. Inhoud van de bijeenkomsten De cyclus bestaat uit negen bijeenkomsten, verdeeld over acht middagen wekelijks en een terugkommiddag enkele weken daarna. Een bijeenkomst duurt van twee tot vijf . Elke middag wordt informatie gegeven rond een bepaald thema, en is er ruimte voor onderling gesprek in de vorm van uitwisseling. De thema's die aan de orde komen zin o.a . : - Wat betekent ziekte en gezondheid voor mij? - Hoe ga ik er mee om? - De verwerking van emoties. - Het contact met mensen om me heen . - Omgaan met pijn, angst en verkramping. - Wat kan ik zelf dóen met mijn ziekte en voor mijn gezondheid? - Achtergronden van de oefeningen die aangeleerd worden. Na een korte pauze begint het oefengedeelte van de psyche-energetische therapie. Dit ge deel te kent een bepaalde op bouw. Eerst · .wordt aandacht besteed aan ontspanning. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om het denken of piekeren wat los te laten. Vaak ontstaat door het denken over kanker angst of kramp in het lichaam. Eenvoudige ontspan ningsoefeningen helpen om daar beter mee om te gaan . Daarna komen de eigenlijke visualisatie- of verbeeldingsoefeningen. Deze oefeningen maken gebrui k van iemands vermogen om voorstellingen te maken . Dit ontwikkelt een innerlijke geestkracht die van binnenuit een bijdrage kan leveren aan het herstelproces. Vervolgens wordt aandacht besteed .aan demo gelijkheden om innerlijke rust te vinden: overgave aan het leven; een poging tot herstel van de oorspronkelijke eenheid van lichaam, ziel en geest in de mens. Van de deelnemers wordt de bereidheid verwacht om dtie kwartier per dag te besteden aan het dóen van de oefeningen. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bel~ len. Inlichtingen: M. van Beek, tel. 08855-76709 na 10 okt 1995 : 0485- 576709


EEN VRIJGEZELLE OOM ALS VOORBEELD Waarom hebben we gekozen voor het beroep dat we uitoefenen? Het antwoord op deze vraag is voor iedereen anders. De 'Geffense notaris' Kok aarzelt geen moment als ik hem deze vraag stel: "Ik had een vrijgezelle oom die notaris was. Hij werkte halve dagen en was verder voornamelijk in zijn tuin te vinden. Dat leek me wel wat, dus ik werd notais!" Kok ging studeren in Breda en Utrecht en deed daarna praktijkervaring op in Schaijk bij notaris J. van der Putten en i n 's-Hertogenbosch bij notaris J.Sopers en notaris M. van Noorden. Hij voltooide zijn opleiding in Geffen en werd als 34-jarige op 21 november 1966 als notaris benoemd . Als snel voelde notaris Kok zich opgenomen in de Geffense gemeenschap alhoewel hij volgens eigen zeggen "vanwege de aard van zijn ambt toch altijd enigzins terzijde is blijven staan". Ook zijn kantoor heeft altijd wat verscholen, ver van de openbare weg, gestaan . In de Molenstraat konden mensen zelfs ongezien bij de notaris terecht via het 'Kattepad'. Dit blijkt een doordachte strategie van de rasechte notaris: "Vroeger schaamden de mensen ~ich nog als ze een bezoek brachten aan de notaris . Meestal kwa.nen ze er immers omdat ze geld nodig hadden of omdat ze een testament wilden laten opstellen . En dat hoefde iemand anders niet te weten. Het is zelfs wel eens voorgekomen dat mensen door een beukenhaag kropen om ongezien bi j een notariskantoor te komen!" , aldus Kok. Door de jaren heen is het notarisambt volgens Kok zakelijk gezien minder boeiend geworden . Veel taken zijn door andere instituten zoals banken en hypotheekadviseurs overgenomen. Zo is het opstellen van een hypotheekakte eigenlijk louter een formalitei t geworden; alle relevante zaken zijn al vantevoren doorgesproken. Voor Kok is deze gang van zaken niet echt ono~erkomelijk. Hij is namelijk toch meer een notaris die leeft voor de 'familiepraktijk', dus het regelen van erfenissen, het opstellen van huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten en het slechten van familie-vetes. Kok: "Weet je wat ook zo leuk is? Het samenlevingscontract is uitgevonden door studenten, maar in mijn kantoor ontvang ik ook veel 70-jarigen die een partner hebben en met zo'n contract hun relatie willen vastleggen." Dat de 'Geffense notaris' er nog steeds lol in heeft blijkt wel uit het feit dat hij nu, een tweetal jaren voor zijn pensioen,

nog een groot nieuw avontuur aangaat : Het notariaat Geffen is vanaf 17 februari te vinden in de leegstaande pastorie van de Sint-Petruskerk in Heesch. Hij zegt hierover zelf het volgende: "Ik vind het een hele eer dat de notariĂŤle organisaties en het ministerie van Justitie mij hebben gevraagd of ik interesse ~ad om mijn notariaat te verplaatsen naar Heesch (Bernheze). Eigenlijk wordt een notaris nooit zoiets gevraagd. Ik heb "ja" gezegd omdat veel mensen uit Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch een traditie getrouwe band met het Geffense notariaat hebben. En de mensen uit Geffen kunnen nog gewoon bij mij terecht. Mijn .dienstverlening blijft precies hetzelfde, alleen het kantoor veranderd!" en " . .. alleen al om ~en goed, deskundig team te kunnen aanbieden is schaal vergroting nodig. Zij het dan, dat ik niet streef naar een te logge, ondoorzichtige en daardoor haast onpersoonlijk organisatie. Ik streef naar een 'eerstelijns' persoonlijk en gemakkelijk te benaderen uitoefening van de notarispraktijk." Kortom, Bernheze krijgt er een echte 'Gefgense notaris' bij. Red.: Anita

Bij Koninklijk Besluit van 19 januari I995 is de standplaats van

notaris

J.J. Kok te Geffen gewijzigd in:

Bernheze

Per 17 februari zullen alle akten en dossiers worden overgebracht naar: Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch tel.: (04125) 4938 fax: (04125) 6472 Het privĂŠ adres van de notaris blijft: Papendijk 21, 5386 EA Geffen tel.: (04102) 21851 fax: (04102) 24566

9


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: za. 19.oou NULAND: za. 19.00u VINKEL: za. 17.30u

zo. 09.30u zo. 10.00u zo. 11.00u

Vinkel en Geffen. U kunt dan een enveloppe deponeren in een bus bij optiek Stefan, Dorpstraat 2 Geffen of uw bijdrage overmaken op bankrek. nr. 11 58 03 149 t.n.v. parochie Geffen o.v.v. cadeau pastoor. (De parochianen van Vinkel vinden informatie hieromtrent in de Echo). Hebt U vragen: tel. 22178 na 18.00uur. CURSUSSEN SCHEPPING EN MILIEU

LITURGISCHE KALENDER WO

1-2 * 19.00u Avondmis

ZA

4-2 * 10.00u H.Mis mrnv Bejaardenkoor 19.00u Viering met de diaken mrnv Jeugdkoor Thema: Memisa (tevens kinderkerk)

ZO : 5-2

wo

09.30u H.Mis mrnv Gemengd Koor Thema: Memisa

8-2

::)=

19.00u Avondmis

ZA 11-2

*

10 . 00u H,Mis mmv Bejaardenkoor 19 .00u H.Mis mmv Jongerenkoor H/G (tevens kinderkerk) 09 . 30u Woord & Com. dienst mmv Gemengd Koor

ZO 12-2 WO 15-2

*

19 . 00u Avondmis

*=dienst in de kapel Doopgesprek Het eerstvolgende doopgesprek is gepland op dinsdag 7 februari a.s. om 20.00uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). U krijgt dan alle informatie omtrent het dopen in onze parochie en u kunt tevens een afspraak maken voor de doopdienst. Huwelijks- en jubileumvieringen Afspraken voor huwelijks- en jubileumdiensten worden voortaan gemaakt met Trudy Wijgers - Schuffelers. Dit geldt voor de parochianen van Geffen en Vinkel. U kunt haar bellen op nr. 23190, bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00uur. Pastoor Spijkers 50 jaar! Op maandag 13 februari viert Pastoor Spijkers zijn 50ste verjaardag. Graag wil de parochie belangstellenden uit Geffen en Vin kel de gelegenheid geven, de pastoor te feliciteren. Daartoe houden we een receptie in partycentrum Gevers op maandag 13 febr. van 19.00 tot 22.00uur. Het gebruikelijke 'open huis' op de pastorie komt dan te vervallen. Als u wilt, kunt u bijdragen aan een gezamelijk cadeau van de parochies 10

Een serie avonden over de christelijke achtergrond van de milieuproblematiek. Natuur verdwijnt. Lucht, water en bodem raken vervuild. Maar ook: We kopen kieskeuriger in. We worden zorgvuldig met afval. Ons verantwoordelijkheidsgevoel voor de schepping is groeiende. Bij veel mensen wordt deze zorg ook ingegeven door hun geloof. Het is een geloof in de eenheid en verbondenheid van mens en natuur. De mens heeft het niet alĂŠĂŠn voor het zeggen, maar heeft een heel eigen plaats in de scheppin~ Deze avonden hebben de bedoeling een bezinning op gang te brengen over milieu, schepping en christelijk geloof. Data/Plaats/Tijd Vijf bijeenkomsten in de veertigdagentijd, af te spreken in onderling overleg tussen belangstellenden en begeleiders. Begeleiding: Toon van Genugten, i.s.m. Jeanne Strijbosch en Gea Brink (werkgroep Conciliair Proces Berghem). Kosten: Kleine bijdrage voor cursusmateriaal. Aanmelding: uiterlijk 13 februari, N.B. Deze bijeenkomsten staan ook open voor leden van de Paaskerkgemeente. Wie is die vrouw? Vrouwen op zoek naar vrouwen in het Nieuwe Testament. Een bezinningsserie vo~r vrouwen, begeleid door Jo Goossens (woensdagmorgen 8, 15, 22, 29 mrt. 5, 12 april.) Geloven met jonge kinderen. Gespreksavonden voor jonge ouders. (in Berghem, op maandagavond 13, 20 en 27 mrt.; begeleiding: Frans Vervoort). Enkele thema-avonden: *Geloofsgesprek, over het met elkaar delen van je geloof in werkgroepbijeenkomsten. (dinsdag 7 feb. o.l.v. Ans Bertens).


* "Wie zingt, bidt dubbel", een avond over het plezier van het zingen, voor koorleden, pastores en ieder die graag zingt (dinsdag 7 mrt. o.l.v. Ad de Keyzer). * Parochiekatechese; hoe kun je daar in de parochie mee beginnen? Voor leden van katechesegroepen of- beraden en voor allen die in de parochie met katechese willen beginnen. DISK organiseert: Naar een missionaire kerk hier en nu. Een serie bezinningsmomenten rond arbeid en kerk, begeleid door Jo Goossens. Op aanvraag van parochies en werkgroepen op nader af te spreken data . Economie, een zaak van geloven; vijf avonden over de relatie tussen economische orde en bijbelse normen (maandag 6, 13, 20, 27 mrt, 3 april; begeleiding Jo Goossens). De Paaskerkgemeente organiseert: (uitdrukkelijk ook open voor katholieken). Kinderbijbels, een thema- avond over het kie zen van een goede kinderbijbel (dinsdag 21 feb. ; begeleiding: ds. M. van Leeuwen) . Voor meer informatie of aanmelding: DEKENAAL CENTRUM, tel. 04120- 25010. of bij Annet v.d.Helm 04102-24311.

. .

\ 1

..

AMOR RICHT ZIJN PIJLEN ZELF

(-~ .

.

.

Vrijdag 6 jan. hebben leden van de K.V.O. en N.C.B . wederom een toneelstuk opgevoerd voor het Geffense publiek . Het stuk werd gespeeld voor een volle zaal tot groot genoegen van de spelers. ~et s~uk,wat gespeeld werd, was ~en comedie in drie bedrijven . Dat het stuk ook komisch gespeeld is , was wel te horen aan de vele lachsalvo's vanuit de zaal. Het stuk werd door de spelers ook uitermate goed gespeeld. Stuk voor stuk hebben ze hun rol op een voortreffelijke manier op de planken gezet. ¡ Wij als bestuur van de K.V.O. en de N.C.B . zijn onze toneelspelers en allen die daar op welke wijze dan ook aan meegewerkt hebben zeer erkentelijk.

VOORUITSSTREVENDE PARTIJ MAASDONK EEN GOED 1995? Dat wenst de VPM u uiteraard en in alle opzichten. Maar wordt 1995 politiek gezien een goed jaar? De belastingmaatregelen die nog net voor het einde van 1994 zijn genomen door de gemeenteraad van Maasdonk zorgen in ieder geval voor een pittige lastenverzwaring. Een regelrechte aantasting dus van onze portemonnee . RIOOLRECHT De VPM staat achter de voorgenomen plannen. Wij zullen echter in de loop van dit jaar de vinger aan de pols houden. Vooral de forse stijging van de rioolbelasting baart ons zorgen. Afgesproken is dat jaarlijks de belastingaanpassing wordt bekeken. ONROERENDE ZAAKBELASTING Ook is onze fraktie van mening dat de Onroerende Zaakbelasting niet als sluitpost van de begroting mag dienen. Met name de laatste belastingverhoging van 5% vindt de VPM ontoelaatbaar. BOUWEN IN MAASDONK BETAALBAAR Vooral door de vasthoudendheid van de VPM is de grondprijs in onze gemeente op een redelijk nivo gebleven. Het college en de oppostite-partijen stelden een grondprijs voor van f 160 - excl.

BTW.

'

Na een uitgebreide discussie in de gemeenteraadsvergadering van 20 december 1994 is op ons voorstel de grondprijs bepaald op f 156,- excl. BTW. Alle frakties in de gemeenteraad gingen hiermee akkoord • KAPPEN VAN BOMEN Met de regelmaat van de klok dienen inwoners van onze gemeente verzoeken in tot het kappen van bomen. Onze partij heeft er begrip voor dat bomen wel eens tot overlast zijn. Dit mag echter niet automatisch tot kappen lei den. De VPM vindt dat het college te soepel omgaat met het geven van kapvergunning. Nog te weinig komt het voor dat er een herbeplantplicht wordt opgelegd. De VPM vindt dat de gemeente de plicht heeft tot het instandhouden of uitbreiden van groen binnen onze gemeente. INFORMATIE OVER DE AKTIVITEITEN VAN DE VPM Hans Hendriks tel. 23878 Ad van den Boogaard tel. 24134

Het bestuur van de K.V.O. en N.C.B. 11


Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. ~ - ~'1-.""'

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: . Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. 12

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dindsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955 BELEID TEN AANZIEN VAN KAPVERGUNNINGEN VERANDERD Wanneer in het verleden door het college van burgemeester en wethouders een kapvergunning werd verleend, werd deze gepubliceerd in Streekwijzer, en vervolgens stond gedurende 6 weken de mogelijkheid open hiertegen bezwaar in te dienen. Omdat na verlening van een kapvergunning de bomen veelal meteen werden gekapt en een bezwaarschrift dus meestal te laat kwam om nog iets aan de situatie te veranderen, is de procedure gewijzigd. In de nieuwe situatie wordt het voornemen van het college om een kapvergunning te verlenen gepubliceerd, waarna belanghebbenden gedurende twee weken hun zienswijze aan het college kenbaar kunnen maken. Daarna wordt de vergunning verleend en kan formeel nog bezwaar worden ingediend. In de praktijk zal echter in de voorfase al bezwaar worden aangetekend. Het grote verschil zit 'm in de manier waarop een aanvraag wordt behandeld. Wanneer mensen, om wat voor reden dan ook, bezwaar hebben tegen het kappen of rooien van bomen, kunnen zij gedurende de wettelijke termijn een bezwaarschrift indienen. In de praktijk is dit in de meeste gevallen te laat, omdat iemand die een boom wil kappen en daarvoor de vergunning binnen krijgt, waarschijnlijk zo snel mogelijk zal kappen. Voorbereiding Door de voorbereiding van een kapvergunning aan te passen en belanghebbenden in de gelegenheid te stellen al voorafgaand aan de daadwerkelijke vergunningverlening hun bezwaren kenbaar te maken, kan worden voorkomen dat bezwaren binnen komen als het te laat is.


niet in orde is. Het is belangrijk om zo'n signaal niet te negeren, maar serieus op zoek te gaan naar de oorzaak. Dat is veel wezenlijker dan het bestrijden van het signaal met een pijnstiller.

Het is slechts een recht om bezwaar te maken maar in de praktijk kan er niks meer tegen' worden gedaan. Om aan deze situatie van "voldongen feiten" een eind te maken, heeft het college van B en W besloten om mensen die bezwaar hebben al in de voorbereidende fase in te schakelen.

NIET IEDERE PIJN IS HETZELFDE Pijn komt vaak voor en de beleving ervan is nogal subjectief. Wat de een als ondraaglijke pijn ervaart, is voor de ander nauwelijks de moeite van het vermelden waard. Pijn is dus erg persoonlijk. Niemand kan weten hoeveel pijn een ander heeft .

Procedure Wanneer het college voornemens is een kapvergunning te verlenen, wordt dit voornemen gepubliceerd in Streekwijzer. Belanghebbenden kunnen dan gedurende twee weken hun zienswijze kenbaar maken aan het college. Het college zal op grond hiervan een definitief besluit nemen en de vergunning verlenen dan wel weigeren. Wanneer op grond van een dergelijke voorbereiding een vergunning is verleend, kan met een gerust hart worden gekapt.

PIJNSTILLERS NEMEN DE OORZAAK NIET WEG Niet elke soort pijn komt in aanmerking voor pijnstillers. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat hoofdpijn door een hersenschudding of buikpijn door een blindedarmontsteking, niet met een pijnstiller behandeld moet worden. En bij kiespijn kunt u beter naar de tandarts gaan dan een pijnstiller nemen. Besluit u toch een pijnsti l ler te gebruiken, bedenk dan dat pijn die na het innemen van een pijnstiller blijvend verdwijnt, ook vanzelf was over gegaan. Alleen mogelijk wat minder snel!

Aanvraag Wanneer u een of meer bomen wilt kappen of rooien, dan dient u hiertoe een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk. De aanvraag moet vergezeld gaan van en situatietekening en liefst ook foto's van de betreffende bomen in hun omgeving. Vervolgens wordt een onderzoek ingesteld en volgt de voorbereidingsprocedure, inclusief het voornemen van B en W in de vorm van een publicatie.

PIJNSTILLERS IN VELE SOORTEN EN MATEN Pijnstillers waarvoor u geen recept nodig heeft, kunnen de volgende werkzame stoffen bevatten: - ACETYLSALICYLZUUR (o.a. in Aspirine, Aspro en Ascal) is een goede pijnstiller , die ook de koorts verlaagt en ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Omdat acetylsalicylzuur de stollingstijd van het bloed verlengt, kunt u dit middei beter niet gebruiken, als u een tand of kies heeft laten trekken . Ook als u antistollinsmiddelen Informatie gebruikt, mag u zonder overleg met een arts geen acetylsalicylzuur gebruiken . DatzelfNadere informatie over wanneer wel en niet en de geldt ook voor astma-patiÍnten, omdat kapvergunning noodzakelijk is, kan worden acetylsalicylzuur een astma-aanval kan opingewonnen bij de afdeling juridische zaken roepen . Ook jonge kinderen kunt u beter van de gemeente Maasdonk, tel. 04102-22955. geen pijnstillers geven die acetylsalicylzuur bevatten. Hierdoor is er een kleine kans op het syndroom van Reye, hetgeen zelfs tot een coma kan leiden. Om de kans op maagklachten te verkleinen, kunt u pijnstillers met acetylsalicylzuur het beste met veel water of in opgeloste vorm innemen - PARACETAMOL (o.a. in Hedex en Panadol, maar ook onder de naam paracetamol verkrijgbaar) is een goede pijnstiller en: koortsGROTE PIJNTJES, KLEINE PIJNTJES verlager. Het heeft geen ontstekingsremmende eigenschappen. Paracetamol veroorzaakt UW APOTHEEK HELPT MET EEN DESKUNDIG ADVIES geen maagklachten, maar kan bij overmatig Bijna iedereen heeft wel een pijnstiller in 0 gebruik onherstelbare schade aan de lever huis. Het is dan ook niet verwonderlijk dat~ veroorzaken. U mag daarom niet meer dan 6 pijnstillers de meest gekochte artikelen in ¡i tabletten van 500 mg per dag gebruiken. de zelfmedicatie zijn. Toch is het niet ~ Mensen met een leverstoornis kunnen beter goed om bij elk pijntje meteen naar een pijn-~ geen paracetamol gebruiken. stiller te grijpen. Pijn is namelijk een ~ Paracetamol wordt vaak gebruikt in combinasignaal dat er ergens in het lichaam iets ~ tie met coffeine (o.a. in Finimal en Pana~

13


REISVERSLAG WILLY

gedu rende qe opvoerinQ. Nieuw Zeeland doet vee 1 om beide tulturen voor nee nageslacnt

Aan Route

te behouden. Nationale parken liggen in Nieuw Zeeland voor het oprapen. Als je van lopen in de natuur houdt (zoals ik), kun je je hier uitleven.

Datum

De achterblijvers Auckland, Papakura, Pahia, Rotorua, Tongariro National Park, Wellington . Kaikoura, Nelson, Westport, Black- · ball, Fox Glacier, Makaroa, Queenstown, Dunedin, Christchurch, Sydney Ambervale, Brisbane, Herveybay/Fraserisland, Airlybeach , Townsville/ Magnetic island, Cairns. 11 januari 1995.

G'Day Mate! Om te begi nnen de beste wensen voor 1995, maak er wat moois van. Nieuw Zeeland was een kultuurschok voor me na 4 maanden Zuid Amerika. Hier is "ja" "ja" en niet "misschien" of "nee" . In het begin was het misschien zelfs saai; reizen is hier zo eenvoudig. In Nieuw Zeeland en Australië is een opvallend goede infrastructuur voor rugzakkers . Speciale accommodaties in de vorm van backpackershotels, speciale shuttle bussen die je voor de deur ophalen en je bij je volgende overnachtingsplaats droppen . Ook zijn er vele kortingen voor rugzakkers; het is een kwestie van goed je ogen de kost geven en er naar vragen. Ik denk dat je Nieuw Zeeland - Australië het beste kunt vergelijken met Nederland en Bel gië (vlaams gedeelte) . Ieder hun eigen cul tuur, maar voor de rest als broer en zus. Ondanks alle kortingen is het hier niet echt goedkoop. Alle hotels verkopen 101 excursies/acti viteiten . Wanneer je niet opl et, geef je zo honderden guldens per dag uit. Het constant bewust met geld bezig zi j n, werkt op den duur wel frusterend. NieuwZeeland wordt ook wel Europa in het klein genoemd, het is er opvallend groen, er zijn veel, zeer veel schapen (60 miljoen op een bevolking van 3,5 miljoen), er zijn met sneeuw bedekte alpen en je vindt er fjorden. Een oase voor de natuurliefhebber . Nieuw Zeeland bestaat uit een aantal eilanden, waarvan Noord Eiland en Zuid Eiland de 2 grootste zijn. Op het Noord Eiland vind je in het noorden de kauriboom. Deze boom kan wel 4000 jaar oud worden. De Engelsen hebben deze bomen in het verleden gebruikt voor scheepsbouw. Als gevolg hiervan zijn er niet zo gek veel overgebleven. De Maoricultuur is nog het sterkst op het Noord Eiland aanwezig . De Maori's zijn rond 1000 na Chr. van Polynesië naar Nieuw Zeeland gevaren, rond 1600 na Chr . gevolgd door de eerste kolonisten uit Engeland. In Rotorua heb ik een dansvoorstelling van de Maor i's bijgewoond . Indrukwekkend, niet zo zeer voor de kwaliteit, maar door het ichijnbare plezier dat de Maori's hebben 1

Zuid Eiland is qua natuurschoon indrukwekkender. Met name de westkust is een bezoek meer dan waard. Ik heb dit gedaan met de "Westcoast Express", een oude verbouwde bus speetaal voor rugzakkers . De buschauffeur is meteen ook gids en stopt op alle plaatsen waar iets te zien valt . De tocht duurde in totaal 6 dagen (traj ect Nelson - Queenstown). Dat betekent dat j e dus 6 dagen met dezelfde mensen optrekt , l ang genoeg om een paar goede vrienden te maken. We zien onder andere de pancakerocks (pannekoeken rotsen). Deze zijn ontstaan doordat de zachtere sedimenten (afzettingen van schelpdieren) weggespoeld worden door r egen en wind. Daarnaast bezoeken we de Frans Josef en Fox gletsjer, overbl ijfselen van de laatste ijstijd . Vreemd genoeg groeien deze gletsjers weer in omvang als gevolg van overvloedige neerslag (plaatselijk zo'n 5 meter per jaar). Ook verblijven we in Makaroa . Hier wonen wel geteld 50 mensen. Met 3 andere speel ik volleybal . Het duurt een tijdje voor ik besef dat dit wel een heel internationaal spel is, ikzelf Nederlander, een Duitser, Israeliër en een Zuid Afrikaan. Vanuit Queenstown maak ik een excursie naar Milford Sound, een fjord. In mijn ogen niet echt indrukwekkend. Misschien dat ik toch wat verzadigd raak, na al het moois wat ik al gezien heb. Kerstmis vier ik in Christchurch. Het is hier volop zomer: ideaal voor een barbeque en enkele biertjes . Van Christchurch vlieg ik naar Sydney, Australië. Als je Aussies (=Australi ers) met de kiwi's (=Nieuw Zeel anders) vergelijkt dan zijn de kiwi's wat vriendelijke r en de Aussies wat ruiger. Vele Aussies l open met tatoeages rond. In Ambervale bezoek ik een paar vrienden van mij (Ambervale is een buitenwijk van Sydney) . Via Brisbane reis ik vervolgens naar Hervey Bay . Het hotel waar ik verblijf verhuur t 4-wiel aangedreven wagens compleet met kook- en kampeeruitrusting voor 8 personen. Samen met 7 anderen bezoek ik op deze wijze Fraserisland. Het is als het ware een grote zandbak; de 4-wielaandrijving is dus geen overbodige luxe. In 3 dagen rijden we kriskas over het eiland, regelmatig stoppend voor een frisse duik in één van de vele meren . In de oceaan zwemmen wordt afgeraden vanwege de haaien die daar rond zwemmen . De oostkust van Australië is bezaaid met gele stranden en trëkt dan ook vele toeristen.


Soms krijg je de indruk dat er naast de toeristenindustrie weinig anders is. Dit is natuurlijk niet waar. Doordat je per bus rijdt kom je alleen in die plaatsen waar je iets kunt doen of bezichtigen. Op dit moment ben ik in Cairns. Enkele dagen terug zag ik een met sneeuw bedekt Hilversum op de TV. Om jullie wat jaloers te maken, het is hier 30 graden Celsius. Morgen vertrek ik naar Alice Springs, ruwweg in het midden van Australië. Vanuit Alice Springs ga ik Ayers Rock bezoeken, een gigantische rots die met name bij zonsopgang en ondevgang yerschillende tinten rood laten zien. See Ya, Willy.

Op zaterdag en zondag 28 en 29 januari worden in het recreatieoord "De Bergen" in Wanroij de indoor springen kampioenschappen van de N.K.B. voor ponyruiters gehouden. Onder de deelnemers behoord ook een lid van onze ponyclub, namelijk Irene van de Ven met haar pony Falcon . Via kringwedstrijden en het gewestelijk kampioenschap slaagde zij er in om haar selectie voor deze nationale titelstrijd door middel van een aantal goede resultaten af te dwingen. STEPHA.

VVD-AFDELING IN MAASDONK

PONVVRIENDJES VINKEL

In het weekend van zeven en acht januari hebben enkele leden van onze ponyclub, aan de indoor dressuur wedstrijd te Maren Kessel. De uitslag is als volgt. Klasse B Cat. A/B 2e prijs Gertjan van de Doelen met Sunquest 115 punten 3e prijs Gerbert van de Ven met Esmaron 112 punten Klasse B Cat. C Nicky van Veghel met Gwendolyn 111 punten Klasse Ll cat. C le prijs Gerbert van de Ven met Lady 118 p. 3e prijs José van de Doelen met Mariska 115 punten 6e prijs Marjan van Kessel met Oscar 110 p. Klasse B cat. D 3e prijs Jelte Strik met Kwinten 115 punten Ron Loeffen met Abner 108 punten Klasse Ll cat. E 4e prijs Linda van de Broek met Jip 117 p. Tijdens de indoor spring-wedstrijd in Den Dungen zondag 15 januari j.l. heeft Irene van de Ven met haar pony Falcon goed gepresteerd. Irene stuurde haar pony beide manche's foutloos rond en kreeg hiervoor de eerste prijs.

De plannen ter voorbereiding van een Maasdonkse VVD-afdeling zijn in een vergevorderd stadium. Initiatiefnemers mr.drs. H.J. Bonenkamp en W.T.M. van Os denken over enkele maanden genoeg leden te hebben om de nieuwe afdeling op te richten. Uiteraard is uw gewaardeerde steun hierbij zeer welkom, zodat een sterke afdeling t.z.t. een duidelijk en vooral eigen geluid in de Maasdonkse politiek kan laten horen. Blijkbaar zijn VVD-prioriteiten als werkgelegenheid, veiliheid en criminaliteitsbestrijding onderwerpen die ook de kiezers in Nuland, Geffen en Vinkel erg aanspreken, want tijdens de afgelopen Verkiezingen Tweede Kamer bracht maar liefst 17% van de kiezers uit onze gemeente een stem uit op de VVD. En die steun kunt u tijdens de volgende Gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst aan de eigen plaatselijke VVD-lijsttrekkers geven. Dus: doe en denk mee met de Maasdonkse VVD! Mensen die van aanpakken houden kunnen nu contact opnemen met het secretariaat: H.J. Bonenkamp, Heeseind 17a te Nuland, tel. 04102-23582 of per fax 04102-25829. De officiële oprichtingsvergadering zal in het voorjaar plaatsvinden. De aankondiging en uitnodiging vindt u dan in dit blad.

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingsstukken of andere handelingen kunt u vanaf heden terecht bij: "BENILDA" kleding ver- en reparatiewerk Molenberg 6, tel. 04102-24850 ma t/m za 9.00 tot 12.30 uur. andere tijden op afspraak.

1,


... ..:;

\

\.

'' %

'"\

\

'

\· \ ~- .. ' ". \ ..,

.

Voortaan herkent u ons aan dit beeldmerk. De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. Of je nu je eigen bedrijf hebt. ergens in dienst bent of nog studeert. Of je nu van ver komt of gewoon van hier. Met de Rabobank sta je er nier alleen voor. Bij de Rabobank draait het namelijk om u. En niet om aandeelhouders. want die hebben we niet. Zo zien we ' t bij de Rabobank. Al vanaf de eerste dag. Zo zullen we 't ook aitijd blijven zien. En omdat we een bank zijn van mensen vóór mensen. herkent u ons voortaan aan dit beeldmerk.

Rabobank Maasdonk 16

Geffen Nuland Vinkel

Rabobank


BRIDGECLUB 11 GEFFENS DOUBLET" Op dinsdag 10 januari jl. hebben we weer een competitieronde afgesloten, en de uitslagen zijn als volgt: A-lijn

Percentage

1. Echtpaar W. van Druenen 2. Echtpaar van de Logt 3. Echtpaar Vos 4. Echtpaar van Al ebeek 5. Paar Achterberg-van Galen 6. Heren van Bon-Goorsenberg 7. Dames Bos-De Jong 8. Paar van Druenen-v.d.Ven 9 . Echtpaar J . van Druenen 10,Echtpaar Luijben Il.Echtpaar van Zutphen 12.Dames van Bragt-Ligtenberg

60.21% 57.92% 55.10% 50.63% 50.21% 49.17% 48.75% 48.02% 47.60% 47 . 29% (D) 43.54% (D) 41.56% (D)

B-lijn

Percentage

1. Echtpaar van Dielen 2 . Dames v.d.Leest-Ouwendijk 3 . Dames van Beek-van Berkel 4. DamesKok- deVeer 5. Dames Geneste- ROmeijnders 6. Paar van Hout-Noy 7. Echtpaar Meertens 8. Dames Jansen-Wingens 9. Echtpaar Schwiebbe 10. Paar de KOrt- van Uden Il.Dames Berten-Rasing 12.Dames v . d.Bri nk-v . d . Ven

53.75% 53 . 65% 52.92% 52. 71% 51.56% 50 . 73% 50 . 00% 49.69% 47 . 92% 47.29% 46.56% 43.25%

C-lijn

Percentage

GRATIS TENNIS- BALVAARDIGHEIDSLESSEN .

1. Dames v.d . Eertwegh- lÖffler 2. Dames van Noort-Weerens 3. Dames Peters-Zeeuwen 4. Echtpaar van Zijl 5. Dames van Druenen-Zeeuwen 6 . Echtpaar Vogels 7. Echtpaar van Deutekom 8. Dames van Bon-Janssen 9. Echtpaar van Berkum 10.Echtpaar Tolboom Il . Dames van Duin-Ouwehand 12 . Echtpaar Boeijen

58 . 23% (P) 56.98% (P) 53.44% (P) 52.81% 51.98% 48.13% 47.19% 45.83% 45.63% 45 .10% 43.44% -41.25%

In februari zullen in de Bonkelaar voor meisjes en jongens yan 6 t/m 10 jaar door onze trainster balvaardigheidslessen gegeven worden.Deze lessen zijn bedoeld om kinderen kennis te laten maken met tennis en te kijken of tennissen al een sport voor het kind is.

(P) (P) (P)

(D) (D)

(D)

(De paren met een (P) promoveren naar de hogere lijn, de paren met een (D) degraderen naar de lagere lijn). Alle wi nnaars van harte gefeliciteerd, en wat betreft de verliezers? Ach, als iedereen evenveel plezier in het bridgespel heeft als ondergetekende, dan is er toch geen verliezer •••••• De eerstvolgende competitieavond is op dins èàg 24 januari, en natuurlijk zal iedereen dan weer zij% of haar beste beentje voor zetten Anne-Marie van Druenen.

Op 11 januari zijn we ons nieuwe j aar begonnen met de jaarvergadering. De voorzitster mocht ruim 60 dames welkom heten die ondanks de gladheid naar zaal Goovers waren gekomen . In het jaarverslag werden alle aktiviteiten van het afgelopen jaar op een rijtje gezet. Een bloeiende vereniging die in 1994 13 nieuwe leden mocht verwelkomen. Het kasverslag meldde een batig saldo. Ti jdens het aanbieden van het nieuwe jaarprogramma werd dieper ingegaan op de komende akti viteiten. In de pauze konden alle handwerktechnieken en verder creativiteiten bewonderd worden, waarna onze programmabegeleidsters de l ei ding over namen en ons aan het werk zetten om via cryptische omschrijvingen, brabantse plaatsnamen te ontdekken. Meerdere groepjes hadden 19 van de 20 vragen goed zodat er geloot moest worden voor de prijsjes. Om half 11 sloot onze voorzitster de vergadering en wenstte iedereen een behouden thuiskomst.

Tennisvereniging De Vlijmd biedt deze lessen gratis aan. Ieder van deze leeftijdsgroep kan, als hi j of zij denkt dat tennis mogelijk een sport voor hem/haar is, zich voor deze lessen aan melden bij: Henk Martens P.V . Grinsvenstraat 12 tel. 22137 Ook ieder ander, die zich wil opgeven als lid van onze vereniging of die hierover ver dere inlichtingen wil hebben, kan op bovenstaand adres terecht. Onze 5 gravelbanen gaan ongeveer 1 april weer open . De tegelbaan is het hele jaar open, zodat ook 's winters gespeeld kan wor den. 17


Met ingang van 1.1.1995 gevestigd te:

MAASDONK Mr. K.E.M. van der Stappen Advocaat & Procureur Kloosterstraat 5 Geffen Gratis eerste gesprek na telefonische afspraak : 04102 - 24449 PERSBERICHT

VLADb..J2..AC~6..N T.V.

RADIO

PROGRAMMERING RADIO VLADERACKEN LOKALE OMROEP VOOR GEFFEN, NULAND EN VINKEL KABELFREQUENTIE 87.5 MHz ETHETFREQUENTIE 106.3 MHz (VRIJDAG EN ZATERDAG) WIJZIGING KABELFREQUENTIE RADIO VLADERACKEN Sinds half december is de kabelfrequentie van Radio Vladeraèken gewijzigd. Reden hiervoor is dat door de PNEM bij de verdeling van de beschikbare kabelfrequentie1s voor all~ lokale omroepen in Brabant eenzelfde kabelfrequentie wordt gebruikt. De programma's van Radio Vladeracken zijn hierdoor vanaf half december te beluisteren op 87,5 MHz De oude kabelfrequentie 105.9 MHz wordt over enkele weken buiten gebruik gesteld . De ethetfrequentie 106.3 MHz, waarop Radio Vladeracken op zaterdag en zondag te beluisteren is, wordt niet gewijzigd. 18

RADIO VLADERACKEN OP ZOEK NAAR NIEUWE MEDEWERKERS. Radio Vladeracken, de lokale omroep voor de gemeente Maasdonk verzorgt in het weekend programma's voor de inwoners van Geffen Nuland, Vinkel en omstreken. Radio Vladeracken brengt een gevarieerd aan bod aan programma's die zowel aan muziek als een informatieverstrekking aandacht besteden. Ter versterking van het redactie-team is Radio-Vladeracken op zoek naar vrijwill i gers m/v die regelmatig hun bijdrage willen leveren aan de informatieve programma's. Deze bijdrage kan varieren van het doen van voorbereidingen ten behoeve van reporters tot het zelfstandig uitvoeren van reportages/intervieuws in de studio of op lokatie. De tijdsbesteding die hiermee gemoeid is, wordt in overleg be paald en kan variëren van wekelijkse tot maandelijkse bijdragen . Ervaring is niet noodzakelijk, een opleiding wordt door Radio Vladeracken intern verzorgd . Voor meer informatie kan kontakt worden opgenomen met Rien Bosch, hoofdredacteur, tel. 04102-22110.


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5 Geffen, Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel: 21525 Alarmnummer : 23697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33 Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel: 21320 Fax: 24889 Alarmnummer: 25153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9 Vinkel Apotheekhoudend huisarts : A.v. Heyningen Tel: 23427 Avond- en nachtdiensten: (van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond : J . Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond : wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur , alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak) 28-29 jan. Nuland 04-05 maart Vinkel 04- 05 feb. Vinkel 11-12 maart Geffen 11-12 feb . Geffen 18-19 maart Nuland 18-19 feb. Nuland 25-26 maart Geffen 25-26 feb. Nuland Vakanties: M. Peeters 11 febr. t/m 19 febr. P.Berkelaar 11 mrt t/m 19 maart In de huis artsenprakt ijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de e~gen praktijk aanwezig . Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/ A. Smit-Nahon of J . Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

De praktijken zijn Vinkel: vr. 10-02 , Geffen: vr. 27- 01, vr . 17-03 Nuland: vr. 03~02, vr. 31- 03

helemaal gesloten op: ma. 27-02, vr. 17-03 vr. 17-02, ma. 27-02, di. 28-02, vr . 10-03

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heef1 (Wijzigingen voorbehouden) APOTIIEE[:

Apotheek "Geffen- Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen tel.: 24699 • Openingstijden: ma t/m vr . van 0815 tot 17.30 uur. za. van 12.00 tot 13 . 00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel . : 24699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nu-· land is op: ma t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en var. 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18 . 00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel . : 24312. Behandeling volgens afspraak. Specialisatie : Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J . Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 23445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie, Censo Motoriek, Volwassenen Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel.: 23445 Cecar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.

ZIEKENFONDSEN: * C- Z-groep, mobi el kantoor: woensdagmiddag 14.30 - 15.30 uur, op het Dorpsplein te Geffen. Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is: Kloosterstraat op het plein bij de Bonkelaar . * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur; dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK. WERK IN HET MAASLAND Tel.: 04120 - 23880 (dag en nacht bereikbaar) Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09 . 00 - 10 . 00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel •. 21990.

STICHTING GEZINSZORG BRABANT N.O. Tel . : 04132 - 66901 (Uden) Het <lichts-bijzijnde kantoor waar u met vragen terecht kunt: Kloosterstraat 3b te Nuland, tel.: 21132 Spreekuur: di-wo-vr. van 08.30 - 09.30 uur.

19


BURO VOOR RECIITSHULP

dol plus), omdat coffeine de werking van paracetamol zou versterken. Een nadeel van coffeine is dat het inslapen erdoor bemoeilijkt wordt en dat uw lichaam aan de cofc feine gewend kan raken bij langdurig ge~ °' bruik. 1 BUREAU SLACIITOFFERHULP ~ - IBRUPROFEN (o.a. in Advil, Nerofen en RePostbus 745, 5340 AS te Oss, tel.: 04120 ? lian) werd vroeger alleen op recept toege40845 (hulp is kosteloos) past, maar is tegenwoordig ook zonder recept verkrijgbaar. Het heeft pijnstillende, CONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN ANDERE koortsverlagende en ontstekingsremmende eiDRUGS genschappen. Het werkt o .a . goed bij spierStationsplein 2, 5211 AD te 's-Hertogenbosch en gewrichtspijn. Omdat ibuprofen een astmatel.: 073 - 125244 aanval kan oproepen kan het beter niet door Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.0G astma-patiënten worden gebruikt. Om de kans en van 13.30 - 15.30 uur. op maagklachten te vermijden kunt u de tabletten het beste na het eten en met een JAC/JIP glas water innemen, Jongeren Advies Centrum/Jongeren Informatie - COMBINATIES VAN BOVENGENOEMDE STOFFEN. Punt. Tel.: 04120 25673 / 47214 Er zijn ook veel pijnstillers die een com(elke werkdag vanaf 10.00 uur) binatie van werkzame stoffen bevatten. Deze Inlooptijden: ma,di,do van 14.00 - 17.00 uur combinaties betekenen niet automatisch dat wo van 16.00 - 20 . 00 uur deze middelen ook beter werken, het tegenvr van 10.00 - 13.00 uur deel is vaker waar. Combinatiemiddelen geven namelijk ook de combinatie van bijwerBibliobus kingen van de werkzame stoffen in dat midde] Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen Bovengenoemde middelen (acetylsalicylz~~r, dinsdag 09.00 - 09.45 uur Mariaschool paracetamol en ibuprofen) zijn goede p1Jn09.50 - 10 .50 uur Aloysiusschool stillers . Echter omdat de bijwerkingen van woensdag 12.30 - 13.30 uur Dorpsplein elkaar verschillen en omdat ze soms de .. Zaterdag 10 .15 - 12.00 uur Dorpsplein werking van andere medicijnen kunnen beinvloeden, kan niet iedereen elke pijnstiller Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar zonder meer gebruiken. Twijfelt u of een is staat de bibliobus aan de Lambertusstraat bepaalde pijnstiller voor uw situatie gebij Klavertje Vier . schikt is, vraag dan even advies in de apoWEEKMARKT theek. KOORTS BIJ KINDEREN MEESTAL GEEN REDEN TOT Elke woensdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein, PANIEK Bij kleine kinderen treedt soms plotseling Voorlopig tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is, is de weekmarkt op de parhoge koorts op, die over het algemeen ook weer snel zakt. Meestal is er dan ook geen keerplaats bij Sporthal De Geer. reden voor ongerustheid. Let er wel op dat PTI' uw kind genoeg drinkt. Om de koorts te Postagenschap in Super Nissen, Dorpsplein 3 onderdrukken kunt u uw kind eventueel een Tel.: 25389 zetpil met paracetamol geven. Koorts is een Geopend: ma t/m vr. van 09.30 - 12.15 uur signaal van het lichaam dat er iets niet en van 13.15 - 17.30 uur in orde is. Als de koorts meer dan 2 dagen zaterdag van 09.30 - 12.30 uur hoger is dan 39,5° C en/of als uw kind een erg zieke indruk maakt, doet u er goed aan uw huisarts te raadplegen. STICIITING THUISWRG BRABANT NOORD-OOST BIJ SPIERPIJN IS RUST DE BESTE RE>IBDIE De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapsNet zoals andere pijn is ook spierpijn een zorg, kraamzorg, consultatiebureaus, versignaal van het lichaam dat er iets niet i n pleging & verzorging, huishoudelijke verorde is. Als u last heeft van spierpijn, is zorging, verpleegartikelen e .a. het derhalve belangrijk na te gaan van Informatie en aanmelding zorg: Tel. 04120welke activiteit de spierpijn het gevolg is. 22678, Dit om herhaling te voorkomen. Zoek verder ma. t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. niet meteen uw toevlucht in pijnstillers, Uitlenen van verpleegartikelen maar geef de spier de nodige rust om te * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, di. en do. herstellen . Door de pijn te velrichten zon13.30 - 14.00 uur. der de spier te ontlasten kunt u namelijk gemakkelijk de spier opnieuw forceren en zo de kans op blessures vergroten. Wilt u meer weten over dit onderwerp? In apotheek Geffen-Nuland ligt een speciale 20 informatie- folder voor u klaar. Molenstraat 19 te Oss. tel.: 04120 - 30055 Inloop- spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

~ ~

Î


Official Service Dealer

Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. ~ ~ -- ' é/ ., -=;: r -

c=-,,

~-=~-~

-----"7

'

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

C.M. v.d. Doelen

MJ.M. V.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

* Verkoop en onderhoud van nieuwe en

lliffi

meer verstand van verzekeren

il

gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen * Autowasse rette * Auto-lease * Ruitreparatie * Auto-Schade-Garant

Bou\Nbedrijf "BRODUS"

UITVAARTVERZORGING

ll

VAN LITH

i'.) •

NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD ' VERBOUWINGEN

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heesterseweg 29 53B6 KT Geffen Tel. 04102 - 24785

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

•0•1~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* taxaties

* hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00 · 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00- 13.00 uur 17.00- 19.00 uur en op afipraak.

0

DRUKKERIJ Heeslerseweg 1 l

Tel.: 04 102-22684

* aan-/verkoop

01 1

WIHABO

VAN HEESE MAKELAARDIJ

Nu ook een zaal voor feesfies/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15,· tot f 45, ·

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 - Geffen tel. 04102 · 22531

Kapsalon Droaisterü BYouterie H.Korthout

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ook voor staatsloten PaPendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

5386 KT Geffen fox: 04102-24795

Voor al uw familie- verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uil 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bii geboortekoortjes. drukkosten gratis. G ratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bi j ons terecht_

ERS 'RICEN B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Bedrijvenweg 10 5386 ZO Geffen 5386 KA Geffen Tel. 04102-22981 Fax. 04102-22189


AKTIVITEITENKALENDER 1995

MEI lt/m 5 Meivakantie

FEBRUARI

11 14 16 17

4

1

Kindermiddag in sporthal De Geer 14.00u tot 16.00u 2 KVB, presentatie-avond BGV,KVB,KVO. 3 KVO/NCB, gezinsdag 5 WIK, jubilarissenconcert 8 Biljartavond bij 't Berghje 19.30u 10/11 Recht vur zunne raop Buurtver. de Vier Winden, kaartavond 14 café 't Haasje, 20.00 uur 16 KPJ, oud papier ophaalroute 1 17/18 Recht vur zunne raop 24 KPJ, oud papier ophaalroute 2 24 Wagenbouwfeest 't Haasje, 20.00 uur 25 t/m 28 Carnaval 25 Openingsbal 't Haasje 20.00 uur 26 Optochtbal 't Haasje 15.00 uur 27 Matinee 't Haasje 11 . 30 uur 27 t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 28 Matinee 't Haasje 11.30 uur MAART Aswoensdagviering, kerk 19.30 uur Kindermiddag in de Bonkelaar 8 14 .00u tot 16.00~ KVO, Vrouw-geloven en samenleving 9 in Heeswijk 10/11/17 Geffes Volk, 'Moord in het sterfhuis, zaal Govers 20.15 uur Buurtver. De Vier Winden, Kaartavond 14 café 't Haasje, 20.00 uur KVO, modeshow 14 KPJ, oud papier ophaalroute 1 16 KVO, vrouwenhulpverlening (kring Oss: 16 Gezinsviering Vasten, kerk 19.00 uur 18 KVO, Vrouw-geloven en samenleving 21 in Schaiik 22 Biljartavond bij 't Berghje 19.30u Boswandeling voor het hele gezin 26 14.00u 28/29 KVO, culturele dagen Lievekamp Oss 31 KPJ, oud papier ophaalroute 2 1

APRIL 5 6

8

16 17 20 27 28 29

22

Kindermiddag in de Bonkelaar 14.00u tot 16.00u KVO, volksdansfestijn (kring Oss) Gezinsviering Palmpasen, kerk 19.00u Presentatieviering Eerste Communie, kerk 09.30 uur KVO, Levensbeschouwing en Welzijn KPJ, oud papier ophaalroute 1 KVO, Lezing en diaserie door vrienden v/d Bosch KPJ, oud papier ophaalroute 2 Buurtver. de Vier Winden, Jaarfeest zaal Govers, 20.30 uur

18 18 19 )Q

21 25 28 30

Dodenherdenking, 19.15 uur KVO, Jeanne d 'Arc viering Moederdag KVO Bedevaart Handel (kring Oss) Ziekencomité De Schakel, Meiviering het Oude Klooster KPJ, oud papier ophaalroute 1 + 2 i.v.m. 70 jarig bestaan KVO, Excursie en rondje Dieze in Den Bosch Nooit Gedacht, 10 km loop Vormselviering, 19.00 uur Buitentoernooi G'68 Hemelvaart Nooit Gedacht, penaltybokaal KVO/KVB, Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch

JUNI 4

5 11

13 15 17 27 30

Eerste communie Mariaschool, 10.00u KVO, gezinsfietstocht Eerste communie Aloysiusschool, 10.00 uur KVO, reisje KPJ, oud papier ophaalroute 1 Vaderdag KVO, dagfietstocht KPJ, oud papier ophaalroute 2

JULI 3 juli t/m 11 augustus Zomervakantie AUGUSTUS 17 KPJ, oud papier ophaalroute 1 25 KPJ, oud papier ophaalroute 2 , 28 aug. t/m 2 sept, Collecte Ziekencomite De Schakel

SEPTEMBER 12 13

KVO, evalueren en het winterprogramma doornemen Ziekencomité De Schakel, Nationale ziekendag zaal Covers

-'TUN BLAKKE GEBROCHT' Wel kind heeft zijn/haar kadootje verloren op maandag 9 januari in de Wan? Ophalen bij: Michelbrink de Wan 20.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-cl. NistefrootJ Coothstraat 31

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V.

rl.

Geffen Tiel

Geffen 1J' 04102 · 22041

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 -13594

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN

* IJZERWAREN * TEGELS • GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

* HANG- EN SLUITWERK •TUIN-EN LANOBOUWZADEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen • tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

\ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 • 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 • 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

*

* * *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders

Rijwielen

Taxi

groenvoorz1en1ngen

Benzines ~

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

W. Jansen en Zn.

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel,: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

~

Kerkstraat 11 Geffen -Tel. 21313


. WIJ LOPEN . C C OP DE ZAKEN· VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams_Geboden oplossingen zjjn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031 .

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 • 22586

A CCOUNTANTS· BELASTtNGAOVISEURS -JURISTEN

Kantoren in: Alphen 8anEM:ten-Leèuwen Ber'Q en Dat Bladel Box.méar' Breda Oêume Diessen Gemert Goes Helmond ·s-Hertogenbosch Hulst Mill Nijmegen Oirschot OistCMjk Oostburg Oostertiout O&s Oudonbosch Roosendaal

Rosmalen Sint Oedenrode Someren TI!burg Uden Valkenswaard Veghet Waalwijk Wanrolj

HELP - HELP· HELP. HELP - HELP Gisteren is onze zesde fiets gejat. Ons pap heeft er de balen in en wil niet weer een nieuwe fiets kopen. Heb je er nog een in de schuur staan die toch niet meer gebruikt wordt, bel of kom dan even langs, je bent van harte welkom !

Moniek en Chantal Loeffen Veldstraat 29 Geffen tel. 04102 · 23885 24

~ NIEUW SOFTIJS GOVÈRS

FRITURE

Tegen inlevering van deze advertentie op woensdag 8 februari 1995 van I4.00 - I6.00 uur

GRATIS IJSJE