Torenklanken 1995 - nr 21

Page 1

33e jaargang

I nummer 21 I december 1995

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

n en

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

-------------------1 --1&1 THEATERATTRIBUTEN VOOR DE ALOYSIUSSCHOOL

Regelmatig levert onze school een bijdrage aan goede doelen zoals Rode Kruisprojecten, Missieprojekten, Vastenaktie etc. De komende tijd willen we ons voor onze eigen school in gaan zetten. Onze theaterattributen zijn รณf verouderd รณf stuk. Bovendien hebben we nog wat wensen. We zouden graag regelbare toneel- en effectverlichting hebben en kant en klare decorstukken. Om aan geld te komen, organiseren we verschillende akties. Met Kerstmis is dat de kerststerrenaktie. De volgende aktie is de Carnavalsaktie. Het lijkt wat vroeg om daar over te beginnen, maar 17 februari is het al Carnaval. We willen een Carnavals- kinderkledingbeurs houden. Ouders en dorpsgenoten kunnen kindercarnavalskleding op de Aloysiusschool inleveren. De kleding wordt op school verkocht. De verkoper bepaalt de prijs en wij krijgen daar 25% van. Het is ook mogelijk de kleding te schenken, zodat de opbrengst helemaal ten goede komt aan ons doel. De kleding moet ingeleverd worden in de week van 8 januari elke dag van 08.45 uur tot 09.15 uur en van 13.15 uur tot 13.45 uur . De middagtijd vervalt uiteraard op woensdag. De verkoop is op woensdag 17 januari van 11.45 uur tot 14.00 uur en op donderdag 18 januari van 15.30 uur tot 17.00 uur. Wanneer u de kleding inlevert krijgt u een klantkaart en een klantnummer . Op die kaart vult u de artikelen in die u inlevert en de prijs die u ervoor vraagt. De prijs zal een vaste prijs zijn. Aan de hand van het klantnummer wordt u uitbetaald. Wanneer de kleding niet wordt verkocht wordt hij teruggegeven .

PRIJSVRAAG VOGELVERENIGING

Vogelvereniging "Zang en Kleur" Geff~n organiseert voor de Maasdonkse jeugd tot en met 12 jaar een prijsvraag. Wie maakt het mooiste Kerststukje van 1995. Hoe je het maakt mag je zelf bepalen . Alle materialen mogen gebruikt worden.

DIVERSE FANTASTISCHE PRIJZEN. In verband met de grote vogeltentoonstelling op 15, 16 en 17 december 1995 in "De Bonkelaar" te Geffen nodigen wij jullie uit om een Kerststukje te maken. Er zijn diverse fantastische pri jzen te winnen. De prijs uitreiking is รณp zaterdagmiddag 16 december 1995. Ook de kinderen van de inzenders mogen meedoen. De Maasdonkse kinderen moeten hun Kerststukje inleveren op woensdag 13 december 1995 tussen 14.00 en 17.00u in de Bonkelaar te Geffen. De kinderen van de inzenders moeten hun Kerststukje inleveren tijdens het inbrengen van de vogels. Na afloop van de tentoonstelling zullen de Kerst stukjes verdeeld worden onder de bejaardenhuizen/woningen in Nuland, Vinkel en Geffe~ Wij hopen veel Kerststukjes te mogen ontvangen. Vogelvereniging "Zang en Kleur 11 Geffen.

1


···························· ............................ ······················•···•• IP"ö··:lil:"".....:..

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

'==? """"'

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN ····························

jF";·==ii:"·"·"""

~ ....::::::.......::L......i ::::::::::::::::::::::::::;:

VAN TUIJL makelaard..IJ bv

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

~

NVM

::::::::::::::::::::::::::::

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax04102-21958 Postbus37

Tel. 04102-21958 5386ZG Geffen

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOKOSTEN

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · · · · · ·

onderhoud en reparatie schade-taxatie en ·reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok

OMLAAG!

X~

s=-n

~~

~ ma;

notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


"l iggen, . " vee 1 zaken half afgehandeld en de

ROND DE DORPSPOMP De Sinterklaas is weer op waardige wiJze ingehaald. Een prachtige ontvangst op het kerkplein, door vele kinderen, ouders en belangstellenden. De Sint was vergezeld van een verrassend stel Zwarte Pieten, waaronder de enige echtE "Pie . t o1 oog. " Die . wisten . d e k in · d eren en ouderen op zijn Spaans te amuseren en acteerden met hoogstandjes tijdens de receptie. De burgemeester kreeg een extra "Pepernootje" om van zijn "Wethouderloosheid" af te komen van de Sint. Dat deed hem zo goed dat hij op sprankelende en humorvolle wijze de Sint toesprak onder het goedkeurend oog van deken-pastoor Spijkers. De ceremoniemeester "Piet-Hoog-Hoed" deed zijn werk voortreffelijk en leidde het feest in gladde en gezellige banen, het comité deed weer klasse-werk. Op de receptie was het toch nog overdruk en de Sint zal zijn uiterste best doen om volgend jaar een uurtje meer vrij te maken voor de receptie. De Sint en zi jn gevolg blijven er de voorkeur aan geven om de intocht te houden op zaterdag. Dan is Geffen toch levendiger, al zijn er weer mensen. op zaterdag verhinderd. Maar, je hoort het lang genoeg van tevoren. De Sint liet nog weten het optreden van Carli Bongers als de "Geffense Troubadoer" zeer op prijs te stellen. "Een echte zoete lieve jongen", zei de Sint. Maasdonk zucht en weeklaagt: "Nog steeds geen wethouders". Gebrek aan kandidaten of goede bestuurders? We hadden twee "voortreffelijke wethouder s" maar die stopten er mee. De deuren waren te smal. De een zag het niet meer zitten met de ander. De een was bang een motie van wantrouwen aan zijn bro~k te krijgen, de ander hoopte op van Sleeuwen. De openheid bleef binnenkamers en wij maar gissen . Het C.D.A. blijft vasthouden aan Frans of ze hebben geen andere kandidaat. Moet Toon dan de schuld krijgen. Van Sleeuwen steekt zijn hand niet in een wespennnest. Toch blijkt er een eenheid, want op zaterdag 25 november werd Jos van Sleeuwen gekopzen als "Tussenpaus" Wethouder ad interim door alle fracties. Na uren vergaderen bleek dat mogelijk. Jos mag niets beslissen, alleen handtekeningen zetten op vergunningen, die toegelaten zijn en bezwaarschriften die verworpen zijn en zo heeft Maasdonk zijn bestuurlijke "Fopspeen". Maar we laten ons niet afleiden, en op deze manier wordt de geschapen "puinhoop" niet opgeruimd. Er is immers al te veel blijven

produktiviteit van gemeentepersoneel in binnen- en buitendienst is grotendeels verlamd en er is geen motivatie meer. De Feestverlichting in het dorp laat op zich wachten. Wie moet daarover beslissen? Een voor een gaan de lampjes uit. Mochten we maar vervroegde verkiezingen houden dan zouden we wellicht horen, wat er allemaal fout is, en waar om deze "impasse" nodig is???? Maar dat is weer niet mogelijk in de Nederlandse wet. Alleen de partijen kunnen zich gaan "verschonen", en hun leden laten aftreden als Raadslid en wel bestuursbekwame en voor het wethouderschap beschikbare partijleden in de Raad doen pl aats nemen. Die bestuursbekwaam zijn blijken duidelijk niet beschikbaar, en het met "yweeën deur een deur lopen" moet eerst en vooral duidelijk worden uitgeprobeerd. Deze Crisis duurt telang en levert onherstelbare averij op aan het zinkende schip "Maasdonk". Gelukkig kunnen we feestelijke activiteiten melden uit Geffen. Het comité "Effe naar Geffe" is al du.idelijk in het geweer voor de 20e JAORMERT in 1996. Er komt een aparte werkgroep voor een bijzondere Presentatie van de Mert in het kader van het 200- jarige bestaan van de provincie "Noord- Brabant" onze provincie. Het voornemen is om het Plattelandsleven van vroeger nog eens duidelijker uit te beelden. Er wordt een complete boereninterieur nagebouwd op de mert, mi un deel, unne schilft, unne mestvaalt (da nie want dan denken we wer aan da mestbeleid) er wordt druk over gepraat en er zijn al zodanige contacten met het Provinciebestuur, zodat we bijna zeker weten, dat de Geffense Jaormert in de reeks van festiviteiten rond Twwe-honderd-Jaar Noord-Brabant worden opgenomen. Zijn er mensen met ideeën of zijn er vrijwilligers die zitting willen nemen in de aparte Werkgroep of een extra bijdrage willen ieveren, bel dan naar Piet van de Bosch tel 5321295. Ook alle Geffense ondernemers zijn al druk aan het prakkezeren. 20 Jaar lang de Geffense mert mi eigen volk, mi eigen ondernemers . Dat is knap . Jammer dat sommigen dat nog onvoldoende waarderen. De druk van buiten is erg groot en er zijn veel "buitengeffense" ondernemers, die staar te dringen om aan de mert deel te nemen en hebben daar een dikke buit voor over. Nie het blijft "Effe naor Geffe" door Geffer Maar dat houdt wel in, dat alle!!!!!! Geffense ondernemers zonder uitzondering zich inzetten. Geffense ondernemers grijp je kans!!!!! Ja, de Stamtafel kwam zo onbewust en ongewild in het jaar 2000 terecht. Hoe zal 3


WIHABO DRUKKERIJ Heesterseweg 1 l

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fax: 04102-24795

Voor al uw familie- verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf von iuiste datum bi j geboortekaarties. drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakke t bij geboortekoort ies. Ook voor copieerservice kunt u bii ons terecht.

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen '

A.

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 • 22001 fax 04102 · 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIAUTEITIN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

!ilogtdi Jo u.ünbtt TELEFOON 04102 · 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


Maasdonk er dan uitzien. In elk geval moet er groot feest ziJn. De nieuwjaarsnacht van 1999 op 2000 komen we allemaal bij elkaar in het dorp op het plein en we maken een groot vuurwerk dat tot in de hoogste hemel reikt. De Stamtafel wil daar in 1996 een aparte zitting aan wijden en wellicht groeit daar een comité uit. Het wordt een feest dat de hele nacht duurt en we trekken van feestzaal naar feestzaal en gaan op receptie bij de Burgemeester en het geacht en dierbaar- omhelsde college van Wethouders, die hand-in-hand handen schudden. Het ondernemers wereldje van Geffen roert zich. Het postkantoor wordt damesmode "Odelin", "Odelin" wordt Drogisterij van Herpen, op de Hoek Tolstr.Dorpstr. verschijnt Cinerent Videotheek, foto~hop Rob onder een dak en onder een Noemer, Rob en Willy besloten onder leiding van Piet samen te werken, er komt een schoenmaker annex sleutelspecialist in de "Selt 11 • Geffen leeft van alle kanten. We gaan wel wat donkere dagen i n. We gaan ADVENTEREN. De pastoor vroeg dat nadrukkelijk te adverteren. Maar het wordt licht, das zeker. Het daagt al, als ge oe hart mar open stelt. Maar we hopen vooral dat de Maasdonkse lampjes weer vol vuur gaan brande,. 1

Van de Stamtafel no 35. volgende stantafel 10 dec. 11 . 00 tot 12.30 uur in Café Govers.

EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN

Op het moment, dat deze Torenklanken bij u in de bus valt, is Sinterklaas met zijn Pieten alweer vertrokken naar Spanje. Vandaag genieten hopelijk alle Geffense kinderen van de kadootjes in hun schoen. Het is alweer 'n paar weken geleden, dat de Sint met zijn gevolg in Geffen arriveerde en wel op zaterdag 18 november. Die dag was het wel koud, maar gelukkig droog. Het zonnetje scheen zelfs tijdens de ontvangst op het sfeervoll e kerkplein. Er waren veel kinderen en allemaal met een prachtige feestmuts op, die ze op school gemaakt hadden. De intocht verliep op rolletjes , maar dat kon ook niet anders, want Sint had 'n heuse afgestudeerde PIETOLOOG meegebracht, zodat er niets meer fout kon gaan. De koets van de Sint was op tijd, de pieten waren heel enthousiast (ze zagen er heel mooi uit in hun nieuwe pakken), er was een witte 'zwarte piet', die heel mooi kon zingen en gitaar spelen, WIK speelde als vanouds, de majorettes zetten hun beste beentje voor, de ponyclub was dit jaar weer van de partij, een betere ceremoniemeester dan Piet is er niet , de burgemeester was ook present, ondanks

zijn drukke werkzaamheden, kortom Sint was zeer tevreden over ZlJn ontvangst. Daarna volgde een rijtoer door het dorp en Sint was zeer verheugd over het feit, dat bijna alle winkeliers hun etalages zo mooi in Sinterklaassfeer versierd hadden. Gelukkig is de landelijke trend van -al kerstfeest in oktober- in Geffen niet overgenomen. Waarvoor bij deze alsnog de compliment· en van de Sint! (en van de ESG). Na de rijtoer was er een gastvrije ontvangst in "De Gouden Leeuw" en om 15.30 uur begon de receptie. Gevraagd was aan de ouders om gespreid te komen, wat ook gebeurde en wederom de complimenten va-n de Sint, dit keer aan de ouders. Toch waren er nog lange wachttijden, maar ja, Sint wil graag met ieder kind een praa~ je maken en dan is wachten onvermijdelijk, want er zijn nu eenmaal heel veel kinderen in Geffen. Wij van de ESG hopen , dat iedereen heeft genoten van deze middag. Wij doen ons best om alles zo goed mogelijk te organiseren. Suggesties voor verbeteringen zijn uiteraard altijd welkom. Rest ons nog om iedereen hartelijk te bedanken, die aan deze middag heeft meegewerkt, in het bijzonder: Cor v/d Wetering, jeugdleden KPJ, Piet van Herpen, Carli Bong ers, Burgemeester H.Netten, WIK, majorettes ponyclub 'De Zilverhoef' , Politie, Firma Jansen uit Zeeland, Firma de Koning , Firma van den Broek, Gebr. van Wanrooij, autorijschool Peter de Klein, Bosch van Erp, Henny van Hout, Truus Korsten en Personeel van de Gouden Leeuw . Evenementen Stichting Geffen te. secretariaat, 5324087.

MARJA VAN BALLEGOOY - JANSSEN Gedipl. PEDICURE/ HAMICURE Lid L.O.V.

. 91~

,

iii

,

~~'-J

~~-

"-"'ERIO~

Behandeling vlgs. afspraak Tel. 073 - 532 25 93

KERKSTRAAT 9 5386 AC GEFFEN 5


ct-GoVERS

j Salade

_!RITURE

f 7,50 p.p.

Rauwkost Fruit (vers) Ham Asperges Gevulde eieren Tomaten-Komkommer

Molenstraat 2 Geffen

Salade

073 - 532 15 02

f 9,50 p.p.

Rauwkost Fruit (vers) Gevulde eieren Asperges Tomaten-Komkommer Zalm Tonijn Sardines

Salade

f 15,- p.p.

Rauwkost' Fruit (vers) Gevulde eieren Asperges Tomaten-Komkommer Haring Garnalen Paling Makreelfilet

Soep f 4,00 p.p. Cocktail v /af 6,50 p.p. Warm vlees, rijst, doperwten f 6,50 p.p. Canadese ham f 11,50 p.p.

Sauzen Stroganoffsaus 1/2 ltr. Cocktailsaus 1/2 ltr.

f 7,50

Knoflooksaus

1/2 ltr.

f 6,00

Speenvarken f 15,00 p .p. (min. 20 pers.)

Satésaus

1/2 ltr. 1/2 ltr.

f 4,50

Nagerechten buffet O.a. (mousse, fruit, ijs) f 12,50 p.p.

Pittige saus

f 7,50

f 4,50

Graag tijdig bestellen voor de feestdagen. Naam: _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ Adres: -

- -- - -- -- - - - - -

Tel. _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

.......... pers à f ............. p.p. .......... pers à f ... .......... p.p. .......... pers à f ............. p .p.

D Wordt 24 dec. tussen 19.00- 20.00 uur afgehaald D Wordt 25 dec. tussen 11.00 - 12.00 uur afgehaald D Wordt 26 dec. tussen 11 .00 - 12.00 uur afgehaald 6

Huzarensalade Zalmsalade Aardappelsalade

f 8,50 p/kg. f 11,50 p/kg. f 8,50 p/kg.

Diverse ij staarten vla f 9,50


VOETBAL VERENIGING' "Nooit Gedacht" Geffen

Govers Friture schenkt A2 Nooit Gedacht nieuwe trainingspakken.

HEEGTERNIEUWS Op 21 september hebben we ons l e lustrumfeest gevierd. "De Heegt" bestond alweer 5 jaar. De hele dag is dit gevierd met oa Lia de Haas. 's Morgens was het officiele gedeelte en werd er door Dhr. v. Zandvoort een stereo-installatie onthuld. Deze is gekocht van de opbrengst van een fancy- fair. Verder kregen we een video- recorder aangeboden door de Stichting Zorg voor Ouderen. Langs deze weg willen wij ook nog bouwbedrijf van Schijndel bedanken voor de heerlijke traktatie op 29 september ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum. Bewoners en medewerkers ' de Heegt'.

Onlangs werd ~et A2 team van Nooit Gedacht verrast door Gevers Friture met nieuwe trainingspakken, zowel voor spelers a l s leiders. De leiders waren al eerder voorzien van coaching- jassen. Na de overhandiging bedankte de Jeugdafdeling Gerrit en Jolanda voor deze gulle geste.

P. Dobbelsteen.

ZIEKENCOMITÉ

Woensdagmiddag 13 december '95 organiseert Ziekencomité'De Schakel' i.s.m. K.B.O. haar jaarlijkse kerstviering voor zieken, ouderen en alleenstaanden bij Hotel "De Gouden Leeuw". De middag begint om 13 . 30 uur met een Eucharistieviering. Daarna wordt hij voortgezet met oa een verloting en muziek gebracht door Betsie van Hoek. Deze kerstviering zal om± 16.30 uur afgesloten worden met koffie en worstebroodjes. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst en degenen die geen vervoer hebben, kunnen zich telefonisch opgeven bij An j a Wingens, tel: 5324160. Graag tot ziens op 13 december. Ziekencomité De Schakel/ K.B.O.

R.I.G.O.M. îENNIS MAKEN MET DE COMPUTER VOOR 55- PLUSSERS Binnenkort organiseert het RIGOM, in samenwerking met de ouderenorganisaties weer een computercursus voor 55- plussers. De computer valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Van jong tot oud worden we er (bijna) dagelijks mee geconfronteerd. Zelfs heel jonge kinderen in het basisonderwijs krijgen al computerles; een uitdaging voor ouders en grootouders om mee te kunnen doe~ Nu is er speciaal voor ouderen door een oudere een cursus ontwikkeld om kenni s te maken met de computer. In deze cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de eerste beginselen van de computer, zowel in theorie als in praktijk (MS-DOS, tekstverwerking WordPerfect 5.1), Bij voldoende belangstelling kan deze computercursus voor beginners van start gaan. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur op woensdag van 13.3015.30 uur en de kosten bedragen flOO,- voor de gehele cursus , inclusief het cursusmateriaal. De cursus wordt gegeven in het Anton Jurgenshuis, Scha.dewijkstraat 6 te Oss. Als u meer informatie wilt hebben over deze computercursus of als u zich hiervoor wilt opgeven, neem dan gerust contact op met: R.I.G.O.M. Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss tel. 633043

7


,~~t,0-l?✓w-nt"tJin'fl' '"Janr, en Xlewt "

~.-alft

--=f~

DISTRICTSVOGELTENTOONSTELLING OOST NOORD-BRABANT

De Geffense vogelvereniging "Zang en Kleur" bestaat dit jaar 20 jaar en zal dit vieren middels de door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers aan de Geffense vogelvereniging toegewezen organisatie van de districtskampioenschappen van het district Oost Noord- Brabant. De tentoonstelling zal worden gehouden in alle zalen van gemeenschapshuis "De Bonkelaar" op 15, 16 en 17 december 1995. De toegang tot deze tentoonstelling is voor iedereen GRATIS. Dè openingstijden zijn: vrijdag 15 dec. van 20.00 - 22.00uur zaterdag 16 dec. van 10.00 - 22.00uur zondag 17 dec. van 10.00 - 17.00uur De leden en het bestuur van vogelvereniging "Zang en Keur" zijn reeds maanden driftig in de weer met de organisatie van deze grote tentoonstelling en er zal de komende maand nog veel vrijwilligers werk verricht dienen te worden om deze gigantische show te doen slagen. In een week tijd zal gemeenschapshuis "De Bonkelaar" geheel worden ingericht als een waar vogelparadijs in "Kerstsfeer", met zalen waar de vogels tentoongesteld zullen worden en zalen waar de bezoekers en de inzenders op deze tentoonstelling zullen worden ontvangen. Nu al zijn door de middenstand en het bedrijfsleven uit Geffen en omgeving diverse t oezeggingen gedaan met be trekking tot steun in de vorm van sponsering, het plaatsen van een advertentie in de uit te geven kataloges en het ter beschikking stellen van diverse prijzen ten behoeve van deze districtskampioenschappen. Onder de ingezonden vogels zullen diverse fantastische prijzen worden verloot. Vanwege het enorme succes in 1987 en de hui~ dige inzet van de leden van onze sterk groeiende vereniging heeft "Zang en Kleur" het weer aangedurfd een dergelijke grote tentoonstelling te organiseren. Aan deze tentoonstelling mogen deelnemen de leden van de bij het district Oost NoordBrabant aangesloten verenigingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Het district Oost Noord-Brabant bestaat uit ongeveer 90 verenigingen . Gelet op de vele reacties welke vogelvereniging 11 Zang en Kleur" nu al heeft ontvangen verwachten wij dat ook deze t entoonstelling weer goed zal ·aanslaan. Er bestaat gelet op de reacties een grote kans dat deze districtskampioenschappen kunnen uitgroeien tot de grootste districtskampioenschappen die ooit in Nederland d-óor een vereniging is georganiseerd. 8

In Nederland ziJn bijna 50.000 vogelliefhebbers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Leden die z:ich bezig houden met de kweek van onder andere kanaries, tropische vogels en of parkieten. In de prakti jk blijkt dat deze vorm van vrijeti jdsbesteding steeds vaker wordt toegepast . Ook de toename van de jeugdleden is hoopgevend. Door deze vogelliefhebbers wordt veel tijd en zorg besteed aan de vogels om tijdens de diverse tentoonstellingen zo goed mogelijk voor de dag te komen. De grote districtskampioenschappen van het district Oost Noord- Brabant zullen op vrijdag 15 december 1995 te 20.00uur worden geopend door de burgemeester van de gemeente Maasdonk de heer Netten. De uitreiking van de gouden, zilveren en bronzen medailles zal op zondagmiddag 17 december 1995 plaats vinden. De door de leden van de deelnemende verenigingen ingeschreven vogels worden op zondag 10 december 1995 naar Geffen gebracht waar zij de hele week door leden van onze vogelvereniging zullen worden verzorgd. Op maandag 11 december zullen een 40 tal keurmeesters de vogels keuren op kleur, grootte, conditie etc. Daarna wordt alles administratief verwerkt en zullen de uitslagen worden opgenomen in de door ons uit te geven kataloges. De rest van de week zullen een groot aantal van onze leden, vrijwilligers en leden van andere verenigingen zich bezig houden met de aankleding van de zalen van "De Bonkelaar", welke geheel in "Kerstsfeer" zullen worden ingericht . Op zondag 17 december zal de tentoonstelling worden gesloten te 17.00 uur, waarna de duizenden vogels door de inzenders in een kort tijdbestek worden afgehaald . De Bonkelaar dient uiterlijk 00.00 uur weer opgeleverd te worden in zijn originele staat. Verder zullen in het weekend van de show diverse nevenactivÎteiten worden georganiseerd. Voorafgaande aan de tentoonstelling is er nog een prijsvraag voor de jeugd uit Maasdonk. Aan hen zal worden gevraagd, de wijze waarop mogen zij zelf bepalen, om een "Kerststukje" te maken. Een groot aantal prijzen zal onder die jeugd worden verdeel~ Na afloop van de show zullen deze "Kerststukjes" door leden van onze vereniging worden afgegeven aan de bejaardenhuizen/ woningen in Nuland, Vinkel en Geffen. Bij de Bonkelaar is ruime parkeergelegenheid aanwezig en de richting naar de Bonkelaar zal door middel van bordjes op de diverse invalswegen van Geffen worden aangegeven. Door publikatie kunnen wij in ieder geval ~ alle adverteerders. sponsors en begunstigers bedanken voor de door hun verleende steun. Ook hopen wij op ·deze show een groot aantal bezoekers te mogen verwelkomen, zo~ dat wij, middels de duizenden in allerlei


kleuren, vormen en rassen aanwezige vogels , deze vorm van vrijetijdsbesteding aan hen kunnen tonen . Iedereen i s van harte welkom om, gratis, een kijkje te komen nemen ofil deze vogelpracht in diverse kleuren en soorten te komen aanschou~a~

CARNAVALSOPTOCHT1996 Welke persoon, groep of vereniging wil zich presenteren tijdens de grandioze Geffense carnavalsoptocht? Weet u het nog? Vorig j aar waren opnieuw CV "DE TOBKEZEN" winnaar maar niet zonder een zware strijd gel everd te hebben met CV "HOAR op d ' n DIJK". Ook herinnert u zich vast nog wel de prachtige wagens gebouwd door FC "De KNUPPELS" en " De PECHVOGELS". Theo vd Heijden en Willy Hanegraaf zijn in 1995 gehuldigd voor alle inzet e n hulp en hebben de handschoen toegeworpen aan de jeugd. Vorig jaar waren er 2 nieuwe jeugdgroepen bij en wel: CV "De WUP" en CV "KEIHARD de ZATSTE", die hun beste beentje voor hadden gezet. Wij zijn erg blij met nieuwe jeugdgroepen, want niet voor niets luidt het spreekwoord : Wie de jeugd heeft, heef t de toekomst" . In Geffen kennen we - uit de praktijk - gelukkig ook nog de variant op dit spreekwoord: "zonder "ouwe" getrouwe is er geen toekomst" ! In 1996 bestaan "De Veldmuizen" 25 jaar ! Zull en ze nog 'n keer vlammen! Iedereen zal ook de onmiskenbare schakels kennen uit optochten van lang geleden en nu. Altijd vert egenwoordigt en met ori ginele ideeĂŤn zijn : "D'n Ouwe Raad", Scouting, de KPJ, CV " De Nakomertjes" en vergeet niet de Boerenbruidsparen . Ook de individuele loopgroepen verrassen ons elke keer weer !

LEDENRAAD

KRUISVERENIGING GEFFEN

WAT STAAT ER OP HET ETIKET??? Om bewust inkopen te kunnen doen en om pro. dukten met elkaar te kunnen vergelijken, i s het nodig om de informatie op de verpakking te begrijpen . Uit de vele vragen die hierover tijdens dieetspreekuren en voorl ichtingsbijeenkomsten over voeding worden ~esteld, blijkt dat veel mensen hierin geinteresseerd zijn, maar ook dat er veel onduidelijkheden zijn. Om deze reden willen wij op dinsdag 9 januari a . s . een informatiebijeenkomst verzor gen waarbij Mw. Carol van der Kust, werkzaam als dietiste bij de Stichting Thuiszorg, hierover uitleg zal geven . Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: - Verplichte aanduidingen, zoals houdbaar heid en ingrediĂŤnten. - Toegestane aanduidingen , bijv. voedingswaarde, light . - Vitaminering van levensmiddelen , zin en onzin . - Gezondheidsclaims, milieuclaims. - Gevolgen van de Europese eenwording. - Controle op de nalevi ng van de voorschrif ten. Deze bijeenkomst, waaraan geen kosten zijn verbonden, vindt plaats in "Het Oude Klooster" en begint om 20.00uur. LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN Nellie van de Hurk tel. (0412) - 5321673

HANDWERKCLUB 'DE NIJVERE HANDEN'

Bent u ook enthousiast geworden en wilt u meedoen? Het thema van Carnaval 1996 in Geffen is "Wa is er aon de knikker" en ook dit jaar gaat iedereen weer voor de eer en niet voor de knikkers! Informatie en opgave bij: Frans Romme - De Stoof 1 - tel : 5323449 .

Graag willen we iedereen bedanken , die ook dit jaar onze verkooptentoonstelling van 26 nov . jl . tot een succes hebben gemaakt. De uitslag van de loterij was als volgt: le prijs: kleedje 425 wit (Hr . v.d .Wildenberg) 2e prijs : * schort 570 groen 3e prijs : beer 676 groen (Hr. Heymans) 4e pr ijs : bloemstukje 786 wit (Hr. van Dinther) Se pri js : kussen 543 groen (Mevr. Ceelen)

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

* De 2e prijs kan op maandagmiddag t ussen 13 . 30 - 15.30 uur worden afgehaald in het Oude Klooster . De naam van het varkentje was : "Bolle". Deze naam was niet geraden. Het varkentje is verloot en lotnummer 895 groen (Mevr. Heymans) was de gelukkige. Iedereen nogmaals bedankt en tot volgend jaar .

Gezocht : 2 Woonhuis op min. 5 . 000 m grond. Zelf in bezit van vri j st. woonhuis in centrum van Geffen. tel : 5323190.

"De Nijvere Handen"

9


.. Vinkenweekr ~

.

.

~

bij ·

~

l

de Keurslager -(

·\

\ u~~~-~) -· ~

--.;;:_

,;

,$,Z)

~~

I

~"tr~L- \ )

~ ~-\

1

-

~A _1/

',_.,

s-~--<?Î .,_.,'L~~

....

Kies maar uit deze week: vinken hebben we in vele soorten en ... iedere vierde is gratis

,t

}~,yf ~· ~~➔ ~

.

~~

\t "{ )~1- ►.t

Speciaal aanbevolen:

VINKEN, diverse soorten

LIKKEPOT 150 gram h a l e n ; m

RUNDERLAPJES

SURPRISEREEPJES HARTIGE PEPERNOTEN

1I

95

Een verrassende kalkoenvariatie met ui en perzik. Ongeveer 10

minuten roerbakken.

5 stuks

GEHAKTDAG Gekruid gehakt Indisch gehakt Stroganoffgehakt

500 gram

4 I 25

2 I 95

Keurslagerkoopje:

Special

BIEFSTUK

TOSCAANS KERSTBROODJE

10,-

Iedere donderdag

Verse worst/ Saucijzendag 500 gram

3 , 49 3 voor

Soesjes met een hartige vulling van levermousse.

Iedere woensdag

Voor de feestdagen de specialist in vers vlees en vleeswaren

100 gram Boerenmetworst 100 gram Ardennerboterhamworst

Special

100 gram

Iedere 4e gratis

l}Wl'f"'f:w·

200 gram samen

4 I 25

Akties geldig van maandag 4 december t/m zaterdag 9 december 1995

· .

-~ -

~

1

~

Lekker op brood:

De Keurslager voor variatie op je bord.

-~

1

~

i

.

{

'

.&a\

Nog even en het is weer vqlop feest. En dat betekent voor u extra aandacht voor het 1/!•'v d int:). OQY&:l(:J. or veel '11!";1 lekkere hapjes. Omdat iedereen andere wensen heeft leveren wij graag maatwerk en vullen uw wensen prima in. Laat u alvast informeren over de mogelijkheden. En als u toch komt, profiteert u /. ,.-. - deze week meteen van onze smakelijke • ~ aanbiedingen!

Speciaal aanbevolen:

Iedere 4e gratis

- ✓.:-

réèst op·maa"~ IJ.J)) *' ~ . , _ L -~ ,t~ "~ •,~"" '~* ~~

,~~r=--hr~vr..,{_b~i'ty,1~ ,~ ~

1r

·1

~>~~\

100 gram

V,

'îSO/'\IV

' 1 Lekker op brood:

\

1/

LEVERKAAS 150 gram h a l e n 9

11•1•r:r:n-ww·

100 gram Snijworst 100 gram Casselerrib 200 gram samen

4 1 49

Keurslagerkoopje:

1I

ROSTINO FILET

80

Italiaans gekruid gehakt met paprika, ui en champignons. Gegarneerd met Mozzarellakaas.

100 gram

KIPFILET

3 I 95

Dubbele varkensfilet op ouderwets Italiaanse manier gegaard en geroosterd.

Keurslagerij

VAN TUYL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

naturel of gemarineerd 750 gram

9,95 Akties geldig van maandag 11 december t/m zaterdag 16 december 1995

~


GEFFEN: KERK EN WEEKENDDIENSTEN MAASDONK

SAMENLEVING

GEFFEN: ZA. 19.00 uur Z.O . 09 .30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur Z.O. 10. 00 uur VINKEL: ZA. 17. 30 uur Z.O . 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 06-12

* 19 .00u Adventsmeditatie mmv

dameskoor za. 09- 12 * 10 . 00u H.Mis mmv Bej . koor 19.00u H.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) zo. 10- 12 09 . 30u Viering met de diaken mmv gemengd koor (uitzending naar de Heegt) ·Ho , 13-12 * 19.00u Adventsmeditatie mmv dameskoor za. 16- 12 * 10 .00u H.Mis mmv Bej. Koor 19 .00u H.Mis mrnv Passe Partout zo . 17- 12 09.30u H.Mis mrnv Gemengd koor (uitzending naar de Heegt) wo. 20-12 * 10 .00u Boeteviering mmv Bejaardenkoor 19.30u Boeteviering mmv dameskoor do. 21-12 10 . 30u Feestelijke H.Mis mmv gemengd koor t.g.v. het 45-j. bestaan van de Stichting MOVEO *=viering in de kapel

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouder op dindag 2 januari 1996 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) Contactpersoon: Ans de Poot Tel . 5323308

HUWELIJKS/ EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

heden: 's-morgens om 10 uur in de kapel of 's-avonds om half 8 in de kerk . Wij nodigen jong en oud van harte uit!! :r«>VEO Op donderdag 21 december wordt er in onze kerk om 10.30 uur een feestelijke viering gehouden t.g.v . het 45-jarig bestaan van de Stichting :r«>VEO

MOVEO betekent Meer Ontspanning Voor Ernstige Oorlogsgewonden en tegelijkertijd is het een vertaling van "ik beweeg". Binnen deze stichting zijn vele vrijwilligers actief om de invaliden jaarlijks een stuk ontspanning aan te bieden in de vorm van een uitstapje waarbij traditiegetrouw een eucharistieviering gehouden wordt. Deze viering is dit jaar in onze parochiekerk en zal worden voorgegaan door pastoor Spijkers en het Gemengd Koor zal de gezangen verzorgen. De Geffense parochianen zijn ook van harte welkom in deze viering met als thema:"Vrede"

WIJilONTAKTPERSONEN In de parochie Geffen willen we op 1 januari 1996 starten met een netwerk van wijkkontakt personen. In iedere straat zal iemand namens de parochie als kontaktpersoon aanspreekbaar zi jn. U kunt dan met al uw vragen over de parochie bij hem of haar terecht. Naar de parochie toe zal de wijkkontaktpersoon aan ons doorgeven wat hij of zij in zijn of haar straat hoort en ziet zodat we er vanuit onze werkgroepen op in kunnen spelen en er aandacht aan kunnen geven. Het is niet de bedoeling dat de wijkkontaktpersoon taken van de werkgroepen overnemen . Het gaat er juist om dat zij signaleren wat er aan de hand is en dat ze dit dan doorgeven aan een van de werkgroepen of aan de pastoor. Ze zijn oor en oog en hart namens onze parochiegemeenschap en ze geven het aan de parochie door als er meegeleefd of iets gedaan moet worden .

GEEF GEWND:

T.V. -DOCUMENTAIRE

Voor de bootreis 1996: Bankrek.nr . 11 58 26 165 of v. Coothstraat 16, tel. 5323374

In het midden van de vorige eeuw hebben zich katholieke enclaves gevorms in de Verenigde Staten; met name plaatsen in Wisconsin zijn bevolkt met afstammelingen van mensen uit oost- Brabant. Lejo Schenk en Rob Hof maakten hierover een TV-documentaire: Boude maar taai! Katholieke Brabanders in Amerika Het programma gaat over het plaatsje Little Chute, waar Pater Vanden Broek in 1836 een parochie stichtte. In zijn kielzog volgden honderden Nederlanders, voornamelijk uit de Brabantse plaatsen Uden en Zeeland. In een omgeving rijk aan bos en water, legden zij zich toe op de papierindustrie . De oorspronkelijke bewoners, de MenomineeIndianen, vertrokken naar elders.

BOETEVIERING: Ter voorbereiding op kerstmis wordt er in onze parochiekerk een boeteviering gehouden . Een bezinnende viering waarin we nadenken over ons handelen in het dagelijkse leven. Hoe staan we tegenover 'duistere' zaken als leugen, haat, onrecht, ontrouw? Hebben woorden als waar heid, echtheid, liefde, vrede en leven voor ons een diepere betekenis? De boeteviering heeft als thema: "In Licht" Op woensdag 20 dec . zijn er twee mogelijk-

11


CINERENT GEFFEN WORDT FOTO - VIDEO CINERENT GEFFEN Vrijdag 8 december om 10.00 uur i9 hef zover, dan opent FOTO - VIDEO CINERENT GEFFEN haar deuren aan de Tolweg 2 in Ceffen. Bij FOTO - VIDEO CINERENT GEFFEN ·vindt u alle$ op gebied van foto, video en cd'9. Onze video collectie i$ zoali u van On$ gewend bent van grote kla99e, on9 CD-aanbod i9 aanzienlijk toegenomen. Alle muziek genre'9 zullen volop vertegenwoordigd zijn. Geheel nieuw i$ daf wij de winkelacfivifeifen van Rob $ Fofo9hop overgenomen hebben. Ukunf du$ bij FOTO - VIDEO CINERENT GEFFEN ferechf voor alle$ waf met fofo $ fe maken heeft, zoal$: afdrukken en ontwikkelen van foto rolletje$ (1 werkdag) nabe$fellingen { + 1week), pa$fOf0 $ (kleur g zwart/wit, klaar terwijl u wacht), camera'$, foto album$, foto lij#en, fofo rolletje$ e.d. Maar ook voor reportage'$ en portretten kunt u bij FOTO - VIDEO CINERENT GEFFEN terecht. Rob v. Reijmer$dal /Rob's Fofoshop) zal hier over de leiding hebben, u kunf via on9 een af$praak met Rob maken en heeft u kwaliteit al$ van oud$. Zoal$ u zief biedt FOTO - VIDEO CINERENT GEFFEN ualle$ waf met entertainment te maken heeft. 1

1

1

Natuurlijk hoort bij een opening ook een FEESTJE. Al$ u tijden$ on$ opening$Weekend / 8, 9, 10 december) vrijblijvend een bezoek brengt aan FOTO - VIDEO CINERENT GEFFEN dan $laaf er voor u een hapje en een drankje klaar. 8e$lisf u om iel$ fe kopen of fe huren, dan krijgt u, bij een besteding van f IS,- of meer, een CRATIS KERST CD /zolang de voorraad 9frekt). Op zaterdag 9-12-'95 hebben we voor de kleintje$ een kabouter wagen. Uw kinderen kunnen dan GRATIS gefotografeerd worden in deze kabouter entourage. Ook hebben we een hele leuke extra $paarakfie in december. Bij elke be$feding van f 7,SO krijgt u een miniatuur clowntje kado. Er zijn 12 verschillende, du$ $paar ze allemaal. Deze 9paarakfie loopt door zolang de voorraad $/rekt. Natuurlijk blijft onze CD 9fempelkaart, waarbij u kunf $paren voor 20 %. KORTINC op een CD, ook blijft onze zegel9paarkaart, waarmee u leuke cadeau'$ kunt 9paren. Hopelijk zien wij u fijden9 deze open dagen Il Graag tof zien$.

FOTi tel. (073) 532 57 89

12

LET OP Il DIT ZIJN ONZE NIEi/WE OPENINCSTIJDEN: zondag en maandag geopend van 13.30 - 21.00 uur; dinsdag f/m vrijdag geopend van 10.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 21.00 uur; zaferdag geopend van 10.00 - 21.00 uur.


De Nederlanders vormen er nu een hechte, gelovige en behoudende gemeenschap. Met name de ouderen zijn zich van hun Nederlandse afkomst nog bewust. Zij zorgen ervoor dat Nederlandse tradities, zoals het jaarlijkse koningsschieten, bewaard blijven. Ook wordt er nog regelmatig een speculaasje gegeten en gaan de klompen nog wel eens aan de voeten. De schoolgaande jeugd is 'ver-Amerikaniseerd ze hebben een Nederlandse achternaam, maar spreken zelf geen woord Nederlands. Uit de documentaire blijkt dat zowel in Nederland als in Wisconsin een groeiende i nteresse bestaat voor deze emigrantengeschiedenis. In Uden traceren de families Sanders en Timmers hun verwanten die in de vorige eeuw het avontuur zochten . In Little Chute kijken Piet en Marietje Arts, Tod Vander Loop en pastoor James Vanäer Hogen terug naar ruim een eeuw wonen en werken in Wisconsin. RKK/KRO: 10 december a.s. 22.15 uur Nederland 1.

MENSEN Ismel is arts, was ooit gevangene van de Sjah, daarna van Khomeini. De tweede was nog erger dan het eerste, Hij is de martelingen ontvlucht, weg van familie en lotgenoten. Nu is hij arts in Nederland. "Ik heb nog steeds de angst dat ze achter mij aan zitten. Als ik alleen op straat ben haast ik mij, kijk telkens om, wil r ennen, krijg pijn in mijn voeten en kan soms geen stap meer zetten. Die angst is in mijn geest geschroeid met elektrische schokken, die onrust is er in geslagen met de zweep op mijn voetzolen, dagen aan een stuk door. Die zweepslagen gaven een dodelijke pijn waar je niet bewusteloos van raakte, dat was het ergste . Ik wilde mijn waardigheid niet verliezen door anderen aan te geven, ik kon niemand verraden, noch liegen om mezelf te redden. Het meest schrijnend vonA ik dat na elke foltering een oud-collega kwam om mijn voetzolen te bekijken. Een arts, ja. Dat vernederde mij het diepst. Gekwetst begon ik hem te haten en onmachtig zinde ik op wraak. Ik wilde wel dood, weg uit die pijn, maar die wraaklust hield mij in leven: 'Ik zou hem dit ••• , ik wilde dan dat •.• ' , en vul je gemeenste gedachten dan maar in. Die wraak maakte mij tot net zo'n schur~ als hij. Ik moest die cirkel doorbreken. Ik ~luchtte. Ik weet nu dat wraak geen oplossing is. Ik moet voor verzoening kiezen. Hier, met patiënten uit allerlei culturen raak ik mijn haat langzaam kwijt. Ik word door hun kwetsbaarheid geholpen mij te verzoenen met wat zo diep in mij gekwetst werd. Ik hoop mij ook ooit met die gevangenisarts te kunnen verzoenen. 11

EFFE BUURTE MÈ ... DE FAM GHILAV ,I n november was de migrantenweek met als thema: "Geen discriminatie maar cornrnunica. 1. " Dus besloot ik · te gaan communiceren t ie oftewel buurte mè de fam. Ghilav uit de Essenstraat. In 1991 kwamen ze vanuit Iran naar Nederland vader Ghosrow (39j.), moeder Nahid (39 j.), en hun kinderen Hoda (15j.), Hamed (llj.), en Halle (Sj.), Waarom gevlucht? Ghosrow moest dingen doen di e hij voor zijn geweten niet kon verantwoorden. Deed hij het niet, dan kon dat gevaar opleveren voor hem en zijn gezin. Uiteindelijk werd de moeilijke stap gezet: vluchten uit je geboorteland en ouders en familie achterlaten. Het werd Nederland omdat Ghosrow via een broer in Duitsland over Nederland had ge- hoord. Hijzelf kende alleen Cruijff en de Hollandse kaas! Nahi d vertrok eerst met de kinderen en zij kon in Drachten onderdak vinden bij haar zus. Een paar maanden later kwam Ghosrow. Vanuit het Asielzoekerscentrum in Leusden kwamen ze in juli '92 in Geffen, waa~ zij in december '92 VTV (= Vergunning tot Verblijf) kregen. Deze vergunning wordt elk jaar automatisch verlengd en is na 5 jaar definitief. Ghosrow begon meteen met een cursus Nederlands in Utrecht. Hij volgde tevens een opleiding in Oss via het Arbeidsbureau bij het Centrum voor Vakopleiding. Na 1½ jaar slaagde hij voor het staatsexamen Moderne Bedrijfsadministratie. Hij wil nu nog S.P.D. gaan halen. Nahid was in Iran onderwijzeres op de basisschool en heeft intussen werk in bejaardenhuis Ruwaard. Ze begon als oproepkracht en werkt nu 20 uur. Graag zou ze daarnaast les geven in haar geboortetaal fasi aan buitenlandse kinderen. "Het is heel belangrijk dat we zelf werken" zegt Nahid "we willen liever niet van een uitkering leven; graag onafhankelijk zijn. Bovendien willen we dat de mensen ons leren kennen. Als je contacten hebt met collega's dan kunnen die ons ook beter begrijpen en je kunt zelf je verhaal kwiJ·t" • Il We doen heel erg ons best om ons aan te passen in Nederland" vindt Ghosrow. We wonen hier, dus spreken we Nederlands en leren we Nederlandse produkten eten. Ook al duurt het misschien lang, we willen ons inburgeren. Maar als wij ons best doen, zouden bijvoorbeeld werkgevers dat ook moeten doen. Via het Arbeidsbureau had ik onlangs een goede kans op een baan. Terwijl er anders vaak honderden sollicitanten zijn, was ik daar de enige kandidaat. Omdat ik een buitenlander was, werd ik echter niet aangenomen. De werkgever had allerlei andere redenen kunnen noemen om me af te wijzen, 13


Kloosterstraat Sb tel.: (073) - Geffen 532 46 59

geldig van 4 t / m 16 d ecember 1995

CITROEN

BRANDEWIJN

14


dan zou ik daar vrede mee gehad hebben. Maar "vervolgt hij" in de omgeving en in de buurt worden we goed geaccepteerd. We hebben veel goede vrienden en een heel lieve Geffense oppas voor Halle". "We willen ook graag alle mensen bedanken die ons geholpen hebben tot nu toe" zegt Nahid met nadruk. "Daar zijn we erg dankbaar voor. Met name onze begeleiders vanuit de Vluchtelingenwerkgroep Geffen. We hebben veel hulp gehad voor wat betreft contacten met de gemeente, school e . a . " De kinderen hebben geen moeilijkheden ondervonden in Geffen. Hoda spreekt zeer goed Nederlands en zit inmiddels op mavo Den Bongerd . Haar vaste vriendin Laura is juist bij haar op bezoek. Hoda herinnert zich nog wel dat het er in het onderwijs in Iran strenger aan toe ging. Hamed speelt rechtshalf in de D2 van Nooit Gedacht en zit in groep 6 van de Mariaschool. Halle zit daar ook in groep 2. Ze hebben het in Geffen goed naar hun zin, ook al missen ze opa en oma soms. Opa en oma wonen in Iran, waarvan Ghosrow zegt dat dat land nog lang niet die vrijheid kent, als sommigen zouden denken. Bijna iedereen heeft het moeilijk op politiek, economisch of sociaal gebied. Dit konden we onlangs nog op t.v. waarnemen met de 'sit- down-actie' van de Iraniërs die uitgezet moesten worden. De regering voert een fundamentalistisch beleid. "Het vluchtelingenprobleem is een probleem voor alle regeringen" zegt Ghosrow. "Door wie worden landen gesteund? De gewone mensen zijn meestal de slachtoffers". Toch verloochent de fam. Ghilav haar afkomst niet: ze houden onderling hun taal (fasi) in ere; ze eten natuurlijk nog wel eens kebab (=vleesgerecht) en Hoda bespeelt de santoir (een typisch Iranees muziekinstrument). "je blijft toch altijd je eigen geboorteland aanhangen; je hebt er tenslotte 35 jaar gewoond." Voorlopig, echter,moeten ze zich steeds meer wegwijs maken in Nederland. "We zullen dat vooral zelf moeten doen" aldus Ghosrow. Dus • • • mocht u voor uw bedrijfsadministratie een bekwame kandidaat zoeken ..... Ghosrow biedt zich aan! (In een van de volgende nummers van Torenklanken hebben we een gesprek met de fam. Joolaie)

,,,À SFD1A CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN: Werk, ook als je net de aansluiting mist Een baan in het vooruitzicht. Of omscholing om zo'n baan te krijgen Maar ••• Soms schiet de vooropleiding tekort . Dan is de weg naar een baan iets langer. Toch bereikbaar, want ••. STEM geeft een intensieve basiscursus: * basiskennis ophalen en bijwerken; * tot voldoende niveau; * leren leren; * vaardigheden voor op het werk. Start januari 1 96. Drie dagdelen per week. Kosten f 25,- en materiaalkosten .

Cursus gericht op zelfontplooiing Heeft u de school te vroeg verlaten?. Denkt u dat niet meer in te kunnen halen? Dat kan nog eens reuze meevallen, want . • . Als u zelfstandig en onafhankelijk wilt functioneren, dan is er een geschikte cursuE voor u: BASISCURSUS, Nederlands en Algemene ontwikkeling *Inde cursus staat taal centraal. * Met thema's verhogen we de algemene ontwik - keling. * Bij de lessen maken we kennis met de computer. * We gebruiken de computer als hulpmiddel . Start januari '96. Duur 19 weken. Eén dagdeel per week. Kosten f 25,- en evt. materiaalkosten. Aanmelden en Informatie: Stichting Educatie Maasland, Lijsterlaan 4, 5348 HL Oss (0412-624824)

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d . kunt u terecht bij

"BENILDA"

KOPV INLEVEREN VOOR: 9 DECEMBER

Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen Molenberg 6 tel. 04102-248S0 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak. 15


De makkelijkste manier om uw werknemers hun verdiende loon te geven. â–

Wist u dat u uw werknemers voor het -

Als grootste spaarinstelling van Nederland

zelfde geld meer kunt laten verdienen?

adviseren wij u graag. Bovendien bieden we

Dankzij het Werknemerssparen bij de Rabo-

de mogelijkheid om uw werknemers te

bank. Spaarvormen die zowel werknemers

laten profiteren van dubbel fiscaal voordeel.

als werkgevers fiscaal voordeel bieden. En

Door het Werknemerssparen te koppe -

waarbij moeiteloos een hoog rendement

len aan een lijfrenteverzekering, kan er zo

verkregen wordt. Zonder dat het u extra

bijvoorbeeld een privĂŠ-VUT of aanvu 1-

geld of tijd kost.

lend pensioen opgebouwd worden.

Het enige wat u hoeft te doen is even met de Rabobank gaan praten.

U gunt uw werknemers hun verdiende loon? Kom dan naar de Rabobank.

Werknemerssparen bij de Rabobank. Moeiteloos een hoog rendement

Rabobank

Maasdonk

16


RABONIEUWS Overleg met uw Rabobank- adviseur "ER IS OOK EEN LEENVORM DIE BIJ tl PAST" Er zijn tal v~n situaties waarin een beetje extra financiele speelruimte behoorlijk van pas kan komen. Maar wat zijn de gevolgen van een lening voor het huishoudboekje? Volgens Christine Groenewegen is het zaak om bij: het aanvragen van een lening het maandbudget eerst eens goed op een rijtje te zetten. Natuurlijk is het moeilijk om even gas terug te nemen en er rustig voor te gaan zitten om de meest geschikte lening uit te zoeken. "Maar daarom is het juist belangrijk. Waar je het geld ook voor nodig hebt, je wilt er gewoon van kunnen genieten. Zonder later spijt te hebben dat je een onvoordelige lening hebt afgesloten." Verschillende leenvormen. Financieren begint met het kiezen voor een bepaalde kredietvorm, gebaseerd op de individuele financiële situatie. Rente, aflossing, looptijd en specifieke vrijheden verschillen per vorm. Bij de Rabobank kan gekozen worden uit verschillende leenvormen . Het is bijvoorbeeld mogel ijk om tijdelijk extra geld achter de hand te hebben door ' rood te staan' op de Betaalrekening. De lokale Rabobank- adviseur kan ook de voordelen uitleggen van een persoonlijke lening (een bedrag ineens) bestemd voor een eenmalige uitgave. Door de vaste rente weet u waar u aan toe bent. Bij de Rabobank is in een persoonlijke lening een unieke uitgebreide overlijdensdekking ingebouwd. Armslag . Wellicht is een doorlopend krediet in uw geval i~teressant. Bij deze vorm wordt de financiele armslag tot een bepaalde limiet gegeven: het gemak van een continue reserve. De rente is onder meer afhankelijk van de hoogte van de limiet en er kan kosteloos tussentijds worden afgelost. Voor de bezitter van een eigen huis zijn er nog meer leenvormen met uitermate gunstige rentepercentages. Door gunsti ge fiscale mogelijkheden profiteert de klant bij deze leenvorm van lage maandlasten. Een goed advies. Het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting waar Groenewegen werkzaam is, geeft geen specifieke aanwijzingen over welke financiering altiJ'd ooed of slecht is. Il . Dat is van geval tot geval verschillend. Individuele omstandigheden hebben een grote invloed op de meest optimale leenvorm. Verstandig lenen is dus altijd maatwerk." De Rabobank neemt de tijd voor een goed leen-advies. In zo'n gesprek wordt een aanö

tal financieringsmogelijkheden met elkaar vergeleken, waarbij voor- en nadelen helder tegenover elkaar komen te staan. Het is echter ook mogelijk om vanuit de luie stoel dergelijke informatie boven water te krijgen. Door te bellen met de Rabofoon Leenlijn 06-92 75 (20 et/min.) wordt op basis van de gegevens uw persoonlijke leencapaciteiten berekend. De Leenlijn is 24 uur per dag te bereiken.

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD SPAARWEEK 1995 RABOBANK MAASDONK leeftijd: 0 - 3 jaar Geffen: 1. 2. 3. Nuland: 1. 2. 3. Vinkel: 1. 2. 3.

Linda Schuurmans Rick Beeks Remco Wolf Janneman van Gerven Sander op 't Hof Luc Wentholt Linda Hubers Lindy van Zoggel Chiel Ploegmakers

leeftijd : 4 - 6 jaar Geffen: 1. 2. 3. Nuland: 1, 2. 3. Vinkel : 1. 2. 3.

Henri Mels Lisa Coppens Wouter van Sonsbeek Josje Opdam Chento Thé Patty Driessen Tessa van de Ven Teun Roovers Lindsey van de Braak

leeftijd: 7 - 9 jaar Geffen: 1. Raymond Meeuws 2. Simone Graste 3. Myrthe van de Zande Nuland: !.Willem Bijveld 2. Daphne Hurkens 3. Nicolle van Haaren Vinkel: 1. Daisy van Wanrooy 2. Jenny van de Venne 3. Mark van de Ven Leeftijd : 10 - 12 jaar Geffen: 1. 2. 3, Nuland: 1. 2. 3. Vinkel: 1 . 2. 3.

Edwin Ruijs Karin van Erp Janine van Vugt Martin Kriger Sharon van de Biezen Hans Jonkergouw Imke van Wanrooy Maaike van de Berg Suze de Laat 17


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASOONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen : A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel. : 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel .: S321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Al leen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apot heekhoudend huisarts: A.v . Heyningen Iel. : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 09-10 dec . Geffen 26 dec. Vinkel Ze kerstd 16-17 dec. Nuland 30- 31 dec. Nuland 23-24 dec . Geffen 01 jan. Geffen Nieuwjaar 25 dec. Nuland Ie kerstdag In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistent e en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit- Nahon of J . Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 08 dec. Geffen: 04-+05 dec., 15 dec. Nuland: 22 dec.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

APOTHEEK: Apotheek uGeffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17 .30 uur. za. van 12.00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel .: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma. t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kl oosterstraat 7a, Geffen . Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma . t/m vr.: 08.QO - 11.45 uur 13 .00 - 17.00 uur ZIEKENFONDSEN:

* C- Z- groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag

*

15.00 - 16 . 00 uur, op het Dorpsplein te Geffen . Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland .

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: ,Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09 .0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel .:532199( ¡

BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 ~40845 (hulp is kosteloos)

18


BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen รณp afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Ope n spree kuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur

JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Punt. Tel .: 0412 - 625673/647214 (Elke wer kdag vanaf 10.00 uur). Inloopt ijden: ma,di,do van 14.00 wo van 16.00 vr van 10.00

Informatie - 17.00 uur - 20.00 uur - 13.30 uur

De heer C. v.Zantvoort, . Burg.Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maan~ dag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad! zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

ZWEM FESTIVAL Onderwerp: 10 uurs zwemfestival Zaterdag 20 januari van 14.00 uur tot 24.00 uur Plaats: Sportcentrum Motel Nuland Organisatie:Zwemvereniging 't Waterrijk i.s.m. Motel Nuland WANTED

BIBLIOBUS: Van de Provincial e Bibliotheekcentrale voor Noord Bra bant , standplaats Geffen, dinsdag 09. 00 - 09.45 uur Mariaschool 09.50 - 10.50 uur Aloysiusschool woensdag 12.30 - 13.30 uur Dorpsplein zaterdag 10.15 - 12.00 uur Dorpsplein

WEEKMARKT: Elke woe nsdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein

PIT: Post a gent schap in Super 3. Tel .: 5325390 Geopend : ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.00 - 12.15 uur 13.15 - 17 . 30 uur 09.00 - 12.30 uur

STICI:ITING TIIUISZ.ORG BRABANT NOORD-OOST

De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg , kr aamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging ve~plee gartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 622678 ma t/m vrij. van 08.00 - 17 . 00 uur. Spreekuur Ouder-en Kindzorg Woe. 14.30 - 15.00 uur Tel.: 5321315

Zaterdag 20 januari is het weer zover. Dan organiseert zwemvereniging 't Waterrijk weer hun jaarlijks terugkerende 10 uurs zwemfestival. Dus zwemmers opgelet want ook dit jaar kunnen jullie hier weer aan meedoen en wel aan de alternatieve marathon . Deelname aan deze alternatieve marathon houdt het volgende in: een team van maxi maal 8 personen en een coach zwemmen een half uur in estafette vorm zoveel mogelijk meters te maken. Wie na afloop de meeste meters gemaakt heeft mag zich algemeen winnaar noemen 1996. Ook wordt er een prijs beschikbaar gesteld voor de origineelste groep. Dus geef j e snel op want vol is vol. Het inschrijfgeld i s zoals ook andere jaren op f 10,-- gesteld . Heeft u interesse, neem dan contact op met: Frenk van Gogh, tel . 073- 5321468. Hij zal u dan een inschrijfformulier toesturen. Mocht u nog vragen hebben over dit evenement, neem dan gerust contact met ons op. Dus, tot ziens op 20 januar i.

Uitlenen van Verpleegartikelen

* Kantoor Geffen, Dorpstraat 37, di. en do. 13.30 - 14.00 uur

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK

De Lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt beke nd, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adressen: De heer H.v.d . Broek, P.v.d.Elsenstraat 9 t e Geffen, tel.: 073 - 5322529 Mevr . A. Vos- v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 073 - 5321536

In verband met het 25-jarig jubileum van de Dames van Nooit Gedacht willen we een reuni e organiseren. Omdat het onmogelijk is om de adressen van alle oud- leden te achterhalen, verzoeken we diegenen, die nog geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel lid zijn geweest van de Dames van Nooit Gedacht hun naam en adres door te geven aan: Cocky van de Haterd, Johan van der Slootstraat 16, 5386 BN Geffen, tel: 073-5322497. 19


-

G.G.D. SUPBR'fvtA.R1<TRONDLEIDINGEN GGD SUCCESVOL! De supermarkt rondleidingen die door de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Noordoost in de maanden mei en juni georganiseerd zijn, zijn zeer succesvol gebleken . In 11 supermarkten in de regio Brabant Noordoost werden 33 rondleidingen georganiseerd. In totaal namen 631 mensen deel. 93% van de deelnemers geeft aan de rondleiding ~ls zeer positief ervaren te hebben . De rondleidingen werden georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting . Waarom supermarktrondleidingen? Hart- en vaatziekten vormen in de regio Brabant-Noordoost, evenal s landelijk, de belangrijkste doodsoor zaak. Eén van de factoren die van invloed is op het ontstaan van hart- en vaatziekten, is de voedingsgewoonte van mensen. Uit onderzoek van de Nederlandse Hartstichting blijkt dat 80% van de Nederlandse bevolking te vet eet. In aansluiting op de Landelijke Let op Vet campagne heeft de GGD besloten supermarktrondleidingen te organiser en, waarbij mensen leren inzien dat zij zelf iets kunnen doen om de relatie tussen voeding en harten vaatziekten positief te beinvloeden. Zinvolle informatie De supermarktrondleidingen werden verzorgd door een diëtiste van de Nederlandse Hartstichting. Tijdens de rondleiding werd aandacht besteed aan het vetgehalte i n verschillende voedingsmiddelen en aan het lezen van etiketten. Het vetgehalte van verschillende produkten kon op deze manier vergeleken worden en de deelnemers konden zo tot een weloverwogen keuze van voedingsmiddelen komen. 93% van de deelnemers beoordeelde de rondleidingen positief. De deelnemers aan de rondleidingen bleken veel nieuwe en zinvolle informatie te hebben gehoord en werden zich bewust van het feit dat ze zelf wel degelijk invloed kunnen uitoefenen op de (vet) samenstelling van hun eigen voeding . 66% van de deelnemers is zeker van plan gebruik te maken van de verkregen informatie. Blijvende aandacht Het succes van de rondleidingen is mede te danken aan de goede medewerking van de Albert Heyn in Boekel, Oss, Sint Oedenrode en Uden, de ClOOO in Heesch, de Edah in Boxmeer, Cuyk, Uden en Veghel, Jan Linders in Cuyk en Plusmarkt Verbeeten in Vierlingsbeek. Ook de diëtiste en de organisatie van de GGD zijn erg tevreden over het verloop van 20

de supermarktrondleidingen en ziJn zeker van plan in de toekomst hier opnieuw aandacht te besteden. Hiervoor zijn zij in afwachting van de plannen rondom de landelijke Let op Vet campagne 1996. Uiteraard zal de GGD Brabant-Noordoost de komende jaren ook op andere manieren aandacht blijven schenken aan het belang van een gezonde voeding. Apotheek Geffen-Nuland B.V. Mw. Drs. M.}.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48. 5386 AN Geffen Tel. 04/02-24699 - Fax 04/02-24499 Bank: Rabobank nr. 17.04.74 577 Postbanknr. v.d. bank I O74 95 /

GRIEP EN VERKOUDHEID Uw apotheek helpt met een deskundig advies. De winter staat weer voor de deur en dat be tekent met ons klimaat dat we weer te maken krijgen met regen, storm, hagel en kou . Kortom, een ware aanslag op onze weers t and en daarmee alle kans voor griepen verkoudheidsvirussen om toe te slaan. WIJ GEVEN U ALVAST EEN AANTAL TIPS. - De ene hoest is de andere niet. Vandaar dat ook niet iedereen gebaat is bij hetzelfde hoestmiddel. Bij een droge hoest kan het nuttig zijn de hoestprikkel te onderdrukken, maar als het slijm vast zit, moet het hoesten juist gestimuleer d worden. Als de hoest langer dan 2 weken aanhoudt of wanner de hoest gepaard gaat met koorts die l anger dan 3 dagen duurt, is het verstandig om een huisarts te raadplegen. Ook bij ademhalinspr oblemen en als u bloed ophoest, is een bezoek aan de huisarts noodzakeli jk. - Zorg voor voldoende weerstand door voldoende nachtrust te nemen en gevarieerd te eten, Hierdoor kunt u een verkoudheid welliswaar niet voörkomen, maar u kunt wel de klachten verminderen en de verkoudheid is sneller over. - Voor dat u bij een verstopte neus of loopneus neusdruppels gaat gebruiken, kunt u het beste eerst u neus snuiten. Doe dit niet te krachtig, omdat anders geinfekteerd neussli jmvlies in de voorhoofdsholte wordt geperst, waardoor een voorhoofdholte- ontsteking kan ontstaan. Het is dus zeer belangrijk om de neusgaten, een voor een, leeg te snuiten. Gebruik neusdruppels nooit langer dan 1 week anders bestaat het gevaar dat ze een sllimvlieszwelling veroorzaken in plaats van deze te verminderen. Gebruik bij kleine kinderen geen middelen waar menthol, eucalyptus of kamfer aan toegevoegd is. Deze kunnen benauwdheid en strottehoofdkramp veroorzaken.


Official Service Dealer

Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. .,.,~~?,~

~ --~ n...---

J/4 '

,?

'c'_.,,· ' ,,

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

,',.

~-~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om 11 te verzekeren van een goed advies. Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeninge11, hypotheken en pensioe11en.

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. V.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

• • • •

N IEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

1~1@~1 SPAARBANK SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor geze//ig eten

* aan/verkoop

Nu ook een zoal voor feest;es/ kinderfeest;es von 50 tot 60 personen

* taxaties

* hypotheken * verzekeringen

Koude schotels von f 15, - tot f 45,-

* sparen * beleggersgiro

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

D

JO VAN DE BERGH Veldstroot 14 - Geffen tel. 04102 - 22531

Opmingitijden: Maandag woensdag donderdag I 0. 00 - 15.00 1mr Dinsdag- en vrijdag 10.00 • 13.00 uur 17.00 - 19.00 uur m op afspraak.

ol l

gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie * Auto-Schade-Garant

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Heescersevveg 29 5386 KT Geffen T e l. 041 02 - 24765

EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* Verkoop en onderhoud van nieuwe en

* • • • •

meer verstand van verzekeren

Bouvvbedrijf "BROOUS"

Elst 18. Geffen. tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

VAN HEEsE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen

WIHABO DRUKKERIJ Heesterseweg 11

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fax: 04102-24795

Voor al uw famil ie· verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk ke uze uit 5 co llecties. Met opgaaf van juiste datu m bq geboortekaartjes, d rukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bii ons terec ht.

Kapsalon DrogisterU Bvouterie H.Korthout ook voor staatsloten

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

tel.: 04102-23264

Par>endjjk 13 tel. 21559

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


- Griep is meer dan een verkoudheid. Verkoudheid wordt veroorzaakt door een verkoudheidsvirus, waarvan er vele soorten bestaan. Dit virus mag niet verward worden met het influenza-virus, dat de echte griep veroorzaakt. De eerste tekenen van een gewone verkoudheid en griep lijken erg op elkaar: niezen en een loopneus. Maar als het echte griep is komen er snel andere symptomen bij, zoals koorst , vermoeidheid, een droge hoest en spierpijn. Griep duurt ook langer dan een verkoudheid. Wilt u meer weten over dit onderwerp? In apotheek Geffen-Nuland ligt een speciale informatie-folder voor u klaar. VERENIGINGS KAMPIOENSCHAPPEN DE REISDUIF Vitesse oude duiven

Midfond oude dui ven

per duif 1 M v Zandvoort 2 M v Bergen 3 M v Zandvoort

per duif 1 M v Bergen 2 Heesakkers en Zn 3 M v Zandvoort

2 aangewezen

2 aangewezen

1 M v Zandvoort

1 M v Bergen

2 M v Bergen 3 N Rovers

2 M v Zandvoort 3 Heesakkers en Zn

2 eerst geklokte

2 eerst geklokte 1 M v Bergen 2 Heesakkers en Zn 3 M v Zandvoort

1 M v Bergen 2 M v Zandvoort 3 Heesakkers en Zn Fond oude duiven 1 W v Nistelrooy 2 W v Nistelrooy 3 M v Zandvoort

Overnachtfond oude duiven per duif 1 W v Nistelrooy 2 W v Nistelrooy 3 W v Nistelrooy

2 1 2 3

aangewezen W v Nistelrooy M v Zandvoort R v Nistelrooy

2 1 2 3

aangewezen W v Nistelrooy M v Zandvoort R v Nistelrooy

2 1 2 3

eerst geklokte W v Nistelrooy M v Zandvoort R v Nistelrooy

2 1 2 3

eerst geklokte W v Nistelrooy R v Nistelro.o y M v Zandvoort

per duif

Vitesse/midfond jonge duiven per duif 1 M v Bergen 2 M v Zandvoort 3 M v Bergen

per duif 1 Heesakkers en Zn 2 W v Nistelrooy 3 W v Nistelrooy

2 1 2 3

2 1 2 3

22

aangewezen M v Bergen M v Zandvoort Heesakkers en Zn

Fond jonge duiven

aangewezen Heesakkers en Zn W v Nistelrooy M v Zandvoort

2 eerst geklokte 1 M v Bergen 2 M v Zandvoort 3 G Gloudemans

2 eerst geklokte l Wv Nistelrooy 2 Heesakkers en Zn 3 M v Zandvoort

Natour oude duiven per duif 1 Heesakkers en Zn 2 G Gloudemans 3 M v Zandvoort

Natour jonge duiven per duif l G Gloudemans 2 M v Bergen 3 Heesakkers en Zn

2 aangewezen 1 Heesakkers en Zn 2 M v Bergen 3 M v Zandvoort

2 aangewezen l G Gl oudemans 2 M v Bergen 3 Heesakkers en Zn

2 eerst geklokte 1 Heesakkers en Zn 2 M v Bergen 3 Wj Kop

2 eerst geklokte 1 G Gloudernans 2 M v Bergen 3 Heesakkers en Zn

Late jonge duiven per duif 1 Heesakkers en Zn 2 M v Bergen 3 Heesakkers en Zn

Generale duif jonge duiven 1 M v Bergen 2 M v Bergen 3 G Gloudernans

2 aangewezen 2 Heesakkers en Zn 3 G Gloudemans

oude duiven l M v Bergen 2 M v Bergen 3 M v Zandvoort

Generaal hok 2 aangewezen 1 M v Bergen 2 M v Zandvoort 3 Heesakkers en Zn

Generaal hok 2 eerst geklokten l Heesakkers en Zn 2 M v Bergen 3 M v Zandvoort

l M v Bergen

N.K.G.G. Ook dit jaar willen wij alle collectanten en iedereen die een gift deed, bedanken . De opbrengst voor de collecte van de N. K.G.G. was dit jaar voor Geffen f 2052,35 Voor geheel Maasdonk was dit bedrag f 2861,15. Onze hartelijke dank en tot volgend jaar. Benilda van Sonsbeek r./ijkhoofd N.K.G.G.-Maasdonk.

CORRESPONDENT VOOR GEFFEN Sinds enkele weken is Peter van Erp, Bredeweg 63, 5386 KN Geffen, tel: 073-5324932, de nieuwe correspondent van Geffen voor het Brabants Dagblad. Eenieder die berichten heeft die geschikt zijn voor het regiokatern van het Brabants Dagblad, kan deze deponeren op bovenstaand adres. Dit geldt voor alle inwoners van Geffen, met name plaatselijke clubs, verenigingen en stichtingen.


· Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe {levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-(}. NistefroolJ Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

"· Cootnstraat 31 Geffen ff Ot, 102 · 22041

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANOBOUWZADEN

* IJZERWAREN *TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

[ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

*

* * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines -1a:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 1 J Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OPDEZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

j uristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031 .

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 · 22586

ACCOUNTANTS - BELASTI NGADVISEURS • JURISTEN

Kantoren tn: Alphen Ben9den~Leeuwen Berg t:tn Dal Bladel BoJ<meer Brede Deurne Diessen Gemort GOGs HoltnOnd ·s• M ertogenbosch Hulst Mill N ijmegen Oirschot Qisterwijk Oostburg Oosterhout Oss Oudenbosch Roosendaal

Rosmalên Sint Oedenrode Someren Tilet:Jrg Uden Valkenswaard Veghel Waalwijk Wanroij

WIE WAT WANNEER Van 1 december tot 5 januari tentoonstellin~ van gouaches en aquarellen van de dames M.Bex, A.Egelmeer, B.v.d.Heijden, R.v.Santvoort en D.Waijers, 't Oude Klooster. DECEMBER 6 Buurtver . de Vier Winden, biljartavond ' t Berghje 6 Lokale bewonersraad, klachtentel. 0735322529, 18-19 uur 11 Buurtver. De Molenhoek, biljarten 12 Buurtver. de Vier Winden, bloemschikker 't Haasje, thema Kerst 13 Ziekencomité De Schakel, kerstviering 14 KVO, kerstexcursie 15 Spreekuur klachtenburo PMB, Dr.Schaep24 manstr. 11, 19-20 uur

18 18 18 19 20 20 21 21

26 29

KVO, kerststukjes maken Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVB, kerstviering 20 . 00 uur Gouden Leeuw KVO, kerststukjes maken Buurtver . de Molenhoek, kerststukjes maken Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar van 2-4 uur, thema knutselen kerst KVO, kerstviering KVO/NCB KPJ, oud papier ophaalroute 1 Geffens darttoernooi zaal partycentrum Govers, 13.00 uur, inschrijven voor 12 december KPJ, oud papier ophaalroute 2