Torenklanken 1995 - nr 20

Page 1

33e jaargang

I nummer 201

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

november 1995

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij. Geffen 1950 exemplaren

-------------------1 -IEI EI

HANDWERKCLUB DE NIJVERE HANDEN

AQUAREL EN GOUACHE TENTOONSTELLING

De jaarlijkse verkooptentoonstelling van handwerkclub 'De Nijvere Handen' wordt gehouden op zondag 26 november a . s. U bent van 10.30 uur tot 13 . 00 uur van harte welkom in Het Oude Klooster, Kloosterstr. te Geffen.

Het is al weer enkele jaren geleden dat onze schilderijen in het oude klooster waren te zien. In die tussentijd hebben we ons, onder ' leiding van A. van Nistelrooy, weer wat , meer bekwaamd in het hanteren van het penseel. Ook nu willen we de resultaten van ons creatief bezig zijn, presenteren in 't Oude Klooster . Met ongeveer 30 werkstukken, o.a. aquarellen en gouaches, willen wij een beeld geven van datgene wat wij hebben bereikt.

Misschien vindt U een leuk kadootje voor pakjesavond. Ook zijn er vele kerstkaarten en kerstartikelen te koop. U kunt ook lid worden van de handwerkclub. Elke maandagmiddag komen we van 13.30 uur tot 15.30 uur bij elkaar in Het Oude Klooster. Iedereen vanaf 55+ is welkom. Loop eens een keertje binnen •. . • •

Tot ziens op 26 november a.s . "DE NIJVERE HANDEN"

POSTDUIVEN TENTOONSTELLING DE REISDUIF GEFFEN zaterdag 25 en zondag 26 november ~~ganiseert postduivenvereniging De Reisduif in Hotel de Gouden Leeuw haar jaarlijkse tentoonstelling voor ALLE LEDEN

De tentoonstelling loopt van 01 december 1995 tot 05 januari 1996 . 't Oude klooster is dagelijks van 09.00 tot 20.00 uur geopend . We hopen dat veel geinteresseerden in de gelegenheid zijn ons werk te bekijken . Misschien geeft het bij een aantal mensen de doorslag, om zelf deze veel voldoening gevende vorm van vrijetijdsbesteding te gaan beoefenen. De exposanten, de dames M Bex, A.Egelmeer, S.v.d.Heijden, R. v.Santvoort en D.Waijers wensen U veel kijkplezier.

VAN MAASDONK.

Inzet de maasdonkcoupe . Tentoonstelling open zaterdag vanaf 20.00 uur. Zondag vanaf 10 . 00 uur. Op zondag 26 november worden om ongeveer 11.30 uur de door verschillende duivenlief-· hebbers geschonken bonnen verkocht . HET

BESTUUR

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 NOVEMBER 1


···························· ·•····•·············•·······

ii;::~:;~;;:::::::::::

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

~

""'"'

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

* VERZEKERINGEN

v. HERPEN V.O.F.

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;::;:;;;::""''."'" VAN TUIJL

~

0

~:ml makelaardij bv ~

IJii)SPIERINGS

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

SCHOENEN & SPORT

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


in februari vindt de laatste (landelijke) prijsuitreiking plaats. We laten u nog weten hoe ver we zijn gekomen met 'De Klimop,.

DE KLDIJP WINT KERN MET PIT Op vrijdag 3 november jl. werd aan het bestuur van de stichting 'De Klimop' in het Provinciehuis een prijs uitgereikt. Met de inschrijving voor de wedstrijd 'Kern met Pit' verdiende de speeltuin en dierenweide 'De Klimop' niet alleen de titel 'Kern met Pit', maar ook een cheque ter waarde van f 1.000,De uitreiking geschiedde door gedeputeerde Pieter van Geel en juryleden van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, de organisator van deze wedstrijd. Aan ca. twintig organisaties werd de prijs 'Kern met Pit' uitgereikt . Daaronder waren veel natuurprojecten en er was een project uit Helmond, dat te vergelijken is met 'De Klimop'. Voor vijf organisaties, waarvan de plannen wel goed waren, maar de realisatie (nog) niet was gelukt, was er een aanmoedigingsprijs van f 500,De jury oordeelde: " •• • dat het een in alle onderdelen voortreffelijk uitgevoerd project is. De stichting heeft het oorspronkelijke doel volledig bereikt en behoud, onderhoud en beheer zijn prima geregeld." Ook vond men het een opmerkelijk feit, dat de plannen een week na het aankaarten bij de gemeente al bij de behandelende wethouder onder zij n neus lagen. Er waren projecten waar deze eerste stap een jaar(!) in beslag had genomen. Na afloop van de uiteiking kon men onder het genot van een drankje nog napraten en de plakboeken bekijken van alle projecten . Ook het plakboek van 'De Klimop' met foto's en kranteberichten lag natuurlijk ter inzage. Het bestuur van 'De Klimop' is erg blij met de titel, maar ook met het geld. Hiervan kunnen we de dieren blijven voeren en de verblijven onderhouden, want de gemeente subsidieert alleen de speeltuin. De prijs is gewonnen door alle vrijwilligers die aan deze speelvoorziening hebben meegewerkt (en nog werken!) en we mogen dan ook met recht trots zijn op onze titel 'Kern met Pit'. Alle kinderen in de buurt (en ook van ver uit de buurt) genieten dagelijks van het verrichtte werk. En dat is natuurlijk onbetaalbaar! Juryrapport: "De buurtspeeltuin 'De Klimop' heeft dus een grote uitstraling in de regio."

Tot slot willen we over het bericht in de vorige 'Torenklanken' met betrekking tot de Jantje Beton-actie wat rechtzetten: stichting 'De Klimop' is een onafhandelijke stichting, die verantwoordelijk is voor de speeltuin en de dierenweide en ook voor het onderhoud daarvan zorgt (met behulp van vrijwilligers uit de buurt), De buurtvereniging 'De Vier Winden' is ons behulpzaam geweest tijdens de opbouw en bij incidentele projecten (Zoals samenwerking bij de Jantje Beton-actie), maar verder staan deze twee organisaties los van elkaar. Tot ziens in 'De Klimop'! Bestuur 'De Klimop'

HANDWERK VERKOOP DE HEEGT 1995 Om 09,30 uur was het al druk in de huiskamer van de Heegt, De verkoop was nog niet begonnen, maar vele hadden hun oog al laten vallen op de diverse spullen die er uitgestald lagen, Ook was er weer het raden van de Berenaam. Deze was Bella en is geraden door Frieda van der Wal, De handgemaakte kerststal is gevallen op lotnummer 515 en is gewonnen door Ineke Lijten. De muizen hadden grote honger maar mochten nog niet van de kaas eten want het gewicht moest nog geraden worden. Das was 4995 kg. Diny Dappers zat er het dichtste bij, Het was een zeer geslaagde verkoop en ik wil iedereen bedanken die heeft gewerkt om al het moois bij elkaar te krijgen. Maar ook iedereen die het gekocht heeft , Namens alle bewoners, vrijwilligers en de mensen van de dagbehandeling bedankt en tot volgend jaar. Petra Slootjes Aktiviteitenbegeleidster "De Heegt"

We gaan nu door naar de volgende ronde: 3


WIHABO DRUKKERIJ

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen '

~

* BLOEMEN * PLANTEN

Heesterseweg 11

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fox: 04102-24795

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwer k. Familiedrukwerk ke uze uit 5 coll ecties. Met opgaaf van juiste d a tum bij geboortekaart jes. drukkosten g ra tis. Gratis felicita tiepakket bij geboortekaar tjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrij venweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04 102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLE6S EN VLEESWA REN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogtdj Jo u.ünbtt TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vljetskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


EFFE BUURTE ME ....... BEN (37j.) EN TE.JA (33j.) ROMME

JEEMIENEE ... wat een assortiment cadeau- en interieurartikelen tref je aan, als je binnenstapt in de winkel aan 't Dorp 63 in Heesch •. ! Een uitnodigende winkel, want de deur staat altijd open ••• ! En dat is precies wat Ben en Teja Romme uit Geffen willen beogen. "Een gemoedelijke winkel met een gezellige uitstraling, waar de mensen lekker kunnen rondneuzenJ' zegt Teja. "Het is iets meer dan een cadeaushop. Je doet hier ook ideeën op" zegt Ben "en bovendien willen wij graag advi seren" Er is een gevarieerd aanbod: kraamcadeaus, sfeerverlichting en kaarsen, artikelen in messing, hout en riet, recycled glas. Daarnaast is er ook een klein assortiment handgemaakte beeldjes uit Keni a en Zimbabwe en sieraden Art Deco stijl in echt zilver, waarvoor de ontwerpen uit+ 1920 weer uit de kast zijn gehaald. Moeder kan rustig rondki jken, want de kinderen die meekomen, kunnen heerlijk, spelen aan de kralenspiraal die midden in de winkel staat. "Het is geen winkel voor eei:i select p&r.bl-iek' zegt Teja met nadruk "we proberen voor elk wat wils in te kopen voor een redelijke prijs. In vergelijking met de spullen in een warenhuis hebben wij slechts een· paar stuks van ieder artikel". In de winkel vinden we ook een afdeling inlijsten en kunnen foto's , posters of schilde.rij en en zelfs kinderschoentjes worden ingelijst. Een zestal ·zwart-wit opnames van het interieur van Kasteel Heeswijk - nog voor de restauratie- prijken aan de wand in prachtige, bijpassende lijsten. "Dit wordt misschien ook een serie voor de verkoop" zegt Ben. Zijn nieuwe werk en zijn hobby foto's maken zijn hier in elkaar verweven. Als .lid van fotoclub "Contrast" .maakte Ben diverse opnames van ~e omgeving die hij ook zelf ontwikkelde. In de toekomst wil ik nog graag zeefdrukker, maken. van dorpsgezichten" oppert Ben. "Dat zou een mooie aanvulling voor de winkel zijn11 • Van doe-het-zelver, varkensboer en taxichauffeur tot bijna globetrotter wil Ben zich nu samen met Teja helemaal sto~ten op "Jeemienee". Ze hebben er allebei zin in, vooral omdat er niets leuker is, dan met mensen omgaan. Behalve dat ze iets al dan niet verkopen, is er bij iedere klant ' een verhaal'. "Soms vertelt men over de persoon waarvoor het cadeau bedoeld is en we kunnen van de klant ook iets leren11 zegt Ben. "Een voorbeeld is het liggen!

vaasje voor één roosje. We hoorden van mensen dat het in België gebruik is om dat neer te zetten bij de foto van een overledene. Zo ook de 'heksenbal'. Die lijkt op een grote kerstbal. De legende zegt dat die de boze geesten uit huis weghoudt!" De cadeau-tijd komt aan. "We doen echt wel aan Sinterklaas" vindt Teja, "want dat is een veel te leuke tijd om over te slaan. Na zes december beginnen we pas met de kerstartikelen". Dat zal nog meer sfeer betekenen in "Jeemienee". De ondernemingszin en het enthousiasme van Teja en Ben zullen daar zeker een aandeel in hebben. Zij willen u graag in Heesd: -net even voorbij . 'de fontein' - verwelkomen. De· openingstijden zijn van dinsdag t/m donderdag van half 10 's morgens tot half 6 's avonds, met een middagpauze van half 1 tot half 2. Vrijdags is het koopavond tot 9 uur en zaterdags is de winkel geopend van half 10 tot 5 uur, Veel succes toegewenst!

OPBRENGST ZAKJES ACTIE De onlangs gehouden zakjesaktie t.b.v. Torenklanken heeft f 3.231,55 opgebracht. De redactie dankt u allen hartelijk voor uw bijdrage. Ook de dames van K.V.O. en K.V.B. hartelijk dank voor het collecteren. De redactie.

PaltOOfvd. Klmpa,eat 1a 5316 AH Geffen

Telefoon 04'102·22570 Fax 22570 5


Voordelig ren

~!{[

met

~~rn (._.->Y

!~~~~we'!!!~P!!~ ~~ . = variatie met varkensvlees. Of u nu iets uitkiest als hoofdgerecht op uw menu of als vleeswaar voor de boterham, u kunt zeker zijn van succes aan tafel!

41!1E•biiiiiili'H~~

~

Speciaal aanbevolen:

Lekker op brood:

GEPANEERDE VARKENS-

GEBRADEN

SCHNITZELS

150 gram h a l e n g

SPEK diverse soorten

11•wmm•ttzw·

Iedere 4e gratis

GEBRADEN

Let op onze kleurplaten en playmobil aktie !

100 gram

Keurs/agerkoopje:

Special

BOURGONDISCHE RIB

OOSTERS

GEBRAAD

Varkensfilet aan stuk 100 gram

Heerlijk gekruid

100 gram

2,so

KIPFILET

2I

39

.

2 I 25

500 gram

VERSE WORST/ SAUCIJZEN en 500 gram

GEKRUID

Een pittig gekruide rollade van varkensvlees. Lekker op brood.

SAMEN per kilo

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

VERSE WORSTDAG

diverse soorten

diverse soorten

500 gram

4 I 25

500 gram

4,·25

GEHAKT

s,so Aklies geldig van maandag 20 november Um zaterdag 25 november 1995

~!~ 'SPECIALS' van 1~ ~ ;

;r

\(0

~~ . . ~atud~w!'ns~~e~t! f

overheerlijke en feestelijke sinterklaas-specialiteiten. Wat dacht u bijvoorbeeld van surprisereepjes en hartige pepernoten? Ook voor pakjesavond zelf hebben we pittige traktaties. Maak van het heerlijk avondje een hartig avondje!

f.'

Speciaal aanbevolen:

Lekker op brood:

FILETLAPJES diverse soorten

GEBRADEN

FRICANDEAU 150 gram h a l e n g

Iedere 4e gratis Fondue of Gourmet tijdens Sinterklaas, HET JUISTE ADRES

IJWt'f"'Jr2w·

GRILL HAM 100 gram

Keurslagerkoopje:

Special

HARTIGE

SURPRISE REEPJES 100 gram

2,5o

SHOARMAPAKKET

PEPERNOTEN

1 I 95

5 stuks

Een verrassende kalkoenvariatie met ui en perzik. Ongeveer 10 min. roerbakken.

2 I 95

Soesjes met een hartige vulling van levermousse.

(500 gram vlees, 5 broodjes en 150 gram saus)

samen voor

Keurslagerij

VAN TUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

9 I 95

Aklies geldig van maandag 27 november Um zaterdag 2 december 1995

KEURSIAGER L---------- - - - - - - - - - - - -- -----------'

<O


ROND DE DORPSPOMP De felicitaties aan de nieuwe Prins hebben voorrang bij de stamtafel. Rien Oomens is een trouw lid van de stamtafel en plaats vervangend "gespreksleider", We zijn er trots op, dat onze Rien is uitverkoren om in het belangrijke JUBILEUM~aar van Rottenrijk de Prins te zijn , met ,,e naam: PRINS RI EN DEN EERSTE. Rien is dus zeer geinteresseerd in het wel en wee van Rottenrijk, Ook op de receptie was het druk. Rien had persoonlijk de b~urt "Den Elshof" uitgenodigd op de receptie op zondag 12 november, Heel Rottenrijk is wel niet uitgelopen om de nieuwe Prins te begroeten, maar dat komt nog wel;er z~n nog veel gelegenheden om kennis te maken met de nieuwe Prins zijn Adjudant Hans van Leeuwen en zijn rijk en waardig gevolg, waaronder zijn trotse echtgenote en familie De onthulling op zaterdag 11 november verraste iedereen . Het "geheim" had geen enkel "lek", Onze Burgemeester bleek nog voldoende spirit te hebben om twee nieuwe PRINSEN in het MAASDONKSE uit de meer dan levensgrote 22 te toveren en op humorvolle wijze met hun ambt te bekleden. Ook presenteerden zich een nieuwe groep dansmariekes, die de hele zaal betoverden. We misten wel wat politici in de zaal, Onze Raadsleden hebben zich teruggetrokken. Ze zijn in conclaaf achter gesloten deuren op droog brood en water gezet en intussen de signalen van Burgemeester en secreatris ontvangen, dat de Raad de dure en onder ede afgelegde plicht heeft om Maasdonk te besturen. Er wordt al gesproken over een Minderheidscabinet. Ook drie wethouders blijkt nog mogelijk en hoeft niet meer te kosten, want zo lijkt afgesproken, dan worden twee salarissen door drie wethouders gedeeld, Ook werd even gesuggereerd om de twee nieuwe Prinsen ook tevens wethouder te maken , Het C.D , A, mag blijven vasthouden aan een kandidaat, maar loopt dan wel kans buiten-spel te worden gezet . Met Elly Ploegmakers is de derde vrouw in de Raad gekomen en heeft elke kern een vrouwelijke vertegenwoordiging. Drie Raadsvrouwen als wethouder, wat denken we daarvan . Sjaan Maas v . d . Biezen zou passen bij de portefeuille van Welzijn . Elly naar V.R.O , M. en de rest kan Henriette wel aan. Gevreesd wordt dat er geen goede oplossing komt en dat het "aanmodderen" blijft nog 2\ jaar tot de volgende verkiezingen. Is de Raad en de mogelijke Kandidaten zich wel bewust van de crisis en de gevolgen? Welke keuzes moet de Burgemeester gaan maken? Zo kan er toch geen echt beleid gevoerd worden. De burgemeester kan laveren op de cijfermatige begroting.

Dinsdag 7 november kwam de gemeenteraad "bestuurloos" bijeen. Het kwam goed uit voor de "Boerendemonstratie". Een ludieke aktie gestart door de drieboerenbonden vanuit Vinkel, Nuland en Geffen, waaraan werd deelgenomen door 100 leden met brandende fakkels, vragend om licht in donkere tijden en voorafgegaan door traktoren met zwaailichten en toeters. Zo arriveerden de drie groepen om 20.00 uur bij het gemeentehuis van Maasdonk. Burgemeester en, lees wel, WETHOUDERS en de overige Raadsleden ontvingen de grote delegatie van Boeren, ·Boerinnen en hun kinderen in het gemeentehuis. Door Rien van Zandvoort, de voorzitter van de afdeling Geffen werd een petitie voorgelezen . Waarin om steun van de gemeente werd gevraagd tegen het voorgenomen mest en ammoniakbeleid van landbouwminister Aartsen. Dat mestbeleid is voor onze boeren ONACCEPTABEL . Rien beschreef de reeds gedane aanpassingen en de angst voor de toekomst. De fosfaatproduktie is al met een kwart verminderd . Onze bedrijven gaan er aan kapot . De boeren zijn bereid tot reducerende maatregelen maar er moet nog wel opbrengst zijn . Veel bedrijven gaan verdwijnen, het platte land raakt ontvolkt, de gemeenten gaan veel inkomsten derven en er zullen daarmee veel arbeidsplaatsen verdwijnen. Daarom vragen de plaatselijke bonden om de petitie te ondersteunen in een schrijven aan de Minister-President en ministers van L.N.V . en V.R,O,M. , en dat alles onder het "MOTTO": "WIJ ZIJN HET ZAT" Met duidelijke cijfers is de petitie onderbouwd, er moet nog teelt mogelijk blijven , de veestapel niet dwangmatig doen inkrimpen er mogen geen onbetaalbare eisen worden gesteld aan de mestverwerking. · Er werd e~n praktisch en uitvoerbare regelgeving geeist . De agrarische sector is in de gemeente Maasdonk van groot belang , Reden dan ook dat de Burgemeester en de complete gemeenteraad zich achter de Petitie stelde; alle fracties reageerden positief, en Den Haag krijgt een "warme" brief die de petitie zal ondersteunen . (voor nadere bijzonderheden leze men •~e streekwijzer en het artikel in Torenklanken) Het is goed hier eens over te discussiëren en meer milieubewust te worden maar tevens te beseffen (overwegen) dat wel . veel naar de agrarische sector wordt afgeschoven en dat andere milieuvervuilers buiten schot olijven, de plasticproducenten auto's . d ustrie enz . , dat lijkt ons niet ' ' in terecht Sinterklaas is in het land en heeft u be-· \Slist al bedacht, zo niet "dan hedde nie goed opgepaast, verkeerd greij in de klomp lgedaon en lellijkheid uitgehaold". Het nieuwe Tracé-besluit is gepubliceerd omtrent de Rijksweg, Daarin zien we dat geen aandacht is besteed aan de ontlasting van de te verwachten verkeersdruk in het 7


"Voor mijn zaak is telebankieren te veel gedoe ••• ... dacht ik." Als u dat als ondernemer denkt,

Bedragen die u bovendien snel terug-

hebben we prettig nieuws voor u.

verdient, omdat een betaalopdracht via

Want met het vereenvoudigde pakket

Rabo Telebankieren slechts een dubbel-

Rabo Telebankieren is betalen en ont-

tje kost. Ten opzichte van handmatig

vangen nu goedkoper en makkelijker

betalen is dit al bij 5 betaalopdrachten

dan ooit.

per maand goedkoper.

U zet gewoon uw PC aan en u kunt aan de slag. Het pakket wijst u vanzelf de weg. U betaalt slechts eenmalig f 50,- entreekosten en dan f 7,50 per maand.

Wilt u meer weten? Elke Rabobank geeft u graag meer informatie over de vele mogelijkheden van telebankieren via uw Rekening Coulant.

Vanaf f 7,50 p.m. betaalt u makkelijk en voordelig met Rabo Telebankieren.

Rabobank

Maasdonk

8


Kraayenven en Veldstraat. De gemeente Maasdonk MOET AAN DE SLAG omdat te gaan regelen, dus is grote slagvaardigheid vereist, nogmaals reden tot leden van de Raad om zich te bezinnen. Tonny Jansen viert op 22 november a.s. zijn zilveren jubileum als Koorlid van het gemengd kerkkoor, hij werd van Bas, Tenor en soleerde menigmaal. Al vijf jaar is hij de ijverige, dienstbare voorzitter. Een voorbeeld voor alle koorleden, vandaar dat hij in de bloemetjes wordt gezet tijdens de misviering op woensdagavond in de mis om half acht en tijdens het daaropvolgende CECILIA-FEEST. One bijzondere gast was dit keer Jan van Vucht met dank van de stamtafel 34 volgende stamtafel:

24 november 11.00 - 12,30 uur.

U bent welkom!

DANKBETUIGING Hierbij bedank ik, mede namens mijn vrouw , Gemeentebestuur en vele anderen, voor de blijken van belangstelling bij mijn 40-jarig jubileum bij Organon. Cees Velthuis

AAN DE TORENKLANK LEZERS IN VINKEL Tot nu toe hebben wij u via Torenklanken steeds op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in Geffen. Maar het zijn ook voor ons moeilijke tijden; de gemeente Maasdonk heeft de subsidiekraan verder dichtgedraaid Daarom zijn wij genoodzaakt om met ingang van het nieuwe jaar de verspreiding van de Torenklanken in Vinkel stop te zetten. Als u Torenklanken toch wilt blijven ontvangen, kunt u een abonnement nemen. Voor meer informatie: Marja van Krey tel.: 5322607.

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen Molenberg 6 tel . 04102-24850 ma t/m za 09 .00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.

. ·1···•"··:•. ,q,1 CARNAVALS-

(,,

.

O'. '•

'

.

\

.. ,.•·

"••o""'•'

VERENIGING 'DE NAKOMERTJES'

Op 1 en 2 november zijn er in cafe- zaal De Gouden Leeuw te Geffen de quizavonden van carnavalsvereniging de Nakomertjes gehouden met als resultaat een groots aantal deelnemers van 18 teams. De beide avonden zijn geweldig verlopen en het resultaat na t wee avonden is als volgt: 1. Echo Vinkel 2. Buurtvereniging Beukenlaan Platanenstraat Vinkel. 3. Fam. Heesakkers. 4. Scouting Geffen . 5. Krachtpatsers . 6. Carnavalsstichting Rottenrijk. 7. Fam. Schuurmans 8. Maria school 9. Voetbalver. Nooit Gedacht 10 Jongeren koor Heesch-Geffen 2 ll. Omroep Vladeracken 12. Tafeltennisver, d'n Driehoek 13. MC. Maasdonk 14. Jongeren koor Heesch-Geffen 1. 15 . De Driends. 16. De Abeeltjes. 17. CDA Maasdonk 18. Vogelvereniging Zang en Kleur ,

Namens alle leden van carnavalsvereniging De Nakomertjes willen wij nogmaals iedereen feliciteren met hun behaalde prijs en zien u alle graag terug in 1996 op onze volgende Quizavonden. Met vriendelijke groeten, Carnavalsvereniging "De Nakomertjes".

'TUN BLAKKE GEBROCHT' TE HUUR ~;inter klaas en Zwarte Pieten pakken. t el. 5321426.

2 complete Zwarte Pietenpakken. tel. 5324628

TE KOOP Kunststof vijverbak. grootste lengte 400 cm. grootste breedte 255 cm. diep 60 cm. Meidoornstraat 14, tel. 5322617

OPPAS GEVRAAGD Oppas gevraagd vanaf medio januari voor 3 dagen in de week. Serieuze reakties sturen naar: Familie Sauvaître, de Rosmolen 46

9


BURGERLIJKE STAND MAASDONK OKTOBER 1995

,, •

GEMEENTE

MAASDONK

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5322955 fax. 073 5321945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat, tel. 073 5322955 BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

Geboorten: 02-10 Bram Lodewijk Schröder 03-10 Evelien Anique Clevers 04-10 Lisa Helena Johanna van der Velden 04-10 Marcus Franciscus Gerardus Maria van Nistelrooij 06-10 Loes Petronella Maria van der Heijden 09-10 Jelle Johannes Henricus Antonius van Herpen 09-10 Tom Petrus Hubertus de Wit 10-10 Dominique Adriana Albertina Maria Langens 13-10 Ilse Geerdina Johanna van Santvoort 13-10 Elisa Audrey Theodora Henrika van Gaal 16-10 Marloes Maria Henrica Swanenberg 19-10 Jerom Marcus Mark Sauvaître 22-10 Kylie Johanna Hendrika van Venrooij 23-10 Twan Geert van der Biezen 24-10 Busra Sevdi 27-10 Hubertus Wilhelmus Johannes Antonius Nicolaassen

Overlijden: 02-10 02-10 04-10 06-10 08-10 08-10 13-10 13-10 30-10

Gerardus Albertus van Bergen, 55 jaar Johannes Leonardus van Ierse!, 70 jaar Johannus van Grinsven, 90 jaar Alida Carolina van Rijswijk- Timmermans Theodora Maria Johanna de Deugd- van Lankveld, 63 jaar Elisabeth Schneider, 86 jaar Wilhelmina Johanna van de Coevering, 87 jaar Johannes Cornelis van den Akker, 64 jaar Margaretha Schaap, 94 jaar

Kapvergunningen: Wanneer noodza-

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 5324242.

kelijk?

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073 5322955

De laatste tijd worden veel kapvergunningen verleend. Aan de ene kant hangt dat samen met de tijd van het jaar.Men gaat de tuin winterklaar maken, bomen worden gesnoeid en vaak

10

Kappen of rooien van bomen mag niet zomaar.


wordt dan bekeken hoe in het voorjaar het groen weer tevoorschijn moet komen. Aan de andere kant is het strafbaar wanneer bomen zonder vergunning worden gekapt, wanneer ze eigenlijk onder de vergunningplicht ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening vallen. De gemeente heeft de taak om in het kader van landschapsbeheer en behoud van natuurschoon ervoor te rorgen dat niet zomaar lukraak bomen worden gekapt. Het is de bedoeling dat op termijn een lijst van "monumentale" bomen in Maasdonk wordt gemaakt die een rol gaat spelen bij het al dan niet verlenen van kapvergunmng. Wettelijk kader. Om te bepalen of u voor het rooien of kappen van een boom een vergunning moet aanvragen, gelden een aantal vaste regels. Er zijn twee wettelijke regelingen op grond waarvan u kunt zien of u vergunning nodig heeft, namelijk de Boswet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Alleen de eigenaar van een boom kan een kapvergunning aanvragen. Wanneer gemeentelijk groen overlast veroorzaakt, bestaat de mogelijkheid de gemeente te verzoeken over te gaan tot het kappen van dat groen. Wanneer is welke vergunning nodig? Op grond van de Boswet moet voor het kappen van stukjes bos in een aantal gevallen een melding worden gedaan bij de directie Bos- en Landschapsbouw. Meestal wordt een herplantplicht opgelegd, d.w.z. dat bomen wel gekapt mogen worden, maar dat daarvoor wel nieuwe bomen in de plaats moeten komen. In andere gevallen is het noodzakelijk bij de gemeente een vergunning aan te vragen. In onderstaande tabel wordt aangegeven in welke gevallen u gewoon kunt kappen en in welke gevallen hiervoor een gemeentelijke vergunning dan wel een melding in het kader van de Boswet noodzakelijk is. Procedure Wanneer u een boom wilt kappen, dient u hiervoor schriftelijk een verzoek in bij de gemeente met vermelding van de reden waarom u de boom weg wilt hebben. Wanneer hiervoor een kapvergunning moet worden verleend, komt een van de medewerkers van de buitendienst bij u langs. Die brengt advies uit aan het college van BenW, het voornemen tot vergunningverle-

ning wordt gepubliceerd in Streekwijzer en belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om bezwaren in te dienen of bedenkingen te uiten. Wanneer er binnen tien dagen geen bezwaren binnenkomen wordt overgegaan tot verlening van de vergunning. Formeel bestaat er dan nog een bezwaarmogelijkheid van zes weken voordat u werkelijk tot kappen kunt overgaan. Wanneer u twijfelt Als het u niet precies duidelijk is of een te kappen boom valt onder de vergunningplicht, dan is het raadzaam altijd schriftelijk een verzoek in te dienen bij de gemeente. Een van de medewerkers van de buitendienst komt dan kijken en brengt advies uit over vergunningverlening. Hij zal ook aangeven wanneer geen kapvergunning noodzakelijk is. Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Maasdonk, afdeling BJZ, tel. 073 - 5322955. A*:gemeentelijke kapvergunning nodig? B**:Kapmelding dir. Bos en Landschapsbouw en herplantplicht Aard van de beplanting

A*

B* *

Wegbeplant~ en ccnrijige beplant~ op or langs lmtbouwgroodeo. bestaande uil niet-geknotte popilicrcn en wilgeo

nee

ne<:

vruchtbomen en wicnschenneo om boomgaarden

nee

nee

fijnsparren. niet ooder dan 12 jaar, die worden geteeld op daarvoor in het bijzonder beslemde terrei.oeo om te worden gebruikt als kerstboom

nee

nee

kw<ek:gocd

flee

nee

grieod- eo hakhout, voor wat betreft: het periodiek vellen

i•

nee

dwtn.i.og var, bossen: het vciwijdcrcn van bomen als voorzorgsmaatregel ter bevordering van de groei vau de overblijveoJe bomeo

nee

nee

bomen op erven en tuinen

ja

nee

ita.liaanse pop.1Ue.r. linde. paan:lekastaqje en treurwilg

ja

nee

bomenkap ter uilvoeriog, van een werk op g.roo;I van cccn goedgekeurd b.:st~splan

ja

nee

neggen

nee

Ik<

wegbeplantingen en eeruijige beplantingen op or lODf,s landbouwgronden.

ja

nee

bois dat deel uiu:na.ak.1 van een bij het Bosschap geregistn.-erde bosbcuwon• dememing voor zover gelegen buiten de bebouwtle kom volgens de Boswet

nee

i•

bos dat deel uitmaakt van ten bij hel Bosscbap geregis11een1e bosboowondemcmiog voor zOYcr gelegen binnen d~ bebaJwde kom volgens de Boswet

ja

oec

bos dat geen deel uitmaal:t van een bij hel Bosschap geregistreelde bos-

ja

ja

ja

nee

i•

nee

j•

-

bestaande uit gekIJO(te populieren of wil.ten

boJwon:jemcnûng voor zover gelegen ~iten de bebouwde l::om vol,gms de

Boswcl

bos dat geen deel uitmaakt van een bij het Bosscllap gereg.istn::erdc bos. bouwOOOemcming voor zover gelegen btOueo de bebouwde toen volgens de Boswot bootwallen, bosjes e.d. zie een ulfstm:tige eenheid vormen, maar een

omvang hcbtx..'tl van tien a.rc of miooer rijbeplantingen die gerekend over hel totanl aantal rijen niet meer dan twintig bomen omvatten

11


20

geldig van

~

november t/m 2 december 1995

1'2

Kloosterstraat Sb - Ge tel.: (073) 532 46 S9 ffen


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19. 00 uur Z.O. 09.30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur Z.O. 10.00 uur VINKEL: ZA. 17. 30 uur Z.O. 11. 00 uur LITURGISCHE KALENDER: wo. 22- 11 19.00u za. 25-11 10 .00u 19.00u zo. 26-11 09. 30u wo . 29-11 19.00u za. 02-12 10. 00u 19.00u

zo. 03-12 09.30u wo. 06-12 19.00u

*

H.Mis t.g.v. Caeciliafeest DDDV Gem.koor H.Mis mmv bej . koor H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (tevens kinderkerk) H.Mis mmv gemengd koor (uitzending naar de Heegt) Adventsmeditatie * * H.Mis mmv bej.koor Gezinsviering met de Diaken H.Mis mmv gemengd koor (uitzending naar de Heegt) mmv Adventsmeditatie * Dameskoor *=viering in de kapel

*

DOOPGESPREK Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouder op dinsdag 28 nov . a . s. om 20 . 00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon : Ans de Poot, Tel. : 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bi j Trudy Wijgers : Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 10.00-20.00 uur)

GEEF GEZOND: Bankrek,nr . 11 58 26 165 of v. Coot hstraat 16, tel. 5323374

ADVENT=WACHTEN Op heel veel t erreinen zijn we erg snel geworden . Het eten kun je hapklaar kopen, He t br ood is al gesneden en de opening van het blikje voorgegraveerd . Je kunt verf kopen die al bijna droog is als ze op de kwast zit, Secondenlijm plakt zo vlug dat , wanneer je niet gauw je vingers terugtrekt, die ook vastzitten . Er zijn methoden gevonden om de wijn vlugger te laten rijpen en er zijn nieuwe soorten vrucht enbomen die binnen een paar jaar al flinke appels geven. De auto's trekken vlugger op, zodat je eerder op de plaats van bestemming bent . De hele wereld wor dt meer en meer bedekt met snelwegen ••• Zo kan ik doorgaan. Maar op de belangrijkste gebieden van het leven moet het niet s nel gaan . Dan is het beter te wachten. Het is maar goed dat de zwangerschapstijd

niet ingekort kan worden. Een vriendschap moet langzamerhand groeien, wil zij waardevol zijn. Geloven is zelfs een kwestie van je hele leven, trouwens de omgang met ie kinderen of ouders ook. En ook rouwen kun je beter niet verkorten. Daarom kan de adventstijd zo belangrijk zijn. Wij zijn geneigd de adventstijd over te slaan. Het moet meteen al Kerstmis worder de kerstkransjes worden vóór Kerstmis gegeten zodat je ze op het feest zelf amper meer lust. De kerstbomen laten met Kerstmis al hun naalden vallen. Alleen in de kerken en hier en daar in een gezin of op school, wordt de wachttijd gehouden van de advent . In de winkelstraat hoor je al de kerstliederen, maar in de kerk klinken de adventsliederen. Kerstmis heeft aan kracht verloren omdat W1J de advent dreigen over te slaan . Waarom? Wel, met Kerstmis gaat het om de komst van God en Hij komt alleen als je het geduld neemt op Hem te wachten. Geloven haal je niet kant en klaar uit een blik en er is geen snelweg naar de hemel . Het is goed de spanning van het wachten uit te leven . God zelf heeft dat geduld wel met ons,

GEZINSVIERING: In het eerste weekend van de Advent houden we op zaterdag 02 december a.s. om 19.00 uur weer een gezinsviering. Het thema is : VOL VERWACHTING. We zijn vol verwachting van Sinterklaas en we kijken uit naar Kerstmis. Voor het Sinterklaasfeest maken we een verlanglijstje met dingen die we graag zouden willen hebben . Voor deze gezi nsvi ering maken we ook een verlanglijstje maar dan voor het Kerstfeest. Dat lijstje zal er anders uitzien! De kinderen mogen op het lijstje, dat op de uitnodiging staat, dingen zetten waar zij - en heel veel andere mensen- naar verl angen met Kerstmis. Beste kinderen: Breng je lijstje van hoop en verlange n mee naar de gezinsviering! In deze adventsgezinsvi ering krijgen jull ie ook weer de materi alen voor het lantaarntje voor de herdertjesviering. Die viering zal dit jaar wat anders georganiseerd worden, maar daar horen jullie nog van. Het lantaarntje kun je in ieder geval al vast in elkaar zetten! Als je niet in de gezinsviering bent, kun je in de andere weken van de advent de materialen krijgen in de kinderkerk . Vol verwachting kijken we uit naar veel ouders met hun ki nderen in de gezinsviering.

KATECHESE Vorig jaar ziJn we gestart met een katecheseprojekt met volwassenen. Het was een goede gelegenheid om weer eens een frisse 13


kijk te krijgen op alles wat met geloof te maken heeft. Wederom willen we belangstellende parochianen in de wintermaanden in de gelegenhèid stellen om met elkaar over geloofszaken te praten. We hebben daarom de schoolkatecheet uitgenodigd voor een 3-tal bijeenkomsten . De eerste is op dinsdag 28 november a.s . om 20.00 uur op de pastorie in Nuland. Het onderwerp zal dan zijn: Wat betekent Kerstmis voor ons? De daarop volgende avonden zijn op dinsdag 09 januari en dinsdag 06 februari. Heeft u belangstelling noteer dan deze data . U kunt zich opgeven op de pastorie (tel. 5321216) of bij Annet v.d. Helm (5324311) WERELD-AIDSDAG 1995: 01 december 1995 AIDS: Een beladen begrip, een afschuwelijke ziekte. Gelukkig heeft het in Nederland niet ontbroken aan goede voorlichting, maar nog steeds blijkt er veel ontwetendheid te bestaan over bijvoorbeeld het gevaar van besmetting. Een maatschappelijke verharding naar mensen met een verhoogd risico valt bovendien waar te nemen. Ethische vragen blijven staan met betrekking tot consequenties van druggebruik en sexuele moraal. Ook de kerken besloten dat zij een helpende hand wilden toesteken. In 1987 is dan ook de werkgroep AIDS van de Raad van Kerken opgericht. Deze kreeg als opdracht onder meer mee:-mee te helpen verantwoorde voorlichting te geven binnen de kerken . -bevorderen van een goede pastorale begeleiding en waakzaam te blijven op eventuele vooroordelen naar mensen met AIDS, seropositieven en mensen met een verhoogd risico. Enkele activiteiten die de werkgroep heeft ontplooid zijn: studiebijeenkomsten organiseren, brochures samenstellen en er is een inventarisatie gemaakt van regionale en plaatselijke groepen voor "Kerk en AIDS" Maar dat is niet alles. Door landelijke adreslijsten, een nieuwsbrief, liturgisch materiaal voor uitvaartvieringen, studiedagen etc. probeert zij bovenal een contactadres te zijn tussen de verschillende groepen die er in het land zijn .

Voor info: Raad van Kerken, Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort (033-4633844:

********** BLOKF1..UITCONCENRT. Op 26 november a.s. om 11.30 uur wordt er in Centrum voor Kunstzinnige Vorming te Oss een blokfluit-uitwisselingsconcert gehouden. 14

Dit concert wordt verzorgd door: het Skinle jongerenensemble Schijndel o.l.v. Eleanor de Groot: het ensemble "Fluctuosa Musica", Kunstonderwijs Neerpelt (België) o.l._v. Carine Rinkes; het jongerenensemble CKV Oss o.l.v. Margret Bekkers. Het programma vermeldt aparte optredens van de ensembles (Ch. Demantius, G.Sammartini, A.Bertali, W.W. v.Nieuwkerk) alsmede 2 gezamenlijke werken: Brandenburg Concerto 11-J.S. Bach, Pavane op. 50-G. Fauré. U wordt allemaal van harte uitgenodigd·, temeer omdat onze dorpsgenote Marianne Lamers (15j.) meespeelt in het jongerenensemble CKV Oss op de altblokfluit. De toegang is gratis!

BOLLEBOZEN Gertie van Griensven , Kok.steeg 41 Vinkel is geslaagd voor de opleiding tot Accountant,Administratie-consulent met certificerende bevoegdheid. Proficiat!!

GESPOSS Lezers van dag- en regiobladen zal het niet ontgaan zijn dat er het laatste jaar nogal wat gepubliceerd is over onze vereniging. Het doel van deze artikelen zal U duidel~k zijn: " NIEUWE LEDEN VOOR GESPOSS!!! en wel voor de afdeling ZITVOLLEYBAL en SJOELEN. Tot spijt van het bestuur is dit doel nog niet bereikt. Ook DAMES zijn van harte welkom. GESPOSS heeft momenteel drie enthousiaste dames die meesporten bij het ZITVOLLEYBAL en het bestuur zou graag zien dat er een damesteam gevormd kan worden . Ook jeugdleden vanaf 15 jaar zij n van harte welkom. Geblesseerd of niet, iedereen is van harte welkom. NEEM DIE STAP en KOM EENS OVER DE DREMPEL VAN DE MAASLANDSPORTHAL EN KOM SPORTEN BIJ GESP OSS.

Eens komen kijken verplicht u tot niets. De trainingsavond is op donderdag van 19.00 - 21.30 uur in zaal l en sjoelen kan men op de donderdagavond van 19.00 - 21 . 30 uur in de vergaderzaal van de Maaslandsporthal. Voor meer informatie kunt U bellen naar telefoonnummer: 0412-645652.


Lepoutre Modes Weer terug in Geffen!!! Vanaf Woensdag 15. november voorlopig open voor Stomerij en Veranderwerk op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur andere tijden op afspraak

Dorpstraat 46

if (073) 53 21965

(, oodteen politiebureau)

De vele boeren en tuinders in onze gemeente zijn het geregel uit DEN RAAG strontzat!! Door de plannen van de regering verdwjjnen de komende jaren tientallen banen in de gemeente Maasdonk . Werkgelegenheid die niet verloren hoeft te gaan bij een beter mest beleid . We hebben hier in onze gemeenten de afgelop en jaren al veel gedaan aan het milieu . Zo is de ammoniakuitstoot sinds 1985 teruggedrongen met 33 procent . We voldoen daarmee aan de landelijke eisen. Ook de fosfaat produktie is met een kwart verminderd . Daarnaast is fors geinvesteerd in mestopsla·g, milieuvriendelijke mestaanwending en andere milieuverbeteringen . We gaan daarmee ook de komende jaren gewoon door . Een rendabele b edrijfsvoering dreigt ons boeren en tuinders door de regering nu onmogelijk te worden gemaakt. Zonder inkomen kunnen we ook niet meer investeren in het milieu . Daarom protesteren we bij het gemeentebestuur tegen de plannen van landbouwminister van Aartsen en milieuminister De Boer. Want ook onze gemeente heeft belang bij een gezonde boerenstand. Met de voorstellen van Van Aartsen en De Boer zal het platteland kapot gaan . Dit kunnen w~, en ook u , niet laten gebeuren! Boeren zorgen niet alleen voor het dagelijkse voedsel en tal van andere nuttige zaken, maar onderhouden ook een groot deel van het landelijk gebied. Zonder boeren geen toekomst! Steun ons en dring zelf bij de politici en beleidmakers aan op een rechtvaardig en boerwaardig mestbeleid!

PATIËNTEN PLATVORM ZOEKT REDACTIELEDEN Het Regionaal Patiënten Consumenten Platform noordoÓst Noord-Brabant (kortweg RPCP) zoekt vrijwilligers die een redactie willen vormen voor een n,i aiw op te zetten informatiebulletin. Om het een en ander te verduidelijken wordt .op woensdag 29 november in het gebouw Muntclbolwerk 1 in 's-Hertogen bosch van 09.30 tot 12. 00 uur een voorlichtingsbijeenkomst geor ganisserd. Iedereen die belangstelling heeft kan geheel vr~jblijvend komen kijken en luisteren. Voor v r agen kan a l tijd contact worden opgen omen me t J . Brouwers , c oördi nator van her RPCP (Muntelbolw~rk 1 , 5 213 SZ 's - Hert ogenbosch tel .: (073) 612 33 55

·vo~r beginners en g·evorderden

Teken Knip en .Naaicursus ENSAID Modevakschool Jànny v.d. Broek De Wis boom 5 · 5386 EL Geffen tel.: o ·7 3 - s 3 :z 3 3 ~ g

NCB afdeling Geffen . 15


KERSTSTERRENAITIE ALOYSIUSSCHOOL! Onze school levert regelmatig bijdragen aan allerlei goede doelen. Of het nu een fancy fair t.b.v. een missieproject, een walk-in t.b.v. het Rode Kruis, een folder t.b.v. een plaatselijke vereniging verspreiden, een spaarpotje t.b.v. de vastenaktie of de kinderzegelaktie is, kinderen van onze school dragen hun steentje bij. De komende tijd willen we een aantal akties gaan organiseren ten behoeve van theaterattributen voor onze eigen school. Jaarlijks vinden er in en om de school een aantal activiteiten plaats waar alle kinderen en/of grote groepen ouders en andere belangstellenden bij uitgenodigd worden zoals: * Musicaluitvoeringen * Dagopeningen in de weken voor Keir.stmis en Pase * Vieringen (b.v. sinterklaas/carnaval) * Projectpresentaties (B.v. met de kinderboekenweek of bij schoolprojecten) Daarnaast zijn er incidenteel nog gebeurtenissen als jubilea een afscheid en recentelijk b.v. nog de opening van "Wiesj e", waarbij grote groepen mensen onze school bezoeken. Bij dergelijke gelegenheden blijkt het vaak moeilijk om alles voor iedereen even goed verstaanbaar en duidelijk zichtbaar te maken. Dat is jammer, want in de voorbereiding ervan is vaak veel tijd gaan zitten De apparatuur die wij hiervoor beschikbaar hebben blijkt niet meer te voldoen. Ze is sterk verouderd, in een slechte onderhoudsstaat of heeft te beperkte mogelijkheden voor het beoogde doel. Vandaar dat ons team het plan heeft opgevat om middels een aantal akties voldoende middelen bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van:

fl1e11fer1111rilt111e11 Om precies te zijn:

* PROFESSIONELE GELUIDSAPPARATUUR * REGELBARE TONEEL- EN EFFECTVERLICIITING * DECORSTUKKEN Met de aanschaf van al deze zaken is veel geld gemoeid, enkele duizenden guldens . Een groot bedrag, dat niet met een enkele aktie bij elkaar te sparen valt, vandaar dat er in de toekomst een aantal akties plaats zal vinden .

Voor de maand december staat er als eerst in de reeks een KERSTSTERRENAXTIE op het programma. 1e

Vanaf 23 november a.s. vragen wij aan kinderen van onze school of zij in hun directe omgeving (gezin, familie, buren, vrienden en kennissen) kerststerren willen verkopen. Het zijn rode kerstster~en/kerstrozen in een potje van 8 cm. 0 met een hoogte van ongeveer 12 cm. met 3 a 4 bloemschermen erin. De planten zijn afkomstig van een professionele kweker zodat wij een prima kwaliteit kunnen leveren. Op de intekenlijst en het begeleidend schrij ven d'at de kinderen bij zich hebben kunt u de nadere bijzonderheden van deze aktie lezen. Vanaf 18 december worden de bestelde kerststerren bij u bezorgd. Wij hopen dat u onze aktie van harte wilt ondersteunen. Verder zijn dit schooljaar nog in voorbereiding: * januari Carnavalsruilbeurs Lege flessenaktie * april * mei/juni Vrijmarkt op de speelplaats van onze school In het oudercontact van onze school en via de regionale pers houden wij u op de hoogte. Team en Ouderraad Aloysiusschool

NIEUWS E.H.8.0. GEFFEN Langs deze weg willen wij alle mensen van Geffen heel hartelijk danken voor hun bijdrage aan onze pleister actie. Ook veel dank aan drukkerij Wihabo voor het gratis drukken van onze buttons, en cafetaria 't Akkertje voor het sponsoren van de pleisters die bestemt waren voor de pleister actie. En zeker niet te vergeten heel veel dank aan onze leden die zich hebben ingezet en waardoor de pleister actie een groot succes is geworden, "Heel veel dank". Inmiddels zijn we gestart met een nieuwe EHBO cursus. De mensen zijn heel erg enthousiast en volgens ons zullen ze zeker het diploma behalen als ze zo doorgaan. De grote brandweeroefening gehouden bij minigas te Nuland is ook di t jaar weer goed verlopen, dit jaar was hij door de Nulandse EHBO georganiseerd en allen hebben we er weer veel van geleerd. Het was alleen jammer dat de EHBO van Vinkel door een fout in het Vinkelse bestuur dit jaar niet mee kon doen. Hopelijk komt volgend jaar alles weer goed want dan moeten zij deze jaarlijkse rampoefening organiseren. De jaarvergadering voor de Geffense EHBO leden zal worden gehouden op 19 december na de les, zorg voor een grote opkomst. Groetjes namens het bestuur: T.G.


Official Service Dealer

Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. ~ ~ .,, ~ -'· é._.,,---~ c

~ ~ b r .<:""

~

'•~-.,.

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

-::_~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om tl te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even mu RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren Bou\Nbedrijf "BRODUS" ' NIEUWBOUW ' R ENOVATIE ' ONDERHOUD • VERBOUWINGEN Heester-se\Neg 29

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

5386 KT Geffen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Tel. 041 02 - 24765

ilfl~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk " APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

'T BERGJE

WIHABO

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties

Nu ook een zool voor feest;esl kinderfeest;es von 50 tot 60 personen

* verzekeringen * sparen

Koude schotels von f 15, - tot f 45,-

* hypotheken

* beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00 · 13.00 uur 17.00-19.00 uur en op afspraak.

ol l ■

D

vAN Heese MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

JO VAN DE BERGH Veldstroot 14 - Geffen tel. 04102 - 22531

Heesterseweg 11

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fox 04102-24795

Voor al uw familie- verenig ingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uil 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bii geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felici tatiepakket bil geboortekoortjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

Kapsalon DroeisterU BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendiik 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

KERS Wij zijn gespecialiseerd in bet opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


-

8. Voor de asp. meisJes is deze op donderdag avond van 6 tot 7 uur.

D.K.c;. KORFBALVERENIGING D.K.G. ZOEKT NIEUWE JEUDLEDEN EN RECREANTEN! ! ! Hallo Geffenaren, Korfbalclub D.K.G. zoekt nog nieuwe leden voor haar jeud -teams en voor haar recreanten team. Er wordt gespeeld in 4 jeugdklassen. De Mono's van 5/6 jaar tot 8 jaar. De pupillen van 8 tot 10 jaar. De aspiranter. van 10 t/m 12 jaar en de Junioren van 13 t/m 17 jaar. Daarnaast zijn er nog de senioren vanaf 18 jaar en De recreanten. In het najaar en voorjaar wordt er buiten competitie gespeeld en in de winter wordt er in de zaal competitie gespeeld. Vooral voor de jeudteams zoeken wij nog nieuwe en enthousiaste leden. Daarnaast zijn ook nieuwe leden voor de andere teams hartelijk welkom. Kom dan een paar keer gratis meetrainen op woensdag van 18.00 t<t19.00 uur in de sporthal de Geer. De recreanten en senioren trainen woensdag's van 19.00 tot 20.00 uur in de Sporthal. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: Brigitte van Heumen tel. 5323589 Angeliek Meulepas tel. 5321951

Iedere week is er op donderdagavond van 7 tot 8 uur cultureel . Tijdens deze avonden worden er allerlei activiteiten gedaan zoals: papiermachéé gipsmaskers maken spelletjes schilderen, knutselen surprise, enz. We orga~iseren ook ieder jaar een kampweekend. We maken dan gebruik van een kampeerboerderij. We hebben de afgelopen jaren o.a. de ~olgende spelen op kamp gedaan: dropping, zeskamp, vossejacht, vlagverovertje, zwemmen, enz. Na al deze activiteiten overdag hebben we 's- avonds gezellig een barbeque, huifkartocht, playbackshow, bosspelen enz. Verder organiseert de kring Maas , Waal en Meijerij nog een aantal activiteiten waaraan we deelnemen zoals: atletiekdag, ontmoetingsdag, carnavalsavond. Al met al is KPJ Geffen een sportieve, actieve en bovenal een gevarieer de ver eniging. U ziet het we hebben een overvol programma! Ben je tussen de 8 en 15 jaar en lijkt het je leuk? Neem dan contact op met Inge Ketelaars, tel. 5322151 Of kom gerust eens langs! Angeline, Corine, Miranda, Rianne, Wilma, Inge.

BIBLIOBUS NAAR ZIMBABWE

HET WEL & WEE VAN DEK.P.J. De KPJ is een jongerenvereniging met veel activiteiten. Voor de aspiranten van KPJ Geffen is er momenteel een heel druk programma. Iedere week sporten, handbaltrainingen en cultureel. Op maandagavond van 6 tot 7 uur is er in de sporthal de Geer voor de aspiranten een sportavond. Tijdens deze avond worden er verschillende zaalsporten en spellen gedaan. Bijvoorbeeld: Paaltjesvoetbal Volleybal Basketbal Trefbal, enz. Voor elk handbalteam is er een trainingsavond waar er wordt geoefend voor de competitie op zondag. Voor de asp. jongens is deze op dinsdagavond van half 7 tot half 1s ·

De Provinciale Bibliotheek Centrale (PBC) voor Noord-brabant wil eind dit jaar een twaalf jaar oude bibliobus naar de stad Bulawayo in Zimbabwe brengen. Begin volgend jaar moet de bibliobus rondtoeren in de achterstandswijken van Bulawayo de tweede stad van deze voormalige Britse kolonie. In Bulawayo (ongeveer l miljoen inwoners) rijdt op dit moment één bibliobus rond, maar er is een tweede nod ig, omdat een groot aantal schoolkinderen in de zwarte achterstandswijken nog verstoken is van een bibliotheekvoorziening. Kilometerkaartjes

Tegelijkertijd start in de bibliobus de verkoop van zogeheten kilometerkaartjes. Elk kind (of ouder of onderwijzer) sponsort door het kopen van zo'n kaartje (f 1,-) een stukj e van de totale afstand van ongeveer 12.000 kilometer tussen Tilburg en Bulawayo De school in Brabant waar de meeste kaartjes verkocht zijn (naar rato van het aantal leerlingen) mag 1 docent en 2 leerlingen in de voorjaarsvacantie 1996 naar Bulawayo sturen om de bibliobus daar officieel te overhandigen .


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om:

• • •

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe {levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-et. NistelroolJ et. Coothstraat 31 Geffen

Bouwbedrijf Gebr. van Wanroolj B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tiel Tel: 03440 • 13594

'ff 04102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

• BOUWMATERIALEN *HANG-EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

*

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte 1.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines _rr.:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OPOE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen z ijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. t\. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANT S· BELASTINGADVISEURS- JURI STEN Kantorèn in:

Alphên Banodon~Loouwcn Berg en o,:tl Bladel Boxrnoot Br'Gda Doumo Oie~sen Gemert Goog Helmond 's-Hertogenbosch Hulst Mm Nijmegen Oirschot Ofst91"\oVÎjk Oostburg Oosterhout Oss Oud~ribosch Roosendaal

Rosmalen Sint OedenrOde Someren Tilburg Uden VaJkenswaard Veghel WaalwaJk Wanroij

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 24 KPJ, oud papier ophaalroute 2 24

DECEMBER Van 01 december tot 05 januari tentoonstelling van gouaches en aquarellen van de dames M.Bex, A.Egelmeer, S.v.d.Heyden, R.v.Santvoort en D.Waijers 't Oude Klooster

Buurtver. de Vier Winden, dropping vanaf 12 jaar 26 Handwerkclub de Nijvere Handen, verkoop- 01 tentoonstelling in het Oude Klooster 02 27 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 27 KVB, Kerstkaarten maken Stiropor Gouden 04 Leeuw 06 29 Buurtver. de Vier Winden, Sinterklaasmiddag in de Bonkelaar van 2-4 uur,. 06 voor kinderen van O tot 7-8 jaar Surpriseavond in de Bonkelaar van 18.00 11 - 20.00 uur voor kinderen van 7-8 jaar 12

Spreekuur klachtenburo P.M.B, Dr. Schapmanstr. llt 19- 20 uur Gezinsviering Buurtver. de Molenhoek, biljarten, kaarten Buurtver.de Vier Winden, biljartavond 't Ber hje Lokale bewonersraad, klachtentel. 0735322529, 18-19 uur Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVO, kerstexcursie