Torenklanken 1995 - nr 02

Page 1

33e jaargang

I nummer 21

januari 1995

en en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel; bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

MEDE GEFFENAREN

Vanauond

Geinspireerd door 1 n krante-artikel over 'n fotoboek van Bernheze zoek ik mensen die mee willen werken aan 'n soortgelijk boek over Geffen.

woensdag I8 januari

Ik liep al langer rond met 't idee Geffen vast te leggen in een mooie zwart/wit reportage. Temeer omdat we steeds korter bij 't magische getal 2000 komen zou 't boek een mooie gelegenheid zijn om op deze manier afscheid te nemen van de 20ste eeuw.

start uooruerkoop kaarten

Recht uur zunne Raop

Het boek bestaat uit zwart/wit foto's verlucht met teksten in de vorm van stukjes van Geffenaren, misschien liedjes en/of gedichten; kortom iedereen die denkt wat te kunnen bijdragen aan zo'n boek dient zich te melden. Bij voldoende belanstelling kunnen we misschien denken aan een grotere vorm b.v. heel Maasdonk ook i.v.m. de kosten en verkoop van de boeken . Reakties:

B.M. R0MME

D0RPSTRAAT 52 5386 AN GEFFEN 04102-24957

aanvang 19. 00 uur Partycentrum Gouers

KOPV INLEVEREN VOOR: 21 JANUARI ROSMOLEN 52


~

;:ii;:1,:mm:111 VAN TUIJL

~::;!~iti

assurantieadviseurs ..... .... . .......................... ······················•·••··· * FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

* VERZEKERINGEN

~o

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

~VANTUIJL ~ ~ makelaardiJ. bv NvM ;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

MAKELAAR

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

••••••••••••••••• WIHABO DRUKKERIJ

Heesterseweg 11 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795

Voor al uw familie-, verenigings- en handelsdrukwerk. Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.


VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

VAN DER OOELEN HYPOTHEIEN - ASSURANTIBEN EN PIDlSIOENEN STEEKT D2/TEAM IN HET NIEUW

Onlangs werd de D2-pupillen elftal voorzien van nieuwe shirts, door Antoon van der Doelen Hypotheken-AssurantieĂŤn en Pensi oenen Bredeweg 4 te Geffen . Na de overhandiging bedankte de Jeugd afdeling van N.G. de Sponsor Antoon en Erna van der Doelen voor deze gulle geste. Op de foto de trotse spelers en leiding met de sponsor. Het D2-Team uitkomende in de maasbuurt competitie, staat momenteel op de 2e plaats. Veel succes toegewenst in het verloop van de competitie met deze nieuwe outfit . D. Dobbelsteen De Stoof Tel.: 23004 v.v. Nooit-Gedacht Jeugdafdeling

Ook voetbal zal in toenemende mate moeten concurreren met andere vormen van vrijetijdsbesteding . De mensen zijn mobieler en veeleisender geworden, wat onder meer betekent dat de uitoefening van sport moet passen in het totale ontspanningspakket van mensen. Vandaar dat de individuele sporten in het algemeen sneller, zullen groeien dan de teamsporten. Deze constatering werd nog niet zo lang geleden gedaan uit een onder-

zoek naar de plaats van de voetbalsport als vorm van vrije-tijdsbesteding. Een signaal dat zeker niet genegeerd mocht worden. Verheugd mogen we nu echter, op basis van recent cijfermateriaal, constateren dat de voetbalsport nog steeds de grootste aantrekkingskracht heeft op de jeugd als vorm van vrije-tijdsbesteding. Ook de jeugdafdeling van Nooit-Gedacht mag zich verheugen op een verdere toename van het aantal leden . Jongens en meisjes ontdekken het Voetbal steede meerals een prachtige teamsport. Nu gaat het beoefenen van de voetbalsport niet zomaar, er zal een goede vereniging moeten zijn met een enthousiast kader en met de nodige steur van derden. De steun van derden is een noodzaak om een vereniging gezond te kunnen laten functioneren. Als jeugdafdeling zijn we dan ook bijzonder verheugd met de steun van een groot aantal sponsors . Onlangs heeft ook assurantiebedrijf van der Doelen de jeugd de noodzakelijke steun gegeven door de D2 in een nieuw tenue te steken . De jeugd is uaarvoor zeer dankbaar. Door de jeugdafdeling wordt hard gewerkt aan het verwerven van steun en enthousiast kunnen we dan ook melden dat meerdere bedrijven op korte termijn de jeugd zullen gaan ondersteunen. Zoals gezegd is voor het beoefenen van de voetbalsport een gezonde vereniging nodig met een enthousiast kader . Wel nu, NooitGedacht met daarbinnen de Jeugdafdeling is zo'n vereniging . Voor de jongens en meisjes die graag willen voetballen en deel uit willen maken van een gezonde en gezellige vereniging zeggen we: "Welkom bij de jeugdafdeling". De J eugdafdeling heeft tot doel het laten beoefenen en het bevorderen van de veldvoetbalsport waarbij grote aandacht besteed wordt aan de opvoeding van en opleiding tot gedegen teamsportmensen . Belangrijk hierbij is de spelbeleving, pas daarna tellen prestatie en resultaat. Voor het beoefenen van de voetbalsport wordt deelgenomen aan de georganiseerde com petitie en seriewedstrijden van de KNVB, Kring Maasbuurt . Bij de jeugdafdeling doen we echter nog veel meer. Er worden zelf vriendschappelijke wedstrijden en tounooien georganiseerd en bij andere verenigingen aan deelgenomen. Ook worden diverse aktiviteiten georganiseer d zoals de jaarlijkse Penaltybokaal, zaalvoetbaltournooien, speldagen, uitstapjes naar het betaald voetbal en zelfs Sint komt jaarlijks terug voor onze F-pupillen. Bij voldoende deelname wordt getracht ook deel te nemen aan de Jeugd-, kampen van de KNVB in de zomermaanden. We zien dus een hele reeks van activiteiten rondom het voetbal die alleen maar mogelijk zijn door de medewerking van een enthousiast Kader . Bij de jeugdafdeling kennen we verschillende leeftijdsgroepen: J


Onze adverteerders wensen u een succesvol 1995

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen '

~

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café 't Haasje

Een bezoek aan de schoonheldsspeclallst, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agmt Jo u.rmbtt TELEFOON 04102- 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert,

Gezond en lekker !!


* F-pupillen 6 - 8 jaar * E-pupillen 8 - 10 jaar

* D-pupillen 10 - 12 jaar - meisjes van 10 jaar: CD-klasse: 10 - 13 jaar. * C-junioren 12 - 14 jaar * B-junioren 14 - 16 jaar meisjes vanaf 13 jaar: BC-klasse: 13 - 16 jaar * A-junioren 16 18 jaar. Je ziet dat je¡ vanaf de F-pupillen tot met je 18e jaar bij de jeugd kunt voetballen (mei :sjes t/m 16e jaar). De Jeugdafdeling kent een bestuur en diverse commissies . Belangrijk is het jeugdkader waarin opgenomen de vele mensen die het mogelijk maken dat je de voetbalsport kunt beoefenen. Een kader waarin reeds een aantal gediplomeerde trainers en waarin verder wordt gewerkt aan de kwaliteit door demogelijkheden te geven om cursussen te volgen In deze korte schets is een beeld gegeven van de Jeugdafdeling van vv Nooit-Gedacht. Een Jeugdafdeling die nog steeds een toename van het aantal leden kent en waar heel weinig verloop is. Heb j e zin om nader kennis te maken met de voetbalsport en met de vereniging Nooit-Gedacht of wil je al direct lid worden, bel dan naar P. Dobbelstee Tel. : 23004 . Bestuur Jeugdafdeling vv Nooit-Gedacht

GRATIS TENHIS-BALVAARDIGHEIDSLESSEN. Zoals de laatste jaren de gewoonte is, biedt onze tennisvereniging ook nu weer de gelegenheid om gratis met tennis kennis te maken, In de Bonkelaar zullen voor meisjes en jongens van 7 t/m 10 jaar door onze trainster 5 lessen gegeven worden. Deze lessen beginnen in februari, Ieder van deze leeftijdsgroep kan, als hij of zij denkt dat tennis mogelijk een sport voor hem/haar is, zich voor deze lessen aanmelden bij: Henk Martens P. v. Grinsvenstraat 12 Tel. 22137 Ook ieder ander, die z~ch wil opgeven als lid van onze vereniging of die hierover verdere inlichtingen wil hebben, kan op bovenstaand adres terecht. Onze 5 gra~elbanen gaan ongeveer 1 april weer open, .De verharde baan is het hele jaar open, zodat ook 's winters gespeeld kan worden.

TEKENCLUB 55 PLUS 10JAAR Het is alweer 10 jaar geleden dat de Geffense Raad "GecoĂśrdineerd Ouderenwerk" via de Torenklanken bekend maakte dat men wilde starten met een cursus "Tekenen voor ouderen". Iedereen vanaf 55 jaar kon zich aanmelden bij Mevr . Taconis. Dit bleek een sch6t in de roos te zijn. Mannen en vrouwen, jongere en oudere 55 plussers reageerden. Dank zij alle inspanningen van Mevr. Taconis kon, onder deskundige begeleiding van Annie van Nistelrooy, spoedig gestart worden met de eerste lessen in de Bonkelaar . De cursus groeide in de loop van de tijd uit tot een echte club. Op de wekelijkse vrijdagmiddag is bijna altijd iedereen present om zich met veel enthousiasme _uit te leven op papier. Er wordt gewerkt met allerlei tekenmateriaal en papiersoorten. Ook de onderwerpen zijn steeds anders. Het aanleren van tekent echnieken, kleurenleer, het maken van composities, een stilleven vastleggen op papier, tekenen in de natuur en nog veel meer is in deze 10 jaar aan de orde gekomen. Ook thuis worden de nodige uren besteed aan deze hobby . De resultaten daarvan worden samen besproken tijdens de koffiepauze. Ons tienjarig bestaan is de aanleiding om de Geffense mensen te laten zien wat we hebben gedaan . Op de tentoonstelli~g in 't Oude Klooster wordt iedereen in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de resultaten van onze teken- en schilderaktiviteiten. Via een 50-tal werkstukken hopen wij U een goed beeld te kunnen geven van datgene dat wij met potlood hebben bereikt. Op zondag 29 Januari zal de expositie officieel worden geopend door Mevr. Taconis. Vanaf half drie tot vijf uur is iedereen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De tentoonstelling loopt tot eind maart en we hopen zo veel mensen in de gelegenheid te stellen om ons werk te bekijken . CARNAVAL-CARNAVAL-CARNAVAL-CARNAVAL-CARNAVA Voor deelname aan de carnavalsoptocht 1995 kunt U zich opgeven bij tel.

23449 .

CARNAVAL-CARNAVAL-CARNAVAL-CARNAVAL-CARNAVA 5


BRIDGECLUB "GEFFENS DOUBLET"

BUURTVERENIGING "ONDER DE LINDEN"

Ook dit jaar hebben we weer een kerstdrive gehouden en het was weer gezellig als vanouds. Er was een goede opkomst, maar liefst 31 paren maakten hun opwachting. De uitslagen : Gele lijn :

Verslag Buurtvereniging "ONDER DE LINDEN" Op woensdag 19 Oktober hebben we samen met de kinderen van buurtvereniging "Onder de Linden", onder begeleiding van enkele ouders een gezellige boswandeling gemaakt. Mede door het mooie weer ·was de opkomst zeer groot . Uitgedost met een paar laarzen en een plastiek tas voor de verzamelaars onder ons zijn we naar de Wamberg in Berlicum geweest. Tijdens het genot van een glaasje fris met speculaas kwamen we in contact met een journalist van Omroep Brabant die toevall i g daar aanwezig was. Sommige onder ons hebben 's avonds hun verhaal nog eens terug kunnen horen op de radio. Tevens vond op deze middag de prijsuitreiking plaats voor de mooiste ingezonden kleurplaten. Op woensdag 30 November was er voor de allerkleinste kinderen een Sinterklaas middag. Na het. zingen van diverse Sinterklaas liedjes werd de middag verder opgevuld met allerlei spelletjes . Aan het eind van de middag hadden de zwarte pieten voor alle aanwezige kinderen een kadootje. Na afloop gingen alle kinderen met rode hoofdjes van de inspanning, maar wel tevreden , naar huis. Op 14 December was er voor alle leden de gelegenheid om onder begeleiding kerststukjes en kerstkransen te maken . Iedereen die aanwezig was heeft zich van de creatiefste kant laten zien. ·Voor dinsdag 3 Januari was er een knutselmiddag georganiseerd in de Bonkelaar. Alle kinderen mochten een verjaardagskalender maken . Ze konden knippen, plakken , kleuren verven, stempelen, borduren, enz. De midda~ vloog voorbij . Ook werden we getrakteerd op oliebollen met ranja. Ik vond het jammer voor de organisatie dat we deze keer maar een matige opkomst hadden. Met de grotere kinderen zijn we 's avonds naar de film geweest. Voor het komend seizoen staan voor groot en klein nog diverse aktiviteiten op het programma . Elly . 6·

Paar van Galen-Achterberg Echtpaar van Alebeek Echtpaar J. van Druenen Echtpaar W. van Druenen Echtpaar van de Elzen Paar de Kort- van Uden Heren van Bon-Goorsenberg Dames de Veer- van Galen Dames van Bon-Jansen Paar van Hout-Noy Echtpaar Luijben Dames Peters-Zeeuwen Echtpaar van Dielen Dames v . d. Eertwegh-Loffler 15. Dames v . d. Brink-vd. Ven 16. Echtpaar Vogels 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

185 pntn 182 pntn 178• pntn 177 pntn 175 pntn 157 pntn 150 pntn 142 pntn 131 pntn 122 pntn 120 pntn 116 pntn 1_06 pntn 105 pntn 100 pntn 94 pntn

Rode lijn:

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Echtpaar van de Logt Echtpaar Meertens Echtpaar van Berkum Dames v.d. Leest-Ouwendijk Echtpaar Vos Dames Romeijnders-Geneste Dames van Druenen-Zeeuwen Dames van Bragt-Ligtenberg Paar van Druenen-van de Ven Dames van Noort-Weerens Dames Jansen-Wingens Dames Bos - de Jong Echtpaar van Zutphen Echtpaar Boeijen Heren van Weert - van Zijl

156 145 142 139 135 131

126 125 118

109

108 106 94

93 69

pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn pntn

De eerstvolgende competitie-avond is op dinsdag 10-1-'95 . Iedereen een prettige vakantie en alvast de beste wensen voor 1995! Anne- Marie van Druenen

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

BIED ZICH AAN. Huishoudelijke hulp voor zaterdag. Kim van Gorp Tel. 24278


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: ZA. 19.00 uur ZO. 09.30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur ZO. 10.00 uur VINKEL: ZA, 17 . 30 uur ZO. 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER

wo. 18-01 19.00 u * Avondmis ZA. 21-01 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk) zo. 22-01 09.30 u Viering met de diaken mmv Gemengd koor WO. 25-01 19 . 00 u * Avondmis ZA. 28-01 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u H. Mis bij de start van het Vormsel mmv Kinderk . zo. 29-01 09.30 u H.Mis mmv Gemengd koor (Bijbelzondag) WO. 01-02 19.00 u * Avondmis *=dienst in de kapel

DOOPGESPREI Het volgende doopgesprek is gepland op dins dag 7 februari om 20.00 uur in het parochie centrum (Oude Klooster boven). U krijgt dan alle informatie over het dopen in onze parochie en u kunt een afspraak maken voor de doopdienst.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Afspraken voor huwelijks- en jubileumvieringen moeten voortaan gemaakt worden met Trudy Wijgers - Schuffelers. Dit geldt voor de parochianen van Geffen en Vinkel. U kunt haar bellen - bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur - op nr. 23190.

EEN BIJZONDERE VERJAARDAG Op maandag 13 februari a.s. hoopt pastoor Spijkers zijn 50ste verjaardag te -vieren. Graag wil de parochie belangstellenden uit Geffen en Vinkel de gelegenheid geven de pastoor de hand te drukken. Daarto·e houden we op maandag 13 februari een receptie in partycentrum Govers van 19.00 tot 22.00 uur. Het gebruikelijke 'openhuis' op de pastorie komt dan te vervallen. Als u wilt kunt u bijdragen aan een gezamenlijk cadeau van de parochies Geffen en Vinkel. U kunt een enveloppe deponeren in een bus in de winkel van Opticiën Stefan (Dorpstraat 2 te Geffen). U kunt ook uw bijdrage overmaken op bankrek . nr. 11 58 03 149 t.n.v. parochie Geffen o.v. v. cadeau pastoor.

GEZAMENLIJK NIEUWS VOOR DE PAROCHIES IN MAASDONK. Twee jaar terug is een beleidsplan voor de parochies van Geffen, Nuland en Vinkel opgesteld. Wij menen dit opnieuw onder uw aandacht te moeten brengen, omdat intussen verschillende wijzingen zich hebben voorgedaan. Dit keer niet alles ineens, maar verspreid over enige maanden. Allereerst iets over de uitgangspunten van dit beleidsplan . De drie parochies, met name de H. Maria Magdalena-parochie te Geffen, de H.Johannes Onthoofding-parochie te Nuland en de Onze Lieve Vrouw v.d. Rozenkrans- parochie te Vinkel, blijven alle drie op zichzelf bestaan. Ieder parochie heeft een eigen parochiebestuur, een eigen parochievergadering, een eigen pastoraatsgroep en verschillende andere werkgroepen. Er wordt naar gestreefd, zoveel als mogelij~ is, met elkaar samen te werken en het beleid op elkaar af te stemmen. Afgevaardigden van de drie parochiebesturen komen daartoe minstens drie keer per jaar bij elkaar. Maandelijks vergaderen de pastores en afgevaardigden van de drie pastoraatsgroepen. Zij vormen de bovenparochiële pastoraatsgroep. Samenvattend voor alle duidelijkheid: Alle drie parochies blijven dus autonoom, zelfstandig en hebben een eigen pastor, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de pastoraal in de parochie(s) waarvoor bij benoemd is: Pastoor L. Spijkers voor Geffen en Vinkel; Pastoor G. Verbakel voor Nuland.

MET"GEZONDHEID" IS NIET ALLES GEZEGD DEPRESSIEF Weken, maanden van loodzwaar opstaan; nog voordat je je ogen hebt opengedaan al weet van wéér een nieuwe dag. Weer een dag waarin je je voortsleept, je probeert aan te passen aan het 'normale' bestaan. De zon doet zeer. De toekomst is een donker gat, het verleden niet veel beter . Redeloze angsten, op de meest onverwachte momenten, verstikken je en vreten al je energie op. Kapot en moe, na een dag vechten met je zelf is er vaak weer een nacht van piekeren en stormen in je hoofd. Door God en bijna iedereen verlaten is er slechts een enkeling die durft te blijven. Die niet terugschrikt voor de pijn en de angst. Die niet loslaat. Die immense eenzaarr heid overbrugt en je vasthoudt. Weken en maanden. Die zorgt dat je erbij blijft. Som~ zijn er rustiger tijden, verstild en met eer zware ondertoon. Na jaren zijn de spoken en angsten zo goed als weggeëbd; is de zon weer warm en een dag 7


iets om aan te beginnen. Kun je terugkijken en herinneren zonder teruggezogen te worden. Wil je jezelf zo nu en dan eraan herinneren, die tijd onthouden om te waarderen wat er nu is. En nog steeds verdomde blij dat er mensen zijn die naast te blijven staan.

UITREilING VORMSELPROJElTMAP. Op zaterdag 28 januari in de gezinsviering van 19 . 00 uur gaan we met alle jongens en meisjes, die zich voor deelname aan het Vormsel hebben aangemeld, van start met het Vormselprojekt . Deze viering met als thema: op je eentje, of met z'n allen? gaan we in het evangelie luisteren naar het verhaal van Jezus als Hij samen met Josef en Maria naar Jeruzalem gaat om het Paasfeest te vieren. Aan het einde van deze gezinsviering krijgen de jongens en meisjes de Vormselmap aangereikt, zodat zij samen met hun ouders, gastouders en parochie aan een goede en fijne voorbereiding op het Vormsel kunnen werken. Wij verwachten niet alleen deze kinderen met hun ouders, broers, zussen, opa's en oma's, maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom in deze viering. Werkgroep Vormselvieringen. Werkgroep Gezinsvieringen.

HOUDT DE VLAM BRANDEND We ~aan naar de grote sporthal. Daar staan een heleboel toestellen klaar, zei Juf Willie. Alle kinderen begonnen enthousiast hoi, hoi, hoi te roepen. Zo vlug als ze konden deden ze hun jas aan. Basje was wat zenuwachtig . De grote sporthal, daar was hij wel een keer geweest . Het was er leuk volgens de Juf en Marieke, zijn vriendinnetje. Maar hij vond het er soms wel eng. Het was er zo groot. En zo hoog . En dan soms die grote kinderen ••. •• Als hij nu eens lekker lang treuzelde met zijn ritssluiting, dan hoefde hij misschien niet de zaal in. Maar Marieke zag het . Die wilde hem natuurlijk graag helpen . In de zaal stond van alles klaar: klimrekken, een goal , matten, banken en touwen hingen er. Ook stond er iets van ijzer met een plank erop en banken eraan.· Daar liepen de kinderen tegen op . Ze liepen dan over de plank en dan over een bank van het ene ijzer naar het andere . Sommige liepen hard. Andere gingen voetje voor voetje. Juf Willie stond in de buurt . Er waren kinderen , die de hand van juf Willie grepen. En Bas? Die bank was heeeeeel schuin en die andere bank was heeeeeel hoog boven de 8

grond. Toch sloot hij aan in de riJ, want hij zag Mariekeook in derij staan. Maar hoe dichter hij bij de bank kwam, hoe meer het ging kriebelen in zijn buik. "En Bas, ga jij het ook proberen?" vroeg de juf. Voetje voor voetje ging hij de ' bank op. Hij kneep de hand van de juf bijna fijn. Maar hij liep er over en eraf. Hij had het er heel warm van gekregen. Toen de juf vroeg : "Ga je nog een keer?" moest hij er even over nadenken. En ja hoor, hij ging weer en weer en weer. De hele les bleef hij maar bezig met: de schuine bank op lopen, over de hoge bank en weer een schuine bank af lopen. Eerst alleen maar voetje voor voetje. Zijn pasjes werden steeds groter. De juf bleef hem aanmoedigen. Hij ging rechter lopen, maar hield nog wel steeds de hand vast. "Jij bent een volhouder", prees juf Willie hem na de les, "dat vind ik knap van jou". En Bas? Natuurlijk was hij trots. En toen zijn moeder hem kwam halen, moest ze meteen luisteren naar zijn verhaal. 's Avonds werd het verhaal nog verteld aan opa en oma. "Dus jij kunt goed balanceren", had opa nog gezegd. "Je evenwicht bewaren is een hele kunst", zei oma lachend. "Knap van jou, maar ook goed van die juf, dat ze het vlammetje brandend heeft gehouden" grapte papa. " Er was geen v1am papa, " riep Bas. "Nee joh, maar de juf heeft gemerkt, dat je het wel wilde maar eigenlijk ni et zo goed durfde. Ze heeft je geholpen en steeds gezegd dat het goed ging. Daarom lukte het jou steeds beter" , zei vader terwij 1 hij Basj e knuffelde. "Maar nu moet je naar boven". De jaren gingen voorbij . Basje werd Bas. Hij ging studeren, op kamers wonen, reizen maken. Sporten deed hij nog steeds niet graag. Maar hij was wel een doorzetter. Juf Willie was hij nooit vergeten • • ••. Toen hij thuis kwam van zijn werk vond hij een witte enveloppe in de bus. Nieuwsgierig maakte hij hem open. "Houdt de vlam brandend" stond er op Bovenaan stond: KERKBALANS Die woorden: "Balans" en "houdt de vlam brandend" waar had hij die eerder gehoord? Toen schoot hem dat voorval in de gymzaal weer te binnen. Tja, die juf Willie. Ze had die dag de vlam wel brandend gehouden. Zijn hoogtevrees had hij bijna overwonnen. En Balanceren? Dat was nog steeds een kunst . Nu moest hij bij de voetbalclub er voor zorgen dat er steeds genoeg geld was voor het gebouw en de spelers. En hij moest nu samen met andere mensen bij die jonge spelertjes de vlam brandend houden. Toch maar even lezen, die folder van de kerk. Want ook die vlam moet brandend gehouden worden . P. Lammers


ROND DE DORPSPOMP Vooruitblikkend in het jaar 1995 zijn er twee belangrijke gebeurtenissen: le Het nieuwe(vernieuwde en uitgebreide) gemeentehuis met of zonder luifel? Het gemeentehuisplein, Dorpsplein, hoe zal er dat uit gaan zien? Kunnen we er nog karnaval vieren, of moeten we uitwijken naar de Bonkelaar, waar de wagens van de optocht ook nog geparkeerd kunnen worden. Mogelijk kunnen we het postkantoor even lenen, als werkruimte voor de jury en ontvangsten van gasten bij de volksfeesten die er komen dit jaar . 2e Heel belangrijk dit jaar is het BEVRIJDINGSFEEST 50 jaar bevrijd. De Evenementen Stichting Geffen wil alleen Koninginnedag voor haar rekening nemen en hebben daar hun handen vol aan. "Vladerack" onze voortvarende heemkundewerkgroep zal de archieven induiken om op te sporen, hoe die bevrijdingsfeesten zijn verlopen in 1945, hoe de Oranjevereniging is ontstaan en wanneer. Rien van Alebeek de ijverige secretaris van de 9 jaar geleden opgeheven oranjevereniging is graag bereid om de verslagen na te kijken en er zijn nog oprichters van het eerste uur? De stamtafel zou graag zien dat er een comité werd opgericht speciaal voor dat grote feest "50 jaar Vrijheid", voor de hele gemeente Maasdonk, waarvan dus vertegenwoordigers van de drie kernen deel uit maken . We kunnen denken aan een feestelijke optocht door de drie kernen, Vinkel, Nuland en Geffen, aan gezamenlijke tentoonstellingen aan een groots opgezet openluchtfeest met de muziekkorpsen, dansgroepen, optredens van toneel.g roepen, buurtschappen, verenigingen. Ook in de Geer zou een groot avondfeest kunnen zijn. Wij hopen dat het gemeentebestuur hiertoe aanzetten zal geven en dat er een goed bezet en actief comité van de grond komt. Maar eerst gaan we natuurlijk Karnaval vieren, maar de voorbereiding voor het BEVRIJDINGSFEEST moet zo spoedig mogelijk van start. Het Stichtingsbestuur van het Rottenrijk is erg actief. Het dagelijks bestuur is sterk gewijzigd: Antoon Bierings hanteert de voor zittershamer, Ine van de Veerdonk beheert

het secretariaat, Rien van Alebeek is de schatbewaarder en Hans van Leeuwen de vlie1 gende bode . Men is nog op zoek naar een penningmeester. n toon Romme heeft na vijf jaar afscheid 1 A_ genomen als actief lid van de Stichting. rn · die vijf jaar is er een hecht team opge~ . bouwden zijn er zelfstandige werkgroepen gevormd en heeft de karnaval in het Rottenrijk stevige fundamenten gekregen. We zien dan ook dat overal een frisse wind waait en dat alle zaken prima geregeld en beheerd worden- Ook Jaap Bijleveld heeft lang en zeer nauwlettend de kas beheerd. Gelukkig blijft hij nog adviseur bij verschillende werkgroepen. 15 Januari vond de Raopliedverkiezing van 1995 plaats. De organisatie was in handen van een bijna helemaal vernieuwde werkgroep Ook de organisatie van de Raopavonden is in and.e re handen. Deze nieuwe groep is bijzonder actief en voortvarend aan het werk. We noemen de namen: Petra van Erp, René van Herpen, Paul van de Veerdonk en Geert-Jan van Nistelrooy. In dit verband moeten we onze bewondering uitspreken voor Paul Wagemakers,Rob Reijmersdaal en Willie van Erp, die jarenlang de organisatie met grote inzet hebben ge~ragen en perfect werk hebben geleverd . Goed Voorbeeld doet goed volgen" en dat zullen we merken. 29 Januari is er een karnavalsbal bij het Haasje . 10, 11, 18 en 19 Februari zijn de Raopavonden in Zaal Govers, en op 24 februari is er een Wagenbouwfeest ooR in "Het Haasje". Het draaiboek van de Karnavalsviering is klaar, onze Prins begint warm te lopen, hij kent al alle cafés en aanverwante bedrijven Er is een nieuw Boerenbruidspaar. De Karnavalskrant ligt bij de drukker. Dus begint ok mar vast oe grij bé mekaoren te zuukken en oe eigen op te tutten, da ge kloor bent veur al die Karnavalsfisten doe meej aon den optocht en al die ander dinger. Nieuwjaar is in Geffen rustig gevierd. De oliebollen waren weer lekker. Er komt in Geffen kennelijk geen vereniging op het idee om de huis-aan-huis oliebollen verkoop te organiseren; toch een aardige manier om de verenigingskas te spekken of een goed doel te dienen. De nieuwjaarsreceptie in Het Zijl -te Vinkel was zeer druk bezocht . Een strijkers ensemble zorgde voor gezellige muzikaal hoogstaand sfeervolle muziek. Het was op uitnodiging van de burgemeester een plezierige en hartverwarmende ontmoeting van de echte Maasdonkers . Diverse groeperingen konden er hun boodschap kwijt. We zagen onder andere de werkgroep "Effe naor Geffen" volledig in tenue en die kwamen ber

9


@ GEMEENTE

MAASDONK

/ GE1\1EENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09. 00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur 10

van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09.30 - 11.30 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955 BURGERLIJKE STAND MAASDONK DECEMBER 1994 Geboorten: - 2-12, Iris Catharina Maria, dochter van A.A.R. van Oort en J.C.M. van Roosmalen; 3-12, Lieke Petronella Adriana, dochter van T.A.P. Ruijs en C.J.P.M. Heijmans; 3-12, Robin Wilhelmus Paul, zoon van P. Jonker en R.W. van Herpen; - 4-12, Laurens Martinus Franciscus Eleonardus, zoon van J. E.M. de Haas en C.J. van de Wetering; 8-12, Inge Catharina Martina, dochter van W.J.C.M. Schuurmans en A.J.M. van Tuijl; 8-12, Lotte Catharina Christina, dochter van C.A. van de Haterd en C.J.M. de Kinderen; 10-12, Jess, dochter van P.J.M. Maas en J.H.M. de Wit; 14-12, Roel Martinus Matthias, zoon van E.D. Meijs en F.M.J. van Duuren;


20-12, Anoek Johanna Henrica, dochter van T .N.M. van Santvoort en G.T.Mvan Houtum; 23-12, Lana, dochter van M.M.J. Maas en M.J.J. van Lieverloo; 24-12, Glenn Theodorus Bemardus, zoon van H.J .M. van der Biezen en D.P.M. van Rossum; 27-12, Chiel DaniĂŤl, zoon van W.A.A.M. van Erp en E.M.J. Romme; 28-12, Joop Johannes Gerardus, zoon van J.G.M. de Wit en G.A.M. Verstappen; 30-12, Wout Petrus Carolus, zoon van C.M.A. van Oorschot en H.P.A. van Esch. Overlijden: 8-12, Gerardus G.C. van Herpen, 30 jaar; 14-12, Rika W.L. Korsten- de Veer, 50 jaar; 15-12, Adrianus L. van Alebeek, 69 jaar; 18-12, Franciscus J. van den Braak, 62 jaar; 20-12, Aloysius E . Voets, 62 jaar; 27-12, Gerardus van den Bosch, 93 jaar; 27-12, Matthijs W.P. Kropman, 48 jaar.

Huwelijk: 16-12, Antonius H.J.M. van Lith en Christel T.G.M. Leemhuis, gehuwd te Maasdonk; 16-12, Marinus J.M. Witlox en Johanna A.M. van den Hurk, gehuwd te Maasdonk; 21-12, Gerardus H. Ackermans en Wilhelmina L.J. van Lith, gehuwd te Maasdonk; 31-12, Henricus J.J.M. Giezen en Bernadette H.M. Pennings, gehuwd te Maasdriel.

Met ingang van 1 januari 1995 heeft zich zelfstandig gevestigd

m: TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN. Mw. C.A. van Lent, tandarts De Rosmolen 11 Geffen. Tel. 04102-21491 i.s.m. G.v.d. Bovenkamp, tandarts.

LOEMETJE ALS HE S UITGEBLOEID? GROENBAKGEBRUIKERS BEDANKT! U gaf alle uitgebloeide bloemetjes wat ze verdienden: de groenbak. Met al uw andere groente-, fruit- en tuinafval leverde dit in 1994 voor het Stadsgewest 's-Hertogenbosch een berg nuttige compost op. Zo veel zelfs dat we er bijvoorbeeld een voetbalveld 4 meter dik mee kunnen bedekken. Mogen we op uw medewerking blijven rekenen? A= dit succes hebben bijgedragen: Ammerzoden, Berlicum, Den Dungen, Esch, Haaren, Hedel, Helvoin, 's¡Hertogenbosch (deels), Liempde, Maasdonk, Maasdrid, Rosmalen, Schijndel. St-Michidsgestel, St-Oedenrode, Veghel.en Vught.

11


pleiten, dat de gemeente Maasdonk toch gratis hun hand- en spandiensten blijven bewijzen aan de Folkloristische Jaarmarkt te Geffen. De werkgroep was zeer ontstemd over het in de begroting opgenomen bedrag van f 20.000,- die aan de gemeente zou moeten worden betaald. Voor een deel zelfs voor werk dat anders toch zou moeten gebeuren. We . houden het dan ook op een kapitale vergissing of het resultaat van het werk van een overijverige ambtenaar, "Effe naor Geffe is in de hele wereld bekend, dat zal heel Maasdonk toch beamen. We vinden het al knap. dat de gemeente geen royale subsidie hoeft te geven, dat lijkt ons normaal, alsook een borgstelling voor de Risico's die door de Stichting "Effe naor Geffen" worden gelopen. In 1995 zal B,T,W. geheven worden over alle inkomsten en entreegelden en dat gaat al een flinke duit kosten. We hopen, dat de gemeente gauw die druk bij de werkgroep wegneemt, want dat werkt niet bemoedigend, het is een directe bedreiging van het Voortbestaan, en dat heeft men het gemeentebestuur op een prettige manier laten weten. De plannen rond A 59 baren zorgen. Geffen krijgt geen afslag. Er komt een goede parallelweg richting Nuland, zodat de rit naar Den Bosch goed en snel kan verlopen. Er wordt nog gepleit voor een directe aansluiting naar de afslag richting Nijmegen, bij de op- en afrit Oss-Heesch, anders komt het Kraayenven en de Veldstraat onder zware en onbeheersbare verkeersdruk te staan. Dat is beslist onaanvaardbaar. We krijgen wel een flinke tunnel naar Vinkel, twee meter onder het maaiveld diep en ter plaatse zal de Rijksweg twee meter worden opgekrikt, zodat Vinkel en Geffen een zeer veilige en royale verbinding krijgen. Rijkswaterstaat heeft voorlopig alle bezwaren afgewimpeld en de plannen zijn al in uitvoering, wat betreft gronda~nkopen enz. De gemeente wacht op de officiele vaststelling door het ministerie en gaat dan mog~lijk nog in beroep bij de Raad van St ate. Er waren weer wat inbraken in ons dorp. De middenstanders zijn gelukkig attent, hebben een cursus gevolgd inbraak- en diefstalpreventie. Nauwelijks contant geld in de kas, geen dure zaken binnen handbereik en andere voorzieningen. De inbreker moet weten, dat er niet veel te halen valt. De politie mag van de middenstanders nog wel actiever zijn bij de preventie, b.v. door eens kritisch de winkels en bedrijven te bekijken en de kasinhoud te controleren. Want mensen vervallen toch gauw weer in de sleur en vergeten de goede voornemens. Geffen leeft aan alle kanten, In den Berg komt een vakantieboerderij bij Frans en Liesbeth van Dinther, die we graag veel succes wensen. Het betekent inkrimping van 1~

de boerderij en het nodigt weer Volk naar Geffen. Ook de gemeente is wonderlijk gul met ambtenaren: "Je kunt er trouwen met een ambtenaar in to~a" dat wijst op een ambtenarenoverschot misschien. Van de stamtafel 18 19e stamtafel 22 jan. 11.00 uur tot 12.30 uur Cafe Govers

ECHO-KWIS 1995 OM DE RABO-MAASDONK CUP Geachte Kwis-liefhebbers, De Echo-kwis zal dit jaar gehouden worden op maandag 24 april en maandag 1 mei. Ook dit jaar wordt er gestreden om de Rabo~Maasdonk cup, die vorig jaar gewonnen is door het team van bestuur 't Zijl. Plaats van handeling is 't Zijl in Vinkel en de aanvang op beide dagen is 19.30 uur. De rubrieken waaruit de vragen gesteld worden, zijn (onder voorbehoud) Actualiteiten: vragen over het 'nieuws' van de 6 weken voorafgaande aan 24 april. Sport: behoeft geen nadere uitleg. Brabant en zijn dialect: vragen over heden en verleden, taal etc. van Brabant, Muziek, radio en TV: behoeft geen nadere uitleg, Mens en dier: vragen over biologie en fauna Algemeen: spreekt voor zich. Kunst, wetenschap en cultuur: vragen over de vele takken van wetenschap, kunsten en cultuur. Geschiedenis van Nederland na 1940: spreekt voor zich. Schriftelijke ronde. Wilt u uw kennis testen, doe dan mee en geef u op bij: het redactieadres van de Echo, Nieuwkampen 6 te Vinkel, tel. 04102 - 2Q063. Nader informatie over de rubrieken etc. volgt nog.

WEGGELOPEN OP 1 JANUARI Jack Russell kleur wit met bruin. Reu. Graag tegen beloning terug bezorgen bij, Schuurmans Veldstraat 30 Tel. 22124


.,

Voortaan herkent u ons aan dit beeldmerk. De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. Of je nu je eigen bedrijf hebt. ergens in dienst bent of nog studeert. Of je nu van ver komt of gewoon van hier. Met de Raboban k sta Je er niet alleen voor. Bij de Rabobank draait het namelijk om u. En niet om aandeelhouders, want die hebben we niet. Zo zien we ' t bij de Rabobank. Al vanaf de eerste dag. Zo zullen we 't ook altijd blijven zien. En omdat we een bank zijn van mensen vóór mensen, herkent u ons voortaan aan dit beeldmerk.

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Rabobank


MAATSCHAPPELIJK WERK

~aatsc~a~pelijk werk start een groep in Januari 95 over:

VROUW-ZIJN IN DEZE TIJD Deze groep is uitsluitend bestemd voor vrouwen. Welke vrouwen zouden aan zo'n groep kunnen deelnemen? Dié vrouwen die in het dagelijks leven tegen vragen aanlopen over: - zorg voor de kinderen (opvoeden) - zorg voor de ouders (mantelzorg) - hoe leer ik goed voor mezelf te zorgen zonder schuldgevoel (grenzen stellen) - dubbele (soms 3 dubbele) belasting (huisvrouw, moeder, baan, studie, partne~, zonder partner) - veranderende maatschappij wat betreft het beeld waaraan vrouwen moeten volddoen (rolpatroon) - andere verwachtingen rondom partnerschap ouderschap. - sexualiteit, lichaamsbeleving, moeder wor· den, niet moeder worden, ouder worden, schoonheidsmythe - het gevoel niet begrepen te worden; alleen staan - spanningsklachten (hoofdpijn , rug, nek, buik enz.) - niet weten wat te willen Dit zijn enkele voorbeelden. De deelneemsters vullen in onderling overleg in wat er besproken gaat worden. Duur van de groep: 12 bijeenkomsten, wekelijks 2 uur. Natuurlijk kunt U proberen er zelf wat mee te doen. Het kan ook helpen om hier met andere vrouwen over te praten. Deze mogelijkheid biedt het groepsmaatschappelijkwerk . Doel van het groepsmaatschappelijkwerk is: *Herkenningvinden, ondersteuning vinden en leren van elkaar. *Inzichtkrijgen in de eigen leefsituatie; *ener vervolgens iets mee leren doen. 14

Samen helpen we elkaar een stukje op weg A~s U wilt deelnemen aan de groep, kunt Ü dit melden bij het maatschappelijkwerk in uw wijk of dorp. U kunt ook rechtstreeks kontakt opnemen met het Centraal Bureau in Oss, Begijnenstraat la. Na aanmelding volgt er een gesprek met de groepsbegeleiding. - Deelname aan de groep is geheel gratis . - De groep start zo spoedig mogelijk, ná het eerste gesprek met de 2 begeleidsters. - Persoonlijke zaken die in de groep worden besproken blijven in de groep. - Als er nog vragen ziJn, neem dan kontakt op met het maatschappelijkwerk in Uw wijk of dorp of met de groepsbegeleidster(s)

BENT U EEN FLAKKERT ???! Nee, we gaan ons echt niet rret uw privéleven ber:roeien. Wat ons betreft blijft u als allerallerlaatste zitten op dat gezellige feest of in die gezellige kroeg. Wij zijn op zoek naar letterlijke "plakkerts 11 ; ~nsen die tijd vrij kunnen maken voor het in elkaar zetten van Torenklanken. U gaat sarrenwerken net twee andere Torenklankers en plakt de uitgetypte stroken kopy op A4-vellen. Heeft u interesse? Wilt u rreer weten? Bel dan naar Anita van Wanrooij, telefoonnummsr 04120-41767.


ZWEM FESTIJN PERSBERICHT

Onderwerp: 10 uurs zwemfestijn 21 januari van 14.00u tot 24.00 uur. Plaats : Sportcentrum Motel Nuland Organisatie: Zwemvereniging 't Waterrijk i. s.m. Motel Nuland.

Stlchffng

W.A.O. AktiviteitAnnroM PERSBERICHT SPREEKUUR - VOORLICHTING - INFORMATIE M.I .V. 10 januari 1995 is er op alle

Het is weer zover!!!!

DINSDAGEN EN DONDERDAGEN

Op zaterdag 21 januari, van 14 . 00 uur tot 24. 00 uur wordt het jaarlijks terugkerende zwemfestijn weer georganiseerd door zwemvereniging 't Waterrijk . Na een jaar trainen komen de verenigingen van Valkenswaard, Den Bosch en Nuland weer bij elkaar om de fel begeerde 10 uurs zwemfestijn trofee te veroveren . Ja ditmaal komen de zwemmers van Den Bosch om te laten zien hoe goed zij zijn. Van 14.00 uur tot 18.00 uur zwemt de jeugd en zijn ze bezig met spelletjes parcours die wij hebben uitgezet. Dit jaar hebben wij tuimeldoolhof, muizen meppen en meer van dit soort spelen. Wil je weten hoe deze spelen zijn, kom eens langs en moedig deze jongelui aan met hun bezigheden . s. ' Avonds zwemmen de ouderen en die gaan echt hard maar ze moeten wel aangemoedigd worden dus kom langs, de bar is open en er is een leuke discotheek die voor de muziek zorgt en de dansvloer wordt dan vrijgemaakt zodat er ook wat gedanst kan worden. En dan de alternatieve marathon. Daar zwemmen groepjes, verenigingen en clubjes uit geheel maasland tegen elkaar . De entree is natuurlijk gratis en de deur is open tot 1.00 uur dus iedereen is welkom Al dit en nog wat meer is te bekijken in het sportcentrum van Motel Nuland, dus tot ziens op 21 januari .

VAN 10 /00 tot 12.00 uur ~spreekuur.

Groetjes commissie 10 uurs zwemfestijn. Mocht u vragen hebben over dit gebeuren dan kunt u contact opnemen met : Frenk van Gogh Tel. 04102 - 21468

GEVONDEN Op 7 januari j .1. heb ik in de P. v.d . Elsenstraat een here horloge gevonden. WIE IS ER ZIJN HORLOGE KWIJT. Hij ligt bij :

Christian Schuurmans Veldstraat 13 Geffen Tel.: 22356

Adres: Zuidergebouw Oude Moelenstraat 17 te Oss

Waarmee kunt u als uitkeringsgerechtigde zoal te maken krijgen? * Psychische problemen door verlies van baan *Socialewetgeving - Uitkeringen. * Voorzieningen - Bijzondere voorzieningen. *Bezwaar-Beroepsschrift , * Geschillen met: GAK, GMD, enz. enz. * Ziektewet - Arbeidsongeschiktheid. Wij helpen u bij uw vragen over b.v.: * Door u de weg te wijzen in de doolhof van de sociale wetgeving. * Aanvragen van voorzieningen • * Welke rechten en plichten heeft u. * Hoe tekent u een bezwaar/beroep aan tegen een beslissing. * Wat te doen bij een geschii met een uitkeringsinstantie. * Problemen tijdens de ziektewetperiode. * Juridische bijstand. * Doorverwijzen naar een deskundige of instantie. Deze opsomming is slechts een kleine greep uit de problemen waarmee een uitkeringsgerechtigde te maken kan krijgen. Een telefoontje van u kan een goede start zijn op weg naar een oplossing voor uw probleem. U kunt natuurlijk ook gewoon even langs komen op bovengenoemd adres. Namens de Stichting WAO Aktiviteitengroep

Oss. H.v.d.Wetering Tel . 08866 - 1675 A Jurcka Tel. 04120 - 26519

PERSBERICIIT VOORLICIITING W.A.O. "De verplichte herbeoordeling" . De bedrijfsverenigingen roepen in 1995 alle WAO- ers, die op 01-08-93 jonger dan 41 jaar 15


waren, op voor een verplichte herbeoordeling, In Oss wordt voorlichting gegeven wat deze eenmalige herbeoordeling inhoud. U krijgt informatie over: * Wat is in de herbeoordeling veranderd? * Hoe kunt u zich voorbereiden op deze herbeoordeling? * Als u (gedeeltelijk)arbeidsgeschikt geacht wordt, wat dan? De voorlichting wordt georganiseert door de Stg . WAO Aktiviteitengroep Oss, aangesloten bij het WAO Platform Noord-Brabant, een bundeling van 60 plaatselijke WAO-groepen. Deze belangenorganisaties bieden u advies, informatie en steun bij vragen rondom uw WAOsituati e . Aan deelname van de voorlichting zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst vind plaats op 'WENSDAG 18 JANUARI 1995 De aanvang is 's morgens 9.30 uur in het Zuidergebouw aan de Oude Molenstraat 17 te Oss. Wilt u zeker z1Jn van een plaats, geef u dan op via de volgende telefoonnummers: 04120 - 26519 of 04128 - 1872

DANKBETUIGING Voor uw medeleven, persoonlijk of op andere wijze, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en Opa Jos v. Alebeek zeggen wij u hartelijk dank, Het is ons tot grote steun geweest . Een speciaal woord van dank aan pastoor Spijkers , dr. Smit en aan de dames van de thuiszorg. A.v. Alebeek de Haas Kinderen en Kleinkinderen,

Stag Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf en zoeken

OPROEPKRACHTENm/v voor diverse produktiewerkzaamheden. Leeftijd 16 tot 40 jaar. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk richten aan:

S.T.I. Postbus 48 5386 ZG Geffen

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij i edereen bedanken voor de belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man , vader en opa, Jan van Schi.fndel

. '.' :.:· ~=~ 'J~:..;.,}-! --~:- -~: .. t··· Pastoor viU(11mp'$tr-ä'a,:fa. . _ 5386 l\H Gêff'ën . .

Tefetoon 64l0Z:~225f&~ ak 22570- · ,; 16

In het bijzonder de doktoren van Maasdonk, en het ziekencomitee , verder willen wij bedanken Pastoor Spijkers e n iede r een voor de vele bezoekjes kaarten, bloemen en de grote belangstelling tijdens de avondwake en de uitvaartdienst. An v . Schijndel Kinderen en Kleinkinderen.

***********


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. "-~... .. , ,c._,,.,,-

Official Service Dealer

-~.:;~, ~

~

-

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en. pensioenen.

C.M. V.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren Bouvvbedrijf "BRODUS" • ' • •

N IEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

* Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens * Uitdeuk en spuitwerk * APK keuringen * Autowasserette * Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heesterseweg 29 S386 KT Geffen Tel. 04102 - 2476S

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

•W•l~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-jverkoop * taxaties

Nu ook een zool voor feest/es/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

* hypotheken * verzekeringen * sparen

Koude schotels van f 15,- tot f 45, -

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

D

JO VAN DE BERGH Veldstraot 14 - Geffen tel. 04102 · 2253 1

Opmingstijden: Maandag woemdag donderdag 10.00 • 15.00 uur Dimdag, m vrijdag 10.00 • 13.00 u11r 17.00 • 19.00 u11r m op afspraak.

ol l

Hier kan uw advertentie geplaatst worden

vAN Heese MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Kapsalon Droeisterü BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten Papendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 • 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax.04102-22189


AKTIVITEITENKALENDER .JANUARI 18 19 25 27 29 29 31

Start voorverkoop kaarten recht vur zunne raop aanv. 19.00 uur partycentrum Gevers KPJ, oud papier ophaalroute 1 KVO, themaavond: vrouw en milieu KPJ. oud papier ophaalroute 2 Groot Carnavalsbal zaal t haasje 18.00 uur FeesteliJke opening tentoonstelling van de ouderen tekengroep 55+, ter gelegenheid van haar 10 jari g bestaan. in ' t oude klooster Buurtver. de Vier Winden, Bingoavond cafe t Haasje 20 .00 uur

FEBRUARI 2

KVB, presentatie avond B . G.V .. K.V.B. ,K.V.O.

Recht vur zunne Raop Buurtver. de Vier Winden. Kaartavond cafe t Haasje 20.00 uur KPJ, oud papier ophaalroute 1 16 17 + 18 Recht vur zunne Raop 24 KPJ. oud papi er opha alroute 2 Wagenbouwfeest t Haasje 20.00 uur 24 25 t/m 28 Carnaval 25 Openingsbal t HaasJe 20.00 uur 26 Optochtbal t Haasje 15 . 00 uur Matinee t Haasje 11.30 uur 27 2 7 t / m 3 maart Voor J aarsvakantie 28 Matinee t haasJe 11.30 uur MAART 10 + 11 14

1 14 16 .31

Aswoensdagviering, 19.30 uur Buurtver. de Vier Winden. Kaartavond cafe t Haasje 20.00 uur KPJ. oud papier ophaalroute 1 KPJ. oud papier ophaalroute 2

APRIL 20 28

KPJ. oud papier ophaalroute 1 KPJ. oud papier ophaalroute 2

29

Buurtver. de Vier Winden. Jactrleest zaal Govers 20.30u

MEl 1 t/m 5 18 19 21

25

Meivakantie KPJ. oud papier ophaalroute 1 en 2 i.v.m. 70 jarig bestaan Vormseiviering, 19.00 uur Buitentoernooi G'68 Hemelvaart

JUNI 4

11 15 30

Eers te Communie Eerste Communie KPJ , oud papier KPJ, oud papier

Mariasch oo l. 1 0.00 uur Aloysiusschool, 10.00 uur ophaalrout e 1 ophaalroute 2

JULI 3 juli t/m 11 augustus Zomervakantie

AUGUSTUS 17

KPJ , oud papier ophaalroute 1

25

KPJ. oud papier ophaalroute 2

18


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of -

het nu gaat om: sociale wqningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-tl. NistelruulJ tl. Cuotltstraat 31 Geffen

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen

Tel: 04102- 22901 Tel: 03440 • 13594

Tiel

~ Ot, 102

- 2201, 1

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

• BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

* * *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen v~n sierpleisters

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders . '

groenvoorz1en1ngen

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 -24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi

tl1i,.

Benzines/

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN G G OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

Al---~

ACCOUNTANTS ... BEL.ASTINOAOVISEURS - JURISTEN

Ka....,_,ln,

Berg eo Dal Bladel Box..- &oda Oeume ~ Gome<t Go.. Helmond "s--H«togenbosch Hulst Mifl Nijmegen 01nlchot OöstetWitk eo.tbutg Oostemout Oss Oudenbosch Roosendaef Ro.,,,.,ien Sint Oedenrode Tiflx.<Q Uden Valkenswaatd Veghel Waalwijk Wanroij

PERSBERICHT Stichting Vrouw en Werk Noordoost-Brabant Verwersstraat 7 a+b 's Hertogenbosch Opgave en inlichtingen:

073 - 148700 (tussen 9 en 2 uur) Voorlichtingsbijeenkomst "Ori~ntatiecursus Eigen Bedrijf" vrijdagmorgen 13 januari

9.30-11.30 uur 2Q

Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur in de Bonkelaar te Geffen voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Kom kijken of doe een keer mee! Dominique 08866-1793