Torenklanken 1995 - nr 18

Page 1

33e jaargang

I

nummer 18

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

oktober 1995

en en Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

------------------~~~~

BEZOEK SINTERKLAAS AAN GEFFEN

Begint je ter A t/m 15.30 uur Begint je ter N t/m 16.30 uur

Beste jongens en meisjes, Op zaterdag 11 November a.s. is het weer zover, Si nterklaas komt dan naar Nederland . En één week later •••••• dan komt Sinterklaas met zijn pieten bij ons op bezoek!

18.00 uur

achternaam met de letM, dan kom je tussen en 16,30 uur. achternaam met de letZ, dan kom je vanaf naar de receptie .

Einde van de receptie in de Gouden Leeuw, We zwaaien de Sint en zijn pieten uit .

brengt de Sint een bezoek aan Geffen .

Wij hopen dat de gehele Geffense bevolking massaal zal uitlopen om Sinterklaas, zowel op het kerkplein als langs de route, een warm onthaal te bereiden.

Het programma

Evenementen Stichting Geffen

OP ZATERDAG 18 NOVEMBER

13.30 uur

Ontvangst Sinterklaas en zijn pieten op het kerkplein.

14 . 00 uur

R~tour door het dorp onder begeleiding van W. I . K. en de majorettes. De route: Vanaf het kerkplein, Molenstraat Molenberg, Dorpstraat, Tolweg, Willibrordusstraat, Simon v.d . Berghstraat, Kapelstraat, Veldstraat (rechtsaf) Elzendreef, Veldstraat, Kloosterstraat, Dorpstraat,

14.30 uur

Rustpauze voor Sinterklaas en zijn pieten ,

15.30 uur

Receptie in de Gouden Leeuw Tijdens deze receptie wil Sinter klaas ieder kind graag persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttijden en dringen te voorkomen maken we een afspraak voor spreiding tijdens de receptie:

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 OKTOBER Rosmolen 52

1


............................... ··•·•··················•·•··

ir;:=i;w::::::::~:: VAN TUIJL

~

'Î;'

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

assurantieadviseurs """"

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

iM1

SCHOENEN & SPORT

;;;::;:;;,;::::::,,:::: VAN TUIJL ~ makelaardij bv~

0 /50SPIERINGS

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOKOSTEN

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · · · · · ·

onderhoud en reparatie schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

OMLAAG! /

lï;:=i~= -"'~

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


EFFE BUURTE MÈ: Cees Velthuis (58 jr.) Cees Velthuis viert zijn 40- jarig jubileum bij Organon. Hij heeft geen spijt van die veertig jaren, want hij kon meegroeien binnen het bedrijf. "Ik heb eigenlijk een zaak binnen het grote geheel" zegt Cees . Hij is op de exportafdeling verantwoordelijk voor de offertes en het blijft steeds spannend of je de order wel of niet krijgt. Ze concurreren tenslotte met de hele wereld. Cees kan zijn eigen ideeën goed kwijt, hoeft niet in een te strak keurslijf en is blij dat hij niet achter het bekende 'kastje' zit. "Het is ongelooflijk,hoe snel veertig jaren voorbij gaan" vindt Cees. "Het is geen prestatie, je kunt alleen dankbaar zijn dat je het hebben kunnen en mogen doen. In die tijd heb ik 160 . 000 km. rijdend dan wel fietsend afgelegd(=4 keer om de wereld) en dat steeds fluitend en zingend. En dat is wat men tegenwoordig in een bedrijf probeert te bewerkstelligen: de mensen meer zin in het werk geven!" Naast zin in ziJn werk, had Cees al die jaren ook nog zin in andere dingen. Sport staat bovenaan op zijn lijstje. Drie sporten tegelijk en dat betekent in géén van de drie een topspeler, maar wel een volhouder! Cees is de man van de jubilea: 25 jaar volleybalvereniging G1 68 waarvan 10 jaar voorzitter en 10 jaar secretaris en verder bestuurslid/trainer/coach/scheids rechter. 40 jaar voetbalvereniging Nooit Gedacht. Als kind begonnen met een bal van krantenpapier met een elastiek erom! Op 17-jarige leeftijd bij de club gegaan en onlangs benoemd tot ere-lid! Op het moment speelt Cees in het 7e team met jongens tussen de 20- 43 jaar . "Ze vangen me heel goed op" zegt hij • 20 jaar Tennisvereniging De Vlijmden initiatiefnemer bij de oprichting. Andere 'sporten' waren 12½ jaar correspondent van het Brabants Dagblad . Hij schreef ook ingezonden stukken en artikelen in clubbladen. Politiek geinteresseerd was Cees : begonnen bij de partij A'70 _van Antoon Romme en daarna de Jongerenpartij. Hij is twee keer zelf uitgekomen met een lijst: "al was het maar om de andere partij en te benadelen!" Partij Dorpsbelangen kreeg zijn steun om indertijd een goed blok namens Geffen te creëren bij het samengaan van Nuland en Geffen. Overigens, de kinderachtige toestand op het ogenblik, keurt Cees af. Het College moet een hecht team zijn . Een en ander werkt negatief door naar de fracties en het personeel . Vanaf '92 doet Cees interviews . voor Radio Vladeracken . Hoe kan iemand zo lang zijn vereniging

trouw blij ven? "Het zijn allemaal dingen die ik graag gedaan heb of doe. Als je niet tegen teleurstellingen kunt, hou je dat niet vol." Cees kan wel wat hebben voordat hij kwaad wordt. Hij heeft geen spijt van alle ondernomen activiteiten. Veel organiseren doet hij overigens niet meer, dat laat hij liever voortaan aan anderen over. De algemene belangstelling voor het dorpsgebeuren heeft hij van zijn vader, alsmede zijn politieke interesse. Pa Velthuis voelde zich op latere leeftijd te jong voor de soos en andere ouderen-activiteiten . "Dat zou ik dus wel doen" zegt Cees. Contact houden met mensen, kaarten, biljarten en buurten. Hij memoreert hierbij zijn leuke, vroege jeugd: "er was veel meer communicatie en als kinderen hadden we het hele dorp om te spelen!" Maar voorlopig moet Cees nog km. maken en zijn werktijd voltooien! Daarnaast houdt hij van tuinieren. "Dat is een heerlijke ontspanning! Al doe je niks • •• al kijk je maar ••• "! Zijn 40-jarig jubileum met de stille trom voorbij laten gaan, was niet aan de orde: "Ik doe wel aan die sport mee!" lacht Cees. Organon biedt Cees een receptie aan op vrijdag 27 okt. a.s . van 16.00 - 17.00 uur. Proficiat!

Paatoor vd. Kampstrt.t 1a 5316 AH Geffen Tèfefoon o.102~22570 Fax 22570 3


WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg

11

Tel.: 04102-22684

'

A.

* BLOEMEN * PLANTEN

fox: 04 102-24795

Voor ol uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Fomiliedrukwerk keuze uil 5 collecties. Met opgooi van juiste datum b ij geboortekaartjes. drukkosten gratis. G r a tis felicitatiepakket bi j geboortekaartjes. Ook voor copieerservi ce kunt u b i j ons terecht.

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen

5386 KT Geffen

* DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 2200 l fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor brui/offen, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogttij Jo u.ûnbtt TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !


LIBERAAL OPTIMISME IN DE GEFFENSE BARRIÈRE De nog jonge VVD Maasdonk ziet met vertrouwen de politieke toekomst tegemoet. Dit bleek na afloop van de informele bij eenkomst, die de liberalen op maandag 2 okt organiseerden. Dat de partij nog geen last heeft van groei stuipen vindt een van de initiatiefnemers, Wout van Os, eigenlijk geen probleem: "De VVD Maasdonk is met tropisch hardhout te vergelijken, Dat groeit langzaam, maar is duurzaam, betrouwbaar en kan tegen een stootje. Wij willen bepaald niet met lekker scorende onderwerpjes de politieke markt veroveren, dat is investeren op de korte termijn en daar koop je weinig voor. De VVD Maasdonk wil straks een stabiele faktor in de plaatselijke politiek zijn met een duidelzjk herkenbare inbreng. Veiligheid meer banen, dus economische groei voor midden- en kleinbedrzjf en lastenverlichting voor iedereen zijn een paar van die items. Dus willen wij eens heel goed naar de gemeentelijke uitgaven kijken, daar zullen wzj erg kritisch mee omgaan. Dan volgen wzj keihard de landelzjke trend, want alleen op die manier hou je ook de gemeentelzjke economie gezond en dan hoeven tegenvallers niet zoals zo vaak met subtiele belastingverhogingen te worden weggepoetst. Dus pas geld uitgeven als er ergens anders een bezuiniging plaatsvindt. Daar valt met ons niet over te onderhandelen", Verder begrijpt hij niet dat er tussen de plaatselzjke partzjen geen fusie mogelzjk is, want door die versplintering lzjkt het zicht op het gemeentelijk belang weleens verloren te gaan. Partijbelangen of persoonlijke tegenstellingen voeren dan de boventoon en uiteindelijk wordt er dan af en toe met schroot op een mug geschoten, aldus van Os. "Straks zitten er 3 partijen met een vrzjwel identiek programma. Dan moet je wel ruzie maken om je van de concurrent te onderschei den . Niet nodig, lijkt me". De VVD ziet Geffen, Nuland en Vinkel politiek a l s een geheel en wil graag bruggen slaan om door samenwerking van Maasdonk een welvarende en sociaal sterke gemeente te maken. "Natuurlijk moet die eigen identiteit blijven bestaan, maar juist raadsleden moeten proberen kruisverbanden te leggen zodat je als gemeente slagvaardig, modern en dus kostenbesparend kunt opereren. Maar dat zal zeker lukken in ons nieuw gemeentehuis". Van Os was zeer ingenomen met de "spoedcursus raadswerk" die Henk van der Loop, fraktievoorzitter VVD Oss, aan de belangstellende toehoorders gaf ,

"Wij gaan ons goed voorbereiden en straks voor de gemeenteraadsverkiezingen staan er een aantal prima kandidaten uit Maasdonk op de lzjst. Natuurlijk is de weg naar de verkiezingen nog lang, maar wij hebben er ook gezien de positieve reacties erg veel zin in".

~f~

GYMNASTIEK '0J!j)VERENIGING GEFFEN In sporthal "de Geer": Op de dinsdag: kleutergym* 17.00 - 18.00 uur kleuters v.a. 4 jaar, (bij voldoende belangstelling starten wij een nieuwe groep op de donderdag). meisjesgym * 17.00 18.00 uur leeftijd 6/7 jaar. meisjesgym * 18 . 00 19.00 uur leeftijd 8/9 jaar jongensg:z:m * 18.00 - 19.00 uur leeftijd 6-9 jaar mei sjesgym * 19.00 20.00 uur leeftijd 10 jaar en ouder ..... ,,.. 20.00 - 21.00uur damesgym herengym 21.00 - 22 . 0ûuur Op de donderdag damesgym 13.30 14.30uur * 50+ gym 14.00 - 15.00uur In de "Bonkelaar":

* *

Op de woensdag: jazzgym * 19.30 - 20.30 uur voor dames. Bij voldoende belangstelling: te starten Jazz- gym voor meisjes v.a. 15 jaar. Tijdstip 18.30 - 19.30 uur Contributie v.a. november t/m mei '96: KLeuters f 40,-; jeugsleden f 59,- ; senioren en jazzgym f 77 ,-. Het inschrijfgeld bedraagt f 5,Voor informatie en aanmelding: Rikie van Erp, Tel.: 5321098

'TUN BLAKKE GEBROCHT' BIJLES NODIG? Bijles Wis- en Natuurkunde voor havo, VWO etc. Bel voor informatie: 5321249

5


ROND DE DORPSPOMP Een zaak houdt de stamtafel bijzonder bezig, en dat zal heel Maasdonk begrijpen: "De breuk in de coalitie, Dorpsbelangen en CDA, het ontslag van de beide wethouders, het bestuurloze Maasdonk. "De onverenigbaarheid van karakters der wet· houders, Frans van Nistelrooy en Antoon van Zandvoort", wordt als verklaring gegeven. Door het plotselinge ontslag tijdens de laatste Raadsvergadering is er ook geen uit · leg geweest; met name het C.D.A. zou een analyse geven, waarom het C,D.A, als eerste de knuppel in het hoenderhok wierp. Maar geen uitleg. Nou is er ruimte voor achterklap, persoonlijke aantijgingen, verwijten, verdachtmakingen . De stamtafel is geschrokken, ongerust, om zoveel wat onduidelzjk blijft en er zijn geen aanwijzingen voor een oplossing , Dit werkt verlammend, vertragend, frustrerend op alles wat bij en in de gemeente aktief is. Het is een scheiding van de wethouders, maar ook weer niet helemaal, wel van het bed, maar slechts gedeeltelijk van de tafel . Er zijn relatieproblemen, maar politiek inhoudelijk gezien, zijn de beide wethouders en hun fracties het met elkaar eens. Er zijn problemen rond rioleringswerken met een investeringsplan van f 11.000.000,-- en er komt maar geen uitvoering . Dan de B. T.W. affaire een bedrag van f 300,000,-- dat speelde rond de nieuwbouw van het gemeentehuis en dat voor 1 jan, 1995 afgehandeld had moeten worden; de wethouders handelen ieder op persoonlijke titel en houden teveel rekening met hun eigen achterban. Er is een beleidsplan waar beide coalitiepartijen volledig achter staan en stonden. De kwaliteiten van de wethouders zijn in het geding. De burgemeester raakt beschadigd. Maasdonk lijkt een schip met 3 kapiteins, een derde wethouder zou dat beeld nog versterken en bovendien nog een aanslag plegen op gemeentegelden terwijl de O.G.B. toch al onverantwoord en onverdedigbaar wordt verhoogd , Vastgesteld wordt dat de burgemees ter in zo'n situatie de sterke man moet zzjn om het college te leiden. Door de fricties, waarvan wij niets begrzjpen, is er sprake van mis-management en dat blijkt uit vele zaken die onvoldoende door de ambtenaren worden afgehandeld, Het verloop van de ambtenaren bij de "eenwording"? de frustraties bij sommige speelt een rol. Door al dat gerommel in de beleidssfeer moet dat gevolgen hebben in de uitvoering. Moet het provinciaal bestuur bij monde van 6

de Commissaris van de Koningin hier ingrzjper Maasdonk komt dit duur te staan, immers er gaan beslist signalen uit dat Maasdonk blijk geeft niet een voldoende kwaliteit van bestuurderen te kunnen leveren. Was er de nieuwe gemeentewet maar, dan konden we wethouders buiten de Raad aantrekken, immers een goed alternatief is niet voor handen en in feite niet gewenst. Heel Maas donk zag het wel zitten met de beide wethouders, Frans en Antoon. In de . persoon van Netten zien wij een goede burgemeester, die over grote sociale vaardigheden beschikt maar toch geen greep heeft kunnen krijgen op de mysterieuze conflicten, Immers het blijkt niet te gaan over zaken. "De Toren van Babel" moet ontward worden, Daar komt een psychologe aan te pas. Minstens een sterke man, waarnaar beide wethouders luisteren, Mogen wij die wethouders halsstarrigheid verwijten, overspel in hun huwelijk als wethouders van Maasdonk, 0nbegr~pelzjk stom, dat wel!! Het was goed en alles volgens wens van de C. D.A. fractie. Een wethouder uit Nuland en een uit Geffen. Een goed beleid waar beiden achter staan. Het bestaan van Maasdonk wordt bedreigd, Het gaat ten koste van Maasdonk en van de Maasdonkers. Hoe verder: De beide wethouders blijven raadslid, 8 zetels bepalen de meerderheid; reken maar uit: C.D , A. 5 zetels, Dorpsbelangen 3 zetels, Nul. belangen 3 zetels, V.P.M. 2 zetels, Vinkel 1 zetel en J . v.d. Rijt 1 zetel, Nulandse Belangen wil niet samen met Dorpsbelangen, C.D.A. zal een wethouderszetel blijven opeisen. De burgemeester heeft zijn hamer niet goed gehanteerd en had zich moeten voorzien van een sloophamer en breekijzer, Hij is blijven geloven in de goede bedoelingen. Komt er nu een informateur of forma· teur??? Voorlopig gaat het gerommel en gestuntel verder. Hadden we dat gemeentehuis maar niet gebouwd, voordat?????? Daar is ook geen antwoord op. Naar onze mening zullen B, en W. duidelijk moeten maken, wat er aan de hand is, zowel Burgemeester als wethouders zullen moeten aantonen wat ze gedaan hebben of nagelaten . Waarom ze zo moeten ruzieën en elkaar de zwarte Piet toespe· len rechtstreeks of via, via. Een Rariteitenkabinet, dat is het. Gelukkig dat Sinterklaas komt en wel duidelijk op ZATERDAG 18 november, misschien heeft die wat in de ZAK. Het politieburo is doorverkocht volgens in de Raad geaccepteerde voorwaarden en zo kan Elly Lepoutre daar haar zaak opnieuw beginnen en dan zijn er zakdoeken en handdoeken verkrijgbaar om onze tranen te drogen, Stichtingsvorm voor de Bonkelaar komt niet van de grond. De Mariaschool zal dat gebouw kado moeten krijgen en kan dat dan weer on-


derverhuren. Immers de Mariaschool snakt naar een gemeenschapsruimte, naar een handenarbeidruimte, dan kan de hal in de school gebruikt worden voor individuele en groepswerkzaamheden, In het oude politieburo blijft de cel beschikbaar voor ruzieënde lieden, moeten we daar de wethouders soms een tijdje inzetten? Dan wil de Burgemeester wel als deurwachter dienen. Krijgen de burgers nog een leesbare begrotingssamenvatting met concrete plannen, zodat er nog iets van bestuur zichtbaar is? Van een bezorgde en vertwijfelde stamtafel no 31 , Volgende keer 29 oktober a.s . van 11,00 12.30 uur, Café Gevers.

GEFFENAAR TOON VAN DE HATERD WEER NEDERLANDS KAMPIOEN Het is TOON VAN DE HATERD opnieuw gelukt om het afgelopen weekend op Zandvoort Nederlands kampioen te worden in de Toerwagenklasse tot 1400 cc. Zoals ook in 1993 en 1994 is het een str~d geworden die tot op het laatste moment spannend bleef. Met 8 punten voorsprong op zijn naaste opponent Henk Tappel moest Toon van de Haterd minimaal 4e worden in de laatste race. Na een spannende wedstrijd werd Toon afgevlagd als 4e, Dus de buit was binnen. In de laatste training brak nog zijn voorwiel af, maar met de nodige inspanning van zijn monteurs, onder leiding van team-chef Cor Euser, lukte het nog net om alles voor de race in orde te hebben,

KVO EN KVB Op 10 oktober was er voor de KVO en KVB leden een gezamelijke voorlichtingsavond over verantwoord medicijngebruik, Deze presentatie met als titel "Vrouwen hoeven niet alles te slikken" werd verzorgd in samenwerking met het Geneesmiddellenteam. Het Geneesmiddelenteam geeft sinds 1991 op initiatief van het Ministerie van V.W.S., objectieve en onafhankel~ke voorlichting over verantwoord geneesmiddelen gebruik, De presentatie werd verzorgd door Henriëte v.d. Kwaak, farmaceut van het Geneesmiddellenteam. Aan de orde kwamen onderwerpen als werking en bijwerkingen van geneesmiddelen, het combineren van medicijnen en het gevaar van gewenning, Ook inzicht in de kosten was een aandachtspunt . Verder werd ingegaan over het zorgvuldig opvolgen van de voorschriften en informatie op het etiket en bijsluiter en het bewaren van geneesmiddelen. Kortom een leerzame avond waar op de gestelde vragen op een duidelijke wijze antwoord werd gegeven . Bestuur KVO en KVB

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TUINBOUW & PLANTKUNDE (GROEI & BLOEI) De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde en/of Groei&Bloei houdt op donderdag 26 oktober om 20.00 uur een diaklankbeeldshow getiteld:

AARDE, VUUR, WATER, LUCHT TOON PROFICIAT! door de Zwitserse fotograaf Bruno Blum. VOOR INFORMATIE:

Toon van de Haterd tel, 073- 5321347 of 06-53225045 Voor 1996 gaat Toon van de Haterd een gooi doen in de nieuwe toerwagenklasse DUTCH Touring Car Championship tot 2 liter,

OPROEP Aan alle verenigingen of belanghebbende voor de aktiviteitenkalender . Mocht u in de komende tijd iets organiseren of plannen binnen uw vereniging, wilt u dit dan doorgeven aan de redaktie van Toren· klanken, Dit voorkomt dat er meer aktivitei· ten op een dag plaatsvinden . Ook graag al voor 1996! De red.

Deze bij zondere diaklankbeeldshow wordt geprojecteerd op een scherm van 3 bij 9 m. en is voorzien van prachtige bijpassende muziek en hier en daar een ingetogen tekst. Het is een onderdompeling in de natuur , U kunt hiervan genieten op donderdag 26 oktober. Kaarten zijn verkrijgbaar bij N. Albers, tel, 073-6412207, PLAATS: 'De Kentering' Dorpstraat 54 Rosmalen KOSTEN: Leden f 10,-niet-leden f 15,--

....~,

~~·~

7


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: ZA. 19.00 uur W. 09.30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur W. 10.00 uur VINKEL : ZA. 17 .30 uur W. 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER wo. 25 okt. ~< 19 .00 u. W.Com. d. rond de rozenkrans za. 28 okt. * 10.00 u. H.Mis IIIIIlV bej. koor 19.00 u. H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (tevens kinderkerk) zo. 29 okt. 09.30 u. H.Mis mmv gemengd koor (uitzending naar de Heegt) wo. 01 nov. * 19.00 u. Avondmis:thema Allerheiligen do, 02 nov. 19.30 u. Allerzielen viering mmv Gem.koor+ W.I.K. (tevens kinderkerk) .,_ za. 04 nov. 10.00 u. H.Mis mmv bej. koor 19.00 u. Gezinsviering met de diaken mmv Kinder koor zo. 05 nov. 09.30 u. H.Mis mmv gemengd koor (uitzending naar de Heegt) wo, 08 nov.* 19.00 u. Avondmis

~-

*=

viering in de kapel

DOOPGESPREK Het eers t volgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 28 nov. a.s. om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) Contactpersoon: Ans de Poot. Tel. 5323308

ALLERZIELENVIERING Op donderdag 02 november a.s. om 19.30 uur herdenken we in onze parochiekerk de overleden parochianen in de Allerzielenvier i ng . In het bijzonder de overledenen van het afgelopen jaar. Met een persoonlijk schrijven worden hun familieleden in deze viering uitgenodi gd . Afwisselend zullen het Gemengd koor en fanfare W.I.K. de zang en muziek verzorgen en de kinderen van de basisschool worden tijdens het woordgedeelte uitgenodigd voor de kinderkerk. Na afloop van de viering worden lichtjes neergezet op de graven van de overledenen van het afgelopen jaar en ieder persoonlijk kan een waxinelichtje neerzetten bij een dierbare ,

GEZINSVIERING Op zaterdag 04 november om 19.00 uur is et weer een gezinsviering. Het thema is 8

genomen in het teken van Allerzielen: DE MENSEN VAN VOORBIJ, ZIJ WORDEN NIET VERGETEN. Op de uitnodiging die de kinderen mee naar huis krijgen staat een fotolijstje getekend en daarin kunnen de kinderen een dierbaar persoon tekenen: iemand die je niet zou willen missen of iemand die je moet missen. Deze tekening mag meegebracht worden naar de viering. Van harte nodigen wij alle kinderen en hun ouders uit in deze viering.

RF.GELING KERIELIJIE VIERINGEN Wilt u uw huwelij k of jubileum beginnen met een viering in de kerk dan geldt de volgende regeling in Geffen en Vinkel: Op donderdag is een viering alleen mogelijk met een speciale reden in overleg met pastoor Spijkers. Op vrijdag wordt de eerste dienst gedaan door pastoor Spijkers; de tweede dienst door pastoor of diaken, de derde dienst door de diaken . Op zaterdag kan er één dienst gedaan worden in Geffen of Vinkel door pastoor Spijkers; de tweede dienst door de diaken • Afspraken voor Geffen en Vinkel kunnen worden gemaakt bij Trudy Wijgers: tel. 5323190 (graag bellen tussen 10.00 - 20.00 uur).

TARIEVEN Met ingang van 1996 ziJn de tarieven voor de kerkelijke vieringen als volgt: Opgave H.Mis/Woord- Com. dienst f 15,Huwelijksdienst door pastoor of diaken f 400,Jubileumdienst door pastoor of diaken f300, Als u nu al diensten wilt opgeven voor 1997 dan zijn de tarieven als volgt: Huwelijksdienst door pastoor of diaken f 500,Jubileumdienst door pastoor of diaken f400,-

WIE HELPT WIE In het ziekenhuis was ik op bezoek bij een parochiaan •• Hij lag op een zespersoonskamer . Op een gegeven moment kwam er een andere patiënt binnen strompelen. Zich vasthoudend aan het ene bed naar het andere, sjokte hij naar zijn bed bij het raam. Ik bood aan even te helpen, maar dat had ik niet moeten doen. "Nee, ik moet zelf oefenen," zei hij glimlachend. Ik zag dat hij van zijn voet de voorste helft miste. Zijn rug was gebogen, Bij zijn bed aangekomen plofte hij neer op het dek. "Hè hè, ik ben er." Het spookte door mijn hoofd: "Die heeft het niet gemakkelijk". "Ach," zei hij,"ik heb een plaat beton op de voorkant van mijn voet gehad. Nu hoef ik mijn nagels niet meer te knippen."


Toen ik naar huis fietste, hoorde ik het nog steeds: "Ik hoef mijn nagels niet meer te knippen". Ik voelde mijn voeten. Mijn tenen trapten de pedalen rond. De man zou nooit meer kunnen fietsen . Dan maar liever je nagels moeten knippen. Zijn gezicht kwam mij weer voor de geest. Nu ik zit te schrijven , zie ik dat vriendelijke gezicht voor me, een gezicht dat veel blijer was dan de meeste mensen die alle tenen hebben en wél de hele wereld rond kunnen fietsen . Blij er ook dan ikzelf ben. "Hè hè, ik ben er", hoorde ik hem zeggen. Misschien komt hij in het leven wel verder dan ik . Ja, hoe kan dat toch? Had die man ontdekt dat je beter door het leven gaat met opgewektheid dan met twee gezonde voeten? Ik heb aangeboden hem te helpen . Achteraf heeft hij mij geholpen.

OP REIS NAAR ETHIOPE In de zomer van 1996 organiseert het Missionair Team een jongerenreis naar Ethiopië . De reis duurt een maand en is bestemd voor jongeren van 20 tot 30 jaar . Een unieke kans om mensen uit een andere cultuur te ontmoeten en hun leefwereld, de wijze van geloven en omgaan met elkaar van nabij te leren kennen. Vanaf januari 1996 is er iedere maand een voorbereidingsweekend. Info: Missionair Team, Willem de Bruynstraat 18, 5622 KJ Eindhoven, tel.: 040 - 2466121

NIEUW BLAD AMNESTY Frontaal, een nieuwe uitgave van Amnesty International, is het eerste jongerenblad over mensenrechten. Frontaal probeert jongeren van 12 tot 18 jaar op een originele manier bij de mensenrechten te betrekken, Het blad bevat achtergrondreportages, boèkfilm- en muziekrecensies, interviews, foto's strips en voorbeeldbrieven. Info: Amnesty International, Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam. tel . 020- 6264436; lidmaatschap f 17,50

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e . d. kunt u terecht bij

HERFST De herfst is het derde jaargetijde. Je kunt nog nagenieten van de zomer en je wordt alvast een beetje voorbereid op de komende winter . Dat er wat verandert merk je aan alles. Het weer wordt anders. De dieren veranderen . Sommige vogels gaan weg. Andere dieren graven alvast een nieuw hol voor de winter. En bij weer andere beestjes verandert hun pels of verenpak. Ook de bomen en planten maken zich klaar voor de koude tijd. Van veel bomen verkleuren de bladeren en na een tijdje vallen ze af. Er zitten veel vruchten aan de bomen. Vogels eten extra veel, zodat ze goed dik de winter ingaan. Andere dieren verzamelen ze voor de winter. Het lijkt of de natuur je nog één keer wil laten zien hoe mooi het was in de afgelopen zomer. Ook de mensen veranderen in de herst. Ze trekken warmere kleren aan, maken het in huis weer wat gezelliger, Ze gaan weer naar de sportclub. Of ze willen weer iets gaan leren. Net als de dieren maken ook de mensen zich gereed voor de naderende wintertijd. Die wintertijd met zijn koude en donkere dagen. De wintertijd met zijn (voor de grotere kinderen en volwassenen) lange winteravonden. De verandering van zomer naar winter is een hele grote verandering. De natuur doet daar drie maanden over, Dan kunnen planten, dieren en mensen er aan wennen, dat de warme, lange dagen voorbij zijn. In vroeger tijden gingen de mensen in de herfst en winter ook veel eerder naar bed. Ze hadden nog geen goede verlichting. Ze gingen dan zoals men noemt: Met de kippen op stok. Wij doen gewoon het elektrisch licht aan als het donker wordt. Jullie, de kinderen, merken het vooral, omdat je eerder binnen moet zijn. Want de boodschap zal voor jullie meestal wel zijn: als het donker wordt kom je naar binnen. Misschien vind je dat niet zo erg, omdat je meer van het licht houdt en het donker jou een beetje bang maakt . Misschien vind je het wel vervelend, omdat het net spannend is zo tussen licht en donker. De herfst, de tijd waarin de natuur zich klaar maakt voor de donkere, koude tijd. Ik vind het een mooie tijd en jij? De groeten van Peter.

"BENILDA"

Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssfoitingen Molenberg 6 tel . 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Indien u uw boekenkast eens wilt opruimen kunt u contact opnemen met P. Lammers. U kunt dat doen via de Aloysiusschool of prive 0412 - 624367 9


U wilt een eigen huis en opeens staat u ervoor. Met het kopen

flexibele hypotheekvormen en lage

van een huis, kan al-

rentetarieven.

les plotseling in een

Iemand die de tijd voor u neemt en

stroomversnelling

nuchtere adviezen geeft.

komen. En dan is 't

Die uw persoonlijke hypotheek com-

prettig iemand te kennen op wie je kunt bouwen. Iemand bij de Rabo-

pleet voor u regelt. Zo'n iemand is onze hypotheek-

bank bijvoorbeeld. Die u alles

adviseur. Kom langs of bel voor

kan vertellen over de vele

een afspraak.

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank

Maasdonk


CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

SENIOREN

Na de jeugd was het de beurt aan de senioren om hun krachten te meten in het dubbelspel,

-

De resultaten hiervan waren: Clubkampioenschappen Jeugd

DAMES A-POULE

Voor het eerst in de twintig jarige geschiedenis van De Vlijmd is er een kampioenschap georganiseerd, waaraan de totale jeugd gelijktijdig mee kon doen . Ze deed haar best om een van de prachtige trofeeën, beschikbaar gesteld door bouwbedr~f Gebr. van Wanrooy, te bemachtigen.

1. Gwen Vogels/Rikie van Erp 2. Jolanda en Ellen Willemse 3. Nellie Lucius/Toos de Haas 4. Tamara Heijmans/Moniek Loeffen DAMES B-POULE 1. Monique v. Ravenstein/Christel Strik

Omdat er veel belangstelling was om aan de kampioenschappen deel te nemen, had de organisatie besloten om bij het enkelspel ook een B-poule te laten spelen, Dit hield o.a. ook in dat er veel meer wedstrijden gespeeld moesten worden. Gelukkig was het weer redelijk, zodat alle wedstrijden op tijd afgespeeld konden worden . ~a vele spannende driesetters kon dan eindel~k tot de pr~suitreiking worden overgegaan. De resultaten waren: MEISJES A- POULE 1 . Janneke Corvers 2, Marieke Peters

3. Maartj e Jansen 4 . Joyce v.d. Akker

MEISJES B-POULE 1. Marieke Willemse 2. Christel Willemse

3. Sanne van de Hanenberg

JONGENS A-POULE 1. Edwin v.d.Akker 2, Jaap de Kok 3, Dave Ver stegen 4, Bram de Kok

HEREN A-POULE 1 . Michel van Zutphen/Frans Verstegen

2 . Joost Vos/Geert Stofmeel 3. Alex van Zutphen/Jan Joris van Maren 4. Sander van Kreij/Paul Roos

HEREN B-POULE 1, Jo van Rodijnen/Sjef van Ravenstein 2. Theo van Kilsdonk/Stan van Wissen 3 , Jan Voermans/Wim van de Heuvel 4 , Marcel van Dijk/Henri Langens

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

JONGENS B-POULE l. Bart Meeusen

2. Teun Peters 3. Djim vd. Bovenkamp 4. Luke v.d. Doelen

MEISJES DUBBEL 1 , Janneke Corvers/ Marieke Peters

2. Maartje Jansen/Chantal Verstegen 3. Anneke van Nistelrooy/Sanne v.d. Hanen-

berg 4. Christel Willemse/Sanne vd . Doelen

JONGENS DUBBEL 1 . Bram de Kok/Willem Jansen 2. Jaap de Kok/Jochem v.d. Doelen 3. Djim v.d. Bovenkamp/Luke v.d. Doelen 4. Bart Meeusen/Merijn de Veer MIXED 1. 2. 3. 4.

2. Sjaan Langens/Diny v.d. Langenberg 3. Petra Martens/Tiny v.d. Heijden 4. Ria Verstegen/Lyda v.d. Heuvel

Bram da Kok/Maartje Jansen Jaap de Kok/Marieke Peters Jochem v.d . Doelen/Anneke v. Nistelrooy Bart Meeusen/Joyce v . d. Akker

ZIEKENCOMITÉ

Bij deze willen wij U nogmaals hartelijk danken voor Uw bijdrage aan onze collecte waarvan de opbrengst dit jaar f 3091,75 was. Verder maken wij U er nogmaals op attent dat wij niet bij U op bezoek mogen komen in het ziekenhuis als U dat niet opgeeft. De praktijk wijst echter uit dat dit vaak niet meer aan patiënten gevraagd wordt, daar de meeste ziekenhuizen zelf ook een team voor levensbegeleiding hebben., Mocht dit dus niet aan U gevraagd zijn, laat het ons dan even weten, dat U in het ziekenhuis opgenomen bent en bezoek gewenst is! Het telefoonnummer voor het secretariaat is : 5324160. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Ziekencomité De Schakel 11


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

~"

GEMEENTE

MAASDONK

/

maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijรงlag van 09.30 - 11. 30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242.

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat, tel. 22955

Wethouder F .H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuisvan Maasdonk (zij-ingang) Verder na telefonische afspraak.

Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang). Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. 12

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

BURGERLLJKE STAND MAASDONK AUGUSTUS/SEPTEMBER 1995

Geboorten: 02-08 Kim Antonia Gerardina van der Voort 03-08 Thomas Johannes Adrianus Bijveld 04-08 Denise Johanna Josephina Maria Ploegmakers 05-08 Loes Ardina Lamberta van Heijnsbergen 07-08 Robert Albertus Petrus van Schaijk 09-08 Petrus Johannes Cornelis Maas 11-08 David Anthony Stadhouders 12-08 Anne Martina Maria Voets 15-08 Aaron Johannes Antonius Kieboom 20-08 Isabelle Emma Simone Teunissen 25-08 Johannes Franciscus Maria van Nistelrooij 28-08 Stan Johannes Marinus van Nistelrooij 29-08 Linsey Anna Elisabeth van der Leest 29-08 Thomas Franciscus Jozef Doodko1te 02-09 Esther Petronella Huberdina Anna van Eerd 04-09 Maikel Broos 05-09 Demi Elisabeth Johanna Gloudemans 05-09 Lotte Antonetta Franciscus van der Doelen 05-09 Harm Leonardus van Munster 07-09 Lisa Theodora Petronella van Wanrooij 09-09 Jet Clasina Maria Petronella van der Doelen 09-09 Koen Martinus Cornelis van Erp


09-09 13-09 14-09 15-09 15-09 17-09 19-09 21-09

Fleur Hendriks Elisabeth Henrica Maria Ruijs Bo Wilhelmina Henrica van Santvoort Stef Altenburg Dimphy Maria Cornelia Elisabeth Vissers Willem Wilhelmus Gerardus van den Bosch Joriena Hendrika Schouten Samantha Johanna Berdiena Hariët van Dieten Johanna Maria Clasina van de Moos-

24-09 dijk 26-09 Dennis Hendricus Theodorus Voets 29-09 Lindsay Ann Hendriks

Overlijden: 02-08 Geertruida Hendrika Goeman, 91 jaar 07-08 Leonardus van der Plas, 62 jaar 08-08 Wilhelmus van Griensven, 83 jaar 09-08 Maria Hanegraaf- van Grunsven, 77 jaar 11-08 Francisca Johanna Catharina Penningsvan de Ven, 67 jaar 13-08 Gerritdina Maria Mentink, 95 jaar 20-08 Petrus Antonius Hendriks, 69 jaar 30-08 Gertrude Paulina Alphonsina Maria Lamers, 80 jaar 06-09 Marinus Gloudemans, 67 jaar 14-09 Christina Johanna Tuin, 92 jaar 20-09 Antonia van der Doelen- de Haas, 76 Jaar 22-09 Johanna Elisabeth Voets, 91 jaar 23-09 Martinus Petrus van Lier, 57 jaar 29-09 Comelius van Venrooij, 76 jaar BUURTBEHEER IN MAASDONK In buurten en wijken worden door bewoners tal van initiatieven ontwikkeld die van grote betekenins zijn voor de ]eetbaarheid. De gemeente Maasdonk onderkent het belang van deze initiatieven en wil daar actief steun aan geven door een proces van buurtbeheer op gang te brengen. Het gaat er daarbij om, dat buurtbewoners, maatschappelijke organisaties (politie, woningstichting en opbouwwerk) en de gemeente samen de situatie onder ogen nemen om tot

verantwoorde oplossingen te komen van knelpunten die in de directe woon- en leefomgeving worden ervaren. U kunt daarbij onder andere denken aan onderwerpen als verkeersveiligheid, het groen in de wijk, de aanwezigheid van speelvoorzieningen, maar ook aan sociale veiligheid. Om de plannen in dit kader nader toe te lichten en te bespreken worden in de drie woonkernen van onze gemeente bijeenkomsten georganiseerd. : * Nuland 23 oktober aanstaande om 20.30 uur in de Meent; * Geffen 26 oktober aanstaande om 20.00 uur in 't Oude Klooster; * Vinkel 30 oktober aanstaande om 20.30 uur in 't Zijl. Na de toelichting is het woord aan de aanwezigen, waarbij de gemaakte opmerkingen een duidelijke rol zullen spelen bij de opstelling van het definitieve plan van aanpak. Ook bij de verdere ontwikkeling van de plannen zult u , als bewoner, worden betrokken. Om ervoor te zorgen dat buurtbeheer een breed draagvlak krijgt, is uw aanwezigheid op één van deze bijeenkomsten van groot belang. Buurtbewoners en buurtverenigingen worden daartoe van harte uitgenodigd.

HANDWERKCLUB DE NIJVERE HANDEN De jaarlijkse verkooptentoonstelling van Handwerkclub De Nijvere Handen is op zondag 26 November a.s. in het Oude Klooster. Wij houden van gezelligheid en creatief bezig zijn . Elke maandagmiddag van 13.30 15 . 30 uur komen we bij elkaar in Het Oude Klooster. Er wordt van alles gedaan zoals o . a . haken, borduren , kaarten maken, breien, of hardanger borduurwerk . Bent u 55+ dan kunt U lid worden van onze handwerkclub. Iedereen is welkom . Tot ziens in het Oude Klooster.

13


Kloosterstraat Sb _Geffen tel.: (073) 532 46 5 9 geld ig van 23 oktober t/m 4 november 1995

GROLSCH '

.

BESSEN . JENEVER

HERFST BOK BIER

, friet

feletoonkläpp~;

16.95 ·

14

6.,s


PERSBERICJIT DATUM: 13 oktober 1995

ONDERWERP: GGD HOUDT GEZONDHEIDSENQUETE In de herfstvakantie, de week van 16 tot 20 oktober, valt bij bijna 3000 inwoners van het Streekgewest Brabant-Noordoost een vragenlijst van de GGD in de bus. De GGD voert in alle 16 gemeenten van het Streekgewest een gezondheidsenquête uit bij de inwoners van 18 tot en met 70 jaar. Het gaat om de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Lith, Maasdonk, Mill, Oss, Ravenstein, Sint Anthonis, Sint Oedenrode, Uden, Veghel en Vierlingsbeek, Met dit onderzoek verwacht de GGD verder inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie in de regio. Hiermee kunnen gezondheidszorgvoorzieningen, gezondheidsvoorlichting en andere preventieve aktiviteiten in het Streekgewest zo goed mogelijk worden afgestemd op de behoefte in de regio. In 1989 werd door de GGD voor de eerste keer een dergelijke enquête gehouden. De GGD hoopt in het voorjaar van 1996 de resultaten van de huidige enquête te kunnen presenteren. Gezondheidsbeleid De GGD streeft ernaar de gezondheidszorg in Brabant-Noordoost zo goed mogelijk af te stellllllen op de behoefte van de bevolking. Hiervoor is het belangrijk te weten hoe het is gesteld met de gezondheidssituatie van de inwoners van dit gebied. Op basis van de gegevens over de gezondheidssituatie adviseert de GGD met name de gemeenten over het te voeren gezondheidsbeleid. Ook de GGD zelf laat zich in de keuze van haar aktiviteiten leiden door de resultaten van de gezondheidsenquête. Door het vergelijken van de huidige resultaten met de gezondheidsenquête van 1989 hoopt de GGJ resultaten te zien van de inspanningen die in de afgelopen jaren werden ondernomen. Een voorbeeld hiervan is het 'Stoppen met Roken'-project. Mede naar aanleiding van de gezondheidsenquête in 1989 is voor dit project een groot aantal aktiviteiten in de regio uitgevoerd. Willekeurig gekozen Degenen die de gezondheidsenquête ontvangen zijn willekeurig gekozen uit de bevolkingsregisters van de deelnemende gemeenten. In totaal wordt ruim 1% van de volwassen bevolking aangeschreven. Het is belangrijk dat iedereen die de vragenlijst ontvangt deze ook invult en weer terugstuurt naar de GGD. Hoe meer vragenlijsten de GGD ingevuld ontvangt, des te beter zij in staat zal zijn om voor de gemeenten en andere instellingen de situatie in kaart te brengen Deelname aan de gezondheidsenquête is uiteraard kosteloos en anoniem.

Vragenlijst De vragenlijst bestaat uit 78 vragen. Naast vragen over de lichamelijke gezondheid, worden ook vragen gesteld over welbevinden, over gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen, over de leefsituatie en over gezonde en ongezonde gewoonten. Hierdoor kunnen ook verbanden worden gelegd tussen bijvoorbeeld de leefsituatie en de gezondheid. Deze informatie is van belang voor de verdere invulling van preventieve aktiviteiten en maatregelen.

rienden laderacken KWARTJESVOLK OP BRABANTSE AVOND IN VINKEL Op zondag 12 november zullen op de Brabantse Avond in Vinkel de verteller Frans van Gessel en het bekende Kwartjesvolk optreden. De avond begint om 20.00 uur. Frans van Gessel is het pseudoniem voor Frans Smits. Hij komt uit St. Michielsgestel en hij schrijft verhalen en gedichten in het Meierijse dialect. Zijn verhalen gaan over de actualiteit maar vaak over vroeger met een humoristische inslag, Onlangs nog presenteerde hij zijn derde boek: Rooi en Zwarte Bizumme. Het Kwartjesvolk is een zestal uit Zeeland. Gezelligheid, Vrijheid en Lol staan bij deze vriendenclub hoog in het vaandel. Tijdens hun optreden stralen ze dat ook uit. Ze brengen met hun liefde voor het Brabantse lied voor veel mensen gezelligheid en plezier. En tijdens hun optreden wordt er veel gelachen door henzelf en de toeschouwers. Kaarten zijn te koop bij cafe d'n Driehoek in Vinkel, Meier.Schilderwinkel in Nuland en v.d. Doelen bloemenshop in Geffen.

OPROEP Heeft U een bijzonder jubileum? Bent U 50 jaar getrouwd of opent U een nieuwe zaak? De Redactie ontvangt graag een kennisgeving Wij komen dan bij U langs voor ~ artikeltje in de Torenklanken.

RED. 15


AKTIVITEITENKALENDER Oktober 26 KVB, excursie bakkerij Egberts - Hedel 27 KPJ, oud papier ophaalroute 2 27 Buurtver. de Vier Winden, Kinderdropping 30 Buurtver. de Molenhoek, biljarten November l Buurtver. de Vier Winden, Kindermiddag in de Bonkelaar van 2-4 uur, thema modeshow 1 Buurtver. de Vier Winden, Biljartavond ' t Berghje 2 Allerzielenviering 3 Spreekuur klachtenburo P.M.B, , Dr. Schaepmanstra. 11, 19-20 uur 4 Gezinsviering 5 Buurtver . de Vier Winden, schaatsen voor het gehele gezin 6 Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten 6 Lokale bewonersraad, klachtentel. 073- 5322529, 18- 19 uur 7 Buurtver. de Vier Winden, bingo-avond 9 KVO, uitwisseling naar afd. Vught 12 Koffie- ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum(boven) aanvang 10 , 30 uur 13 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 14 Buurtver. de Vier Winden, Kaartavond 't Haasje, 20 .00 uur 15 Lezing over Lourdes, KVO 16 KVO, ballet 'De Notenkraker' 16 KPJ, oud papier ophaalroute 1 1 7 Spreekuur klachtenburo P.M.B,, Dr . Schaepmanstr. 11, 19-20 uur 20 Buurtver. De Molenhoek, biljarten 24 KPJ, oud papier ophaalroute 2 24 Buurtver. de Vier Winden, dropping vanaf 12 jaar 26 Handwerkclub de Nijvere Handen, verkooptentoonstelling in het Oude Klooster 27 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 27 KVB, Kerstkaarten maken Stiropor in de Gouden Leeuw 29 Buurtver. de Vier Winden, Sinterklaasmiddag in de Bonkelaar van 2-4 uur voor kinderen van O tot 7-8 jaar. Surpriseavond in de Bonkelaar van 18.00 - 20.00 uur voor kinderen van 7- 8 jaar en ouder, 29 Buurtver. de Molenhoek, Sinterklaasmiddag 30 KVB, St. Nicolaasviering 20.00 uur in de Gouden Leeuw December 1 Spreekuur klachtenburo P.M,B. Dr. Schaepmanstra. 11, 19.20 uur 2 Gezinsviering 4 Buurtver. De Molenhoek, biljarten en kaarten 6 Buurtver. de Vier Winden, Biljartavond 't Berghje 16

6 11 12 12 13 15 17 18 18 18 19 20 20 21 29

Lokale bewondersraad, klachtentel, 073-5322529, 18- 19 uur Buurtver . de Molenhoek, biljarten KVO, kerstexcursie Buurtver. de Vier Winden, Bloemschikken 't Haasje, thema Kerst ZiekencomitĂŠ de Schake l , Kerstv iering Spreekuur klachtenbur o P,M , B, , Dr. Schaepmanstr. 11~ 19-20 uur KVO, kerstviering KVO/NCB KVO, kerst stukjes maken Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVB, Kerstviering 20 . 00 uur in de Gouden Leeuw KVO, kerststukjes maken Buurtver. de Molenhoek , kers ~s tukj es maken Buurtver. de Vier Winden, Kindermiddag in de Bonkelaar van 2-4 uur, thema knutselen voor de kerst KPJ, oud papier ophaalroute 1 KPJ, oud pa pier ophaalroute 2

1996 Januari 4 Buurtver. de Molenhoek, jeugd s chaatsen 14.00 - 16.00 uur 8 Buurtver . de Molenhoek, biljarten en kaarten 8 Inschrijving Peuterspeelzaal, 9,30 11.00 uur 13 Buurtver. de Molenhoek, bowlen 15 Buurtver, de Molenhoek, biljarten 18 KPJ, oud papier ophaalroute 1 22 Buurtver. de Molenhoek , biljarten 26 KPJ, oud papier ophaalroute 2 29 Buurtver. de Molenhoek, biljarten

TRUCKRUN FLIEREFLUITERS Op 25 september jl. hadden we onz e v ijfde truckrun, waar iedereen weer vol op van genoten heeft, Langs deze weg wil l en we daarom iedereen bedanken voor alle medewerking op deze geslaagde dag . *Allereerst danken we natuurlijk alle chauffeurs en begeleiders voor a lle inzet want zonder hen was het a llemaal niet mogelijk geweest. Verder danken we ook: - CafĂŠ Kerkzicht - Nul and - Drogis terij v . d . Doelen - Wihabo drukkerij - Geffen - Minigas - Nuland - Ster- videotheek - Nuland - SRV Tielemans - Garage Slaats - Theo Dirks Frituren - Transportbedrij f Wingens - Schayk - DAF v. Hooft - Veghel - Brozus Truckparts - Rosmalen - Opelclub Nederland - Peter Lunenburg - Nuland - Mevrouw Mulders - Toon School


Official Service Dealer

Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. ~

--~

~

J

-~

~ ~

<" ~ ~--:-

·é._..,. \:

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~1~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren vnn een goed ndvies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102·25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (0A192) 13018

Telefoon: (04l 02) 23144

meer verstand van v erzekeren

_, • Il

Bouvvbedrijf "BRODUS" NIEUWBOU W • RENOVATIE • ONDERHOUD • VERBOUWINGEN

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen * Autowasserette * Auto-lease * Ruitreparatie " Auto-Schade-Garant

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heeste rsevveg 29 5388 KT Geffen T e l. 041 02 - 24765

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Ij11~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

'T BERGJE 40 zitp/ootsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen

Nu ook een zoal voor feest;esl kinderfeest;es von 50 tot 60 personen Koude schotels von f 15,- tot f 45, -

* sparen

* beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

17.00- 19.00 uur

en op afspraak.

D

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 - Geffen tel. 04 102 · 2253 l

Openingstijden: Maandag 1uoensdag donderdag 10.00 • 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00- 13.00 uur

ol l

WIHABO

vAN HEEsE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 · 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

DRUKKERIJ Heestersewe g 1 1

5386 KT Geffen

Tel.: 041 0 2 -22684

fox: 0 4102 - 2 4795

Voor a l uw fam ilie- veren ig ings· e n ha nde lsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. M et opg aaf van iuiste d a tum b ij gebo or teka artjes, drukkosten gratis. Gratis fe lici tatiepakke t bij geboortekaart jes. Ook vo or copieerservice kunt u bi j ons ter echt.

Kapsalon Dro!!isterU Byouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendUk 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

KERS

PUITWERKEN B.V. Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04 102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18

Bedrijvenweg 10

5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


-

Ronnie v.d. Elzen Sjan Clement Tony v.d. Berg Antoon vd Berg Parochiekerk - Nuland Het Caraflax-team van radio Vladeracken Marcel v.d. Doelen en het clownsduo Ummetje en Pummetje - De Pinbloazers - Nuland - Regionale politie Maasland en de overige motorrijders - en zeker niet op de laatste plaats alle toeschouwers langs de route. Al met al kunnen we zeggen dat we op een hele fijne manier ons lustrumfeest gevierd hebben en daarom nogmaals allemaal hartstikke BEDANKT!! DE FLIEREFLUITERS Verstandelijk gehandicaptenclub Nuland, Geffen en Vinkel PS: De uitslag van de ballonnenwedstrijd zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

NIEUW NUMMER "AUW-N EIJTS" "Auw- Neijts" is het blad van heemkundewerkgroep Vladeracken. In dit blad komen losse artikelen voor maar ook zijn er terugkerende rubrieken in te vinden. Een vaste rubriek is "Proate over vruuger" met een interview. Een ander onderdeel is "Beroepen van vroeger", met iedere keer weer een ander u~tgewerkt beroep met afbeeldingen van oude gereedschappen. Ook de rubriek "Uit het archief"komt regelmatig terug net zoals "De geschiedenis van de Geffense kerk Aardig is verder de terugkerende pagina met een oude foto en de daarbij behorende uitleg. Kortom een stukje Geffen dat u niet mag missen, wanneer u ons dorp een warm hart toedraagt, Het tweede nummer van dit jaar is nu in de losse verkoop verkr~gbaar bij: Bosch-van Erp, Kerkstraat 7, en Lektuur en tabakschop SteenbergenLeijten, Dorpstraat 51 In deze aflevering kunt u lezen over de volgende onderwerpen: ~ Ik wit nog goed da., • • (Lezersrubri ek, over een voetbalwedstrijd van NooitGedacht tegen de Udense studenten uit omstreeks 1930). * Uit het archief: akte uit 1860 over een boedelscheiding (Fam. van Tuijl) , * Beroepen van vroeger: wever * Praote over vruuger : interview met Wim de Veer, bouwer van het onlangs verbouwde gemeentehuis. * Uit de oude doos: Aardbevingen in Geffen. 18

* *

Onbekende tekens : over huismerken en afweertekens De geschiedenis van de Geffense kerk: De Franse tijd.

Heemkundewerkgroep Vladerack

WAO & PSYCHIE De stichting WAO- Aktiviteitengroep Oss organissert, i.s.m het WAO-Platform NoordBrabant, de Landelijke Cliëntenbond en de GGZ-platforms van de RPCP's, een voorlichtingsbijeenkomst voor arbeidsongeschikten die ~kampen met psychische stoornissen en dit jaar een oproep verwachten voor de eenmalige herbeoordeling inzake de TBA. (Terugdringen Beroep Arbeidsongeschiktheidregelingen) . Op er nu de

deze middag vertelt een deskundige wat veranderd is en hoe psychische klachten gewoon worden bij de beoordeling van mate van arbeidsongeschiktheid .

Een medewerker van het WAO-Platform (dit is een organisatie van en voor arbeidsongeschikten) vertelt hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een beoordelingsgespre~ De voorlichting vindt plaats in: PLAATS

DATUM

TIJD WAAR

OSS

8 november 1995 : 09.40 - 12.00 uur Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17

Voor nadere toelichting kunt u op dinsdag en donderdag tussen 09.30 tot 12.00 uur bellen naar: 0412 - 644884

Meubel en Antiekhandel 't Oude Klooster Wegens opheffing TOTALE LEEGVERKOOP bankstellen, eethoeken, kasten enz. alles tegen sterk verlaagde prijzen. tel. (0412) 48 15 84 Lithoyen t.o. de kerk.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om:

-

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-Il. Nisteir""IJ CQothstraat 31 Geffen '6' 04102 - 22041

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

cl.

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 -1 3594

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG• EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

• IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

* *

*

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van slerpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines _r:r.::)

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 2 l3 13


WIJ LOPEN G G OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de d iensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 2S426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS- SELASTINGAOVISEURS-JURISTEN

Kantoren in;

Alphen Beneden-Leeuwen Berg en Dal Sla.del Boxmeer Breda Deurne Diessen Gemert Goes Helmond ¡s- Hertogenbosch Hulst Mill Nijmegen Oirschot O isterwijk Oostburg Oosterhout Oss Ouel~nbosch Roosendaa) Rosmalen Slnt Oedenrode Someren TIiburg Uden Valkenswaard Veghel WaalwlJk Wanroij

COLLECTE PRINSES BEATRIX FONDS Naar aanleiding van een oproep in de Torenklanken, hebben er zich een aantal personen 'spontaan' aangemeld om mee te willen collecteren voor het Prinses Beatrix Fonds . Dit is erg fijn en daarvoor mijn dank, De collecte van het Prinses Beatrix Fonds heeft in totaal f 1,997,15 opgebracht, Wij danken iedereen nogmaals hartelijk voor de medewerking en hopen een volgende maal weer een beroep op U te mogen doen. Namens het plaatselijk comitĂŠ 3jan 20

HANDWERK VERKOOP Op zondag 29 oktober is er weer de handwerkverkoop van de bejaarden, vrijwilligers en dagopvang vanHuize de Heegt. De verkoop begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur. Deze keer varieerd de verkoop weer van pluche beestjes tot allerlei kerstspullen. Iedereen is van harte welkom in Huize de Heegt, Veldstraat 1, Geffen.