Torenklanken 1995 - nr 15

Page 1

33e jaargang

I

nummer 15

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

september 1995

en en

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

W.K. DOWNHILL In de week van 17 t/m 24 sept . zullen Wilfred en John van de Haterd uit de Dr. Poelstraat deelnemen aan het W.K. Down Hillafdaling op de Mountainbike dat gehouden wordt vl akbij Freiborgh (Duitsland). De Geffense bouwvakkertjes, zoals ze door hun buitenlandse sportvrienden genoemd worden, maken al 3 jaar deel uit van het Nationale team van de K.N.W.U., Onlangs deden ze mee aan de E.K. te Splirluv Mlyn te Tsechië. Wilfred was de enige Nederlander die de finale haalde en op de 31ste plaats eindigde, John werd in de halve finale uitgeschakeld, door pech. John en Wilfred doen het dit jaar erg goed in het Down Hill gebeuren, vooral omdat de top 30 meestal uit Profs en Fabrieksrijders bestaat. John en Wilfred rijden soms 200 tot 2800 km in een weekend, meestal ' s nachts om toch weer 's maandags op tijd op hun werk te verschijnen. Ze krijgen dan ook zowel van de Gebr . van Wanrooy en Henk Schuurmans alle medewerking om aan de buitenlandse wedstrijden deel te nemen. Bet vele reizen vinden ze alle twee wel vermoeiend, maar toch wisten ze dit jaar in verschillende wedstrijden op de le, 2e, 3e, 4e of Se plaats te eindigen. Niet slecht voor de 2 bouwvakkertjes uit zo'n vlak land

JEUGDSECTIE G'68 ZOEKT NIEUWE LEDEN Hallo jonge Geffenaren, Volleybalclub G1 68 zoekt nog nieuwe jeugdleden voor haar jeugdteams. Jongens en meisjes C-jeugd (12-14 jaar) en mini's (9-11 jaar) zijn méér dan welkom. Interesse?? Kom eens een keertje gratis meetrainen op vrijdag (C- jeugd) van 19 .0020.00 uur of woensdag (mini 's) van 18.0019.00 uur. Geef vooraf wel even een seintje!!! Antoine Jansen, tel. 22734.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gevonden: Vrachtwagenwiel met velling en splinternieuwe hand. Inlichtingen bij Frans van Dinther, Bergstraat 6, tel . 24180.


............................. ........................ , ... ··············•·············

ir;··:ïiw····....:..

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

'Î7

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

"'""'

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN SCHOENEN & SPORT

~.. :.( VAN TUIJd~- b ~ :::::::::::::::::::!:::::::!

makelaar IJ v

0 /J.0SPIERINGS

~

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102·21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOKOSTEN

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

Telefoon: 04102 - 23719

OMLAAG!

BOVAG EN APK STATION

••••••••••••••••••

J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


EFFE BUURTE MÉ ...... RUUD VAN NISTELROOV (19JR> In de sportpublicati es van het vorig seizoen werd hij :'één van de weinige lichtpuntjes' en 'een van de grootste bel often' van F.C. Den Bosch genoemd! En jawel • •.• De prestaties van Ruud van Nistelroóij in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, werden in Voetbal International gewaardeerd met maar ltéfst 8 punten en een plaats in het Elftal van de Week. Daarnaast heeft hij al twee 'sterren' verzameld in het Brabants sterrenkl assement. Een klassement ingesteld door het Brabants Dagblad waarbij sportjournalisten de beste spelers 'sterren' toekennen. Jammer genoeg werd hij in diezelfde eerste wedstrijd geblesseerd. Ruud is op jonge leefti jd begonnen met voetballen bij Nooit Gedacht. Op 14- jarige leeftijd deed hij ui t zichzelf een verzoek aan voetbalvereniging Margriet te Oss om daar te mogen komen voetballen. Z'n wens was om ooit betaald voetbal te kunnen spelen en bij een grotere amateurvereniging kwamen toendertijd gemakkelijker mensen kijken naar talenten . Na een proefwedstrijd kon hij lid worden bij Margriet . In Geffen werd hem dat toen niet in dank afgenomen. "Maar" zegt Ruud "het was puur alleen om de stap te kunnen maken". En die stap werd gemaakt! Nadat de scouts van Den BÓsch hem een achttal wedstrijden hadden gevol gd kon hij bij de A- jeugd begi nnen d.w.z. vier keer in de week trainen en voor vervoer en sportspull en werd gezorgd. Met z'n 17 jaar kreeg hij een jeugdcontract aangeboden samen met een jongen uit Uden en dat was voor de eerste keer in de historie van F.C. Den Bosch op zo'n jonge leeftijd. Ruud trainde t oen 1 keer per week mee met het le elftal en daar was hij piepjong tussen de mannen van 25 - 35 jaar. "Dat was een hele overstap, maar een mooie ervaring" vindt Ruud "waar ik veel van geleerd heb". Hij maakte zijn debuut in het le elftal in '93 in de uitwedstrijd tegen Den Haag, waar hij de 2e helft mocht invall en. Daarna volg de een 3-jarig contract. I n het seizoen '94- '95 gi ng het niet goed met Den Bosch: ze behaalden 12 punten uit 34 wedstrijden, waarvan Ruud er 15 meespeelde . Gelukkig kun je in dele divisie niet degraderen, dus is er dit seizoen weer een nieuwe kans. Ruud z'n vader (zelf trainer bij Margriet) gaat alle uit- en thuiswedstrijden mee en de rest van het gezin en de beide opa's komen regelmatig thuis kijken . "Dat is wel belangrijk" zegt Ruud "ze moeten er thuis achter staan, anders red je het niet . Maar dat zit bij mij thuis wel gooed!" Het 3-

jarig semi-profcontract werd onlanB,S verbeterd en ...• hoe snel kan een carri ere gaan! Korte tijd daarna bood F.C. Den Bosch hem een 4-jarig ful l-profcontract aan. En daar heeft Ruud ja op gezegd. Dat betekent twee keer per dag trainen en dan vier keer in de week . Zijn studie commerciële economie wil hij dan vervolgen met avondcursussen. "Het is evenwel een aparte wereld" zegt Ruud . "Iedereen wil prof wor den en zodoende strijdt ook ieder voor zich. Daar moet je goed tegen kunnen. Niet allëea~ voetbalkwaliteiten gelden, maar je moet mentaal ook sterk in je schoenen staan. Zo'n c l ub i s veel afstandelijker als je eigen dorpsclub . Prestaties tellen en daardoor is er een zekere onderlinge rivaliteit. M'n medespelers noem ik liever collega's dan vrienden . Ik ben maar steeds van m'n eigen kwaliteiten uitgegaan". Dat die er zijn i s intussen wel duidelijk en een jongensdr oom is uitgekomen. Veel Geffense mensen zijn hiervan getuige, want er komen er best wel veel in Den Bosch kijken. "Dat vind ik hee l leuk" zegt Ruud "ik wil ze daarvoor beda nken". Dat is een goede stimulans". Wij wensen Ruud veel succes toe en misschien zien we hem wel eens op t.v . in de sportuitzending van de NOS op zondagmiddag. "Dan moet ik wel scoren" zegt Ruud "want daar l aten ze alleen de doelpunten zien van dele divi s i e-wedstrijden" .

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e . d. kunt u terecht bij

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritsslüitingen Molenberg 6 t e l. 04102-24850 ma t/m za 09 . 00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.

DANKBETUIGING Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele felicitaties en blijken van waarderingen, die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn 25 jarig onderwijsjubileum. welke ik op 25 aug. '95, samen met de kinderen v.d . Mariaschool in Geffen heb mogen vieren. Deze prachtige dag zal a l tijd een herinnering bli jven aan deze mijlpaal i n m'n leven Ook namens mijn man en kinderen hartelijk dank. Riet Jansen. 3


WIHABO

DRUKKERIJ Heester seweg

1l

Tel.: 04102-22684

&A. '

* BLOEMEN * PLANTEN

fox: 04102-24795

Voor al uw familie- verenig ingsen hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 co llecties. Met opgoof von juiste datum bii geboortekaartjes. drukkosten gratis. Gratis felicita tiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen

5386 KT Geffen

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 2200 J fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café 't Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agtdi Jo u.fin1ttt IBLEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker!!


GEWOON DOORGAAN Op 14 augustus was het precies 65 jaar geleden dat Jas en Di en de Haas in het huwel i jksbootje stapten. Drie dagen later vierden ze dat samen met hun 5 kinderen, 8 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen in 't Haasje. Een huwel i j k van 65 j . r ..• het is toch wel een unicum. Vandaar ook dat mijn eerste vraag is als ik bij Jas en Dien binnen ben: Wat is jullie geheim? De twee kij ken elkaar eens lachend aan en zeggen: "Oh, gewoon doorgaan. Er is echt geen geheim hoor. En hopen dat je all etwee gezoud mag blijven". Gezond zijn ze nog, al wo:dt Dien sinds een heupoperatie wel beperkt in haar bewegingsvrijheid . Maar dat "gewoon ~~orgaan" geloof ik toch niet zo , want tiJdens ons gesprekje merk ik dat Jas en Dien wel degeli jk meer doen: Dat vonkje tussen die twee is er nog steeds. Als ik bijvoorbeeld vraag hoe ze elkaar hebben leren kennen, kijken ze elkaar (alweer lachend) aan en vertelt Jas: "Ik ging altijd naar het voetbal kijken. In die tijd heette de Geffense club nog GVV en speelde bij De Hoeve. Daar . k ' Il zag ik Dien .••• • Ja,het was meteen raa. Hun huwelijk in 1930 was niet echt een groot feest. Dien: "We gingen te voet naar de kerk en dat was alles". Maar h.et echtpaar de Haas heeft de schade nu rui mschoots ingehaald. Na een uitbundig 50- en 60- jarig huwelijksfeest, zagen ze nu eerst wel wat op tegen het feest van 17 augustus. Maar nu het achter de rug is, zijn ze dolgelukkig dat ze het nog hebben mogen meemaken. Het was een geweldige dag: "We gingen eerst naar de H.Mis in de kerk. En daarna naar 't ;Haasje. Daar hielden we een_recep-

tie. De burgemeester en twee wethouders en pastoor Spijkers kwamen ons fel i citeren, we kregen een bloemstuk van dokter Smit en heel de buurt was aanwezig. Di e hadden ook ons huis prachtig versierd. Er waren wel meer dan 100 mensen op de receptie. Ook de harmonie kwam nog een aubade brengen. Hi erna hebben we met de f amilie nog een koffietafel gehad." En nu gaan Jas en Dien weer door met hun leven. Jas heeft na een druk leven waarin hij mensen reed voor ondermeer Heijmans nu volop tijd voor zijn duiven. Lange tijd heeft hij ook alle wedstrijden van Nooit Gedacht bezocht, maar nu Dien wat moeite heeft met lopen blijft hij thuis. Dien zelf vermaakt zich door te handwerken en te puzzelen. De redactie van Torenklanken we nst jullie nog een gelukkige tijd toe en zoals ik al zi j: Tot over 5 jaar op jullie 70-jarige bruiloft, want jullie gaan natuurlijk gewoon door . ..•...• . Red.: Anita

DANKBETUIGING Op deze manier willen ~ij iedereen bedanken die van ons 65-jarig huwelijksfeest een onvergetelijke gebeurtenis heeft gemaakt . Speciaal noemen wij B & W van Geffen, Pastoor Spijkers, dokter Smit, fami l i e, vrienden en de buurt. Allemaal nogmaals heel hartelijk bedankt! Jas en Dien de Haas, ki nderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

5


van 7 t/m 11 augustus Hoi alle Geffense kinderen en ouders, De vakantieperiode ligt al weer even achter ons. Maar waarschijnlijk denk!en:. jullie nog vaak terug aan die fantastische laatste week van de vakantie. Toen vond namelijk de twaalfde jeugdvakantieweek plaats bij de Bonkelaar en weer met veel succes. Dit jaar stond de week in het thema van Spoken en Griezelen. En gegriezeld hebben we zeker! Het terrein was geheel aangekleed in de spookstijl met een heus spookkasteel en spoken. Op maandagmorgen stonden maar liefst 160 kleine spookjes voor onze ingang, die er zo te zien veel zin in hadden. De kinderen moesten het terrein betreden via een donkere spokktunnel, met reusachtige spinnen en vleermuizen, levensechte spoken en een enorme griezel aan het plafond. Na deze enge hindernis beginnen we met het zingen van het weeklied en daarna gaat direct het weekverhaal van start. Op het podium voor het reusachtige spookkasteel staat een heulen kist . Er klinkt een zacht gekreun uit de kist en het blijkt dat er een lief klein spookje met de naam Jopie in opgesloten zit. De kinderen willen hem bevrijden, maar dan verschijnt met veel bombarie in de hoogste toren van het kasteel een groot wit spook. Het is "Gruizel" het gemene spook, die ons verbiedt om de kist aan te raken . Gruizel heeft Jopie opgesloten om dat hij geen echt spook is en niet in het spookkasteel mag wonen. Jopie begint harder te grienen en uiteindelijk krijgen we Gruizel zover om Jopie uit de kist te laten. De kinderen krijgen een week de kans om van Jopie een echt spook te maken. Dan gaat de kist open en Jopie verschijnt in een bontgekleurd bloemetjesgordijn. Na de indeling van de groepen en het bouwen van de hutten werd er maandagmiddag een spel circuit gehouden met hints, bingo, memory en meer. Aan het eind van de dag moest Jopie weer terug in de kist . Dinsdagmorgen is Jopie blij dat hij weer uit de kist mag. En hij raakt door het dolle heen als hij merkt dat het onderste stuk van zijn spooktenu al spierwit is geworden. Vandaag spelen de kinderen een bosspel en bij de Bonkelaar worden een aantal kleine activiteiten georganiseerd. 's Morgens vertrekt de helft van alle kinderen naar de Nulandse bossen voor het "enge geluiden basspel" . In het bos $aan ze op zoek naar een 6

aantal enge geluiden, zoals een gierende . wind of een piepende deur. Bij ieder geluid moeten ze een klein spelletje doen voordat ze op zoek mogen naar het volgende geluid op hun scorekaart. Tegelijkertijd doet de andere helft van alle kinderen . mee met kleine activiteiten zoals het schmincken en het appels poffen. 's Middags gaan deze groepen naar de bossen en andersom. Jopie heeft deze dag heel wat spokenstreken geleerd. Als woensdagmorgen de kist weer open gaat, is Jopie al voor de helft in het wit gekleed. Jopie danst over het podium van geluk, maar Gruizel boven in de toren vindt het maar niks. Vandaag wordt er geknutseld in spookstijl. Er kunnen verschillende dingen gemaakt worden, zoals een eng masker, een kijkdoos of een kleurplaat. De kinderen en Jopie genieten met volle teugen. Op een spookspelencircuit doen alle groepen hun best om de meeste punten te vergaren. De spelen hebben toepasselijke namen zoals: "spook erger je niet en het vliegende k spook". De woensdag vliegt voorbij. De volgende dag is de sleutel van de kist van Jopie kwijt. Hoe moet dat nou? Als Jop¡ pie in de kist blijft , kan hij geen spokenstreken meer leren. Gruizel wordt erbij geroepen, maar die weet van niets. Uiteindelijk kan Jopie zich toch bevrijden met de hulp van de kinderen. Op donderdagmorgen is er een spokenjacht in het dorp. Alle groepen gaan ijverig zoeken en komen bijvoorbeeld een snoepspook en een bloemetjesspook tegen. Van ieder spook krijgen ze een puzzelstukje waarmee ze aan het einde een woord kunnen vormen. Deze woorden geven samen de aanwijzing waar de sleutel van de kist verstopt ligt. Na het eten gaan de kinderen waterspelletjes doen om wat af te koelen. De een wat minder en de ander drijfnat van top tot teen . Tijdens de oudermiddag kunnen de kinderen de ouders rondleiden op het terrein en er is gelegenheid om foto's bij te bestellen. Ook wordt er een soort "Doet ie 'tof doet ie 't niet" gespeeld met de kinderen, de leiding en de ouders. Op donderdagavond mogen de oudere kinderen blijven slapen. Natuurlijk gingen we eerst wat spoken in de bossen. Eerst werd er een levend konijnenjacht gespeeld. Daarna begon het hoofdspel waarbij in groepjes spoken met aanwijzingen gezocht werden. Maar dat was niet alles. In het bos Z\orenen ook nog een weerwolf, een vampier en Gruizel rond, Dat was af en toe goed schrikken. Terug bij de Bonkelaar werden de kinderen direct in de pyama's gehesen en moesten ze richting bed. Nog even wat nakletsen en schijnen met de zaklampen en toen ging iedereen moe slapen. Op vrijdagmorgen begonnen alle kinderen natuurlijk eerst met wat ochtendgymnastiek, zodat ze een flinke honger hadden bij het gezamelijk ontbijt. Na het ontbijt was de grote test: als Jopie een echt spook was


zou hij moeiteloos Gruizel de stuipen op het lijf kunnen jagen. Maar dat lukte niet. De kinderen kwamen toen met een idee. Ze hebbe gemerkt dat Gruizel tijden het ontbijt niets van melk moest hebben. We gingen direct aan de slag. Er werden een aantal boeren in de omgeving gebeld en alle groeper. kregen een grote fles mee om melk te halen. Alle groepen kregen een uitgebreide rondleiding op de boerderij. Terug bij de Bonkelaar werd alle melk verzameld en werd opnieuw Gruizel erbij geroepen. Toen Jopie de grote emmer met melk tevoorschijn haalde werd Gruizel lijkwit en ging lopen . Jopie was geslaagd en mocht in het spookkasteel komen wonen. Op vrijdagavond speelde het theater Vandenbulck de grappige voorstelling: "Onder de voeten kietelen". Aansluitend was er weer als vanouds een groot kampvuur. Bij deze willen we de Winkeliers- en Horecavereniging en de Bouw en Houtbond afdeling Geffen bedanken voor hun gulle f i nanci~le bijdrage. Verder willen we alle boeren bedanken, waar we zonder problemen terecht konden voor een rond l eiding. Een bijzonder woord van dank ook aan alle vrijwill i gers en met name onze hoofdrolspelers, Gruizel en Jopie, die Jeugdvakantieweek 1995 tot zo'n succes hebben gemaakt.

NIEUW in onze zaak ons eigen

JEANSMERK

"FRONTERA" "Carbone"

uitstekende kwaliteit perfecte pasvorm en wassing normale winkelpriis: f 69,95 Nu alleen in Nuland:

f 39,95 f 100,-

ter kennismaking:

3

of

voor

tevens schitterende aanbieding kinder basic spiikerbroeken

___nl

,("""';\

..,.

,._,...______

v.d. bosch mode Kerkstroot 31 · Nuland

Tot volgend jaar, Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

Secretariaat: Kapelsttaat 61 5386 BR Geffen gem. Maasdonk Tel 04102-24198

STICHTING REIK ELKAAR DE HAND

T.E.M. Brabant B.V. Tankstation Exploitatie Maatschappij Voor ons Shell station "Den Hanenberg", Rijksweg A50, Heesch. hebben wij direct plaats voor een

Geachte lezers,

PART-TIME

Vanuit Geffen verleent de Stichting: REIK ELKAAR DE HAND, kleinschalige hulp aan het voormalige Yoegoslavië, Albanië, Slowakije, Roemenië en Hongarije. Voor het voormalige Yoegoslavië is alles nodig!!!! Vooral veel goederen zoals levensmiddelen, medicijnen, zeep en natuurlijk kleding. Op dit moment verlenen wij extra hulp aan 200 weeskinderen in Perusic (Kroatië). Daar is gevraagd om kinderkleding, speelgoed, zeep en kinderschoeisel. U kunt uw gebruikte kleding brengen bij: Fam. Haver, Kapelstraat 61, 5386 BR Geffen, tel. 04102- 24198. Op dit adres kunt u een folder meenemen met meer informatie over ons werk.

SERVICE MEDEWERKER Wij zoeken een enthousiaste jongeman die bereid is om op onregelmatige tijde") in de weekenden te willen werken. Voor informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met dhr. F. Klunder. telefoon 04102-21217.

7


EERSTE LUSTRUM TRUCKRUN FLIEREFLUITERS! Een lustrum! Ja, het zal alweer de vijfde keer zijn dat de verstandelijk gehandicaptenclub "De Flierefluiters" een truckrun organ~seert. Dit jaar zal deze op 23 september zijn en zullen we net als andere jaren weer met± 25 vrachtwagens een tocht door de omgeving maken. Dit jaar zal de samenkomst op het kerkplein in Nuland al om 12.30 uur zijn. We willen de middag, om ons lustrum te vieren, beginnen met een ballonnenwedstrijd die voor iedereen geheel gratis is en waarbij de eerste prijs een verrassingspakket t.w.v. f50,zal zijn. Omstreeks 13.30 uur willen we vertrekken en via Heeseind naar de Kruisstraat rijden waarvandaan we om± 14.00 uur weer terug in Nuland zullen zijn. We rijden langs "De Hooghei" en over Kaathoven naar Vinkel waar we om± 14 . 45 uur zullen zijn. Via de Koksteeg rijden we naar Heesch en vervolgens richting Ravenstein. In Schaijk houden we een korte pauze, en om 16.00 uur rijden we weer door richting Reek. We rijden vervolgens via Oss naar Geffen waar we omstreeks 16.30 uur door de Dorpsstraat willen rijden om dan via de Groenstraat weer terug in Nuland aan te komen. Er zullen dit jaar, als extra attraktie 3 antieke vrachtwagens mee rijden . We hopen dat we veel toeschouwers en deelnemers voor de ballonnenwedstrijd mogen verwachten, zodat het een fantastisch feest wordt. We vragen tevens uw begrip wanneer u enige hinder van het convooi mocht ondervinden . Tot ziens op 23 september! DE FLIEREFLUITERS . Na de vakantieperiode zullen we in september weer het nieuwe seizoen starten met de Flierefluiters. We hebben weer heel wat op het programma staan. Onze jaarlijkse Truckr un bijvoorbeeld, die op 23 september gehouden wordt. Verder hebben we o . a. een playbackmiddag en eenbingomiddag . 8

Maar het afgelopen seizoen hebben we ook niet stil gezeten. In de Hazenkamp hebben we ons met knutselen en spelletjes bezig gehouden. Ook hebben we een mooie rit met twee huifkarren gemaakt. We reden over Vinkel naar Berlicum waar we halverwege een stop hadden. Midden in het bos kregen we broodjes en chocolademelk. Op de rommelmarkt is ook heel wat gesnuffeld en gekocht. Niemand ging met lege handen naar huis. Om onze lenigheid te testen gingen we in Nuland naar een gymzaal. Deze middag hebben · nie · t" ged aan. we "levend mens-erger-JeDaarna zijn we met een bus naar een dierenparkje in Best geweest, Hier zagen we verschillende dieren. Ook waren er dieren die je kon aaien. . . Op het eind van het seizoen maken we altiJd een uitstapje, Afgelopen seizoen zijn we naar Bobbejaanland geweest, waar iedere Flierefluiter zich heeft kunnen uitleven. Voor het komende seizoen hopen we de oude en nieuwe Flierefluiters fluitend tegemoet te zien. Groetjes, de leiding.

TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID VREDESWEEK 1995: 17 t/m 24 september. Ook dit jaar verzorgen de M.O . V, groepen uit Geffen, Nuland en Vinkel gezamelijk een eucharistieviering in de Vredesweek. Deze vredesviering zal plaatsvinden in de parochiekerk van O.L. Vrouw van de Rozenkrans Lindenl aan 22 in Vinkel op zondag 17 se~tember a.s. om 10.00u. De H.Mis zal voorgegaan worden door Deken Spijkers, Pastor Verbakel en Diaken van Herwijnen; tevens zullen de drie gemengde kerkkoren uit Maasdonk hun medewerking verlenen . Na afloop van de viering vindt er in 't Dorpshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 in Vinkel een optreden plaats van de bekende Vinkelse zangeres Lya de Haas! Dit optreden zal ongeveer een half uur duren, IEDEREEN IS HIERVOOR HARTELIJK UITGENODIGD! Het entree is gratis; koffie, limonade en cake staan klaar . Wij hopen dat vele mensen de viering en het optreden zullen bijwonen!!! De zondagsvieringen in de kerken van Geffen en Nuland komen die zondag te vervallen. Vervoer naar de kerk in Vinkel kan worden geregeld: voor Geffen, opgeven bij Jopie van Doorn tel 22845, voor Nuland, opgeven bij Ineke Boon tel 25147.


Apotheek Geffen-Nuland B.V. Mw. Drs. MJ.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48, 5386 AN Geffen Tel. 04/02-24699 - Fox 04/02-24499 Bank: Rabobonk nr. 17.04.74.5 77 Postbanknr. v.d. bank 1074951

KIND EN APOTHEEK Het apotheekthema voor de maand september en oktober is gericht op ouders met kinderen van 2 tot 18 jaar. Er wordt aandacht besteed aan veel voorkomende kinderkwaaltjes. OORPIJN Als een kind plotseling heftige oor pijn krijgt, dan is dit meestal het gevolg van een middenoorontsteking, zeker als het kind ook nog verkouden is en koorts heeft . Na een tijdje kan het oor gaan 'lopen'. Er komt dan vuil uit en de pijn is gezakt. Het verwaarlozen van een middenoorontsteking kan tot complicaties leiden. Gebruik nooit langer dan dan 3 dagen een pijnstill ende oordruppel met lidocaine of paracetamol-zet pi llen en raadpleeg uw huisarts . Oorpijn kan ook worden veroorzaakt door een ontsteking van het uitwendige oor . Door aanwezigheid van vocht kunnen zich bacteriĂŤn of schimmels ontwikkelen. Ook door peuteren of teveel reinigen kunnen irritaties optreden, die pijn en jeuk kunnen veroorzaken. Gebruik l iever geen wattenstaafjes. Hiermee kunt u het trommelvlies beschadigen en propjes oorsmeer verder het oor induwen. OOK HOOFDLUIS GAAT WEER NAAR SCHOOL Luizen zijn 2 tot 4 mil imeter lang en hebben een grijsachtige of rode kleur, De eitjes (neten) zien er uit als witte pitj es. Iemand kan hoofdluis krijgen door lichamelijk contact en via kledi ng of beddegoed. Het belangrijkste symptoom is jeuk. Als uw kind plotseling veel gaat krabben, kunt u door stevig kammen boven een vel wit papier controleren of er sprake i s van hoofdluis . Hoofdluis kunt u behandelen met een hoofdlotion, bv. Loxazol of Prioderm. Besmette kleding en beddegoed kunt u in de kookwas reinigen, toiletartikelen kunt u met geketoneerde alcohol 70% ontsmetten. Hoofdluis gaat niet vanzelf over en blijft besmettelijk. Licht daarom de schoolleiding in . ZWEMBAD EN SPORTZAAL, BRON VOOR WRATTEN Wratten worden veroorzaakt door een virusinfectie. Het virus wordt vaak verspreid in zwembaden, doucheruimtes en sportzalen. Laat uw kinderen op dergelijke plaatsen zoveel mogelijk schoenen dragen. Wrat ten zijn onschuldig en verdwijnen na enkele maanden vanzelf. De huisarts kan ze verwijderen door ze weg te snijden of te bevriezen. U kunt zelf de wrat aanstippen met een aan-

stipvloeistof voor wratten. Dek de gezonde huid rondom de wrat af met vaseline of leg een pleister met een gaatje over de wrat. GOEDE HYGIĂ‹NE VOORKOMT LANGDURIGE WORM INFECTIES Kl eine kinderen he bben nogal eens last van een worminfectie, waarbij het meestal gaat om aarsmaden. Dit zijn dunne, witte, draadvormige wormpjes van ca. 1 cm lang, die in de ontlasting te zien zijn. Besmetting ontstaat door besmet voedsel of bv. in de zand bak. De eitjes komen vi a de mond naar binnen . In de darm ontstaan daaruit wormpjes, die rond de anus weer nieuwe eitjes leggen . Deze veroorzaken de jeuk. Door krabben komen de eitjes onder de nagels terecht, waar joor het kind zichzelf en anderen weer kan besmetten. Worminfecties zijn erg besmettelijk. In de apotheek zijn hiervoor (ook zonder recept) mebendazol-tabletten verkrijgbaar. Voorkom infecties door de handen na elk toiletbezoek en voor elke maaltijd goed te wassen, de nagels kort en schoon te houden en vingercontact met neus en mond te vermijden. DE "R" IN DE MAAND Zodra de "R" in de maand komt, hebben kinderen van 4 tot 7 jaar extra vitamine D nodig . Kinderen tot 4 jaar hebben het hele jaar extra vit amene D nodi g. Er zijn vitamine D druppels en tabl etjes. FLUOR VOORKOMT TANDBEDERF De volgende richtlijnen k~nt u aanhouden voor fluortabletjes. Kinderen tot 2 jaar: 1 tabletje per dag+ een peuterfluortandpasta. Kinderen van 2 tot 4 jaar: 2 tabletjes per dag + een peuterfluortandpasta. Kinderen van 5 jaar en ouder: minimaal 2 maal poetsen met gewone fluoridetandpasta. teveel fluoride is ni et goed. Hierdoor kunnen vlekj es op het tandglazuur ontstaan. DE GIFWIJZER IS EEN BELANGRIJK HULPMIDDEL Al s u kleine kinderen heeft, is het belangri j k dat u weet hoe u in geval van vergiftiging moet handelen. In de apotheek is een gifwijzer verkrijgbaar, waarop u eenvoudig kunt zien wat u moet doen als u kind bv, de brandspiritus voor limonade heeft aangezien , Waarschuw direct uw huisarts en laat uw kind nooit braken als het een bijtende of vluchti ge stof heeft ingeslikt. Hierdoor kan de slokdarm beschadigd worden. Wel kunt u het kind veel laten drinken. Mw . M.J.H. Knippers, apotheker. Wilt u meer weten over dit onderwerp? In de apotheek ligt een informatiefolder voor u klaar 9


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5 Geffen, Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 2l252 Alarmnummer: 23697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 3.3 Nuland, Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 21320 Fax: 24889 Alarmnummer : 25153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel" Platanenstr aat 9 Vinkel Apo theekhoudend huisarts: A,v, Heyningen Tel .: 23427 Avond- en nachtdiensten: (van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond : A. van Heyningen Dinsdagavond : J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 09-10 sept . Nuland 14-15 okt. Geffen 16-17 sept. Geffen 21- 22 okt. Nuland 23-24 sept. Nuland 28-29 okt . Geffen 30-01 okt. Vinkel 04-05 nov. Vinkel 07-08 okt. Nuland 11-12 nov. Geffen

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 24699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17 . 30 uur . za . van 12.00 tot 13.00 uur . Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel .: 24699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma t/m vr . open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktij k i n Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

PRAXTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 24312 Behandeling volgens afspraak . Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J. Schoonis ; Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel.: 23445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 23445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak .

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d . Bovenkamp Mw. C.A . van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.: 21491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr. : 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17 .00 uur

Vakanties: A.v.Heyningen 02 sept. t/m 24 sept A. Smit, E.Smit-Nahon 23 sept.t/m 01 okt. ZIEKENFONDSEN: In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nu* C-Z-groep, mobiel kantoor! woensdagmiddag land i s tijdens vakanties altijd een assis14.30 - 15.30 uur , op het Dorpsplein te tente en een huisarts in de eigen praktijk Geffen. aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel *~ Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, ook verwezen worden naar de waarnemende spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, huisartsen van de andere praktijken die Wijkgebouw , Kloosterstraat 3a te Nuland. niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/ A. Smit-Nahon of J. VisREGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK schers is de eigen praktijk maar halve daWERK IN HET MAASLAND: gen geopend. Tel.: 04120 - 23880 (dag en nacht bereikDe praktijken zijn helemaal gesloten op: baar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 Vinkel: 06 okt, 06 nov. - 10.00 uur , in het KruisgeGeffen: 03 nov , 24 nov . bouw te Geffen, tel.: 21990 Nuland: 27 okt, 17 nov. 10


BUREAU VOOR RECHTSHULP:

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE

Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 04120 - 30055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

MAASDONK

BUREAU SLACIITOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss, Tel .: 04120 40845 (hulp is kosteloos)

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALIOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's- Hertogenbosch Tel.: 073 - 125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.0C en van 13.30 - 15.30 uur.

JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Punt. Tel.: 04120 - 25673/47214 (Elke werkdag vanaf 10.00 uur). Inlooptijden: rna,di,do van 14.00 wo van 16 .00 vr van 10.00

Informatie - 17 .00 uur - 20.00 uur - 13.00 uur

De Lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting, Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adressen: De heer H.v.d.Broek, P. v . d.Elsenstraat 9 te Geffen, tel.: 04102 - 22529 Mevr. A.Vos-v,d,Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 04102 - 21536 De heer ~.v.Zantvoort, Burg.Teunissenstraat 15 te Nuland, tel.: 04102 -21521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen, dinsdag 09.00 - 09.45 uur Mariaschool 09.50 - 10.50 uur Aloysuisschool woensdagl2.30 - 13.30 uur Dorpsplein zaterdagl0.15 - 12.00 uur Dorpsplein

WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - .13.00 uur op het Dorpsplein. PIT: Postagentschap in Super 3, Tel. : 25390 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.30 - 12.15 uur 13.15 - 17 . 30 uur 09 . 30 - 12.30 uur

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST

DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling die wij mochten ondervinden bij het overlijden van mijn man, ons pap, opa en overgrootvader Wim van Griensven. willen WlJ familie, vrienden en bekenden, pastoor Spijkers, huisartsen Dhr Smit, Mevr. Smit-Nahon, Dhr. Visser, directie personeel en bewoners van Hui7e "De Heegt", van harte bedanken. Het is voor ons een grote troost en steun geweest. Mevr. G. v. Griensven-v. Zeeland, kinderen , kleinkinderen en achterkleinkind.

De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorgin! verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 04120 22678,

ma. t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Spreekuur Ouder- en Kindzorg

Woe. 14.30 - 15.00 uur Tel.: 21315 Uitlenen van Verpleegartikelen

* Kantoor Geffen, Dorpstraat 37, di. en do . 13.30 - 14.00 uur

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN Gedipl. Voetver:wrger, Lid LO.V.

Behandeling vlgs. afspraak Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN

Tel. 04102 - 22593 K.v.K. nr. 74620 2 11


ROND DE DORPSPOMP Wat zijn we weer trots. Op ons dorp Geffen! Duizenden bezoekers, meer dan ooit, bezochten Geffen en genoten van de bijzonder attractieve Boerenmert 1995. Weer mooier, beter van opzet, een prachtige parcours. Mogelijk zou een bewi jzering de keuze van de bezoekers vergemakkelijken. Of we moeten de Dorpsstraat verbreden. Er was tussen twee en vier uur geen doorstroming meer. Bordjes:Klein vee, Friese paarden, Rundveekeuring, Boerenbedrijvigheid, Volksdansen enz. kunnen misschien bijdragen tot een betere doorstroming. Vanaf een bepaald tijdstip zou men met Gidsen kunnen werken, die de bezoekers meer richting Lambertusstraat geleiden, zodat er een betere verdeling ontstaat. Maar duizenden bezoekers hebben verbaasd gestaan van wat Geffen presteert en allemaaJ presenteert. Een perfecte organisatie zorgde ervoor dat alles vlotjes verliep. We zijn de weergoden dankbaar geweest. We zullen er nog dikwijls samen aan denken, hoe het weer zich heef t aangepast een "Effe naor Geffe" in weerwil van alle voorspellingen, was het Geffen:"Een prachtige zomerdag, een fantastische HEMEL vol prachtige wolken en een telkens opduikende zon. Weer net genoeg warmte brengend. Het was heerlijk toeven bui ten. Dat het even wat regende rond vier uur deerde niemand . De zon kwam weer terug en droogde alle stoelen. De blijheid was ook op de gezichten van de organisatoren te lezen. De glimlach van Piet en de zi jnen, zullen we niet meer vergeten. Al le "grote" zorgen weg. Alle spanningen weg. "Effe naor Geffe" leeft als nooit tevoren. We gaan weer bouwen aan editie nummer 20. Dat wordt nog grootser. De jury heeft voortreffelijk werk verricht. Wij hopen vurig, dat hun terechte opmerkingen deze keer gehoord worden. De muziek en het entertainment is niet overal "van vruuger" . Het is geen kermis en zeker geen Karnaval. Ook de geluidssterkte moeten binnen grenzen blijven. En wel zodanig, dat je nog een praatje kunt maken, er een sfeer van intimiteit, van gemoedelijkheid ontstaat en geen muziek, di e aan je wordt opgedrongen. Ook de presentatie van sommige kramen bleef te commercieel. Eerste vereiste blijft een aankleding, die de sfeer draagt van een "Boerenmert". Daar kan een heel jaar lang over worden nagedacht en voorbereid worden. Gauw ergens een bos stro neergooien, dat helpt niet. Ook aan de kleding van de kraam 12

heren en kraamdames en kraamkinderen moet meer gedaan worden; "Effe naor Geffe" blijft bestaan, mits men luistert naar kritiek, en samen zorgt voor die bijzondere sfeer . Gelukkig waren er 15 genomineerden. De drie eerste prijzen waren de uitblinkers dit jaar: De Koning Paardenvoer, en heel bijzonder de nieuwe slager "Ton van Tuyl" met een tweede prijs, dat is toch een goed voorbeeld voor allen en de derde prijs viel op het stijlvolle "Bloemgoed" . Proficiat. Wij hopen dat het juryrapport alle deelnemers bereikt, zodat iedereen nog eens weet, wat beter kan, en zo de deelnemers motiveert om volgend jaar te voldoen aan de BASISEISEN!!!!!!!! Overigens een prachtige mert : De Paardendemonstraties en Keuringen, de Kleine Dieren, de Koeien, de veulens, de jurering, de presentaties, de duidelijke uitleg . Intens genoten we van de "Prachtige knollen Belzen, Trekpaarden'.' En die "Friezen" met hun prachtige vormen, staarten en sokken. We beleefden een spannend moment , waarin een Vierspan verward raakte. Een paar d sprong op en kwam met de achterbenen over de aanspanning van het andere paard. De paarden dreigden op hol te slaan, het rijtuig kantelde bi jna tot tweemaal toe. Met bewondering sloegen we de kalmte gade van de koetsier, en de dappere kerels en meisjes, die zonder angst de paarden in toom hielden en tot rust trachtten te manen. De voorste twee waren gauw bevrijd, maar de achterste lijnen bleken vol ledig in de knoop. Maar het opgebouwde vertrouwen tussen mens en dier bleken sterk genoeg om de zaak in goede banen te leiden. Met een gerust hart zagen we hoe de paarden een voor een werden weggeleid en zi ch weer vol rust overgaven aan hun verzorgers. En zo valt er veel te beleven. Je raakt er nooit uitgekeken. Ik heb intens genoten van een drietal oudjes, dat op een strobaal zittend heerlijk kletsend bij een kop j e koffie mi un snee brood mi spek. De pet op unne paol gehangen. Mi gezichten zo blij. Ja zo waar ut vruuger. Ja, het is onbeschrijflijk wat je op zo'n dag meemaakt aan gezelligheid , gemoedelijkheid, aan tafereeltjes, toneeltjes. Het optreden van het bejaar denkoor was ook weer succesvol. Volgend jaar kundet allemaol meebeleven rond een uur in de middag in de Lambertusstraat tegenover de Koei enmert bĂŠ de Koffietaoffel. Ge wit nie, wie ge allemaol pluimpkes moet geven. We beginnen mar mi de pastoor en alle minsen die zurgen veur die moi Mis. De burger, de notaris, de bovenmester . De mertcommissie, de herremenie, de K.V.O., de N.C.B., de Dorser, de beiners, Teun de Gover mi zun trekpaardenorganisatie-minsen, de parkeerders, de minsen aon de toegangswegen, want geld moet er zijn anders guggut


nie en vijf gulden is toch veur niks as ge ziet wat er allemaal gebojen wurd. Veur men is ut allemaal zo wonderlijk, dak er nog daag lang schik van heb en mi iedereen over praoten moet . "Hoe bestuggut toch, dat Geffen zo geweldig is, dat alles zo fanastisch marcheert." Geen wonder da Geffer. van boven zegenen . Dat kumt deur de leifde waarmi alles gebeurt. de zurrig , den inzet, de warmte. Ik kan alleen nog zeggen;"Geffen ik hauw van oe, wa zedde toch moi geworren in al die jaorre." De minsen van de Pers van de Krant die hebben ok da gevuul, Geffen is uniek, laoten we da bewaoren. Ja, de zaterdagavond zo ik bekant vergeten. Ik ben nog bedwelmd van alle belevenissen van zondag. Jammer da ut zaoterdags regende en stikwa. Maar dur wier nie onder gelejen. De stemming bleef erin en de optredens waren weer fantastisch, ook de kunstenaars . We hopen maar, dat de moed niet wordt opgegeven: VOLGEND JAAR BETER!!!!!!! Een perfecte organisatie van Paul, Rob, Ine en Jaap. De jeugd was voortreffelijk, het bejaardenkoor . Verrassend, de Broederschap en het Fluitekruid mi ouw liedjes, da du goed. Paul van den Hanenberg was weer opper best, vanuit zijn bewogen hart, unne jonge mins uit dizze tijd, die durft te tonen, wat ie vuult, wat ie meemakt, waarnaar ie op zuuk is. Paul steelt onze harten. Ge het wel degelijk un boadschap, mar nie iedereen zal die verstaan. Het nieuwe saxofoonkartel verraste iedereen, Marjo's band musiceerde op hoog niveau en de Broeliband kennen we als van ouds, speelse muziek. Het hoogtepunt van de aovond was de uitverkiezing van de Geffenaar van het jaar. Den burger wis ut wer moi in te luien. We heurden de herremeni e, we zagen familie uit de van Coothstraot . Och en ..•.. toen schalde de naam: PIETJE DE HAOS over het Dorpsplein. Een geweldig applaus gevolgd door een uitbundige receptie . Ja, Pietje heeggut dik verdiend, mi z'n touwtrekkers, aon veul goei dingen meegewerkt en zun eigen uitgesloofd veur de bootreis, de kerk, de zieken en goa zo mar deur. Pietje hi hart veur alles i n Geffen, wet altijd un gezellig praatje, stu altijd kloor. Pietje en Corrie en de hil familie, want ut werkt gelijk mee van harte proficiat. Makt samen mar un mooi reis over Vinkel en zo naar Vorstenbosch. enz. Hauw Doe, dizze ker van de Prins.

BELANGRIJK NIEUWS VOOR MAASDONKSE LIBERALEN Op maandag 2 oktober a.s. organiseert het voorlopige bestuur van de Maasdonkse VVD i.o. een informele kennismakingsavond voor belangstellenden in de Geffense Bariëre. Aanvang 20.00 uur. Naast kennismaki ng zal het programma bestaan uit een korte uiteenzetting over de toekomstplannen van de VVD door de i nitiatiefnemers H.J. Bonenkamp en W.T.M. van Os. Daarna zal H.G.M. van der Loop, f r acti evoorzitter VVD Oss, een ongetwijfe ld boeiende sprekkbeurt houden over zijn ervari ngen in de vaak nogal turbulente politieke arena. De VVD Maasdonk nodi gt u van har t e voor deze avond uit.

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD TANKSTATION SCHUURMANS Uit de vele inzendi ngen zijn de volgende prijswinnaars gekozen: 1 - 4 jaar: le prijs Loesje van Zut phen 4 jaa r 2e prijs Ellen van Nist elrooij 2 j aa r 5 - 8 jaar: le prijs Marieke Hulsen 8 jaar 2e prijs Ni ck Emons 6 jaar 9 -12 jaar : le prijs Joey van Dor en 10 jaar 2e prijs Willem van Gogh 9 jaar De prijswinnaars hebben hun prijzen reeds al in ontvangst genomen. Wij bedanken alle kinderen voor de vele en mooie inzendingen.

Te koop massief eiken hoekkast

KOPV INLEVEREN VOOR: 16 SEPTEMBER

. , , ~Bo 0 25cm ·h oog/ "--.

tel. 22001 13


Oproep Algemene Vergadering van de Rabobank te Maasdonk Hierdoor roept de Coรถperatieve Rabobank Maasdonk B.A. haar leden met hun part ners op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op donderdag 28 september 1995 om 20.00 uur in Dorpshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel.

AGENDA 1. 2.

Opening. Aanwijzing van een secretaris.

3. 4.

Vaststellen notulen van de laatste Algemene Vergadering. Aanwijzing leden voor het voorlopig vaststellen van de notulen

5.

van deze vergadering. Vaststelling van de jaarrekening 1994 en voorstel tot winstbestemming.

6.

Verkiezing leden van het Bestuur.

7. 8. 9.

Verkiezing lid van de Raad van Toezicht. Presentatie nieuwbouw kantoor Nuland. Goedkeuring tot uitstel met 5 maanden van de vaststelling van de jaarrekening 1995.

10. Mededelingen. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1994 liggen vanaf heden voor de leden ter inzage op onze kantoren te Geffen, Nuland en Vinkel. De jaarrekening 1994 is vanaf heden tevens verkrijgbaar op onze kantoren.

Rabobank

Maasdonk

14


AKTIE 11 TEKEN AAN DE WAND 11 In april van het vorig jaar vo~~ rond het Haagse Binnenhof een massale biJeenkomst plaats van zo'n 65.000 mensen, met als doel steun te verlenen aan de Nieuwe Wereld Campagne. Deze streeft o . m. naar het op peil houden of liever nog naar het opvoeren van de begroting voor ontwikkeling. De regering komt deze maand met een zogenaamde "herijkingsnota" voor o.a. ontwikkelingssamenwerking. Het Buro Beleidsvorming Ontwikkelingssamenwerking roept plaatselijke groeperingen zoals MOV op om deel te nemen aan de actie "Teken aan de wand" . Deze vindt plaats rond Prinsjesdag en daarbij worden het Parlementsgebouw en het Torentje van Kok ingepakt. Dat gebeurt met " so l'd 1 ariteitsdoeken", die door MOV- en andere groeperingen gemaakt zijn. Naar_ver~~chting zullen er dat zo'n 1500 zijn. Dit z1Jn doeken van 1,2 bij 1,2m met daarop een getekende voorstelling, die het solidariteitsgevoel van de betreffende groepering tot uitdrukking brengt. De mooiste doeken worden aangeboden aan de 225 kamerleden, waardoor er contact kan ontstaan tussen de groeperingen en de kamerleden. Ook de Maasdonkse MOV zal rond Prinsjesdag met een aantal medewerkers .in Den Haag aanwezig zijn en met een prachtige doek haar solidariteit met de derde wereld duidelijk maken. MOV Maasdonk.

PONVVRIENDJES VINKEL Tijdens de gewestelijke kampioenschappen van de N.K.B. te Nistelrode zondag 27 au§gustus jl. hebben twee leden van onze ponyclub goed gepresteerd. Nicky van Veghel met haar pony Olivia reed twee keer een foutloos spring parcours en werd reserve kampioen, in de klasse licht. José van de Doelen met haar pony Mariska kreeg voor de dressuur proef in de kl asse licht 301 pnt. Van harte profici at met jullie behaalde resultaten. STEPHA. Ponyclub "De ponyvriendjes" Vinkel, secr. Stepha van ZandvoortHanegraaf Bergstraat 26a Geffen 5386 KL tel , 22586

PERSBERICHT TWEEDE STOPPEN MET ROKEN CURCUS Vanwege de grote belangstelling voor de cursus Stoppen-met- roken in Oss heeft de GGD Brabant-Noordoost in overleg met het CAD Oost- Brabant en de Stichting Thuiszorg Brabant Noord- Oost besloten een tweede cursus te starten. De STOPPEN MET ROKEN CURSUS gaat van start op donderdag 28 september a.s. in het GGD gebouw aan de Raadhuislaan 4 in Oss . Het totale programma omvat 8 bijeenkomsten in een periode van 7 weken met een terugkombijeenkomst in december. Op de geplande stopdag, maandag 2 oktober, stopt de gehele groep gezamelijk met roken . Om in deze tijd voor extra steun bij het eerste begin te zorgen zijn er 2 bijeenkomsten per week gepland. Na de voorbereiding op het stoppen en de stopweek is de aandacht vooral gericht op het volhouden van het niet- roken. De bijeenkomsten beginnen om 20.00u en duren steeds l½ uur. De totale kosten, inclusief het cursusmateriaal bedragen flOO,per persoon, voor veel rokers niet meer dan de kosten van 3 á 4 weken rookwaar. De cursusdata zijn achtereenvolgens: 28 september, 3, 5, 10, 12, 17, 24 oktober, 7 november en een terugkombijeenkomst in december (19 december onder voorbehoud) . De cursus wordt gegeven door een deskundige begeleider. U kunt zich tot en met maandag 18 september telefonisch of schrifteli jk aanmelden voor de cursus bij het i nformatiepunt STOPPENMET- ROKEN, postbus 414, 5340 AK Oss, tel. 04120-60134. Het maximaal aantal cursisten is 15. Bij overschrijding wordt u op de wachtlijst geplaatst .

'

INTERJa.EUI R E.'BNlS n _,..,.,.,~ !EHANG "":J schil ers GLAS - VERF - BEHANG ossreteFooN (04120)4a1oageffen

--04102- 23400 of 21201


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: za. 19 . 00u zo. 09.30u NULAND: za . 19.00u zo. 10.00u VINKEL: za . 17.30u zo. 11.00u HUWELIJKS- JUBILEUMVIERINGEN Wilt u uw huwelijk of jubileum beginnen met een vi ering in de kerk dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor Geffen en Vinkel namens pastoor Spijkers: Trudy Wijgers, tel. 23190 (graag t ussen 19.00-20.0üu). DOOPGESPREK Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 oktober a.s. om 20.00u in het parochiecentrum (Oude Klooster boven' contactpersoon: Ans de Poot, tel. 23308. LITURGISCHE KALENDER wo. 13 sept. *19.oou avondmis za. 16 sept. *lOoOOu H.Mis ftlm•v Bejaarctenkoor 19.oou Vi ering met de diaken mmv Passe Partout (tevens kinderkerk) zo. 17 sept. 09.30u geen viering 10.00u Vredesviering in Vinkel mmv de gemengde koren van Vinkel, Geffen en Nuland. wo. 20 sept. *19.00u avondmis za. 23 sept. *10 . 0üu H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.0üu H.Mis mmv Jongerenkoor H & G (tevens kinderkerk). zo. 24 sept. 09.30u H.Mis rnmv Gem Koor (tv uitzending naar de Heegt) wo. 27 sept. *19.0üu avondmis BEZOEK PASTOOR SPIJKERS AAN DE SCHOLEN Zoals andere jaren gebruikelijk is geweest zal pastoor Spijkers ook dit jaar de beide basisscholen regelmatig bezoeken. Hij vindt het leuk om zoveel mogelijk kinderen te leren kennen en van de andere kant is de pastoor dan ook geen 'vreemde' voor de kinderen die de Eerste Communie en het Vormsel doen. Dit schooljaar heeft de pastoor de WOENSDAGMORGEN voor de scholen gereserveerd . Hij zal beurtelings de Mariaschool in Vinkel, de Mariaschool in Geffen en de Aloy- siusschool in Geffen bezoeken, de ene keer de bovenbouw, de andere keer de onderbouw. 16

Na Kerstmis komt de pastoor niet op de scholen maar werkt hij mee in de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel. Bij zijn eerste bezoek aan de scholen heeft pastoor Spijkers de jongens en meisjes van de basisscholen gevraagd om misdienaar te worden of zich bij het kinderkoor aan te sluiten. Er zijn al veel aanmeldingen binnen! Wie nog vergeten is zijn briefje op de pastorie af te geven kan dat alsnog doen! We zijn blij dat in Geffen een behoorlijk aantal kinderen actief in de parochie is en wij willen de ouders vragen hen te stimuleren om trouw de vieringen en de repetities te bezoeken! VORMING EN TOERUSTING Het Dekenaal Centrum biedt aan: KERKGESCHIEDENIS: In 8 bijeenkomsten worden verschillende onderwerpen behandeld : Positie van de kerken Nieuwe interesse voor het verschijnsel godsdienst De Islam Huwelijk en gezin Data: dinsdagavond 10 oktober,24 oktober, 7 november, 21 november 1995, en 16 januari 30 januari, 27 februari 1996. Plaats/tijd: Zaaltje Jozefkerk, Oss 20.00u- 22 . 00u Begeleiding: Kees Verweij Aanmelding z.s.m . bij Annet v.d.Helm tel. 24311 THEMA "EEUWIG LEVEN". Een tentoonstelling in het Bijbels Openluchtmuseum in Heilige Landstichting nodigt ons uit om ons te verdiepen in 'dood en hiernamaals in de wereld van de bijbel'. De expositie toont aan de hand van voorwerpen uit de oudheid hoe vooral de christelijke voorstellingen over een hiernamaals zijn ontleend aan de culturen die aan het christendom vooraf gingen. In twee avonden wil i k met u van gedachte wisselen over 'eeuwig leven', in Bijbels licht en nu. Ter afsluiting is er een uitstapje gepland naar het Bijbels Openluchtmuseum. Data: dinsdag 26 september en 3 oktober excursie zaterdag 7 oktober. Plaats/tijd: Pinksterterp, Vianenstraat 102, Oss 20 . 00u-22. 00u Leiding: Ds. Marguerite E. v . Leeuwen Kosten: Reis en toegang Open Luchtmuseum Opgave z.s . m. bij Ellen Visser tel. 04120 - 47962


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

Official Service Dealer

'-

.,à~~~ -\~? ~ ~ ,, //,

~

ü

,.,.

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~~

~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om II te verzekeren vnn een goed advies. Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

~H,'5

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. V.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23 144

=> ,, , ';..J

~i'

meer verstand van verzekeren Bou\Nbedrijf "BROOUS"

ll

lÎJ •

N IEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • VERBOUWINGEN

~

!tri

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heesterse\Neg 29 5386 KT Geffen Tel. 04102 - 24765

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

1~11~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens * Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

'T BERGJE

WIHABO

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop

Tel.: 04102-22684

Nu ook een zool voor feest/es/ kinderfeest;es van 50 fot 60 personen

* taxaties

* hypotheken * verzekeringen * sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Koude schotels van f 15, - tot f 45,-

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 · Geffen

rel. 04102 - 22531 Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00 • 13.00 uur 17.00- 19.00 uur en op afspraak.

ol l ■

0

Heesterseweg l 1

vAN HEEsE MAKELAARou Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

5386 KT Geffen fox 04102-24795

Voor al uw familie· verenigings· en handelsdrukwerk. fomil iedrukwerk keuze uit 5 co llecties. Met opgooi van juiste datum b ij geboortekaartjes, drukkosten g r atis. Gratis fe licitofiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

Kapsalon Drogisterij BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendUk 13 fel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


MUSEUM JAN CUNEN OSS PERSBERICHT De tentoontstelling in de serie 'pictor pictura' is dit jaar gewijd aan het werk van Hans van Hoek. Op de expositie zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien gemaakt tussen 1971 en 1995. De onderwerpen die van Hoek in beeld brengt komen voort uit een aandachtige en overwogen omgang met de alledaagse werkelijkheid. Van Hoek laat zich inspireren zowel door een vaas irissen of tulpen, een spaans bord of een handgesneden boeddha-beeldje, de decoraties op een tafellaken , als door het corpus van Christus, Afrikaanse maskers en werken van Rubens en El Greco. Op de tentoonstellingen komen al deze inspiratiebronnen aan bod. Schilderen is voor Van Hoek geen 'gewone zaak'. Het is hard werken en zijn schildertjen en tekeningen komen langzaam tot stand. Met name de handbewerkte monumentale lijsten eisen veel tijd. Deze lijsten hebben een duidelijke betekenis. Van Hoek schrijft hierover in de catalogus "De omlijsting geeft de uitbeelding weer van de ons omringende gehei men, of het spiegelbeeld van de innerlijke wereld. Beiden onstoffelijk, ongrijpbaar, maar heel wezenlijk daar. Vanuit dit oerbesef maak ik mijn lijsten". Van Hoek wil aantonen dat kunst bestaat bij het feit dat een gemoedsbeweging iedere keer opnieuw een uitdrukking vergt. Met verf komt van ijoek tot het voorstellen van die emotie . En dat levert schilderijen op met een indrukwekkende kracht. Ten opzichte van de kunst van van Hoek kun je daarom niet onverschillig blijven. Bi j de tentoonstelling verschijnt een catalogus. I n de catalogus wijdt van Hoek zich uit over· de invloed die de Japanse natuurkennis op zijn leven , zijn kijken en zijn kunst heeft. Hij eert degenen die deze kennis hebben opgeschreven en over de oceanen naar het westen hebben gebracht, niet alleen met zijn eigen woorden, eveneens met een schilderij:'Hommage aan Yanagi en Leach.' Ook gaat van Hoek in op de voortdurende misverstanden die over zijn werk de ronde doen. Hij rekent in de tekst 'Ik meen wat ik schilder' af met de onterechte opvatting, dat zijn werken 'kopie~n' zouden zijn van werken van oude meesters. In de tekst 'Doop onder de brug' gaat Edwin Jacobs, conservator museum Jan Cunen, in op de meerkantige betekenis van het alchemistische koppel 'water-vuur'. De betekenis van dit koppel speelt in beeldend opzicht een belangrijke rol in het werk van van Hoek 18

De catalogus is vanaf 23 september in het museum te koop. De catalogus is tweetalig: engels-nederlands. Prijs: f 25,-. De catalogus is een co-produktie met de Waddington Galleries in Londen. Van 23 september tot en met 12 november zal eeQ expositie van het werk van van Hoek te zien zijn bij The Waddington Galleries in Londen, Collection d'Art galerie in Amsterdam en Museum Jan Cunen in Oss.

LEDENRAAD

KRUISVERENIGING GEFFE N

CURSUS ZIEKENVERZORGING THUIS Door de steeds verdergaande bezuinigingen in de gezondheidszorg zal het steeds vaker voorkomen dat er een ernstig of l angdurig zieke thuis verzorgd moet worden. Daarbij kan enige kennis over de beste manier van verzorgen goed van pas komen. Natuurlijk kan voor belangrijke zaken een beroep worden gedaan op de wijkverpleegkundige of wijkziekenverzorgende, maar ook dan blijft er nog heel wat zelf te doen en te beslissen voor huisgenoten of kennissen . Daarom organiseert de Ledenraad van Kruisvereniging Geffen bij voldoende belangstelling opnieuw een cursus ZIEKENVERZORGING

THUIS . Deze cursus omvat vijf wekelijkse bijeenkomsten van± 2 uur. Aan de orde komen de volgende aspecten: De ziekenkamer - lichamelijke verzorging tiltechnieken - hulpmiddelen - medicijngebruik - voedingsleer en dieetmaatregelen . Onder leiding van de docente worden de verschillende tiltechnieken geoefend evenals het opmaken van het bed, met of zonder patiënt. Deze cursus vindt plaats in het wijkgebouw en wordt gegeven door Jeanne van Nistelrooij, werkzaam als wijkverpleegkundige bij de Stg. Thuiszorg. Data: donderdag 26 oktober, 2-9-16-23 november. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: fl5, - inclusief cursusboekje . Opgave: vanaf heden bij Nellie v.d . Hurk tel. 04102 - 21673 (n.m.). Ledenraad Kruisvereniging Geffen.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de KJein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroolJ '""thstraat 31 Geffen

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

r/,

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

"B' 04102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN * HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN

• TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI

A.H. Romme b.v.

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

* * *

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B . -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders

Rijwielen

groenvoorz1en1ngen

Benzines _r:r.:J

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

W. Jansen en Zn.

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Taxi ~

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031 .

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS. BELASTINGADVISEURS wJURISTEN Kantoren in:

Alphcm 80nee1en-Leeuwen Berg en Dal Bladel Bóxmeet BJ'8da Deuma Olessen Gemel'\ GOêS telelmond 's-Hertogenbo$ch Hulst M ill Nijmegen Oirschot Oisterwijk; O ostburg Oosterhout Oss Oud~nbosch ~oosendru:d Rosmalen S int Oedenrode Someren TIiburg Uden Valkenswaard Veghet Waalw1Jk Wanro1J

AKTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 6 Spreekuur klachtenburo PMB, Dr.Schaep10 t/m 17 TV De Vlijmd, clubkampioenschapmanstr. 11, 19-20 uur pen dubbel Koffieochtend voor alleenstaanden en 8 13 Ziekencomité de Schakel, nationale alleengaanden parochiecentrum (boven) ziekendag 10.30 uur 15 Spreekuur Klac~tenburo PMB, Dr . SchaepGezinsviering 7 manstr . 11, 19- 20 uur TV De Vlijmd, jeugd muggentoernooi 7 16 TV De Vlijmd, jeugd 4e disco- husselTV De Vlijmd, jeugd Maasdonktoernooi 8 avond in Nuland 17 Vredesviering in Vinkel Inschrijving Peuterspeelzaal 9.30- 11 u 9 TV De Vlijmd, jeugd mini-maxi toernooj 24 KVB, thema-avond 'verslik u niet', 10 KVB, toren bezichtigen 19.00 uur ver26 20.00 uur Gevers zamelen bij de kerk TV De Vlijmd, slottoernooi 15 , .., 30 + 1 okt TV De Vlijmd, Maasdonktoernooi Feestavond voor alle parochie-medewerkJ. Ï Vinkel ers OKTOBER 20 Spreekuur klachtenburo PMB, Dr.Schaep2 Lokale bewonersraad, klachtentel. manstr.11 , 19-20 uur 04102-22529, 18- 19 uur KVB, excursie bakkerij Egberts-Hedel 26

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.