Torenklanken 1995 - nr 14

Page 1

33e jaargang

I

nummer 14

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

augustus 1995

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

----~

-- ·:.... ~. .. ..

;

----------------~~~~~~ WIE WORDT GEFFENAAR VAN HET JAAR 1995 Comité heeft keuze bepaald!!

Onder leiding van burgemeester Netten heeft het comité van aanbevelingen de keuze gemaakt voor de Geffenaar van het jaar 1995. Na het eerste succes van 1994, waarin pastoor Spijkers de eerste Geffenaar van het jaar is geworden, kan ook de keuze voor 1995 rekenen op een brede steun van de Geffense gemeenschap. Liefst 36 verenigingen (4 meer dan in 1994) deden hun voordracht. Op de Geffense zaterdag-avond bij Effe noar Geffe wordt de keuze rond half tien bekend gemaakt. 1994. De verkiezing die in 1994 voor de eerste keer werd gehouden, maar ook de keuze zelve in de persoon van Pastoor Spijkers, is in 1994 een grandioos succes geworden . Op de bekendmaking op de zaterdag aovond vorig jaar was het hartstikke druk. Vele Geffenaren die het meteen wilden weten en spontaan ook de Pastoor nadien gingen feliciteren . Het was hartstikke gezellig!

die zich aktief inspannen voor de Geffense gemeens chap en~ de gemeens chap Geffen dit ook weet te waarderen. Ui teraard wordt de keuze pas bij Ef fe naor Geffe op zaterdagavond rondom half tien bekend gemaakt. We willen toch een tipje van de sluier wegnemen. Daar gaan we: "De Geffenaor van het jaor 1995 heeft een zeer brede steun bij de Geffense gemeenschap en maar liefst b ij bijna 50% van de ingezonden nominaties van de . Geffense ver6~ igingen stond betrokkene op het lijstje voor 1995 ." De geme enschap Geffen kent in totaal 7 cate goriën van aktiviteiten (indeling gemeente) ook hieruit kwam het feit dat betrokkene in 6 van 7 categoriën van aktiviteiten scoorde, t.w . : Aantal Categorie Nominaties 1. Bedrijf en beroep

2. 3. 4. 5.

6. 7.

0

Gezondheid/veiligheid Onderwijs Cultuur/recreatie Sport Buurtverenigingen Religie

2 1 8

1 1

1

WIE IS DE BETROKKEN GEFFENAOR VAN HET 1995. Maar nu 1995 ! De opzet van de verkiezing is hetzelfde als in 1994, Maar liefst 36 Geffense verenigingen - 4 meer dan in 1994 - spraken hun voorkeuren uit. Evenals in 1994 stak een persoon duidelijk boven de anderen uit. Het comité van keuze, dat uitsluitend uit de genoemde personen mag kiezen, heeft het hierdoor wel een stuk gemakkelijker gehad. In totaal werden maar liefst 36 Geffenaren door de verenigingen genoemd. Dit geeft tevens aan data er vele Geffenaren zijn

JAOR 1995 ?????????????? Is het een

hij of

zij????

U kunt het weten op de Geffense avond rondom de klok van half tien op het gemeentehuisplein. Burgemeester Netten maakt dan de keuze bekend. U kunt betrokkene daarna op een zeer informele wijze feliciteren. 1

U bent er toch ook bij !!


............................ ·····················•••·•·· ····························

ir0·:iiw········:··

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs ............................

'==? ......

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

::::::::::::::::::::::::::::

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;:;::;;;:::::::::::: VAN TUIJL

~

0

~ makelaardij bv~

SCHOENEN & SPORT

/J!i)SPIERINGS

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125- 1554.

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102·21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOKOSTEN

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO

· onderhoud en reparatie · schade-taxatie en ·reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok

OMLAAG!

)=(,

nto/A ~~ffiÏffi

~~,. 1B]

notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


Het Friese paard wordt gepresenteerd door leden van de 'Fokvereniging Het Friesch Paard Zuid-Nederland'. Dit mooie raspaard zal getoond worden in al haar facetten . Aan de lijn, aangespannen voor verschillende authentieke wagen en koetsen en onder het zadel. Diverse attractieve dressuurshows met Friese paarden staan op het programma. EFFE NOAR GEFFE: TERUG NAAR VERVLOGEN TIJDEN

De Stichting 'Effe naar Geffe' organiseert voor de 19e keer de gelijknamige boerenmarkt op zondag 3 september a . s . van 10.3018 .00 uur. Dit unieke evenement vindt plaats in het hart van het dor~ Geffen. 'Effe noar Geffe' onderscheidt zich duidelijk van andere braderieën uit de omgeving. Haar kracht komt voort uit de ver doorgevoerde nostalgie en sfeer in alle elementen van de markt; de oude ambachten, de volksmuziek, de brabantse klederdracht, landbouwwerktuigen en de authentieke paardenen veekeuringen. De centrale gedachte achter dit evenement is: de presentati e van het boerenleven zoals dat zich in vroegere tijden in het boerendorp Geffen voordeed~. Nieuwe activiteiten De volgende nieuwe activiteiten zijn te verwachten op de Geffense markt. Voor de kinderen zijn er dit jaar 2 nieuwe attracties: Een heus Kindercircus! Variété- show JACONA uit Helmond, bestaande uit kinderen, presenteert onder leiding van ouderen een complete voorstelling. Een bont feestprogramma bestaande uit o.a. : koorddansen, goochelen, kogellopen, jongleren, clownerie spelletjes met kinderen. Daarnaast is Luuk's Theater uit Sint Oedenrode aanwezig met een schitterende poppenkast . De voorstellingen 'De verj aardag van Jan Klaassen en 'Jan Klaassen verveelt zich' worden gespeeld . De Stichting Klimop uit Geffen biedt de unieke mogelijkheid van kinderopvang tijdens het evenement . In de speeltuin en dierenweide 'De Klimop' kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis ondergebracht worden van 10 . ûO tot 18.00 uur. Toezicht is de hele dag aanwezig. Vaste activiteiten Naast de traditionele paardenkeuring van het Nederlandse Trekpaard vindt tegelijkertijd een veekeuring plaats. Di t is uniek in Nederland! Een honderdtal koeien worden gekeurd in o.a. de Maas, Rijn, ljssel en Holsteiner klasse. Naast de ' dikbill en en ander groot vee' is er ook een keur aan klein vee te vinden op de markt.

De twee windmolens "De Vlijt" ( uit 1601) en "De Zeldenrust" (uit 1621) zijn tijdens Effe noar Geffe (bij genoeg wind) in bedrijf en te bezichtigen. Bij het nostalgische brabantse boerenleven horen oude ambachten. Een mutsenmaakster, klompenmaker, bezembinder, kuiper , tingieter, hoornsnijder en pottenbakker en vele anderen zullen op ambachtelijke wijze hun specialiteit presenteren. Natuurlijk ontbreekt op een boerenmarkt een hoofsmid, koeienmelker en schaapsscheerder niet . Op het veemarktterrein worden landbouwgebruiksvoorwerpen getoond. Ook treft u een collectie tractoren aan die dateren vanaf het jaar 1900. Voor de muziekliefhebbers is er de hele dag live muzi ek vanaf acht, in het dorp verspreid staande, podia . Voornamelijk Brabantse volksmuzie k wordt vertolkt door o .a. Toedem, De Drie Donken, Linnegouwd, Treveris en Teuntje Deuntje, Torenmuseum 'De Peperbus' in de Maria Magdelena kerk is voor geinteresseerden tijdens het evenement geopend. Deze mooie neogotische kerk biedt de bezoeker allerlei beziens- en wetenswaardigheden . Ook is het mogelijk om de uit 1450 stammende toren te beklimmen. Een uitzicht dat zich bij helder weer uitstrekt tot het provinciehuis in Den Bosch.

De Vereniging Sportfokker Nuland presenteert konijnen en kippen die zij zelf gefokt hebben en die zij 3 september op raszuiverheid laten keuren , Bij deze zogenaamde tafelkeuring zullen officiël e keurmeesters betrokken zijn . Voor kinderen zijn er bijzondere attracties op het terrein te vinden. Er is een speciale kinderspeulploats . Daar kunnen kinderen gratis meedoen aan ouderwetse kinderspelen en zich l aten vermommen in de schminckhoek. Op deze plaats brengen de Geffense kinderen ook hun zelfgemaakt spulletjes aan de man. Er wordt regelmatig muziek gemaakt door kinderen van de muziekschool en gedanst door de kindervolksdansgroep. Voor meer informatie: Piet van Herpen, voorzitter Organisatie 'Effe naar Geffe". tel.: 04102 - 22270

Carmen Huitema, Pr-medewerker tel. : 04102 - 24067

3


WIHABO

DRUKKERIJ

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen '

~

* BLOEMEN * PLANTEN

Heesterseweg 11

5386 KT Geffen

Te l.: 04102-22684

fox: 04102-24795

Voor a l uw fami lie- verenigings en hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uil 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum b ij geboortekaartjes. drukkosten gratis. Gratis fel icitatiepakket bi[ geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bi j o ns terecht.

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agttii Jo u.ûnbtt TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck

vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Elke

gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker!!


ROND DE DORPSPOMP De Stamtafel blijft nog even leeg. De zomer nodigt uit tot wandelen, fietsen, vakantie vieren, watervertier, familiebezoeken, buurtpret. Het levensritme is echt een beetje ontspoord door deze onvergetelijke zomer van 1995. De kinderen hadden allemaal een fijne vakantie; de kindervakantieweek werd weer schitterend georganiseerd en de waterspelletjes hadden veel aandacht. Het was weer een wonderlijke wereld vol avontuur en daarom COMPLIMENTEN aan de fantasierijke werkgroep. Ook de Geffense Kermis werd overgoten met zon en waseen feest vol plezier. Geffen was het gezellige dorp met de mooie terrassen en de kermisattracties waren uitnodigend opgesteld in de Dorpstraat en op het Dorpsplein. De mensen die in het hart van ons dorp wonen moeten zich bevoorrecht voelen al zal dat ook wel eens overlast betekenen. In Geffen kun je gelukkig in goed overleg nog alles met elkaar regelen en dat blijft de kracht van ons Dorp: Bedrijvig, Ondernemend en vooral GASTVRIJ!! De nieuwe straatlantaarns op het Dorpsplein, de Kerkstraat, Dorpstraat en Kloosterstraat zijn een bijzonder verfraaiing van ons Dorp. De vindingrijkheid van Wim van de Hanenberg heeft het mogelijk gemaakt, dat er met Effe noar Geffe ook de STRAATVERSIERING aan bevestigd kan worden. Het nieuwe gemeentehuis oogt aardig; we zijn benieuwd naar de open dagen en de officiële opening. We moeten er nog aan wennen. De entree moet nog wat meer uitnodigend worden ; een fontein of wat groen aan weerszijden. De plantenbak vinden we voorlopig weer niet zo geslaagd . Dat blijft weer zo'n onverplaatsbare buffer, die het verkeer tot rust moet dwingen. We hebben tevergeefs gezocht naar de hardstenen platen van de "Schutskooi". Het hoge balkon boven de Raadszaal biedt een prachtig uitzicht over het Dorpsplein: daar komen beslist "V .I.P .-boxen" met '"Sf:fe noar Geffe" heb je daar dan voor zo'n f 1000,- wel een tafeltje voor je speciale gasten. De fotograven en cineasten zullen daar graag de feestelijkheden op het plein vastleggen, "Effe noar Geffe" kondigt zich weer aan. De voorbereidingen zijn in volle gang. De worst is naar Sinte Clara voor goed weer. Twee september, de zaterdag avond voor Geffen en door Geffen! Al onze amateurku~stenaars zijn weer terug op het plein, de twee podia zijn helemaal bezet vanaf half acht tot in de kleine uurtjes.

Het ouderenkoor en al die andere groepen zijn weer druk aan het repeteren. Maar we vermelden het ouderenkoor toch maar even nadrukkelijk. Want die houden het vol om er elk jaar toch maar weer te zijn. Dat is toch een voorbeeld voor velen. Geffen leeft weer van alle kanten en zal op "Effe noar Geffe" + 40.000 mensen h0eien. Er zijn 200 .000 kranten gedrukt en dat is mogelijk, dank zij ondernemend Geffen, dat met volle overtuiging meewerkt aan de krant. Kijk maar eens naar de advertenties, tel ze maar eens op, dan weet je hoeveel Geffense bedrijven, Geffense ondernemers en Geffense middenstanders "Effe noar Geffe" steunen en dat dikwijls zonder enig eigen belang. Mocht je de krant niet ontvangen in de bus, dan op naar Piet van de Bosch of Bart van Laarhoven of Theo Prinssen (4120-40982) en dan komt die alsnog. Deze krant komt dus in bijna 200.000 gezinnen en is een prachtige uitnodigi ng om naar dat Unieke Geffense Feest te komen. We spreken onze bewondering uit voor het comité "Effe noar Geffe" en wensen alle medewerkenden, deelnemers en alle Geffenaren al vast veel plezier. Het koren is al weer gemaaid op 12 aug. dus de echte Geffense Mik zal e r weer zijn . Het was een groots begin van "Effe noar Geffe" . Er komen steeds meer mensen kij ken naar dat oergezellig feestelijk gebeuren. Er zijn weer veel plaatjes geschoten. Een avond met drie hoogtepunten: De Misvie ring, het maaien en het feest . · Zo ontstaat die prachtige band tussen a l le medewerkers , die nodig zijn om "Effe noar Geffe" tot een succes te maken. We missen de aankondiging van de uitverkiezing tot de "Geffenaar van het jaar" . I k denk aan Jo of Marietje, of Kees, of Jan, of Bijs,Ans of Sjaan, Adriaan , Toon, Wil , Corrie Piet(je), Hans, Wim, Gerrit, Bert , . Il "Mar wie . Annie, ' ja wie; ik zot nie wete. wèt" ! ! ! Op 10 september is er weer een stamtafel om 11.00 uur in Café Govers, dan kunnen we terug zien op het FIST. We raken er nie over uit gepraat, mar we scheien er toch om half één mi uit, Veul Plezier van de schrij ver van de Sta mtaoffel, de blijste mins van heel de werrelt en witte wurrum????

DE PRIK VAN DE OOIEVAAR!! JORDY Jordy Johannes Marinus Cornelis Geboren op 2 juli 1995 om 22.57 uur !n weegt 3230 gram. Hans en Anita Schuum1ans Abelenstraat 13a - 5386 GG Geffen 5


PONYVRIENDJES VINKEL ....

Het ponyconcours in Vinkel zondag 09 juli j.l. is geweldig goed geslaagd, en dat bij een tempratuur van ruim dertig graden. Door de Vinkelse ponyclubleden werden de volgende prijzen behaald. Viertal 2 de eerste prijs, Viertal 3 de tweede prijs, Viertal 1 de derde prijs, Viertal 4 de vijfde prijs. Dressuur klasse B cat. AB Se pr. Gertjan v.d.Doelen met Sunquestl60pnt Willem v.Veghel met Olivia 149 punten Tessa v.d.Ven met Sonja 140 punten Erwin v.d.Doelen met Floortje 138 punten Dressuur klasse L cat. C. 6e pr. JosĂŠ v.d.Doelen met Mariska 162punte n 9e pr. Gerbert v.d.Ven met Lady 158 punten Nicky v.Veghel met Gwendolyn 148 punten Dressuur klasse B cat. D le pr. Linda Vaessen met Minika 177 punte n Se pr. Ron Loeffen met Abner 155 punten Se pr. Jelte Strik met Kwinten 151 punten Cheryl Kleijngeld met Olga 152 punten Marjan v.Kessel met Funny 150 punten Dressuur klasse L cat. D. le pr. Marieke Smits met Kassandra 178punten Dressuur klasse B cat. E Se pr. Francien v.Kessel met El Maikell62pnt Chantal v.d.Bosch met Imona 137 punten Dressuur klasse L cat. E 9e pr. Jelte Strik met Ivarno 155 punten 9e pr. Linda v.d.Broek met Jip 150 punten Margy v.d.Elzen met Flame 146 punten Dressuur Ml cat. E. 2e pr. Irene v.d.Ven met Falcon 170 punten Dressuur klasse M2 cat. E. Jinke Strik met Rocky Mountain 158 punten Springen klasse L cat. AB le pr. Nicky v.Veghel met Olivia twee keer foutloos. Ponyspelen A. Tessa v.d.Ven met Sonja 143 punten Willem v.Veghel met Olivia 143 punten Erwin v.d.Doelen met Floortje 133 punten Ponyspelen B2. le pr. Gertjan v.d.Doelen met Sunquestl53pnt Bij het onderdeel bestgaande rijpony behaalde Irene van de Ven met Falcon de eerste prijs, Gerbert van de Ven met Lady de tweede prijs en Jinke Strik met Rocky Mountain de derde prijs . Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten. Stepha 6

INFORMATIE BIJEENKOMST OVER DE ZIEKTEWET EN WAO Wie langer dan enkele maanden in de Ziektewet zit heeft grote kans arbeidsongeschikt te worden verklaard. Dat roept veel vragen op. Hoe zit dat tegenwoordig met de WAO? Met welke instanties krijg ik te maken? Kan ik nog terug naar mijn eigen werkgever? In veel gevallen ontstaat er grote onzekerhei d voor de toekomst. Goede informatie is dan belangrijk. Een deel van die informatie wordt gegeven op een informatiebijeenkomst. Vertegenwoordigers van een arbeidsongeschikt enorganisatie vertellen het een en ander en er kunnen vragen worden gesteld. Wilt u meer? Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich aan~elden voor nog eens vijf bijeenkomsten . Jnder deskundige begeleiding wordt dan nog : eel meer informatie gegeven. Er wordt met ¡l kaar gesproken over de eigenervaringen en ie eigen toekomst . Op die manier bent u beLer voorbereid op de kontakten met instant ies. Ook heeft u dan een beter idee van wat u in de toekomst kunt en wilt. Veel mensen hebben al aan dit soort bijeenkomsten deelgenomen en daar veel baat bij gehad. Wilt u hier meer over weten, kom dan naar de informatiebijeenkomst op Maandag 4 september 9.30 - 12.00 uur Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17, Oss . Voor telefonische informatie kunt u bellen: 04120-26519 (G.Jurcka).

INFORMATIE OVER ZIEKTEWET EN WAO Maandag 4 september van 09.30 tot 12. 00u Zuidergebouw Oude Molenstraat 17 Oss Toegang gratis Tel. informatie: 04120 - 26519 (G. Jurcka) Organisatie: * WAO Aktiviteitengroep Oss *WAO-platform Noord Brabant (onafhankelijke belangenorganisaties van arbeidsongeschikten)


EFFE BUURTE MÈ ... HANS V.D. AKKER (28J) Hij wilde een populair wetenscnappelijk boek schrijven: helder en leesbaar en toch zo verantwoord mogelijk . Geschiedenis is immers een stoffig onderwerp dat best gepopulariseerd mag worden. Hij wilde ook open zijn in zijn boek, want dat is de meest eerlijke manier om van een imago af te komen. En daar klaagden ze in Oss altijd over: het slechte imago • . • Het pakte anders uit •• , Hans v . d. Akker, in Geffen geboren (Papendijk(, historicus en schrijver van het boek: HET RECHT DER MESSEN EN PENNEN (de geschiedenis van de Oss misdaad 1928-1939 had zo'n grote storm van kritiek op zijn boek niet verwacht . Op een vraag van de pers aan de gemeente of ze, alle boeken en uitgaven zo intensief lazen, kwam een ontkennend antwoord, dus de irritatie was vanwege het onderwerp: De Osse Bende. Een bijkomstig feit was wel dat de eerste druk van 500 exemplaren in l½ dag verkocht werd! "Met de tweede druk zal het wel niet zo snel gaan" lacht Hans . Hans begon zijn studie op de HAVO in Oss, studeerde voor leraar geschiedenis- aardrijkskunde in Nijmegen en rondde zijn studie Maatschappijgeschiedenis af op de Erasmusuniversiteit in Rotterdam, met als specialisatieonderdeel de media. In het vak persgeschiedenis kwam hij kranten tegen, waarin hij kon lezen, hoe er over Oss geschreven was in de jaren '30. ·Juist toen de kwestie van de Bende van Oss opgelost was, werd er veel over geschreven. Daar komen we dus op de titel van het boek : Toen het werk met de messen gedaan was, werden de pennen gescherpt! Het beeld was er dat Oss niet deugde, maar Oss was niet slechter dan andere steden. Het unieke was hier, dat een redelijk kleine groep van - eigenlijk geen slechte mensen - er andere normen en waarden op na hielden. Een a-sociale groep die elkaar heel goed kenden. Ook in Geffen werd het Jodinnethe Betje van Dijk beroofd . Zij woohde indertijd in één van de drie witte huisjes aan de Papendijk . Er was ook een inbraak in een boerderij (waarschijnlijk in de Past . v.d. Kampstraat)Het begin van het speurwerk lag voor Hans in een aantal archiefstukken die hij kreeg van een toenmalig Wachtmeester van de Marechaussee in Heesch en Geffen. Het eerste werkstuk dat Hans erover maakte werd voortreffelijk bevonden door zijn professor. "Ik was daar erg trots op" zegt Hans "want het stuk was volgens de prof van historische, sociale, politieke, sociologische ên pershistorische waarde!"

In (93 had Hans al contact met de gemeente Oss over zijn werkstuk; archivaris Buijks was in eerste instantie enthousiast maar ' na na der overleg ' lag de zaak te gevoelig'! Hans liet het rusten . Intussen kwam er een werk van zijn hand over 100 jaar sociaal-democratie in Den Haag. Via een tentoonstelling daaraan verbonden vond Hans een uitgever bereid zijn ~erhaal over Oss in een boek uit te geven. We waren intussen 2 jaar verder" zegt Hans en ik had me gedistantiëerd van de afwijzende kritiek van de gemeente Oss ." Door krant en radio is toen de zaak weer bovengekomen: te beginnen met programma van de VPRO "Onvoltooid verleden tijd" voor en dóór historici. Omroep Brabant en de NOS brachten het onderwerp onder de aandacht. "Ik moest de journalist van de NOS zelfs afremmen" zegt Hans , "want toen ik met hem door Oss liep, wilde hij persê de begraafplaats van Toon de Soep bezoeken!" Op diezelfde tocht kwamen ze ouderen tegen die er niet over wi lden praten of hard wegfietsten. Eén oudere man zei echter: Och de messentrekkers zijn allang dood, Oss is nu veilig ; de mensen zelf hier lachen ermee, alleen de gemeente . ! Op de radio gaf Hans een weerwoord na zoveel kritiek: Geschiedenis is immers nooi t af . Het is nog steeds geen l uxe maar bittere noodzaak, al was het maar om te leren hoe je er niet mee om moet gaan ••. ! Hans zijn boek werd overigens wel gepresenteerd: in muziekcafé De Concurrent! En daar was het in ieder ge val e rg gezellig volgens Hans! Op het ogenblik werkt Hans aan een geschiedkundig verhaal over Oud-Mathenesse, een wijk in Rotterdam . Verder is hij op free lance basis bezig met geschiedkundige stukken in tijdschriften en kranten en met boeken t.g . v. bedrijfs- en/of verenigingsjubilea. Een voltooid werk is het jubileumboek over de Meule/Oltwello: 25 jaar jongerencultuur in Heesch. I n het feestweekend van 22-2324 sept . a . s. wordt het boek in zaal 3 aangeboden aan..burgemeester van Gorp, waarbij ook een reunie wordt gehouden. Hierover hebben we geen wanklanken gehoord! Proficiat Hans!

OPROEP Gezin in Geffen zoekt voor lichamelzjk gehandicapte dochter van 11 jaar een speelhulp/oppas voor de woensdagmiddag e~_soms_voor het weekend of de avond. T1Jden in overleg. Hulp bij dagelijkse verzorging is nodig. Vergoeding en begeleiding door de S.P.O. te Ud~~- Inf~~matie op dinsdag, woensdag en vr1Jdag b1J Erna Gerrits. Tel. nr . : 04132 - 68670.

7


BEKEND TALENT Voor ons Geffenaren reeds bekend talent ••. nu ook internationaal erkend •..• ! Beeldhouwster Inez Oerlemans-Hegeman schreef in voor het "2e Symposium International de Sculpture" in het plaatsje Morges in Zwitserland. Ze werd uitgenodigd en werkte 9 dagen bij een oud kasteel aan een beeld dat het thema "het jaar 2000" moest uitbeelden. De 25 kunstenaars uit 8 verschillende landen werden uitgenodigd in het kader van de feestweek. Inez koos een marmeren steen, (niet te groot, want het beeld zou immers mee terug naar Nederland moeten) en vormde "Espérance'' (=hoop). Een bolvorm komend uit een vierkant met als gedachte erachter: er zit iets opgesloten .. • je weet nog niet hoe het eruit ziet •••. het staat op uitbarsten! •.• Helaas kunnen we dat beeld - dat bekroond werd met dele prijs ! - alleen op een foto aanschouwen, want er was al meteen een gegadigde om het te kopen. "Maar" zegt Inez "op de foto kun je eigenlijk niet zien, hoe het beeld eruit ziet. Je moet het voelen ••• het is een tastbeeld!" Hiermee is al meteen gezegd dat onze beeldhouwster één is met haar beelden. De kunstwerken worden met gevoel gevormd! Bescheiden als Inez is, houdt ze niet van interessant makende verhalen over haar werk, dus loop ik met haar door haar eigen beeldentuin met aangrenzend atelier en werkhoek. Een aantal beelden zijn bekend: de portretkoppen; de vrouwenfiguren; de zittende man; het windmeisje ; de waterdr~agster en het bloemenmeisje, waartoe ze geinspireerd werd toen ze in Nepal was, Dit alles gemaakt in klei of was en in brons gegoten. Haar hart gaat echter de laatste jaren uit naar het werken met steen, het liefst marmer. Drie nieuwe creaties in marmer brengen nog meer cultuur in de natuur achter haar huis. Een prachtige vorm in marmer op een hoge houten sokkel. Eveneens op houten sokkel: "Wounded Knee" (deze naam is bedacht door Theo). Het hout, een onderdeel van een brug symboliseert het aards e, het zachte, terw~l de marmeren zon erbovenop het koele, afstandelijke uitbeeldt. De sokkel draagt iets in zich van de Indianen, vandaar ook de naam, een ereteken aan hen. In de openingen van de sokkel komen de zonnestralen terug. "Hier heeft de steen mij de weg gewezen naar het eindresultaat" zegt Inez "door een breuk is zo de compositie ontstaan". "Circus" is een nieuw beeld in twee kleuren marmer, gekapt, geslepen en gepol~st tot eer een speelse vorm .

8

Graag nodigt Inez iedereen uit in de beeldentuin van de Rejnart Gallery in de Molenstraat te Oss . Daar staat haar werk tentoongesteld tussen 23 aug . en 17 sept. a.s. Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 - 17.30 uur. W~ kunnen trots zijn op onze Geffense kunstenares!

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen Molenberg 6 tel. 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.


BRABANTSE AVONDEN IN VINKEL Vanwege het grote succes organiseert de Vriendenkring Vladeracken in samenwerking met radio Vladeracken een nieuwe serie van 5 Brabantse avonden met mooie zang, prachtige vertelkunst en veel Brabantse humor. De avonden zullen weer gehouden worden in de mooie zaal van d'n Driehoek in Vinkel en steeds op zondagavond van 20 . 00 tot 23.00 uur. Het programma ziet er alsvolgt uit: - 8 oktober: Johan Biemans (verteller) en Plus Minus (komisch duo) -12 november: Frans v. Geste (zanger) en Iéwartjes Volk (komisch zestal) - 7 januari'96: Lithse Revue (komisch trio) en Treveris (zang) -10 maart '96: Cor Swanenberg(verteller) en Linnegoewd(volkszang) ~14 april 1 96: Arie v. Roozendaal(zang) en Platte Ribben(komische groep) U kunt een abonnement bestellen a 45 gulden vanaf 24 juli bij Rien Bosch Kerkstraat 6, in Nuland (4102-22110) of bij café d'n Driehoek (04102-21862) Er zullen slechts 120 abonnementen worden verkocht . De resterende kaarten zullen per avond via de gebruikelijke voorverkoopadressen worden verkocht voor f 10,-

15 Spreekuur klachtenburo P . M. B. , Dr . Schaepmanlaan 11, 19.20 uur 16 TV De Vlijmd, jeugd 4e disco- husselavond 24 TV De Vlijmd, jeugd mini-maxi toernooi 26, KVB, Toren bezichtigen 19 . 00 uur verzamel en bij de kerk . 30 + 1 okt, TV de Vlijmd, Maasdonktoernooi Vinkel Oktober

2

Lokale bewonersraad, klachtentel. 0410222 529, 18-19 uur 6 Spreekuur klachtenburo P.M . B.,Dr. Schaepmanlaan 11, 19- 20 uur 8 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum (boven) 10.30 uur 7 TV De Vlijmd, jeugd muggentoernooi 8 TV de Vlijmd, jeugd Maasdonktoernooi in Nuland 10 KVB, thema-avond 'verslik u niet', 20 . 00 uur in Zaal Govers LS TV de Vlijrnd, slottoernooi

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Is uw boekenkast te klein geworden en wilt u enige (lees)boeken weg doen en zijn ze nog te goed voor de oud-papier doos? Belt u dan even 21725 en vraagt u dan naar P. Lammers . Graag tussen 12.00 en 13.00 uur . op werkdagen (vanaf 14 aug.)

P. Lammers.

***********

AKTIVITEITEN KALENDER AUGUSTUS 27 t/m 9 sept . TV De Vlijmd, jeugd clubkampioenschappen 28 aug. t/m 2 sept. Collecte ziekencomite de Schakel 30 Buurtvereniging de Vier Winden, Kindermiddag in de Bonkelaar van 14,00 16.00 uur . SEPTEMBER l spreekuur klachtenburo P.M.B., Dr. Schae1 Schaepmanstr. 11, 19 . 20 uur 4 Lokale bewonersraad, klachtentel. 0410222529, 18-19 uur 7 KVB, openingsavond 20.00 uur Gouden Lw. 10 Koffie-ochtend voor alleengaanden en alleenstaanden, parochiecentrum (boven) 10 . 30 uur 10 t/m 17 TV de Vlijmd, clubkampioenschappen dubbel 12 KV0, evalueren en het winterprogramma doornemen 13 Ziekencomité de Schakel, nationale ziekendag

GEVONDEN Gevonden op 18 mei bij Apotheek Geffen/ Nuland een gouden ring met inscriptie.

' -Nx~

ERNIS INTERKLEUR ~ schil rs GLAS-VERF-BEHANG ossrELEFooN (04120)431oageffen - - 04102-23400 of 21201 9


GEFFEN: KERK EN

SAMFNI r:u,~r. WEEKENDDIENSTEN HAASDONK: Geffen: za. 19.00 uur zo. 09.30 uur Nuland: za. 19.00 uur zo. 10.00 uur Vinkel: za. 17 . 30 uur zo, 11.00 uur HUWELIJ[S-/JUBILEUMVIERINGEN: Wilt u uw huwel ijk of jubileum met een viering in de kerk dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor Geffen en Vinkel namens pastoor Spijkers: Trudy Wijgers, tel. 23190 (graag tussen 19.00 - 20.00 uur).

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 september a.s. om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot, tel.23308, LITURGISCHE KALENDER: wo. 30 aug. "'19. 00 uur za. 2 sept. ,·,10. 00 uur 19.00 uur zo. 3 sept. 09 . 30 uur wo . za.

6 sept, *19,00 9 sept. ,·,10.00 19.00

zo. 10 sept.

09.30

wo . 13 sept. *19.00

avondmis H,Mis mmv bej .koor geen H. Mis OPENLUCHTMIS in de tuin van huize De Heegt, uur avondmis uur H,Mis mmv bej .koor uur H,Mis mmv saxofoongroep (tevens kinder kerk). uur H.Mis mmv gem.koor (t.v.uitzending naar de Heegt) uur avondmis

*= viering in de kapel

EFFE NOAR GEFFE Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, houden we met Effe noar Geffe een viering in de open lucht in de tuin van Huize de Heegt. Medewerking wordt verleend door fanfare WIK, majorettes, volksdansgroep De Vlijt, dans groep KVO en de Boerenbruidsparen . Pastoor Spijkers en diaken van Herwijnen zullen voorgaan in deze viering met als thema: Elkaar treffen op Effe noar Geffe. Op zaterdagavond is er geen viering in de kerk.

voor dit jaar: "Contacten die helpen" . Dagelijks ondervinden mensen hoe hun wereld van het ene op het andere moment kan instorten. Ziekte, een ongeval, verlies van een dierbare of ander slecht nieuws maakt ineens alles anders. Je moet je leven opnieuw inrichten en daarbij rekening houden met de veranderingen . Deze taak is niet gemakkelijk en kan gezien worden als rouwarbeid. Wie deze arbeid heeft te doen krijgt vaak te horen: "Je moet het zelf doen ••. ". Je hebt meestal niet veel steun aan ongevraagde adviezen of aan vrome woorden . In je verdriet en in je zoeken kun je je erg alleen voelen. Je kunt het gevoel hebben dat je jezelf kwijt bent. In de hulpverlening wordt veel nadruk gelegd op waarden als: 'opkomen voor jezelf, je eigen hulpvraag formuleren, zeggen wat je zelf wilt en voelt' maar ook nadruk op 'zoveel mogelijk en zo zelfstandig mogelijk', Maar wat is zelfstandigheid als er zoveel vertrouwds in elkaar gestort is, als je je in een doolhof voelt? Tegelijk is een mens ook niet geholpen met betutteling, met mensen die weten wat goed voor jou is, mensen die je alles uit handen nemen. Wie zijn eigen weg weer moet zoeken heeft eerder steun aan contacten die jou in je eigen waarde laten, contacten waar je op ver haal kunt komen. Dat vraagt om mensen die de zin zien van verhalen. Mensen die niet meer doen dan gevraagd wordt en die je de kans geven op je eigen manier de weg in je leven verder te zoeken. Zulke contacten helpen omdat ze je thuis brengen bij jezelf.

VORMING EN TOERUSTING Het Dekenaal Centrum biedt aan: Enkele eenmalige bijeenkomsten: - over opzet en invulling van ouderavonden bij voorbereiding op: de doop (12 sept.), de eerste communie (26 sept,), het vormsel (10 okt.) - parochieblad: het gezicht van de parochie (4 okt,) -(geloofs)gemeenschap in nieuwbouwwijken (25 okt,) - uitwisseling voor avondwakegroepen (11 okt ·k

* Geloven met jonge kinderen: Drie gespreksavonden voor ouders met jonge kinderen over gelovige opvoeding . Ter sprake komen: bidden, bijbelverhalen,kind en dood . Data: in Oss: 25 sept., 2 en 9 oktober in Vinkel: 28 sept., 5 en 12 okt. Begeleiding: Frans Vervoort,

NATIONALE ZIEKENDAG In het weekend van 9/10 september a.s . vieren we nationale ziekendag met als thema 10

*Inde ruimte van de liefde: Be zinningsochtenden speciaal voor vrouwen over het Hooglied. De serie wordt tweemaal gegeven:


a) 20 sept.-4 okt,-25 okt,-8 nov.-22 nov.6 dec, b) 27 sept,-11 okt.-1 nov.-15 nov.-29 nov. 13 dec. Begeleiding: Jo Goossens.

KARMELKRING OSS In het seizoen '95/'96 start de Karmelkring (Karmelieten) weer een aantal bezinningsavonden die ons willen helpen om vanuit een gelovig perspectief motivatie en richting te vinden in het leven. U kunt informatie opvragen: Gerhard Lenferink, Hescheweg 65, Oss. Tel . : 04120-34024. De bijeenkomsten worden gehouden in de bezinningsruimte die sinds begin dit jaar in gebruik is (Hescheweg 65). Hier vindt ook dagelijks een moment van bezinning plaats, in eerste instantie bestemd voor de leden van de karrnelgroe~ maar tggelijk openstaand voor ieder die wil komen . Tijden: rnaandang t/m donderdag om 12.00 uur, vrijdag om 19.00 uur.

JONGERENREIS NAAR TURIJN In de herfstvakantie van 21 t/m 29 okt, organiseert Jongeren op Weg een reis naar Turijn in ItaliĂŤ . Vanuit Turijn worden tochten ondernomen naar de plaatsen waar Don Bosco, Stichter van de Salesianen, heeft geleegd en gewerkt, Info : 05769-1201.

ROUWVERWERKING

(Nazorg)

Bij voldoende deelname zal dit najaar op de pastorie of elders een aantal avonden gehouden worden met als thema 'Rouwverwerking' Het doel van deze b~eenkomsten is om samen te praten en ervaringen uitwisselen rond het verlies van een dierbare medemens . Het zijn geen specifieke geloofsavonden, maar het is het ontmoeten van mensenn die door hetzelfde lot zijn getroffen. Verlies van een geliefde mens verwerk je niet in een bepaald tijdsbestek van weken of maanden, daar moet je tijd voor nemen. Emoties zijn ook heel menselijk maar je wilt niet altijd de kinderen of familie en vrienden daar mee lastig vallen . (zo wordt meestal gedacht). Gezamelijk willen we zien hoe iemand verder kan, zoeken naar woorden van vertroosting en kracht en inspiratie naar de toekomst. Wilt u meedoen of kent u mensen in uw omgeving laat het ons weten, Vooraf zal ik met ieder thuis een persoonlijk gesprekje hebben Opgave kan via de pastorie voor Geffen: 21216, voor Vinkel : 21245, ook kunt u mij persoonlijk bellen tel,: 04183 - 2998 (liefst in de avond tussen zes en zeven uur) Wim van Herwijnen Partime Diaken van de parochies Geffen en Vinkel.

MEER INFORMATIE OVER EIGEN BANKREKENING VIA GELDAUTOMAAT. Nederland maakt massaal gebruik van de geldautomaat . Niet alleen om geld op te halen, maar ook om te kijken hoeveel er nog op de bankrekening staat . Het is opmerkelijk hoe vaak gebruikers van de geldautomaat saldo-informatie opvragen . Klant en van de Rabobank doen dat per j aar ongeveer vijftig miljoen keer! Tot nu toe kon de geldautomaat alleen maar het huidige banksaldo laten zien . Wij voegen daar wat extra informatie aan toe : terwijl u staat te wachten op het geld, kunt u zien wat het nieuwe saldo is en hoevee l u nog kunt opnemen. Een voorbeeld: stel: er staat f 2500,- op uw betaalrekening en u heeft met uw bank afgesproken dat u maximaal f 1500,- per week kunt opnemen. U neemt via de geldautomaat f 500 , op . Terwijl het geld wordt getel d en u staat te wachten, meldt het scherm dat het nieuwe saldo f 2000,- is en dat u die week nog f 1000,- op kunt nemen via de geldautomaat. Deze tekst verdwij nt van het scherm op het moment dat u het geld uitneemt. Als u heeft gekozen voor een transactiebon , dan vindt u daarop vervolgens nog eens keurig op een rijtje. Belangrijk: neem deze transactiebon mee en laat hem niet liggen bij de geldautomaat! Deze service geldt all een voor klanten van de Rabobank! Heeft u nog vragen, loop een$ bij ons bin-nen.Wij helpen u graag .

BOLLEBOZEN GESLAAGD Susie de Rijke, H.E , A.O. Arnhem, logistic en economie. Iwan v.d. Doelen in Schoonhoven a l s juwelier en goudsmid. M.A.S. te Oss Marieke van Tuyl

Gilbert Ceelen is aan de Hogeschool te 's-Hertogenbosch, studierichting Bouwkunde , geslaagd voor Bouwkundig ing . Edwin Krijnen is aan de H.T.S . te ' s- Her t ogenbosch geslaagd voor Werktuigbouwkunde Antoine Schuurmans is aan de M.T.S . te 's-Hertogenbosch geslaagd voor Weg- en Waterbouwkunde . 11


dag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242 of 04102 - 22955, toestel 164 .

..~ GEMEENTE

MAASDONK

/

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

STOKEN IN MAASDONK

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND . tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13 .00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat, tel . 22955

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrij12

Stoken is schadelijk voor ons milieu. Dat weten we allemaal. Het is dus beter als we ons snoeihout en tuinafval niet in de open lucht verbranden maar even naar de Milieustraat bij de gemeentewerf brengen. Dit kost niets en u spaart er het milieu mee. Als u er, ondanks de schadelijke gevolgen voor het miJieu, toch voor kiest om snoeihout en tuinafval te verbranden in de open lucht, dan is het handig om te weten wat de nieuwe regels met betrekking tot het stoken van snoeihout en tuinafval in Maasdonk zijn en aan welke voorschriften u moet voldoen bij het verbranden van dit afval. In dit artikel worden alle wetenswaardigheden met betrekking tot de verbranding van snoeihout en tuinafval voor u op een rijtje gezet. Regels m.b.t. verbranden van snoeihout en tuinafval De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 16 mei jl. besloten tot het opnieuw vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Maasdonk i.v. m. de eerste wijziging. Deze verordening is in werking getreden op 22 mei 1995. De raad heeft in deze nieuwe verordening de regels met betrekking tot de verbranding van snoeihout en tuinafval gewijzigd. Het stoken van snoeihout en tuinafval in de open lucht voor zover dit stoken plaats vindt in de bebouwde kom blijft verboden . Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor wel ontheffing verlenen. Wanneer het stoken van snoeihout en tuinafval plaatsvindt buiten de bebouwde kom, is het stoken in principe toegestaan, mits er vooraf een melding wordt gedaan aan burgemeester en wethouders. Het stoken is alleen toegestaan op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 08.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds en alleen in de maanden september tot en met mei. Buiten deze maanden en ook in het weekeinde blijft stoken in het buitengebied in principe verboden.

Verhouding APV/Wet milieubeheer Op agrarische inrichtingen die onder een algemene maatregel van bestuur vallen, is de APV-regeling van toepassing omdat in de algemene voorschriften


voor deze inrichtingen wordt bepaald dat een stookverbod geldt, tenzij in een gemeentelijke verordening een andere regeling is opgenomen. Voor inrichtingen die onder de milieuplicht vallen, dienen de voorschriften te worden gewijzigd, zodanig dat op deze inrichtingen de APV-regeling van toepassing wordt. Omdat een aanpassing van alle milieuvergunningen in de gemeente Maasdonk een ondoenlijke zaak is, zal de betreffende wijziging voortaan worden meegenomen, zodra een agrarische inrichting een vergunningaanvraag indient.

Melden van het stoken In de maanden september tot en met mei dient u het verbranden van snoeihout en tuinafval buiten de bebouwde kom tenminste 24 uur van tevoren mondeling danwel schriftelijk te melden bij de gemeente Maasdonk bureau Bestuurszaken, Postbus 5, 5386 ZG Geffen, tel.: 0410222955 . Ontheffing van het stookverbod Binnen de bebouwde kom blijft het stoken het gehele jaar verboden en moet er schriftelijk een ontheffing aangevraagd worden bij burgemeester en wethouders. Voor de maanden juni/juli/augustus geldt er ook buiten de bebouwde kom een algemeen stookverbod . Eventueel is in individuele gevallen wel een ontheffing mogelijk. Een ontheffing kan worden verleend voor snoeihout en tuinafval, of voor een kampvuur bij een speciale activiteit. Voor het verbranden van bouwafval kan géén ontheffing worden verleend. Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet u een schriftelijk verzoek (met de vermelding van de redenen om te gaan stoken, het stookmateriaal, de stookdatum en de locatie) indienen bij burgemeester en wethouders van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG Geffen.

Snoeihout en tuinafval bij voorkeur naar de gemeentewerf Zoals gezegd is het voor het milieu beter om uw snoeihout en tuinafval niet in de open lucht te verbranden. Snoeihout en tuinafval kan gratis naar de gemeentewerf aan de Zandstraat 43a te Nuland worden gebracht. Zij zullen dan voor verdere verwerking van dit afval zorgdragen. De Milieustraat is gevestigd aan de Zandstraat 43a te Nuland. De openingstijden van de milieustraat zijn op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. Dus als het even kan, breng uw snoeihout en tuinafval dan naar de gemeentewerf. Een kleine

moeite en u helpt er het milieu mee. Voorschriften die in acht moeten worden genomen bij het stoken Gelet op het gestelde in de Brandveiligheidsverordening voor de gemeente Maasdonk (artikel 23), de Bouwverordening voor de gemeente Maasdonk (artikel 6.3.1) en het Wetboek van Strafrecht (artikelen 157, 158, 159, 428 en 429), moeten de volgende voorschriften bij het stoken in de open lucht in acht worden genomen: 1. tijdens het stoken moeten temninste 2 personen (waarvan 1 meerderjarig) bij het vuur aanwezig zijn tot het vuur geheel gedoofd is en de assen met zand zijn afgedekt; 2. het vuur moet op een afstand van meer dan 30 meter van enig gebouw of getimmerte en tevens minimaal 30 meter van een opslag van oogst produkten, hout of andere licht brandbare goederen of stoffen of van gebouwen voorzien van een licht-brandbare dakbedekking blijven; 3. het vuur moet op een afstand van meer dan 100 meter van een bos of een heideterrein blijven; 4. het vuur mag niet ontstoken worden bij een windkracht van 6 of meer ( = krachtige wind); 5. er dient zodanig te worden gestookt dat er geen vliegvuur of hinder ten gevolge van rook kan ontstaan, bij hinder aan derden moet het stoken direct worden beëindigd; 6. het stoken mag uitsluitend plaatsvinden indien de windrichting dusdanig is, dat het verkeer op de openbare weg niet kan worden gehinderd door rookontwikkeling; 7. het vuur moet op een afstand van meer dan 30 meter van de openbare weg blijven; 8. de oppervlakte van het vuur mag niet meer bedragen dan 4 m2, de vuurhoogte mag maximaal 1 m bedragen; 9. het aansteken van de brandstapel mag niet geschieden met toepassing van licht ontvlambar~ stoffen met een vlampunt van lager dan 55 (benzine, petroleum, spiritus etc.); 10. het aanleggen, stoken of hebben van een vuur mag geen gevaar opleveren voor de omgeving; 11. de onder punt 2 bedoelde personen moeten beschikken over een schop en voldoende blusmiddelen om zonodig het vuur te doven of te temperen; 12. bevelen van de brandweer of politie, gegeven in het belang van de brandveiligheid en/of openbare orde, moeten direct worden opgevolgd; 13. alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen teneinde te voorkomen dat de gemeente, danwel derden schade ondervinden. 13


GROOTGEFj

METKUNSTEJ EN EEN KEUR AAN GEFFENSE

M.M.V. -

14

BEJAARDEN KOOR PASSE PARTOUT DANSGROEP DE VLIJT SAXOFOONKARTEL HET BROEDERSCHAP PAUL HANENBERG BROELIEBAND MARJO'S BAND

...._.

;

.~ .

.. ._~......

'

····: .,

·' . ~

'

.. ·

_

., {.

. t;· ·.-· .:/ ~ • ·.

r

.

~

J

. :,

,. . . .

.

-

DE VERKIEZING VAN DE GEF:


,-

SPODI RS-MARKT

~TIESTEN, VAN JONG TOT OUD

ATERDAG

/J

2 SEPT

AANVANG 19.00u-. ·

TWEE UUR LANG: · VAN 19.00 - 21.00 u

JONGE GEFFENSE ARTIESTEN

PRESENTATIE: CARL/ BONGERS JAAP 8/JLEVELD

FENAAR VAN HET JAAR 1995

15


N66

OPEN DAG BIJ HET RIGOM Vrijdag, 8 september 1995 van 10.00 tot 15.00 uur. Ter gelegenheid van de start van het nieuwe cursusjaar houdt het RIGOM een OPEN DAG op vrijdag, 8 september a.s. Tussen 10.00 uur 's morgens en 15.00 uur 's middags kunt u langskomen om informatie te krijgen over allerhande aktiviteiten en cursussen voor senioren vanaf 55 jaar. U kunt de nieuwe cursuswijzer komen halen en tevens kunt u z ich inschrijven voor de nieuwe cursussen van het RIGOM. Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. Tijdens deze OPEN DAG worden van diverse cursussen/aktiviteiten demonstraties en presentaties gegeven. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00 - 10.30 uur : Opening 10 . 30 - 11 . 00 uur : Geheugentraining 11.00 - 11.30 uur: Kennismaking met toneel 11 . 30 - 12.00 uur : Computercursus 12.00 - 12.30 uur : 1. Weduwencursus "Met het oog op de toekomst". 2. Vriendschapscursus voor vrouwen. 12 . 30 - 13 . 00 uur: 1. Bestuursfunkties in vrijwilligersorganisaties en verenigingen. 2 . Discussie- en vergadertechnieken. 13.00 - 13.45 uur: Zelfverdediging. 13.30 - 14.00 uur: De geschiedenis van Oss in foto's en herinneringen. 14 . 00 - 14.30 uur: Gezond ouder worden (Stichting Thuiszorg). 14.30 - 15. 00 uur: Computercursus. 15.00 uur Einde . Doorlopend van 10.00 - 15 .00 uur wordt er informatie gegeven over: 1 Maasland Gilde Oss * Oppascentrale * Klusse nhulp thuis * Maaltijdvoorziening * Alarmering * Ouderenorganisaties ,:< Andere akti vi tei ten voor en door ouderen. Voor al uw vragen, voor informatie over cursussen of alleen om de cursuswijzer af te halen, bent u welkom op vrijdag, 8 september a.s. van 10.00 tot 15.00 uur. Ons adres is: RIGOM Anton Jurgenshuis Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss 16 Tel. br. 04120 - 33043

Na afloop van een zeer geslaagd biljartseizoen ziJn we meteen begonnen met onze jaarlijkse onderlinge competitie . De nummers l en 2 van elke poule speelden na afloop nog de kruisfinales en uiteindel~k werd Joop van D~k kampioen. 2e werd Twan van Meurs, 3e Jan Broeksteeg en Max van Erp behaalde een eervolle 4e plaats. Op onze jaarlijkse feestavond reikte voorzitter Jas van Lieverloos de pr~zen uit. Peter van Lent werd in de bloemetjes gezet voor zijn zilveren lidmaatschap en Hans Reuvers en Rien van Bergen kregen een leuke attentie voor hun extra verdiensten. In ons jaarboek werd nog gememoreerd aan de successen van het afgelopen jaar, o.a. met 3 teams drongen we door tot in de districtsfinale. Districtskampioen in de 2e klas bandstoten, 2e klas driebanden en 3e klas kader 38/2. Eveneens driemaal succes met de Wim Swanenberg, Peter van Lent en de Toos v.d. Berghbokaal. Als laatste kwam de Tok libre en de Anna vd Haterd bandstotentitel in ons bezit. Het volgend seizoen starten we wederom met 5 teams in de districtscompetitie, waar we zeker weer hoog zullen eindigen. Poule A Eindstand:

pnt.

gem.

1. 2. 3. 4.

22 22 17 12 12

3.60 3.79 4.83 2.53 2.07 2.40 1.79 1.69

J. J. P. W. s. H. 6. R. 7. J. 8. J.

Broeksteeg v D~k V Griensven V Nistelrooy v Os v Bergen Langenberg Heymans

11

8 8

H.S. 29 27

44 19 21 20 13 13

Poule B 1. 2. 3. 4.

s.

6. 7. 8. 9.

M. V Erp T. Meurs H. Reuvers H. V Erp J . v Lieverloo J. vd Bergh P,Maasackers G. Gloudemans R. vd Hetjden

22 20 18 18 16 16 14 12 8

1.30 1.63 0.76 1.06 1.52 1.37 1.42 1.31 0.46

9 16 6 11

17 12 12 13 6

Bestuur N.G.G .

DE KLIM-OP Houdt U van dieren? Graag met en voor kinderen bezig? Af en toe wat tijd over? Wij, stichting "De Klimop", zijn op zoek naar enkele vr~willigers die af en toe mee willen helpen. Interesse? Neem dan aub. even contact op met Henk v.d. Broek ' tel. nr. : 22529.


PRINSES BEATRIX FONDS

OPROEP OPROEP OPROEP

PERSBERICHT

Gevraagd:

17 t/m 23 september 1995 collecteweek Prinses Beatrix Fonds

DIT JAAR 10% MEER COLLECTANTEN OP STAP VOOR MENSEN MET SPIERZIEKTES Den Haag - U kunt de komende week - van 17 t/m 23 september - aan de collectebus bijna niet ontkomen, Meer dan 60.000 collectanten (dat is 10% meer dan vorig jaar) zijn dan onderweg om geld op te halen voor het Prinses Beatris Fonds. Dit fonds, waarvan de Koningin beschermvrouwe is, overkoepelt alle belangenverenigingen van spierziekten,die l~den aan onder andere polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, spasticiteit, multiple sclerose 200.000 zieken Meer dan 200.000 mensen in Nederland lijden aan één van deze ziektes. Om dat aantal drastisch terug te dringen, zijn er medicij nen nodig waarnaar de wetenschappers nog op zoek zijn. Dat werk vraagt veel geld, geld dat door het Prinses Beatrix Fonds wordt geleverd. Behalve dit en het subsidiëren van de pati~ntenbelangenverenigingen, levert het PBF ook veel individuele hulp. Bijvoorbeeld hulpmiddelen om gehandicaptensport mogelijk te maken, een piano voor therapeutische doeleinden, het aanleggen van een hellingbaan, speciale rolstoelen om rolstoeldansen mogelijk te maken. Vakantiebungalows Maar de belangrijkste aktiviteit van het volgend jaar jubilerende fonds (40 jaar) wordt een forse uitbreiding van het aantal aangepaste vakantiebungalows voor gehandicapten en hun familie . Dit jaar wordt het negende vakantiehuis neergezet. Helaas nog altijd een druppel op een gloeiende plaat. Nu kunnen jaarlijks enkele honderden gehandicapten met hun familie één week op vakantie. Met de aangepaste bungalows die de komende paar jaar met medewerking van een gerenommeerde exploitant van vakantieparken worden neergezet, komt dat aantal op 15. De gehandicapten kunnen dan bovendien twee weken in plaats van één week met vakantie . En dat allemaal dankz~ uw medewerking. Loop dus niet weg als u een collectant ziet, maar geef . Toch gemist? Stort dan uw bijdrage op giro 969.

COLLECTANTEN

Van 17 t/m 23 september is het de collecteweek van het Prinses Beatrix Fonds. Ook in Geffen wordt gecollecteerd maar helaas zal dit alleen kunnen met Uw hulp. Wij zijn dus tanten (jong 'offeren' om en/of straat

nog op zoek naar vele collecof oud) die zich op willen één avondje in zijn/haar wijk te collecteren.

Aarzel niet want je weet : VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK EN MISSCHIEN VOLLE COLLECTEBUSSEN, zodat de meer dan 200,000 mensen die aan een spierziekte lijden, je dankbaar zijn. Je kunt je aanmelden bij: Sian van Nistelrooy - tel.: 22602.

DE BOOTREIS VAN DE KRACHTPATSERS Op vrijdag 16 juni gingen de Krachtpastsers met ongeveer 100 zieke en bejaarde Geffenaren hun jaarlijkse bootreis maken·. Zo rond de klok van acht verzamelden wij bij de kerk waar pastoor Spijkers paraat stond om ons een goede reis te wensen en ons ctitzwaaide omdat hij verhinderd was wegens drukke werkzaamheden in zijn parochies. De rode kruisboot vertrok om 09.00 uur in de haven van Oss door het burgemeester Deelenkanaal richting Nijmegen, via het Maas-Waalkanaal richting De Waal. Jammer dat de zon verstek liet gaan die dag, maar ondanks het minder zonnige weer bleef de stemming onder de reizigers opperbest. Als eregasten hadden wij Mevr. Netten en onze diaken Dhr. v. Herwijnen aan boord wat heel plezierig was voor de overige gasten. Na de koffie met gebak bracht de oudere jeugd enkele prachtige liederen ten gehore o.l.v. Ria v.d. Heuvel. De hand van meester Prinssen was hierin te herkennen. Ik geloof wel dat iedereen tevreden naar huis ging en wij willen dan ook alle sponsors vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen. Zonder hun bijdrage was deze bootreis niet mogelijk geweest. Een krachtpatser(tje)

17


OPNIEUW BEGINNEN De grote vakantie liep ten einde. Kees was een beetje treurig. De 6 weken waren toch weer snel voorbijgegaan. Dat was altijd zo. Het leuke gaat snel voorbij en het vervelende duurt lang. Wat had hij ook weer allemaal gedaan? Na enig nadenken herinnerde hij zich, dat hij samen met zijn zus was gaan logeren. Ook was hij op kamp geweest. 0 ja, ze waren ook nog allemaal naar Zwitserland gegaan. Die bergen, die waren helemaal te gek joh •• ! Zo hoog, zo steil! En nog wel met sneeuw in de zomer! Maar de vakantie was nu al bijna voorbij. Hij zou de jeugdvierdaagse nog meelopen en dan •••• •• ? Dan moest hij weer naar school. Zijn laatste jaar op de basisschool. Elke oom of tante had al tegen hem gezegd: "Kom op, Kees, nog een jaartje! Leuk groep 8. Leuke uitstapjes, leuk kamp op het einde! Hij begreep niet wat er leuk aan was. Ze bleven in hetzelfde lokaal en ze kregen (en dat was misschien voor Kees de grootste ramp) een leerkracht, meneer Hans, die ze in groep 6 ook al gehad hadden. Kees wist nog maar al te goed, dat hij in groep 6 regelmatig na had moeten blijven, of thuis 1000 strafregels had moeten schrijven. Maar .eerlijk is eerlijk, dat van die 1000 strafregels was ook wel zijn eigen schuld. Hoe kwam dat zo? Nou op een keer , toen hij en zijn vriendje weer moesten blijven, had meneer hem gevraagd, wat zij, als ze leerkracht waren met zulke jongens zouden doen. Kees had toen meteen geantwoord: "1000 strafregels laten schrijven". Zijn vriendje hield het op 100 regels . 't Gevolg was, dat Kees elke keer als hij moest blijven 1000 regels kreeg. Nee, met die meneer, die soms natuurlijk, ook wel aardig was, want hij kon ook wel tegen grapjes, moest je echt goed uitkijken. Die nam je beet waar jezelf bij stond. Toen ze voor de vakantie kennis kwamen maken met het nieuwe lokaal, (wat dus voor hen niet nieuw was) en met hun nieuwe meneer, die ze ook al kenden, had meneer Hans wel gezegd: "Het enige gemakkelijke voor mij is, dat ik jullie namen al ken. We zijn allemaal ouder geworden en dus ook allemaal een beetje veranderd. Hoe jullie in groep 6 waren ••• ? Dat vind ik niet belangrijk meer. Ik doe net of ik niks van jullie weet. Ik geef jullie een nieuwe kans." Daar dacht Kees ineens aan. Meneer had dat wel eens vaker gezegd. Als ze onder elkaar ruzie hadden en iemand zei, dat dat kwam omdat de ander hem vorige week of een hele tijd geleden iets gedaan had dan zei meneer vaak:"Vorige week, vorige

18

maand, wat is er vandaag gebeurd·. Dat andere is al zo lang geleden . Daar moet je niet meer aan denken. Geef elkaar een nieuwe kans . Zou meneer echt niets meer doen met die 1000 regels? Kees had nog zijn twijfels. Maar hij nam : zich voor zelf opnieuw te beginnen. Hij was vast en zeker van plan minder na te moeten blijven en hij zou zich door meneer niet meer zo beet laten nemen. P. Lammers

DANKBETUIGING . Na 140 jaar is bakkerij van Lier gestopt en overgegaan naar meneer Kosman. Wij danken iedereen voor de belangstelling, bloemen en attenties bij onze afscheidsreceptie. In het bijzonder W.I.K. voor de prachtige serenade. Familie W. van Lier Lindelaan 13 Vinkel

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 SEPTEMPER ROSMOLEN 52

Pastoorvd. Kampstr.-at 1a

5386 AH Geffen

Tefefoon 'tl4lot.m,o-~~ax 22570


Ondanks het bestemmingsplan wat er op dat perseel rust, vinden we als P. M.B . dat een autobandenverwerkingsbedrijf niet op die plaats thuis hoort. Als dit allemaal kan , dan zijn er snel ook andere vergelijkbare situaties opgelost, De P.M.B. is van mening dat bedrijven thuis horen op een industrieterrein, welke dan ook snel gerealiseert zal moeten worden ,

1"ij,..

'f/"o 01

~'1>~~

--~~~

Maatschal)~i\':;

Wilt u mee denken Wilt u dat u stem gehoord wordt

Beste Maasdonkers Heeft u ook nog zoveel vertrouwen in de plaatselijke politiek? De P.M.B . in ieder geval niet!!!

De Partij voor Maatschappelijk Belang biedt u deze kans. De P.M.B. is een jonge dynamische vereniging bij wie inspraak en openheid op een hoog voetstuk staan.

Waarom niet

U kunt nu lid worden. Voor maar f 10,- per jaar bent u lid van onze vereniging. Voor meer informati e kunt u bellen of langs komen bij: Cor Langens, Dr,Schaepmanstraat 11 Geffen j el. 23820 Gertjan van Venrooy, P.v.d.Elzenstraat 6, tel. 24506

Het is (lijkt ons) niet meer dan normaal, dat een democratiche gevormde coalitie, een harmonieuze en opti male samenwerkende eenheid vormt, die zonder geheimen voor elkaar, de belangen van de inwoners behartigd. Wat is er gebeurt??? Een wethouder die een moti e van afkeuring aan zijn broek krijgt, omdat hij blijkbaar de zaken maar op zijn beloop laat en allerlei beloftes doet die hij niet waar maakt. Deze motie werd ook nog eens gesteunt door de coalitie partner, dat geeft toch zo z'n bedenkingen. De andere wethouder, die denkt een miljoenen kostende verbouwing helemaal in zijn eentje uit te kunnen voeren , is naar wij denken een zeer slechte zaak. En zeker als hij denkt dat hij te groot is voor dit college en de gemeenteraad, geeft toch aan hoe de verstandhouding en kwaliteit van dit college is. Op het allerlaatste moment word er op aandringen van een van de coalitie partners toch nog wat informatie gegeven aan de gemeenteraad , Maar de vragen en opmerkingen van de opositie worden niet of nauwelijks beantwoord. Hoe is dit toch al lemaal mogelijk Maar er is hoop, over 3 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, dan kunt u als stemmer, uw conclusie trekken en een einde maken aan deze farce. Buitengebied Wat vind u van de aanwezigheid en in bedrijf zijn van een bandenverwerkings bedrijf in het buitengebied van de kern Geffen? De P,M.B. was i n iedergeval met stomheid geslagen. Dat het desbetreffende bedrijf probeert om daar aan de slag te gaan, hebben ze gelijk in , Maar dat een door de gemeenteraad in het leven geroepen klachten- advies commissi e, van mening is dat het bedrijf daar mag blijven vinden wij ongehoord!!!

KLACHTEN BURO Medio juni 1995 is de Partij voor Maatschappelijk Belang gestart met een klachtenburo . Met een overweldigend succes mogen we constatere. Wat is het klachtenburo van de P .M.B.? Het klachtenburo bestaat uit een groep van deskundige mensen die gratis de inwoners van Maasdonk adviseren en helpen die klachten en of problemen, met of over: gemeente- overheidsinstellingen juridische zaken millieu zaken uitkerings zaken en allerlei zaken op maatschappelijk gebied Waar kunt u die klachten melden Cor Langens, Dr.Schaeprnanstraat 11, Geffen tel. 23820 Gertjan v. Venrooy, P.v.d.Elzenstraat 6, Geffen tel. 24506 Geert Bloks, Mulderstraat 11, Geffen,tel. 24695 Door de grote belangstelling is besloten om vanaf september van dit jaar een spreekuur in te stellen . Dit spreekuur zal zijn op de eerste en de derde vrijdag van de maand, en zal zijn op het volgende adres , Cor Langens, Dr ,Schae pmanstraat 11, Geffen; tussen 19.00 en 20 . 00 uur, Dus mensen; heeft u problemen en of klachten over het hierboven opgesomde lijstje, schroom niet en neem contact met ons op. P.M.B . afd . Maasdonk 19


Goed nieuws voor Ra boba nk-kla nten. (en iedereen die het nu wil worden.)

Betaalrekening wordt gratis, en toch met rente! Ongetwijfeld heeft u er al iets

hadden verwacht. De geldautomaat

over vernomen. Met ingang van1 juli

is volledig ingeburgerd.

j.l. heeft de Rabobank de tarieven af-

Met het pinnen in winkels, tanksta -

geschaft die u, als particuliere klant,

tions en supermarkten gaat het al

in rekening werden gebracht. Terwijl

dezelfde kant op.

~ wel gewoon rente krijgt over alles wat er op uw betaalrekening staat.

Ook machtigen is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Wij

Bovendien kunt u, als u dat wilt,

vinden dat er op die manier al zoveel

vanaf dit najaar weer gratis weke -

kosten zijn bespaard, dat u daar als

lijks een rekeningoverzicht krijgen.

klant de vruchten van mag plukken.

Als er iets bij- of afgeschreven is,

Eerlijk is eerlijk.

natuurlijk.

Bent u nog geen klant bij ons?

Dit goede nieuws heeft u zelf mogelijk gemaakt. U bent sneller

Een reden om eens langs te komen. Want, én gratis bankieren én

overgestapt op efficiëntere

rente krijgen. Nee, dat vindt

betaalmogelijkheden dan we

u nergens anders.

Rabobank

Maasdonk

20


DANKBETUIGING Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van onze moeder, Lambertha Johanna v. Lent v.d. Leest zeggen wij u hartelijk dank, in het bijzonder, dr . Smit, Pastoor Spijkers, Personeel en Directie van "Huize de Heegt" voor de goede verzorging alsmede vrijwilligsters en bewoners. kinderen van Lent klein- en achterkleinkinderen

CURSUSSEN: Eind augustus start er via het arbeidsburo Oss een oriëntatiecursus voor vrouwen die al langere tijd op zoek zijn naar werk. Voor informatie kunt u contact opnemen met: Stichting Vrouw en Werk Tel.: 073 - 148700 Dagelijks van 9.00 - 14.00 uur . Voor opgave voor deelname: Arbeidsbureau Oss Tel,: 04120 - 31919 ~agelijks van 14 . 00 - 17.00 uur.

In september start Karin van Meurs in De Moerkaal te Berlicum voor het Se jaar cursussen Gevoels- en Intuîtief Tekenen en Schilderen. Er ztjn drie cursussen startend op maandag 4 september, aanvang 14.00 uur op woensdag 6 september, aanvang 20.00 uur op vr~dag 8 september, aanvang 9.15 uur . Voor inlichtingen en/of aanmelding: Karin van Meurs, tel.: 04103 - 4059 . ONDERWERP: STOPPPEN-MET-ROKEN CURSUS Had u zich ook voorgenomen na de zomdervakantie te stoppen met roken? Voor iedereen in ~ss en omgeving organiseert de GGD Brabant-Noordoost in samenwerking met het CAD Oost-Brabant en de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-oost een STOPPEN METROKEN CURSUS in de maanden september en oktober. Gezien de vakantieperiode kunt u zich tot en met donderdag 31 augustus telefonisch of schriftelijk aanmelden voor de cursus bij het informatiepunt STOPPEN- MET-ROKEN, postbus 414, 5340 AK Oss, telefoonnummer 04120 - 60134. Het maximaal aantal cursisten is 15, Bel dus snel, want anders wordt u op de wachtlijst geplaatst .

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS Nuland . Wegens het grote sukses van de cursus "Griekse mythen in woord en beeld", Deel I, bied ik, op initiatief van de "Kunstkring De Meent", een vervolgcursus betreffende dit onderwerp aan. Ook degenen die niet aan Deel I hebben deelgenomen, kunnen zich voor deze vervolgcursus aanmelden. In deze cursus, die gegeven wordt van sept. t/m dec. 1995, bestaande uit 15 lessen, maakt U kennis met een groot aantal prachtige Grieks-mythologische verhalen en met de wijze waarop deze verhalen in de beelden· de kunsten van ca. 500 v. Chr. tot heden in beeld zijn gebracht (Deze presentatie vindt plaats via dia's). De cursus wordt êênmaal per week gegeven, op woensdagmiddag, van 14 . 00 - 15.30 uur, in Gemeenschapshuis De Meent, Pr. Bernhardplein te Nuland . Het cursusgeld bedraagt (inclusief stencils) f 150, -- per persoon. Aanmelding vóór 1 sept. 1995. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot drs. Piet van de Slutjs (cursusverzorger), Rijksweg 11, 5391 LH Nuland, tel.nr.: 04102 - 21007.

STEM: CURSUSSEN voor Nederlandstalige volwassenen

VOOR WERK OF OPLEIDING: Voor mensen die taal-, reken- of studievaardigheden missen om vlot aan de slag te kunnen, heeft de STEM diverse cursussen . Voor informatie en aanmelding: Vraag de fo:.lder!

STICHTING EDUCATIE MAASLAND Lijsterlaan 4 5348 HL Oss 04120 - 24824

CURSUSWIJZER VOOR SENIOREN 1995 - 1996 Hierbij geeft het RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) te kennen dat er weer een nieuwe cursuswij zer voor senioren is uitgekomen. De cursuswijzers liggen in Oss en regio ter inzage bij onder andere bibliotheken en gemeenten en is gratis verkrijgbaar bij het RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, zolang de voorraad strekt.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de Regionale Instelling GecoÖrdeneerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) tel. 33043. 21


DISK OSS "SOLIDAIR PRESENT ZIJN BIJ EN HET DE MENSEN HUN VERHALEN BOREN .. . " Op vele manieren en bij meerdere gelegenheden heb ik mijzelf al voorgesteld aan mensen met wie DISK-Oss op de een af andere manier een relatie heeft. Dat wil niet zeggen dat ik iedereen reeds ken, noch dat men mij al kent. Integendeel, velen van u heb ik nog niet eens ontmoet! Toch wil ik doorheen deze kennismakingsfase het onderlinge contact graag al wat verdiepen . Ik heb nl. gemerkt , dat het werk dat de arbeidspastor doet niet zo vanzelfsprekend bekend is. Ook mensen die de functie op zich wel (h)erkennen, weten vaak niet welke taken een arbeidspastor zoal vervult, waarmee zij haar dagen doorbrengt. Ik wist dat evenmin, maar word langzaam ingewijd . Door middel van deze rondzendbrieven wil ik u een beetje méé vertrouwd maken. Gaandeweg, dat wil zeggen: ik laat u mee gaan op mijn weg. Ik laat u lezen wat ik lees, horen wat ik ervaar en hopelijk een beetje aanvoelen wat mij beweegt. Toen op 20 maart jl. mijn eerste werkdag inging (officieel ben ik op 15 maart in dienst getreden, maar mijn werkdagen vallen op maandag en dinsdag), werd ik zogezegd meteen "in het diepe gegooid". Er was een Ondernemingsraadvergadering in een van de bedrijven en Jo Goossens en ik mochten daarbij aanwezig zijn . Een Ondernemingsraad (OR) bestaat uit een gekozen afvaardiging van de werknemers uit het bedrijf. Deze mensen worden voor een gedeelte van hun werktijd vrijgesteld om de belangen te behartigen van alle medewerkers. Wil een directie dus bijvoorbeeld wijzigingen doorvoeren in bestaande regelingen, dan zal dit altijd in overleg met de OR gebeuren. Maar ook problemen op de werkvloer worden door de OR gesignaleerd, veralgemeniseerd en besproken daar waar mogelijke oplossingen gezocht kunnen worden. Bovenal echter wordt de OR op de hoogte gehouden van de (produktie- )situatie in het bedrijf. Dit laatste was voornamelijk de inhoud van de Ondernemingsraadvergadering die ik op mijn eerste werkdag bijwoonde. Deskundigen van de diverse afdelingen van het bedrijf kwamen om de beurt in de vergadering om te laten weten hoe het er vóór stond met de onderneming .Wat mij opviel -en dat heb ik later ook bij andere bedrijven aangetroffen- was dat die informatie 22

in het Engels was. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het internationale karakter van een onderneming . Ook de functies binnen die bedrijven worden dan aangeduid met Engelstalige namen. Niet alleen de vreemde voertaal speelde mij parten tijdens deze eers te werkvergadering •• Soms wist ik gewoonweg niet wáár ik precies naar luisterde ! Inmiddels zijn een aantal termen me al wat be kend; veel woorden zijn "vakjargon" en kome n voortdurend terug in verslagen en ver halen . Misschien weet u al dat DISK een landelijk netwerk is, waarin plaatselijke "afdelingen" participeren. Er zijn 40 van di e pl aatselijke DISK-organisaties en Oss is e r één van. De autonomie van iedere afdeling is zeer groot. Deze komt ondermeer tot uiting in een eigen structuur, een zelfstandige organisatie en onderscheiden werkmethodes. Hoewel deze autonomie wordt gekoest erd , is de inbedding in een landelijk geheel ook erg belangrijk. Je weet dan dat je met meerderen bent, dat elders in Nederland eenzelfde doel wordt nagestreefd, eenzelfde strijd wordt geleverd. Dat inspireert en bemoedigt. Via een twee- maandelijks cornmunicatieblad dat door het Landelijk Bureau DISK wordt uitgegeven, blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de economie, krijgen we het meest recente studiemateriaal daarover door en lezen we ervaringsverhalen van de diverse afdelingen. Daarnaast worden er trainingen verzorgd en zijn er soms studiedagen. Binnen deze landelijke overkoepeling zijn ook dwarsverbanden gecreëerd. Zo heeft DISK-OSS iedere maand een werkoverleg met de andere afdelingen uit de regio OostBrabant. Dat zijn DISK-Nijmegen, Tilburg en Eindhoven. Het overleg wordt gecoördineerd door het K.C.W. (Katholiek Centrum voor Welzijnsbehartiging) in 1 s-Hertogenbosch en hier vinden dan ook de bijeenkomsten plaats. Ik heb er al twee mogen meemaken en één daarvan -ik trof het- was het jaarlij kse werkbezoek, deze keer georganiseer d door de afdeling Eindhoven. Het spreekt bijna vanzelf wat de inhoud werd van deze werkdag. In de ochtend ontmoetten we een man die bij DAF werkzaam is. Hij was één van de gelukkige werknemers di e vorig j aar geen ontslag heeft gekregen, maar hij heeft die hele reorganisatie wel van zeer nabij meegemaakt . Hij vertelde over de emotionele taferelen die zich hebben afgespeeld, over de ontmanteling van het bedrijf en over de nieuwe situatie nu. Het was een schrijnend, maar boeiend verhaal en leerzaam voor wat betreft strategische onderhandelingen die zich rondom een onderneming kunnen voordoen.'s Middags gingen we naar het Evoluon, dat nu niet meer als zodanig fungeert, maar een "Competence Centre"


is geworden, waarin Philips op uitnodiging klanten en business-partners ontvangt. Door een steward werden we geleid langs een overzichtstentoonstelling over de innovatie, kennis en kunde van Philips. Natuurlijk een goede reclame voor het bedrijf, maar de trots op de vele toepassingen van technologieën is terecht. Al met al was het een aangenaam en informatief bezoek. DISK-Oss is oecumenisch van opzet. Dat betekent dat zowel de rooms- katholieke als de protestantse kerken erin participeren. Met de meeste pastores van de betrokken kerken heb ik al kennis mogen maken. Tevoren had ik mij niet gerealiseerd dat ik deel zou uitmaken van het pastoresteam van heel het dekenaat Oss. Je denkt één coll ega te hebben binnen het arbeidspastoraat en onverwachts heb je er velen, verspreid over de meest prachtige dorpen! Ik vind het nog steeds een rijke ervaring, dat je je bevindt tussen mensen met eenzelfde grondinspiratie. Het voelt als een 'circuit' en ik geniet ervan. Solidair present zijn bij en met de mensen, hun verhalen horen •• • , het zijn woorden die Hub Crijns, directeur van het Landelijk Bureau DISK sprak op de jubileumavond van DISK- OSS op 25 april jl . , en ze geven voor mij de kern weer van (arbeids-)pastoraat. Volgende maand laat ik u graag weer wat van mijn verhalen horen . Met hartelijke groet, Monique Wolf

NIEUWS E.H.B.O. GEFFEN Beste mensen, Het afgelopen seizoen van de EHBO is weer goed geslaagd. Alles is naar wens verlopen en we hebben dankz:ij een cursus er weer 10 nieuwe leden bij gekregen. ( Proficiat met het behalen van jullie EHBO en reanimatie diploma) . Denkt U nu zo'n EHBO diploma l:ijkt m:ij wel nuttig dan kunt U zich opgeven voor een nieuwe cursus bij de Heer Henk v Dinther, Pater vd Elzenstraat 30, Geffen, tel.: 23515 . Bij voldoende deelname starten w:ij in Oktober. Verder willen wij al onze leden bedanken voor hun inzet van het posten en hulp b:ij evenementen e.d • . Wij hopen komend seizoen weer op jullie te kunnen rekenen, Beste mensen denk eraan: De EHBO is er voor U en Uw medemens! Tot ziens - bestuur EHBO.

ZIEKENCOMITÉ In het weekend van 09-10 september wordt i n verband met Nationale Ziekendag in onze parochiekerk in alle diensten aandacht besteed aan de zieken , Tevens vragen wij uw aandacht voor de ontspanningsmiddag voor zieken, bejaarden en alleenstaanden op woensdag 13 september bij Partycentrum "Govers" . Deze middag begint om 13.30 uur en duurt tot+ 17.00 uur. Vanzelfsprekend hopen wij op een grote opkomst en kunnen degenen die geen vervoer hebben zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 24160. Graag tot ziens op 13 september. Ziekenkomité De Schakel.

DE 4 DAAGSE Ook dit jaar hebben verschillende dorpsgenoten meegelopen met de wandelvierdaagse in Nijmegen. En ondanks de hitte hebben ze deze allemaal uitgelopen . Toon, Frasia en Chantal Loeffen .Antoine Jansen Marijke van Galen Diny van Wanrooy Eric van Lith Edwin Krijnen Angelique en Tineke van Rijn Truus van de Leest Peter, Stan en Helma Verkuylen Geert Stofmeel Will van de Haterd Monique Hartsuiker Allemaal van Harte Proficiat met deze knappe prestatie. Redactie Torenklanken.

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN Gedipl. Voetverzorger, Lid L.O.V.

Behandeling vlgs. afspraak Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN

Tel. 04102 . 22593 K.v.K. nr. 74620 2


. ~

-q

. •.

• ) ~ • ~~l

.

.

.

REISJE K.V.O.

Dinsdag 13 juni heeft een nagenoeg volle bus met KVO-dames van het jaarlijkse uitstapje geno tten. Deze keer stond Hattum op het programma. Vanaf h et plein voor het gemeentehuis vertrok de bus om half 9 richting Arnhem. Na ruim 'n uur kwamen we in Wilp aan, waar de koffie werd gedronken met gebak . Daarna vertrok het gezelschap richting Hattum. Hattum is een oud stadje met een groot aantal gerestaureerde huizen, gebouwen, een kerk en een molen. 'n Prachtige stadswal en stadspoort uit de middeleeuwen is Hattum's trots. Hoogtepunt was echter het Anton Piec~ museum met een ongekend aantal tekeningen, etsen, zeefdrukken en schilderijen en niet te v ergeten de werktekeningen van het sprookjesbos van de Efteling . Anton Pieck was een veelzijdig kunstenaar en hij is zeker ondergewaardeerd . Het Voerman- en Streekmuseum kon ook worden bezocht, maar dit museum is veel minder bekend en de meeste dames hielden dit dan ook voor gezien. De weergoden waren ons heel gunstig, zodat de vele terrasjes druk waren bezet door de dames die niet meededen aan de stadswandeling. Er werd ook druk gewinkeld in de leuke boetiekjes die Hattum rijk is. Daarna vertrok de bus n~ar camping de 'Ruggestee ' te Hoenderloo, waar een smakelijke maaltijd het sluitstuk vormde van de jaarlijkse reis, die mede door chauffeur Jan, ' n zeer geslaagde reis kan worden genoemd. Dank aan de bestuursleden voor hun perfekte organisatie. Een KVO-lid

FIETSTOCHT Op Dinsdag 27 juni, de laatste week voor de schoolv a kantie, fietsten we onze jaarlijkse dagfietstocht. Elk jaar weer een verrassing welke route het bestuur voor ons in petto heeft. Onder de stralende zon en weersverwachting van 28 gr aden zetten we om 9 uur koers richting Maren, waar we via de maasdijk verder gingen naar het pont naar Alem. Vergezeld van een auto, zodat de dames die niet meer zo ver kunnen fietsen, deze dag toch mee kunnen maken. Onderweg natuurlijk rond half 11 de koffiestop met gebak. De zonnebrandcrème en zonnehoedjes kwamen al voor de dag en verder fietsten we weer langs de Maas en afgegraven stukken waar veel waterrecreatie is. 24

Langs kleinde dorpjes, zoals Hoenzadriel waar sommige van ons nog nooit van gehoord hadden. Op de middag stapten we in Hedel van de fiets om onder de bomen hee rlijk te picknicken. Koffie - thee - broodjes - slaatjes en fruit werden uit de auto getoverd en alles liet zich heerlijk smaken. Na een flinke pauze weer op de fiets om via Oud Empel weer op de maasdijk verder te gaan en via Gewande waar we nog een korte stop hadden, en ' t Wild, de Maas achter ons te laten en door de polder weer naar Geffen terug te fietsen. Op deze prachtige dag hebben we genoten van de natuur zo dicht bij huis. Dank aan het bestuur voor deze fijne dag. Een KVO -lid.

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

"KON IK MAAR SLAPEN" De ledenraad van Kruisvereniging Geffen organiseert op dinsdag 12 september een ALGEMENE INFORMATIE-AVOND over de cursus "SLAPEN KUN JE LEREN"

welke bij voldoende belangstelling i n de maanden september - november wordt gegeven . De inhoud van de cursus bestaat uit informatie over slapen , slaapritme, slaapmiddelen en leren ontspannen. Ook kan men ervaringen uitwisselen betreffende slapen en slapeloosheid. Deze cursus is geschikt voor mensen die voor hun gevoel slecht slapen en voor mensen die regelmatig slaapmiddelen gebruiken . De cursus wordt gegeven door Mw . Ria van Di jk welke deze cursus al enige jaren in diverse plaatsen met veel succes heeft gegeven. De INFORMATIE-AVOND is kosteloos en geheel vrijblijvend en wordt gegeven in zaal "Het Oude Klooster", aanvang 20.00 uur. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee uur op de dinsdag- avonden: 19-26 sept. 3-10-24- 31 okt. 7-14 nov. eveneens in zaal "het Oude Klooster" t elkens Oi.l 20 .00 uur. De kosten voor deze cursus bedragen f 95,(inclusief het cursusbroek en koffie ). Leden van de Gezondheidservice Brabant Noord-Oost krijgen op vertoon van hun pasje 25% korting. Voor meer informatie kunt u bellen met Mevr. Ria van Dijk, tel.: 04130 - 41743 U kunt zich opgeven voor deze cursus op de algemene informatie-avond of bij: Nellie v.d. Hurk, Thijmstraat6, Geffen tel. 21673.


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. ~ ~ . , -·--~ -: ;: · c:..,c '? r-- , ~--, ~~,~

Official Service Dealer

~

,,/_/4 .

, C-

-

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

• .

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioene11.

C.M. v.d. Doelen

M.J.M. V.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren

Bou\Nbedrijf "BRODUS" • • • •

NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heestersevveg 29 5386 KT Geffen Tel. 041 02 - 24765

•W•l~1 SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen

Nu ook een zoal voor feest;es/ kinderfeest;es van 50 tof 60 personen Koude schotels van

* beleggersgiro * persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

f 15, - fot f 45, -

JO VAN DE BERGH Veldstraot 1 4 - Geffen tel. 04102 - 22531

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag I 0. 00 - 15. 00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00 - 13.00 ttur 17.00- ]9.00 ZIUT en op afspraak.

ID

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens * Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen * Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

□, VAN HEESE MAKELAARDIJ ■ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 1 1

5 386 KT G effen

Tel.: 04102-22684

fo x: 0 41 02-24795

Voor a l uw familie - ver enig ingse n handelsdrukwer k. Familied r ukw e r k keuze uit 5 col lec ties. M et opgaaf van juiste da tu m bii g eboortekaar tjes. drukkosten gratis. G ra tis felicitatiepakket b i j geboo rtekaar t jes. Ook vo o r copieerservice kunt u b ij ons ter ec hL

Kapsalon Dro~isterU BYOUterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendjjk 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen

Tel. 04102-22981

Fax. 04102-22189


PONYVRIENDJES VINKEL Met veel succes heeft ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel deelgenomen aan het grote ponyconcours te Schijndel, zondag 11 juni jl. De viertallen behaalden de derde, de vijfde en de zevende prijs met 130, 124 en 122 punten. Dressuur Klasse B Cat. DIE Jelte Strik met Kwinten, 160 punten Linda Vaessen met Minika, 159 punten Cheryl Kleijngeld met Olga, 154 punten Francien van Kessel met El Maikel, 146 pnt Vera van Nuland met Imona, 145 punten Chantal van de Bosch met Imona, 141 punten Ron Loeffen met Abner, 127 punten. Dressuur Klasse L cat. D/E 2e prijs Marieke Smits met Kassandra, 159pt 6e prijs Jelte Strik met Ivarno, 160 punten Margy van de Elzen met Flame, 153 punten Linda van de Broek met Jip, 138 punten. Dressuur Klasse Ml Cat. D/E Irene van de Ven met Falcon, 138 punten Dressuur Klasse M2 cat. D/E Jinke Strik met Rocky Mountain, 150 punten Dressuur Klasse L cat. C 3e prijs JosĂŠ van de Doelen met Mariska, 169 punten Se priJs Gerbert van de Ven met Lady, 166pt Nicky van Veghel met Gwendolyn, 155 punten Dressuur Klasse B cat. A/B 7e prijs Willem van Veghel met Olivia, 152 punten Tessa van de Ven met Sonja, 154 punten Gertjan van de Doelen met Sunquest, 152 pt. Erwin van de Doelen met Floortje, 124 pnt. Ponyspelen A 2e prijs Willem van Veghel met Olivia, 123 punten Tessa van de Ven met Sonja, '114 punten Erwin van de Doelen met Floortje, 112 pnt Ponyspelen B Se prijs Gertjan van de Doelen met Sunquest 110 punten Chantal van de Bosch met Imona, 99 punten Springen Klasse B cat. A/B 4e prijs Nicky van Veghel met Olivia, 2 keer foutloos parcours Springen Klasse B cat. D In deze klasse had Linda Vaessen met Minika in de eerste manch een weigering. 26

Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten en veel succes zondag 18 juni tijdens het ponyconcours te St . Michielsgestel. STEPHA.

Met veel succes hebben "De Ponyvriendjes" uit Vinkel deelgenomen aan het grote ponyconcours te St. Michielsgestel, zondag 18 juni j.l. De volgende priJzen gingen mee naar Vinkel. Bij het onderdeel afdelings dressuur voor viertallen behaalden wij de derde, de vierde, de vijfde en de zevende prijs met 126, 118, 113 en 106 punten. Dressuur klasse B Cat. A/B Gertjan v.d.Doelen met Sunquest 154 punten Willen v.Veghel met Olivia 151 punten Tessa v.d.Ven met Sonja 145 punten Erwin v.d.Doelen met Floortje 132 punten Dressuur klasse L. cat. C. 4e pr. Gerbert v.d.Ven met Lady 159 punten Se pr. JosĂŠ v.d.Doelen met Mariska 159pnt. Nicky v.Veghel met Gwendolyn 144 punten Dressuur klasse B cat. D/E Ie pr. Linda Vaessen met Minika 180 punten 4e pr. Jelte Strik met Kwinten 161 punten 6e pr. Ron Loeffen met Abner 157 punten Chantal v.d.Bosch met Imona 150 punten Cheryl Kleijngeld met Olga 143 punten Vera v.Nuland met Imona 139 punten Francien v.Kessel met El Maikel 153 punten Dressuur klasse L cat. D/E Ie pr. Marieke Smits met Kassandra 166pnt. 7e pr. Jelte Strik met Ivarno 155 punten Margy v.d.Elzen met Flame 150 punten Linda v.d.Broek met Jip 135 punten Dressuur klasse M2 cat . D/E 4e pr. Jinke Strik met Rocky Mountain 152pnt Dressuur klasse Ml cat . D/E Irene v.d.Ven met Falcon 148 punten Ponyspelen A. Willen v,Veghel met Olivi 146 punten Tessa v.d.Ven met Sonja 132 punten Erwin v.d.Doelen met Floortje 124 punten Ponyspelen B. 4e pr. Gertjan v.d.Doelen met Sunquest149pnt Chantal v.d.Bosch met Imona 140 punten Springen klasse L cat. A/B Ie pr. Nicky v.Veghel met Olivia twee keer foutloos. Springen klasse B cat. D. 3e pr . Linda Vaessen met Minika Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten. Stepha


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102- 24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketefaars4. NistefrootJ Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tiel Tel: 03440 - 13594

Coothstraat 31 Geffen "B' 04102- 22041 iJ.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN * HANG• EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

wij kunnen voor U verzorgen

*

* * *

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines _rr.:)

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OPOE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams_ Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kant oor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 • 25426 AM. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 • 22586

ACCOUNTANTS - l3ELASTINGAOV1$E:UR$-JURISTEN

Kantoren In:

Alphen B eneden~Leevwen 8 er9 en Dal B lad er Boxmeer Brect.a Oeume Diessen G emert Goes Helm ond ·s- H ertogenbOsch Hulst Mll1 Nijmegen Oirschot O isterwijk Oostburg O osterhout Oss Oudenbosch Ro osend aa l RosmaJen S int O eden r-ode Someren Tilburg U d e n V alk enswaard Vogh.cl W .o.alwîjk Wanroij

TOUWTREKKEN OP EFFE NAOR GEFFE !!! N. C. B. en K.V.O. houden op effe naor Geffe weer een touwtrekwedstrijd voor dames en heren. De wedstrijden beginnen om ongeveer half een. De ploegen bestaan uit 6 personen . Hebt U zin, geef u dan op. Telf. 21516 of 22151 Bestuur NCB- KVO

28

PERSBERICHT Met ingang van 14 augustus a.s . gelden voor het Jongeren Advies Centrum .eer ée normale opentngstijden . Maandag, dinsd~9 en donderdag van :~.00 uur tot 17.00 uur. Woensdag van 16.00 uur tot 20 .00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Telefonisch is het JAC bereikbaar elke werkdag vanaf 10.00 uur op telefoonnur::=er : 04120 - 25673 / 47214 Het JAC is gevestigd op Torenst r aat te Oss.