Torenklanken 1995 - nr 13

Page 1

33e jaargang

I nummer 13 I juni 1995

n n

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel; bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 • 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 • 22243 Zijlslraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1068095 Wlhabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

...

5TOél,

TEAM VAN PEUTERSPEELZAAL 'DE PADDESTOEL' DOET MEE MET HET SPELPROGRAMMA 5 TEGEN 5 VAN PETER JAN RENS .

Of het gelukt i s ????? Dit kunt uzelf zien op de maandagen 17 , 24 en 31 juli. Dan kunt u het team van de Paddes t oel bewonderen in het programma ' 5 tegen 5 ' van Peter Jan Rens op RTL 4. Bestuur en Leidsters van Peuterspeel zaal 'de Paddestoel' .

Bestuur en Leidster s van Peuterspeelzaal 'De Paddestoel' komen op de tv. In het spelprogramma '5 tegen 5' probeert de peuterspeelzaal geld bijeen te krijgen om materialen te kopen voor de buitenspeelplaats. Hoe zijn bestuursleden en leidsters op het idee gekomen om mee te doen aan een spelletjesprogramma? Het begon met het verzoek aan de gemeente om de buitenspe~lplaats op te knappen, de gemeente ging accoprd en bovendien kon nu gras ingezaaid gaan worden. Daarmee werd voldaan aan veiligheidseisen waardoor de mogelijkheid bestond om buitenspeelgoed, zoals een glijbaan en speelhuisje te plaats· en. De Peuterspeelzaal moest dus op zoek naar geld voor leuk en deugdelijK spelmateriaal. Tijdens een vergadering kwam men op het idee om mee te doen met het spelprogramma '5 tegen S', omdat daar geldprijzen te winnen zijn . Inschrijven dus, was het parool. Een naam voor hè t team was snel gevonden 'De Paddestoeltjes'. Een screentest volgde en al gauw kwam het bericht dat op 20 mei de tv-opnamen zouden plaatsvinden. Op naar Hilversum dus, naar de studio van John de Mol, met supporters, vlag en toeters. De hele dag werd hard gewerkt om geld voor de peuters van Geffen bijeen te krijgen.

v.l.n. r .: Antoinette Baas , Mari ska v.d . Berg Peter-Jan Rens, Lvda v.d. Heuvel, Merle Bruine nb~rg, Ingri d v. Rosmalen .


............................

f ·;··:iir··......:..

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs *

~

"'""'

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

VERZEKERINGEN

* FINANCIERINGEN *

AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

*

HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04.1 02-23277

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

w-·o·,,:;;..··· ·: VAN TUIJL

SCHOENEN & SPORT

~

0 /50SPIERINGS

~ makelaardij bv ~ 't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102·21958 5386 ZG Geffen

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7, 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

AUTOKOSTEN

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · · · · · ·

onderhoud en reparatie schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

Telefoon: 04102 - 23719

OMLAAG! /

(_,)

ç:f-= ~

=

C

~-.

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok

~

111Vl~

notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472

.

,


ROND DE DORPSPOMP De stamtafel boog zich opnieuw over de "losse flosser" politiek rond het accomodatie-beleid. Plompverloren krijgen "Geffes Volk" en"W.I.K'.' brieven op hun dak, dat ze moeten verdwijnen uit "Klavertje Vier" . Het komt zo maar ineens op hun daken vallen. Bij nader inzien is er vanuit verschillende groeperingen wat voorbarig en overhaast gehandeld. Er is overleg op gang gekomen en daarmee naar we hopen een begin gemaakt aan een goede oplossing van het accomodatie- probleem. En als gemeentebestuur nou maar weer niet een adviesbureau inschakelt, want dat is weggegooid geld. Met alle belanghebbenden rond de tafel en goed luisteren en niet naar een surrogaatoplossing grijpen. Een tijdelijke oplossing akkoord, maar dan wel met de blik gericht op de toekomst. "Geffes Volk" en muziekvereniging "W.I.K." kunnen en willen best samen van een en dezelfde zaal gebrui k maken, maar dan moeten er goede voorzieningen zijn om materialen en dergelijke op te bergen, waar dat overzichtelijk en orderlijk kan. Het schoolbestuur en de gemeente moeten ook nog eens twee keer nadenken over het gebruik van "Klavertje Vier"; het kan tijdelijk dienen als noodvoorziening voor de scholen; het was een schoolgebouw en daar dus geschikt voor te maken, maar als je praat over een geschikte accomodatie, dan gaat dat nog een aardige duit kosten wil dat gebouw weer aan de eisen des t i jds voldoen . Er dient misschien eerst gekeken te worden of uitbreiding van de bestaande school-gebouwen mogelijk is en of binnen de school een tijdelijke oplossing mogelijk is, en daarbij kan dan gedacht worden aan een toekomstige behuizing van de PEUTERschool . Dan Klavertje Vier afstoten en de Bonkelaar ombouwen tot een echt gemeenschapshuis, met een grote zaal enz. De Bonkelaar herbergt slecht "Scouting" en de "K . P. J . " en het sportzaaltje wordt door enkele kleine sportclubjes gebruikt. De gedane investering is beslist onrendabel. Natuurlijk moeten "Scouting Geffen" en de "K .P.J." goede speelruimten hebben en geschikte accomodatie hebben , daarvoor moet in en rond "De Biescamp" ruimte worden gevonden . De stamtafel heeft het ei van Colombus niet uitgevonden, wi l alleen de discussie aanzwengelen rond het tot nog toe "klungelige" accomodatiebeleid en hoopt op een breed gedragen toekomstvisie en wijst op het ge-

vaar van "een hap-snap- beleid" . We hadden met de brandweerkazerne en de gemeentewerf misschien andere dingen kunnen doen. Mogelijk biedt het "Boerenbondsgebouw" nog soelaas. Wij moeten de Horeca blijven prijzen, dat ze gastvrij de verenigingen , clubs en organisaties onderdak boden en willen blijven bieden. Maar het blijft voor diverse verenigingen een noodoplossing, omdat je nu eenmaal nooit een zaal volledig voor een vereniging beschikbaar kunt krijgen op bepaalde dagen en avonden. De wandelvierdaagse werd weer een groot succes, een voortreffelijke organisatie door "Jeugdvakantiewerk", fantastisch toch. De lOkm-lopers mochten een nog niet ontdekt stukje Maasdonk bewandelen. Er waren bijna 700 deelnemers, en Scouting Geffen won voor de Se keer de trofee van de grootste en beste wandelgroep en kreeg de trofee terecht defintief in bezit, opvallende gr oepen waren verder de K. P.J., en de "EFJES" van Nooit Gedacht met Marinus van Dinther als l eider; goed voorbeeld doet volgen . Het bericht van de opheffing van "CafÊ Dinges" trof ons pijnlijk. Het doel is 21=-er zinvol, de inzet van de werkgroep fantastisch en toch????? Iederee n ziet toch immers graag een goede ontmoetingsplaats voor de jeugd van 10 tot 16 jaar onder goede begeleiding in een beschermde opgeving. Toch even uitstel en een goede voorbereiding op de "Lonkende DISCOTHEEK". De oude platen zijn overgedragen aan radio "VLaderacken", de draaitafels en geluidsinstallatie i s in handen van de gemeente en blijven gebruiksgereed in de Bonkelaar-zaal-hal. De spelletjes, speeltafels enz . is in goede handen bij "Jeugdbelangen" . De Eerste Communie bracht ¡weer vreugde in vele gezinnen en feestelijke levendigheid in het dorp op twee zondagen. W.I.K. bracht op voortreffelijke wijze een aubade aan de gelukki ge communiecantjes, ouders en familieleden. De meeste kinderen hebben hun doopfeest niet zelf beleefd , maar dit feest van inwijding als lid van kerk en parochie zullen ze nooit vergeten en daarom complimenten aan de pastoor, werkgroepen, W.I.K. en overigen . "Geffen open" was toch een mooie manifestatie van ee nsgezi ndhei d van de Geffense gar agebedrijven en diver se bedrijven lokten gasten van heide en ver naar attractieve winkels en exposities. Gelukkig was er veel belangstelling en dat wijst op een voortreffelijk ondernemersklimaat in ons dorp. Ook het Dorpsplein werd ondanks het toch iets te koude weer bezocht door zowel "Dorst- als eetlustigen" en het was er gezellig toeven . Dat belooft wa t te worden als ons Dorpsplein heropend wordt. Het wordt er beslist gezellig en we hope n 3


WIHABO

DRUKKERIJ Heester seweg 11 Tel.: 04102-22684

Voor al uw familie- ve re nigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. M et opgaa f van juiste datum b ij geboortekaart jes, drukkosten g ra tis. Gratis felicita tiepakket biJ g eboortekaar tjes. Ook voor copieerservice kun t u bij ons tere cht .

AFBOUW a. '

V.O.F. Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN *

5386 KT Geffen fax: 04 102-24795

GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café 't Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

,, Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

tJ , nr·jj 1

SPECIALIT EIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agtdi Jo u.rlllbtt TELEFOON 04102- 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !


dat het echt dorps wordt met wat groen, maar alsjeblieft geen obstakels meer, mogelijk wat verplaatsbare bloembakken berekend op het draagvermogen van de Maasdonkse hijskranen.

J.~c

Van de stamtafel 29

VEILIG VRIJEN, OOK OP VAKANTIE

VOLKSDANSGROEP DE VLIJTJES Hallo kinderen,

In ons volksdansgroepje "De Vlijtjes" is nog plaats voor enthousiaste jongens en meisjes. We leren dansjes en liedjes uit Nederla~d, Duitsland, Israël, Engeland, Roemenie, enz. We hebben twee leeftijdsgroepen, enwel: - vanaf groep 1 tot ongeveer groep 5 (5- 9jr) - vanaf groep 5 en ouder. We dansen éénmaal per veertien dagen van 15.45 uur - 16 . 45 uur in de Bonkelaar in Geff~n. De kosten hiervoor bedragen f 20, per Jaar. Voor kleding (tijdens optreden) wordt gezorgd. Zelf moet je zwarte balletof gymschoenen meebrengen. Als je zin hebt om eens vrijblijvend te komen kijken na de grote vakantie bel dan even met Liesbeth van Dinther (04102-24180) of Tilly Hendriks (04102-23878) Groetjes, de dansleiding. Liesbeth en Tilly.

DANKBETUIGING Graag wil ik iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.

JONGEREN ADVIES CENTRUM

Veilig vrijen moet natuurlijk altijd. Maar vakantie b~tekent avontuur en juist dan schiet veilig vrijen er gemakkelijk bij in. Het Jongeren Advies Centrum heeft hier uitgebreide informatie over . De stichting SOA heeft een leuke infor matie brochure gemaakt met daarin heel veel tips hoe je veilig moet vrijen, hoe je een condoom gebruikt, en dat het b.v. aan te raden is condooms vanuit Nederland mee op vakantiE naar het buitenland te nemen omdat de condooms in het buitenland moeilijk verkrijgbaar zijn en vaak ook onbetrouwbaar. In de brochure zit een condoom die je gratis bij het JAC kunt krijgen. Veel jongeren die op vakantie gaan lopen een vakantieliefde tegen het lijf. De omstandigheden zijn daar ook heel gunstig voor : het is "lang leve de lol". Jongeren voelen zich dan vrij, ontmoeten veel anderen mensen en krijgen dan snel de kriebels. Juist dan is het belangrijk dat je veilig vrijt, en dus een condoom gebruikt ·zo voorkom je ongewenste zwangerschap, maar ook aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (gesclachtsziekten). Voor al deze informatie kun je terecht bij het Jongeren Advies Centrum Oss. Het JAC is geopend: maandag, dinsdag, donderdag van 14.00-17.00 uur, woensdag van 16.00-20.00 uur en vrijdag van 10 .00-13.00 uur. Adres: Torenstraat 13, Oss telefoon: 04120- 25673.

25 JAAR ONDERWIJSJUBILEUM Op 10 juli 1995 is Riet Janssen 25 jaar werkzaam in het onderwijs.

Miet van Nistelrooij-Nuijen.

I ERNIS INTERKLE ACMSru<ilN :/ï! UR "":l schil ers 1

mw,c

GLAS - VERF - BEHANG

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen haar persoonlijk proficiat te wensen met dit jubileum op vrijdag 25 augustus 1995 tijdens een receptie van 18.15 uur 20 . 00 uur in de aula van de Mariaschool. U bent van harte welkom. Team Mariaschool Ouderraad Mariaschool MR Mariaschool.

ossreLeFooN (04120)431oegeffen 04102 - 23400 of 21201 -

-

1·n de kijker 5


EFFE BUURTE MÈ WFFE BUURTE M~ •••. Diny van Bergen (48 j.) Diny maakte een bijzondere reis •..... Een reis naar Brazilië, naar de plaats waar haar broer Gerard 10 jaar woonde en werkte als missionaris. 15 Jaar geleden kwam hij door een tragisch verkeersongeval om het leven. Ook al was het er nooit van gekomen dat iemand van de fam. Gloudemans na de dood van Gerard naar Brazilië ging, de contacten met de paters H.H.Harten aldaar waren gebleven. Daardoor werd dit jaar dan toch de stap gezet; het initiatief werd gezet door zus Marietje . Samen met familieleden van mede- pater Jef Willems (ongeveer 4 jaar geleden overleden) maakten ze plannen voor de reis. Een van de medereizigers sprak goed Portugees en dat was een prima tolk voor onderweg. Bewust werd gekozen om het begin en einde van ruim 3½WBrazilië ont spannend te houden. Bij Cuiaba werd het prachtig natuurgebied Pantanal bezocht, waar aparte vogelsoorten leven en krokodillen. Een uitgestrekt gebied met zo hier en daar een "fazenda" (=boerderij). Vanuit Belem bezochten ze het eiland Mosquiro, waar af stammelingen van de Indianen woonden . Die leefden in en met de natuur; er waren koffie- en cacaobomen en ze maakten medicij nen van boomschors. Recife aan de Atlantische Oceaan bracht hen rust aan het strand. Het doel, van de reis was Formosa. Een plaats in de buurt van de hoofdstad Brasilia. Daar woonde en werkte Gerard Gloudemans, afkomstig uit Nuland. Op 22 april 1980 kwam hij om het leven wen werd aldaar begraven. "Je hebt je na 15 jaar neergelegd bij de wetenschap dat je broer dood is", zegt Diny, "maar in het begin is dat moeilijk te geloven. We hebben alleen foto's van zijn graf en de kerkdienst die toen werd gehouden. Het brengt heel wat emotionaliteit teweeg, als je dan voor de eerste keer bij zijn graf staat" . Een afscheidsgroet, vertaald in het Portugees wordt neer gel egd .. . . . Maar ook de ontmoeting met de mensen in Formosa laat traantjes vloeien. In de kerkdienst wordt de familie van Padre Geraldo en Padre Josef welkom geheten. Ze worden om helsd en er wordt uitbundig geklapt. Ze bezoeken de creches door Gerard en Jef opgestart. 200 Kinderen vinden daar onderdak, wanneer hun ouders aan het werk zijn. Hun oog valt op een wandkleed aan de muur .••• . lang geleden gemaakt door Marietje! Ze worden officieel welkom geheten: een boertje en boerinnetje dragen de Nederlandse en de Braziliaanse vlag. De kinderen doen een da~sje en op hun ruggen zijn -in hartjesde namen te lezen van de Nederlandse gasten. En: .... ze zi ngen warempel:"Daar bij die mo-

6

len" in het Nederlands! De kinderen laten vervolgens een bord zien , bevestigd aan een bolderkar, met daarop de tekst: Dank zij jullie werk hebben wij ook een normaal gezinsleven! Ze ontmoeten ook een groepje Brazilianen die het werk van de paters wilden voortzetten . Ze hebben zich verenigd en halen van alles op om het daarna weer te verdelen onder de armen, de crechés en de asilo's (tehuizen voor verstandelijk gehandicapten). In een van de asilo's werkt een Nederlandse zuster. ''M'n petje af voor haar", zegt Diny. "Ze raapt als het ware de verstotene oplangs de weg. Er zijn daar geen voorzieningen voor gehandicapten. De zuster vertelde me dat ze eens iemand uit een varkenskooi had gehaald. Die leefde als een dier, liep zelfs op handen en voeten. Netinho is de zoon van de créche-leidster. Via Gerard 'adopteerde' één van de zusjes van Diny deze jongen. In zijn huis zien ze foto's staan van de ouders en zus van Diny. Ook het knuffelbeest dat hij jaren geleden kreeg, heeft nog een ere - plaatsje. "Het is geweldig geweest wat we gezien hebben wat Gerard heeft opgebouwd", vindt Diny. We hebben tegen elkaar gezegd: we kunnen er trots op zijn dat we zo' n broer hebben gehad!" Met de familie sparen ze nog steeds om de créches financieel te ondersteunen. En Diny heeft nu met eigen ogen gezien dat die vele drupp2ls, de gloeiende plaat zeker wel kunnen afkoelen ••••.

TRUCKRUN '95 verstandelijk gehandicaptenclub "De Flierefluiters" Hallo trucker/trucksters van Nuland, Geffen en Vinkel. Ook dit jaar willen we weer een truckrun organiseren voor "de Flierefluiters". We zijn daarvoor nog op zoek naar ± 25 truckers/trucksters uit Nuland, Geffen en Vinkel. De truckrun is dit jaar gepland op zaterdag 23 september. Het zal dan alweer de vijfde keer zijn en dus ook reden om er een feestelijk tintje aan te geven. Dus ben je een vrachtwagen chauffeur en ben je bovengenoemde middag vrij om er dan, samen met ons, een leuk feest van te maken bel dan Frank Mulders, tel. 04130-41053. Bel snel want vol is vol! Wij zien je dan graag op 23 september. Groetjes en tot ziens "de Flierefluiters" .


lfUG\lV~KA N1ItWER K

I,.

~M;il

JEUGDVAKANTIEWEEK 1995

van 7 t/m 11 aug.

Hoi aan alle Geffense kinderen, Begint het al een beetje te kriebelen bij _ j ullie? De grote vakantie komt er weer aan. Voor de elfde keer wordt er weer een jeugdvakantieweek georganiseerd. All e kinderen van 5 t/rn 12 jaar zijn welkom van 7 t/m ll augustus bij de "SPOKENSTREKEN" . Wat is dat voor een vreemde naam voor een jeugdvakantieweek , zul je wel denken. Maar deze naam is gekozen, omdat alles in het teken zal staan van spoken en griezelen. Het belooft een hele spannende week te worden. Iedereen kent wel de verhalen van Dracula en Frankenstein, maar ook van Caspar, het spookje . Als je naar een fi lm van Dracula zit te kijken, klopt je hart in je keel, maar toch blijf je kijken. Natuurli jk zal het er tijdens de jeugdvakanti eweek wat minder realistisch aan toe gaan en het week verhaal zal meer lijken op een aflevering van Caspar, het spookje . Daarom hoeven jullie en je ouders niet bevreesd te zijn voor slape l oze nachten . De \veek wordt weer georganiseerd in en bij de Bonkelaar. Op het t errein bij de Bonkelaar zal een echt spook kasteel verrijzen en nog veel meer. Maar er zal ook plaats zijn om jullie eigen spookgrot te bouwen. Verder gaan jullie nog heel veel andere leuke en spannende dingen doen. DUS AARZEL NIET EN DOE MEE AAN DE J.V.WEEK. De voorinschrijving is op zaterdag 1 en 15 juli van 14 .00-16.00 uur in de Bonkelaar. Maar je kunt je ook opgeven op 5 en 6 aug. _ de hele dag bij de Bonkelaar . Zoals vorig jaar kan er niet meer ingeschreven worden op maandagmorgen 7 aug . De kosten voor een hele week plezier bedragen maar fl7,50. Voor meer ~nformatie kun je terrecht bij: Paul Wingens, Kastanjehof 83, Tel .0410225446. BELANGRIJK Wanneer u nog oude matrassen, kussen, gordijnen, etc. heeft, dan kunnen wij die goed gebruiken. Neem hiervĂłor contact op met : Roel Quekel, Kapelstraat 9, tel . 0410222129 . Of Paul Wi ngens, Kastanjehof 83, tel 04102-25446. Tot op de inschrijving, Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen.

WANDEL - 4 -DAAGSE 1995 een groot succes De Avond-4-Daagse vond plaats van 30 mei t/m 2 juni. We willen even kort terugblikken op deze gebeurtenis, want het w.as al weer de lOe keer dat wij, de Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen, dit evenement organiseerden . Uit de vele positieve reakties in onze reaktieboek, o.a. over de mooie routes en de leuke of lekkere attenties onderweg, mogen we concluderen dat het ook een zeer geslaagde wandel-4-daagse was. We hadden dit jaar ook maar liefst 645 deelnemende wandelaars. Dit jaar hadden we een aantal zaken anders aangepakt om het geheel nog beter te laten verlopen . Om wat meer va riaties in de routes te krijgen startten we en eindi gden we op donderdag in Nuland. De routes waren heel mooi, werd er gezegd. Het was wel even aanpassen voor iedereen, maar zeker voor herhaling vatbaar in 1996. Om de dorst van alle 10 km wandelaars te lessen, was er alle dagen een extra drankpost in de route opgenomen. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt . De afsluiting op vrijdagavond liep ook goed . Iedereen was om 20.00u aanwezig op het grasveldje aan de Vlijmdstraat. Jammer dat de geluidsinstalla tie het toen liet afweten, maar gelukkig heeft onze voorzitter een luide stem. In het reaktieboek 1995 werden ei genlijk alleen positieve opmerkingen opgetekend of op bouwende krit iek in de vorm van: "Jammer dat de bar nog niet open is! Groetjes Freddy Heiniken". Na de inhuldigingstocht door Geffen met voorop fanfare W.I.K. en de majorettes, kon den alle deelnemers de officiĂŤle KNBLO avond- 4 - daagse medaille in ontvangst nemen. Alle wandelaars nog van harte gefelici teerd. Voor het vijfde opeenvolgende jaar was Scouting Geffen de grootste deelnemende groep. Op vrijdag haalde zij met 93 deelnemers de eindstreep en sleepten daarmee de Wandel-Mee-Trofee definitief in de wacht. Tenslotte willen wij alle sponsors en adverteerders heel hartelijk bedanken voor het mede mogelijk maken van deze Wandel-4Daagse. Maar bovenal gaat onze dank uit naar al le vrijwilli gers, die zich belangenl?~s ingezet hebben voor het zo goed mogelijk laten verlopen van deze dagen. En niet te vergeten onze waardering voor de Molenaars van de Zeldenrust, die ook hun steentje hebben bijgedragen aan het welslagen van de Wandel-4-Daagse 1995. Tegen alle deelnemende wandelaars en andere Geffenaren zouden we nog willen zeggen: Tot volgend jaar! Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

7


RIGOM Secretariaat

Schadewijkstraat 6 5348 BC OSS Tel. 04120-33043

In maart 1995 heeft de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen bij inwoners van Geffen in de leeftijd van 60 tot 70 jaar de belangstelling gepeild voor vrijetijdsbestedingen, educatie en voorlichtingsthema's . Van de 375 vragenlijsten di e werden ui tgezet zijn er 349 retour gekomen (respons 93,1 %). Daarvan zijn er 163 (43,5 %) ingevuld . De resultaten geven aan dat deze groep van aankomende ouderen nog volop belangstelling heeft voor de traditionele aktiviteiten van de ouderenbond zoals kaarten, bustochten maken, kienen, biljarten en het koersbalspel . Ook dansen scoort erg goed . Daarnaast staan hobbyaktiviteiten in de belangstelling met als uitschieters tuinieren, handwerken en bloemschikken . Bij de sport- en bewegingsaktiviteiten scoren fietsen i n groepsverband en zwemmen erg hoog en doet wandelen i n groepsverband het ook niet slecht. Van de culturele aktiviteiten krijgen het maken van excursies, het bezoeken van theater/toneel en het bezoeken van musea de meeste belangstelling. Belangstell ing voor vrijwilligerswerk is ook aanwezig met name voor het doen van bestuurlijk werk bij verenigingen, de bezorging van warme maaltijden en het doen van klusjes voor al leenstaanden, De meeste interesse op het gebi ed van educatie gaat uit naar de cursus geheugentraining, de cursus gezond ouder worden, een cursus tuinonderhoud, een cursus magnetrongebruik, de cursus koken voor senioren en de computercursus voor ouderen. Voorlichtingsthema's die enige belangstelling genieten zijn gericht op gezondheid en huisvesting. De resultaten van het belangstellingsonderzoek geven een goed inzicht in de wensen en behoeften van deze groep ouderen, Dat i nzicht zal door de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen en de KBO - GEFFEN worden gebruikt voor het bepalen van de beleidskoers voor de komende periode . Denk hierbij bijvoorbeeld aan: - doorgaan met organiseren van traditionele aktiviteiten en het daarbij betrekken van de :.rat jongere ouderen . - nagaan mogelijkheden voor het opzetten van een dansaktiviteit . - aandacht schenken aan de hobby tuinieren

8

door bijvoorbeeld een cursus, een lezing of een bezoek aan tuin of kas te organiseren . - organisatie van fietstochten (N. B. KBOGeffen is inmiddels al gestart hiermee), naar bijvoorbeeld een cultureel iets als museum of expositie. - potentiële vrijwi lligers toeleiden naar organisaties die ze goed kunnen gebruiken. - cursussen waarvoor belangstelling bestaat naar Geffen (Maasdonk) halen, etc. De resultaten van Geffen hebben een zekere mate van geldigheid voor Nuland en Vinkel en daarmee voor de gehele gemeente Maasdonk Voor het opzetten van nieuwe aktiviteiten en organisatie van informatiebijeenkomsten kunnen we door samenwerking met onze partners ( KBO - NULAND, KBO- VINKEL, RAAD GECOORDINEERD OUDERENWERK NULAND/VINKEL) het draagvlak vergroten en meer mensen uit Maasdonk een dienst bewijzen. Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen. ZWEMMEN VOOR 55- PLUSSERS UIT DE REGIO MAASLAND In het afgelopen zwemseizoen 1994-1995 hebben zo'n 883 ouderen uit de hele regio Maasland gebruik gemaakt van de mogel ijkheid om in het Gol fbad in Oss te zwemmen op speciaal voor ouderen gereserveerde tijden. Zowel beginners als gevorderden kunnen op deze tijden deelnemen aan : * Watergymnastiek * Leszwemmen * Vrij zwemmen De watergymnastiek en het leszwemmen staan onder deskundige leiding van Meer Bewegen voor Ouderen docenten/zweminstructeurs. In het nu aankomende seizoen 1995- 1996, dat begint in de week van 21 augustus 1995 en loopt tot en met 4 juli 1996, kan worden gezwommen op * Maandag 11.00-12 . 00 uur in het oude gedeelte en in het Golfbad * Dinsdag 15.15-16.15 uur in het oude gedeelte * Woensdag 09.00-10.00 uur in he t oude gedeelte en in het Golfbad * @oensdag 11 . 00-12.00 uur in het oude gedeelte * Donderdag 15.15- 16. 15 uur in het oude gedeelte * Vrijdag 09.00-10.00 uur in het oude gedeelte en in het Golfbad. In beginsel kan elke oudere (vanaf 55 jaar) kiezen voor één vast zwemuur. Houdt u bij het maken van uw keuze rekeni ng met het feit dat de temperatuur van het water in het oude gedeelte 27,5° is en in het Golf-


bad circa 29,5°. . Als u graag zwemt in warmer wat~~• ~ies dan voor een tijd waarbij het mogeliJk is zowel in het oude gedeelte als in het Golfbad te zwemmen. Seizoenkaarten zijn vanaf 19 juni 1995 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur te _koop bij RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss (ingang Prof. Regoutstraat). . Een seizoenkaart voor een heel zwemseizoen (bestaande uit ruim 40 zwemuren) kost

f 85,- . Ouderen, woonachtig in Nuland/Vinkel en Nistelrode kunnen zich respectievelijk opgeven bij: Nuland/Vinkel: Hr. J .Roersch, Pelgrimstraat 22 te Nuland, tel. 04102-21380 (zwemmen in Motel Nuland). Nistelrode: Mevr. M.van der Meer, Laar 83 te Nistelrode, tel. 04124- 1363 (zwemmen in het ovwerdekte zwembad te Nistelrode).

PONVVRIENDJES VINKEL Onder het genot van een stralende voorjaars zon heeft ponyclus "De Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes deelgenomen aan het grote ponyconcours in Nieuwkuyk, zondag 21 mei jl. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Dressuur voor viertallen behaalde onze club de derde, de zesde en de Se prijs met 127, 122 en 107 punten. Dressuur klasse B cat . A/B Gertjan van de Doelen met Sunquest 154 pt . Tessa van de Ven met Sonja 143 punten Dressuur klasse L cat. C 4e prijs Gerbert van de Ven met Lady 169 pt José van de Doelen met Mariska 157 punten Nicky van Veghel met Gwendolyn 150 punten Dressuur klasse B cat. D/E 2e prijs Jelte Strik met Kwinten 169 p1;111ten Se prijs Francien van Kessel met El Ma1kel 159 punten Se prijs Cheryl Kleijngeld met Olga 157 pt. 9e prijs Ron Loeffen met Abner 154 punten Chantal van de Bosch met Imona 148 punten Linda Vaessen met Minika 147 punten Vera van Nuland met Minika 131 punten Dressuur klasse L cat. D/E 4e prijs Marieke Smits met Kassandra 157 pt. 7e prijs Jelte Strik met Ivarno 163 punten Margy van de Elzen met Flame 146 punten Linda van de Broek met Jip 143 punten

Dressuur klasse Ml cat. E 2e prijs Irene van de Ven met Falcon 169 pt Dressuur klasse M2 cat. E 5e prijs Jinke Strik met Rocky Mountain 148 Ponyspelen spel A. le prijs Tessa van de Ven met Sonja 139 pt. Ponyspelen spel B. 7e prijs Gertjan van de Doelen met Sunquest 146 punten Chantal van de Bosch met Imona 129 punten Springen klasse B cat. A. 2e prijs Nicky van Veghel met Olivia 2 keer foutloos. Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten en veel succes zondag 28 mei tijdens het ponyconcours te Rosmalen. STEPHA Op zondat 28 mei jl. heeft ponyclub "De Ponyvriendjes" dus deelgenomen aan het grote ponyconcours te Rosmalen. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Voor de afdeling dressuur van de viertallen behaalden wij de tweede, de derde en de lOe prijs met 131, 129 en 114 punten. Dressuur klasse B cat . A. 7e prijs Willem van Veghel met Olivia 158 pt Gertjan van de Doelen met Sunquest 148 pt. Tessa van de Ven met Sonja 148 punten. Dressuur klasse L cat. C. 2e prijs José van de Doelen met Mariska 169 Se prijs Gerbert van de Ven met Lady 159 pt . Nicky van Veghel met Olivia 146 punten Dressuur klasse B. cat . D/E 2e prijs Linda Vaessen met Minika 167 punten Se prijs Ron Loeffen met Abner 155 punten Francien van Kessel met El Maikel 152 punten Jelte Strik met Kwinten 151 punten Vera van Nuland met Imona 148 punten Cheryl Kleijngeld met Olga 146 punten Chantal van de Bosch met Irnona 135 punten Dressuur klasse L cat. D/E 4e prijs Margy van de Elzen met Flame 161 pt 6e prijs Marieke Smits met Kassandra 160 pt. Linda van de Broek met Jip 154 punten Jelte Strik met Ivarno 143 punten Dressuur klasse Ml cat. D/E Irene van de Ven met Falcon 142 punten Dressuur klasse M2 cat. D/E. Se prijs Jinke Strik met Rocky Mountain 149 Ponyspelen spel A. . 2e prijs Tessa van de Ven met SonJa 141 pt. Willem van Veghel met Olivia 134 punten Erwin van de Doelen met Floortje 131 pt. 9


Ponyspelen spel B. 6e prijs Gertjan van de Doelen met Sunquest 132 punten Chantal van de Bosch met Imona 119 punten Springen klasse B cat. A. le prijs Nicky van Veghel met Olivia 2 keer foutloos.

iedereen moe maar voldaan van deze tocht. Uitt bovenstaande blijkt wel dat er de hele dag 'n gezellig sfeertje heerste mede dankzij de organisatie want zonder hun inspanningen hadden we niet op de fiets gezeten. Dus 'n welgemeend bedankt namens allemaal. 'n fietster.

Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. STEPHA

Gezi nsfietstocht KVO/NCB 5 juni jl . (2e Pinksterdag) Iedereen kent vast het liedje "Op 'n mooie pinksterdag •••• " en dat was het een pracht i ge dag . Om 11 uur werd het startschot gegeven voor onze jaarlijkse gezinsfietstocht Het had net flink geregend maar nu was het droog en iedereen was ervan overtuigd dat 't zo zou blijven. Met+ 55 man én vrouwen én kinderen fietsten we-richting Vinkel om zo op de Berlicumtoute te komen. Over mooie paden door 't bos en weggetjes tussen de weilanden kwamen we goed 12 uur bij het landgoed De Wamberg, 'n ideale plaats voor de picknick. Koffie, thee, melk etc. stond al klaar en allemaal lieten ze zich de meegebrachte lunch goed smaken. Er werd gezellig gekletst maar • •• • . 't was 'n fietstocht dus de voeten weer op de pedal en de buitenwijken van Berlicum verkend. Uiteindelijk kwamen we via een mooi bruggetje bij het landgoed Seldensate waar alleen nog de ruines van Huis Seldensate overwaren. Deze mooie plek midden in de bossen was onze tweede stop . Hier werden we prima verzorgd met bier, limonade, sapjes , heerlijke koe~ ken en zelfs het zonnetje kwam te voorschijn . Sommigen wandelden een stukje rond, de kinderen konden hier lekker ravotten, anderen zaten lekker uit te rusten op 'n bankje en natuurlijk werd er weer heel wat afgepraat en afgel achen en zie ze dan maar weer eens op de fiets te krijgen. Maar ja hoor het lukte en nu lag het in de bedoeling om via Heeswijk (kasteel) weer naar Geff en te gaan, maar er kwam zo'n donkere lucht opzetten dat de organisatie besloot om toch maar rechtstreeks huiswaarts te keren . Achteraf bleek die lucht loos alarm maar voor 't zelfde geld was het op 'n hoos bui uitgedraaid, en dat zou dan geen leuk einde zijn geweest. Om ongeveer half vier stonden · we weer op 't gemeenteplein en was

10

P.M.B. INFORMATIEF Met ingang van 12 juni 1995 startte de partij voor maatschappelijk belang met haar klachten bureau . VOOR WIE IS HET KLACHTEN BUREAU BEDOELD? Het klachten bureau is bedoeld voor de inwoners van de gemeente Maasdonk. WAT IS HET DOEL VAN HET KLACHTEN BUREAU? Het doel van het klachten bureau is om mensen uitde gemeente Maasdonk te adviseren en te helpen bij klachten en/of problemen die men heeft met de plaatselijke gemeentelijke instanties, overheidsinstellingen en andere zaken van soortgelij½e aard . WAAR KUNT U UW PROBLEEM EN/OF KLACHT MELDEN? U kunt uw klacht neerleggen bij dhr. C. Langens, Dr. Schaepmanstraat 13 in Geffen. U kunt uw klacht oof telefonisch doorgeven . Het telefoonnummer is 04102-23820 . Uw klacht zal dan zo spoedig mogelijk behandeld worden door de deskundige adviescommissie van het klachten bureau . Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Cor Langens Gertjan van Geert Bloks

een van de volgende personen: tel. 23820 Venrooij tel . 24506 tel. 24695 .

BOLLEBOOS Natasja Govers is geslaagd voor het Middelbaar Toeristisch Recreatief Ondernemings Onderwijs te Tilburg


STEM: CURSUSSEN voor Nederlandst alige volwasse nen Voor werk of opleiding: Voor mensen die taal-, reken- of studie vaardigheden missen om vl ot aan de slag te kunnen INTENSIEVE BASISCURSUS In vier niveaugroepen Wat kun je leren? In de cursus komen verschillende vakgebieden aan bod . De vakgebieden zijn: taal, rekenen, sociale kennis en sociale vaardigheden. Daarbij leer je bijvoorbeeld: * teksten lezen en schrijven,studerend lezen . * verslagen maken, brieven schrijven. * formulieren invullen. * basisvaardigheden rekenen, rekenen voor een beroep . ,:, sociale wetgeving en regelingen. *leer-en studievaardigheden . * basiskennis van de computer . Wanneer? De cursus is op drie dagdelen per week. AAN DE SLAG, VOORBEREIDING OP WERK EN SCHOLING Een kortlopende cursus die * onderzoekt i n hoeverre deelnemers voldoende basiskennis bezit ten om een ve rvolgcursus te gaan volgen of een beroep ui t te oefenen. * de l eervaardigheden en leermogeli j kheden vaststelt. * kennis en vaardigheden bijspi jkert . * c ursist en adviseert over de leerroute. Wanneer? De cursus duurt 8 weken, twee dagdelen per week. Voor sociale redzaamheid: LEES- EN SCHRIJFCURSUSSEN Beter jezelf kunnen redden door het l ezen en schri jven te verbeteren in kl eine groepjes, op een niet schoolse manier . BASISCURSUS, NEDERLANDS EN ALGEMENE ONTWIKKELING Beter Nederlands leren lezen en schrijven en Algemene Ontwikkeling, zoals informatieverwerking en studievaardi gheid . BASISCURSUS ENGELS In de cursus leert men Engelse woorden, die in het alledaagse leven voorkomen beter begrijpen en de Engelse taal gebruiken in

situaties . Ook wordt aandacht besteedt aan het Nederlands. REKENEN Een cursus 'rekenen op maat' dat wi l zeggen werken aan eigen reken-leervragen. SCHRIJVEN MET DE COMPUTER Een korte cursus van 13 weken waarin men leert schrijven met behulp van de computer, waardoor de schrijfvaardigheid verbetert. Kennis van de computer is daarvoor niet ver eist. Voor informatie en aanmelding: Vraag de folder! I nformatie en inschrijfochtend: dinsdag 15 augustus STICHTING EDUCATIE MAASLAND Lijsterl aan 4 5348 HL Oss tel. 04120 - 24824

K.V.8 . 11 Mei Moêderdagviering De avond begon met een gezamelijke H.Mis met de K.V.O. Daarna gingen we met 58 dames naar de Gouden Leeuw, waar ons een heerlijke maaltijd wachtte. De verdere avond verliep in Tiroller stijl en werd muzikaal omlijst door de Tirollergroep 'DIE DREI DÖRFER MUSIKANTEN'. Het bestuur had zich die avond in stijl verkleed , wat hele ' leuke reacties opriep. De stemming zat er goed in en er werd zelfs veelvuldig gedanst. De avond werd afgesloten met een loterij. Om± kwart over elf gingen we zeer voldaan en vele met een aardig prijsje huiswaarts.

mei Fietsbedevaart naar Onze Lieve Vrouw in Den Bosch. Met een grote groep K.V .0. - en K.V.B.-leden fietsten we 30 mei jl. gezamelijk naar Den Bosch . Het weer was prima en mooi op tijd waren we in de St. Jan, waar om 10 uur de H.Mis werd opgedragen door Pastoor Spij kers. Er was veel belangstelling voor de Mis en de afd. Heesch van de K.V.O. sloot zich ook bij ons aan. Na de H.Mis hebben we koffie met 'n Bossche Bol gepakt tegenover de St. J an. Jammer genoeg moesten we binnen gaan zitten , want daar waren de tafels voor ons gereserveerd, terwijl het zo'n mooi weer was! Maar we fietsten toch weer voldaan met goede moed naar Geffen toe. Onderweg moest er nog een band geplakt worden. In een recordtijd van± 20 minuten was di t geklaard door S:1.menwerking van K.V.0 . -ster Dini en K.V .B.-ster Ans, beiden goede pl aksters ! 't was een f i jne fietstocht. 11

30


~ ~#;

GEMEENTE

MAASDONK

/

LOKETFUNCTlE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. tel. 04102 - 24242

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

BURGERLIJKE STAND MAASDONK MEI 1995

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7 , 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

Geboorten: 02-05-1995

OPENBARE WERKEN MAASDONK

14-05-1995 15-05-1995 16-05-1995

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van

klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak.

03-05-1995 03-05-1995 14-05-1995 14-05-1995

16-05-1995 17-05-1995 19-05-1995 25-05-1995 26-05-1995

Overlijden: 02-05-1995 09-05-1995

Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

10-05-1995 10-05-1995

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

14-05-1995 18-05-1995

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. 12

25-05-1995 30-05-1995

Antonetta Petronella Maria Hermans Henricus Marinus van Lieshout Willem Adrainus Jacobus van der Loop Amber Hendrika Gerdina Maria Bosch Jill Henrica Wilhelmina Maria Rovers Max van Druenen Maxime Lise Emma Burggrave Gerardus Antonius Annemarie van Staalduinen Niels Justinus Wilhelmus van Bakel Lisa Adriana Maria van Venrooij Niek Mark Rob Spermon Lambertus Marinus Adrianus van Erp Niki Theodora Adriana Henrica van de Leemput

Cornelia Maria Spijkerboer, 86 jaar Helena Maria van Grote!, 79 Jaar Adriana Johanna Catharina Verhoofstad-Eekels, 52 jaar Adrianus Antonius Maria van de Ven, 33 jaar Adrianus Stephanus van den Akker, 66 jaar Antonia Elisabeth Maria Hendriks-Kanters, 51 jaar Catharina Johanna van den Goorbergh, 94 jaar Anna Maria van GriensvenKouwenberg, 84 jaar


WETENSWAARDIGHEDEN ONTVANGST RADIO EN TV IN MAASDONK De Centrale Antenne Inrichting (CAI) is in 1978 aangelegd en in latere jaren uitgebreid en voorziet nagenoeg de gehele bebouwde kom van Nuland, Geffen, Vinkel en enkele buitengebieden van een signaal. De inrichting voorziet tevens in de ontvangst van commerciële zenders. Met ingang van 1 juni 1994 is de Centrale Antenne Inrichting verkocht aan de PNEM. Gezien de snelle ontwikkelingen op kabelgebied en de regionalisatie van de CAI-netten elders, was de gemeente niet meer de aangewezen instantie om een CAI te exploiteren.

Kwaliteitsverbetering Het signaal wordt sinds enige tijd niet meer vanuit het ontvangststation in Geffen aangeleverd. Vanuit de PTT-telefooncentrale in Nuland wordt het signaal aangevoerd naar het trafostation aan de Groenstraat. Alhoewel dit signaal van goede kwaliteit is, kan het niet overal storingvrij worden ontvangen. De apparatuur in de wijken is deels verouderd en niet geschikt voor een goede doorgifte van het huidige signaal met 18 TV-zenders en 25 radiozenders. De PNEM zal spoedig beginnen met het renoveren van de verouderde CAI-netten. Met de nieuwe technische mogelijkheden die door de PNEM gerealiseerd kunnen worden, zal dan een aanzienlijke verbetering van de ontvangstkwaliteit kunnen worden doorgevoerd. De signalen zullen in de toekomst worden doorgegeven via een glasvezelnetwerk waardoor de kans op atmosferische storingen tot een minimum zal worden beperkt. De wijk De Run in Geffen zal als eerste worden gerenoveerd. Het CAI-netwerk in deze wijk is bijna 20 jaar oud en staat _voor deze zomer gepland om te worden vervangen. De PNEM zal de bewoners hiervan tijdig op de hoogte stellen

Aanleg CAI in buitengebieden van Maasdonk Bij de verkoop van de CAI is door de raad van Maasdonk een bedrag beschikbaar gesteld om onrendabele buitengebieden van CAI te kunnen voorzien. Hier komen alleen de dichtbebouwde buitengebieden die tegen de dorpskernen aanliggen voor in aanmerking.

De PNEM onderzoekt momenteel welke gebieden mogelijk kunnen worden aangesloten. Naast de bijdrage vanuit de gemeente zal per aansluiting om een aansluitbijdrage worden gevraagd. Tevens zaJ per buitengebiedproject een bepaald deelnamepercentage moeten worden gehaald om de aanleg van CAI rendabel te kunnen maken.

Storingen Storingen aan de centrale antenne-inrichting kunt u telefonisch melden bij Jan van Aalst Kabeltelevisie, tel. 041 20-27742 (dagelijks van 09.00 uur tot 23.00 uur) . Als deze storing te wijten is aan de CAI wordt deze zo snel mogelijk verholpen. Indien de storingsdienst tot de conclusie komt dat de storing te wijten is aan uw eigen toestel of het gevolg is van atmosferische omstandigheden, zullen de voorrijkosten en de arbeidstijd voor het lokaliseren van de storing bij u in rekening worden gebracht. Het is dus belangrijk de oorzaak van de storing vooraf zelf zo goed mogelijk na te gaan b .v. door informatie in te winnen bij de buren.

Aanbod van het zenderpakket Hier volgt een overzicht van de kanalen en de frequenties van de radio en TV-ontvangst via de CAI van Maasdonk:

p

Televisie

::END:i

K .C. N A A.

Neder land 1 Nederland 2 Nederland 3 RTL 4 RTL 5 België 1 BRT België 2 BRT MTV Dld 1 ARD Dld 2 ZDF Dld 3 WDR RTL Television Eurosport NBC/Super Channel

CNN BBC 1 BBC 2 TV 5 Video (advies)

5 11 9 58 45 + 7 21 24+ 23 49+ 56 43+ 31+ 59+ 33+ 26 47+ .29+ 37-

~REQU ENT!t

175,25 217,25 203,25 767,25 669,00 189,25 471,25 501,00 487,25 697,00 751,25 651,50 557,00 781,00 571,00 5.:11,25 681 ,25 541 ,25 598,25

13


r ZENDEr.

Radio

FI-'. ~REOUENTIE

Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 Omroep Brabant Noord-Oost Omroep VladerackenJi BRT 1 BRT 2 BRT 3 RTBF 2 WDR 1 WDR2 WDR3 WDR4 Radio 10 Gold Sky Radio Hit Radio Holland FM./1 Love Radio Radio 538 Concert Radio Euro Jazz / Gouwe Ouwe RTL Rock Radio BBC Worldsevice Europe./1 Radio Noordzee

87,90 88,40 89,00 90,50 89,40 105,50 87,50 92,10 93,10 93,60 94,00 94,50 95,10 95,50 96,50 99,50 106,40 97,40 104,10 104,50 102,60 103,50 100,40 96,00 98,40

Wijzigingen zenderpakket Sinds 25 mei j.l. is Radio Noordzee toegevoegd op de CAI van Maasdonk. U treft Radio Noordzee aan op een frequentie van 98,4 MHz. De toevoeging van Radio Noordzee op de CAI heeft geen invloed op de abonnementsprijs. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk besloten om vanaf 1 juli aanstaande de muziekzender MTV te vervangen door Music Facory. MTV heeft namelijk het voornemen om per 1 juli a.s. een vergoeding te gaan vragen aan abonnees. De PNEM is van mening dat voor uitzendingen van commerciële zenders geen vergoeding wordt betaald. Daarom heeft de PNEM geadviseerd om per l juli het contract met MTV te beëindigen en in plaats daarvan de Nederlandse zender Music Factory door te geven. Deze zender richt zich op dezelfde doelgroep als MTV met een programma dat vergelijkbaar is. De omwisseling kan zonder onderbrekingen en zonder tariefsaanpassing plaatsvonden. 14

Tarieven Na de verkoop van de CAI door de gemeente is in onderhandelingen met de PNEM een regeling getroffen, dat een deel van de verkoopopbrengst zal worden gebruikt om de tarieven voor de gebruikers beperkt te laten stijgen. De volgende maandtarieven zullen gaan gelden in de komende jaren; 1995: f 18, 12 1996; f 19,57 1997: f 21,16 De abonnementskosten worden via de PNEMrekening bij u geïnd. Informatie Voor meer informatie over de ontvangst van radio en televisie, kunt u op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur contact opnemen met het PNEM districtskantoor Oss, tel. 04120-68111.

GEFFEN DE WERELD IN Patrick van Veghel, student levensmiddelentechnologie aan de universiteit in Wageningen, gaat voor een stageperiode naar Nieuw - Zeeland. Tijdens zijn stage in zijn doctoraalfase gaat hij werken aan onderzoek projecten bij de Seafood Research Unit van het bedrijf Crop en Food Research in de plaatsen Auckland en Nelson. Naast de stage periode zal Patrick ook nog 1 á 2 maanden een avontuurlijke trektocht gaan houden door dit prachtig land. Hij vertrekt op 25 juni a.s. Op 25 januari 1996 zal hij weer landen op Schiphol, hopelijk met rijke ervaringen. Patrick, veel geluk, succes en "take care of yourself!" Tot ziens Je Vrienden

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e .d. kunt u terecht bij

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen Molenberg 6 tel. 04102-24850 ma t/m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.


AKTIVITEITENKALENDER

OKTOBER 02

JUNI 24

Jantje Beton Roefeldag voor kinderen van 6 tot 12 jaar Buurtver. de Vier Winden, Bowlingavond op Vinkeloord vertrek 20 . 30uur JOP-afsluiting Maria Magdalenafeest KVO, dagfietstocht KPJ, oud papier ophaalroute 2

24 25 25 27 30

03 t/m 11 augustus Zomervakantie Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102 - 22529, 18.00 - 19.00 uur Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (Boven) 10 . 30 uur

09

07 08 15

NOVEMBER 06

JULI

03

08

12

06

07 t/m

13

12 13 17 20 21 26 25 27 09 28 28 02 30

Jeugd vakantieweek Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102 - 22529, 18.00 - 19 .00 uur Roggemaaien Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum 10.30 uur KPJ, oud papier ophaalroute 1 Buurtver. de Vier Winden kanovaren t/m TV de Vlijmd, Jubileum-toernooi KPJ, oud papier ophaalroute 2 t/m sept. TV de Vlij md , jeugd clubkampioenschappen TV de Vlijmd, start Flower/competitie t/m sept. collecte ziekencomite de Schakel Buurtver . de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar van 14.00 - 16.00

SEPTEMBER

04 10 10 17 12 13 16 24

Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102 - 22529, 18.00 - 19.00 uur Koffieochtend voor alleengaanden en alleenstaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur t/m TV de Vlijmd, clubkampioenschappen dubbel KVO, evaluren en het winterprogramma doornemen Ziekencomite de schakel, nationale ziekendag TV de Vlijmd, jeugd 4e disco-husselavond TV de Vlijmd, jeugd mini-maxi toernooi

30 + 01 okt TV de Vlijmd, Maasdonktoernooi Vinkel

Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102 - 22529, 18.00 - 19.00 uur Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur

DECEMBER

AUGUSTUS 11 07

Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102 - 22529, 18.00 - 19 . 00 uur Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur TV de Vlijmd, jeugd muggentoernooi TV de Vlijmd, jeugd Maasdonktoernooi in Nuland TV de Vlijmd, slottoernooi

Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102 - 22529, 18.00 - 19.00 uur Ziekencomite de schakel , kerstviering

HEEGTERNIEUWS Het zal u wellicht verbazen weer iets van ons verzorgingstehuis 'De Heegt' te horen via dit blad . Wij vonden het initiatief van Nicolien v.d. Wouw zo leuk, en hebben dan ook enthousiaste reacties ontvangen van Geffenaren die het fijnvinden iets van het wel en wee van 'de Heegt' te vernemen . Graag willen wij in de toekomst wat meer van ons laten horen, want zoals Nicolien al zei, activiteit is er voldoende in 'de Heegt' o . a. dankzij een groep vrijwilligsters onder leiding- van Pieta de Louw en een ontspanningscommissie bestaande uit: Hedi-Marina-Brigit-Els en Hanneke die er steeds weer leuke activiteiten organiseren. Wij willen ze dan ook vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor jullie inzet en hopen nog veel activiteiten te kunnen organiseren met jullie voor onze bewoners . Ook willen wij de K.P.J. bedanken voor de heerlijke soesjes en een anonieme gever van gebak en salade. Onze bewoners hebbe~ er erg van genoten. Verder willen wij de middenstanders van Geffen op het volgende attenderen, dat als een organisatie die u benaderd voor het plaatsen van een advertentie in een puzzelboekje waarvan de opbrengst voor het verzorgingstehuis 'de Heegt' zou zijn dit niet juist is en het verzorgingstehuis op gen enkele manier hierbij betrokken is. Wij betreuren het zeer dat onze naam hiervoor gebruikt wordt Namens bewoners en personeel 'de Heegt' Ria Strick, hoofd verzorging Hanneke Jonkergouw, afdelings oudste

15


Volop genieten van je vakantie Als u Buitenlands geld, Reischeques, een Rabocard of Europas, Reisverzekeringen en het lnterHelp Pro tectieplan in ĂŠĂŠn klap regelt wordt het pas echt genieten van je vakantie. Als u nu gebruik maakt van een van deze diensten van de Rabobank krijgt u RaboKompas, de onmisbare reiswijzer, gratis.

Rabobank

Maasdonk

16


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING Weekenddiensten Maasdonk GEFFEN: za. 19.00u NULAND: za. 19 . 00u VINKEL: za. 17.30u

zo. 09.30u zo. 10.00u zo. 11.00u

Liturgische kalender wo. 21 juni za. 24 juni

* *

zo. 25 juni

wo. 28 juni* za. 1 juli*

zo. wo. za.

2 juli .... juli ,, 8 juli *

zo.

9 juli

5

wo. 12 juli .,.-·za . 15 juli *

zo. 16 juli wo. 19 juli* za. 22 juli * zo. 23 juli wo. 26 juli* za. 29 juli*

zo. 30 juli 2 aug. * za. 5 aug . *

wo.

zo.

6 aug.

wo. 9 aug . * za. 12 aug . * zo. 13 aug.

19 . 00u avondmis 10.oou H.Mis mmv Bej. koor 19.00u H.Mis mmv Jongeren koor H & G 09 . 30u H.Mis t . g.v. Maria Magdalenafeest mmv Passe Partout en Gem. koor 19 . 00u avondmis 10 . 00u W& C dienst mmv Bej . koor 19.00u W& C dienst mmv zanggroep P.P. 09.30u H.Mis mmv Gem. koor geen avondmis 10.00u W & C dienst mmv Bej. koor 19.00u H.Mis met muziek/zang 09.30u W & C di enst mmv Gem. koor geen avondmis 10.00u W & C dienst mmv Bej. koor 19.00u W& C dienst met muziek/zang 09.30u H.Mis mmv gem. koor geen avondmis 10.00u W & C di enst mmv Bej. koor 19.00u H. Mis met muziek/zang 09.30u W & C dienst mmv Gem. koor geen avondmis 10.00u W & C dienst mmv Bej. koor 19.00u W & C dienst mmv muziek/zang 09.30u H.Mis mmv Gem. koor 19.00u avondmis 10 . 00u H.Mis mmv Bej . koor 19.00u H.Mis mmv dwarsfluitgroep 09.30u W& C dienst mmv Gem . koor 19.00u avondmis 10.00u H.Mis mmv Bej. koor 19.00u H.Mis Rogge maaien mmv Pompzwengels 09.30u W & C dienst mmv Gem . koor

wo. 16 aug. * 19.00u avondmis za. 19 aug. * 10.00u H.Mis mmv Bej. koor 17.30u Schoolviering Aloysius school 19.00u Schoolviering Mariaschool 09 . 30u H.Mis mmv Gem. zo. 20 aug. wo. 23 aug. * 19 . 00u avondmis za. 26 aug. * 10 . 00u H.Mis mmv Bej . 19 . 00u viering met de 09.30u H.Mis mmv Gem. zo . 27 aug . wo. 30 aug. * 19.00u avondmis * = dienst in de kapel

koor koor diaken koor

* de viering van zondagmorgen half 10 wordt uitgezonden naar de Heegt. *inde vakantieperiode is er geen kinderkerk . *inde maand juli is er op woensdagavond géén viering in de kapel. . HUWELIJKS/ EN JUBILEUMVIERINGEN Contactpersoon: Trudy Wijgers tel. 23190 (tussen 19 . 00u - 20.00u) MARIA MAGDALENAFEEST Het feest van de patrones van onze parochie valt eigenlijk op 22 juli. Aangezien dat dat midden in de vakantieperiode valt, vieren wij het op zondag 25 juni. Om half 10 is er een feestelijke viering in de kerk mmv Passe Partout en het Gemengd Koor . Daarna zijn alle parochianen van harte welkom in de tuin van huize De Heegt voor een kop koffie en een drankje . (Bij slecht weer in het oude klooster) Het studieorkest van W. I . K. zullen daar voor ons optreden en ook de majorettes. U bent van harte welkom. LANDELIJKE CONTACTDAG CRK Op zaterdag 24 juni zal in de Brabanthallen te Den Bosch de lOe landelijke contactdag van het CRK (Contact Rooms Katholieken) plaatsvinden . Onder het thema: "Verbeter de wereld" wordt aandacht gevraagd voor het bevolkingsvraagstuk en de armoede in de wereld . De hallen en infor matiemarkt zijn open vanaf 09.00u. Tussen 12.00u - 15.00u is er een gevarieerd aanbod van activiteiten: een informatiemarkt met ongeveer 100 stands, lezingen over actuele onderwerpen en workshops. Voor de kinderen en tieners zijn er speciale programma's. De dag wordt besloten met een gezamelijke eucharistieYiering. De toegang is gratis; baby en peuteropvang zijn aanwezig. MIVA BRENGT MENSEN IN BEWEGING In het weekend van 26-27 augustus a.s. wordt er in onze kerk gecollecteerd voor de MIVA. Al zestig jaar ondersteunt de MIVA 17


het werk van onze Nederlandse missionarissen, actief op het terrein van kerkopbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Zij bekostigt de vervoermidd~len in meer dan zestig landen, t.b.v. coöperaties van boeren en vissers, vluchtelingenorganisaties, basisgemeenschappen, vrouwenorganisaties, speciaal onderwijs en katechetisch werk. MIVA helpt concreet en praktisch met auto's, motoren en fietsen in noodhulp- en structurele programma's. Van harte aanbevolen! Bankrek. nr. 70.70.70 . 619 Postbankrek. 272249 VAKANTIETIPS Jongens- en meisjeskampen In de zomervakantie kunnen jongens en meisjes van allerlei leeftijdsgroepen 'op Kamp' begeleid door seminaristen van het SintJanscentrum, de priesteropleiding van het Bossche Bisdom. Echt goedkoop en heel goed verzorgd. Er zijn voor de grotere jongens kampen r.aar Loosdrecht (zeilen) en voor de grotere 'meiden' naar Duitsland. De kleinere kinderen blijven in de buurt. I nfo: Sint-Janscentrum, 073- 123055 Jongerenreizen Van juli-oktober organiseert het bisdom Rotterdam reizen voor jongeren. Niet duur en erg gevarieerd: van kampeertochten in Nederland tot buitenlandse reizen. Voor info: 015-572624 Interna tionale fietstocht voor jongeren Missionarissen van Afrika in Nederland en België organiseren gezamelijk een internat ionale fietstocht voor jongeren van 18 30 jaar. De fietstoch t duurt van 1 - 10 augustus. Info: 073 - 130913 16- Daagse pelgrimstocht . Half juli is er een voettocht voor jongeren van 18 - 35 jaar in het grensgebied van Frankrijk en Zwitserland . Bezinning en ontmoeting staan centraal. Ignatiushuis: 020 - 6798207 Praagreis. In agustus kunnen jongeren klussen aan gebouwen in Praag, Tsjechische jongeren ontmoeten en de stad leren kennen. Dit alles in één vakantie . Jongeren op weg: 05769 - 1201 Expositie In het Bijbels Openluchtmuseum (H. Landstichting) is van 18 juni tot 1 nov. '95 de expositie EEUWIG LEVEN te zien. De tentoonstelling gaat in op de opvattingen aan18

gaande het leven na de dood in de oudheid en de invloed daarvan op het christelijk leven. Deze unieke tentoonstelling geeft een boeiende kijk op de oorsprong van de huidige voorstellingen over een hiernamaals Daarnaast heeft het Bijbels Openluchtmuseum veel meer te bieden: een buitenmuseum met oosterse dorpjes en straatjes en de permanente tentoonstelling ' In het spoor van Abraham' over het ontstaan van het jodendom het christendom en de islam.

UITSLAG KLEURWEDSTRIJD WEEK VAN HET HUISDIER Uit de vele prachtige kleurplaten ,.as het moeilijk een keuze te maken . De prijzen zijn gewonnen door: 2-3 jr Claudia Verstegen Geffen 4-5 jr Eefje de Valk Oss 6-7 jr Renske van Zeeland Geffen 8- 9 jr Angela van Gaal Geffen 10 jr en ouder Jorie Hoedemaker Nuland . Deze winnaars hebben hun prijsje inmiddels al in ontvangst genomen .

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

,r

B. de liinderen ~ .Molenstraat 32 Geffen Tel. 041.02-25551 fax 04102-25504 Onze openingstijden zijn:

Ma t/m vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur (van 12.30-13.00 uur hebben wij graag even pauze)

MUSEUM JAN CUNEN EXCURSIE BERLIJN In het najaar organiseert de actieve Vriendenkring van het museum Jan Cunen een excursie naar Berlijn. De reis is van donderdag 5 tot en met 8 oktober 1995 . Berlijn is een uiterst boeiende stad met een bewogen geschiedenis. De val van de Muur en de eenwording van de beide Duitslanden hebben weer nieuwe aspecten aan de stad toegevoegd . Berlijn is bovendien een stad met een rijk cultureel aanbod . Er zijn musea met unieke kunstschatten, op architectonisch gebied kent de stad vele bijzondere projecten enz. Uit het overweldigende


aantal mogelijkheden voor een excursie heeft de Vriendenkring een interessant programma opgesteld. Ook voor mensen die nog geen lid zijn van de Vriendenkring van het musuem Jan Cunen zijn nog enkele plaatsen vrij gehouden. De Berlijn-reis is een leuke manier om in prettig gezelschap kennis te maken met een wereldstad en met elkaar. Op donderdag 5 oktober vertrekt een comfortabele bus naar Berlijn waar tot en met zondag 8 oktober een afwisselend programma gevolgd kan worden, waarin belangrijke bezienswaardigheden zijn opgenomen. Men verblijft in een goed middenklasse-hotel op basis van logi es met ontbijt. Zondagmiddag gaat de bus weer terug naar Oss. De vierdaagse reis kan voor een scherpe prijs worden aangeboden: f 490, - pp. Wordt u meteen lid van de Vriendenkring van het museum Jan Cunen, dan krijgt u een korting van f 40,-. Overigens, lid zijn van de Vriendenkring kan vanaf f35,- per jaar.

van Australië, van de Inuit (Eskimo), uit Papoea- Guinea, Oost-Afrika, tekeningen uit China, Japan, Korea, Tibet en werken van Lenders zelf zijn dan op de bovenverdieping van hte museum te vinden. Tom Lenders let bij zijn verzameling ook op de achtergronden van de kunstwerken. Waarom zijn ze gemaakt? Bij welke rituelen zi jn ze gebruikt en i n welke tijd? In de tentoonstelling en in de catalogus wordt daar meer over verteld. Alle tentoonstellingen zijn tot 20 augustus te zien en vrij toegankelijk. Openingstijden van het museum Jan Cunen: dinsdag t / m zondag van 12.30 - 16.30 uur. .........

-\ii/JJii)i f il\,_ : : : ~/~::~:t.~r-••-.

INTEKENEN VOOR DE BERLIJN-EXCURSIE KAN NOG TOT 21 JUNI. Voor alle informatie over de reis, de voorweaarden en het rpogramma kan men bellen naar: Museum Jan Cunen, Molenstraat 65 in Oss, tel. 04120-29326. NIEUWE TENTOONSTELLING IN MUSEUM JAN CUNEN OSS. Op 20 juni begint in museum Jan Cunen in Oss de eerste van de nieuwe zomertentoonstellingen. In de Grote Zaal op de benedenverdieping is dan een keuze te zien uit de mooiste schilderijen van de Haagse School en Nederlandse Romantiek die het museum rijk is. Op 30 juni komt daar de tentoonstelling 'is getekende Mesdag' bij. Ruim 150 schetser en tekeningen van deze bekende Haagse schilder van zeegezichten zijn dan in de Galerij te zien. Andere werken van hem en t i jdgenoten uit de eigen collectie van het museum vullen de expositie aan. Deze tentoonstelling met werken van Mesdag is samengesteld met Panorama Mesdag en voor het eerst buiter de hofstad te bekijken. In de tentoonstelling 'is getekend Mesdag' is de sfeer van een dag aan het strand oi in de duinen in lang vervl ogen tijden terug te vinden. De tentoonstelling 'Correspondances' die ook op 30 juni begint, voert de bezoeker als in en verre reis langs kunstwerken uit vele landen. Verzamelaar Tom Lenders stelde deze bijzondere expositie samen en toont ze nu voor het eerst aan een groot publiek. Fascinerende beelden en kunstwerken van de oorspronkelijke bewoners

Van 25 t/m 26 mei zijn de kinderen van groep 8 van Basisschool Aloysius ; op kamp geweest in Heeswijk-Dinther. Iedereen heeft het geweldig naar zijn zin gehad. Het weer was goed, de sfeer nog beter. Mede door de medewerking van Slagerij Jo van Linder, Bakkerij van Hoorn, Bakkerij Brands, Groenteman Frank van Bakel, Super John Nissen en Fruitteler Peter van de Sanden is het kamp een onvergetelijke tijd voor de kinderen geweest. Sponsors : Hartstikke -bedankt!!

19


WETENSWAARDIGHEDEN WAA.RNEEMREGELING IRJISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5 Geffen, Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 2l252 Alarmnummer : 23697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsen praktijk "Nuland11 , Heiweg 33 Nuland , Huisartsen: M. Peeters J . Visschers Tel .: 21320 Fax: 24889 Alarmnummer: 25153 (Al l een voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsen praktijk "Vinkel" ¡ Platanenstraat 9 Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A,v, Heyningen Tel.: 23427 Avond- en nachtdiensten: (van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08 . 00 uur) . ¡ Alleen voor spoedgevallen en na telefonische .afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17 .00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevalle~ en na telefonische afspraak). 24-25 juni Nuland 29- 30 juli Vinkel 01-02 juli Geffen 05-06 aug. Geffen 08- 09 juli Vinkel 12-13 aug. Geffen 15-16 juli Geffen 19-20 aug. Nuland 22-23 juli Nuland 26-27 aug. Nuland De praktijken zijn helemaal g~s~?~en op: Geffen: 25 augustus Nuland: 03 en 04 juli, 10 en 11 augustus In de huisartsenpraktijken te Geffen -en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig . Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/ A. Smit-Nahon of J . Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. Vakanties:P.Berkelaar: M.Peeters: J.Visschers: A.Smit,E.Smit-Nahon: 20

10 17 29 08

juni t/m 02 juli juni t/m 09 juli juli t/m 20 aug. juli t/m 30 juli

N.B . U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland" , Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 24699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08.15 tot 17 . 30 uur . za . van 12 .00 t ot 13.00 uur . Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 24699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat t e Nuland is op: ma t/m vr. open van 12.00 - 13 .00 uur en van 17.00 - 18.00 uur . Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17 .00 - 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen . Tel.: 24312 Behandeli ng volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel.: 23445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie . Behandeling volgens afspraak . Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 23445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.: 21491 Behandeling vol gens afspraak ma. t / m vr . : 08.00 - 11 . 45 uur 13 . 00 - 17.00 uur ZIEKENFONDSEN:

* C- Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 14.30 - 15.30 uur, op het Dorpsplein t e Geffen. Tot de verbouwing van het. gemeentehuis klaar is: Kloosterstraat op het plein bij de Bonkelaar. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19 .00 uur , Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel . : 04120 - 23880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 21990


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken. ...7, ~~ --~ ·,. ~· r - , ,,

Official Service Dealer

::w~ .~- ,.,.

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~-~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om 11 te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen , spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

C.M. V.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04 l 02) 23144

meer verstand van verzekeren

Bouvvbedrijf "BROOUS" • • • •

NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Doclalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

H eesterse\Neg 29 5388 K T Geffen T e l 0 41 02 - 24785

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

it•l~1 SPAARBANK SNACKBAR 'T BERGJE

EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop

* taxaties

Nu ook een zoal voor feestiesl kinderfeeslies van 50 lot 60 personen

* hypotheken * verzekeringen

Koude schotels van f 15. - tot f 45, -

* sparen * beleggersgiro

* persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Openingstijden: Maandag womsdag donderdag 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00 - 13.00 uur 17.00- 19.00 uur en op afspraak.

ol l ■

0

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk * APK keuringen • Autowasserette * Auto-lease * Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

i

vAN HEEse MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 · 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

JO VAN DE BERGH

1

\

Veldstraat 14 - Geffen tel. 0 4 102 - 2253 1

Kapsalon Drogisterij BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendUk 13 fel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

WIHABO

DRUKKERIJ He esterseweg 1 1

5386 KT G e ffen

Tel.: 0 4 10 2-22684

fox: 04102-24795

Voor o l uw fa milie · vere nigingsen handelsdrukw erk. Familiedrukwe r k keu ze uit 5 collecties_ M et opgooi va n juiste datum bi j ge boortekoortjes, d r ukkosten gr atis_ G ra tis fe licitol iepokket bi j geboorte ka artjes. Ook voor copleerse rvice kunt u bi j o ns tere cht_

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


BUREAU VOOR RECIITSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 04120 - 30055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

BUREAU SLACHI'OFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss, Tel.: 04120 40845 (hulp is kosteloos)

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel. : 073 - 125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.0C en van 13.30 - 15.30 uur.

JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Punt. Tel.: 04120 - 25673/47214 (Elke werkdag vanaf 10.00 uur). Inlooptijden: ma,di,do van 14.00 wo van 16.00 vr van 10.00

Informatie - 17 .00 uur - 20 .00 uur - 13.00 uur

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting, Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adressen: De heer H.v.d.Broek, P.v.d.Elsenstraat 9 te Geffen, tel.: 04102 - 22529 Mevr. A.Vos-v,d,Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 04102 - 21536 De heer ĂŤ,v .Zantvoort, Burg.Teunissenstraat 15 te Nuland, tel.: 04102 -21521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 en 19 .00 uur . De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen, dinsdag 09 .00 - 09.45 uur Mariaschool 09.50 - 10.50 uur Aloysuisschool woensdag12 .30 - 13.30 uur Dorpsplein zaterdagl0.15 - 12.00 uur Dorpsplein Tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is staat de bibliobus aan de Lambertusstraat bij Klavertje Vier.

WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein. Voorlopig tot de verbouwing van het gemeentehuis klaar is, is de weekmarkt op de parkeerplaats bij Sporthal de Geer.

PTr: Postagentschap in Super 3, Tel.: 25390 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09 .30 - 12.15 uur 13.15 - 17.30 uur 09.30 - 12.30 uur

STICIITING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verp~eging & verzorging, huishoudelijke verzorgini verpleegartikelen e.a. Informatie en aan.melding zorg: Tel. 04120 22678, ma. t /m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Spreekuur Ouder-en Kindzorg Woe. 14.30 - 15.00 uur Tel.: 21315 Uitlenen van Verpleegartikelen

* Kantoor Geffen, Dorpstraat 37, 22 di. en do. 13 . 30 - 14.00 uur

Op 17 mei was de Molenstraat van 13.00 t9t 17.00u gesloten voor alle verkeer i.v .m. de Landelijke Straatspeldag. Onze straat was door ouders en kinderen feestelijk versierd met vlaggetjes en ballonnen en spandoeken. De kinderen konden weer eens echt op straat spelen; knikkeren, stelten lopen_, fietsen. rolschaatsen, touwtje springen, skeeleren, stoepkrijten en niet te vergeten het brandweerspel spelen. De kinderen geno~~n¡ volop maar ook de ouders die gezellig op straat konden kletsen . De middag was veel te snel voorbij, en als het aan de kinderen ligt komt er ieder jaar een straatspeeldag. Vanaf deze plaats willen wij de volgende personen bedanken voor het lekkers en de hulp die we mochten ontvangen; Bakker Mari van Hoorn, Govers Friture, Rabobank Maasdonk, Supermarkt Kopak, Diernspeciaalzaak Bart de Kinderen, Birgit van de Broek, de ouders van Wil Wijgers en natuurlijk de bewoners van de Molenstraat voor hun geweldige inzet .


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

04102-24658

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

-PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-Il. NistelroolJ Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

1/. Coothstraat 31

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Geffen

"a 04102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN * HANG• EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZAOEN

* IJZERWAREN • TEGELS * GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* *

* * *

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren vanjaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstra::lt 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen

Taxi Benzines -1CI:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN G G OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kerir:ijs

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om "u en uw ondemem'ing

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

infom,atie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss. Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de marl<t

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 • 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 · 22586

ACCOUNTANTS - BELASTING.ADVISEURS ~JURISTEN

Kantoren In:

: ·

Alphen Beneden-Leeuwen Berg en Dal Bladel Boxmeer Breda Deume Diessen Gemert Goes Helm00p .... ' 's- Hertogenbosch Hu1S1 MIii Nijmegen Oirschot Oisterwijk Oostburg Oosterhout Oss Oudenbosch Roosendaal Ro:smaJen Sint Oedenrode Somoren Tilbutg Udon Valken$waard Veghel Waalwijk Wanroij :: ~

BALLONVAART BALLONVAART TIJDENS EFFE NOAR GEFFE Ook dit jaar biedt de organisatie van Effe noar Geffe enkele Geffenaren de mogelijkheid om tijdens de afsluiting van de Boerenmarkt met een hete luchtballon op te stijgen· en ons mooie dorp met al zijn drukte van boven te bekijken. · Waar de wind de ballon naar toe brengt is en blijft een grote verrassing. De kosten van de reis per luchtballon bedragen f195, per persoon . Er kunnen maximaal 6 tot 8 personen met de ballon mee. U kunt zich aanmelden bij Piet Bosch, tel. 21295. De volgorde van aanmelding is bepalend. Wie het eerste komt ••..•.

24

KOPY. INLEVEREN VOOR: 18 AUGU.S TUS

De redäctie van .. Toren;klanken wenst iedereen een , .Prettige _·Vakantie _