Torenklanken 1995 - nr 12

Page 1

33e jaargang

I nummer 12 I ju~I 1995

sekretarlaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

en en

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

11

11

Toneelvereniging Geffes Volk is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die graag toneel willen spelen. Op donderdagavond is onze repetitie-avond. Bent u iemand die graag uw kwaliteiten wil laten zien en graag op de planken wil staan, bel dan naar: Henriette van Tongeren - van Bergen tel. 23940 1


iii;;;:~;;;;;;;;;;;;;:

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

~

""""

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

* VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

~-..··r VAN TUIJL

1

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;;) makelaardij bv ~.Y~ ::::::::::: .::::::::::::::::

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386AK Geffen . Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · · · · · ·

onderhoud en reparatie schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok

0 .

.---;:,,-

-~

· .,,

~ 1 )1

notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472

/(JW


TIENER-SWINGKAFEE . TIENER- SWINGKAFEE DINGES STOPf DEFINITIEF MET ACTIVITEITEN Zoals wellicht bekend, is in juni 1994 besloten om de activiteiten van Tienerswingkafee DINGES op een laag pitje te zetten. Dit vanwege de geringe belangstelling van Maasdonkse Tieners. Ook is in juni 1994 besloten om na één jaar te bekijken of er voor Tiener-swingkafee DINGES nog voldoende interesse draagvlak aanwezig is. In de laatste week van mei heeft deze evaluatie plaatsgevonden . Helaas hebben de vrijwiller(st)ers moeten constateren dat het draagvlak onvoldoende is om de activiteiten weer op te starten . Daarom is besloten om definitief een punt achter de activiteiten van Tiener-swingkafee DINGES te zetten. In overleg met het gemeentebestuur van Maasdonk is besloten om de stichting op te heffen en de discotheek met toebehoren over de dragen aan de gemeente . Naast de discotheek met toebehoren is DINGES eigenaar van een aantal materialen, die wij graag aan de Geffense (jeugd-)verenigingen overdragen-

VROUW//// & WERK Regio Noordoost-Brabant Verwersstraot 7°/b 5211 HS 's-Hertogenbosch

Vrouw en Werk Noordoost-Brabant is er voor alle vrouwen (Nederlandse en buitenlandse) met vragen op het gebied van scholing en werk. In augustus/september starten er weer nieuwe traininge n: - Banen en Beroepen Oriëntatie - Oriënteren op werken en leren voor vrouwen met een ABW/RWW uitkering - Oriëntatie op de Nederlandse samenleving - Heroriëntatie op functie en opleiding -~oor hoger opgeleiden Maak nu een afspraak i.v.m. de vakantie! Bel: 073 - 148700, dagelijks tussen 09 . 00 en 14.00 uur.

Onderstaand is een overzicht van deze materialen weergegeven: - draagbare televisie - elektrische oven - 2 kussens - letterbord met letters - diverse gezelschapsspelen (Jeugd-)verenigingen die interesse hebben in één of meer van genoemde materialen, kunnen vóór 25 juni a.s . een berichtje stuiren naar Frank Draad, Wilgenstraat 11, 5386 GL Geffen. Omtrent de verdeling van de materialen ontvangt men dan na 1 juli 1995 nader bericht. Vrijwilliger(st)ers Tiener-swingkafee DINGES

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d . kunt u terecht bij "BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluiti_ngen Molenberg 6 tel . 04102-24850 ma t/m za 09 . 00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.

Pastoor vd. Kampstraat 1a

5386 AH Geffen Tèfefoon 041tl2-2251tf-'Fax 22570 3


WIHABO DRUKKERIJ Heesterseweg l l

5386 KT Geffen

Tel.: 041 0 2-22684

fax: 04102-24795

Voor a l uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaa f van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bi j geboortekoort jes. Ook voor copieerservice kunt u bii ons terec ht.

AFBOUW V.O.F. Hanegraaf Geffen '

A.

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN

*

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

ROOKARTIKELEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04 102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE G EFFENSE VLEESHOUWER

!ilagmj Jo u.!inbtt TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis. de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

Weekenddiensten Maasdonk Geffen: za. 19. 00 uur zo. 09 . 30 uur Nuland: za . 19.00 uur zo . 10.00 uur Vinkel: za. 17.30 uur zo. 11.00 uur Liturgische kalender wo . 7 juni* 19.00 uur: w.com.dienst mrnv Anneke Keijzers za. 10 juni* 10.00 uur: H.Mis mmv bej .koor 19.00 uur: Viering met de diaken mmv Passe Partout (tevens kinder kerk) . zo. 11 juni 10 . 00 uur: Eerste Communie Aloysiusschool mmv kinderkoor . wo. 14 juni* 19.00 uur: Avondmis za . 17 juni* 10 . 00 uur: H.Mis mrnv bej.koor 19 . 00 uur: Viering met de diaken mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) zo. 18 juni 09. 30 uur : H.Mis mrnv Gem. koor (uitzending naar de Heegt) . wo. 21 juni* 19.00 uur: Avondmis *=dienst in de kapel Huwelijks- en jubileumdiensten - ------------------ - ----------

A. Trouwen in Geffen of Vinkel : 1 . Bruid of bruidegom afkomstig uit Geffen/Vinkel 2. Bruid of bruidegom elders woonachtig. Na huwelijk vestiging in Geffen/Vinkel. 3 . Bruid of bruidegom niet woonachtig in Geffen/Vinkel; ook niet na huwelijk. Wel enige aantoonbare betrokkenheid bij de parochie . B. Regeling huwelijks- en jubileumdiensten : Donderdag: in principe geen dienst; alleen met speciale reden. Overleg met pastoor Sp~'kers . Vrijdag Eerste dienst door pastoor Spijkers. Tweede dienst door pastoor of diaken. Derde dienst door diaken. Zaterdag : Eerste dienst in Geffen of Vinkel door pastoor Spijkers . Tweede dienst door de diaken.

c. Tarieven: Huwelijk in 1995: Deelname kerkbalans, reductie Jubileum in 1995 : Deelname kerkbalans, reductie

f 500,-f 200,-f 500, - f 200,--

Huwelijk in 1996: (geen reductie)

f 400,--

Jubileum in 1996: (geen reductie)

f 300,--

Huwelijk in 1997 : (geen reductie)

f 500,--

Jubileum in 1997 : (geen reductie)

f 400,--

Contactpersoon: Trudy W:ijgers, tel. 23190 (tussen 19.00 - 20.00 uur). Reizen brengt je verder Een aantal jaren hebben we, zoals zovelen, samen met onze kinderen genoten van vakantietrips naar Frankrijk, Zwitserland of Oostenrijk . Toen onze kinderen zelfstandig op vakantie gingen, kon onze hartewens in vervulling gaan: naar Israël. Een rijke ervaring. Terug op ons werk vertelden we enthousiast over onze belevenissen op de Golanhoo~ te, over een woestijntocht, Nazareth en Bethlehem, over een tocht met de boot op het meer van Tiberias, over Caesarea, Kana en de grafkerk. Van vrijwilligers uit mijn pastoraal werkveld en van cursisten in de volwasseneducatie via mijn vrouw hoorden we reacties als 'dat zou ik ook wel willen, maar ja ••• dat doe je zo maar niet'. Toen we ons aanboden om als groepsleiding mee te gaan, was de groep in twee weken vol. De veertig Israëlgangers hebben genoten. Naast ontspanning, bijvoorbeeld drijven in de Dode zee, is het een verrijking om de bijbelverhalen als het ware mee te maken en opnieuw te zien gebeuren. Tijdens een woestijntocht zie je Abraham met zijn volk en kudde moeizaam zijn 'exodus' volbrengen. Op de Berg der Zaligsprekingen komt de text "zalig zijn zij die • •• " opnieuw tot leven. Een klim naar de Hof van Olijven en de Gethsemane worden lijfelijk ervaren. Na een aantal dagen trekken door Israël aan komen op de Scopusberg met uitzicht op Jeruzalem en dan zingen "Jerusalaim, stad van vrede" is een emotionele ervaring . Kortom: bijbelverhalen, liturgische liederen, historische gebeurtenissen, parabels komen opnieuw tot leven. Eenmaal weer thuis horen we van reisgenoten geregeld reacties 5


als: deze reis heeft me verrijkt, het heeft me als lector geholpen de bijbelteksten beter te kunnen plaatsen. Ik luister nu met nieuwe oren naar de diensten: ik zie het vaak weer voor me. Ik ben me gaan verdiepen in de geschiedenis van Israël en in het joods religieus leven van nu. Kortom: •••• een tocht om aan te bevelen.

.

>

~

<q'

. ••

--~-~ )

• c o)

,;5

è,

·- . . .

~

K.v.o. Rondleiding Den Bosch en rondje Dieze. Met 23 K.V.O. leden vertrokken we 18 Mei met de bus naar Den Bosch. Het was de bedoeling dat we met de fiets gingen maar het weer liet alles in 1 t honderd lopen. Regen, wind en heel veel kou,+ 8 graden. De koffie en een grote Bosse bol ging er dan ook goed in, die we aangeboden kregen in den bieghtstoel. Daarna kwam er een gids van Vrienden van Den Bosch, die ons een rondleiding gaf van de St. Jan en nog enige mooie oude gebouwen Op vele plaatsen was het Maria-beeld versierd met bloemen vanwege de Mei-maand. Dit alles was erg interessant. Daarna stapten we op bij de Uilenburg voor een rondje Dieze, ongeveer een uur lang; het was nog te zien hoe hoog in februari '95 het water heeft gestaan. Ook een mooie natuurschoon : hoe de muurbloemen groeien en de vogels broeden, zoals de zwaluw en de duif. Het was een leerzame beleving en we gingen huiswaarts, moe en koud maar wel voldaan. K.V.O. groetjes.

6

EFFE BUURTE MÈ ... WILLY V.D. RIJT (31 JR)

Effe buurte lukte in dit geval niet • • • •• want na 2\ uur waren we nog niet uitgepraat! Het is ook geen wonder: de indrukken die Willy v.d. Rijt opdeed in 9½ maand reizen zijn niet zomaar verwoord. Tussen 23 juli 1994 en 8 mei 1995 bezocht Willy: Zuid-Amerika (Brazilië, Peru, Bolivia, Chili, Argentinië, Paraguay) - Nieuw Zeeland - Australië - Thailand en India. In de uitgebreide reisverslagen die u in Torenklanken hebt kunnen lezen nam hij ons mee op reis: we 'roken' de natuur • • • • we "voelden' de cultuur •••• we 'zagen en hoorden' de mensen •• •• kortom we 'proefden' de gehele reissfeer! Het reizen is pas serieus begonnen toen Willy de HAS had afgesloten; hij begon met 3 weken Canada. Het groeide uit tot zijn belangrijkste hobby: een aantal Europese landen werden bezocht alsmede Mexico, Egypte en Indonesië: altijd actieve vakanties. Daarna zette hij de stap om een lange reis te maken : de beslissing om het te doen was vrij eenvoudig : waarom zou ik het niet doen? Niet wachten tot 65 jaar. Het besluit om je huurhuis op te zeggen en ontslag op je werk te nemen was iets moeilijker . De doorslag gaf dat Willy geen bindingen had, het geld ervoor gespaard en een ideale leeftijd had. Langere tijd reizen kun je niet vergelijken met op vakantie gaan. Het betekent een andere manier van leven; je ziet elke dag andere mensen; je woont niet op een vaste stek en je leert je een andere levensstijl aan. De voorbereiding duurde net zo lang als de reis zelf. "Je hebt globaal in je hoofd wat je wilt" zegt Willy "en je begint bij diverse reisbureaus. Dan maak je een keuze welke landen(groepen) je wilt bezoeken en je gaat invullen . Je leest er veel over in reisgidsen. Je verzamelt info rmatie over: Gezondheid (welke inentingenmedicijnen); verzekeringen (er zijn maar weinig verzekeraars die voor zo'n lange tijd willen verzekeren) ; visa; betaalmiddelen; vervoer; verblijfplaatsen; route; contact met anderen die een dergelijke reis gemaakt hebben en hoe hou ik contact met thuis . Zo ging "the backpacker" (rugzakker) op "Gringo-trail" . (Gringo is een scheldwoord voor Amerikanen en zo worden buitenlanders door de inlanders wel eens genoemd). Willy spreekt goed Engels, een beetje Duits en Frans en de basis van de Spaanse en Portugese taal leer je onderweg . Je merkt dat er heel veel mensen onderweg zijn voor langere of kortere periodes in de leeftijd van 25 - 60 jaar.


Leeftijd is echter onbelangrijk: je hebt op het moment van ontmoeting allemaal dezelfde nationaliteit en dat is van belang. Het voordeel van alleen reizen is dat je sneller contacten legt met anderen, samen met iemand reizen is weliswaar veiliger. Het gezond blijven is een grote vereiste: je eet bewust veel fruit en vitamines. "Het beste kUn je naar de goedkoopste restaurants gaan, want daar gaan de meeste mensen heen. Het voedsel heeft dan so wie so langer gekookt en dat is in sommige landen van groot belang. Ook moet je aandacht besteden aan persoonlijke hygiëne. Ik zou niet graag in een ziekenhuis in India terecht zijn gekomen" vindt Willy. Wat doet het je: de armoe, de grote verschillen tussen arm en rijk in bepaalde landen? "Je wordt harden én socialer" merkt Willy op "al klinkt dat tegenstrijdig. Je moet zorgen dat je niet te emotioneel betrokken raakt bij probleemsituaties. Je bent een soort journalist, je moet accepteren dat dat bij het land hoort en het wordt niet beter als jij b.v. f 100,-- zou geven! Socialer: je helpt waar je kUnt. Je verandert ook: je maakt gemakkelijker onderscheid in de dingen die echt belangrijk z1Jn in je leven. Ik heb ook arme mensen gelukkig gezien! 't Is goed dat je indrukmakende toestanden ziet: je wordt er meer mens van! Het enige wat moeilijk was om te verwerken waren de lepra-patiënten die ik gezien heb, die beelden zal ik niet gauw vergeten. Het schrijven in mijn dagboek, het maken van foto's en reisverslagen waren een goede manier om alle indrukken te onthouden en te verwerken. De kleine dingen blijven je het meest bij, de dingen waar je intens van geniet". Dat was b.v. die dag in Peru. Bij toeval overigens, want de op tijd gezette wekker stond stil, de horloge met alarm stond op p.m. (n.m.) i.p.v. op a.m. (v.m.), en de hotelmedewerker was vergeten te wekken: dus de bus gemist ••• De latere bus bracht de ontmoeting met vier Israëliërs. Het doel was een canyon (vallei) • We gingen met wat kleine benodigdheden te voet op pad. We hebben daar intens genoten van de prachtige natuur: het heeft zo moeten zijn •••• Natuur en het ontmoeten van mensen, dat liep als een rode draad door de reis heen en die mensen die maken weer de cultuur. Hoogtepunten waren vooral: de verloren Inca-stad, de jungle in Peru, de zonsverduistering, de gletsjers in NieuwZeeland, Ayers Rock in Australië en niet te vergeten India, hetgeen één groot hoogtepunt was! BUdgetteren, plannen, organiseren •••• De langste busreis was 41 uur • • ••

Extra, onzichtbare binnenzakken aangebracht in zijn broeken, toch beroofd van dingen met emotionele waarde • • • • Een lastige naam, want de lange ij is niet bekend in het buitenland •• •• Faxen, eigenlijk te duur •• • • Toch: een onvergetelijke reis voor Willy v . d. Rijt met als extra dimensie : een geweldig thuisfront en goede vrienden waarmee het contact met Nederland werd onderhouden! "Bij thuiskomst was het of ik niet weg geweest was" vertelt Willy. Door vertraging van het vliegtuig kon het uitbundig onthaal met nichtjes en neefjes inclusief spandoeken jammer genoeg niet doorgaan, maar ouders, vrienden en collega's waren present! En nu is het solliciteren geblazen voor Willy voor een nieuwe baan om weer te sparen voor de volgende reis: "want er zijn nog massa's landen over op de wereldkaart" aldus Willy!

AKTIVITEITENKALENDER JUNI 10 11

11 12 25 13 14 15 17 17 20 24

24 25 25 27 30

TV de Vlijmd, jeu gd 3e disco-husselavond Koffieochtend voor alleengaanden en alleenstaanden parochiecentrum (Boven) 10.30 uur Eerste Communie Aloysiusschool 10 . 00u t/m TV de Vlijmd, clubkampioenschappen enkel+ mixed KVO, reisje TV de Vlijmd, jeugd Autotron KPJ, oud papier ophaalroute 1 TV de Vlijmd, jeugd vroege vogel toernooi Vaderdag KVB, f ietst ocht Ravenstein Jantje Beton Roefeldag voor kinderen van 6 tot 12 jaar Buurtver . de Vier Winden, Bowlingavond op Vinkeloord vertrek 20 . 30uur JOP-afsluiting Maria Magdalenafeest KVO, dagfietstocht KPJ, oud papier ophaalroute 2

JULI 03 t/m 11 augustus Zomervakantie 03 Lokale bewonersraad, klachtentel . 04102 - 22529, 18.00 - 19 . 00 uur 09 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (Boven) 10 . 30 uur

7


P.M.B. INFORMATIEF (Ver)nieuwbouw Gemeentehuis. Zoals de meeste inwoners van onze gemeente hebben kunnen zien, loopt de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis ten einde. Het eindresultaat mag ons inziens dan ook gezien worden. Aan de P.M.B. wordt echter steeds vaker de vraag gesteld, hoe het nu eigenlljk zit met de totale kosten van dit alles. Het antwoord op deze vraag moeten wij de mensen echter schuldig blijven, omdat de gemeente Maasdonk zeer beperkt is met de informatie over alles. Een zeer 's lechte zaak! ! De P.M.B. pleit dan ook met nadruk op open heid van zaken, zodat de burger ook eens op de hoogte wordt gebracht van h~t totale kostenplaatje. De uitleg van sommige politieke partijen dat de nieuwbouw van het gemeentehuis geen invloed heeft op de gemeentelijke belastingen, heeft de P.M.B. zo zijn bedenkingen. Let wel een groot gedeelte van de financiering van het gemeentehuis komt uit de reserve grondbedrijf. Uit deze post zal in de toekomst ook voor een groot deel het onderhoud en aanleg van de riolering worden betaalt . Nu de reservepot wordt geplunderd t.b.v. het nieuwe gemeentehuis, zal de investering in de riolering, op een andere manier gefinancierd moeten worden, DOOR OFFERS VAN DE BURGERS??? Sportvelden. Voor het ruimtebehoefte onderzoek t.b.v. voetbalclub Nulandia en de korfbalclub Geffen is door de gemeente een bedrag van f 13.000,-- beschikbaar gesteld. De P.M.B. vindt dit absolute geldverspilling. Het is toch al sinds jaar en dag bekend dat bovengenoemde clubs plaats moeten maken voor de daar te realiseren woningbouw. De P.M.B. had graag gezien dat dit geld gereserveerd was voor de toekomstige verplaatsing van de sportvelden. Wijk en buurtbeheer ook in de gemeente Maasdonk.

Helaas is er in het nieuwe subsidiebeleid weinig rekening gehouden met het wijk en buurtbeheer gebeuren. Een betreuringswaardige zaak!!! Hopelijk wordt dit binnenkort alsnog rechtgetrokken en worden de gedane afspraken met deze mensen nagekomen. De P.M.B. zal dit dan ook aandachtig blijven volgen. Klavertje Vier Door ruimtegebrek in de Aloysiusschool, is het plan geopperd om klavertje vier vrij te maken om daar tijdelijk enkele klassen onder te brengen. Een prima idee volgens ons. Tegelijkertijd houdt dit ook in dat harmonie W.I.K. en de toneelvereniging Geffes Volk plaats zullen moeten maken. OkĂŠ vinden wij, maar dan zal er toch een goed alternatief aangedragen moeten worden. Een goed alternatief zou bijvoorbeeld het voormalige politieburo aan de Dorpstraat in Geffen kunnen zijn. Dit gebouw wordt toch binnenkort aangekocht door de gemeente Maasdonk. Nader bekeken kunnen er misschien wel meer verenigingen gebruik van gaan maken. Hiermee komen we meteen op het volgende probleem, namelijk een goede huisvesting voor alle verenigingen van Geffen. Alleen de Bonkelaar is ter beschikking, maar dit gebouw voldoet nog niet aan de minste eisen die je je maar kan bedenken. Aan de verenigingen die geen vaste behuizing of onderkomen hebben, wordt helaas geen aandacht aan besteed, laat staan geluisterd. Of de gemeente Maasdonk moet ergens een ruimte gereserveerd hebben voor allerlei aktiviteiten in dat gigantische gebouw aan het dorpsplein in Geffen????? Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de volgende personen: Cor Langens Gertjan van Venrooij Geert Bloks

tel. 23820 tel. 24506 tel. 24695.

JONGEREN ADVIES CENTRUM OP ZOEK NAAR EEN KAMER

De P.M.B. is van mening dat het onderwerp wijk en buurtbeheer binnen de gemeente Maasdonk op een zeer laag pitje staat. Om een goed georganiseerd wijk en buurtbeheer te laten functioneren, zal ook de gemeente een steentje moeten bijdragen. Enkele buurtverenigingen in Maasdonk doen reeds aan wijk en buurtbeheer. De P.M.B. is van mening dat de gemeente dit dan ook dient te stimuleren met een gepast subsidie beleid. 8

Een kamer vinden is niet eenvoudig. Als jongeren een kamer gevonden hebben, is het nog maar de vraag of deze aan alle wensen voldoet. Het aantal slechte kamers is namelijk groot en de huur is niet altijd redel~k Het JONGEREN ADVIES CENTRUM heeft uitgebreide informatie waar jongeren op moeten letten bij het huren van een kamer. Met name in de zomermaanden wordt er druk door jongeren naar kam.e rs gezocht . Dit heeft vooral te maken dat jongeren in een andere


stad gaan studeren waardoor de vraag naar kamers groot is, het aanbod klein. Het is belangrijk om te letten b.v. op de hoogte van de huur. Dit is namelijk afhankelijk van de kwaliteit van de kamer. Hiervoor kunnen jongeren gebruik maken van het puntensysteem Het puntenstelsel bepaald of de kamerhuur die gevraagd wordt, redelijk is. Ook huurders hebben rechten en plichten, die het beste schriftelijk vastgelegd kunnen worden in een huurovereenkomst. Natuurlijk zijn er nog een heleboel andere zaken die belangrijk zijn voor toekomstige huurders . Het Jongeren Advies Centrum heeft hierover uitgebreide informatie. Misschien is het dus belangrijk om eerst deze informatie te halen. Het JAC OSS is geopend maandag dinsdag, donderdag van 14.00 - 17 .00 uur,woensdag van 16 . 00 - 20.00 uur en vrijdag van 10.00 - 13.00 uur. Telefonisch is het JAC iedere werkdag bereikbaar vanaf 10.00 uur. Adres: Torenstraat 13, Oss, telefoon: 04120 - 25673.

OPROEP Aan Buurtbewoners De Elfshof . VERMIST Als iemand mijn dwergkonijntjes ergens heeft gezien, of heeft gevangen, wilt U deze dan zo spoedig mogelijk (tegen beloning) bij mij terugbezorgen. Ik mis ze - m'n tamme konijntjes!! Een "Lapjes"konijn (kleuren: zwart/bruin/ beige) Een konijntje kleur grijs/blauw - roepnaam: GABBERTJE, en KO - NIJN (Kootje).

een lunchpauze hadden. Dat gaf nog al wat strubbelingen omdat de telefoon van Rien het af liet weten. Met al zijn technische vaardigheden, kon Ben Heebus niet bereikt worden die voor de nodige drankjes en hapjes zou zorgen. Tijdens onze rustpauze kwamen wij, toevallig, met een sport in aanraking waarvan ondergetekende nooit van had gehoord; het zogenaamde klootschieten. Dat is een sport die stamt uit de middeleeuwen, en wordt nog steeds beoefend, in Twente en de Gelderse Achterhoek. Dat zijn houten ballen welke verzwaard zijn met lood, tot een gewicht van 200 gram, tot en met 800 gram. De voorzitter van de klootschietersbond, daagde ons uit om ook onze krachten met hem te meten. Het gemiddelde van de leden van de bond bedraagt ongeveer 60 M. maar Cris van den Haterd, met zijn lange armen, gooide 72 M., ongetraind; dus met een beetje ervaring komt hij wel tot 100 M. Ook de broertjes Kerkhof kwamen ook tot een zeer grote afstand. Dus in Geffen klootschieters genoeg in de toekomst. Na de inwendige mens versterkt te hebben, zijn we verder gefietst door ons mooie Brabantse land. Als er een maand is waar de natuur het prachtigst is, is het wel de Meimaand. Als men van de natuur houdt, komt men ogen tekort om alles goed te zien. We gingen richting kasteel Heeswijk, langs de camping de Wildhorst en zo richting Loosbroek, het kasteeltje van Heesch door den Hole zak, thans Holtkampstraat en zo via de Koksteeg richting Geffen Om 5 uur waren we allemaal weer tevreden thuis . Een verzoek aan de deelnemers om hun fietsen in orde te hebben voqr men start want dat gaf nogal wat strubbelingen. Maar dit is voor herhaling vatbaar, deze mooie fietstocht. Een meefiet:,ser!

Hopelijk krijg ik ze spoedig weer terug van degene die ze hebben gevonden. Alvast hartelijk dank en groetjes van Maarten en Gaby Kastanjehof 79 5386 GJ Geffen (Geen telefoon)

De volgende Torenklanken is alweer de laatste voor de vakantie.

FIETSTOCHT 11 0NDER DE LINDE 11 Op zondag 21 mei, hield onder de Linde een gezamenlijke fietstocht, voor jong en oud. Om twaalf uur zou gestart worden, bij Ben Heebus, maar omdat de meesten nog niet wakker waren, werd het een uur uitgesteld. Met een groep van ongeveer 16 personen werd gestart en begaven zich richting Nuland. Het weer was uitstekend, en ook de stemming onder de deelnemers , was opperbest. We gingen van Nuland, langs het Autotron, langs camping Vinkeloord, richting zeebroek, waar we

Alle bollebozen kunnen zich melden: tel. 22716 of 22243 9


PONYVRIENDJES VINKEL Onder het genot van een stralende voorjaars zon heeft ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes deelgenomen aan het grote ponyconcours te Mariaheide , op zondag 7 mei jl. Bi j het afdelingsdressuur voor viertallen behaalden wij de tweede en de derde prijs met 133 en 126 pnt. Dressuur klasse M2. cat.E. 8.Jinke Strik met Rocky Mountain 146 pnt. Dressuur klasse Ml. cat.E. l.Irene v .d.Ven met Falcon 170 pnt. Dressuur klaase B cat.A. 7.Tessa v.d.Ven met Sonja 156 pnt. Dressuur klasse B. cat.C. 11.Gerbert v.d.Ven met Esmeran 146 pnt. Dressuur klasse L cat.C. l.Gerbert v.d.Ven met Lady 173 pnt. 17.Nicky van Veghel met Gwendolyn 145 pnt. Dressuur klasse L cat. D/E. 5.Marieke Smits met Kassandra 162 pnt. 5.Margy v.d.Elzen met Flame 159 pnt. 15.Jelte Strik met Ivarno 152 pnt. 16.Linda v.d.Broek met Jip 150 pnt. Dressuur klasse B cat.D/E. 5.Jelte Strik met Kwinten 150 pnt. 6.Ron Loeffen met Abner 156 pnt. 7.Cheryl Kleijngeld met Olga 158 pnt. 9.Francien van Kessel met El Maikel 152pnt

M useu mJanCunenOss In het museum Jan Cunen vinden in de maand de volgende bijzondere activiteiten plaats: donderdag 8 juni: 20.00 - 22.00 uur Presentatie van de catalogus van de tentoonstelling 'Villa Constance'. De werken en installaties die de kunstenaars Geert van de Camp, Herman Lamers, Lidwien van de Ven en Ine Lamers voor deze tentoonstelling hebben gemaakt, zijn hierin afgebeeld. De conservatoren Edwin Jacobs en Paul Spanjaard geven een rondleiding in de tentoonstelling en door het gebouw waarbij de beeldende en historische kanten van de installaties en de museumvilla worden toegelicht. vrijdag 16 juni: 20.00 - 21.00 uur. dialezing door dr . W. van Leeuwen: Villa-architectuur in Nederland in de negentiende eeuw . In deze dialezing dient de museumvilla die gebouwd is in 1888 als uitgangspunt voor een boeiend verhaal over de ontwikkeling van de villa-architectuur in Nederland in de vorige eeuw . De heer van Leeuwen is een groot kenner van de Nederlandse architectuur in de negentiende eeuw. Onlangs is hij gepromoveerd op P.J.H. Cuypers, de architect die in de vorige eeuw een groot stempel heeft gedrukt op de bouwkunst van ons land. Ondermeer het Rijksmuseum in Amsterdam en het Centraal Station Amsterdam zijn van zijn hand. Dr. W. van Leeuwen is projectleider van het Monumentenselectieproject in de provincie Noord-Brabant .

Beide avonden zijn vrij toegankelijk. Nadere informatie: 04120 - 29328

Pony-spelen Tessa v.d.Ven met Sonja 111 pnt. Allemaal van harte proficiat met jull ie behaalde resultaten en veel succes zondag 21 mei tijdens het ponyconcours te Nieuwkuyk. STEPHA.

I ERNIS INTERKLE! '!2!___,_ UR ~ schilelĂŞrs AD\/ISEURS IN

BEHANG

GLAS-VERF-BEHANG O$$TELEF00N (04120).43708Q8ffen

--04102 - 23400 of 21201 -

10


Ga nooit bouwen in

het plan Kerkrat - Zuid ... voor u met de Rabobank heeft gesproken. Rente vanaf 5,9 % (eff. rente 6,2%) Onlangs is de gemeente Maasdonk

lage rentetarieven die we hanteren.

overgegaan tot uitgifte van bouwkavels

En niet in de laatste plaats omdat we

in het plan Kerkrat-Zuid.

weten dat er bij het bouwen van een

Met het bouwen van een eigen huis is

huis meer komt kijken, bijvoorbeeld

't prettig iemand te kennen op w ie je

verzekeringen.

kunt bouwen. De Rabobank is niet voor

Degenen die uw persoonlijke hypo-

niets de grootste hypotheekverstrekker

theek compleet voor u regelen zijn onze

van Nederland. Dat heeft veel te ma-

hypotheekadviseurs Paul Daamen en

ken met de tijd die we voor mensen

Dennis klop.

nemen. En met de nuchtere adviezen

Maak snel een afspraak met een van

die we geven. Met de vele flexibele

hen.

hypotheekvormen die we in huis

Voor uw gemak komen we graag bij

hebben. Maar ook met de prettig

u thuis.

Rabobank Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel 11


-l~..J;.,

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09. 30 - 11. 30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242

GEMEENTE

MAASDONK

/

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955 BURGERLIJKE APRIL 1995

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

Geboorten: 03-04-1995 03-04-1995 03-04-1995 05-04-1995 11-04-1995 11-04-1995 11-04-1995 13-04-1995 14-04-1995 24-04-1995 26-04-1995 28-04-1995

STAND

MAASDONK

Danny Pertus van de Ven Derny Anne Maria van den Oever Kimberley Petronella Johanna Ida van Lokven Vera Antonia Jacoba Savelkouls Christianne Josette Stofmeel Ian Wagemans Jara Maria Johanna Peeters Wouter Johannes van Leeuwen Janne Henrica Fransisca Gijsberdina Maria Bekkers Erik Wilhelmus Johannes Wouter Woltherus Hendrikus Antonius Verstegen Teun Henricus Andreas van Esch Maxime Wilhelmina Maria Langens Ronald Hendrikus Adrianus Hulsen

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

29-04-1995

Wethouder F .H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak.

Overlijden: 07-04-1995

Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

20-04-1995 26-04-1950

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

KOSTENVERHAAL: SOMS VALT ER NIET AAN TE ONTKOMEN

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. 12

30-04-1995

13-04-1995

Fredrika Christina van Jaarveld, 81 jaar Maria Antonia Staal-van Lith, 75 jaar Petrus van Rosmalen, 67 jaar Rudolph Petrus Theodorus Loeffen, 45 jaar

Het gemeente! ijk grondbeleid is een van de grondslagen voor de gemeentelijke ruimtelijke planning. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is in hoge mate afhankelijk van de effectiviteit van dit grondbeleid. Deze effec-


tiviteit heeft betrekking op het gronddverwervingsbeleid, het uitgiftebeleid van de bouwgrond en het beleid met betrekking tot kostenverhaal van voorzieningen van openbaar nut (zoals wegen, riolering, verlichting etc.)

Realisatie van een bestemmingsplan moet op juiste manier gebeuren Indien de gemeente kans ziet alle benodigde gronden van een bestemmingsplan in handen te krijgen, kan de ruimtelijke planning op de meest veilige en doeltreffende wijze worden gestuurd. Zodra zich echter particuliere grondexploitanten aandienen die bereid zijn en in staat zijn om zelf de nodige infrastructurele voorzieningen te treffen, ontstaan in de praktijk vaak flinke problemen. In principe maakt het natuurlijk geen verschil of de gemeente zelf danwel particulieren het bestemmingsplan realiseren. Maar dan moet wel voldoende zekerheid zijn dat het realiseren van het bestemmingsplan (bouwrijp maken e.d.) deugdelijk , planmatig en legaal gebeurt. Gemeente Maasdonk kiest voor actief verwervingsbeleid Om problemen te voorkomen voert de gemeente Maasdonk een actief verwervingsbeleid. Dit betekent dat de gemeente Maasdonk. probeert om zoveel mogelijk zelf alle benodigde grond in een bestemmingsplan in handen te krijgen om vervolgens deze grond zelf bouwrijp te maken. De gemeente Maasdonk berekent dan de kosten van voorzieningen van openbaar nut die de gemeente heeft moeten aanleggen door in de uitgifteprijs van de bouwkavels. Op deze manier worden de gemaakte kosten dus doorberekend aan de toekomstige eigenaren van de bouwkavels. Een actief verwervingsbeleid geeft de beste garantie voor succesvolle realisatie van een bestemmingsplan. Kostenverhaal bij particuliere grondeigenaar Indien verwerving van alle grond door de gemeente niet mogelijk is, zal een kostenverhaalsbeleid worden gevoerd ten aanzien van die gronden in het bestemmingsplan die in handen zijn van particuliere grondeigenaren. Immers een particuliere grondeigenaar wordt in dezelfde mate gebaat door de aanleg van een openbare weg, de aansluitmogelijkheden op riolering etc .. Het zou dus oneerlijk zijn als hij hiervoor geen financiĂŤle bijdrage zou hoeven te

geven. Middels een zogenaamd kostenverhaalsbesluit kan de gemeente de kosten van voorzieningen van openbaar nut doorberekenen aan particuliere grondeigenaren. Op deze manier betaalt dus ook de particuliere grondeigenaar, evenals de aspirant-koper van bouwgrond, een bijdrage in de kosten van aan te leggen voorzieningen van openbaar nut. Het duidelijk maar vooral tijdig formuleren en openbaar maken van het kostenverhaalsbeleid kan tot gevolg hebben dat particuliere grondeigenaren die aanvankelijk de grond zelf wilden exploiteren, er alsnog voor kiezen om deze gronden alsnog aan de gemeente te verkopen. Immers hierdoor voorkomt de particuliere grondeigenaar dat hij wordt geconfronteerd met kostenverhaal, zonder dat het voor hem zeker is dat deze investering rendabel kan worden gemaakt door een gunstige verkoop van de grond. Maar natuurlijk is en blijft verkoop van de grond aan de gemeente een vrije keuze van de particuliere grondeigenaar.

Ook u kunt misschien met kostenverhaal te maken krijgen Indien u eigenaar bent van grond die ligt in een toekomstig bestemmingsplan, dan kunt u in de toekomst dus te maken krijgen met "kostenverhaal" (middels een kostenverhaalsbesluit). Dit betekent dat u een bijdrage zult moeten betalen in de kosten van aan te leggen voorzieningen van openbaar nut. De gemeente Maasdonk zal de kosten van aan te leggen voorzieningen van openbaar nut dan naar ratio aan u doorberekenen. Voor sommige gebieden van Maasdonk geldt al een kostenverhaalsbesluit. Zo heeft de gemeenteraad eind 1994 een kostenverhaalsbesluit genomen voor de bestemmingsplannen HeiwegNoord en Kerkrot-Zuid. lnfonnatie Indien u vragen heeft of meer informatie wilt over het onderwerp "kostenverhaal" dan kunt u contact opnemen met de gemeente Maasdonk, afdeling Civiel en cultuur techniek tel.: 0410222955.

13


INFORMATIE OVER HERKOMST VAN ASIELZOEKERS IN NEDERLAND Bij Iran denken we al snel aan oorlog, olie, de islam en niet te vergeten aan de inmiddels overleden geest elijk leider Khomeini. Toen hij in 1979 de macht van de sjah (koning) overnam, kwam voor het eerst de regering van een moderne staat in banden van islamitische geestelijk leiders. Iran werd een islamitische republiek. De voormalige sjah, Mohanuned Reza Pablawi, werd uitgeschakeld . Daarmee kwam ook een einde aan de hervormingen naar westers voorbeeld. Onder Khomeini zette Iran zich namelijk volledig af tegen het westen.

Er werd verwacht dat Iran na de dood van Khomeini in 1989 een complete chaos zou worden, hetgeen niet gebeurde. Kh~einy volgde de voormalig geestelijk le~de~ op en Rafsanjani werd president. Vorig_Jaa: weg hi j herkozen. Hij zoekt weer enigszins contact met het westen. Alle machtswisselingen hebben weinig veranderd aan de mensenrechten-situatie in Iran. Al jaren behoren IraniĂŤrs tot een van de grootste groepen asielzoekers in Nederland. Om hun situatie beter te begrijpen, is het goed iets te weten over de achtergronden van Iran, politiek, religeus, economisch en de gewoonten van IraniĂŤrs. Iran is ruim veertig keer zo groot als Nederland en telt naar schatting 55 miljoen inwoners. De hoofdstad van Iran is Teheran met zo'n 10 miljoen inwoners. De Iraanse bevolking is een van de snelst groeiende ter wereld. Iran grenst in het noorden aan de Sovjet-Unie, in het westen aan Irak en Turkije en in het oosten aan Pakistan en Afghanistan . De Perzische Golf is nauwkeurig verdeeld onder de kust- staten (i.v.m. oliewinning) De staatsgodsdienst van Iran is de sji'ietische variant van de islam. De Sji'ieten maken een klein deel uit van alle moslims in de wereld, maar in Ir~ vormen zij een meerderheid. De officiele_ taal van het land is Perzisch ofwel Farsi. Er worden ook andere talen gesproken zoals Azari, Turks, Koerdisch, Balucht, Arabisch, Armeens en Luri . GESCHIEDENIS De geschiedenis van Iran kenmerkt zich door conflicten, revoluties en wisselende verhoudingen, met het buitenland . Lange tij d is Iran i n handen van de Kadjaren (1796-1925), een Turks volk uit het noorden van Iran . Vervolgens komt Iran onder invloed van Engeland en de Sovjet- Unie . Verschillende malen komt de Iraanse bevolking i n opstand tegen de grootmachten hetgeen i n 1905 uitmondt in de 'constitutionele

14

revolutie'. In 1921 wordt de regering van Reza Kban die zichzelf in 1925 tot sjah kroont. Hij introduceert westerse hervormingen en drijft in het kader daarvan de islam meer naar de achtergrond. De sluier wordt afgeschaft en westerse kledi ng wordt verplicht, maar de politieke vrijheid is nog steeds beperkt. In 1941 treedt de sjah af en wordt opgevolgd door zijn zoon die zijn positi e versterkt door zijn zoon die zijn positie versterkt door de instelling van de beruchte veiligheidsdienst, de SAVAK (1957). De'witte revolutie' wordt geintroduceerd, maar dit hervormingsprogramma mislukt. Het verzet tegen de sjah groeit en de Ayatollah (geestelijk leider) Khomeini neemt het voortouw in de 'islamitische revolutie' (1979), die uitmondt in de stichting van de Islamitische Republiek . De samenleving wordt ingericht naar islamitische uitgangspunten en geestelijk leiders kri jgen veel meer macht. Een jaar later breekt de oorlog uit tussen Iran en Irak wegens een grendconflict. De ravage is enorm en steeds meer mensen raken teleurgesteld in Khomeini die in toenemende mate op verzet stuit. Tegenstanders worden hard aangepakt en vaak terechtgesteld. In 1989 overlijdt de geestelijk leider en Khameiny volht hem op. Rafsanjani wordt president waarmee de macht van Khomeini's radicale aanhangers aan banden wordt gelegd . politiek

Onder de sjab was Iran een monarchie. Maar sinds de omwenteling in 1979 is Iran een Islamitische Republiek. Dit betekent dat de samenleving zich op alle niveaus richt naar de islaM. De rechtspraak wordt gebaseerd op het islamitische recht en er worden islamitische correctiecodes toegepast. De doodstraf is weer ingevoerd en de vrij heid van vrouwen wordt aan banden gelegd. Ook kunnen vingers of handen worden geamputeerd en stokslagen worden gegeven. De hoogste macht in Iran ligt bij de geestelijk leider (nu Khameiny). Maar sinds de dood van Khomeini is het gewicht van deze functie verminderd. De uitvoerende macht ligt bij de president die eens in de vier jaar wordt gekozen. Momenteel is dat Rafsanjani , Sinds het ambt van premier in 1989 is afgeschaft, heeft de president meer macht. Tot 1988 is Iran een eenpartij-staat . Sindsdien zijn politieke partijen officieel toegestaan, maar feitelijk hebben ze vrijwel geen invloed. Nog steeds worden verschil lende bewegingen en politieke partijen door de autoriteiten verboden, zoals bijvoorbeeld de linkse Mujahedin, de marxistische verzetsbeweging Fedayab en de Koerdische Democratische Partij. Deze opereren vaak illegaal vanuit het buitenland .


ECONOMIE In 1908 wordt voor het eerst olie gevonden in Iran. Sindsdien vormt olie een grote inkomstenbron, maar daarmee is Iran nog geen rijk land. Tot op heden leeft een aanzienlijk deel van de bevolking onder de armoedegrens. Rond de jaren dertig is er een snelle economische groei in industrie en transport. De landbouw wordt echter over het hoofd gezien, de voedseltekorten nemen toe en de verhoudingen op het platteland zijn scheef . De meeste landarbeiders werken voor grootgrondbezitters en zijn zeer arm. De benarde situatie leidt uiteindelijk tot land-hervormingen in het kader van de 'witte revolutie' van 1963. Dit hervormingsprogramma mislukt en de armoede en werkloosheid nemen toe. Massaal trekken mensen van het platteland naar de stad. Er ontstaan krottenwijken en de ontevredenheid stijgt . Hiermee wordt een bodem gelegd voor de 'islamitische revolutie' van 1979. Tijdens de revolutie wordt de onafhankelijkheid ten opzichte van het buitenland benadrukt. De enorme bevolkingsgroei en de oorlog van 1980 tegen Irak verslechteren de economische situatie en het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. De huidige president Rafsanjani is hard bezig de economie te herstellen. Hij neigt naar een vrije markt economie en staat open voor buitenlandse investeringen. Hiermee druist hij in tegen de politiek van de islamitische revolutie die juist onafhankelijkheid t.o . v. van het buitenland nastreeft .

RELIGIE In Iran is 90% van de bevolking moslim. De grondlegger van de islam is Mohammed. Iran is het enige islamitische land waar het sji'isme de staatsgodsdienst is. De sji 1 ieten maken 10% uit van alle moslims in de wereld, waarvan de meerderheid soennitisch is. De groepen verschillen in opvatting over de opvolging van de profeet Mohammed en binnen de sji'itische gemeenschap hebben religieus-geleerden veel meer gezag. Ook kennen de sji 1 ieten een hierarchische religieuze structuur die de soennietische islam niet kent. De islam wordt beschouwd als een levenswijze. De koran (het heilige boek) is delevenscode voor degenen die Allah (=god,geen eigennaam) erkennen . De koran geeft aan hoe mensen moeten leven en verantwoordelijkheid moeten dragen tegenover zichzelf en anderen. In de koran staan voorschriften , die direct invloed uitoefenen op het dage-. lijks leven. Zo mogen moslims geen varkensvlees eten omdat dit onrein is, en ze mogen geen alcohol drinken . De islam is gebaseerd op vijf zuilen ofwel plichten van de mens tegenover god. De

belangrijkste plichten z1Jn vijf gebeden per dag en het vasten tijdens de maand van de Ramadan (deze wordt door islamitische tijdrekening vastgesteld). Men kan in principe overal bidden, maar elke vrijdag vindt er een gemeenschappelijk gebed in de moskee plaats . De bedoeling van het vasten tijdens Ramadan is om geestelijke vooruitgang te bereiken. Aan het einde van de Ramadan wordt er uitbundig feest gevierd.

RELIGIEUZE MINDERHEDEN Er zijn verschillende religieuze minderheden in Iran. Onder meer de Bahai, een geloof dat voortkomt uit de islam, maar in Iran als bedreigend wordt beschouwd. Daarom worden de aanhangers vervolgd en velen zijn gevlucht. Sommige religieuze minderheden worden gedoogd zoals de volgelingen van de profeet Zoroaster, die de tegenstelling tussen goed en kwaad benadrukt en ooit de staatsgodsdienst van Iran gestalte gaf. Ook de christenen worden geaccepteerd in Iran, evenals de aanhangers van de Joodse godsdienst, al hebben de meeste Joden Iran verlaten . De religieuze minderheden moeten zich evenals de moslims in Iran houden aan de islamitische voorschriften die het dagelijks leven bepalen. Over het algemeen mengen de aanhangers van de verschillende godsdiensten zich niet met elkaar.

VLUCHTELINGEN Vanuit Iran vluchten jaarlijks veel mensen. Velen gaan naar de buurlanden, sommigen trekken verder weg. Tussen 1988 en 1993 vroegen 10.210 IraniĂŤrs asiel in Nederland: 3741 kregen de A-status. In Iran wordt geen enkele vorm van oppositie getolereerd. Aanhangers van de verboden verzetsbewegingen zoals de Mujahedin en Fedayan, zijn niet veilig evenals leden van verschillende etnische en religieuze minderheden. Dit geldt met name voor de Koerdische verzetsbeweging, de soennitische Baluchi beweging, en de Kalg-e-Arab die streeft naar onafhankelijkheid van de provincie Khuzestan. Vrouwen die zich niet houden aan de islamitische voorschriften, zoals het dragen van een sluier, worden beschouwd als contrarevolutionair en worden gestraft. Homoseksualiteit wordt evenmin geaccepteerd omdat dit in strijd is met de islam. Er zijn al verschillende mensen op grond van homoseksualiteit geĂŤxecuteerd . Daarnaast zijn veel mannen gevlucht om aan de dienstplicht te ontkomen. Ze willen niet naar het front om tegen mede-islamieten te strijden .

CULTUUR EN GEWOONTEN In Iran is er een groot verschil tussen het leven in de stad en op het platteland. Slechts een minderheid uit de bovenklasse15


kan een opleiding volgen en heeft een 'moderne' levensstijl. Ongeveer de helft van de bevolking woont in de stedelijke gebieden, waar voorzieningen zijn zoals we die ook in Nederland kennen. Op het platteland zijn de mensen niet gewend aan drukte, de huizen zien er anders uit en zijn soms gebouwd van leem. Voorzieningen als ziekenhuizen zijn daar niet vanzelfsprekend. De familie staát centraal in het leven van Iraniërs. De relatie tussen familieleden is hecht. Vaak leven verschillende generaties bij elkaar in zogenaamde 'grootfamilies'. Het respect voor de mannelijke leden en ouderen binnen de familie is groot . Bij het maken van grote beslissingen hebben de ouderen de meeste zeggenschap. Het hebben van kinderen is erg belangrijk. Jongens hebben de voorkeur omdat ze de stamboom voortzetten en voor inkomsten zorgen . Meisjes vormen een grotere zorg, ze kosten geld vanwege de bruidsschat en moeten meer beschermd worden vanwege hun maagdelijkheid . Vrouwen mogen voor het huwelijk geen mannelijke vrienden hebben. Jongens hebben veel meer vrijheid. Omdat vrachtbaarheid zo belangrijk wordt gevonden, staan islamieten soms afwijzend tegenover anti-conceptiemiddelen. Het is gebruikelijk dat ouders het huwelijk van hun kinderen regelen. Het wordt beschouwd als een soort contract tussen twee families. Huwelijken uit liefde komen vrijwel niet voor. Soms gaat het pasgetrouwde echtpaar bij de ouders van de bruidegom inwonen, hoewel jongeren tegenwoordig vaak de voorkeur hebben om na het trouwen op zichzelf te wonen. Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Wanneer iemand langskomt, volgt er een uitgebreide begroeting. Slechte berichten worden vermeden om gevoelens te sparen. De gast is verplicht de beleefdheid te ondergaan en een tegenuitnodiging te plaatsen. In het openbare leven worden mannen en vrouwen strikt gescheiden, Deze verdeling wordt noodzakelijk geacht in verband met ideeën over seksualiteit en identiteit. Over het algemeen houden vrouwen zich bezig met zaken binnen het huis. Het leven van mannen speelt zich grotendeel op straat af. Ze ontmoeten hun vrienden vaak buitenshuis zodat de vrouwen voor vreemde blikken beschermd blijven. De vrouwen ontmoeten elkaar in de hammam (badhuis) Jongens en meisjes krijgen gescheiden onder wijs. Meisjes kunnen alleen les krijgen ván vrouwen, waardoor ze niet alle vakken kunnen volgen. Ook bij vrijetijdsbesteding worden mannen en vrouwen strikt gescheiden. In badplaatsen zijn er verschillende stranden voor mannen en vrouwen en er zijn gescheiden ski-postes. De scheiding tussen beide seksen zorgt voor andere omgangsvormen dan wij gewend zijn. Mannen en vrouwen schudden elkaar 16

bijvoorbeeld geen hand. Ze zullen elkaar in het openbaar niet kussen of omhelzen en ze lopen niet hand in hand, als teken van vriendschap. Met het ontstaan van de islamitische republiek in 1979 kwamen er strenge kleding voorschriften die voor vrouwen het dragen van een omslagdoek ofwel 'tsjardor' verplicht stelden. De sluier vormt een afsluiting van de andere sekse. De gedachte hierachter is dat een vrouw zich zo vrijer kan bewegen . Vrouwen die zich hiertegen verzetten, worden hard aangepakt . Een jongen uit Teheran verbaasde~ztch ~o~er de verschillen in het dagelijks leven in Iran en Nederland, vooral over de vrij heid die mensen in Nederland hebben : 'In Iran wordt alles geregeld door de overheid. Je kunt je eigen richting niet bepalen. De meeste tv-programma's en bioscoopfilms gaan over de islam. Jonge mensen worden erg gestimuleerd naar de moskee te gaan. In mijn vrije tij d schreef ik veel, maar ik heb alles weer verbrand uit angst dat het ooit gelezen zou worden . 1 s Avonds luisterde ik stiekum naar de BBC, dat is niet toegestaan. Vrouwen gaan in het zwart gekleed en mogen geen stukje van hun huid laten zien. Zelfs niet bij hun lerares in de klas. Mannen en vrouwen mogen elkaar niet ontmoeten. Ik had wel contact met sommige vrouwen, maar ondergronds. Soms dronken we wat, maar dat mag ook niet. Hier in Nederland zijn de mensen zo vrij.'

Op het platteland is het 1·oor::i e11inge1111il'ea11 ::eer laag .


ROND DE DORPSPOMP Er wordt nog eens gepraat over de reacties rond "Vijftig jaar bevrijd". Alle aanwezigen hebben het bijzonder gewaardeerd en hebben er blijvende herinneringen aan over gehouden. De sfeer in "Het Oude Klo~ster" was fenomenaal, echt één familie, ~ie ~amen zong en die weer die grote saamhorigheid _ voelde, die zo kenmerkend was voor de periode rond de Bevrijding . J aarmee kwamen we op een belangrijk thema: De accommodatie voor het verenigingsleven, sport, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en organisaties. "Het Oude Klooster" is uitermate geschikt voor de activiteiten van de ouderen en wordt door de Bond van Ouderen beheerd. Dan zijn er nog ruimtes op dele verdieping, die beheerd worden door het parochiebestuur . Het is geen gemeenschapshuis en ook geen openbare gelegenheid voor feesten en dergelijke. Alleen voor zeer specifi~ke doelstellingen, di e te maken hebben met ouderen of parochie, zijn deze ruimten bedoeld, en meestal ook maar geschikt. Vanuit het oogpunt van finantieel beheer is het soms verleidelijk groepen toe te laten, die er niet thuis horeru. Voor de bijeenkomsten van ouderen is er gelegenheid tot het nuttigen van drankjes etc. een keurige bar met allerlei voorzieningen; de prijzen zi jn laag in vergelijking met de horeca. Men werkt met vrijwilligers , of eigen leden, men hoeft niet te voldoen aan diverse milieu- eisen, belastingen, bumakosten enz . De plaatselijke horeca beschikt ook over goede zaalaccomodaties, kleine voortreffelijke zaaltjes en grote zalen . De horeca stelt deze zalen meestal gratis ter beschikking en de eventueel genoten consumpties moeten zorgen voor enig rendement. Wij moeten vaststellen dat de plaatselijke horeca zich heeft ingespannen voor het verenigingsleven en er altijd oplossingen zijn gevonden . Er moet wat inschikkelij1 heid zijn van beide partijen. Maar dat geldt voor alle accomodaties. De Bonkelaar wordt ploteseling bezet door het Jeugdkarnaval b.v . in de Geer is een grootse sportmanifestaties enz. Vooral waar we denken aan "privatisering" is het zinvol stil te staan bij de mogelijkheden van het gebruik van de horeca-accomodatie en daar een goed gereglementeerd gebruik van maken. Voor toneel-club "Geffes volk" zou dat een mogelijke oplossing kunnen bieden, zolang er geen gemeenschapszaal is die over aangepaste voorzieningen beschikt,

Dat "Klavertje Vier" er nog staat is louter toeval. Dat "Klavertje Vier" weer beschikbaar komt voor scholen, wanneer dat nodig is, lijkt ons niet meer dan normaal, dat is de feitelijke bestemming . De peuterschool beschikt zo over een goede accomodatie dat blijft zo, gelukkig maar! De Bonkelaar is door de activiteiten, die er plaats vinden grotendeels onttrokken aan algemeen gebruik. Scouting en de K.P.J . hebben er vast onderdak en van de overgebleven ruimte is een kleine vergaderzaal beschikbaar en de sportruimte maar die voldoet niet aan de vereiste ;oorwaarden en kan slechts gebruikt worden voor zuiver recreatieve groepen in kleinschalig verband, dan blijft er over een open ruimte, die niet geluî dswerend is afgeschermd van de rest , dus nauwelijks bruikbaar en er is ook geen meubilair. Dan zijn er nog sportkantines, maar die mogen alleen beperkt gebruikt worden door de eigen vereniging voor en na wedstrijden en bij eigen vergaderingen; ook hier dreigt soms oneigenlijk gebruik. Intussen hebben onze twee grote bouwbedrijven een eigen kantine, maar iedereen begrijpt, da~ gebruik door derden problemen met zich zou meebrengen. Er is in Geffen beslist behoefte aan een goede zaal accomodatie voor toneel, concerten van W.I . K. en oefenruimte voor W. I . K. en diverse culturele groepen. De meest voor de hand liggende oplossing is een grote zaal met wat bijzalen (bergruimten) aanbouwen aan de Bonkelaar. Het multifunctioneel gebruik van "De Geer" blijft een droom en is niet te realiseren . Dat toch in Geffen verenigingen, organisaties en clubs goed functioneren danken we voor een groot deel aan de inschikkelijkheid en medewerking van de horeca. Wij denken, dat in goed overleg hier ook oplossingen mogelijk zijn. We weten maar al te goed hoe moeilijk het is een goede gemeenschapsvoorziening rendabel te krijgen. Ook het flexibel gebruiken van zalen blijft een groot probleem. Ieder zoekt naar zijn/ haar eigen "home.' .• Dat kan niet altijd. Maar bij een flexibel zaalgebruik hoort wel een eigen bergruimte voor bepaalde verenigingen . Het meest wonderlijke is, , dat onze duivenclubs in overleg met de Horeca-zaalhouders wel over eigen ruimten beschikken . Een goed en open overleg tussen alle betrokkenen lijkt ons gewenst . Toch wordt het tijd, dat in Geffen goede oplossingen komen . De stamtafel is niet onderbezet, maar de leden hebben, geen vaste opkomstverplichting en daarom is het heel gezellig en zinvol, dat we bepaalde groeperingen uitnodigen om deel te nemen aan de stamtafel; intussen hebben we de contributie afgeschaft, zodat de deelnemers aan de stamtafel alleen hun " eigen . 17 genoegen" beta1en.


Piet de Haas terecht "Baas boven Baas" genoemd. Het is maar wat knap, dat hij bijgestaan door enkele getrouwen,·de echte Krachtpatser is, die het presteert om gel den te verzamelen voor een fantastische boottocht voor 100 Gef fense zieken en minder- validen. Piet onze grote bewondering en proficiat en nog veel succes. Effe naor Geffen komt er weer aan; de organisatie draait alweer op "oologssterkte", ook de zaterdag gaat een fijne avond worden. Er wordt geen entree meer geheven en dat verdient Geffen door de algemene inzet . De twee podia voor onze eigen talenten zijn weer volgeboekt, ook de Geffense "kunstenaars" zijn weer allemaal van de partij • Het Dorpsplein is dan allang gereed, ja "De Open dag" komt er al gauw weer aan en de Kermis en dan • •• 3 sept. "EFFE NAOR

GEFFE" .

Ook de nieuwe sfeerverlichting zal er ziJn in het dorp: 18 Lantaarnpalen komen erbij en de overigen zullen worden vervangen in de Ker kstraat gedeelte Kloosterstraat en gedeelte Dorpstraat, en het Dorpsplein. Jammer dat de Geffense feestverlichting er niet meer aan past, dan zouden die palen weer gewijzigd moeten worden en daarover heeft men al drie keer gepraat en daarover zou een half jaar geleden uitsluitsel zijn; maar sommige dingen gaan langzaam; je houdt het voor mogelijk, terwijl wethouder Antoon toch de kampioen snelle Beslisser is!!! Waar ligt dat nou aan . Dat blijft een geheim!!! Aha!!! Het Dorpsplein wordt herstraat en gerenoveerd. De Schutskooi gaat weg : De muurtjes er onderuit en de mooie hardstenen platen laten zakken in de grond als her innering aan een "Misbaksel". Nee, de hardstenen platen worden in de bestrating gel egd van het Dorpsplein in de vorm van een 8-hoek , zoals ons gemeente-embleem en daarin herken je straks het gemeentewapen; een mooie vondst. Het gemeentehuis groeit tot iets moois, ja toch!!! De K.P.J. vi erde groots het 70-jarig bestaan . Een prachtig drukwerk met vele foto ' s vertelt van de geschiedenis van Jonge boerenstand en jonge boerinnenbond tot K.P.J. en alle veranderingen door de tijd. De K.P.J . telt 134 actieve leden en een aantal aspiranten . Men gaat meer aandacht besteden aan de jeugd en heeft daarvoor aantrekkelijke activiteiten. Vri jdagavond was er een geslaagd popconsert met "Van Dik Hout" en "Yoe Teek Mie In De Meeling" . De 350 bezoekers genoten van het optreden en er was een feeststemming, die heinde en ver te horen was, maar dat mocht deze keer . De eucharistieviering op zaterdag was helaas matig bezocht; ja de tijd heeft de zaken wat veranderd; vroe,ier zag je ze allemaal eerst in de kerk

voordat een sportdag of ander evenement werd begonnen. Trouwens de kapelaan was toen de baas. Maar er i s gebeden voor de overleden leden en voor de t oekomst van de K.P.J. en met vuur, dat weet onze pastoor in goede banen te leiden. De receptie had wat meer bezocht mogen zijn, door he t bedrijfsleven en de middenstand: we zagen er alleen een af vaardiging van de Commissie "Effe noar Geffe", ja ter echt want de K.P .J. is trouw in di enst bij dat evenement. Ook de gemeente gaf acte de presence via Burgemeester en Wethouders. De burgemeester dankte de K.P . J. natuurlijk vooral voor het ophalen van het oud-papier. De gebroeders van Wanrooy bleken zeer betrokken bij de K.P.J. en sponserden de jubileumuitgave. Maar de feestavond was met 400 bezoekende leden en oud- leden een groot succes. Ook op zondag was de feesttent druk bezet door belangstellenden uit Geffen; vooral de optredens door de eigen Geffense groepen, voor een groot deel stammend uit de K.P.J. was een groot succes. We noemen: Inside out die weer nieuw leven was ingeblazen, ja het klonk en er zat "Schwung" in, de Taopen met een humorvolle sketch over het wel en wee van die 70-jaren en het optreden van "Clair" met gezellige liedjes. K.P.J. proficiat en over 5 jaar doen we het over. van de stamtafel 28 volgende stamt afel 11 juni 11 . 00 tot 12 . 30 uur Café Govers.

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

TE KOOP

Spierwitte Amerikaans Canadees herderpubs. inge~nt-ontwormd-getatoeird met papieren . lieve rustige gezinshond i n huis opgegroeid. vakantie opvang mogelij k. Tel. 24516

GEVONDEN: Een Ajax kindertrainingsjack. Terug bevragen bij : Marian Schuurmans Abelenstraat 29.

GEVONDEN: Bij de speeltuin Meidoornstraat een bos sleutels. Te bevragen tel . 23147 Wil degene die ongevraagd mijn fiets heeft geleend na een avondje stappen deze terug bezorgen bij : van Nuland Mulderstraat 4,.


G'68

* Rekreanten gemengd redelijk: 1 Ussen 1 90 2 Veld 3 3 de Veld-rakkertjes

* Buurt-straat-gemengd: 1 Doe mar oan wa ge wilt 2 Dream-team (N.G . ) 3 Elshof 2 20x G'68

BUITEN TOERNOOI Op 21 mei j,l. waren ruim 300 volleyballers en volleybalsterren aktief op het 20e G'68 buitentoernooi, op sportpark de Biescamp in Geffen, Een groot gedeelte van deze sporters komt uit Geffen, en spelen in de grootste poule: buurt en straat gemengd. Wederom werkte de weersomstandigheden prima mee; 's middags waren er zelfs weer mensen "licht verbrand" .

~ -.Meisjes B: 1 Livoc 2 G'68 3 VC Errup

* Jeugd-mix-B : 1 Errup 1 2 G'68 1 3 G'68 2

1 Kor Watjes 2 Op 't nippertje 3 Gruwelijk Wijt Weg

Dit toernooi was wederom GESLAAGD! Hiervoor bedanken wij: - alle deelnemende teams - het kantine-personeel dhr. v.d. Velden - dhr. Velthuis - en niet de vergeten onze sponsors en adverteerders: Rabobank Maasdonk, Gebr.v. Wanrooy, Super Nissen, Cafe-zaal de Gouden Leeuw, Bloemenshop van der Doelen, M. v.Oss V.O.F., Timmerbedrijf Geffen B.V., Brood en Banketbakkerij Mari van Hoorn, Dierenspeciaal zaak en Veevoeders B. de Kinderen, Brood en banket Ies,Lenie en RenĂŠ Brands, Vakgarage d'n Bart, Poelierderij Jo van Druenen, Hairstyling Rob Ardon, Rijwielentaxi-benzines W.Jansen en Zn., Meubels Kraayeven, Video Cinerent, Bloemgoed Geffen, B.V. Bouwbedrijf J.A. van Niftrik, Odelin, Gebr. v.d. Donk, Loodgieters bedrijf van Erp van Bakel, W.H. Heymans B.V.,Gulle Bottelier slijterij De Nieuwe Ark, Ad v.d. Meulenreek, Stefan optiek , Familux v . d. Akker van Krey, Unigar autocenter Peter Strik, Tegelhandel en tegelwerken H. van Oort, Rob's Fotoshop, Stucadoors bedrijf M. van der Heyden , Jo Spierings Schoenen en Sport-Didi, Novalux Bosch van Erp, Free Choice, Wihabo, NAS, Lectuur en Tabakshop Steenbergen, Slagerij Jan van Ravenstein, Schoonheidssalon Irma en glasservice Joop Steenbergen

* Dames goed:

Allemaal hartstikke bedankt!

1 de Shuffels 2 Models Ine. 3 Maaie dĂ Veld

Tot volgend jaar!

De beker met de grote oren (bijna net zo groot als de beker die Ajax won op 24 mei) is de welbekende Rabobank-wissel-trofee, die werd door Rabobank direkteur dhr . van de Velden uitgereikt aan de winnaars van de poule: heren rekreanten goed en dat was dit jaar het team Servo uit Den Bosch. Volgend jaar komt er volgens dhr . v.d . Velden nog een wissel-trofee, en wel voor de grootste poule: buurt-straat-gemengd. De Cees Velthuis-trofee werd door Cees Velthuis zelf uitgereikt aan het team met de origineelste naam : "Doe ma oan wa gu wilt" uit Oss, dit team had "in stijl" hun kleding aangepast. Tevens intervieuwde Cees ons eerste internationale team: "op 't nippertje" wat bestond uit Cambodjanen . De uitslagen: * Heren rekreanten goed: 1 Servo 2 de Kjels 3 de Kok sport .

* Heren rekreanten redelijk:

Evenementen kommissie G'68 Raymond, Peter, Ingrid, Ralf, Ron en Marja.

* Dames redelijk: 1 ' t Kos Koij er 2 Volley Dots 3 Wijt Weg

* Rekreanten gemend goed : 1 Hutje Prutje '95 2 Donders 2 3 Donders 1

KOPV INLEVEREN VOOR: ZATERDAG 10 JUNI 19


EEN GOUDEN PAAR Ze 'stralen allebei het leven uit • • • '! Een leven waarin ze armoe hebben meegemaakt , maar ook de ontwikkeling naar de welvaart van nu. Jan (80 j .) en Door (74 j.) Egelmeer hebben heel wat te vertellen en vooral Jan z'n ogen glinsteren als hij praat over vroeger. Niet dat het allemaal rozegeur en maneschijn was. Als 12- jarig jongetje ging hij al van schoo: "Niet omdat ik zo goed was" grapt Jan "maar dat was toen eenmaal de gewoonte." Achtereenvolgens werkte hij voor Betje van Dijk die rondging met garen en stof: hij moest het hitje rijden. Hij werkte in de sigarenfabriek, waar hij de stam uit het tabaksblad moest halen. De mislukte sigaartjes mochten mee naar huis voor vader. Daarna werkte Jan bij Zwanenberg: in de kokerij worst maken en in de vetfabriek reuzel smelten. Bij de Gruyter moest hij ongeveer een maand flessen doorgeven omdat de kraan kapot was. Jan vertelt nog wat staaltjes hoe het er vroeger aan toe ging. Hij was één van de tien en je deed allemaal je Eerste Communie in hetzelfde pak! Kreeg je later een nieuw pak, dan zag je de eerste twee jaar géén handen! De schoenen daar moest je ingroeien, dus die werden opgevuld met watten of kranten! Vervolgens ging Jan de 'romkar' rijden: melktuiten ophalen bij de boeren. In die periode leerde hij Door van Amstel kennen. Ze kwam uit Lith maar werkte en woonde bij Doruske en Drieka van Lith in de Kloosterstraat in Geffen. "Het contacten leggen was moeilijk in die tijd" zegt Jan "want de meisjes mochten niet zo maar buitenshuis. Via kameraden kwamen de jongens wel eens bij meisjes thuis en ook het Lof op zondagmiddag was een 'ontmoetingsmogelijkheid'! "Door moest melken in de polder voor boer van Lith en daar troffen Jan en Door elkaar. Meteen na de bevrijding in 1945 trouwden Jan en Door thuis in. Daar werden de eerste zes kinderen geboren. Het was passen en meten: ze sliepen met de voetjes naar elkaar, "Als ik het weer moest doen, dan zou ik ze nu 'over het langst' leggen" zegt Jan! Daarna verhuisden ze naar de Koksteeg in Vinkel en daar werden nog zes kinderen geboren. Een heel gezin en het gebeurde dan ook eens op een zondagmiddag dat ze gezellig met z'n allen gingen fietsen naar d'n dijk aan de Maaskant. Je hoorde de mensen die buiten zaten het rijtje kinderen tellen: 1-2-3-... . "We zijn nooit meer wezen fietsen ••• " zeggen Jan en Door! "Maar, waar veel kinderen zijn, kán ook ..:Jöel" vinden ze "onze kinderen hebben thuis

heerlijk kunnen spelen en ravotten. Dat is nu wel anders . Bij ons hadden ze met z'n twaalven net zoveel speelgoed als nu één!" Het gouden paar kijkt terug op een mooie tijd met hun kinderen. Diezelfde kinderen met echtgenoten, aangevuld met 24 kleinkinderen organiseerden voor Jan en Door een prachtig gouden huwelijksfeest. Een dankviering met zang door eigen kinderen, een tafelkleed met de namen van de kleinkinderen, een jubileumboek met ludieke foto's, spreuken en teksten en als klap op de vuurpijl zaten ze 's avonds in DE HOOFDROL. Er waren verrassende videobeelden en bekenden kwamen voor het voetlicht. Een prachtige dag waar Jan en Door hun kinderen dankbaar voor zijn en ze willen ook de buren bedanken voor de uitbundige versieringen in de straat. Door en Jan zijn nog niet aan het eind van hun latijn! De tuin vraagt veel arbeid van Jan en dat is te zien. Prachtige bloemperkjes van zelfgekweekte plantjes, een groentetuin en een vollière. Ze gaan samen kaarten en buurten bij schoonzus Jaan en de maandag is de wasdag van Door. Samen kokkerellen ze, hoewel Jan in het verleden de aardappelen eens bakte in citroen in plaats van olie! Ze wandelen en fietsen en opa d'n uitvinder verzint allerlei snufjes waar ze veel profijt van hebben. En om fit te blijven doen ze elke morgen gymoefeningen! PROFICIAT en veel gezondheid toegewenst door de redactie!

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij, Jan & Door Egelmeer, iedereen bedanken, die ons gouden huwelijksfeest tot iets bijzonders gemaakt hebben.


Official Service Dealer

Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

94»

~~ --. :e: --~ --' ":;, ,: <c-

/2

r-

' ~,,,_

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

~-~--~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om II te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioene11.

C.M. V.d. Doelen

M.J.M. v.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren Bou\/Vbedrijf "BROOUS" • • • •

NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173

Heesterseweg 29 5386 KT Geffen Tel. 041 02 - 24765

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

1~11~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette * Auto-lease * Ruitreparatie * Auto-Schade-Garant

'T BERGJE

WIHABO DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezel/;g eten

Heesterseweg l l

Tel.: 04102-22684

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen * sparen

Nu ook een zool voor feest;esl kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15,- tot f 45, -

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen * privé-rekeningen

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 · Geffen

tel. 04102 · 2253 l

5386 KT Gellen fox: 04 102-24795

Voor al uw familie· verenig ings· en handelsdrukwerk. Familied r ukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgooi van juiste datum bi j geboortekoortjes, drukkosten gratis. Gratis felici tatiepakket b ij geboortekoortjes. Ook voor copiee rservice kunt u bij o ns terecht.

Openingstijäen: Maandag woensdag donderdag 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00 · 13.00 1111r 17.00- 19.00 uur en op afspraak.

ol l ■

D

vAN HEEse MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Kapsalon Dro~isterU BYOUterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendUk 13 fel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

ERS 'RKEN B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Bedrijvenweg 10 5386 ZG Geffen 5386 KA Geffen Tel. 04102-22981 Fax. 04102-22189


Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rabobank Maasdonk.

RABONIEUWS

OPEN UNIVERSITEIT Controllersopleiding van O U en acht hogescholen

Huizenkoper heeft veel aan z'n hoofd

HUIS NU KOPEN: LATER BESLISSEN OVER RENTEVORM

'Gaat de hypotheekrente omhoog of omlaag? Mensen die een huis kopen, willen dat graag weten, Helaas is het voor mij ook vaak koffiedik kijken, want de rente kan altijd onverwachte sprongen maken, 'zegt hypotheekadviseur Paul Daamen van Rabobank Maasdonk.

Geen wonder dat veel mensen twijfelen of ze de rente voor 5, 10 of 15 jaar moeten vastzetten. Al is de hypotheekrente nu naar verhouding laag, het kiezen voor een bepaalde rentevorm is een beslissing die je niet zo maar even neemt. Uitstellen Eigenlijk zou het ideaal zijn als u de beslissing zou kunnen uitstellen. Als huizenkoper heeft u al genoeg aan uw hoofd. Opeens krijgt u met allerlei dingen te maken: onderhandelen over de prijs, aktes tekenen, de financiering regelen. Om de zorg over de rente bij u weg te nemen, biedt de Rabobank 'rente-bedenktijd'.

Paul Daamen: 'Een hypotheek met rente-bedenktijd geeft u ruimte. Samen regelen we de financiering; de koop van het huis kan dus doorgaan, maar de rentevorm kiest u pas later.' Zo biedt de Hypotheek met Rentebedenktijd van de Rabobank twee belangrijke voordelen: 1. U heeft een ruime periode de tijd om op ieder gewenst moment over te schakelen op de rentevorm van uw keuze, Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zo. kunt u mooi profiteren van eventuele renteverlagingen. 2. De rente die geduren deze zogeheten Startperiode moet worden betaald, is extra laag. Alleen al hierdoor geniet u een voordeel van honderden guldens. Rente nog steeds laag. Historisch gezien is de huidige rentestand nog steeds laag. Het is dus interessant om juist op dit moment een huis te kopen. Paul Daamen: 'Maar dat betekent niet dat u overhaast moet kiezen voor een bepaalde rentevorm. De aanschaf van een huis brengt al genoeg beslommeringen met zich mee. Daarom is het prettig dat u deze beslissing kunt uitstellen. Zo voorkomt de Rabobank Hypotheek met Rentebedenktijd dat u een onnodig dure hypotheek afsluit.' 22

Deeltijdprogramma rechten: mr binnen 6 jaar De Open universiteit zal binnenkort een uniek samenwerkingsverband aangaan met acht hogescholen., verspreid over heel Nederland voor een post-hbo-opleiding tot controller. Via deze opleiding kunnen heao'ers, spd'ers en andere hbo'ers in twee jaar doorstuderen tot controller. De negen instellingen staan bo.r.g voor een gestandaardiseerde, erkende opleiding van hoge kwaliteit. De opleiding heeft een geintegreerde aanpak op basis van Ou-cursusmateriaal en is praktijkgericht. De opleidingen worden in diverse plaatsen gegeven. Het is de eerste keer dat voor een dergelijke geintegreerde aanpak met diverse kennisstellingen is gekozen . Tijdens de voorlichtingsdag is in het Ou-studiecentrum voorlichtingsmateriaal beschikbaar over deze nieuwe opleiding. Daarnaast zal de Open universiteit tijdens de Voorlichtingsdag een nieuw deeltijdprogramma Rechten introduceren: door middel van een strakke programmering en een adequate begeleiding kunnen studenten bij de Ou binnen zes jaar de meester-titel behalen Om dit te realiseren is een inzet van minimaal 20 studie-uren per week vereist . Studenten die minder tijd kunnen besteden zullen meer jaren nodig hebben om de studie af te ronden. Omdat het excellente studiemateriaal, dat bij de prijs is inbegrepen, bij uitstek geschikt is voor zelfstudie , kunnen studenten zelf bepalen waar zij studeren: thuis, op het werk, in een studiezaal. Een ander voordeel van dit Ou-programrna is dat studenten desgewenst begeleiding kunnen krijgen, die zeer persoonlijk gericht is . In regelmatige studiebijeenkomsten staat een efficiĂŤnte bestudering van de stof en een effectieve voorbereiding op de tentamens centraal. Daarnaast wordt de begeleiding persoonlijk ingevuld door contacten via post,telefoon of computer. Dit programma is dus uitermate geschikt voor studenten die hun werk of gezin willen combineren met een studie en daardoor zo min mogeli jk tijd kunnen verliezen met het volgen van colleges en reizen.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-f/. NîstefrQQIJ Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V.

f/. Cqothstraat 31

Geffen Tiel

Geffen 1:r'Q41Q2- 22041

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 • 13594

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN

• BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

• TEGELS • GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 • 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 • 21762 magazijn 04102 - 23469

*

* *

wij kunnen voor U verzorgen

*

* Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 • 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines ~

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OPOE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen ziin

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 • 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS - 8ELASTINGA0VISEURS - JURISTEN

K~ntoren In: Alphen 8oncden~Loouwon 8erg en Da) Bladol Bo'><.meer' Sreda Deume Diessen Gomort GOéS Helmond 's•H0rt09enb0Seh Hulst MIii Nijme9en Oirschot Oieten.vljk Oostburg Oosterhout Oss Oudenbosch Roosend~ Rosmaton Sint Ocdcnrodo Somoron Tilburg Uden Valkenswaard Veghel Waalwijk Wanroij

F2team gesponsord door Rob Ardon

24