Torenklanken 1995 - nr 10

Page 1

33e jaargang

I nummer 1O I mei 1995

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

WANDEL-4-DAAGSE

n n

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

van 31 mei t/m 2 juni 199~

Het is alweer de lOe keer, dat de Stg. Jeugd vakantiewerk Geffen de Geffense Wandel-4daagse organiseert. Met schitterende wandelroutes van 5 of 10 km. is het zeker de moeite waard om dit jaar mee te doen . In verband met het 10-jarig jubileum willen we dit jaar een paar dingen wijzigen om het geheel nog aantrekkelijker te maken . Hierover kunt u meer lezen onder Belangrijke Wijzigingen. Alle dagen van 31 mei t/m 2 juni wordt er gestart tussen 18.00 en 19.00 uur . De finisch sluit elke avond om 21.30 uur. De laatste dag er er een muzikale inhuld i ging met fanfare W.I . K, Daarna ontvangen alle deelnemers een officiele KNBLO avond- 4- daagse medaille, Bovendien wordt er onderweg gezorgd voor wat versnaperingen, De voorinschrijving vindt plaats op 22 en 23 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in jeugdhuis de Bonkelaar, Het is ook mogelijk om zich op te geven op . 31 mei, de eerste andeldag, tussen 18.00 en 19.00 uur. De kosten van de wandel-4-daagse tijdens de voorinschrijving bedragen voor kinderen (tot 16 jaar; f 3,50 en voor volwassenen f 5 , - . Groepen vanaf 10 personen kunnen groepskorting krijgen . Op 31 mei liggen de inschrijfkosten iets hoger.

dagen is het begin- en eindpunt bij jeugdhuis "de Bonkelaar" in Geffen, Iedereen dient op eigen gelegenheid naar de Meent toe te komen. Er is volop parkeergelegenheid op het Prins Bernhardplein tegenover De Meent . De starttij den blijven gelijk, tussen 18.00 en 19 .00 uur .

2. Op de laatste wandeldag, vrijdag 2 juni, vindt de intocht plaats vanaf het verzamelpunt aan de Vlijmdstraat, Dit jaar verwachten we alle wandelaars om 20.00 uur op het verzamelpunt aanwezig te zijn, Het tijdstip van starten vanaf de Bonkelaar is voor alle wandelaars vrij tussen 18.00 en 19.00 uur. Iedereen schat zelf de benodigde wandeltijd in, maar zorgt er in ieder geval voor dat hij/zij om 20.00 uur op het verzamelpunt is. Er wordt niet gewacht op laatkomers! 3. Dit jaar wordt voor het eerst in alle 10 kilometer routes een EXTRA post ingebouwd. Hier dient men een stempel op te halen, maar is ook gelegenheid om iets te drinken . Hierbij wordt voldaan aan het verzoek van vele dorstige wandelaars uit voorbije jarenT. Voor meer informatie kunt u terecht bij Pau] Wingens 04102-25446. We wensen u alvast vee] wandelplezier toe. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN.

f. Om de routes nog aantrekkelijker te maken, willen we 1 dag starten vanuit Nuland met de aangrenzende bossen . Op donderdag 1 juni starten en eindigen we daarom in gemeenschapshuis "de Meent" in Nuland . Alle andere 1


Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* VERZEKERINGEN * FINANCIERINGEN *

AANKOOP EN VERKOOP O.G.

* HUUR EN VERHUUR

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;::;:;ii:::::::a,a,:

~,i

VAN TUIJL ~ makelaardij bv ~ 't

Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7

5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


EVENEMENTENSTICHTING GEFFEN Secr.: De Wan 22, 5386 EJ Geffen tel.: 04102- 23878 Geffen, 30 april 1995. KONINGINNEDAG 1995 GESLAAGD! De Evenementenstichting Geffen kan terug zien op een zeer geslaagde koninginnedagviering op zaterdag 29 april jl. zonder een enkele regenbui en met veel zon heeft ook het weer er toe bijgedragen dat de ruim drie honderd kinderen op het evenementenplein bij de kerk zich prima konden arnmuseren. Het plein en omgeving staat trouwens al garant voor veel sfeer en gezelligheid zeker als het ook nog eens feestelijk wordt versierd met vele honderden vlaggetjes en fleurige kramen! RUIM 300 DEELNEMERS AAN SPELEN Ruim 80 kinderen meldden zich 's ochtends om half elf al voor de kinderfietstocht. De jury kwam ogen tekort om alle versierde fietsen, steppen, driewielers en skelters goed te beoordelen. Om elf uur stond iedereen klaar om met muziekvereniging WIK voorop een muzikale rondgang te maken door het dorp. Onderweg werd bij De Heegt een serenade gebracht. Terug op het kerkplein hield burgemeester Netten een toespraak, waarna het Wilhelmus werd gezongen. Nadat de jury de prijzen had uitgereikt, iedere deelnemer kreeg een sfeervol oranje koninginnedagpetje konden de kleine spelletjes beginnen. Maar liefst 210 kinderen namen hieraan voor ieder een zichtbaar met veel genoegen aan deel en zeker niet op de laatste plaats vanwege de lekkere traktaties die klaar stonden. Om 1 uur kon ceremoniemeester Hans van Leeuwen de start aankondigen van de teken~wedstrijd. Ook hierbij was het een drukte van belang. Ruim 70 jonge kunstenaars op het gebied van straattekenen lieten zien hoe fraai het wegdek van de Kerkstraat eruit kan zien met wat stoepkrijt. Stuk voor stuk allemaal fantastische tekeningen over Koninginnedag en Nederland 50 jaar bevrijd. Ook hier had de deskundige jury het zeer moeil~K om de echte winnaars aan te wijzen. Eveneens om 1 uur werd er gestart met de groepsspelen. Precies 15 groepen van 4 kinderen namen hieraan deel, Met een echt compe titie-gevoel werd er door de groepen tot op de ·seconde en millimeter gestreden wie het verst zandzakken kon werpen, het snelst fietsen kon repareren of het langst kon blijyen hangen aan de gladde klepels. Ook het spel kratstapelen trok veel bekiJ'ks. Ruim 2,5 uur en 9 spelletjes later waren de nummers 1, 2 en 3 bekend en kon een punt worden gezet achter alle aktiviteiten.

DANK

nè~enementenstichting is heel veel dank verschuldigd aan de vele (buurt)verenigingen, organisaties, winkeliers en vrijwilligers (sters), die hulp hebben verleend om de organisatie te laten slagen. We kunnen nog zo fraai van alles bedenken en voorbereiden, maar tenslotte zijn we afhankelijk van heel veel hulp. In de voorbereidingsfase en op zaterdag 29 april jl. heeft het hieraan niet ontbroken en daarvoor, mede namens de ruim 300 deelnemende kinderen, onze DANK in hoofdletters. We zijn "samen" succesvol geweest!

AAN DE INWONERS VAN DE GEMEENTE MAASDONK. Mijn volgende expositie (de 3e) is in voorbereiding. Ik hoop de officiële opening te kunnen laten verrichten medio mei/eind mei! In ieder geval voordat de vakanties beginnen. Gaarne geef ik een extra feestelijk tintje aan deze opening met akoestische muziek! Ik nodig dan ook bij deze mensen die een instrument bespelen (viool, gitaar, blokfluit, harp, piano, etc. ) uit om op deze dag mijn expositie te komen bezoeken en "opluisteren" door samen met anderen uit het hele land (wellicht uit heel Europa) tot een muzikale sessie te komen. Ik hoop dat velen van u gevolg geven aan deze uitnodiging c.q. oproep. Ook Radio Vladeracken en de Maasland Omroep Stichting zijn die dag van harte welkom! Deze expositie staat nog één keer in het teken van artiesten+ (kunst)vrienden! Artist- Art-Friends from everywhere! en van het behalen van mijn SOe verjaardag . Die werd, ondanks het gruwelijk slechte weer, op 7 en 8 januari j.l. toch nog bezocht door zo'n 200 personen. Ik hoop dat het op de openingsdag (precieze datum volgt nog) fantastisch mooi weer zal zijn, zodat iedereen die dan mij komt bezoeken, opti maal kan genieten. Muzikanten die hun medewerking willen verlenen, gelieve dat zo spoedig mogelijk te laten weten aan mij. Allemaal bij voorbaat dank! Vriendelijke groeten van Maarten "Free-B" Mols Kastanjehof 79 5386 GJ Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 MEI 1995 3


WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg l l

5386 KT Geffen

Tel.: 04102-22684

fox: 0 41 02-24795

Voor a l uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uil 5 collecties. Met opgaaf van juiste da tum bil geboortekaarties, drukkosten gro tis. Gratis felicita tiepakket bi j geboortekaartjes. Ook voor copleerservice kunt u bij ons terecht.

AFBOUW

&A. '

V.O.F.Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN *

STRIPPENKAARTEN

Onderhoud

bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON

Café

MIRANDA BRUURMIJN

•t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

D E ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogtdi Jo u.ünbtt TELEFOON 04102- 21267

telefoon 041 02 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!


AAN ALLE OUDEREN VAN GEFFEN Op woensdag 31 mei is het weer zover. We maken dan opnieuw ons jaarlijkse uitstapje, dit keer naar "de schoonste stad van het laand", Tilburg. We vertrekken, hopelijk met twee bussen, om 13 . 00 uur precies, op het Dorpsplein. Via een toeristische route bereiken we rond 14. 30 uur de Wolstad waar bij cafe-restaurant "De Postelse Hoeve" voor ieder van ons t wee kopjes koffie en een gebakje te wachten staan. Voor we rond 15.30 uur weer de bus instappen kunt u nog Maria bezoeken in de eeuwenoude Hasseltse kapel waar u ook een kaarsje voor uw intenties kunt opsteken. Vervolgens gaan we naar het geboortehuis van de Zalige Petrus Donders in de wandelgangen meestel "Peerke" genoemd . We kunnen gaan wandelen in het processiepark met aansprekende kruiswegstaties en een consumptie gebruiken die ons wordt aangeboden door de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Geffen. Als u daar nog geen lid van bent, mag u dat gerust worden, want het is nog altijd zo "hoe meer zielen hoe meer vreugd". Rond 16.30 uur is er in de kerk van het Heike, in het centrum van Tilburg, een eucharistieviering met pastoor Spijkers en het Bejaardenkoor. Rond 17.00 uur ontmoeten we de ons nog zeer goed bekende Deken H. van Doorn die hier nu pastoor is, die ons in ziJn kerk met de nodige uitleg zal rondleiden. Rond 17.30 uur gaan we weer de bus in voor de terugreis naar Geffen, waar ons bij thuiskomst een overheerlijke Brabantse koffietafel te wachten staat in zaal Govers. Voor dit uitstapje vragen we u een eigen bijdrage van f 17,50 per persoon, graag te betalen als u zich aanmeldt. U kunt zich opgeven bij Pieta de Louw, Simon v.d. Berghstraat 19, tel . 22031 of bij Tooi Romme, Weverstraat 3, tel. 21484, Wie het eerst komt, het eerst maalt, want vol is vol, Geef u daarom zo snel mogelijk op. Pastoor L. Spijkers Mevrouw P. de Louw Mevrouw T, Romme .

DANKBETUIGING Graag willen wij de F.N.V. bedanken voor het huldigen van Theo van · Kreij, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Met name Jas van Lieverloo en Piet de Haas, die ons een mooie ochtend hebben bezorgd. Namens de fam. van Kreij.

PAASPRET OP 15 april 1995 Op paaszaterdag hebben ruim 150 kinderen meegedaan aan de aktivitei t Paaspret, georganiseerd door, de Stg . Jeugdvakantiewek Geffen, Zoals de naam al doet vermoeden stond alles in het teken van Pasen. Bij ' aanvang vertelde de Paashaas dat hij nog een mand vol ongeschilderde eieren had en hij vroeg de kinderen of zij hem wilden hel· pen deze een kleurtje te geven. Dat wilden alle kinderen wel . Zo werd begonnen met de verschillende leuke programmaonderdelen. De ene groep kinderen startte met een speur, tocht door Geffen. Met behulp van foto's gingen zij op zoek naar de eieren van de Paashaas . De zoektocht werd beloond met overheerlijke chocolade-eieren . Een andere groep kinderen genoot intussen van de leuke tekenfilm: "Artistokatten". De laatste groe kinderen hielp de Paashaas bij het knutselen . Er werden eieren gekleurd en een paashaasje geknutseld . Door de wisselen kwamen alle aktiviteiten aan bod. Aan het einde van de dag lieten alle kinderen vol trots hun eigen knutselwerk zien aan papa of mama En als klap op de vuurpijl kregen alle deelnemers ook nog een gele kaars in de vorm van een ei als aandenken mee naar huis . Het was een beregezellige dag, die we volgend jaar zeker weer zullen organiseren. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen Paul Wingens tel . 25446

Notaris J.J. Kok te Bernheze, nodigt U uit in gemeenschapshuis de Pas te Heesch op: vrijdag 12 mei a.s. om 16.00 uur om de officiele opening van het notariskantoor bij te wonen. Burgemeester Mevr. J .M.P.J. van Gorp-v.d. Ven opent de bijeenkomst, waarna Prof. Mr. M.J.A. van Maurik, notaris en hoogleraar te Nijmegen een voordra~ht zal houden met als thema : "Zorgen voor de dag van morgen ••• " Daarna is er gelegenheid tot feliciteren.


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: ZATERDAG 19.00 u ZONDAG 09.30 uur NULAND: ZATERDAG 19.00 u ZONDAG 10 .00 uur VINKEL: ZATERDAG 17.30 u ZONDAG 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: WO 10-5 19.00 u * Avondmis mmv Fluitekruid ZA 13-5 10 .00 u '~ H.Mis mmv Bej. koor

19.00 u

Viering met de diaken mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) ZO 14-5 09.30 u Woord- Com dienst mmv Gem. koor (wordt uitgezonden naar de Heegt) WO 17- 5 19.00 u * H.Mis mmv Dameskoor VR 19-5 19.00 u Toediening Vormsel door Deken Spijkers mmv Jeugdk. ZA 20-5 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19 .00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (tevens kinderkerk) ZO 21-5 09.30 u Viering met de diaken mmv. Gem. koor (wordt uitgezonden naar de Heegt) WO 24-5 19.00 u * H.Mis mmv Fluitekruid DO 25-5 09 . 30 u Viering met de diaken mmv Gem.koor (wordt uitgezonden naar de Heegt)

*=

dienst in de kapel

Huwelijks- en jubileumvieringen Contactpersoon voor Geffen en Vinkel namens pastoor Spijkers: Trudy Wijgers, tel. 23190 (tussen 19.00 en 20.00 uur) Meimaand-Y1ariamaand U kunt bloemen/siertakken brengen ter versiering van Maria in de kerk, in de kapel of Veldkapel op vrijdag 12 mei - 19 mei en 26 mei telkens tussen 09.00 en 10.00 uur 's morgens in het portaal van de kerk . De werkgroep kerkversiering zal er mooie bloemstukjes van maken! Vastenaktie De opbrengst van de vastenaktie ter ondersteuning van de Indiase vrouwen heeft opgebracht: f 3 . 010,55, waarvan f 247,40 bijeengebracht door de kinderen in hun 'spaarpotjes' Hartelijk dank! Wereldfestival voor jongeren Tijdens het pinksterweekend, 3 en 4 juni, vindt er een Wereldfestival plaats in NoordBrabant, in Gemert. Twee dagen lang ontmoeten jongeren elkaar: jongeren met dezel fde cultuur maar ook jongeren uit een geheel andere cultuur. De dagen zitten vol met optredens die een beeld laten zien van het leven elders. theater-, muziek- en dansvoor6

stellingen. Maar er zijn ook stands met info en activiteiten. Thema is 'Een draai aan de aarde'. Info: Missie en Jongeren, Dr.Peelenstraat 8, 5831 EG Boxmeer tel . 08855- 75530 Jongerenkorenfestival Op 10 en 11 juni wordt voor de zevende keer het nationaal jongerenkorenfestival in Rijsbergen gehouden. Het thema voor dit jaar is 'Ruimte om te leven'. Centraal staat de competitie voor jongerenkoren, maar ook voor hen die niet met hun koor deelnemen zijn er volop activiteiten: verschillende workshops, een sportieve krachtmeting in de vorm van een zeskamp en op zaterdagavond een groot feest met barbeque. Voor overnachting kan worden gezorgd. Info: Maria Peeters-Koeken, Stokbeemd 1, 4891 CT Rijsbergen. Tel. 01606- 319 Doopgesprek: Het laatste doopgesprek vóór de vakantie wordt gehouden op dinsdag 6 juni om 20.00 uur in het parochiecentrum. U krijgt dan alle informatie omtrent het dopen in onze parochie. Levende Symbolen

SYMBOLEN VAN DE DOOP Bij de doop spelen verschillende symbolen een rol . Zo is water heel belangrijk, maar ook zalf, een wit doopkleed, zout en licht. Over de eerste drie een korte uitleg. Water In de eerste eeuwen van het christendon werden-voornamelijk-volwassenen gedoopt . Dit gebeurde door onderdompeling in een rivier of doopbassin . De dopeling daalde af in het water, waar de 'oude mens' kopje onder ging. Je oude 'ik' verdween en stierf door de 'ver woestende kracht' van het water. Daarna kwam je als een herboren mens weer boven. Deze nieuwe geboorte werd ook nog zichtbaar gemaakt door de pas gedoopte een nieuw wit kleed aan te trekken. Op deze wijze wordt de onderdompeling in verband gebracht met de dood en verrijzenis van Jezus Christus. In later eeuwen werd de doop van kinderen regel en de volwassendoop uitzondering. Ook veranderde de doop zelf : van onderdompeling ging men in de dertiende eeuw over op uitgieting van het water. Zalf De zalf die bij de doop wordt gebruikt, het chrisma, is samengesteld uit oliJfoHe en een welriekende balsem. Tot de zesde eeuw gebruikte men hiervoor alleen zuivere olijfolie. Deze zalf (olie) wordt in de jaarlijkse chrismaviering op Witte Donderdag -of de avond ervoor-gezegend samen met de olie voor de ziekenzalving. De zalving bij de doop is al bekend uit geschriften van de tweede eeuw, maar werd in de derde eeuw algemeen verspreid . De wijze


van zalven is nogal divers; voor of na de waterdoop, op het voorhoofd of op het hoofdhaar en andere lichaamsdelen zoals ogen, handen of voeten. De meest gangbare zalving die wij nu kennen is die op het voorhoofd. De zalving heeft een heiligend karakter. De geur ervan symbool voor de onbederfelijkheid; de geur absorbeert het bederf van de 'eerste geboorte' (sterfelijkheid van de mens) en is daarmee symbool voor de 'tweede geboorte' (door de doop word je al s christen geboren). De olie in de zalf maakt soepel èn sterk; symbool voor het nieuwe leven als christen. Bedevaart naar Wittem

Ook dit jaar gaan we weer ter Bedevaart van de H. Gerardus in Wittem en wel op zondag 11 juni. Onkosten f 21,- voor volwassene f 16,- voor ki nderen U kunt zich opgeven tot en met 2 juni bij: Ria v . Gogh, Bergstraat 2B, tel. 21592

VORMSEL 1995 Op vrijdag 19 mei a.s. zal in een speciale viering, welke om 19.00 uur begint door Deken L. Spijkers het sacrament van het H. vormsel worden toegediend aan 46 kinderen. In deze viering zal Deken Spijkers alle kinderen de hand opleggen en zalven als teken van verbondenheid met onze kerk. Het woord VORMSEL werd vroeger geschreven als VROOMSEL en betekent 1 sterk 1 • Vormen wil dus eigenlijk zeggen: Sterk maker De handoplegging drukt zoveel uit als: "Dat het, in Gods naam, goed mag gaan met jou en met allen die je zul t ontmoeten" . Dat willen wij dan ook aan alle kinderen toewensen . Wij heten hierbij natuurlijk alle vormelingen en hun ouders en verdere familieleden van harte welkom in deze viering. Kerngroep Vormselvieringen.

ANNA V.D. HATERD TROFEE 1995 In café 't Haasje werd de finale gespeeld om het Kampioenschap bandstoten van Geffen. Na 3 lange en vermoeiende avonden, bleven er nog 2 kanshebbers over voor de titel. De laatste partij werd zodoende de finale van de 13e editie van de Anna v . d. Haterd trofee. Aanvankelijk was de finale een gelijkopgaande strijd, met zo nu en dan een lichte voorsprong voor Bart Schutjens, echter halverwege wist Piet van Griensven de wedstrijd met grote regelmaat naar zich toe te trekken. Kampioen 1995, Piet van Griensven, wist te vertellen dat deze titel zijn grootste wens was in de biljartsport, het enige toernooi in Geffen dat hij nog niet had gewonnen. De prijs van de kortste partij ging naar Bart Schutjens in 16 beurten. Na de finale werd de traditionele prijsuitreiking afgewerkt, samen met het O.C. werden de trofees overhandigd door de charmante Jolanda v.d. Haterd. Jolanda die later nog een woordje van dank. uitsprak en namens de familie v.d. Haterd alle deelnemers en het organisatie comitee een lekkernij aanbodd . Onze dank gaat uit naar de Familie v.d. Haterd, biljartclub 't Haasje voor de perfecte arbitrage en café 't Haasje voor de goede zorgen en ons natje en droogje. Tot volgend

jaar bij Party Centrum Govers .

Uitsl ag 1. Piet van Griensven 2. Bart Schutjens 3. Stefan Leyten 4. Jan Broeksteeg 5. René Damen 6. Jan v.d. Haterd 7. Marcel van Erp 8 • Wim van Herpen

gem. 2.32 1.32 1.17 1.57 1.01 1.41 1.30 1. 07

pnt. 12 10 10 6 6 5 4

3

NATIONALE MOLENBERG Op zaterdag 13 mei is het alweer voor de 23e keer Nationale Moleï1dag georganiseerd door "De Hollandsche Molen" . Daarom hangt dan ook bij onze molen De Zeldenrust de blauwe wimpel uit, d.w.z. u bent van harte welkom vanaf half tien 's morgens tot in denamiddag. Vaak geven Geffense mensen te kennen, dat zij nog nooit in onze eigen molens zi jn geweest. Grijp deze kans op Nationale Molendag. Molenaars Ton, Hernmy en Rien ontvangen jullie hartelijk . Er kan ook meel worden gekocht. Overigens, de molen is elke zaterdag geopend van 09.30 tot 12.00 uur

DANKBETUIGING Uw belangstelling en hartelijke blijken van deelneming bij het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en oma Maria Antonia Staal-van Lith hebben ons zeer getroffen. Wij zijn _u daarvoor ..erkentelijk en betuigen u gaarne onze welgemeende dank. H.W. Staal Kinderen en kleinkinderen Geffen, mei 1995 - Elzendreef 40

7


"0D10" VINKEL 25 JAAR GROOTS OPGEZET FEESTWEEKEND TE VINIEL Dit gaat plaats vinden in het Hemelvaartweekend van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei. Het programma is als volgt: Donderdag 25 mei: 's-morgens: Opening van het feestweekend door Harmonie O.D.I.0. met een rondwandeling door de kom van Vinkel. 's-middags: Muziekfestival m.m.v. diverse korpsen uit de omgeving . Een middag vol muziek en show in en om de feesttent, maar ook in de kom van Vinkel. De deelnemende muziekkorpsen zijn: St.-Servaes uit Dinther, St. Lambertus uit Nistelrode , Majorettenkorps van O.D.I.O. uit Vinkel, de Eendracht uit Heusden, St. Willibrord uit Hee~ wijk, Harmonie T.O.G. uit Berlicum, en de Jeroen Bosch Verkennersband uit Den Bosch. Het eerste optreden is om 12.00 uur en dit zal zo doorlopen tot + 17.30 uur. 's-avonds: "BLACK SELL" Een optreden van de alom bekende band "Black Sell". Deze groep uit Vinkel brengt muziek uit de jaren '60 en begin '70. Dus een avond vol rock en roll, zij krijgen de zaak echt op z 'n kop . En ze zijn al zo professeioneel bezig, dat ze voortaan met een voorprogramma werken en dit zal een andere Vinkelse band op zich nemen, te weten "SCHALLENWAG". Deze avond begint om 20.0C uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen op de volgende adressen: in Vinkel: Rabobank Interieurverzorging Leo Kappen, Henk van de Ven, Rembrandtstr.12 In Geffen: Schoenmode Jo Spierings, In Nuland: Ster Videotheek Fransen. De entree is f 7,50 per persoon. Vrijdag 26 mei 's-middags: Kindermiddag: Deze middag is speciaal voor alle kinderen uit Vinkel en omgeving. De tent is dan omgebouwd tot een waar circus, waar de kinderen zelf de artiesten kun~ 8 nen zijn. Een ieder die zich

's-Avonds:

aangemeld heeft kan hier een act doen of eventueel met een huisdier een kunstje vertonen. Het geheel wordt in banen geleid door de bekende CLOWN MAZZEL die als circus-directeur zal fungeren . Dus KOMT DAT ZIEN KOMT DAT ZIEN De kindermiddag begint om 14.00 uur. KORENAVOND: Op deze avond zullen een viertal koren oftewel zanggroepen voor het voetlicht treden met een vocaal optreden. Daarnaast zal ook de j ubilerendE muziekvereniging Harmonie O.D.I. 0. een concert geven. De avond zal muzikaal afgesloter worden door blaaskapel "de Pompzwengels" uit Geffen. Het programma voor deze avond is als volgt: Een koor uit Vinkel, het Jongerenkoor uit Berlicum, concert Harmonie O.D.I.O., Forza Vocaal uit Berlicum en het Jongerenkoor Geffen/Heesch . Het eerste optreden zal om 19. 45 uuur beginnen.

Zaterdag 27 mei: 's-middags: RECEPTIE: Dan zal er een receptie plaatsvinden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Harmonie O.D.I.O. Deze zal zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur, in de feesttent nabi~ "de Den11 te Vinkel. Een ieder is hierbij uiteraard van harte welkom, maar bovenal willen we onze oud-bestuursleden en oudleden hiervoor uitnodigen. 's-avonds: DE VINKELSE AVOND: Dit is een avond door Vinkelse mensen, maar voor ieder bestemt zowel voor Vinkelnaren als daar• buiten. Een avond vol amusemnt en veel vertier door de verschi: llende optredens en act's van de diverse verenigingen, buurtverenigingen, een koor en van de jubilerende vereniging zelf. Dit mag u niet missen, want het belooft één groot spektakel te worden. Deze avond begint om 20.00 uur. Zondag 28 mei: VEILING VAN DIENSTEN EN DINGEN: De gehele dag zullen er dan allerlei attributen en diensten ter veiling worden gebrac ht die door de diverse ondernemers en particulieren aangeboden zijn: Dit zijn zéér uiteenlopende aanbiedingen van bijvoorbeeld


: een hele dag bij een boer gaan werken (burgemeester Netten) tot koekjes bakken (Marietje Langens) of van tien kuub zand (diverse keren; verschillende transportbedrijven) tot een diepvries klaargemaakt½ varken (2 maal; Chris Hanegraaf) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dus voor een ieder zit er wel wat bij en moet u die zondag in de tent aanwezig zijn om u slag te slaan. Het geheel wordt in goede banen geleid door twee echte veilingmeesters. Dit wordt een veiling waar nog lang over gesproken zal worden en mag u zeker niet missen. Het eerste aanbod zal om 11.00 uur ter veiling worden gebracht. Dus u ziet het: Dit wordt een ·bruisend weekend in Vinkel van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei Dit alles in een grote, gezellige feesttent die opgesteld staat nabij "de Den"te Vinkel Dus tot ziens bij de festiviteiten van Harmo nie O.D.I.O. t.g.v. het 25-jarig bestaan.

COMITE O.D.I,0.-25

FEESTAVOND VAN DE BOUWVAKKERS Op vrijdag 21 april hield De Bouw en Houtbond, F.N.V., hun jaarlijkse feestavond. Dit jaar een bijzonder feest met maar liefst 7 jubilarissen. Er waren ongeveer 125 aanwezigen waaronder de zeereerw. Hr. Pastoor Deken Spijkers. De heer Rutten van het hoofdbestuur mocht 4 gouden leden de daarbij behorende speld uitreiken en er waren 3 leden van 40 jaar, welke vanzelfsprekend ook in het zonnetje en in de bloemen werden gezet. Ook werd het tweehonderste lid gehuldigd, de jonge heer Arno van Herpen uit de Wan 4, ook een nazaat van een roemrijk bouwvakker geslacht ~ Na alle lovende· woorden door dhr. Rutten kreeg Arno een prachtige waterpas en een envelop met inhoud wat door hem zeer op prijs werd gesteld. Na de toespraak van Ton Rutten, waarbij het enigszins rumoerig was in de zaal kwam Pastoor Spijkers aan het woord. Raar maar waar, men kon een speld horen vallen. Met de nodige humor in zijn speech wist hij de zaal te boeien tot het laatste moment. Jammer voor de jubilarissen was het gemeentebestuur in verband met drukke werkzaamheden verhinderd. Wij hopen dat zij er een volgende keer wel bij kunnen zijn. Wij hopen ook dat de voorspelling vann de pastoor dat er in de toekomst meer leden bij de Bouw en Houtbond geteld kunnen worden als zondagse kerkbezoekers nooit uit zal komen. Dus bouwvakkers en andere gelovigen: laat 's zondags zien dat de pastoor geen gelijk zal krijgen.

Het bestuur van de Bouw en Houtbond wil tot slot een compliment maken aan eigenaars er. bedienènd personeel van Zaal het Haasje voor de zeer goede verzorging van deze feestavond mede onder leiding van de alt~d aanwezige zusjes v.E. verder wil ik als bestuur alle bouwakkers hartelijk danken voor het zeer grote bedrag ten behoeve van de bootreis voor onze Geffense zieken en gehandicapten. Al met al dus een zeer geslaagde avond, die muzikaal opgeluisterd werd met prachtige muziek van onze eigen Johnnie Steenbergen. Het Bestuur.

GEFFEN GEEFT GEZOND 1 Het is gelukt! "Geffen gaf gezond" en dus kan de bootreis voor zieken worden georganiseerd Organisator Piet de Haas is bijzonder tevreden: velen gaven gehoor aan de oproep om een bijdrage te leveren. Piet wil dan ook graag van harte bedanken : vele Geffenaren, de (buurt)verenigingen, de parochiële werkgroepen, pastoor Spijkers en de Bouw- en Houtbond die met haar 1.ubileum een extra duit in het zakje deed! Honderd zieken zullen worden genodigd, die uitgezocht worden i.s . m. het ziekencomité De Schakel. Uiteraard kunt u ook de rest van het jaar schenkingen doen aan de Krachtpatsers: zij zetten een goed doel, 'kracht bij'!

.

t 0~

~

...ffl ,

~~RIO

MARJA VAN BALLEGOOY - JANSSEN Gedipl. Pedicure Voetverzorging bij U aan huis

Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN

Tel. 04102 - 22593 9


EFFE BUURTE ME ..... . DE ZUSJES SCHUURMANS Met drieën "bemannen" ze de benzinepomp aan de Papendijk, doen het huishouden en runnen een boerderij! Jacqueline (28 j.) José (26 j.) en Jolanda (21 j.) Schuurrnans willen allereerst wat vooroordelen de wereld uit hebben: "We zijn geen boerentrienen, we kunnen ook onze haren kammen en netjes gekleed gaan, we houder van winkelen en van uitgaan net zoals alle andere meisjes van onze leeftijd en we hebben er een hekel aan als iemand vraagt: Is de baas thuis?" Een klein verschil is wel: na een avondje: Lunenburg gaan zij nog een kijkje nemen bij een koe iie op kalven staat en moeten daarna nog assisteren bij een keizersnee!! Van kleins af aan zijn ze gewend om aan te pakken : meteen uit school gingen de oude kleren aan . "We werden overal aan gezet" zegt Jacqueline "en daarom kunnen we nu ook veel . Met hooi laden moest de traktor vooruit gereden worden door hen. José: "We warer nog te klein om de koppeling in de duwen. De toendertijd zware koppeling van de oude traktor, werd ingehouden door erop te gaan staan •. • ! En dan maar vasthouden tot er geroepen werd door vader . • . ! De knop die ze moesten bedienen om de (mest) 'groep' leeg te maken was te hoog, zodat ze op een pak stro moesten klimmen. Traktor rijden was het leukst, want dan hoefde je niet te 'werken' en je kon fijn muziek luisteren •• ! "We zijn eraan gewend en we doen het werk graag; we waren geen 'leertypetje'" zeggen ze gedrieën. De benzinepomp werd intertijd bediend door Oom Sjef Schuurmans. We herinneren hem als de bezorgde pomphouder , die uitkeek of de weg vrij was, als de klanten bij hem wegreden. Na zijn plotselinge dood werd de pomp bediend door familieleden tot Jacqueline en José 16 en 15 j. waren. Jolanda werkte korte tijd in een winkel en ging daarna ook thuis werken . Sindsdien hèbben ze bij toerbeurt: 'pompdienst', huishoudelijke dienst en zorg voor de koeien, kalveren en stieren. Toen 7 jaar geleden moede~ stierf en 2 jaar later vader, kwamen ze er alleen voor te staan. Met steun aan elkaar en de werkervaring die ze al hadden, zetten ze alle werkzaamheden voort! En, zoals u zeker hebt kunnen zien: de pomp wordt in een geheel nieuw jasje gestoken. Mede door milieuverordeningen waren ze ertoe verplicht. Er moet een vloeistofdichte bestrating komen rond en onder de pomp. De gastank was reeds ondergronds gelegd en er komt een nieuwe tank en nieuwe leidingen. Behalve gas, diesel, euro '95, super en super-plus kun je voortaan ook snoep, ijs, 10

lektuur en rookwaren krijgen, want er wordt een nieuwe shop bijgebouwd. Als al het nieuwe is opgebouwd gaat de oude tank weg en de oude grond moet worden afgegraven en in dichte containers worden afgevoerd. De 'pomphoudsters' vinden de milieuregels in Nederland soms wel iets te streng, die zouden dan internationaal ook aangescherpt moeten worden. Sinds kort woont Jacqueline in het huis aan de Papendijk en José en Jolanda in de Nulandsestraat . Ze blijven toch met z'n drieën de nieuwe pomp 'bemannen', want het wordt geen zelfbediening! Dat is een vraag van velen, waarbij men aangeeft toch graag 'geholpen' te worden. Geen wonder, want iedereen wordt vriendelijk te woord gestaan door Jacqueline, José of Jolanda. Dat vinden ze ook het leuke van het vak: het contact met zoveel verschillende mensen. Na de hele "pomp-operatie" -die overigens gerealiseerd moet worden zonder subsidie- vindt u binnenkort een feestfolder in de bus, want in juni zal er enkele dagen openingsfeest worden gevierd. De kinderen kunnen meedoen aan een kleurwedstrijd en voor de volwassenen is er een attentie. Intussen begint het "benzine-belletje" mij te irriteren, maar zij zijn eraan gewend. Als het belletje 2x gaat weten ze dat er iemand overheen fietst. Een grapjas had hen te grazen, want bij de afrit tilde hij zijn fiets op en stond verderop lachend te wachten tot er iemand naar buiten kwam! Tijd voor hobbies hebben de meiden bijna niet over, "maar" zoals ze zelf zeggen Il . Sporten doen we genoeg, want we lopen voldoende kilometers"! Gekleed in twee truien, jas of bodywarmer zullen ze dat voorlopig nog wel blijven doer Succes!

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Oppas gevraagd, met ervaring. Tel. 22046 .

VERLOREN VERLOREN, dinsdag 25 april, een leesbril op de Papendijk. Tegen beloning terug te bezorgen ' Papendijk 23. Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e . d. kunt u terecht bij

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssl~itingen Molenberg 6 tel . 04102-24850 · ma t/m za 09.00 tot 12 . 30 uur andere tijden op afspraak.


Maak het uzelf makkelijk met Rabo Telebankieren. Vraag het gratis demonstratiepakket aan. Uw bankzaken lekker rustig thuis rege-

met Rabo Telebankieren? Vul dan onderstaande

len op het moment dat het u het beste uitkomt.

bon in en u heeft binnen een week een demon-

Dat kan met Telebankieren van de Rabobank.

stratiepakket in huis.

--------------------------------------Op uw eigen PC ziet u wanneer u maar

~.

Naam: _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ Straat: _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ __

wilt uw meest actuele saldo. En hebt u steeds Postcode: _ _ _ _ _ __

een duidelijk overzicht van uw financiĂŤn. Betalingen doet u nooit meer te vroeg of te !aat. Wilt u gratis kennismaken

_ _ __

Plaatsnaam: _ _ _ _ _ __ Telefoonnummer overdag: _

_ _ __

_

_ _ _ _ _ __

Opsturen naar of inleveren bij de Rabobank in uw woonplaats.

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

_

RabObank


~

GEMEENTE

MAASDONK

/ KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN TER GELEGENHEID VAN KONINGINNEDAG 1995 UITREIKING:

I

Burgemeester J.C.M. Netten

09.30 uur De heer Martinus Petrus Cremers Veldstraat 6 5386 AX GEFFEN (gemeente Maasdonk)

__plaats uitreiking:

huisadres

Op 18 mei 1961 werd de heer Cremers lid van het bankbestuur van de Rabobank Geffen en in juni 1965 werd hij voorzitter. Met ingang van 1 januari 1994 zijn de Rabobanken van Geffen, Nuland en Vinkel gefuseerd tot de Rabobank Maasdonk. Door deze fusie kwam een einde aan de lange bestuurlijke periode van de heer Cremers. De heer Cremers was voluit betrokken bij het maatschappelijk leven in Geffen getuige de ~olgende opsomming van aktiviteiten: - 1944 t/m 1974 - koorzanger in de kerk - 1954 t/m 1986 - Lid van de oranjevereniging/St. Nicolaas comitĂŠ - 1955 t/m 1986 - jeugdleider - 1959 t/m 1960 - voorzitter tafeltennis vereniging - 1960 t/m 1980 - actief lid toneelverenigiP.g Geffes Volk - 1962 t/m 1980 - bestuur fanfare W.I,K. - 1962 t/m 1974 - lid van de gemeenteraad - 1992 tot heden- lid Heemkundekring - enkele jaren regisseur van de toneelclub N.C .B. , K.v.o. Dit alles deed de heer Cremers naast zijn werk als medewerker buitendienst bij het Landbouw Bconomisch Instituut. Aan de heer Cremers is de Eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau toegekend.

12

II 10.30 uur Mevrouw Joanna Aloysia Henrica van der Linden-Schakenraad Nulandsestraat 19 5391 KC NULAND (gemeente Maasdonk) Plaats uitreiking:

huisadres

Mevrouw van der Linden is al bijna 30 jaar bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Katholieke Vrouwenorganisatie. Van 1966 tot 1983 was zij secretaris. In de periode van 1996 tot 1987 was zij tevens penningmeester. In mei viert de afdeling haar 60 jarig bestaan. Meer nog dan de jaartallen telt de wijze waarop zij aan de doelstellingen van de K.V.O. vorm en inhoud wist te geven. In haar huiskamer werden vergaderingen en bijeenkomsten gehouden, zelfs voor kookcursussen stelde zij haar huis beschikbaar. Voor het Astmafonds en het Koningin Wilhelminafonds is zij de coĂśrdinatrice voor de jaarlijkse collecte. Sinds 1987 zorgt zij voor het werven van collectanten en de verdere organisatie van de geldinzameling. Sinds 1977 is zij bestuurslid van het Wit Gele Kruis. Op meerdere terreinen binnen de dorpssamenleving is zij actief, zelden wordt tevergeefs een beroep op haar gedaan. Aan mevrouw Van der Linden is de Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend.

VERSPREIDING NIEUWE GEMEENTEGIDS

MAASOONK

------------------------------------------

In de week van 1 mei tot en met 7 mei wordt de nieuwe gemeentegids van Maasdonk huis aan huis verspreid. Inwoners van Maasdonk met een sticker op hun brievenbus om ongeadresseerd reclamedrUkWerk weren, ontvang~a helaas geen gemeentegids. Zij kunnen een gratis exemplaar van de gerneentegids afhalen op het gemeentehuis van Maasdonk, afdeling Bevolking, Dorpstraat 7 te Nuland.

'

UR ERNis INTER1WE! .-.ru>.SN:f!!L..1-,.,,_, ~ schilders GLAS-VERF-BEHANG ossTeLeFooN (04120)431oageffen

- - 04102 - 23400 of 21201 -


..'!

~

.,

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur m het gemeentehuis in Nuland.

LOKETFlJNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

GFT-AFVAL APART: DE MOEITE

WAARD Vanaf 1 januari 1994 zijn gemeenten verplicht huisvuil gescheiden op te halen. Dat lukte nog niet meteen in alle gemeenten maar de achterstand is nu bijna helemaal ingelopen. In nagenoeg alle gemeenten in ons land, waaronder Maasdonk, wordt op dit moment het groente' fruit- en tuinafval gescheiden opgehaald. Op deze manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het nuttig hergebruik van een groot deel van het huishoudelijk afval. In 1994 is in de gemeente Maasdonk bij ruim 3500 huishoudens bijna 1400 ton GFT-afval ingezameld. Voor 1995 hopen we nog betere resultaten te behalen. Als het zo doorgaat wordt in 1995 in Nederland ruim 1,6 miljoen ton GFf-afval ingezameld. Daarvan wordt dan zo 'n 650. 000 ton compost gemaakt. Voordelen scheiden van GIT-afval

Bij afval denken we al gauw aan iets dat geen waarde meer heeft, dat weggegooid kan worden. Maar we komen er steeds meer achter dat veel "afval" nog wel degelijk zijn nut heeft. Dit geldt zeker voor GFf-afval want dit afval kunnen we vrij eenvoudig composteren en dan hebben we een prima aarde-achtig produkt, waarvan het zonde is als we dat niet meer gebruiken. Daarom wordt er bard gewerkt aan de gescheiden inzameling van GFT-afval. Voor het milieu heeft het scheiden van GFT-afval grote voordelen. Ten eerste omdat door compostering van dit afval een zeer schoon produkt ontstaat dat op veel plaatsen in het milieu nuttig kan worden ingezet. Ten tweede omdat je dat afval dan niet hoeft te storten of te verbranden. Dat kost immers ruimte en energie waar je niets voor terug krijgt. Dus door het scheiden van GFfafval wordt de afvalberg kleiner en besparen we energie. Bovendien is het ook nog mooi meegenomen dat op termijn G Ff-scheiding goedkoper is dan wanneer we al dat afval storten of verbranden.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

GFT-compost is waardevolle bodemverbeteraar

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

Het GFf-afval van de gemeente Maasdonk wordt door de finna Van Kaathoven uit St. Oedenrode verwerkt tot compost. GFT-compost is in de eerste plaats een bodemverbeteraar waar vooral de planten van profiteren. Compost houdt bijvoorbeeld het regenwater langer vast wdat planten minder snel uitdrogen. Ook houdt compost de


voedingsstoffen beter vast, waardoor ze geleidelijk aan de plant worden afgestaan. Verder is compost heel luchtig en maakt daardoor de grond losser van structuur. De bodem, met veel minuscule en nuttige beestjes vaart daar wel bij. Tot slot bevat GFT-compost ook een aantal voedingsstoffen die de grond verrijken. GFf-compost is zeer bruikbaar voor uw eigen tuin. U kunt op de gemeentewerf aan de Zandstraat 43a te Nuland terecht om gratis GFf-compost af te halen. Echter deze compost is een erg geliefd produkt. U moet er dan ook niet van oplcijken als er niet continu GFf-compost voorradig is. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de gemeentewerf tel. : 04102-22271. Bij het aanleggen van een nieuwe tuin is het aan te raden om zo , n 7. 5 kg compost per vierkante meter te gebruiken. Elke twee jaar vraagt een tuin voor normaal onderhoud om zo , n 3 kg compost per vierkante meter. Ook de agrarische sector gebruikt GFf-compost: ongeveer een derde van de hele produktie. In de groensector tplamsoenen. sportvelden) en bij paniculieren en tuincentra word1 de res1 afgezet. Er is zelfs al vraag naar GFf-compost uit het buitenland.

Plaatselijke Verordening Maasdonk). Deze w11z1gmg gaat ervan uit dat het stoken in de open lucht voor zover dit stoken plaats vindt in de bebouwde kom verboden blijft. Burgemeester en wethouders kunnen hiervoor wel ontheffing verlenen. Wanneer het stoken plaatsvindt buiten de bebouwde kom, is stoken in principe toegestaan, mits er vooraf een -melding wordt gedaan aan burgemeester en wethouders. Het stoken dient te gebeuren op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tussen 08.00 uur 's morgens en 20.00 uur 's avonds en alleen in de maanden september tot en met mei. Buiten deze maanden en ook in het weekeinde blijft stoken in het buitengebied in principe verboden. De wijziging m.b.t. het stoken wordt in de raadsvergadering van 16 mei aanstaande behandeld. Zodra deze wijziging in werking treedt. zult u hiervan op de hoogte worden gebracht. Echter het is voor het milieu beter om uw grof min/snoeiafval niet in de open lucht te verbranden. Breng dit afval even naar de gemeentewerf. Een kleine moeite en u belpt er het milieu mee.

Zelf compost maken Thuis compost maken kan ook. Maar dan moet u een paar dingen in het oog houden. Niet alle GFf-afval is geschikt om er thuis compost van te maken. Zo moet u geen etensresten gebruiken, omdat ze ongedierte aantrekken. Ook kunt u beter geen citroen-, sinaasappel- en aardappelschillen gebruiken. Daar zitten meestal resten van bestrijdingsmiddelen op. Meer over thuis compost maken leest u in de gratis folder "Maak uw eigen compost" . U kunt deze folder bestellen bij het ministerie van VROM. tel.: 079A49449.

Wat hoort wel/niet in de GIT-bak De compost die uit GFT-afval ontstaat is zeer zuiver. Dat wil zeggen: er zitten nauwelijks verontreinigingen in. En dat moet namurlijk zo blijven. Wij vragen dan ook uw aandacht voor het zorgvuldig uitsoneren van het afval. Om uw geheugen op te frissen volgt hiernaast een lijst die aangeeft wat wel/niet in de GIT-bak hoon.

* Grof tuin-/snoeiafval naar de gemeentewerf In deze tijd van het jaar brengen veel mensen hun tuin op orde. Het komt dan nogal eens voor dat zij groot tuin-/snoeiafval hebben dat niet in de GFI'-bak past. Grof min-/snoeiafval (struiken, grote takken e.d.) kan gratis naar de gemeentewerf aan de Zandstraat 43a te Nuland wordeu gebracht. Zij zullen dan voor verdere verwerking van dit afval zorgdragen. Als u er. ondanks de schadelijke gevolgen voor het milieu. toch voor kiest om grof ruin-/snoeiafval te verbranden in de open lucht, moet u hiervoor momenteel alrijd een ontheffing aanvragen bij burgemeester en wethouders. Er geldt namelijk nu nog een algeheel verbod voor stoken in de open lucht (zowel binnen als buiten de bebouwde kom). Burgemeester en wethouders zullen de gemeenteraad echter gaan voorstellen om dit te wijzigen (onderdeel van de eerste wijziging Algemene

WEL IN DE GFT-BAK

NIET IN DE GFT-BAK

schillen en reslen van groenten, fruit en aardappelen

kattebakkorrels zonder milieukeur

gekookte etensresten, vis- en vleesres1en (ook graten. schelpen en botjes). kaas en broodkorsten

melk- en vruchcesappakken

notedopen en eierschalen

plastic en pedaalemmerzakken

jus en gestold vet

stofzuigerzakken en hun lllhoud

theezakjes. filterzakjes met koffiedik

hout en dikke takken*

keukenpapier

as uit asbak en open haard

k.Jein snoeiafval, planten. onkruid. gemaaid gras, stro en bladeren (geen grond)*

vogelkooizand

snijbloemen en kamerplanten

honde- en katteharen

mest van kleine huisdieren (cavia's, konijnen) inclusief stro

luiers

kanebakkorrels aUeeo als het milieukeur op de verpakking

zand

staat

1


-

WIK - UNION - 0DI0

12e RABO-JEUGDTOERNOOI Ondanks het feit dat er geen schoolvakanties waren, is T.V. DE VLIJMD er toch weer i n geslaagd het in de omstreken bekende Rabo- JeugdPaastoernooi te organiseren. Dit maal liet de voor dit toernooi gebruikelijke zon het afweten. Maar ondanks alle slechtweer-voorspellingen kon het toernooi volgens schema worden afgewerkt. 67 jongens en meisjes uit Geffen, Heesch , Lith, Macharen, Nuland en Vinkel tenni~ten in 129 partijen om de eer en de trofeeen, beschikbaar gesteld door de RABOBANK Maasdonk. In sportieve en vaak spannende wedstrijden werd allereerst bepaald, wie winnaar van de poule was. Vervolgens werd er op de finaledagen onder grote belangstell ing gestr eden om de eerste, tweede en derde plaatsen in elke leeftijdsgroep. ~a afloop reikte de adjunctdirecteur van de Rabobank Maasdonk, dhr. Hoeben, de schitterende trofeeën uit aan de kampioenen. Voor de overige deelnemers was er een herinneringsvaantje. Bovendien kreeg iedere deelnemer een rekenmachine en de leden van de organisatie een klokje van de Rabo Maasdonk. Ook dit jaar kon onze jeugd veel prijzen in Geffen houden. Zelfs 9 van de 24 trofeeën werden door leden van T.V. De Vlijmd veroverd en wel: Meisjes geboren in 1983 + 1984:

le

Joyce v.d. Akker

Jongens geboren in 1983 + 1984: le 2e

Teun Peters Merijn de Veer

Meisjes geboren in 1981 + 1982: 3e

Marieke Willemse ·

J ongens geboren in 1981 + 1982: le 2e 3e

Jaap de Kok Bart Meeuwsen Jochem v.d. Doelen

Meisjes geboren in 1978 t/m 1980: 2e

Marieke Peters

GROOTSMAASDONKSCONCERT Op zaterdag 13 mei om 20.00 uur zal in gemeenschapshuis "De Meent" in Nuland een concert verzorgd worden door de fanfare en de twee harmonieën die de gemeente rijk is. Al jaren bestaat er een goede samenwerking tussen de verschillende verenigingen. Dit komt tot uiting in o.a. de opleiding, de organisatie van het solistenconcours en het regelmatig optreden bij plaatselijke evenementen. Op 13 mei zal die samenwerking opnieuw een hoogtepunt worden in het, wat nu al voorzichtig heet, "Het Maasdonks Concert". Duidelijk is dat het geen onderlinge wedstrijd of concours is, maar de onderlinge wedijver is zeker aanwezig om er een goed en muzikaal zeer hoogstaand concert van te maken. WIK uit Geffen timmert al jaren steeds meer aan de weg en wist vorig jaar zelfs groepswinnaar te worden tijdena·de Maaslandcupontmoeting in de Lievekamp in Oss. ODIO uit Vinkel is pas 25 jaren jong en wil zeker in dit jubileumjaar nog eens het beste beentje voorzetten. Op 25 mei, Hemelvaartsdag, zal ODIO, tijdens een dorpsfeest haar jubileum op groteske wijze vieren. Reden te meer om op 13 mei, wat een generale repetitie voor hen kan zijn, nog eens extra te schitteren. UNION, als gastheer van de twee andere verenigingen, zal zich ongetwijfeld ook van haar beste zijde laten zien-.. Tijdens de laatste Maaslandcupontmoeting deed Union buiten mededingen mee omdat het stuk, dat ze speelden, niet in het klein of groot repertorium voorkwam, maar het succes was er zeker niet minder om. Vriend en vijand spraken waarderende woorden over de Nulandse Harmonie. Bovenstaande staat garant voor een mooie muzikale avond, want alle ingrediënten zijn aanwezig om er iet~ geweldigs van te maken. De toegang tot deze avond is gratis. De verschillende verenigingen willen daarom alle dorpsgenoten uitnodigen om hun vereniging te komen supporten tijdens dit concert. Vooral de leden van de verschillende vriendenkringen en sponsoren worden speciaal uitgenodigd.

J ongens geboren in 1978 t/m 1980 : 3e

Bram de Kok

13


ROND DE DORPSPOMP Koninginnedag was een heerlijk kinderfeest in Geffen in een prachtig decor. Het feest had zich verplaatst naar het kerkplein en de kerkstraat en Molenstraat; dat riep een bijzonder gezellige intieme sfeer op. Het comité "de E.S.G . " had de straat en de pomp keurig aangekleed, een guirlande met wel 500 vlaggetjes slingerde door de Kerkstraat en ook de pomp was met rood wit en blauw getoond. De kinderen zorgden voor veel oran je en het tema bij de versierde fietsen bleek "50 jaar Bevrijding" te zijn. Het was hartverwarmend hoe velen gehoor gaven aan de oproep van het comité om het "Wilhelmus" mee te zingen. Iedereen kende de woorden van de twee meest gezongen coupletten; de goede voorzang en de begeleiding van W.I.K. zorgden ervoor dat ons Volkslied weer eens feestelijk klonk in het hart van het Oude Dorp. Fantastisch toch! 200 van onze jonge kinderen namen deel aan de spelen, 60 kinderen uit de groepen 7 en 8 en verder namen 40 kinderen deel aan het straattekenen. Voor genodigden, ouders, kinderen en belangstellenden was het een feestelijke Koninginnedag . Of volgend jaar het feest gehouden wordt op ons officiële feestplein "Het Dorpsplein" blijft nog een open vraag, want iedereen vond de situatie rond het kerkplein erg KNUS!! EP.:1 echte ouverwetse KONINGINNEDAG zonder commerciële aktiviteiten en zo willen we dat graag houden. De Dodenherdenking op 4 mei zal dit jaar nog meer mensen trekken naar de kerk en het Bevrijdingsmonument "Vrijheid" en op s mei werd in Geffen op waardige en zinvolle wij~e de 50ste Nationale Bevrijdingsdag gevierd. Het programma is veelbelovend er is een huis-aan-huis-uitnodiging geweest en het comité ziet terug op een geslaagd feest en dat leest U in de volgende Torenklanken. Tot onze verbazing telt Geffen zo'n 1600 adressen en.±. 1500 woningen. Het comité rekende slechts op 1000. De rijksweg A 59 en de inspraakprocedures Geffen heeft zich goed geweerd bij monde van de Raad, Piet van Herpen en Jaap Bijleveld. Tot ieders verrassing bleek het viaduct naar Vinkel verplaatst; van Oss moet verdwijnen en dat wist hij kennelijk zelf nog niet. Daar zal toch een aardig prijskaartje aanhangen, maar dat laten we graag over aan de firma Martien van Oss van de Hanenberg. Zo wordt er maar weinig veranderd aan de Papendijk; wat nog meer moet verdwijnen is nog niet duidelijk. De aansluiting richting Nijmegen blijft een hijkele zaak. Rijkswaterstaat heeft weinig oor 14

voor de goede argumenten dat een aansluiting via de Oude Rijksweg naar Heesch achter de Lucht en het SHELL-station toch makkelijk te realiseren is en als straks het TOTAL-benzinestation wordt verplaat~t vanuit Rosmalen/Hintham naar de omgeving van de Geffense Barriere is daar een goede afrit mogelijk. Ook over de geluidswering is veel te doen. Ambtenaren rekenen maar met normen en decibels, maar Maasdonk wil het ook zo fraai mogelijk houden en waar mogelijk het wegdek wat laten zakken, dus verdiept aanleggen, maar dat geeft dan weer problemen met de waterhuishouding. Maar ook daar zijn oplossingen voor . Tot eind mei kunnen nog bezwaren worden ingediend tegen het ontwerp-traject, eind '98 wordt aan de weg begonnen en.:!:. 2002 is de weg klaar. Wel heeft Waterstaat toegezegd, dat tijdens de ombouw en reconstructie steeds 4 rijbanen beschikbaar blijven, want het verkeer zal er door geperst moeten worden al zal dat met veel kunst- en vliegwerk gepaard gaan. Ook zorgt Rijkswaterstaat voor compensatie van verloren gegane natuurschoon in de vorm van bosaanleg elders . Het afvalprobleem in Geffen: We kunnen ons plat glas niet meer kwijt daarvoor moetenr we naar de gemeentewerf in Nuland. Graf vuil kUn je alleen maar aanbieden op vrijdagmiddag en nog maar in beperkte mate, steen- en puinafval kost geld en ook niet verwerkbaar afval . Er zal in Maasdonk in goede milieustraat of afvalstraat moeten worden ontwikkeld. Er moeten betere storttijden komen b.v. op zaterdagmorgen. De vuilnisbelt en afvalstort in Oss is voor Maasdonk intussen gesloten!, er bestaat nog wel huisvuiltoerisme naar de stort in Rosmalen (Kruisstraat), maar ook daar zal men zich straks moeten legitimeren als Bossenaar. De Aloysiusschool bereidt zich uit. Het aan tal leerlingen groeit. Er worden lokaliteiten opgeëist van Klavertje Vier, dat betekent, dat W.I .K. en Geffes Volk moeten uitzien naar nieuwe locaties en die zijn niet zomaar voor handen~ De grote entreezaal van de Bonkelaar is mogelijk geschikt voor W. I.K., maar is er ook bergruimte, en ' t hindert de andere aktiviteiten en Geffes Volk staat weer op straat, en dat per 1 aug. a.s. Er zal nog zwaar geschut op tafel komen en wethouder Frans van Nistelrode zal oplossingen ·.moeten aandragen maar hoe en waar weet niemand Er is nooit een goed doordacht plan geweest Laat het nu ook geen hap-snap-beleid worder. maar keuzes maken voor de toekomst en dat houdt in een Grote zaalaccomodatie met de nodige voorzieningen. We zullen straks mogen meepraten; onze bijzondere gast aan de stamtafel Mr. Clernens Wortel onze gemeentesecretaris, kondigde aan dat er FORUM-avonden gaan komen omtrent het Investeringsplan. Door inspraak van de burgerij, kan men zo duidelijk prioriteiten gaan stellen


en dan daarna daarop de begroting afstemmen. Hoe meer wij gerealiseerd willen zien hoe hoger ook de belastingen, grondprijzen en dergelijke worden, dus heeft die inspraak ook direct met onze portemonnaie te maken maar oók met plaatselijke belangen; de kosten van rioolrecht worden al verdubbeld en dat heeft te maken met een verplich onderhouds- en beheersplan; ook is er sprake van grondprijsverhoging. Dus opgelet!!! Nooit Gedacht moeten we feliciteren met het behaalde kampioenschap. Eindelijk telt Geffen weer mee en is opnieuw een vierde klasser van K.N.V .B. geworden en dat zijn we minstens aan onze stand verplicht · (en dan te weten dat we eens tweedeklassers waren, och ja elke vereniging kent zo zijn hoogteen dieptepunten). Nooit Gedacht is op korda te wijze uit het dal gekropen en is een trotse en terechte Kampioen en zal straks een stevige partij gaan spelen in de Vierde Klasse van de K. N.V.B. Bestuur, spelers, sponsors, supporters, van Harte Proficiat!! Van de Stamtafel 26 met dank aan de gemeentesecretaris. Volgende stamtafel 14 mei 11.00 uur café GOVERS.

strookje inleveren bij Peter Schutjens van Coothstraat 13, tel.: 21022 NAAM TEAM NAAM CONTACTPERSOON TEL CONTACTPERSOON ADRES CONTACTPERSOON JEUGD-TEAM/OUDER TEAM

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik graag familie , buren en vrienden en ook de verenigingen bedanken voor het vele bezoek, de attenties en telefoontjes die ik van jullie mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Ria v. Gogh Lamers.

DORPSZESKAMP GEFFEN 9 JULI 1995 K.P.J . GEFFEN organiseert dit jaar weer een dorpsxeskamp voor zowel de jeugd als de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. EEN ZESKAMPGROEP BESTAAT UIT:

4 dames en 4 heren, coach+reserve spelers 3 dames en 5 heren, coach+reserve spelers 5 damas en 3 heren, coach+reserve spelers HET TEAM MOET BESTAAN UIT MINIMAAL 4 GEFFENSE PERSONEN. Kun je een groep vormen met b .v. alleen heren kun j e toch meedoen voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. LEEFT'IJDEN JEUGD vanaf 8 t/m 15 jaar OUDEREN vanaf 15 jaar Men mag maar . met 1 TEAM deelnemen. I NSCHRIJFGELD VOOR DE JEUGD FL. 25, 0UDEREN FL. 35,0pgave uiterlijk voor 2 JULI inleveren

Pastoor vd. Kampstra-at 1a

538iAH Geffen

4 juli is de voor-vergadering; nader bericht hierover volgt nog.

Tèfefoon·041ot:..2257à,:ax 22570 1


MuseumJanCunenOss VILLA CONSTANCE VAN 28 APRIL TOT EN MET 18 JUNI De tentoonstelling 'Villa Constance' omvat het hele museum, te weten de galerij, de stijlkamers, de eerste verdieping en de zolder. Verder is de eromheen liggende tuin bij de tentoonstelling betrokken. Op de expositie worden kunstwerken getoond die ingaan op het museumgebouw als een voormalige villa, een groot en vrijstaand woonhuis. Te zien zijn werken van Geert v.d. Camp, Ine Lamers, Herman Lamers en Lidwien v . d. Ven . Het idee voor de tentoonstelling 'Villa Constance' wordt bepaald door het feit dat het Museum Jan Cunen gehuisvest is in een villa uit 1888. Nog steeds is het zo dat de indeling van de museumruimtes en de interieurversiering herinneren aan die van een groot woonhuis van twintig jaar voor de eeuwwisseling. Uit dit gegeven komt het voornemen een tentoonstelling te maken. Geert van de Camp heeft dit idee ontwikkeld op uitnodiging van het museum. Hij heeft vervolgens Ine Lamers, Herman Lamers en Lidwien van de Ven meegevraagd het plan verder vorm te geven. Samen hebben ze een project bedacht waarin de volgende twee punten centraal staan. Ten eerste het verweven van de particuliere en de openbare functie van vertrekken in een woning. Een woonkamer is niet alleen behouden aan de bewoners, maar is er ook voor om gasten te ontvangen. Ten tweede het denken van de Franse filosoof Emmanuel Levinas. In diens boek 'De totaliteit en het Oneindige' speelt 'de woning' een belangrijke rol. Voor levinas werkt het huis als een grens tussen de mens en de wereld. Hij bedoelt dat op het moment mensen een 'binnen' creeëren, zij tegelijkertijd een 'buiten' maken. Op basis van deze twee punten is een expositie ontwikkeld met uiteenlopende werken en installaties. Deze verdelen het woonhuis d.i . het IJJUseumgebouw en de tuin in verschillende gebieden. De vorm (bepaald door het materiaal) en de uitwerking (bepaald door het denkbeeld van de kunstenaar) verdiepen de beleving van 'binnen' en 'buiten' . Het hele project 'Villa Constance' bestaat uit kunstwerken waarbij de wisselwerking met de toeschouwer wezenlijk is. De gebruikte thema's als dromen, geweten, inkeer, reflectie, bewaarplaats en bescherming, verwijzen naar drama en psychologie . Dit levert een meeslepend beeld op van het negentiende-eeuwse woongebouw. 16

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus die een verslag vormt van het project Teksten gaan in op de uitgangspunten van de tentoonstelling en worden afgewisseld met foto's van de expositie. Dit laatste betekent dat de catalogus plusminus een maand na aanvang van de tentoonstelling voor handen is. Gedurende de opening kunt u de catalogus reserveren. Deze is tegen eind mei verkrijgbaar . Voor verdere informatie: 04120 - 29336/328

-------G'68

~

e

1§: ! ~~ ë'i,

~

20e G'68 BUITENTOERNOOI Op zondag 21 mei a.s. organiseert G'68 voor_ de 20e keer het jaarlijkse volleybaltoernoo1 in de open lucht. In de voorafgaande jaren speelden de meeste deelnemers in de kategorieën rekreanten en buurt-straat-volleybal. Hopenlijk doen er dit jaar weer veel buurt-verenigingen, straatteams,vriendenclubs of andere sportverenigingen mee. Ook competitie- en jeugdteams zijn van harte welkom!

DOE MEE EN MAAK ER EEN GEZELLIGE EN SPORTIEVE DAG VAN!

* Inschrijfgeld: f 36,- per team, jeugd: f 17,50 pet team. * U kunt inschrijven in de volgende klassen: - regulier competitie spelend, le + 2e klasse, dames of heren 3e + 4e klasse, dames of heren - B-jeugd (14-16 jaar), meisjes of jongenE C-jeugd (12-13 jaar), meisjes of jongenE - mini's, meisjes of jongens - rekreanten goed, dames, heren of gemengd - rekreanten redelijk, dames, heren of gemengd - buurt-straat, dames, heren of gemengd. * Een gemengd team bestaat uit minimaal 2 dames. *Voorde Rabo-bank-wisseltrofee wordt gestreden in de klasse heren-rekreantengoed. * Het team met de origineelste naam ontvangt de Cees Velthuis-trofee~• * We spelen op sportpark _d_~Biescamp aan de Pastoor van de Kampstraat in Geffen. * Aanwezig zijn om 09.00 uur, dan is de dag nog lekker lang! * Voor opgave of informatie kunt u bellen: 04102 - 22607 (Ron of Marja) of 04102 - 21752 (Cees of Mieke).

* Tot ziens op zondag 21 MEI 19951


Apotheek Geffen-Nuland B. V

TIPS VOOR HOOIKOORTSPATIENTEN

HOOIKOORTS EN OVERGEVOELIGHEID

- Als u op vakantie gaat kies dan voor het strand of de bergen. - Houd er rekeni~g mee dat vanaf het midden van de ochtend tot aan het eind van de middag de pollenconcentratie in de lucht het hoogst is. - Dagelijks worden op Teletekst (pagina 505) en Radio I (na het weerbericht van 17.30 uur) de hooikoortsverwachtingen gegeven.

Wat is overgevoeligheid?

INSEKTEBETEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN

Iedereen heeft een bepaald vermogen tot afweer tegen baeterien, virussen en schimmels die regelmatig ons lichaam binnendringen. Op het moment dat het afweersysteem verstoord raakt, kunnen er reacties optreden op stoffen, waar uw lichaam eerder helemaal niet verkeerd op reageerde. Op deze momenten kan er sprake zijn van een overgevoelig heidsreactie. De stoffen die dergelijke reacties veroorzaken zijn allergenen . De meest voorkomende zijn: s t uifmeelkorrels, huisstofmijt, haren en schilfers van huisdieren, voedingsmiddelen gene~smiddelen en contact-allergenen (b.v. wasmiddelen en cosmetica) .

Wanneer we gestoken worden door een insekt kan een ieder daar anders op reageren. Vaak zienn we reacties in de vorm van pijn, jeuk, roodheid en zwelling . Behalve deze vrij onschul idige reacties kan er soms een algemene lichaamsreactie optreden die zich uit in duizeligheid, misselijkheid, een slap gevoel en braken. De ernst van de klacht hangt af van het soort insekt. Muggen en horzels steken om bloed te zuigen. Het door hen ingespoten gif werkt plaatselijk verdovend en zorgt voor een verwijding van de bloedvaten. Bijen, wespen en hommels steken om zich te- verdedigen . Het ingespoten gif geeft een pijnlijke scherpe reactie

Mw. Drs. M.j.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48, 5386 AN Geffen Tel. 04102-24699 - Fax 04/02-24499

Bank: Rabobank nr. 17.04.74.5 77 Postbanknr. v.d. bank / 014 95 I

HOOIKOORTS TIPS TER VOORKOMING VAN INSEKTEBETEN Een van de meest bekende vormen van overgevoeligheid of allergie is hooikoorts. Het is een lastige kwaal, die zich vooral openbaart op momenten dat je net lekker naar buiten wilt. Juist dan krijg je last van een loopneu5,tranende ogen en niesbuien. Hooikoorts heeft in principe niets te maken met hooi en er hoeft ook geen sprake van koorts te zijn. De officiële medische term is 'pollinosis'. Hooikoorts wordt o.a. veroorzaakt door stuifmeel van bepaalde grassen, planten en bomen. · .Zodra een patient stuifmeelkorrels inademt waarvoor hij overgevoelig is, begint de irritatie. Ongeveer 300.000 Nederlanders hebben ,in meer of mindere mate last van hooikoorts. De aanleg hiervoor is mede erfelijk ·bepaald . Het hooikoortsseizoen +oopt van februari tot september. In die tijd staan bomen en planten in bloei. Gras is de grootste boosdoener en aangezien dit bloeit in mei, juni en juli zijn dit de maanden waarin · de meeste klachten optreden. Onder irrvl~d van warm, zonnig weer rijpt het stuifmeel tot pollen en als het droog weer is, voert de wind ze tot in de grote steden.

- Sla niet naar insecten en drijf ze niet in het nauw. Wespen steken ook wel eens van· zelf, terwijl een bij dit nooit zal doen . - Gebruik liever geen geparfumeerde cosmeti ca. Dit trekt insekten aan. - De zure geur van citroenen houdt insecten op afstand. Tabaksrook en de rook van een kaars zijn ook bekend om hun verdrijvende e i genschappen. - Insecten komen 's avonds op lichtbronnen af, wat vooral in de zomermaanden voor hinder kan zorgen. - Witte kleding stoot insekten af en het dragen van strakke kleding voorkomt het 'opsluiten' van insecten in mouwen en broek spijpen. Wilt u meer weten over dit onderwerp? In de apotheek ligt een informatiefolder voor u klaar.

17


FEESTWEEKEND

26 - 27 - 28 ME 1 Vrijdag:

Popconcert: VAN DIK HOUT voorprogramma: YOE TEEK MIE IN DE MEELING

Zaterdag: 14.00 uur: Eucharistieviering Maria Magdalena 15.00 uur: Receptie voor genodigden 20.00 uur: Feestavond leden en oud/eden

Zondag: KPJ door en voor Gellen Middag voor de Geffense mensen

13.00 uur: 14.00 uur: 15.00 uur: 16.00 uur:

Discotheek Inside Out de Toapen Clair

Competitie: klepel hangen meelzakken gooien kruisboog schieten 18

Voor de jeugd zijn er diverse aktiviteiten


AKTIVITEITENKALENDER MEI 11 11

13 14

14 15 16 17 18 18 19 19

21 25 28 30 30

KVO, Jeanne d'Arc viering KVB, moederdag viering TV de Vlijmd, jeugd 2e disco-husselav. Koffie-ochtend voor alleenstaanden en ~lleengaanden, parochiecentrum (boven) 10.30 uur Moederdag TV de Vlijrnd, Ladies Day KVO, Bedevaart Handel (Kring Oss) Ziekencomité de Schakel . Meiviering het oude Klooster. KPJ, oud papier ophaalroute 1 en 2 i.v.m. 70 jarig bestaan KVO, Excursie en rondje Dieze in Den Bosch Nooit Gedacht, 10 km loop Vormselviering, 19.00 uur Buitentoernooi G'68 Hemelvaart Nooit Gedacht, penaltybokaal KVO/KVB, Bedevaart naar de zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch t/m 2 juni Avond 4-daagse

JUNI 4 Eerste Communie Mariaschool, 10.00 uur 4 TV De Vlijmd, Pinkster invitatie toernooi 5 KVO, gezinsfietstocht 5 Buurtvereniging de Vier Winden, fietstocht voor het hele gezin 5 Lokale bewonersraad, klachtentel. 04102-22529, 18-19 uur 6 KVB , speurtocht 19.00 uur de Gouden L. 7 Buurtvereni ging de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar 14.00-16.00 uur 10 TV de Vlijmd, jeugd 3e disco-husselavo. 11 Koffieochtend voor alleenstaanden en all eengaanden, parochiecentrum (boven) 10.30 uur 11 Eerste Communie Aloysiusschool, 10.00 u 12 t/m 25 TV de Vlijmd, clubkampioenschappen enkel + mixed 13 KVO , reisje 14 TV DE Vlijmd, Jeugd Autotron 15 K,PJ, oud papier ophaalroute 1 17 TV de Vlijmd, Jeugd vroege vogel toern. 17 Vaderdag 20 KVB, fietstocht Ravenstein 25 JOP- afsluiting 25 Mari a Magdalenafeest 27 KVO , dagfietstocht 30 KPJ, oud papier ophaalroute 2 JULI 3 juli t/m 11 augustus Zomervakantie 3 Lokale bewonersraad, klachtentelefoon 04102-22529, 18-19 uur 9 Koffie-ochtend voor ~alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum (boven) 10 . 30 uur

AUGUSTUS 7 t/m 11 Jeugdvakantieweek 7 Lokale bewonersraad, klachtentelefoon 04102-22529, 18-19 uur 12 Roggemaaien 13 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum 10 . 30 urn 17 KPJ, oud papier ophaalroute 1 21 t/m 26 TV de Vlijmd, Jubileumtoernooi 25 KPJ, oud papier ophaalroute 2 27 t/m 9 sept. TV de Vlijmd, jeugd clubkampioenschappen 28 TV de Vlijmd, start Flower/competitie 28 aug. t/m 2 sept . collecte ziekencomité de Schakel SEPTEMBER 4 Lokale bewonersraad, klachtentelefoon 04102-22529, 18-19 uur 10 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum (boven) 10.30 uur 10 t/m 17 TV de Vlijmd, clumkampioenschappen dubbel 12 KVO, evalueren en het winterprogramma doornemen 13 Ziekencomité de Schakel, nationale ziekendag 16 TV de Vlijmd, jeugd 4e disco-husselavond 24 TV de Vlijmd, jeugd mini-maxi toernooi 30 + 1 okt. TV de Vlijmd, Maasdonktoernooi Vinkel OKTOBER 2 Lokale bewonersraad, klachtentelefoon 04102-22529, 18-19 uur 8 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum (boven) 10.30 uur 7 TV de Vlijmd, jeugd muggentoernooi 8 TV de Vlijrnd, jeugd Maasdonktoernooi in Nuland 15 TV de Vlijrnd, slottoernooi NOVEMBER 6 Lokale bewonersraad, klachtentelefoon 04102-22529, 18-19 uur 12 Koffie-ochtend voor alleenstaanden en alleengaanden, parochiecentrum (boven) 10.30 uur.

19


TAFELTENNISCLUB D'N DRIEHOEK VINKEL UITSLAG OPEN VINKELS TAFELTENNISKAMPIOENSCHAP

In de week van 10 april werd voor de zesde keer het open Vinkels tafeltenniskampioenschap georganiseerd door TIC Den Driehoek. Eén en ander speelde zich af in café-zaal Den Driehoek in Vinkel. Met het record-aantal van 73 deelnemers, verdeeld over 12 poules in 4 klassen, was het toernooi weder om een groot succes, De voorrondes, waarin gestreden werd om een plaats in de finale, waren verspreid over drie avonden, en in veel poules viel de beslissing pas in de laatste wedstrijden. Per poule gingen zes mensen door naar de finale die gespeeld werd op goede vrijdag 14 april In de finalepoules waren de deelnemers flink aan elkaar gewaagd, zodat bijna elke wedstrijd een thriller was. Aan het eind van de avond bleek het in sommige gevallen zelfs nodig om de setpunten te gaan tellen, om tot de eindstand te komen. De uitslagen van de finale zijn als volgt : A-klasse: 1. Peter v. Orsouw, Oss 2. Jan Ariëns, Den Dungen 3. Bart Schutjens, Geffen 4. Jack v.d . Elst, Vinkel 5 . Twan Kling, Nistelrode 6. Patrick v. Niftrik, Vinkel B-klasse: 1. Beryl Schut, Vinkel 2. Henriëtte Korsten, Berlicum 3 . Harold Scheepers, Berlicum 4. Boudy Falkenburg, Berlicum 5. Arno v. Dijk, Vinkel 6. Lambert v. Doorn , Oss C-klasse: 1. Roger v.d. Voort, Berlicum 2. Hans v. Mook, Maren-Kessel 3. Ronny Arts, Oss 4. Piet v. Uden, Heeswijk 5. Hugo Schut, Vinkel 6 . Antoinette Gevers, Heeswijk D-klasse : 1. Jolanda Ketelaars, Eerde 2. Lizette v. Schadewijk, Huisseling 3 . Johnny Langens , Vinkel 4 . Marti v. Griensven, Heesch 5. Sylvia v. Schijndel, Den Dungen 6 . Jose v. Ballegooy, Heesch

10 6 6

6 2 0 10 6 6 4 4 0 8 8 6 4 4 0 10 8 6 4 2 0

De winnaars van elke klasse verdienden met hun overwinning een schitterende Coupe Den Driehoek-wisseltrofee. Peter van Orsouw en Beryl Schut wonnen deze trofee dit jaar voor de tweede opeenvolgende keer. 20

Brugdorpenkampioenschap Op initiatief van de tafeltennisverenigingen NON uit Heeswijk, UVCO uit Berlicum en Den Driehoek uit Vinkel is in 1994 het Brugdorpenkampioenschap ingesteld. Door deel tenemen aan de toernooien van deze verenigingen kan men punten vergaren voor dit kampioenschap. Na het toernooi van Vinkel kan het eind-klas sement worden opgemaakt : 1. Beryl Schut, Vinkel 103 2. Bart Schutjens, Geffen 100 3. Henriëtte Korsten, Berlicum 100 4. Harold Scheepers, Berlicum 97 5. Monique v.d. Geest, Ber l icum 96 6. Hans v. Mook, Maren-Kessel 96 7. Gertie v . Griensven, Vinkel 93 8. Hugo Schut, Vinkel 91 9. Jack v.d. Elst, Vinkel 91 10. Willy v. Zoggel, Berlicum 88 Dit jaar werd door de organiserende verenigingen voor het eerst een wisselbeker, de Coupe 'Brugdorpenkampioenschap' beschikbaar gesteld voor de winnaar. Door haar prestaties in de drie toernooien van Berlicum, Heeswijk en Vinkel Beryl Schut ook deze wisselbeker inpalmen. De toernooi-organisatie bedankt langs deze weg de familie van de Ven van café Zaal Den Driehoek voor het beschikbaár stellen van de zaal, en alle deelnemers voor hun sportieve inzet en hoopt hen ook volgend jaar weer te mogen begroeten.

NOTARIAAT KOK Zoals wij al eerder berichtten, is het Geffense notariaat medio februari verplaatst naar Heesch. In de voormalige pastorie bij de Petruskerk is de nota~is met zijn team al aardig ingewerkt, zodat er nu tijd is om een en ander een officiëe1 tintje te geven. Op vrijdag 12 mei a.s. om '\l'ier uur 'smiddags is iedere belangstellende welkom in gemeenschapshuis De Pas te He·e sch om na het openingswoord van de Burgemeester, Mevr. J.M. P .J. van Gorp-v.d . Ven, te luisteren naar de voordracht van de Nijmeegse notaris en Hoogleraar Prof. Mr. M. J.A. van Maurik, die onder het motto "Zorgen voor de dag van morgen • •• ", aandacht zal besteden aan o.a . het testament op de langstlevende; de overdracht van het huis op de kinderen; schenkingen aan (klein)kinderen, en de verzorging van de oude dag. Daarna is er nog gelegenheid, de notaris geluk te wensen met deze benoeming.


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

Official Service Dealer

~~ -- .iC <:::::

---~

~ //,

~

J

~

r-

,. ,.,.

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

-=-·~

G.J. VAN HEESCH

' t Is simpel om u te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969. fax: 04102·25028

Gewoon roen uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen

C.M. V.d. Doelen

M.J.M. V.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren Bou\Nbedrijf "BRODLJS" • • • •

NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

H eester se\Neg 29

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120. 23173

5386 KT Geffen

Tel. 0 4 1 0 2 - 2476 5

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

•W•l~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop

Nu ook een zool voor feest;es/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

* taxaties * hypotheken

* verzekeringen

Koude schotels van f 15,- fot f 45, ·

* sparen

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen * Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

* beleggersgiro * persoonlijke len ingen * privé-rekeningen

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 · Geffen

tel. 04 102 - 22531

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg l l

5386 KT Geffen

Tel.: 04102 -22684

fax: 04 10 2 -2 4795

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Fa miliedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van Juiste datum bi j geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepak ket bi j geboortekaarl ies. Ook voor copieer service kunt u b ii ons terecht.

Openingsti}dtn: Maandag woensdag donderdag 10.00 - 15.0011ur Dinsdag- en vrijdag 10.00- 13.00 uur 17.00 · 19.00 uur

ol l

en op afspraak.

D

VAN HEEsE MAKELAARou Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

tel.: 04102-23264

Kapsalon Dro1!isterU BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

KERS

PUtTWERKEN B.V. Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


[] BEZINNING en ONTSPANNING, dat heeft het jaarlijkse uitstapje van de K.V.O. en N.C.B , op tweede paasdag weer bewezen, gaan uitstekend samen. Dit jaar was het thema: "Grond onder mi jn voeten". Alle leden waren uitgenodigd om samen op de fiets (helaas door regen met auto's) naar de Abdij in Heeswijk te gaan . Voor de+ 50 leden die gehoor hadden gegeven aan deze uitnodiging had men 'n leuk programma in petto. Om 12.00 uur werden we hartelijk ontvangen door 'n Norbertijn in het Abdijhuis. De koffie stond natuurlijk klaar en na 'n korte inleiding kreeg men de gelegenheid 'n tentoonstelling te bezoeken over 'n stukje historie t.a.v. de Orde der Norbertijnen en hun leefgewoonten en hun doelstelling NU. Ook hebben we lekker door de tuin rond de Abdij gewandeld en de kassen bekeken. Inmiddels was het t i jd geworden voor de meegebrachte lunch en daarna was er nog 'n vragenrondje, waar gretig gebruik van werd gemaakt en heel verhelderend was. Als afsluiting was er 'n viering met zang en gebeden in de kerk van de Abdij, voorgegaan door pastoor Spijkers, die samen met leden van N.C.B. en K.V.O. in het thema "Grond onder mijn voeten" 'n duidelijke boodschap meegaf: zie de goedheid van het samenzijn van mensen en bedenk geen mooier geschenk dan voor een ander mens te zijn met 'n warm hart dat geborgenheid geeft en rust. Allemaal vonden ze het 'n gezellige maar vooral ook waardevolle dag die volgend jaar op 2e paasdag zeker weer 'n vervolg zal krijgen. Rest nog de organisatie, te weten Sjaan Korthout, W.v . d.Heuvel; T.v.d.Doelen en Ans van Bergen heel hartelijk te danken voor de fijne invulling van deze zo geslaagde dag. Een deelneemster.

DE PONYVRIENDJES VINKEL Met veel succes heeft ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel zondag 23 april j.l. deelgenomen aan het grote ponyconcours te Nuland. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Bij het afdelings dressuur voor viertallen behaalde wij de eerste prijs met 142 punten en de derde prijs met 125 punten, en de zes· de prijs met 116 punten. Dressur klasse M2 cat. E. Jinke Strik met Rocky Mountain 144 punten 22

Dressuur klasse Ml cat. E 2e prijs Irene v.d. Ven met Falcon 159 punt. Dressuur klasse L cat. D/E le prijs Mariek Smits met Kassandra 168 pnt, 6e prijs Margy v.d.Elzen met Flame 163 punt, Jelte Strik met Ivarno 153 punten Linda v.d. Broek met Jip 150 punten. Dressuur klasse B cat. D/E 3e prijs Jelte Strik met Kwinten 157 punten Ron Loeffen met Abner 158 punten Francien v. Kessel met El Maikel 151 punten Cheryl Kleijngeld met Olga 147 punten Linda Vaessen met Minika 146 punten Dressuur klasse L cat. C José v.d. Doelen met Mariska 156 punten Gerbert v.d. Ven met Lady 151 punten Nicky v. Veghel met Gwendolyn 144 punten Dressuur klasse B cat. A/B Gertjan v.d. Doelen met Sunquest 153 punten Tessa v.d. Ven met Sonja 149 punten Ponyspelen spel A le prijs Tessa v.d. Ven met Sonja 132 punte1 Ponyspelen spel B 6e orijs Gertjan v.d. Doelen met Sunquest 122 punten Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten en veel succes zondag 07 mei tijdens het ponyconcours te Mariaheide. Stepha

~ Ouderenwerk

~

!Geffen

FIETSEN Uit de onder de ouderen van Geffen gehouden enquête blijkt dat velen graag willen fietsen i n groepsverband. De bestuursleden Gerrit v.d. Rijt en Ton Jonkers zuLlen de organi satie van dergelijke tochten gaan verzorgen.

ZATERDAG 20 MEI a.s. willen wij de eerste tocht gaan houden. Vertrek om 13.30 uur van het Dorpsplein te Geffen terug om ongeveer 17.00 uur, Wij zullen een route uitzetten van ongeveer 30 km. Op de helft van de tocht houden we een koffiestop. Belangstellenden verwachten wij dus gaarne op 20 mei a.s. U behoeft u niet vooraf op te geven . Deze eerste keer beschouwen we als proef. Uw suggesties en/of op- of aanmerkingen, waardoor de organisatie verbeterd kan worden, horen wij gaarne van u. Deelname geschiedt geheel op eigen risico en op eigen kosten. WELKOM AAN ALLE DEELNEMERS Namens het bestuur Gerrit en Ton


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de KJein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

PEDICURE T. Ketelaars-'1. NistefrootJ

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V.

'1. Coothstraat 31

Geffen Tiel

Geffen "B' 04102 - 22041

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 • 13594

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

• BOUWMATERIALEN * HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreet 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

*

*

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines -1LJ:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 2 1313


WIJ LOPEN C C OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 1 05, Tel. 04120-34031 .

contactpersonen Geffen:

Mr.,\. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 • 25426 A.M . van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 • 22586

A CCOUNTA.NTS " OELASTINGAOVISEURS ~JURIS TEN

Kantoren fn: Alphen 8ened@n-L-,wc,n Berg en Dal Bladêl Boxmeer Breda Oeume Oie$sen Gemert Goes Helmond •s - Hertoge,nbosch Hulst M 1U N ijf'negen Oirschot Olstet"WIJk Oostburg Oosterhout Oss O uderlb09Ch Aoosendaa) ROQmaJen S int Qedenrod& Som oren Tilb urg Udon Valkenswaard V-Uhel Waalw,1k W onroij

DANK U WEL STICHTING CARNAVAL Ouderraad en team van Basisschool Aloysius danken het bestuur van de Stichting Carnaval voor de aan hen gegeven subsidie. Mede daardoor is het carnavalsfeest op school zeer geslaagd te noern6ID. De feestvreugde werd verhoogd door aanwezigheid van de dorpsprins en zijn adjudant. Ook hen willen wij op deze manier openlijk dankzeggen. Namens TEAM en OUDERRAAD P, Lammers 24

0KG NIEUWS wij Jrunnen terugkijken op een geslaagde eieractie. Langs deze weg willen wij fam. Meulepas, alle leden en ouders bedanken voor hun inzet tijdens deze actie. Tevens zijn wij_op zoek naar: - Iemand die tijdens de senioren wedstrijden (op zondag) bardienst wil draaien. - Iemand die regelmatig het clubgebouw schoonmaakt. voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: Nicolien Hendriks tel Brigitte van Heumen tel

25677 23589