Torenklanken 1995 - nr 01

Page 1

33e jaargang

..

I nummer 11

sekretariaat: redaktieadres·Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

januari 1995

n en

Molenstraat 16a, telefoon 04102 • 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 • 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

-~-~~--~•~•m~m•~~~~~~~

VAN DE REDAKTIE Aan onze vaste adverteerders: Dit is de eerste Torenklanken in 1995 met uw advertentie . Wilt u indien er iets niet in orde is met deze advertentie bellen naar 22243. Aan eventuele nieuwe adverteerders: Na het lezen van dit blad heeft u kunnen zien dat we nog een paar plaatsen over hebben. Heeft u interesse; bel dan ook 22243. Oproep: Aan alle clubs, instellingen, middenstanders of andere belanghebbenden. In 1995 willen wij beginnen met een aktiviteiten-kalender. Het is de bedoeling dat u uw planning van het gehele jaar aan ons doorgeeft. Dit ter voorkoming dat er meerdere aktiviteiten op een dag plaats vinden. Alvast bedankt. Planning Torenklanken: nr. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10 . ll.

12. 13 .

Kopy inleveren vóór:

Verschijnt op:

za. 2 januari za.21 januari za. 4 februari za.18 februari za . 4 maart za.18 maart za. 1 april za.15 april za.29 april za.13 mei za.27 mei za.10 juni vakantie-periode

18 1 15 1 15 29 12 26 10 24 7 21

januari 95 februari februari maart maart maart april april mei mei juni juni

WAARNEEMREGELING HUISARTSEN MAASDONK 1995: Huisartsenpraktijk "Geffen" Veldstraat 5, Geffen, tel: 21252 Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Huisartsenpraktijk "Nuland" He iweg 33, Nuland, tel: 21320 Huisartsen: M. Peeters J. Visscher·s Huisartsenpraktijk "Vinkel" Platanenstr. 9, Vinkel,tel: 23427 Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen. Avond- en nachtdiensten: van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur; alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak. Maandagavond: A.v. Heyningen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters. Weekenddiensten: van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefon ische afspraak: 7- 8 jan.95 Vinkel 14-15 jan.95 Geffen 21-22 jan.9$ Geffen 28-29 jan.95 Nuland Het jaaroverzicht volgt in de volgende Torenklanken .

1


............................. ............................

iii::;::ï:w:::::::::::

VAN TUIJL

::::::::::::::::::::::::::::

assurantieadviseurs ''"""

~

r

~

*

FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

*

AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* VERZEKERINGEN

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN ............................

ir;·:iw............ VAN TUIJL

~ ~ ............................ ::1.......1 makelaard.. IJ bv NVM ·····====: ....... .

:::::::::::::::::::::;;::♦:

::::::::::::::::::::::::::::

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D N BART 1

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102·21958 Postbus 37

Tel. 04102·21958 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebrujkte auto schade-taxatie en -reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens hel adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION ■ 11111111111111111

WIHABO DRUKKERIJ

Heesterseweg 11 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795

Voor al uw familie-, verenigings- en handelsdrukwerk. Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: za. 19.00u NULAND: za. 19.00u VINKEL: za . 17.30u

zo . 09.30u zo. 10.00u zo . 11.00u

De nacht duurt lang . Veel licht lijkt er niet te zijn. Van alle kanten ,van buitenaf en binnenuit, wordt ons gelovig-zijn op de proef gesteld. Om dit te kunnen uithouden is het belangrijk dat wij als geloofsgemeenschap bijtijds geld bijeen brengen om olie te kopen. Zonder olie blijft het vuur niet branden. Zonder geld kunnen wij maar moeilijk de vlam brandend houden. KERKBALANS PAR. MARIA MAGDALENA

LITURGISCHE KALENDER WO

4-1 19.00u '~ Avondmis

ZA

7-1 10.00u 19.00u

zo

8-1 09.30u

wo 11-1 19.00u

*

H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk) Viering met de Diaken mmv Gemengd Koor

*

Avondmis

ZA 14- 1 10.00u * H.Mis mmv Bejaardenkoor Woord/Com . dienst 19.00u

zo wo

15-1 09.30u

H.Mis mmv Gemengd Koor

18-1 19.00u ~" Avondmis

Kerkbalans '95: 8 -22 januari HOUDT DE VLAM BRANDEND "Wil de laatste het licht uitdoen?" Dit gevoel kan je bekruipen als het Sociaal Cultureel Planbureau voorspelt dat in het jaar 2020 nog maar een kwart van de Nederlanders zich tot een kerk bekent. De vorw ming van een paars kabinet lijkt tekenend voor de positie van christenen in onze samenleving. De christelijke inspiratie wordt in onze samenleving steeds minder zichtbaat Dat stemt zorgelijk. Zijn wij straks nog wel in staat ons geloof aan volgende generaties door te geven? Wat zal de voortgaande ontkerkelijking betekenen voor de humaniteit van de samenleving? Op de proef stellen Juist in deze t i jd zien we ons voor de taak gesteld de vlam brandend te houden. Het is als in de parabel van de tien vrouwen met de olielampen (Matteus 25). Vijf van hen dragen alleen een lamp, vijf andere hebben daarnaast ook voor kruiken met olie gezorgd Op het moment dat de bruidegom hen uitnodigt voor de bruiloft moeten de vijf zonder olie er nog snel op uit om brandstof te kopen. Ze komen voor het feest dus te laat.

Zoals elk j aar wordt U in 1995 weer de enveloppe voor de jaarlijkse Kerkbijdrage aangeboden. Voorheen kreeg U bij de enveloppe de volgende bijlagen; 1. de jaarlijkse brief van de Pastoor 2. de retourenveloppe 3. de deelnemerskaart 4. de machtiging 5. de acceptgiro In 1995 wordt hierin een wijziging aangebracht als volgt: 1. U krijgt de jaarlijkse brief van de Pastoor. 2 . de retourenveloppe 3. de EENMALIGE MACHTIGING Ter verduidelijking van deze wijziging:

a. de linkerstrook van de machtiging kan door U worden behouden. b. de EENMALIGE MACHTIGING; U vult het totaal bedrag per jaar dat U bijdraagt in, alsmede het GIRO- of BANK nummer. Dan kunt U rechts aangeven op welke wijze U wenst te betalen, INEENS per jaar met datum - HALFJAAR - KWARTAAL - OF MAAND. U maakt het betreffende vakje zwart . Deze machtiging deponeert U dan in de bus bij de RABOBANK ofwel op de PASTORIE . De inning van de bedragen wordt dan door ons, in de door U aangegeven wijze, via de telegiro verzorgd. Bij ineens in contanten, zien wij gaarne de naam bijgesloten door middel van de adresstrook. Te Uwer informatie heeft de KERKBALANS bijdrage over 1994 weer de f65.000,- overschreden . Tot slot wensen wij de hele gemeenschap van Geffen een voorspoedig 1995 . De Werkgroep Kerkbalans.

3


Onze adverteerders wensen u een succesvol 1995

AFBOUW

AA. '

V.O.F.Hanegraaf Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068

SCHOONHEIDSSALON

Café

MIRANDA BRUURMIJN

•t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

Slagttii Jo u.rmbtt TELEFOON 04102 - 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker!!


KARMELKRING OSS In de maanden januari t/m maart worden vanuit Karmelgroep Oss drie series avonden georganiseerd. - Van donderdag 26 januari t/m 23 februari (telkens op een donderdag) een viertal avon· den rond omgaan met crisissituaties, dit aan de hand van enkele psalmen. Tijd: 20 . 00 tot 22.00 uur; plaats; Hescheweg 65. - Van donderdag 2 maart t/m donderdag 30 maart: vijf avonden rond enkele mystieke teksten (teksten van Teresa van Avila, Jan van het Kruis en Etty Hillesum). Tijd; 20.00 tot 22.00 uur; plaats: Hescheweg 65. - Van vrijdag 10 maart t/m vrijdag 7 april: vijf avonden rond de vraag: hoe komen we, uitgaande van de eigentijdse ervaringen, op het spoor van de werkelijkheid die we aanduiden met het woordje "God". Tijd: 19,00 tot 21.00 uur: plaats Hescheweg 65. Opgave en verdere informatie: Gerhard Lenferink , karmeliet, Hescheweg 65; tel. 04120 - 34024. LEVENDE SYMBOLEN

op kamelen. In het verleden is het aantal koningen nogal eens gewisseld. Nu eens vond ~en dat het er twee waren, dan waren het er ,-,eer tw- alf. De westerse kerk hield het ten· slotte op drie, omdat dit overeen kwam met· de drie geschenken; wierook, goud en mirre. Geleidelijk aan hebben deze magiërs zelfs ~amen gekregen . CasparJ de jongste, bracht wierook alssymbool voor de goddelijkheid. De oude Melchior bracht goud, symbool voor het koningschap, en de zwarte Balthasar Óracht mirre, die de menselijkheid en de bitterheid van het kruis symboliseert. Gebruiken ronden driekoningen. Vroeger werd de aankomst van de drie koning· en bij de kerstal feestelijk gevierd , o.a. met het driekoningengebak. Hierin zaten een boon en een erwt verstopt . De man en vrouw die de peulvruchten in hun gebak aantroffen waren de verdere avond koning en koningin van het feest. Ook in onze tijd komen er weer oude gebruiken rond het driekoningenfeest in opmars, zoals het driekoningen zin gen door kleine kinderen en soms volwassenen die langs de deuren gaan en hun driekoningenlied(eren) ten gehore brengen .

DE DRIEKONINGEN In geen enkele kerk wordt de kerststal al meteen na Kerstmis opgeruimd. Want ook de driekoningen met hun kamelen en gevolg horen ook bij de kerstgroep. Toch is 6 januari pas het feest van de Driekoningen. Dit is de datum waarop de wijzen uit het Oosten de plaats van Jezus geboorte bereiken . Voor dit dilemma hadden wij vroeger een goede op· lossing; bij het opzetten van de kerststal werden de koningen op ruime afstand van de stal gezet en dagelijks zetten wij ze een stapje dichterbij. Zo bereikten ze precies 6 januari de stal en hoorden ze er toch met Kerstmis ook al bij. Nu nog blijft de kerststal en de kerstgroep bijna overal tot na het Driekoningenfeest staan en wordt dan weer voor een jaar opgeborgen. Een vloed van kamelen Er is echter iets vreemds met hen aan de hand; ze komen niet in het Nieuwe Testament voor. Matteus 2 spreekt van "magiërs, wijze mannen uit het Oosten". De versie dat het koningen zouden zijn is gebaseerd op Jesaja (60, 3-6) waar van Jeruzalem gezegd wordt: "Volkeren komen naar Uw licht, koningen naar de glans van Uw dageraad.( • . • ) Een vloed van kamelen zal Uw overdekken, dromedarissen van Midjan en Efa; alle bewoners komen uit Seba, met goud en wierook be laden" . Onder invloed van deze tekst zijn de magiës uit het Oosten in het kerstverhaal koningen geworden en komen ze aanrijden

DE REDAKTIE WENST U VEEL fSCHRIJF-J INSPIRATIE EN VEEL GELUK IN 1995 !

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 JAN. 1995

DE ROSMOLEN 52 5


Bruggen op het gemeentehuis.

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEI\.1EENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09. 00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKJNGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van 6

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09. 30 - 11. 30 uur, tel. 04102 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955 BEZORGING AFVAL WIJZER 1995 In de ¡laatste week van december 1994 is huisaan-huis de nieuwe afvalwijzer van de gemeente Maasdonk bezorgd. Een probleem hierbij vormen de huishoudens met een anti-reclame-sticker op de brievenbus. Het is helaas niet mogelijk gebleken ook hier de afvalwijzer te laten bezorgen. Wanneer u om die reden de afvalwijzer heeft gemist, kunt u deze gratis afhalen op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland.

TOERISTENKAART WORDT VERVANGEN DOOR EUROPESE IDENTITEITSKAART

Nieuwe reisdocumenten per 1-1-1995 Met ingang van 1 januari 1995 worden twee nieuwe reisdocumenten ingevoerd. Het paspoort komt in een geheel vernieuwde uitgave, en de toeristenkaart wordt vervangen door de Europese Identiteitskaart. In dit artikel leggen wij u in het kort uit wat er per 1 januari aanstaande gaat veranderen. De gang van zaken rond het paspoort blijft eigenlijk hetzelfde. Het paspoort heeft alleen een nieuw jasje gekregen en in het paspoort wordt een strook geprint, waarop in machineleesbare tekens een aantal van uw persoonlijke gegevens wordt weergegeven. Op die manier wordt controle bij grensposten veel eenvoudiger en kunnen reizige~sstromen sneller worden afgehandeld. Een paspoort blijft voorlopig f 80,50 kosten. De toeristenkaart verdwijnt. De bestaande toeristenkaarten en . paspoorten blijven gewoon geldig voor de duur waarvoor zij zijn afgegeven. Dit geldt ook voor de gemeentelijke identiteitskaart.


Nieuw, handig reisdocument In plaats van de toeristenkaart en de gemeentelijke identiteitskaart is per 1 januari een nieuwe identiteitskaart beschikbaar, die als legitimatiebewijs kan dienen in Nederland, en tegelijkertijd als reisdocument in de volgende Europese landen: Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland. ljsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland. De Europese Identiteitskaart (Europese ID-kaart) is vijf jaar geldig en moet dan worden vervangen. De Europese ID-kaart is een klein kaartje (105 x 74 mm), wat u gemakkelijk bij zich kunt dragen. De ID-kaart is voorzien van een doorzichtig folie, waardoor deze niet snel beschadigt. De Europese ID-kaart kostf 35 ,--.

Twee verschillende reisdocumenten voor één persoon mogelijk. Tot 1 januari 1995 mocht u maar een reisdocument bezitten. Dit verandert. Naast een paspoort, mag u ook (b.v. voor dagelijks gebruik als legitimatiebewijs) een ID-kaart aanvragen. Hetzelfde geldt voor kinderen. DeTC kunnen bijgeschreven zijn op het paspoort van de ouders en tegelijkertijd een eigen ID-kaart hebben. Bijschrijven van kinderen op het paspoort van de ouders en tegelijkertijd een eigen paspoort hebben kan niet. Het mag namelijk niet om hetzelfde soort reisdocument gaan. Wijzigingen in het paspoort U mag zelf geen wijzigingen aanbrengen in het paspoort. Het wordt daardoor ongeldig. U kunt tussentijds alleen op de afdeling bevolking van uw gemeente uw woonplaats en lichaamslengte laten veranderen. Verder kunt u kinderen in een bestaand paspoort laten bijschrijven. Een handtekening van beide ouders op de aanvraag is hiervoor een vereiste. Voor het aanbrengen van wijzigingen of het bijschrijven van kinderen worden kosten in rekening gebracht. Op de Europese ID-kaart kunnen geen wijzigingen of toevoegingen worden aangebracht. Diefstal of vermissing Wanneer uw reisdocument is gestolen of zoekgeraakt, moet u dit zo snel mogelijk melden bij de politie of het gemeentehuis. (In het buitenland moet u hiervoor naar de politie, de ambassade of het consulaat.)

Laat een proces-verbaal opmaken of vul op het gemeentehuis een verklaring van vermissing in, wanneer het om een niet meer geldig reisdocument gaat. Uw gestolen of vermiste reisdocument wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen. Het mag later, als het wordt teruggevonden, nooit meer worden gebruikt. U moet rekening houden met extra administratiekosten bij de aanvraag van een nieuw reisdocument.

Aanvragen Reisdocumenten moeten persoonlijk worden aangevraagd en u kunt wachten terwijl het reisdocument voor u in orde wordt gemaakt. U moet uw oude reisdocument meebrengen en twee recente gelijke pasfoto's van goede kwaliteit. De aanvrager van een reisdocument moet zich altijd kunnen legitimeren. Bij het ontbreken van een identiteitsbewijs wordt door de gemeente een nader onderzoek ingesteld. Voor het aanvragen van een paspoort is voor kinderen tot 18 jaar toestemming nodig van beide ouders/voogden en voor een Europese ID-kaart tot 12 jaar. Bijschrijving van kinderen in een paspoort van de ouders is mogelijk tot 16 jaar, wanneer de aanvraag is ondertekend door de andere ouder. Vragen Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling bevolking van het gemeentehuis. In het gemeentehuis zijn ook diverse folders beschikbaar over dit onderwerp.

TROUWEN MET EEN AMBTENAAR IN TOGA Op verzoek van veel aanstaande bruidsparen is besloten, dat het in Maasdonk in de toekomst mogelijk is het huwelijk te laten sluiten door een ambtenaar gekleed in toga. De gemeente maasdonk heeft hiervoor een tweetal donkerblauwe toga's aangeschaft. Wanneer een aanstaand bruidspaar aangeeft hier prijs op te stellen, zal het met ingang van 1 januari 1995 mogelijk zijn, dat de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand tijdens de huwelijksvoltrekking gekleed gaat in een toga. Op het moment dat een aanstaand bruidspaar komt aantekenen zal naar de voorkeur in deze worden gevraagd. Wij hopen hiermee tegemoet te komen aan de vele wensen die in deze kenbaar zijn gemaakt. 7


-,

een

</{ene J:JJferpen <Passe-<Partout Carli <l3ongers Clair <1Je $lierefluiters

presentatie : an Zondag 15 januari 1 . ĂŤntree f 4. 00 kinderen


rnm-gov~rs

ver. zezzn~ ers _- ~ --- ·

e

~ -.

<i)e Chickendales </{oelie en z'n broelie Vtgu 1'als Marja 1'. cXrei j <PaulJianenberg

[:

,an avenstezn

95 -aanl:)ang 14.00 uur

gratis

9


STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS GEFFEN Aanmelding leerlingen Geffense basisscholen schooljaar '95-'96. De ouders/verzorgers van die kinderen die tussen 1 april '95 en 31 maart '96 vier jaar worden, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor één van de Geffense basisscholen. De ouders van deze kinderen die momenteel peuterspeelzaal "De Paddestoel" bezoeken, ontvangen een informatieboekje van het schoolbestuur over het basisonderwijs in Geffen. Andere ouders met kinderen uit de bovengenoemde leeftijdsgroep, die geen informatieboekje ontvangen, verzoeken wij contact op te nemen met één van de basisscholen. U ontvangt dan dit boekje alsnog. U begrijpt dat deze schriftelijke informatie beslist onvoldoende is om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze. Vandaar dat u bij deze wordt uitgenodigd voor de open dagen: DE MARIASCHOOL VERWACHT BELANGSTELLENDEN OP DONDERDAG 19 JANUARI. DE ALOYSIUSSCHOOL HEEFT HAAR OPEN DAG OP DINSDAG 24 JANUARI. (Zie voor verdere informatie elders in dit blad) Om praktische redenen kozen ouders in het verleden voor één school voor hun gezinsleden . Ouders die al een kind in Geffen op schoolhebben hoeven daarom niet opnieuw te kiezen. Hun vierjarig kind wordt geplaatst op de school van hun eerdere keuze.

MARIASCH □□ L 19 januari 1995 OPEN DAG MARIASCHOOL Aan de ouders/verzorgers van kinderen die 4 jaar worden en andere belangstellenden. Binnenkort komt u als ouder/verzorger van een kind dat 4 jaar wordt, voor de keuze te staan een basisschool te kiezen waar uw kind de komende acht jaar het onderwij s zal gaan volgen. Om u te helpen een verantwoorde keuze te maken voor uw kind houden wij op donderdag 19 januari 1995 een OPEN DAG. Tussen 9.30 uur - 11.45 uur en 13.30 uur 15 . 15 uur staan de dturen van de MARIASCHOOI voor u open en bent u van harte welkom!! Op deze dag willen wij u nader informeren over de werkwijze en onderwijsopvattingen van de Mariaschool. Ook willen wij op deze dag proberen u een stukje van de sfeer van onze school te laten proeven. Dit alles bieden wij u aan middels - een dia-klankbeeld over de school - een informatieboekje met o.a. foto's; informatieboekje etc . - informatie vanuit de ouderraad - rondleiding door het schoolgebouw . Bij uw bezoek aan de s chool kunt u alle tijd nemen om u grondig te laten informeren omdat wij voor een passende kinderopvang hebben gezorgd! ! Daarom graag tot ziens op donderdag 19 januari 1995. Schoolteam Mariaschool.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hans van Dijk, directeur Mariaschool, Kloosterstraat 4, 5386 AS Geffen, tel. 0410222253. Lilian Coppens, ouder Mariaschool, tel. 04102-22200. Jan Heymans, directeur Aloysiusschool, H.Schoutenstraat 1, 5386 BC Geffen, tel. 04102-21725. Leon Pouls, ouder Aloysiusschool, tel. 04102-25113 .

10

UITNODIGING OPEN DAG ALOYSIUSSCHOOL Op dinsdag 24 januari 1995 kunt u, zoals ieder jaar, de schoolactiviteiten weer van nabij komen bekijken. Eeen unieke kans om eens een gewone schooldag op onze school mee te maken . Dit jaar hebben we de opzet van de open dag enigszins veranderd: * Om de ouders die dit jaar de schoolkeuze voor hun kind moeten maken beter te kunnen informeren over onze uitgangspunten en werkwijzen * om de toeloop van belangstellenden, m.n. in de onderbouwgroepen beter te kunnen verwerken.


Ouders die voor hun kind dit jaar de schoolkeuze moeten maken nodigen wij uit in; èe voormiddag. Indien uw kind de peuterspeelzaal bezoekt ontvangt u van ons hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging. Onder het genot van een kopje koffie zal de directeur. dhr Jan Heijmans, voor deze ouders om 09.00 uur en om 09.45 uur in twee groepen een uiteenzetting geven over het basisonderwijs zoals dat op onze school verzorgd wordt. Aansluitend kunnen zij met hun peuter de kleutergroepen en eventueel ook de andere groepen bezoeken. De ouders van onze kleuters verwachten wij in de namiddag vanaf 13.15 uur. Ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8 en andere belangstellenden kunnen terecht vanaf 10.30 uur. Op deze dag proberen wij u een zo compleet mogelijk beeld van de Aloysiusschool te geven. Naast veel informatie en een bezoek aan de groepen kunt u in de hal b.v. ook kennismaken met vertegenwoordigers van ouderraad of MR, fotoboeken en video-opnamen van buitenschoolse activiteiten en speciale evenementen bekijken, of de expositie van werk van onze leerlingen bewonderen. Door leden van de ouderraad wordt er voor kinderopvang gezorgd, zodat u ongestoord veel indrukken op kunt doen.

DE PETER VAN LENT COUPE Na Hans Reuvers, Perry Maasacker, Rien van Bergen, Piet van Griensven en Tonnie Ruijs die dit seizoen in het Osse district c.q. gewestelijk al de nodige successen boekten, was deze keer Henk van Os die de meest stalen zenuwen had. Onder grote belangstelling werd voor de lOe maal de "Peter van Lent" coupe gespeeld in ons clubhuis "'t Bergje". Vijf mannen en een drietal "vrouwvolk" kregen in 3 dagen 7 partijen voor hun kiezen. Er werd fel maar fair gestreden op onze : twee splinternieuwe Wilhelminabiljarts. Uiteindelijk kwamen onze N.G.G. mannen Henk en Jas beiden op het ereschavot terecht! Peter van Lent himself leefde 3 volle dagen met de deelnemers mee en werd na afloop nog in de bloemetjes gezet. Traditioneel was de koffietafel van Toos weer van uitstekende kwaliteit, dit gold ook voor de zult en de ijstaarten van Jo. Mede dankzij onze wedstrijdleider Rien van Bergen was het toernooi vlot en sportief verlopen . Op naar de 11e editie. Eindstand: 1 Henk van Os 2 Piet van Zantvoort 3 Jas van Lieverloo 4 Ine Jansen 5 Jo van Amstel 6 Corrie Noorman 7 Lenie van Hassel 8 Martin Westerlaken

W.P. 12 10 9 8¡ 6 6 3

2

GEM. 2.08 1. 78 ,1.43 1.42 1.76 1. 71 1.12 1.68

H.S. 21 10 10 9 10 13 13

16

Bestuur N.G .G.

Tot ziens op dinsdag 24 januari. Team Aloysiusschool.

*******************************************

EHBO Nieuws van de EHBO vereniging Allereerst wenst het bestuur van de EHBO vere~1g1ng iedereen een heel gezond en gelukkig 1995 toe. In het bijzonder voor onze EHBO leden een goed samenwerkings jaar. Laatste kans om uw diploma te halen want op 11 j anuari 1995 start onze nieuwe EHBO cursus. Er zijn nog enkele plaatsen vrij . Heeft u interesse dan kunt u zich voor deze cursus nog opgeven tot 10 januari bij de heer Henk van Dinther, Pater v.d.Elzenstr30 te Geffen tel. 23515. Groetjes LG.

DE REISDUIF GEFFEN Langs deze weg willen wij de sponsors, schenkers van prijzen en duivenbonnen en de kopers van de bonnen harteli jk danken voor de zeer geslaagde tentoonstelling . Uitslag Maasdonktentoonstelling in clubhuis de Gouden Leeuw. 1. M.v.d .Heuvel - Arkduif, prijs - mountain bike. 2. M.J.v. Bergen - Reisduif, prijs - stereo toren. 3. G. Savelkouls - Reisduif, prijs - magnetron. 4 . W.Kop - Reisduif, prijs - magnetron. 5 . J.Schutjens - Postduif, prijd - elektrische grasmachine. 6 . W.v.Nistelrooy - Reisduif, prijs - radio 7. G.B.v.d . Boogaart - Sproetkop, prijs fototoestel. 8. G.Gloudemans - Reisduif, prijs - 2 zakken duivenvoer. 9. M.v.Zandvoort - Reisduif, prijs - 2 zaklen duivenvoer. 10. E.v.d.Heuvel - Postduif, prijs - 2 zakken duivenvoer. ~


Apotheek Geffen-Nuland B.V. Mw. Drs. MJ.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48, 5386 AN Geffen Tel. 04/02-24699 • Fax 04/02-24499

Bank: Rabobank nr. 17.04.74.577 Postbanknr. v.d. bank I074951

MEER INFORMATIE OP HET APOTHEEKETIKET Apotheek Geffen - Nuland is begonnen met een uniek stukje voorlichting. Met behulp van de apotheekcomputer is het mogelijk om op het etiket af te drukken waar uw geneesmiddel voor bedoeld is. Dit idee is ontstaan toen een apotheker enkele jaren geleden opmerkte dat op de naar de apotheek teruggebrachte medicijnen vaak opmerkingen bijgeschreven waren, zoals "HOOFDPIJN", "KRAMP", "HART", "SLAAP", etc. Ook bij het afhalen in de apotheek werd vaak gevraagd naar de plastabletten of de suikertabletten. Met deze nieuwe service van de apotheek kan meteen gecontroleerd worden of dat wel klopt. Ook vergissingen bij het innemen thuis kunnen op deze manier worden voorkomen, omdat nu immers de werking op het doosje vermeld staat. Zo zal voortaan b.v. op een doosje met tabletten paracetamol ** PIJN OF KOORTS >!<* staan. Het unieke van dit systeem is dat rekening gehouden wordt met de ziektes van de betreffende persoon. Zo kan bij een middel dat bij meerdere ziektebeelden gebruikt wordt, bij de ene persoon een andere tekst op het etiket komen te staan dan bij een ander. Bijvoorbeeld "HARTKLOPPINGEN" of "BLOEDDRUK". Dankzij de goede samenwerking met de huisartsen, kan per persoon op die manier de vermelding op het etiket worden aangepast. Wij hopen dat door deze extra regel op het etiket de mensen i n meer gevalllen begrijpen welk geneesmiddel nou precies waarvoor dient. Dat kan de kwaliteit alleen maar ver hogen. En dat is iets waar uw apotheek voortdurend mee bezig is.

*******************************************

Op verzoek van de Alzheimer Vereniging afdeling Maasland organiseert het RIGOM voor familieleden en andere direct betrokkenen, van dementerenden een zestal bijeenkomsten over OMGAAN MET DEMENTERENDEN 12

De bedoeling van deze bijeenkomsten is om informatie te geven over dementie aan familieleden en andere direct betrokkenen, deze met elkaar in contact te brengen, ervaringen uit te wisselen en elkaar ondersteuning te geven. De begeleiding gebeurt door ervaren mensen. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: - Wat is dementie? - Hoe ga je ermee om? - Hoe verwerk je je verdriet? Startdatum Bijeenkomsten : Tijd Plaats

31 januari 6 keer om de 14 dagen Dinsdagmiddag 13.30-15 . 30u RIGOM, Anton Jurgenshuis Schadewijkstr. 6 te Oss f24,-

Kosten Informatie en aanmelding: RIGOM Schadewijkstr . 6 5348 BC, tel. 04120-33043

*******************************************

L E D ENRAAD KRU I S VE RE NIG I NG GEFFE N "KON IK MAAR SLAPEN" De Ledenraad van de Kruisvereniging Geffen organiseert in de maanden februari/maart de cursus: "SLAPEN KUN JE LEREN" met informatie over slapen, slaapritme, slaapmiddelen en leren ontspannen. Ook kan men ervaringen uitwisselen betreffende slapen en slapeloosheid. . Deze cursus is geschikt voor mensen die voor hun gevoel slecht slapen en voor mensen die regelmatig slaapmiddelen gebruiken. De cur sus wordt gegeven door Mw. Ria van Dijk welke deze cursus al enige jaren in diverse plaatsen met veel succes heeft gege ven. Deze cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op de donderdag- avonden: 2-9- 16-23 februari en 9-16-23 en 30 maart en wordt gegeven in zaal "het Oude Klooster" te Geffen telkens van 20.00 uur tot 22.00 uur. De kosten voor deze cursus bedragen f95,(inclusief het cursusboek en koffie). Voor meer informatie kunt u bellen met Mw. Ria van Dijk, tel. 04130-41743. U kunt zich o.pgeven voor deze cursus bi j: Nellie v.d.Hurk, Thijmstraat 6, Geffen tel. 21673. Ledenr aad Kruisvereniging Geffen.

*******************************************


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

Official Service Dealer

' c,,

~ ···~ '1é. / ----~ ,:;:;

-:7-/2 r----

Automobielbedrijf

~-~

'\\~

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om u te verzekeren van een goed advies. Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioenen.

Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO:

* Verkoop • Onderhoud

C.M. V.d. Doelen Telefoon: (04192) 13018

M.J.M. V.d. Akker Telefoon: (04102) 23144

* A.P.K. • Wasserette • Schade reparatie

BRANDSTOF: * Diesel * Euro loodvrij * Super * LPG

meer verstand van verzekeren

Bouvvbedrijf "BRODUS" • • • •

NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 {Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Heesterse\Neg 29 5386 KT Geffen Tel. 041 02 - 24765

•Wil@t SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken

Nu ook een zool voor feestiesl kinderfeestjes van 50 tot 60 personen

* verzekeringen

Kor.ide schotels van f 15, - tot f 45, -

* sparen

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

D

JO VAN DE BERGH Veldstroot 14 - Geffen tel.04 102 - 22531

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en vrijdag 10.00- 13.00 uur 17.00 - 19.00 uur en op afspraak.

ol l

Hier kan uw advertentie geplaatst worden

vAN HEEsE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

tel.: 04102-23264

Kapsalon Droiisterii BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten PaPendük 13 tel. 21559

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

ERS

'ERKEN B.V. -Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. 04102-22981

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. 04102-22189


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD BrabantNoordoost. Dit kan elke maandag en donderdag van 15.30 uur tot 16.30 uur. tel.: 04120 - 60258

Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant-Noordoost PERSBERICHT PERSBERICHT

PONYVRIENDJES VINKEL PERSBERICHT

VACCINATIE-CAMPAGNE VAN GGD BRABANT-NOORDOOST IN REGIO OSS. De GGD Brabant Noordoost verzorgt de vaccinatie campagne voor de 9-jarige kinderen in de regio Oss. In de maanden januari, februari en maart 1995 starten de medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg met het vaccineren van de kinderen geboren in 1986. In de regio Oss zullen in de gemeenten Oss, Ravenstein, Lith Maasdonk en in de plaatsen Berghem, Megen en Heesch inentingen plaatsvinden in het wijkgebouw of een andere centrale plaats in de gemeente . DTP- en BMR-inentingen op 9-jarige leef~iid Als baby en kleuter wordt een kind ingeent . Op 9-jarige leeftijd krijgt het kind de laatste DTP- en BMR prikken. DTP staat voor Difterie, Tetanus en Polio. BMR staat voor Bof, Mazelen en Rode hond . De inentingen geven het kind bescherming tegen deze ziekten. Ook als het kind ĂŠĂŠn van deze ziekten heeft doorgemaakt, is inenting nuttig. Het krijgt een grotere weerstand tegen deze ziekten. Ieder kind heeft recht op deze inentingen en er zijn geen kosten aan verbonden. Oproepkaart en inentingsboekje. De ouders/verzorgers van het kind krijgen een oproepkaart en een informatiefolder thuis gestuurd. Op de oproepkaart staat vermeld waar en wanneer u met uw kind verwacht wordt. De informatiefolder bevat achtergrondinformatie over de DTP- en BMR-inentingen. Hierin staat ook vermeld wanneer uitstel van de inentingen noodzakelijk is en wat de ouders/verzorgers kunnen doen bij reakties/bijwerkingen op de inentingen . De ouders/verzorgers (van het kind die voor vaccineren komt) worden verzocht de oproepkaart en het inentingsboekje mee te brengen en zich op het afgesproken tijdstip te melden. 14

Zondag 18 december hebben zeven ruiters en amazone's van onze ponyclub aan de KAMPIOEN SCHAPPEN van KRING DEN BOSCH deelgenomen. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Klasse B cat C 3e prijs Marjan van Kessel met Oscar 244 pt Se prijs Nicky van Veghel met Gwendolyn 241 punten. Klasse L1 cat C 4e prijs Gerbert van de Ven met Lady 246 p Klasse 12 cat A/B 4e prijs Nicky van Veghel met Olivia 228 p Klasse B cat D/E 13e prijs Linda van de Broek met Jip 227 p Klasse 12 cat D/E 6e prijs Marieke Smits met Kassandra 237 p Klasse 11Margy cat D/E 3e pri js van de Elzen met Flame 250P Op zondag 11 december zijn Nicky van Veghel met Olivia en Irene van de Ven met Falcon gaan springen in de Manege de Molenheide te Schijndel . Nicky van Veghel behaalde met Olivia de eerste prijs en Irene van de Ven met Flacon nam twee balken mee in de Barage en viel juist buiten de prijzen. Wel mogen Irene van de Ven en Nicky van Veghel met hun pony's deelnemen aan de N.C.B. KAMPIOENSCHAPPEN SPRINGEN te Wanroij op 7 en 8 januari 1995. Allemaal van harte proficiat en veel succes STEPHA.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

PEDICURE

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

T. Ketelaars-il. NistefroolJ tl, Coothstraat 31

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 • 13594

Tiel

Geffen 'tr 0t, 102 - 22041

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * IJZERWAREN * TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

* BOUWMATERIALEN * HANG- EN SLUITWERK * TUIN• EN LANDBOUWZADEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

*

wij kunnen voor U verzorgen

*

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B . -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders groenvoorz1en Ingen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines ..ïl:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen -Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal t erzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120-34031.

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

..A13~ ACCOUNTANTS . BELASTINGADVISEURS -JURISTEN

Kantoren fn: Alphen Beneden- Leeuwen 8erg en Dal Bladel Boxmeer Breda Deurne Diessen Gemert Goes Helmond ·s-Hertogenbosch Hulst Mill Nijmegen Oirscho1 Oisterwijk Oostbutg Ooster'hout Oss Oudenbosch Roosendaal Rosmalen Sint O&det"u'ode Some,ren lllburg Uden Vti.1kcnow~rd Veghel Waatwijk WanrOlj

WIE WAT WANNEER JANUARI 4

6 6

7

11 12 17 16

Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag Bonkelaar 14.00- 16.00 uur Einde Kerstvakantie KVO, Toneeluitvoering KVO/NCB, 'Amor richt zijn pijlen zelf', zaal Govers 20 .00 uur Buurtver. de Vier Winden, lampionnenoptocht met receptie 17 . 00 uur KVO, jaarvergadering KVO KVB, jaarvergadering, 20 .00 uur De Gouden Leeuw Buurtver. de Vier Winden, kaartavond café 't Haasje 20.00 uur

19

25 27 29 31

KPJ, oud papier ophaalroute 1 KVO, themaavond: vrouw en milieu KPJ, '->UG papier ophaalroute 2 Groot Carnavalsbal zaal 't Haasje, 18.00 uur Buurtver. de Vier Winden, bingoavond café 't Haasje 20.00 uur

FEBRUARI 2 14 16 24 24 25 25 26

KVB, presentatie- avond BGV , KVB,KVO. Buurtver. de Vier Winden, kaartavond café 't Haasje 20.00 uur KPJ, oud papier ophaalroute 1 KPJ, oud papier ophaalroute 2 Wagenbouwfeest café ' t Haasje 20. 00 u. t/m 28 Carnaval Openingsbal 't Haasje 20.00 uur Optochtbal 't Haasje 15.00 uur