Torenklanken 1994 - nr 09

Page 1

32e jaargang

I

nummer 9

1

april 1994

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

KONINGINNEDAG 30 APRIL Noodcomité Koninginnedag Geffen nodigt alle inwoners uit om de verjaardag van Koningin

BEAï RI X te vieren. PROGRAMMA-OVERZICHT 11 . 00 uur Optocht kinderen 11.30 uur Aubade, ontvangst en huldiging op het gemeentehuis. 12 .00 uur Concert W. I.K. tot 13.00 uur. 12.00 15.30 uur I ndien voldoende vrijwilligers bereid gevonden worden hun medewerking te verlenen: KINDERSPELEN op het gemeentehuisplein. 12.00 - 15.00 uur Puzzeltocht door het dorp voor iedereen. Het noodcomité roept vrijwilligers op zich voor medewerking aan uitvoering aktiviteiten Koninginnedag t e melden op tel.nr.: 24779 of 24087. PROGRAMMA 1. 11.00 uur - Optocht kinderen met versierde fie t sjes, karren, bolderwagens. Vooraf trekt muziekvereniging W.I.K. door het dorp om u mee te nemen, op te roepen deel te nemen aan het feest. Om 10. 30 uur worden de kinderen op het gemeentehuisplein verwacht. I n verschillende leeftijdsgroepen worden de kinderen beoordeeld. Prijsjes zijn daarvoor beschikbaar gesteld. 2. 11 . 30 uur - Ontvangst op het gemeentehuis door burgemeester en genodigden. Aubade door W.I.K . Toespraak door de burgemeester. "Wilhelmus". Prijsuitreiking.

3 . 12.00 - 13 .00 uur - Concert W.I.K. van vol doende medewerking van vrijwilligers, kinderspelen op het gemeentehui splein voor alle ki nderen tot groep 7. De kinderen krijgen een de.e lnemerskaart op de scholen. Alle jonge kinderen kunnen meedoen. Door het meedoen aan de spelletjes kunnen de ki ndere n de volgende verrassingen ver dienen: Pannekoek, ranja, worstjes , chips en s i naasappel. De ki nderspelen begi nnen om 12.00 uur en eindigen om 15 . 30 uur. 5. Wandel - puzzel tocht door het dorp voor de kinder en van groep 7 en 8 en a l le ouderen. Het is zeer interessant om aan deze wandel- puzzeltocht deel te nemen . Mooie prijzen zijn er t e verdienen.

4. Onder voorbehoud


~,<~~_{ ;:;~ ~~ JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

~"°""~

Beddenspecïoo1zoo1c storFeert1erii

~!

gp

~Y.IU Runrotstraat 25 Geffen 04102 - 2 28 52

lJTTEt,; 0/l M,i,ir î!T1fN oP MAAT

~tfor~ ·---

r------ '"f;jtfor . _,

Verantwoord zitten?

Sportief en exclusief Merken van o.a. 'Pepe, Lemon and Soda, Bi Ya Doo, JF.K., &öl, Schnizler, 'Ragazzi Kinderondergoed, sokken

Tot ziens!

De koffie st,aat klaar! Maandag gesloten

Cs maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistefroOIJ 1/. Coothstraat 31

Geffen

fl' Ot, 102. 2201, 1

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogttii Jo u.ünbtt

m•

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267 ~

-.....

flll/l

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO\ ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

*

* * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten

Rijwielen Taxi Benzines _JCI:'J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen -Tel. 21313


MENS ONDER DE MENSEN Als Tonnie Jansen zijn vader gaat vertellen dat ik er ben, hoor 1k hem door de gang aan komen: "Eens kijken of ik de jonge dame ken!" Dit is al meteen een typerende opmerking voor Wim Jansen, rijwielhandelaar en taxichauffeur in Geffen. De rasechte Geffenaar schroomt namelijk niet na te gaan of je voorvaderen hem bekend zijn. En inderdaad, Wim kent vele (oud) Geffenaren. Maar andersom is dat ook zo, vele oude en huidige inwoners van ons dorp kent de handelaar Wim. Al in 1946 begint Wim als zelfstandige. Nadat hij enkele jaren als smidsknecht bij Wim van Erp heeft gewerkt, maakt hij de sprong in het diepe en begint als handelaar in ijzerwaren. In zijn winkel is van alles te koop: kachels en wasmachines maar ook spijkers en gaas. Het klinkt mis~chien gek, maar de eerste jaren heeft Wim meer werk met het inkopen van zijn goederen dan met de verkoop. Zo net na de oorlog zijn de spullen immers schaars en de mensen moeten helemaal opnieuw beginnen . Verkopen gaat dus vlug, inkopen wat minder snel. In 1948 kan Wim het pand aan Kerkstraat 11 kopen van Herman Schouten. En een jaar later volgt nog een grote gebeurtenis: Wi~ trouwt zijn Marietje Wagemakers. Dan b~gint alles te lopen: De rijwielen-en bromfietsen zaak breidt zich uit, in 1956 komt het taxi bedrijf erbij en in 1960 de benzinepomp. Het taxibedrijf had in de jaren 60 en beginjaren 70 een grote opdrachtgever aan het confectie-atelier van Herman en Wim Schouten. De dames uit de omliggende dorpen werden door Jansen dagelijks opgehaald en 's avonds weer naar huis gebracht. Wim en Marietje krijgen 4 kinderen: De zonen Hans, Tonnie en Wim en dochter Drea. Wim is het werk na al die jaren nog steeds niet beu. Hij is naar eigen zeggen graag "mens onder de mensen in Geffen" en geniet

van de gesprekken die hi j voer t met zij n klanten . Dat is iets wat volgens zijn ze5-. gen in al die jaren ook niet veranderd is. De mensen hebben volgens Wim echt nog wel tijd voor een praatje. " Het grootste verschil met vroeger is dat de mensen nu meteen betalen. Vroeger moest ik alles opschrijven, Soms maanden lang. En dan moest ik nog vaak naar de klanten toe om het geld beetje bij beetje bij elkaar te krijgen". Het taxichauffeur zijn i s wel erg veranderd, "Vroeger was ik dagen weg met mijn klanten, Nu is het altijd wegbrengen en weer ophalen. Vroeger kwam het ook geregeld voor dat ik op mijn klant moest wachten. Daarom heb ik tijdens vei lingen váak afgeroepen". Wim vindt het berijden van de jeugd niet altijd plezierig. Zijn zoon Tonnie daarentegen, die al weer jaren in het bedrijf werkt, vindt dat rijden van de discogangers heel gezellig en heeft over de meeste jongeren niets te klagen. Als ik Wim om een leuk voorval vraag, komt hij met het volgende verhaal op de proppen: "Op een gegeven moment ging ik in het kloos ter de schoorsteen vegen, samen met 'Harrie ke van de zusters'. Ik maakte het luik open en vroeg aan Harrieke of ik kon beginnen . Dat kon. Maar toen ik het gewicht op de stop liet vallen, bleek er een man onder de kachel te zitten en die had toen een gezicht zo zwart, zo zwart ••• • • " Mens onder de mensen in Geffen. Dat is Wim ook altijd geweest in zijn schaarse vrije tijd. Hij heeft 30 jaar lang bij het koor gezongen, hij heeft in het Oranjecomité gezeten en als vrijwillige brandweerman ging hij 30 jaar lang met "duvel s geweld door de kattepad". Wim, mede namens Torenklanken, zie ik je graag snel terug voor een gesprek over Grad Pot, Janus d'n Beer, meneer "De Gast" en al die andere rasechte Geffenaren. Red.: Anita


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: • Verkoop • Onderhoud

• A.P.K. • Wasserette • Schade reparatie

BRANDSTOF: • Diesel • Euro loodvrij • Super • LPG

eventueel plaatsen

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2, ' 5386 LO Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

Bou\Nbedrijf "BRODUS • NIEUWBOUW • ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, ~

11

5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax04102-25963

SNACKBAR

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heesterse\Neg 28

5386 KT Geffen

1~11~1 SPAARBANK

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zaal voor feestjes/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen

Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

* aan-jverkoop * taxaties * hypotheken

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

JO VAN DE BERGH Veldstraot 14 - Geffen tel. 04102 - 2253 1 Broekstraat 13

* verzekeringen

Tel. 23633

* sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingsti;den: Maandag t/m vrijdag: 10.00- 15.00 uur Dimdag- en vri;dagavond: 17.00 - 19. 00 uur en op afspraak.

ol l ■

D

stadhouders . .

groenvoorz1en1ngen vAN HEEsE MAKELAARou ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tet.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS * GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


HEEMKUNDEVERENIGING 11 11 VLADERACK DODENHERDENKING 4 MEI: - Op woensdag 4 mei aanstaande wordt er wederom door de Heemkundewerkgroep "Vladerack" in samenwerking met de gemeente Maasdonk, pastoor Spijkers en Fanfare WIK de jaarlijkse dodenherdenking voor de gevallenen gedurende de oorlogsjaren 1940-1945 georganiseerd . Evenals voorafgaande jaren zullen onze Geffense slachtoffers in het bijzonder worden herdacht. Wij hopen op een grote opkomst vanuit onze Geffense gemeenschap. Het draaiboek luidt als volgt: - 19.15 uur: Gebedsdienst in onze parochiekerk Maria Magdalena. - 19.45 uur: Stille tocht onder begeleiding van WIK vanui t onze kerk naar het vrijhèids/herdenkingsmonument bij de kruising Veldstraat/Lambertusstraat. - 19.55 uur: Kranslegging door gemeentebestuur, parochiebestuur en Heemkundewerkgroep. - 20 .00 uur: Twee minuten stilte ter nagedachtenis. - 20.02 uur: Iedere belangstellende wordt in de gelegenheid gesteld bloemen bij het monument neer te leggen. - 20.05 uur: Fanfare WIK speelt het Wilhelmus, daarna wordt de bijeenkomst in stilte ontbonden. 50 JAAR BEVRIJDING: In oktober 1994 is het officieel 50 jaar geleden, dat de voormalige zelfstandige gemeente Geffen bevrijd is geworden van de toenmalige Duitse overheersing. In officiÍle documenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt melding gemaakt van het feit, dat Geffen in december 1944 is bevrijd. Heemkundewerkgroep "VLaderack" wil dit historisch feit op een special e manier herdenken. Het ligt in de bedoeling om hierover in de week van 19 oktober een tentoonstelling in te richten. Daarbij zouden wij uw medewerking van harte op prijs stellen. Als u in bezit bent van materiaal uit de tweede wereldoorlog in zijn algemeenheid of specifiek betrekking hebbende op Geffen of de regio zouden wij dit gaarne van u tijdelijk in bruikleen willen hebben. Wij denken hierbij onder andere aan: fotomateriaal, legitimatiebewijzen, bonnenboekjes, kledingstukken etc. etc.

Voor informatie kunt u terecht bij onze bestuursleden C. van Wanrooij (tel. 22106) en J. van Wanrooij (tel. 22283) en bij ons lid C. van de Rijt (tel. 21363). PERMANENTE WISSELTENTOONSTELLING: De laatste tentoonstellingsdag wordt gehouden op zondag 24 april aanstaande. Op de eerste zondagen van mei, juni en juli zal de huidige tentoonstelling kunnen worden bezocht, tevens wordt de heemkelder voor elke belangstellende opengesteld. In augustus van dit jaar zal onze vereniging in verband met de verbouwing van het gemeentehuis een ander onderkomen moeten gaan zoeken. Het ligt in de bedoeling om op zondag 2 oktober aanstaande een nieuwe tentoonstelling in te richten met als onderwerp de Dorpsstraat. Waar deze tentoonstelling zal worden gehouden, zal te zijner tijd nog worden bekend gemaakt. Deze tentoonstelling zal gedurende de maanden oktober, november en december open worden gesteld op elke zondag van 10.30 uur tot 12.30 uur. Tevens vragen wij enthousiaste amateurfotografen met een eigen Doka, die onze werkgroep Fotografie kunnen ondersteunea met het ontwikkelen en afdrukken van foto's ten behoeve van onze fotoarchief. U kunt zich melden bij C. van Wanrooij (tel. 23191) . Met vriendelijke groeten, Noud Tiemissen, secretaris.

TE HUUR Verkoopruimte 130 m2 met keuken, toilet, opslag-en werkruimte. Kloosterstraat 5, Geffen . Per direkt te huur. M. v.d. Doelen, tel. 04102 - 21683/24361, fax. 04102 - 25150

DANKBETUIGING Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling, attenties en bezoek in het ziekenhuis en thuis. Fien v. Zantvoort-Langens Wolfdijk 3 Nuland.

5


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN NULAND VINKEL

ZATERDAG 19,00u ZONDAG 09.30u ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10 .00u ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11 .00u

LITURGISCHE KALENDER WO 27- 04 19 .00 ,:, Avondmis ZA 30-04 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 Gezinsviering Kinderkerk

zo

01- 05 09.30

W004-0519.15

W & C dienst Gemengd koor Dodenherdenking

ZA 07- 05 10.00 19.00

* H.Mis mmv Bejaardenkoor

zo 08- 05 09.30

H.Mis mmv Gemengd koor

H.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk)

wo 11- 05 19 •00 * Avondmis *=dienst in kapel MET DANK AAN FRED SCHRAA In het weekend van 16 en 17 april hebben wij afscheid genomen van Diaken F. Schraa. Bisschop Mgr J. ter Schure verleende hem eervol ontslag en bedankte hem voor zijn inzet en al het goede dat hij in Geffen en Vinkel heeft verricht. Wij sluiten ons daar graag bij aan. Fred was vooral in de weekenden behulpzaam als voorganger in woorden communiediensten in de kapel en heeft menige boreling gedoopt. Wij wensen hem en zijn vrouw alle goeds toe voor de toekomst. WELKOM WIM VAN HERWIJNEN In het weekend van 30 april en 1 mei maken wij kennis met onze nieuwe diaken Wim van Herwijnen. Hij zal mee voorgaan in de diensten, terwijl op zaterdag- avond na de Mis van 7 uur U in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk met hem en zijn vrouw kennis te maken in "het Oude Klooster". Kinderkerk in onze parochie De afgelopen maanden zijn de groepen kinderen die straks hun Eerste Communie gaan doen nauw betrokken bij het kerkelijk gebeuren . Ze nemen deel aan vieringen en leveren daaraan zelf ee~ belangrijke bijdra6

ge. Tijdens die voorbereidingen is het bezoek aan de kerk afgestemd op de kinderen , de verhalen en symbolen worden voor hen begrijpelijk gemaakt zodat het kerkbezoek voor de kinderen betekenis krijgt. Als de kinderen straks hun Eerste Communie hebben gedaan hoeft die betrokkenheid niet afgelopen te zijn. Wij hebben in onze parochie namelijk de Kinderkerk waaraan de kinderen deel kunnen nemen. Wat houdt dit in? Tijdens de viering van zaterdagavond om 19.00 uur is er Kinderkerk. Na het welkomswoord door de pastoor worden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar het kleine zaaltje in de pastorie. Daar wordt de evangelietekst of het thema van de betreffende dienst met de kinderen besproken en uitgelegd in voor hen begrijpelijke taal. Er worden b.v. teksten uit de kinderbijbel voorgelezen of toepasselijke andere verhal en. Daarna houden we daarover meestal nog een kort gesprek. Ook krijgen de kinderen gelegenheid om het thema te verwerken door b.v. erover te tekenen, iets schrijven of dramatiseren. Deze activiteiten duren gemiddeld zo'n 20 á 25 min. Daarna gaan we met de kinderen terug naar de kerk. Middels een kort gebedje of gedichtje laten de kinderen in de kerk horen waarover ze gesproken en gewerkt hebben. Wanneer in de kerk de dienst van het woord plaatsvindt (lezingen , evangelie, preek) zijn de kinderen du_s in de pastorie. Ze komen weer terug bij hun ouders of begeleiders in de kerk tijdens de dienst aan de Tafel. Onze ervaringen met de kinderkerkbijeenkomsten zijn positief. Praktisch alle kinderen die in de kerk zitten doen mee en we zien ze regelmatig terug. Wij nodigen die kinderen die nog niet bekend zijn met de Kinderkerk graag uit om eens mee te doen Speciaal nu de kin<Èren die hun Eerste Communie gaan doen. Het is voor de kinderen een mooie gelegenheid om van tijd tot tijd toch betrokken te blijven bij het kerkelijk gebeuren. En natuurlijk zijn jongere en oudere broertjes en zusjes ook van harte welkom. Graag tot ziens in 112 Kinderkerk! Medewerksters werkgroep Kinderkerk.


MEIMAAND - MARIAMAAND Traditiegetrouw besteden we vooral in de meimaand extra aandacht aan Maria. Velen lopen, fietsen of rijden 's zondags naar de St. Jan om "de Zoete Moeder" te bezoeken. In onze parochie willen we Maria in de meimaand eens extra in de bloemetjes zetten. De kerkversiergroep zorgt elk weekend voor mooie bloemstukjes in de kerk en de kapel en mevrouw van Lee verzorgt de bloemen voor Maria in het kapelletje aan de Veldstraat. U kunt deze mensen "een handje helpen" door in de meimaand bloemen te brengen. Heeft u mooie bloemen/ takken in uw tuin? U kunt er een goede bestemming aan geven. ELKE VRIJDAG IN DE MEIMAAND TUSSEN 9 EN 10 UUR 'S MORGENS kunt u de bloemen afgeven in de kerk. Bij voorbaat dank. Werkgroep Kerkversiering.

TEKST BEDEVAART KEVELAER REGIO OSS OP 28 MEI 1994

Over een lieve wereld en een lieve vrou~. Het woord "lief" roept een wereld op, die we niet iedere dag beleven . De wereld is hard aan het worden, zeggen de mensen. Hard is vaak het taalgebruik en hard is de manier, waarop de mensen met elkaar omgaan. Of dat altijd en overal zo is, laten we e~en in het midden, maar als mensen het zeg gen, dan is het altijd een beetje waar. Ze willen dan ook eigenlijk aangeven, dat ze niet zo gesteld zijn op een wereld , waarin die verharding speelt. Liever zien mensen een lieve wereld waarin warm en hartelijk met elkaar meegeleefd wordt. Mensen hunkeren gewoon naar zo'n lieve wereld, die veler en ook Gods goedkeuring heeft. Zo'n lieve wereld zie je soms opbloiten~b!j mensen, die het in zich hebben om andere warm nabij te zijn. De wereld komt door zul ke mensen een beetje in de goede richting en het kan niet anders of God heeft plezier in die mensen . Ieder van ons kent van die lieve mannen en vrouwen. Door de eeuwen heen hebben velen opgekeken naar een lieve vrouw, die rondom haar een lieve wereld opriep. Zij was niet zomaar een lieve vrouw. Vol van genade was ze en ge~erd bij God en de mensen. MARIA WAS HAAR NAAM.

In aantal niet te tellen mensen voelden zich bij haar thuis en probeerde ook haar weg te gaan. Ze waren - net zoals zij- anderen nabi j , als er om hulp gevraagd werd. Ze waren ste~k als het leven wat moeizaam was . Ze bewaarde heel veel in hun hart. Ze verloren God niet uit het oog . Ze keken niet toe , maar waren er altijd. Ze hielden stand tot onder het kruis, dat ieder mens te dragen krijgt. Ze brachten een beste en lieve wereld tot stand. Als die lieve mensen wat hulp nodig hadden en wat troost zochten, dan keken ze op naar het beeld van die lieve vrouw. Dat deden ze in Den Bosch, in Handel, in Kevelaer of waar dan ook , want overal -ook in de huiskamers- was wel een beeldje van die lieve vrouw te vinden . Bij Maria ontdekten ze dan die lieve wereld die mensen goed doet. Om die lieve wereld wat gestalte te geven trokken ontelbaar velen naar Mariabedevaart plaatsen. Eeuw na eeuw. Processie na processie. Zo ook trokken lieve mensen steeds maar weer op vanuit Oss en omgeving. Ook naar Kevelaer naar Maria, de troosteres der bedroefden. Dit jaar zal dat ook zo zijn: OP ZATERDAG 28 MEI. Om die lieve wereld weer opnieuw te ontdekken, trekken we op naar die lieve Vrouw . Wie met ons mee wil, kan zich opgeven bij een van de vele contactpersonen. Voor meer informatie zie de posters in uw kerk of elders, of bel gerust: Diaken B. Wanders, Oss tel. 04120 - 24741 P. Stoltz, Heesch tel. 04125 - 3131 Het Kevelaer-comitĂŠ.

KOPV INLEVEREN VOOR 30 APRIL DE ROSMOLEN 52 7


ROND DE DORPSPOMP De stamtafel was weer goed bezet op 17 april . De Basisscholen kregen aandacht omdat een bijzonder project is uitgevoerd door de leerlingen van de groepen 8. Uitwisseling met leerlingen uit Amster dam, gedurende een week. 60 -leerlingen, jongens en mei sjes uit Geffen waren drie dagen te gast in Amsterdam bij eveneens 60 leerlingen van ee n Amsterdamse openbare school "de Nicolaas Maas-school" en daarna de Amsterdammertjes 3 dagen in Geffen. Zo kwamen ze i n contact met het leven i n een stad, het leven in een ander gezi n, en omgekeerd maakten de Amsterdamse kinderen het dor pse leven mee in Brabant : Een mooi initiatief van onze Basisscholen. De Geffenaartjes mochten naar Artis, het Rijksmuseum of het Anne Frank- huis. De Amsterdammertjes genoten van de bossen rond Heeswijk. Een heerlijke fietstocht; de Amsterdammert j es hadden wat moeit e met f i e tsen a l hadden onze kinderen hun beste fiets beschikbaar gesteld en reden ze zelf op een oud karret je . Daar waren we effen goed in . Er was een bezoek aan de molen, de kerk en de kerktoren . De meeste Amsterdammertjes hadden nog nooit een kerk van binnen gezien . Er waren verder uitwi sselingsprogramma's op de scholen . Ja, de Geffense kinderen waren in Amsterdam erg bescheiden, en wat still etjes. Het leven i s daar toch heel anders geordend dan in Geffen. Hier zie je in de hui skamers zowat overal hetzelfde, maar in Amsterdam leeft iedereen zijn eigen leventje. Uiterlijk was er geen verschil in kleding en verzorgi n2. Maar . die Amsterdammertjes waren duidelijk zelfstandiger en gewend per tram, of bus naar school te g2an en zelf hun weg te vinden. Ook in het gezin was alles veel vrijer. Nou en praten als Brugman , nee die kenden geen verlegenheid. }'i aar na een week raakten men op elkaar ingespeeld en werden de Amsterdammertjes weer uitgewuifd. Een zeer praktische leseenheid in "Werel doriëntatie". Compliment aan de Basisscholen. We houden nu nog meer van onze Brabantse gemoedelijkheid, de onderlinge band met elkaar, want dat missen die Amsterdammertjes. Het Reglement van de Stamtafel werd goedgekeurd, als oprichtings- datum wordt aangehouden: 20 febr, 1994 de eerste bijeenkomst. Jaap Bijveld ontving complimenten voor het ont werp reglement en de aanpassing8

en. Iedereen was zeer content. Met enige verbazi ng en zorg hoorden we, dat er op 26 april a.s . een openbare zitting plaats heeft om 20 .00 uur in "De Meent" te Nuland omtrent de "Traject-nota van de Rijkswaterstaat A 59 11 • Het opkrikken van rijksweg 59 met alle consequenties voor ons dorp . Rijkswaterstaat heeft uit 5 varianten gekozen, er komen af- en opritten bij het Autotron en bij Motel Nuland, want verkeerstelling wees vanzelfsprekend uit dat daar de meeste auto's de Rijksweg verlaten en oprijden, dat ligt nogal voor de hand. Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de effecten op het milieu. Aanvankelijk was daarvoor ontheffing verleend, maar de Raad van State heeft op aandrang daartoe door milieugroeperingen en o .a. gemeenten Nuland en Geffen, nu Maasdonk anders beslist, ook scherpt het lidmaatschap van de Europese Unie dergelijke regelingen aan. Daaruit kan de conclusiè · getrokken worden, dat Rijkswaterstaat ook met enige alternat i eve voorstellen komt om aan bezwar enden t egemoet te kunnen komen. Voor Geffen zit daar ni et meer in dan een betere aansluiting op de kruising Oss/Heesch en goede parallelwegen naar de Kruising Nuland en Oss/Heesch. Verder verwachten we dat de tunnel richting Vinkel een goede verkeersverbi nding zal worden voor alle verkeer, het landbouwbelang vereist dit o.a. maar een goede verbi nding tussen Geffen en Vinkel is voor beide gemeenschappen zeer belangri jk. Jammer dat er zo weinig voorpublicatie was om alle belanghebbenden te wijzen op de presentatie van Rijkswaterstaat op 26 april Elders in dit blad leest U dat Koni nginnedag doorgaat en gedragen wordt door Sti chting Jeugdbelangen, de Geffense Middenstand, de Ouderraden en de Buurtverenigingen en functioneert als nood-comité . E.S.G. is onder dankzegging defini t i ef opgeheven . De kermis werd onderwerp van gesprek, omdat er gediscussieerd wordt over de plaats van de Kermis. De exploitanten schijnen terug te willen naar het terrein bij de BOnkelaar, daar zijn hun zaakjes veilig afgeschermd, maar alle gasten rond de tafel waren eensgezind van mening, dat het "van-de- gekke" was. De kermis hoort zover mogelijk op het Dorpsplein en in de buurt van deaanpalende Horeca-bedrijven, want zo i s er a l leen maar een echte kermissfeer . Het Dorpsplein biedt onvoldoende ruimte en daarom zal een deel van de Dorpsstraat tijdens de kermisdagen aan 't ver keer moeten worden onttrokken . Dat kan nadelig zijn voor aanwonenden en de winkeliers. Er zal alles gedaan worden om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar de gemeente zal niet zover gaan, om een en ander af te dwingen. Daarom zal er goed overleg moeten zijn. We hopen en ver-


trouwen op de solidariteit, en de goede onderlinge banden en verhoudingen tussen de winkeliers . Wij weten die zo groot, dat er goede oplossingen zullen worden gevonden Want de Kermis hoort midden in het Dorp, wil het nog echt een Dorpskermis zijn. Op zaterdag 16 april was er weer een prachtig staaltje van samenwerking tussen Geffen Nuland-Vinkel te zien en te horen in de Meent te Nuland. Het onderlinge solistenconcours tussen de leden van W.I .K., ODIO en UNION telde maar liefst 88 deelnemers. We telden 35 deelnemers uit Geffen. Alle geledingen van de muziekcorpsen wedijverden met elkaar en werden beoordeeld door erkende nationale juryleden. Bij de majorettes afd. A haalde het duo Samantha van Wees en Daisy v.d. Leest een le prijs en bij de afd . B haalden een le prijs, Femke Pepers en Anne Lepoutre en haalde Anne de beker . Bij de tambours behaalde het duo Roel Steijvers en Mathieu Winkel een le prijs. De blazers : 2e afdeling le prijs Rien van Wanrooy en de beker een blazersgroep "De schatjes 11 eveneens een le prijs. Bij de afdeling uitmuntend: Rens van Wanrooy le prijs met 54 punten , Willy van Erp le prijs met 53½ punt . Het hoogste aantal punten van dit solistenconcours ging naar een trio slagwerkers uit Nuland. Dit trio behaalde 54½ punten en kregen de Wisselbeker . Burgemeester H.Netten reikte de diploma's prijzen en bekers uit, wat de feestvreugde nog vergrootte. Er werd op goed niveau gemusiceerd, de belangstelling van ouders was heel groot , vooral bij de prijsuitreiking puilde de zaal uit. Elke solist kreeg t erecht verdiend applaus . Het is al een grote verdienste als ie de moed hebt om ie met anderen te meten. Op deze manier wordt er ook gewerkt aan de kwaliteit van de muziekkorpsen in Maasdonk. Volgend jaar is het concours weer in Geffen. Ook de muziekscholen van Maasdonk werken samen. Op donderdag 14 april genoten we van een prachtige voorspeelavónd van de Nulandse en Geffense leerlingen. Volgend jaar zal ook Vinkel daarbij aangesloten zijn. We genoten van het fijne samenspel op de klokkenspelen van de Leerlingen van Muzikale Basisvorming 1 en 2, gitaarspel van 7 leerlingen afzonderlijk en een fraai slotnummer met alle gitaarleerlingen, twee vioolleerlingen deden de talrijke aanwezigen verbaasd staan. Daarna volgde 4 leerlingen met pianospel. We luisterden met veel genoegen naar 5 dwarsfluitleerlingen, een leerling op Keyboard, 1 saxofoonleerling en twee blokfluitleerlingen. Marianne Lamers werd door de hoofddocent van de Osse Muziekschool uitgeroepen als de beste blokfluitspeelster van de hele Osse Muziekschool intussen geheten : Centrum voor Kunstzinnige vorming.

Ouders, leerlingen en docenten en belangstellenden beleefden een heerlijke muzikale avond. Zo is er veel mogelijk door goede samenwerkking, en er mag een gezonde wedijver bestaan en anderszins moeten we ons eigen identiteit bewaren en uitdragen . Maasdonk heeft drie gezonde kernen, dat is weer eens duidelijk gebleken. Stamtafel Vijf. de volgende stamtafel is op 1 mei zaal Govers van 11.00 uur tot 12.30 uur.

l_ Inzamel aktie Vraag en Aanbod

Op zaterdag 5 maart hebben wij als M.O.V. groep een inzamelactie gehouden voor de Stichting Vraag en Aanbod. Er zijn heel veel spullen gebracht. o.a. Naaimachines, typmachines, fietsen, allerlei gereedschappen. Hiervoor willen wij iedereen heel hartelijk bedanken . Verder een lijst van goederen die de stichting in 1993 heeft verzonden over heel de wereld. 699 fietsen 935 naaimachines 54 breimachines 416 rolstoelen 49 visnetten 677 schrijfmachines 99 stencil machines 1 braille machine 15.135 stuks gereedschap 5 schoenmakerij machines 14 houtbewerkingsmachines 8 metaalbewerkings machines en verder ziekenhuis-bedden, krukken, looprekken, fietskarren en 'n fiets ambulance, waterpompen, fiets onderdelen en 'n kist met brillen. Namens de stichting Vraag en Aanbod willen wij de mensen in Geffen en omgeving hartelijk bedanken voor de medewerking hieraan. M.O.V. Geffen 9


@ GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax . 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur m het gemeentehuis in Geffen. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wet- · 10

houders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09. 30 - 11. 30 uur, tel. 04102 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 06-8676 PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Onlangs zijn binnen het college van B en W definitieve afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. De verdeling is als volgt: Burgemeester J.C.M. Netten Bestuurlijke aangelegenheden, Openbare orde en veiligheid, Algemene Zaken, Streekgewestelijke Aangelegenheden, Personeelsbeleid, Voorlichting en publiciteit, Informatievoorziening en automatisering. Spreekuur op telefonische afspraak. Wethouder F.H.M. van Nistelrooij (CDA) , loco-burgemeester Financiën, Welzijnszaken waaronder accommodatiebeleid, Culturele zaken, Jeugdzaken en sport, Sociale zaken, Onderwijs, Volksgezondheid, Grondzaken. Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen en verder op afspraak. · Wethouder A.A.M. van Zandvoort (Dorpsbelangen) Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Openbare Werken, Milieu en verkeer, Economische Zaken, Recreatie. < Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen.


Bij afwezigheid van een der portefeuillehouders geldt de volgende vervangingsregeling: burgemeester Netten wordt vervangen door wethouder van Nistelrooij; wethouder van Nistelrooij wordt vervangen door wethouder van Zandvoort; wethouder van Zandvoort wordt vervangen door burgemeester Netten.

04-03; Temmie Catharina Wilhelmina Maria, dochter van A.W.H .M. van Uden en J.B.M. van Erp, 02-03; Johannes Adrianus Maria, zoon van J.C.M. van Venrooij en A.M.G. Heerkens, 01-03; Overlijden:

BURGERLIJKE STAND MAART 1994 Geboren: Theodorus Martinus Franciscus, zoon van F. Baas en A.P.J.M. Verrest, 1903; Josephus Henricus Johannes Adrianes Berkelmans, zoon van J.M.H. Berkelmans en M.E.B.W. Wetzer, 07-03; Tessa Catharina Antoinetta, dochter van G.J.J. van der Biezen en J.H.M. Grootjans, 12-03; Yoeri Michiel Elias Gerardus, zoon van J.J.C. van Bokhoven en H.C.W.M. Adriaansen, 11-03; Alissa Christina Lambertha, dochter van G.P. van den Broek en C.P.M. van de Moosdijk, 13-03; Liselotte, dochter van R.R.M . Doggen en E.C.M. Witjes, 02-03; Sander Franciscus Antonius, zoon van A.W.L. van der Heijden en C.J.E.M. Verputten, 16-03; Nick Henricus Jacobus Maria, zoon van J. R. C . Janssen en H. W .J. Hendriks, 03-03; Laurens, zoon van J.J.V. van Kreij en M.P. de Bijl, 10-03; Geerdina Antonia, dochter van W.T.H.J. Maas en T.C.E. Lathouwers, 1403; JoĂŤlle Josephina Joseph, dochter van J.L. Pennings en J.A.A. Schuurmans, 10-03; Rik Michael Marinus, zoon van J.J.N. van Roosmalen en M.C. van Erp, 1003; Johannes Lambertus Maria, zoon van J.P.T.M. Roovers en C .M.A. Verputten, 12-03; Jens Marinus Johannes , zoon van M.J.M. van Schaijk en J.W.A.M. van Wanrooij , 12-03; Samet, zoon van G. Sevdi en C. Sevdi,

Theodorus Jagers, 20-03, 43 jaar; Johannes Korsten, 24-03, 66 jaar; Francisca van der Linden, 27-03, 84 jaar; Hendrika de Veer-Rovers, 28-03, 89 Jaar; Geertruida van Schijndel, 20-03, 74 jaar; Johannes Schuurmans, 20-03, 69 jaar; Maria Kersten-Westerlaken , 27-03, 78 jaar; Huwelijk: M.H.P. van Erp en M.H. Langens gehuwd op 25-03 te Maasdonk; B.M. Romme en T.M.P. van Erp gehuwd op 30-03 te Maasdonk; G.J.H. Langens en W.J.P. Klomp gehuwd op 18-03 te Sint-Michielsgestel; H.J.G.M. van Dongen en M.G.J.J. van Lokven gehuwd op 04-03 te Berlicum;

KURK-INZAMELAKTIE Veertig jaren duurt het voordat een kurkeik geoogst kan worden: soms duurt het minder dan veertig minuten voordat een wijnfles leeg is en de kurk bij het huisvuil terecht komt. Jammer van dir waardevolle materiaal! In de Zuidduitse plaats Scheinfeld worden kurken op een "werkhof" van de Diakonie fijngemalen. Hier vinden baanloze mensen beroeps- en levensperspectief terug. Bouwbedrijven gebruiken de kurk voor isolatiedoeleinden. Het aanbod kan de vraag niet dekken. Wij hebben besloten mee te doen aan deze aktie en sinds kort bevindt zich in onze winkel een mand waarin iedere kurk welkom is. Alvast bedankt voor de moeite. Wereld winkel, Torenstra. 13 Oss. 11


\à:j\

BEJAARDENNIEUWS

Aan alle ouderen in Geffen, Wij nodigen u uit om op woensdag 11 mei aanstaande met ons jaarlijkse uitstapje mee te gaan. Het programma ziet er als volgt uit: 12.30u: We vertrekken met hopelijk twee bussen vanaf het Dorpsplein bij het gemeentehuis in Geffen. 13.00u: We nemen een kijkje in het National Monument Kamp Vught , waar we tevens een korte video- film bekijken over de gebeurtenissen aldaar in 1943 en 1944. De entr eeprijs van drie gulden p.p. is al door ons betaald. 14.30u : We vert~ekken naar restaurant de Witte in Vught,waar ons om 15 . 00u: Koffie met gebak wacht in de Vijverzaal . Ook dit betalen we uit onze gezamelijke pot . 15.45u: We vertrekken naar de Sint Jan in Den Bosch, waar we bij het beeld van de zoete lieve vrouw om 16.00u: Een Eucharistieviering hebben met het Bejaardenkoor en pastoor L. Spijkers. 16. 45u: Een half uurtje vrij om de Sint Jan nader te bekijken of een terrasje te pikken. 17 . lSu: We vertrekken uit Den Bosch om via een toeristische omweg terug te gaan naar Geffen, waar ons om 18.00u: Een overheerlijke Brabantse koffietafel wacht in hotel de Gouden Leeuw .

unicef Nieuwe Collectie Wenskaarten en andere artikelen.

UNICEF op de bres voor kinderen. Unicef speelt een onschatbare r ol bi j de hulp aan misdeelde kinderen over de hele wereld. Unicef werkt samen met regeringen en particuti~be organisati es i n 137 landen om de levens van kinderen te verbet eren op het gebied van basisgezondheidszorg, dr inkwater en sani taire voorzieningen, onder wijs voeding en voedingsleer. Strukturele hulp en het gevoel dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen staan centraal bij deze aanpak. Unicef wordt niet gefinanciërd door de Verenigde Naties maar is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, plaatselijke groeperingen en individuele gevers. Ook de verkoop van wenskaarten en andere produkten vormen een belangrijk deel van dit inkomen. Uw steun groot of klein kan Unicef helpen haar doelen te verwezenlijken. Uw hul p maakt een wereld van verschil voor kinderen over de hele wereld . Voor informatie of aankoop van wenskaarten of andere artikelen bent u welkom bij: · Trees Lamers Dorpstraat 6 Geffen tel . 24368

U gaat toch zeker ook mee, want het wordt vast weer heel erg gezellig. De eigen bijdrage p.p . bedraagt fl7,50. U kunt voor deelname opgeven bij: Tooi Romme Weverstraat 3 tel.21484 of bi j Pieta de Louw Simon v . d. Berghstraat 19 tel. 22031

J.J. Kok

Met vriendelijke groeten en tot ziens op woensdag 11 mei a.s. Namens de Raad voor het Gecoördineerd Ouderenwerk in Geffen, Pieta de Louw Tooi Romme Pastoor L. Spijkers 12

notaris

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851


ABAB/NCB 25 JAAR IN OSS De ondernemer die gelooft dat ABABncb alleen actief is in de agrarische sector heeft het mis. Hoewel de organisatie gelouterd is in de agrarische sector, wordt haar deskundigheid door steeds meer ondernemers in alle sectoren van het midden- en klei nbedrijf gewaardeerd. Ongeveer 40% van het klantenbestand bestaat uit ondernemingen in het MKB, en daarmee is ABABncb één van de grootste accountantskantoren in de sector . ABABncb verleent haar diensten vanuit ruim 30 kantoren in Zuid-Nederland. Sinds 1969 is de organisatie ook gevestigd in Oss. Eén van de werkers van het eerste uur is Adriaan van Zandvoort uit de Bergstraat in Geffen. Hij stond destijds aan de wieg van de nieuwe vestiging in Oss. Al bijna 25 jaar is hij als relatiebeheerder in dienst van ABABncb en bouwde hij mee aan de organisatie zoals deze thans bestaat. Naast zijn drukke werkzaamheden voor ABABncb is Adriaan van Zandvoort al gedurende bijna 25 jaar penningmeester van het blad Torenklanken en van de Politiehondenvereniging De Trouwe Helper. De heer A. Sleutjes, sinds 1 januari van dit jaar directeur van het kantoor in Oss, stelt vast dat ABABncb destijds een goede keuze gemaakt heeft met Oss: noss en omgeving hebben ons veel te bieden. Er is sprake van een actief en bedrijvig klimaat, waarin het goed toeven isn . Hoewel de organisatie steeds gevestigd is geweest aan de Raadhuislaan, is het kantoorpand van ABABncb meerdere malen van aanzien veranderd. Begonnen in een voormalige electriciteitszaak, is ABABncb, na een aantal tussenstappen, sinds 1983 gevestigd in het kantoorpand aan de Raadhuislaan 105. De diverse veranderingen waren het gevolg van de snelle groei van het aantal cliënten en, daardoor ook, van het aantal medewerkers. Op dit moment zijn in Oss 35 medewerkers werkzaam voor ruim 750 cliënten, grotendeels zelfstandige ondernemers. Doortimmerde adviezen Hoewel ABABncb met haar ruim 750 medewerkers en 30 kantoren behoort tot de top 10 van de Nederlandse accountantskantoren, is e r geen sprake van onpersoonlijke dienstt1 •• ver ! ening. De heer Sleutjes: Onze clienten hebben te maken met een vaste relatiebeheerder die goed is ingewerkt in de specifieke vraagstukken welke zich bij de cliënt kunnen voordoen . Deze relatiebeheerder zorgt ervoor dat indien nodig tijdig de juiste experts worden ingeschakeld . Wij stellen ons· dan ook niet op als puur technische adviseurs. Kennis van de branche waarin de cliënt actief is, is in onze ogen

onmisbaar. Op allerlei terreinen hebben wij hoogwaardige, gespecialiseerde kennis in huis. Voor accountancy, administratieve dienstverlening in de breedste zin van het woord, juridische, fiscale en automatiseringsadviezen kan de ondernemer een beroep doen op de specialisten van ABABncb~ "Het is de kracht van de kombinatie die wi~ de ondernemer willen bieden". Deze kracht van de kombinatie staat aan de basis van een geintegreerde dienstverlening met doortimmerde adviezen. ABABncb Oss gaat als 25 jaar oude jongeling vol elan en met vertrouwen de toekomst tegemoet

Adriaan van Zandvoort. 25 jaar in dienst als relatiebeheerder bij ABAB NCB accountants-belastingadviseurs-juristen.

DE MAASDONK-FIETSROUTE De Vooruitstrevende Partij Maasdonk heeft voor de verkiezingscampagne van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de Maasdonkfietsroute samengesteld. Als een attentie voor de mensen hebben we onze fietsroute tijdens de campagne huis aan huis verspreid in heel Maasdonk. Het idee van de fietsroute was voor ons tegelijkertijd bedoeld als een symbolische band tussen de drie dorpen, een kennismaking met elkaar op de fiets. En natuurlijk gaven we met deze attentie ook aan dat de zorg voor het milieu, het be houd van mooie plekken in onze gemeente, een belangrijk aandachtspunt is voor onze politiek. We hebben veel positieve reacties gekregen op deze fietsroute. Ook hebben een aantal mensen ons gevraagd om meer exemplarenvoor belangstellende familieleden, vrienden en kennisssen buiten Maasdonk. Wij willen graag aan dat verzoek tegemoet komen, u zult begrijpen dat wij daarvoor de kostprijs van de fietsroute in rekening brengen. Iedereen die belangstelling heeft voor meer exemplaren van de Maasdonk-fietsroute van de VPM kan deze verkrijgen voor fl.50 per stuk bij: Leny Romme, Raadhuisstraat 5, Geffen. 13


TE KOOP a.d. DORPSTRAAT centrum GEFFEN bg. appartement

___ _/ .

\

~

J

J,_ - -------~ INGANG WONING NO 8

Bouwbedrijf Gebrs . v. Wanrooy B. V. te Geffen - Tiel is gestart met de bouw van woningen en appartementen in 't centrum van Geffen. Hiervan is nog slechts één appartement te koop! Toewijzing conform richtlijnen van de gemeente Maasdonk. Prijs fl. 190.000,-- V.O.N. (exclusief financieringskosten)

.

VERKOOP - INFORMATIE & HYPOTHEEK Bemiddeling aan- en verkoop nieuwbouw en bestaande woningen Bedrijfshuisvesting koop en huur Assurantiën en hypotheken

14

NMS bankzaken

ADVIES

Rl~OOLEN

VASTGOED B.V.

·\I;:;\._<:~,,,,..";=.·.·.·=•;=:=•·•···•·:·:?.·.•.·.::::.·.:_,_,\::.~;,:

Past. v. Winkelstraat 20 Schaijk Telefoon 08866 -3144

.:~-~;.:.:.:.:.:.:.:.:.~=-=•:•:•:-~:-:.:,;.:,:-:.;.:,:-·-···=·.······•:•:•:-:-:-:-:-:-:-.-:,:-:-:-:-:-:,:-:-:,:,:-:-:-:-:


WANDEL-4-DAAGSE Het is weer bijna zover. De Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen organiseert van 17 t/m 20 mei een wandel-4-daagse voor jong en oud Met de mooie wandelroutes van 5 en 10 km is het zeker de mJeite wa3rd om dit jaar mee te do2n m~t het hele gezin. Op 17, 18 en 19 mei kunt U starten tussen 18.00 en 19.00 uur bij jeugdhuis de Bonkelaar. Op 20 mei :,tarten de 10 kilometerlopers om 18 . 00 uur en de 5 kilometerlopers om 19.00 uur. De f inisch sluit elke avond om 21.30 uur, De laatste dag is er een muzikale inhuldiging met fan fare W.I.K .• Daarna ontvangen alle deelnemers een officiÍle KNBLO avond-4-daagse medaille . De voorinschrij ving vindt plaats op 9 en 10 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in jeugdhuis de Bonkelaar. Het is ook mogelijk om zich op te geven op 17 mei, de eerste wandeldag, tussen 18 . 00 en 19.00 uur. De kosten van de wandel -4-daagse tijdens de voorinschrijving bedragen voor kinderen (tot 16 jaar) f3,50 en voor volwassenen fS,-. Groepen vanaf 10 personen kunnen groepskorting krijgen. Op 17 mei liggen de inschrijfkosten iets hoger Voor meer informatie kunt u terecht bij Paul Wingens 04102-25446 . We wensen U alvast veel wandelplezi er toe. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen CLOWNSSCHOOL op 6 april 1994 Het is al weer even geleden, maar in de paasvakantie hebben vele Geffense kinderen meegedaan aan de clownsschool. De opkomst was goed. Maar liefst 130 enthousiaste kinderen waren 's morgens naar de Bonkelaar gekomen om mee te doen aan de aktivitei~sn. De ene groep kinderen startte met de clowns school, waarin zij getraind werden in de be langrijkste vaardi gheden van een clown. In spelvorm werd hen geleerd hoe een goede clown lacht en huilt, hoe hij gekke bekken trekt, acrobatische toeren uithaalt en zo verder. Voor ieder behaald "vak" werden zij beloond door een deel van het clownsgezicht te schmincken, zoals een wit oog, een zonnetje, een rode mond enz. totdat er uiteindeleijk een volleerd en geheel geschminckte clown ontstond tot en met de rode neus. All e kinderen werden op hun kwaliteiten beoordeeld door twee echte clowns "Boris en August" die door het Jeugdvakantiewerk Geffen waren uitgenodigd om die dag aanwezig te zijn en het geheel wat op te vrolijken. De andere groep kinderen ging kijken hoe het er in het circus er zo aan toe gaat.

Zij kregen de leuke film "Dombo" te zien. Aansluitend konden zij wat typische onderdelenvan het clownspak knutselen. Zij maakten bijvoorbeeld een grote clownsstrik of van die grote flapschoenen waar een clown mee loopt. Door te wisselen kwamen alle aktiviteiten aan bod . Aan het einde van de da~ kregen alle goede leerlingen een officiel clownsdiploma met alle behaalde vakken Gelukkig waren Boris en August niet te streng en kregen alle kinderen het diploma uitgereikt. Dus ouders pas op en laat je niet voor de gek houden, want er lopen 130 jonge clowntjes in Geffen rond. Het w~s een geslaagde dag, die we volgend jaar zeker w~er zullen organiseren.

Maandag 21 maart hebben wij met 52 dames de showroom bezocht van Van Schijndel Keukens . We werden gastvrij ontvangen door het keukenteam. Onder het genot van 'n kop koffie werden de mooie keukens bekeken, de nieuwste snufjes waren aanwezig. Het keukenteam demonstreerde op voortreffelijke wijze het gebruik van de allernieuwste kookplaten en ovens, de induktie plaat schoon en snel, de nieuweste Miele oven met cleans-emaille en kerntemperatuurmeter, de magnetroncombi de stoomoven en de voor en nadelen van de keramische kookplaat. De gerechten die bereid werden konden wij meteen proeven. Ook werden veel vragen gesteld, die naar tevredenheid van de dames door het Keukenteam beantwoordt werden. Dank aan Van Schijndel Keukens voor deze gezellige en leerzame middag. K.V.O. Geffen De Reuma collecte heeft f 2 .379,80 opgebracht. Dank aan onze collectanten. K.V.O. bestuur.

100-JARIGE Hopend zal 26 april Bertha Vermeulen, Elst Geffen, die op dit moment verpleegd wordt in het St . Elisabeth, 100 jaar worden . Sinds 1984 verbleef ze in Geffen in Huize de Heegt, maar toen moest zij vanwege haar verzorging naar Beneden Leeuwen, waar zij nu al bijna 4 jaar is. Als u haar een kaartje wil sturen graag naar dit adres: Bertha Vermeulen Beatrixstraat 20 afd. Merwede 6658 EK Beneden Leeuwen Hebt u vragen: Lies van Druenen 24317 An van Erp 23276

15


., ••.r

ongerenkoor heesch - geffen

HALLO SINATRA, WAAR ZIJN WIJ NOU HELEMAAL MEE BEZIG? HAVE A BREAK ... .. .. . .. . ... . En kom eens langs bij Jongerenkoor HeeschGeffen. Wij kunnen nog altijd talenten, of gewoon heel enthousiaste leden gebruiken. Vooral bassen zijn op het moment van harte welkom . Elke vrijdag houden we een repetitie van 19.30 tot 21.30 uur, waarvan een keer per maand in Geffen, en we zingen een aantal missen . Daarnaast hebben we nog heel veel andere activiteiten. Vorige maand zijn we een weekend naar

OOSTENRIJK geweest om te zingen. We hadden heel wat acties gevoerd en uiteindelijk had den we genoeg geld bij elkaar en konden we donderdag 24 februari vertrekken naar PÜhret. We hebben een hele nacht gereden en toen we ' s-morgens aankwamen stond er al snel een ontbijt voor ons klaar.Ja, de mensen van ons 'Gasthof' hebben ontzettend goed voor ons gezorgd. We hebben daar in de kerk een mis gezongen, wat best een ervaring was, want het gaat daar toch wel een stukje 'strenger' dan hier. Ook hebben we een optreden van een avond verzorgd, samen met de plaatselijke muziekkapel. Dit was erg geslaagd. Verder zijn we nog wezen wandelen en langlaufen en al met al kan ik wel zeggen dat we kei veel schik hebben gehad. Het is zeker voor herhaling vatbaar! Nu weer terug in ons koude en natt e ki kkerlandje zijn we alweer druk aan het repeteren voor Pasen en andere missen. Ook hebben we nog een korenfestival in het vooruitzicht met de jongerenkoren van de nieuwe gemeente Heesch. (Hierover later meer) . Zo, nou ziJn jullie weer op de hoogte. Tegen de aanstaande nieuwe leden zou ik willen zeggen ; bel eens naar Marielle (3282), Frank (5261) of Hans (6607), (alledrie in Heesch), of benader iemand van onze leden die je kent. Tegen onze fans zou ik willen zeggen; jullie horen gauw weer i e ts van ons. Groetjes, namens PR , Silvia Verstegen. (1544) . 16

VERENIGING DEKENAAT OSS E.O. DEKENAAL CENTRUM Berghemseweg lOA 5348 CJ OSS 04120-25010

TWEEJARIGE TOERUSTINGSCURSUS 'PAROCHIEPASTORAAT' . In september gaat deze cursus, die al een aantal jaren met sukses draait, wee r van s t art . Het is een gezamenlijk initiatief van de dekenaten Cuijk, Oss, Ravenst ein en Uden . De tweejarige toerustingscursus is bedoeld voor par ochianen die zich a ktief inzetten voor de eigen geloofsgemeenscha p. Als j e aktief bent als vrijwillig(st)er stoot je regelmatig op vragen aangaande geloof en Bijbel, Kerk en haar plaats i n de wereld van nu. Bovendien kun je ontdekken een aantal praktische vaardigheden te missen: het voorzitten en verslaan van een vergadering, het omgaan met verschillende meningen in een groep , enz. Als u dergelijke vragen heeft, is de cursus ui tstekend ge~ schikt voor u . De toerustingscursus wil een pastorale houding bevorderen en de deelnemers/sters bekwamen in allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in het panoclifë.J::e---wei;:k . Informatie en achtergronden met betrekking tot geloof, kerk en maatschappij bieden de cursist(e) een verdieping van ei gen geloof en kerk-zi jn . De cursus slaagt het beste als de cursisten gesteund wor den door de eigen parochi e en daarom is het van belang dat u kontakt opneemt met uw pastor en/ of parochiebestuur , als u geinteresseerd bent in deelname. De toerustingscursus omvat twee jaar van 30 avonden per jaa r. Een hele investeri ng die , zo leert de ervaring, dubbel en dwars wordt terugverdiend in hetgeen de cursus te bieden heeft. Aanmelding voor de cursus kan geschieden tot uiterlijk 15 mei. Meer informatie en praktische gegevens over de tweejarige toerusti ngscursus vindt u in een brochure. Deze is verkrij gbaar via het Dekenaal.:Centrum (04120-25010) en vi a de parochie waar u woont.


............................ ·········•··•······•········

i?;=;;i;;:::::::::'.::

VAN TUIJL

'==?

~ assurantieadviseurs

Café 't Haasje

"'""'

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;;:;;;iii;;;;;;;;;;;;;

~

ra,

Gerda Pouls-Benders

VAN TUIJL makelaardij bv~

·: ,:·,

Pedicure

~-~

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen tl" 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D N BART

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

1

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

/5§J SPIERINGS Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Hotel II De Gouden Leeuw

A

r~

Dorpstraat 5 •

Gett: 1

::::,oon 04102 • 21257

bruiloften - partijen - vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

11

A

,

0 ,

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

,

~

~

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bo uwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102-25068


llE RABO- JEUGDPAASTOERNOOI Ondanks de slecht afgestemde vakant i es in de regio is T,V , DE VLIJMD er toch weer in geslaagd het in de omstreken bekende RaboJeugdPaastoernooi te organiseren. Dit maal liet de voor dit toernooi gebruikelijke zon het afweten. Maar ondanks alle slechtweer-voorspellingen kon het toernooi volgens schema worden afgewerkt. 76 jongens en meisjes uit Geffen, Heesch, Lith, Macharen, Nuland en Vinkel tennisten in 120 partijen om de eer en de trofeeën, beschikbaar gesteld door de RABOBANK Maasdonk. In sportieve en vaak spannende wedstrijden wer d allereerst bepaald, wie winnaar van de poule was. Vervolgens werd op de finaledag onder grote bel angstelling gest reden om de eerste, tweede en derde plaatsen in elke leeftijdsgroep. Na afloop reikte de adjunctdirecteur van de Rabobank Maasdonk, dhr. Hoeben de schitterende trofeeën uit aan de kampioenen. Voor de overige deel nemers was er een herinneringsvaantje. Bovendien kreeg iedere deelnemer een heuptasje en de leden van de organisatie een notitiemap van de Rabo Maasdonk. Ook dit jaar kon onze jeugd veel priJ zen in Geffen houden. Zelfs 10 van de 24 trofeeën werden door leden van T.V. De Vlijmd veroverd en wel: Meisjes geboren in 1982 + 1983: le Joyce v.d. Akker, 2e Lieke v . Nistelrooy Jongens geboren in 1982 + 1983: 2e Teun Peters, 3e Luke v.d. Doelen Meisjes geboren in 1980 + 1981: le Marieke Peters Jongens geboren in 1980 + 1981: 2e Willem Jansen, 3e Djim v.d. Bovenkamp Meisjes geboren in 1977 t/m 1979: le Sandra v . Erp, 3e Wietske v.d.Bovenkamp Jongens geboren in 1977 t/m 1979: 3e Bram de Kok EEN NIEUWE BAAN! ! ! Binnenkort wordt onze nieuwe gravelbaan opgeleverd. De Vlijmd beschikt dan over 5 gravelbanen en een tegelbaan. Dat betekent dat er weer plaats is voor nieuwe leden, 18

De contributie bedraagt f 115,-.Voor senioren is dit bedrag exclusief eventuele lessen. Voor de jeugd is dit inclusief een aantal trainingslessen. Het inschrijfgeld is f 5,-. U kunt zich opgeven bij of meer informatie krijgen bij: Henk Martens, P.v.Grinsvenstr. 12 tel. 22137.

STICUTIHG

VROUW//// & WERK Regio Noordoost-Brabant Verwersstraat 7°1b 5211 HS 's-Hertogenbosch

073- 148700

VOOR JEZELF BEGINNEN of IN LOONDIENST?? Met deze vraag kunnen vrouwen aan de slag in een cursus "Oriëntatie op eigen bedrijf" bij Sti chting Vrouw en Werk Noordoost-Brabant. Aan deze 4-daagse cursus wordt zowel in Den Bosch a l s in Oss gegeven. Data in Den Bosch van 9 tot 4 uur : 28 april (donderdag), 3 mei (dinsdag), 17 mei (dinsdag) en 31 mei (dinsdag) Data in Oss zaterdags van 9 tot 4 uur: 28 mei, 4 j uni, 18 juni : en 2 juli. Tijdens de cursus krijgen vrouwen inzicht in wat nodig is om zelfstandig ondernemer te worden en kunnen zi j vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen zoals: - Plannen maken; opschrijven en presenteren - Denken in marketing-termen; netwerk opbouwen en kl antenwerking - Financiële vertaling van de plannen; prijsstelling; kostenberaming; fiscale gevolgen en mogelijkheden onderzoeken om fina cieel een kansrijke start te kunnen maken . - Ook het groeien naar een organisatie en de juridische vorm die daarbij past worden besproken . Kosten deelname: f 150, - . Inlichtingen en/of afspraak voor een intakegesprek: Stichting Vrouw en Werk NoordoostBrabant, Verwerstraat 7 a/b, 5211 HS 's-Hertogenbosch, tel . 073-148700 (dagelijks tussen 9 en 2 uur).


~"0\-lO-nq'<?p

af!bez:t de gzaab

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

~~K'

""é--~,JJ)

BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

o tot 1 uur

Elke vrijdagmorgen van 1 Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREI KBAAR

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank r:,

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

~

registeraccountants

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle va11jaarreke11i11gen *begeleidingen controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verwrging van salarisadministratie * financieri11gsadviseri11g * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften • verzorging van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering "'EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Heesterseweg 11 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795 Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5.391 KD Nuland Tel. 04102-2.3484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER APRIL 28 KVB, moederdag viering H.Mis 19.45 uur in de parochiekerk 28KVO, Jeanne D'Arc viering 29 Dr.v .Heyningen afwezig 30 t/m 1 mei Weekenddienst Dr.Smit

.

:

·.to . :

,t,• • : ..........., \ , . , ......

20

~

_ , \ ,.

MEI 1 Stamtafel, 11.00u zaal Govers 5 Dr.Visschers dienst 6 t/m 15 vakantie Dr.Smit 7/8 Weekenddienst Dr.Visschers 9 TV De Vlijmd, Lady's Day 12 Dr.v.Heyningen dienst HEMELVAART 14/15 Weekenddienst Dr.v.Heyningen 15 Stamtafel, 11.00u zaal Govers 20 Dr .v.Heyningen afwezig 21/22/23 Dienst Dr.Smit PINKSTEREN 21 t/m 25 Dr.Visschers vakantie 22 TV De Vlijmd , Pinkster- invitatietoernooi 27 Dr.Smit afwezig 28/29 Dr.Visschers weekenddienst 29 Stamtafel, 11.00u zaal Govers 30 Dr . v.Heyningen afwezig