Torenklanken 1994 - nr 08

Page 1

32e jaargang

I

nummer 8

1

april 1994

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 041 02 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

MUZIEKSCHOOL VOORSPEELAVOND DONDERDAG 14 APRIL 19.00 UUR

Samenwerkingsverband muziekschool Nuland/ Geffen laat weer van zich horen, immers het nieuwe schooljaar nadert in de verte. Daarom aandacht voor de voorspeelavond en mogelijkheden tot inschrijving. Er is veel belangstelling voor de nieuwe opzet van de muziekschool en we horen veel tevreden geluiden. De samenwerking tussen Geffen en Nuland ver loopt voortreffelijk. De lessen Muzikale Basisvorming werden gegeven in Nuland en de instrumental e l essen in Geffen , tijdens dit schooljaar . De muziekschool Geffen/Nuland telt nu 24 le jaarsleerlingen en 10 2e jaarsleerlingen voor de M. B. V. -lessen en telt 44 instrumentale/vocale- leerlingen, o.a. gitaar, clarinet, zang, blokfluit, viool, dwarsfluit, saxofoon, keyboard en piano. De 24 eerste-jaars leerlingen staan nu voor de keuze welk instrument ze zullen gaan bespelen. Het aanbod van onze muziekschool is groot, maar er zijn nog meer mogelijkheden, omdat wij de lessen/leraren betrekken van de muziekschool Oss, wat intussen heet: Centrum voor Kunstzinnige Vorming. Op 14 april a . s. om 19 ,00u is er in de Meent te Nuland een voorspeelavond, daartoe is iedere belangstellende uitgenodigd, natuurlijk in het bijzonder de ouders van kin deren van de muziekschool, en vanzelfsprekend de leerlingen, maar die laten tevens zien wat er zoal geleerd is dit jaar. Bijzondere aandacht voor de voorspeelavond vragen wij aan de ouders van leerlingen en ook de leerlingen, die nu in groep 4 zitten

immers zij kunnen volgend schooljaar gaan deelnemen aan dele jaars Muzikale-BasisVorming. U kunt zich dan al opgeven maar zeker verder informeren. Ook via de school zullen er inschrijfformulieren de ouders bereiken. Opgave vij Mieke Schippers • • De kosten voor dele jaarsopleiding bedragen + f 120,-. De ouderbijdragen voor de instru mentale lessen belopen± f 400, - per jaar. De leerlingen zijn verplicht ook het 2e jaar M.B.V . te volgen maar kunnen dan ook al een instrument gaan bespelen. Wij zullen U nog nader berichten, en zien U graag op de voorspeelavond op donderdag 14 april a.s. 19 .00 uur in de Meent Namens Samenwerkingsverband Nuland/Geffen

T.P.

100-JARIGE Hopend zal 26 april Bertha Vermeulen, Elst Geffen, die op dit moment verpleegd wordt in het St. Elisabeth, 100 jaar worden. Sinds 1984 verbleef ze in Geffen in Huize de Heegt, maar toen moest ZlJ vanwege haar verzorging naar Beneden Leeuwen, waar zij nu al bi jna 4 jaar is . Als u haar een kaartje wil sturen graag naar dit adres: Bertha Vermeulen Beatrixstraat 20 afd. Merwede 6658 EK Beneden Leeuwen Hebt u vragen : Lies van Druenen 24317 An van Er p 23276


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN

DE KONING VEEVOEDERS

TEGELWERKEN SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz.

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: * Verkoop * Onderhoud * A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur

BRANDSTOF: * Diesel * Euro loodvrij * Super * LPG

zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

Rijksweg 2, 5386 LD Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

~

Tel. 04102-25538/ 21016 Fax 04102-25963

11

Bouvvbedrijf BRODUS" (Il

• NIEUWBOUW * ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen)

SNACKBAR

* RENOVATIE * VERBOUWINGEN

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor geze//;g eten

Heestersevveg 29

5386 KT Geffen

it•l~1 SPAARBANK

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zool voor feest;es/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15,• tot f 45, -

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 · Geffen tel.04102- 2253 1 Broekstraat 13

* verzekeringen

Tel. 23633

* sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingsti;den: Maandag t/m vrijdag:

10.00- 15.00 uur Dimdag- en vrijdagavond: 17.00 • 19.00 uur en op afspraak.

stadhouders groenvoorz1en1ngen

□• VAN HEESE MAKELAARDIJ ■ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

ID

tel.: 04102-23264

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN

* HANG- EN SLUITWERK * TUIN• EN LANDBOUWZ.A DEN

* IJZERWAREN * TEGELS • GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK 1994 HUISARTSENPRAKTIJK "GEFFEN" Veldstraat 5 Geffen Telefoon: Alarmnummer:

A.Smit

huisartsen:

E.Smit-Nahon

21252 23697 (alleen voor~ dringende spoedgevallen)

HUISARTSENPRAKTIJK "NULAND" Heiweg 33 Nuland Telefoon: Alarmnummer:

21320 25153

J.Visschers

apotheekhoudend huisarts:

A.v.Heyningen

(alleen overdag voor~ dringende spoedgevallen)

HUISARTSENPRAKTIJK "VINKEL" Platanenstraat 9 Vinkel Telefoon:

huisartsen:

Fax:25153

23427

Avond- en nachtdienst : Maandagavond: Dinsdagavond: Woensdagavond: Donderdagavond:

(van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur) Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak.

Weekenddienst : 1- 2 8- 9 15-16 22-23 29-30 5- 6 12-13 19-20 26-27 5- 6 12-13 19-20 26-27 2- 3- 4 9-10 16-17 23-24 30- 1 5 7- 8 12 14-15 21-22-23 28-29 4- 5 11-12 18-19 25-26

A.v.Heyningen J.Visschers A.Smit wisselend

(van vrijdagavond 17 .00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak)

J. Visschers jan. jan. A.Smit jan. A.v.Heyningen jan. J. Visschers jan. A.Smlt febr. A.v.Heyningen febr. J. Visschers febr. A.Smit febr. A.v.Heynlngen maart J.Visschers maart A.Smit maart A.v.Heyningen maart J.Vlsschers april A.v.Heyningen A .Smit april april J. Visschers april A.v.Heyningen april A.Smit mei J. V isschers J.Visi;chers mei A.v.Heyningen mei mei A.v.Heyningen A.Smit mei J.Visschers mei juni A.v.Heyningen juni J. Visschers juni A.Smit juni J. Visschers

2- 3 9-10 16-17 23-24 30-31 6- 7 13-14 20-21 27-28 3- 4 10-11 17-18 24-25 1- 2 8- 9 15-16 22-23 29-30 5- 6 12-13 19-20 26-27 3-4 10-11 17-18 24-25 26 31- 1

PASEN

5 mei HEMELVAART PINKSTEREN

juli juli juli juli juli aug. aug. aug. aug. sept. sept. sept. sept. okt. okt. okt. okt. okt. nov. nov. nov.

nov. dec. dec. dec. dec. dec. jan.

A.Smit A.v. Heyningen A.Smit A.v .Heyningen J.Visschers A.V.Heynlngen J.Visschers A.Smit A. v .Heyningen J. Visschers A.Smit A.Smit J.Visschers A.Smit J.Visschers A.Smit A.Smit J.Visschers A.v.Heyningen A.Smit A.v.Heyningen J. Visschers A .Smit A.Smit J . Visschers A.Smit J. Visschers J.Visschers

EERSTE KERSTDAG TWEEDE KERSTDAG

Attentie: 5 mei en Hemelvaart zijn vrije dagen. Er is dus geen spreekuur maar dienst zoals op zondag.

Vakanties A.v. Heyningen: A .Smit: J.Visschers:

Afwezig :

11 feb. 5 mei 1 april

t/m 20 feb. t/m 15 mei t/m 10 april

10 juni t/m 3 juli 23 Juli t/m 14 aug. 21 mei t/m 25 mei

10 sept. t/m 24 sept. t/m 2 juli t/m

13 sept. 27 sept. 24juli

24 dec. t/m 2 jan. 28 okt. t/m 6 nov. 14 okt. t/m 23 okt.

(meestal op een vrijdag. indien anders onderstreept) 25 maart

29 april

20 mei

30 mei

2 sept.

23 sept.

11 nov.

4 feb. 9 dec.

25 feb.

18 maart

15+ .1!!. april 27 mei

26 aug .

16 sept.

7 okt.

28 jan. 23 dec.

11 maart

22 april

3juni

9 sept.

30 sept.

8 nov.

A.v.Heyningen op:

21 jan. 25 nov.

4 maart 16 dec.

A.Smlt op:

14 jan. 18 nov. 7 jan. 2dec.

J.Visschers op:

19+22 aug.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van Uw huisarts vernemen wie er dienst heeft ! (Wijzigingen voorbehouden)

Apotheek

Apotheek "Geffen-Nuland" Dorpsstraat 48 te Geffen, tel.: 24699 Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur. zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten de openingsuren bereikbaar via telefoonnummer: 24699. De ultdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op maandag t/m vrijdag open van 12.00 ¡ 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 • 18.00 uur.

OM TE BEWAREN 3


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Sportief en exclusief

Beddenspecïaalzaalc ~! Smffeerderïï ~~ "'f

.,~_IJ:IU Runrotstraat 25 Geffen

04102 - 2 28 52

Merken van o.a. Pepe, Lemon and Soda, 13; Ya Doo, JF.K, G-ö/, Schnizler, 1<.agazzi

Verantwoord zitten?

Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

De koffie staat klaar! Maandag gestoten

C's maandags ges/o+,,r,)

PEDICURE T. Ketelaars-tl. Nistelrooy Coothstraat 31

ll.

Geffen 'ff 0~ 102. 220~ 1

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

91ogtdj Jo u.ûnbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • _ • ~ _· ----~,., •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* *

*

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. y. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines _JCI:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


ROND DE DORPSPOMP De stamtafel raakt aardig vol op 2e Paasdag Om 11.15 uur zijn we "Ingebabbeld" en geeft Jaap Bijleveld het startsein. Intussen wordt de tafel bezet door 8 leden, even later komen nog drie stamtafelgasten binnenlopen en schuiven aan. Toch kregen we weer weinig racties op de "Stamtafel" van 20 maart. Alleen intern werd verklaard, dat we wel erg lief waren geweest en te mild hadden geoordeeld over die plotselinge standspuntwijziging van het C.D.A. wat betreft de openbare aanbesteding van de aanpassing van het gemeentehuis. Ja er zitten verschillende bloedgroepen aan de Stamtafel, maar dat maakt de discussie vurig en is een afspiegeling van wat er leeft in ons dorp. Iedereen benadrukte nog eens, dat die verfoeide Schutskooi weg moet op het Dorpsplein en dat het idee over die LUIFEL met bordes aan het gemeentehuis een fantastisch idee was en dat daar goede aandacht aan moet worden besteed; zo kun je ook alle gas ten keurig ontvangen vooral als wij daarbij denken aan bruiloften en onze dorpsfeesten. De aandacht voor voetgangers, kinderwagens, invaliden in het verkeer was zeer terecht. Nog te dikwijls blijken winkels niet goed bereikbaar door ervoor gepaskeerde auto's en soms zijn dat zelfs auto's van de winkelier of ondernemer zelf, dat mag toch zeker niet gebeuren. Foei!!!! Koninginnedag gaat door. Bij de ondernemers groep van "Effe noar Geffe", dus Horeca en winkeliers, en de Stichting Jeugdbelangen en de Ouderraden van de Basisscholen is voldoende animo, om met een nieuwe stichting en nieuw elan te beginnen. Piet van Herpen, de voorzitter van "Effe naar Geffe" deelde mede, die zaak graag te coördineren, maar wachtte op een mandaat vanuit de gemeente. Hij stelde bovendien, dat dit aanbod al meer dan een jaar geleden aan het college van B. en W. was gedaan. Iedereen was verbaasd, dat daar verder geen aandacht aan is geschonken. Met groot enthousiasme wachten we de loop der dingen af. Zowel de Koniging als Sinter klaas hebben nn weer een zorg minder. Ook de Paasweek kreeg de nodige aandacht. Veel bewonderinf voor de inzet van de pastoor. De Palmpasenoptocht met de kinderen, luidt op een fantastische wijze de Paasweek in. Er bleken welweinig "zondaars" in onze parochie, wanr de Boetevieringen met schuld belijding kreeg onvoldoende???? boetelingen ???, Maar de Pastoor sloeg een kruis zo

groot dat het over heel onze parochie heen reikte. De opkomst op Witte Donderdag om half acht 's-avonds bleef beneden de verwachting. Het was een mooie en eigentijdse dienst, die iedereen erg aansprak, mede ver zorgd door het voltallig aanwezig gemengd koor. Jammer voor zoveel moeite en zoveel toewijding. Goede Vrijdag; drie uur een drukke dienst met de communicantjes en vormelingen en hun ouders en ook ouderen en jongeren; een hele mooie viering met inbreng van de diverse groepen, indrukwekkend Vrijdagavond sierden de kunstzinnig gemaakte kruisen van de vormelingen het priesterkoor en altaar. Ook Goede.vrijdag-avond was het gemengd kerkkoor voltallig aanwezig op het priesterkoor. Een zinvolle viering, waarin op doordringende wijze aandacht was besteed aan de Kruishulde . Paaszaterdag twee vieringen; beiden overvol. Het feest van vuur en licht. Bijzonder sterk viel in dele viering op de betrokkenheid van de jongeren! Er was bewondering voor de wijze, waarin de viering was opgezet: Het jeugdkoor zorgde voor de teksten en aangepaste liederen en de presentatie daarvan was zeer prijzenswaardig. De jeugd blijkt zo'n opdracht met hart en ziel te dragen. De 2e dienst werd verzorgd door Passe-partout. Dan spreekt ook weer zo'n hartelijke welgemeende samenwerking. Ook veel jongeren bezochten deze dienst. Paaszondag: ochtend half tien, gezinsviering met kinderkoor, een volle kerk, dat echt Paasfeest vierde, 11-uur De Hoogmis: Het gemengd kerkkoor zong een feestelijke mis en Jubelende Paasliederen, er was hard gerepeteerd, maar toch bleven de voorste banken leeg. Jammer, Jammer. Toch blijven er veel supporters weg Zelfs op PAASDAG!!! Ja maar om echt het Hoogtepunt te vieren, moet je ook aan de rest hebben deelgenomen. Het is net als bij een kampioenschap. Kom je alleen maar naar de laatste en beslissende wedstrijd, dan heb je ook wel feest, maar je benijd dan toch de echte supporters want die hebben echt feest diep in hun hart Toch hebben veel mensen een bijzonder Paasgevoel. Een heimwee naar vroeger misschien. Door versieringen thuis, de Paastafel thuis de eitjes. Het Paaskostuum "un neej pak" dat zie je niet meer. De pastoor mag door zijn inzet en de goede, warme, hartelijke en aansprekende liturgieën teksten en preken rekenen op nog meer supporters volgend jaar en dat verdienen ook alle die bij die vieringen betrokken zijn en zich daarvoor ten volle inzetten. We missen nog steeds de Plattegronden, die we graag zien op 4 plaatsen in ons dorp; Bij de entree vanaf de Rijksweg op de Papendijk. Bij de entree van Geffen vanaf Oss bij Bouwmaterialen en Doe-het-Zelf van Erp en zn •. Vanuit Nuland en vanuit Lith, de 5


Maaskant. Onbegrijpelijk dat er zoveel tijd voor nodig is . Al maandenlang informeert (zeurt) zich bij de gemeente - het- Bedrijfsleven . Velen hebben er een verwijzing naar hun bedrijf laten opnemen of een advertentie erlangs doen plaatsen uiteraard tegen betaling. Toch nog steeds geen goede platte gronden. Immers goede plattegronden dragen ook weer bij tot een goede verkeersgeleiding . Intussen staan er wel informatieborden bij de entrees van ons dorp : "Welkom in Geffen, bedrijvig gastvrij", waarop je in overleg met de gemeente bepaalde festiviteiten en evenementen kunt aankondigen. Toch zagen wij graag ook bij de belangrijkste entrees van ons dorp een dorpseigen bor , wat iets zegt over de identiteit van het dorp . Een zo'n bord siert al 12 jaar de Papendijk, in de vorm van een zeshoek, de G van Geffen uitbeeldend en de Geffense molens als symbolen van het levendige, dynamische Geffen, met de aansprekende tekst : "GEFFEN GEZELLIG BEDRIJVIG GASTVRIJ" Misschien maken die deel uit van de in april startende Winkeliersactie . De Geffense Middenstand kiest voor een Voorjaarsactie in plaats van Rond Sinterklaas en Kerst Bij aankopen krijg je zo maar gratis loten. De Middenstand geeft de voorkeĂťr aan actie in deze periode, mogelijk brengt dat dan ook de meeste "centen" in het laatje. Met heel veel prijzen: Voor elk vrolli ĂŠ un ne lolly, veur elke baard unne taart, veur elke sik unne mik, veur elke gek unne spek . Wekelijks prijzen. Op het einde van de actie komt Hans Kazan de hoofdprijzen uitdelen. Dus allemaal opgelet en nie zeuren, maar kopen in Geffen, want onze Middenstand verdient het samen met het bedrijfsleven. Ja het Geffens Bedrijfsleven en de Middenstand kan ten voorbeeld gesteld worden aan vele andere dorpen; nergens wordt het verenigingsleven en de dorpsactiviteiten zo gesteund door die groeperingen als in Geffen, dat mag wel eens een keer hardop worden gezegd. Och elke winkelier , al weten wij niet hoe die beloont zun trouwe klanten af e n toe!!! Van de Stamtafel 4 P.S. De Stamtafel is intussen volledig bezet. We tellen 15 leden, waaronder 6 dames, en we hebben slechts 12 plaatsen, maar u kunt altijd komen luisteren. Volgende stamtafel 18 april van 11 .00 tot 12 . 30 uur in zaal Govers .

6

centrum voor kunstzinnige vorming

JAZZ-SESSIE In samenwerking met 't Oude Theater organiseert het Centrum voor Kunstzinnige Vorming in Oss een reeks jazz- sessies: Elke l aatste donderdag-avond van de maand krijgt iedereen de gelegenheid om mee te spelen met een echte jazz-groep. Er is een vaste ritmesectie bestaande uit oud-leerlingen van het CKV: Bram Huygen, Riewert Catz, Marco Mandemakers en Gijs van Dedem. De sessie staat onder leiding van Henk Kraus, als docent jazz-workshops/trompet verbonden aan het CKV in Oss. Elke muzikant met enige jazz-ervaring i s van harte uitgenodigd mee te komen spelen . Uiteraard niet alleen muzikanten, maar natuurlijk ook toehoorders zijn van harte welkom . De eerste jazz-sessie is op donderdag 31 maart en begint om 21 . 00 uur in 't Oude Theater (tegenover het station)

VeJ'4huisd Ve~huisd Ve~huisd Prakti j k voor Fys i otherapi e

H. en A. Brui nenber g is verhuisd Per 1 maart 1994 is ons nieuwe adres ; Runrotstraat 15 5386 CT Geffen . Behandeling op afspraak . Wij blijven telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8 . 30 - 18.30 uur op telefoonnr. 24312. .


PONVVRIENDJES VINKEL

INFORMATIEAVOND BORSTONDERZOEK BORSTONDERZOEK, VOOR MEER ZEKERHEID

j.l . in Vught, en zondag 27 maart j.l. in Den Dungen hebben de Ponyvriendjes uit Vinkel goed gepresteerd. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. De uitslagen van indoor dresseer in Vught zijn: Klasse 12 cat. D/E 3e prijs Linda van de Broek met Floris 125 punten Miranda van Berkel met She-ra 121 punten Klasse Ml cat. D/E Jinke Strik met Rocky Moutain 112 punten Klasse B cat. C. 2e prijs Gerbert van de Ven met Lady 120pnt. Nicky van Veghel met Gwendolyn 111 punten Klasse B. cat. D/E Ron Loeffen met Abner 107 punten Klasse 12 cat. A/B Nicky van Veghel met Olivia 117 punten Klasse 11 cat. D/E Marieke Smits met Kassandra 117 punten De uitslagen van indoor dressuur in Den Dungen zijn. Klasse B cat. A/B Gertjan van de Doelen met Floortj e llO pnt. Klasse B cat. C. 2e prijs Nicky van Veghel met Gwendolyn 114 punten 2e prijs José van der Doelen met Mariska 114 punten 3e priJs Gerbert van de Ven met Lady 113pnt Klasse B cat. D/E Martijn van de Braak met Parel 11 punten Ron Loeffen met Abner 96 punten Klasse 12 cat. A/B Nicky van Veghel met Olivia 116 punten Klasse 12 cat. D/E Linda van de Broek met Floris 125 punten Irene van de Ven met Falcon 123 punten Miranda van Berkel met She-ra 117 punten Klasse Ml cat . D/E 4e prijs Jinke Strik met Rocky Moutain 120 punten Jelte Strik met Tornado 107 punten Klasse 11 cat. D/E Marieke Smits met Kassandra 116 punten Margy van den Elzen met Nalanda 107 punten Cheryl Kleijngeld met Brinta 106 punten Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten.

Onderwerp: Informatie-avond over het borstonderzoek in Maasdonk. Medewerksters van de GGD Brabant-Noordoost en de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid nodigen vrouwen van 50 tot en met 69 jaar en andere belangstellenden uit voor een informatieavond over het borstonderzoek·. Deze informatieavond vint plaats op maandag 25 april a . s. van 20.00 tot 21 . 00 uur in Zalencentrum Govers, Kerkstraat 5 in Geffen Gemeente Maasdonk Uitnodiging Alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar krij gen om de twee jaar een uitnodiging van de GGD om aan het borstonderzoek deel te nemen . Elke vrouw ontvangt deze uitnodiging thuis, twee weken voordat zij aan de beurt is. De uitnodigingen worden verstuurd op geleide van postcode, dus vrouwen uit dezelfde straat komen rond dezelfde tijd aan de beurt U kunt zodoende met elkaar afspraken maken over het vervoer naar de onderzoekseenheid. Het onderzoek is gratis en vindt plaats in een onderzoekseenheid die komt te staan op het Dorpsplein voor het gemeentehuis in Geffen. Het onderzoek gaat eind mei van start in de gemeente Maasdonk . Foto's Met een foto-apparaat, de 'mammograaf', worden van iedere borst twee foto's gemaakt . Het onderzoek neemt ongeveer 5 minuten in beslag . Om de foto's te maken is een geringe hoeveelheid röntgenstraling nodig. Deze straling is veel lager dan de straling waaraan men op een zonnige dag wordt blootgesteld. Het risico is dus zeer klein en weegt zeker op tegen de voordelen van het onderzoek. Twee radiologen bekijken de foto's om te zien of daarop afwijkingen voorkomen. Iedere vrouw krijgt binnen twee weken na het on derzoek bericht thuis. Leeftijd,

Het borstonderzoek beperkt zich tot vrouwen van 50 tot en met 69 jaar, omdat in deze groep borstkanker meer voorkomt dan op jongere leeftijd. Indien u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met het Informatiepunt Borstonderzoek, tel: 04120-60297

Stepha 7


Zaterdag 16 april a.s. is Rabobank Maasdonk. kantoor Geffen, vanaf 10 . 00 uur open. De infodag duurt tot 16 .00 uur.

Alles over wonen op Infodag

\.OONMARKT IN DE RABOBANK MAASDONK KANTOOR GEFFEN. Voor allerlei informatie rond het thema 'Wonen' kunt u zaterdag 16 april a.s. terecht op de speciale infodag die de Rabobank organiseert. Of het nou om de inrichting van uw huiskamer gaat, de aankoop van een vakantiehuisje, of bijvoorbeeld over een samenlevingscontract; op de infodag komt u meer te weten over alles wat met wonen te maken heeft. Onder het genot van een kopje koffie kunt u rustig rondkijken bij de aanwezige stands. De eerste bezoekers krijgen een gratis kunstafdruk, aangeboden door VT Wonen. Maar voor iedereen ligt er een presentje klaar als herinnering .

Op de infodag, treft u allerlei stands aan. - Notaris J.J. Kok, hij kan u alles vertellen over bijvoorbeeld koopaktes, eigendomsrecht, erfenissen, schenkingen, overdrachtsbelasting en andere notariële kwes ties . - Tuincentrum v . d. Elzen kan u adviezen geven over de inrichting van uw tuin . - Politie destrict Maasland geeft advies over inbraakpreventie - veilig wonen . De gemeente Maasdonk, voor informatie over bestemmingsplannen, gemeentelijke belastingen en dergelijke . - VT-Wonen; zij geven allerlei informatie over alles wat met wonen te maken heeft. Natuurlijk treft u ook de eigen adviseurs van de Rabobank aan die u alles kunnen vertellen over hypotheken, verzekeren en beleggen . U kunt antwoord krijgen op vragen als : - Kan ik beter huren of kopen? - Hoeveel eigen geld moet ik hebben om een huis te kopen? Hoeveel geld kunnen wij lenen als tweeverdieners? - Wat zijn de bruto- en nettohypotheeklasten? Een tweede hypotheek, kan dat? Met behulp van computerberekeningen worden desgewenst uw financiële mogelijkheden binnen een kwartiertje op een rij gezet. Tijdens de dag kunt u op video de vele facetten van 'Huren of Kopen' en 'Een huis kopen' zien. Later kunt u de video ook lenen bij uw bank om thuis eens rustig alle informatie over kopen en huren te bekijken . 8

Nederlandse Hartstichting Hart- en vaatziekten z1Jn volksvi2and nwnmer 2én in Nederland . Jaarlijks worden 65 . 000 mensen getroffen door een hartiniarct of beroerte. Vooral dankzij het werk van de Hartstichting gesteund door een grote groep Vrienden van de Hartstichting, loopt het in veel gevallen goed af. Door de resultaten van steeds verdergaand wetenschappelijk onderzoek, gezondheidsvoorlichting en patiëntenzorg zijn we op de goede weg. Maar we zijn er helaas nog lang niet, Wij doen er aan wat we kunnen. Maar doet U dat ook? Want de Hartstichting kan haar werk uitsluitend doen dank zij de steun van heel veel Nederlanders. De collectant van de Nederlandse Hartstichting komt tijdens de Nationale Hartweek - van 17 april tot en met 23 april bij U aan de deur voor uw bijdrage. De Hartstichting kan uw steun niet missen . Vrienden van de Hartstichting. Comité Geffen.

LIEDERENTAFEL Werkgroep "De Pas" organiseert op vrijdag van 20.30 uur tot 23 . 00 uur , 22 april a.s . Liederentafel in gemeenschapshuis "De Pas" in Heesch . De avond begint met het Hisse volkslied , Dat wordt gezamenl ijk door alle aanwezigen gezongen door alle aanwezigen. Daarna is ieder vrij om iets voor te dragen, lekker een kop koffie te dri nken en bi j te praten. Iedereen krijgt een door Werkgroep "De Pas" samengestelde zangbundel uitgerei kt waarin oude folkorenummers en wat moderne liederen zijn opgenomen. Als iedereen over de teksten beschikt , kan men volop meezingen bv. "Suikerbossie", "Breng eens een zonnetje onder de mensen" of ,"Daar bij die molen" .


Kom

zaterdag 16 april naar onze infodag "Wonen" Of het nou om inbraak-

adviezen op het gebied van

preventie en veilig wonen

notariĂŤle zaken; op de infodag

gaat, de financiĂŤle kanten van

van de Rabobank Maasdonk komt u meer te

de aan- of verkoop

10.00 - 16.00 uur

van een huis, de

kantoor Geffen

inrichting van uw tuin of bijvoorbeeld

weten over alles wat met wonen

te maken heeft.

Rabobank,:,

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland - Vinkel Nieuw centraal telefoonnummer: 04102 - 40222 ._____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______J9


@ GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax . 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Wethoudèr A.A.L.J. van den Boogaard, dinsdaga.vqnd van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met de bestuurssecretaresse mevr. Van Lith tel. 04102 - 22955 tst. 221. 10

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Op 1 april is de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) in werking getreden. Vanaf deze datum worden voorzieningen op het gebied van wonen, vervoer, rolstoelen en inkomensaanvullingen in de meeste gevallen via de gemeente verstrekt. Deze nieuwe wet geldt in principe voor alle gehandicapte inwoners, dus ook voor mensen van 65 jaar en ouder. Het gemeentebestuur van Maasdonk heeft besloten de uitvoering van de WVO samen met de gemeente Lith te gaan verzorgen. Informeren is de moeite waard Wanneer u gehandicapt bent en een van de volgende punten is van toepassing op u, dan komt u in principe in aanmerking voor een vergoeding in het kader van de WVO. * Lopen gaat moeizaam, eigenlijk is hiervoor een hulpmiddel nodig. Lopen gaat wel, maar alleen bij zeer * geringe afstanden. Een bushalte kan niet op eigen krachten worden bereikt. Met uw handicap kunt u zich nauwelijks * in huis verplaatsen en/of uzelf wassen, aankleden etc. Vanwege uw handicap heeft u hoge * uitgaven voor dieetkosten, kledingslijtage, stookkosten, verstrekking van warme maaltijden, dure medicijnen etc. Eigenlijk zijn de kosten te hoog in verhouding tot uw inkomen. Alle mensen met een handicap die bij de gemeente bekend zijn, doordat ze al eerder via een andere instantie een voorziening kregen, hebben over dit onderwerp een brief met informatie gekregen. Heeft u geen brief ontvangen en zijn wel een


of meer van bovengenoemde zaken op u van toepassing? Bel dan naar de gemeente Maasdonk voor meer informatie of een afspraak bij u thuis. tel. 04102 - 22955, vragen naar de heer Coolen of mevrouw Steenbergen. Vanaf 1 mei kunt u rechtstreeks bellen met 068676 (normaal tarief).

RECTIFICATIE In de opgave burgerlijke stand van februari 1994 die u in de vorige uitgave van dit blad aantrof, is een fout geslopen. Onder de rubriek "overlijden" dient te worden gelezen: Marinus Gijsbertus van Aggelen, 21-02, 76 jaar. Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor deze vergissing.

INZAMELING ASBEST UIT HUISHOUDENS Als gevolg van het van kracht worden van het Asbestverwijderingsbesluit is een aantal zaken gewijzigd. In de toekomst gelden de volgende regels voor particulieren die asbest of asbesthoudende materialen aanleveren: Wanneer u asbest aanbiedt op de milieustraat op de gemeentewerf, dient u vooraf een aanmeldingsformulier in te vullen. Bij de afvoer van asbest naar de stortplaats moeten al deze formulieren door de gemeente meegeleverd worden. Wanneer u als particulier rechtstreeks bij de stortplaats asbest wilt aanbieden, dan dient dit vooraf door de gemeente te zijn gemeld. U moet in dat geval dus vantevoren contact opnemen met de gemeentewerf, tel 04102 - 22271

SNOEIAFVAL Wanneer u in de tuin gaat snoeien, dan kunnen kleine hoeveelheden snoeiafval in de GFT-container worden afgevoerd. De hoeveelheid is vaak zo groot, dat de container lang niet voldoende is voor de hoeveelheid snoeihout die uit uw tuin komt. Dat kunt u dan gratis aanbieden bij de milieustraat op de gemeentewerf, Zandstraat 43a te Nuland elke vrijdagmiddag van 13. 00 tot 16. 00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

DUMPING VAN AFVAL BIJ DE VOORMALIGE GEMEENTEWERF AAN DE VELDSTRAAT IN GEFFEN De laatste tijd worden grote hoeveelheden afval "gedumpt" bij de glasbak aan de voormalige gemeentewerf in Geffen. De glasbak die daar staat is bedoeld voor de afgifte van gebruikt glas en nergens anders voor. Zaken zoals afgewerkte olie, toiletpotten, slooponderdelen van auto's en dergelijke horen daar niet thuis. U kunt met chemisch afval (onder ander afgewerkte olie) terecht op de milieustraat bij de gemeentewerf aan de Zandstraat in Nuland en voor allerlei ander afval zoals grof huisvuil bij Containerbedrijf Van der Donk Recycling, Industriestraat 28 te Nuland. In de toekomst zal regelmatig controle plaatsvinden bij de voormalige gemeentewerf in Geffen en op andere plaatsen waar regelmatig illegaal gedumpt afval wordt aangetroffen. Tegen overtreders van de voorschriften zal streng worden opgetreden en proces-verbaal worden opgemaakt.

KOPV INLEVEREN VOOR: 16 APRIL

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

,r NIA

B.de Kinderen ~ Molenstraat 32 Geîîen Tel.25551

ook alle prod1AkteV\

van Vé.LD.A voor

IAW

vijver

bij ons verkrijgbaar, Laat 9 ratis

IAW

vijve~water

doo~ ons testen.

11


Een ander gezicht: diaken Wim van Herwijnen .

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN NULAND VINKEL

ZATERDAG 19.00U ZONDAG 09.30U ZATERDAG 19.00U ZONDAG 10.00U ZATERDAG 17.30U ZONDAG 11.00U

LITURGISCHE KALENDER

wo

13-04 ZA 16- 04

zo wo

17- 04 20-04 ZA 23-04

zo wo

24-04 27- 04

19.0ûu * Avondmis 10.00u * H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mrnv Jeugdkoor 19.00u (tevens Kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd koor 09.30u 19.00u ,}< Avondmis 10.00u * H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Jonkerenkoor 19.00u H/G (tevens kinderkerk) H.Mis mmv Gemengd koor 09.30u 19.00u * Avondmis * dienst in kapel

Kerk balans Eind maart is de totale bijdrage opgelopen tot ca. f 54.000,=. Onderweg naar een nieuw hoogtepunt van hopenlijk f 70.000,=. Onze hartelijke dank aan allen die inzien dat we het samen mogelijk moeten maken, om een parochie te zijn en te blijven die er is voor allen. Iedereen kan rekenen op ons. Kunnen wij ook rekenen op u??? Wanneer u nog niet gereageerd hebt, zien wij u bijdrage tegemoet op: (RABO)bankrekening: 11.58.07.292 t.n.v. KERKBIJDRAGE PAROCHIE GEFFEN. Want: Zo'n parochie, daar geef je om! Meimaand - Mariamaand Traditiegetrouw besteden we vooral in de meimaand extra aandacht aan Maria. Velen lopen, fietsen of rijden 's zondags naar de St. Jan om "de Zoete Moeder" te bezoeken. In onze parochie willen we Maria in de meimaand eens extra in de bloemetjes zetten. De kerkversiergroep zorgt elk weekend voor mooie bloemstukjes in de kerk en de kapel en mevrouw van Lee verzorgt de bloemen voor Maria in het kapelletje aan de Veldstraat. U kunt deze mensen "een handje helpen" door in de meimaand bloemen te brengen. Heeft u mooie bloemen/takken in uw tuin? U kunt er een goede bestemming aan geven. ELKE VRIJDAG IN DE MEIMAAND TUSSEN 9 EN 10 UUR 'S MORGENS kunt u de bloemen afgeven in de kerk. Bij voorbaat dank. Werkgroep Kerkversiering.

Met ingang van 1 april 1994 is de eerwaarde heer W.P. van Herwijnen benoemd tot diaken van de parochies H.Magdalena te Geffen en O.L.Vrouw van de Rozenkrans te Vinkel. Hij stelt zichzelf voor: Beste mensen, Aan mij is gevraagd om mezelf even op papier voor te stell en. Een paar weken geleden werd ik door het bisdom benaderd of ik diaken wilde worden in de parochies Geffen en Vinkel. Mijn vrouw Marika en ik hebben daar niet lang over na hoeven te denken, en nadat ook Pastoor Spijkers hiermee akkoord ging volgde snel het eerste gesprek. Iets over mezel f. Ik ben geboren op 29 mei te Velddriel,(ook de geboortegrond van uw pastoor). Mijn huidig beroep is groepswerker bij een landelijke vereniging, VBOK-Vereniging Bescherming Ongeboren Kind- op de afdeling vrijwilligerswerk. Het is een vierdaagse werkweek, 32 uur, van maandag tot en met donderdag, waaronder een of twee avonden. De weekend-opleiding voor diaken heb ik gevolgd aan het seminarie van het bisdom, het St. Janscentrum in 's-Hertogenbosch. De vierjarige opleiding is afgesloten met een korte stageperiode in de parochie Wamel, waarna op 25 september 1993 de wijding volgde. Sinds december 1988 wonen wij op de pastorie in Velddriel. In deze parochie mocht ik vele activiteiten verrichten, de laatste jaren als voorganger in woord- en communievieringen. Die zijn in Velddriel elk weekend, omdat wij de pastor met nog twee andere parochies moesten delen. Met diverse groepen heb ik reeds kennis gemaakt , met de overige zal nog wel enige tij d vergen. Hoe de invulling van het diakenpakket wordt, verneemt u later nog wel, het is tenslotte een nevenfunctie. In overleg met uw pastoor zal ik proberen zo goed mogelijk mijn taak te vervullen, in de geest van het evangelie. Alvast bedankt voor het in mlJ gestelde vertrouwen en hoop op een goede samenwerking met u allen. Hartelijke groeten, Diaken Wim van Herwijnen.

DANKBETUIGING Mag ik u allen héél hartelijk danken voor alle goede wensen en attentie's di e ik van u mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, nogmaals dank. Marietje Steenbergen Leyten. Lektuur en Tabakshop.


EFFE BUURTE MÈ Ans van Dinther (4Sjaar) Asielzoekers: er wordt veel over geschreven en veel over gepraat, maar is men wel echt op de hoogte ... ? Ans is ruim 3 jaar vrijwilligster bij de Asielzoekers in het voormalig Patersklooster in Rosmalen . In de vluchtelingenwerkgroep in Geffen is haar belangstelling voor "de ontheemden" begonnen en daarom schreef ze zich in als vriiwilligster op de open dag in februari 1991. "Men begriipt niet altijd dat ik dit werk doe"-ze:~gt Ans "ik heb me ook meerdere malen moeten verdedigen. Ik probeer een en ander uit te leggen aan hen, die zich de situatie van deze mensen kunnen inleven. Anders heeft het geen zin je verhaal te vertellen". Er zijn twee groepen asielzoekers: m~nsen uit oorlogslanden zoals Bosnië, Somalie en Angola en uit landen waar een schrikbewind heerst zoals Iran en Irak. Er kan ook asiel worden aangevraagd op grond van bijvoorbeeld discriminatie. Sinds jan. 1993 zijn er onderzoekscentra gekomen en daar wordt al globaal bekeken of iemand asiel kan krijgen. Een economisch motiéf geldt niet meer , dus er komen bijna geen mensen meer uit bijv. de Oostbloklanden. Dan wordt de asielzoeker ingeschreven en komt in een centrum terecht van waaruit het wachten begint op het wel of niet krijgen van een status. Intussen wordt er een woning voor hen gezocht. "Men verwart asielzoekers vaak met illegalen", constateert Ans, "maar dat is niet hetzelfde. Ilegalen staan niet ingeschreven, ze zoeken werk om geld te verdienen en niemand weet iets van hen . Asielzoekers zijn legaal, mogen niet werken en moeten met keiharde bewijzen komen om de status te krijgen". Ans kan wel begrijpen dat mensen vaak zeggen: waarom gaan onze eigen mensen niet vóór met bijv. het toewijzen van huizen. Daar staat tegenover dat je deze niet op straat kunt zetten als ze asiel hebben gekregen; bovendien zijn er ook veel huizen nodig voor onze eigen jeugd, die steeds jonger aleen gaat wonen. De verwaarlozing in en rond het gebouw is ook een doorn in menig oog . Begrijpelijk, met zo'n 300 mensen die met elkaar wonen en leven in kleine kamers. Er zijn ook veel kinderen, dus er wordt "gel eefd"! Het begrip "schoon" is voor deze mensen ook heel anders dan bij ons. Uiteraard wordt er aandacht aan besteed om netheid en regels zoals wij die kennen aan te 1 eren . " Met de kinderen hebben we al' een opruimactie rond het huis gehouden". Vaak zijn de asielzoekers ook een prima uitlaatklep om het ongenoegen te spuien ten aanzien van onze eigen maatschappelijke situa-

tie. Zaken worden zwart- wit gesteld en er is een negatieve beeldvorming. De criminaliteit bij asielzoekers ligt bijv. niet hog~r dan buiten het centrum. Er gebeurt uiteraard wel eens wat, waar verschillende culturen bijeen zitten en deze incidentele gevallen worden dan vaak opgeblazen. "Maar. bendrukt Ans, kinderen maken geen oorlog! Ze spelen met elkaar, trekken met elkaar op en kleur of taal speelt geen rol! Ans zorgt samen met een andere vrijwilligster voor ontspanning van kinderen van 4 tot 7 jaar op de woensdagmiddag . Het is een vrijblijvende inloopmiddag (de andere dagen zitten de kinderen op een speciale school voor .buitenlandstalige kinderen in Maliskamp) . Ze knutselen veel, wandelen, bouwen hutten, doen spelletjes en vooral veel zingen en tekenen. Dáár "vertellen" kinderen vaak hun achtergronden. Aldo uit Angola (ongeveer 7 jaar), nu zo'n twee maanden hier, tekent steevast tanks, geweren en vliegtuigen en 1 oop t Il__seh"ietend" rond. Twee zusjes uit Somalie zijn nu een vrolijk, dan weer hysterisch, gaan plat op de grond liggen en houden de handen tegen de oren wanneer er vliegtuigen overvlieg~n . Aandoenlijk is, hoe een meisje uit Zaire, waarvan de moeder is doodgeschoten, Ans "mama" noemt. Uit gedichtjes en tekeningen kun je opmaken dat ze niet zomaar gevlucht zijn uit eigen land . Ze voelen zich ontheemd, er is veel onzekerheid en ze hebben veel achter zich moeten laten. Vooral vaders en jongens zijn achter gebleven in het thuisland, omdat ze in het leger moeten meevechten. Ook al levert de taal wel een problemen op (als men geen engels kan), toch verloopt het contact met kinderen vlotter dan met volwassenen. Kinderen zijn open, kunnen als het ware gordijntjes dichttrekken en de misère van zich afsluiten; volwassen dragen meer zorgen met zich mee. De kinderen zijn tevreden , met niets blij! Ze kunnen bijv. een hele middag spelen zonder drinken of snoep te vragen. Ze zijn oook niet gewend iets alleen voor zichzelf te hebben. Het delen valt op. Als ze iets krijgen, willen ze dat delen met mama, broertjes of zusjes. Een positieve actie in het Centrum vindt Ans het projekt "Wer k en voor wer k" voor volwassen. Omdat de mensen buitenshuis niet mogen werken, zijn er werkzaamheden gecreëerd in het gebouw zelf. In de keuken kan geholpen worden ; er is een fietswerkplaats waar o.l.v. een vrijwilliger fietsen worden opgeknapt; er is een bibliotheek, een schoonmaakdienst en men probeert wat nieuw leven in de recreatiezaal te blazen. Elk jaar is er een Open Dag en het zou goed zijn dat mensen dan eens een kijkje achter de schermen gaan nemen. Er wordt dan muziek uit de diverse landen ten gehore gebracht, er zijn hapjes en je kunt tekeningen, schilderstukken en gedichten bewonderen. Misschien kan dit ook 13


leiden tot meer begrip voor de asielzoeker. Voor "joeffrouw Ans" is dat geen disc ussiepunt : "ik wil graag warmte en geborgenheid geven aan deze mensen die dat zo hard nodig hebben en ze een stukje van onze welvaart aanbieden. En voor het meisje uit Za1re , dat zo enthousiast reageerde toen ze een huis kreeg, daarvoor hoopt Ans, dat ze geaccepteerd wordt, dat ze méé mag doen, want dan begint het nieuwe leven pas echt! De volgende keer praat ik met een vrijwill i gster bij de volwassenen .

Hopelijk doen er dit jaar weer veel buurtverenigingen, straat teams, vriendenclubs of andere sportverenigingen mee. Ook competitie- en jeugd- teams zijn van harte welkom!

DOE MEE EN MAAK ER EEN GF.ZRTJ,TGE SPORTIEVE DAG VAN! * Inschrijfgeld; f 36,-- per team, Jeugd; f 17,50 per team, * U kunt inschrijven in de volgende klassen; - regulier competitie s pelend, Ie+ 2e klasse, dames of heren 3e + 4e klasse, dames of heren B-jeugd (14-16 jaar) meisJes of jongens C- jeugd (12- 13 jaar) meisj es of jongens mini's · meisj es of jongens - rekreanten goed, dames, heren of gemengd - rekreanten redelijk, dames, heren of gemengd . - buurt-straat, dames, heren of gemengd .

* Een gemengd team bestaat uit minimaal 2 dames. *Voorde Rabo-bank-wisseltrofee wordt ge-

JEUGDAFDELING VOLLEYBALCLUB G'68-GEFFEN ZOEKT NIEUWE LEDEN! ! ! Hoi jongens/meisjes, Hebben jullie ook de voorjaarskriebels en willen jul lie ook graag iets sportiefs gaan doen, nou dat komt goed uit, want volleybalclub G'68 zoekt nieuwe jeugdleden, voor de aanvulling van hun jeugdteams. Speciaal meisjes tot 16 jaar , maar ook jongens C-jeugd (12-14 jaar) en mini's ( 9 t/m 11 jaar) zijn zeer welkom . Natuurlijk is er ook altijd plaats binnen de andere leeftijdscategorieen . Dus heb je zin, kom dan vrijdags een uur lekker trainen van 19 .00-20.00 uur.

streden in de klasse heren-rekreanten-goed Het team met de origineelste naam ontvangt de Cees Velthuis- trofee . * We spelen op sportpark de Biescamp aan de Pastoor van de Kampstraat in Geffen. r Aanwezig zijn om 09.00 uur, dan is de dag nog lekker lang! * Voor opgave of informatie kunt u bellen : 04102-22607 (Ron of Marja) of 04102- 21752 (Cees of Mieke) .

*

* Tot ziens op zondag 5 juni 1994!

J.J. Kok

NOTEER - NOTEER - NOTEER - NOTEER - NOTEER Vrijdag 22 april gratis trainingsles van 19.00 - 20 . 00 uur. Je komt toch ook??? tot ziens op 22 april!!! Houdoe Antoine Jansen

notaris Papendij k 21

Geffen

Telefoon 04102-21851

***********

19e G'68 BUITENTOERNOOI Op zondag 5 juni a . s. organiseert G'68 voor de 19e keer het jaarlijkse volleybaltoernooi i n de open lucht. In de voorafgaande jaren speelden de meeste deelneme rs in de kategorieën rekreanten en buur t-straat-volleybal . 14

18 juni Jeugdbrandweerdag nabij de molen op de Elshof te Geffen.

Houd 'm vrij ! (nader bericht volgt)


JEUGD E.H.8.O. 29 GESLAAGDEN OP DE MARIASCHOOL Op 13 september 1993 zijn een 30- tal jongent en meisjes van groep 8 van de Mariaschool gestart met de opleiding voor het jeugdEHBO-A diploma. In een goede samenwerking tussen de school en de EHBO-afdeling Geffen is deze cursus gegeven. De school heeft met name het theoretische gedeelte verzorgd, terwijl het praktijkgedeelte werd uitgevoerd o.l.v. Brigitte v.d. Broek en Tonny van Vught, kaderleden van de EHBO-afdeling Geffen. Op donderdag 24 maart 1994 hebben 29 kinderen hun examen voor het diploma gedaan. Allen met goed gevolg!! 's-Avonds werd op school, in het bijzijn van de ouders van de kinderen en het EHBObestuur, het diploma feestelijk uitgereikt. De geslaagden zijn: Roepnaam Voorvoeg . Achternaam Arts Twan Boxtel Ingrid van Duren van Femke Griensven van Lonneke Grinsven van Bianca Hanegraaf Rudi Hendriks Bram Kerkhof Dennis Kerkhof Roy Korsten Dirk Leest van der Lucinda Meeusen Bart Nistelrooy van Lieke Raaijmakers Wilco Renders Ruud Romme Anemone Romme Teun Romme Thijs Ruijs Nicole Sleuwen van Lizette Sonsbeek van Marieke Thomassen Eef Veer de Alexander Veer de Merijn Vogels Marjanne Vos Marianne Wert van de Marc Wingens Marieke Winkel Mathieu

MENSEN IN NOOD De kledingactie voor Mensen in Nood die op 23 maart in Geffen is gehouden, heeft 2900 kilo kleding opgebracht. Mensen in Nood wil allen die daar aan hebben bijgedragen oprecht hartelijk danken. De kleding zal voor een belangrijk deel gebruikt worden voor de slachtoffers van oorlogen in bijvoorbeeld Angola en BosniĂŤ. De vrijwilligers zijn van plan om ook volgend jaar- in dezelfde periode- een kledinginzameling te organiseren voor Mensen in Nood. Om de actie ook dan weer tot een sucses te maken, vragen ze iedereen om vanaf nu al weer de kleding te bewaren en hiervoor op te sparen. L. v. Dinther Kledingactie mensen in nood Wim Dobbelsteen contactfunctionaris

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gratis af te halen: Oude natuurtijdschriften: - Natuurbehoud - Natuur en Milieu - Greenpeace - Tam-Tam (jeugdnatuurtijdschrift) Misschien iets voor een werkstuk of spreekbeurt!!! Telefoon: 24386

M

D

E

Dorpstraat 23, 5386 AK Geffen, tel. 04102 - 21303

LEUKE OPROEPKRACHT GEVRAAGD. A.U.B. BRIEF MET PASFOTO NAAR BOVENSTAAND ADRES

15


TOK 20

TOERNOOI

21 TIM 2 6 MAART

1994 In een prachtige entourage is dit jaar alweer de 11-de editie van het TOK- toernooi volbracht. Door op de Maasdonkse toer te gaan en een andere samenstelling van de finalerondes te maken, is de belangstelling dit jaar flink toegenomen. Voor het eerst was er de mogelijkheid van deelname voor verenigingen uit Nuland en Vinkel. Jammer genoeg hebben zich alleen leden ingeschreven van b . v. Kerkzicht ui t Nul and . De Nulanders hebben laten weten vol gend jaar beslist weer mee te doen, dus de groei zit erin . De climax was uiteraard weer de finalemiddag van zaterdag. De finale libre moest zelfs tweemaal worden gespeeld . Na gelijkspel wist Henk van Os de tweede wedstrijd ruimschoots .te winnen van Wim van Herpen , winnaar van 1989. Wim van Herpen , die overi gens de finale wist te bereiken door een nipte overwinning op Tiny van Zantvoort. De "Tiny van der Doelen trofee" driebanden werd voor de derde maal gewonnen door Piet van Gr i ensven, die een gemakkelijke overwinning behaalde op Noud van Erp. De hoogste serie libre was 19, behaald door Stefan Leijten en Henk van Os. Het hoogste partijgemiddelde driebanden was voor dr beide finalisten 1.071. UITSLAG TOK TWINTIG TOERNOOI 21 T/M 26 MAART 1994.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Rien van Alebeek Martien van Wanrooij Hany Nikkels Fons van Schijndel Wim van Bakel Jarno van Dijk Harrie Toonen Maartin Brands Hans van Orsouw Rob Swinkels John de Haas Jos Verstegen Marc Beekmans Ernie de Haas Tonnie van de Hater d Jan van de Braak Mies van Nuland Frans van de Hurk Jo Heijmans Piet van de Linden Jo Beekmans Rien van Erp (L) Stefan Leijten Hans Hooiberg Mies van Erp Cor Legierse Henk van de Heijden Frans van Griensven Marij van Dijk Jos van Erp Christ Heijmans Rien van Bergen Jack de Louw Hans Reuvers Jan Kloek

1.17 1.84 1.06 1.25 1.90 0.93 1.53 1.03 1.40 1.53 1.11 1.34 1.09 1. 70 0.89 1.10

0.93 1.89 1.37 1.36 1.36 1.22 1.49 1.34 1.20 1.12 1.37 1.26 0.93 1.16 1.64 1.63 0 . 96 0.78 1.55

DRIEBANDEN 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Piet van Griensven 0 .657 Noud van Erp 0.571 Jo van Erp 0 .485 Henk van Dijk 0 . 417 Peter Schutjens 0 . 581 0 . 453 Joep Lammers Joop van Dijk 0 . 529 0 . 392 Jan van de Haterd 0 . 453 Coen van Erp 0 . 469 Frank Hurkens 0 . 376 René Damen 0 . 314 Marcel van Erp 0 . 294 René Schutjens Wilbert van de Moosdijk 0.313 0 . 294 Piet van Wanrooij 0.269 Thé Bijveld

LIBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 0

16

Henk van Os Wim van Herpen Stefan Leijten (Kopak) Frans van Uden Nol Rommijnders Tiny van Zantvoort Tonnie van Erp Bart Schutjens Leo Leijten

2.19 1.42 1. 74 0.97 1.49 1.07 0.93 1.31 1.26

LOTERIJ: De volgende nummers staan nog open, en de prijzen zijn af te halen bij Peter Schutjens, van Coothstraat 13 , Geffen, tel: 21022 . 2416 - 901 - 2141 - 609 en de hoofdprijs 2315 vleeswaardebonnen ter waarde van f 100,= , geschonken door Kwaliteitsslagerij Jan van Ravenstein.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt. veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe {levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

CREMATIES

IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120-23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van slerplelst~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobaok f:I

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


BOUWBEDRIJF H. SCHUUR.MAHS SPONSERT "WINDK>LENS" GEFFEN. De Geffense wielerclub "De Windmolens" heeft sinds de oprichting in 1963 voortdurend aan de weg getimmerd . Zij was een van de eerste die jeugd de gelegenheid gaf met het wielerwereldje kennis te maken. Bekende namen zoals Matheu Hermans en Gert- Jan Theunissen hebben hier hun eerste kilometers gemaakt. Ook hebben zij Nederlandse en zelfs Wereldkampioen voortgebracht zoals G. Haarwasser Wereldkampioen bij de 50+. Door het opleiden van jonge renners hoopt de Windmolens nog vele goede renners af te leveren in de rijen van de profs en amateurs. Dit kan echter niet zonder de steun van sponsers. Gelukkig hebben we een aantal sponsers bereidt gevonden te investeren in onze club dus in de toekomst. Dat di~ een goede samenwerking is blijkt wel uit de 3e plaats die de junior N. Wittenberg behaalde in de ronde van Haarsteeg . Bouwbedrijf H. Schuurmans is weer bereid ge vonden als sponser op te treden voor decategorie junioren en nieuwelingen. Het be.drijf is gespecialiseerd in alle soorten metselwerk met de daarbij behorende werkzaamheden. Dit wel voor bedrijven en instel lingen en tevens voor partikulieren. Verder wordt de junioren en nieuwelingen gesteund door Bloemkwekerij Hairwasser die iedere woensdag en zaterdag in Den Bosch op de markt staat met verse snijbloemen. Een van de andere sponsers is Autobedrijf Jos van Boxtel uit 's Hertogenbosch met nevenvestigi ngen in Oss en Berlicum. Autobedrijf Jos van Boxtel verzorgt verkoop en leasing van nieuwe en gebruikte Toyota's aan partik..11lieren en bedri jven : Autobedrijf Jos van Boxtel bestaat i n mei vijftien jaar.

18

Naast Jos van Boxtel is ook MF Computers Supplies bereid gevonden om te investeren in onze wielerclub. MF Computer Supplies kerntaken is jet verzorgen van al u supplies voor de computer. Zij voeren bekende merken zoals Octek en Starprinters evenals 3M diskettes .

HEERLIJKE VERSE

ASPERGES

\

1

?'

Fam. van Zantvoot1 Bredeweg 23 - 5386 KM Geffen

tel. 04102 - 21516

GEVRAAGD - GEVRAAGD - GEVRAAGD ASPERGES STEKERS IN DE PERIODE VAN ,

24 APRIL TOT 24 JUNI . GRAAG CONTACT OPNEMEN MET DE FAM. V. ZANTVOORT

BREDEWEG 23 GEFFEN TELEFOON 04102 - 21516


............................ ·················•··········

1/;:;;i;;:::::::::~::·

1'

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

Café •t Haasje

"'"'"

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;::~;;:;;:::::::::::

~

ra,

Gerda Pouls-Benders

VAN TUIJL makelaardij bv~

Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRMK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

21'

VAKGARAGE D'N BART

04102 - 25113

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heeste rseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

«3 ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Dorpstraat9a 5386AK Geffen Tel. 04102-21 958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Hotel "De Gouden Leeuw 11 ~""

~ffllG

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

&

, :.ia...

Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

~

Zaal voor: bruiloften - part11en - vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

~

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

/Ji) SPIERINGS A

~~fflffll

• ,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachln&s Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijve nweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fox 04102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ Heesterseweg l l 5386 KT Geffen

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

~

registeraccountants

telefoon 0 41 02 - 22684 telefax 04 102 - 24795 Voor

al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties.

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-lberoepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfĂŽopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, oontactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaarties. Ook voor copieerservicE;

kunt U bij ons terecht.

JOS VAN. DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS~ EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dak.bedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER APRIL KVO, Excursie naar Den Bosch: bezoek aan het Provinciehuis en een rondje Dieze. Dr. Smit afwezig 15 16/17 Weekenddienst Dr. Visschers Stamtafel, 11 . 00u zaal Govers 17 SKUNK l - G68 1 heren 15.55h 17 SKUNK 3-G68 1 dames 13.15h Dr. Smit afwezig 18 Dr. Visschers afwezig 22 Weekenddienst Dr. v. Heyningen 23/24 24 ERRUP l-G68 1 heren 10 . 00h KVB/KVO, zaal Govers 20.00h voorlicht25 ingsavond borstonderzoek voor alle vrouwen uit Geffen KVB, moederdagviering H.Mis 19.45h in 28 de Parochiekerk 28 KVO, Jeanne D'Arc viering Dr. van Heyningen afwezig 29 30-1 mei Weekenddienst Dr. Smit

14

20

MEI 1 Stamtafel, 11 . 00h Zaal Govers 5 Dr. Visschers dienst 6 t/m 15 vakantie Dr. Smit 7/8 Weekenddienst Dr. Visschers 9 TV de Vlijmd, Lady's Day 12 Dr . v . Heyningen dienst Hemelvaart 14/15 Weekenddienst Dr . v. Heyningen 15 Stamtafel, 11 .00h Zaal Govers 20 Dr. v . Heyningen afwezig 21/22/23 Dienst Dr. Smit Pinksteren 21 t/m 25 Dr. Visschers vakantie 22 TV de Vlijmd, Pinkster- invitatietoernooi 27 Dr. Smit afwezig 28/29 Dr. Visschers weekenddienst 29 Stamtafel, 11.00h Zaal Govers Dr . v. Heyningen afwezig 30 JUNI 3 Dr. Visschers afwezig 4/5 Weekenddienst Dr. v. Heyningen 5 G'68 buitentoernooi ¡ 5 Bedevaart naar Wittem 10/3 juli Vakantie Dr . v. Heyningen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.