Torenklanken 1994 - nr 07

Page 1

32e jaargang

I

nummer 7

1

maart 1994

en en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 041 02 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij. Geffen 1950 exemplaren

( ~ \ SCOUTING

\~ Beste Geffenaren, Zo?lS el~ jaar houdt Scollting Geffen ook dit. ja.ar de actie Heitje v·o ör een Karweitje. Dit jaar zullen onze leden op 6 april van 17.00 uur tot 20.00 uur bij U langskomen om nog wat te klussen. Wij kunnen van alles voor u doen. Van de stoep vegen tot auto's was$en, en van flessen inleveren tot glas naar de glasbak brengen. U kunt ons al van ver horen aankomen omdat wij door de straten

..............

_.!. ...~

met een geluidswagen langs komen om U er aan te herinneren dat het die dag onze klussendag is. De baten komen natuurlijk ten goede aan onze groepskas, maar een deel van de opbrengst geven wij altijd aan het Zeehondencentrum in Pieterburen, zodat ook die dieren van onze actie kunnen mee profiteren. Onze l eden en de zeehonden rekenen op uw steun en klussen. Tot ziens op woensdag 6 april. Groetjes, Leden en leiding Scouting Geffen .

~ILZI EKVERENIGI NG ,.\Vilkn Is Kunnen"

'effen

"In de komende week houdt muziekvereniging W.I.K. haar jaarlijkse DONATEURSAKTIE. Naast de bijdrage van de leden en de subsi die van de gemeente vormt de opbrengst van de donateursaktie een onontbeerlijke bron van i nkomsten, nodig voor het in stand houden van de muziekvereniging. Door een recente uitbreiding van het aantal leden zijn er dringend nieuwe instrumenten en uniformen nodig. Mogen wij daarom rekenen op de financiële steun van de inwoners van de gemeente Geffen, Voor minimaal fS ,- bent u donateur en doet u mee aan de loterij . Maar uiteraard is elke bijdrage van harte welkom. Bij voorbaat onze muzikale dank." Elly Steenbergen - Fransen, secr,/penn. W.I.K. Thijmstraat 8 tel. 22440

..

· · ·,


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 llTTfN Op M41r z(fTfN OP ,1J.4Af

Seddenspeciaa1zaa1c__1~ gp ~ 1 Flticrm·· ..., .. ~---...... fitfor smrFeerderij ~,,,

11an L Runrotstraat 25 Geffen 04102 - 2 28 52

.-'

Verantwoord zitten?

De koffie staat klaar!

Sportief en exclusief Merken van o.a. Pepe, Lemon and Soda, Bi Ya Voo, JFK., Göl, Schnizler, 'Ragazzi Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

Cs maandags ges/aten)

PEDICURE T. Ketelaars-'1. Nistelr""lJ (qqtl,straat 31

cl.

Geffen

"B' Ot, 102 · 220!, 1

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agtdi Jo u.finbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102-21267

IF'?JI)

~ ""-

Autobedrijf Van Doesburg •Onderhouden alle reparaties • APK I Bedrijfauto's tot 1O ton onbeladen • APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's • Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* * * *

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V .P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 041 02-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines _r::c'J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


DE CLOWNSSCHOOL op 6 april Hoi, Het Jeugdvakantiewerk Geffen gaat dit jaar weer verschillende aktiviteiten organiseren We zijn al weer druk begonnen met de voorbereidingen. Wat staat er dit jaar allemaal op het programma? Allereerst hebben we in de paasvakantie een leuke dag in petto voor alle Geffense kinderen. Bij de Bonkelaar zal op 6 april een clownsschool aanwezig zijn, waarvoor alle Geffense kinderen worden uitgenodigd. Verderop in Torenklanken kun je meer lezen over wat we die dag gaan doen. Natuurlijk organiseren wij ook weer de bekende Wandel-4-daagse voor jong en oud, en wel van 17 tot en met 20 mei. Tenslotte hebben we in de zomervakantie onze belangrijkste aktiviteit, de Jeugdvakantieweek. De Wandel-4-daagse is dit jaar van 17 tot en met 20 mei. Er kan vanaf 6 uur gestart worden bij de Bonkelaar. Vandaar uit kunt u NIEUWE prachtige routes lopen van 5 of 10 kilometer in en om Geffen. Het afgelopen jaar deden er maar liefst 670 deelnemers mee, een nieuw record. U zult een tijdje van tevoren een folder met uitgebreide informatie in uw bus vinden. Doet allen dit jaar weer mee . . De Jeugdvakantieweek is dit jaar van 1 tot en met 5 augustus, de vijfde week van de schoolvakantie. De week zal weer gehouden worden bij de Bonkelaar. We hebben de week laat in de zomervakantie gepland, zodat de meeste kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 kunnen meedoen. De week heeft als thema "Hollywood" . Ik kan alvast verklappen dat ons kamp bezoek krijgt van een aantal bekende filmsterren en dat we samen met hen een spannend avontuur gaan beleven. Maar meer laat ik nog niet los. Schrijf de Jeugd vakantieweek maar vast op de kalender zodat je hem niet vergeet. Zoals jullie zien hebben we weer grootse plannen dit jaar. En we hopen dat er veel kinderen mee zullen doen.

Het Jeugdvakantiewerk Geffen organiseert dit jaar weer een leuke dag voor de kinderen in de paasvakantie. Op 6 april kunnen kinderen van 5 tot en met 12 jaar meedoen aan De Clownsschool. Zoals de naam al zegt heeft deze dag alles te maken met clowns. In het circus is de clown een onmisbare figuur. Wanneer in een circusvoorstelling geen clownsact zit, kun je het circus beter opdoeken. Tijdens de clownsschool zullen er twee wereldberoemde clowns naar Geffen komen om te kijken of er hier wat jong talent aanwezig is. Dus als jij denkt dat je goed kunt vallen, lachen, huilen, jongleren, muziek maken en gekke bekken trekken kom dan naar de clownsschool op 6 april . Wat gaan we doen op die dag? We willen niet te veel verklappen. Maar we gaan in ieder geval in een aantal spelen kijken of jij aan alle eisen van een clown voldoet. Verder zal er nog een hele leuke tekenfilm gedraaid worden. Meer vertellen we niet, daarvoor moet je zelf maar eens komen kijken op 6 april. Het wordt in ieder geval een dag met veel lachen, gieren en brullen. De Clownsschool wordt gehouden bij de Bonkelaar en duurt van 9.30 tot 15.30 u. De kosten per deelnemer zijn slechts f3, Alle kinderen zullen nog via school een informatiefolder krijgen over deze dag en daar zit ook een inschrijfformulier aan. Je kunt je opgeven op twee april van 14.00 tot 16 .00 u bij de Bonkelaar en op 6 april vanaf 9.15 u bij de Bonkelaar. Tot ziens bij de Clownsschool en begin maar alvast te oefenen . Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

Tot kijk, Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

3


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 • 21969

AUTO: • Verkoop * Onderhoud * A.P.K. • Wasserette * Schade reparatie

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

BRANDSTOF: • Diesel • Euro loodvrij * Super * LPG

Ook a l uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

Rijksweg 2, 5386 LO Geffen Tel. : 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

Bou\Nbedrijf "BRODUS • N IEUWBOUW • ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

1 '

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezel/;g eten

Heescerse\Neg 29

5386 K T Geffen

1@11~1 SPAARBANK

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANlVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken * verzekeringen

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 - Geffen tel. 04 102 - 2253 1 Broekstraat 13

Tel. 23633

Irma

* beleggersgiro * persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vnjdag: 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00- 19.00 uur

stadhouders . .

en op afspraak.

Koude schotels van f 15, - tot f 45,-

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

* sparen

D

Nu ook een zoal voor feest;es/ kinderfeestjes von 50 tot 60 personen

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

ol l

Tel. 04102 - 24765

groenvoorz1en1ngen

vAN HEESE MAKELAARDIJ

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN * HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

• IJZERWAREN * TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


BRIDGECLUB 11 GEFFENS DOUBLET"

PONYVRIENDJES VINKEL

Op dinsdag 15 maart j.l. hebben we alweer de derde competitieronde van dit seizoen afgesloten. De uitslagen zijn als volgt: Lijn A: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Van de Logt Van Alebeek Luijben Vos Van Druenen-Van de Ven W. van Druenen Bos-De Jong 8. De Kort-Van Vught 9. Van Bon- Goorsenberg lOf Geneste-Hendriks llf Achterberg- Van Galen 12t Van Dielen

54.48% 53.33% 52.92% 52.40% 52.08% 50 . 94% 50.94% 49.58% 48.02% 46.35% 44 . 58% 44.38%

Lijn B: Van Bragt-Ligtenberg 2* Van Zutphen 3* De Kok-De Veer 4. Van de Eertwegh- Loffler 5. Berten-Rasing 6. Jansen-Wingens 7. Van Hout-Noy 8. J. van Druenen 9. Schwiebbe lOE .Van de Leest-Ouwendijk 11f Meertens 12f Reijs-Van Uden l*

62.40% 55 .10% 53.65% 51.46% 50.52% 49.38% 48.33% 47.50% 46 .98% 45.42% 45.21% 44.06%

Klasse B. cat. A/B Gertjan van de Doelen met Floortje Klasse 12 cat. A/B 2e prijs Nicky van Veghel met Olivia Klasse 12 cat. D/E Se prijs Linda v.d. Broek met Floris 9e prijs Irene v.d. Ven met Falcon Klasse Ml cat. D/E Jelte Strik met Tornado Klasse M2 cat. D/E Tamara Konings met Lavendel Klasse B cat. C 4e prijs Gerbert v.d. Ven met Lady Klasse B cat. D/E Ron Loeffen met Abner Klasse 11 cat. D/E 4e prijs Marieke Smits met Kassandra Cheryl Kleijngeld met Brinta Klasse 12 cat. DIE Miranda van Berkel met She-ra

115pnt 118pnt 124pnt 120pnt 114pnt lOlpnt 122pnt 99pnt 124pnt 107pnt 112pnt

Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten. . . . -··- ........ - - .... ... --

Lijn C: 1':c P~eters-Zeeuwen 2* Van Berkum 3* Tolboom 4. Gielis-Zeeuwen 5. Van de Brink-Van de Ven 6. Van Beek-Van Berkel 7. Van Zijl 8 . Van Noort-Weerens 9. Van Duin-Ouwehand Boeijen 11. Vogels 12. Van Deutekom

In het weekend van 12 en 13 maart hebben enkele leden van ponyclub "De Ponyvriendj es" uit Vinkel met veel succes deelgenomen aan de indoor dressuur wedstrijd te Rosmalen. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel:

~

~

Stépha .. 56.35% 56.15% 53 . 13% 52.08% 51.15% 50.52% 50.21% 48.65% 47.92% 47.92% 43.33% 42.60%

* :::: Promotie naar ' hogere lijn f = Degradatie naar lagere lijn Op dinsdag 29 maart beginnen we aan de vierde en laatste competitieronde van dit seizoen, waarvoor ik iedereen alvast succes wil wensen!

BEDANKT! De ouderraad en het team van Basisschool Aloysius willen via deze Torenklanken de Karnavalsstichting Rottenrijk bedanken voor de ftnanciele bijdrage die we ook dit jaar weer mochten ontvangen voor de viering op school. Daardoor waren we in staat de kinderen prijsjes te geven voor hun individuele carnavalsoptredens. Ook de aanwezigheid van Prins Stefan en zijn adjudant heeft zeer zeker tot de verhoging van de feestvreugde bijgedragen. Nogmaal hartelijk dank daarvoor. Oudderraad en team Namens Pr;:~È.Qffilllers

Anne- Marie van Druenen.

5


ROND DE DORPSPOMP Aan de stamtafei weer twee nieuwe gezichten en nog wel twee dames, dat gaat de verwachtingen te boven. Het wordt gelezen, er wordt over gesproken. Reacties zijn natuurlijk heel welkom en dat mag gerust kritisch zijn, maar wel een beetje mild graag. Koninginnedag moet toch maar doorgaan. Ja toch!!! Kunnen we nog wel wachten op initiatieven van de gemeentè?:~e~oäd~r~aäd van de Mariaschool heeft er in elk geval over gesproken. Er is de vraag gesteld: "Kunnen de ouderraden van de scholen, dit voor een jaar, als noodoplossing organiseren?" Ja, het wordt kortdag. In de volgende Torenklanken moeten er toch definitieve oplossingen zijn: 30 maart en 13 april moet het definitieve programma worden gepubliceerd. Dus gaarne met spoed uw reacties, suggesties, ideeën naar afdeling Welzijn, Gemeente Maasdonk te Geffen!!! De aanbesteding van de verbouwing van ons "ambtenarenpaleis" tot gemeentehuis Maasdonk, vraagt de aandacht van elke Maasdonker, maar zeker vart elke Geffenaar. Heel Geffen is tevreden over de beslissing, het raadsbesluit, om het oude gemeentehuis van Geffen aan te passen en te vergroten, alle Maasdonkers zeker niet. Maar om een nieuw gemeentehuis te bouwen zo tussen Nuland en Geffen in, dat is te duur en dat zou inhouden dat Geffen en Nuland aan elkaar groeien, daar moeten we voor waken. Er moeten drie herkenbare kernen blijven met hun eigen indentiteit, maar wel een goede samenwerking bevorderen en waar kan besparen. Dit noemen wij daarom een voortref;elijk Raadsbesluit. Nu de uitvoering! Er is een adviesbureau ingeschakeld, Ing.Bur. Genen en Oskamp te Eindhoven dat begeleidt de zaak, controleert, berekeent, en adviseert, en zo is gekozen voor een zeer bekw~e architect, D. L.A. Boersma uit Heesch. E~ is al een foto van een maquette gepubliceerd . Het wordt een fraai geheel en zal een aanwinst zijn voor dorpsplein "Den Dries", jammer echter is, dat er weinig rekening wordt gehouden met het Dorpsplein a~s ontmoetingsplaats, als feestplein. Een uitgebou~~e luifel zou minstens op zijn p~aats Z1Jn en als functioneel dak moeten d~enen boven het "Geffens poudium", van dienst voor openiuchtmuziekuitvoeringen, ~ffe noar Geffe, Sinterklaasfeest, Koningl~~endag, Open Podium en voor alle offic1e~e ontvangsten. Het vorige podium was te ondiep en het dak zat veel te hoog. Je hebt dan ook geen kiosk meer nodig, waarvoor 6

toch al eens de aandacht is gevraagd. Degene die te maken hebben met de Geffense evenementen en dorpsfeesten moeten maar eens flink aan de bel trekken!!!! Laat de goede architect dat maar eens klaarspelen, dat zou een aanwinst zijn en mogelijk een verfraaiing die bijzonder nuttig is. De stenen en hardstenen elementen van de "Scuts h k001· 11 op het Dorpsplein kunnen meteen gebruikt worden. Want die "Schutskooi" is een-constante-plaag-een-sta- in-de-weg , zonder .ook maar enig nut. "Je zu er je ~ietsen geschermd in kunnen plaatsen, de kinderen erin parkeren. Je kunt er tegen te pletter lopen, je auto aan vernielen, de vrachtauto's onverantwoordelijk laten manoevreren. De schrik slaat je soms om het hart. Een dodelijk monster op ons plein, dat wordt nu opgelost, zeker met zo'n voortreffelijk adviesbureau en met zo'n goede architect. Die kijken toch zeker wel effe rond . Het is niet mis die verbouwing: f 4.400.000,=. Eerst werd gekozen voor een openbare aanbesteding. Gelukkig is dat pas voorschrift, als je boven de f 10.000.000,= uitkomt. Er is in de laatste raadsvergadering toch weer besloten voor een aanbesteding op uitnodiging. Daar zijn goede motieven voor! De aannemers worden gekozen uit de Regio en± 7 in getal. Er wordt gewerkt met een open begroting. Het werk moet binnen 10 maanden kunnen worden gerealiseerd, de financiële positie van de aannemer moet toereikend en een goede samenwerking moet gewaarborgd zi jn. De ondernemersvereniging Geffen heeft aandacht gevraagd voor de belangen van de Geffense aannemers en dat is een goede zaak, en hoort bij haar taak. (Het in de krant gestelde als zouden de aannemers druk hebben uitgeoefend op de besluitvorm is zeer onterecht). Het vertrouwen in een concurrerende inschrijving is goed onderbouwd en we hopen dat toch een Geffense aannemer het werk straks zal worden gegund. Het zal erom spannen, dat is zeker. Maar het werk komt in goede handen, daarvan zijn we overtui gd, en we verwachten een scherpe prijsstelling. Verheugd zijn we over de aandacht die gemeente Maasdonk besteed aan de kinderspeelplaatsen. "De Klimop" wordt voor f 65.000,= tot een fraai en kindvriendelijk speelen recreatievoorziening gemaakt, en een verfraaiing van de "Vier Winden". Complimenten aan de buurt voor hun i nzet. Alle kinderspeelplaatsen krijgen aandacht en we t~llen er ~en acht-tal . Elk jaar krijgen de diverse stichtingen en buurten een vast bedrag voor onderhoud, afhankelijk van de grootte van f 2500.= tot f 4500,= . "Het Heike" krijgt wat extra's, maar dat is ook ee~ _echte Maasdonkse voorziening. Kijk, zo kriJgt samengaan inhoud en wordt er toch meer mogelijk. Verkeersveilighei d: Geffen


is niet erg voetgangers-vriendelijk . Op vele plaatsen zijn de voetpaden te smal voor een kinderwagen en zeker voor invaliden . De voetpaden worden ook te weinig schoongehouden en het plaveisel is op vele plaatsen voetganger- gevaarlijk en menigeen is gestruikeld over uitstekende keien en trottoirtegels . We denken daarbij met name aan de Veldstraat en de Past . v.d. Kampstr. Er is voor de kinderen ook geen veilige roete aangegeven en de oversteek bij ons mooie Vrijheidsbeeld is bepaald gevaarlijk. Geen voetganger weet hoe of wat. Ook ontbreekt langs een deel van de Veldstraat een voetpad . Het is er gevaarlijk wandelen. Liever geen trotoirs maar goede en uitnodigende voetpaden en geleidingselementen voor onze schoolkinderen dienclftf. de verkeersveiligheid. Ook het sluipverkeer dient aandacht te krijgen. Het wordt hoog tijd dat de Vreestraat voorzieningen krijgt , een zeer fietsgevaarlijke straat. Hoe moeten we het "monster" temmen? Er komt ook meer verkeer in het dorp terecht dan nodig is. Bij de T-kruising einde Bergstraat dienen handwijzers te staan: richting Nuland, richting Oss , richting bedrijven-terrein Leiweg, kom Geffen en bij de rotonde Papendijk: richting Oss, richting Nuland, bedrijven-terrein, bedrijvenwegen Heesterseweg en ook bij de T-kruising VeldstraatHeesterseweg , daar dient zoveel mogelijk verkeer naar de rotonde te worden geleid , en verkeer dat van de rotonde komt richting Oss. De Heesterseweg moet omgebouwd worden tot een echte rondweg, en ook dient er een ontsluiting te komen voor het bedrijventerrein Leiweg. We vrezen als straks de Rijksweg is opgekrikt, de problemen nog groter worden. Maar we gaan Pasen tegemoet, dat betekent bevrijding, nieuw leven, hoop. We wensen u veel paaseitjes vol groot en klein geluk. Van de stamtafel 3. Volgende stamtafel: Paasmaandag 4 april 11.00 tot 12.30 uur, Zaal "Govers".

KRUISVERENIGING GEFFEN Dorpstraat 37

LIDMAATSCHAP - CONTRIBUTIE Eind vorig jaar werd ons door de Stichting Kruiswerk medegedeeld dat m. i.v. juli 1994 het huidige lidmaatschap in het¡ kader van wet Stelselherziening Gezondheidszorg zou komen te vervallen. In de plaats daarvan zou men bij hulpvraag een eigen bijdrage moeten gaan betalen, welke afhankelijk zou zijn van het inkomen. Deze voorgenomen eigen bijdrageregeling zou veel clienten in de problemen gebracht hebben. Massale protesten dwongen het kabinet ertoe van haar plannen af te zien en, naar nu bekend is geworden, in 1994 de contributieregeling te handhaven . Iedere i nwoner van Nederland heeft recht op de zorg die het Kruiswerk biedt . Om voor die zorg in aanmerking te komen moet f 125,= betaald worden. Dat is door de overheid vastgesteld. Wie lid is van het Kruiswerk betaald echter geen f 125,= maar een jaarlijkse contributie. Deze is door de overheid vastgesteld op f 50,= . Tegen betaling van contribubie kunnen leden, zonder verdere bijbetaling, gebruik maken van het zorgaanbod dat gefinancierd wordt vanuit het A.w.B:z. De Stichting Kruiswerk welke de contributieinning reeds jarenlang centraal verzorgt, zal, nu er eindelijk duidelijkheid geschapen is, althans voor de situatie in 1994, binnenkort starten met de incasso van de contributie voor 1994. Ledenadministratie Kruisvereniging Geffen Thijmstraat 6, tel . 21673

7


Tennis heeft veel voordelen:

DE TOOS VAN DEN BERGH TROFEE Biljartvereniging N.G .G. had een achttal spelers uitgenodigd te strijden voor de Toos van den Berghtrofee. Vier eersteklasser~ en vier t'w eedeklassers die respektievelijk 120 en 90 varamboles op het groene laken moesten maken om hun partij winnend af te sluiten. Na zes ronden waren Jo van Erp (T.O.K.) en Piet van Griensven (N.G.G.) nog steeds ongeslagen en zodoende moest de slotpartij de beslissing brengen. Zeer gemotiveerd begonnen geide kemphanen te spelen, Piet bouwde in het begin een voorsprong op die hij tot het einde handhaafde. Ondanks een sterke slotserie kon Jo niet verhinderen dat de reuzebeker in "eigen huis" bleef. Toos en Jo werden nog in de bloemetjes gezet voor de keurige verzorging in hun biljarthome. Na de prijsuitreiking kregen spelers, tellers en alle schrijvers nog een quartzwandklok aangeboden, deze waren geschonken door v.d. Heidens Meubelen De spelers genoten na afloop nog van een smakelijke koffietafel. Onze wedstrijdleiders Jas van Lieverloo en Rien van Bergen kwamen tot de volgende eindstand. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Piet v. Griensven Jo van Erp Albert de Blank Jo v.d . Pas Wim Vissers Tonnie Ruys Jan Kuipers Theo v.d. Ven

W.P. 14 12 7 6 6 5

4 2

GEM. 4 . 94 3 . 76 3.98 2.61 4.28 2.91 2.87 3.08

H.S. 25 23 32 23 37 21 20 53

JE BENT JONG EN JE WILT WAT?! JE BENT WAT MINDER JONG EN JE WILT WAT?! JE VOELT JE JONG EN JE WILT NOG WAT?! Wat denk je van tennis? Ons nieuwe gravelseizoen is weer begonnen, de banen zijn weer speelklaar gemaakt, de ballen gekocht; kortom het feest kan beginnen. Denk je er al lang over om eens iets aan (een andere) sport te gaan doen, dan is het nu de tijd om je aan te melden. Wanneer je je nu als lid opgeeft bij TENNISVERENIGING DE VLIJMD kun je als je dat wilt, nog in april beginnen met de training.

8

-je bent buiten op een gezonde manier bezig; -je komt en gaat op een tijd, die jou uitkomt; -kan je overdag niet, speel dan 's avonds; 10 grote lampen geven je de kans ; -uitgespeeld? onze kantine kan je vochthuishouding weer op peil brengen terwijl je met je tegenstander (medespeler) nog kunt napraten over alle gemiste niet-temissen kansen; - je kunt er jong mee beginnen, maar je kunt er ook tot na je pensioen mee doorgaan; -je kunt alleen recreatief tennissen of echte wedstrijden en competitie spelen of allebei. Bij onze vereniging staat sportiviteit en ook gezelligheid nog hoog i n het vaandel. Voel je iets voor tennis, dan kan je je aanmelden bij: Henk Martens P. van Grinsvenstraat 12 Telefoon: 22137 De contributie bedraagt slechts f 115,=. Dit is voor de jeugd inclusief en voor de senioren exclusief training. Het inschrijfgeld is f 5,=. Ook na het sluiten van de gravelbanen in oktober kan er bij ons nog doorgespeeld worden op de harde baan, zodat je het hele jaar kunt tenntssen.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje.

Wij noemen hem

Thijs Theodorus Martinus Franciscus Geffen, 19 maart 1994

Frank, Antoinette, Melanie en Niek Baas Kastanjehof 26 5386 GP Geffen tel. 04102 - 25624


K.V.O. MODESHOW In een uitverkochte zaal hielden we op 17 maart onze jaarlijkse modeshow. Aan deze show werkten mee: Modehuis v.d. Bosch, "Spetters11 Schoen- en jeugdmode, Schoen- en sportmode Jo Spierings, Optiek Stefan, Schoonheidssalon Ria van Nistelrooy _Kapsalon Ardon, Bloemenshop v.d. Doelen, Novalux Bosch van Erp. Door onze eigen leden en familie werd op professionele wijze de nieuwe kinder- dames en herenkleding en schoeisel geshowd. Dit alles werd ons gepresenteerd door ladyspeakster JosĂŠ. Er was van elk wat wils, van klein tot groot, en ook voor jongens en mannen was er volop keuze. In de pauze werden formulieren uitgereikt waardoor we bij het oplossen van een rebus de kans maakten een driedaagse reis naar Parijs voor twee personen te winnen . Voor deze verrassing zorgden v.d. Bosch mode, en schoenenzaak Spierings, optiek Stefan, Ria van Nist elrooy en kapsalon Ardon.

Dit alles vond plaats in zaal Govers. Vanaf deze plaats willen we iedereen die zich hiervoor heeft ingezet heel hartelijk danken. Mede door de prima organisatie en de spontane medewerking kunnen we terug zien op een zeer geslaagde modeshow. Ons programma voor april ziet er als volgt uit: 7 april; volksdansen in Herpen 10 april; bezoek aan het klooster van de Capucijnen te Velp 12 april; "The Phantom of the Opera" in Scheveningen 14 april; excursie naar Den Bosch; bezoek aan het Provinciehuis en een rondje Dieze 25 april; informatieavond "borstonderzoek" 28 april; Jeanne d,Arc viering Voor deze bijeenkomsten krijgt u nog bericht. Wij rekenen op u. Tot ziens, K.V.0. bestuur

Nieuw centraal telefoonnummer m.i.v. 1 april 1994

04102 - 40222 Rabobanl< Maasdonk Geffen - Nuland - Vinkel

Rabobank f:I

9


ÂŽ

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Wethouder A.A.L.J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18.00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10. 00 tot 11. 30 uur in hĂŤt gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met de bestuurssecretaresse mevr. Van Lith tel. 04102 - 22955 tst. 221. 10

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het . gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. BURGERLIJKE STAND MAASDONK FEBRUARI 1994

Geboren: Jasper Henricus Marcellus, zoon van A.P.G. van der Doelen en M.J.M. Verstegen, 07-02; Luke Martinus Albertus, zoon van M. J. A. F. Glaudemans en J.P.M. van Niftrik, 25-02; Petrus Wilhelmus Arnoldus, zoon van W.P.M. de Haas en C.R.W. van der Horst, 10-02; Femke Theodora Maria, dochter van H.A.M. van Herpen en M.A.G.T. Verhoeven, 14-02; Lisa Johanna Maria, dochter van A.J. van Houtum en G.L.J.M. van Lokven, 17-02; Sanne Johanna Maria, dochter van, J.M.A. Hubers en J.G.M. van Nistelrooij , 18-02; Elise Petronella Henrita, dochter van C.L.A.M. Jonkers en H.F.C. Verstegen, 27-02; Tom Johannes Lambertus, zoon van S.J.J.M. Kuper en L.H.M.M. van Venrooij, 22-02; Esja Martina Francisca, dochter van C.H.M. Pennings en W.A.P.M. Haerkens,24-02; Laura Hendrika, dochter van G.F.C. Pennings en M.G. W. van Liempt, 0802; Mike Antonius Stephanus, zoon van A .H.M. Pepers en H.M.A. Leijten, 0502; Lisa Cathrina Maria, dochter van H.P.L.M. Peters en C.G.M. Ruijs, 0802;


Anne, dochter van G .W. Roerdinkholder en M.J.J. Cremers, 2802; Christiaan Jozef, zoon van A.M.J. van Roosmalen en C.J. Verhagen, 14-02; Nicky Ardina Maria, dochter van I.M. van Rosmalen en A.J .M. van Dijk, 2802; Ruud Martinus Hendrikus, zoon van J.H.M. Rovers en A.P.M. Frensen, 1602; Annabel Eva, dochter van G.M.M. Schuurmans en A.L.P.M. Kuijpers, 0402; Nurcan, dochter van H. Sevdi en F. Sevdi, 09-02; Luc Rumwell Carlo, zoon van F.A.M. Wentholt en M.A.S.M. van den Berg, 22-02; Aniek, dochter van F. T. G. Wouters en A.P. van Unen, 13-02. Overlijden: Martina Gijsbertus van Aggelen, 21-02, 76 jaar; Maria Christina Antonia Rossieau, 0402, 82 jaar. Huwelijk: M.A.M.C. Langens en A.C.M. van der Loop, gehuwd op 25-02 te Maasdonk;

VerhtAisd VerhtAisd Verht-1isd Praktijk voor Fysiotherapie H. en A. Bruinenberg is verhuisd

Amnesty International is een onpartijdige, internationa l e organisatie die opkomt voor de rechten van de mens. Overal ter wereld waar de rechten van de mens geschonden worden probeert Amnesty de slachtoffers te hel pen en meer schendingen van rechten te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan: - het opkomen voor mensen die vanwege hun godsdienstige of politieke overtuiging, ras, taal, sexe of etnische afkomst gevangen zitten en die geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd; - het bepleiten van eerlijke processen binnen redelijke termijnen voor alle politieke gevangenen; - de onvoorwaardelijke afschaffing van martelingen , "verdwijningen", politieke moorden en de doodstraf. Een van de manieren waarop Amnesty werkt is het schrijven van brieven aan regeringen en ambassades om aandacht te vragen voor de vrijlating van gevangenen, een eerl ijk proces , afschaffing doodstraf e.d. Ook in Geffen is een schrijfgroep voor Amnesty International. Via de Amnesty sch~ijfgroep uit Oss ontvangen wij ~edere maand voorbeeldbrieven en informatie over de gevangenen waarvoor geschreven wordt. Gewoonlijk schrijven we deze brieven thuis. In de maand april hebben we een gezamelijke schrijfavond gepland in het kleine zaaltje van het Oude Klooster. Graag nodigen wij belangstellende Geffenaren uit om met ons mee te schrijven voor Amnesty International. De schrijfavond wordt gehouden op donderdag 14 april om 20 . 30 uur in "Het Oude Klooster" Voor meer informatie kunt u altijd bellen (23688) Namens de ochrijfgroep voor Arnnesty International Lenie Romrne Raadhuisstraat 5

Per 1 maart 1994 is ons nieuwe adres; Runrotstraat 15 5386 CT Geffen. Behandeling op afspraak. Wij biijven telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 18.30 uur op telefoonnr. 24312. 11


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN NULAND VINKEL

ZATERDAG 19.00u ZATERDAG 19.00u ZATERDAG 17.30u

ZONDAG 09.30u ZONDAG 10. OOu ZONDAG 11.00u

LITURGISCHE KALENDER WO 30- 03 10 . 00 19.30

* Boeteviering mmv bej.koor Boeteviering mmv dameskoor

DO 31-03 19 . 30

Avondmaalviering mmv Gemengd koor

VR 01-04 15.00

Kruiswegvi ering mmv Dameskoor Vi ering rh Kruis mmv Gemengd koor

19.30

ZA 02- 04 10.00 * Paasvieri ng mmv Bej. koor 19.30 Paasviering mmv Jeugdkoor 21.00 Paaswake mmv Passe partout

zo 03-04 09.30

Gezinsviering Kinderkoor Paasviering mmv Gemengd koor

11.00

MA 04-04 09.30

Mien Rovers, tel. 21052 Lektoren, Com. uitdelers, collectanten, zaken m.t.b. kerkopbouw. Diny van Wanrooij, tel. 24386 Koren, muzikanten, woord/com. diensten, gezinsviering, kinderkerk, misdienaars/ acolythen,/kosters, speciale vieringen, weekendvieringen, huize de Heegt. Pastoor Spijkes Past orale Werkgroep

Het is in onze parochie een goede gewoonte om intenties voor een H.Mis op te geven uit dankbaarhei d of ter gedachtenis aan een overledene. Deze intenties worden dan afgelezen in de viering waarvoor ze zijn opgegeven, dus of op zaterdagmorgen om 10.00 u in de kapel of op zaterdagavond om 19.00 u of zondagmorgen 09.30 u in de kerk . De wens is uitgesproken om opgegeven intenties zowel op zaterdag als op zondag af te lezen. Graag willen wij de parochianen die zulke wensen vragen, omdat bi j de opgave kenbaar te maken. Misintenties kunnen worden opgegeven bij: Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 21255 op maandagavond tussen half 7 en half 8.

Avondmis

ZA 09-04 10 . 00 19.00

*

H.Mis mmv Bej. koor H.Mis mmv Gemengd koor tevens kinderkerk H.Mis mmv Passe Partout

* Avondmis *=dienst in kapel

******************************************* CONTACTEN MET UW PAROCHIE Graag willen wij uw aandacht op het volgende vestigen: In verband met de "meer-werkzaamhede n" die pastoor Spijkers vanwege zijn dekenschap heeft gekregen, willen wij zoveel mogelijk contacten laten lopen via de leden van de pastorale werkgroep . Deze groep komt elke maandagavond tussen 19.00 u. en 20.30 u. op de pastorie bij elkaar en dan kan een en ander worden doorgespeeld aan de pastoor . Onderstaand vi ndt u de leden van de pastorale werkgroep vermeld en de parochie-activiteiten waarvoor u de desbetreffende persoon kunt benaderen. Uiteraard kunt u de pastoor 12

Jopie van Doorn, tel. 22845 M.O.V., Verjaardagsactie, avondwake, rouwbegeleiding, ziekencomitĂŠ, kerkversiering, kerkschoonmaak.

MISINTENTIES

*

WO 13-04 19.00

Annet v.d. Helm, tel. 24311 Ee rste Communie, Vormsel, Huwelijksvoorbereiding, Katechesecom., Doopwerkgroep,Torenklanken, "Onder de toren", J.O . P.

H.Mis mmv Gemengd koor

WO 06- 04 19.00

zo 10- 04 09 . 30

persoonlijk spreken, wanneer dat wenselijk is: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.30 en 10.00 u v . m. en 13.00 13.30 u en 19.30 - 20. 00 u n . m. Donderdag heeft de pastoor zijn vrije dag. Hpoelijk kunt u met dit voorstel instemmen . Bij voorbaat dank.

JUBILEUM Begin april is Wim de Veer alweer 12½ jaar de contactpersoon voor misintenties . De parochie is hem dankbaar voor deze "stille" maar belangrij ke taak. Van hart e proficiat en we hopen dat hij dit werk nog vele jaren kan voortzetten .

******************************************~


EFFE BUURTE MÈ Onlangs pict:.esteerden bewoners van de Bosschebaan toen twee meisjes werden aangereden; kort daarna werden we opgeschrikt door een verkeersongeval met dodelijke afloop in de Vreestraat. Ik praat met een echtpaar , dat negen jaar geleden hun enig kind verloor door een verkeersongeval, waarbij sprake was van alcoholgebruik. "We hebben levenslang gekregen", zeggen de ouders. "Anderen willen we er niet te veel mee opzadelen. We moeten er zelf mee leven. Het leven gaat door en dat moet ook, maar dat leven is wel veranderd op alle gebied. We zijn onze hele rijkdom kwijt : je ziet in je omgeving vrienden die trouwen, kleinkinderen •• • ••• Ri jkdom en geluk dat is: als in een gezin a l les goed gaat en iedereen gezond is. De levensvreugde is ons ontnomen; we kunnen nooit meer echt ergens blij mee zijn. Weliswaar gaan er na drie, vier jaar de scherpe kantjes vanaf. Dan kun je erover praten. Dan probeer je er mee te leven. Je eigen gezondheid gaat er onder lijden, maar daar klaag je niet over. Alle instanties hebben we gehad. Er wordt veel over hulp gepraat, maar ze weten meestal geen raad met een s i tuatie als de onze . Men kan geen antwoord geven op de vragen die ons bezig houden. Er werd ons aangeraden om te verhuizen, maar al verhuizen we naar Egypte, we zullen di t verdriet overal mee naar toe nemen. Bovendien kunnen herinneringen ook steun be tekenen . Wij blijven bv. de naam van ons kind altijd noemen. De slaapkamer is nog ingericht zoals negen jaar geleden. Dat hebben we bewust gedaan, ook al was het in het begin moeilijk er naar binnen te gaan . Toch kun je het niet alleen. Na ja~en merk je dat de steun en hulp van anderen niet verkeerd heeft uitgewerkt. Daar komt bij dat we heel veel steun aan elkaar hebben en nog hebben . Er zijn echtparen die juist uit elkaar groeien, maar dat is bij ons het tegenovergestelde. Er samen veel en vaak over praten geeft een enorme steun . Na jaren ebt alles voor de omgeving weg; je ervaart soms ook de hardheid van de mens, maar de echte vrienden blijven over . We begrepen het zelf eerst ook niet, maar nu valt je oog op elk ongeluk in de krant en zeker als het om kinderen gaat. De mensen zeggen: "Wat erg"! Erg: een klein woordje met een heel grote betekenis! Het is alsof je op vakantie gaat, je komt bij de grens en je bent je paspoort vergeten. Je moet terug, opnieuw beginnen. Dat hebben wij geprobeerd door samen vrijwilligers werk te gaan doen in verzorgings- en verpleegtehuizen. Bewust gekozen: dienst baar zijn aan

mensen die hulp nodig hebben!" Ik dank deze mensen voor de moed die ziJ konden opbrengen om hun verhaal te vertellen. Misschien stemt dit anderen tot nadenken .

******************************************

PASEN Vaak sta ik verbaasd over de liefde die mensen voor elkaar opbrengen . De man die alles probeert om de verstarde verhouding met zijn vrouw weer te ontdooien; de dochter die haar harde oude vader blijft bezoeken; de verpleegkundige die geregeld even de hand van de eenzame zieke in coma vasthoudt . Vaak sta ik ook verwonderd over het geloof dat mensen hebben: de alleenstaande die zich dankzij zijn gebed niet alleen voelt en de stervende die zich aan God overgeeft. In onze tijd zijn er evenwel ook mensen die de dood zo'n hard feit vinden en de ellende zó bedroevend, dat zij twijfelen aan de lief de van God . Zij zeggen: je moet realistisch zijn. En daarom ontkennen zij de droom. Zij aanvaarden de narigheid in deze wereld en daarom ontkennen zij de levende God. Omwille van de oorlog wordt er in de vrede niet meer geloofd . Vanwege de steeds vaker stuklopende relaties wordt de liefde een illusie genoemd. Omdat de hel op deze wereld bestaat, ontkennen zij de hemel. Om het verval, twijfelen zij aan de opstanding. _Omdat de dood bestaat, geloven zij niet in eeuwig leven . Omdat het nog steeds Goede Vrijdag is in de wereld, geloven zij niet in Pase~. De droom van het rijk Gods Maar Pasen vieren is eigenlijk precies andersom. Dat is niet de ellende aanvaarden, maar juist de uitkomst. Het is: ik leg mij niet bij de werkelijkheid neer zoals wij diE nu beleven, maar ik aanvaard de droom van het rijk Gods . Pasen is: uit naam van de vrede oorlog onmogelijk maken en vanuit de liefde het toch weer proberen. Omwille van de hemel, de hel in deze wereld proberen te doven. Pasen is: omwille van het leven alle vormen van dood bestrijden, omwille van de opstanding alle terneergeslagenen oprichten . Alle mensen over wie ik in het begin sprak, vieren Pasen . Wij kunnen Jezus' opstanding reëel nemen en weigeren zijn dood als het definitieve einde te beschouwen. Wij kunnen ook God als Vader aanvaarden en daarom de ellende in deze wereld niet accepteren. Is dat geen Pasen vieren? Zalig Pasen! 13


PASEN, HOE ZIT DAT NOU, MENEER? Even was het stil in de klas. Even zat meneermet de mond vol tanden. "Wat bedoel je precies, Karel?" zei meester Peter na een tijdje . "Ja, meneer, ze zeggen, dat Jezus weer is verrezen en dat we dat met Pasen vieren. Dat snap ik niet: Hij is verrezen. Wat betekent dat"? Peinzend keek meneer voor zich uit. "Ja, Ciska, wat wil je zeggen?" vroeg meester Peter. "Nou meester, Jezus is niet verrezen, maar Jezus is opgestaan uit de dood. Tenminste dat zegt mijn opa en die kan het weten, want die is al heel oud" zei ze beslist. "Nou kinderen, Karel heeft gelijk en jouw opa ook, Verrezen en opgestaan uit de dood daat wordt hetzelfde mee bedoeld", legde meneer uit. "Ja maar, Jezus was doodgemaakt aan het kruis en hoe kan Hij dan weer levend worden", merkte Kees op. De kinderen keken vragend naar meneer. Wat zou hij hen nu gaan zeggen? Daar waren ze allemaal wel benieuwd naar. "Die Jezus moet wel een bijzondere man zijn geweest, denk ik. Want 2000 jaar na Zijn dood praten we nog over Hem. Zijn vrienden hadden misschien echt gedacht, dat Hij eens koning zou worden . Dat Hij het zou zijn, die de Romeinse soldaten het land uit zou schoppen. Dat Hij de baas zou worden en dat zij dan ook een goede baan zouden krijgen. Judas heeft dat vast en zeker gedacht. Toen sommige van zijn kennissen merkten, dat het niet zo zou gaan als zij dachten, werden ze een beetje ontevreden . Ze waren teleurgesteld. Ze wilden zijn vriend niet meer zijn. Ze wilden niet meer bij zijn club horen. Ze lieten Hem in de steek. Maar er waren er ook een stelletje, die Hem wel bleven vertrouwen. Zelfs toen Hij al dood en begraven was bleven sommige van de groep nog heel sterk aan Hem denken. Zo sterk, dat ze Hem weer voor zich zagen. Dan weer zag de een Hem en dan weer zag iemand anders Hern. En steeds weer spraken ze met elkaar over hun beste vriend. Want dat het zo slecht met Hem zou aflopen, had niemand van hen gedacht . En hoe vaker ze met elkaar over Hem spraken, hoe meer ze van die Jezus begrepen. En als ze met een groepje bijeen waren, dan hadden ze het altijd over Hem. De een wist dit, de ander dat. Ze hadden het zo vaak over Hem, dat Hij voor hun weer ging leven. Voor hen en voor alle mensen, die wilden worden zoals Hij, werd Hij weer levend. Zo zou het volgens mij gebeurd kunnen zijn." besloot meneer zijn verhaal. Ik wens jullie allemaal een Zalig Pasen toe . P. Lammers 14

K. V.B. Dames, Donderdag 17 maart werd in "' t Slotje" te Herpen de jaarlijkse kringavond gehouden . Zo'n kringavond is bedoeld voor alle leden van de kring Oss en wordt dan ook altijd druk bezocht. Normaal wordt zo'n kringavond gevuld met toneelstukjes en sketches van de aangesloten afdelingen, dit jaar is hier voor het eerst vanaf geweken . De avond had daardoor een veel meer ontspannen sfeer . Nu werd de avond verzorgd door "Het Kwartjes Volk" uit Zeeland. Deze groep wist de sfeer er goed in te brengen , Ze brachten komische stukjes over vroeger, oude zelf aangepaste liedjes waarbij ze zichzelf begeleidden op diverse instrumenten, zoals accordeons, drums, gitaar, fluit enz. De avond in "'t Slotje" was goed verzorgd en goed geregeld door de werkgroep van kring Oss. Tot slot werd "Het Kwartjes Volk" bedankt door kringleidster Joke v.d. Haterd, die hiermee de avond afsloot. Bestuur K. V.B.

"De Windmolens"

Op zondag 24 april a.s. organiseert Wieler club de Windmolens hun jaarki jkse ronde van Geffen. Het parcours is als volgt: Start en finish in de Dorpstraat - Runrotstraat - Heegterstraat - Kloosterstraat. Aanvang 11.00 uur, het parcours is afgesloten vanaf 10 . 00 uur. De busdiensten zullen worden omgeleid. De parcoursbewoners worden verzocht hun vervoermiddel niet op of langs de weg te plaatsen . Tevens verzoekt de wielerclub de omwonenden hun huisdieren niet los te laten l open . Wielerclub de Windmolens dankt iedereen voor hun medewerking en wenst u een plezierige wielerdag toe .


Operaveremgmg ~ OPGERICHT 1 JULI 1932

BEGIFTIGD MET DE KONINKLIJKEEREPENNING 17 JUNI 1982

Om de twee jaar, afgewisseld tussentijds door concerten, wordt door de Osse Operavereniging een opera integraal opgevoerd. Voor dit jaar is de keuze gevallen op: "I Lombardi" van Verdi, een opera met veel koorwerk en prachtige aria's. De Osse Operavereniging heeft naast eigen solisten zoals Diny Auwens (sopraam), Ton van den Boom (bariton), Hein Remmers (bas) en Jan van der Lee (tenor), goede externe solisten aangetrokken. Dat zijn: Thea Vermeulen-Peek (sopraan) uit Moergestel die al vele jaren haar medewerking als gastsoliste aan ons gezelschap verleend, Jan Willem de Graaf (bas) uit Geldrop, Rene Bouman (tenor) uit Amsterdam, John Hoepelman (tenor) uit Tilburg en Astrid Thijssen (mezzo-sopraam) uit Helmond. Het gezelschap wordt ondersteund door een opera-begeleidingsorkest van± 50 personen. De regie wordt gevoerde door Frans Meewis uit Maastricht en de muzikale leiding is in de vertrouwde handen van dirigent Piet van de Sanden. Fe première vindt plaats op zaterdag 16 april a . s. in de Lievekamp te Oss. Tweede en derde uitvoeringen volgen op vrijdag 22 en zaterdag 23 april, eveneens in de Lievekamp te Oss. Aanvang 20.15 uur. Kaarten zijn te bestellen vanaf 16 maart bij: Dhr. Wim van Orsouw, dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur onder telnr . 04120-22671 àf bij een van de leden van de vereniging. Vanaf 11 a pril uitsluitend aan de kassa van de Lievekamp (telnr. 04120-48922). Prijzen: f 30.= (zaal) en f 25,= (balkon). Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de vereniging: Mevr. J.P. Arts-Gouders, Galjoen 30, 5345BS Oss, telnr.04120-31576.

I Lombardi van Giuseppe Verdi, is een opera in 4 aktes waarvan de première in 1843 in Milaan plaatsvond. De rolbezetting: Pagano, Arvino, Viclinda, Giselda, Prior, Acciano ,

verbannen zoon diens broer zijn vrouw hun dochter van Milaan tiran v Antiochia

J . W. 1 de ·'Griàa.f R. Bouman A. Thijssen T. Vermeulen J. v.d. Lee T. v.den Boom

Sofia, Cronte, Pirro,

zijn vrouw D.~ Auwens zijn zoon J . Hoepelman Schildknaap van H. Remmers Arvino Koor : kloosterlingen (nonnen)/prioren/ politie/krijgers van het paleis van Folco/ ambassadeurs van Perzië, Medi, Damascus en Caldei/kruisvaarders (ridders en strijders) /pelgrims/Lombardijnse vrouwen/haremdames/ engelen. Plaats van handeling: le akte Milaan, 2e akte Antiochia, 3e en 4e akte Jeruzalem. Tijd: ten tijde van de eerste kruistochten. Regisseur: Frans Meewis Dirigent: Piet van der Sanden Repetitor : Ben Martin Weyand Balletr' Balletschool Ine van Rongen Data: Zaterdag 16 april 1994 première Vrijdag 22 april 1994 2e voorstelling Zaterdag 23 april 1994 3e voorstelling. Korte inhoud van het verhaal: De eerste akte speelt in Milaan, waar de verbannen Pagano (die eens zijn broer Arvino . naar het leven stond, uit minnentijd om diens vrouw Viclinda) in genade terugkeert. Hij beraamt na al die jaren een nieuwe moordaanslag. In het duister vergist hij zich evenwel en doodt zijn vader Folco. Zijn wanhopige zelfmoordpoging wordt verijdeld, en hij wordt nu voorgoed verbannen. De rest van de opera speelt in Antiochie. De overklaarbare wijze in Arvino's dochter Giselda daar gevangen in de harem van de tiran Acciano, waar diens zoon Orente verliefd op haar is geworden. Ook Pagano is in de buurt (als kluizenaar), en smeedt met de christen Pirro een komplot om Antochië aan de kruisvaarders uit te leveren. Dit plan gelukt en Giselda wordt, overigens zeer tegen haar zin, door Arvino uit de harem bevrijdt. Zij besluit met de ontsnapte, Orente te vluchten, hetgeen Arvino weet te verhinderen. Orente wordt hierbij dodelijk gewond en wordt voor zijn dood door Pagano gedoopt. De opera eindigt in Jeruzalem, waar Pagano sneuvelt terwijl hij als eerste de muren beklimt. Hierdoor verdient hij de vergiffenis die zijn broer hem ten leste schenkt.

15


DE ZONNEBLOEM

ZONNEBLOEM LEDENWERFAKTIE IN VINKEL, NULAND EN GEFFEN EEN GROOT SUCCES . De telefonische ledenwerfaktie van de Zonnebloem is in Vinkel, Nuland en Geffen een groot succes geworden. Het resultaat na de laatste aktiedag zag er alsvolgt uit: -Vinkel: 133 nieuwe leden. -Nuland 230 nieuwe leden. -Gef~en 310 nieuwe leden. En er komen nog steeds aanmeldingen binnen. Een geweldig resultaat. Alle nieuw aangemelde financieel ondersteunende leden HARTELIJK DANK voor uw toezegging Dankzij uw steun van f 15,= per jaar maakt u het de Zonnebloem mogelijk haar werk voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen landelijk, regionaal en plaatselijk voort te zetten en verder uit te bouwen. U ontvangt van het Nationaal Bureau een schriftelijke bevestiging en een acceptgiro en de toezegging dat u eens per kwartaal het gratis ledenblad thuis zult ontvangen om u op de hoogte te houden van het wel en wee binnen de Zonnebloem. Tijdens de telefonische ledenwerfaktie meldden zich mensen aan de belangstelling hebben voor het vrijwilligerswerk. In Vinkel waren dat er 2, in Nuland 6 en in Geffen 9, Het bestuur van de afdeling Vinkel zal met de 2 belangstellenden in Vinkel kontakt opnemen. Het Districtshoofd van Midden Brabant, de heer van Domburg doet dat met de mensen uit Nuland en Geffen omdat daar geen Zonnebloem- afdeling is gevestigd. Er zal zal gevraagd worden wat de belanstellenden precies van de Zonnebloem willen. Er heeft in dit kader inmiddels ook een goed gesprek plaatsgevonden met de dames van de ziekenaktie "Open Venster" in Nuland. In Geffen zal kontakt worden opgenomen met het ziekencomité van de parochie.

Rest de gemeente Maasdonk, de scholen, peuterspeelzalen, crèches, gemeenschapshuizen, parochies, de winkeliers en particulieren hartelijk te bedanken voor hun medewerking in de vorm van het ophangen van een affiche en/of een vlag. Ook de redacties van de regionale dagbladen, huisaan- huis bladen en parochiebladen bedankt voor het opnemen van het persbericht. En niet te vergeten de lokale radio-omroepen voor het uitzenden van informatie over de ledenwerfaktie. En wie zeker niet vergeten mogen worden zijn de vrijwilligers en het bestuur van de afdeling Vinkel voor de goede voorbereiding en uitvoering en het ophangen van affiches en vlaggen. Mochten er nog inwoners zijn in Vinkel , Nuland en Geffen, die tijdens de aktie ni et bereikbaar waren en zich alsnog willen a~nslu~ten bij de Zonnebloem, hetzij als f1~~n~1e~l ondersteunend lid, hetzij a l s vr1Jw1ll1ger, dan kunnen zij kontakt opnemen met: *het bestuur van Vinkel (alleen voor Vinkel): Mevr. A. v . d. Ven, voorzitter tel.22591 (04102) of Dhr . J . v.d . Doelen, secr. tel.23728 of Dhr . H. v. Domburg (alleen voor Nuland en Geffen): Baroniesingel 8, 5262 KA, Vught tel.073-567816.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' GEVONDEN Tijdens carnavalsoptocht: blauw kinderschoentje, maat j e 17 af te halen Dorpstraat 24

J.J. Kok

Opvallend was dat tijdens de aktie zich ook mensen meldden die graag thuis bezocht willen worden en/of deel willen nemen aan aktiviteiten van de Zonnebloem (potentiële 1 gasten'). Ook met hen zal persoonlijk telefonisch kontakt worden opgenomen .

notaris

Papendijk 21 16

Geffen

Telefoon 04102-2185 l


............................ ............................ ···••·••····················· \F..;·:iiW········~··

VAN TUIJL

Café 't Haasje

~

~ assurantieadviseurs

'"""

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ir;·::w-···········

~

Gerda Pouls-Benders

VAN TUIJL ~ NVM makelaardij bv

Cf\w ~-----l

Pedicure

BEHANDELING OP AFSPRMK

Kastanjehof 6

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

5386 GP Geffen 2l" 04102 - 25113

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

~

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor àe gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• 0

SCHOENEN & SPORT

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

l_5iiJ SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

Hotel II De Gouden Leeuw 11 Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

bruiloften • p;;:ij~~o~:e,gaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

-

&A

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmochln~s Klein gereedschop

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04 102 - 2200 l fax 04102 - 25068


NCB 90JAAR Op 25 februari j.l. vierde de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (N.C.B . ) afdeling Geffen haar 90-jarig bestaan. We zijn deze dag begonnen met een eucharistieviering in onze Parochiekerk, die werd voorgegaan door onze geestelijk adviseur Pastoor Spijkers, de zang werd verzorgd door het K.V.0. - N.C.B koor onder leiding van Dini van Wanrooy. Daarna zijn we naar Partycentrum Gevers gegaan waar we ontvangen werden met koffen en worstebrood. Bij de opening van de feestvergadering heette voorzitter Rien van Zantvoort iedereen van harte welkom, in het bijzonder Pastoor Spijkers, Burgemeester Netten, oud bestuursleden, bestuur K.V.O. en besturen van N.C.B. Nuland en Vinkel . In zijn openingswoord besteedde hij aandacht aan 90 jaar historie van de N.C.B. Omdat onze vereniging thans 14 vrouwelijke leden telt werd bij de bestuursverkiezing Lies van Dinther als nieuw bestuurslid voorgedragen en per aklamatie gekozen. Tijdens de vergadering kwam aan de orden een verslag van een bijeenkomst die het bestuur van de N.C. B. met het gemeentebestuur heeft gehouden over o . a . het bestemmingsplan buitengebied, wet milieubeheer, verkeersv~iligheid en verlichting in het buitengebied. Ook deed de voorzitter verslag over gesprekken met de N.C.B. Nuland en Vinkel over nauwere samenwerking en een eventuele fusie in de toekomst. Rond half 12 arriveerde de Algemeen voorzitter van de N.C.B. Dhr. Latijnhouders uit Tilburg. In zijn 7oespra~k ging hij in op de slechte prijzen in sommige sectoren van de landbouw en op de milieumaatregelen die op ons af komen. Ook stelde hij dat de landbouw meerdere crisissen heeft meegemaakt en er altijd weer uitgekomen is . Hij feliciteerde de N.C.B. van Geffen met hun 90-jarig jubileum en wenste hun alle goeds toe . Nadat we genoten hadden van een goed verzorgde koffietafel werd afscheid genomen van secretarispenningmeester Bert Huismans . De voorzitter dankte Bert voor de goede verzorging van de administratie en verslaglegging en het beheren van de financiĂŤn . Bert genoot een groot vertrouwen bij de leden en heeft hen vaak met raad en daad bijgestaan. Tijdens de receptie kwamen velen het bestuur feliciteren, en werden we toegesproken door Burgemeesten Netten namens de gemeente Maasdonk, door Dhr . v . d. Velden, directeur van de Rabobank, door Jo van Zantvoort, voorzitster van de K.V.O., en door Harrie Opsteeg, kringvoorzitter van de N. C. B. Door de Heemkundewerkgroep "Vladerack" waren foto's uitgestald over het boerenleven van vroeger, dat veel bekijks kreeg. 18

De feestavond begon met een muzikaal optreden van Fanfare W.I.K. met marionetten, waarvan we echt genoten hebben . Ook een optreden van N.C.B. leden, Harrie v . d. Rijt en Rien van Zantvoort, die op komische wijze een vergelijk maakten van de tijd van vroeger en nu. Vanuit de K.V . O. werd ook een toneelschets opgevoerd door Anja v .d . Bogaard en Pieta van Gogh, die op een gewaagde, wijze het bestuur van de N.C.B . op de korrel namen. Orkest Dubbel Duts zorgde voor goede dansmuziek, er werd veel g_e danst en gezongen, het werd een heel gezellige avond. Bestuur en leden van de N.C.B. kunnen als oudste vereniging van Geffen terugzien op een fijne en gezellige feestdag van het 90-jarig bestaan. Op deze dag zijn er foto's gemaakt . Deze kunt u gaan bekijken en eventueel bijbestellen in de kelder van eht gemeentehuis .bij Heemkundewerkgroep "Vladerack", iedere zondag tussen 10.30 en 12.00 uur.

Als er iets is waar ik wel een paar uur voor zou willen collecteren dan is ¡ het de Nederlandse Hartstichting! U kun" zich aanmelden bij : Lenie ~ille~se te l. 23588 Sien van den Ber g tel . 21204 Kees Jongeneelen tel . 21 146

Vrienden van de Hartstichting

Nederlandse Hartstichting Vrienden van de Hartstichting


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 • 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* PLANTEN

*

DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierplelst,rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

·veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE

RIJOPLEIDING

Rabobank

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel

~


'De Kracht van de Kombinatie'

ABABncb

WIHABO

ttK

DRUKKERIJ Heesterseweg l l 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

it

registeraccountants

Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen * begeleiding en controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-/be1vepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfwpvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Ook voor copieerservice kunt U bi j ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM

~

NULAND

LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMlNGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 041 02-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER APRIL 1 t/rn 2/3/4 2/5/8 9/10 10

10 Dr. Visschers vakantie Weekenddienst Dr. v. Heyningen PASEN TV de Vlijmd, Rabo-jeugdpaastoernooi Weekenddienst Dr. Smit G68 1-GEVOK 1 heren 11.30h G68 1-GEVOK 3 dames 10.20h 10 TV de Vlijmd, Commissie toernooi 15 . Dr. Smit afwezig 16/17 Weekenddienst Dr . Visschers 17 SKUNK l - G68 1 heren 15.55h SKUNK 3-G68 1 dames 13.15h 22 Dr. Visschers afwezig 23/24 Weekenddienst Dr. Smit 24 ERRUP 1- G68 1 heren 10.00h 25 KVB/KVO, Zaal Govers 20.00h voorlichtingsavond borstonderzoek voor alle vrouwen uit Geffen 28 KVB, moederdagviering H.Mis 19.45h in de Parochiekerk 29 Dr. Smit afwezig 30/i mei Weekenddienst Dr. v. Heyningen 20

MEI 5 Dr. Visschers dienst 6 t/m 15 vakantie Dr. Smit 7/8 Weekenddienst Dr. Visschers 9 TV de Vlijmd, Lady's Day 12 Dr . Visschers dienst 14/15 Weekenddienst Dr. v. Heyningen 20 Dr. v. Heyningen afwezig 21/22/23 Dienst Dr. Smit PINKSTEREN 22 TV de Vlijrnd, Pinkster-invitatietoernooi

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 APRIL DE ROSMOLEN 52