Torenklanken 1994 - nr 05

Page 1

32e jaargang

I

nummer 5

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1 maart

1994

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

----••-~•~nm~mmm~~-~-~ TERUG VAN WEGGEWEEST: -

ROND DE DORPSPOMP "Van de Stamtafel" Maar hopen, dat de lezers verrast zijn. Ja, de oude Dorpspomp was leeg. De redactie van Torenklanken heeft het idee geopperd, wat vaste "POMPERS" te verzamelen Intussen heeft dat vorm gekregen in een "Stamtafel" op zondagmorgen in café- zaal Govers. Een groep mensen werd uitgenodigd om een start te kunnen maken. En jawel het lukte. Op zondag 20 febr. kwamen een zestal personen bij elkaar van 11 . 00 uur tot 13.30 uur. De Stamtafel wilde graag een voedingsbodem zijn voor de Dorpspomp, het wel en wee van Geffen zou als gespreksstof dienen, waar mogelijk moest dat stimulerend zijn, mild kritisch, maar vooral activerend en vooral het ondersteunen van initiatieven in de gemeenschap en het bieden van gespreksstof, want er wort d te weinig · · " ge b uur t" . Alle belangrijke activiteiten en evenementen krijgen aandacht, natuurlijk ook de Geffense (Maasdonkse) politiek, historie in het vastleggen der gebeurtenissen, aandacht vragen voor "het gilde", het parochieleven, aandacht voor bijzondere activiteiten bij verenigingen, jubilea_en zo bijdragen leveren aan het bruisende leven van de gemeenschap Geffen. De Stamtafel krijgt ook een Reglement, een gespreksleider, een secretaris en een penningmeester.

Om de 14 dagen wordt op zondag voor het verschijnen van Torenklanken "GESTAMTAFELD" van 11 . 00 uur tot 13.30 uur. Mocht u belangstelling hebben of inlichtingen willen inwinnen tel. 04120-40982 (Theo Prinssen) of 22153 (Jaap Bijveld). ?et groot genoegen werd teruggezien op Karnaval 1994. Een geweldige sfeer en vooral de schitterende optocht, waarbij vooral de jongeren het voortouw namen . Een eerbetoon aan onze jongerengroepen: De Pechvogels, de Knuppels Haor op den Dijk en de Tobkezen. Wat een inzet van die vriendengroepen. Je voelt de sterke onderlinge band, de gezamenl:ijkà-inzet. Jammer dat de jury geen drie eerste priJzen kon toekennen, en moest vasthouden aan het reglement, dat voorschrijft: wie de meeste punten haalt, heeft de eerste prijs. Wij hopen, dat die onderlinge wedijver blijft en dat het geen naijver wordt. Ook de boerenbruiloft was zeer geslaagd, al hebben we de pastoor gemist . Maar Bart en Lies van Erp v. Grinsven hadden de mooiste dag van hun leven. Marietje Willemse was trots op de aankleding van de bruid. Ook de burgemeester van Bernheze, Mevr. José van de Gorp droeg een Brabantse poffer van Marietje, daar hoort een profociat bij! Er werden er velen onderscheiden. Toi Romme kreeg op haar 80-ste verjaardag het ereteken van het "Rottenrijk", vooral om haar verdiensten voor de ouderen, als bestuurslid, als chauffeuse, als barbeheerster, als leidster van gespreksgroepen en voor al de zorgen voor de ouderen. "Er mag niks aan mekeren en niemus mag worden vergeten." Een groot feest met 101 familieleden, Toi zat in de Hoofdrol. Haar kleinkinderen lieten de Paus, de Bisschop, de Pastoor, 1


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: * Verkoop * Onderhoud

BRANDSTOF: • Diesel * Euro loodvrij * Super * LPG

* A.P.K.

* Wasserette * Schade reparatie

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8. 00-10. 00 uur en 16. 00-20. 00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

Rijksweg 2, 5386 LO Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

Tel. 04102-25538/21016 Fax04102-25963

Bou\Nbedrijf "BRODUS" •

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

* NIEUWBOUW * ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen)

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen

H eestersevveg 29

53B6 KT Geffen

1@11~1 SPAARBANK

voor

gezellig eten

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

Nu ook een zaal voor feestjes/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15, - tot f 45,-

EEN VERTROUWD ADRES Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

JO VAN DE BERGH

* aan-/verkoop

* taxaties

Broekstraat 13

* hypotheken

* verzekeringen

Tel. 23633

* sparen

Irma

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Opmingstifden: Maandag t/m vrijdag: 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond· 17.00- 19.00 uur en op afspraak.

ol l ■

D

stadhouders groenvoorzIen1ngen

vAN HEEsE MAKELAARou ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

tel.: 04102-23264

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

• IJZERWAREN

• TEGELS • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

* GEREEDSCHAP

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


Lubbers, Kees de Wouw en nog veel meer grootheden optreden. Toi proficiat en nog veel goede jaren!!!!! De EVENEMENTEN ' STICHTING' GEFFEN telt nog 2 leden en blijft Pro Forma bestaan, maar zal geen evenement meer organiseren . Zij wil graag alles overdragen aan een nieuwe Stichting of vereniging, of daarin opgaan. Nou dan schrik je toch wel even. Is er een vereniging of groepering, die dat wil en kan overnemen? Burgemeester en wethouders zijn op de hoogte gesteld. Met z'n allen zullen we zorgen dat KONINGINNEDAG wordt gevierd, dat moet. Weet u raad!! ! ! Bel 22529 Henk van den Broek of 04120-40982 Theo Prinssen. Zij blijven graag de zaak ondersteunen en zeggen alle medewerking toe. Maar zo verder gaan is onverantwoord. Wij hopen op veel reacties uit de Geffense gemeenschap!!! De verkiezingen zijn aanstaande. Wij doen een oproep aan iedere stemgerechtigde: GA STEMMEN!!!!! In Geffen was steeds de opkomst te laag. Foei!!!! Dan gaan VINKEL of NULAND met de meeste stemmen strijken. UW STEM KAN DOORSLAGGEVEND ZIJN!! ! !!! Wij moeten terecht opkomen voor onze eigen gemeenschap al moeten we toch het belang van heel Maasdonk blijven dienen . Maar dat kan alleen het beste vanuit een eigen sterke positie, waarin de verhoudingen tussen de drie kernen evenwichtig zijn en een afspiegeling van het inwoneraantal. Dus ga nog gauw even stemmen. Uw stem telt!!!!!!!!!!! Wij wagen ons aan een prognose: Partij 1 Dorpsbelangen 3 zetels Partij 2 V.P.M. 2 t1 Partij 3 Nulands Belang3 t1 Partij 4 DprpVihkel 1 " Partij 5 C.D.A. 5 t1 Partij 6 J.v . d.Rijt 1 tl Het zal zich wreken, dat bij de vorige wethoudersverkiezingen het C.D.A. buitenspel is gezet en met 5 zetels moest toezien . Jammer dat er weer een partijsplitsing heeft plaatsgevonden, dat kan voor Vinkel een zetel minder betekenen. Het zal een spannende strijd worden. De partijprogramma's zijn keurig huis- aanhuis bezorgd, er was een en al vriendelijkheid. Wij hopen dat de verkiezingen leiden tot een (nog?) betere? of tot een goede? minstens goed werkbare verhouding in de gemeente Maasdonk. Maar we blijven onze Geffenaren oproepen: GA IN ELK GEVAL STEMMEN! ! !!!!!! UW STEM TELT! ! ! ! ! ! ! ! ! ! STEM GOED! !! ! ! ! IN HET BELANG VAN GEFFEN IN HET BELANG VAN HEEL MAASDONK!!! Dele STAMTAFEL 20 febr. 1994 de volgende stamtafel is zondag 6 maart a.s

J.J. Kok notaris

Papendij k 21

Geffen

Telefoon 04 102-21851

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Wie kan mij tegen vergoeding aanbieden, het singletje "Ons Durpke" van 't Geffus Muziekske. A.Hanegraaf, Bedrijvenweg 4, Geffen. tel. 22001.

Start tennislessen jeugd Binnenkort beginnen de eerste buitenlessen voor onze kleinste jeugdleden. Deze lessen zullen door een deskundige trainer op onze tegelbaan gegeven worden. Voor de jeugd zijn de trainingen op onze banen begrepen in het contributiegeld. De contri butie van onze vereniging bedraagt fll5 ,-. Hetzelfde bedrag geldt ook voor seniorleden. Alleen zijn bij hen de kosten voor de eventuele tennislessen niet in het contributiegeld begrepen. Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld fS,- . Ieder, die zich wil opgeven als lid van onze vereniging of die hierover verdere inlichtingen wil hebben, kan terecht bij: Henk Martens P.v.Grinsvenstraat 12 Tel. 22137 Onze 4(5) gravelbanen gaan ongeveer 1 april weer open. De tegelbaan is het hele jaar open, zodat ook 's winters gespeeld kan worden. 3


~,<~J ;;Il!':~~

JEUGDMODE&SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 lJfîp.,

Seddenspe,:ioalzoolc ~! Stoffeerderij ~o-ti- "'I

11an Le . ._ Runrotstraat 25 Geffen

04102- 2 28 52

44(

"'Ol>M44r··prrENOfM. •

Fitrorrn· , -·- ·;----~-- Fîtforll'I ,,.

Verantwoord zitten?

De koffie st.aat klaar!

Sportief en exc/1,1sief Merken van o.a. Pepe, Lemon and Soda, Bi Ya Doo, JF.K., Göl. Scnnizler, Ragazzi Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

Cs maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketefaars•"· NistefroolJ "· Coothstraat 31 Geffen 'n" 04102 · 2204 7

P, m•·:n 1

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

D E ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

Slogmi Jo u.rmbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102-21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS * *

* *

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines -1D:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


dê's dan ok alles. Grarus, de jongste, begos nao te denke, ut p'sturke hattum wakker gemakt . Es wellie dood gon, waor blèf dan al ons geld? En Hanneske, ik zè bleej dêgge gevraogd het wellie hen van zun leve niks gehad . Hij wn iets over vruuger te skrève. Dê li men docht bè zun eige, ik maak mun partje op, veul better ês van tegeworrig. Ik zaag dêgdan hek toch wê gehad. Hij liet unnen êrge Bertje van Dienmoette nog gekend het. beijer komme urn de l endebeum te snoeje. Ik ok. Ik gong ur vruuger alted mês breke Hij kocht in dun Bos un skon neej pak, hij êst kooj weer waar , want anders koste toch rokte sigaare en hij kocht gerukt vlis bè ni ks doewn. de slachter. En bè Mie Plêk in ut winkelke Dan nog iets over stommerikken, diej hen kocht ie kwattas en koeke. wellie in Geffe gin mer, daor hen wellie un Mie zaag ut allemol on en ze wier ziek. Ze groot gebrek on. kakte ginne betozzie meren gin mûllekepap. Mè de lotste verkiezingen hamme elluf wetZe din ok niej mer koorze en ze fraat niej houwers en toen hen wellie mar gelat . En mer . Grarus liet d'n Troeg komme en die d'r kwaamme nog tweej goej ut ok nog. onderzocht Mieje olling. Hillemol ondervoed Mar genog geluld over poliejtiek. We zullen zinnie. Ze moet gerukt vlis eette en witte ut 's over vruuger hebbe: over de wijze gek . mik mè goej botter, zonder zout. Dur waar bè ons in d'n umtrek ok zo'n boeredurrepke net ès Vinkel, de naam zek vergete. Grarus dien in Mieje oge nog veul gekker dinge: hij bestelde 100 pond suiker. Hij Onzen Knillesoom heegut tege men verteld, ha hil zun leve nog ginne suiker gepruufd zo'n zesti g jaor geleeje . en docht nouw: ik haol mun skooj in. Hij Ik hoop deggu toen nog niks geheurd het, aat vol potlippels mi suiker en toen sloeg anders zedde ok mar un ouw kremmig beesje . bè Mie de stoppe deur . Onzen Grarus moet Ut waar zo: Dur wonde op un grootte boerweg, we maken urn stadskeind, hij moet not dereej, tegen d'n scheven êkker van Kloos ut gekkehous! Tienus Mienuzze, vier vrijgezelle en diej D'r kwaamme drie de slimste ut ' t durrep: waarre vur Vinkelse begrippe heel rijk. notaris Hebbers of Heffers, d'n Troeg e n Ja Hanneske, dees he k ut de overlevering, p'stoor Pigmans. Ze kwamen de misse op en tegen oow gezeed; van heure zeige, anders ok Knilliske de Raddreijer stont'rbè . witte toch niej wê dê betekent. Ze han 9 Toen vroeg Grarus of dêttie ok nog wê moeg koeij en 2 pêrd en nog veul meer zeug en bagge. Ze leefden heel zuinig, driej bruurs zeige. Ja dê kos nog ês ie hil gaow vort din. Hij sprong boven op unne stauwselhoop en dur zuster. Dorrus, Kloos en Grarus. En en hij riep: Minse, wellie zen 60 jaar gek dan hadde Mie nog, di e gonk over decente. geweest. Nou kregg' r enne un bietje verZe han dur hil leve nog nooit ginne suiker stand en nou moettie nor ut gekkehous! gepruufd . Want, zin Mie, daor kredde mar Brengt onzen Dorrus, onzen Kloos en ons Mie suikerziekt af. Ja, zi n Dorrus, unne boer mar weg, want diej zen veul gekker ês ikke . diej h'niks noddig ês zout. Vur ut spek en um de botter te zoutte, anders smere ze de De grootte driej kieke mekaar on en ze zi nbotter veul t e dik op ês wellie êrbeijers hen. Grarus waar de jongste me z'n 76 lent- ne alle driej tegelijk: We laoten urn taus want hij hè vur 100% gelijk. es. En Dorrus d'n oudste, diej waar pas 83. Ze dinne zelluf bakke en Grarus diej din Tot skrefs en unnen goejen vastenaovund. ut roggemeel treeje en Mie diej din koorze. (en soms knoorze) Peer van Wim van Peer van Hanneze. Op unne dag zag Grarus un Pooterke op de misse komme. En hij docht; wellie hen onzen langsten ted gehad. Mie riep urn binne urn meej te lausetere, DANKBETUIGING meejpraote hattie nog nojt gemeuge . En jawel, hij kreeg gelijk. Ut pooterke Dank, dank, dank, dankjewel. begos over begrave en dur ziel en zoaligHeel erg bedankt voor de mooie bos rozen hed . Ach p'sturke, wellie gon toch zeker op Valentijnsdag. niej dood? Deze verrassing is ons bijzonder goed D'r is nog nojt unne dokter gewist.Ja kekbekommen! kus Mie, zin ut p'sturke, ge zot alvast ut begrave kunne betaole van alle vier en Groetjes. vast vur 25 jaor misse betaole. Daor hedde nouw al de verdienste van . (naam bekend bij redakti e) Ja mar, zin Mie, dê's toch zunt van al dê Gêld. Ik hè nog nojt unne mins aongerakt en ons jonges hèn nojt un meid gehad. Wellie hen nog nojt gin koot gedaon, ês nêt onzen Dorrus, aieJ prûimde vruuger, mar

DE WIJZE GEK

5


De K.V.O. organiseert een

grandioze modeshow op donderdag 17 maart in Partycentrum Govers te Geffen

Met medewerking van: van den Bosch Mode 11 Spetters 11 schoenen en jeugdmode Schoen- en sportmode Jo Spierings Optiek Stefan Schoonheidssalon Ria v. Nistelrooy Kapsalon Ardon Bloemenshop v.d. Doelen Dit geheel wordt geshowd door de K.V.0.leden uit Geffen. Aanvang 20.00 uur. Entree fl. 7,50 inclusief kop koffie en petitfour fl. 5,00 voor K.V.0 .-leden Kaarten zijn verkrijgbaar bij bovenvermelde zaken. 6


PONYVRIENDJES VINKEL In het weekeind van 19 en 20 februari, hebben de Ponyvriendjes uit Vinkel, deelgenomen aan de indoor dressuur wedstrijd te Maren-Kessel. De uitslagen zijn als volgt: Klasse 12 cat . D/E Linda van de Broek met Floris 114 punten. Klasse Ll cat. E 3e prijs Irene van de Ven met Falcon , 119pt Klasse 11 cat. D Miranda van Berkel met She-Ra 114 punten Cheryl Kleijngeld met Brinte 113 punten Margy van de Elzen met Nalanda 103 punten Klasse B cat. C Gerbert van de Ven met Lady 115 punten Nicky van Veghel met Gwendolyn 114 punten Klasse B cat . E Claudy Haerkens met Ready 114 punten

KATHOLIEKE VROUWENBEWEGING BRABANT Dames, Dinsdag 8 februari ; zijn we, in plaats van de Carnavalviering, gaan bowlen in de "Naaldhof" te Oss. Dat hiervoor veel animo bestaat, bl ijkt wel uit het aantal leden dat hiervoor ieder jaar weer groter wordt. Na een uur fanatiek bowlen, zijn we gaan gourmetten. Tijdens het gourmetten werden de prijsjes uitgereikt. Anders dan voorgaande jaren, was er nu een prijsje beschikbaar voor elke baan. Prijsjes waren er voor Ans Pepers, Ans de Poot, José van Haandel, Sonja Ulijn, José Waaijers en Mieke van Griensdven. Terwijl Tonnie Schuurmans met de poedelprijs naar huis ging. Onder het gorumetten werd veel gepraat en gelachen , zodat we weer een gezellige avond hebben gehad. Het bestuur.

Klasse B cat D Martijn van de Braak met Parel 125 punten Ron Loeffen met Abner 116 punten Klasse B cat. A/B Gertjan van de Doelen met Floortje 119 pt Klasse 11 cat. A/B 2e priJs Nicky van Veghel met Olivia 126 pt 4e prijs José van de Doelen met Shalimar 123 punten Klasse Ml cat. D/E Jinke Strik met Rocky Mountain 119 punten Jelte Strik met Tornado 110 punten Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. STEPHA.

DANKBETUIGING Wij willen graag iedereen bedanken, ook dokter Smit en Pastoor Spijkers, die ons op welke manier dan ook hebben gesteund bij het overlijden van mijn man, vader en mijn opa Cees van Nuland. Miet v. Nuland - van Griensven. Arie, Gerrie, Inge.

KARNAVALSSTICHTING ROTTEN RIJK DANSGARDE STICHTING ROTTENRIJK Langs deze weg wi llen wij als Dansgarde, mede namens Stichting Rottenrijk, iedereen heel hartelijk bedanken voor de zeer geslaagde pennenaktietijdens de Raopavonden. De opbrengst van deze aktie is voor ons een flinke steun in de rug gewèest bij de aansc~afvan onze nieuwe pakjes, laarsjes , etc. Verder willen we de carnavalsclub bedanken vooe de fijne uren die we met hen hebben beleefd. En vooral niet te vergeten schoonheidsspecial iste Ria van Nistelrooy, die ons voor de optocht zo mooi heeft opgemaakt Hartstikke bedankt! We hopen dan ook dat iedereen van onze optredens heeft genoten. OPROEP AAN ALLE MEISJES DIE GRAAG WILLEN DANSEN: Vonden julli e onze optredens ook leuk? Heb je zin om mee te doen en onze dansgarde te komen versterken? Wij oefenen elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Voor verdere inlichtingen : Nel van der Heijden, tel. 21093. Groetjes en tot ziens, Dansgarde Stichting Rottenrijk .

7


@ GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16. 00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Wethouder A.A.L.J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10. 00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met de bestuurssecretaresse mevr. Van Lith tel. 04102 - 22955 tst. 221. 8

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE MAASDONK OVER JANUARI 1994 Op verzoek van velen zal voortaan maandelijks in Torenklanken weer een overzicht verschijnen van de burgerlijke stand van de gemeente Maasdonk. Hierin zullen worden opgenomen de geboortes, huwelijken en overlijdens van inwoners van de gemeente Maasdonk. Geboren: Erik lsidorus Johannes, zoon van H.A.M. van der Biezen en A.A.G. van der Doelen, 19-1; Britt Ine Johanna, dochter van P.A. Bijveld en H .C.J. Giebels, 13-1; Hilde Henrica Maria, dochter van H. P. van Dijk en M .F.W. van Erp, 04-1; Yoeri Mick Jon, zoon van G.M.J. van der Dussen en A.E.M. Verhoeven, 30- 1; Wilhelmus Gerardus Jostinus, zoon van W.F.G. Gloudemans en W.T.H. van der Steen, 19-1 ; Dianne Sandrine, dochter van M.C. Groenewoud en C.P.A.W. van den Heuvel, 6-1; Martijn Johannes Martinus, zoon van R.J.A.M. de Groot en J .H. de Bont, 11-1; Tommy Johannes, zoon van J.A.M.M. Hartogs en R.L. Heinze, 7-1; Sandra Antonia Cornelia Maria, dochter van A.J.P.M. van Krieken en A .H .H.M. van den Boom, 16-1; Nikki Josanne Marit, dochter van N.W.J. Ruijs en P.J.M. van der Dussen, 12-1; Rens Wilhelmus Gerardus, zoon van


A.J. Smits en J.W.P. Theunissen, 11-1; Roel, zoon van H.J.D. Vink en T.G.M. van Haastrecht, 18-1. Overlijden: Amolda Maria Jansen-Auwens, 12-1, 88 jaar; Adriana Maria Sommers-Gevers, 12-1, 96 jaar; Anna Maria van Lokven-Hanegraaf, 7-1, 85 jaar; Antonius Johannes van der¡Heijden, 28-1, 71 jaar; Johannes Hendrikus van Herpen~ 1-1, 70 jaar. Martinus Maas, 30-1, 86 jaar; Cornelis van Nuland, 19-1, 68 jaar; Edward Peter Jakob Adriaan van der Steen, 25-1, 27 jaar; Lambertus Johannes Vullings, 25-1, 74 jaar; Theodora Hendrika Langelaar-Ziermans, 22-1, 82 jaar; Huwelijken: Adrianus M .B. M. van den Elzen en Inge Sonnemans, gehuwd op 7-1 te Maasdonk; Johannes L.W.M. van de Ven en Johanna M. Janssen, gehuwd op 28-1 te Lith; Ferdinand Witteveen en Cornelia H.M. Verstegen, gehuwd op 25..-1 te Maasdonk.

GEMEENTELUKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS De gemeente Maasdonk wordt op 1 maart 1994 aangesloten op het landelijk netwerk GBA (gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). Dat betekent dat alle informatie in de gemeentelijke bevolkingsadministratie via een computernetwerk zal worden verwerkt. Uitwisseling van gegevens met andere gemeenten en instanties zal bij de invoering van de GBA volledig geautomatiseerd verlopen. Ook u verstrekt regelmatig persoonsgegevens aan de overheid, want zonder uw persoonlijke gegevens als naam, adres, geboortedatum, burgerlijke staat of nationaliteit kan de overheid haar vele taken niet correct en rechtvaardig uitvoeren. U merkt dat heel direct als u in uw gemeente

een paspoort of rijbewijs gaat aanvragen of als u naar en ander adres verhuist. Maar de gemeente moet ook over de juiste en betrouwbare gegevens beschikken om woningen te kunnen toewijzen, om bij te houden wie er leerplichtig is, om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen en om een uitkering te kunnen toekennen. Alle gemeenten houden van oudsher de persoonsgegevens van haar burgers bij in de bevolkingsadministratie. Bij wijzigingen in de gegevens geeft de gemeente deze door aan een aantal andere organisaties zoals de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen en pensioenfondsen. Als u vertrekt naar een andere gemeente dan worden uw persoonsgegevens naar die nieuwe gemeente verzonden. Oorspronkelijk werden uw persoonsgegevens door de gemeente alleen op de zogenoemde persoonskaart handmatig bijgehouden. Daarnaast heeft bijna iedere gemeente de bevolkingsadministratie ook geautomatiseerd. Omdat de gemeente echter tegelijkertijd wettelijk verlicht is om de gegevens van haar inwoners op een papieren persoonskaart bij te houden, betekent dat in de praktijk eigenlijk dubbel werk. De nieuwe Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (kortweg GBA) gaat aan deze situatie een einde maken. De belangrijkste veranderingen zijn: de papieren persoonskaart wordt afgeschaft; iedere gemeente moet de bevolkingsadministratie verplicht automatiseren volgens de aan de Wet GBA ontleende regels en voorschriften; de gemeentelijke bevolkingsadministratie wordt een basisadministratie. Dit houdt in dat de gegevens ook door andere organisaties binnen de overheid gebruikt moeten worden; en het uitwisselen van persoonsgegevens tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere organisaties zal niet meer op papier plaatsvinden, maar via een computernetwerk waarover de persoonsgegevens elektronisch verzonden worden.

9


Voordelen GBA Dankzij de nieuwe GBA kan de overheid uw persoonsgegevens efficiënter registreren en uitwisselen. De kans op fouten wordt kleiner en de dienstverlening aan u kan versneld en verbeterd worden. Zo hoeft u bijvoorbeeld bij een verhuizing uw nieuwe adres maar één keer op te geven. De door u opgegeven wijzigingen worden automatisch en snel aan andere organisaties doorgegeven. Niet zomaar iedereen kan gebruik maken van de gegevens. Privacybescherming Sommige persoonsgegevens mag iedereen weten. Andere gegevens zijn gevoelig voor het behoud van uw privacy. Daarom moet de overheid zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Er mogen alleen maar gegevens worden verzameld die voor het doel van de registratie noodzakelijk zijn. De uitwisseling van gegevens is aan wettelijke regels gebonden. De overheid mag uw persoonsgegevens niet zomaar aan iedere instantie doorgeven. De gegevens moeten beveiligd zijn. Wanneer u het niet op een andere manier zou weten, dan moet u worden ingelicht over de opname van uw gegevens in een registratie.

Uw rechten en plichten U kunt in uw gemeente kosteloos inzage krijgen in de gegevens die van u in de GBA zijn opgenomen. Ook hebt u het recht om gegevens die onjuist of onvolledig zijn te corrigeren. Tot slot hebt u het recht om van uw gemeentebestuur te vernemen welke gegevens van u in het voorgaande jaar aan welke instanties zijn verstrekt. Verzoeken om informatie hierover moeten schriftelijk worden gedaan. Tegenover rechten staan ook plichten. In dit geval eigenlijk maar één: u moet veranderingen in uw persoonsgegevens binnen vijf dagen doorgeven aan de gemeente waarin u op dat moment woont. Dat is ook in uw eigen belang voor he geval u om wat voor reden dan ook met de overheid te maken krijgt. Informatie Voor meer informatie over de GBA kunt u terecht bij het bureau interne zaken en bevolking van de gemeente. 10

TIENERSWINGKAFEE DINGES De Canavalsdagen in de Bonkerburcht, georganiseerd door Scouting Geffen, Stichting J eugdbelangen en Tienerswingkafee DINGES zijn bijzonder goed geslaagd. Wij danken alle bezoekers voor hun aanwezigheid en de gezellige sfeer. Dezelfde gezellige sfeer was er ook tijdens de Disco Dance Party op 19 februari. Aanstaande zaterdag 5 maart zijn wij weer van de partij. Wij hopen dan ook jou te ontmoeten. Frank, Henriëtte, Jos, Karin, Marc, Mark, Martin, Michel, Ronnie. Tienerswingkafee DINGES 19.00u - 22.00u De Bonkelaar, Geffen Entree gratis.

BILJARTNIEUWS Biljartvereniging N.G.G. organiseert op 910-11- 12 maart in Biljartzaal " ' t Bergje", de Toos v.d. Bergh Trofee. De deelnemers zijn: le klassers 120 car. libre W. Vissers Vop Ravenstein G. v. Geffen Moira Lith Th. v.d. Ven Kot Ravenstein P. v. Griensven N.G.G. Geffen 2e klassers go car. libre J. v.d. Heuvel Soko Oss J. v.d. Pas Molenhoek Berghem J. v. Erp Tok 77 Geffen A. Ruijs N.G.G. Geffen De aanvang van de partijen zijn op: woensdag- donderdag-vrijdag om 19.00 uur, en zaterdag middag om 13.00 uur. Fianalepartij + 15.30 uur. Sportieve en spannende biljartwedstrijden toegewenst, Bestuur N.G.G.

TE KOOP Een stereo met cd speler, dubbel cassette deck met 2 boxen. Merk Fromtech radio, persoonlijk aan de deur te koop. M. Geerts Kastanjehof 89 Geffen


WIELERCLUB DE WINDMOLENS WIELERCLUB DE WINDMOLENS IS WEER KLAAR VOOR DE TOEKOMST. BRABANTS INPAK CENTRUM HOOFDSPONSOR. De Geffense wielerclub 11De Windmolens 11 heeft sinds de oprichting in 1963 voortdurend aan de weg getimmerd. In haar 31-jarig bestaan zijn diverse Nederlandse en zelfs Wereldkampioenen afgeleverd. Met het aantrekken van een aantal goede sponsors is de wielerclub weer klaar voor de toekomst. Tot dusver vond sponsoring in de Nederlandse wielrennerij veelal plaats door een grote clubsponsor. Nu echter is men er in geslaagd diverse sponsors aan te trekken. Hoofdsponsor voor de Amateurs A formatie is Brabants Inpak Centrum (BIC) uit Berlicum. Dit bedrijf geleid door de heren Cees en Bas van Engelen vierde in 1993 haar 25-jarig jubileum. BIC verzorgt het verpakkingstraject voor andere bedrijven op een efficiënte wijze middels een modern machinepark. Als Co sponsoren zijn aangetrokken Letter Z uit St. Michielgestel waar de heer en mevrouw Iwan en Mirjam van Zandbeek zorgen voor een hoogwaardige belettering van auto's en kleding. Verder worden allerlei buitenreklame's gemaakt. Daarnaast is van Drunen Continental B.V. uit Rosmalen bereid gevonden te investeren in deze bloeiende vereniging. Het bedrijf, marktleider in het segment casual foot- wear, wordt geleid door de heer Wim van Drunen.

Kernactiviteit van Van Drunen Continental B.V. is de levering van Ecco schoenen in de Benelux. Tenslotte is autobedrijf Jos van Boxtel, Toyota dealer weer bereid gevonden als sponsor op te treden. Jos van Boxtel,Den Bosch wordt geleid door dhr. Ad de Haan. Jos van Boxtel heeft voor de komende drie jaar de Toyota ploegleidersauto beschikbaar gesteld. Blikvanger is Max van Heeswijk, momenteel opgenomen in de Nationale Selectie van bondscoach Piet Hoekstra. Deze renner werd in 1993 gekozen tot renner van de toekomst in Limburg. De selectie zal voornamelijk uitkomen in de promotieklassiekers in Nederland en daarnaast aa~ talrijke wedstrijden deelnemen in Belgie, Luxemburg en Duitsland. De opleiding van met name jonge renners is hoofddoel van het begeleidingsteam om op deze wijze doorstroming naar de top mogelijk te maken.

Bij de foto: Staand v.l.n.r.: B. van Helvoirt (coordinator), E. Goossens, M. van Heeswijk, H. v.d. Leemput, A. van Oirschot, H. Broeren, C. Sala, M. van Helvoirt, J. van Dinther, C. van Vreede (masseur), F. Schouten (ploeg· leider), Ad de Haan (sponsor), G. Wittenberg (ploegleider). Zittend v.l.n.r.: W. v.d. Veerdonk, R.Conijn J. van Rullen, R. van Dorst, H. van Uden (mecaniciën), J . v.d. Sanden, A. van Ingen, R. Libregts. Ontbreken op de foto E. van Berkom, P. van Doorn, A.Eykemans en M. Stobbelaar.

11


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKEND VIERINGEN MAASDONK GEFFEN NULAND VINKEL

ZATERDAG 19.00u ZATERDAG 19.00u ZATERDAG 17.30u

ZONDAG 09.30u ZONDAG 10. OOu ZONDAG 11 . OOu

LITURGISCHE KALENDER WO 02-03 19.00 * Avondmis ZA 05-03 10.00 '~ H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk)

zo wo

06-03 09.30

H.Mis mmv Gemengd koor

09-03 19.00 * Avondmis

ZA 12-03 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) ZO 13-03 09.30

H.Mis mmv Gemengd koor

WO 16- 03 19.00 * Avondmis *=dienst in kapel ONS KERKGEBOUW "Als je weinig naar de kerk gaat, maar je wilt wel dat ze blijft bestaan, kun je aan de kerk betalen", zei laatst iemand. En zo handelt hij ook. In Duitsland bestaat de kerkbelasting. Je hoeft niets met het kerkelijk leven op te hebben, maar je kunt de kerk wel steunen. De aktie KERKBALANS wordt ook oesteund door mensen die nooit of amper naar de kerk komen, maar blijkbaar wel willen bijdragen aan het repareren van het kerk dak . Nu is het natuurlijk mooi wanneer de kerk ondersteund wordt. Veel kerkgebouwen zijn oud en het kost heel veel geld en tijd om ze in stand te houden. De kerken . zijn ook een cultuurbezit en daarop moet je zuinig zijn. Maar het is toch wel droevig wanneer de kerkgebouwen niet meer functioneren als kerk. Wanneer het katholiek- zijn alleen nog maar bestaat in meebetalen aan de onkosten voor het gebouw, is het geloof wel erg versmald. De kerk is dan een museum geworden. Het gebouw komt pas goed tot zijn recht wanneer het door de geloofsgemeenschap wordt bezield. Op het koor van onze kerk is een glas-in-loodraam van onder andere de patrones van de kerkmuziek, de heilige Caecilia. Maar zj_j is natuurlijk pas echt de patrones als wij i n de kerk zingen . De schoonheid van het Mariabeeld wordt sterker in het 0

12

kaarslicht. De klokken hebben na een doop of bij een uitvaart veel meer te melden dan hun mooie klank. De kruisweg bestaat pas · · echt wanneer wij ons leed meenemen langs de staties tijdens het bidden van de kruisweg. Zolang je geld geeft kan de kerk als gebouw lang blijven bestaan. Maar het hart van de kerk van Jezus Christus blijft alleen kloppen als wij samen "Kerk van Jezus Christus" zijn , tijdens liturgische vieringen én in ons dagelijks leven. En dit is onbetaalbaar.

EFFE BUURTE MÈ Antoine en Hans Jansen (39 en 44 jaar). Onlangs maakten Hans en Antoine Jansen een reis naar Mexico naar vriend Pieter van Nistelrooy uit Heesch die sinds 1989 in Zuid- Mexico aan het projekt TADAS werkt. Dit projekt heeft als doel de levensstandaard van de boeren te verbeteren. "Pieter trok zich altijd al het lot aan van minderheden", zegt Antoine. "Dat gevoel is versterkt toen hij eens op reis was in Guatamala en moest vluchten toen er een opstand uitbrak. Ook was Pieter erbij toen Bisschop Romero werd doodgeschoten op het plein voor de kathedraal waar hij een toespraak hield. En omdat hij een boerenzoon is liggen zijn interesses vooral op agrarisch gebied en zet zodoende "boerderijtjes" op, d . w.z. een schuurtje met zo'n vijf varkens op 15 verschillende plaatsen!" Ook de uitbreiding en verbetering van de verbouw van allerlei gewassen en groentesoorten zoals o.a. mais en sorgum wordt door Pieter en enkele inheemse medewerkers op touw gezet, Ook wordt er geprobeerd de hygiënische omstandigheden en watervoorziening te verbeteren. Dit projekt was aanvankelijk bedoeld voor de vluchtelingen uit Guatamala, van Indiaanse afkomst, die niet terug konden vanwege een burgeroorlog. Ze kregen van de Mexicaanse regering alleen de grond en moesten er zel f iets mee doen. Dat wekte afgunst bij de kansarme Mexicaanse boeren en om daarover geen strijd te krijgen, zet Pieter zich nu in voor deze beide groepen. Hij is uitgezonden door de stichting "Dienst over grenzen", maar moet uiteraard goed onderbouwen wat hij doet. Zijn uitgangspunt is: mensen die volkomen afhankelijk zijn van de groot- grondbezitters, minder afhankelijk te maken. Het interessante van de reis van Hans en Antoine was, dat ze met Pieter de kampen bezochten en dan ook het dagelijkse leven aldaar, "aan den lijve ondervonden!" Ze verbleven in hutjes met slechts een enkel olielampje; ze aten tortilla's (=maiskoeken), gebakken op een houtvuurtje; ze sliepen in hangmatten en lieten zich kilometers lang vervoeren achter op de bak van een kleine vrachtwagen.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

gebak~en vis, de echte warme kibbeling, verse filet, sc'h ol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie). Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594 Tiel

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 Rabobank,:, VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


Bladgroenten ~oes ten 20 min. in jodiumwater om de bacterien te doden. Er moest een toegangsbewijs gekocht worden op naam, om ~en ker k binnen te mogen van een hechte Indiaanse gemee nschap. Ze zagen rituelen als het offeren van voedsel aan de doden . Ondervoeding en veel kindersterfte werd hen duidelijk. 11 Het maakte vooral indruk dat a r me gezinnen, het weinige ete n dat ze hadden, nog met ons deelden! 11 zegt Antoine . Heel opmerkelijk is dat de regering naast watertorens , over al basketbalvelden laat aanleggen . "Daar kunnen ze toch niet van eten 11 vindt Hans, "maar dat is pure propaganda !" Ze bezochten ~ok een konijnenprojekt dat mede gefinancierd wer d door de gemeente Heesch . Konijnen brengen f7,50 per stuk op, d .w. z . een volle dag werken op een sui kerrietplantage! Ze hielden ook een beetje vakantie en bezochten oude tempelsteden en maakten mooie tochten in ongerepte natuur. Op 1 januari jl . is er een opstand uitgebroken van de Indiaanse bevolking tegen de regering . Van allerlei mooie beloften is niets terecht gekomen. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter . Voor het eerst in de geschiedenis zijn ze gewapend ten strijde getrokken, terwijl dat nie t in hun cultuur past. Het is een noodkreet! Pieter heeft er niet over gesproken . Hij wil zich niet met de politiek bemoeien , omdat hij zijn werk niet meer kan voortzetten als hij opgepakt wordt . Hij staat immers aan de kant van de armen . Na thuiskomst van Antoine en Hans , is Pieter ondergedoken en hebben ze alleen gehoord van hem via brieven aan anderen mmegegeven. ''Na · deze reis", zeggen Antoine en Hans 11 zijn ::-'tEh· gesterkt in de overtuiging dat het hard nodig is het projekt van Pieter te steunen". Het projekt, waarvoor ook geld werd ingezameld middels de rommelmarkt op Effe noar Geffe van het M.O.V . en waarvoor de handwerkclub De Nijvere Handen ook al eens een donatie deden! Een vriendenclub van Pieter heeft ook een Stichting in het leven geroepen om vanuit Nederland_gelden in te zamelen, de Stichting MexAgr1co . Graag wil ik die bij u van harte aanbevelen zolang wij nog kunnen geven van onze overvloed ••• • • ! Rabobank Heesch nr. 1200 . 45 . 095 Giro nr. 274066 U kunt altijd inlichtingen winnen bij Hans Jansen of Antoon v . Nistelrooy uit Geffen , en Quirin de Veer uit Oss.

.

.

q

9-

,'°

-,o

.

~

~

. . .. ~

.

.

.

10 Fe br. j .l. kwamen± 30 dames naar Par ty Centrum Govers voor een informatieavond over vrijwilligerswerk binnen de K.V. O. Deze avond werd ver zorgd door onze kringvoorzitster Lies van Dinther. • Aan de hand van ingevulde vragenlijsten werd een discussie opgang gebracht. Ook werd met behulp van een dobbelsteen gooie n een route uitgestippeld langs de vragenlijsten, deze werden in gr oepjes beantwoord . Er was verschil van mening, maar uiteindelijk waren de dames het er over eens dat de K. V.O . niet kan draaien· zonder vrijwilligers . De avond werd gezel l i g afgesloten met een kwis verzorgd door 2 programmaleidsters. Dames denk aan 3 maart samen met de K.V .B. "Bij de tijd" in café de Gouden Leeuw. Tot ziens K.V . O. bestuur.

PERSBERICHT VROUWENFESTIVAL FEMI NOSS OVER EROTIEK Op zaterdag 5 maart wordt de tweede editie van het vrouwenfe stival Feminüss gehouden in ' t Oude Theater. Dit keer wordt het festival georganiseerd rondom het thema Erotiek. Zowel in de grote zaal van he t Oude Theater als i n de daa rnaas t gelegen t-h.eetuin worden activiteiten in het kader van het thema Erotiek georganisee rd. Festival FeminOss wordt gehouden op zaterdag 5 maart in 't Oude Theater, Spoorlaan 56 te Oss , aanvang 20 .00 uur.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' ~

Vermist gecastreerde witte kater, roepnaam Kees . Bij aantreffen graag een telefoontje naar

24939 .

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor öe balngstelling en medeleven ondervonden bij het overlijden van mi jn ma n, Albert Vullings. Riek Vullings - Bekkers . 14

KOPY INLEVEREN VOOR:

5 MAART DE ROSMOLEN 52


................... , ........ ········•···•···············

l=;=;;i;;:::::::::'.::

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

1'

Café •t Haasje

""""'

::::::::::::::::::::::::::::

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

Gerda Pouls-Benders

i;::ijji::::::::::: VAN TUIJL ~ ~ makelaardij bv~

-~~

. '------'1 ~

Pedicure

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

5386 GP Geffen z- 04102 - 25113

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART

c-:-:-:-:«-:«-:-:-:-:3

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• 0

SCHOENEN & SPORT

lJ0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax04102-21958 Postbus37 53862G Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Hotel II De Gouden Leeuw

A r"'9

Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257 Zaal voor:

bruiloften • partI1en • vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

11

e :

,

&

,

~

~

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

ABABncb

W IHABO

ltK

DRUKKERIJ Heesterseweg l l 5386 KT Geffen telefoon 04 l 02 - 22684

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv~

telefax 04102 - 24795 Voor al uw familie-, verenigings-

registeraccountants Wij verzorgen o.a.

en handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties.

samenstelling en controle van jaarrekeningen* begeleiding en controle van administratie * ta:xplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * fina11cieringsadvisering * het opstelle11 van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-lberoepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Met opgaaf van iuiste datum bii geboortekaarties, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket

Kantoor Oss, Raadhulslaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Ook voor copieerservice

bq geboortekaarties.

kunt U bii ons terecht.

WIE WAT WANNEER MAART 3

KVO-KVB, "Bij de tijd" in cafĂŠ De Gouden Leeuw, 20.00 uur 4 Dr.v.Heyningen afwezig 5/ 6 Weekenddienst Dr . Visschers 6 SMASH '70 3 - G'68 1 heren ll .30u HISOLA 3 - G'68 2 heren 15.00u SMASH '70 2 - G'68 1 dames 10.00u 11 Dr. Vi sschers af wezig 12/13 Weekenddienst Dr. Smit 13 G'68 1 - TENDOSS 1 heren ll.30u G'68 2 - GRAPHISET/TSR 5 heren 10.20u G'68 1 - OVOCO 5 dames 10. 20u 15/16 KVO, culturele dagen in de Lievekamp Oss. 17 KVO, modeshow

17

KVB, culturele Kringavond Herpen, vertrek 19.10 uur vanaf het Dorps~ plein 18 Dr. Smit afwezig 19/20 Weekenddienst Dr. v. Heyningen 20 SWINTA 2 - G'68 1 heren 13.00u DONKI SJOT 6 - G'68 2 heren 17.0Su SMASH 2 - G'68 1 dames ll.45u 21 KVO, excursie v. Schijndel 25 Dr. v. Heyningen afwezig 26/27 Weekenddienst Dr. Visschers 27 G'68 1 - VVC 5 heren ll . 30u G'68 1 - VVC 7 dames 10.20u

DE PRIK VAN DE OOIEVAAR Wij willen U laten horen dat er bij ons een haasje is geboren.

Hij heet

~eter

Petrus - Wilhelmus - Arnoldus iO februari 1994

Hij weegt 2-i-i5 gram en is 47 cm lang. Herman en Karin de Ha:.1s Abelenstraat 23 5386 GG Geffen