Torenklanken 1994 - nr 04

Page 1

32e jaargang

I nummer 4

j februari 1994

n en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

X.

VLADb.RACllb.N T.V.

j-{ ctmkundeltltrk qro,p /

0

"Vlad,ralk ", Ç,ff,n VOORJAARSACTIVITEIT HEEMKUNDEWERKGROEP "VLADERACK" .

Op maandag 28 februari aanstaande wordt er door Heemkundewerkgroep "Vladeracku een lezing georganiseerd. Deze lezing zal gaan over "Dialecten" en wordt gegeven door de Hr . A, Dams. De lezing zal worden gehouden in Zaal-CafĂŠ Het Haasje in de Dorpstraat. De aanvang is 20.00 uur . Deze lezing is voor iedereen toeg~nkelijk. Leden hebben gratis entree, niet leden betalen f 3,50 . Voor een kopje koffie wordt gezorgd. Het beloofd weer een interessante, geamuseerde en gezellige heernkundeavond te wordem. Hopelijk mogen wij u in grote getale op deze avond ontmoeten. Met vriendelijke groeten, Mede namens het bestuur, Noud Tiemissen, Sekretaris.

RADIO

Live- debat Radio Vladeracken

Op donderdag 24 februari organiseert Radio Vladeracken, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Maasdonk, een live- debat met de zes lijsttrekkers. Het debat zal worden geleid door Marleen Duijf. Marleen Duijf is journaliste voor het Brabants Dagblad. Radio Vladeracken zal diverse vragen aan de lijsttrekkers voorleggen. Ook het aanwezige publiek heeft de gelegenheid tot het stellen van vragen. Hiervoor zullen in de zaal formulieren aanwezig zijn Het debat wordt georganiseerd in zaal 't Haasje, Dorpstraat te Geffen. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur, toegang gratis. Door Radio Vladeracken wordt het debat uitgezonden via etherfrequentie 106.3 MHz en kabelfrequentie 105.9 MHz.

KOPY INLEVEREN VOOR: 19 FEBRUARI DE ROSMOLEN 52


JEUGDMODE&SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Sportief en exclusief

Belldenspeciaalzaale Smffeerderii

~o-tt "'1

~!

~'!l!..IJ:.IJt Runrotstraat 25 Geffen

04102- 2 28 52

Merken van o.a. Pepe. Lemon and Soda, Bi Ya Doo, JF.K., Göl, Schnizler, 'Ragazzi

Verantwoord zitten?

De koffie staat klaar!

K.inderondergoed, sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

('s maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-Cl. Nistefr""IJ Cl. Cqqthstraat 31 Geffen 'ff 04102 • 22041

bl ,r 1!•7j SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

91agtdj Jo u.ünbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102- 21267

Autobedrijf Van Doesburg· • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS * * * * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines ...JCt::l

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen -Tel. 21313


R.I.G.0.M. Er komen steeds meer ouderen die vragen om educatieve aktiviteiten. Dat heeft verschillende redenen: * Ouderen zijn op zoek naar een nieuwe zinvolle tijdsbesteding. * Ouderen willen verder werken aan hun persoonlijke ontwikkeling . * Ouderen willen zich verdiepen in een nieu we levensfase, waarin zij zijn aangeland. Ook in Oss neemt de belangstelling voor cursussen voor ouderen toe. Het Project Ouderen Educatie (POE) en de Regionale Instelling Gecoรถrdineerd Ouderenwek in het Maasland (RIGOM) springen op deze aktuele en belangrijke ontwikkeling in en starten binnenkort weer met een aantal educatieve aktiviteiten voor 55-plussers in Oss en omstreken.

KENNISMAKING MET DE COMPUTER VOOR 55-PLUSSERS. De computer valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Van jong tot oud worden we er (bijna) dagelijks mee geconfronteerd . Zelfs h~el jonge kinderen in het basisonderwijs krijgen al computerles; een uitdaging voor ouders en grootouders om mee te kunnen doen. Nu is er speciaal voor ouderen door een oudere een cursus ontwikkeld om kennis te maken met de computer. In deze cursus wordt u vertrouwd gemaakt met de eerste beginselen van de computer, zowel in theorie als in praktijk (MS-DOS, tekstverwerking, electronisch kaartsysteem) . De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en de kosten bedragen f 50,-- voor de gehele cursus, inclusief het cursusmateriaal.

OK;AAN MET DE COMPUTER, VERVOLGCURSUS VOOR 55-PLUSSERS. In deze cursus wordt gewerkt met het tekstverwerkingsprogramma Wordperfect 5.1 en met het gegevensbestandprogramma DBASE naar keuze III-plus of IV. In overleg kan eventueel aandacht worden besteed aan het rekenbladprogramma (Spreadsheet) LOTUS 123 . De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en de kosten bedragen f 60,-- voor de gehele cursus, inclusief het cursusmateriaal. De computercursussen worden gegeven op het MBO-college, Schelverakker 1 te Oss.

GESPREKSGROEP De onderwerpen die aan de orde komen worden in overleg met de deelnemers bepaald en kunnen dus zeer uiteenlopend zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur, in het steunpunt De Brink, Driek van Erpstraat 45

te Oss . Bij de groep die op 20 januari van start is gegaan zijn nog enkele plaatsen vrij. Er zijn 8 bijeenkomsten gepland, maar in principe kan de gespreksgroep gewoon doorlopen. Deelname aan de gespreksgroep is gratis.

NATUUR EN MILIEU IN OSS EN NOORD-BRABANT Middels film/video/dia's en mogelijke excursies wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen van natuur en milieu in Oss en Noord-Brabant gedurende de laatste 100 jaar. Welke dingen kunnen wij zelf doen om ons milieu te verbeteren en beschermen. De cursus wordt gegeven op maandag van 10. 00-12-00 uur en bestaat uit 4 bijeenkomsten (april/mei). De kosten bedragen f 16,-Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met: Project Ouderen Educatie/ RIGOM Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss Tel.: 04120 - 33043

Gratis Tennis-balvaardigheidslessen. Vanaf dinsdag 20 februari zullen in de Bonkelaar voor meisjes en jongens van 7 t/rn 10 jaar door een deskundige trainer 5 balvaardigheidslessen gegeven worden. Deze lessen zijn bedoeld om kinderen kennis te laten maken met tennis en te kijken of tenissen al een sport voor het kind is. De tennisvereniging De Vlijmd biedt deze lessen GRATIS aan. Ieder van deze leeftijdsgroep kan, als hij of zij denkt dat tennis mogelijk een sport voor hem/haar is, zich voor deze lessen aanmelden bij: Henk Martens P. v. Grinsvenstraat 12 Tel. 22137. Ook ieder ander, die zich wil opgeven als lid van onze vereniging of die hierover verdere inlichtingen wil hebben, kan op bovenstaand adres terecht. Onze 4(5) gravelbanen gaan ongeveer 1 april weer open. De tegelbaan is het hele jaar open, zodat 's winters ook gespeeld kan worden.

3


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: * Verkoop * Onderhoud * A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

BRANDSTOF: • Diesel * Euro loodvrij * Super * LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2, ' 5386 LD Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

~

Tel. 04102-25538/21016 Fax04102-25963

Bouvvbedrijf "BRODUS" •

• NIEUWBOUW • ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen)

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heestersevveg 29

53B6 KT Geffen

1~11~1 SPAARBANK

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zoo/ voor feesties/ kinderfeesties van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15,- tot f 45, -

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

JO VAN DE BERGH

* aan-/verkoop * taxaties

Broekstraat 13

* hypotheken

Tel. 23633

* verzekeringen * sparen

Irma

* beleggersgiro * persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00- 19.00 uur en op afspraak.

01 1 ■

D

stadhouders groenvoorz1en1ngen

VAN HEESE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG• EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS * GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


~-

3.

4.

M!5SIE ONr'Vt'fJ(K.E.LJNG VRll>E GDT"tN

Vraag en Aanbod internationaal.

Voor de derde keer houden wij een inzamelactie voor stichting Vraag en Aanbod. Zaterdag 5 maart van 11.00u tot 14.00 uur kunt u spullen brengen in de Kloosterstraat 2; Pastoor Spijkers stelt zijn garage ter beschikking om de spullen in te zamelen. Wat kunt u zoal brengen:Naaimachines, typmachines, breimachines; uiteraard geen elek trische spullen . Verder fietsen, rolstoelen en allerlei gereedschap, spijkers, schroeven, roestig of defect is geen bezwaar!

De Stichting heeft hier in Nederland diverse werkplaatsen waar de spullen weer in orde gemaakt worden. Van hieruit worden de spullen naar de derde wereldlanden verzonden wanneer er om gevraagd wordt. Dankzij de internationale contacten, voornamelijk langs de weg van missionarissen, is het ini tiatief in vele landen bekend geworden en elk jaar stromen de aanvragen binnen . Wij hopen dat er vele mensen spullen brengen die hier aan de kant gezet worden, maar elders in de wereld nog heel bruikbaar zijn Het is bovendien een vorm van recycling waardoor het milieu minder belast wordt dan wanneer deze spullen als afval beschouwd worden. Dus: 5 maart van 11.00 tot 14. 00 uur in de garage van Pastoor Spijkers.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

"Nederland heeft nog nooit zoveel vluch telingen per inwoner gehad als tegenwoordig .. . " maar: In de 16e en 17e eeuw waren er 10 á 20 keer zoveel vluchtelingen op elke Nederlander. Nu is er ongeveer 1 vluchte ling op 500 inwoners van ons land, toen 1 op 25 á 50 Nederlanders . "De meeste nieuwkomers in Nederland zijn vluchtelingen ... " maar: 83% komt als migrant en 17% als asielzoeker. Van de asielzoekers mag slechts 5% blijven.

maar: Slechts 5% van de bevolking bestaat uit buitenlanders. Het geboortecijferook dat van buitenlanders- daalt, zodat we veel minder inwoners tellen dan twintig jaar geleden nog voorspeld werd. "De meeste vluchtelingen komen naar de · "ke 1anden . .. " r1J maar: Slechts 5% kwam in de jaren '80 naar Europa en nog eens 5% naar andere landen van het Noorden; 90% blijft in de arme landen. "Iedereen kan maar asiel aanvragen . .. " maar: Het lukt maar weinig vluchtelingen om rijke asiellanden te bereiken. En als ze geen paspoort en visum bij zich hebben, worden ze zonder pardon teruggestuurd. "Meer ontwikkelingssamenwerking is de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk.•• Il

maar: De oorzaken zijn vaak complex en liggen meestal op politiek vlak, daar kan ontwikkelingshulp geen oplossing voor bieden, zoals in Joegoslavië wel blijkt

Wij willen de spullen ook eventueel bij u thuis komen ophalen; bel dan 04102-22845. M.0.V. groep Geffen.

"De bevolkingsgroei in Nederland komt door de immigratie ... " maar: 60% van de bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door een geboorteoverschot, 40% door een migratie- overschot . "De meeste vlucht:èlingen zijn jonge mannen die elders hun economische kansen uitproberen ... " Maar: 75% van 's werelds vluchtelingen is vrouw of meisje; 25% van de vluchtelingen die er in slaagt om in de rijke landen aan te komen is vrouw of meisje "Nederland raakt overbevolkt door vluchtelingen en migranten ... "

9.

"Milieuvluchtelingen zijn slachtoffers van natuurrampen ... " maar: Veel milieurampen, waardoor mensen gedwongen zijn te vluchten, hebben een menselijke oorzaak of zijn mede door mensen veroorzaakt, zoals erosie, ontbossing en industrierampen. 10. "De meeste tllegalen in Nederland komen uit De Derde Wereld .... " maar: De meeste illegalen zijn Europeanen. (Bron: 0I K0S) 5


DORPSBELANGEN LIJST ! GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN l«>ENSDAG 2 MAART 1994 A.S.

OORPSBELANGEN LIJST 1, UW BELANGEN,UW JUISTE KEUS! WIE

IS EN WAT DOET DORPSBELANGEN?

De naam DORPSBELAHGEN geeft uitdrukking aan de grote waarde die onze partij hecht aan de belangen van de afzonderlijke dorpen in de gemeente Maasdonk. Als duidelijk uitgangspunt hanteren wij hierbij, het behoud van de eigen identiteit van de drie kernen Geffen, Nuland en Vinkel Wij hebben bewust gekozen voor geen landelijke politieke binding, omdat wij van mening zijn dat dorpspolitiek bedreven moet worden aan de basis. Dit moet gebeuren dóór mensen en vóór mensen, die deel uitmaken van die gemeenschap, waarin u vertrouwen stelt, zonder enige ver antwoording af te leggen naar provinciale of landelijke politieke instellingen. Het vertrekpunt vanDORPSBELANGEN ligt in de Geffen. Met een grote inspanning zal de komende vier jaren echter gewerkt gaan worden aan de uitbouw van de daadwerkelijke inbreng in onze beleidsvisies van de plaatselijke politiek in de kernen Nuland en Vinkel middels politiek bewuste mensen uit voornoemde kernen.

DORPSBELANGEN IS DUS EEN MAASDONISE PARTIJ MET VOORALSNOG EEN GEFFENS KAR.AITER! De gekozen vertegenwoordigers van DORPSBELANGEN behartigen de belangen van de gehele gemeente Maasdonk.

BELEIDSKERNPUNTEN ZIJN ONDER ANDERE: - HET BEHOUD VAN EIGEN IDENTITEIT KERNEN! - EEN GEZOND EN BETAALBAAR VERENIGINGSLEVEN - EEN GOED FUNCTIONEREND BASISONDERWIJS! - EEN VERANl'WORD VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID - VOLDOENDE WNINGBOlMIJGELIJKBEDEN VOOR EIGEN IN'WNERS! - GOEDE BASISVOORWAARDEN VOOR PLAATSELIJKE

- EEN FINANCIEEL GEZONDE BASIS! DIT WILLEN WIJ VOOR U REALISEREN MET DE VOL GENDE KANDIDATEN!!!! 1. ANTOON VAN ZONDVOORT: Simon v.d. Berghstraat 50 Geffen. Zittend wethouder, portefeuille VROM, voorzitter ouderencentra De Heegt/Martinushuis. 2. NOUD TIEMISSEN: De Rosmolen 18, Geffen, Heemraad waterschap De Maaskant, portefeuille Waterzuiveringen Oijen en het land van Cuijk, lid gemeenteraad Maasdonk, bestuurslid Streekgewest Brabant Noord-Oost, bestuurlijk actief in het duivensport-, carnavals-, wildbeheer-, en heemkundegebeuren, lid van diverse Geffense verenigingen.

3. CEES VAN WANROOIJ: Veldstraat Sa, Geffen. Lid gemeenteraad Maasdonk, voorzitter heemkundewerkgroep "Vladerack", actief in de biljartsport.

4. GERARD VAN DE WOUW: Mgr. Bekkersstraat 12, Geffen. Voormalig lid gemeenteraad Geffen, actief in het bedrijfsleven. 5. HENRIE'ITE VAN BERGEN: Berkenboog 23, Geffen. Bestuurlijk actief bij toneelvereniging Geffes Volk en in het jeugd- en jongeren werk. 6. TIIEO WILLEHSE:

Vlijmdstraat 19, Geffen. Voormalig lid gemeenteraad Geffen, voorzitter schoolbestuur basisscholen Geffen

7. RIEK ROVERS-VAN DEN HEUVEL: Bergstraat 49, Geffen. Actief in de Raad van Ouderen Geffen en lid KVO. .

8. ADRIAAN VAN ZANTVOORT: Bergstraat 26a, Geffen Voormalig lid gemeenteraad Geffen, accountant/belasting adviseur NCB, bestuur slid hondesportvereniging De Trouwe Helper. 9. TIIEO WINTEIS:

Pastoor v.d. Kampstraat 9a, Geffen. Voormalig lid gemeenteraad Geffen, voorzitter Raad van Ouderen/RIGOM, voorzitter Stichting Het Oude Klooster.

ONDERNEMERS!

- HANDHAVEN OPEN GROENSTRUCTUUR IN HET BUITENGEBIED! - EEN AFGE\t.UGEN MILIEUBELEID! - SPECIALE AANDACHT VOOR HET OUDEREN- EN HET GEHANDICAPI'ENBELEID! - AANDACJIT VOOR AGRARISCHE BELANGEN! - EEN HEROVERWEGING VAN HET ACCOK>DATIEBELEID

- GOEDE HUISVESTING VOOR HET AMBTELIJK AP6 PARAAT EN BRANDWEER!

10 ANTOON VAN WANROOIJ:

Heeseind 13, Nuland. Lid ondernemingsvereniging Geffen. 11

PIET VAN HERPEN.

Papendijk 31, Geffen 12 WIM VAN DEN HEUVEL. Papendijk 24a, Geffen~ 13 MARTIEN PENNINGS. Elzendreef 22, Geffen


14 JO VAN DE LEE. Bergstraat 12, Geffen

15 TOOS TIEHISSEN-CREMERS. Elzendreef 3, Geffen 16 CEES VELTIRJIS.

Papendijk 17, Geffen.

17 THEO SCHELLE. Dr. Schaepmanstraat 10. Geffen.

18 BERT VAN LAARHOVEN. Kastanjehof 39, Geffen.

19 HARRIE VAN ERP. Papendijk 2a, Geffen . 20 PIET VAN RIJN . Willibrordusstraat 16, Geffen. 21 CEES HENDRIKS. Roggeakker 1, Nuland. 22 NICOLIEN HENDRIKS-DE KINDEREN. Molenberg 25, Geffen. 23 HARRIE NIKKELS. Veldstraat 26a, Geffen. 24 BERT DUIJS. Meidoornstraat 21, Geffen . 25 PETER SCHUTJENS. Can Coothstraat 13, Geffen. 26 ANDRE VAN ZELST. Peppeldreef 13, Geffen. 27 PIET BIJVELD. Zeis 1, Nuland. 28 TONNIE VAN DE HATERD. Heesterseweg 16, Geffen. 29 HENK VAN DE WOUW. Dorpstraat 36, Geffen. 30 FRANS VERSTAPPEN. Pastoor v.d . Kampstraat 7, Geffen. De overgrote meerderheid van onze kandidaten zijn vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Geffense gemeenschap. Inspraak en medezeggenschap vanuit alle betrokkenen van de gemeenschap Geffen die te maken hebben met het Maasdonks gemeentelijk beleid is dan ook gewaarborgd . Lees voor verdere duidelijkheid dan ook het verkiezingsprogramma van DORPSBELANGEN.

STEM DORPSBELANGEN, LIJST 1, DAADWERKELIJK VOOR UW BELANG Noud Tiemissen, Voorzitter .

PONYVRIENDJES VINKEL In het weekend van zaterdag 5 en zondag 6 februari, hebben de ruiters en ammazone's van ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes deelgenomen aan de indoor dressuur wedstrijd voor niet geselecteerden in Den Dungen . De uitslagen zijn als volgt :

Klasse B cat. C. 3e pr. Nicky v. Veghel met Gwendolyn 120 pn Gerbert v.d. Ven met Lady 107 pnt. Klasse B cat. E. Claudy Haerkens met Ready 105 punten. Klasse B cat. D. Ron Loeffen met Abner 111 punten . Klasse Ben Ll cat. A/B. 4e pr. José v.d . Doelen met Shalimar 120 pn Se pr . Gertjan v.d. Doelen met Floortje 120 punten. Klasse Ll cat. D. 2e pr. Miranda v. Berkel met She-ra 125 pnt Se pr. Cheryl Kleijngeld met Brinta 120 pnt. Marieke Smits met Kassandra 116 punten . Margy v.d. Elzen met Nalanda 111 punten. Klasse Ll cat. E. 3e pr. Irene v,d. Ven met Falcon 123 pnt. Klasse Ml cat . D/E . 4e pr. Jelte Strik met Tornado 122 pnt. Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 20 februari tijdens de open dressuur wedstrijd in Maren-Kessel. Stepha

:1 •

Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en

Plantkunde Afdeling 's-Hertogenbosch De afdeling Den Bosch van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde en/of Groei en Bloei bestaat dit jaar 100 JAAR. Wat zijn de akti viteiten van de afdeling: -Iedere 2de dinsdag van de maand een lezing in de Azijnfabriek. -Tuincursussen - Bloemschikcursussen -Excursies -Wandelingen -Open tuinen dagen. De cursussen en lezingen ZlJn voor iedereen toegankelijk . Belangrijke adressen: Secretariaat: Mevr. J . Kamps-Versteeg, Leeuwensteinlaan 21 5261 ES Vught, tel: 073- 563544. Ledenadministratie : Dhr. G. Brouwer, Catharinaberg 6 5235 BL 's- Hertogenbosch, tel: 073-425458. Informatie: Mevr. N. Albers-Jongeneelen, Wilhelminastraat 78 5246 XE Rosmalen , tel : 073- 412207. Mochten er nog vragen ZlJn dan kunt u bij bovenstaande adressen altijd terecht. 7


VOORUITSTREVENDE PARTIJ MAASDONK LIJST 2 VPM: goed voor Geffen . In de vorige Torenklanken hebben wiJ onze hardwerkende leden voorgesteld . We hebben hiermee aangetoond dat de Geffense belangen veilig zijn in de handen van de VPM. De VPM probeert een aanpak voor heel Maasdonk te combineren door de aandacht te richten op alle kernen van de gemeente. Mede daarom hebben wij uit alle drie de dorpen mensen op de lijst. Ook Geffen is hierop sterk vertegenwoordigd met o.a. twee Geffenaren op een verkiesbare plaats. VPM: goed voor de buurt. Verbetering binnen de buurten is hét centrale thema van de VPM voor de komende vier jaar. Als de VPM straks haar politieke invloed gaat uitoefenen zal dat met name op dit terrei n zijn. We denken hierbij o.a. aan vebetering van speelvoorzieningen, het veiliger maken van verkeersgevaarlijke situaties en het beter onderhouden van groenvoorzieningen. Hoe pakken we dit aan? Verbetering kost geld . Wat je ook gaat doen, verbetering van de buurt kost geld. De VPM is er voorstander van om vanuit het grondbedrijf geld over te hevelen naar een reserve voor buurtvernieuwing. In he t grondbedrijf zit namelijk ook geld dat de gemeente heeft overgehouden aan de verkoop van bouwgrond. Wij zijn van meni ng dat een deel van de winst hierop gebruikt moet worden om aan de bewoners t erug t e geven door middel van een verbetering van hun e i gen woonomgevi ng. Als u voor de VPM kiest, kiest u dus voor rechtstreekse investeringen in uw eigen omgeving. · ...:Hoe weten we wat er moet gebeuren? De VPM pretendeert niet alles te weten. Juist de mensen die in een bepaalde buurt wonen, weten vaak het best welke nieuwe investeringen er moeten gebeuren. Daarom hebben we onl angs i n heel Maasdonk een zevental bijeenkomsten per buurt gehouden. Op deze bijeenkomsten is een aantal inwoners geweest en daarnaast hebben veel buurtbewoners de enquêteformulieren ingeleverd . Hierdoor hebben we , aangedragen door de buurtbewoners, een aardig totaalbeeld gekregen van de problemen in de verschillende buurten. Per buurt komen wi j op het volgende uit: 8

De Vier Winden. Belangrijkste punt hier is de volledige renovatie van de speeltuin in de Vier Winden. Zoals die er bij lag kon het beslist niet langer. Gelukkig hebben zich veel vrijwilligers aangemeld om deze zaak snel op te pakken. VPM-wethouder Van den Boogaard heeft er vervolgens alles aan gedaan om snel te zorgen dat deze mensen aan de gang konden. Toestemming voor sloop was snel gegeven en voorschotten werden geregeld. De gemeente heeft geholpen met o.a. het grondwerk en er wordt momenteel hard gewerkt om de definitieve investering nog in maart a . s. te regelen, zodat er ook aan de opbouw begonnen kan worden . Daarnaast is het duidelijk dat de buurt "Vier Winden" op een aantal onderdelen sterk verouderd is. Er zullen zaken verbeterd moeten worden. Te noemen zijn verbetering van trottoi rs , verlichting van brandgangen, herinrichting van wegen en groen. Al deze zaken, die door de bewoners zelf zijn aangedragen, zullen voor de komende vier jaar serieus onder handen gaan nemen. De medewerking aan de ~~eeltuin leert dat dit geen loze beloften ziJn . De Elshof. De verkeersveiligheid in de Elshof is plaatselijk zeker voor verbetering vatbaar. Rondom de speeltuin en bij de aansluiting van wegen aan de Veldstraat zijn verkeersgevaarlijke situaties gemeld. Verder is aandacht gevraagd voor met name het onderhoud van de speelvoorziening. Hiertoe is onl angs, op voorstel van VPM-wethouder Van den Boogaard, per speelvoorziening f 2500,= per jaar beschikbaar gesteld. Ook dus voor de Elshof. De buurt kan zelf aangeven wat er met dat geld moet gebeuren. Een ander probleem i n de . Elshof is fase 1, en met name de grote en snelle doorstroming van huurders hier als gevolg van de moeilijke verhuurbaarheid van dure huurwoningen. De VPM heeft hier al eens aandacht voor gevraagd, maar voorlopig nog zonder resultaat. Wij zijn van mening dat samen met de Woningbouwvereniging Maasland gezocht moet worden naar oplossingen voor dit probleem. Liefst via verkoop van deze dure huurwoningen, waardoor er meer rust in de buurt komt. Ook zou de groenvoorziening aangepast moeten worden. Al het kruipgroen eruit en er iets hoger en afwisselender groen ervoor terug, wat ook het aanzicht van de buurt kan verbeteren. De Run/Onder De Linden. In "Geffen-Oost" hebben veel mensen geklaagd over het onderhoud van de Wiel. Behalve de nog nooit aangepakte vervuiling speelt hier ook het slechte onderhoud van


het groen en het zwerfvuil. Deze zaak is het laatste jaar op de achtergrond geraakt, maar wij zullen proberen ook de Wiel weer op de politieke agenda te plaatsen. Een ander aandachtspunt dat veelvuldig op de enquêteformulieren voorkwam is de verkeerssituatie in de Pastoor van de Kampstraat. Veel reacties zijn ontvangen over de onoverzichtelijke en daardoor verkeersgevaarlijke aansluiting van de Vlijmdstraat op deze straat. Ook dit punt kan de komende tijd rekenen op onze sèrieuze aandacht. Met betrekking tot de speeltuin kan ook hier vermeld worden dat er onlangs f 2500,= per jaar beschikbaar gesteld is voor het onderhoud. VPM: voor de buurt en voor Geffen. Zoals u hebt gemerkt is er in de afgelopen tijd al een aantal zaken in de buurt serieus aangepakt. Andere zaken die door u zijn aangemel d zullen we de komende tijd beslist niet vergeten STEM 2 MAART OP LIJST 2: VPM Onze Geffense kandidaat-gemeenteraadsleden Jan van Vucht en Hans Hendriks staan vanaf die dag voor u klaar.

TOERCLUB DE WINDMOLENS Op zondag 27 februari begint voor de Toerclub uit Geffen het wegseizoen. Veel toerders verruilen de veldfiets voor de wegfiets . De Windmolens geven evenals andere jaren nieuwe toerders de gelegenheid kennis te maken met het fietsen bij een toerclub. Het programma ziet er als volgt uit:

GROTE LEDENWERFAKTIE VAN "DE ZONNEBLOEM", EIND FEBRUARI . "De Zonnebloem", de vrijwilligersvereniging die zich inzet voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen, ongeacht hun levensbeschouwing, gaat tussen 21 en 25 februari a.s. leden werven. Alle inwoners van Nuland en Geffen krijgen een brief in de bus waarin het werk van de Zonnebloem wordt uitgelegd. Vervolgens wordt een paar dagen later per telefoon gevraagd of men ondersteunend lid wil worden, met andere woorden, of mem met een jaarlijkse bijdrage van f 15,= het werk van de Zonnebloem financieel wil ondersteunen. Vanzelfsprekend zullen de mensen die al lid zijn niet worden benaderd. In onze vergrijzende samenleving wordt steeds meer een beroep gedaan op de Zonnebloem, bijv. om deel te mogen nemen aan een aktiviteit of een Zonnebloem-vakantieweek voor hulpbehoevenden. Om dit belangrijke werk nu en in de toekomst te kunnen blijven doen heeft de Zonnebloem financieel ondersteunende leden nodig, maar ook vrijwilligers die de helpende hand bieden. DOE MEE EN SLUIT U AAN BIJ DE ZONNEBLOEM ... ALS ONDERSTEUNEND LID EN/OF VRIJWILLIGER. Voor meer informatie kunt u ·kontakt opnemen met: Dhr. H. van Domburg, Districtshoofd Midden-Brabant, Baroniesingel 8, 5262 KA Vught, tel. 073-567816.

Zondag 27 februari een tocht van 50 km . zonder pauze. Zondag 6 maart 75 km. met pauze in Haps. Zondag 13 maart 90 km. met pauze in Oirschot. Zondag 20 maart 100 km. met pauze in Heusden. Bij alle tochten rijdt de volgbus mee met reservemateriaal. De starttijd voor de 50 en 75 km. is 9.00h. Voor de tochten van 90 en 100 km. is dat 8.30h. Vertrek bij de Gouden Leeuw in de Dorpstraat in Geffen. Voor verdere informatie kunt u bellen 04120- 22944 of 04116-74541 of 04102-22451 . 9


@ GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09 .00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J. C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen.

Wethouder A.A.L.J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met de bestuurssecretaresse mevr. Van 1J,ith tel. 04102 - 22955 tst. 221.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. WELZIJNSPLAN 1993-1997 VOOR DE GEMEENTE MAASDONK In het afgelopen jaar is door het gemeentebestuur een duidelijk beleid op het terrein van het welzijn in de gemeente Maasdonk uitgezet. Hierover is in verschillende stadia overleg gevoerd met de verenigingen en instellingen. Het resultaat is een duidelijk samenhangend plan, waarin wordt aangegeven welke zaken extra aandacht verdienen in de toekomst en op welke terreinen gemeentelijk wat gas terug genomen kan worden. Een aantal hoofdpunten uit het welzijnsplan worden toegelicht. Hoofddoelstelling is het bevorderen van het welzijn van alle inwoners, met speciale aandacht voor degenen die in probleemsituaties verkeren of dreigen te geraken. Daarbij moet bijrondere aandacht worden geschonken aan de maatschappelijke behoefte, het evenwicht in het totale aanbod,de. kwaliteit van de voorzieningen en de toegankelijkheid voor de belangstellenden. Zoveel mogelijk betrokkenen van verenigingen en organisaties zijn bij de samenstelling van het welzijnsplan betrokken. Beleidsuit:angspunten In het beleid kiest de gemeente ervoor om speciale aandacht te richten op het ondersteunen van activiteiten en voorzieningen die zich richten op: de zwakkeren in onze gemeentelijke samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan lichamelijk, geestelijk, sociaal of materieel zwakkeren. het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Om die reden worden onderwijs en beroepseducatie gestimuleerd.


de weerbaarheid en sociale redzaamheid van mensen dient vergoot te worden; ontspannende en recreatieve activiteiten worden ook van harte ondersteund door de gemeente. Beleidsvoorwaarden Voorwaarden waaraan activiteiten zouden moeten voldoen zijn de volgende: de activiteit moet een zo groot mogelijk deel van de bevolking bereiken; zoveel mogelijk moet worden vermeden dat er meer activiteiten van dezelfde soort voorkomen. Overlappingen dienen dus zoveel mogelijk te worden vermeden; er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de aanwezige (financiële) voorzieningen.

Speciale aandacht Voor de volgende zaken is speciale aandacht binnen het welzijnsplan ingeruimd: 1. Werkloosheidsbestrijding. Enerzijds zal worden geprobeerd op allerlei manier de werkloosheid te verminderen, en anderzijds zal aandacht worden gegeven aan het verzachten van de financiële problemen voor mensen met een minimum inkomen. 2. In de komende jaren zal het aantal ouderen aanzienlijk toenemen. Voorzieningen dienen daar nu al op vooruit te lopen. 3. Discriminatie dient te worden tegengegaan en emancipatie van bevolkingsgroepen die een achterstand hebben op bepaalde terreinen moet worden gestimuleerd. 4. In de verschillende kernen en wijken en buurten is sprake van een leefbaar woonklimaat. Vooral buurt- en wijkverenigingen leveren hieraan een belangrijk aandeel. Daar waar het leefklimaat verstoord dreigt te worden, zal door de gemeente al het mogelijke worden gedaan om dit weer te herstellen. 5. Ten aanzien van de dienstverlening door de gemeente moeten procedures helder en snel worden gevoerd, een goede voorlichting worden gegeven over het gemeentelijk beleid en er moet snel worden ingespeeld op probleemsituaties die aangepakt moeten worden.

Maatre~elen De financiële positie van de gemeente is zodanig, dat activiteiten en voorzieningen op enigerlei wijze ondersteuning zullen krijgen. Er wordt gestreefd naar een constant beleid, waarbij geen extra gelden aan het welzijnsbudget zullen worden toegevoegd. Met de bestaande gelden zal het beleid vorm moeten krijgen. Omdat de financiën die de gemeente beschikbaar heeft in principe door de gemeenschap moeten worden opgebracht (d.m.v. gemeentelijke belastingen)vinden we dat we eisen moeten stellen aan de manier waarop het geld wordt besteed. Al met al een verhaal wat voor hen die betrokken zijn bij het welzijnsgebeuren in Maasdonk flink wat nieuws onder de zon zal betekenen. Deze publicatie is zo beknopt mogelijk gehouden. Wanneer er naar aanleiding hiervan vragen zijn, dan kunt u gerust contact opnemen met de afdeling welzijn van de gemeente Maasdonk. Daar kan men u in detail vertellen wat het allemaal voor u betekent, en zonodig kunt u tegen kostprijs het uitgebreide welzijnsplan aanvragen. tel. 04102 - 22955

DE FLIEREFLUITERS BEDANKT namens. l eden en leiding van "de Flierefluiters". ~

Hallo allemaal

-

~,f

~7~ \ \

~~~

Wij van "de Fliere- -~ _,,/ fluiters" hebben jongst/ ~t:.. leden 15 januari een ö, grandioze middag geL had in "' t Zij 1" te J' Vinkel. Daar kwam Black Sell optreden voor onze gehandicaptenclub en de club uit Berlicum, die we uitgenodigd hadden. Al bij 't tweede liedje (14.00 uur) stond de dansvloer vol en dit is tot 16.30 uur zo gebleven. Ze speelden allerlei zestiger jaren muziek en een speciaal ingestudeerde polonaise voor ons en dat alles gratis. Ook Jos v . Sleeuwen had voor de nodige geluidsapparatuur gezorgd zodat wij een onvergetelijke middag hadden die voor herhaling vatbaar iE

11


MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN ? Nu u mij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aantreft op de 2e plaats van de kandidatenlijst van het C.D.A. wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Gerrit van den Helm, woon sinds 1972 in de Simon v.d. Berghstraat te Geffen, ben getrouwd met Annet en vader van een dochter (Simone). Ik ben werkzaam bij Desso in Oss, waar ik als applikatiebeheerder. Dit is een tussenpersoon tussen de ontwerpers van cumputerprogramma's en de gebruikers hiervan. In het verleden was ik als bestuurslid aktief in de buurtvereniging en bij de tennisvereniging. Sinds 8 jaar ben ik aktief in het parochiegebeuren, waarvan de laatste jaren als vice- voorzitter. Velen kennen mij ook als dirigent van het koor "Passe Partout" of als voorganger in woord- en communievieringen. In mijn vrije tijd wil ik graag onder de kastanjeboom voor de Mariaschool een partijtje jeu de boule spelen, terwijl aan wandelen en fietsen in en rond Geffen menig uurtje besteed wordt . Bij de toneelclub van de KVO/NCB mocht ik de laatste jaren rollen vertolken als rustend kapitein en "saaie" leraar . En nu de politiek in! Iets heel anders! Maar wel boeiend en mens-betrokken . Waarom C.D.A.? Ik vind dat, als je 10 jaar gewerkt hebt om van Geffen, Nuland en Vinkel een gemeente te maken, je ook naar die gemeente moet richten , en er voor moet waken kerngericht te denken. Daarnaast staat de C.D.A.-lijst bol van kwaliteit en de achterban is 'n waardevolle aanvulling is op velerlijk gebied. Waar nodig kan deze pa~tij gebruik maken van landelijke kennis en invloed , zonder dat de plaatselijke eigenheid aangetast wordt. Want we zijn en blijven een Maasdonkse partij! Persoonlijk wil ik me de komende jaren sterk maken voor openheid, eerlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De politiek moet terug naar de "gewone man" Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en die moeten benut worden . Samen met andere partijen, maar vooral ook met betrokken verenigingen, instellingen, buurten en eenlingen moet gebouwd worden aan een hechte gemeenschap, waar we elkaar weer kennen, waar we voor elkaar klaarstaan, waar we op elkaar kunnen rekenen. Daar ga ik me voor inzetten . Op die belofte kunt u mij altijd aanspreken, of u nou op mij stemt of niet! Gerrit v.d. Helm, lijst 5 (CDA)

********** 12

Evenals m1Jn collega-kandidaat Gerrit van den Helm, wil ik mij graag nader aan u voorstellen . Mijn naam is Mark van der Doelen, Geboren en getogen in Geffen en sinds kort wonende aan de Kloosterstraat 24 . In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als manager bij Telefication in Arnhem, waar ik aan een afdeling van 7 personen leiding geef en verantwoordelijk ben voor een deel van de klanten-contacten . Telefication verricht toelatingskeuringen voor tele- en datacommunicatie apparatuur. EnkelĂŤ ~ jaren geleden ben ik actief geweest als lid van adviescommissie Bonkelaar adviescommissie Sti chting Jeugdbelangen Geffen en de initiatiefgroep lokale omroep. Bij de lokale omroep Vladeracken ben ik op dit moment, evenals van Tienerswingkafee dinges, secretaris van het stichtingsbestuur. Daarnaast ben ik lid van schietsportvereniging COW Nuland en de EHBO-vereniging Geffen. Op incidentele basis heb ik werkzaamheden verricht voor verenigingen als de Bonkelaartjes, Jeugdvakantiewerk en de Zilverhoef. Na enkele jaren de politiek op een afstand te hebben gevolgd, is de tijd aangebroken om actief deel te nemen in de politiek. Ik heb gekozen voor een Maasdonkse partij die eerlijkheid, opeflgeid en inspraak hoog in het vaandel heeft staan. Een partij voor zowel jong als oud, mannen en vrouwen. Maar ook een partij die op tal van disciplines kwaliteit i n huis heeft . Kwaliteiten die noodzakelijk zijn om een gemeente als Maasdonk te kunnen besturen . Een sterk gemeentebestuur is immers in uw belang. Wij zijn er klaar voor. Ga daarom stemmen en steun onze partij . Mark van der Doelen, lijst 5 (CDA)

*********

Opgelet! Nu ook goudvissen en zuurstofplantjes, diepvriesprodukten voor uw hond pens-kip-vlees-la mshart-rod i

,r

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

B.de Kinderen ~ Molenstraat 32 GeiĂŽen Tel.25551


Ook in 1994 zal het Buro Sociaal Raadslieden proberen haar folderbestand up-to-date te houden, teneinde u zo goed mogelijk te informeren over allerlei ontwikkelingen/ regelingen in de samenleving. Momenteel hebben wij in ons assortiment bij voorbeeld een 50+ Gids, waarin veel informatie is samengebracht voor de ouderen onder ons; De SENIOR-vakantiekrant, met een overzicht van vakantiemogelijkheden speciaal voor ouderen; De Vakantie- folder (v/h ORANJEFOLDER) voor Gehandicapten, waarin 21 Organisaties zich presenteren; De Budgetkrant van het NIBUD, met informatie over het goed omgaan met geld; De INSTROOMWIJZer van de Informatiseringsbank, voor de aanmelding t .b .v . het le jaar HBO/Universiteit 1994/95. Deze brochures zijn in te zien of GRATIS mee te nemen uit de hal, op ons adres St. Barbaraplein 6 te Oss. Hier vindt -u bovendien nog een groot assortiment informatiemateriaal, En ••• voor meer informatie kunt u's- morgens van 09.30- 12.30 uur vrijblijvend binnenlopen bij onze raadslieden. Ook kunt u dagelijks een afspra~k maken voor de middaguren (13.00-16.00-uur) op dinsdag t/m donderdag. Hulp bij Belastingaangifte

Het Buro Sociaal Raadslieden te Oss verleent ook dit jaar weer hulp bij het invullen van de Belastingaangiften. Het BSR is een onafhankelijke instantie. De maand maart staat ieder jaar in het teken van de aangifte. Zo ook dit jaar. Enkele medewer(st)ers van het Buro, o.l.v. onze fiscaaljurist, hebben zich bekwaamd in Belastingzaken en stellen zich beschikbaar mensen te helpen met het invullen van hun aangifteformulieren. Voor mensen met een minimum-inkomen/uitkering blijft deze dienstverlening GRATIS. Voor mensen met een hoger inkomen wordt er echter een eigen bijdrage gevraagd (max. f 50,--). Cliënten met een inkomen boven de Ziekenfondsgrens (f 58,110,-) worden door ons niet geholpen, maar verwezen naar commerciële buro's. Wij zijn genoodzaakt deze eigen-bijdrage te vragen, daar de gemeente Oss ons Subsidieverzoek ten behoeve van de fiscalehulpverlening in eerste instantie heeft afge-

wezen. U moet het zien als een soort van solidariteitsheffing, Belangstellenden kunnen nog terecht bij het Buro Sociaal Raadslieden, waar t/m 18 maart speciale Belastingspreekuren ingesteld zijn Men wordt verzocht dan alle benodigde stukken mee te brengen, zodat alles direkt goed ingevuld kan worden. Wanneer er een afspraak gemaakt wordt, sturen wij u een schriftelijke bevestiging en . Il een lijstje met " mee te b rengen papieren. T/m 18 maart a.s. wordt gewerkt met een afspraaksyssteem op de volgende dagen/tijden: Maandag t/m vrijdag van 09.30 - 12 . 30 uur. Dinsdag t/m donderdag tevens van 13 .30 16.00 uur. De afspraken kunnen gemaakt worden via tel. 04120 - 22204. Ons adres is: St. Barbaraplein 6, 5341 LK Oss LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

HOOFDPIJN - MIGRAINE

NEK- EN SCHOUDERKLACHTEN Op het eerste gezicht vraagt men zich misschien af wat hoofdpijn en migraine nu te maken hebben met nek- en schouderklachten. Toch is het een vaststaand feit dat deze klachten vaak met elkaar samen hangen . Maar wat is nu oorzaak en wat gevolg? In een cyclus van drie avonden wil de Ledenraad ingaan op deze klachten. "Hoofdp ijn en migraine" zijn veel voorkomende klachten waarvoor vaak geen duidelijke oorzaak aantoonbaar is. Veel pijnstillers gaan ervoor over de toonbank. En als we de reclame mogen geloven is dát de manier om de pijn op te lossen. Daar zijn wij het zeker niet mee eens. Pijn, ook deze, is een symptoon, een uiting ergens van. En om een goede oplossing te vinden moet je eerst weten, waar de oorzaak zit . Mogelijke oorzaken zijn spanningen, verkeerde houding, een verkeerd voedingspatroon. Maar er zijn ook nogal_ wat misverstanden over of onnodige angst. Anneke de Bres, arts bij Ons Medies centrum, Jan van Loon, werkzaam in het maatschappelijk werk, en Monique Debets, Cesartherapeute, zullen het op deze avonden hebben over die mogelijke oorzaken, hoe je daar achter moet komen en natuurlijk wat je eraan kun doen. Deze avonden vinden plaats op de dinsdagen 1 - 8 en 15 maart in de zaal van "Het Oude Klooster", telkens van 20.00 tot+ 22.00uur, en de kosten bedragen f 15,=. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor deze avonden dan kunt u kontakt opnemen met: Nellie v.d. Hurk, tel.nr. 04102-21673 13


ZWEMFESTIJN NULAND Het ZWEMFESTIJN van zaterdag 15 januari. Ja, als je dit leest is het alweer voorbij. Het was weer een hartstikke gezellige dag en er zijn weer vele meters gezwommen in het zwembad van Motel Nuland. Ook de jeugd heeft zich flink geweerd. Er waren voor hen overdag verschillende spelletjes georganiseerd, bv. stokvangen, sponzenrace en koe- melken. Er was zelfs iemand die er wel 48 cl. uitgeperst had. Ja, er waren veel dingen te doen die dag. Je moet weten dat er die dag ongeveer 150 zwemmers zijn geweest die aan deze dag meededen. Er was bv. een alternatieve marathon waar teams uit geheel Maasland aan meededen. Zij moesten proberen met 6 personen zoveel mogelijk meters te zwemmen. En dan de marathon zelf, waar teams van Valkenswaard, Tilburg en Nuland 10 uur tegen elkaar zwommen. Dit gebeurde allemaal onder een gezellig stukje muziek. Om half 8 had Dhr. Netten, Burgemeester van Maasdonk, de nummers van de loterij getrokken. De winnaars hiervan zijn: 4e prijs, lotnr.582, van Maren uit Lith 3e prijs, lotnr.1903, Karlijn Story uit Wamel 2e prijs, lotnr.374, Ellen Voets uit Nuland le prijs, lotnr.55, Henr i Struik p/a AH Nuland Bij de spelletjes overdag voor de jeugd tot 13 jaar zijn de winnaars, bij de meisjes, Sharon v/d Biezen uit Nuland met 17 punten, en bij de jongens, Eric van Dinther uit Nuland met 18 punten . Bij de alternatieve marathon is met 2157 meter, Vrouwenvleugel uit Tilburg winnaar geworden. Tweede werd de Zwaan I met 2003 meter en derde werd de Zwaan II met 1970 meter. Bij de marathon werd Nuland met 38038 meter derde. Dit was een ni euw clubrecord. Tweede werd Valkenswaard met 41898 meter en de eerste plaats ging naar Tilburg met 50020 meter . Ook dit was een nieuw record. Je ziet wel, je moet zo'n dag eens meegemaakt hebben. Meedoen is natuurlijk nog veel leuker, dus houdt de krat of je regioblad in de gaten want voor je het weet, organiseren we weer zoiets. Voor dit jaar zeg ik, iedereen bedankt die meegeholpen heeft en tot volgend jaar. Commissie 10-uurs Zwemfestijn Nuland.

14

Het was gewoon kei goed. LaatS"tben ik maar weer eens een keer wezen stappen. Ik had gehoord dat er een ZWEMFESTIJN gehouden werd in dat tentje waar ge ok slapen kunt, hoe heet dat ook al weer. Oh ja, Motel Nuland. Ja zo'n soort van zwemclubke had dat georganiseerd stond in de krant. Ze hiette, hoe kan het ook anders 't Waterrijk. Dus ik op m'n fietske naar dat rnotelleke gefietst. Daar aangekomen en na efkes zoeken heb ik dan toch de ingang gevonden. D'r stond zelfs een mooi bordje tegen de wand aan en ik moest er zo naar kijken dat ik bijna van die trap naar beneden .gedonderd war. Dus ge weet wel wat ik het eerst deed, de bar zoeken en toen heb ik flink wat glazen chocomel on de rocks leeggedronken. Van de schrik bekommen , ben ik maar eens rond weze geiten. Een drukte dat er was . Ik was al vroeg gegaan maar dat was maar goed ook want ik zag die jeugd van alle kanten voorbij schi eten . Ze moesten van alles doen, zwemmen, een koe melken, die melk overbrengen met een spons naar da zwembad anders werd ie volgens mij te leeg. Ze moesten zelfs een houten clown eten geven door iets in z'n mond te schieten en da onder een gezellig stukske muziek . Ga daar maar eens aanstaan. De chocomels hielpen allang niet meer, dus ben ik maar gauw aan iets sterkers begonnen. Sinaasappeltjes thee met wat suiker. Er waren ook van die jong die een uur steeds maar op en neer zwemde, dus ik maar eens vragen waarom ze dat deden. Nou dat was nou die marathon wat ook al in m'n krant stond. Die zwemmers ze kwamen van verschillende verenigingen, moesten 10 uur aan een stuk door zwemmen, dacht ik, maar dat was toch niet helemaal waar. Telkens 6 man moesten een uur zwemmen en dan mochten ze uitrusten want dan moesten de andere zwemmers aan de slag. Oh, zin ik dus, dan weet ik da ook weer . Ik ben zelf niet zo'n zwemfreak, ik ben meer zo'n tippeke die de bar niet alleen kan laten, nou ik heb m'n pet maar eens afgenomen voor die lui. Ga d'r maar eens aanstaan, een uur hard zwemmen. Ik heb zelfs de bar in de steek gelaten en ze stevig aangemoedigd . M'n tenen doen er nog zeer van van da op en neer springen en hup Nuland te roepen. Ja dat wete nog niet maar die moesten tegen clubkes uit Tilburg en Valkenswaard zwemmen. Ik doe dat anders toch nooit, dat aanmoedigen maar het was schon. 's-avonds heb ik zelf die koe maar eens proberen leeg te krijgen maar d'r kwam bij men gene drop meer uit. Dat was 's middags anders, want daar was er een bij die wel 48 cl eruitgetrokken had . Ik heb ontzettend goeie schik gehad, en ik denk dat ik volgend jaar met die alternatieve marathon maar eens meedoe. Iedereen mag daar trouwens aan meedoen. Tot volgend jaar !! Groetjes Rembrandt.


Bedanl<t )lede da11/aij 11 was onze motorshow een groot succes Bij deze wil MC MAASDONK in samenwerking met, MAASDONK MOTOREN, alle begunstigers, sponsers, leden en publiek heel hartelijk dank zeggen voor het weer doen slagen van onze motorshow, gehouden op zondag 16 januari in Hotel de Gouden Leeuw te Geffen. Uitslag loterij: Prijs: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 . 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 . 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Snorfiets (Tiffiny) Bieffe helm 1 paar handschoenen A.G.V. helm Pendule klok Koffiezetapparaat Zadeltas Waardebon van Ravenstein Trui Kogel slot Lazer Cruiser helm Sky disc cd-rek Helm Jeps Waardebon Hogendoorn Stoomstrijkijzer Helm Suony Fototoestel Bewaardozen set 21-delig Waardebon 't Akkertje Trui Helm tas Fruitschaal Koffiekan+ 6 kop+schotel Strijktafel Lingerie set 5 paar zwarte fantasy panty MJK motorjacker MJK t-shirt Trui Onderhoudspakket Waardebon van Ravenstein Waardebon Hagendoorn Fototoestel Speelgoed pakket Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Groot krentenbrood

Lotnummer: 002909 004176 001501 002436 002795 001903 000074 002431 000712 003688 004148 001203 004916 001266 004093 002283 003108 002444 002863 001133 000142 002197 000088 004001 004753 002287 004179 000572 004298 001653 003708 001136 004964 004087 002077 004455 000276 003549

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45 . 46. 47. 48. 49. 50 . 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

62. 63 .

Speelgoed pakket Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Waardebon van Ravenstein Waardebon voor een taart Waardebon voor e-en taart Groot krentenbrood Speelgoed pakket Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Ovenvaste set Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Speelgoed pakket Waardebon voor een taart Waardebon voor een taart Badset Waardebon voor een taart Fruitschaal Schop Schilderij van Oss

004101 003184 000423 000556 002241 002750 000826 000822 004059 003112 003322 004309 001719 002799 001201 004445 004899 000520 003834 000223 004246 003136 002580 004324 000195

-

J.J. Kok notaris

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851 15


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN NULAND VINKEL

ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u ZATERDAG 17 . 30u ZONDAG 11 . OOu

LITURGISCHE IALENDER WO 16-02 19.30 ZA 19-02 10.00* 19.00 ZO 20-02 09.30 WO 23-03 19.00* ZA 26-02 10.00* 19 .00

Aswoensdagviering H.Mis mmv Bejaardenkoor Gezinsviering mmv Kinderkr. H.Mis mmv Gemengd koor Avondmis H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) ZO 27-02 09.30 H.Mis mrnv Gemengd koor WO 02-03 19. 30'~ Avondmis *~dienst in kapel KERKBAI..ANS

Begin februari was reeds het bedrag van 20 . 000 gld binnengekomen of toegezegd!! Voorwaar een schitterend begin, wat ons allen goed doet . Onze hartelijke dank!!! Wanneer U nog niet gereageerd hebt op onze brief, (of deze misschien niet ontvangen hebt) zien wij uw bijdrage gaarne tegemoet op (RABO)bankrekening: 11.58.07.292 t.n.v. KERKBIJDRAGE PAROCHIE GEFFEN.Want U weet : Zon parochie, daar geef je om! vasten De tijd voor Pasen is een periode van inkeer en bezinning. Daar hoort ook bij dat een mens zich afvraagt hoe hij of ZlJ het afgelopen jaar met zijn medemensen is omgegaan. De vastentijd roept de gelovige dus op tot zelfonderzoek. Dit is niet altijd even makkelijk. Matigen van eten en drinken alleen is niet voldoende. Het goedmaken met iemand is vaak moeilijker. Toch is het herstellen van menselijke verhoudingen noodzakelijk voor een goede Paasviering. Gereiningd van lichaam ĂŠn geest de Pasen in. Ook in het jodendom bestaat een periode van voorbereiding voorafgaand aan het liturgische feest. Het volgende joodse verhaal gaat over inkeer en het serieus nemen van zelfonderzoek, dat niet altijd even makkelijk is . Twee joodse mannen waren op weg naar hun rabbijn om raad te vragen wat ze met hun 1Ef.!isstappen van het afgelopen jaar aanrnoes-

ten. De ene man, die toen hij aan z13n grote fouten dacht, zuchtte en steunde en de tranen stroomden over z'n wangen. "Kan ik dit nog goetfmaken?", kreunde hij. "ik weet niet of ik hiervoor nog wel vergeving krijg. 11 De andere man liep vrolijk en lichtvoetig naast hem: "Die kleine misstappen, ach, daar maak ik me niet druk om, De Allerhoogste vergeeft mij wel." Bij de rabbijn aangekomen, stond deze de twee ieder apart te woord. Het onderhoud met de eerste man was snel voorbij, maar het gesprek met de tweede duurde een lange tijd. Daarna riep de rabbijn de -t ~ tezamen bij zich en sprak tot hen: "Ik heb diep nagedacht. Luister nu wat jullie kunnen doen." En hij vroeg de eerste man naar buiten te gaan en een groot rotsblok te verslepen en bij hem te brengen. De tweede man kreeg echter de vraag een aantal kleine stenen te verzamelen . En de mannen deden wat de rabbijn hun gevraagd had, De man die het zware rotsblok moest versjouwen, kwam uitgeput weer bij de rabbijn terug. De andere man echter stond al een poos naast de rabbijn te wachten , de kleine stenen naast hem op een stapel, Daarop keek de rabbijn hen aan en sprak: "Herstel nu wat je gedaan hebt en breng de stenen precies terug op hun eigen oude plek." De man met de zware steen droeg de steen met veel moeite terug naar de juiste plek. De man met de kleine stenen echter, zoekend naar al de oude plekken, bleef peinzen hoe hij de zaken weer kon herstellen. Marcel Poorthuis, studiesecretaris van de Katholieke Raad voor I sraĂŤl .

De

GESPOSS-ZITVOLLEYBAL Een oproep aan alle sporters in hart en nieren, die uitgeschakeld zijn door een blessure . Conditie naar zijn grootje, balend op de bank voor de televisie. Kom van die bank af en breng een bezoek aan onze trainingsavonden. Breng je sportspullen mee en doe mee !!! Bij ons hoef je niet te rennen of te


Café •t Haasje * VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

iii;;;;;iiii;:;;;;;;;;;; VAN TUIJL

Gerda Pouls-Benders

~

~ makelaardij bv~

Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen z,o 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P·lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en ·reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION ■ 11111 ■ 11111111111

0

SCHOENEN & SPORT

WJ SPIERINGS Dorpslraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

II

Hotel De Gouden Leeuw"

A r~

Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257 Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

0 ~

,

&&

,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 2200 l fax 04102 - 25068


springen, maar wel schuiven. Je conditie op peil brengen kan ook. Dus kom trainen en spelen bij GESPOSS. GESPOSS is een vereniging voor aangepast sporten, die alom bekend staat door het gehele land en daarbuiten. GESPOSS heeft twee teams die in de competitie spelen. Het eerste team speelt in de landelijke Ereklasse van de NEBAS. Het tweede team speelt in het district 23 Noord en Midden- Limburg van de NEVOBO . Regelmatig wordt er aan toernooien meegedaan in binnen en buitenland . Reden genoeg voor GESPOSS om nieuwe leden aan te trekken en het zitvolleybal uit te breiden. Ook dames zijn welkom. GESPOSS heeft momenteel drie dames die enthousiast meesporten en graag zien dat er een damesteam gevormd kan worden. Ook jeugdleden vanaf 15 jaar zijn van harte welkom. Geblesseerd of niet, iedereen is welkom!!! Neem de stap over de drempel en kom sporten bij GESPOSS. De trainingsavond op donderdagavond van 19 .00 tot 21.30 uur in de Maaslandsporthal Singel 40-45 te Oss. Zaal 1.

2e was Dhr/Mw van Rosmalen, Dorpstraat 24. U kunt de prijs nog ophalen. *Kleurwedstrijd :

Secretariaat en informatie 08867-1246.

Er liggen ook van de kleurwedstrijd nog verschillende prijzen, deze kun je af komen halen in "De Heegt".

FANCY-FAIR DE HEEGT

Iedereen nogmaals dank namens bewoners, personeel en vrijwilligsters "De Heegt".

Op 31 januari j.l. hadden wij onze fancy fair in "De Heeft". Er waren veel verschillende spelen en de opkomst zeer groot. Zo ook de opbrengst!! We willen langs deze weg dan ook nog eens iedereen hartelijk danken voor zijn/haar bezoek, en vooral voor de mooie geschenken die we hebben ontvangen voor o.a. het Rad van avontuur, en iedereen hartelijk dank voor de donaties. We zullen hier vele mooie aangepast spelen van kunnen kopen voor de ouderen van "De Heegt". Doordat het nu zo goed verlopen is komt er misschien een vervolg in 1995. We hopen dat het dan weer zo'n groot succes wordt. Allemaal nogmaals bedankt!!, en als we de spelen hebben gekocht zullen we weer van ons laten horen. Dan waren er nog verschillende prijswinnaars, als volgt:

Brigitte van de Elzen Aktiviteitenbegeleidster.

*Sjoelen: hoogst aantal punten 51, door Henry Verhoeven. 2e hoogst aantal 47, door Els v.d. Heyden. *Poppennaam: de naam was Lotje, geraden door Karin van Mierlo *Gewicht van de bananen: het gewicht was 1430 gram, het dichtste bij was A. van Engeland 18

Bijzonder onderwijs: Nicole Schuurmans Aloysiusschool: Groep 1 Steffie van Wanrooy 2 Chantal van de Haterd 3 Denise Emons 4 Gertie 5 Edgar van de Kamp 6 Joris van Zantvoort 7 Inge Wayers 8 Manou Pouw Mariaschool: Groep 1 Sharon Thijsen 2 Kim van Dorn 3 Daisy van de Leest 4 Janneke Willemse S Esther van Uden 6 Sandra van Sonsbeek 7 Floor Thomassen 8 Annemone Rornme

., \' l

1


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 Rabobank t:, VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


'De Kracht van de Kombinatie'

ABABncb

WIHABO

11

DRUKKERIJ

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv~ registeraccountants

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen* begeleiding en controle van administratie* taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-lberoepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenko1nste11 * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 11 t/m 20 Dr.v.Heyningen vakantie 19- 20 Weekenddienst dr. Smit 20 TORNADO 1 - G'68 1 dames 12.lOu 24- 25 Dr.Smit afwezig 26-27 Weekenddienst Dr.v.Heyningen 27 G'68 1 - OVOCO 3 heren 11.00u G'68 2 - HISOLA 3 heren 09. 50u G'68 1 - OVOCO 4 dames 09.SOu MAART 4 Dr.v.Heyningen afwezig 5- 6 Weekenddienst Dr.Visschers SMASH '70 3 - G'68 1 heren 11.30u 6 HISOLA 3 - G' 68 2 heren 15.00u SMASH '70 2 - G'68 1 dames 10.00u 11 Dr.Visschers afwezig 12- 13 Weekenddienst Dr.Smit 13 G'68 1 - TENDOSS 1 heren ll.30u G'68 2 - GRAPHISET/TSR 5 heren 10.20u G'68 1 - OVOCO 5 dames 10.20u

'TUN BLAKKE GEBROCHT' TE KOOP 4 Delige wandkast. Tel.: 21421.

Heesterseweg 11 5386 KT Geffen telefoon 04 102 - 22684 telefax 04102 - 24795 Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

BOLLEBOZEN In het afgelopen jaar ziJn de volgende leerlingen voor het ENS AID modevakdiploma's geslaagd: Voor Modinette: Jannie Schutjens uit Geffen Angelique v. Orsouw uit Oss Anita Sterk uit Heesch Voor CostumiĂŤre~ Mariana Dame uit Oss Anja v.d. Leest uit Geffen Voor Tailleuse: Petra v. Boven uit Oss Voor Coupeuse: Antoinette Bens uit Berghem Voor Coupeuse Leidster: Corrie v. Orsouw uit Heesch Voor Modiste: Beppie v. Orsouw uit Geffen Antoinette Bens uit Berghem Voor Handwerkontwerpster: An~~marie v . d. Hurk uit Heesch Dames Proficiat

Zij genoten hun opleiding bij Nellie van der Lee, Bergstraat 12, te Geffen. 20