Torenklanken 1994 - nr 20

Page 1

32e jaargang I nummer 20 1november 1994

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 9 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

--------------------~~ RAOPLIED VERKIEZING

RECHTvur zunne RAOP

10-11 FEBRUARI 17-18 FEBRUARI

ZONDAG 15 JANUARI


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Automobielbedrijf

eventueel plaatsen

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz.

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO:

Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

BRANDSTOF: * Diesel

* Verkoop * Onderhoud * A.P.K.

* Euro loodvrij * Super

• Wasserette • Schade reparatie

Een ruime keuze in wand• en vloertegels

Ook in bulk te leveren.

~

Rijksweg 2, 5386 LO Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

* LPG

B□uvvbedrijf

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

"BRODUS"

• NIEUWBOUW • ONDERHOUD

SNACKBAR

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heestersevveg 29

5386 KT Geffen

1~11~1 SPAARBANK

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zaal voor feesfies/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

* aan-jverkoop * taxaties * hypotheken

JO VAN DE BERGH

Broekstraat 13

* verzekeringen

Tel. 23633

* sparen * beleggersgiro

Irma

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 15.00 itur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00 - 19.00 uur en op afspraak.

ol l ■

D

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN HEese MAKELAARou

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

tel.: 04102-23264

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102. 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN * TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


PERSBERICHT ALTERNATIEVE HULPVERLENING VOOR JONGEREN

helpen. In een folder wordt korte informatie gegeven over de specifieke benadering c.q. behandelwijze van ieder van deze hulpverleners.

Aan: Begeleiders van jongeren en artsen, De ontwikkeling en groei van de persoonlijkheid van de jonge mens is nooit een gemakkelijk proces . De meeste jongeren kunnen zelf, al dan niet met hulp van hun directe omgeving , deze turbulente fase doorkomen. Er is echt er ook een groep jongeren waarbij de problemen zo duidelijk aan de oppervlakte komen, dat hulpverlening op zijn plaats is. De problemen van deze jongeren uiten zich meestal op het emotionele vlak, zoals angst, teruggetrokkenheid, somberheid of agressie. Dit kan leiden tot relatieproblemen met de opvoeders en tot het weglopen van huis en school . Jongeren blijken open te staan en baat te vinden bi j alternatieve hulpverleners. Een belangrijke faktor daarbij is dat deze jongeren zich thuis voelen bij stromingen, die ook net even afwijken van de algemeen geldende, reguliere therapiëen. Alternatieve hulpve rleners gaan uit van een hol i stische visie op de mens. De nadruk ligt daardoor niet primair op symptoombestrijding, maar op een meer fundamentele aanpak van de problemen, die aanleiding geven tot de symptomen . De hulpvrager is op het moment van het eerste consult vaak diep in de problemen en kan er niet meer uitkomen. De alternatieve hulpverl ener kan op basis van zijn inzicht, ervaring en door zijn behandeling behulpzaam zijn bij het oplossen van de problemen door te werken aan zelfvertrouwen, motivatie en innerlijke kracht. De catagorie jongeren met spontane paranormale ervari ngen zal zich vooral thuis kunnen voelen bij alternatieve hulpverleners . Deze jongeren weten vaak niet wat er met ze aan de hand is en ervaren onbegrip in de directe omgeving. Dit kan o.a . leiden tot het zich afsluiten van de buitenwereld en een overheersend gevoel van je anders voelen dan anderen. Alternatieve hulpverleners herkennen deze ervaringen en kunnen daardoor in de situatie van de jongeren verplaatsen. Dit vormt een uitgangspunt voor een goede hulpverlening. In Oss en directe omgeving is een drietal alternatieve hulpverleners dat zich in staat acht jongeren met problemen te

Wij verzoeken u, als begeleiders, deze informatie aan jongeren door te geven. U kunt de foldern en/of informatie bij één van ons aanvragen. John van Gennip (tel. 04120- 25201) Mieke van Schaaik (tel. 04120- 42220) Theo Berg (tel. 04129- 2123)

Apotheek Geffen-Nuland B.V. Mw. Drs. MJ.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48, 5386 AN Geffen Tel. 04/02-24699- Fax 04/02-24499

Bank: Rabobank nr. 17.04.74.577 Postbanknr. v.d. bank 1074951

GRIEP

EN

VERKOUDHEID

Uw apotheek helpt met èen deskundig advies. De winter staat weer voor de deur en dat betekent met ons kli maat dat we weer te maken kri jgen met regen, storm, hagel en kou. Kortom, een ware aanslag op onze weerstand en daarmee alle kans voor griep en verkoudheidsvirussen om toe te slaan . WIJ GEVEN U ALVAST EEN AANTAL TIPS - De ene hoest is de andere niet . Vandaar dat ook niet iedereen gebaat is bij hetzelfde hoestmiddel. Bij een droge hoest kan het nuttig zijn de hoestprikkel te onderdrukken, maar als het slijm vast zit moet het hoesten juist gestimuleerd worden. Als de hoest langer dan 2 weken aanhoudt of wanneer de hoest gepaard gaat met koorts die langer dan 3 dagen duurt, is het verstandig om een huisarts te raadplegen. Ook bij ademhalingsproblemen e n als u bloed ophoest, is een bezoek aan de huisarts noodzakelijk. - Zorg voor voldoende weerstand door voldoende nachtrust te nemen en gevarieerd te eten. Hierdoor kunt u een verkoudheid weliswaar niet voorkomen, maar u kunt wel de klachten verminderen en de verkoudheid is sneller over. - Voordat u bij een verstopte neus of loopneus neusdruppels gaat gebruiken, kunt u het beste eerst uw neus snuiten. Doe dit niet te krachtig, omdat anders 3


~,<~~i ;;~ ~~

JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Beddenspecioolzoak Smffeerderij

>~o>J- ~

~!

11an Le Runrotstraat 25 Geffen

04 102- 2 28 52

Zlrrtv OP ,\14,-0- Z)TTfN OP ,11,4AT

Sportief en exc;/usief

FitPorrn .-...... -"----- fitfor!II

Merken van o.a. Pepe, Lemon and Soda, 13; Ya Voo, Jr.K.. Göl, Schnizler, 'Ragazzi

Verantwoord zitten?

De koffie staat klaar!

Kinderondergoed, sokken Tot ziens!

Maandag gesloten

('s maandags 9esloten)

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Niste/rQOIJ Coothstraat 31 Geffen ff 04102 - 22041 ll.

SPECIALITEIT IN VERS VJ.EES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogttii Jo u.ünt,tt

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* *

*

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines _r:I:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


geinfekteerd neusslijmvlies in de voorhoofdsholte wordt geperst, waardoor een voorhoofdsholte-ontsteking kan ontstaan. Het is dus zeer belangrijk om de neusgaten, een voor een, leeg te snuiten. Gebruik neusdruppels nooit langer dan 1 week, anders bestaat het gevaar dat ze een slijmvlieszwelling veroorzaken in plaats van deze te verminderen. Gebruik bij kleine kinderen geen middelen waar menthol, eucalyptus of kamfer aan toegevoegd is. Deze kunnen benauwdheid en strottenhoofdkramp veroorzaken . - Griep is meer dan een verkoudheid . Verkoudheid wordt veroorzaakt door een verkoudheidsvirus, waarvan er vele soorten bestaan . Dit virus mag niet verward worden met het influenza-virus, dat de echte griep veroorzaakt. De eerste tekenen van een gewone verkoudheid en griep lijken erg op elkaar: niezen en een loopneus. Maar als het echte griep is komen er snel andere symptomen bij, zoals koorts, vermoeidheid, een droge hoest en spierpijn. Griep duurt ook langer dan een verkoudheid. Wilt u meer weten over dit onderwerp? In apotheek Geffen- Nuland ligt een speciale informatie- folder voor u klaar.

Iedereen is van harte welkom om op deze tentoonstelling een kijkje te komen nemen. De toegang is gratis. Vogelvereniging "Zang en Kleur" wil deze show met name gebruiken om de districtstentoonstelling van het district Oost Noord Brabant, welke vogelvereniging "Zang en Kleur" in 1995 zal organiseren, te promoten. In 1995 zal deze vereniging de districtwedstrijden organiseren, welke alsdan gehouden zullen worden in gemeeschapshuis de Bonkelaar op 15, 16 en 17 december 1995. Dan worden door deze vereniging weer een groot aantal inzendingen verwacht en vogelvereniging "Zang en Kleur" zal haar naam, welke zij heeft opgebouwd met betrekking tot de organisatie van grote tentoonstellingen, weer waar maken. Met behulp van de enthousiaste inzet van haar leden, adverteerders en begunstigers , beloven wij u dat ook de show 1995, wanneer onze vereniging 20 jaar zal bestaan, weer een succes zal worden. Vogelvereniging "Zang en Kleur".

TE HUUR 2 Complete zwarte Pieten pakken.

Tel. 24628

De opbrengst van de zakjesaktie bedraagt dit jaar Mede dankzij de steun van haar adverteerder~ en sponsors organiseert Vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Geffen op vrijdag 25 november, zaterdag 26 november en zondag 27 november 1994 weer heer jaarlijkse vogeltentoonstelling, in de zaal van de Gouden Leeuw, Dorpsstraat 5 te Geffen. Tijdens de tentoonstellingsdagen zal er ook een groot aantal vogels in de verkoopklasse te koop zijn. Tevens wordt door Vogelvereniging "Zang en Kleur" met betrekking tot deze tentoonstelling een nevenactiviteit georganiseerd. De toegang tot deze tentoonstelling is GRATIS. De opeaing van deze tentoonstelling zal worden verricht op vrijdagavond 25 november 1994 te 20.00 uur. De tentoonstelling is geopend: Vrijdag 25 november 1994 van 20.00 uur tot 22.00 uur, Zaterdag 26 november 1994 van 14 .00 uur tot 22.00 uur en Zondag 27 november 1994 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

fl. 3929,05 De Redaktie van Torenklanken dankt U allen hartelijk voor uw bijdrage. Ook hartelijk dank aan .alle collectanten van K. V.O. en K. V.B. en Piet van Lent voor het collecteren in Vinkel. 5


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN

MAASDONK

Geffen zaterdag 19.00 uur zondag 09.30 uur Nuland zaterdag 19.00 uur zondag 10.00 uur Vinkel zaterdag 17.30 uur zondag 11.00 uur

"De weg naar Kerstmis" wordt uitgebeeld door de symbolen: aarde, water, licht en lucht. De herdertjesmis , op Eerste Kerstdag om 8.00 uur 's ·morgens, is een mooi hoogtepunt om het verhaal te voltooien. Het materiaal voor het lampionnetje dat de kinderen dan meebrengen, wordt uitgereikt in de Adventsvieringen. Advent en Kerstmis is een zinvol thema om met kinderen te vieren. We hopen dat we veel ouders met hun kinderen in deze vieringen mogen verwelkomen!!

Liturgische agenda: wo 23 nov.* 19.00 uur Avondmis za 26 nov.* 10.00 uur H.Mis mmv bejaarden koor 19 .00 uur H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (adventsviering 1 met kinderkerk) zo 27 nov. 09.30 uur H.Mis mmv Gemengd koor wo 30 nov.* 19.00 uur Advents-Woord- en Com.dienst mmv dameskoor za 3 dec. '~ 10.00 uur H.Mis mmv Bejaarden koor 19.00 uur H.Mis mmv Passe Partout (adventsviering 2 met kinderkerk) zo 4 dec. 09.30 uur Viering met de diaken mmv Gemengd koor wo 7 dec.* 19.00 uur Advents- Woord- en Com. dienst mmv dameskoor

* = dienst in de kapel

In de kapel wordt drie keer op woensdag (30 nov. - 7 dec. - 14 dec.) een woorden communiedienst gehouden om 19.00 uur, in het kader van de advent. U bent van harte welkom. OPROEP

OPROEP

OPROEP

Welke gitarist(e) of organist(e) heeft tijd en zin om het jeugdkoor van onze parochie te gaan begeleiden. Het belangrijkste is de inzet en de bereidheid om zowel op de wekelijkse repetities en de maandelijkse uitvoeringen aanwezig te zijn. We r epeteren (bijna) elke vrijdag van half zeven tot half acht in het parochiecentrum en zingen één keer per maand in de kerk op zaterdagavond 19.00 uur . Voel je hier iets voor, of ken je iemand (mag ook buiten Geffen zijn), neem dan contact op met Rianca van Erp-Donders tel.: 23032.

L E VE N DE

S Y MB O L E N

De Adventskrans

Doopgesprek: Het doopgesprek van December is gepland op dinsdag 13 December om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). U krijgt dan alle informatie omtrent het dopen in onze parochie van de doopwerkgroep. Advent

Eind November is het in bijna alle kerken een drukte van belang: de adventskrans wordt weer gemaakt. Want op zondag 27 Nov. begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de advent. Dan hoort de adventskrans vóór in de kerk te staan of te hangen.

Op de zaterdagen 30 nov. - 3 dec. - 10 dec. en 17 dec. houden we vier adventsvieringen die op elkaar aasluiten, om 19.00 uur in de kerk. In de kinderkerk wordt aan de kinderen een doorlopend verhaal verteld: 1 Op zoek naar nieuwe aarde 2 Op zoek naar water 3 Op zoek naar licht 4 Adem en lucht om van te leven.

De adventskrans stamt uit de heidense tijd, toen onze voorouders met l i cht de zon probeerden te versterken en met een wiel een krans - de wenteling van het jaar ondersteunden. Volgens oud gebruik wordt de krans van taxus gemaakt. Deze taxus is onze enige inheemse naaldboom; een bijzondere sterke boom die de ijstijden heeft doorstaan. Daarom krijgt hij de eer om het blijvende groen van de adventskrans te vormen . Taxus is het teken van het leven dat de winter zal doorstaan. Leven is sterker dan dood . Bovendien heeft de taxus giftige bessen. Ook dat is de reden waarom hij al ~euwenlang overleeft. Door zijn

De kinderen krijgen het verhaal mee naar huis, zodat u thuis kunt terugkomen op hetgeen de kinderen is verteld. 6


taaiheid, somber uiterlijk en giftigheid werd de taxus vaak op kerkhoven geplant. Zo is het een 'doodsboom' maar tegelijk ook een symbool van het eeuwig leven. GROEI NAAR LICHT De adventskrans, met taxus bekleed en met paarse linten omwikkeld, symboliseert in de eerste weken van de advent het 'doodse' karakter van de winter. Op de eerste adventszondag wordt dat soms ook in de eerste lezing naar voren gebracht. "Als bladeren zijn we afgevallen en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd" (Jes. 63), Langzaamaan groeien we in de advent van dood naar leven, van leven in de duisternis naar staan in het volle licht; we groeien toe naar de komst _van Het Licht, naar de geboorte van Christus. Dit groeien naar het licht wordt op de adventskrans gevisualiseerd door de vier kaarsen en waarvan er iedere zondag één meer wordt aangestoken. Het licht groeit zo uit tot het volle licht als alle kaarsen branden. Met Kerstmis worden de paarse linten van de adventskrans vervangen door witte. Ook branden dan de vier kaarsen, De adventskrant is vol, het volle licht verschenen: Christus is geboren. De adventskrans is dan veranderd van een 'doodsboom' in een 'levensboom' .

Op Dinsdag 6 December viert de Katholieke Bond van Ouderen het feest van de "Verjaardagen". Tegelijkertijd wordt de verjaardag van Sinterklaas gevierd. Het feest begint 's middags om 13.00 uur en is toegankelijk voor leden en alle ouderen uit Geffen. Programma: 13.00 - 15.30 uur: Kienen. Er zijn vele prachtige prijzen. 15.30 - 18 .00 uur: Kaarten - biljarten en kletsen.

astoQr-vd}~

·

Tele

éffén

a

'7€F'Fax' 22570

Bij binnenkomst wordt een kop koffie aangeboden met gebak. Verder nog 2 consumptieE en een heerlijk warm worstebroodje. De eigen bijdrage voor deze gezellige middag bedraagt: f 6, -- voor leden, en f 10, - voor niet-leden. Opgave vóór 2 December bij de bestuursleden. 7


ROND DE DORPSPOMP De stamtafel blijft maar "bomen" over bomen Wat is nou een straat in een dorp zonder bomen? De mooie kern van ons dorp staat er toch te kaal bij? Wees dus blij met bomen in de straat . Kijk maar eens naar de Broekstraat! Gelukkig wordt daar binnenkort aan de herplant begonnen en ook polder wordt in- en aangekleed . Op de schaal van Maasdonk werd onlangs een kleine aardbeving gemeten met als epicentrum het gemeentehuis te Geffen . De sloopwerkzaamheden waren mogelijk wat uit de hand gelopen. De twee grote zuilen, in de voorpui van het gemeentehuis zijn daar ineens onderuit-getrokken en er donderden plafondelementen, grote stukken beton en puin naar beneden met een daverende klap die doordreunde over heel het centrum. Er bleek geen schade aan de belendende panden ook de porceleinkast bleek gespaard . Maar intussen is de bouw begonnen, het eerste beton al weer gestort voor de uitbreiding. Er wordt tot laat in de avond gewerkt en zelfs op zaterdag wordt het werk voortgezet. Binnen een jaar moet alles klaar zijn . We schrokken van alle mededelingen rond de bouw- en inrichtingskosten, Het was begroot op f 4.400.000 , - te beginnen met de ruwbouw f 2.400.000,- voorzieningen voor energie, water, sanitair, verwarming f 1.000.000,voor elektro en communicatie inrichting f 1. 000.000,-. Bij herberekening kwam men toch weer f 300 . 000,- hoger uit , Ja er is nog een reserve pot geheten "niet verricht onderhoud" van f 120.000,- die mag wel op dat ligt toch voor de hand . Maar de Raadsmeerderheid kende geen pardon: Maximaal f 4.400 .000, - ja plus die "spaarpotjes" . Voortvarend beleid zien we bij de gemeente omtrent de verwerving van een bedrijventerrein van de Kiepenboer "Piet van Herpen en Zonen, waar zich straks een aantal kleine industrieĂŤn kunnen vestigen . Piet van Herpen zal dan zijn hele "Kippenfarm" concentreren richting de Zolder, zodat de Heegterstr. bevrijdt wordt van Kippenluchtjes, maar dan moeten er wel milieuschone bedrijven komen. Er is een bedrag van f 1.100.000 mee gemoeid. Liever zagen we nog de bedrijven meer richting Rijksweg geplaatst. Het wordt met al die ontwikkelingen zeker de hoogste tijd, dat aandacht wordt besteed 8

aan een betere verkeersgeleiding . Gelukkig verrijzen binnenkort twee nieuwe verlichte en vandalismebestendige plattegronden bij de Papendijk en op het Dorpsplein . Bij de kruising Bergstr . - Oude Baan zijn deze voorzieningen ook nodig . Aan de wegbewijzering richting Geffen, Nuland , bedrijventerrein Broekstr, Bedrijventerrein Bredeweg, Bedrijventerrein Bedrijvenweg, belangrijke gebouwen als "Het Klooster" Gemeentehuis, Kerk, Kerkhof, Brandweer, Gemeentewerken, sportcomplex "De Biescamp", valt nog veel te verbeteren . Ook dient bij de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein naar een goede bereikbaarheid te worden gekeken en- de Heegterseweg te worden doorgetrokken b.v~ langs "de Kiepenboer". Allerzielen werd een indrukkendewekkende viering in onze gemeenschap . De keurig gecalligrafeerde uitnodigingen aan de families van de gestorvenen van het voorbije jaar, de mooie goed verzorgde kaart met namen van hen , die wij gedenken, de prachtige sacrale muzi ek van muziekvèreniging W. I. K. de koorzang , de verzorging van het altaar, de passende viering, de processie met lichtjes naar het kerkhof beeldden op indringende wijze onze verbondenheid uit met elkaar, een rijk troostende viering in een warm bezielde parochie, Elk jaar wordt het kerkhof beter verzorgd en daarom ook druk bezocht . Altijd vind je er mensen . Gelukkig maar : "Zo blij ven zij bij ons horen". Onze burgemeester is weer helemaal genezen, dat blijkt uit het "Herindelingsspel" Landjepik. Mooie brieven naar Den Haag, dat De Kruisstraat toch bij Maasdonk hoort , als Rosmalen naar de Bl iksem gaat (pardon naar Den Bosch toegaat) . De burgemeester gaat lang niet ver genoeg, Berlicum kan toch ook bij Maasdonk en wat te denken van Lith. We moeten dief 500.000,- gulden extra opstrijken van het rijk, die alleen gro~e gemeentes krijgen . Maar wel voorzichtig manoevreren anders moeten we1 straks Vinkel weer afgeven. Och als het gemeentehuis maar weer niet te klein wordt. Dat de burgemeester weer helemaal genezen is merkten we ook op de avond van de Prinsverkiezing in de Meent op zaterdag 12 nov . om 11.11 uur 's avonds. De burgemeester roerde aardig zun staart en wist de kruidige opmerking van Trui en Bertie met stralende humor de pareren. De commissie "Prinsonthulling" van het Waoterrijk en het Rottenrijk hadden het hele toneel van de Meent te Nuland omgetoverd tot een ouverwetse Deel met strooi en hooi, en vergaderenden auw boerinnekes en boerkes woor gedurrig Zwarte Piet en Sinterklaos deur hen holden en zo groeide het feest tot een waarachtige comedie vol met kolderiekescenes en verrassingen.


"Antoon Lepoutre" uit Geffen, unne rasechte Geffenaar werd ontmanteld als Prins Toon d~n Uurste. We kennen hem als een vrolijke Flierefluiter Brabantse liedjes zingend op zijn guitaar. Hij staat stevig op zijn benen en toonde durf en moed. De Geffense troubadour Antoon Lepoutre werd omhangen met de eretekenen van Prins van het Rottenrijk met als adjudant de grote steunpilaar van het Rottenrijk Hans van Leeuwen. Antoon staat bij zijn vrienden bekend als iemand met echte Brabantse humor. "Hij kan ut schon zeggen", zeggen ze. Hij krijgt de tijd om het vak te leren, want er komen recepties en de Stichting gaat naar alle recepties, want het Rottenrijk leeft aan alle kanten. Jammer blijft dat toch te weinig Rottenrijker en Rottenrijkerinnetjes, die niet direct betrokken zijn bij dit Prinselijk feest, deze verrassende en doldrieste onthulling hebben gemist. Wij wensen Prins Antoon, onze jonge Prins (28 jaar en nog vrijgezel) veel succes toe en we onderwerpen ons aan zijn gezag als trouwe onderdanen van het Rottenrijk. De Fa. fare van muziekvereniging W.I.K. reis de met supporters naar Doetichern en behaalde daar in de Eerste afdeling een schitterende EERSTE PRIJS met 291 punten met veel negens voor de interpretatie, met allemaal acht en een halven voor dynamiek en nuancering, de klank en de technische kwaliteiten jammer dat de zuiverheid bleef steken op zeven en een half. Dat heeft velerlei redenen o.a. Sommige muzikanten vergeten, missen, wel eens de repetities, anderzijds de instrumenten voldoen hier en daar nièt helemaal. Maar het blijft een bijzonder knappe prestatie van W.I.K . We lazen veel lovende woorden in de rapporten van de Jury en daarom W.I.K. van harte gefeliciteerd en een kqap stukje werk van Dirigent Jo Delnoye en de fanfare. PROFICIAT . We komen bij het eerst volgende concert graag luisteren naar de Concoursnummers: Flashes For Band van J. Segers en A Discovery Fantasy van J. Haan. Ons hart klopt van verlangen naar het Sinterklaasfeest. Het hele dorp heeft intussen op stelten gestaan. We zijn benieuwd wat de Sint ons gaat brengen en vooral ook wat hij ons te zeggen heeft, maar we hoeven niet bang te zijn, dat weten we, want de Sint en de Pieten en het hele comité hebben beloofd er een groots feest van te maken, alleen de Prins die knept urn un bietje. Van de Stamtafel 15 Volgende stamtafel 27 nov. 11.00 uur tot 12.30 uur. P.s. Als zeer welkome gast mochten we Gerrit van de Helm -0egroeten, die dan ook een sfeer- en waardevolle bijdrage leverde aan ons gesprek. Daarvoor dank! Elke keer een

nieuwe gast zou de stamtafel zeker nog verlevendigen.

DANKBETUIGING De Zonnebloem afdeling Vinkel wil graag het bouwbedrijf Gebr. van Wanrooy hartelijk danken voor hun donatie van f 3.300,Dit bedrag hebben zij beschikbaar gesteld voor de Zieken, Gehandicapten en hulpbehoevende Bejaarden van Vinkel tijdens het 25 jarig bestaan van het bouwbedrijf en de heropening van het kantoor te Geffen. Het bestuur zal in 1995 dit bedrag aanwenden v0or een aktiviteit waaraan alle gasten van de Zonnebloem Vinkel kunnen deelnemen. Nogmaals hartelijk dank en namens bestuur, de vrijwilligers en de gasten van de Zonnebloem Vinkel wens ik het Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooy in hun v~rder _bestaan nog heel veel geluk en gezondheid toe. · De Secretaris J.H. yan der Doelen

unicef e U:~ICEF, Kindcrfonds van de Verenigde Naties

UNICEF speelt een onschatbare rol bij de hulp aan misdeelde kinderen over de hele wereld. UNICEF werkt samen met 137 landen om de levens van kinderen te verbeteren op het gebied van basisgezondheidszorg, drinkwater en sanitaire voorzieningen, onderwijs, voeding en voedingsleer . UNICEF is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van regeringen, plaatselijke groeperingen, individuele gevers en van de verkoop van wenskaarten en andere produkten. Als u rond de feestdagen unicefkaarten wilt versturen, stuurt u niet alleen de beste wensen maar u laat ook de wensen van veel kinderen in vervulling gaan. Voor informatie, geschenken en kaarten kunt u terecht bij: Trees Lamers Dorpstraat 6 Geffen Tel.: 24368

Opbrengst Nierstichting

f 2723,20 9


Nu: Profiteren van

een optimale vrijheid. Rabobank biedt u vrijheid in verzeke-

Een andere belangrijke vrijheid van het

ren, beleggen, sparen en lenen met het

CumulentTotaal Plan: u kunt uw opbrengst

Cumulent Totaal Plan. Het Cumulent To-

zelf beĂŻnvloeden. Want u bepaalt zelf hoe

taal Plan is het plan met flexibele mogelijk-

uw geld belegd gaat worden, en voor hoe lang.

heden.

Straks:

Het Cumulent Totaal Plan

Genieten van

biedt u volop vrijheid in

omstandigheden wijzigen, kunt u de mogelijkheden

een riant

Wanneer uw persoonlijke

daarop aanpassen. Denkt u bijvoorbeeld aan

verzekeren, beleggen,

vermogen.

een verhoging of verlaging van uw maan-

sparen en lenen. Wilt u meer weten ? Complete documentatie

ligt voor u klaar bij uw Rabobank.

delijkse inleg.

Rabobank r:i

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland- Vinkel

10


WILLY VAN DER RIJT OP WERELDREIS ! 6 October 1994 Teute: Iquitos-Trujillo-Huarez-Lima- PiscoIca-Lima-Nazca-Arequipa-Cuzco Dag allemaal. Sinds de vorige brief h~b ik Peru uitgebreid bezocht . Deed Brazilie nog af en toe aan Europa denken, dan is Peru totaal anders. Qua landschap heb je er oerwoud (Amazone basin), bergen (Andes) en woestijn (de kuststrook). Daarnaast heeft Peru natuurlijk een rijke historie, denk alleen maar aan de Inca's. Ook de huidige bevolking is kleurrijk. In het Andes gebergte dragen nog veel mensen traditionele kleren : gekleurde poncho's , zo fel van kleur dat je ogen .er pijn van doen. De organisatie is wat minder in Peru , bussen bijvoorbeeld vertrekken of te vroeg of te laat en in een geval zelfs helemaal niet. Maar met een beetje geduld kom je een heel eind . Het is er in ieder geval stukken goedkoper dan in Brazilië . Per dag ben ik er zo'n 25 gulden kwijt aan overnachting, eten en drinken . M'n reis in Peru begon met een tweedaagse boottocht van de Braziliaanse grens naar Iquitos . Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen op zo'n boot gaan. Slapen doe je in een hangmat. Ik was de enigste buitenlander, dus dan word je wel gedwongen Spaans te praten . Iquitos deed me in eerste instantie aan het Verre Oosten denken. Tientallen riskja's (driewielige motortaxi's) vormen hier het belangrijkste vervoersmiddel. In Iquitos boek ik een jungletocht voor zes dagen . We nemen ons eigen drinkwater en voedsel mee (onder andere twee levende kippen) . We overnachten bij de lokale bevolking en een nacht in de jungle. Ik maak kennis met een uit suikerriet gemaakte drank, aquadriente . Een gevaarlijk goedje omdat je niet voelt hoeveel je drinkt (met als resultaat een flinke kater). In de jungle maken we een trektocht. We zien medicinale planten en drinken water uit lianen . De jungle is min of meer zoals ik mij deze voorgesteld had: heet, benauwd, vochtig, dichte begroeiien, veel geluiden maar weinig zichtbaar wild (op een paar apen na) Af en toe een sulvivaltocht: we steken regelmatig beekjes over via glibberige boomstammen. Van Iquitos vlieg ik naar Trujillo Hier het eerste stukje cultuur in Zuid-Amerika. Ik bezoek de ruïnes van ChanChan. Dit was de hoofdstad van de Cnimû-indianen . Verder gaat het naar Huaraz. Deze plaats ligt midden in het Andesgebergte en is een veelbezochte plaats door bergbeklimmers en trekkers . Vlakbij is de hoogste berg van Peru, Huascarán (6768 mtr.) Samen met twee Belgen en een Australiër maak ik een be-

kende trektocht naar Santa Cruz. ~en scni~terende omgeving, overal bergen met_~nee~w op de toppen. De tocht duurt eigenliJk vier dagen, na drie dagen moet ik echter terugkeren met de truck omdat ik last heb van de ijle lucht. Dat krijg je als je ~iet lang oenoeg acclimatiseert . Toch heb ik er geen o . ·t an De Andes is een prachtig ruw gespiJ v · p isco. · De bus bergte. De• volgende stop is · biJ · · 1·ima??? passeert hier · ·· Pisco is gelegen om de Islas Ballestas. Ik heb dan ook een excursie gemaakt naar deze "eilanden" (eigenlijk de toppen van onderzeese bergen) . Op deze eilanden leven zoveel vogels dat de uitwerpselen economisch geëxploiteerd worden. Verder zien we er zeeleeuwen een verdwaalde pinquÏn. Via Lea keer ik terug naar Lima. Eén derde deel van de bevolking leeft hier (7 miljoen mensen). Lima trekt, zoals zoveel grote steden in de wereld, de arme plattelandstevólk16g ,aan die hopen hier werk te vinden. Als gevolg hiervan veel criminaliteit . Als tourist merk je daar weinig van. Lima houdt het centrum vol door ongelooflijk veel polietiemensen rond te laten lopen. Ik haal hier mijn post op. Omdat ik later hoor dat veel meer mensen geschreven hebben, volgen hier de namen van wie ik wél post heb ontvangen: fam . van der Rijt, fam van der Rijt Voskuil, Anita en Rini Loeffen, Walter en Sylvia, Ben en Thea, Rob en Christa . Laat dit er overigens niet van weerhouden om de volgende keer te schrijven (Auckland, Nieuw Zeeland) , het is ontzettend leuk om post te ontvangen. In Lima zelf bezoek ik wat museums . Verder gaat het naar Nazcas. Vanuit een klein vliegtuigje zie ik cte beroemde Nazca-lijnen. Dit zijn fig_u ren in de woestijn die zijn gemaakt door de door de zon verkleurde stenen te verwijderen, periode van 300 voor Christus tot 700 na Christus. Het zijn enorme grote figuren waarvan nog steeds niet duidelijk is waarvoor ze dienden. De mensen die ze hebben gemaakt, konden deze figuren zelf immers niet zien. Som migen denken dat het een plattegrond is van de sterrennemer(?) van die tijd. Het is in ieder geval indrukwekkend om te zien. Ook bezoek ik een oude begraafplaats. Over honderden vierkante meters liggen en zitten skeletten. Een luguber gezicht. Arequipa is bekend vanwege de Colca Canyon. Er wordt wel beweerd dat dit de diepste Canyon ter wereld is . Met een lokale bus rijd ik naar het dorpje Cabanaconde. In de bus ontmoet ik 4 Israëliers die ik nog van Nazca ken. Na overnacht te hebben in het dorpje lopen we naar een plaats langs de Canyon waar regelmatig condors gezien worden. We hebben geluk: enkele condors vliegen op ooghoogte op tie9 meter afstand langs. Ac~teraf blijkt dat we niet op de officiele uitkijkplaats hebben gestaan. Who cares, we hebben immers onze condors gezien . Op de terugweg

11


naar Arequipa toont de Canyon zich in al haar pracht. Overal zie je terrassen die door de Inca's zijn aangelegd en nog steeds door de huidige bevolking worden gebruikt. In Cuzco (de hoofdsta~ van de Inca's) ontmoet ik vele bekende Rugzakkers die ZuidAmerika bezoeken, gaan (logischerwijze) vaak naar dezelfde plaatsen. Zo ontmoet ik onder andere Daniel een Zwitser die ik ken van Manaus (Brazilië) Hij heeft een aangename verrassing voor mij: in Manaus heb ik hem verteld dat mijn walkman op de boot van Porto-Vehlo naar Manaus was gestolen. Omdat hij met dezelfde boot naar PortoVehlo reist, geef ik hem een beschrijving van mijn walkman. Op de boot ziet hij de zoon van de kapitein met mijn walkman rondlopen. Wanneer Daniel zegt dat hij de walkman van een vriend heeft gestolen, geeft deze de walkman terug. De wonderen zijn de wereld dus nog niet uit. Cuzco is met name bekend om Macho Picchu, de verloren Incastad. Deze ruines zijn in 1911 door een Engelsman in de Jungle gevonden. De Inca's hadden in Equador, Peru, Bolivia en Chili wegen aangelegd. Via één van deze Inca- trails heb ik een vierdaagse voettocht naar Machu Picchu gemaakt. Afgezien van een schitterende omgeving (hoge bergen, afwisselende begroeiing) kom je diverse ruines op je weg tegen. Het is af en toe wel afzien, zo moet er een bergpas op 4200 meter gepasseerd wordem. Macchu Picchu zelf is zeer de moeite waard. Deze trekking was één van de hoogtepunten van mijn reis door Peru. Morgen (zaterdag 8 oktober) ga ik met de trein naar Puno (in gezelschap van twee Nieuwzeelanders). Deze trein gaat dwars door het Andesgebergte en het belooft dus een mooie tocht te worden. Even heeft het er naar uitgezien dit alles (?) moest missen als gevolg van een staking maar gelukkig rijden de treinen sinds woens dag weer . In Puno reis ik meteen door naar Copacobana, een dorp in Bolivia dat evenals Puno aan Titicacameer ligt. Oké, dit is weer genoeg deze keer. Het is tijd om naar de put "The Crossed Keys" te gaan waar we een bijeenkomst hebben van men sen die de Inca-trail gedaan hebben. Bier!! Chau, Willy

VERLOREN Grijs/groene dames fiets merk "Roma" Op ma 7 nov. om 16.15 uur stond de fiets nog bij Super Nissen, daarna verdwenen. Wie heeft "per ongeluk" de verkeerde fiets meegenomen of gezien. Graag terug bezorgen Tel. 04102 - 25292 12

NKEL ~"8~~~

De Wereldwinkel is verhuisd naar een prachtig groot pand midden in het centrum: Kruisstraat 20a. Een kritische consument let op de prijs, de kwaliteit en op de herkomst van het artikel. Is het milieuvriendelijk en hoe zijn de arbeidsomstandigheden bij de productie? Bij een wereldwinkel bent u hiervoor aa~het goede adres. Wereldwinkels letten b1J hun handel op de prijs en de herkomst. Ieder product is rechtstreeks.,-; gekocht van kleine producenten in ontwikkelingslanden. Zij ontvangen voor hun artikelen ee~ goede prijs. Als u koopt in de Wereldwinkel doet u mee aan een effectieve vorm van ontwikkelingssamenwerking. Kom eens wereldwinkelen! Zeker voor de komende feestdagen hebben we een schitterend assortiment. De winkel is op normale winkeltijden geopend.

DANKBETUIGING Voor U medeleven en belangstelling bij het overlijden van Hendrika v. Zandvoort Hermes zeggen wij U Hartelijk Dank, in het bijzonder, Dr. Smit, Pastoor Spijkers, Personeel van Huize "De Heegt" voor de goede verzorging, alsmede vrijwilligsters en bewoners. Kinderen v. Zandvoort Klein- en achterkleinkind.

VERLOREN Bruin Camel horloge, vermqédelijk verloren bij Rabobank of Dorpsplein. Graag terug bezorgen bij Natalie van Lee. Tel. 21322

ZIEKENCOMITÉ De kerstviering wordt dit jaar georganiseerd door het Ziekencomitee op Woensdag 14 December in de Gouden Leeuw. ·Alle ouderen zijn daarbij welkom.


GEFFENAAR WINNAAR IN OSSE GFT - FOTOWEDSTRIJD Maarten Mols, alias kunstenaar Maarten Free-B, heeft deelgenomen aan de GITfotowedstrijd, die door de gemeente Oss in Oktober 1994 is uitgeschreven. Deze GIT- fotowedstrijd is één van de aktiviteiten die in Oss zijn georganiseerd rondom de invoering van het gescheiden afvalsysteem. Maarten Mols stuurde 2 foto's in. De jury vond deze zo leuk, dat ze nu in het Osse gemeentehuis zijn tentoongesteld. Samen met de andere winnaars van de GFT-fotowedstrijd. Red . :

Anita

TOON VAN DE HATERD NEDERLANDS KAMPIOEN Donderdag 10 november was het feest in huize Toon vd. Haterd. Want die dag werd bekend dat Toon Nederlands Kampioen was geworden in de toerwagenklasse tot 1400 cc. Het had er nog even om gespannen, want puur feitelijk gezien was de Geffenaar op de tweede plaats geëindigd. Maar na een keuring van de auto's kon de jury niets anders dan bekend maken dat de eerlijke winnaar, en dus Nederlands Kampioen, was ..... Toon v.d. Haterd . In een volgende Torenklanken meer hierover. Red.: Anita

FRANS V.D. PUT JR. EVEN TERUG IN NEDERLAND Frans van de Put jr. is samen met zijn vrouw Christa en zijn dochters Jeanneke (3 jaar) en Noëlle even terug in ons kikkerlandje . Niet om de wederzijdse ouders met een bezoekje te verblijden, maar voor een officiële plechtigheid. Donderdag 17 November sluit Frans namelijk zijn promotie- onderzoek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen af. Die dag verdedigt hij in het openbaar zijn proefschrift, dat de titel "Characterization of Intracellular Calcium Stores in the Ecocrine Pancreas" heeft meegekregen .

Frans begon in 1983 aan de studie scheikunde. Omdat deze richting hem toch niet helemaal kon bekoren, koos hij een jaar later voor de richting biologie. Hier kon Frans zijn ei wel kwijt en in november 1989 wist hij die studie, na ondermeer een stage in Frankrijk, naar volle tevredenheid van zichzelf en zijn professoren af te sluiten. Een maand later kon Frans, als Assistent in Opleiding (AIO), al aan de slag op de afdeling Biochemie van de Nijmeegse Universiteit. Na vier jaar hard werken had hij 6 publicaties op zijn naam staan, die hij nu in zijn proefschrift heeft verwerkt. Over de inhoud van dit boekwerk zegt Frans: "De Exocrine Pancreas is het gedeelte van de alvleesklier dat de aanmaak van de spijsverteringsenzymen regelt. Ik heb onderzocht hoe de afgifte hiervan wordt geregeld. Dus met andere woorden : Hoe wordt de cel aangespoord zijn werk te doen. Het calcium-gehalte in de cel speelt hierbij een heel belangrijke rol. Om enige aktiviteit te verkrijgen moet dit calcium-gehalte omhoog." Als ik in het proefschrift blader, vallen me 2 dingen op. Allereerst is het werk niet aan één persoon opgedragen. Op de eerste pagina worden maar liefst 5 mensen in het zonnetje gezet: Vrouw Christa, dochters Jeanneke en Noëlle en de ouders van Frans. Het tweede dat me opvalt is het gedicht op de volgende pagina. Het gaat over een typische Hollandse fenomeen: de molen. Op het eerste gezicht een wat rare keuze, maar als je weet dat Frans, toen hij nog in Nederland woonde, in zijn vrije tijd molenaar was, wordt het al minder ongewoon. Die hobby kan hij tegenwoordig niet meer uitoefenen . Frans woont nu immers in Engeland, vlakbij Manchaster. Hij om schrijft zijn huis daar als "typisch Engels" . Frans blijft zeker tot april 1997 in Engeland. Hij houdt zich daar op de universiteit wederom bezig met de Exocrine Pancreas; een voortzetting van zijn werk in Nederland maar nu met geheel andere technieken. In zijn proefschrift komt Frans' zijn verblijf in Engeland al duidelijk naar voren. Eén van de stellingen bij dit proefschrift luidt bijvoorbeeld: "De huidige t.a rieven van de British Rail mogen gezien worden als een nieuwe variant van The Great Train Robbery". Wat Frans gaat doen als hij ZlJn werk in Engeland heeft afgesloten, is nog niet helemaal duidelijk. Frans wil dan wel graag terugkeren naar Nederland. En hij denkt wel dat hij dan wederom kiest voor een baan in de onderzoekswereld. Red.: Anita 13


@;) GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5 , 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval , oud papier, oude kJeding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

Wethouder F .H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur m het gemeentehuis in Nuland.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. 14

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09.30 - 11.30 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09. 00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

BURGERLIJKE STAND MAASDONKOKTOBER 1994

Geboorte: 1-10, Kylian Paulus Josephus Gijsbertus, zoon van P .H.M. van Helvoirt en C .E. van Rooij; 3-10, Davy Franciscus Bemardus, zoon van P.J.A. Macek en J.J.M.W. Loeffen-' 1 4-10, Macy Adriana Berdina, dochter van L.H.J. van Santvoort en A.J.M.M. van Erp; 4-10, Vera Jeanne Maria Simone, dochter van A.A.M. van de Ven en S.J.G. Hermes; 5-10, Roel Adrianus Gerardus en Anouk Elisabeth Clasina, zoon en dochter van A.P.J.M. van Nistelrooij en M.E. Huijsmans; 7-10, Kris Woutera Antonia, dochter van M.A.P.G. Hanegraaf en I.H.J.M. Bevaart;


7-10, Mark Antonius Petrus, zoon van A.M.M. van der Biezen en H.G.W.C. van der Donk; 12-10, Renate Wilhelmina Ruthera, dochter van R.H.P. van Nistelrooij en W.J.F.M. Verstegen; 12-10, Paul Hendricus Antonius Gerardus, zoon van H .A.M . van der Heijden en A.G.M. van Schijndel; 12-10, Milan Gerardus Johannes en Niels Christianus Marinus, zonen van G.A. Heijmans en M .J.G. Dekkers; 16-10, Busra, dochter van F. Oksas en A. Oksas; 17-10, Joris Hendrikus Antonius, zoon van F.C.J. Peters en P.A.M. Buijs; 18- 10, Ricardo, zoon van A.A.M. Indri en J .L. Zandee; 20-10, Stef, zoon van P.M.M. de Groot en M.M. W. Dorussen; 26-10, Kelly Francisca Wilhelmina, dochter van H.H.V.J. Ploegmakers en A.J.M.M. Heijmans; 28-10, Richelle Hendrica Adriana, dochter van A.F.M. van den Hurk en M.E.C. Lepoutre; 31-10, Ellen Petronella Adriana, dochter van L.M.J.M. van de Ven en P.A. van Oss.

Huwelijk: 7-10, Albertus W.M. Hanegraaf en Maria C.G. van Dijk, gehuwd te Maasdonk; 7-10, Johannes A. Pennings en Ida A. A.M. van de Ven, gehuwd te Maasdonk; 7-10, Hendrikus M. van Schijndel en Maria G. van der Donk, gehuwd te Maasdonk; 13-10, Thomas H.C.M. Korsten en Johanna A. T. Steenbergen, gehuwd te Maasdonk; 14-10, Wilhelmus G.H.F. Nooijen en Jannetta W.H.T. van Sleeuwen, gehuwd te Maasdonk; 15-10, Marinus A.L. van den Akker en Geerdiena J.C.M. van de Langenberg, gehuwd te Maasdonk; 19-10, Paul Konings en Petronella C. T . de Deugd, gehuwd te Maasdonk; 21-10, Antoniua M.J.R. van den Bosch en Hendrika J. W. van den Hurk, gehuwd te Maasdonk; 22-10, Marinus A.C. BnÂľ1ds en Johanna M. A. van Bergen, gehuwd te Maasdonk; 29-10, Marinus J.M. Schoones en JosĂŠ L. M. van Erp, gehuwd te Lith.

Overlijden: 9-10, Adrianus P. Vos, 80 jaar; 13-10, Hendrika van Zandvoort-Hermes, 84 jaar; 19-10, Helena A. Schuurmans-van den Berg, 53 jaar; 19-10, Marinus F. van der Leest, 60 jaar; 21-10, Elizabeth F. Gomes, 94 jaar; 23-10, Johanna M. Boxman-Schel, 87 jaar.

J.J. Kok notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-2 l 85 t 15


EFFE BUURTE MÈ THEO V. KREIJ (68 jr}

SOLIDARIDAD MAAI RECHT WAT KROM IS. Een gen-tomaat bestaat al. De techniek staat voor niets. Maar als we vragen om een banaan, geteeld op mens- en milieuvrier <lelijke wijze, dan is dat plotseling veel minder eenvoudig te realiseren. Solidaridad schuwt die moeilijkheden niet en investeert om zo te zeggen in een rechte en groene keurmerkbanaan. Onlangs sloot de Europese Unie een bananenakkoord. Hierdoor is de situatie voor de Latijnsamerikaanse plantage-arbeider, maar ook die van de kleine, zel fstandige bananen boeren er niet rooskleuriger op geworden. De nieuwe maatregel speelt de Latijnsamerikaanse bananenlanden tegen elkaar uit. Sommige landen mogen meer invoeren dan andere en dat leidt tot spanningen. Solidaridad ondersteunt de arbeiders van de bananenplantages en organisaties van kleinere bananenboeren in_hun streven naar een rechtvaardig inkomen en een beter milieu. Daarnaast werkt Solidaridad aan een keurmerk voor duurzaam geproduceerde bananen, waarbij de kleine boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product. Daar zijn natuurlijk project-investeringen mee gemoeid: ruim f 1.950.000, - . Solidaridad hoopt dat geld bijeen te krijgen door middel van de verkoop van certificaten ter waarde van f 100,-. Deze certificaten zijn te bestellen bij Solidaridad door overmaking van f 100,- op giro 166.40.42 o.v.v. Certificaat. Als deelgenoot in het proces naar een rechte en groene banaan brengt u een eerlijker en schoner wereld een stapje dichterbij en dat is pure winst. Het bananenproject :Ls een van de projecten die Solidaridad ondersteunt. Daarnaast ge~ft Solidaridad ook steun aan: vrouwenorganisaties in Peru, kerkelijke basisgemeenschappen in Brazilië, vluchtelingen in Guatemala, mensenrechtenorganisaties in Mexico en boerenorganisaties in Bolivia. Het gironummer daarvoor is: Solidaridad, Utrecht, giro 180.4444. Jopie v. Doorn 16

Zang en muziek hebben in Thé z'n leven een grote rol gespeeld. Op 17-jarige leeftijd werd hij lid van het mannenkoor van Geffen 'I;heo herinnert zich de namen van Driek Langens, 'Bèkkerke Jansen' alsmede de drie jongens van Hopstaken en de drie jongens van Cremers. Pastoor van de Kamp was de toenmalige parochieherder, die zelf fanatiek meezong in de zondagse H. Mis. Het oefenen gebeurde in het patronaat, meester van den Heuvel was dirigent en oom Kees van Kreij was de organist. "Overigens, in de vroegmis van 8 uu,- deed Kees alles", zegt Thé "namelijk speulen, vurzingen en noazingen!". Theo weet ook nog van 'de leste mis', het Lof en de Heilige Familie, samenkomsten op de zondag in de kerk. U begrijpt het: veel zingen: Latijnse en Gregoriaanse gezangen, Nederlandse liederen en de laatste tijd natuurlijk ook Duitse, Engelse en Franse liederen. In zijn schooltijd speelde Thé trompet in een orkest en later trombone in de harmonie. Hij leerde ook wat piano spelen, maar z'n linkerhand 'wilde' niet zo, dus dat was kortstondig. Echter, die muzikale kwaliteiten werden overgedragen op zoon Peter en Jan. Zij waren de eersten uit Geffen die in Oss de muziekschool volgden. Trees bracht ze met de bus naar Oss en Theo haalde ze na zijn werk weer op. Beide jongens bekwaamden zich verder in de muziek en Thé zegt erg trots op hen te zijn! Uiteraard ook op dochter Marja, die haar zangtalenten ten toon spreidt o.a. op de Raopliedverkiezing. Op het ogenblik verblijft Thé tijdelijk in het I.P . Z. in Rosmalen in wooneenheid De Beemden. Ook daar geniet hij van operamuziek en koorzang van diverse gastkoren. Uit een liedbundel worden wekelijks oude, zowel als moderne liederen gezongen. Het 50-jarig koorjubileum is gevierd op het C?eciliafeest van het Gemengd Koor op 22 nov. jl. In een speciale viering werd door het koor o.a. de 'Mis van Peter van Kreij' gezongen, een mis door Peter gecomponeerd t.g.v . het 25-jarig trouwfeest. Behalve de parochietegel en het Gregorius-diploma, waren er uiteraard muzikale felicitaties voor Thé. Bovendien is hij tot erelid benoemd van het koor. Graag wil ik Theo van Kreij feliciteren voor ZlJn inzet en enthousiasme ten aanzien van het Gemengd Koor en ben het volledig eens met de uitspraak van


Confucius die in het jubileumboekje stond: De muziek brengt een soort genoegen teweeg waar de menselijke natuur niet buiten kan!

Museu mJanCunenOss DE MAAN IS ROND kunst in een kunsthistorische restvorm Museum JAN CUNEN, OSS 12 november 1994 tot en met 18 maart 1995 Museum DE WIEGER, DEURNE 26 maart 1995 tot en met 11 juni 1995 Opzet In de tentoonstelling "De maan is rond" zijn kunstwerken te zien van negen Nederlandse kunstenaars: Toon Kelder (1894- 1973) Wim Sinemus (1903-1987), Constant (1920) Ad .Dekkers (1938-1974), Jan Roeland (1935), Alphons Freijmuth (1940), Joris Geurts (1958), Reinoud van Vught (1960), André van de Wijdeven (1964). Van Kelder, Sinemus, Constant en Dekkers zijn werken uit de jaren vijftig en zestig geselecteerd. De schilderijen en beelden van de vijf andere kunstenaars zijn recent. In de vorm van een soort voorgeschiedenis wordt de tentoonstelling ingeleid met schil derijen uit de periode 1915 tot 1940 van Theo van Doesburg, Jacoba van Heemskerck, Bart van der Leek, Vilmos Huszar, Hans Arp, Lou Loeber, Otto van Rees en Douwe van der Zweep. Je kunt duidelijke verbanden tussen de verschillende werken zien. Die verbanden vormen het thema van de tentoonstelling: werken op het grensvlak van abstractie en figuratie, Toon Kelder gebruikt uitgesproken vormen om tot de essentie van een vogel of een masker te komen. Constant maakte in de jaren vijftig heel abstracte maar ook heel expressieve schilderijen . Op de tentoonstelling zie je van deze tegenstelling verschillende voorbeelden. Wim Sinemus komt in zijn schilderkunst door een aan de werkelijkheid ontleende stilering tot eigenzinnige beelden en wel door geometrische vormen en aan de natuur ont-_ leende organische vormen aan elkaar te klik ken. Ad Dekkers probeerde letterlijk de abstracte vlakken zoals Theo van Doesburg ze schilderde een dikte te geven. Hij was daar consequent in: wat in de werkelijkheid verder weg lag, is ook letterlijk verder weg in het werk. Wat in de werkelijkheid dichterbij lag is in het werk dicht~r bij de kijker. Daarvoor bleek het relief zeer geschikt. Aan Dekkers' koele abstractie gaat

een nauwkeurige waarneming van de werkelijk heid vooraf. De periode na de Tweede Wereldoorlog stond in het teken van wederopbouw en vernieuwing Kunstenaars wilden niet meer traditioneel figuratief werken, maar grepen liever terug op het heldere en het eenvoudige zoals dat al eerder in de kunst was bereikt. Maar er heerste verwarring: meerdere richtingen bestonden naast elkaar en veel kun7 stenaars konden moeilijk kiezen. Het verweven van figuratieve en abstracte vormen zette zich in de kunst van Alphons Freijmuth, Jan Roeland, Joris Geurts, André van de Wijdeven en Reinoud van Vught door. Opmerkelijk is dat verschillende elementen letterlijk met elkaar overeenkomen: het constructieve (het bouwen met elementaire vormen); het combineren van geometrische en figuratieve vormen binnen één werk en het laten zweven van vormen in het beeldvlak. figuratie, abstractie en stilering We noemen een voorstelling figuratief als er iets herkenbaars is afgebeeld. Een abstracte voorstelling is een verzameling vlakken of lijnen of vormen die niet herkenbaar zijn. Dat lijkt heel simpel, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Een afbeelding van een witte muur is figuratief, maar lijkt abstract. En er zijn veel mensen die in een abstract schilderij van Mondriaan akkers en velden herkennen, gezien vanuit een vliegtuig. Figuratief dus. Maakt het iets uit? Voor deze tentoonstelling wel omdat de kunstenaars zelf met die begrippen werken. de titel : de maan is rond Het thema van de expositie komt terug in de titel. De maan is een bol, en dus is het correct om te zeggen: de maan is rond. Maar we zien de maan lang niet altijd rond. Het beeldmerk voor de maan is een sikkel. Wat we weten van de maan hoeft dus niet overeen te komen met wat we zien. Je kunt de maan verbeelden door een cirkel of een schijf te tekenen. Toch heeft niet elke cirkel dat wat de maan zo bijzonder maakt. Het maakt dus nogal wat uit of een cirkel een cirkel is of de maan voorstelt, Daarom is de vraag of een kunstwerk figuratief is of abstract, niet zomaar te beantwoorden. Het gaat niet alleen om: wat stelt het letterlijk voor, maar ook om de sfeer en waar het je aan doet denken.

0 P R OE P

REÜ NI E

Wie is er geboren in het jaar 1946.. of 1947, en heeft interesse in een reunie van de Lagere school (Mariaschool). Bel dan: 04102 - 23881 Annie Vogels - van Hoek.

17


Conclusies

4. Verkeer en parkeren Bijna 40% van de geënquêteerden ~indt dat de verkeerssit~atie niet optimaal is en heeft hierover op- en aanmerkingen gemaakt. 62% van de bewoners vindt dat er geno;g parkeergelegenheid is (voor bewoners en bezoekers). Een op de drie bewoners ervaart in dit verband de bezoeker als "overlast".

1. Algemeen.

s.

BUURTVERENIGING 'DE VIER WINDEN' Enquête: wijk de Vier Winden, maart 1994.

De deelname aan de enquête bleek groot genoeg om een representatief beeld te krijgen van wat er leeft onder de wijkbewoners. In het algemeen kunnen we stellen dat de bewoners wel degelijk geinteresseerd zijn in het wel en wee van hun buurt. Konkrete ·problemen die worden genoemd zijn: parkeerproblemen verkeersveiligheid onderhoud groen en straten onveilige plekken groenvoorzieningen 2. Onderhoud van de buurt. 90% van de geënquêteerden heeft geen klachten over de straat. 67% van de geënquêteerden heeft geen klachten over het trottoit. De meeste bewoners (71%) vinden dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de schoonmaak en het onderhoud van de buurt. Hier staat naast dat de helft van hun ook tevreden is over het schoon houden en onderhoud van de buurt, zoals dat nu gebeurt. .. Tenslotte wil slechts 19% van de geenquêteerden aktief deelnemen aan buurtaktiviteiten.

3. De woonomgeving. Bijna alle bewoners (86%) vinden het contact met buurtgenoten erg belangrijk, maar hebben tegelijkertijd niet behoefte om dit contact nog uit te breiden. Slechts 6% van de bewoners heeft weinig contact met de buurt. De sfeer in de buurt wordt in het algemeen als "goed" ervaren. Ook de samenstelling van de buurt levert geen grote problemen op. Van overlast is dan ook geen sprake. Nog enkele cijfers: ~ 40% van de bewoners i s vooral ge1nteresseerd in de buurt, 35% in de straat. 35% van de mensen heeft plannen om te verhuizen (vanwege huurprijs, grootte van woning, enz.) 65% van de bewoners heeft een goed contact met de verhuurder. Een enkeling meldt dat het soms te lang duurt voordat problemen aangepakt worden. 18

Kwaliteit groen- en speelvoorzieningen. Het beeld hierover is verdeeld. Zo vindt bijna de helft van de bewoners (47%) de aanwezige speelvoorzieningen voldoende, tegelijkertijd zegt 37% matig of onvoldoende tevreden te zij n met de huidige speelvoorzieningen. Ook t.a.v. de groenvoorziening is het beeld niet eenduidig. De helft van de geënquêteerden is tevreden over de kwaliteit van het huidige groen, toch wenst 50% van de bewoners nog meer groen. .. Tenslotte: uit de reacties van de geenquêteerden blijkt dat veel mensen zich mateloos ergeren aan de hondepoep met name bij speel- en groenvoorzieningen en brandgangen. Henk v.d. Broek

P. v.d. Elsenstraat 9

...._,-

STICHTING GEZINSVERZORGING BRABANT NOORD-OOST Op 1 december 1994 is het 25 jaar geleden dat Mevr. J.M.J. v.d. Ven - Verheijden in dienst trad bij de Gezinsverzorging in Oss. Wij bieden haar graag een receptie aan om haar te bedanken voor het vele goede werk dat zij voor onze instelling heeft verricht

De receptie wordt gehouden op: 1 december 1994 Tussen 15.00 - 17.00 uur In:

Cafe De Driehoek Brugstraat 34 5382 JD Vinkel U BENT VAN HARTE WEUOM ! ! !

Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost.


RABONIEUWS Hypotheek met 'bedenktijd': MCZIEKVERENIGING

NU HUIS KOPEN; STRAKS RENTE BEPALEN

,. \'\'illen Is Kunnen" 'effen

EERSTE PRIJS W. I. I. !

Muziekvereniging Willen Is Kunnen is op 6 november j.l. op concours geweest in Doetinchem. In Schouwburg Amphion moest de Fanfare van W.I.K. bewijzen dat zij haar plaats in de Eerste Afdeling van de Bond nog steeds verdient en haar niveau weet te behouden. Om de in Eerste Afdeling uit te mogen blijven komen dient men 288 punten te behalen, waarbij de jury streng jureert op de onderdelen zuiverheid, klankgehalte en klankverhouding, techniek en articilatie, ritmiek en samenspel, dynamiek en nuancering en interpretatie. Onder de bezielende leiding van dirigent Jo Delnoye was door de Fanfare maanden geoefend. En het resultaat was er dan ook naar! Het eerste (verplichte) werk, Flashes for Band, leverde een puntentotaal op van 145. Het tweede (keuze) werk behaalde zelfs nog een punt meer: 146. Daardoor kwam het totaal aantal punten op 291: ruimschoots goed voor een Eerste Prijs De in grote getale meegekomen supporters togen tevreden met de bus naar Geffen terug en vierden deze prijs met een koffietafel bij het Haasje . Ben je Geffenaar, muzikaal en heb je zin om bij onze gezellige vereniging een vrolijke noot mee te blazen of te drummen, dan ben je van harte welkom! ! Voor nadere inlichtingen kun je kontakt opnemen met ondergetekende of kom eens langs op een van onze repetitie-avonden in Klave;rtj e Vier. Antoon Bierings, Sekretaris Tel.: 21002

DANKBETUIGING Dankbetuiging. Langs deze weg willen wij graag iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen planten en andere attenties die wij mochten ontvangen op onze huwelijksdag. Bedankt voor jullie belangstelling en aanwezigheid. René en Rianne Brands.

Wat doet de hypotheekrente? Gaat die ophoog of juist omlaag? Niemand die het echt weet; de rente ontwikkelt zich niet volgens een duidelijke trend. Dat brengt veel mensen die nu een buis kopen, aan het twijfelen. 'Moet ik de rente nu voor 5, 10 of misschien wel voor 15 jaar vastzetten?' Een beslissing die je in de huidige onberekenbare situatie niet zomaar even neemt. In dat geval is een hypotheek met zogeheten 'rente-bedenktijd' een ideale oploss~ng. Zelf bepalen Er zijn financiële instellingen die u de mogelijkheid bieden nû de hypotheek af te sluiten, zonder dat u meteen vast zit aan een bepaalde rentevorm. De Rabobank heeft bijvoorbeeld de zogenaamde Hypotheek met Startrente . De hypotheekvorm kent twee belangrijke voordelen: - U heeft een ruime periode de tijd om, zonder kosten, over te schakelen op de rentevorm van uw keuze. Als u een nieuwbouw-woning koopt, kunt u maximaal twee jaar wachten met het vastleggen van de definitieve rente. Voor kopers van een bestaande woning geldt een termijn van maximaal één jaar. Zo kunt u mooi profiteren van eventuele renteverlagingen. - De rente die gedurende deze zogeheten Startperiode moet worden b_e taald, is extra laag . Alleen al hierdoor geniet u een voordeel van honderden guldens. De Rabobank Starthypotheek kan aan iedere gewenste aflossingsvorm worden gekoppeld . Rente nog steeds laag . Historisch gezien is de huidige rentestand nog steeds laag . Het is dus nog steeds interessant om juist nu een huis te kopen. De Rabobank Hypotheek met Startrente voorkomt dat u (overhaast) een rentevorm kiest waardoor u onnodig duur uit bent . En dat is een prettig idee voor huizenko-:, pers die bang zijn om rentevoordeel mis te lopen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rabobank bij u in de buurt.

KOPY INLEVEREN VOOR: 26 NOVEMBER ROSMOLEN52 19


nkgg nationale kollekte voor mensen met een verstandelijke handicap

Giro 11 22 22 ·2 Bank 70.70.70.333 t.n.v. Stichting NKGG, Utrecht

Na dit jaar een nieuwe start te hebben gamaakt met de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandikapten, willen wij graag alle mensen van harte bedanken voor uw bijdrage en mede alle collectanten die hun tijd en medewerking hieraan hebben willen geven . Door hun inzet hebben wiJ ons mogen verheugen over de opbrengst in Geffen van f 2 . 219 , 10 en in geheel Maasdonk van f 2. 705,35. Iedereen van harte bedankt. B. van Sonsbeek Molenberg 6 Tel. 04102- 24850

Gantando BERLICUM heropgerlcht 1 september1981 LAETI CANTANDO LAAT U ZINGEN EN .. . LEKKER SMULLEN .... ! Het Berlicums gemengd koor Laeti Cantando ( "Laat ons zingen uit vreugde") vraagt nieuwe leden . Of u jong of oud bent, dat maakt niet uit: u wilt graag zingen in een goed en gezellig koor? Dan kunt u zich aanmelden en na één jaar lidmaatschap krijgt u ook nog een lekkere taart van de bekende Berlicumse bakker Henk Jansen! Door middel van een gele informatiefolder (gratis te halen in het gemeentehuis, de bibliotheek, ontmoetingscentrum Den Durpsherd en buurthuis De Moerkoal in Berlicum) wordt u gewezen op 'hoe nuttig en plezierig het is om zich geregeld eens lekker te ontspannen' . En zingen voor uw plezier kan bij Laeti Cantando! 20

Dit koor telt nu bijna 40 mannen en vrouwen uit Berlicum en Middelrode èn uit andere dorpen in de regio. In de loop van de jaren heeft het koor (opgericht op 1 september 1981) een 'bekende' klank gekregen. Er wordt een licht-klassiek repertoire gezongen. Concerten worden meermalen per jaar gegeven. Op 26 december (tweede Kerstdag) zingt het koor in de kerk van Middelrode. De artistieke leiding is in handen van de zeer bekwame dirigent Jos Wielakker . Hij bespeelt ook geregelft het orgel . Laeti Cantando kan alten, sopranen, bassen en tenoren ' goed gebruiken '. Het is mogelijk om geheel vrijblijvend te luisteren en te kijken tijdens een repetitie op dinsdagavond van 8 tot 10 uur in de cafézaal De Guld, Braakven 79 te Berlicum. Voor meer informatie kunt u bellen met een van de bestuursleden: José Lunenburg-Jansen, voorzitster Tel. 04103- 2831 , José van Hedel- de Groot, secretaresse Tel . 04103-2672, en Henk Habraken , penningmeester , Tel. 04103-1431. Nadere informatie kunt u vragen aan de voorzitster. Aan belangstellenden kan de informatie-folder op verzoek worden toegezonden. Berlicum, 2 november J.994.

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" ZONDAG 27 NOVEMBER A.S. IS IEDEREEN VAN HARTE WELKOM OP ONZE JAARLIJKSE VERKOOPTENTOONSTELLING VAN 10.30 UUR IN

TOT

13.00 UUR

"HET OUDE KLOOSTER". TOT ZIENS .

TE KOOP Zelfgemaakte Kerstgroepen 25 stuks per groep. Beelden groot en klein in gemengde kleuren, ook kleuren in eikehout en in wit. Voor een hobby prijs. Tel. 04102 - 21824 in Vinkel


PONVVRIENDJES VINKEL De ruiters en de ammazone 1 s van ponyclus "De Ponyvriendjes" uit Vinkel hebben het druk gehad in het weekeind van 23 oktober en 30 oktober. In Den Dungen werd er dressuur gereden, en in Rosmalen werd er gesprongen-. De uitslagen van dressuur in Den Dungen zijn: Klasse B. cat. A/B 4e prijs Gertjan van de Doelen met Sunqest 115 punt~n. Klasse L2. cat. A/B 2e prijs Nicky van Veghel met Olivia 112 punten. Klasse B. cat. C. 2e prijs Ni cky van Veghel met Gwendolyn 123 punten. 7e prijs Marjan van Kessel met Oscar 116 punten. Klasse C. Ll. le prijs José van de Doelen met Mariska 119 punten. 3e prijs Gerbert van de Ven met Lady 116 punten. Klasse B. cat. D/E. le pri js Linda van de Broek met Jip 128 punten. 9e prijs Ron Loef fen met Abner 117 punten Klasse Ll cat D/E. 4e prijs Jelte Strik met I varno 124 punten 4e prijs Margy van de El zen me t Flame 124 punten. Klasse L2 cat. D/E . 2e prijs Marieke Smits met Kassandra 122 punten . 9e prijs Cheryl Kletjngeld met Brinta 101 punte n . Klasse Ml . Cat . D/E. Se prijs Irene van de Ven met Flacon 117 punten. 9e pri js Jelte Strik met Tornado 103 punten Miranda van Berkel met She- ra 91 punten. KLasse M2. cat. D/E Se prijs Jinke Strik met Rocky Mountai.1 104 punten. De uitslage·n v_an het springen in Rosmalen zijn.

le priJs in de klasse B cat. A/B Nicky van Veghel met Olivia 9 s t rafpunten . Irene van de Ven met Falcon nam in de eerste manch een balk mee. Allemaal van Harte Proficiat met julli e behaalde resultaten, en veel succes in het weekeind van 5 en 5 November tijdens het indoor dressuur in Rosmalen . STEPHA Tijdens de indoor dressuur wedstrijd te Rosmalen, in het weekei nd van 5 en 6 Nov. hebben de ruiters en ammazone's van onze ponyclub goed gepresteerd. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel: Klasse B cat. A/B. Se prijs Gertjan van de Doelen met Sunquest 118 punten Klasse B cat C. 2e prijs Marjan van Kessel met Oscar 120 punten 8e pri js Nicky van Veghel met Gwendolyn 115 punten Klasse Ll cat. D/E 9e prijs Margy van de Elzen met Flame 118 punten Jelte Strik met Ivarno 114 punten Klasse B cat . D/E . 8e prijs Linda van de Broek met Jip 120 p. Ron Loeffen met Abner 113 punten Klasse 11 cat. C. 2e prijs Gerbert van de Ven met Lady 115 punten Se prijs José van de Doelen met Mariska llO punten . Klasse 12 cat . A/B. 2e prijs Nicky van Veghel met Oli via 114 punten. Klasse 12 cat. D/E . 3e prijs Marieke Smits met Kassandra 123 punten Cheryl Kletjngeld met Brinta 107 punten. KLasse Ml cat. D/E 4e prijs Irene van de Ven met Fal con 124 punten 8e prijs Jelte Strik met Tornado 112 punter. 9e prijs Miranda van Berkel met She-ra 111 punten Klasse M2 cat D/E. 6e prijs Jinke Strik met Rocky Mountain 111 punten 21


STICHTING EDUCATIE MAASLAND

Wat kost het? f 25,- per jaar. Kinderopvang Bij voldoende belangstelling is er kinderopvang.

Aanmelden? Stichting Vrouw en Werk, Verwerstraat 7a/b, 's- Hertogenbosch. Telefoon 073 - 148700.

AAN DE SLAG VOORBEREIDING OP WERK EN SCHOLING Een kortlopende cursus die * onderzoekt in hoeverre deelnemers voldoen de basiskennis bezitten om een vervolgcursus te gaan volgen of een beroep uit te oefenen. * de leervaardigheden en leermogelijkheden vaststelt. * kennis en vaardigheden bijspijkert. * cursisten adviseert over de leerroute.

VOOR WIE? Voor Nederlandstalige volwassenen die te kennen geven dat ze in de toekomst een arbeidsplaats willen verwerven of een beroep uitoefenen, zoals herintreders, vrouwen in de bijstand en mensen die voor een deel in de WAO zijn. Voor volwassenen die kunnen lezen en schrij ven, die zich willen bij-, her- of omscholen, omdat ze bijvoorbeeld * in het verleden een opleiding hebben gevolgd of werk hebben gehad, waarmee ze nu niet aan de slag komen. * zich onzeker voelen over het niveau van de opleiding die ze nu hebben . * niet weten of ze een vervolgopleiding aan kunnen. * extra hulp nodig hebben om stappen te durven ondernemen. WAT BIEDT DE STEM?

Een programma waarin kennis en vaardigheden worden getoetst en voor een deel bijgespijkerd. Daarnaast kunnen deelnemers zich daad werkelijk oriënteren buiten de STEM. Vast moet komen staan welke leerroute tot de mogelijkheden van de individuele cursist behoort.

PRAKTISCHE INFORMATIE Waar? In Oss . Wanneer? Twee dagdelen per week De cursus duurt 8 weken. Aanmelding en Inschrijving Na (telefonische) aanmelding volgt een afspraak voor het aanmeldingsgesprek.

2~

Vakanties In de zomer- , kerst- en meivakantie zijn er geen cursussen. Oriëntatie op werken en leren Veel vrouwen onderbreken hun beroepsleven voor korte of langere tijd. Zij krijgen kinderen of raken zonder werk. Als ze zich weer op de arbeidsmarkt melden moeten ze constateren dat de eiser. om een beroep uit te kunnen oefenen zijn veranderd. Om met kans op succes een baan te zoeken moeten vrouwen zich oriënteren op hun mogelijkheden. Onze kursus 'Oriëntatie op werken en leren' helpt daarbij. De kursus gaat in op veel gehoorde vragen als: - wat kan ik? - wat is er voor werk? wat zijn mijp opleiding en ervaring waard - wel beroep- en in het verlengde daarvan: welke opleiding past bij mij? - hoe betaal ik die opleiding? - hoe rgel ik de zaken thuis? Kiezen en kijken Met de kursisten denken we na over wat ze willen doen. Wat is belangrijk, maar ook wat zijn hun ste rke en zwakke kanten. Vervolgens gaan de kursisten zelf i nformatie inwinnen. Dat kan op allerlei manieren. Door met enkele kursisten op bezoek te gaan bij een school, een instelling of een bedrijf. Of door een afspraak te maken met iemand die een bepaald beroep uitoefent of opleiding gevolgd heeft. Door de telefoon te pakken en folders aan te vragen. Met behulp van deze informatie kunnen er plannen uitgestippeld worden. Geleidelijk krijgen de kursisten een beel d van wat ze willen en hoe dat te bereiken is. Er is veel aandacht voor de twijfels en teleurstellingen die ongetwijfeld opdoemen. De kracht van onze kursus is dat de deelneemsters gesti muleer d worden om door te gaan . Een eenmaal vastgesteld doel niet zo makkelijk weer los te laten . Tenslotte besteden we aandacht aan presentatie bij sollicitatie, in brieven zowel als in gesprekken. En hoe dan verder?

Onze kursus blijkt voor veel vrouwen een opstap naar een baan of verdere studies.


De kursus maakt hen bewust van hun eigen mogelijkheden. Een deel van de deelneemsters vindt kort na de kursus een baan terwijl een ander deel begint met een opleiding of een bijscholingskursus. In het algemeen zien vrouwen deze kursus als een steun in de rug, Hun zelfvertrouwen is toegenomen . Ze kennen nu de weg naar goede informati e en kunnen met goed voorbereide vragen op pad . Kortom, de vrouwen die de kursus hebben gevolgd zijn beter dan voorheen uitgerust om zelfstandig en doeltr effend aan hun toekomst te werken. Praktische informatie. De kursus omvat 12 bijeenkomsten van 2½ uur De kursus wordt in diverse plaatsen in ons werkgebied gegeven, onder meer in Den Bosch Boxmeer, Cuijk, Oss, Uden en Veghel. Voor we aan de kursus beginnen houden we een gesprek met elk der deelneemsters. Vanuit ons kantoor in Den Bosch werken we in heel Noordoost-Brabant. Schrijf of bel voor meer informatie naar ons kantoor in Den Bosch. Daar zijn wij op werkdagen van 9.00 uur tot 14.00 uur. Regio Noordoost-Brabant Verwestraat 7 a/b 5211 HS 's-Hertogenbosch 073 - 148700 WEER AAN HET WERK ?

WEER LEREN?

Kies een Cursus : Stichting Educatie Maasland (STEM) en Stichting Vrouw en Werk helpen u om een goede keuze te maken!

Voor wie? Deze cursus van Vrouw en Werk is gericht op zowel hoger als lager opgeleide vrouwen. Wat? In de cursus komen zij tot een individuele keuze met betrekking tot werk en/of scholing . Ze zoeken bijvoorbeeld naar antwoorden op de vragen: Wat vind ik belangrijk en wat zijn mijn kwaliteiten en vaardigheden? Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt en hoe combineer ik zorgtaken met een baan. De cursus van 14 bijeenkomsten helpt vrouwen na te denken over wat ze willen en dan te kiezen, zodat ze een betere plaats op de arbeidsmar.kt kunnen bereiken. CURSUS ASPECTEN VAN HET NEDERLANDS Nuland "Kunstkring De Meent" organiseert gedurende de periode van jan t/m mei 1995 een cursus over dit onderwerp. In_deze cursus van 15 lessen maakt u kennis met een groot aantal belangrijke aspecten van het Nederlands (b.v . spelling- en grammaticale problemen, woordbetekenissen, vreemde invloeden in het Nederlands, geschiedenis van het Nederlands dialect, spreekwoorden, analyse van verhaal en poëzie). Als u voor deze cursus belangstelling hebt en nadere informatie wenst, kunt u zich wenden tot drs. Piet van der Sluijs (docent), Rijksweg 11, 5391 LH Nuland. tel. 04102 - 21007. De cursus wordt éénmaal per week 's middags gegeven, van 14.00 - 15 . 30 uur, op maandagof dinsdag of donderdagmiddag. Lokatie: Gemeenschapshuis De Meent te Nuland. Het cursusgeld (inclusief stencils) bedraagt f 150,- per persoon. Aanmelding: vóór 1 jan 1995.

CURSUS AAN DE SLAG

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS

Voor wie? Deze cursus van de STEM is bedoeld voor mannen én vrouwen met weinig scholing die hun kennis willen ophalen , zodat ze gemakkelijker in een baan rollen of een opleiding kunnen volgen, Wat? De nadruk ligt op basisvaardigheden: wat moet ik nog leren, wat kan ik leren en wat wil ik leren als ik weer wil gaan werken of leren. De cursus Aan de Slag van de STEM duurt 8 weken en is bedoeld om te onderzoeken of cursisten voldoende basisvaardigheden bezit ten om een opleiding te volgen of een beroep uit te oefenen, Vooral volwassenen die nu een uitkering genieten en in de toekomst werk moeten zoeken hebben hier belang bij. Aanmelden? Stichting Educatie Maasland, Lijsterlaan 4 Oss. Telefoon 04120 - 24824 .

heden in beeld zijn gebracht (Deze presentatie vindt plaats via dia's). De cursus wordt éénmaal per week gegeven, op woensdagmiddag, van 14.00 - 15 . 30 uur . in Gemeenschapshuis De Meent, Pr. Bernhardplein te Nuland. Het cursusgeld bedraagt (inclusief stencils) f 150,- per persoon. Aanmelding vóór 1 jan. 1995. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot drs. Piet van der Sluijs (cursusverzorger), Rijksweg 11, 5391 LH Nuland, tel. nr. 04102 - 21007

Nuland "Kunstkring De Meent" organiseert gedurende de periode van jan. t/m mei 1995 een cursus over het onderwerp. "Griekse mythen in woord en beeld" . In deze cursus van 15 lessen maakt u kennis met een groot aantal prachtige Grieks-mythologische verhalen en met de wijze waarop deze verhalen -in de beeldende kunsten van ca . 500v Chr . tot

OR:®ITATIE OP WERKEN EN LEREN 23


Oprichting Leeskring Maasdonk Nuland. "Kunstkring De Meent" (te Nuland) is voornemens een Leeskring Maasdonk op te richten waarin belangstellenden voor lezen en literatuur met elkaar van gedachten kunnen wisselen over literaire werken (proza en poëzie). De verzorging van de leeskring heeft het karakter van een gestructureerde cursus.Bijeenkomsten: éénmaal per 3 of 4 weken Dagen en data nog in onderling overleg vast te stellen. Locatie: Gemeenschapshuis te Nuland. Aanmelding: vóór 1 jan. 1995. Voor nadere informatie kunt u zich wenden (schriftelijk of telefonisch) tot drs. Piet van der Sluijs (leeskringbegeleider). Rijksweg 11, 5391 LH Nuland. Tel.nr. 04102 - 21007. Hij zal u dan de benodigde gegevens toesturen.

KENNISGEVING/DANKBETUIGING Wij, de familie Pietje en Brunette Ouessant zijn nieuwe inwoners van Geffen. Ons adres is de dierenweide 't Elshofke ' gelegen aan de Elzendreef. Alvorens we iets over onszelf vertellen willen we BART EN ANITA DE KINDEREN bedanken, voor het regelen van ons nieuwe verblijf. Uit onze stamboom blijkt dat onze voorouders afkomstig zijn van het eilandje Ouessant. Dit ligt voor de kust van Bretagne. Wij zijn een zeldzaam ras en behoren tot de kleinste Europese schapen. Waarschijnlijk zijn we het kleinste schapenras ter wereld. Onze wol is grof en betrekkelijk zwaar. De kleur kan zwart, bruin of zelfs wit zijn. Onze ooien (vrouwelijk schaap) wegen ongeveer 16 kg . De rammen wegen iets meer . Onze schoft (schouder) hoogte is 45 tot maximaal 50 cm. Mijn wolopbrengst is 10% van mijn gewicht en daarmee hebben onze schapen de hoogste wolopbrengst per kg levend gewicht van alle Europese rassen. We zijn een sober ras en kunnen omdat we een hele dichte vacht hebben goed tegen kou en slecht weer. Onze ooien krijgen maar een lam per geboorte. Een tweeling is een hoge uitzondering. Tot ziens • •. . Pietje en Brunette Met speciale dank aan: Bart en Anita de Kinderen die Pietje en Brunette schonken aan de Dierenweide 't Elshofke. De Beheerders. 24

DE VIER JAARGETIJDEN Deze week zat ik zo maar wat te denken aan de wisselende seizoenen die steeds terug blijven komen. Voor mij is elk seizoen een belevenis: het wonder der natuur dat zich steeds herhaald, jaar na jaar, eeuw na eeuw Elk seizoen heeft zo zijn eigen charmes en het is voor mij ook moeilijk een voorkeur uit te spreken welk het mooiste of aantrekkelijkste seizoen is . De winter met zijn sneeuw en ijs is prachtig, vooral als men de jeugd bezig ziet op de schaats of met sneeuwballen gooien. Als de lente zich aandient denk ik vaak terug aan mijn .jeugd, als ik door de polder liep om kievietseieren en eendeneieren te zoeken. Als er om de tien minuten een leeuwerik opsteeg met zijn prachtig getierelier; of de grutto of de kieviet met hun mooi gezang. Het is haast allemaal verleden tijd. Als men ouder wordt denkt men toch nog vaak aan die goede oude tijd die niet meer terugkeert. Dan zag men de boeren om "de bisjes" naar "Het Maorens Veld" te brengen of naar "Het Zeuven Virrel". Dan komt de zomer waar we allemaal zo naar verlangen maar deze zomer was toch wel iets te veel van het goede. Veel mensen hadden veel last van de warmte. Maar aan alles komt een einde, ook aan een lange hete zomer. Dan de herfst als de bladeren vallen. Voor veel mensen een trieste bedoening want dan staat de lange winter weer voor de deur. Maar ik voor mij vind de herfst het mooiste seizoen van alle vier . Vooral de schitterende kleuren die de herfst met zich meebrengt. En ook als de bladeren beginnen te vallen worden de mensen actief, vooral in de van Coothstraat. Men wedijvert wie de grootste hoop heeft en ook de langste . Maar ja, dat is gezonde concurrentie en komt alleen de saamhorigheid maar ten goede Twee maanden zijn ze zeer actief van 's morgens tot 's avonds en als er nogeens een milieuprijs te vergeven is dan is de van Coothstraat grote kandidaat, maar daar heeft Toon nog niet aan gedacht. Zó zie je maar weer: de herfst houdt alle mensen jong in elke wijk in Maasdonk, maar vooral in de van Coothstraat!

PAROCHIEFIST We han een tedje geleje nog een schon parochiefist gehad me van alles d'r op en d'r aon. We keken allemaol naor unne film en nodderhand dinne we gelijk mee aon unne kwis. Wie 't beste naar de film gekeke ha die won en kreeg unne schone bos bloemen. "Ja 't was er goed" zon ze in 't Geffens lieke zingen. " ·t Leek wel op de wonderbaarlijke broodvermeningvuldiging, want onze pastoor was in staat urn me 6 parochietegels bekant hil Geffen te eren. Behalve


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabtiek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel) , 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 Rabobank t:I VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


ene mins. Die hattie blij gemakt meun dooie mus en die ha diee mens nie nodig want die hattie pas geleeje nog zat ut den Geffense toren gehaold. En witte wa diee mens zou zi? Ik weet zeker da den Vinkelse pastoor zoiets echt nu duu. Mar den Geffense zal wel weten hoe dattie da doen moet; anders zo da ventje ·nog hogerop gaon klimmen essie kon •• Peer

~centrale voor pleeggezinnen

noord-brabant Donderdag 10 november start de nieuwe wervingscampagne voor pleegouders 'Geef geen geld, geef een thuis'. Deze campagne moet de tweeduizend kinderen die in ons land staan te wachten op een plekje in een gezin aan pleegouders helpen. Voor hen zou 1994 dan letterlijk het Jaar van het Gezin worden. Via televisiespotjes, advertenties, posters en folders worden mensen nou eens niet opgeroepen om geld te geven maar om hun huis open te stellen. Voor de provincie Brabant geldt dat er op dit moment zo'n 200 nieuwe pleeggezinnen nodig zijn. Nederland staat bekend om zijn actiebereidheid als mensen ergens in nood verkeren. Veel mensen voelen zich geraakt bij ellende in de wereld en willen graag helpen. Vaak kan dat door geld te geven wat gelukkig ook grootschalig gebeurt. Maar dicht bij huis hebben mensen ook hulp nodig, hulp voor bijvoorbeeld kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Ieder jaar zijn zo'n twintigduizend kinderen uithuisgeplaatst . Daarvan kunnen ongeveer tienduizend in een pleeggezin waar ze in een gewoon huis wonen, in een gewone straat. Bij mensen met wie ze een persoonlijke band aan kunnen gaan, die hun aandacht geven, zich zorgen om hun maken. Mensen die ze een thuis geven. Ondanks de tienduizend mensen die zich de afgelopen 25 jaar hebben ingezet als pleegouder is er nog altijd een tekort. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlandse bevolking positief tegenover pleegzorg staat, maar zich niet aanmeldt door gebrek aan informatie of verkeerde voorstelling van zaken. Zo verwarren veel mensen pleegzorg nog met adoptie en weten niet dat er pleegzorg bestaat voor korte perioden. Andere mensen denken weer dat je een 'volledig gezin' moet zijn om pleegouder 26

te worden. Iedereen van 21 jaar en ouder kan in principe pleegouder worden. Dit geldt dus voor alleenstaanden als getrouwde stellen met of zonder kinderen. Omdat er nog altijd zoveel misverstanden zijn rondom pleegzorg wordt er tijdens de actie een 06-informatienummer ingesteld. Op dit gratis nummer kunnen mensen een brochure aanvragen en hun persoonlijke vragen kwijt . Natuurlijk kunnen geinteresseerden uit Brabant ook rechtstreeks contact opnemen met de Centrale voor Pleeggezinnen in Den Bosch, tel. 073133647. Juist in het VN Jaar voor het gezin zou het mooi zijn als al die kinderen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen, de meerwaarde van een gezin kunnen gaan ervaren. Nu blijven noodgedwongen te veel kinderen in tequizen zitten of langer thuis wonen dan eigenlijk verantwoord is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mario van Koll José van Gastel voorlichters Centrale voor Pleeggezinnen Noord-Brabant Stationsweg 14 5211 TW 's- Hertogenbosch tel. 073-133647.

Help een kind, word pleegouder. . ~ ,...,... Voor meer informatie belt u gratis: 06-022 34 32

~ =:-• -.........


............................

ir;·:iïir..······:··

VAN TUIJL

Café •t Haasje

~

~ assurantieadviseurs

.....

* VERZEKERINGEN zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G.

* HUUR EN VERHUUR telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

r·o·,,:;,............

~

Gerda Pouls-Benders

VAN TUIJL ~ makelaardij bv~

'.

Pedicure

\~ BEHANDELING OP AFSPRMK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen z- 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

/JiJ SPIERINGS Dorpstraat 9a

5386 AK Geffen

Fax 04102-21958

Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

, 0

Hotel "De Gouden Leeuw 11

A

y~

Dorpstraat 5 ·

Geff::~I::::oon 04102 . 21257

bruiloften - partijen - vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN • ROMME

:

,

tel.: 04102 - 21.046 fax: 04102 - 25133

&

,

~

~

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmochlnes Klein gereedschop

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

tI

registeraccountants

Heesterseweg l l 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795 Yoo( al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties.

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzo1gi11g van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice ¡ kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zink.werken

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 25 KPJ, oud papier ophaalroute 2 25 Dr. v. Heyningen afwezig 26/27 Weekenddienst huisartsenpraktijk Nuland 29 KVO, Surpriseavond

DECEMBER 01

KVB, sinterklaasavond met quiz, 20. 00 uur De Gouden Leeuw 03/04 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen 08 KVO, kerstmarkt 09 Dr. Smit afwezig 10/11 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen 11 Open huis voor alleenstaanden, alleen gaanden, Oude Klooster (boven) 11.00 uur. 12 KVB, Kerststukjes maken, 20.00 uur de Gouden Leeuw. 14 NCB/KVO, Kerstviering 28

15

KVB, Kerstviering, 20.00 uur de Gouden Leeuw 15 KPJ, oud papier ophaalroute 1 16 Dr. v. Heyningen afwezig 17 /18 Weekenddienst huisartsenpraktijk Nuland 19 KVO, Kerststukjes maken 20 KVO, Kerststukjes maken 23 Dr. Visschers afwezig 24 t/m 02 jan Vakantie Dr. v . Heyningen 24/25 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen EERSTE KERSTDAG 26 Dienst huisartsenpraktijk Nuland TWEEDE KERSTDAG 30 KPJ, oud papier ophaalroute 2 31/ 01 jan Weekenddienst huisartsenpraktijk Nuland