Torenklanken 1994 - nr 18

Page 1

32e jaargang

I

nummer 18 1 oktober 1994

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

n n Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

------------------~~-~ NIET VERGETEN Z.ONDAG 30 OKTOBER A.S.

VAN 11 .00 UUR TOT 13.00 UUR. HANDWERKVERKOOP VAN: "B. V.D. DE HEEGT" GRAAG TOT ZIENS

BEZOEK SINTERKLAAS AAN GEFFEN

Jantje

Beste jongens en meisjes, Wij hebben al een brief van Sinterklaas uit Spanje ont vangen, waarin hij ons schrijft dat hij dit jaar graag op

eton

6 t/m 12 november

ZATERDAG 19 NOVEMBER een bezoek aan Geffen wil brengen. Om 15. 00 uur is de ontvangst van Sinterklaas en zijn pi eten op. het KERKPLEIN, daarna volgt een rijtoer door he t dorp. Van 16 . 00 uur tot 18.00 uur is er een receptie in ZAAL GOVERS. In de volgende Torenklanken lees je meer . Dus houd zaterdagmiddag 19 november alvast vrij, want Sinterklaas hoopt alle Geffense kinderen te ontmoeten. E. S.G.

Zoals voorgaande jaren, is er ook dit jaar een aktie JANTJE BETON . Deze kollekte wordt gehouden door de Stichting "De Klimop" . Wi j hopen dat u ook dit jaar onze kollekte goed zult steunen, waardoor de Klimop haar speelweide annex dierenverblijf kan onderhouden . Kontakt persoon Jantje Beton .

J. v. Gogh Vlij mdstraat 9


Official Service Dealer

TEGELHANDEL

DE KONING VEEVOEDERS

EN TEGELWERKEN

SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS Een ruime keuze in wand· en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk Ie leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO: * Verkoop * Onderhoud *A.P.K. * Wasserette • Schade reparatie

BRANDSTOF: * Diesel * Euro loodvrij * Super * LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2, ' 5386 LO Geffen Tel.: 04102 • 25016 Fax: 04102 • 25765

~

Bouvvbedrijf "BRODUS" •

• NIEUWBOUW • ONDERHOUD

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax04102-25963

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heestersevveg 29

5386 KT Geffen

•t•l~1 SPAARBANK

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANlVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zaal voor feest;es/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15,- tot f 45,-

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

JO VAN DE BERGH

* aan-/verkoop * taxaties

* hypotheken * verzekeringen

Broekstraat 13 Tel. 23633

* sparen

Irma

* beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 15.00 imr Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00 • 19. 00 uur en op afspraak.

ol l ■

D

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN Heese MAKELAARou ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS • GEREEDSCHAP • VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


ROND DE DORPSPOMP "Effe noar Geffe" was nog even in de aandacht. De vraag kwam naar voren: "Hoe zit het eigenlijk met de middenstand- de ondernemers zelf? Kunnen zij het nog opbrengen om elk jaar weer te zorgen voor een aangepaste aankleding en een oudtijdse presentatie? We denken dat de actieve deelnemers het voortouw moeten blijven nemen en een duidelijke voorbeeldfunctie hebben. Hierin kan nog veel verbeterd worden. Een actractieve expositie trekt meer kij kers en mogelijk ook meer kopers. Maar voor~ al horen we veel positiefs over "Effe naor Geffe" een Boerenmarkt met toekomst . We willen het niet meer missen. En er is altijd wel een dwarsligger, die het dwarsliggen fijn vindt, maar die leggen we netjes en vriendelijk aan de kant. Het Fancy fair ten bate van een weeshuis in Sri Lanka was groots en zeer geslaagd met een opbrengst van + f 4. 500 .- . De inzet van een grote groep ouders was fenominaal en van de kinderen die thuis speelgoed maakten, de medewerking van de scholen, de gastvrij heid van de Aloy.si usschool, en van de Raddraaiers, waaronder de directeur van de Mariaschool Hans van Dijk, en de muziek van de leerlingen van de Muziekschool onder lei• ding van Trees Lamers . Ook was het gebaar van 4 asielzoekers heel functioneel en sfeerbepalend : 4 Sri-Lankezen hadden gezorgd voor lekkere hapjes uit hun land, die ze gratis uitdeelden aan de bezoekers en je kon ook op de foto gekleed als Sri-lankees. De Middenstand, de winkeliers, de ondernemers hebben zich hier op z'n best gemanifesteerd door een zee van prijzen beschikbaar te stellen voor het rad van avontuur. Daar mag heel Geffen dankbaar voor zijn voor zo'n MIDDENSTAND. Hoera!!! Er was veel zorg besteed aan de inrichting, de presentatie, en de berichtgeving in de pers en radio Vladeracken en Radio Maasland Onze complimenten, Vandaag was als genodigde aan de stamtafel aanwezig namens radio "Vladeracken" Conner Chester. Ook bij radio "Vladeracken" is het een probleem, dat je geen directe reacties krijgt. Die moet je lospeuteren . "Vladeracken" lost dat op door achteraf mensen te kiezen, die dan persoonlijk benaderd worden. Er wordt echt wel geluisterd.; en dat wil je dan ook niet meer missen. Zoals ook de "Dorpspomp", die wordt gelezen er is echt belangstelling, maar helaas niet voel- of meet§ aar. Via radio "Vladeracken"

proeft u misschien straks iets van de sfeer rond de Stamtafel. Het is jammer, dat in Geffen geen feestelijkheden plaats vinden rond 50 jaar bevrijding. De leerlingen van groepen 7 en 8 van de Basisscholen in Maasdonk maakten in de Meent kennis met een oudstrijder- bevrijder, dat was zeer indrukwekkend. Maar wij vroegen.. ons ..af?, Zouden de mensen van toen ' die geevacueerd zijn geweest en hun gastouders zover als ze nog in leven zijn niet graag bij elkaar gekomen zijn. Er zijn nog mensen van de Orde- Dienst van toen in leven misschien zijn er nog contacten van Geffenaren met onze "Bevrijders" . Hoe waren die feesten 50 jaar geleden. De Pastoor kon zijn "zieltjes" niet meer bij elkaar houden Er werd overal gedanst en gezongen. In schuurtjes in de stal . Mensen kwamen spontaan bij elkaar bij het gemeentehuis; elke dag waren het er meer. Je had elkaar zo nodig. Je danste elke avond en elke keer werd de kring groter. Er werd "kunstbier" gedronken , Het was feest, zoals we nooit meer zullen beleven. Met man en macht werd de kerk voorlopig gedicht met stro, de ramen dichtgetimmerd en met stukken glas dichtgelapt . Het bevrijdingsraam boven de ingang van de kerk, herinnert blijvend aan die tijd . Wie dat heeft meegemaakt moet erover vertellen en het opschrijven en doorgeven aan "Vladerack", dan komt er misschien nog een "extra "AUW NEIJTS" over de bev,rijdings feesten. 11-11 komt er weer aan. Bij de echte Carnavalisten, gaat het dan kriebelen. "Onthulling van de Prins". Wie zal dat zijn? Om 11.11 uur in de avond zullen we het weten, dan trekt de Boerenkapel met de Splinternieuwe Prins door het dorp op de zegekar en wordt hij door een juichende menigte ontvangen op het Dorpsplein. De Prins leest de eerste proclamatie voor wat met oorverdovend gejuich wordt ontvangen. Dan trekken we langs onze herbergen. Tot diep in de nacht klinkt het alom "LEVE DE NIEUWE PRINS Het Rottenrijk slaapt dan helaas nog een beetje. Jammer . Jammer!! Op 12 november gaat wel de nieuwe Prins van Geffen onthuld worden tegelijk met de Prins van Nuland, het Waterrijk in "De Meent te Nuland". Het gemeentebestuur van Maasdonk zal er getuigen van zijn en natuurlijk veel echte "Rottenrijkers" En dan • • • op zaterdag 19 november komt de Sint vanaf het Kerkplein naat het Dorpsplein. Dat is vroeg van het jaar . De organisatie werkt hard aan de ontvangst van Sint en Pieten. Het wordt een echt feest tussen al het winkelend publiek en het volk op straat . Van 3 uur namiddag tot 6 uur namiddag. De Sint heeft gevraagd of de Middenstanders/ondernemers ook goed meewerken aan de "versiering" van dit feest en van 3


JEUG0MO0E&SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 ll'frEN 0/l M4-0' z,rTEN Of ,\(4,4T

Beddenspeciaalzaalc ~! smffeerderii ~~int "1

Fi~orro . ·-- .

110n

Verantwoord zitten?

L '

Runrotstraat 25 Geffen 04102 - 2 28 52

,-

'

, ·

,

De koffie staat klaar!

Spo,-tief en exclusief Me,-ken van o.a. 'Pepe. Lemon and Soda, Bi Ya Doo, JF.K., Gö/, Schniz/e,-, 1<.agazzi Kinde,-onde,-goed, sok.ken Tot ziens!

Maandag gesloten

C's maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-il. NistelrOOIJ Coothstraat 31 Geffen 'fi" 04102 - 22041 it.

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAR EN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogttii Jo u.ûnbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102- 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* * *

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaaiTekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines ,.Ja:]

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


ziJn verjaardag. Hij vindt de concurrentie met "De kerstman" heel vervelend. De Sint heeft gevraagd alle Kerstmannen en Kerstspullen uit de etalages en decoraties weg te laten tot 6 december. Je loopt zelfs kans, dat alle Kerstmannen, door zwarte Pieten worden ingepakt of inge"ZAKT". We moeten toch hechten aan tradities en die samen in stand houden. Want bij die feesten voelen we ons een gemeenschap, zijn we bij elkaar en leeft "Geffen". Vooral in deze tijd waar de mens afglijdt naar " indicidualisme" tengevolge van de welvaart, zeggen de geleerden, "We hen niemand mer noddig?". De nieuwe winkelsluiting? Zou dat in Geffen ook gaan spelen? "Laat de winkels vrij, zegt de een. Nee zegt de ander, die mensen werken toch al van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Sluiten om 6 uur, dan hebben die mensen ook eens rust. Ik ben nooit thuis voor zes uur, dus koop ik altijd waar ik werk. Je kunt een gulden maar een keer uitgeven, Het kost de Middenstand hopen geld! Het heeft iets gezelligs. Winkels open brengt meer leven. in het dorp. Goed overleg tussen de winkeliers is van levensbelang. En zo ging de discussie nog een tijdje door. met dank aan onze Gast . we voelden ons weer bevrijd van Stamtafel 13. volgende 30 oktover 11 uur Zaal Govers.

fi_

MISSIE ONTWIXKELJNG VIU.DE GEFFEN

FANCY FAIR VOOR WEESHUIS IN SRI LANKA. Kan een kind uit Geffen iets doen voor een kind in een derdewereldland? In je eentje is dat heel moeilijk, maar onze basisschool leerlingen konden er met zijn allen wel wat aan doen. De Fancy Fair georganiseerd door de M.O.V, groep Geffen, ouderraden van de basisscholen en enkele leerkrachten ten bate van een weeshuis in Sri Lanka is een geweldig succes geworden. In een bewustwordingsproject op de basisscholen is aan de kinderen verteld over het weeshuis in Sri Lanka waarna zij enthousiast aan de slag gingen. Er worden kalenders kookboekjes, kettingen, armbandjes en spelletjes gemaakt. Snijplankjes en bloempotten beschilderd en er werden mobiles en schilderijen gemaakt. De kinderen wisten hun ouders, oma en opa te overtuigen dat je

samen wel iets kunt doen voor de kinderen in Sri Lanka. Zondag 9 oktober werd er begonnen met een gezinsviering in de kerk waarvan de opbrengst van de collecte ook voor het project in Sri Lanka was. Daarna begon de Fancy Fair in de Aloysiusschool . Het was meteen een gezelligÊ drukte. Hele families kwamen om de kunstwerken van de kinderen te bewonderen en te kopen. Er was heerlijke Max Havelaar koffie en thee~ met lekkere door de ouders gebakken cake, limonade voor de kinderen en allerlei spelletjes.Er waren ook exotische Sri Lankese hapjes gemaakt ~n gepresenteerd door mensen uit Sri Lanka die nu in het asielzoekerscentrum in Rosmalen wonen. Het Rad van Avontuur van de vogelvereniging Zang en Kleur draaide de hele dag. De lootjes gingen vlot van de hand, evenals schitterende prijzen die gewonnen werden. Dit dankzij de gulle gaven van de Geffense winkeliers en ondernemers , hiervoor hartelijk dank nogmaals. De ouders van de ouderraden en leerkrachten wil ik bij deze ook bedanken voor hun enorme inzet en hulp bij het koffie zetten, aJwassen, verkoop van spullen, bakken van cakes en na afloop mee opruimen. Deze Fancy Fair was wederom eem succes, de voorlopige opbrerr.gst voor het weeshuis is f 4.300,- (De opbrengst van de buitenlandse munten is nog niet bekend, dit wordt in de volgende Torenklanken vermeld). De basisschool kinderen wil ik nogmaals bedanken die door hun inzet en enthousiasme hebben laten zien dat je samen wel degelijk iets kunt doen voor de derde wereld. Ik vond het hartverwarmend dat we zoveel spontane hulp hadden, waardoor deze aktie zo'n succes is geworden. Jo8ie van Doorn M. •V. Geffen

DANKBETUIGING Voor u medeleven en belangstelling bij het overlijden van onze Vader en Opa Jas Vos, zeggen wij u hartelijk dank. In het bijzonder, doktoren, personeel van Huize de Heegt voor de goede verzorging, alsmede vrijwilligsters en bewoner~, Kinderen Vos, Klein- en achterkleinkinderen.

KOPV INLEVEREN VOOR: 29 OKTOBER 1994 ROSMOLEN52 5


Een lening van de Rabobank maakt ook de extra's mogelijk. De Rabobank biedt vele leen-

Voor meer infonnatie bent u

mogelijkheden. Er is altijd wel een

natuurlijk welkom bij uw Rabobank.

lening die precies bij uw situatie past.

Daar ligt ook de brochure: "Lenen",

Bijvoorbeeld het Doorlopend Krediet, de flexi-

boordevol informatie over leenvormen en mogelijk-

bele vorm van geld

heden.

lenen. Of een Persoon-

Direct en anoniem uw

lijke Lening waarbij u het

maximum leenbedrag

leenbedrag in ĂŠĂŠn keer opneemt en het terug betaalt binnen

Bel de Rabofoon-Leenlijn:

een van te voren afgesproken

06-9275 (40 cent per minuut).

periode.

Rabobank f:I

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland- Vinkel

6


EFFE B UURTE ME . . ....... . MAARTEN GEURTS (37 JAAR) Het is vrijdagavond: Volleybalavond in sporthal De Geer. De jeugdcommissie van G'68 vergadert in de kantine.Mieke Velthuis biedt een bos bloemen aan, aan de man achter de bar. Ze wenst hem veel succes toe namens de club .•• •• . Die man achter de bar is Maarten Geurts afkomstig uit Berlicum. Hij heeft sinds' kort het beheer van de kantine op zich genomen. Met grote letters prijkt op een wit geschilderde bar: "SPORT- CAFÉ DE GEER". "Ik moet nog vee 1 mensen leren kennen, " zegt Maarten, "maar ik was heel blij met de bloemen en de planten die ik van diversE clubs mocht ontvangen, o.a. van de 'koffie-drinksters' de Gymclub van overdag! Dat is een goede opsteker! De band zal gauw gesmeed zijn!" Maarten had eigenlijk boer willen worden, zo vertelt hij. Maar door een brommerongeluk liep alles anders. Hij volgde een horeca-cursus en deed middenstand. Intussen was zijn beroep: directie-chauffeur ! Hij behaalde de benodigde papieren en in 1993 nam hij het beheer op zich van de kantine van Scholengemeenschap Brabant in Den Bosch. Dat werk is goed te combineren met het werk in de Geer . Het is geen zwaar werk, maar wel veel lopen. Als de sporthal goed bezet is, dan zal het sport-café zeker lopen . Hij verkoopt koffie, drank, diverse biersoorten zoals Palm, Duvel en West Malle, gedistilleerde dranken, zoetwaren en kleine snacks . In drukke tijden zal zijn vriendin hulp bieden, alsmede een goede kennis die het klappen van de zweep kent. De ruimte met 89 zitplaatsen heeft een fris, licht verflaagje gekregen en mooie litho's met sport~fbeeldingen prijken aan de muur. Een sfeervol muziekje klinkt .... "Ik heb de volledige medewerking van de Gemeente gehad", zegt Maarten "en het contact met de beheerders was al direct goed". Maarten houdt erg van sport . In het bijzonder zaalvoetbal, dat boeit hem het meest, omdat hij zelf coach van een team is geweest. Tot slot doet Maarten een oproep aan geïnteresseerden voor het schoonmaken van de kantine. Wie een paar uur in de week over heeft en zin in dit baantje, kan 's avonds naar de Geer bellen: 23388.

Ik heb kennis gemaakt met een aardige, rustige kantinebeheerder die bereid is zich in te zetten voor sportliefhebbers' die inspanning in de sporthal op een plezierige wijze willen combineren met ontspanning in het sport-café .. ..... . Succes toegewenst!

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen, in het bijzonder Diaken van Herwijnen, Gemeentebestuur, Directie, personeel en vrijwilligers van Huize de Heegt, alsmede W.I.K., fam., vrienden en bekende hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage aan het 100 jarige feest van onze Moeder en Oma op 10 sept. j .1. Bedankt. Fam. Hopstaken .

!138 BOUW-EN HOUTBOND FNV

Voor de Feest- en verlofdagen rondom de jaarwisseling kan een verzoek om betaling R.B.S. of PRIS worden gedaan. Het aantal op te nemen dagen is voor het bouwbedrijf 1, voor het stukadoorsbedrijf 5 en voor het schildersbedrijf 10. Opnamen moeten in onze afdeling gebeuren in de periode van 31 oktober tot en met 11 november op dinsdag, woensdag of vrijdag bij: A.M. v. Zantvoort Groenstraat 5 's-avonds tussen 6 en 7 uur. Uitbetaling zal plaatsvinden in de laatste week van november via bank of giro. Het bestuur afd. Geffen

J.J. Kok notaris

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851 7


Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

GEMEENTE

MAASDONK

/ GE1\1EENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag tiro vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13. 00 tot 16. 00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09. 00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F .H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18. 00 tot 19. 00 uur m het gemeentehuis in Nuland. 8

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09.30 - 11.30 uur, tel. 04102 - 24242

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

PROGRAMMA VOOR DE VIERING VAN DE BEVRIJDING VAN DE DORPEN GEFFEN, NULAND EN VINKEL De bevrijding van Geffen, Nuland en Vinkel wordt officieel gevierd op vrijdag 28 oktober aanstaande. Het programma is als volgt: 15.00 uur: Ontvangst van een aantal van de bevrijders van toen in het gemeentehuis te Nuland 15.30 uur: Rondrit door Maasdonk met een bezoek aan de oorlogsmonumenten 16.30 uur: Aankomst in gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein l O te Nuland. In De Meent is een tentoonstelling over de oorlog en bevrijding. Belangstellenden zijn welkom om naar De Meent te komen om de bevrijders van toen te ontmoeten. 17.30 uur: Informele maaltijd voor genodigden en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur.


De gemeenten Maasdonk en Lith zijn op zoek naar: EEN VOORZITTER EN (PLAATSVERVANGENDE) LEDEN VAN DE COMMISSIE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN Deze commissie zal belast worden met de behandeling van bezwaar- en beroepschriften tegen besluiten van zowel bestuursorganen van de gemeente Maasdonk ( ± 11 .000 inwoners) als bestuursorganen van de gemeente Lith ( + 6.500 inwoners). De behandeling door de commissie zal resulteren in een advies aan deze bestuursorganen over een te nemen beslissing op een ingediend bezwaar- of beroepschrift. Algemene informatie: De commissie zal bestaan uit 3 leden, namelijk een voorzitter en twee leden. Het is de bedoeling dat naast deze leden twee plaatsvervangende leden worden benoemd. De voorzitter en de leden van de commissie worden door de gemeenteraad benoemd. In de regel zal de commissie eenmaal per zes weken vergaderen. Afhankelijk van de inhoud van de agenda, zullen de plaatsvervangende leden op basis van hun deskundigheid worden uitgenodigd aan de vergadering van de commissie deel te nemen. De commissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door twee ambtelijk secretarissen afkomstig uit de beide gemeenten. Benoemingseisen: Om als voorzitter te kunnen worden aangesteld dient de kandidaat de studie Nederlands recht met goed gevolg te hebben afgerond, alsmede te beschikken over de voor deze functie relevante ervaring en kwaliteiten.

Zowel voor de voorzitter als de (plaatsvervangende) leden geldt bovendien dat zij: bezit hebben van bestuursrechtelijke deskundigheid op de (deel)werkgebieden van de commissie;

ruime belangstelling hebben voor de werkgebieden van de commissie; bereid zijn zich in te zetten zo vaak dat voor de behandeling van zaken nodig is· ' vermogen bezitten om zich snel het meer of minder complexe zaken eigen te maken en zich daarover zelfstandig een oordeel te kunnen vormen; een brede belangstelling hebben voor mens en maatschappij; een groot verantwoordelijkheidsgevoel bezitten en oog hebben voor de belangen van de burger. De commissie zal zo breed mogelijk worden samengesteld. Vergoeding: De voorzitter en de leden van de commissie genieten voor hun werkzaamheden een nader vast te stellen vergoeding. Reacties: Bent u geïnteresseerd in het voorzitterschap of hebt u belangstelling voor het (plaatsvervangend) lidmaatschap van de commissie dan zien wij uw brief met persoonlijke gegevens graag vóór 12 november 1994 tegemoet. U dient uw brief onder vermelding van "kabinet" op de enveloppe, te richten aan de colleges van burgemeester en wethouders van Lith en Maasdonk, per adres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen. Inlichtingen: Verdere informatie kunt u verkrijgen bij mr. J.W . Nijbroek van de gemeente Maasdonk (tel. 04102-22955) en mr. drs. C. Wildeboer Schut van de gemeente Lith (tel. 04128-1731).


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: zaterdag 19.00 uur zondag 09.30 uur NULAND: zaterdag 19.00 uur zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur zondag 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER WO 26 okt. ,:, 19.00 uur: Avondmis ZA 29 okt. * 10.00 uur: H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 uur: H.Mis mmv Jongerenkoor H-G- (tevens kinderkerk) zo 30 okt. 09.30 uur: H.Mis mmv Gemengd koor DI 1 nov. 19.00 uur: H.Mis i.v.m. Allerheiligen in de kerk van Vinkel mmv het Gemengd koor VI. wo 2 nov. 19.30 uur: H.Mis i.v . m. Allerzielen mmv Gemengd koor+W.I.K. (tevens kinderkerk) ZA 5 nov. * 10.00 uur: H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 uur: Gezinsviering mmv het Kinderkoor zo 6 nov. 09.30 uur: H.Mis mmv Gemengd koor WO 9 nov. '~ 19.00 uur: Avondmis *=dienst in de kapel Doopgesprek Het doopgesprek van November is gepland op dinsdag 8 November om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). U krijgt dan alle informatie omtrent het dopen in onze parochie. Allerheiligen/ Allerzielen De afgelopen jaren wordt het feest van Allerheiligen gevierd op de eigenlijke datum: 1 November. · Dit jaar is de viering in de kerk van Vinkel om 19.00 uur m.m.v. het Gemengd koor van Vinkel. U wordt hierbij van harte uitgenodigd. De Allerzielenviering is op woensdag 2 November in de kerk van Geffen om 19.30 uur m.m.v. het Gemengd koor Geffen+ fanfare W.I. K. In het bijzonder gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar, hun familieleden worden persoonlijk uitgenodigd. Tevens gedenken we de overledenen uit Vinkel. 10

De kinderen beleven op eigen w1Jze het thema van Allerzielen in de Kinderkerk. Na de H. Mis houden we een stille tocht naar het kerkhof, waar we lichtjes ontsteken op de graven. Rondom het thema Allerzielen is er ook nog een Gezinsviering met als thema: OVER LEVEN EN DOOD op zaterdag 5 November om 19.00 uur in onze parochiekerk. Alle ouders en kinderen worden hierbij van harte uitgenodigd. EEN GOED GEVOEL Na een huwelijks-, weekend- of uitvaartdienst hoor je mensen vaak zeggen: 11 't was een fijne viering, 't verliep goed, mooi gesproken en gezongen, sfeervol, het deed me iets ..... . Velen hebben dat gevoel omgezet in een geldelijke waardering: een bijdrage aan de parochie via Kerkbalans. Misschien had U wel eens zo'n gevoel, maar nog geen waardering gegeven. We hopen op een mooie eindstand, we zijn er "bekant"! 11.58.07 .292 ! Overigens, de parochie doet nog méér dan alleen vieren! ! Symbolen en rituelen In onze liturgie kennen we vele symbolen en rituelen: het kruisteken, de paaskaars. het huwelijksritueel. Maar wat ZlJn symbolen en rituelen precies? Dat is niet zo simpel in woorden uit te leggen. Een symbool werkt vaak juist zonder woorden. Een symbool ervaar je, wanneer een gewoon ding een bijzondere zeggingskracht krijgt Het spreekt een eigen taal, waardoor een ding of een gebaar meerwaarde krijgt. Letterlijk betekent het woord 'sym-bool': samen-werping. Bloemen als symbool Ons dagelijks leven zit vol symbolen. Wanneer je voor iemand bloemen meeneemt, geef je veel meer dan een bos afgesneden 'bloeiende delen van een plant'. Je geeft daarmee uiting aan je liefde voor iemand, of deelt in zijn of haar verdriet. Bloemen zijn dan symbool voor vele gevoelens. Een ring om je vinger kan puur versiering zijn. De ring wordt een symbool, als je hem op een speciaal moment hebt gekregen van je geliefde. Een brandende kaars geeft warmte en licht maar wordt een symbool wanneer je aan het opsteken een speciale betekenis geeft. Dan staat de vlam voor hoop, aandacht of gebed. Water is eigenlijk gewoon vloeistof. Maar als we een kind dopen, krijgt water een veel


intensere betekenis: chaos en ondergang, schepping en nieuw leven. Rituelen Wat voor een symbool geldt, geldt ook voor een ritueel. Bij een ritueel gaat het echter om een handeling, waarbij woorden gesproken worden. Bij een ritueel is het ook van belang dat het herhaald wordt, zodat herkenning mogelijk is. Ons dagelijks leven zit vol met rituelen, bijvoorbeeld het begroetings- en afscheidsritueel tussen mensen, familietradities, het ritueel van het naar bed brengen van kleine kinderen, waar naast de noodzakelijke dingen ook een verhaaltje, een gesprekje, een zegenend gebaar bij hoort. Ook liturgische rituelen verlopen volgens een bepaald patroon. Zo'n ritueel bestaat uit symbolen, symboolhandelingen en het woord. Bijvoorbeeld de 'absoute' tijdens de uitvaart: de kist van de dode wordt met water en wierook (symbolen) besprenkeld en bewierookt (symboolhandelingen). Hierbij worden woorden gesproken die het geheel ondersteunen en bekrachtigen. Dit is het eerste, inleidende, deel van een serie over symbolen en rituelen. Telkens zullen we in deze rubriek een liturgisch symbool of een ritueel beschrijven.

.. ,,;:::-Rom. 15:26 STICHTING REIK ELKAAR DE HAND Hulpverlening via kerkelijke i nstanties in Centraal en Oost-Europa en de Derde Wereld. Secretariaat:

Kapelstraat 61 5386 BR Geffen gem. Maasdonk Tel.: 04102-24198

Geachte Parochianen, Vanuit Maasdonk verleent de Stichting: REIK ELKAAR DE HAND, kleinschalige hulp aan het voormalige Yugoslavië, Albanië, Slowakije, Roemenië en Honga~ije. Voor het voormalig Yugoslavie is alles nodig!! Vooral veel goederen zoals levensmiddelen, medicijnen, zeep, en natuurlijk kleding . Ook is er een dringende behoefte een kinder kleding. Daarom mogen wij in Uw parochie kleding inzamelen. Op dinsdag 15 November a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur op het kerkplein van de parochie Maria Magdalena te Geffen. Wij hopen dat veel mensen aan deze oproep gehoor zullen geven.

DANKBETUIGING Ondergetekende wil gaarne iedereen bedanken voor de belangstelling, het bezoek, de bloemen, en alle fijne dingen, tijdens haar verblijf in het ziekenhuis, en haar thuiskomst. Het heeft mij heel veel goed gedaan en ik heb er echt steun aan gehad. Allemaal nog heel hartelijk bedankt, speciaal de bewoners van de Wiel. Leen v. Dinther De Wiel, 1

VERLOREN Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386,~H Geffen Télefoon 04102-22570 Fax 22570

Gouden dames polshorloge met bruin leren bandje. Verloren vanaf de kerk naar Elzendreef. Graag terug te bezorgen bij L. Huismans Elzendreef 24 Tel. 21421 11


OMGAAN MET DE COMPUTER (vervolgcursus) Plaats: MBO-College Schelversakker 1 te Oss Tijd Dinsdag 9.30 - 11-30 uur Voor nadere informatie én opgave kunt U contact opnemen met het RIGOM op werkdagen van 8.00 - 13.00 uur, tel: 33043.

REGIONALE INSTELLING GECOORDINEERD OUDERENWERK MAASLAND (RIGOM)

•••. J

••:•,o,

PERSBERICHT Er komen steeds meer ouderen die vragen naar educatieve aktiviteiten . Dat heeft verschillende redenen: - Ouderen zijn op zoek naar een nieuwe zinvolle vrijetijdsbesteding. - Ouderen willen verder werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. - Ouderen willen zich verdiepen in een nieuwe levensfase, waarin zij zijn aangeland. Ook in Oss en omgeving neemt de belangstelling voor cursussen voor oud~ren toe . De Regionale Instelling Gecoordineerd Ouderenwerk in het Maasland (RIGOM) en het Project Ouderen Educatie (POE) springen op deze aktuele en belangrijke ontwikkeling in en starten binnenkort weer met een aantal educatieve aktiviteiten voor 55- plussers in Oss en omstreken. Onderstaand volgt een overzicht van de cursussen en aktiviteiten voor ouderen vanaf 55 jaar, die in NOVEMBER van start gaan. BLOEMSCHIKKEN (beginners en gevorderden) Plaats: Anton Jurgenshuis Schadewijkstraat 6 te Oss Tijd: Donderdag 9.30 - 11.30 uur (beginners) Donderdag 14.15 - 16 . 15 uur (gevorderden) BRIDGE (beginners) Plaats: Steunpunt de Brink Driek van Erpstraat 45 te Oss Tijd: Dinsdag 13.30 - 16 .30 uur KOKEN (beginners) Plaats: Keuken Sonnevanck/Vita Nova Begijnenstraat 18 te Oss Tijd: Woensdag 17.30 - 19.30 uur KENNISMAKING MET DE COMPUTER Plaats: MBO- College Schelversakker 1 te Oss Tijd: Donderdag 9.30 - 11 . 30 uur Donderdag 13 . 30 - 15,30 uur

12

. .. .

"

O'.

'l,

~

··..,•~o...••''•

QU I Z

CARNAVALSVERENIGING 'DE NAKOMERTJES' '94

Wanneer U dit stukje leest dan hebben wij de eerste avond van onze quiz er op zitten In de eerste ronde hebben de volgende teams het tegen elkaar opgenomen: De Krachtpatsers, Fam. Schuurmans De Kouwe Kant, Tafeltennisclub Den Driehoek, W.I.K. en Jongerenkoor Heesch/Geffen 2. In de tweede ronde ging de strijd tussen de teams van: Fam . Schuurmans, Redactie De Echo, Badmintonclub Geffen en Jongerenkoor Heesch/Geffen 1 en M.C. Maasdonk. Van deze negen teams zijn er drie zeker van een finaleplaats. Het vierde team wacht in spanning de eerste ronde van donderdag af om te weten of ook zij naar de finale gaan. In deze ronde treden de volgende teams aan D'n Kouwe Kant (Fam. van Schaijk), Team Mariaschool Geffen, Buurtvereniging Beukenlaan/Platanenstraat, Voetbalvereniging Nooit Gedacht en Carnavalsvereniging De Pindollen. Wilt U ook weten hoe dit afloopt rlan bent U a.s. donderdag 27 Oktober om 20 .00 uur VAN HARTE WELKOM. Tot ziens . Het bestuur.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' VERMIST Welk kind, van de Mariaschool , is vrijdag 14 oktober (vrijdag voor de herfstvakantie) om half vier met de verkeerde jas thuisgekomen. Het is een blauw/groene jongensjas (winterjas) maat 128/134 met een ritssluiting en drukkers. Op het voorpand 3 grote metalen ritsen en een rond embleem met een dier . Groene capuchon. Graag terugbezorgen De Rosmolen 52.


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

*

ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen · auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank. . .

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel

f:I


-~ --~

~

-~-

De herfstvakantie is weer voorbij en je hebt nog niet gekozen voor een sport. Kies dan voor gymnastiek: dit is beslist een goede basis voor elke andere sport. Gynmastiek Vereniging Geffen biedt de volgende mogelijkheden: Meisjesgym: v.á. 6 jaar t/m ••• jaar op dinsdag in Sporthal de Geer Jazzgym:

voor meisJes v.a. 12 jaar op woensdag in de Bonkelaar om 19.00 uur.

Voor de senioren: op dinsdagavond van 21 . 00 uurHerengym: 22.00 uur in sporthal de Geer 50+ Gym voor dames: op de donderdagmiddag van 14.00 uur - 15.00 uur in de sporthal de Geer Jazzgym voor dames: op de woensdagavond om 20.00 uur in de Bonkelaar. Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar: Rikie van Erp, tel. 21098

UITWISSELING VUGIIT - GEFFEN 11 oktober j.l. vond de uitwisseling K.V.O. Vught - Geffen plaats. In Zaal Govers werden de KVO leden van Vught hartelijk welkom geheten door onze voorzitster. Onder het genot van een kopje koffie en eigen gebakken appeltaart werd er gezellig bij gekletst. Verder werd de avond opgeluisterd met een zêér gevarieerd programma, zang door ons eigen KVO koor o.l.v. twee muzikanten. loterij met div. mooie prijzen, div sketches werden opgevoerd door eigen leden en ook de KVO volksdansgroep de toelly's lieten hun mooiste dansen zien. KVO Vught had d.m.v. een loterij eigengemaakte place-mats aan verschillende Geffense KVO leden geschonken. 14

Het was een héél gezellige avond en de voor zitster van KVO Vught nodigde KVO Geffen uit voor een uitwisseling naar Vught het volgend jaar. Wij willen iedereen die bijgedragen heeft om deze avond te doen slagen hartelijk danken. K.V.O. Bestuur.

BUURTVERENIGING ONDER DE LINDE Fietstocht van Onder de Linde. Buurtvereniging Onder de Linde hield op zondag 9 Oktober een fietstocht. Om 12 uur werd er gestart in de Molenstraat, waar we nog even moesten wachten op Bart (de Mul der). We gingen met 39 personen, groot en klein, oud en jong, fietsten we richting Heesch. In Heesch-Vinkel , staken we de weg over en kwamen in de Vossenbergstraat, daarna staken we de Grolderseweg over en reden richting Nistelrode. Een prachtig gebied met afwisselend loofhout, landerijen. In Nistelrode werq de Hoofdweg overgestoken langs de Kerk en reden we door de Achterstraat richting het slingerpad. Aan het einde van het sli ngerpad werden we onthaald op broodjes , koffie en f r i sdr ank onder een stralend herfstzonnetje. Na wat gerust te hebben , kwamen we in het prachti g natuurge bied, de Maashorst, en om van de natuur t e genieten, hoeft men echt geen verre reizen t e maken . Het is een prachtig gebied ,met afwisselend loofhout , dennen en heide. Eenieder die van de natuur houdt, kwam ogen te kort. Het was er dan ook een drukte vanjewelste , en herhaaldel ijk hoorde men dan ook de kreet= 'tegenliggers', maar iedereen had ée tijd , om elkaar netjes te l aten passe~en. We zagen ook nog een oude schaapsherder met zijn kudde wat me deed der:ken aan die goeie oude t i jd van 50 of 60 j aar terug. Onder de leidi ng van Rien gingen we hui swaarts zonder strubbelingen. Al met al een zeer geslaagde fiet stocht , maar bijna thuis toch nog een valpartij van een van de klei ntjes . Het kwam door die zwarte kat di e achter ons de weg overstak en zoiets brengt altijd problemen Maar de tove r doos van Rie n deed weer wonderen e n spoedig waren de traantjes weer opgedroogd . Vanaf deze plaats wil ik dan ook een ieder aanraden a l s het weer goed i s, doe iets ... en pak de fiets . Ge zult er geen spijt van krijgen. Peer.


Café •t Haasje * VERZEKERINGEN zaal voor bruiloften,

* FINANCIERINGEN

feesten en

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

partijen

* HUUR EN VERHUUR telefoon 041 02 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

Gerda, Pouls-Benders

;;::~:;;,;;::::::::::: VAN TUIJL ~ makelaardij bv ~

~il

Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRMK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen 11" 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

-:-:3 ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorrui t reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

0 [J§JsPIERINGS

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Hotel II De Gouden Leeuw 11

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

&

Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

,

~

~

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen •

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

• :

,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschop

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

ABABncb

W!HABO

11

DRUKKERIJ Heesterseweg 11

accountants belastingadviseurs juristen

~

5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04 l 02 - 24795

registeraccountants

Voor al uw familie-, verenigings-

NOBRACbv

en handelsdrukwerk

Wij verzargen o.a.

Keuze uit

samenstelling en controle van jaarrekeningen* begeleiding en controle van administratie* raxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * fl11a11cieri11gsadviseri11g * her opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Gellen, tel.: (04102) 22586

3 collecties.

Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt

U bij

ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODG[ETERS~ EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER OKTOBER 28 KVO, Feestavond 28 t/m

06 nov. Vakantie Dr. Smit 28 KPJ, oud papier ophaalroute 2 29/30 Weekenddienst huisart§ënpfaktijk Nuland

NOVEMBER 01

KVB, excursie drie-in-een museum St. M.Gestel 5/6 Weekenddienst Dr. v. Heyningen 07 KVB, 4e avond bloemschikken 08 Dr. Visschers afwezig 10 KVB, uitwisseling Schaijk 11 Dr. v. Heyningen afwezig 12/13 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen 13 Open huis voor alleengaanden alleenstaanden, oude klooster (boven) 11.00 uur. 16

17 17 18 19

KPJ, oud papier ophaalroute 1 · KVO, Indische keuken Dr. Smit afwezig Intocht Sinterklaas 15.00 uur, recept ie 16.00 - 18.00 uur Zaal Govers. 19/20 Weekenddienst Dr. v. Heyningen 21 KVB, Se avond bloemschikken 25 KPJ, oud papier ophaalroute 2 25 Dr. v. Heyningen afwezig 26/27 Weekenddienst huisarts_enp-raktijk Nuland 29 KVO, Surpriseavond