Torenklanken 1994 - nr 17

Page 1

32e jaargang

I

nummer 17 1 oktober 1994

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16a, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank m . 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

----------------•Elm..lE!IIEIIID NIEUW NUMMER 11 AUW-NEIJTS 11

* Praote ove r vruger: I nterview met Hanneke Cremers.

* Beroepen van vroeger: de k l ompenmaker.

Geffens Heemkundig Periodiek

* Uit het archief : 90 jaar bestaan N.C . B. Geffen.

Qlut.u - JJ?cijt~

* De weg terug : Simon v .d.Berghstraat.

* De geschiedenis van de Geffense kerk. * Kende ze nog? . •.• Korf balclub A.D . O. Kampioen (1946) "Auw Nei jts" verschi jnt (voorlopig) 3 keer per jaar en is verkrijgbaar bij: Bosch- van Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en tabakshop Steenbergen- Leijten, Dorpstraat 51 .

Heemkundewerkgroep "Vladerack" - Geffen

Begin september viel er bij u een special e uitgave van "Auw-Neijts" in de bus. Wellicht viel deze uitgave bij u in de smaak en bent u geinteresseerd in de geschiedenis van ons dorp. In "Auw-Neijts", het heemkundig periodiek van heemkundewerkgroep Vladerack , kunt u daarover meer te weten komen . Het tweede nummer is zojuist verschenen. Hierin worden de volgende onderwerpe n behandeld:

DANKWOORD Via deze weg wil ik "Stichting Effe noar Geffe" hartelijk danken voor de financiële bijdrage. Hierdoor was het mogeli jk om de speciale ui tgave van "Auw Neijts" in heel Geffen gratis te verspreiden. Daarnaast ook een speciaal dankwoord aan de gemeente Maasdonk, eveneens voor de f inanciële bijdrage. Ruud Verhagen .

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 OKTOBER 1994


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO: * Verkoop * Onderhoud • A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

BRANDSTOF: * Diesel * Euro loodvrij * Super * LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2,

'

5386 LD Geffen · Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

~

Bou\Nbedrijf "BRODUS" •

• N IEUWBOUW • ONDERHOUD

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KJ Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heesterseweg 29

5386 K T Geffen

1j1®~1 SPAARBANK

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zool voor feest;esl kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15, - tot f 45,-

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

* aan-/verkoop

JO VAN DE BERGH

* taxaties

* hypotheken

Broekstraat 13

Tel. 23633

* verzekeringen

* sparen

Irma

* beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdttgavond: 17.00- 19.00 uur en op afiprtttûi.

ol l ■

0

stadhouders groenvoorz1en1ngen

VAN HEEsE MAKELAARou ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 • 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK * TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN

* TEGELS *GEREEDSCHAP "VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


ROND DE DORPSPOMP "Rond de Dorpspomp" van 18 september bevatte onderwerpen, die velen aanspraken en we hoop ten daarom vurig op wat reacties, reden waarom we nog eens telefoonnummers vermeldden. Maar helaas bleef dat weer uit. Het werkt natuurlijk stimulerend, als er reacties of kritieken klinken. Dat kan de stamtafel alleen maar aanscherpen . We constateren wel dat de RUBRIEK gelezen wordt. In Geffen vindt men het meestal wel goed. Of men zegt: "Waarom maakt men zich ergens zo druk om". Of mogelijk: "Waar bemoeien ze zich mee". Ook dat is goed om te horen . Toch geloven wij dat het heel zinvol i s over zaken te praten en te schrijven, die in onze gemeenschap in het dorp Geffen leven ; zaken "Woar proat over is". In Geffen kan veel gelukkig en dat heeft te maken met gemeenschapszin en solidariteit. "Samen de schouders er onder". Anders was een folkloristisch feest als "Effe noar Geffe" ook niet mogelijk. HOnderden medewerkers en honderden stille medewerkers zijn nodig . Misschien is het goed aan die "stille" medewerkers eens aandacht te besteden . Dan hebben we nu op het oog, de families , gezi nnen, die aan en om het parcours wonen en bedrijven die er gevestigd zijn. Op de eerste zondag in september hebben ze soms veel last en hi nder van 's morgens 10.00 uur tot 's avonds 18.00 uur en bij de voorbereiding en het opruimen van opstallen en afval enz.. : • • Daarom petje af voor allen die daarbij graag bijdragen aan de gastvrijheid van Geffen, die water en stroom en andere zaken aanreiken als dat nodig is ... Zij dragen veel bij aan die goede sfeer die ons dorp dan siert en zo aantrekkelijk maakt. Het Comité en all e werkgroepen ziJn machteloos zonder die medewerking. Er wordt door hen ontzettend hard gewerkt; het kost echt offers, dat zal iedereen begrijpen . Maar zo lang heel geffen dat draagt, blijft dat lukken. Er is ook van hun kant aandacht voor de soms grote overlast . Er kan een moment komen, dat er wat tegenkrachten gaan k7imen do'?r een onv~rs<::hillige opstelling van Moet die troep dit Jaar

weer voor mijn deur". Er zijn wat signalen van grote ergenis hier en daar. Er kan soms iets fout gaan, meld dat dan aan de commissie, maar dan wel in positieve zin. Het is tenslotte maar EEN DAG in het jaar en u hebt het hele jaar het voorrecht om in het dorp te wonen. Wij kunnen ons voorstellen, dat het echt pijn doet bij de leden van het comité en de werkgroepen, als negatieve signalen hen via achterklap bereiken. Waar echt pijnlijke problemen zijn wordt in goed onderling overleg een oplossing gevonden daarvan zijn wij overtuigd. "Effe noar Geffe" kan ook alleen maar blijven bestaan, dankzij de actieve werkgroepen en de "stille medewerkers", die we hier graag van harte dank zeggen. Samen op weg naar de volgende Boerenmert 1995 met het bekende zonnetje en naar we hopen nog meer folklore, straattoneel, agrarische zaken en actieve en stille medewerkers. Samen bouwen we er weer aan. Het comité is al weer aan de slag, geef ze al uw steun, want dat verdienen ze dik en dubbel. De herdenking, van 50 j aar bevrijd zijn, komt dichterbij. We denken aan de slachtoffers in ons dorp, aan de Joodse familie van Dijk, een van de 6 geallieerden soldaten, die hier tijdelijk hun graf hadden en die hier sneuvelden. Het preciese aantal zullen we nooit weten, omdat heel Geffen tijdens de strijd geëvacueerd was en er nauwelijks ooggetuigen zijn. Ook het aantal Duitse soldaten die hier het leven lieten is onbekend:± 15 zijn er t i jdelijk in Geffen begraven. Tussen 25 sept. en 21 oktober hadden er in Gef fen gevechtshandeli ngen en beschietingen plaats. Vanaf 9 oktober begon de vlucht van Geffenaren naar Oss, Berghem, Schayk en familie in het al bevrijde deel van Nederland. 1 nov. 19944 zijn de meeste bewoners weer terug in Geffen en beginnen de bevrijdingsfeesten. 24 oktober zijn de geallieerden op ~eg : via Nuland naar Den Bosch. 21 oktober wordt hier en daar aangegeven als de dag van de Bevrijding. Het is goed er nog eens over te lezen, dan beseffen we weer hoe rijk we zijn en wat het betekent : In Vrijheid te leven! Geffen bood op 21 okt. '44 een trieste aanblik: wegen kapot, vele huizen en gebouwen beschadigd, grote verniel ingen en alles van waarde gestolen, geroofd, de gapende kerktoren , de weggeslagen zijbeuk, afgebrande huizen en boerderijen, het is goed dat nog eens voor de geest te halen en te denken aan de dapperen, waaronder wij ook Geffenaren t ellen. 50 jaar bevrijd!!! Geffen laat zien dat waard te zijn!!!! Op de scholen zal er

3


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Beddens"eeiaalzaak ~! St:affeerderij ~~C'lt of

11an L

~"flm

Runrotstraat 25 Geffen

04102 - 2 28 52

ll1JîN Op 4f,\,ir lf(TfN Of,H.AAT

Fi~orin · '" · ···;--------· fjtfor Verantwoord zitten?

Sportief en exclusief Merken van o.a. f'epe, Lemon and Soda, 13; Ya Doo, J.,~.K" G-öl, Schnizler. 'Ragazzi Kinderondergoed. sokken

De koffie staat klaar!

Tot ziens!

Maandag gesloten

('s

maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen "'B' 04102 · 22041 ll.

SPECIALITEIT!N VERS V LEES EN VLEESWA REN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogtrli Jo u.finbn:

m,1-1

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267 "

,:á;

...._

Autobedrijf Van Doesburg • Onderhoud en alle reparaties • APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen • APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's • Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS * *

* * * *

Loon en Grondverzetbedrijf J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Ook voor filterspuiten

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

W. Jansen en Zn.

Rijwielen Taxi Benzines ~

~

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


zeker aandacht aan besteedt worden. De heemkundewerkgroep "Vladerack" wil graag daaraan bijdragen. Met grote instemming hebben we kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van Maasdonk ter zake Rijksweg 59, waarin een volledige aansluiting bepleit wordt. Zo niet, dan moeten secundaire wegen worden uitgebreid en aangelegd . "Wees bevrijd en bevrijdend". Graag uw reacties, 12e stamtafel. 16 okt. volgende stamtafel zaal Govers 11.00 - 12.30 uur .

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Vermist een kleine kater. Roepnaam: Poes of Jimmy. Beschrijving: een jonge kater(± 3 mnd oud) met rood/bruine en witte strepen, zijn voetjes zijn wit. Is zeer speels en wil wel eens bijten. Vermist sinds 30 sept . Graag een telefoontje of terug te brengen. Fam. Meulepas Vel dstraat 2 tel. 21951 ·

HET MAASLAND$ MET L'ELISIR D'AMORE IN DE LIEVEKAMP

Het Maaslands Operette en Musical Gezelscha1 laat weer van zich horen. De komende weken zal nog hard gerepeteerd worden om uiteindelijk op 28 oktober en 5 en 6 november zich in de Lievekamp te Oss te presenteren. Men heeft het aangedurfd om de opera L'El i sir a'amore van Gaetano Donizetti op het repertoire te nemen. Voor het eerst een Italiaanse romantische komedie waar onder leiding van de inspirerende dirigent Robert Jan Kramer zeer hard aan gewerkt is. Het wordt zijn derde grote produktie in Oss . L'Elisir d'amore behoort tot de meeste gespeelde komische opera's in het Italiaanse repertoire. Om het publiek te laten geni eten van beweeglijke Italiaanse muziektheater is de in Amsterdam woonachtige regisseur Juan Carlos Tajes aangetrokken . Deze ervaren regisseur , geboren in Uruguay, heeft een specifieke manier van werken en ziet ieder koorlid als een echte acteur. Het kooraandeel is groot te noemen in deze opera waarin de komische en serieus-romantische elementen elkaar muzikaal uitstekend in evenwicht houden. Zonder solisten is een opera niet compleet. Het Maaslands is er in geslaagd een cast te formeren welke het neusje van de zalm genoemd kan worden. Naast de eigen sopraan Anne- Marie Tigchelaar, die de rol zal vertolken van Gianetta zi jn een viertal professionele gastsolisten geëngageerd . Voor de rol van Adina is met trots Ruxandra Voda gecontracteerd. Na een finaleplaats in 1992 bij het Internationale Vocalisten Concours in 's Hertogenbosch is deze uit Roemenië afkomstige sopraan nu vast verbonden aan het Badischen Staatstheaters Karlsruhe. De rol van Nemorino wordt vertol kt door Harri e van der~Plas Deze in Rosmalen geboren tenor fieert 1n· Duitsland momenteel veel succes. De basbariton Emile Godding, die onlangs nog schit terde bij Opera Zuid, speelt en zingt de dankbare rol van Dulcamara. Voor de rol van Belcore doet Het Maaslands een beroep op de bariton Hans van Heiningen, een ervaren opera solist . Het geheel wordt muzikaal begeleid door een groot opera orkest zodat u getuige kunt zijn van een uniek opera avondje in de Lievekamp. Informatie over de kaartverkoop kunt u nu al verkrijgen op de volgende telefoonnummers in Oss: 32410 en 42577 . 5


JONGEREN~WEG

Jongeren Op Weg naar Praag

Europa Géén fort maar een gastvrij huis

Van 13 t/m 21 augustus organiseert Jongeren Op Weg een jongerenreis naar Praag. Hoofddoel is contact en uitwisseling met Tsjechische jongeren door middel van samen klussen aan een schoolgebouw en een kerk, culturele tochten in Praag en omgeving, gesprek en bezinning. De Salesianen van Don Bosco in Praag zijn bezig een sociaal-pedagogische en theologische academie op te richten. Zij nodigen de Nederlandse jongeren uit, omdat zij graag de contacten tussen Nederlandse en Tsjechikhe jongeren willen bevorderen. De voertaal zal voornamelijk engels zijn en wellicht ook duits. De kosten bedragen ongeveer f 250,-. Informatie: Jongeren Op Weg, Pornphulweg 106, 7346 AN Hoog Soeren; 05769-1201.

--

~ -.... ~

....... ........ ... 1

\

.

~

~.

.,

~

~~-

~-

In het jongerentijdschrift "De Klinker" las ze erover: gedurende één week een school opknappen i n Praag, samen met Tsjechische jongeren . Een initiatief van Jongeren op Weg een projekt van de Salesianen van Don Bosco . Dat leek Simone v.d.Helm (18 j.) wel wat. Na de ontmoeting met de Nederlandse jongeren in Hoog Soeren was er enige twijfel om mee te doen, omdat de groep haar niet zo aansprak. Ze ging toch mee omdat ze het een uitdagi ng vond om met 'anderen' op pad te gaan en bovendien trok de stad Praag haar erg aan . De te op te knappen school was voor de studenten van de Sociaal Pedago6

gische Theologische Academie. Een school die erg veel lijkt op de opleiding waar Simone zit: de Sociaal Agogische Hogeschool, Alleen het religieuze "sausje" was extra . Simone verbleef in een gastgezin en de centrale pl.aats van samenkomst was een kl oostergemeenschapsgebouw met een kerkje in de achtertuin. De dag begon met een ochtendgebed, ontbijt en daarna naar de werkplek. Warm eten, weer werken en tot slot een viering of meditatie. 's Avonds was er ontspanning in de vorm van een operabezoek, zang, verhalen uitwisselen, dia's bekijken, stadsbezoek e.d .• Om de school op t e kunnen knap-


pen was er alleen subsidie van de kerk omdat het een Theologische school was. Er kon den slechts vie.r "deskundigen" worden aangetrokken. Het budget voor de materialen was zeer klein en daarom kon er in die ene week ook niet optimaal gewerkt worden. Er moest geschilderd worden met waterverf; de hogedrukspuit werd aangedreven met een fietspomp; ze hadden harige kwasten, wankele ladders, scheve rollers en er moest gereinigd worden met koud water en zeep. Bovendien was de kennis van zaken bij de Tsjechen minimaal. Dat was één van de verschillen met hier, maar er waren er meer. "Opvallend", zegt Simone "was, dat de Tsjechisch jongeren heel blij waren, vooral in het beleven van hun geloof; ze waren gastvrij en vooral dienstbaar. Zij sliepen op de grond en wij in hun bedden; ze sjouwden van alles voor ons aan, De waarden en normen liggen daar ook heel anders. Ze zijn door en door goed, cijferen zichzelf weg en dat zie je hier niet bij jongeren in de leeftijd van 18 - 21 jaar ." Jongerenaktiviteiten waren daar vooral: het luisteren naar klassieke, religieuze muziek en zingen; ze gaan niet uit of op een terrasje zitten en bv. naar een opera gaan was veel te duur. Ook al werd De Heer wel wat vaak bezongen, toch vond Simone het een leuke week. Vooral het contact met de Tsjechi sche jongeren en het ervaren van de verschillen zelfs binnen Europa. Simone wil in ieder geval het contact met de school behouden omdat haar studierichting (Jeugdhulpverlening) in dezelfde lijn ligt. Een buitenlandse stage zou daar bv. mogelijk zijn, In Tsjechië is veel hulp nodig voor wees- en straatkinderen. Voorlopig zien we Simone nog actief in Geffen bij de Kinderkerk en Radio Vladeracken, en daarbuiten als leidster bij jongeren weekends en kampen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Succes!!!

BOLLEBOZEN

TRUCKRUN Op 24 september had iedereen ons weer kunnen zien en vooral ook horen, De Flierefluiters hadden toen hun vierde truckrun. Zeker met het mooie weer was het weer een zeer geslaagde dag. We hebben er allemaal weer erg van genoten en bedanken daarom iedereen die deze dag hun geweldige medewerking hebben verleent. We bedanken in het bijzonder: * Modehuis v.d.Bosch, voor de mooie shirts. * Tony en Antoon v.d.Berg, voor de hulp en consumpties tijdens de tussenstop. * Boerenbond Schayk, Hoogendoorn autobanden NAS afbouw b.v. Geffen, TeHa Geffen, Mobil Nuland, Heymans wgenbouw Geffen, Brozus Truck - parts Rosmalen, Familie Steenbergen Geffen voor de leuke verrassingen. * Wihabo: voor het goede drukwerk * Bloemgoed Geffen, Marianne v.Grinsven: voor de mooie corsages, * Garage Slaats: voor het beschikbaar stellen van de bus. * Rini v.Esch, Hans v.d.Bosch, Willem Hoedemakers en Politie Maasdonk: voor de goede regeling in het verkeer. '~ Firma Wingens Schayk: voor het beschikbaar stellen van de ruimte voor de tussenstop. * Cafe Kerkzicht: voor de heerlijke koffietafel. '~ Eddy Kerkhof en gemeentewerken Nuland voor de walkie-talkies en de reflecterende hesjes. * Nicoline v.d.Wouw en Els v.d.Heijden voor het maken van de mooie tassen. * Alle toeschouwers: voor de enorme le·u ke belangstelling. * En natuurlijk bedanken we, zeker niet op de laatste plaats, alle chauffeurs en begeleiding voor alle hulp en de fijne samenwerking . Zonder jullie was dit alles niet mogelijk geweest. Allemaal hartstikke bedankt!!!! "De Flierefluiters" verstandelijk gehandicaptenclub Geffen, Nuland, Vinkel.

Geslaagd: 4 oktober 1994 Aan de Technische Universiteit van Eindhoven Ir. Bouwkunde . Gábor Orbán.

7


~ ~~ GEMEENTE MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oudè kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F .H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. 8

Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09. 30 - 11. 30 uur, tel. 04102 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955 BURGERLIJ~ STAND AUGUSTUS 1994

MAASDONK

Geboorte: 3-8, Lieke Johanna Antoinetta, dochter van J.C.J.W. van Nuland en M.A.A. Heijmans; 4-8, Ivo, zoon van W.G. ,van den Ekker en H. Feitsma; 7-8, Paola Maria Johanna, dochter van 3 M.G.L. van der Dussen en C.H.M. Sluijter; 12-8, Lisa Johanna Hendrika Maria, dochter van M.J.G.S. van Erp en J.M.N. Smits; 20-8, Anne Johanna Maria, dochter van B.M. Romme en T.M.P. van Erp; 21-8, Kevin Sebastiaan, zoon van J.L.M. Kolsters en B.T.M. Rutten; 23-8, Liza, dochter van R.P. van der Laan en C.G.J. Borgonje; 31-8, Cornelia Francisca Egberdina, dochter van L.G.A. Baggermans en A.J.L. Romme; 31-8, Anne Johanna Maria, dochter van J. van Berkel en J.E.M. van Zonsbeek. Overlijden: 26-8, Johannes Schippers, 88 jaar. Huwelijk: 18-8, Marcel P. Babic en Adriana M.H.J.G. Dielissen, gehuwd te 's-Hertogenbosch; 18-8, Karim Landoulsi en Angela P. van Dongen, gehuwd te Vught; 19-8, Johannes A.M. Franssen en Caroline L.M. van der Wielen, gehuwd te SintMichielsgestel;


19-8, Antonius F.L.M. van Zeelst en Catharina M. van Helvoirt, gehuwd te Maasdonk; 20-8, Eduard J.B. ter Doest en Esther A.C. Verstappen, gehuwd te Maasdonk; 26-8, Hendrikus P.A. Broeksteeg en Gertruda J.C. van Leunen, gehuwd te Deurne; 27-8, Martinus C. van Bergen en Petronella J.G.A. Rovers, gehuwd te Maasdonk; 27-8, Adrianus H.A. van de Meulenreek en Johanna A.C.M. Verhallen, gehuwd te Maasdonk. 27-8, Hendrikus H.A.M. Savelkouls en Sabine M.C.J.F. Vos, gehuwd te Rosmalen;

EUROPESE WEEK TEGEN KANKER

of tussendoor iets van groente of fruit dan krijgt u zeker voldoende binnen! TENTOONSTELLING De tentoonstelling is gebasseerd op het thema voeding en kanker, en bestaat uit ver schillende tentoonstellingspanelen, folders om mee te nemen en literatuur ter inzage.

ó.

In de Europese Week Tegen Kanker, 10 t/m 15 oktober , wordt dit jaar de aandacht gevestigd op het belang van groente, fruit en f vezelrijke produkten, om het risico op kanker te beperken en voor de gezondheid in het algemeen. De Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant - Noordoost heeft in het kader van deze week een tentoonstelling ontwikkkeld. Vanaf woensdag 5 oktober tot~,en met 19 oktober is de tentoonstelling te bezichtigen in de bibli~heek en het GGD- gebouw aan de Raadhuislaan te Oss.

In de .week van

17 t/m 22 oktober

wordt de jaarlijkse

EUROPESE WEEK TEGEN KANKER Dit jaar wordt er in Nederland , België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Duitsland, De nemarken, Ierland , Engeland, Spanje, Portugal en Gri ekenland deze hele week aandacht besteed aan het eten van groente en fruit. Aan de Europese week tegen kanker werken in Nederland verschillende landelijke organisaties mee, zoals o.a . de Nederlandse Kankerbestrijding, het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, de Hartstichting en het Landelijke Instituut voor GGD'en.

zakjesactie gehouden.

Alvast bedankt

MEER GROENTE EN FRUIT, MINDER RISICO OP KANKER Groenten en fruit z1Jn rijk aan vitamines, mineralen en voedingsvezel; deze hebben we nodig om ons lichaam fit te houden. Onderzoek heeft bovendien aangetoond dat deze stoffen beschermen tegen kanker. Voor een gezonde voeding hebben we per dag ongeveer 3 - 4 opscheplepels groenten (150-200 gr) en 2 vruchten (200 gr) nodig. Als u bij de warme maaltijd een ruime portie groente neemt en u eet ook bij de andere maaltijden

voor uw bijdrage I

9


PERSBERICHT

GRIEPVACCINATIE

GROOTSE VISMANIFESTATIE IN WINKELCENTRUM USSEN

Binnenkort is er weer gelegenheid u te laten inenten tegen de griep .

"HET LEKKERE VAN VIS IS DAT HET ZO GEZOND IS"

Voor de patiënten van de huisartsenpraktijk "Geffen" is daarvoor gelegenheid op dinsdagavond 25 oktober volgens afspraak.

Op zaterdag 29 oktober vindt in het winkelcentrum Ussen te Oss een grootse vismanifestatie pl aats. Deze manifestatie wordt ge organiseerd door de Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant-Noordoost en de visspecialisten van Bakel uit Ravenstein, Ceelen en de Ruiter en zoon uit Oss. Het spektakel wordt om ll.30u geopend en duurt tot 17.00u Vis vormt een belangrijk onderdeel in de voeding in de strijd tegen hart- en vaatziekten. De GGD wil dit onder andere door middel van de manifestati e onder de aandacht van het publiek brengen:

ENE GOEIE GEFFENAAR EN EEN GOEI GEFFENS BEDRIJF!!! Blij verrast waren wij door het fe i t dat Pastoor Spij kers bij zijn verkiezing tot Geffenaar van het jaar spontaan de daaraan verbonden fl . 000,- wegschonk aan Ziekencomité De Schakel. Fantastisch!! Evenzeer ver rast waren wij daarna door de geste van zilveren bouwbedrijf van Wanrooy dat ons, en daarmee de Geffense zieken, mee liet delen in hun feestvreugde. Zij schonken de drie ziekencomité's van Maasdonk een bedrag van fl0.000,-, hetgeen voor ons een bedrag betekende van f3.300,-. De leuze van Gebr . van Wanrooy, "bouwen op vertrouwen", wordt door hun vertouwen voor ons werkel ijkheid . Daarom zeggen wij hartelijk dank aan beide gull e gevers!!

Voor de patiënten van de huisartsenpraktijk "Nuland" is daarvoor gelegenheid:.op maandagavond 7 november van 18 . 30 - 19. 30 uur. De meeste mensen krijgen een oproepkaartje thuis, zij hoeven zich niet op te geven. Hebt u zo'n kaartje ontvangen en wil t u dit jaar geen injectie dan verzoeken wij u dat aan ons door te geven . Indien u geen oproepkaart hebt ontvangen en u wilt wel ee n injectie dan moet u zich zo snel mogelijk bij de assistente opgeven, dit omdat elk j aa r dE injecties voor u besteld moeten worden . Voor de volgende mensen is het heel verstandig zich te laten inenten, zij krijgen als ze bij het ziekenfonds verzekerd zijn de injectie gratis. - patiënten met een hartaandoening - patiënten met een longaandoening (asthma, bronchitis , etc . ) - patiënten bekend met suikerziekte - patiënten met een nierziekte . Tenslotte : inenten tegen de griep geeft alleen bescherming tegen de echte grote griepen, die ernstig kunnen verlopen en niet tegen griepachtige verkoudheden. Gaarne op de dag van inenting de oproepkaart en eventueel de ziekenfondskaa r t meebre ngen. Huisartsenpraktijk "Geffen" Huisartsenpraktijk "Nuland".

Ziekencomité De Schakel .

DANKBETUIGING

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

'n Hartelijk "Dank je wel" Alle leden van het Ziekencomité van harte dank voor de gezellige middag in 't Haasje op 21 sept. jl. Dank zij jullie inzet, hebben wij kunnen genieten van een fijne middag. Bedankt voor de goede zorgen . Toon van Grunsven.

10

Blijven liggen bij opening van de zaak van Mark van Schijndel: blauw gestreept jack, gele paraplu met opschrift Efteling, zwarte paraplu. Afhalen bij Fam. v. Schijndel Willibrordusstr. 6


Op 27 sept. kwamen we bij elkaar voor onze evaluatieavond. De voorzitster kon vele leden welkom heten, waarna het afgelopen jaar evalueert werd. Vooral bij het evenement "Effe noar Geffe" werd even stil gestaan, omdat aan zo'n dag toch ong. 60 KVO en NCB leden hun medewerking verlenen. Vervolgens werden de komende activiteiten doorgenomen. Over verschillende cursussen die bij voldoende deelname gegeven worden, werd nadere uitleg gegeven. Als er dames zijn die hun cursusformulier nog in willen leveren, kan dat bij het bestuur. Vervolgens werden twee dames gehuldigd vanwege hun 25 jarig lidmaatschap. De voorzitster bood hun een oorkonde aan, waarna ze in de bloemetjes werden gezet. Na de pauze werd de avond voortgezet met kienen. Aan het eind van de avond dankte Jo iedereen voor hun aanwezigheid. Bestuur K. V.O.

JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN De vakantie is voor iedereen alweer een tijdje achter de rug. Zo ook voor ons koor. We zijn weer vol nieuw enthousiasme aan het repeteren en ook onze eerste kerkdiensten zitten er weer op. Ook dit jaar waren we weer aanwezig bij "Effe naar Geffe". We stonden/zaten bij de kassa's, de parkeergelegenheden en de kinderspelen . Ook al was de regen niet wat we gewend waren van "Effe noar Geffe", de gezelligheid was als vanouds. De samenstelling van ons koor is dit jaar enigszins veranderd. Enkele leden zijn gestopt, maar er zijn gelukkig ook weer enthousiaste nieuwe leden bijgekomen. Lijkt het jo~~ok iets om in ons koor te komen zingen, kom dan eens bij onze repetities kijken of bel onze voorzitter. We repeter~n elke vrijdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Petruskerk te Heesch met uitzondering van elke eerste vrijdag van de maand. Deze vrijdag repeteren we in het oude klooster in Geffen . Dus tot ziens bij onze repetities of bij onze kerkdiensten.

INSCHRIJVING PEUTERSPEELZAAL Op maandag 24 oktober a.s . is er weer de mogelijkheid om uw peuter in te schrijven voor de peuterspeelzaal. De kinderen moeten 1½ jaar of ouder zijn en kunnen eventueel geplaatst worden v.a. 2 jaar en 3 maanden. Het inschrijfgeld bedraagt f 10,- . U bent samen met uw peuter van harte welkom tussen 09. 30 en 11 . 00 uur. Uw kind kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spelen . Graag tot dan! Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel". P.S. Denkt u voor een eventuele machtiging voor de ouderbijdrage aan uw bankrekeningnummer .

OPROEP Willen de ouders van de kinderen met de leeftijd van ongeveer 8 jaar, die de eerste communie willen doen zich opgeven. Deze oproep is alleen van belang als uw kind(eren) buiten Geffen op school zitten. Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij: Maria van Sonsbeek, Papendijk 16a tel.23493 of bij Wilma Draad, De Karn 7 tel. 23825 .

J.J. Kok notaris

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851

Voorzitter Joan van Griensven tel. 04125 3282. 11.


EFFE BUURTE MÈ •............... MARY V.D. BOOM (24 jaar> Ze is een gewone, dorpse, bescheiden meid •• •.• maar op de Kleinkunstacademie werd haar al meteen geleerd dat bescheidenheid altijd valse bescheidenheid is, je moet voor jezelf opkomen! ! "Daar op die academie heb ik werkelijk een 'cultuur-shock' gehad" zegt Marij. "Het was een prestatiegericht, eng, kliekerig wereld je". Mede daarom besloot ze om naar het Conservatorium te gaan. Haar hele leven heeft ze al gezongen en daar was ze het meest zeker van. Ze zit op de 5-jarige opleiding in Hilversum, de grootste in Nederland, en doet lichte muziek/zang. Daarnaast houdt Marij ook van acteren en dansen en heeft al meerdere dingen gedaan op dat gebied: ze zong in de band "Pyramide"; ze acteerde en zong in Het Land van Ooit en deed mee in de musical West Side Story . Dat was de aanloop tot de grote uitdaging : auditie doen voor een rol in een moderne versie van "My Fair Lady", vertaald door Seth Gaaikema, onder regie van Eddy Habbema en van producent Joop v.d.Ende. Dat betekende twee liedjes brengen voor 'grote kopstukken'. "Door het tweede liedje ben ik erdoor gekomen", zegt Marij,"want het eerste ging niet goed, ik moest er halverwege mee stoppen!" Marij werd aangenomen en er volgden zes weken repetitie. Er werd veronders.t eld dat je na een week de tekst kent. Naast het zingen in het ensemble kreeg Marij een kleine spreekrol met Piet Bambergen in Amsterdams accent in de persoon Mevr. Hopkins . "En voor dat rolletje moet je blijven knokken", zegt Marij, "want het wordt je zo afgenomen tijdens de tryouts, als je niet voldoet. In de musical speelt Marij achtereenvolgens: bloemenmeisje, volksvrouw, dienstmeisje, chique vrouw bij het paardrennen, danseres en hoertje. Het is snel omkleden, maar achter de coulissen helpen de kleedsters mee. "Op een gegeven moment heb ik slechts 15 sec. de tijd om me te verkleden" legt Marij uit, dan sta ik met m'n armen wijd en vier persoen kleden me dan uit en aan!" Overigens wordt all es voor je gedaan: de kleding wordt klaargelegd alsook de resquisieten. Je moet het zelf wel nachequen. Zo'n 70 personen werken aan de musical mee, waarvan 20 spelers. Ze treden een jaar lang op, 220 keer in 45 verschillende theaters! Dat betekent voor Marij 5 á 6 avonden per week werken en daarnaast gaat ze twee dagen naar school . Daar wordt positief gereageerd op het optreden, je leert er ontzettend veel van. Vooral van de hoofdrolspelers Paul van Vl iet, Piet Bambergen en Vera Mann waar ze ook echt tegenop kijkt. Marij is 12

erg blij met de rol in deze musical, maar haar echte ambities gaan uit naar muziektheater . Waar musical vrij oppervlakkig en meer entertainment is, is muziektheater vrijer, diepgaander, meer drama . "Ik hoop dat ik ooit zover· kom," zegt Marij als ze de toekomst in kijkt. Met Peter van Kreij en Care! van Vliet heeft ze al een kleine muziektheatergroep, maar die staat nu even op een laag pitje. Voorlopig treedt Marij op 'in den lande' en dat doet ze met veel flair en enthousiasme. Wij kunnen trots zijn op deze 'Geffense bijdrage' aan My Fair Lady. Zelf merkt ze niet veel van reac ties, maar ouders des te meer. U kunt Marij en de anderen nog gaan bewonderen in vele grote steden o . a . Den Bosch (7-8 mrt. '95 en 25 t/m 28 mei '95) en Eindhoven (13 t/m 18 juni '95). Het is de moeite waard!! Wij wensen Marij veel succes toe.

CARNAVALSVERENIGING 'DE NAKOMERTJES' Quiz '94 In ons vorige bericht hebben we U gemeld dat we U op de hoogte zouden houden van onze aankomende quiz. Dat willen we bij deze dan ook graag doen. Er zijn zo'n 72 brieven naar verenigingen, clubs en groepen in Geffen, Nuland en Vinkel verstuurd. Hiervan hebben we tot nu toe 1 officiële en 2 officieuze aanmeldingen ontvangen . Verder kunnen we een afmelding noteren. HEEIT U NOG NIET GEREAGEERD DAN KAN DAT NOG TOT 15 OKTOBER!!!! In afwachting daarvan ziJn wij ondertussen druk bezig met het maken van zo'n slordige 360 vragen verdeeld over de vol gende zes rubrieken: Aardrijkskunde; Spreekwoorden/ gezegden/ Brabantse taal; Muziek/ radio/ TV/ film; Geschiedenis/ 2e Wereldoorlog; Allerlei en Actualiteiten/ Sport. Of dit genoeg zal zijn laten we U een volgende keer weten. Het bestuur.

COLLECTE KONINGIN WILHELMINAFONDS De collecte ten bate van het Koningin Wilhelminafonds (kankerbestrijding) heeft dit jaar opgebracht f4.334,05. Namens het Koningin Wilhelminafonds hartelijk dank aan onze milde gevers en collectanten. J.A.M. Wildenberg - v . Ravenstein


~"0\,,anq'(?e

aRbec:t de gzaab

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

~~K'

(i_>"';:;::;i'ó

BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Elke vrijdagmorgen van 1 0 tot 1 uur Of het nu gaat om:

-

op het raadhuisplein met warm

sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tiel

Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbed rijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

0ocfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREI KBAAR

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 • 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 • 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank f:i

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: zaterdag 19.00u NULAND: zaterdag 19.00u VINKEL: zaterdag 17.30u

zondag 09.30u zondag 10.00u zondag 11.00u

LITURGISCHE KALENDER WO 12 okt* 19.00u Avondmis ZA 15 okt* 10.00u Viering met de diaken mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis mmv Jongerenkoor H & G (tevens kinderkerk, ZO 16 okt

09.30u H.Mis mmv Gemengd koor

WO 19 okt '~ 19 . 00u Avondmis ZA 22 okt* 10.00u Viering met de diaken mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis rnmv Passe Partout (tevens kinderkerk) ZO 23 okt

09.30u Viering met de diaken rnmv Gemengd koor

DI 25 okt

19 . 30u Viering t.g . v . parochie feest

WO 26 okt* 19.00u Avondmis * =dienst in de kapel MISSIEFIETSTOCHT De Missiefietstocht vanuit Heesch op zondag 11 september jl . is door 330 deelnemers uitgereden en heeft ruim f6.000, - opgebracht. Hartelijk dank aan fietsers en sponsors! DOOPGESPREK De doopsgespreksavond van november is gepland op dinsdag 8 november a.s. om 20.00u in het parochiecentrum (Oude Klooster boven: U krijgt dan alle informatie omtrent het dopen in onze parochie, PAROCIEFEEST Alle parochiemedewerkers worden uitgenodigd op het parochiefeest op dinsdag 25 oktober a . s . We beginnen met een Gebedsdienst om 19,30u in de kerk met als thema: Oktober, Rozenkransmaand . Om 20 . 0üu verwachten we iedereen in zaal 't Haasje voor een gezellig samenzijn . Aan diverse vrijwilligers wordt weer de parochietegel uitgereikt. De con14

tactpersonen van alle werkgroepen krijgen de uitnodigingen om te verspreiden. Geef adreswijzingen e.a. tijdig door, liefst schriftelijk op de pastorie. Mocht u onverhoopt (nog) niet 'in de computer verwerkt zijn' dan bent u bij deze van harte uitgenodigd! OPENING J.O.P . JAAR 1994/95 Enthousiast door de grote opkomst van de Joppers in de openingsviering in onze kerk op 1 oktober jl . werd dit enthousiasme getemperd door het gedrag vaan 'n aantal van hen. Het J.O.P . wil zich dan ook verontschuldigen tegenover de overige kerkgangers voor deze "overlast". Wij zullen proberen in de eerst volgende bijeenkomst met de Joppers in spelvorm ze bewust te maken en ze te wijzen op waarden en normen in het leven waar je t.o.v. je naasten nu eenmaal rekening mee dient te houden. Nogmaals onze excuses. J.O . P. gastouders. le H. COMMUNIE EN VORMSEL 1995 Op maandag 24 oktober (Mariaschool) en maandag 31 oktober a.s. (Aloysiusschool) zullen voor de betrokken ouders informatieavonden gehouden worden over dele H.Cornmunie en het Vormsel. In goed overleg met de parochie en de beide scholen zal men op 'n duidelijke wijze de vernieuwde opzet presenteren. Om te beginnen de aanleiding en voorgeschiedenis van de veranderde ·- opzet. Vervolgens wordt de betekenis van dele H,Communie en het Vormsel belicht. Ook krijgt men informatie over het voorbereidende katecheseproject voor groep 4 en 8 tussen half oktober en half december . En tot slot wordt nog wat ve::teld over de duur en de inhoud van het Communie en Vormselproject . Op deze manier hopen wij wat vragen en twijfels weg te kunnen nemen. Wij hopen U (ouders groep 4 en 8) in grote getale te ontmoeten op 24 en 31 oktober a . s . 'n Persoonlijke uitnodiging valt eerdaags bij U in de bus. Parochie M.Magdalena Aloysius - Mariaschool. KERKBALANS Het einde van 1994 komt alweer in zicht . De actie Kerkbalans geeft een stand aan van bijna f60.00,-! Met de toegezegde bedragen komen we op± f63.000,-. Graag zouden we ook dit jaar ons streefbedrag van f65 . 000, - halen. Misschien bent u nog vergeten over te maken . Het banknummer is : 11 58 07 292 t.n.v. Kerkbalans Par. M.Magdalena . De parochie is het waard om ondersteund te worden!!


: : : : : : : .:.: : : : : : . VAN TUIJL

'=î;

............................ assurantieadviseurs ............................

LidNVÄ

Café 't Haasje

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR *TAXATIES/* HYPOTHEKEN

1•••

: :· ------:: : ·--·--·· · · VAN TUIJL ~ ::::1Î;;1lm:mlil::i:::i! makelaardij bv ~YM ::::::::.:: ·!:::::::::::::::

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

VAKGARAGE D'N BART

telefoon 04102 - 21520

Gerda Pouls-Benders Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen fl' 04102 - 25113

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

/J§J SPIERINGS Dorpstraat9a

5386 AK Geffen

Fax04102-21958

Postbus37

Tel. 04102-21958 5386ZG Geffen

~~~ ~ ffllS igj

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Hotel II De Gouden Leeuw 11

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

A

,

~

~

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 041 02 - 2200 l fax 041 02 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ Heesterseweg 11 5386 KT Geffen

accountants belastingadviseurs juristen

~

telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795

registeraccountants

Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk

NOBRACbv Wij verzorgen o.a.

samenstelling en controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-/beroepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA. mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102} 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102} 22586

Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes.

Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER OKTOBER 14 t/m 23 Vakantie Dr. Visschers 15/16 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen 20 KPJ, oud papier ophaalroute 1 22/23 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen 24 KVB, 3e avond bloenschikken 28 ¡ KVO, Feestavond 28 t/m 6 nov. Vakantie Dr. Smit 28 KPJ, oud papier ophaalroute 2 29/30 Weekenddienst huisartsenpraktijk Nuland NOVEMBER 1 KVB, excursie drie-in-een museum St.M.Gestel. 5/6 Weekenddienst Dr.v. Heyningen 7 KVB, 4e avond bloemschikken 8 Dr.Visschers afwezig 10 KVB, uitwisseling Schaijk 11 Dr .v.Heyningen afwezig 12/13 Weekenddienst huisartsenpraktijk Geffen 13 Open huis voor alleenstaanden,alleengaanden, oude klooster (boven) 11.00 uur 16

17 17 18 19/20 21 25 25 26/27 29

KPJ, oud papier ophaalroute 1 KVO, Indische keuken Dr.Smit afwezig Weekenddienst Dr.v .Heyningen KVB, Se avond bloemschikken KPJ, oud papier ophaalroute 2 Dr.v . Heyningen afwezig Weekenddienst huisartsenpraktijk Nuland KVO, surpriseavond