Torenklanken 1994 - nr 16

Page 1

32e jaargang

I

nummer 16 1 september 1994

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16a, telefoon 041 02 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

RAOPLIED VERKIEZING

RECHT vur zunne RAOP

OPROEP--OPROKP--OPROEP---OPROEP

AAN ALLE GEFFENAREN DIE OVER EEN GOED STEMGELUID OF TEKSTDICHTASPIRATIE'S BESCHIKKEN. In januari word er in het kader van RECHT VUR ZUNNE RAOP 1995 opnieuw een RAOPLIED VERKIEZING gehouden. Net zoals de vorige raoplied verkiezing zal het winnende lied worden gebruikt als raoplied---carnavalskraker---volks en lijflied van de Geffense carnaval. Ook u kunt hier aan meedoen, beschikt u over een goed stemgeluid en/of compositie en tekstdicht aspiratie's meld u zich dan bij onderstaande personen . Uiteraard staat voor een eventuele begeleiding van u lied het raoporkest o.l . v. Carli bongers ter uw beschikking. Het winnende lied zal worden gekozen door een deskundige jury en door een zaaljury . Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij Ine v.d. Veerdonk tel.22310 Paul Wagemakers tel.22198

OPROEP--OPROEP-OPROEP--OPROEP

De voorbereidingen van RECHT vur zunne RAOP 1995 zijn al weer in volle gang en de raopwerkgroep zit al weer vol nieuwe ideeĂŤn om ook deze raop weer tot een geweldig succes te maken. Ook nieuwe artiesten zijn natuurlijk welkom, daarom doen wij een oproep aan alle talentvolle Geffenaren op, die ook wel eens op het raoppodium willen staan zich te melden bij. Paul v.d. Veerdonk Petra v. Erp

tel.22310 tel.21734


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

zrr.,.,.,

Beddenspe,:iaalzaalc ~! smneerderij ~~int "1

~ Runrotstraat 25 Geffen 04102- 2 28 52

,.qr

1

'"' Op M.41\T · z,r1EN Of • ·"'

Fittorll\·· ....... ·· ;"'-~ -F,lfor .,

Verantwoord zitten?

De koffie staat klaar!

Sportief en exclusief Merken van o.a. 'Pepe. Lemon and Soda, B; Ya Poo, JF.K.. Gö/, ScJ,nizler, 'R.agazzi Kinderondergoed, sokken Tot ziens 1

Maandag gesloten

l's maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars-tl. NistelroolJ tl. Coothstraat 31 Geffen "'lr 04102 - 22041

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAR EN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogttij Jo u.finbtr

AFBOUW

TELEF OON 04102 - 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* *

*

*

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B . Verwerking per computer

Ook voor filterspuiten

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

W. Jansen en Zn.

Rijwielen Taxi Benzines _Jer.)

~

Kerkstraat 11 Geffen -Tel. 21313


EFFE BUURTE MÈ EFFE BUURTE ME . .... • . . . de 100 jarige Mie

Hopstaken

Als ik zeg dat ik een stukje voor Torenklanken wil schrijven, zegt ze: " I k stao toch overal in! 't Is overal bekend!" Het feest is intussen voorbij. Ze kreeg een vierkante meter taart van de gemeente Maasdonk, reeds twee jaar geleden beloofd door burgemeester Netten. Een prachtige kaars van de mensen van het huis, een kamer vol met bloemen en ze kreeg bonbons en 'lekkere reukj es' . Huize De Heegt heeft het feest georganiseerd en een compliment aan de kok en het personeel, vinden zoon Jan en schoondochter Fien. "Mar de helft van de mensen heb ik nie gekend!" zegt Mie. Toen Mie nog in de 'oude bouw' zat, vond ze het gezelliger . "Toen kon ik alles nog zelf En Driek van Dijk en Mevr . van Roosmalen kwamen alle dagen naor boven . We zongen dan van "M-n opa". We hebben doar veul schik gehad. Nu kan ik ni ks meer zelf" . Maar vertellen gaat nog goed. Vanaf haar 14e jaar heeft ze gewerkt. Van 5 tot 7 uur op de kwekerij voor f 3,60 per dag en het regenverlet werd er nog afgehouden . Daarna in de hulzenfabriek, waar ze strooien hulzen op flessen moest zetten . Later natuurlijk 'dienen' in een werkhuis voor f 1,- per dag . Vanaf haar trouwen was ze huisvrouw en deed alles zelf. "Ik heb een kwaaie jeugd gehad" , zegt Mie "nu is het niks dan weelde . Ze hebben nou het vet der aarde!" Ze gaat zingen: .. Over 25 jaar •. en daarna zegt ze het volgende vers op: over 100 jaar is alles weer voorbij dan is het afgelopen met de vleierij dan is er geen verschil tussen arm en rijk dan zijn we allemaal weer gelijk . Mie Verschuren komt van oorsprong uit Ouden bosch en was getrouwd met Adrianus Hopstaken die bij de Nederlandse Spoorwegen werkte en in 1939 werd overgeplaatst naar Geffen . Ze hadden vier zoons Kees , Toon, Jan en Wim. Er zijn 9 kleinkinderen en 18 achterkleinkinderen. De jongste zus van Mie leeft nog: An is 88 jaar en Mie heeft haar groot gebracht , zoals ze zelf zegt . "Moeder is verschrikkelijk precies", zegt Jan. 'Alles hier in de kamer moet staan zoals zij dat wil. Zo was dat vroeger ook: moeders wil is wet'. En dat blijkt ook een paar keer: we hebben een foto niet precies teruggezet op de juiste plek en in de juiste richting. Het broodtrommeltje heeft een vaste plaats op tafel en het jampotje moet erop en niet ernaast! En "let op dat je niks omstoot!" Ze is ook precies in het dagelijks ritueel. 's Avonds om half 6 gaat

het corset uit en het nachthemd aan · om kwart vóór 9 de kousen uit, om 9 uu; wordt de zuster gebeld en om precies half 10 ligt ze op bed. "Ik zo d'r nou onderhand mar uit scheien mè schrijven", zegt ze dan . Dat doe i~ ~an nu en wens haar graag van harte proficiat met deze leeftijd in zo'n conditie. Tot slot een zinnetje dat ze een paar keer zei:" •.. de week is weer begonnen en dan zien we mar weer oan het eind te kommen!"

OPEN DAG ASIELZOEKERSCENTRUM Een regenachtige, sombere zaterdag: open dag in het asielzoekerscentrum in Rosmalen. Als je binnenkomt vergeet je direct het trieste weer buiten, want inheemse klanken komen je ter ore. Zang, tromgeroffel, ritmische instrumenten, dansende bewoners ademen een ontsp~nnen, vrolijke sfeer. Een maatschappelijk werkster geeft een rond leiding en vertelt over de bewoners en hun achtergronden. Maar liefst 23 nationaliteiten zijn verzameld in het voormalige paters klooster. De rondleidster zegt dat zi zichzelf er af en toe op betrapt dat ze 'gewend r aakt' aan de ellende die de mensen met zich meebrengen. Alleen het leed van kinderen blijft je altijd emotioneren! De vreemdelingenpolitie vertelt over de lijn die begint te komen in de aanpak van de asielzoekers in de omliggende landen. Maar de stroom is groot. De meeste bewoners zullen een C-status krijgen, d . w.z. dat ze· nooit meer terug kunnen naar eigen land. Ze moeten echter lang op een huis wachten. De verpleegkundigen begeleidden de mensen op medisch gebied, geven voorlichting en wijzen de bewoners op regels en afspraken zoals wij die hier kennen . Er worden Nederlandse lessen gegeven en de vrouwen kunnen kleding maken. De bezoekers worden aangespoord door de asielzoekers om van hun zelfgemaakte hapjes te proeven. We moeten blijven eten: pittige, zoete, knapperige gerechten uit o.a. Somalië, Sri Lanka en Afghanistan. Je ziet blije, vrolijke gezichten en je denkt bij jezelf: deze momenten van geluk hebben wij ze toch kunnen geven . Als we ve rtrekken vraagt 'n jongen of we al weggaan .Bij een bevestigend antwoord zegt hi j: Houdoe!

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 OKTOBER 1994 ' 3


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO:

BRANDSTOF: * Diesel

* Verkoop * Onderhoud * A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk Ie leveren. Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8. 00-10.00 uur en 16. 00-20. 00 uur

zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

• Euro loodvrij * Super * LPG

Rijksweg 2, 5386 LD Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fox 04102-25963

Bouvvbedrijf "BRODUS" * NIEUWBOUW • ONDERHOUD

• RENOVATIE • VERBOUWINGEN

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heesterseweg 29

53B6 KT Geffen

l~l®~i SPAARBANK

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

EEN VERTROUWD ADRES

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken

JO VAN DE BERGH

Tel. 23633

Irma

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00- 15.00 uur Dinsdag- en v rijdagavond: 17.00- 19.00 rmr en op afspraak.

f 15, - tot f 45,-

Broekstraat 13

* verzekeringen * sparen

D

Koude schotels van

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

ol l

Nu ook een zaal voor feestjes/ kinderfeesfies van 50 tot 60 personen

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN Heese MAKELAARDIJ

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN- EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN

• TEGELS *GEREEDSCHAP "VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


-

- -- - - - - - - -- -- - -- - - - - - - -

NIEUW V.P.M. GEZICHT IN GEMEENTERAAD Vanwege benoeming van Jan van Vucht in het bestuur van de woningbouwstichting Maasland is, in zijn plaats , onlangs Hans Hendriks namens de Vooruitstrevende Partij Maasdonk toegetreden tot de gemeenteraad van Maasdonk. Hans Hendriks, 39 jaar oud, gehuwd en vade1 van vier kinderen woont in Geffen in de Wan 22. Hans heeft opleidingen genoten op financieel economisch terrein en in het bijzonder op het vakgebied van de ope nbare (gemeente)financiën. Hij is momenteel werkzaam bij de gemeente Rosmalen als' hoofd van het stafburo informatiebeleid en automatisering. In Geffen kennen veel mensen hem als een echte verenigingsman met name vanwege zijn betrokkenheid bij Scouting Geffen , waarvan hij voorzitter is. Ook binnen de Voorui tstrevende Partij Maasdonk vervulde hij, sinds de oprichting hiervan in 1992, de voorzittersfunctie. Daarvoor was hij, in Geffen , jarenlang eveneens voorzitter van de Vooruitstrevende Fractie. Verder was hij in Geffen een tweetal jaren namens die partij lid van de commissies Maatschappelijke Aangelegenheden en Financiën. Deze wisseling van de wacht voor de Vooruitstrevende Partij Maasdonk in de gemeenteraad betekent dat Hans (tel . 23878) lid zal worden van de commissi e Algemene Zaken en lid van de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Samen met fractiegenoot en voormalig wethouder Ad van den Boogaard (tel . 24134) zal in de gemeenteraad verder worden gewerkt aan de belangrijke speerpunten van beleid voor de VPM, zoals zijn te noemen: een goede dienstverlening vanuit het bestuur en gemeentelijk appar aat naar de inwoners van Maasdonk en , in het kader van de buurtvernieuwing, een verdere uitwerking van wensen en ideeën die er zijn voor uw eigen buurt.

DANKBETUIGING Ondanks de moeilijkheden, die ons 4Ojarig huwelijksfeest in de weg stonden, is 2 September toch een dag geworden waar we met plezier aan terugdenken. Daarom willen wij , ook namens onze kinderen, Pastoor Spi jkers, zangkoor Passe Partout, familie, vrienden, kennissen en buren, Hartelijk danken voor de felicitaties , kado's , bloemen en Uw medeleven. Harri e en Liza van Erp-Pepers, van Coothstraat 24 .

J.J. Kok

Zaken die Jan van Vucht in de gemeenteraad na aan het hart lagen en waarvoor hij zich in het bijzonder, gedurende vele jaren, voor heeft ingezet. De VPM is hem mede namens alle kiezers, hiervoor veel dank en waardering verschuldigd. .Bestuur Vooruitstrevende Partij Maasdonk.

notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851

5


OP VAKANTIE IN DE WINTERMAANDEN "LEKKER EVEN NAAR DE ZON 11

In de wintermaanden op vakantie: lekker even bijtanken aan het strand of in de sneeuw. We doen het steeds vaker. Vooral de z~~~e oorden die wat verder weg liggen, ziJn in trek . Een verklaring hiervoor is dat het aanbod van dergelijke reizen sterk toeneemt. Nieuw is bijvoorbeeld dat Martin~ir rechtstreeks op Barbados gaat vliegen. Hierdoor kunnen aantrekkelijke reizen worden geboekt, niet alleèn naar Barbados zelf maar ook naar St . Lucia en Grenada . Daar het aanbod zeer gevarieerd is, vindt u ook terug in de 'Leukste Vakantie Krant'. Deze gratis krant vol reis-informatie en vakantie-tips wqordt uitgegeven door de Rabobank, het grootste reisbureau van Nederland. U kunt er terecht voor zo'n _zeventig verschillende winterreisprogramma's. Aantrekkelijke prijs. De 'Leukste Vakantie Krant' bevat praktische informatie over zon- en sneeuwvakanties binnen of buiten Europa . Heel concreet worden aantrekkelijk geprijsde arrangementen besproken; bijvoorbeeld trips voor minder dan f 750,- uit en thuis. Ook vindt u in het blad ideetjes voor zonvakanties, bijvoorbe~ld een golfvakantie in Portugal of Tunesie, een Jeep-safari in Marokko, trouwen in Mexico of Sri Lanka en het eiland La Margarita, een nieuwe vakantie-bestemming voor de kust van Venezuela. Voor vakanties dichter bij huis kunt u denken aan Kreta, Malta, Cyprus en Israël. Voor de beoordeling van de vakantiebestemmingen gebruikt de Rabobank verschillende informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld Toeristiek. Dit is het onafhankelijke instituut dat bestemmingen en accommodaties heel objectief beoordeelt . Ook hier is in de vakantiekrant een artikel aan gewijd. Prijsvraag. Een prijsvraag naar aanleiding van een verhaal over gedragsregels op de skipiste biedt u kans op reischeques ter waarde'van f 1.000 , - en f 500, - . Verder kunnen lezers van de 'Leukste Vakantie Krant' gebruik maken van een speciale aanbieding van reisorganisatie Trans : drie dagen Prijs vanaf f 149,- per persoon.

De Rabobank biedt klanten die on reis gaan gratis extra's als: · -Rabokompas : dé handige reiswegwiJzer vol (Financiële) tips voor vakanties in het buitenland; -Winter Vakantie Wijzer: dit is een boekje met praktische informatie over sneeuw(hoogste skigebieden, langlaufmogelijkheden, etc . ) en zonbestemmingen (stranden, 0 temperaturen, etc.);

-I~~erhel~ Protectieplan voor directe hulp biJ verlies of diefstal van passen cards waar~epapieren, sleutels en bagage: Deze service kost normaal gesproken f 29 50 . ' per Jaar, maar vakantiegangers die voor 30 novemb~r 1994 hun reis boeken krijgen deze service het eerste jaar gratis. Wilt u meer weten? Bij de Rabobank bij u in de 1 buurt liggen de nieuwe winterreisprogram ma s voor u klaar en natuurlijk kunt u de 'Leukste Vakantie Krant' gratis meenemen .

FANCY FAIR OP ZONDAG 9 OKTOBER Er is weer een grootse fancy fair op komst. Op zondag 9 oktober is het zo ver . Deze keer- is- de- opbr:engst voor- een weeshuis -op Sri Lanka. Om 09.30 uur begint de viering in de kerk. De opening van de fancy fair in de Aloysius school aansluitend om 10 . 30 uur. De entree is f 1,- voor volwassenen en de kinderen mogen gratis naar binnen. Er is van alles te zien, te kooen en te doen. Allereerst natuurlijk het werk van de kinderen. Zij werken al enige tijd aan de projecten rondom Sri Lanka. De prachtige kunst~erken, die gemaakt zijn worden verkocht. Verder is er ook een boeken-en platenmarkt en een speelgoedhandel. Ook het rad van avontuur ontbreekt niet. Er zijn prachtige prijzen beschikbaar gesteld door de Geffense middenstand en bedrijven . Onder het genot van koffie met cake kunt u ook gewoon van de gezelligheid komen genieten. De kinderen kunnen zich vermaken met diverse spelletjes, terwijl hun vader en moeder bijv. naar een video over het weeshuis op Sri Lanka kijken. Er is dus voor iedereen iets te doen. DUS KOM.

BOEKENMARll. In de week voor 9 oktober kunnen er boeken (geen studieboeken) worden ingeleverd op beide scholen. De opbrengst van de boekenmarkt is geheel voor het weeshuis op Sri Lanka.

MUNTENAKTIE. Alle buitenlandse munten (papiergeld mag natuurlijk ook) kunnen ingeleverd worden. Op beide scholen staat hiervoor een bus in de hal . U heeft vast en zeker nog wel er-, gens buitenlandse munten liggen. Bij de Rabobank mogen wij speciaal voor deze aktie voor een keer buitenlandse munten tegen een gunstige koers inwisselen.


25-JARIG JUBILEUM Juffrouw Riet 25 jaar in het onderwijs. Eigenlijk was haar jubileum pas in november van dit jaar, maar ze vierde 9 september j.l. haar 25-jarig ambtsjubileum samen met collega Peter Lammers . Riet van Santvoort, 51 jaar, heeft haar 25 jaren "bij elkaar gesprokkeld" zoals ze zelf zegt. Wel had ze direct werk in die tijd: ze slaagde op 4 juli 1962 en stond op 9 juli al voor de 2e klas op de Mariaschool in Rosmalen. Riet werkte daar een zestal jaren en in juli '67 werd ze ontslagen, Reden: getrouwd! "Dat was toendertijd heel gewoon", zegt Riet "en het hing ervan af of je daarna een tijdelijke herbenoeming kreeg. Overigens: op de trouwdag begeleidden wel 20 bruidspaartjes Riet en Piet, want de kinderen van haar klas - net de Eerste Communie gedaan - mochten in de communie-jurkjes en - pakjes naar de bruiloft! Toen dochter Ine werd geboren stopte Riet met werken. "Ik dacht toen bij mezelf: dat is 'mijn carriére' geweest, want werkende huisvrouwen waren er toen weinig of niet.

Korte tijd later werd echter al een beroep op Riet gedaan om in te vallen op de Mariaschool in Geffen. Dat betekende: 's morgens in alle vroegte, hartje winter, met kleine Ine in de kinderwagen naar Tante Graga in de Past. v . d. Kampstraat . Daarna volgden 'de sprokkels'! Invallen en zwangerschapsverlof invullen in Schaijk en Geffen. Intussen was Piet- Hein geboren en hoofd der school van de Aloyiusschool Theo Prinssen, deed meerdere malen een beroep op Riet om in te vallen bij ziekte, verlof of ADV in bijna alle groepen. In zijn toespraak op de receptie betuigde Theo alsnog spijt, wanneer hij misbruik gemaakt had van de bereidwilligheid van Riet! Toch besloot Riet daarna een antal jaren te stoppen totdat Piet- Hein ook op school zat. In '83 was er er wederom een jaar uit om de zorg voor haar moeder op te nemen, We kunnen wel zeggen dat Riet zeer flexibel was en ze werd zodoende ook we 'de joker' van de school genoemd door de ouderraad. Nu is Riet kleuterjuf. Dat vindt ze heel leuk, wel intensief, Ze heeft dan wel geen correctiewerk, maar de voorbereiding en het nawerken op school kost veel tijd. Bovendien moet er een goede overdracht ziJn naar haar klasse-collega die donderdag en vrijdag de kleutergroep heeft . Riet heeft een enorme verandering meegemaakt binnen het onderwijs. Vergaderde ze in Rosmalen in die tijd één keer per trimester , dan is dat nu minstens één keer per

week. Daarbij komen dan nog de commissie/ werkgroepvergaderingen. Voor een goede schoolorganisatie is dat nu ook nodig, In vroegere tijden gaf een klas van 48 kinderen niet zo veel problemen. De kinderen liepen in het gareel en waren gewend om te luisteren. Zo'n groot aantal leerlingen in de groep zou nu niet meer kunnen. Voorheen was alles afstandelijker en er waren weinig contacten met ouders, Ook de overgang van kleuteronderwijs naar groep 3 merken de kinderen tegenwoordig nauwelijks. De leesen rekenvaardigheden worden spelenderwijs aangeboden, Riet heeft wel mee moeten groeien, maar werkt nu in een prettige, ontspannen sfeer, "Er zit geen druk op de ketel en ik kan er een hoop energie in kwijt", zegt Riet. Een kleuter stelde Riet eens de vraag: Ben jij al een oma, omdat je grijze haren hebt •••• ? Oma is Riet nog niet en in de aanpak van 'haar kl~uters' nog heel jeugdig! Je proeft in haar omgang met de kleintjes het plezier en het genoegen dat zij beleeft als kleuter juf. PROFICIAT!

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Zwarte omslagdoek Berendse Heegsterstraat 9

VERVOLG PONYVRIENDJES PAG. 20 Klasse 12 cat. A/B 2e prijs Nicky v. Veghel met Olivia 110 pnt Klasse 12 cat. DIE 2e prijs Mira nda v . Be rkel met She-ra 122 punten Se prlJS Marieke Smits met Kassandra 113pnt Klasse B cat . C. 2e prijs Marj an v. Kessel met Oscar 129 pnt 6e prijs Nicky v. Veghel met Gwendolyn 121 punten . Klasse B cat. D. 8e prijs Ron Loeffen met Abner 112 punten. Klasse B cat. E. 3e prijs Linda v.d. Broek met Jip 117 punt. Klasse Ml cat. D/E. 4e prijs Irene v.d. Ven met Falcon 118 punt Se prijs Jelte Strik met Tornado 112 punten Klasse M2 cat. D/E 4e prijs Jinke Strik met Rocky Mountain 114 punten. Klasse 11 cat. D/E. 3e prijs Margy v.d. Elzen met Flame 126 pnt 6e prijs Cheryl Kleijngeld met Brinta 113 punten. 7e prijs Jelte Strik met Ivarno 113 punten. Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 25 september tijdens de RUITERDAG IN VINKEL. 1 Stepha


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: ZATERDAG 19.00 uur ZONDAG 09.30 uur NULAND: ZATERDAG 19.00 uur ZONDAG 10.00 uur VINKEL: ZATERDAG 17.30 uur ZONDAG 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: 19.00 u·-. Avondmis WO 28-09 10.00 u.: H.Mis mmv Bejaardenkr. ZA 01-10 19.00 u.: JOP-viering mmv Jeugdk zo 02-10 09 . 30 u.: H.Mis mmv Gemengd koor wo 05-10 19.00 u.: Gebedsdienst rond de Rozenkrans ZA 08-10 * 10.00 u.: H.Mis mmv Bejaardenk. 19.00 u.: H.Mis nnnv Passe Part. zo 09-10 09 . 30 u. : Gezinsviering mmv. Kinderkoor Thema: Aktie Sri Lanka met aansluitend Fancy-Fair WO 12-10 * 19 . 00 u.: Avondmis

* *

4

*

IN MEMORIAM JOHN vo GOOR Zeer onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van John v.d. Goor. John was onze vaste organist bij uitvaartdiensten en speelde daarnaast bij diverse vieringen van dames- en bejaardenkoor. Ook in de avondwake was hi j vaak de begeleider van de zanggroep . Van '62 tot '70 was John ook al als opvolger van Kees van Kreij te vinden achter het orgel bij het Gemengd koor. Op eigen wijze en meestal met een stuk humor had hij plezier in het spelen en het deed hem zeer dat hij de laatste weken geen kracht en adem genoeg had, om de koortrap op te gaan. Een regel uit een lied dat hij zo vaak speelde zegt ons: "Wij staan in leegte en gemis •••• 11 Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe in de komende tijd. Pastoor Spijkers Gezamenlijke Koren Werkgroep Avondwake

*=dienst in de kapel Kinderkoor Het kinderkoor "De Vrolijke Nootjes" heeft een nieuwe dirigente . Ze heet Angela Wijnen en ze komt uit Lith. Angela wil graag met ons kinderkoor de liederen verzorgen in de gezinsvieringen en andere vieringen. Xandrieke van Erp wil proberen om op de repetities de liedjes te begeleiden op het orgel . Guyszi Orbán speelt bij de vieringen in de kerk . Inmiddels zijn de repetities begonnen en hopelijk hebben zich veel vrolijke nootjes aangemeld. Ze repeteren elke maandag in het parochiecentrum van kwart vóór 7 tot kwart vóór 8- Als je nog mee wilt doen kun je altijd een kijkje komen nemen. We hebben reeds afscheid genomen van de vorige dirigente Annemieke van Erp en Organiste Lia Vissers. Wij danken en voor de fijne manier waarop zij het kinderkoor de laatste jaren gestalte hebben gegeven. Doopgesprek De doopgesprekavond van oktober is gepland op dinsdag 4 oktober om 20.00 uur in het parochiecentrum. U krijgt dan alle informatie omtrent het dopen in onze parochie. Gevonden voorwerpen Regelmatig blijven er spullen in de kerk achter: dassem, paraplu's, sieraden e.d. U kunt deze spullen altijd afhalen op de pastorie, liefst vóór de middag . 8

JONGEREN OP PAD Op zaterdag 1 oktober a.s. is weer de openi ng van het nieuwe seizoen 1994/95 voor alle~Joppers, inclusief J.O.P. Vinkel. Om 19.00 uur is er 'n viering in onze kerk met als thema: "WEES GEEN VREEMDE VOOR ELKAAR". Gastouders en Joppers verzorgen deze dienst met muzikale ondersteuning van het jeugdkoor. De ouders van de Joppers zijn hierbij ook van harte welkom. Daarna gaan we naar de Bonkelaar voor 'n gezellige"DISCO - PARTY". o.l.v. Jos v. Erp van het Tienerswingkafee. Vanaf de herftvakantie volgen dan weer de bijeenkomsten per JOP jaar apart waar o.a. sport en spel; thema's uitwerken; excursies aan bod komen. Allemaal 'n goede opening toegewenst en 'n gezellig J.O.P. jaar 94/95 JOP Bestuur.

Hulp aan Rwanda Via televisie, radio en pers is er de afgelopen tijd rui m aandacht besteed aan het feit dat 15 geestelijken uit Rwanda naar Nederland zijn gekomen. Onder hen de Bisschop van Nyundo Mgr. Wenceslas Kalibushi, 11 priesters van zijn bisdom, een broeder en twee groot-seminaristen. Met medewerking van de organisatie Kerk in Nood, mensen uit net bisdom Hasselt en Pin (Projecten in Nederland), zijn ze ondergebracht in het


Conferentieoord "Emmaus" in Helvoirt. De bedoeling is om deze mensen hier tot rust te laten komen, te laten zien dat we met ze meeleven en dat ze als Christen deel uit maken van de universele kerk . Totaal berooid kwamen ze op Schiphal aan. Hun hele bezit kon gemakkelijk op één bagagewagentje. Ze hebben daarom behoefte aan zeg maar alles . Met de steun van o.a. de Broeders van Maastricht en de Fraters van Tilburg hebben we ze kunnen voorzien van wat kleding, schoeisel en nieuwe brillen. Als de situatie in Rwanda voor hen veilig is willen ze terug gaan . Naar een land waar ze 1 0 2 medepriesters hebben ver loren. Naar een bisdom waar 15 van de 19 parochies zijn verwoest. Aan hen is de taak gegeven om de kerk en het land weer op te bouwen, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Ze zien dat ook zelf als hun opdracht. "Daarom hebben wij het overleefd", zeggen ze. U begrijpt dat uw hulp daarbij onontbeerlijk is . Hopelijk wilt U deze zo beproefde mensen steunen, met een geldelijke bijdrage. Uw bijdrage kunt u overmaken op giro 272,90.76 van de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal in Tilburg onder vermelding van Priesters Rwanda . Mocht u op andere wijze steun kunnen verlenen, neem dan liefst schriftelijk kontakt op met de Rwandese Priesters Conferentieoord "Emmaus" Udenhoutseweg 15, 5268 CG Hel voirt

HELPEN Toen je klein was moesten je ouders je bij alles helpen. Je had zelf niets te vertellen. Je kon nog niets . Maar toen je een beetje groter werd wilde je alles zelf doen "Kan ik zelf", zul je toen wel vaak gezegd hebben. Zel f eten was ook leuker, dan geholpen worden . Vader en moeder zullen je niet altijd je zin gegeven hebben. Want dat zelf doen van jou kostte meestal wat meer tijd . Maar je leerde er van. Later ontdekte je, dat zelf doen niet altijd leuk was. Soms vond je het handiger als anderen jou "hielpen" • bijv. bij het opruimen van je ka roer, het verzorgen van je hui sdier en het maken van j e huiswerk. En als iemand anders in jouw plaats wilde afwassen of afdrogen, was je helemaal tevreden. Vast en zeker zul je vroeger ook wel eens gezegd hebben: "Ikke helpe . Ikke helpe11 • Je wilde je moeder en vader helpen bij het maken van koekjes of bi j het ramen zemen, of bij het schoonmaken van de tuin en het wassen van de auto Je vader en moeder zull en er ongetwijfeld meer werk mee gehad hebben. Toch hebben ze · jou mee laten helpen . Waarom? Ik denk dat ze het heel belangrijk vonden, dat je leerde wat voor anderen over te hebben. Je moest al vroeg in de gaten krijgen, dat je

ook aan andere mensen moest denken. Helpen en geholpen worden zij n twee doe woorden, die allebei heel moeilij k zijn. Dat heb je zelf al meegemaakt. Dat is ni et alleen bij jullie thuis zo. Maar ook op school, bij je club en in de grote wereld. Overal zijn er mensen, die helpen en mensen die geholpen moeten worden. Helpen kun je soms niet alleen. Daar heb je soms meer men sen voor nodig. Worden opa en oma te oud om alleen te wonen, dan zal vaak de familie gaan helpen. Is je vader of je moeder ziek? Dan moet het hele gezin bij springen, Zo is dat ook met de hulp in de wereld. Er zijn veel landen waar mensen wonen, die geholpen moeten worden . Dat kun j e niet alleen. Gelukkig zijn er groepen mensen die dat samen doen. Enkele van die groepen zijn memisa , miva, UNICEF, foster parents, artsen zonde r grenzen, Novib, mensen in nood. Van deze groepen zul je de komende maanden vast en zeker wel weer eens wat horen via radio of televi sie. P. Lammers

K.V.B. Dames, Na de vakantie zijn we zoals gebruikelijk het eerste weekend van september begonnen met de koffie- verkoop op het Dorpsplein met "Effe naar Geffe". Donderdag 8 september was onze openi ngsavond yoor wat betreft het programma voor de tweede helft van 1994 . José Schuurmans opende deze avond met verschillende mededelingen naar de leden toe betreffende de kömende activiteit en. Ons programma met uitleg voor de rest van het jaar kan ieder lid terug vinden achterin het K.V.B. - wartaaltje en ziet er als volgt uit: donderdag 22-09 - demonstratie glasgraveren maandag 26- 09 - begin cursus bloemschikken dinsdag 04- 10 - thema-avond door de Nierstichting 10-10 - 2e avond bloemschikken maandag maandag 24-10 - 3e avond bloemschikken dinsdag 01-11 - excursie drie-in-een museum St. M. Gestel maandag 07-11 - 4e avond bloemschikken donderdag 10- 11 - Schayk op bezoek i.k . v. ui twisseling maandag 21- 11 - Se avond bloemschikke n Sinter klaasavond met quiz donderdag 01-12 maandag 12- 12 - Kerststukjes maken donderdag 15-12 - Kerstviering 9


ROND DE DORPSPOMP Het Maatschappelijk Opbouwwerk wordt door de gemeente Maasdonk per 1 jan. 1995 niet meer gesubsidiëerd. Het opbouwwerk heeft in de afgelopen jaren voortreffelijke diensten bewezen, waarbij als belangrijkste onderdelen te noemen zijn: Het begeleiden en ondersteunen van de Dorps raad Vinkel·, vooral wat betreft de "geslaag de" actie VINKEL "EEN", die actie heeft duidelijk bijgedragen tot dat succes en daarvoor alle lof . We denken verder aan de inspraakavonden rond de herindeling Nuland/Geffen, het jongeren project , waarin een groep jongeren aandacht heeft gekregen en inspraak over opvang- en opvangruimte, en diende als een onafhankelijke buffer bij het nieuwe subsidüibeleid , waardoor nogal wat. ve~nger in Maasdonk (Geffen) in de knel raakten of zelfs in de wurggreep werden genomen. De kosten bedragen± f 50 .000, - per jaar. De komende dri e jaren moet Maasdonk eenzelfde bedrag ophoesten als wachtgelduitkering , en verder kan Maasdonk vanaf 1 jan. 1995 diensten kopen tegen het volle pond bij de Stichting Opbouwwerk. Verenigingen, wijken , buurten, straten, instanties die een beroep willen doen op dat Opbouwwerk zullen dan de gemeente, als obstakel op hun weg vinden. De opening van het prachtige tennispaviljoen heeft bijna onopgemer kt plaats gevonden . De gemeenschap Geffen is daar onvoldoende bij betrokken. Vijf tennisvelden met het paviljoen vormen samen het complex "De Vlijmd" voor de Lawn-tennis -club "De Vlijmd , en maakt weer deel uit van het sportcomplex" De Biescamp" . Het zijn enorme investeringen, die een waar de van miljoenen vertegenwoordigen en waar de gemeente veel geld aan heeft besteed . Het is belangrijk dat alle burgers daarover goed geinformeerd zijn. Een goed voorbeel d is de verrijzenis van de "Klimop", daarover is veel gepubliceerd en is van alle kanten aandacht gevraagd . In Torenklanken lezen we wel over "De Vlijmd" maar het beperkt zich te veel tot uitslagen, en niet hoe en hoe talrijk het Paviljoen(clubhuis) wordt gebruikt en welke gasten er worden ont vangen en hoe dat verder functioneert? Over het bomenkappen willen we nog wel eens bomen . Wij begrijpen, dat bomen ook een grote overlast kunnen betekenen; iedereen zal ook begri jpen dat bomen een zeer be10

langrijke functie hebben. Ook dit onderwerp zou via het Opbouwwerk bespreekbaar kunnen worden gemaakt . Als die lindenbomen in de Dorpstraat voor iedereen een probleem zijn moet er gezocht worden naar een alternatief : "Herbeplanting, en dan een boomsoort kiezen, die minder narigheid veroorzaakt, zou een oplossing zijn". Wie draait op voor de kosten enz.? De ingang tot inspraak bij de gemeente is moeilijk . We hebben en ook anderen gepleit voor "EEN LUIFEL en een groot bordes voor het Gemeentehuis bij de verbouwing. Gebleken is dat bij feesten en diverse mani festaties zo'n bordes met LUIFEL grote diensten bewijzen kan. Toen wij daarover schreven kwamen daar van alle kanten positieve reacties op. Maar de raadsleden en Gemeente lezen dit soort artikelen niet, of reageren er niet op, terwijl van ons wordt verwacht, dat wij wel lezen wat de gemeente in Torenklanken publiceert . Wij willen toch een beetje een "spreekbuis" zijn over alles wat er in Geffen leeft, en hopen dat sommige zaken worden opgepikt . Mogelijk zijn de Raadsleden alleen in verkiezingstijd daarvoor gevoelig . Het blijkt, dat bij alle bouwbesprekingen de woorden luifel noch bordes gevallen zijn en dat daarmee voorkomen wordt, dat telkens met veel moeite een podium moet worden opgebouwd en afgebroken en dat er ook geen kiosk hoeft te komen op het Dorpsplein. Het Dorpsplein kan alleen nog worden versierd, verfraaid met verplaatsbare elementen, zodat Kermis, Effe naor Geffe, markt en andere evenementen voldoende ruimt e hebben en er zoveel mogelijk parkeerruimte overblijft. Heel Geffen is op zijn zachts gezegd "kotsmisselijk" van de zogenaamde Schutskooi. Aan het adres van Heemkundewerkgroep "Vladerack" moeten we heel complimenteus zi jn. Veel lof verdient de werkgroep voor speciale uitgave, "AUW NEIJTS" GEHETEN : "Herinnering aan de oorlog". He t geeft een duidelijk beeld van de oorlogsperiode in Geffen vanaf de mobilisatie tot aan de bevrijding van Geffen en het einde van de oorlog. Een waardig herdenken van onze slachtoffers de gevallenen en de grote oorlogsschade en dat alles verlicht met foto's. Op de achterflap had ik graag ons Bevrijdingsmonument gezien" VRIJHEID 11 • • Maar goed daarvoor nog eens aandacht, als we de bevrijding van Geffen vieren, als datum wordt geboemd 21 oktober. Dank zij deze speciale uitgave van "Vladerack", wordt ons duidelijk, dat we die bevrijdi ng moeten herdenken en tevens vieren zodat we dat toen in grote dankbaarheid hebben beleefd .


(Als Oudschaijkenaar, was de dorpspomper op 18 september even in Reek, waar ie 50 jaar geleden ook stond; we hebben er weer gejuicht en ontroerd gekeken naar al die voertuigen van toen en zo "Market Garden" herbeleefd) . De Pastoor feliciteren wij van harte met de benoeming tot Geffenaar van het jaar 1994. Nu kunnen wij iemand vermelden, die zich heel verdienstelijk maakt voor een Weeshuis in Skri Lanka nl. Jeanne Teulings di e de grote drijfveer is voor het groots opgezette fancy-fair in de Aloysiusschool. Onze kinderen verkopen daar zelfgemaakte spullen, speelgoed en andere zaken en dat voor het genoemde doel. Er zal een kleine tentoonstelling zijn over het Weeshuis, zodat we kennis kunnen nemen van het goede doel. Wij hopen dat het een groot succes wordt. Nooit Gedacht! 6 punten uit 3 wedstrijden: Proficiat! We bespraken de acties om gelden beschikbaar te krijgen om eigen jeugd voor het Gef fense voetval op te leiden en vooral te behouden. Tegenwoordig betekent dat helaas, dat de heren Voetballers van het le een bepaalde onkostenvergoeding krijgen, want Nooit Gedacht moet weer promoveren en minstens volgend jaar in de Vierde Klasse spelen. Dat zijn we aan onze voorouders aan het verleden verplicht . De velden blijken ook al in de onderafdeling te verkeren. Het lijkt hier en daar op unne echte auwe Dries, un knollenveld. Wie is daar verantwoordelijk voor? We moeten toch minstens zorgen dat onze prachtige voorzieningen ook goed worden onderhouden. We vernemen graag Uw reacties (04120-40982) (22153) of punten die de algemene aandacht verdienen.

DANKBETUIGING Wij ziJn getroffen door de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van mijn man en onze vader . John van de Goor

Dit is voor ons een grote troost en steun geweest in deze donkere dagen . Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken . Tonny v.d. Goor en kinderen.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Verloren in de Eikewal Stalen handschoen met blauw riempje. Graag terug bezorgen Eikewal 3 Tel. 23778

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

Volgende stamtafel 2 okt. 11.00 uur CafĂŠ Govers

DE PRIK VAN DE OOIEVAAR Een nieuw leven, een klein wonder. Het klinkt Zo gewoon maar is voor ons Zo heel bijzonder.

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte van onze zoon en broertje

Aron Aron - Johannes - Hendrikus

1 september 1994 Aron wordt het petekind van: oom Ronny en tante Hubertine

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur.

Albert, Ans en Arny van Buren De wisboom 10 5386 EL Geffen 11


@ GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland , tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval , snoeihout en tuinafval, oud papier. oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. 12

Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterĂ ag van 09. 30 - 11. 30 uur, tel. 04102 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

BURGERLIJKE JULI 1994

STAND

MAASDONK

Geboorte: 1-7, Britt Huberta Berdina, dochter van G.A.J.F. van den Boogaard en P.J.H.M. van Nistelrooij; 1-7, Kristel Gerdina Elisabeth, dochter van A.A.M.J. Verhoeven en W.J.J.A. van den Berg; 4-7, Demi Petronella Suzanne, dochter van A.M. Pennings en J.C.B.M. Heijmans; 4-7, Isidorus Theodorus Johannes, zoon van T.G.M. Pruijn en J.P.A.M . Rijcken; 6-7, Gert Johannes Martinus, zoon van J.M.G. van Lokven en A.M.J.A. van Schaijk; 8-7, Jesse Petrus Theodorus Johannes, zoon van J.H.P.M. Schouten en J.J.C.P. Venrooij; 9-7, Antonius Adrianus Martinus, zoon van A.J. Gloudemans en W .M.J. van Amstel; 11-7, Marlie Helena Geerdina, dochter van J.A.P. Korsten en H.H.F. Peijnenburg; 12-7, Mike Bernardus Johannes, zoon van P.J.M. van de Moosdijk en T.H.G. Schuurmans; 13-7, Charlotte Cornelia, dochter van A.J.M. van Nistelrooij en J.A.M. Broek; 14-7, Maria .Petronella Woutrina, dochter van J.B.A. van Dijk en P.W.H.M. van de Ven; 17-7, Dennis Johannes Gerardus, zoon van A.J.M. Coppens en M.M.G.H. Heijmans; 23-7, Yentl, dochter van P. van der Linden en J.J.H. Coppens; 25-7, Tamara Cornelia Adriana, dochter van J.A.M.M. Kerkhof en T.C. Maas;


25-7, Bas Everardus Johannes, zoon van E.A.W.M. Visschers en W.I.M. Glaudemans; 27-7, Antonius Wilhelmus Josephus, zoon van J.A.H.J. van den Berg en C.G.J.B. Tiemissen; 27-7, Nine Anne Maria, dochter van J.F.G Wijgers en T.C.C. Schel. Overlijden: 2-7, Bernardus Zandvliet, 63 jaar; 11-7, Woutrina van Dijk-van Schaijk, 87 jaar; 12-7, Maria E.D.C. Vendelmans, 89 jaar; 23-7, Martinus van Bergen, 69 jaar; 29-7, Cornelia van Bakel-van Santvoort, 92 jaar; 31-7, Martinus van Hoek, 94 jaar. Huwelijk: 2-7, Robert A. Jacobs en Hermina M. Molenaar, gehuwd te Maasdonk; 15-7, Hendrikus L.C.M. van de Ven en Jacoba C.H.M. van Heel, gehuwd te Maasdonk.

ASBEST VERWIJDEREN, VOORTAAN MELDEN BIJ DE GEMEENTE Iedereen die asbest wil verwijderen, moet dat ingevolge de gewijzigde bouwverordening van de gemeente Maasdonk, vantevoren telefonisch of schriftelijk melden bij de gemeente. De gemeente bekijkt vervolgens of u een sloopvergunning nodig heeft of dat u het zelf mag verwijderen en het kunt afgeven op de milieustraat. Om het af te geven op de milieustraat krijgt u van de gemeente dan een meldingsformulier toegezonden. Bent u van plan asbest te verwijderen, neem dan eerst contact op met de gemeente. Met asbest moet zorgvuldig worden omgegaan vanwege het feit dat het inademen van asbestvezels longkanker kan veroorzaken. Asbest wat u gewoon laat zitten is niet gevaarlijk. Wilt u het wel verwijderen, doe dat dan pas nadat u hierover contact heeft opgenomen met de gemeente.

Wanneer is een sloopvergunning verplicht? In principe is een sloopvergunning altijd verplicht. Er zijn echter drie gevallen waarin geen sloopvergunning nodig is en een melding bij de gemeente volstaat, nl. : gelijmde asbest bevattende vloerbedekking (van vóór 1983) gelijmde asbest bevattende vloertegels (van vóór 1983) bouwmaterialen met geschroefde hechtgebonden asbest mits: * deze aan de buitenzijde van het bouwwerk zitten en * het niet meer dan 20 platen betreft. Platen mogen dus niet gehecht zijn met spijkers, lijm of nieten. Het risico van breken is dan te groot. In dat geval moet een deskundig bedrijf worden ingeschakeld. Asbestplaten die langdurig zijn blootgesteld aan allerlei weersinvloeden hebben overigens de kans eerder te breken en te verpulveren. Dit geeft dus extra risico's. Voor de overige asbestverwijderingen is altijd een sloopvergunning vereist en mag het asbest alleen verwijderd worden door een deskundig bedrijf. Hoe moet u het asbest aanbieden op de milieustraat? Als u het zonder breken heeft verwijderd dan: a. verpakt u het materiaal (plaat voor plaat) meteen in speciaal asbestplastic van minimaal 0.2 mm dik. Wees hiermee vooral niet te zuinig! Hoed er rekening mee dat het materiaal door een persoon te tillen moet zijn. b. vervolgens plakt u het verpakte asbest af met tape. c. u bevestigt hierop nog een sticker met het woord ASBEST. Nu weet ook de medewerker van de milieustraat dat het om asbest gaat. d. Samen met de aanmeldbrief biedt u het aan bij de milieustraat. De controleur daar bekijkt hoeveel platen het zijn en of u het goed heeft ingepakt. Als het niet ·goed is ingepakt, mag de controleur het niet accepteren. De kosten voor het aanbieden van asbest op de milieustraat bedragen f 7,50 voor l t/m 5 platen; f 15,-- voor 6 t/m 10 platen en bij meer dan 10 platen f 15,-- + f 2,-- per plaat. 13


Een reis om de wereld begint om de

hoek. Een weekje skiën in Zwitserland ?

Dit biedt u directe hulp bij verlies of

Drie weken Verre Oosten ? Een rondreis

diefstal van passen en cards, waarde-

door Turkije ? Of een luiervakantie op

papieren, sleutels en bagage.

Oran Canaria of een weekendje eruit ?

Deze service geldt voor het hele gezin.

Pak uw koffers maar

En als u straks uw keuze

Gratis lnterHelp

vast in. Want bij de Rabo-

Protectieplan bij

bank, het grootste reis-

boeking.

bureau van Nederland,

hebt gemaakt, dan kunt u meteen ook al die andere vakantiezaken bij ons regelen.

heeft u nu extra vakantievoordeel.

Da's wel zo handig.

Als u vóór 30 november 1994 een vakantie

Kortom: waaru ook naartoe wilt, loop eerst

boekt ontvangt u het eerste jaar gratis het

eens binnen bij de Rabobank

InterHelp Protectieplan t.w.v. f 29,50.

bij u in de buurt.

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland- Vinkel

Rabobank r.:,


HANDWERKCLUB DE NIJVERE HANDEN Handwerkclub "De Nijvere handen" bestaat 10 jaar en daar zijn we trots op . Al 10 jaar lang is de maandagmiddag voor menigeen in Geffen een gezellige middag waar men naar uitkijkt. We komen dan bij elkaar in" ' t Oude Klooster". Gezelligheid staat bij ons voorop, maar ook leuke dingen maken . Er wordt geborduurd en gebreid, er worden kaarten en bloemen gemaakt, kaarsen beschilderd enz. enz. Te veel om op te noemen, maar voor iedereen is er wel iets wat leuk is. Er staat ook elk jaar een busreis op het programma. We maken er dan samen een gezellige dag van en bezoeken een museum of bekijken een bepaalde handvaardigheid. Een mooie route door het Nederlands landschap en een l ekker diner t ot slot horen er ook altijd bij. Bent u 55+'er en hebt U zin gekregen om ook te komen op maandagmiddag? Kom gerust eens vrijblijvend kijken en meedoen. U bent van harte welkom van 13.30 uur to t 15.30 uur in" ' t Oude Klooster" . Vindt U het prettig als iemand van ons eerst een keertje bij U langs komt, bel dan even Antoine Jansen (22734) of Dina v.d. Ven (22360) of Marietje Willemse (21385) of Marijke van Galen (23889). ATTENTIE:

ONZE VERKOOPTENTOONSTELLING IS OP 27 NOVEMBER A.S .

unicef Kinderen verdienen geld voor UNICEF . Tijdens "Effe noar Geffe" zijn zo'n 30 kinderen aktief geweest om geld voor UNICEF te verdienen. Zij deden dit door het maken van muziek of door een deel van de opbrengst van hun kraam ter beschi kking te stellen aan UNICEF. Samen hebben zij op deze wijze een bedrag van maar liefst Fl. 266,60 bij elkaar gebracht. Ik wil dan ook al deze kinderen hartelijk bedanken. Het geld is overgemaakt aan een projekt voor kleine indiaantjes in Guatamala, die er zeker hardstikke blij mee zullen zijn. BEDANKT! Voor wenskaarten, spellen en geschenken van UNICEF kunt U terecht bij Trees Lamers, Dorpstraat 6, tel. 24368.

R IG OM Persbericht Hierbij geeft de Regionale Instelling Gecoรถrdineerd Ouderenwerk in het Maasland (RIGOM) te kennen dat de cursuswiJzer voor senioren in de regio Maasland weer is uitgekomen. De cursuswijzer 1994-1995 biedt een duidelijk overzicht van cursussen en aktiviteiten die : - speciaal zijn bestemd voor ouderen vanaf 55 jaar. - geschikt zijn voor alle leeftijden, maar waar naar verwachting veel ouderen belangstelling voor zullen hebben. Sommige van de gepresenteerde cursussen en aktiviteiten zijn meer gericht op leren, andere zijn meer gericht op doen, maar altijd is ook het ontmoeten van anderen een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk, een leven lang! De cursuswijzer voor senioren in de regio Maasland is gemaakt door de Regionale Instelling Gecoรถrdineerd Ouderenwerk Maasland in samenwerking met de ouderenorganisaties uit de regio (de Katholieke Bond van Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderenbond en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) en het Regionaal Educatief Centrum Noordoost-Brabant, Bibliotheek Oss, Centrum voor Kunstzinnige Vorming, Dag- /Avondcollege, Dekenaal Centrum, de Eynderic, Jan Cunen Centrum, Open Universiteit, Projekt Ouderen Educatie, Regionale Instelling Maatschappelijk Werk Maasland, Regi onale Instelling voor Ambulante en Geestelijke Gezondheidszorg, Seniorenacademie Brabant, Stichting Educatie Maasland, Stichting Kruiswerk Noordoost Brabant, Stichting Opbouwwerk Maasland, Stichting Vrouwenschool, Volksuniversiteit Oss en omstreken en W. A. 0.-groep. De cursuswijzers liggen in Oss en regio o.a. bij alle instellingen en organisaties die hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan ter inzage. Voor belangstellenden zi jn bij het RIGOM, Schadewijkstr. 6 Oss, tel . : 04120-33043 , zolang de v~orraad strekt , exemplaren te verkrijgen. Wij hopen dat vele ouderen met behulp van de cursuswijzer in staat zullen zijn een voor hen geschikte cursus of aktiviteit te vinden. 15


~

Slank-KI up

De slankklup, een andere benadering van overgewicht . Iedereen kent in z1Jn of haar directe omgeving wel mensen die gebukt gaan onder gewichtsproblemen . Het ene na het andere dieet wordt uitgeprobeerd om vervolgens met wis. selend succes te kunnen constateren dat er weer een paar pondjes af zijn. Het ver~ klaart ook het bestaan van een groot aantal afslankclubs, die intensief bezocht worden. Soms met succes maar vaak met de nodige teleurstellingen . Omdat men in veel gevallen na verloop van tijd weer terug valt in de oude gewoonte, het bekende eetpatroon en dus ook het oude gewicht. En daar wringt hem nu juist de schoen" aldus Mevr. E. v. Amelsvoort, oprichtster van de "slankklup, 11 waarvan de hoofdvestiging zich i n Burcht bevindt . Als je gewichtsproblemen van mensen wilt oplossen dan moet je beginnen met te lui steren naar je cliënt . Luisteren en analyseren waarom hij of zij te zwaar is. Is het een stuk sleur , een gewoonte of zijn er andere redenen waarom men te veel eet? Ze weet waarover ze praat want hoewel ze nu heel slank is, kampte ze jarenlang met overgewicht. Tot i k ontdekte dat ik een emotionele eter was. Wanneer er problemen waren dan ging i k eten, en door mijn studie psychologie leerde ik mijzelf nóg beter kennen en kreeg i k inzicht in mijn manier van denken en leven. Inmiddels had ik zo ongeveer alle afslankcl ubs in Nederland bezocht om daar tot de ontdekking te komen dat men uitsluitend naar de weegschaal keek en niet naar de mens die er opstond. Voor haar redenen om een eigen Slank- klup in het leven te roepen, nu inmiddels 5 jaar geleden. Begonnen met één cli ënt zijn er nu ruim tweehonderd Slank-klups in heel Nederland, waar gemiddeld genomen sprake is van maximaal 25 tot 30 deelnemers per club. Onze filosofie van werken is gebaseerd op eerlijk zijn en luisteren naar de cliënten. Ook vertellen we niet wat wel en niet mag, maar leggen de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. We geven voorlichting over voeding, over eetpatronen en de mogelijkheid om deze te veranderen. We geven de mensen geen dieeten maar MENU'S mee . Deze menu's zijn zo samengesteld dat daarop produkten staan vermeld die vrijwel dagelijks bij alle huiskamers op tafel staan. De menu's wor den opgesteld door een diëtiste die aan onze club verbonden is, en gelden steeds voor 7 dagen . De wekelijkse bijeenkomsten van de Slank-klup worden geleid door groepsleidsters die zelf weten wat het is om dik te zijn . We voeren hiervoor een streng selec16

tiebeleid, omdat onze manier van werken uit· sluitend succes kan hebben wanneer je werkt met zeer gemotiveerde leidsters . Onze manier van weken heeft inmiddels bewezen effectief te zijn. En is er na verloop van tijd sprake van een terugval dan kan men altijd weer bij ons biP-nenstappen . Al was het alleen maar om even bij te kletsen en een kopje koffie te drinken . Want dat kan ook bij onze club. Sinds maart 1994 is er vvk een Slank- klup in Geffen. En wel op de maandagavond van 20 . 00 tot 21.00 uur in de Bonkelaar, Voor meer informatie kunt u bellen met Mevr. KlÖsters tel . 04120-33777. Een vertrouwde naam in heel Nederland

Afslanken in groepsverband f 7 .50 week

per

f 22.50 inschrijfgeld(+ f 7.50 èerste bijeenkomst). • Elke week nieuwe menu's, men hoeft niet apart te koken. - Goede begeleiding - Gezellige groepen. - Ook mannen en tieners zijn welkom. Ook lid worden, kom dan naar:


Apotheek Geffen-Nuland B.V. Mw. Drs. M.J.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48, 5386 AN Geffen

t~,,,<-- Tel. 04/02-24699 - Fax 04/02-24499 Bank: Rabobank nr. J 7.04. 74.577 Postbanknr. v.d. bank I 07495 I

THERAPIE-TROUW VAN GENEESMIDDELEN Voor wie is dit schrijven bestemd? Deze informatie kan nuttig zijn voor iedereen, die zijn/haar geneesmiddel niet altijd volgens de gekregen instructies gebruikt of kan gebruiken. Volgens onderzoek betreft dit ongeveer de helft van de geneesmiddelengebruikers . Therapie-ontrouw Therapie met geneesmiddelen komt veel voor Twee van de drie contacten tussen huisarts en patient blijken te worden afgesloten met een recept. In de meeste gevallen krijgt U in de apotheek de geneesmiddelen mee naar huis _ In de praktijk blijkt dat er een heleboel mis kan gaan bij het gebruik van geneesmiddelen. ~~o Onderzoek heeft uitgewezen dat circa 50% van de patienten de geneesmiddelen niet helemaal gebruikt, zoals door de arts bedoeld is. Het niet precies opvolgen van de mondelinge en schriftelijke gebruiksinstructies noemt men therapie-ontrouw. Het probleem bij therapie- ontrouw is, dat het geneesmiddel minder goed werkt en U minder snel herstelt. Als Uw arts niet weet, dat U Uw geneesmiddel niet volgens zijn adviezen gebruikt heeft, bestaat het risico dat hij vervolgens (onterecht) een hogere of lagere dosis voorschrijft. Het goed gebruiken van geneesmiddelen. Het goed gebruiken van geneesmiddelen hangt af van een aantal factoren: 1. Uzelf. De voordelen van een geneesmiddel moeten voor U opwegen tegen de nadelen. Informatie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Uw arts heeft voor U het meest optimale geneesmiddel gekozen, dat wil zeggen dat hij verwacht dat het zal helpen. U zou echter nog twijfels kunnen hebben over het te verwachten effect van het middel of angst voor bepaalde bijwerkingen . Door middel van de bijsluiter, die wij in de apotheek altijd meegeven, en een eventuele mondelinge toelichting, kunnen wij U meestal geruststellen en Uw (onnodige) angst voor het middel wegnemen. Aarzel niet Uw vragen te stellen. Alle vragen zijn welkom.

2. Gebruiksinstrukties en/of achtergronden zijn onbekend. Di t kan b.v. komen doordat U denkt dat de instrukties niet zo belangrijk zijn of dat U ze niet goed begrepen heeft of dat U ze alweer bent vergeten. Op het apotheek-etiket staan de dosering en ~e belangrijkste adviezen voor het gebruik. Hier volgen enkele voorbeelden ter illustratie: voor de maaltijd - voor een betere opname van het middel na de maaltijd - o.a. ter voorkoming van maagdarmklachten heel doorslikken - ter voorkoming van een vieze smaak ter voorkoming van slokdarm- of maagirritatie kuur afmaken - voor volledige genezing van de infectie pas op met alcohol - ter vo0rkoming van maagk;lachten - ~lcohol kan de werking van het middel ¡ versterken 3. Problemen bij het uitvoeren van de instrukties. Hieronder een aantal problemen die U in de praktijk tegen kunt komen. - U heeft vergeten het geneesmiddel te gebruiken. - U weet niet hoelang U het middel moet gebruiken. - U kunt een kinderveilige verpakking niet open krijgen . J - U kunt Uw oogdruppels zelf niet toedienen . - U kunt Uw capsules niet heel doorslikken - U kunt een inhalatie niet op de juiste manier toedienen. Als U dit soort problemen heeft, kunt U ze altijd in de apotheek voorleggen. Soms kunnen wij ze met goede uitleg oplossen, soms kunnen bepaalde hulpmiddelen, zoals een doseerdoos, een oplossing zijn. In andere gevallen kunnen we ook met Uw arts overleggen een ander geneesmiddel te kiezen, dat minder problemen geeft. Ons werk . in de apotheek houdt niet op , op het moment dat U de apotheek verlaat. Ook in de begeleiding van Uw geneesmiddel kunnen we een rol spelen. Komen er b.v. vragen op na het lezen van de bijsluiter of tijdens het gebruik laat het ons gerust weten. Belt U ons even of schrijf een briefje. Heeft U vragen over geneesmidd~len? Wij hebben meestal het antwoord . Zullen we ruilen? 17


HUID - EN HAARVERZORGING Uw apotheek helpt met een deskundig advies. Onze huid vervult een aantal belangrijke funkties. De huid beschermt ons tegen uitdroging, schadelijke stoffen, bacteriën, UV-straling van de zon en gure wind. De huid helpt ook bij het regelen van de lichaamstemperatuur, de vorming van vit . D en zorgt bovendien voor de afvoer van afvalstoffen ~ Etn gezonde huid is dus van groot belang. Onder invloed van kou en het droge klimaat binnenshuis wordt er veel vocht aan de huid onttrokken, waardoor deze droog en schraal gaat aanvoelen. Ook warme en dikke kleding werkt het uitdrogen in de hand . U kunt dit proces tegengaan door in ieder geval binnenshuis te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid, Een bakje water aan elke radiator doet in dit kader al wonderen. Verder kunt u het beste uw huid regelmatig invetten met een verzorgende creme om het vochtgehalte op peil te houden. In de apotheek kan menu adviseren welk produkt voor uw huidtype het meest geschikt is .

- Bij hoofdroos is er sprake van overmatige schilfervorming en jeuk. Talg kleeft de afgesloten huidcellen aan elkaar, zodat hoofdroos zichtbaar wordt, Overmatige prikkeling van de hoofdhuid (door te vaak wassen of door prikkelende shampoo's) kan hoofdroos verergere<l, Gebruik daa:·om liever een railde shampoo en en was het haar niet te vaak. Eventueel kunt u een antiroos shampoo proberen. - DeS'.!holen zijn weer begonnen en dat betekent traditioneel dat de hoofdluis de kop weer opsteekt. Hoofdluis gaat niet vanzelf over en zal dus behandeld moeten worden. In de apotheek zijn verschillende middelen tegen hoofdluis te koop. In verband met besmettingsgevaar is het raadzaam alle huisgenoten mee te behandelen . Waarschuw ook altijd de schoolleiding, zodat maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat de besmetting zich verder uitbreidt. Voor alle duidelijkheid nog even dit: hoofdluis heeft NIETS te maken met slechte lichaamshygiëne. U hoeft zich niet voor een besmetting te schamen! Wilt u meer weten over dit onderwerp? In apotheek Geffen-Nuland ligt een speciale informatie-krant voor u klaar .

WIJ GEVEN U ALVAST EEN AANTAL TIPS: - Te veelvuldig gebruik van gewone zeep kan het zuurlaagje van uw huid aantasten . Voor de dagelijkse hygiëne kunt u het beste lauwwarm water gebruiken. Dat reinigt voldoende en uw huid vaart er wel bij. Wilt u toch zeep gebruiken, kies dan voor zogenaamde alkalivrije zeep. - Bij een droge huid (die strak en gespannen aanvoelt) kan badolie heilzaam werken. Het herstelt de zuurgraad, waardoor het beschermende vetlaagje behouden blijft en de huid weer soepel aanvoelt. - Vettige huidschilfers op het hoofdje van een baby noemen we 'berg'. Het is een onschuldig verschijnsel dat kan ontstaan als de talgproduktie op gang komt. Met badolie kunt u de korstjes losweken. Agressieve shampoo kan het verschijnsel verergeren. - Bijna alle babies hebben wel eens last van luieruitslag of rode billetjes. U kunt het risico hierop verminderen door regelmatig verschonen, zodat de baby niet in een natte luier ligt. Reinig de huid met lauwwarm water . Dep de huid voorzichtig droog . Niet wrijven! Bescherm de huid met babyzalf. Is er toch luieruitslag opgetreden, gebruik dan zinkzalf of zinkolie na elke verschoning . - Voor een goede haarverzorging is 1 á 2 keer per week wassen met lauwwarm water voldoende. Te vaak wassen en intensief masseren van de hoofdhuid bevorderen de talgproduktie, zodat u het haar steeds vaker moet wassen . 18

J.~c JONGEREN ADVIES CENTRUM

M.I.V. 3 oktober a.s. zijn de openingstijden van het Jongeren Advies Centrum te Oss gewijzigd: Maandag,dinsdag,donderdag is het J.I.P. geopend van 14.00 tot 17.00 uur , woensdag van 16.00 tot 20.00 uur. vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur, Je kunt dan zonder afspraak binnen lopen voor allerlei vragen zoals bijvoorbeeld over studiefinanciering, over op kamers (gaan) wonen, over bijverdienen en belasting terugkrijgen, over rechten en plichten spijbelen en faalangst,J-.let Jongeren Informatie Punt bezit ook vele folders en brochures over werk, school, geld, liefde, mis handeling, versl aving etc. en folders die een bijdrage kunnen leveren over het maken van werkstukken. Als je ergens mee zit en je wilt er graag met iemand over praten dan kun je ook bij ons terecht, Telefonisch zijn wij bereikbaar elke werkdag vanag 10.00 uur op nummer 04120 - 25673 / 47214. Het JAC is gevestigd in de Torenstraat 13 te Oss.


UITSLAG JEUGDBRANDWEERDAG 18 JUNI 1994 HilLLO KINDEREN Op 18 Juni hadden we alweer de S de Jeugdbrandweerdag. Dit Jaar op het terrein nabij de Elshof in Geffen. Het weer was die dag precies goeden om balf 2 konden wij van start gaan met maar liefs 41 teams Het schuim en water vloog menigmaal rond en het werd voor iedereen dus ook een prachtige middag. Zoals belooft volgt hieronder dan de uitslag. Deze teams mogen naar Saval Kronenburg in Hedel . Ze worden hierover nog geinformeerd via hun eigen captaio's. Als eerste eindigde Nooit Geblust Fl met als captain's Corry Hondong en !en van Erp. De kinderen waren : Harun Olgun -Mi chael v/d HeuvelDave v Nuland-Mark Hubers-B jorn Herngreen- Joost CoppensDennie Strik-Koen Bongers. Als tweede eindigde de Reddertjes met als Captain Maria v. Hinthum . De kinderen waren: Stijn v.d.Heyden-Ruud v.d. Doelen-Ann eke v. DreunenBas de Veer-Sandra v.Hinthum-Janneke v.d.WeteringMichiel Krebs-Peter Winkel. Op de derde plaats kwamen De Chip Munks met als captain Erna v.d.Doelen. De kinderen waren: Sanne v.d.Doelen- Loes v.d.Heyden-Christel WillemseJasper v. Rosmalen-Joyce v.d. Akker-Jantine v. BoxelMaaike v.d. Wetering- Roy Schuffelers. Deze dag was dus wederom fantastisch verlopen, rest ons nog dank te zeggen aan Rabobank Maasdonk voor de leuke attentie. Voor eventuele vragen of voor verloren kledingstukken kunt u bellen B.Hu rkens 04102-23816. werkgroep Jeugdbrandweerdag.

Dinsdag 4 oktober Werelddierendag

BUURTVERENIGING 'DE VIER WINDEN' Buurtvereniging DE KLIMOP

Iedereen die op dierendag onze winkel bezoekt krijgt een leuke attentie voor zijn huisdier.

Gratis!!! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

,r

B. de lĂźnderen ~ ltlolenstraat 32 Geffen Tel. 04102-25551 fax 04102-25504 Onze openingstijden zijn:

Ma t/m vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.00 uur (van 12.30 - 13.00 uur hebben wij graag even pauze)

BALLONNENWEDSTRIJD BIJ OPENING SPEELTUIN DE n.nÂŤ:>P 27-08-1994 Ondanks het slechte weer zijn de ballonnen toch behoorlijk ver gekomen. Velen zijn er in Geffen gebleven, maar er zijn er toch in Gelderland en Overijssel terecht gekomen. Wij danken de winkelier- horecavereniging voor het schenken van de ballonnen en Bekkers Vlamspuiterij voor het beschikbaar stellen van het helium gas. De uitslag is als volgt: 1. Noud Tiemissen Rosmolen 18 Gevonden in Ommen (Overijssel) 2. Jasper Schelle Dr. Schaepmanstraat 10 Gevonden in Vriezeveen (Overijssel) 3. Wendy van Zantvoort Kapelstraat 9b Gevonden in Winterswijk (Overijssel) De overige terug gekregen kaartjes zullen beloont worden met een troostprijs. Kinderen gefeliciteert met jullie prijzen die zijn, of worden, thuis gebracht. 19


PONYVRIENDJES VINKEL Tijdens het kringconcours te Gemonde zondag 21 augustus jl. heeft ponyclu b "de Ponyvriendjes" uit Vinkel goed gepresteerd . Vele prijzen gingen mee naar Vinkel. Afdelingsdressuur viertal klasse M de lüe prijs met 677 pnt . Voor orde en netheid behaalde onze ponyclub de éérste prijs. Dressuur klasse B cat. E 10. Linda v.d.Broek met Jip 120 pnt. Dressuur klasse B cat. D 6. Francien v.Kessel met Sabine 122 pnt. 15. Ron Loeffen met Abner 111 pnt. Dressuur klasse Ml cat. D/E ll. Jelte Strik met Tornado 123 pnt. 13. Jinke Strik met Rocky_Mountain 115 pnt.

lid van onze ponyclub, en wel Nicky van Veghel met haar pony Olivia. Via kringconcours en het gewestelijk kampioenschap slaagde zij erin om de selectie voor deze nationale tetelstrijd door middel van een aantal goede resultaten af te dwingen. Tijdens de gewestelijke kampioenschappen te Bladel behaalde Nicky van Veghel met haar pony Olivia de lle prij met 239 punten, bij het nationale kampioenschap in Wanroij had Nicky van Veghel meer succes. Hier kreeg zij voor haar goed gereden dressuurproef in de klasse 12 cat. A/B de vierde prijs met 251 punten. Nicky en Olivia van HARTE PROFICIAT. Op zondag 18 september j.l. heeft ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes deelgenomen, aan de rayon dressuur-wedstrijd te Geffen, De uitslagen van voor de middag gereden dressuur proeven zijn. Klasse B. cat . A/B 2e prijs Gertjan v.d. Doelen met Floortje 124 punten. Klasse 11 cat. C. 2e pr1Js Gerbert v.d. Ven met Lady 124 punt 3e prijs José v . d. Doelen met Mariska 123 punten . Klasse L2 cat . A/B 2e prijs Nicky v. Veghel met Olivia 119 pnt Klasse 12 cat . D/E le prijs Miranda v. Berkel met She-ra 128 punten 2e pr1Js Marieke Smits met Kassandra 126pnt Klasse B cat . C le prijs Marjan v. Kessel met Oscar 127 pnt 6e prijs Nicky v. Veghel met Gwendolyn 114 punten . Klasse B cat. D 9e prijs Ron Loeffen met Abner 110 punten Klasse B cat. E 3e prijs Linda v.d . Broek met Jip 120 punt. Klasse Ml cat. D/E 2e prijs Irene v,d.Ven met Falcon 129 punt. 7e prijs Jelte Strik met Tornado 116 punten Klasse M2 cat. D/E 4e prijs Jinke Strik met Rocky Mountain 118 punten, Klasse 11 cat. D/E Se prijs Margy v.d. Elzen met Flame 121 pnt 6e prijs Cheryl Kleijngeld met Brinta 120 punten 7e prijs Jelte Strik met Ivarno 117 punten1

Dressuur klasse 12 cat . D/E 4. Irene v.d.Ven met Falcon 127 pnt. 15 . Miranda v.Berkel met She-ra 112 pnt. 18 . Marieke Smits met Kassandra 107 pnt . Dressuur klasse Ll cat. D ll. Cheryl Kleijngeld met Brinta 122 pnt. 19 . Martijn v.d.Braak met Parel 108 pnt. Dressuur klasse Ll cat . C 2. Gerbert v . d.Ven met Lady 124 pnt. 4. José v.d.Doelen met Mariska 121 pnt. Dressuur klasse 1 2 cat. A/B 9. Nicky v.Veghel met Olivia 117 pnt. Dressuur klasse B cat. C 4. Marjan v. Kessel met Oscar 127 pnt. ll. Nicky v.Veghel met Gwendolyn 116 pnt. Ponyspelen. 8. Ron Loeffen met Abner 133 pnt. 13 . Gertjan v.d.Doelen met Floortje 128 pnt 15. Marjan v.Kessel met Oscar 127 pnt. Bij het springen was Irene v.d.Ven met Falcon de eerste manch foutloos. Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 18 september tijdens het rayonconcours te Geffen. Op zondag 11 september werden in het recreatieoord "De Bergen" in Wanroij de nationale kampioenschappen van de N.K.B. voor ponyruiters gehouden. Onder de deelnemertjes behoorden ook een 20

De uitslagen van de in de namiddag verreden dressuur proeven. Klasse B. cat. A/B 3e prijs Gertjan v.d. Doelen met Floortje 114 punten, Klasse 11 cat. C. le prijs Gerbert v.d. Ven met Lady 124 pnt. 3e prijs José v.d. Doelen met Mariska 114 punten.


............................ ............................ ir;·=i1w··......:..

~ *

VAN TUIJL

Café •t Haasje

~

assurantieadviseurs .....

VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

ii;\;:;;;;;:::·:::::::·

~

Gerda Pouls-Benders

VAN TUIJL ~ makelaardij bv~

Pedicure \~ BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen 1r 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

I ~-.

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• 0

SCHOENEN & SPORT

/Si) SPIERINGS Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

fflll,

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

A. Dorpstraat5 -Geff::~l::::,oon 04102-21257 • . WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

'

tel.: 04102 - 21046 fax: 04 102 - 251 33

&

W. Hanegraaf Geffen

,

:.ai.,.

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

~ 1

bruiloften - partijen - vergaderingen

.

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Hotel II De Gouden Leeuw 11

fw

~

_

,

M.TEC-DEALER

Bed rijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04 102 - 2200 l fax 04 102 - 25068


Dressuur klasse B cat. C en A/B le pr. Gerbert v.d. Ven met Lady 128 punten Gertjan v.d. Doelen met Floortje 109 punten CD Dressuur klasse Ml cat. D/E ci Jelte Strik met Tornado 113 punten ci Jinke Strik met Rocky Mountain 112 punten . Allemaal van Harte Proficiat met jullie be- (/) w Allemaal van Har te Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag ci 3 juli tijdens het ponyconcours in Aarlezw haalde resultaten. Zondag 14 augustus j . l . hebben de kinderen Rixtel. Zondag 3 juli j .1. zijn de "Ponyvriendj es" van ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel uit Vinkel op ponyconcours te Aarle- Rixtel ~ met veel succes deelgenomen aan het grote z geweest. De volgende prijzen gingen mee 0 ponyconcours te Nijnsel. 0. De volgende prijzen gingen mee naar Vink.el: naar Vinkel: (!) Viertal klasse M cat. D/E Viertal klasse M 6e prij s met 118 punten > 3e prijs met 111 punten Viertal klasse L cat. C/D ffi Viertal klasse L 9e prijs met 104 punten. > 7e prijs met 109 punten. Dressuur klasse Ml cat. D/E Dressuur klasse B. cat. A/B Jinke Strik met Rocky Mountain 119 punten Gertjan v.d . Doelen met Floortje 115 punten Jelte Strik met Tornado 115 punten . Dressuur klasse B. cat. C. Dressuur klasse 12 cat. DIE 2e pr . Gerbert v.d. Ven met Lady 130 punten Se pr. Irene v.d. Ven met Falcon 122 punt . Marjan v. Kessel met Oscar 119 punten Miranda v. Berkel met She- ra 116 punten Dressuur klasse 11 cat. C Marieke Smits met Kassandra 109 punten. Se pr. José v.d. Doelen met Mariska 123 pun Dressuur klasse 11 cat. D/E Dressuur klasse B cat. D/E 7e pr. Cheryl Kleijngeld met Brinta 123 pnt. 3e pr , Linda v . d. Broek met Jip 131 punten Martijn v . d. Braak met Parel 111 punten. Ron Loeffen met Abner 105 punten Dressuur klasse B cat. D/E Dressuur klasse Ll cat. D/E Linda v . d. Broek met Jip 116 punten 3e pr. Cheryl Kleijngeld met Brinta 122 punt Ron Loeffen met Abner 113 punten. Martijn v.d. Braak met Parel 107 punten Dressuur klasse 11 cat. C, Dressuur klasse 12 cat. D/E Se pr. José v.d. Doelen met Mariska 126pnt. Miranda v. Berkel met She-ra 119 punten Dressuur klasse B cat. C. Mariek Smits met Kassandra 113 punten 2e pr. Gerbert v.d . Ven met Lady 128 punt. Irene v.d. Ven met Falcon 103 punten Marjan v. Kessel met Oscar 110 punten. Dressuur klasse Ml cat . D/E Dressuur klasse 12 cat. A/B Jelte Strik met Tornado 119 punten 2e pr. Nicky v . Veghel met Olivia 119 punt. Jinke Strik met Roycke Mountain 110 punten Dressuur klasse B cat. A/B Pony spelen Se pr. Gertjan v.d. Doelen met Floortje Se pr . Marjan v. Kessel met Oscar 133 punt. 118 punten. Gertjan v . d . Doelen met Floortje 129 punten Ponyspelen: Gerbert v.d. Ven met Lady 128 punten 4e pr. Gertjan v . d. Doelen met Floortje Bij het springen, had Irene van de Ven met 134 punten Falcon in de eerste manch een foutloos parGerbert v.d. Ven met Lady 130 punten cours Ron Loeffen met Abner 121 punten Marjan v. Kessel met Oscar 119 punten, Tijdens het ponyconcours te Kapel Aavezaad hebben twee leden van onze club goed dresAllemaal van Harte Proficiat met jullie besuur gereden. haalde resultaten, Klasse B cat. C, Vrijdag 8 juli j.l. hebben enkele leden le pr . Gerbert v.d. Ven met Lady 129 punten van onze ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Klasse L2 cat. D/E Vinkel, deelgenomen aan het ponyconcours 2e pr. Miranda v. Berkel met She- ra 123 pnt te Lienden. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel: Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 21 Dressuur klasse L2 cat. D/E augustus tijdens het ponyconcours te Gemon3e pr, Irene v.d. Ven met Falcon 123 punten Miranda v. Berkel met She- ra 113 punten de . Dressuur klasse Ll cat. C en D José v.d. Doelen met Mariska 118 punten Stepha Cheryl Kleijngeld met Brinta 118 punten. Dressuur klasse B cat . D/E Ron Loeffen met Abner 120 punten Francien v. Kessel met Sabine 119 punten. Dressuur klasse 12 cat. A/B Nicky v. Veghel met Olivia 106 punten.

z :,

.., "'

cc

5

22


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Of het nu gaat om:

-

op het raadhuisplein met warm

sociale woningbouw, vrije sector- of villabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie). Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Tel: 04102-22901 Tel: 03440 - 13594

Geffen Tiel

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobanlc.

04102- 24658 Rabobank r:,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO

ABABncb ~

DRUKKERIJ

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

tI

registeraccountants

Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-lberoepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleidi,ig bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, oontactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Heesterseweg l l 5386 KT Geffen telefoon 04 l 02 - 22684 telefax 04102 - 24795 Voor a l uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van iuiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KO Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 30 30

NOVEMBER

OKTOBER

1

Weekenddienst Dr. Smit KVB, thema avond Nierstichting 7 Dr. Smit afwezig Weekenddienst Dr. Visschers 8/9 Fancy Fair in Aloysius-school, 9 georganiseerd door beide basisscholen en MOV groep t.b.v. Sri Lanka Open huis voor alleenstaanden, 9 alleengaanden, oude klooster (boven) KVB, 2e avond bloemschikken 10 KVO, uitwisseling 11 14 t/rn 23 Vakantie Dr. Visschers Weekenddienst Dr. Smit 15/16 KPJ, oud papier ophaalroute 1 20 Weekenddienst Dr . Smit 22/23

5/6

1/2

4

24

Dr. Visschers afwezig KPJ, oud papier ophaalroute 2

KVB, 3e avond bloemschikken 24 Feestavond 28 Nov . Vakantie Dr. Smit 28 t/m 6 KPJ, oud papier ophaalroute 2 28 Weekenddienst Dr . Visschers 29/30

7 8 10

11

12/13 13 17 18

19/20 21 25 25 26/27

KVB, excursie drie-in-een museum te St . M. Gestel Weekenddienst Dr.v.Heyningen KVB, 4e avond bloemschikken Dr. Visschers afwezig KVB, uitwisseling Schaijk Dr. v. Heyningen afwezig Weekenddienst Dr. Smit Open huis voor alleenstaanden, a l leengaanden, oude Klooster (boven) 11.00 uur KPJ, oud papier ophaalroute 1 Dr. Smit afwezig Weekenddienst Dr.v. Heyningen KVB, Se avond bloemschikken KPJ, oud papier ophaalroute 2 Dr . v. Heyningen afwezig Weekenddienst Dr. Visschers