Torenklanken 1994 - nr 14

Page 1

32e jaargang

I

nummer 14 1 augustus 1994

n an n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16a, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 • 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

----------------~~~~~~ Hulpverlening via kerkelijke instanties in Centraal en Oost-Europa en de Derde Wereld

Secretariaat K.apelsttaat 61 5386 BR Geffen gem. Maasdonk TeL 04102-24198

Geachte Lezers,

Vanuit Maasdonk verleent de Stichting :

REIK ELKAAR DE HAND, kleinschalige Hulp aan het voormalig Yugoslavië, Albanië, Slowakije, Roemenië en Hongarije. Voor het voormalig Yugoslavië is alles nodig!!! Vooral veel goederen zoals levensmiddelen, medicijnen, zeep, en natuurlijk kleding. Ook is er een dringende behoefte aan kinderkleding. Ook in Uw omgeving hebben wij een inzameladres. U kunt Uw gebruikte kleding brengen bij: Fam. Haver Kapelstraat 61 5386 BR Geffen Tel. 04102-24198 Op dit adres kunt U een folder meenemen met meer informatie over ons werk.

TRUCKRUN Op zaterdagmiddag 24 september organiseren wij voor de vierde keer een truckrun. We zijn nog op zoek naar enthousiaste truckers of trucksters uit Nuland, Geffen en Vinkel. Wil jij er, samen met de Flierefluiters, een fantastische middag van malen en ben je bovengenoemde middag vrij meld je dan aan bij Frank. Mulders Tel. 04130 - 41053. Wij zien je dan graag op 24 september. Groetjes en tot ziens, "De Flierefluiters" verstandelijk gehandicapten club Nuland, Geffen en Vinkel

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 SEPTEMBER 1994


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Bedt1ensp~ïaa1zaa1c .J. ~ ! smffeerderij ~~-"'f

"~.Ym Runrotstraat 25 Geffen

041 02 - 2 28 52

Zrrre., Op A!itq i(fTfN OI' ,11.4/IÎ

Fit1or111 . , ...... :-----~..-·fjttorfll ,,

Verantwoord zitten?

Sportief en exclusief Merken van o.a. Pepe. Lemon and Soda, 'Bi Ya Doo, JFI<., Göl, Schnizler, Raga=i l<inderondergoed, sokken Tot ziens!

De koffie staat klaar! Maandag gesloten

('s maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketefaars-11. NistefroolJ ll. Coothstraat 31

Geffen "B' 04102 - 22041

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

5lagttij Jo u.rmbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267 ~

~

11)

1

--

Autobedrijf Van Doesburg· • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Perso~en- en lichte bedrijfauto's SchadetaxatIes en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* * *

*

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. - V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines ...JCl:'J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


EFFE NOAR GEFFE SENIORENNIEUWS Aan alle Geffense Ouderen, Dankzij de financiële medewerking van het gemeente-bestuur kunnen wij ook dit jaar weer een boeiend en gezellig uitstapje organiseren voor alle ouderen uit Geffen. De organisatie van het reisje is in handen gegeven van het bestuur van de Katholieke Ouderenbond (K.B.O.) en zal plaats vinden op: woensdag 14 september a.s. Doel van de reis is het Nationaal Oorlogsmu seum te Overloon. Hier vindt U een verslag van het dagelijks leven in de periode 1940 - 1945 o.a. fietsen met houten velgen, bonkaarten, illegale bladen en ook over het oorlogsgeweld in 1944. Tanks - vliegtuigen - en vele foto's en films om te bekijken. Vertrek van de bussen om 12.30 uur vanaf het Dorpsplein. De tocht gaat via Grave - Beers - Mill Stevensbeek naar Overloon. Hier worden we ontvangen met koffie en Limburgse vlaai. Tijdens het bezoek aan het museum is er nog tijd voor een lekkere consumptie. Terug nemen we de route via de Smakt Maashees - Geijsteren - Oostrum - Venray de Rips - Schayk - Geffen. Om+ 18.30 uur staat er een uitgebreide Bra bantse koffietafel voor ons gereed in "Het Haasje • De eigen bijdrage voor dit uitstapje komt op f 30,- per persoon en dient bij opgave te worden voldaan. Leden van de K. B.O . krijgen vanuit de clubkas een korting van f 5,- per persoon. U kunt zich opgeven voor 4 september bij: Jo van Schijndel, Tooi Romme, Marie Rovers, An de Haas, Martien van Wanrooij, Ton Jonkers, Gerrit v.d. Rijt en Theo Wintels. Bestuur K.B.0 . - Geffen.

Naam: Adres:

Op zaterdag 3 september a . s. vindt voor de 2e maal op Effe noar Geffe ons Groot Geffes Podium plaats . Groot Geffes Muziek- podium zou voor dit jaar een betere benaming zijn, aangezien we ons dit jaar op de muziek concentreren. En wat voor een muziek! Wat dacht U b. v. van de zeer sterk in opkomst zijnde groep Curly Pearls, of onze eigen Geffense groep de Broelieband? Maar natuurlijk zijn ook weer de Flierefluiters, onze Koren en Dansgroep de VlijJ:: aanwezig. Verder zijn er nog wat muzikale verassingen. Dit alles zal weer plaats vinden op ons sfeervol verlichte en ingerichte gemeentehuisplein in de twee kiosken. Tot zaterdag 3 september om 20.00 uur op "Den Dries van Harrie Schouten!" Organisatie Geffes Podium Effe noar Geffe

DANKBETUIGING Woorden schieten tekort om u allen te bedanken die meegeleefd hebben na het toch pl otsel ing overlijden van mi jn man en ons pap Willy Steenbergen . Ui t uw overweldigend medel even, uw aanwezigheid, uw schriftelijke condolèances, uw brieven, bloemen en troostvolle woorden spraken warmte en genegenheid . Dit zal een bli jvende herinnering voor ons zijn . Wij doen ons best vrede te krijgen met de gedachte dat ons verlies blijvend is . Voor uw warme belangstelling hoe dan ook geuit danken wij u zeer. U hebt ons getroost en gesterkt. Marietje Steenbergen-Leyten, Wi lco en Jo- Rien.

Afbouwbedrijf

v. Kessel & v. Grinsven

geeft zich op voor deelname aan het reisje op 14 september. suikervrij gebak: ja/nee,

Gef f en

Runrotstraat 14 Tel. {04102)21478/24382

3


Official Service Dealer

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO: * Verkoop * Onderhoud * A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

BRANDSTOF: * Diesel * Euro loodvrij • Super * LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

Rijksweg 2, ' 5386 LO Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, ~

Bou\Nbedrijf "BRODUS" •

• RENOVATIE VERBOUWINGEN

* NIEUWBOUW * ONDERHOUD

5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax04102-25963

SNACKBAR 'T BERGJE

*

40 zitplaatsen voor gezellig eten Heestersevveg 29

5386 KT Geffen

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

1@11~1 SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

* aan-/verkoop

JO VAN DE BERGH Veldstraat l 4 - Geffen tel. 04102 - 22531 Broekstraat 13 Tel. 23633

* verzekeringen * sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 • 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00- 19.00 uur en op afipraak.

D

Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

* taxaties * hypotheken

Nu ook een zaal voor feesfies/ kinderfeesfies van 50 tot 60 personen

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- e11 timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

ol l

Tel. 04102 - 24765

stadhouders . .

groenvoorz1en1ngen

vAN Heese MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broçkstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN• EN LANDBOUWZADEN

• IJZERWAREN • TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


BILJARTNIEUWS N.G.G. In de maanden mei-juni, net voordat onze oranje-jongens in de U.S . A. gingen voetballen en de verzegende hitte toesloeg, hebben wij nog een onderlinge competitie gespeeld. De nummers 1 en 2 van elke poule speelden nog een kruisfinale, waarna de echte kampioen zou komen bovendrijven . Gerrit Gloudemans kwam tegen Jan Broeksteeg 1 carambole tekort, terwijl op de andere tafel Henk van Os het onderspi t moest delven tegen Jas van Lieverloo. Jan Broeksteeg werd uiteindelijk kampioen met onze voorzitter Jas van Lieverloos op een tweede plaats . Derde werd Henk van Os, terwijl Gerrit Gloudemans met de kleinste beker op huis aanging . Einduitslag poule A: W.P . H.S. GEM. 14 17 2.19 1 Henk van Os 11 31 3.44 2 Jan Broeksteeg 10 32 3.15 3 Tonny Ruys 34 5 .02 9 4 Piet van Griensven 8 23 2 . 70 5 Corné Ti mmers 8 23 3.35 6 Joop van Dijk Poul e B: 1 Gerrit Gloudemans 2 Jas van Li everloo 3 Max van Erp 4 Jo van de Berg 5 Twan van Meurs 6 Henk van Er p 7 Jo Heijmans 8 Cees van de Wouw 9 Hans Reuvers 10 Rien van de Heijden

28 26 26 22 20 16 14 14 2 2

12 10 11 11 11

12 14 12 5 5

1.42 1.43 1.14 1.36 1.28 1.06 1.61 1.52 0.69 0,40

Cees van de Wouw werd nog in de bloemen gezet voor zijn 25- jarige inzet en trouwe dienst, onze zi lveren jubilaris ontving nog een mooie herinnering. Onze "hoffotograaf" en P.R. man Hans Reuvers kreeg de nodige complimenten van het bestuur voor de keurig bijgehouden tussen- en eindstanden . Het nieuwe reklamebord "Café-Bi ljartzaal 't Berghje" werd door N.G.G. officieel aangeboden aan Jo en Toos, (maker en ontwerper Piet van Griensven). Piet kreeg evenals zijn biljartmaat in het kwaad, Joop van Dijk, enige flessen Palm en Verboden Vrucht uit het Belgenland aangeboden voor hun literaire bijdragen in ons j aarboek. Een zwarte bladzijde kenden wi j in het afgel open seizoen, namelijk het overlijden van ons lid Gerrit Duijs. 13 Jaar was Gerrit aktief als biljarter van N.G.G . , en arbiter in ons district . Wij blijven ons Gerrit herinneren als een vrolijke gemotiveerde biljarter. Het biljartseizoen 94/95 gaan we in met nieuwe biljarttruien, geschonken door Handelsonderneming Max van Erp, en Bar-

Biljartzaal "'t Berghjeir. Met 5 teams gaan we er weer tegenaan in de landscompetitie, te weten : Cl kader, C2-C3C4 en CS klasse. De Peter van Lentcoupe evenals de Toos v.d . Berghcoupe zijn wederom resp. in december en maart gepland. I n de persoonlijke kampioenschappen driebanden, kader, libre en bandstoten is erg animo , zeker nu ons biljarthome is uitgebreid met 2 nieuwe supersnelle Wilhelmina's Doch eerst hebben we nog ons feestavondje tegoed! J. Massee.

RABONIEUWS Elk jaar extra kosten door huurverhoging HUIS KOPEN IS AANTREKKELIJKER DAN HUIS HUREN. De meeste woningbouwverenigingen verhogen de huur per 1 juli met vijf procent. De kans is groot dat de jaarlijkse huurverhoging volgend jaar nog hoger zal uitvallen . Dat komst onder meer omdat de woningbouwverenigingen steeds minder subsidie ontvangen van de overheid. Door de jaarlijkste verhogingen wordt het huren voor veel mensen steeds minder aantrekkelijk. Zij vragen zich af of het misschien niet verstandi ger is om een huis te kopen. Maar tegelijkertijd steken ook allerlei twijfels de kop op: Kan ik wel voldoende hypotheek krijgen? Zijn de huizen op dit moment niet te duur? Is de rente niet te hoog? Vragen staat vri j . Laat u vooral niet afschrikken door dit soort vragen. Stap bi j een bank binnen en laat u informeren. Wellicht is een huis kopen ook voor u gunstiger en kunt u uiteindelijk veel geld besparen. Wilt u weten hoevéél het scheelt, ga dan naar de Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker in Nederland. Daar kunt u gratis en vrijblijvend een zogeheten "lastenvergelij~ing" krijgen . Daarbij worden de financi ele vooren nadelen van een koopwoning punt voor punt vergeleken met die van een huurwoning. Nuttige informatie die bovendien helemaal wordt afgestemd op uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Zo kan precies worden uitgerekend: -hoeveel hypotheek u kunt krijgen als u er qua maandlasten niet op achteruit wilt gaan. -wat de maandlasten van de hypotheek precies zijn, vergeleken met uw huidige en uw toekomstige huurlasten. -hoe groot het fiscaal voordeel van een eigen huis is in uw geval. -hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen, uitgaande van een verantwoorde verhouding tussen uw inkomen en uw lasten. s


-in welke prijsklasse u een huis kunt zoeken, rekening houdend met eventueel eigen geld en mogelijke premieregelingen. Daarnaast kunt u bij de Rabobank gratis een video over dit onderwerp lenen. De video duurt tien minuten en gaat over "Huren of kopen?" . In dit programma komen mensen aan het woord die vertellen waarom ze een huis huren of waarom ze een huis hebben gekocht . Wellicht helpt het u bij het maken van een afweging. Mocht u overwegen een huis te kopen, neem dan rustig de tijd en oriënteer u goed. Ook de Vereniging Eigen Huis, die de belangen van woningbezitters behartigt, zegt het keer op keer : laat u goed informeren. Neem geen genoegen met een standaardverhaal, maar laat een deskundige bekijken wat voor uw specifieke situatie het gunsti gst is. De Rabobank bij u in de buurt is hiervoor een vertrouwd adres.

~î~

GYMNASTIEK ~VERENIGING GEFFEN Gymnastiekvereni ging Geffen start in de eerste week van september met diverse g~~epen . Om een uurtje sportief bezig te ziJn, kunt u zich nog aanmelden bij onderstaande groepen: Op de dinsdag : kleutergym* 17.00-18.00 uur kleuters v . a . 4 jaar. meisjesgym * 17.00-18.00 uur leeftijd 6/7 jaar . meisjesgym * 18.00- 19.00 uur leeftijd 8/9 jaar. jongensgym * 18.00-19.00 uur leeftijd v.a. 6 jaar . meisjesgym '~ 19.00-20.00 uur leeftijd 10/12 jaar. meisjesgym * 19.00-20.00 uur leeftijd v.a . 12 jaar. herengym * 21 .00-22.00 uur alle leeftijden. In sporthal de Geer. Op de woensdag : jazzgym * 19.00-20.ÖÖ uur voor meisjes v.a. 12/13 jaar (na basisschool) In de Bonkelaar . Op de donderdag : kleutergym* 17.00-18.00 uur. 50+ gym voor dames* 14.00-15.00 uur. In sporthal de Geer.

DANKBETUIGING WAAROM??? Langs deze, voor mij onsympathieke weg, wil ik toch van me laten horen. Als gevolg van een geschil ben ik vanaf 23 feb r uari j.l . door het gemeentebestuur van Maasdonk niet meer in staat gesteld mijn funktie als bijstandsmaatschappelijk werkster uit te oefenen en m.i . v. 16 mei 1994 ontslagen. Het is om deze reden, dat u mij niet meer aantreft op de afdeling Welzijn, buro Sociale Zaken . Wat de toekomst ook brengen zal (wat de nabije toekomst betreft ga ik eerst op vakantie): Ik wil u allen hartelijk danken voor het in mij, voor sommigen onder u jarenlang, gestelde vertrouwen! Martha Verharen, Trudostraat 8 , 5386 BH Geffen .

UITNODIGING Ter gelegenheid van de 25-jarig onderwijsjubilea van onze collegae

Riet van Santvoort en

Peter Lammers nodigen wij ouders, oud-leerlingen en andere belangstellenden uit voor een receptie op vrijdag 9 september 1994 van 16.30 tot 17.30 uur in de hal van de Aloysiusschool, Harrie Schoutenstraat 1 te Geffen.

Voor informatie en aanmelding: Rikie van Erp tel. 21098.

Team Aloysiusschool 6


Nog meer kampioensteams bij De Vlijmd. Voor de vakantie konden we reeds melden, dat er 3 damest eams kampioen geworden waren (Bij de dames-dinsdag 2 was de naam van Annie van Grinsven weggevallen). Daarna is ook ons zaterdag-mixed 1 team (Marian Stofmeel, Anita v . Wanrooy, Harols v. Schaijk en Alex v. Zutphen) erin geslaagd ongeslagen eerste te worden. Ook het zaterdag-heren 1 team (Gerard v.d. Bovenkamp, Frans Verstegen, Jan v . Proosdij en Jan Willemse) werden kampioen en mogen het volgend jaar een klasse hoger spelen. Van harte proficiat!!! Clubkampioenschappen senioren-dubbel. Voor het eerst werden de dubbel-kampioenschappen vóór de vakantie gespeeld. Negen dagen lang werd er om iedere punt 'gevochten', want ieder team dacht wel op de een of andere manier een prijsje te kunnen behalen. Zoals te voorspellen lukte dit niet, maar de meeste teams kwamen toch tevreden van de baan. Nadat ze daarna in ons prachtige nieuwe clubhuis de vochthuishouding weer op peil gebracht hadden, waren ze weer even goede vrienden als voor de wedstrijd . De uitslagen waren: Heren Dubbel A-poule. le Paul Jonker+ Edwin v.d . Akker 2e Joost Vos+ Geert Stof~eel 3e Alex v. Zuthen + Peter Hendriks 4e Paul Roos+ Sander v. Krey Dames Dubbel le Moniek Loeffen + Tamara Heijmans 2e Marian Stofmeel + Anita v. Wanrooy 3e Toos de Haas+ Nellie Lucius 4e Rikie v. Erp+ Frasia Loeffen Heren Dubbel B-poule le Wim Roos+ Gerrit v. Wanrooy 2e Maarten v . d. Dussen+ Toine de Kok 3e Tiny v. Nistelrooy + Jan Meulepas 4e Wim v. Ravenstein+ Sjef v. Ravenstein Dames Dubbel le Petra Martens+ Tiny v.d. Heijden 2e Annie v. Grinsven + Trees Vos 3e Henny v. Hout+ Ria v.d . Sanden 4e Chantal Verstegen + Maartje Jansen Proficiat! !

Clubkampioenschappen Aspiranten. In de laatste schoolweek voor de vakantie konden onze jongste leden uitmaken, wie zich dit jaar de beste bij de aspiranten mocht noemen. De leiding was gezien de gelijk opgaande strijd en het bijzonder warme weer genoodzaakt de finaleparijen-dubbel in te korten. Dit kon toch niet voorkomen dat de laatste partij pas om 21.00 uur afgelopen was. Uiteindelijk resulteerden deze spannende wedstrijden in de volgende uitslagen: Meisjes Enkel Jongens Enkel Joyce v.d. Akker le Bart Meeusen Sanne v.d.Hanenberg 2e Teun Peters Lieke v. Nistelrooy 3e Luke v.d. Doelen Sandra v. Sonsbeek Jongens Dubbel le Dennis Kerkhof+ Bart Meeusen 2e Teun Peters+ Joris Meeusen 3e Roy Schuffelers + Luke v.d. Doelen 4e Robbert+ Ruud Kouwenberg Meisjes Dubbel le Sanne v.d . Hanenberg + Lieke v . Nistelrooy 2e Christel Willemse + Sanne v . d . Doelen 3e Joyce v.d . Akker+ Loes v.d. Heyden Mixed le Bart Meeusen + Joyce v.d. Akker 2e Teun Peters+ Christel Willemse 3e Roy Schuffelers + Sanne v.d. Doelen Proficiat! !

DANKBETUIGING Bij deze willen wij graag iedereen bedanken voor hun bijdrage aan onze collecte die dit jaar f 2.784,95 bedraagt . Verder wordt er in het weekend van 10/11 september in alle diensten aandacht besteed aan de zieken. Dit in verband met Nationale Ziekendag. Wij willen graag zoveel mogelijk zieken de gelegenheid bieden om de eucharistie mee te vieren. Zijn er zieken in Uw familie of buurt die graag komen, breng ze zo mogelijk mee of laat het ons weten. (tel. 24160) Tevens vragen wij Uw aandacht voor . de ontspanningsmiddag voor zieken en ouderen op woensdag 21 sept. a . s . om 13 . 30 uur bij Café Zaal 't Haasje . Hopenlijk zal het een gezellige middag worden met muziek van de Heer André Habraken . Er worden hiervoor geen persoonlijke uitnodigingen verzonden maar iedereen is van harten welkom. Ziekenkomité De Schakel. 7

..,


ROND DE DORPSPOMP Geffen kent een rijk verenigingsleven. Toch is er een periode geweest vanaf 1930 tot 1950, dat veel verenigingen moeilijk functioneerden, geldgebrek, onderling wantrouwen, armoede, standsverschillen speelden een negatieve rol . Na 1950 is dat geleidelijk veranderd en zien wij een rijk verenigingsleven , een gro te eensgezindheid en saamhorigheid. Wij beleven die bij ons dorpsfeesten: De Kermis en Effe Noar Geffe. Ook wil de stamtaf el nog graag een groot compliment maken aan de vereniging die stand hield gedurende 50 jaar en haar GOUDEN JUBILEUM op grootse wijze vierde : "De Trouwe Helper", met in het middelpunt de medeoprichter Marinus van der Heijden. Bij de politiehondenverenigingen is "De Trouwe Helper" zeer bekend en zeer hoog aan geschreven. Wij bewonderen de daadkracht van het bestuur, de eensgezindheid en vrien dschap onder de leden , als een grote familie, een voorbeeld voor Geffen. Daar leeft nog de echte Geffense humor en tradities , doorgegeven van vader op zoon, moeder en dochter . De vakantie zit er weer op. Er waren nogal wat klachten te horen vooral in het begin van de vakantie over ondoordachte vernielingen aan de natuur, planten , bomen , auto 's, een omvergegooide steiger, de plattegronden om de vreemdeling wegwijs te maken enz . Jammer . Het zou goed zijn om met die groep in contact te komen om te weten, waar om ze die onbezonnen daden stellen . Ze zijn zich niet bewust van de schade die ze in materieel maar vooral ook in geestelijk opzicht veroorzaken. Dit soort vernielingen gebeurt in groepsverband en heeft vandoen met stoerdoenerij. Je hoopt maar op een goe de leider in zo'n groep, die de groep tot denken zet. Ook sociale controle lijkt ons belangrijk en het altijd melden aan de politie , want dit is ontoelaatbaar. Samen moe ten we in goed overleg oplossingen daarvoor blijven zoeken . Een voorbeeldfunctie is ook belangrijk. Gaan we zelf goed met ons milieu om, gooien we niet te gemakkelijk iets op straat, prullenmanden bij bankjes en op pleintjes zou helpen. Kijk eens wat een rom mel we maken op feesten in het dorp. Als we onze kinderen daar steeds op attent maken en samen zorgen voor een schoon dorp, dan gaat daar een invloed vanuit . Wij hopen dat die groepen, die uit ballorig heid en zonder nadenken, schade, hinder toebrengen en irritatie opwekken, daar nog tens over nadenken!!

Ook de gemeente Maasdonk kan aangesproken worden op de~ons onbegrijpelijk overkomende "BOOMKAPPERIJ". _in de Dorpstraat. Mooie Lindebomen verdwijnen zo maar , zonder dat er iets van een vergunning blijkt . Een Osse milieugroep moest de gemeente daarop attenderen. Slechts twee bomen waren volgens deskundig onderzoek aan vervanging toe. Bomen horen in het dorp, zijn duidelijk beeld- en sfeerbepalend. Nu dreigen er weer Berken te worden gekapt op het Hoppas. Er zullen soms goede argumenten ZlJn, maar dan zal de gemeente dat toch op een aanvaardbare manier aan de burgers duidel ijk moeten maken, mede om te voorkomen, dat ieder daar ook maar lichtvaardig over gaat denken. Ook in deze zomer hebben we gemerkt hoe dierbaar de scha~uw van bomen is, hoe bomen ons beschermen . Het is jammer dat er in Geffen geen milieugroep actief is. De groep "Veldtjakker" leidt helaas een slapend bestaan . "We bomen er nog eens over" . Ons mooie gerenoveerde dorp verdient een rijke bomentooi. De nieuwbouw op het "Schufplein", waar eens De Zeldenrust het koren maalde en de Super haar klanten bediende , is bijna klaar . We schrokken van het straatbeeld en van de eentonigheid en hopen dat er goede aandacht wordt besteed aan wat verfraaiing . Hebben belanghebbenden voldoende aandacht gehad bij inspraakmogelijkheden? De woningen zijn prima en bieden veel ruimte en comfort en ook het binnenpl ei n zal beslist fraai worden. Of heeft inspraak geen zin! Straks gaat het gemeentehuis verbouwd en uitgebried worden. De door velen gevraagde luifel komt er niet en gaan we straks dan toch maar een kiosk bouwen of een ander sta in de weg . We he bben nou al een "Schutskooi-fobie". Je hoort nu al klachten over beperking van uitzicht door de hele woonomgeving, en hoe moe t het parkeerprobleem worden opgelost . Het plein is nu al te klein. Ambtenaren zullen moeten gaan carpoolen of met de fiets naar hun werk komen. Is er elders nog parkeerruimte te vinden. De Raadhuisstraat slibt straks dicht . Het "Geerplein" biedt mogelijk soelaas. Even een fris luchtje scheppen kan gezond zijn. Alleen horeca bedrijf "De Gouden Leeuw" heeft goede parkeergelegenheid, maar dat is particulier t errein , en bestemd voor bezoekers van "De Gouden Leeuw". De kermis was weer hoogst gezellig . Het Reuzenrad werd node gemist. Want wie wil niet eens dat hoogteavontuur beleven met dat mooie uitzicht over ons dorp . De gratis loterij georganiseerd door de exploitanten en de horecabedrijven op kermisdinsdag was een groot succes al misten anderen toch weer dat vuurwerk.


De prijzen op de Geffense kermis waren betaalbaar en door de gemeentebedongen, omdat daarmee dè pachtpr ijzen in evenredigheid worden vastgesteld. Het wau een groot levend feest in het dorp tot diep in de nacht. Ja het wonen in een dorpskern heeft veel voorrechten. Je mag gratis meegenieten van een heleboel dingen en dan moet je met de Kermis niet gaan klagen over de Muziek. Ja ieder zijn smaak. Het was er overvol, en hardstikke gezellig, Maar ja kunnen 's nachts na twaalven, die knoppen niet wat worden teruggedraaid, of wordt er meer muziek ten gehore gebracht die allemans oren kunnen strelen? Daar valt misschien over te denken. Wat rekening houden met elkaar is op zijn minst gezegd een goede zaak. Voorlopig rekenen we nog maar niet op "insluimermuziek" en tenslotte het is maar eens in het jaar Kermis. En door de warme zomer van 1994 heb ben onze kernbewoners meer dan normaal kunnen "genieten" van horecamuziek. Effe naar Geffe komt eraan. Zaterdag 3 september vanaf 19.30 uur "GEFFENSE AVOND" genieten van muziek van eigen bodem op het "open podium2. We hopen op nog een heerlijk ke zomeravond en we bereiden ons weer voor op "Effe noar Geffe" op zondag 4 september, waar Geffen zich in volle glorie etaleert. Veel succes voor alle werkers/deelnemers. In de prachtige speciale krant, waarvan er 180.000 zijn verspreid in Oost- en Middenbrabant, lees je alle bijzonderheden en voel je de kracht en proef je de eensgezindheid van de ondernemerswereld van Geffen, daar zijn we trots op. We vragen daarvoor dan ook je bijzondere aandacht. Met zorg horen we dat de gezondheid van onze burgemeester te wensen overlaat, We wensen hem graag van harte een spoedig herstel toe en hopen, dat ie op "Effe noar Geffe" toch weer in ons midden is. Hij hoort erbij, want hij gaat ons voor in trots op dit jaarfeest en spoort ons aan dit feest samen te beleven in die goede harmonie, dat Geffen dan uitstraalt. Van de Stamtafel no. 10 De volgende Stamtafel zondag 18 sept. 11.00 uur Cafe Govers,

Cursus Kunstgeschiedenis: Sprekende schilderijen. Wist u dat schilderij en kunnen spreken? Onder auspiciĂŤn van de Kunstkring "De Meent "zal ik, bij voldoende belangstelling, in de periode september t/m december 1994 een cursus over dit onderwerp verzorgen. In deze cursus, met dia's, zal nader worden ingegaan op de betekenis die voor ons 20ste -eeuwerd, in veel gevallen verloren is' ge-

gaan, omdat we de "taal" niet meer verstaan die met name schilders gebruikten om hun boodschappen via de schilderkunst aan de kijker over te dragen. Veel schilderstukken die we "genre-schilderkunst" noemen (taferelen van etende, drinkende, feestvierende gezelschappen, en interi eurs met ietwat meer ingetogen personages) zijn niet zozeer afspiegelingen van het dagelijks leven, maar meer in verf omgezette aansporingen en waarschuwingen, hetgeen ook geldt voor veel 17de-eeuwse stillevens. Ook zal, bij de uitleg van een aantal schil -derijen, uitvoerig aandacht worden besteed aan de nauwe relatie tussen schilderkunst enerzijds en de emblemata-literatuur anderzijds. De symboliek die wezenlijk is voor de emblemata (plaatjes met symbolische voorstellingen en uitleg hiervan) kan de kijker helpen bij de interpretatie van bepaalde schilderijen. Als we deze symboliek kennen, - en de kunsthistorische wetenschap is op dit terrein al ver gevorderd - kunnen wij verstaan wat dergelijke schilderijen ons te vertellen hebben. Dit verklaart dan tevens de titel van deze cursus. De cursus zal worden afgesloten met een indringende analyse van Rembrandts "Nachtwacht". Uit ervaring kan ik u zeggen dat het een boeiende, interessante en ook leuke serie lessen belooft te worden. Bij voldoende belangstelling zal, ter afsluiting van de gehele cursus, een excursie naar het Rijksmuseum te Amsterdam worden ge organiseerd. Daar zult u - tijdens een rondleiding, verzorgd door een deskundige heel direct kennis kunnen maken met een aan tal in dit opzicht interessante schilderij en, waaronder uiteraard de "Nachtwacht". - U kunt op deze cursus intekenen via onder staand aanmeldingsformuliertje. De cursus wordt eenmaal per week 's middags gegeven, van 14.00 - 15.30 uur, op maandag t/m donderdag. - Wilt u s.v.p. aangeven op welke dag (dagen) u dat het beste uitkomt? In verband met de vaststelling van een voor (vrijwel) iedereen meest geschikte cursusdag verzoek ik u zoveel mogelijk dagen te ver melden waarop u aanwezig kunt zijn, Graag de dag (dagen) waarop u kunt komen, omcirkelen. - De cursus wordt gegeven in Nuland, Gemeen schapshuis "De Meent", Prins Bernhardplein 10. - Betaling van het cursusgeld kan pas plaat svinden, als u van mij (schriftelijk of telefonisch) hebt vernomen op welke dag en met ingang van welke datum de cursus gegeven wordt. Ik zal u dan tevens mededelen op welke wijze het cursusgeld kan worden betaald. - Voor nadere inlichtingen kunt u mij bereiken onder tel.or . 04102 - ,-1007.

9


15 l essen van 90 minuten ' s middags, 14.00 - 15.30 uur eenmaal per week, sept- t/m dec. 1994 . Cursusplaats: Gemeenschapshuis "De Meent", Pr . Bernhardplein 10. (inclusief stencils) f 125,Cursusgeld: per persoon . drs . Piet W.M. van der Sluijs Docent:

Cursusduur: Cursustijd:

Vriendelijk verzoek ik u onderstaand aanmeldingsformuliertje, in gefrankeerde envelop , te zenden aan: drs. Piet W.M. van der Sluijs Rijksweg 11 5391 LH Nuland

------------------------------------------Aanmelding cursus Kunstgeschiedenis: Sprekende schilderijen.

Naam:

Dressuur klasse Ll cat. C, le pr. JosĂŠ v . d. Doelen met Mariska 126 pnt Dressuur klasse Ll cat. D/E 3e pr. Margy v . d. Elzen met Flame 124 punt. 4e pr . Nicky Driessen met Chico 123 punten Cheryl Kleijngeld met Brinta 117 punten. Dressuur klasse 12 cat D/E Irene v.d . Ven met Falcon 122 punten Miranda v . Berkel met She-ra 117 punten Marieke Smits met Kassandra 109 punten. Dressuur klasse Ml cat. D/E Jinke Strik met Rocky Mountain 115 punten Jelte Strik met Tornado 112 punten PONYSPELEN le pr . Gerbert v . d . Ven met Lady 131 punten 2e pr . Gertjan v.d. Doelen met Floortje 127 punten 3e pr . Marjan v. Kessel met Oscar 127 punt. 9e pr . Ron Loeffen met Abner 121 punten Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 26 juni tijdens het ponyconcours te Rosmalen.

Straat: Postcode en woonplaats: Tel. nr. Ik kan de cursus volgen op: ma, di., wo.do

PONYVRIENDJES VINKEL Onder het genot van een stralende zon hebben de "De Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes, deelgenomen aan het grote ponyconcours te Berlicum zaterdag 18 juni j . l De uitslagen zijn als volgt: Afdeling dressuur, Viertal klasse M de Se prijs met 125 punten . Afdeling dressuur, Viertal klasse L de 2e prijs met 122 punten. Afdeling dressuur, Viertal klasse L de 3e prijs met 121 punten. De "Prix Caprilli" proef. 2e prijs Irene v . d. Ven met Falcon 69 punt . Dressuur klasse B cat. A/B Gertjan v.d . Doelen met Floortje 109 punt. Dressuur klasse B cat . C 4e pr . Gerbert v.d. Ven met Lady 121 punt. Marjan v . Kessel met Oscar 115 punten. Dressuur Klasse B cat. D/E trancien v . Kessel met Sabine 115 punten Ron Loeffen met Abner 114 punten. Dressuur klasse 12 cat. A/B Nicky v. Veghel met Olivia 109 punten . 10

Onder het genot van een stralende zomerzon, hebben de "Ponyvriendjes" uit Vinkel met veel succes deelgenomen, aan het grote ponyconcours, te Rosmalen zondag 26 juni j.l. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel: Afdeling dressuur, viertal klasse M 6e prijs met 122 punten Afdeling dressuur, viertal klasse L 4e prijs met 127 punten Afdeling dressuur, viertal klasse L Se prijs met 118 punten Ponyspelen : 2e pr . Gerbert v.d. Ven met Lady 142 punt. 3e pr . Gertjan v . d . Doelen met Floortje 138 punten Ron Loeffen met Abner 131 punten Marjan van Kassel met Oscar 119 punten . Dressuur klasse B cat. A/ B Gertjan v.d. Doelen met Floortje 112 punten Dressuur klasse B cat . C. Se pr. Marjan v. Kessel met Os car 123 punt. Se pr . Gerbert v . d . Ven me t Lady 121 punten Dressuur klasse Ll cat. C. JosĂŠ v . d . Doelen me t Mari s ka 116 punten. Dressuur klasse 11 cat. D/E le pr , Margy v. d. Elzen met Flame 130 punt . Se pr . Cheryl Kl ijngeld met Brinta 123 punt Martijn v . d . Braak met Parel 108 punten . Dressuur klasse 12 cat. D/E 6e pr. Irene v.d . Ven met Falcon 123 punt. Marieke Smits met Kassandra 112 punten Miranda v . Berkel met She-ra 109 punten Dressuur klasse Ml cat. D/E Jelte Strik met Tornado 117 punten Jinke Strik met Rocky M 111 punten vervolg volgende torenklanken


toren klan.k.en zoekt

EEN TYPISTE M/V

die ons team wil korren versterken. Ben jij die vrijwilliger die één keer in de maand samen met een collega verantwoordelijk wil zijn voor het typen van de kopy? Neem dan contact op rret Anita van Wanrooi j , Kastanjehof 36 in Geffen, telefoon 25659. Hier kun je ook rreer infornatie verkrijgen.

ï~Jl~-1/-

Dierenartsenpr~ktijk Ussen. G.P.C.M. Jenniskens

A.J.M. v. Nistelrooy

W .J.A.M.

r

Frieling

Mercuriusstr. 26 5345 LX Oss Tel.: 04120-34407 04102-21375 04120-46279 Fax. 04120-45809

De dierensrtsen A.v. Nistelrooy, G. Jenniskens en W. Frieling hebben een nieuwe dependance geopend in Lith. Dat leidt tot uitbreiding van het aantal spreekuren . Spreekuren Oss, Mercuriusstraat 26: Ma t/rn vrij. 13.30-14.00 uur Dien do. 18.30- 19.00 uur Zaterdag 11.00-11.30 uur en volgens afspraak.

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

PRATEN OVER KLEUTERS De ledenraad van Kruisvereniging Geffen organiseert in de maand september een vier-. tal bijeenkomsten voor ouders met peuters in de leeftijdsgroep van twee tot vier jaar . In deze bijeenkomsten zal informatie gegeven worden over onderwerpen als: Hoe stel je grenzen; wat te doen met boosheid; spel en speelgoed. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. Deze informatie wordt gegeven door Mw. José Smit, werkzaam bij de Stichting Spel en Opvoeding, en ook onze wijkverpleegkundige Ouder- en Kindzorg, Mw. Maria van de Laar zal haar medewerking hieraan verlenen. Deze avonden zijn bestemd voor alle peuterouders, dus niet speciaal voor ouders met "probleemkinderen". De eerste avond is een ALGEMENE INFORMATIE-AVOND. Deze zal worden gehouden op donderdag 8 september. Bij voldoende belangstelling zullen daarna drie avonden worden georganiseert waari n de onderwerpen uitgebreidt worden behandeld. De data voor die avonden zijn donderdag 15 - 22 en 29 september. Alle avonden vinden plaats in "Het Oude Klooster" van 20 . 00 tot 22.00 uur. Aan de Algemene informatie-avond zijn geen kosten verbonden; de kosten voor de aansluitende avonden bedragen f 15 , = (te voldoen op de eerste cursus-avond). Men kan zich voor deze avonden aanmelden bij Néllie v.d. Hurk . tel.: 04102- 21673, of op de informatieavond.

GEVONDEN Een horloge gevonden, terug te bekomen bij: C. v.d. Rijt Papendijk 35.

BOLLEBOZEN Voor het H,E.A.O, is geslaagd Sigrid Huitema

DANKBETUIGING

Spreekuren Geffen, Elzendreef 7: Maandagochtend 9.00-9.30 uur woensdagavond 18.30-19.30 uur en volgens afspraak

Langs deze weg willen wij, mede namens onze kinderen en kleinkinderen, iedereen hartelijk bedanken die de dag van ons 40 jarig huwelijk tot een onvergetelijke hebben gemaakt.

Spreekuren Lith, Kapelstraat 4: Maandagavond 18.30-19.30 uur woensdagochtend 9.00-9.30 uur en volgens afspraak

Frans en Miet v. Dijk-Gloudemans GeffeQ augustus 1994 De Wiel 11 11


-

12

-

- --

~--- =t~:~--= ·s-=...:-? ~-..:/-~:..:~~-x;~:-;z-\ ;7-,

ll:::;:~~~~~?~~~;~~5~-~-è-~?:;c7_:.::,[~J ~

)

.!(


::,:;:a ..

:~ .· , .. . ,j·

~~ :j

- -P

~

di--~--..,r-~ __)

:

=-, :;;Xi ...cc- ·

- ···' ·-·

;;.·U'.z-;_-..·5A:,;.·:

'1~-- ---

' ·-VS,·~ ,• - . -

~ -~ ~ --= >.-....:::::::= ' =::=;; _/.,,...__ ;;;;;;;;;: ' ~ ~- -....u......llu 13


t\n

LOKETFUNCTIE POLITIE

GEMEENTE

WVG-CONSULENT

"~

MAASDONK

/

Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09.30 - 11.30 uur, tel. 04102 - 24242

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

BURGERLIJKE EN JUNI 1994 GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN Met ineane van 12 september: Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 229558 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221)

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak.

Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland . Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders

niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpstraat 7 te Nuland. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. 14

STAND MAASDONK MEI

Geboorte: 1-5, Merle Meeuws, dochter van F . Meeuws en M. van Antwerpen; 3-5, Marti Theodora Petronella Maria van Orsouw, dochter van A.G.A.M. van Orsouw en P.J.M. van der Dussen; 6-5, Roy Antonius Gerardus van Dijk, zoon van M.C.A. van Dijk en J.M. van der Doelen; 6-5, Elise Anna Louise Savelkouls, dochter van J.F. Savelkouls en A.P. Willemsen; 7-5, Gijsbert Antonius Johannes Pennings, zoon van L.P.A. Pennings en C.H.L.M. Hagelaars; 8-5, Tom Johannes Cornelis van Nistelrooij, zoon van H.P.J. van Nistelrooij en W.A.H. van Lith; 9-5, DaniĂŤl Matthijs van Deurzen, zoon van B.A.J. van Deurzen en E. van Liere; 18-5, Tom Adrianus Franciscus van Schijndel, zoon van L.F.M. van Schijndel en J.T.L.F. van der Bruggen; 27-5, Nick Martinus Hendricus Petrus van der Heijden, zoon van M.H.A.J. van der Heijden en F.G.H. Elfriog; 28-5, Jordy Marinus Adrianus van Hoorn, zoon van J.A. van Hoorn en J.E.G. Schuurmans; 29-5, Sam Lambertus Gerardus van Schaijk, zoon van J.L.A. van Schaijk en J.H.A.M. van Lokven; 30-5, Dylan Jason Leijten, zoon van J.L.F. Leijten en J.H.M. van Rosmalen. 1-6, Koen Marinus Johannes, zoon van M.H.A. van de Haterd en J.A.M. van Zandvoort; 2-6, Juul Bernardus Antonius, zoon van B.J.M. Ruijs en W.M.M. GabriĂŤls; 7-6, Sanne Gerarda Cornelia Margaretha, dochter van A.A.M. van Venrooij en R.J.M. Aosing; 8-6, Melanie Christiana Petronella Wilhelmina Maria, dochter van J.G.A.F. de Laat en A.M.B.M. van der Heijden; 10-6, Marco Martinus Gerardus, ZOQD van M.J.T. van Lokven en M.A.W. van den Heuvel; 13-6, Maran Lambertus Marcus, zoon van


M.G.J. van der Dussen en G.T.M. Erkeland; 13-6, Stef Martinus Franciscus, zoon van F .M.C. van Bergen en P.M.A.H. Maas; 14-6, Luuk Isidorus Franciscus Antonius, zoon van A.J.M . Bijveld en J.G.R.M. van Nistelrooij; 14-6, Raoul Petrus, zoon van P.A.J.M. Vos en J.W.A. van Bergen; 15-6, Mandy, dochter van A.P.M. van Grinsven en N. van der Spoel; 16-6, Terri Maria, dochter van A.J.J. Leeijen en M.H. van den Braak; 18-6, Janne, dochter van H.C.C. Korsten en H.H.E .M . Hendrix; 19-6, Rona Wilhelmina Allegonda, dochter van G.I.M. Bouwens en H.A.M. van den

Braak; 20-6, Angela Maria Johanna, dochter van J.J.H. Spierings en A.W.M.H. Spruijt; 22-6, Danny Mathijs Hendrikus, zoon van W.M.J. Cremers H.B.J. Vos; 22-6, Sefa Tayyib, zoon van D. Usenmez en N. Usenmez; 23-6, Rob Gerardus Johannes Maria, zoon van G.J.M. Schoones en C.L.M.M. van den Akker; 24-6, Romy Hubertha Cornelia Maria, dochter van G.J.M. van Wanrooij en H.C. van Rosmalen; 25-6, Denise Antonia Maria. dochter van R.J.M. Bodelier en P .A. de Jong; 28-6, Mark Johannes Franciscus, zoon van T .J.M. van der Heijden en M .G.J. van Iperen; 28-6, Yalley Johanna, dochter van P.C. van Ierse! en B.M. Dolstra; 29-6, Bas Johannes Hendricus, zoon van A.P.J.M. Roovers en M .C. van den Nieuwendijk; 30-6, Amy Johanna Maria, dochter van L.M. van de Wetering en J.P.K.M. Donkers. Overlijden: 3-5, Adrianus P.L. van Sluis, 51 jaar; 8-5, Martinus G.A. Pepers, 67 jaar; 13-5, Wilhelmus E. Langens, 82 jaar; 28-5, Gerarda M. van Bergen-van der Heijden, 83 jaar. 02-6, Wilhelmus J. Steenbergen, 56 jaar; 03-6, Gerardina M.H. van der Linden-Hanegraaf, 46 jaar; 13-6, Johanna Moonen, 50 jaar; 19-6, Johanna M. Kras-van Dinther 57 jaar. Huwelijk: 13-5, Antonius A.C.J. van Bakel en Hendrika J.M . van de Ven, gehuwd te Heesch; 20-5, Theodorus J.P. van Lokven en Ida H.P.M . Rovers, gehuwd te Berlicum; 27-5, Petrus J.A.W. Nikkels en Elisabeth

H.H .M. van Vlijmen, gehuwd te Maasdonk; 27-5, Paul A.E.T.M . Wingens en Jacoba M.A.C. Hagenaars, gehuwd te Oss; 28-5, Anne G. Terpstra en Caroline A. Westendorp, gehuwd te Maasdonk; 28-5, Theodorus M.G. Wagemans en Maria L.W. Mulders, gehuwd te Maasdonk. 03-6, J.J.J. Koek en P.F.J.M. van Dinther, gehuwd te Maasdonk; 03-6, M. Stevens en G.C.P.W. Sluijter, gehuwd te Maasdonk; 03-6 , P .H.T.C. van Tooren en M.A .C. Romme, gehuwd te Maasdonk; 10-6, R.J.A. Jagers en G.P.M. Govers, gehuwd te Maasdonk; 10-6, G.F.J.W . van de Kamp en J.H.E. van Waruooij , gehuwd te Maasdonk; 10-6, E.H.J. van der Loop en J.A.J.A. van Creij, gehuwd te Maasdonk; 10-6, J.H.A .A. Stadhouders en C.C.M. Huitema. gehuwd te Beuningen; 17-6, H.A.M. Smits en M.A.H . van de Ven, gehuwd te Maasdonk; 17-6, J.P. Korsten en H .M.C. Heesbeen, gehuwd te Maasdonk.

SLUITING GEMEENTEHUIS/VERHUIZING AMBTENARENCORPS NAAR NULAND Op donderdag 8 en vrijdag 9 september is het gemeentehuis de hele dag gesloten en niet bereikbaar voor publiek in verband met de verhuizing van het ambtenarensorps naar Nuland. Gedurende de periode van 12 september 1994 tot juli 1995 zal het gemeentehuis in Geffen worden verbouwd en zijn wij tijd leijk gehuisvest in het gemeentehuis in Nuland, Dorpstraat 7. VERPLAATSING WEEKMARKT, BIBLIOBUS EN ZIEKENFONDSBUS Binnenkort zal worden gestart met de werkzaamheden voor de verbouw van het gemeentehuis. Een groot deel van het Dorpsplein zal dan in gebruik worden genomen voor bouwwerkzaamheden en opslag van bouwmaterialen. Daarom zal de wekelijkse markt op woensdag met ingang van 7 september worden verplaatst van het Dorpsplein naar het parkeerterrein bij sporthal De Geer. Ook de bibliobus verhuist van het Dorpsplein naar het parkeerterrein van De Geer met ingang van 12 september. De inforrnatiebus van het ziekenfonds verhuist met ingang van 12 september van het Dorpsplein naar het parkeerterrein voor de Bonkelaar. De verhuizing is voorlopig gepland voor de duur van september 1994 tot juli 1995. Te zijner tijd zal dan worden bekeken of weer teruggekeerd kan worden naar het Dorpsplein na het gereedkomen van de verbouw van het gemeentehuis. 15


PEERKE TOCH ! Nouw bende de vurrige keer iets te weit gegon Peerke urn Vinkel un minderwaardighêdskompleks on te smeerre en uw Geffe op te himmele . Ge het de Vinkelse mense êcht op d'r teentjes getrapt. Leest onderstonde brief mar us diej be de redaksie bezûrrigd wier. Beste Peerke nouw skref ik toch ok mar us unne keer un,briefke nor oow, want gè begint zo hog van d'n torre te blaoze umdê gè toevallig ok in Geffe wont. En gè het gezien dê wij ok mi wênnig cênte un skon dûrpsfist kunnen geevve. En dê_wij _un ~oei burd rundsoep opskûppe no de mis, is be eullie nog niej vertont. Vraogt dê mar us on diej Geffese minse diej b'ons op de soep gewist zen. En ok allemol gratis ên vur niks ok nog! Alle bûrrigervodders van vruuger, en ok van nou, zaate daor on un brandewijntje ên de rundsoep, behalleve de ennigste vrouwelijke bûrrigernister, ûit His Dê vond ik nou êcht zund . En gè hoeft men niej te geleuve, mar An van Piet Gi~tjes heegut allemol op de film fastgeleeJd . En gêllie zet ok klêin begonne mi Jan d'n Teije, en dê zak niej zeige, hij en Pi~t Sjel zen hil mênnekes. mar wij hebbe h~e~ onzen Hans, Jan en Ad ên diej zen ok nieJ mis. Dèr!! Zo ist mar krék! En d'n Wortel kûmt hier woonne umdê't hier zo skon is ên b'eullie gen plots waar. En wê hij en gêllie van de Vi nkelse minse nog kunt leerre ' is dê wij hier alles samen d oen mi. zon fist. En Peerke, gè zet toch ok van haus ûit van êcht Vinkels ras ês ik ut goed heb. En gêggut goed mi ons veur het zumme dan mar geleuve wanne! Groeten van Hanna Daor hedde nie j van trug, hè Peerke, Ge moet mar unnen groote mond hebbe, dan ziedde wtt'r gebeurt. En ês ik irluk mot zen; ze kunnen oow nie j hard zat vatte. En nouw zodde gè gêrs weete wie diej Hanna is of niej soms? Mar dê zegge wij vurlooppig nog niej. Hanna bedankt vur oew hullep en Peerke, houwdoe wanne . Hanneske,

RADIO VLADERACKEN Miv 29 augustus Omroep Brabant achtergrondzender van Radio Vladeracken. Met ingang van 29 augustus kan de luisteraar van de Radio Vladeracken frekwentie (kabelfrekwentie 105.9 Mhz of etherfrekwen16

tie lUb.3 Mhz) op maandag tot en met donderdag Omroep Brabant horen en op vrijdag tot en met zondag Radio Vladeracken. Op velerlei verzoek, hetgeen ondermeer bleek uit het luisteronderzoek en om een betere wisselwerking te krijgen tussen regionale en lokale omroep, is besloten om niet langer radio 2 als achtergrondzender te gebruiken voor Radio Vladeracken, als deze niet uitzendt, maar Omroep Brabant . Ook de ROS (lokale omroep Rosmalen) zal miv 29 augustus Omroep Brabant als achtergrondzender gaan gebruiken. Dit is belangrijk omdat Radio Vladeracken de etherfrekwentie 106 . 3 Mhz op dinsdag, vrijdag en zaterdag mag gebruiken van het Commissariaat van de Media en de ROS op de overige dagen . Als u, als luisteraar van Radio Vlaceracken , de gehele week uw radio op de kabelfrekentie 105,9 Mhz of op etherfrekwentie 106,3 Mhz heeft staan, krijt u de volgende programma's voorgeschoteld: Programma Radio Vladeracken Maandag t/m donderdag (programma Omroep Brabant) Brabants nieuws, actualiteiten en sport. De krant in Brabant, weerman Johan Verschuuren en verkeersinformatie. Nationaal en internationaal 8.00-9 . 00 uur: nieuws. Brabants nieuws, actuali8.30-9.00 uur: teiten, weerman Johan Verschuuren en verkeersinformatie . 9.00- 10.00 uur': Muziekkiosk, met veel muziek. 10.00-11.00 uur: Draaibank, muzi ekkeuze van bedrijven en instellingen. 11.00-12.00 uur: Van harte, Brabanders feliciteren Brabanders. 12.00- 13 ,00 uur: Nieuws en actualiteiten uit de regio, bericht voor boer en tuinders en de regionale agenda voor Noord-Oost Brabant. 13.00-13.30 uur: Nationaal en internationaal nieuws. 13.30-14.00 uur : Muziek van Brabantse bodem. 14.00-15.00 uur. Muziekkiosk, met veel muziek. 15 . 00- 16 . 00 uur. Muzl.ekkiosk, met veel muziek en op maandag het programma over ontwikkelingssamenwerking Conga Bra~ant, op dinsdag de vraag en aanbodrubriek Prikbord, op donderdag het culturele magazine Tussen Amsterdam en Brussel.

7.00-8.00 uur:


16.00- 17.00 uur: Op maandag het milieuprogramma Uitlaat, op dinsdag de vraag en aanbodrubriek Prikbord, op woensdag het consumentenprogramma De Heerlijkheid en op donderdag het sociaaleconomisch programma Gedane Zaken . 17.00- 18.00 uur: Nationaal en internationaal nieuws. Vrijdag tot en met zondag: eigen programma's Radio Vladeracken met veel lokale informati e en goede muziek. (Op zondag alleen op de kabelfrekwentie 105, 9 Mhz.)

Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant-Noordoost STOP MET ROKEN CURSUS Vanwege de hoge opkomst voor de cursus STOP MET ROKEN heeft de GGD Brabant- Noordoost in overleg met CAD Oost-Brabant en de Stichting Kruiswerk Noordoost- Brabant besloten een tweede cursus te starten. De cursus gaat van start op maandag 12 september a.s. in het GGD gebouw aan de Raadhuislaan 4 in Oss. Het totale programma omvat 8 bijeenkomsten in een periode van 9 weken met een terugkombijeenkomst in februar i. Op de geplande stopdag, dinsdag 13 september 1994, stopt de gehele groep gezamelijk met roken. Om i n deze tijd voor extra steun bij het eerste begin te zorgen zijn er 2 bijeenkomsten per week gepland. Na deze stopweek is de aandacht vooral gericht op het volhouden van het niet-roken. Het ontwenningsprogramma geeft de "stopper" die informatie die nodig is om te ontdekken dat stoppen met roken kán.

Samen stoppen Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld rond het stoppen met roken. Iedere deelnemer kan die zaken aan de orde stellen waarvan hij of zij vindt dat ze belangrijk zijn. Zo leert u van elkaar en ontstaat een sfeer waarin men elkaar steunt in het bereiken van het gestelde doel: geheel stoppen met roken. Leren stoppen Het programma wordt uitgelegd door een deskundige begeleidster en is gebaseerd op ervaringen van " stoppers me t ro ken " en op resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het programma bestaat uit werkzame methoden zoals: het leren omgaan met de zin in roken, het vergroten van de zelf- controle, zelfbeloning, etc. Het programma is gebaseerd op "ineens-stoppen". Alle deelnemers doen dit op hetzel fde moment. In het begin is het programma gericht op stoppen met roken , daarna is er vooral aandacht voor het volhouden van het nietroken . Karakter van de cursus In de cursus wordt niet getracht angst op te wekken voor de mogelijke gevolgen van het roken. De aandacht wordt gericht op wat iemand erop vooruit gaat door het roken te laten . Een positieve benadering dus. De sfeer tijdens een bijeenkomst is afwisselend, serieus en ontspannend, en soms uitgelaten . De cursus is zo opgebouws, dat elke deelnemer er die zaken uit kan halen, die voor hem of haar van belang zijn . Aanmelding U kunt zich tot en met vrijdag 2 september telefonisch of schriftelijk aanmelden voor de cursus bij het informatiepunt STOPPEN MET ROKEN, postbus 414, 5340 AK Oss, telefoonnummer 04120-60134. Bij een te groot aantal aanmeldingen wordt u op de wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende cursus.

De bijeenkomsten beginnen om 20.30 uur en duren steeds 1½ uur. De totale kosten, inclusief het cursusmateriaal bedragen f 100,= per persoon ; voor veel rokers niet meer dan de kosten van 3 à 4 weken rookwaar De cursusdata zijn achtereenvolgens: 12, 14 19, 21 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 november en een terugkombijeenkomst in februar i (22 februari onder voorbehoud)

J.J. Kok notaris

P.apendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851 l


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING Weekenddiensten Maasdonk: GEFFEN: zaterdag 19.00u zondag 09 . 30u NULAND: zaterdag 19 . 00u zondag 10.00u VINKEL: zaterdag 17 . 30u zondag 11 . 00u Liturgische agenda wo . 31- 08 * 19 . 00u Avondmis za. 03-09 * 10 . 00u H~Mis mmv Bejaar.denkoor ' s avonds géén H.Mis! zo . 04-09 09.30u Openluchtmis in de tuin van Huize de Heegt wo. 07-09 * 19.00u Avondmis za . 10-09 * 10.00u Viering met de diaken 19.00u Viering met de diaken mmv Clair thema: Nationale Ziekendag zo. 11-09 09,30u H.Mis mmv Gemengd koor. wo. 14- 09 géén avondmis in de kapel. *=dienst in kapel Pastoor Spij kers is van 9 t/m 16 september naar Lourdes . Wijkcontactpersonen. Vanuit de parochie is geconstateerd, dat er behoefte is aan herkenbare personen in een buurt, waar mensen terecht kunnen voor meer informatie omtrent werking van de parochiële werkgroepen. De parochievergadering heeft de noodzaak en de mogelijkheden tot het invoeren van de zogenaamde "wijkcontactpersonen" onderzocht . Zij kwamen tot de conc lusie dat dit voor onze parochie een verrijking zou zijn, welke zeer goed kan functioneren als schakel tussen de Geffense mensen en de diverse werkgroepen c . q. de kerk. Ook kunnen deze wijkcontactpersonen, naast het eigen initiatief van de parochianen, situaties signaleren waarbij inschakeling van een werkgroep gewenst is. De hoofdtaken van een wijkcontactpersoon kunnen derhalve als volgt worden samengevat : 1. Het onderhouden van goede contacten met de eigen omgeving/wijk/straat. 2. Informatie verzorgen van de parochie naar de eigen omgeving. 3. Signaalfunctie vanuit de wijk naar de werkgroep. 4. Mede aandragen van nieuwe leden voor werkgroepen van de parochie. Thans is de uitwerking van de plannen in een fase waarin gezocht moet worden naar kandidaten die interesse hebben om invult~ng te geven aan deze functie in hun wijk.

Om deze brugfunctie te kunnen vervullen hoeft men geen speciale gaven te bezitten . Warme belangstelling voor hetgeen er in de wijk gebeurt is voldoende . Onze parochie is onderverdeeld in 20 wijken. Daarom verzoeken wij u ons te laten weten of u interesse heeft en in welke wijk/buurt u woont. U kunt hiervoor contact opnemen met : Thea Schuurmans , telefoon: 24303. Ook voor nadere informatie kunt u bij haar terecht . ZIEKENWEEKEND 1994 : 10/11 september. Mantelzorg: "ja natuurlijk ••• zolang het kan ••. 11 Je oude moeder wordt steeds ouder. Steeds hulpbehoevender ook. Ze dreigt in haar woning te vereenzamen. En jij bent de enige dochter die in de buurt woont, want je broers wonen aan de andere kant van het land Je gaat steeds meer aandacht aan je moeder geven, je komt vaker even langs en helpt bij het schoonhouden van de woning. Je wast en kookt voor haar. Ze komt eens vaker bij jou eten. Gelukkig hebben je man en je kinderen daar begrip voor. Hoewel .. je vraagt je soms af of je moeder niet teveel op jou en je gezin leunt . Maar de verhoudingen zijn altijd goed geweest. En je vindt het ook natuurlijk om je moeder deze hulp te geven nu ze niet meer zo goed kan . Je beschouwt het als een vanzel fsprekende eerbied voor je ouders. Aandacht voor mantelzorgers De zorg die deze dochter aan haar moeder geeft, is de laatste jaren mantelzorg gaan heten. Mantelzorg is : niet gekozen zorg . En tot nu toe 'altijd onbetaald zorg. Toch is deze zorg voor veel mensen onmisbaar. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders geven elke dag zorg aan een zieke of hulpbehoevende naaste . Familie of een huisgenoot of huisgenote . Er komt steeds meer aandacht voor de belangen en rechten van mantelzorgers én voor de moeilijkheden waarmee zij te maken kunnen krijgen. Zo zijn er in Nederland op verschillende plaatsen "steunpunten mantelzorg" aan het ontstaan . Want het verloopt niet altijd zo eenvoudig als i n het verhaal waarmee deze bi jdrage begon. Er zijn grenzen en knelpunten. De ziekendag van dit jaar, de tweede zondag van september, gaat over de positie van mantelzorgers.

PARKIET KWIJT Er is een groene parkiet bij ons aan komen vliegen. Af te halen in de Pater v.d. Elsenstraat 17 na 17 .00 uur .


Bent u nog steeds aan het dubben? Misschien hebt u de laatste tijd

te maken. Bij deze berekening zijn uw

best over een eigen huis nagedacht.

persoonlijke omstandigheden altijd het

Maar de steeds terugkerende vraag

uitgangspunt.

was natuurlijk: "Kan ik 't wel

Zo weet u precies wat huren of ko-

betalen?"

pen u per maand kost.

Om daar achter te komen, doet u er verstandig aan om eens langs te gaan bij de Rabohank.

Een huis kopen is vaak

U moet er niet

voordeliger dan huren.

kopen, zeker op ter-

Kom eens praten.

Daar kunnen ze u een goed inzicht geven in de financiĂŤle kant van zowel huren als kopen.

gek van opkijken dat mijn gezien, wel eens voordeliger zou kunnen

zijn dan de huur die u nu betaalt. Dus: kopen of huren ? Bij de Rabobank vindt u het antwoord.

Door een woonlasten vergelijking

Rabobank f:J

Rabobank Maasdonk Geffen - Nuland- Vinkel

19


Apotheek Geffen-Nuland B.V. Mw. Drs. MJ.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48, 5386 AN Geffen Tel. 04/02-24699 • Fax 04102-24499

Betreft:urine-incontinentie In deze brief willen wij uw aandacht vragen voor urine-incontinentie, een veel voor komende klacht bij mensen onder verschillen de leeftijdsgroepen. Incontinent~e heeft vaak grote gevolgen voor de patient op zowel medisch gebied als in het sociale leven Het is een klacht die nog altijd is omgeven met gevoelens van schaamte, hetgeen er toe leidt dat men niet of pas laat deskundige hulp vraagt. Hoe vaak komt 't voor Geschat wordt dat zo'n 800.000 Nederlanders wel eens last hebben van ongewild verlies van urine of ontlasting. De meeste van hen zijn vrouwen. Verlies van kleine beetjes urine treedt dan op bij hoesten, lachen, tillen etc. Bij mannen is veelal een vergrote prostaat de oorzaak van urine-verlies Urineverlies; je kunt er wat aan doen Ongewild urineverlies betekent dat er iets in het lichaam niet naar behoren functioneert. Bijvoorbeeld de bekkenbodemspieren. Oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut kan in zulke gevallen veelal de problemen verminderen of zelfs verhelpen. Naast oefentherapoe zijn er verschillende behandelingsmethoden, afhankelijk van de soort incontinentie. Uw huisarts kan hierover informatie geven. Daarnaast zijn er veilige opvangmaterialen. Speciale produkten Zowel voor vrouwen als voor mannen zijn de laatste jaren geschikte absorberende materialen ontwikkeld, met een goede kwaliteit en pasvorm. Dit incontinentie-materiaal is verkrijgbaar als verbanden, luiers, onderleggers (om de matras te beschermen) etc. Het is dus een misverstand dat opvangmaterialen voor urineverlies altijd groot, gehorig en afschrikwekkend zijn . De meeste verbanden kunnen gewoon in het eigen ondergoed gedragen worden zonder dat iemand iets ruikt of ziet. Uw apotheek kan u helpen In de apotheek kunt u terecht voor een advies. Niet aan de balie, maar in een gesprek in onze aparte inca-ruimte kunnen wij u te woord staan. Veelal geven wij dan een proefverpakking mee om thuis te proberen. Bovendien kunnen wij de materialen thuis bezorgen. Kortom: Mocht u zich door deze brief aangesproken voelen dan raden wij u aan ons te bellen of te bezoeken. In goed overleg proberen wij u verder te helpen. 20

,O UDERENWERK MAASLAND OPEN DAG bij het RIGOM vrijdag 9 september 1994 van 11 . 00 tot 16.00 uur De Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland (RIGOM) gaat eindelijk verhuizen naar de begane grond! De "nieuwe" behuizing (op 't zelfde adres) zal nu ook voor ouderen die moeilijk ter been zijn en voor rolstoelgebruikers gemakkelijk toegankelijk zijn .

Ter gelegenheid hiervan houdt het RIGOM een OPEN DAG op vrijdag 9 september a.s. Tussen 11.00 uur 's morgens en 16.00 uur 's middags kunt u komen kijken hoe we er nu bij zitten, U kunt informatie krijgen over én zich inschrijven voor de nieuwe cursussen van het RIGOM en het Projekt Ouderen Educatie (POE) die in september weer van start gaan. Er worden demonstraties en presentaties gegeven van de volgende cursussen: 11.00 - 11.30 u: geheugentraining 11.30 - 12.00 u: geschiedenis van Oss in foto's en herinneringen 12 . 00 - 12.45 u: verlies en dan verder (een cursus voor weduwen) 12.30 - 13.00 u: computercursus 13.00 - 14.00 u: zelfverdediging voor vrouwen 14.00 - 15.00 u: geheugentraining 15.00 - 15.30 u: gespreksgroep/studiekring/ levensvragen 15 .30 - 16.00 u: kennismaking met toneel 16.00 uur einde open dag. Ook de georganiseerde ouderenbonden (OSO) zijn van de partij met informatie over hun aktiviteiten, waaronder het nieuw op te zetten Maasland Gilde (senioren gevraagd !) en een vervolg op het OWOG-projekt (Over Wonen van ouderen gesproken ). De mensen van de maaltijdvoorziening en alarmering zijn er ook om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Kortom voor al uw vragen, uit nieuwsgierigheid of om onze nieuwe lokatie te bezichtigen, bent u welkom op vrijdag 9 september a.s. tussen 11 . 00 en 16.00 uur. Ons adres is hetzelfde gebleven, het telefoonnummer ook: RIGOM, Schadewijkstraat 6, 5348 BC OSS, tel. 04120 - 33043.


............................ ............................

ir;·:iiw··:·····:·; VAN Tl)IJL.

~

Café •t Haasje

~_

assurant1eadv1seurs ...,..,.

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

Gerda Pouls-Benders

il"::::;::,,::,::::' VAN TUIJL ~ makelaardij bv

[~m;:~Ll

~

Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen 21" 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK. klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0 ~SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

e~, A&

Hotel II De Gouden Leeuw" Dorpstraat 5-Geff::~,:::::oon 04102 -21257 bruiloften - partI1en - vergaderingen

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

_

,

,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068


M.O.V.

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

AKTIE KEUKENLA

Willen degene die hebben meegelopen met de Nijmeegse wandelvierdaagse, en hebben uitgelopen, dit even doorgeven aan de Redaktie van Torenklanken?!

Op 9 oktober organiseert de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede in samenwerking met de beide basisscholen een fancy fair t.b.v. een weeshuis op Sri Lanka. Een van de activiteiten om aan geld te komen is de aktie keukenla. Die aktie houdt in dat u uw klein buitenlands geld op school kunt inleveren of dat u dat geld kunt meegeven aan de kinderen, die het op komen halen. De werkgroep kan die munten inwisselen bij de Rabobank Geffen. DUS BEWAAR UW BUITENLANDSE MUNTEN NOG EEN TIJDJE.

Tel: 22243 of 22716.

BOLLEBOZEN

De werkgroep Fancy Fair.

M.A.V.O. Heesch: Joyce van Hoey en Petra van den Bosch.

VERLOREN

Geslaagd voor een gedeelte van Middenstand: Geert van Grinsven alias "'t Beest".

leesbril, goudkleurig montuur in etui van Optiek Stefan. Graag terug bezorgen bij Timmers, Pater v.d. Elzenstraat 16.

Tina van Doorn is afgestudeerd aan de Hogeschool Nijmegen als Diëtiste en voedingsdeskundige.

DE PRIK VAN DE OOIEVAAR!!

Ik kan nog nie1 goed rtl~n. maar weer wel die Ie vertellen. ik heb een zusje gekregen waar ik nog niet mee mag spelen wanr lij is nog zóó6ó klein, moor dal bereken! wel dat we voortaan mei vieren zullen zijn.

Geboren op 12 augustus 1994

We noemen haar

Peter: Tiny Meter: Hanny René en Anita van Erp zusje van Kelven

Bredeweg 26 5386 KP Geffen Wilt U beschuit met muisjes komen eten, laat het ons dan even weten, tel. 04102 - 24632

22

Lisa


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

A l tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Of -

Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

het nu gaat om: sociale woningbouw, v rije sector- of v illabouw, utiliteitsbouw, turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102 - 22901 Tel: 03440 - 13594 Tiel

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

*

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

ROOKARTIKELEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van si~rpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

-veilig en concurrerend

bij de Rabobank.

04102-24658 Rabobank ~

.VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO DRUKKERIJ

ABABncb~

Heesterseweg 1 l 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684 telefax 04102 - 24795

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv ¡-.. .

~

registeraccountants

Wij verzorgen o.a. samenstelling e_ry. controle van jaarrekeningen *begeleidingen controle van administratie ,; taxplanning en belastingbesparende maatregelen * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften * verzorging van bezwaar-lberoepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleidin,g bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, {04120} 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102} 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102} 22586

Voor al uw familie-, verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bij gebq.ortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS-- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS- WATER- EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR

Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER Effe naar Geffe

gi)

Weekenddienst Dr. Visschers KVB, gezellige avond met mededelingen en daarop aansluitend kienen. Dr. Visschers afwezig

08

09 10 t/m

i~)

11

Vakantie Dr. v. Heyningen Weekenddienst Dr. Smit Open Huis voor alleenstaanden,alleengaanden in het Oude Klooster (boven) 11.00 uur. Dr. Smit afwezig

16 17) Weekenddienst Dr. Smit 18 23 Dr. v. Heyningen afwezig 24 t/m 27 Vakantie Dr. Smit 24

25 30

Weekenddienst Dr. Visschers Dr. Visschers afwezig

Dr. v. Heyningen afwezig

02 03) 04

13

24 )

OKTOBER 01) 02

Weekenddienst Dr. Smit

07

Dr. Smit afwezig

08)

Weekenddienst Dr. Visschers

09

Open Huis voor alleenstaanden, alleengaanden in Het Oude Klooster (boven) 11.00 uur . 14 t/m Vakantie Dr. Visschers 23 9

15)

16

Weekenddienst Dr. Smit

22)

Weekenddienst Dr. Smit 23 28 t/m 06 nov. Vakantie Dr. Smit 29) 30

Weekenddienst Dr. Visschers