Torenklanken 1994 - nr 12

Page 1

l

32e jaargang j nummer 12 juni 1994

en en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

WINKELIERS & HORECA VERENIGING

GEFFEN

GEFFEN OPEN Zaterdag 11 juni en zondag 12 juni a.s. Zoals ook voorgaande jaren heeft Geffen a . s. weekend weer een grandioos muziekspectakel. ZATERDAG Voor het eerst dit jaar is er vóór de zondag van Geffen Open een avond vor muziek, humor en amussement geplakt. De iets wat dikkere tegenhangers van de Cippendales komen speciaal ui t Engeland naar Gef f en voor een gewel di g spectakel. Ze heten de BLOBENDALES. U moet ze gezien hebben. De avond is verder muzikaal ingevul d door de Belgische topf ormatie La Strada en Disco Sattelite. Kaart verkoop voor de zaterdag bij de VVV te Oss, bij Videotheek Heesch en bij alle Horecazaken te Geffen. kosten f 10 , = en zaterdag aan de kassa f 12,50. ZONDAG Veronica's Zomertruck zal met di verse bekende artiesten weer midden in het dorp een wervelende show verzorgen met o.a . Bart Boos, Albert West , Bonnie St. Claire en de meidengroep Lady's D.C . Topformatie No Limite en Disco Sattelite maken het

muziekspectakel compleet. naast het feit dat alle winkels open zi jn is er ook 3 maal een wervelende mode-show en presenteren een 6-tal Geffense garagehouders een grootse occasionshow met ruim 200 occasions. Voor nadere informatie Piet van Herpen , tel . 04102- 22270 of Bert de Haas tel. 0410221541.

Het volgende nummer van Torenklanken is de laatste voor de vakantie. De eerste Torenkl a nken na de vakantie verschi jnt 31 augustus. Copy daa rvoor i nleve r en voor 20 a ugustus.

KOPV INLEVEREN VOOR: 11 JUNI 1994 DE ROSMOLEN 52


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549

Bedt1enspeeiaa1zaa1e ~! Smffeerderii ~~tnt ~

~~~ Runrotstraat 25 Geffen

04102- 2 28 52

llTT~ OP i\1,1,11

i((TfN oP ,1J;1P

Fittorlll·- ...., .... . _______ ....fitfortTl _.J

Verantwoord zitten?

Sportief en eKclusief Merken van o.a. 'Pepe, Lemon and Soda. B; Ya Doo, JF.K., Göl, Schnizler, Ra9azzi Kinderondergoed, sokken To+ ziens!

De koffie staat klaar! Maandag gesloten

('s maandags gesloten)

PEDICURE T. Kete/aars-rl. Niste/rootJ it. Coothstraat 31 Geffen 'fr 04102 - 22041

LJ ' 11►·:u SPECIALITElT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

!ilogttii Jo u.finbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102 - 21267

~. Autobedrijf Van Doesburg

• • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

!ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* * * *

* *

Complete verzorging van administraties Opstel_len en controleren van jaarrekeningen Belastmgzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten Rijwielen Taxi Benzines ~

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


NIEUWE (2e) HUISARTS IN NULAND Mededeling voor de patienten van dokter Visschers . De afgelopen 4 jaar z1Jn in m1Jn praktijk verschillende huisartsen werkzaam geweest omdat al het werk voor mij alleen teveel was geworden. Nuland is behoorlijk gegroeid Toen ik+ 12 jaar geleden de praktijk van m1Jn Pa overnam had ik± 2600 patiënten en nu zijn er dat bijna 3600. Hoewel de huisartsen die hier de afgelopen tijd gewerkt hebben nij geweldig hebben geholpen ben ik me steed bewust geweest van het feit dat telkens andere huisartsen in mijn praktijk zowel voor u als voor mij niet ideaal is. De laatste twee jaar is dan ook intensief overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe (tweede) huisarts in Nuland. Niet alleen vanwege het feit dat er meer vrouwelijke huisartsen afstuderen maar vooral ook omdat er al een mannelijke huisarts in Nuland gevestigd is werd gekozen voor een vrouwelijke huisarts. Patiënten die hun problemen liever met een vrouwelij~e huisarts willen bespreken, kunnen dat dan. Dokter Moniek Peeters, die per 1 mei als huisarts is afgestudeerd, zal per 25 juli in mijn praktijk het werk van dokter Frans Blessing definitief gaan overnemen. Na een kennismakingsperiode is het de bedoeling dat we een maatschap gaan vormen. Dat houdt in dat dokter Peters en ik gaan samenwerken in de praktijk aan de Heiweg. Daarvoor is het nodig dat de praktijkruimte aan de Heiweg wordt uitgebreid met een tweede spreekkamer en onderzoekkamer zodat het mogelijk wordt tegelijkertijd spreekuur te doen. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels getroffen. Daarnaast is het de bedoeling dat zij met haar partner, die fysiotherapeut is in Nijmegen, in Nuland komt wonen. Ze zal dan ook avond- en weekenddiensten gaan doen en visites gaan afleggen. Wat betekent dat nu voor U? De afgelopen 4 jaar heb ik een aantal huisartsen in dienst gehad die mij geholpen hebben met de drukte . Ze waren niet echt uw huisarts en na verloop van tijd kwam er weer een andere huisarts. Daar komt nu gelukkig een einde aan. Dokter Peters en ik zullen straks samen uw huisarts zijn. I n het begin is dat natuurlijk even wennen. Toen ik na mijn studie in Nuland terugkwam kende ik ook niemand meer. Nu bijna iedereen. Dokter Peters zal dus even de tijd moeten krijgen het contact met u op te bouwen. Ze wil graag dat dat contact hetzelfde wordt als dat wat ik met u heb. Ze heeft bewust ge-

kozen voor een dorp omdat daar de contacten met patiënten heel anders zijn dan in een stad. In het begin zullen we veel met elkaar overleggen zodat ze u allen zo spoedig leert kennen. Na verloop van tijd zou het zo moeten zijn dat het niet meer uitmaakt of u door haar of door mij te woord gestaan wordt. We hebben dus samen één praktijk net zoals de dokters in Geffen en net zoals vele andere groepspraktijken in de stad. Uiteraard zal straks ieder van ons zo zijn eigen patiënten hebben. In het begin zal dat voor u opnieuw even wennen zijn, maar u zult niet meer zoals de afgelopen jaren telkens met een ander e huisarts geconfronteerd worden. Per 25 juli zullen ook de spreekuurtijden veranderen. U wordt daarover zo spoedig mogelijk geinfor meerd middels een nieuwe praktijkfolder. De eerste tijd zal dokter Peeters partime aanwezig zijn. Dit zal de komende jaren worden uitgebreid. Medio mei zal dokter Blessing zijn werkzaamheden hier neerleggen. Hij gaat dan 6 weken naar Amerika. Gedurende de periode mei tot 1 juli zal nog éénmaal een andere huisarts de zaken waarnemen. Hij doet 's mi ddags het spreekuur . Met ingang van 25 juli (na mijn vakantie van 2 juli t/rn 24 juli) heeft Nuland dus ook een groepspraktijk met 2 huisartsen. De gemeente Maasdonk heeft dan een huisartsengroep bestaande uit de Huisartsenpraktijk "Geffen", de Huisartsenpraktijk "Nuland" en de Huisartspraktijk "Vinkel". Df)kter Peeters en ik zullen dan vanaf dat moment samen over uw gezondheid wa½:en. Tijdens de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden met dokter Peeters heb gevoerd is gebleken dat zij razend enthousiast is om in Nuland te beginnen. Ik hoop dat wij i n de toekomst fijn met elkaar kunnen samenwerken en dat zij spoedig in Nuland ingeburgerd zal zijn en uw vertrouwen geniet.

J. Visschers, huisarts.

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN ....... Zoals u in het stukje van dokter Visschers hebt kunnen lezen ben ik de nieuwe huisarts in Nuland. Allereerst maar miJn naam . Mijn naam is Moniek Peeters. Ik ben geboren en getogen in Brabant (Valkenswaard), maar sinds mijn studietijd wonend in Nijmegen. Ik moet zeggen dat me dat altijd goed is 3


Official Service Dealer

TEGELHANDEL

DE KONING VEEVOEDERS

EN TEGELWERKEN

SPECIALIST IN PAARDENVOEDERS Een ruime keuze In wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Ook in bulk te leveren.

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO:

BRANDSTOF:

• Verkoop • Onderhoud * A.P.K. • Wasserette • Schade reparatie

• Diesel • Euro loodvrij • Super • LPG

Ook al uw andere voeders, duivenvoeders van Havens, hondenbrok Denkadog, houtkrullen-Absorbine enz. Geopend 8.00-10.00 uur en 16.00-20.00 uur zaterdags hele dag of tel. afspraak.

~

Rijksweg 2, 5386 LD Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 041 02 - 25765

Tel. 04102-25538/21016 Fox 04102-25963

Bou\Nbedrijf "BRODUS" •

* RENOVATIE • VERBOUWINGEN

* NIEUWBOUW * ONDERHOUD

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen)

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heesterse\Neg 29

5386 KT Geffen

Tel. 04102 - 24765

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

il•l~i SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

Nu ook een zoal voor feesties/ kinderfeestjes von 50 tot 60 personen Koude schotels von f 15,- tot f 45,-

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

voor bemiddeling van:

JO VAN DE BERGH

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken

Broekstraat 13

* verzekeringen

Tel. 23633

* sparen * beleggersgiro * persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 15.00 uur Dinsdag- en vrijdagavond: 17.00 · 19. 00 uur en op afspraak.

ol l ■

0

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN HEEsE MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Bro~kstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN-EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN * TEGELS • GEREEDSCHAP * VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


bevallen maar nu ikKl..aar ben als huisarts wil~e~ ~omas (mijn partner) en ik graag defi~itief terug naar Brabant. Na mijn studie medicijnen heb ik een jaar in een zi~~enhuis gewerkt maar ik was blij dat ik vriJ snel met de opleiding tot huisarts kon starten. Die heb ik 1 mei afgerond. Het trekt me het meest om in een dorp als huisarts te werken omdat je daar, denk ik, een persoonlijker contact hebt met je patiënten ~an in de stad. Ook vind ik het leuk dat je in een dorp als huisarts meer doet, bv EHBO en kleinde ingrepen, dan in de stad. Omdat Tomas, als fysiotherapeut, in Nijmegen werkt, zochten we een dorp op reisbare afstand van Nijmegen. Het belangrijkste bij het zoeken naar een baan was voor mij echter een goede samenwerking met mijn collega en een gezellige sfeer in de praktijk. Ik denk dit in de praktijk van dokter J. Visschers gevonden te hebben. Ook Nuland lijkt ons de plek waar we ons snel thuis zullèn voelen. We hopen dan ook snel hier woonruimte te vinden . Ik heb zin om aan de slag te gaan, maar eerst gaan we van een welverdiende vakantie op Indonesie genieten. Ik hoop dan vanaf 25 juli uitgerust voor u klaar te staan. Moniek Peeters, huisarts.

%%%%%%%%%%%%

NIEUWS VAN DE EHBOVERENIGING GEFFEN Beste mensen, H~t seizoen 1993-1994 was voor onze vereniging weer zeer geslaagd. Temeer omdat alle 10 de cursisten die onze cursus EHBO met reanimatie volgden, met lof zijn geslaagd. Ook_alle leerlingen van groep 8 van de Mariaschool hebben het jeugd-EHBO A-diploma be~aald. Reden voor ons bestuur om voor het seizoen 1994- 1995 een nieuwe EHBO-cursus op touw te zetten. Bij voldoende belangstelling zou deze cursus moeten starten in s~~tember. U kunt zich vanaf heden opgeven bi J: Dhr. Henk van Dinther Pater van de Elzenstraat 30 Geffen tel. 23515. Tevens willen wij alle EHBO-ers bedanken voor hun inzet tijdens de evenementen en wedstrijden, en rekenen volgend jaar weer op jullie.

DIT WILLEN WIJ EVEN KWIJT!!! Als trouwe lezers van de Torenklanken willen wij het volgende even kwijt! Als men "Rond de dorpspomp" leest, zal een buitenstaander al gauw de indruk krijgen, dat Geffen maar één sportvereniging rijk is. Zowel in goede als in slechte tijden, wordt alleen het rei len en zei len van "Nooit Gedacht" onder d~ _loep genomen. Niet dat wij daar op tegen z1Jn, maar er zijn binnen Geffen meerdere verenigingen die ook goede perstaties leveren! Wisten jullie bijvoorbeeld dat: * Het seniorenteam 1 van D.K.G. zowel het zaal- en buiten kampioenschap in de tweede klasse heeft behaald. Dit betekent dat ze in de volgende binnen- en buitencompetities in de eerste klasse uitkomt, wat voor korfbal een hoog niveau is. * Ook het aspiranten A-team is in de buitencompetitie kampioen geworden. Dit heeft als gevolg, dat zij het district Den Bosch tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor de jeugd gaat vertegenwoordigen. * Last but not least is ook het pupillenteam in de buitencompetitie kampioen geworden. Dus al met al reden genoeg voor de stamtafel om ook D.K.G. en andere sportverenigingen binnen Geffen onder de loep te nemen. Namens de Korfbalvereniging D.K.G. o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o

OPROEP Beste iedereen, Ik ben een meisje· van bijna 10 jaar en zoek een verzorgpony. Het liefst in Geffen want ik moet met de fiets komen. I k rijd 3 jaar bij de manege. Het zou fijn zijn als de p~~y rustig is. Het zou ook leuk zijn om te riJden, maar dat hoeft natuurlijk niet! Heb of ken je een pony, schrijf of bel dan naar: Seya van Gerven Runrotstraat 16B 5386 CW Geff en tel. 04102- 22862.

Het bestuur.

********* 5


DORPS BELANGEN Ombouw rijksweg 59. De laatste tijd hebt u nogal het een en ander kunnen lezen m.b.t . ons huidige standpunt inzake de ombouw van de rijksweg tot autosnelweg. Waarom maken ~ullie je dan zo druk, zo horen wi j menigeen al denken. De ombouw is toch hard nodig en Ri jkswaterst aat geeft ons toch geen e i gen aansluiting Geffen . Laten we meteen zeggen: Met het s t andpunt dat de ombouw van de rijksweg tot autosnel weg hard en hard nodig is, zijn wij het van ha r te mee eens. Liefst zo snel mogeli jk. Me t betrekking tot de aan- en ontsluiting van de gemeente Maasdonk en specifiek Geff en hebben wij meer moeite. Wij hebben er moei te mee dat de aansl uiting Geffen weggaat, omdat dit in de totale a fwegi ng one venwichti g is geschied, (daarover straks meer). Maar a l s we dat niet meer kunnen tegenhouden, dan is thans ook m.b.t. nieuwe ontsl uiting r i chting Nijmegen niets geregeld, en zijn we met de verbinding Gef fenVinkel ook met een kluitje in het riet gestuurd. Ook voor het bedrijventerrein van het meer plaatselijk bedrijfsleven is geen aandacht . Het li j kt wel of alleen "De Valk" en "A utotron " telt en dat zit ons behoorlijk dwars. Het weghalen van de aansl uiting Geff en. RWS zegt dat zij het uitgangspunt hanteert zo weinig mogelijk aansluitingen, dit i.v.~. d~ _doorstroming en verkeersveiligheid op de r iJksweg. Dit is begrijpelijk. Maar wat zien we nu in de praktijk in de nieuwe situati e. A. Het weghalen van de aansluitingen Geffen- Vi nkel. B. Het creëren van 4 aansluitingen op amper 5½ km, t.w . : 1. Rosmalen, Coudewater 2. Rosmalen, Maliskarnp (afstand tot 1 1450 meter) 3. Rosmalen, Aut otron (afstand tot 2 1650 meter) 4, Nuland, De Valk (afstand tot 3 2600 meter) Met_de aansluiting Rosmalen, Coudewater en Maliskamp hebben wij geen moeite en uitera~rd ~~nden wij de aansl uiting Nuland nodig H1erb1J denken wij ook nog een alternatief te hebben waarbij zowel Nuland als Geffen goed mee uit te voeten kunnen . Niet eens zijn wij het met de aansluiting Autotron en wel om de volgende reden : Autotron heeft in totaliteit mi nder verkeersbewegingen dan de aansl uiting Geffen- Vinkel en bovendien doen zich de verkeersbewegingen bij Auto6

tron meestal 's-avonds en in de weekenden voor, wanneer het toch niet druk is op de weg, omdat er dan geen woon/werkverkeer isOm deze twee redenen denken wij dat GeffenVinkel eerder recht heeft op een eigen aansl uiting dat Autotron. Wij hebben ook een alternatief : * Laat de aansluiting Autotron vervallen * Schuif de aansluiting Nuland wat op ter hoogte van de Coppensdijk (volgende stop~icht na de Valk, richting Vinkeloord), sluit hier Nuland, De Valk, Vinkeloord en Autotron op aan. * Maak een eigen aansluiting Geffen-Vinkel . De voordelen: 1. Deze verdeling doet meer recht aan de verdeling van de verkeersstromen, alsmede aan het tijdstip waarop deze zich voordoen. 2. Het totaal aantal aansluitingen blijft gelijk, terwijl de 4 aansluitingen niet verdeeld zi jn over 5,5km naar 7,5km. Meer verkeersveiligheid. 3. Nieuwe mogelijkheden voor een aant rekkelijk woon en bedrijfsklimaat in de gemeente Maasdonk en specifiek ook i n Geff en. Wij hebben gevraagd: onderzoek dit alternatief . De aansluiting c.q. ontsluiting Geffen. Wij hebben al aangegeven dat wij problemen hebben met het weghalen van de huidige aansluiting Geffen. Stel, dat Rijkswaterstaat toch volhardt in het weghalen van de aansluiting Geffen; wat krijgen we er dan als Geffen voor terug? 1. Een parallelverbinding naar Nuland voor de ontsluiting richting Den Bosch. Dit is dan logisch. 2. Een ontsluiting richting Nijmegen, waarvoor totaal niets geregeld is, noch op de kaart voor RWS noch in de toelichting. RWS noemt in een enkele zin Kraayeven en/of Waterlaat. Maar hoe dan, en kan dat zo? Vragen wij ons af. 3. Een onlogische indirekte verbinding Geffen richting Vinkel en vice versa. Hierdoor worden ook de mensen die thans bij het kruispunt met de rijksweg wonen als het ware op een verkeerseiland geplaatst, met vóór de deur een weg en in de achtertuin ook nog een weg, en dan ook nog verhoogd. Als je bovenstaande bij elkaar optelt en de balans opmaakt t.w.: - Het weghalen van een aansluiting Geffen - Geen enkel fatsoenlijke behandeling van de ontsluiting Geffen richting Nijmegen Geffen is m.b.t. de verbi nding Vinkel met een kluitje in het riet gestuurd (een eventuele tunnelbak bi j Mali skamp van


ettelijke tientallen miljoen guldens, ja dat kan wel). - Nuland wordt achter een scherm van 5 meter hoog weggestopt. Geen aandacht voor het bedrijfsleven in de Gemeente Maasdonk, alleen maar voor de grote bedrijven aan de rijksweg (gelukkig weten wij ons op dit punt gesteund door zow~l _de _ündernemersvereniging Geffen als de Nulandse ondernemersvereniging. dan komt de optelsom voor de Gemeente Maasdonk en specifiek hier in Geffen toch wel zwaar negatief uit. Wij hebben danook aaN RWS gevraagd: - Onderzoek ons alternatief - Behandel Geffen volwaardig (een inspreker vertaalde het zo tegen RWS, U hebt zeker gedacht: "Geffen dat doen we wel effe". - Denk ook aan het bloeiende plaatselijk, (Geffen met een herkomst van alleen al 1500 arbeidsplaatsen) en gemeentelijk bedrijfsleven. Onze stategie is nu de volgende: Mochten wij niet slagen bij ons streven om de eigen aansluiting Geffen te behouden, dan scheppen we ons toch een goed uitgangspunt om toch tenminste een goeie afhandeling te eisen voor de gevolgen daarvan (ontsluiting richting Nijmegen, verbinding Vinkel). Want zoals het nu is, is beide niks. fraktie Dorpsbelangen.

UT GU NIEJ GOEWD Ml DE BOERRE Ut _gu niej goewd mi de boerre. Nouw ist wêl zo dêssu lichelluk klaagge, mar nouw geug't êcht mis . Unnen dag of virtien geleeje zinn'r enne teegge men: "Ik denk dê'k vant jaor mar rijst plant op m'n laand, want diej moet toch in't wotter ston". Hij he dê toch nar niej gedon, mar gegarandeerd dê zunne rijst van de zommer verdreugd zo zen. De mais henz'r vur ut grootste part inzitte, mar ut laand is nog grif nat zat. Hooje zulle ze van't jaor ok niej veul hoeve , want zoiets moette doewn ês de zon skent en diej skent van't joar wir veuls te wêinig . Vurrig jaor, toen ut slêcht begos te gon mi de vêrrekes, toen hekk'r mi enne zitte buurtte diej ut hillemol niej mer zag zitte . Daorbe waar ie al un hil tedje ziekeluk. Hij docht be z'n êige; ik go'us nor d'n dokter en laot m'n eige 's goewd onderzuukke. Misskien vent'ie wêl iets en he'k kans urn van de verzekering iets te beurre. De dokter hatt'm goewd ondderzocht .en fronsste z'n wenkbrauwes. Hij zi teegge d'n boer: "Moet ik irluk zen?" "Dê he'k wêl ut liefste" zin ut

boerke . "Nouw, zi d'n dokter, ut is allemol niej zo mooi wê'k be oow gevonde heb. Ut moet êcht heel goewd ûitvalle, anders hedde nog mar un por mont te leevve". Ut boerke kekt d'n dokter u bietje verbaosd on en breugt dan heel benepen: "Waorvan dokter"! Vurrige week nog, toen zaat ik wir te buurte mi unne vêrrekesboer. Enne diej niej gouw klaagt, want hij is al un enkelt jaor on de gang en hij he verskeijende goei meejgemakt. Mar nouw hattie toch ok iets meejgemakt zinnie. Op unne mêrrige kûmt ie in de skuur mi z'n zeug en zie on de lêchters dêttur een gebagd he. Mar d'r li mar ~nne bag be . Godverse rotzog, denkt ie be z'n êige, ut gu toch al zo slêcht mi de bagee en dan motte ze zeekker nog opvreette ok. Mar de zog ha niks opgevreette, ze hatt'r gewoon niej meer. Toen ie un welleke mileejend (mi z'n êige) nor de zog mi dê een bijske ha ston kèke, kumt z'n wefke, Doorke, de skuur ingelooppe. "Hè diej zog mar ènne bag, Jonnus?" "Ja, zin Jonnus, ên dan hemme nog geluk ok . Vur utzêllufde gêld ha'se vur niks gebagd.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij allen bedanken voor de bloemen, kaarten en vele andere blijken van medeleven die wij van u ontvingen tijdens de ziekte en het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma. Ook bedanken wij Pastoor Spijkers en Dr, Smit. Fam. Pepers, Geffen

DANKBETUIGING Voor de belangstelling en medeleven die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis wil ik iedereen hartelijk bedanken! Lenie Brands.

OUDENUMMERSNAARGANGEN TOREN KLANKEN Alle jaargangen van Torenklanken liggen steeds -ingebonden- ter inzage in het gemeentehuis te Geffen. Geinteresseerden dienen zich daartoe te vervoegen bij de Heer Jongeneelen, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Losse nummers/ jaargangen van Torenklanken vanaf 1984 kunnen gratis worden afgehaald bij ondergetekende. W. Lemmers H. Schoutenstraat 4 Geffen. 7


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 8 De Geffenaar van het jaar, het eerste onderwerp . Een lang gekoesterde gedachte bij de Ondernemers Vereniging Geffen, om jaarlijks een persoon, die zich voor Geffen verdienstelijk heef t gemaakt op maatschappelijk gebied. Deze persoon ontvangt dan een plaquette en een geldbedrag, beschikbaar gest e l d door "De Ondernemersvereniging Gef fen", de "Winkeliers-Horecavereniging Geffen" en het comité "Ef fe naor Geffe". De onderscheiding wordt uitgerei kt op de "Geffense avond", dus de zaterdag van onze jaarmarkt "Eff e naor Geffe 11 , door de burgemeester, die tevens voorzitter is van het comité, dat uite i ndel ijk zal gaan beslissen wie 11De Geffenaar" van het jaar wordt. Alle instellingen, organisaties en verenigingen zijn uitgenodigd drie personen voor te dragen en dat kort te motiveren. De vrouw of man, die het meest genoemd wordt maakt een goede kans, maar ook de motivatie telt mee. We fantaseren even! "De Geffenarin, Geffenares of Geffenaar wordt dan uitgebrei d gehuldigd, en met de boerenkar door het dorp gereden, er zijn speeches en ontvangsten, en ludieke gebeurtenissen rond de gedecoreerde, of de groep genomineerden maken eerst een tocht door het dorp. Ja weken van te voren circuleren er al namen en worden weddenschappen afges l ot en. De spanning stijgt, enveloppen gaan open. Heel het dorp is intussen uitgelopen, "Den Dries" puilt uit. Families, verenigingen, organisaties, bestuurders drommen samen. De klokken luiden, vendels zwaaien, tromgeroffel en ja daar staat ZIJ of HIJ . Lang zal zij/hij leven, Hiep, Hiep, Hoera! We hopen maar, dat allen die uitgenodigd zijn mee te werken gestimuleerd worden om deze kans te benutten . Het moet immers heel iet s anders worden als andere onderscheidingen . Deze onderscheidi ng, onderscheidt zich, doordat het geri cht is op een persoon uit Geffen, die zich in dat jaar (nu nog in voo r gaande jaren) heeft onderscheiden, onderscheidt zich van een Koninklijke onderscheiding, want dan moet je gedurende een l engte van jaren je verdienstelijk hebben gemaakt of een zeer verantwoordelijke f unctie op uitstekende wijze hebben vervuld, en we kennen ook nog het onderscheidingsbeleid van de Gemeente Maasdonk, dat iemand kan verheffen tot ereburger, of een erepen8

ning kan uitreiken voor de categorie cultuur, sport en algemeen. Wij hopen dat het ingepast gaat worden in de sfeer van 11Effe naor Geffe". En zo is het toch: Mensen, die zich onderscheiden, dienen te worden onderscheiden. De stamtafel hield er in elk geval een heerlijke discussie aan over . En er is nog niet over uitgepraat. Gelukkig een goed sportbericht: De Dameskorfbalclub Geffen, D.K.G. is kampioen en onze felicitaties . De wandelvierdaagse was weer een groot succes, dankzij de voortreffelijke organisatie van Jeugdvakantiewerk onder de bezielende leiding van Paul Wingens. Jammer dat de slotmanifestatie door de regen werd geplaagd. Maar het plezier was er niet minder uitbundig door. De receptie van het Zilveren Bruidspaar Gerda en Toon van Lithvan Steenbergen trok bijzonder aandacht: Het Kerkkoor bracht een muzikale hulde en ook de Pompzengel s, muziekvereniging W.I.K., Nooit Gedacht trad aan met veel vertegenwoordigers, de Stichting Karnaval in vol ornaat maakte haar opwachti ng, Bouwbedrijf van Wanrooy gaf akte de presence, en terecht want Toon en Gerda maken zich zeer verdienstelijk voor de gemeenschap Geffen, en we noemen hen, dan voorlopig , "Het Bruidspaar van het Jaar", en wij vinden het zeer terecht, dat zij zijn onderscheiden, door ons bij deze! ! De tennisvereniging "De Vlijmd" opent haar nieuw onderkomen, dat we minstens moeten betitelen met de naam "Paviljoen", andere verenigingen hebben een eenvoudige kantine . Op 11 en 12 junit gaat "Geffen Open" weer lopen. Op zaterdag zijn er grootse muziekspektakels in all e Horeca-bedrijven vanaf 20.30 uur. Op zondag houden de meeste winkels i n het Dorp "Open Dag" en presenteren zich onze voortreffelijke garagebedrijven op het Dorpsplein. En we kunnen geni eten van gratis muziek en show vanaf 10.30 uur . Om 18.00 uur gaan nog een paar overgebleven limousines terug naar de garages, de anderen zijn naar wij hopen overgegaan in andere handen. In elk geval het wordt een groots feest in het Dorp onder de naam "Geffen Open". Ook dan moeten we zorgen voor goed weer, dan kunnen we er ook echt van genieten . De zomer komt eraan!! Er rijden nog auto's rond van Geff enaren zonder het vignet "Effe naor Gef fe" 4 september", daar moet het comité op letten. En we moeten landelijk ook even doorseinen, dat "Geffen Open" weer een heel ander evenement is als "Effe naor Geffen". Maar laten we het eerst gezellig maken op "Geffen Open" . Hoe zit het eigenlijk met de inspraak rond de voltooiing van rijksweg A 59. We lezen van een pleidooi door Jan Meulepas, aangevuld met een kreet van Piet van Herpen namens Onder-


nemerswereld "t;etten" en horen niets van de stem van de gemeente Maasdonk, en kennen eigenlijk ook niet het standp~nt_. van de gemeente. Of i s dat hetzelfde . WiJ blijven pleiten voor goede aanslui tingen naar de geplande op- en afr itten Oss/Heesch en Nuland, een royale parallelweg, van waaruit het verkeer zich over de verschillende aan- en afvoerwegen naar ons dorp kan verspreiden. Nog even een compl iment aan de werkgroep Vormsel, die er in samenwerking met de pastoor in geslaagd is een pracht project uit te voeren met Gastouders als voorbereiding op het Vormsel, met speurtochten naar "het goede" met een fiets t ocht naar de Sint Jan, enz . De Kerngroep "Vormselvoorbereiding" verdient een grote pluim en daarom werd de toediening van het Vormsel met de gemoedelijk Vicaris Verhoeven, en de inzet van de pastoor, een hartelijk en blij feest, dat onvergetelijk is en zo toch dat merkwaardige, mysterieuze merkteken in de harten van de Vormelingen blijvend is ingebrand. Het Noodcomité "Viering Koninginnedag" is opgeheven en er is een definitief c~m~té gevormd met de duidelijke naam: Comi te "Koni nginnedag-Sinter klaas". Dat is goed nieuws! De volgende stamtafel is 12 juni 11.00 uur café Govers, a l vrezen we overstemd te worden door het feest "Geffen Open" . Maar dat vinden we dan best plezierig. De Stamtafel 8 .

BOLLEBOZEN Ben je geslaagd, laat het ons dan even weten. Het komt dat in de rubriek "Bollebozen". Telefoon 22243 of 22716. Opgeven tot 11 juni.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wi j iedereen hartelijk danken voor de vele fel i citaties en bloemen die wij mochten ontvangen bij ons 40-jarig huwelijksfeest. Bert en Marie Huismans en kinderen.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP AUTOCROSS TE GEFFEN Op zondag 19 juni a.s. organiseert Auto cross Club Geffen voor de 4e keer in haar 17- j a rig bestaan een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap autocross in Gef fen. De wedstrijden hebben plaats op het ci rcuit gelegen aan de Bredeweg te Geffen, aanvang van het spektakel i s+ 12.00 uur. Maar liefst 6 klassen zullen aan de start verschijnen. Deze klassen zijn: Standaardklasse, Toerwagenklasse, Keverklasse 1600, Sprintklasse 1600, Sprintklasse 2000 en Supersprintklasse. Het kampioenschap wordt verreden over 5 wedstrijden, hiervan tellen de 4 beste resultaten. De N.K.-wedstrij den worden op verschillende plaatsen i n Nederland verreden o.a. in Langezwaag en Kollum , provincie Friesland, in Geffen , pr ovincie Noord Brabant, en in Gendringen en Lochem in de Achterhoek. De wedstrijd in Geffen is de 3e; iedereen zal zoveel mogelijk punten willen behalen om zo hoog mogelijk in het klassement te e i ndi gen. De organiserende vereniging Auto Cross Club Geffen verwacht zo'n 150 coureurs. De hele nationale top zal aan de start verschijnen, waaronder ook diverse coureurs ui t de regio o . a.; Jos Schuurmans uit Geffen en John van Rooy uit Heesch in de Standaardklasse, Frans van Uden uit Lith in de Sprintklasse 1600, Tonnie Romme uit Heesch in de Sprintklasse 2000, Peter Kuijpers uit Ravenstein en Terry Calaghan uit Uden in de Supersprintklasse en nog diverse andere coureurs uit de regio. Om aan het Nederlands Kampioenschap mee te kunnen doen dient men in het bezit te zijn van een KNAF-startlicentie. De organiserende vereniging dient ook aangesloten te zijn bij de KNAF (Koninklijke Nederlandse Automobiel Federatie). Inschrijven voor de N.K.-wedstrijden is alleen mogelijk via het KNAF- federatiebureau. Zoal s al eerder genoemd zul len de wedstrijden om+ 12.00 uur beginnen, de coureurs dienen echter voor 09.00 uur aanwezig te zijn in verband met de technische keuring van hun wagens. Voor meer informat ie kunt u zich in verbinding stellen met Mari Schuurmans, tel. 04102 - 24687 o'f met Hans Savelkouls, tel . 04102 - 23009.

******************************************* 9


Bridgeclub

Getfens

+ Doublet Kaartlustige Geffenaren

' ■

Bridgeclub Geffens Doubl et is nu alweer 3 jaar act ief en wij menen te mogen zeggen dat onze leden veel plezier beleven aan het edele bridgespel . Komend schooljaar zullen zel fs onze basisschoolleerl ingen in de gelegenheid zijn om met bridge kenni s te maken. Als bri dgecl ub zijn wij graag bereid eraan mee te helpen, dat ook u bridge leert spelen. Bij vol doende interesse organiseren wij een cursus in Geff en, bij geringere bel angstelling kunnen wij u inlichten over de cursusmogeli jkheden elders. De beste start zou zij n als een groep Geffenaren samen zou wil len beginnen . Na het cursusjaar zal Geffens Doublet ervoor pr oberen te zorgen, dat u ook daadwerkelijk al s lid bij ons kunt komen spelen. Interesse! Aanmelden kan bij: Wim van Druenen, Pastoor v.d. Kampstraat 31 t el. 21526 Piet de Kort, Vlijmdstraat 21, tel. 21768 Piet van Galen, de Wan 28, tel . 23889. Het ,_ompetitiejaar 1993-1994 zit er weer op, en de einduit slagen zi jn als volgt: 1. v.d. Logt

2. Luijben 3 . W. van Druenen 4. v. Alebeek 5, Bos-de Jong 6. v . Dr uenen-v.d. Ven 7 . Achterberg-v. Galen 8. Vos 9. v. Die l en 10. de Kok-de Veer l l . de Kort-van Vugt 12. v. Hout- Noy 13. v . Bon-Goorsenberg 14 . Geweste-Hendriks 15 . v.d. Eertwegh-Loffler 16 . v. Bragt-Ligtenberg 17. Schwiebbe 18. Berten- Rasing 19. Jansen- Wingens 20. v. Zutphen 21. Peters-Zeeuwen 22 . J. van Druenen 23. Reijs-v . Uden 24. Gielis-Zeeuwen 25. Meertens 26. Ser vaes 27. v . Beek-v. Berkel 10

8 (kampieens14 punt) 15,5 17 19,5 26 32 39 40 40 42 45 50 50 52 53 60 62 62 68 74 75 75 76

28. 29. 30 . 31. 32 . 33. 34 . 35 . 36. 37.

v/d Leest-0uwendijk v . Berkum Tolboom v. Noort-Weerens Vogels v.d. Brinks-v.d. Ven Boeyen v. Zijl v. Duyn- Ouwehand V • Deutekom

89 90 92 97 98 101 105,5 112 112 , 5 119

De zomerbridge is dit jaar van 31 mei t/m

26 juli in de Gouden Leeuw in Geffen. Elke dinsdag gaan we om 20 . 00 uur van start, maar u wordt verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn! De kosten zijn f 1,25 per persoon per avond. Tot dan! Anne-marie van Druenen.

DANKBETUIGING Gaarne wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de vele blijke van belangstelling die ik met mijn Koninklijke onderscheiding heb mogen ontvangen. Het was voor mij een dag om nooit meer te vergeten. Heel Hartelijk Dank. Pietta Schuurmans, Broekstraat 11, Geffen

BOLLEBOZEN Bollebozen Geslaagd voor het M. E. A. 0 diploma: Carin van Erp

J.J. Kok notaris

77

84 88

Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102-21851


FOTO-EXPOSITIE MAARTEN-FREE-8 De door Maarten zelf vervaardigde uitnodigingen zijn al klaar en Nederlandse beroemd heden als Vanessa en Sandra Reemer hebben er al een mogen ontvangen. Ja, Maarten Mols alias Maarten- Free-Bis vol overgave bezig met het organiseren van zijn eerste fototentoonstelling . Die stelt Maarten hoogstwaarschijnlijk in het gemeentehuis van Nul and op . Hij heeft hierover binnenkort nog een gesprek met burgemeester Netten, Later gaat Maarten "het land in" met zijn collectie en hoopt in diverse luxe gelegenheden artiestengaleries in te kunnen richten. Maarten-Free-Bee heeft al vanaf het begin dat hij foto's maakte, in 1982, een zeer goed contact met het zigeunerorkest Tata Mirando, Riet Heine, Tata (74 jaar oud), Jaja en Rooma van dit orkest hebben toegezegd op de opening van de expositie te spelen, Goed bekeken mogen ze eigenlijk ook niet ontbreken want de tentoonstelling is opgebouwd rondom foto ' s van Tata Mirando, die Maarteen-Free-B in 1982 in het Marriott Hotel heeft gemaakt. Maarten: "Ik fotograaf het liefst achter de schermen . Je maakt dan foto's die niet iedereen kan maken. Een camera hoeft ook niet duur te zijn. Al met een kleine wegwerpcamera kun je schitterende plaatjes schieten. Als ik foto's maak, let ik nergens meer op; dan ga ik desnoods aan een lamp hangen om die ene mooie opname te maken. Zo zei Penny de Jager eens een keer tegen me: 'Daar heb je die vreemde vogel weer. Jou kom je ook overal tegen' . Ik lag toen onder het podium." Een paar jaar geleden had Maarten-Free- B zijn grote slag kunnen slaan met een overzichtsfoto van dierentuin Wassenaar. De Geffenaar zou met een grote kraandrijver omhoog gaan en zijn foto maken . Joe Williams (de stuntman uit de James Bond films) vond de stunt van Maarten te gevaarlijk en gaf geen toestemming. Maarten was toen genoodzaakt om de dierentuin vanaf de begane grond te fotograferen. Dat leverde hem niet het grote geld op. maar hij was wel in staat Prins Bernard enkele foto's te sc~nken voor het WNF . Torenklanken wenst Maarten-Free-B veel succes met de verdere voorbereidingen en is zeker aanwezig als de opening daar isl Redactie: A

~ .F

SCOUTING

Beste Geffenaren, Hierbij willen wij u heel hartelijk bedanken voor het slagen van onze financiële actie "Heitje voor een Karweitje". Wij mogen, terug kijkend op voorgaande jaren, wel over een record spreken. Wij hadden dit jaar met 7 leden minder meer verdient met klussen en uw giften dan voorgaande jaren , Om precies te zijn hebben wij f 1. 161, 55 opgehaald. Zo als u wellicht bekend zal zijn, gaat van dit bedrag 10% naar het zeehonden centrum in Pieterburen . Wij stelden het zeer op prijs dat u zelfs bij u afwezigheid toch nog aan ons gedacht heeft door de lege fles sen buiten te zetten, zodat wij deze toch weg konden brengen. Onze speciale dank gaat uit naar cafetaria 't Akkertje die ons in staat stelde voor een flinke klus een flink bedrag te verdienen en na afloop van onze actie, onze leden nog een ijsje schonk. Ook de winkeliers bedankt, die de affiches van onze activiteit hebben opgehangen, zodat er veel mensen op de hoogte waren van onze actie . Wij hopen dat · wij volgend jaar weer met net zoveel succes deze actie kunnen herhalen. Bestuur, leiding en leden Scouting Geffen. 11


tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis. ~

.s,•l'¡

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere docwnenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 'c Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19. 00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval. snoeihout en tuinafval , oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen.

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maas-donk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag 12

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m zaterdag van 09.30 - 11.30 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 06-8676 IDENTIFICATIEPLICHT VANAF 1 JUNI 1994 Op 1 juni 1994 is de identificatieplicht in werking getreden. Er is al veel publiciteit over geweest, maar daardoor is het er voor veel mensen niet duidelijker op geworden. Gezien de grote hoeveelheid vragen die ons dagelijks op het gemeentehuis bereiken, zetten we de zaken nog even voor u op een rij. De identificatieplicht is een wettelijke verplichting om in een aantal gevallen te bewijzen dat de gegevens die u over zichzelf opgeeft ook werkelijk kloppen en goed zijn geschreven. Daarvoor moet u een identiteitsbewijs laten zien. De identidicatieplicht geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder. Met de identificatieplicht wordt fraude veel moeilijker omdat mensen bijvoorbeeld niet meer een verkeerde naam op kunnen geven. Het is dan ook een middel om fraude en criminaliteit te bestrijden. Naast het paspoort, de toeristenkaart en de gemeentelijke identiteitskaart, geldt in veel gevallen ook het rijbewijs als identiteitsbewijs. Voor niet-Nederlanders gelden het verblijfsdocument van de vreemdelingendienst, het vluchtelingenpaspoort, het vreemdelingenpaspoort, het niet-nederlands paspoort waarin een verblijfsvergunning is aangetekend en het (electronisch) W-document. Het rijbewijs is niet altijd een geldig identiteitsbewijs omdat op het rijbewijs uw nationaliteit niet staat vermeld. Wanneer mag naar uw identiteitsbewijs worden gevraagd? Er mag natuurlijk niet altijd en door iedereen naar uw identiteitsbewijs (ID-bewijs) worden gevraagd. Dat kan alleen als u wilt dat een bepaalde instantie iets voor u doet, bijvoorbeeld als u een rekening opent bij een bank. Ook kan naar uw ID-bewijs worden gevraagd als u zich in een speciale situatie bevindt, bijvoorbeeld als u als bezoeker in een voetbalstadion bent waar rellen zijn. U kunt niet zomaar op straat worden aangesproken door een politieagent met het verzoek om u te legitimeren. Ook kan op school beslist niet naar een legitimatiebewijs worden gevraagd. Een uitzondering hierop is in sommige gevallen een examen, maar meestal is dan een schoolpas voldoende.


Wanneer mag nu precies naar uw ID-bewijs worden gevraagd? Bij geldzaken Als u bij een bank of een andere financiële instelling een rekening wilt openen, moet de baliemedewerker uw gegevens controleren aan de hand van uw IDbewijs. Dezelfde regeling geldt ook bij andere financiële handelingen, zoals het huren van een kluis of het sluiten van bepaalde levensverzekeringen. Bij de notaris Als u een akte bij de notaris wilt laten opmaken, is het nodig dat daarin de juiste gegevens worden opgenomen. Andere partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat uw gegevens in een notariële akte kloppen. De notaris vraagt daarom aan personen die een akte willen laten opmaken naar hun ID-bewijs. Bij de aanvraag van een sofi-nummer Iedereen die in Nederland aan het werk wil, heeft een Sofi-nummer nodig. Dat geldt ook voor iedereen die een uitkering aanvraagt. Wie in Nederland geboren is, heeft automatisch een Sofi-nummer gekregen. Wanneer u niet in Nederland bent geboren en dus niet over een Sofi-nummer beschikt, kunt u een Sofinummer aanvragen bij de belastingdienst. Op het werk Het arbeidsbureau kan u alleen als werkzoekende inschrijven als u zich kunt identificeren. Op uw IDbewijs moet uw nationaliteit staan vermeld. Hiervoor is uw rijbewijs dus niet geschikt. Uw werkgever zal ook uw persoonlijke gegevens controleren aan de hand van een ID-bewijs en is verplicht een kopie van uw ID-bewijs in zijn administratie op te nemen voor eventuele controles. Uw nationaliteit is van belang bij indiensttreding. Een werkgever moet namelijk voor sommige vreemdelingen een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Ook op de werkplek kunnen controles plaatsvinden. Deze controles worden gehouden om zwartwerken tegen te gaan. U bent op uw werk dus verplicht een ID-bewijs te hebben. Hiervoor zijn alle ID-bewijzen te gebruiken. Bij het aanvragen van een uitkering Als u een uitkering aanvraagt bij de gemeentelijke sociale dienst, de Sociale Verzekeringsbank of de bedrijfsvereniging, kunt u verwachten dat naar uw ID-bewijs wordt gevraagd. Ook bij deze instanties wil men immers fraude voorkomen. Uw rijbewijs is bij de aanvraag van een uitkering ongeschikt omdat uw nationaliteit van belang is. Bij binnenlands vreemdelingentoezicht De politie kan een duidelijke aanwijzing krijgen dat zich ergens één of meerdere mensen bevinden die niet in Nederland mogen zijn. Het gaat dan om illegale vreemdelingen. Als de politie zo'n aanwijzing heeft en vervolgens een onderzoek instelt, bent u verplicht uw identiteit en nationaliteit aan te tonen. Kunt u dat niet, dan loopt u de kans om te worden meegenomen naar het politiebureau.

.Bij zwartrijden in het openbaar vervoer Als u in de bus, tram , metro of trein geen geldig vervoerbewijs kunt laten zien en weigert de boete te betalen, mag de controleur naar uw ID-bewijs vragen. Op die manier kan worden voorkomen dat zwartrijders verkeerde gegevens opgeven. Bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd Ook bij voetbalwedstrijden in het betaald voetbal geldt een identificatieplicht. De politie mag niet zomaar iedere bezoeker naar een ID-bewijs vragen. Dat mag alleen als er vóór, tijdens of na de wedstrijd strafbare dingen gebeuren zoals mishandeling en vernieling. Ook als er ordeverstoringen plaatsvinden of dreigen plaats te vinden mag de politie naar uw ID-bewijs vragen. Wanneer is welk ID-bewijs geldig? In onderstaand schema kunt u zien in welke situaties welk ID-bewijs gebruikt kan worden.

Wanneer is welk ID-bewijs toegestaan?

Rijbewijs

Overige lDbewijzen

Bij geldzaken

ja

ja

Bij de notaris

ja

ja

Bij de aanvraag van een Sofi-nummer

neen

ja

Bij het zoeken naar werk

neen

ja

Bij indiensureding

neen

ja

Op het werk

ja

ja

Bij het aanvragen van een uitkering

neen

ja

Bij binnenlands vreemdelingentoezicht

neen

ja

Als u zwart rijdt in het openbaar vervoer

ja

ja

Bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd

ja

ja

Maak u niet onnodig zorgen Het lijkt allemaal een hele toer. Op veel plaatsen is al onnodig onrust gezaaid. Alleen in bovengenoemde gevallen kan van u geëist worden een geldig identiteitsbewijs te tonen. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt ook, dat bijschrijving op het reisdocwnent van een van de ouders niet geldt als een geldig ID-bewijs in verband met de identificatieplicht. Het is echter beslist niet zo, dat iedereen van 12 jaar en ouder altijd en overal een ID-bewijs bij zich moet hebben. Zo is het bijvoorbeeld absoluut niet waar, dat op school een geldig ID-bewijs kan worden verlangd. Uitsluitend in bovengenoemde gevallen kan ernaar worden gevraagd en uitsluitend de genoemde IDbewijzen gelden dan. Een kopie van een paspoort of rijbewijs is geen geldig ID-bewijs. Meer informatie Voor een uitgebreide folder kunt u terecht op het ge-'l. meentehuis. 13


Met ezelsoren en ezelsogen onderweg

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASOONK GEFFEN: ZATERDAG 19 .00 u ZONDAG 09.30u NULAND: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u VINKEL: ZATERDAG 17.30u ZONDAG ll~OOu

LITURGISCHE AGENDA: WO 08-06 * 19.00u Avondmis ZA 11- 06 '~ 10. OOu Viering met de diaken mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis mmv Jongerenkoor Heesch-Geffen (tevens kinderkerk) ZO 12- 06 09.30u H.Mis mrnv Gemengd koor WO 15-06 * 19.00u Avondmis ZA 18- 06 * 10.00u Viering met de diaken mmv Bejaardenkoor 19.00u H.Mis mmv Jeugdkoor (viering 12½ jarig bestaan) (tevens kinderkerk ZO 19-06 09.30u H.Mis mmv Gemengd koor WO 22-06 * 19.00u Avondmis *=dienst in de kapel

MARIA TER ERE Graag willen wij iedereen, die bloemen heeft gebracht om in de afgelopen meimaand Maria's beeld te sieren, van harte bedanken Dank ook aan de werkgroep kerkversiering die er telkens mooie bloemstukken van maakte. Op drie woensdagen in de meimaand waren er sfeervolle Mariavieringen in de kapel. Hieraan werkten mee: Clair, het Bejaardenkoor, Anneke Keyzers en Marloes, Sandra, Kim, Djoanie, Sabine, Sanne, Sanne en Ada van het kinderkoor. Allemaal bedankt, alsmede de voorgangers. We hopen dat de kinderen zich nog vaker laten horen in de kapel!

JUBILEUM Op zaterdag 18 juni a.s. viert het Jeugdkoor zijn 12½ jarig bestaan in de viering van 19 .00 uur. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om alle jongens en meisjes te danken voor de wijze waarop zij telkens weer de zaterdagviering opluisteren! Onder leiding van Rianca van Erp-Donders, met op de dwarsfluit Brynnin Berendsen en aan het orgel Benno Berendsen, kunnen wij trots zijn op dit koor van jonge mensen in Geffen. Speciaal een woord van dank aan Benno, die vele uren aan dit koor heeft besteed en dit jaar afscheid neemt. Zijn plaats wordt ingenomen door Paul Wagemakers jr. die wij veel succes en plezier toewensen. 14

In 1990 ging ik met mijn ezelin Saartje op pelgrimstocht naar Compostela en twee jaar later naar de Zwarte Madonna in Polen. Op deze tochten leerde ik de verborgen krachten kennen van de oren en ogen van Saartje. Ja, die oren en ogen van Saartje! Zij trokken de aandacht van de mensen die wij ontmoetten. Overal. Die oren zijn zo lang . Ze kunnen rechtop staan of achterover liggen. Ze draaien rond. Het zijn gewoon pracht exemplaren met een mengeling van grijs-witte en bruine kleuren. Het zijn oren die voortdurend actief zijn. Het zijn twee antennes op de mooie kop. Ze staan voortdurend open en zijn ontvankelijk voor alle geluiden . Soms komen die van een fazant die kirrend opvliegt uit een berm. Dan weer een vogel die ritselt in een haag. Dan weer hoort Saartje de honden blaffen bij een verlaten boerderij of ze luistert naar schapen en lammetjes die blatend de voederbak zoeken! Tegelijkertijd met haar oren schakelt Saart je ook de camera in van haar ogen. Deze gaan dan wijd open op scherp en schouwen dan vol verbazing naar de altijd nieuwe, haar omringende wereld. Zo raakt Saartje door haar eigen antenne en camera vertrouwd met de natuur en het milieu. En daarbij hoort bij haar ook de mens. Als zij in een late namiddag, na een lange wandeling, een mooie boerderij ziet, gaat zij zonder aarzelen af op wat haar goede ogen reeds van verre weten: dat ze daar nieuwe mensen ontmoet. Die zullen haar knuffelen, met hooi en haver voeren en een stal met stro aanbieden! Deze Saartje met haar ingebouwde antenne en camera is een model voor ons als wij op vakantie gaan. Wij kunnen dan ook onze oren wijd openen om te luisteren naar de stilte en naar alles wat op ons afkomt. Wij kunnen ook onze ogen als camera inschakelen en wijd openen voor nieuwe en tot nu toe ongekende schoonheid. Wij kunnen een centact en een relatie ontwikkelen met natuur en milieu en we kunnen die gaan beschouwen als met ons verwant en als een dierbaar goed. Op zo'n vakantie worden wij dan ook een pel grim, die voortdurend onderweg is naar zijn bestemming. Langs de waarnemingen van onze eigen antenne en camera kunnen wij tot het besef en de ervaring komen - zoals Franciscus- , dat de hele schepping een uitstraling is van de creatieve en liefdevolle God. Saartje, bedankt voor je voorbeeld. Dit jaar ga ik weer op vakantie en op pelgrimstocht. Jij hebt mij geleerd dat die twee heel goed samengaan. Ignaas Brekelmans, De Brabantse Pelgrim


Hallo Maasdonkse kinderen

PONYVRIENDJES VINKEL Tijdens het grote ponyconcours te Liempde zondag 29 mei j . 1. heeft de pony club "De Ponyvriendjes" uit Vinkel goed gepresteerd. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Dressuur klasse B cat. A/B 4e prijs Gertjan v . d. Doelen met Floortje 127 punten. Dressuur klasse 12 cat. A/B Nicky van Veghel met Olivia 117 punten. Dressuur klasse B cat . C 4e prijs JosĂŠ v.d . Doelen met Mariska 125 punten. Se pri Js Gerbert v.d. Ven met Lady 124 pnt. Marjan van Kessel met Oscar 118 punten. Dressuur klasse B cat . D/E Francien van Kessel met Sabine 109 punten Ron Loeffen met Abner 107 punten. Dressuur klasse 11 cat . DIE 2e prijs Marieke Smits met Kassandra 130 punten. Margy van de Elzen met Flame 120 punten. Cheryl Kleijngeld met Brinta 114 punten Martijn van de Braak met Parel 110 punten . Dressuur klasse 12 cat. D/E Irene van de Ven met Falcon 114 punten. Miranda van Berkel met She-ra 104 punten. Dressuur klasse Ml cat. D/E 2e prijs Jinke Strik met Rocky Mountain 120 punten . Jelte Strik met Tornado 107 puntenAfdelings dressuur Viertal Klasse Midden, 2e prijs met 126 punten. Afdelings dressuur Viertal Klasse Licht, cat . C 9e prijs met 115 punten. Afdelings dressuur Viertal Klasse Licht, cat. D 4e prijs met 111 punten. Pony spelen. le prijs Marjan v. Kessel met Oscar 135 pnt Gertjan v.d . Doelen met Floortje 128 punt . Gerbert v.d. Ven met Lady 126 punten . Ron Loeffen met Abner 117 punten. Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes zondag 12 juni te Berlicum. Stepha

18 j Uni is er weer de jeugdbrandweerdag Op zaterdag

Na het grote succes van afgelopen jaren is er ook nu weer een spelmiddag. Voor alle jeugd van 6 t/m 13 jaar, en een captain die ouder als 16 jaar is. wij beloven jullie een prachtige dag uiteraard met veel kans op "NEERSLAG". Er zijn

GEEN KOSTEN aan verbonden. Het spektakel vindt plaats op terrein

nabij de molen aan de Elshof te Geffen. Om 12.30 uur aanwezig zijn en om 13.00 uur gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. (aangeboden door Rabobank Maasdonk) inschrijf formulier inleveren¡ op school, te Nuland, Vinkel of Geffen. Of bij: B. Hurkens, Zandstraat 25A Nuland.

Inschrijfformulier: (inleveren op school) Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag je eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. (incl. een captain boven de 16 jaar) Inschrijven alleen is ook mogelijk. naam/namen: ..............................................................................................................

naam groep: .................... ........................................................................... ............ leeftijd: ........................................... ................................................................................. naam en tel. nr. captain: .......................................................................

15


GEFFENAAR VAN HET JAAR Geachte Bestuurs Collega's, Onze reeds lang gekoesterde gedachte. Reeds lange tijd leeft bij onze vereniging het idee, om in ons dorp Geffen jaarlijks een persoon, die zich het afgelopen jaar of misschien wel gedurende een aantal jaren bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft, wat meer in het zonnetje te zetten . De Ondernemersvereniging Geffen heeft er daarbij bewust van afgezien om deze uitverkiezing uitsluite~d binnen de vereniging zelve te zoeken, dan wel deze verdiensten te koppelen aan de mate van bedrijfssucces of bedrijfswinst. De OVG is van mening dat hiervoor in Geffen geen plaats en geen behoefte is en dat de waardering veel eerder Buiten het bedrijfsgebeuren moet worden gezocht. Wij denken dan aan personen, die zich op maatschappelijk gebied in het verenigingsleven of op een andere wijze in Geffen verdienstelijk hebben gemaakt. Het verschil met de Koninklijke/Gemeentelij ke onderscheiding. Qngetwijfeld kent U de jaarlijkse koninklij ke onderscheiding. Meestal geschiedt dit op Koninginnedag dan wel bij een jubileum van de desbetreffende persoon. Daarnaast heeft de gemeente Maasdonk inmiddels haar eigen onderscheidingsbeleid ingevoerd . Waardering van verdiensten kan geschieden d.m . v. het toekennen van het ereburgerschap van de gemeente Maasdonk dan wel het toekennen van een erepenning, onderverdeeld in drie categorieën (algemene penning oftewel erepenning, cultuurpenning en sportpenning). De gemeente Maasdonk richt zich uiteraard op de gehele gemeente en beperkt zich niet direct tot de kern Geffen. Ook bij ons zal het accent van waarderen centraal staan, doch wij beperken ons nadrukkelijk t ot de "kern Geffen", hetgeen dus beperkter is dan het gemeentelijk draagvlak. 16

De afstemming. Uiteraard hebben we - gelet ook op het voorafgaande - onze ideeën besproken en afgestemd met de gemeente . De burgemeester heeft zijn medewerking bij verdere toekomstige uitvoering reeds toegezegd. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het optreden van de burgemeester als onafhankelijk voorzitter van het "comitê van besluitvorming". De opzet. Door de Ondernemersvereniging Geffen is gekozen voor een formule waarbij alle verenigingen, stichtingen en instellingen meedoen. Op deze manier denken wij dat de gekozen persoon breed wordt gedragen door alle geledingen in Geffen. Om dit te bereiken worden alle verenigingen, stichtingen en instellingen in Geffen zoals in bijlage 2 staan vermeld, aangeschreven. Wij verzoeken de besturen daarvan drie namen te noemen die volgens hen voor~"Geffenaar van het jaar" in aanmerking komen. Een of meerdere namen mogen ook personen zijn van buiten de vereniging. Dus hebt U een idee om een persoon te noemen, die U bijzonder waardeert, doch buiten Uw vereniging actief is, geeft hem/haar dan op. Deze opgave moet U - zoals in bijlage 1 staat aangegeven - terugsturen naar het secretariaat van de Ondernemersvereniging Geffen. De ingestuurde formulieren worden ongewijzigd en ongeselecteerd aan het onafhankelijk comité van besluitvorming overhandigd . Het comité bestaat uit 5 personen t.w . : 1. De burgemeester, H.Netten, als onafhankelijk voorzitter. 2. Jan Meulepas, sport, ondernemingsleven. 3. Lies v. Druenen, cultuur. 4. Leny Remme, maatschappelijke organisatie~ 5. Rien v. Zandvoort, agrariërs. Dit comité kiest binnen de door de verenigingen, stichtingen en instellingen aangedragen personen, de "Geffenaar van het jaar" Af wij !<in~ hiervan is niet mogelij k. Het Secretariaat van di.t comité berust, zoals gezegd, bij de Ondernemersvereniging Geffen p/a Henk Martens, P.v.Grinsvenstraat 12, 5386 BX te Geffen.

De bekendmaking. Er wordt over gedacht om de bekendmaking en prijsuitreiking te laten plaats vinden op ons jaarlijks festijn Effe noar Geffe. Met name op de zaterdagavond als het de "geffense avond" is. De burgemeester zal dan als onafhankelijk voorzitter "de Geffenaar van het jaar" bekend maken.


Deze persoon ontvangt een (persoonlijke) plaquette en een door de Ondernemersvereniging Geffen, in samenwerking met de "Bedrij venvereniging Geffen", de "Winkeliers- /Horecavereniging Geffen" en Effe noar Geffe beschikbaar gesteld geldbedrag. U doet toch ook mee! Kiest Uw mensen en vul ze in op de bijlage 1. Wij zouden Uw keuze graag vóór 1 juli a.s. bij het secretariaat terug ontvangen. Mocht U nog nadere vragen hebben, bel dan onderstaande personen voor nadere inlichtingen. Desgewenst zijn wij gaarna bereide e.a. mondeling toe te lichten in een Uwer bestuursvergaderingen. Iets of een vereniging vergeten? Wij hebben ons best gedaan om alle verenigingen/stichtingen/instellingen te benaderen. Hiervoor hebben we de gemeentegids geraadpleegd en daarna onze lijst nog laten checken bij de gemeente. Mocht er onverhoopt toch nog iets fout of vergeten zijn, neemt ons dit a.u.b. niet kwalijk, doch meldt het dan even bij genoemd secretariaat Wij zullen dan onze onbewuste fout onmiddelijk herstellen.

"DE GEFFENAAR VAN HET JAAR 1994" Namens de ver./sticht/instelling:

. ... ... .................................... .

Contactpersoon:

............................................

Per adres: •

••••••••••••••••• •••••••

••

••••••••••••

'

Postcode/Woonplaats :

........... ..... ..... ... ... ........... ..... Telefoon contactpersoon:

......... ........ ........................... Onze kandidaten zijn (graag volledig invullen, om misverstand te voorkomen):

*

..... ....................................

'

Korte motivatie:

*

.........................................

'

Korte motivatie: De Geffenaar van het jaar 1994 De waardering voor de juiste persoon ligt i n Uw handen!!!!

*

...... .. ... ...................... .. ..... .. Korte motivatie:

Bestuur Ondernemersvereniging Geffen. De Voorzitter Frans v.d.Put

De Secretaris Henk Martens

Voor Telefonische inlichtingen bereikbaar: Ad v.d. Meulenreek tel. 21506 Jan Meulepas tel. 21951

Overzicht van de deelnemende verenigingen/ stichtingen/instellingen.

I Bedrijf en Beroep. Werkgevers: 1. OVG 2. Wink. Horeca 3 . Bedrijven 4. Effe noar Geffe Werknemers: 5. FNV

6. NCB Banken: 7. Rabobank Maasdonk

Graag voor 1 juli a.s. sturen aan: Secretariaat: Henk Martens P. v . Grinsvenstraat 12 5386 BX Geffen.

III

Onderwijs

Gezondheidsdienst/ Veiligheid

1. Aloysiusschool 2. Maria school 3. Schoolbestuur 4. Ouderraad Aloysi-

1. 2. 3. 4. 5.

6.

II

De Heegt EHBO Kruisvereniging Brandweer Ziekencomité De Schakel

5.

7. 8.

IV

Cultuur en Recreatie

1. De Bonkelaar 2. Bond voor Ouderen 3. Bejaardensociëteit 4. Raad Gecoördineerd US Ouderenwerk Ouderraad Maria 5. Carnaval Rottenrijk Medezeggingsschap 6. Carnával BonkelaarRaad Aloysius tjes . Medezeggingsschap 7. KVO Raad Maria 8. KVB Peuterspeelzaal 9. ESG 10. Heemkunde Vladerack 17


V 11. Kunststichting Gef- S fen port 12. Lokale Omroep Vlade- 1. Autocrossclub rack Geffen 13. Torenklanken 2. Badmingtonclub 14. Jeugdbelangen Geffen 15 . Scouting 3. Biljart Nooit 16. KPJ Gedacht 17. Tienerswingkafee 4. Biljart T.O.K. Dinges 5 . Korfbalver. DKG 18. Jeugdvakantiewerk 6. Duiven· De Reis19 . WIK duif 20. Geffens Volk 7 . Duiven De Post21 Dansgroep de Vlijt duif 22. Samenw. verb. Muziek- 8. Duiven De Arkschool Geffen/Nulanc duif 9, Gymrtastiekver . Geffen

10. Motorclub VI ll. PolitiehondenBuurten ver. De Trouwe 1. De Vier Winden Helper · 2. Elshof 12. Pony De Zilver3 . De Molenhoek hoef 4. Aan de Karn 13. Pony De Pony5. De Wielkring vriend 6. Den Berg 14. Rijver. Zilver7 . Onder de Linden hoef 15. Tafeltennis G' VII Effekt 79 Religie. 16. Tennisver. De 1. Parochie Maria Vlijmd Mag,delena 17 . Touwtr . De 2. MOV.groep Geffen Krachtpatsers 3; St. Jongeren op 18. Voetbalver. Nooit Pad Gedacht 19. Vogelver. Zang en Kleur 20. Volleybal G'68 21. Wielercl . De Windmolens 22. Bridgecl . Geffens Doublet

~

;

.. '!r~. ,. '--=-~

18

''<j

VLUCHTELINGENWERK OSS Vluchtelingenwerk Oss (inklusief Berghem en Megen) heeft dringend mensen nodig voor de begeleiding van asielzoekers. Begeleiding houdt in; wegwijs maken in Oss, samen bezoeken van gemeentehuis en andere instanties, het zoeken van een arts, tandarts etc We zoeken mensen die bereid zijn ongeveer 8 uur (zelf in te delen ) hieraan te besteden. In het begin is deze begeleiding vrij intensief, maar na verloop van tijd is de begeleiding meer op afstand en kost het meestal niet meer zoveel tijd. Voor meer informatie: Vluchtelingenwerk Oss, tel. 48664. Vluchtelingenwerk Oss (inklusief Berghem en Megen) is op zoek naar een vrijwillige medewerker Taal en Onderwijs. Deze funktie houdt in, het begeleiden van vluchtelingen op het gebied van taal en onderwij s. Wij zoeken mensen die berei d zijn ongeveer 8 uur per week hi eraan te besteden. Vluchtelingenwerk Oss (inklusief Berghem en Megen) is op zoek naar vrijwillige medewerker S .K.A . Sociaal Kulturele Aktiviteiten. Deze funktie houdt in; het organiseren van aktivitieten zoals sinterklaasfeest, uitstapjes, naailes etc . Op dit moment zijn wij op zoek naar iemand die breiles wil geven. Vluchtelingenwerk Oss (inklusief Berghem en Megen) is op zoek naar een vrijwillige medewerker P.R. medewerker. Deze Public Relations funktie houdt in; voorlichting geven over vluchtelingenwerk aan de Osse bevolking, scholen etc. en kontakten onderhouden met de media . Wij zoeken mensen die bereid zijn hiervoor, indien nodig , scholing te volgen en er per week ongeveer 8 uur aan kunnen en willen bestedén. Vl uchtelingenwerk Oss (inklusief Berghem en Megen) is op zoek naar een vri jwillige jur idisch medewerker. Deze funktie houdt in; het bewakèa,1 en begeleiden van de juridische procedure, het adviseren van vrijwilligers en spreekuren draaien. Wij zoeken iemand die bereid is om ongeveer 8 uur per week hieraan te besteden. Voor .: scholing zal het vluchtelingenwerk zorgen . Voor meer informatie , Vluchtelingenwerk Oss, tel. 48664.


PONYVRIENDJES VINKEL Het rayon concours voor ponyruiters en ammazone's in Vinkel, 23 mei j.l.(tweede pinksterdag) was zeer goed geslaagd. De uitslag is als volgt. Voor de middag: Dressuur klasse B cat. A/B le prijs Gertjan v.d. Doelen met Floortje 123pnt Dressuur klasse 12 cat . A/B le prijs Nicky van Veghel met Olivia 123pnt Dressuur klasse B cat . C le prijs JosĂŠ v.d. Doelen met Mariska 132pnt 7e prijs Marjan van Kessel met Oscar 118pnt 9e prijs Gerbert v.d. Ven met Lady 113pnt Dressuur klasse B cat. D/E 3e prijs Nicky Driessen met Chico 132pnt 4e prijs Margy v.d. Elzen met Flame 124pnt Linda v.d. Broek met Jip 113pnt Ron Loeffen met Abner 113 pnt Francien van Kessel met Sabine 112pnt Dressuur klasse Ll cat. D/E le priJs Marieke Smits met Kassandra 13lpnt 2e prijs Cheryl Kleijngeld met Brinta 129pnt Martijn v.d. Braak met Parel 120pnt Dressuur klasse 12 cat. DIE Se prijs Miranda van Berkel met She- ra 120pnt 7e prijs Irene v.d. Ven met Falcon 118pnt Se prijs Linda v.d. Broek met Floris 117pnt Dressuur klasse Ml cat. D/E le prijs Jinke Strik met Rocky M 135pnt Se prijs Jelte Strik met Tornado lllpnt Na de middag: Dressuur klasse B cat. A/B 3e prijs Gertjan v.d. Doelen met Floortje 122pnt Dressuur klasse 12 cat. A/B le prijs Nicky van Veghel met Olivia 128pnt Dressuur klasse B cat. C le prijs JosĂŠ v.d. Doelen met Mariska 132pnt Marjan van Kessel met Oscar lllpnt Gerbert v.d. Ven met Lady llOpnt

Dressuur klasse B cat. D/E Se prijs Nicky Driessen met Chico 128pnt 6e prijs Margy v.d. Elzen met Flame 125pnt Francien van Kessel met Sabine 119pnt Ron Loeffen met Abner 108pnt Linda v.d. Broek met Jip 110 pnt Dressuur klasse 12 cat. D/E 6e prijs Marieke Smits met Kassandra 124pnt Cheryl Kleijngeld met Brinta 113pnt Martijn v.d. Braak met Parel 108pnt Dressuur klasse L2 cat. D/E Se prijs Irene v.d. Ven met Falcon 113pnt Miranda van Berkel met She-ra llOpnt Linda v.d. Broek met Floris 107pnt Dressuur klasse Ml cat. D/E le prijs Jinke Strik met Rocky M 126pnt 7e prijs Jelte Strik met Tornado 117pnt Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten . Ponyclub "De Ponyvriendjes" Vinkel. secr. Stepha van Zandvoort-Hanegraaf Bergstraat 26a 5386 KL Geffen. tel. 04102-22586.

K. V. 8.

Dames, Dinsdag 17 mei hebben we met een aantal, zeer enthousiaste leden, een bezoek gebracht aan de stad 's-Hertogenbosch. De ochtend werd begonnen met een kop koffie met uiteraard een bossche bol, die al was het nog vroeg, goed smaakte. Om kwart over 10 werden we opgehaald door de gids, die ons een rondleiding gaf door het oude gedeelte van de binnenstad. De gids liet allerlei mooie details zien, waar je normaal aan voorbij gaat. We hebben ook een bezoekje gebracht aan het Stadhuis, waar we een kijkje mochten nemen in de trouwzaal. Het Stadhuis van 's-Hertogenbosch is ook van binnen een prachtig gebouw. De rondleiding eindigde bij de aanlegsteiger van de bootjes voor een rondvaart over de Binnendieze. Ook tijdens de rondvaart werd vanalles uitgelegd, de tocht over de Binnendieze gaat onder de V. en D. door, dit is een lange donkere tunnel. Het was een fantasche tocht door de binnenstad van 's-Hertogenbosch, die we van twee kanten hebben bekeken. Bestuur K.V.B. 19


UITSLAG PUZZELTOCHT KONINGINNEDAG 1994 Na het nodige telwerk is hier dan de uitslag van de puzzeltocht op koninginnedag 1994. De eerste prijs (f 25,-) is gewonnen door Eef Thomassen, Raadhuisstraat 4 te.Geffen met 210 punten. De tweede prijs (f 20, - ) is gewonnen door Jolanda van Erp, Kepkensdonk 12 te Geffen met 185 punten. De derde prijs (f 15,-) is gewonnen door Noortje van de Boogaard, Burg. Teunissenstr 54 te Nuland met 180 punten.

VAN HARTE PROFICIAT!! De volgende kinderen kunnen een prijsje afhalen bij een van de winkeliers in Geffen. - Manon Bouwman, Willibrordusstr . 26 te Geffen Wendy van Zantvoort, Kapelstr. 9b te Geffen Jesse Keet, Burg Teunissenstr . 42 Nuland Lenny v.d. Biezen, Donkenweg 2, Nuland Twan Arts, De Rosmolen 22, Geffen Yvonne v. Zuylen, Meidoornstr. 20, Geffen Sanne v.d. Doelen, Bredeweg 4, Geffen Marijn de Veer, De Wan 9, Geffen Rik Berkel, Le Sagen ten Broekstr. 4 Geffen Roy Kerkhof, Molenstr. 20, Geffen Elle Geurts, Kastanjehof 14, Geffen Joyce v.d. Akker, Johan v.d. Slootstr. 2 Geffen - Jantine v. Boxtel, Papendijk 11, Geffen - Kristel Willemse, Vlijmdstr. 19, Geffen - Marieke v. Sonsbeek, P. v.d. Elsenstr . 18 Geffen - Liesbeth v. Osch, Berkenboog 40, Geffen - Rian v.d. Ven, Groenstr. 18, Geffen - Marleen v. Osch, Berkenboog 40, Geffen - Ingrid v. Linder, Dr. Schaepmanstr. 2, Geffen - Thijs Rornrne, Dorpstr. 52a, Geffen - Marloes v. Druenen, Broekstr. 8, Geffen - Kim Schuffelers, Kastanjehof 30, Geffen Janneke Verburgh, Peppeldreef 1, Geffen - Lieke v. Nistelrooy, P. v. Grunsvenstr.6 Geffen - Marjanne Vogels, Sassendreef 18, Geffen - Teyn Thomassen, Raadhuisstr. 4, Geffen - Daniëlle v. Erp, Elst 17a, Geffen

VAN HARTE PROFICIAT!! Jullie kunnen een prijskaartje ophalen bij

OPTIEK STEPHAN in de Kloosterstr. te Geffen Met dat kaartje kun je je prijsje ophalen bij een van de winkeliers in Geffen. Veel plezier ermee. Komité Koninginnedag 1994 20

Zaterdag 14 mei j.l. vond de jaarlijkse feestavond plaats van de leden van de Bouwen Houtbond. De avond kreeg een bijzonder feestelijk tintje omdat 6 leden een jubileum mochten vieren. Onze zilveren jubilarissen waren: Johnny v. Grinsven (alias Has), Riny Clement en Tonny Broeksteeg (laatstgenoemde was niet aanwezig omdat hij ten tijden van de huldiging van een welverdiende vakantie genoot). Ook deze huldiging heeft inmiddels in huislijke kring plaatsgevonden. De heren Gerrit Reuvers, Nico v. Rooy en Jo v. Lokven uit Vinkel zijn maar liefst 40 jaar lid van onze Bond. Onze voorzitter zei blij te zijn met de grote opkomst van de leden en heette speciaal de jubilarissen welkom. Ook was er een waarderend woordje voor Pastoor Spijkers die zijn belangstelling toonde voor het vakbondswerk. De jubilarissen werden op ludieke wijze toegesproken door bondafgevaardigde en tevens hoofdbestuurslid Dhr. Jan Barten uit Vinkel. Dhr. Barten bleek goed op de hoogte van ieders wel en wee, werkzaamheden en hobby's. Verheugend is ook te melden dat de Heren J. Neelen en Th. v. Wanrooy zich kandidaat heb ben gesteld voor het bestuur, Tijdens de jaarvergadering in september zal officieele benoeming volgen. Rest mij nog de medewerkers van Zaal De Gouden Leeuw te bedanken voor de prima verzorging van deze geslaagde avond .

ALZHEIMERVERENIGING Ook een Alzheimervereni ging in de regio Oss Er bestaan plannen om in de regio Oss te komen tot de oprichting van een afdeling van de zgn . vereniging "Vrienden van Alzheimerstichting" in het Oostelijk deel van Noord-Brabant. Deze zgn. Alzheimerverenigning richt zich vooral op de ondersteuning van de partners, kinderen en overige verzorgers van patiënten die lijden aan een dementie-syndroom. Dit in samenspraak met en als aanvulling op het werk van de officiele hulpverleningsinstanties. Dementie is een schrikbeeld voor veel


. . ............................ ..... ...................... .

iii'';=;;f=========::

VAN TUIJL

~ assurantiea<Mseurs

Café •t Haasje .

~

"'""'

* VERZEKERINGEN

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN * AANKOOP EN VERKOOP O.G. * HUUR EN VERHUUR

telefoon 04102 - 21520 ·

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

11::=:=;:;;;::::::::::::

~",i

VAN TUIJL makelaardij bv

Gerda Pouls-Benders

~

m

Pedicure BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen Zo 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554.

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

VAKGARAGE D'N BART ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P-lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• SCHOENEN & SPORT

0

/JiJ SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax 04102-21958 Postbus 37

Tel. 04102-21958 5386 ZG Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET a.v.. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 • 25133

Hotel II De Gouden Leeuw 11

A

r"'5J

Dorpstraat 5-Geff::~ ::::oon 04102 21257. 1 bruiloften - partijen - vergaderingen WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

_

,

M.TE<: I.Jt· Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - ~9.068


ouderen. Dementie kan het best omschreven worden als een ziekte waarin het gehele geestelijk funktioneren sterk is achteruitgegaan, zodanig dat het normale, zelfstandige leven niet meer mogelijk is. (De belangrijkste symptomen zijn geheugenstoornissen (wie is wie, waar ben ik, welke dag is het?); soms ook o.a.: omkering dag-nacht ritme, achterdocht, agressie, verandering van de persoonlijkheid.) Dementie komt vooral, maar niet uitsluitend, voor bij mensen van 65 jaar en ouder. Geschat wordt dat± 5% van de 65- plussers lijdt aan lichte tot ernstige verschijnselen van dementie Dat is veel, maar tegelijkertijd moet men bedenken, dat gelukkig de meeste bejaarden niet dement zijn. Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak, maar er bestaan meerdere vormen van dementie. Ongeveer 65 van de 100 gevallen van dementie worden veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. Deze ziekte is genoemd naar de Duitse zenuwarts Alois Alzheimer. Hij heeft in het begin van deze eeuw de hersenafwijking die bij deze ziekte horen beschreven. De ziekte van Alzheimer tast belangrijke delen van de hersenen aan. Dit gaat meestal heel langzaam en geleidelijk. Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan is de oorzaak van de ziekte van Alzheimer nog niet gevonden. Genezing is dus op dit moment nog niet mogelijk. Er kan vaak wel iets gedaan worden aan verwerkingsproblemen zoals angst en depressie. Hiermee kan worden voorkomen dat de patient snel afglijdt. Door op tijd hulp te vragen kan veel ellende, onzekerheid en onbegrip worden voorkomen, voor zowel de patient als de familie. Vroegtijdig hulp i nroepen is zeer belangrijk, met moet niet wachten tot de problemen uit de hand gaan lopen. Het is daarom goed om te weten op welke instanties of hulpverlener in de thuisgezondheidszorg men een beroep kan doen. Dat zijn er nogal wat: o.a. huisarts, RIAGG, gezinsverzorging, kruiswerk, verpleegtehuis. Daarnaast kan men ook lid worden van de Alzheimervereniging in Oss en omgeving. De regi onale Alzheimerverenigingen maken programma's voor hun leden. Hierbij wordt gestreefd naar samenwerking met instanties, die zich beroepshalve of door middel van vrijwilligerswerk bezighouden met deze groep ouderen. In Oss is sinds kort een initiatiefgroep aktief om te komen tot de oprichting van een afdeling van regionale Alzheimervereniging Noord Oost Noord-Brabant afdeling. Als aktiepunten van de afdeling wordt gedacht aan: - het verzorgen van informatie en voorlichting 22

- het opzetten van een bezoek/oppasdienst - het behartigen van de belangen van de doelgroep - ??? Op 14 juni 1994 zal een informatie-ledenwerfavond worden georganiseerd in de recreatiezaal van het verzorgingstehuis "Sonnevanck" te Oss. Voor meer informatie over de afdeling van de Alzheimervereniging i.o. en/of de informatieavond kan men t e l efonisch kontakt opnemen met Jules H.A. Koops, tel. 24013

T.S.B. THUISWERKSTERS EN THUISWERKZOEKENDEN Het Thuiswerk Steunpunt Brabant (TSB) heeft haar aktiviteiten t.b.v. thuiswerkenden uitgebreid. Dit in samenwerking met alle regionale arbeidsburo's (GEEN THUISWERK) Het TSB wil alle thuiswerksters en thuiswerkzoekenden in Noord-Brabant de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de cursus : "Hoe zet ik de overstap naar werk buitenshuis" een oriëntatie op de arbeidsmarkt, arbeidsburo etc. Na deze cursus die in uw eigen regio gegeven gaat worden, heeft u een handvat om een bewuste keuze te maken bij de vraag: "Thuiswerk of werk buitenshuis?". Deze cursus is bedoeld voor: - vrouwen die nog overwegen of ze thuiswerk zullen gaan doen of werk buitenshuis ; - vrouwen die al thuiswerk doen en ermee willen stoppen maar niet weten hoe ze de overstap moeten maken naar werk buitenshuis. Het TSB (belangenorganisatie) wil met u meedenken hoe deze stap genomen kan ·..·orden . Wanneer u het prettig vindt, is een gesprek bij u thuis ook mogelijk. De cursus start in september 1994 . Bel voor meer informatie 013-439043, van ma t/m do van 09.00 tot 13.00 uur. Vraag naar Francien Bouwmans of Riet Hammen .

***********


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie). Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen Tel: 04102- 22901 Tiel

Tel: 03440 - 13594

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleist~rs

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

· •Veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 Rabobank f:I

VOOR EEN

PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


'De Kracht van de Kombinatie'

WIHABO DRUKKERIJ

ABABncb ~ accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

~

registeraccountants Wij verzorgen o.a. samensrelli11g en comrole van jaarrekeningen* begeleiding en controle van adminisrratie * taxplanning en belastingbesparende maatregelen. * verzorging van salarisadministratie * financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangiften >i< verzorging van bezwaar-lberoepsprocedures * het opstellen van contracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijf'ibpvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering.

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A. Schouten, Berkenboog 11, Geffen, tel.: (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, Geffen, tel.: (04102) 22586

Heesterseweg 11 5386 KT Geffen telefoon 04' 02 · 22684 telefax 04102 · 24795 Voor al

uw familie-- verenigings·

en handelsdr_k-.verk Keuze uit 3 coi eciies. Met opgaaf van ·uis.e datum biî geboortekcc....;es. drukkosten gran~ Gratis felicitotiepa,-,Ke~ bii geboortekacr":es Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

JOS VAN DEN BOOM - NULAND LOODGIETERS- EN CENTRALE VERWARMINGSBEDRIJF ERKEND GAS· WATER· EN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATEUR Singel 2a 5391 KD Nuland Tel. 04102-23484

Aanleg vervanging en onderhoud van uw: Gas, water en sanitair, Centrale verwarming, Dakbedekking, Zinkwerken

WIE WAT WANNEER JUNI 08

Ziekencomite de Schakel, meiviering 't Oude Klooster 14.00 uur. 10 t/m 03 juli Vakantie Dr. v. Heyningen 11)

12 12 18) 19 21 22

25) 26

weekenddienst Dr. Visschers Stamtafel, 11.00 uur Zaal Govers Weekenddienst Dr. Smit KVB, reisje naar Giethoorn, vertrek om 08.30 uur vanaf Dorpsplein Verschijnt laatste Torenklanken voor de vakantie, eertvolgende verschijnt 31 aug. Weekenddienst Dr . Visschers

JULI 02 t/m 24 Vakantie Dr. Visschers

~~) 24

Weekendd.i enst Dr. Smit

~6) 10 16)

17

Weekenddienst Dr . v . Heyningen 50-jarig bestaan hondesportver , de Trouwe Helper, Grote Nationale '-'eàstrij d, Weekenddienst Dr . Smit

23) Weekenddienst Dr. v. Heyningen 24 23 t/m 14 aug. Vakantie Dr. Smit 30) 31 Weekenddienst Dr. Visschers AUGUSTUS 06) 07 13) 14 19 20) 21 22 27) 28 31

Weekenddienst Dr. v . Heyningen Weekenddienst Dr. Visschers Dr. Visschers afwezig Weekenddienst Dr. Smit Dr . Visschers afwezig Weekenddienst Dr. v. Heyningen Eerste Torenklanke· na de vakantie