Torenklanken 1994 - nr 01

Page 1

32e jaargang

I

nummer 1

1

januari 1994

n en sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

- . a - l l l l D D I. . . .DIIIIIilllmlPIIEJlmlllElllfllllilllmlEllfDllml

OPEN DAGEN OPEN DAG AT"OYSIUSSCHOOL Ook dit jaar wordt aan alle belangstellenden weer de gelegenheid geboden om eens een basisschool in de alledaagse praktijk te zien. Op donderdag 20 januari a.s. staan de deuren van basisschool "Aloysius" wagenwijd open voor vaders, moeders, opa's en oma's, die graag eens willen zien hoe er nu lesgegeven wordt op een moderne basisschool. Gaat uw kind in het schooljaar 1994-1995 voor het eerst naar school, dan is het zeker de moeite waard dat u eens binnen komt lopen. Onze direkteur Dhr. Jan Heymans zal u graag te woord staan. Leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad zullen eveneens aanwezig zijn en voor de opvang van kleine kinderen wordt gezorgd. U kunt de hele dag in alle groepen terecht. De schooltijden zijn: Groep 1 t/m 4:8.45u-ll.45u 13.15u-15.30u Groep 5 t/m 8:8.45u- 12.00u 13.15u- 15.30u Voor de ouders van kinderen, die ~oor het eerst een schoolkeuze voor hun kind mogen maken, hebben we dit jaar voor het eerst een extra mogelijkheid om zich te informeren. Indien u tijdens de schooltijden, wegens uw werkzaamheden, niet in staat bent om onze Open Dag te bezoeken, dan kunt u 's avonds om 19.30 uur ook op onze school terecht. U ziet dan de school weliswaar niet in vol bedrijf maar onze direkteur en de leerkrachten van de groepen 1/2 hebben dab toch de gelegenheid u nader te informeren over het onderwijs op onze school. Wij hopen dat velen van u van de gelegen-

heid gebruik zullen maken om de school eens van binnen te komen bekijken. Werkgroep Open Dag . 27 januari 1994: OPEN DAG MARIASCHOOL Aan de ouders/verzorgers van kinderen die 4 jaar worden en andere belangstellenden. Binnenkort komt u als ouder/verzorgers van een kind dat 4 jaar wordt, voor de keuze te staan een basisschool te kiezen waar uw kind de komende acht jaar het onderwijs zal gaan volgen. Om u te helpen een verantwoorde keuze te maken voor uw kind houden wij op donderdag 27 januari 1994 een OPEN DAG . Tussen 9 .30 uur - 11.45 uur en 13.30 uur 15.15 uur staan de deuren van de MARIASCHOOL voor u open en bent u van harte welkom!! Op deze dag willen wij u nader informeren over de werkwijze en onderwijsopvattingen van de Mariaschool. Ook willen wij op deze dag proberen u een stukje van de sfeer van onze school te laten proeven. Dit alles bieden wij u aan middels - een dia-klankbeeld over de ?chool - een informatiehoekje met o.a. foto 's; info-boekje etc - informatie vanuit de ouderraad - rondleiding door het schoolgebouw Bij uw bezoek aan school kunt u alle tijd nemen om u grondig te laten informeren omdat wij voor een passende kinderopvang hebben gezorgd! ! Daarom: graag tot ziens op donderdag 27 januari 1994. Schoolteam Mariaschool.


Official Service Dealer

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969 AUTO:

BRANDSTOF:

* Verkoop • Onderhoud * A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

• Diesel * Euro loodvrij * Super * LPG

TEGELHANDEL EN TEGELWERKEN

DE KONING VEEVOEDERS

Een ruime keuze in wand- en vloertegels eventueel plaatsen

Specialist in Havens paardenvoeders Ook al uw andere voeders en houtkrullen

Rijksweg 2, 5386 LO Geffen Tel.: 04102 - 25016 Fax: 04102 - 25765

Kantoor/Showroom: Heesterseweg 18, 5386 KT Geffen (lnd. terr. Geffen) Tel. 04102-25538/21016 Fax 04102-25963

Bou\Nbedrijf "BRODUS" • RENOVATIE * VERBOUWINGEN

* NIEUWBOUW • ONDERHOUD

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Heescersevveg 29

5386 KT Geffen

BOUW- EN ONDERHOUDS-

1~11~1 SPAÁRBANK EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* aan-/verkoop

Tel. 04102 - 24765

BEDRIJF

Nu ook een zaal voor feest/es/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15, - tot f 45,-

v. ZANTVOORT b.v. Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw Lambertusstraat 29 - Gellen - Tel. 04102 - 22316

* taxaties

JO VAN DE BERGH Veldstroat 14 - Geffen tel. 04102 · 22531 Broekstraat 13

* hypotheken

Tel. 23633

* verzekeringen * sparen

Irma

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen * privé-rekeningen

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 10.00 • 15.00 uur Dinsdag· en vrijdagavond: 17.00 • 19.00 t<llr en op afspraak.

ol l ■

D

stadhouders groenvoorz1en1ngen

vAN Heese MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK • TUIN· EN LANDVOUWZADEN

* IJZERWAREN • TEGELS "GEREEDSCHAP •VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338


STICHTING KATHOLIEK BASISONDERWIJS GEFFEN AANMELDING LEERLINGEN SCHOOLJAAR ' 94 - ' 95 Van de gemeente Geffen ontvangt het schoolbestuur jaarlijks een lijst van kinderen die 4 jaar worden. De ouders/verzorgers van die kinderen die tusse n 1 april ' 94 en 31 maa"rt ' 95 vier jaar worden, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor een van de Geffense basisscholen. In de eerste helft van januari ontvangen al deze ouders een informatieboekje over het basisonderwijs te Geffen . begrijpt dat deze schriftelijke informatie beslist onvoldoende is om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze. Vandaar dat u bij deze wordt uitgenodigd om de scholen te bezoeken, zodat uw keuze verantwoord kan

U

VERVOLG VAN 'T SINTERKLAASPROJEKT VAN DE ALOYSIUSSCHOOL Bezoek apotheek door de kleuters . Wij zijn naar de apotheek in Geffen geweest en hebben heel veel pillen en flesje gezien . Ook hebben we moge n ki jken hoe ze zalf maken. En ze hebben er ook een computer! Het was heel erg leuk.

: L.L/J \ Ij.

-

0

.....

0

-

J ) J !_ /./

0 .

! /!/

i1 1

0 ()

0

zijn:

* De Aloysiusschool heeft een open dag op donderdag 20 januari De Mariaschool verwacht belangstellenden op donderdag 27 januari. Om pr aktische redenen kozen ouders in het verleden voor 1 school voor hun gezinsleden. Ouders die al een kind in Geffen op school hebben hoeven daarom niet opnieuw te kiezen . Hun vierjarig kind wordt geplaatst op de school van hun eereder keuze. Mochten er ouders zijn die onverhoopt geen informatieboekje ontvangen, dan kunnen zij dat op de scholen halen. Voor meer onformatie kunt u terecht bij : Hans van Dijk, directeur Mariaschool, tel. 22253 , Jan He ymans, directeur Aloysiusschool, tel. 21725, Lilian Coppens, ouder Mariaschool, tel. 22200 en Francien Duys, ouder Aloysiusschool, tel . 22723.

*

J.J. Kok notaris

Papendij k 21

Geffen

Telefoon 04102-21851

รณ

We gingen met 2 groepen naar Rob's Fotoshop . Ik zat in de eerste groep en Thea van Schadewijk bracht ons weg . Toen we in de winkel waren zagen we allemaal fotoapparatuur. We keken onze ogen uit! Hij liet ons ook een camera zien die helemaal uit elkaar kon . Toen bleef er een ding over, dat was het huis, daarin zit het fotorolletje in. We mochten ook zelf een foto maken van iemand anders . Iedereen die een fotomodel was, zoals ik dat noem, kreeg een map je met een pasfoto . Rob had ook een keyboard, het is zijn hobby, hij speelde twee bekende wijsjes, zoals de vlooierunars en het andere weet ik niet meer. Einde Tim. 3


JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Sportief en eKclusief

Beddenspe,:iaalzaak__1cd ~ ~ ! Smffeerderïï ~m-i -,

~~ Runrotstraat 25 Geffen

04102 - 2 28 52

De koffie staat klaar! Maandag gesloten

Merken van o.a. Pepe. Lemon and Soda, Bi Yo Doo, JF.K., Göl, Schnizler, 'Ragazzi Kinderondergoed, sokken Tot ziens! ('s maandags gesloten)

PEDICURE T. Ketelaars4. NistelrootJ Coothstraat 3 1 Geffen "B' 04102 - 22041 r/.

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51agttii Jo u.rmbtt

AFBOUW

TELEFOON 04102- 21267

Autobedrijf Van Doesburg • • • •

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 47 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 ACCOUNTANTSKANTOOR

[ADMINCOI ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* *

* *

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B . Verwerking per computer

Ook voor filterspuiten

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

W. Jansen en Zn.

Rijwielen Taxi

Benzines _ct:J

~

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


be z oe Ic..

e<D v,

de..

.

--··

: lff o r.!

-

-

- · -- -- -·-··-

-------

·-

-----·- ..

e... m et er lje·s:. .e~n .-. . :.=---=- =·:..::·__-_ ~

:s p r u , ! j e s . e ': · .g-cr s·; v~ o n ui

s

zo o

Il

k-. g

..

. ..

.w O' ~ -· e'.-e n · ·-·

ro

t .~

o Is · e e

ri

-- - - - -- - --

5


J5ezoe

Ic

6-edan k t; '

~J

accé

we

°' z I

L

kzur.:e.n

th@tkn

.

z.ten.

.

' en~, was zo veerI te z: ,m oot , k:: =r.t · _l

Rn , k verg.ze ooe.w~e_..c:,o

n, eTï

Wielerclub de Windmolens Geffen Wenst u prettige fW3tdagen en een SfX)rtief nieuwjaar

De redt2/t/e Vt2ff 1öreM/lt2M/eM weMst II eeM 6

geweldig

1?94 /


BRIDGECLUB 11 GEFFEN DOUBLET" Op dinsdag 21 december hebben we weer onze jaarlijkse kerstdrive gehad. Het is een heel gezellige avond geworden, we kregen 2 grat.consumpties en ook de borr elhapjes waren grat. We speelden in 2 lijnen rood en geel, maar er werd geen onderscheid gemaakt wat betreft het niveau van de bridge paren. Al met al was het een leuke avond met een goede en sportieve sfeer. Tijáens het berekenen van de uitslag hebben we nog een leuk spel gespeeld, een soort bridge-bingo. Dit was voor iedereen nieuw, dus even uitzoeken hoe het werkte, maar we hebben veel plezier gehad. Kortom, een geslaagde avond, waarbi j ook nog heel veel prijzen te winnen waren. De uitslag: Rode lij n: 1. Echtpaar W. van Druenen 2. Dames Bos-de Jong 3. Echtpaar van Alebeek 4. Echtpaar v/d Logt 5. Dames v . Bragt-Ligtenberg 6. Dames Jansen- Wingens 7. Paar de Kort-van Vugt 8. Echtpaar Luijben 9. Echtpaar Servaes 10. Paar v/ d Brink-v/d Ven 11. Echtpaar Vogels 12. Echtpaar v. Zijl 13. Echtpaar Schwiebbe 14. Paar Peters-Zeeuwen 15. Paar van Druenen- v/d Ven 16. Paar van Beek-van Berkel 17 . Echtpaar Tolboom 18. Paar van Noort- Weerens

215pnt 210pnt l 96pnt 182pnt 179pnt 178pnt 176pnt 172pnt 165pnt 157pnt 156pnt 146pnt 143pnt 138pnt 136pnt 122pnt 109pnt 106pnt

Gele lijn: 1.~Paar Hoogeveen-IJzermans 2. Paar Achterberg- van Galen 3. Paar v/d Eertwegh-LÖffer 4. Echtpaar Vos 5. Echtpaar van Bon 6. Paar v/d Leest-Ouwendijk 7. Paar Geneste-Hendriks 8. Echtpaar van Zutphen · 9. Paar Gielis-Zeeuwen 10/11. Echtpaar van Berkum 10/11. Echtpaar van Dielen 12. Echtpaar Meertens 13, Echtpaar van Deutekom 14. Dames Reijs- van Uden 15 . Echtpaar J. van Druenen 16 . Paar Bertens-Rasing 17. Paar van Hout-Noy 18 . Echtpaar Boeijen

224pnt 19lpnt 189pnt 174pnt 168pnt 16lpnt 159pnt 158pnt 154pnt 152pnt 152pnt lSOpnt 146pnt 145pnt 144pnt 142pnt 139pnt 132pnt

K.V.B. Donderdag 16 december hebben we in Stijl onze Kerstviering gevierd. Lenie opende deze avond met een gedicht en er werden door ons eigen koortje enkele prachtige Kerstliedjes gezongen. Toen kon er begonnen worden aan het Kerstspel "Rozette" genaamd. Het verhaal speelde over het 18-jarig meisje Rozette dat door een paar zusjes in huis wordt opgenomen. Dit brengt natuurlijk de nodige problemen met zich mee. De hoofdrollen in dit Kerstspel werden gespeeld door·~ns van Dijk, Hannie v.d. Berg, Joke Clement als de zusjes de Groot en Erica Verstegen als Rozette. Vooral Ans van Dijk speelde deze rol met overgave. Bij deze willen wij de hele Ontspanningsgroep nogmaals bedanken voor hun inzet. Na het Kerstspel hadden we nog een loterij met deze keer prachtige prijzen geschonken door de Geffense Middenstand. De avond werd besloten met enkele liedjes door het koortje. Alle leden kregen de beste Kerst- en Nieuwjaarswensen in de vorm van een presentje mee naar huis. Dit konden wij als bestuur doen dankzij de inzet van ons lid Jannie v.d . Heijden. Het bestuur.

îUINLIEFHEBBERS OPGELEî GROENîEN EN BLOEMZADEN Onze voorjaarsgids ligt gratis voor u klaar Bestel tijdig ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

·,re.de .Kinderen~ Molenstraat 32 Geffen Tel.25551 11

Anne-Marie van Druenen.

7


Toneelgroep KVO/NCB Geffen presenteert: een toneelspel in 3 bedrijven JIJ BENT EEN VREEMDE

Datum : 14 januari 1994 Aanvang : 20.30 uur Plaats : Partycentru1n Govers, Geffen

8

KAARTVERKOOP: Op de dag van de uitvoering vanaf 18.30 uur aan de zaal en vanaf donderdag 6 januari 1994 telefonisch te bestellen bij Marietje van Uden tel.no.: 04102-24065. De entree bedraagt Hfl. 7,50 per persoon (dit is inclusief koffie).


Rglverdeling: Pieta van Gogh Harry Govers J eannette van Zandvoort Peter van Zantvoort Anja van den Boogaard Gerrit van den llelm Hans van der Rijt Ine van de Veerdonk

•• Emma de Groot

..

Jan Baumans .• Maartje de Groot • Dries de Groot Willy de Groot • Wim - de onderwijzer •• Henk Knol - de knecht .. Jannie - het dienstmeisje

. .. .

Regie : Nel van der Heijden Souffleurs : Tiny Nelissen/Janny Govers Grilne : Ilenny van llout TONEELGROEP Rolverdeling: Pieta van Gogh : Emma de Groot Harry Govers : Jan Baumans Jeannette v. Zandvoort: Maartje de Groot Peter van Zandvoort Dries de Groot Anja v.d. Boogaard Willy de Groot Gerrit v.d. Helm Wim - de onderwijzer Hans v.d. Rijt Henk Knol- de knecht Ine v.d. Veerdonk Jannie- dienstmeisje Regie Nel v . d. Heijden Souffleurs : Tiny Nelissen/Jaany Govers Grime Henny van Hout Korte Inhoud: Dit spel speelt zich af bij de Fam. de Groot, een aannemersgezin in goede welstand. Emma, de weduwe van aannemer de Groot, heeft samen met de bedrijfsleider, Jan Baumans het bedrijf van haar overleden man voortgezet. Jan Baumans heeft niet alleen de zakelijke leiding op zich genomen maar ook in de privésfeer staat hij Emma met raad en daad bij. Emma heeft 3 opgroeiende kinderen: Willy een vrolijke bakvis, Dries een knappe luchthartige student en Maartje een temperamentvolle jongedame. Wij laten u een maand uit het leven van dit gezin zien, waarin de generatiekloof voor de nodige opschudding zorgt. Met dank aan : Gebr. van Wanrooy aannemersbedrijf, Margriet en v.d. Heydens meubelen, Ernis schilderbedrijf, Rabobank . En iedereen die zich op zo'n geweldige manier heeft ingezet, hartelijk dank.

Kerstviering . Donderdag 16 dec. j.l . vond de jaarlijkse kerstviering plaats in Partycentrum Govers. Bij binnenkomst werd er aan alle leden en hun evt. partners een kopje koffie met kerstbrood aangeboden. Om 20.00 uur opende de voorzitter de avond, heette iedereen hartelijk welkom en gaf het woord aan Diny v. Wanrooy. Deze vertelde een zelfgeschreven kerstverhaal wat door enkele leden prachtig werd uitgebeeld , afgewisseld met zang en muziek. Ook pastoor Spijkers was aanwezig om een kerstoverweging uit te spreken. Het was een fijne en zinvolle avond. Langs deze weg willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt om de~e avond te doen slagen. Groetjes bestuur K. V.O. -N.C.B. 9


@ GEMEENTE

MMSDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling op dinsdag, zijn op de secretarie in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afbalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken, zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur geopend. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval , snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Wethouder A.A.L.J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met de bestuurssecretaresse mevr. Van Lith tel. 04102 - 22955 tst. 221. 10

Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK De bouwbesprekingen van de gemeente Maasdonk vinden plaats op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur. Deze besprekingen worden gehouden op het gemeentehuis, Dorpsplein 9 te Geffen. Voor bouwzaken kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur terecht bij de heer van Bruggen op het gemeentehuis.

GEEF, STORT, SCHENK EN DONEER GROENTE•, FRUIT• EN TUINAFVAL DAN MAKEN WE ER SCHONE COMPOST VAN

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL APART EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF .t ;'

APARTE

INZAMELING

GROENTE,-

FRUIT- EN TUINAFVAL Met ingang van 10/11 januari wordt in de gemeente Maasdonk het huisvuil gescheiden opgehaald in enerzijds groente-, fruit- en tuinafval en anderzijds het zogenaamde "restafval", wat in de bestaande grijze containers wordt ingezameld. Vanaf dan worden de grijze containers en de nieuwe groenbakken elke twee weken geleegd: de ene week de grijze, en de andere week de groene bak. De gemeente biedt hierna nog de laatste nieuwtjes.


Hoe gaat u om met "groen" afval

Zoals u al eerder kon lezen, gaat het over groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Het meeste ontstaat in de keuken. Vandaar dat iedereen een kleine keukenemmer heeft gekregen. U hoeft dan niet iedere keer naar de bak in de tuin te lopen. De inhoud van de keukenemmer kunt u regelmatig legen in de groene container. Daarin kunt u ook klein tuinafval kwijt, zoals klein snoeihout, klein gemaakte takken, gras, bloemstengels etc. Het is handig om onder in de groenbak een krant te leggen. Dat voorkomt het vastplakken van bijvoorbeeld gazongras. De groenbak op de stoep

Bij het buitenzetten van de groenbak moet u met twee dingen rekening houden. De keukenemmer mag niet aan de straat worden gezet, omdat deze niet door de inzamelwagen kan worden geleegd. U moet dus altijd alles in de groenbak aanbieden voor de ophaalwagen. U dient de wieltjes en de handgreep van de groenbak naar de straatkant toe te zetten, zodat de ophalers niet elke keer de containers hoeven om te draaien. Verder: Geen afval naast de bak, niet te veel aanstampen en er geen groen afval uit laten steken. Haal de groenbak zo snel mogelijk weer van de straat nadat hij geleegd is om beschadiging en vermissing te voorkomen. Het schoonmaken van de groenbak

GFT-afval is vaak vochtig. Dit betekent dat het emmertje in uw keuken er niet frisser op wordt. U kunt het beste de emmer regelmatig legen in de groenbak en dan omspoelen met water. Om aankoeken in de (grote) groenbak te voorkomen doet een krant onderin wonderen. Als u de groenbak schoonmaakt, doe dit dan met water en eventueel groene zeep of soda. Gebruik geen chloor of synthetische reinigingsmiddelen, omdat dit niet zo best is voor ons milieu en ook problemen geeft bij het composteren. GFT-inzameling tijdens de vorst

Nogmaals, GFT-afval is "nat" afval in vergelijking met het afval wat u in uw grijze container

aanbiedt. Bij vorst bestaat de kans dat het GFT-afval vast vriest aan de gr9enbak. Met name als u de groenbak 's ochtends vroeg buiten zet, kan het zijn dat uw groenbak hierdoor niet wordt geleegd. Om bevriezing te voorkomen kunt u de container uit de wind zetten of, als er plaats is, in de schuur of de garage plaatsen. Iets later buiten zetten dan normaal of een krantje onderin helpen ook. Wat hoort wel en wat niet in de groenbak?

Wat hoort er in de groenbak * a11e etensresten (eventueel m een krant wikkelen) * eierschalen * doppen van pinda's en noten * loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen * snijbloemen en kamerplanten (kluit zoveel mogelijk verwijderen) * koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren * gras, stro, bladeren, klein snoeiafval en kortgemaakte takken Wat mag niet in de groenbak * zand * plastics * kattebakkorrels * papieren luiers * karton en papier (wel een dun laagje tegen aankoeken) * as * houtskool * stofzuigerzakken Informatie

In de groenbak vond u een brief met concrete tips en een afvalwijzer en afvalkalender. Hierop ziet u in een oogopslag wanneer welk soort afval wordt opgehaald of waar u het zelf kunt brengen. Bewaar deze informatie dus goed. DE GROENBAK! WANT GROENTE-, FRIDT- EN TUINAFVAL GOOI JE NIET

ZOMAAR WEG. 11


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING OUDERS EN KINDEREN SAMEN OP DE WEG VAN GELOOF In het artikel van 22 december j.l. spraken we al over de veranderingen in de loop van 1994/95 t.a.v. de projekten van le communie en Vormsel. Eén van die veranderingen zal de samenwerking met de scholen worden. De verantwoordelijkheid voor de keuze om uw kind dele Communie of het Vormsel te laten doen ligt bij U (ouders), kinderen en parochie. Onderstaand stukje zal u duidelijk maken, dat de samenwerking, gegroeid tussen school ouders en parochie door de veranderingen in maatschappij en kerk zijn vanzelfsprekendheid verloren heeft. Vanaf 1925 is katechese (godsdienst) een schoolvak geworden. Tot 1964 (afschaffing van de katechismus) waren school en kerk nauw met elkaar verbonden. De school was voor de kerk (en ouders) hét middel kinderen een godsdienstige opvoeding te geven en in te leiden in het kerkelijk leven. Door allerlei veranderingen in maatschappij en kerk is de laatste 30 jaar geleidelijk aan een grotere afstand tussen school en kerk gegroeid. Deze maatschappelijke veranderingen hebben er o.a. toe geleid, dat de centrale plaats die de kerk in nam geheel is verdwenen en de kerkbetrokken heid massaal is afgenomen. Deze ontwikkeling heeft natuurlijk ook gevolgen gehad voor het onderwijs. Op alle scholen zijn er grote verschillen waar te nemen in geloofsbeleving en kerkbetrokkenheid van kinderen, hun ouders en leerkrachten. Daarnaast komen er steeds meer kinderen in het onderwijs met een ándere godsdienstige achtergrond. Dit heeft geleid tot bezinning op de funktie van schoolkatechese. Binnen onze scholen betekent dit, dat er naar een katechese wordt gezocht die recht doet aan alle kinderen, ongeacht hun kerkelijke betrokkenheid of godsdienstige achtergrond. Daarom heeft een typisch kerkelijke katechese binnen de school, zoals de voorbereiding op le communie en vormsel, zijn vanzelfsprekendheid verloren. Tot één van de taken van de parochie behoort de katechese, die o.a. gestalte krijgt in de voorbereiding op de sacramenten van huwelijk en doop. Bij de doop kiezen ouders er bewust voor hun kind op te nemen in de gemeenschap van de kerk. Een bevestiging van die keuze zijn de sacramenten van le communie en vormsel. Logisch ver volg hierop is dat de voorbereiding op deze 12

twee sacramenten valt onder de verantwoording van ouders en parochie. Het bovenstaande gaf aanleiding om binnen de katechesecommissie (school-parochie-ouders) van gedachten te wisselen over een andere opzet. Voorop gezet, dat de school ten alle tijde 'n ondersteunende rol wil blijven spelen waar dit in het projekt nodig mocht zijn. Zoals boven al omschreven kiezen ouders er bewust voor hun kind te laten dopen. Een bevestiging van die keuze is de volgende stap: deelname aan de

EERSTE COMMUNIE Dit jaar verandert er nog niet veel. Onze parochie werkt met 'n kerngroep le communie (ouders+ pastoor), die reeds in november de eerste voorbereidingen starten. Deze bestaan uit: inhoudelijke zaken zoals keuze projekt; planning ouderavonden; mogelijkheid ouderkatechese; verloop projekt op sc.hool met leerkrachten Em met de pastoor; vaststellen data le communie; liturgische zaken; praktische zaken. In januari nodigt men de ouders uit voor 'n informatieavond waar bovenstaande zaken aan de orde komen. Voorheen was dit op school nu in het parochiecentrum. N.a.v. deze informatie wordt aan de ouders gevraagd om binnen enkele weken via 'n antwoordstrook hun keuze bekend te maken of hun kind deel zal nemen aan dit sacrament. Hierna kunnen de gastoudergroepjes (ouders + kinderen) gevormd worden die 'n deel van het projekt thuis behandelen. Er volgen nog enkele ouderavonden. Uw hulp zal gevraagd worden bij diverse onderdelen. Ook is het belangrijk om thuis met uw kind het projekt regelmatig ter hand te nemen om zo samen naar de grote dag toe te groeien. Wanneer uw kind de lagere school gaat verlaten wordt er van u en uw kind weer gevraagd 'n keuze te maken op de weg van geloof: de volgende stap

HET VORMSEL In grote lijnen is de voorbereiding op het vormsel gelijk aan die van dele communie. Mochten er n.a.v. deze informatie vragen zijn dan kunt u altijd kontakt opnemen met Pastoor Spijkers (tel. 21216).

WEEKENVIERINGEN MAASDONK GEFFEN: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u NULAND: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u VINKEL: ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11.00u

LITURGISCHE KALENDER WO 05-01 19.00 * Avondmis ZA 08-01 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk)


ZO 09- 01 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor WO 12-01 19.00 * Avondmis ZA 15-01 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) ZO 16.01 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor WO 19-01 19.00 * Avondmis *=dienst in kapel Omdat je geeft om je kerk

KERKBALANS' 94 Deze maand wordt voor de 2lste maal de aktie Kerkbalans gehouden. Van 9 tot en met 23 januari voeren de zeven grote kerken in ons land aktie voor de financiën van de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het waarom ervan behoeft geen uitleg. Immers, samen geloven kost geld. Denk maar eens -,aan het onderhoud van gebouwen, het salaris van de pastores, verwarming, de kosten van de eredienst en ga zo maar door. In totaal brengen de 1.750 r.k. parochies zo'n 115 miljoen gulden aan kerkbijdragen bijeen. Een mooi bedrag, maar niet echt bijzonder hoog. Per parochie is dat ongeveer f 66.000,- . De gemiddelde katholiek draagt zo'n f 40,- per jaar bij, als je tenminste álle giften bij elkaar optelt. De totale opbrengst van Kerkbalans stijgt nog steeds, Echter minder dan de ontwaarding van het geld. Een stukje van jezelf

Dit jaar staat de aktie in het teken van 'geven om je kerk'. Je kunt geven uit medelijden, of omdat je iets een 'goede zaak' vindt. Maar je kunt ook geven omdat je 'om de kerk geeft', omdat zij je dierbaar is. De gelovigen vormen samen de kerk. En de kerk is dus eigenlijk een stukje van jezelf. Zij is niet iets van een ander of slechts een 'goede zaak': nee, je bent het zelf.

DANKBETUIGING Bedankt Bedankt voor de bloemen en kaarten en de fruitmanden die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.

en Voou~poec?19

-

n1~u:~

Henny Schuurmans

~µdd~A/-trcrL_JJ Á~~k~~,~~'·

4.

(l/-ML~

f_~ 13


- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -

GRATIS TENNIS-BALVAARDIGHEIDSLESSEN. MISSI.E OJ-,'TWfXXLU',/G VR.I.Di.

GEFT"LH

SMEED JE RECHTERHAND Smeed je rechterhand, mijn zoon, tot recht. Schrijf pamfletten, liedjes, prik ze met je pen in hun officiĂŤle billenhaat de vent die je om probeert te praten tot ze zelf een n-bom bent. Denk je dat het moet zoals het gaat? Wees verbaasdl, ontgoocheld, ongelukkig, kwaad om de feiten die gebeurenvecht ze aan en je leven zal het wezen brute feiten te weerstaan. Dacht je dat de Hufter overwint? Ja, dat dacht je: als een doodshemd in de wind zal hij wapperen en gieren jij en ik zien hem al aan flarden. Dacht je dat het blijft zoals het is?

Zoals de laatste jaren de gewoonte is, biedt onze tennisvereniging ook nu weer de gelegenheid om gratis met tennis kennis te maken. In de Bonkelaar zal voor meisjes en jongens van 7 t/m 10 jaar door een deskundige traimer 5 lessen gegeven worden. Deze lessen beginnen in februari . Ieder van deze leeftijdsgroep kan, als hij of zij denkt dat tennis mogelijk een sport voor hem/haar is, zich voor deze lessen aanmelden bij: Henk Martens P. v. Grinsvenstraat 12 Tel. 22137 Ook ieder ander, die zich wil opgeven als lid van onze vereniging of die hierover verdere inlichtingen wil hebben, kan op bovenstaand adres terecht . Onze 4 (5) gravelbanen gaan ongeveer 1 april weer open. De verharde baan is het hele jaar open, zodat ook 's winters gespeeld kan worden .

lŠI

BEJAARDENNIEUWS

Geachte Maasdonker, Komt een dag, 't zij over duizend jaar: dag van mensenrecht en vrede en, voorwaar heel de aarde zal oplevenen jij zal mij gedenken in mijn grafstee met de doden overal. Smeed je ziel; mijn dochtertje, in vuur, koester hoop en liefde want de lange duur heeft zovelen al gebrokenmaar jij gaat in een spoor van oude dromen naar een nieuwe dageraad. Huub Oosterhuis 14

Op zondag 30 januari a.s. organiseert verzorgingshuis "De Heegt" een groots opgezette fancy- fair en rommelmarkt. De opbrengst van deze dag is bestemd voor aangepaste gezelschapspelen voor onze bewoners . U bent allen van harte welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur . Organisatiecommissie "De Heegt" .


~r-

LEDENRAAD KRUISVERENIGING

G

GEFFEN

1 .

STICHTING

KRUISWERK

GEFFEN

Zij is zichzelf niet meer . . .. Hij herkent ons soms niet eens . . .• Zij stelt steeds dezelfde vraag .... Hij wil steeds naar zijn werk, maar is al tien jaar met pensioen .. .. DEMENT ... WAT NU? Dementie, de ziekte van Alzheimer, wat is dat? Over dit onderwerp organiseert de ledenraad van de Kruisvereniging in samenwerking met de Alzheimer stichting een algemene informatieavond. Frans Grosfeld, l i d van deze stichting zal op deze avond ingaan op enkele medische kanten van dementie: de oorzaken, de ziekteverschijnselen en het ziekteverloop. Voorts zal worden stilgestaan bij de vraag : Hoe om te gaan met de demente persoon en zijn gedragsproblemen? Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen . De bijeenkomst i s bedoeld voor eeni eder die geinteresseer d is of betrokken bij dementie Deze avond vindt plaats op dinsdag 25 janua ri i n de zaal van "Het Oude Klooster" en begint om 20.00 uur. Er zijn geen koste n aan verbonden. Wel willen wij u vragen u aan te melden, daar er door Dhr. Grosfel d een maximum is gesteld aan het aantal deelnemers. U kunt Nell ie telnr . (na de

zich aanmelden bij: va n der Hurk (04102) 21673 middag) .

Beste adverteerders Dit is het eerste nummer van 1994 met daarin uw advertentie.

Het spreekuur voor verpleegkundige thuiszorg is op donsdag en donderdag van 13.30 14.00 uur, telefoon 21315 (ook voor uitleen). Het spreekuur voor verpleegkundige ouder+ kindzorg is op: woensdag van 14 . 30 - 15.00 uur, tel. 21315 . Voor uitleenartikelen kan men ook terecht in het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss op werkdagen van 17.15 - 17.45 uur Voor inlichtingen kan men bellen op werkdagen tijdens ~antooruren naar het centralé meldpunt, telefoon 04120 - 22678 .

De Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde en/of Groei&Bloei houdt dinsdagavond 11 januari om 20:30 uur een: DIAKLANKBEELDSHOW Door G. Goossens

Deze Brabantse fotografe begon haar loopbaan aanvankelijk in de klassieke muziek. Fotografie was en is echter haar grote hobby. Haar specialiteit nu is het maken van muziek/beeldprodukties . Zij gaat uit van een klassiek muziekstuk en zoekt daar de juiste sfeerbeelden bij. De titels van .de verschillende diaseries zijn: -Lontano (ijsbergen op Groenland) -Orfeo -Magie Building Plaàts: Azijnfabriek Bethani estraat 4 1 s- Hertogenbosch Aanvang: 20:30 uur Toegang: leden gratis, niet leden f 2,50 Inlichtingen: telefoon: 073-412207

Mocht met de advertentie iets niet in orde zijn graag een telefoontje naar telnr. 22243. 15


HET MEISJE MET DE ZWAVELSTOKJES Op een druilerige zondagmiddag wisten Pet er en Petra niet goed wat ze zouden gaan doen . In schaatsen hadden ze geen zin. Ook een spelletje rummy cub vonden ze niks. "Hé pap, weet jij niks te doen voor ons?" "Als ik jullie nou een een verhaal voorlas? Is dat een goed idee?" vroeg vader. "Jaahhh, dat is leuk!" zeiden ze allebei. Vader liep naar de boekenkast. Hi j nam een groot boek uit de kast en sloeg het zomaar ergens open . Petra keek meteen naar de mooie tekening van een klein meisje. ''Er was een een klein meisje met een bosje zwavelstokjes , Ze liep door de straten van de grote stad,! . Het was de laatste dag van het jaar. Ze moest van haar vader zwavelstokjes verkopen. De hele dag was ze al op pad. Ze was moe en had het koud. Toen ze thuis weg ging had ze nog pantof fels aan haar voeten, maar die was ze in de loop van de dag kwijtgeraakt. Het was erg koud op die dag, de l aatste dag van het jaar. Als ze door de ramen van de huizen naar binnen keek zag ze overal kerstbomen en kaarsen. Zij hadden thuis geen kerstboom en kaarsen. Daar waren ze te arm voor. Daarom moest ze ook zwavelstokjes verkopen. Moe van het lange lopen ging ze bij een groot huis in he t hoekje zitten, vlakbij de voordeur. Waarom zou ik geen klein vuurtje maken , dacht ze bij zi chzelf. Een klein vuurtje om mijn handen te warmen. Ze s t reek een zwavelstokje., langs de muur en het stokje begon te branden. Het leek net of de muur ineens doorzichtig werd. Ze zag de kerstboom. Het vlammetje ging uit. Ze stak een tweede stokje aan. Nu zag ze de tafel met al het eten erop . En wat raar, de kalkoen met de vork en het mes in zijn rug rolde van tafel af naar haar toe. Weer ging het vlammetje uit. Ze keek naar de sterrenhemel. Ze zag een sterretje bewegen. Nu sterft er iemand zei ze, want dat had haar oude oma haar verteld. Haar oude, lieve oma, was de enige die ooit echt van haar gehouden had. Maar die was nu dood· . Ze stak weer een stokje aan en toen .. . . . In de vlam zag ze haar lieve, oude oma . "Och oma, neem me mee naar de plaats waar jij bent. Wacht even ik steek alle stokjes aan, want als het vlammetje uit is ben je weer weg". Ze stak alle stokjes aan en in n et licht was haar oma mooier dan ooit. Het kleine meisje was heel gelukkig. De volgende morgen vonden de bewoners van het grote huis een klein meisje bij hun voordeur. Ze had rode wangen en een glimlach op haar lippen, maar ze was door. Doodge16

vroren. "Ja, zei de meneer van het huis, ze had zich zeker willen warmen aan het vuur van de zwavelstokjes". "Pap", vroeg Petra,"is dit verhaal echt gebeurd?" "Dat weet ik niet" antwoorde vader: , gebeurd?"''Dat weet ik niet" antwoordde vader. "Maar het kan echt gebeurd zijn. Hans Christiaan Andersen heeft het opgeschreven. Hij had er een bedoeling mee. Dus misschien is het wel echt gebeurd, maar misschien ook niet". "Ik denk", zei Peter na enige tijd, "dat het een verhaal van vroeger is. Want nu kan zoiets niet meer gebeuren . Alle mensen hebben een huis met centraleverwarming. Dus niemand hoeft meer kou te lijden". Papa stond op, knipte de ~vaan en scha~elde over naar het journaal. In Joegoslavie en in Rusland worden vele mensen door de kou bedreigd" hoorden ze de nieuwslezer zeggen. "Hé pap", riepen de twee kinderen "kijk eens dat lijkt net op het verhaal wat je verteld hebt" . P. Larnrners

Training Centrum Oss

CURSUSSEN TRAINING CENTRUM OSS AANMELDING. Zaterdag 15 januari a.s. van 10.00 tot 12.30 uur en Maandag 17 januari a.s. van 19.30 tot 21.00 uur is er gelegenheid om u aan te melden voor één van onderstaande cursussen van het Training Centrum Oss, welke eind januari of begin februari van start gaan. De cursussen - welke bij voldoende deelname - worden opgestart zijn : Computercursus MD-Dos met daarop aansluitend Word Perfect 5.1, de cursussen Chinees Indisch koken Koken voor Beginners - Fijne keuken en Koken met de Magnetron - alsook de Cursus Wijn - Beleggen - Kunst. Voor aanmelding en informatie kunt u ook bellen op dinsdag en donderdag tussen 9 .00 en 13 .-00 uur - tel. 04120_ 48530 Mevr . van Ierland (coördinator) Bij geen gehoor overdag: VBO-Hoog Brabant tel . 04120- 25981 en 's avonds tussen 18.00 en 19.30 uur - tel. 08878-1223 Mver. Rutten (coördinator)


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven BOUWEN OP VERTROUWEN

vlietskant 21 4141 ck

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V. Geffen

Tel: 04102- 22901

Tiel

Tel: 03440- 13594

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

UITVAARTVERZORGING VAN LITH

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

A.H. Romme b.v.

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Verzekeringen auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

veilig en concurrerend bij de Rabobank.

04102-24658 Rabobank t:, VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Rabobank Maasdonk. Geffen - Nuland - Vinkel


FLIEREFLUITERS In gesprek met de Flierefluiters Voor de goede orde zal ik ze eerst voorstellen. De Flierefluiters is een vrijetijdsclub voor verstandelijk gehandicapten uit de gemeente Maasdonk dus Nuland, Geffen en Vinkel. Om de twee weken op zaterdagmiddag komen deze jongelui, samen met de leiding in D'n Hazenkamp bijeen om daar allerlei activiteiten op velerlei terrein te doen. Daarover zodadelijk meer. De club telt momenteel 21 leden een heeft een leiding van 10 personen. Het zal duidelijk zijn, dat het niet doenlijk is om met alle Flierefluiters een gesprek aan te gaan, daarom heb ik met beperkt tot de twee enthousiaste werkers van het eerste uur, te weten Margo Somrners en Willemien Vos. Dat ze enthousiast zijn blijkt hieruit, dat ze echt ingenomen waren met het feit, dat er een stukje over hun club in de Klepel, de Echo en de Torenklanken kwam, maar veel meer nog uit hun betrokkenheid met de club en het vuur waarmee ze erover vertellen. De club bestond, toevallig, op 13 december 3 jaar en het is eigelijk een voortvloeisel uit de Ziekenaktie . Eén maal per jaar deden ze daar al iets voor onze gehandicapte medemensen en Margo had al eerder kennis gemaakt met soortgelijke clubjes in Berlicum en Rosmalen. Toen Pastoor van Erp en Gonny van Grinsven het initiatief namen sprong de vonk snel over. Het programma dat de jongelui voorgeschoteld krijgen is erg gevarieerd. Een greep hieruit wil ik u zeker niet onthouden. Als de club binnen Nuland blijft, besteden ze hun middag aan knutselen , disco, een play-backshow, film kijken of naar de gymzaal gaan, maar ze treden ook duidelijk naar buit~n. Zo gaan ze carnaval vieren in Berlicum, samen met de club daar, waren ze deze zomer te gast in "Het land van Ooit", gingen ze paardrijden in manege Spijkers op het Heeseind, maakten ze een huifkarrentocht en toerden ze natuurlijk door de omgeving met de truck-run. Heel jammer was het, dat met name de truck-run dit jaar bijna letterlijk in het water viel. De slechtste dag van het jaar hadden ze uitgezocht en in de stromende regen zochten ze een plaatsje in de grote truckers om samen met een begeleider door het Brabantse land te toeren. Dat de publieke belangstelling langs de wegen tegenviel was heel begrijpelijk, maar voor de truckers en hun passagiers werd het toch een onvergetelijke dag. Voor de passagiers omdat ze zich toch even "King off the road" voelden, voor de chauffeurs omdat ze op deze dag ongetwijfeld het meest plezierige en meest enthousiaste vrachtje van het jaar vervoerden. Geen

18

wonder dus, dat de belangstelling van de zijde van de transportondernemingen alleen maar groeit en dat de aanbiedingen voor volgend jaar nu al binnenkomen. Dat zo'n organisatie niet van de lucht kan leven zal duidelijk zijn; bijna ongelooflijk is, dat de initiatiefnemers hun eerste geld bijeen haalden door bij de opening van het "Verdiehuis 11 in Oss samen koffie te gaan schenken en de vergoeding te gebruiken als startkapitaal voor hun stichting. Van het geld, dat ze van het Kruisstraatse Carnaval kregen omdat, vanwege de golfoorlog de optocht niet doorging, kochten ze een radiocassetterecorder en van een donatie van de Rabobank konden muziekinstrumenten worden aangeschaft. Van carnavalsvereniging "De Pindollen" en de solexclub mochten en mogen ze meedelen in de opbrengst van de hometrainwedstrijden. Voeg daarbij de subsidie van de gemeente en het lidmaatschapsgeld (d.i. een voorwaarde van de gemeente om in aanmerking te komen voor subsidie) en het financiële plaatje is rond. Dat de financiën belangrijk zijn voor een club als "De Flierefluiters" zal heel duidelijk zijn. Een dagje naar "Het land van Ooit" kost behalve de bus, de entree van de leden maar ook de entree van de vele 9egeleiders, die op zo'n dag nodig zijn. Eéno,~ één is op zo ' n dag bijna een absolute must. Het zal u dan ook duidelijk zijn, dat deze club zit te springen om leidinggevenden, met name mannen. De grote jongens hebben graag een straffe hand en .iemand waarmee ze kunnen dollen en voetballen, en och .. . ook de meisjes vinden mannelijke leiding wel leuk . Vooral leiding uit Geffen en Vinkel zou zeer op prijs worden gesteld omdat dit een uitstralend effect kan hebben naar deze kernen. Op 29 januari zal in "Het Zijl" in Vinkel een groot Carnavalsbal georganiseerd worden compleet met life-muziek en een bandparodist. Vinkel is met opzet gekozen om ook daar meer bekendheid te krijgen . Binnen eigen gelederen loopt de communicatie voor een groot gedeelte via een eigen clubblad, dat twee maal per jaar wordt uitgegeven. Het blad is niet alleen voor en door de leiding, maar ook voor en door de leden van "De Flierefluiters". Het ziet er keurig verzorgd uit, en middels verslagen en andere artikelen wordt iedereen op de hoogte gehouden van het wel en wee van de club, een club die voorziet in een grote behoefte binnen onze gemeente, een club die zeer zeker bestaansrecht heeft, die ook moet blijven bestaan. Voelt u zich geroepen om de leiding één of twee middagen te steunen??? aarzel niet! Flierefluiters, succes ermee!!!


.................. ............ ~ ·

~

VAN TUIJL assurantieadviseurs

Café •t Haasje

Lid NVA

* VERZEKERINGEN Verzorgen wij snel en deskundig als NVA-assurantieadviseur bieden wij u keuze uit vele mogelijkheden en passend op uw situatie.

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* FINANCIERINGEN Persoonlijke leningen, doorlopend krediet, auto/boot/caravanfinanciering, leasekontrakten binnen 24-uur.

*AANKOOP EN VERKOOP O.G. Woonhuizen, bedrijfspanden, grond, rekreatie objecten, nieuw-bouw en bestaande bouw.

* HUUR EN VERHUUR *TAXATIES

telefoon 04102 - 21520

Snel en deskundig voor aanvraag hypotheek, gemeentegarantie, fiscale aangifte.

* HYPOTHEKEN

Gerda, Pouls-Benders

Als onafhankelijk intermediair met jarenlange ervaring, vanuit uw persoonlijke omstandigheden, persoonlijk- en maatadvies, keuze uit vele mogelijkheden 1 ·

.............................

Pedicure

~ !~~e~~~~i~ bv i

~

BEHANDELING OP AFSPRAAK

Kastanjehof 6 5386 GP Geffen 'IJ' 04102 - 25113

't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1554

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen

VAKGARAGE D'N BART

-:««-:3

Telefoon: 04102 - 23719

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO onderhoud en reparatie P·lease voor de gebruikte auto schade-taxatie en -reparatie APK, klaar terwijl u wacht occasions voorruit reparatie tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION

•••••••••••••••••• 0

SCHOENEN & SPORT

/Ji?J SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. 04102-21958 Fax 04102-21958 Postbus 37 5386 ZG Geffen

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Hotel 11 De Gouden -Leeuw 11

tel.: 04102 - 21046 fax: 04102 - 25133

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M.TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 04102 - 25068


'De Kracht van de Kombinatie'

ABABncb

WI HABO

1l

DRUKKERIJ Heesterseweg 1 1 5386 KT Geffen telefoon 04102 - 22684

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

telefax 04 102 - 24795

registeraccountants Wij verzorgen o.a. samenstelling en controle van jaarrekeningen* begeleiding en controle van administratie* opzet van financiële administratie die leidt tot inzicht in kosten- en opbrengstenverhoudingen en vermogensontwikkeling * verzorging van salarisadministratie *financieringsadvisering * het opstellen van prognoses en begrotingen * belastingaangifte * begeleiding van bezwaarprocedures * inhoudelijke vormgeving van conzracten en overeenkomsten * begeleiding bij bedrijfsopvolging * oprichting rechtspersonen * juridische advisering * EG-regelgeving * advisering bij automatisering. Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, (04120) 34031, contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA, mr. A SC/louten, privé (04102) 25426 en A.M. van Zandvoort, privé (04102) 22586

WIE WAT WANNEER JANUARI 9 G'68 1 - SKUNK 1, heren 11.00u G'68 2 - ERRUP 2, heren 09.SOu G'68 1 - SKUNK 3, dames 09.SOu 10 K.V.O . , jaarfeestvergadering zaal Govers 13 K.V .B. , jaarvergadering de Gouden Leeuw 20.00u 14 K.V.0. - N.C.B., toneeluitvoering zaal Govers 16 G'68 1 - v.Tartwijk/VCH 3, heren 10.SOu G'68 2 - v.Tartwijk/VCH 5, heren 09.50u 23 Tornado 1 - G'68 1 heren, 17.00u ERRUP 2 - G'68 2 heren 10.lSu 30 G'68 1 - BLOK '80 1, heren 11.0üu G'68 2 - BLOK '80 3, heren 09.SOu G'68 1 - BLUE SMASH 2, dames 09 . SOu

KOPV INLEVEREN VOOR: 8 JANUARI de Rosmolen 52

20

Voor al uw familie-. verenigingsen handelsdrukwerk Keuze uit 3 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bi j geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt U bij ons terecht.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Verloren op zondag 12 dec. goudkleurig Pulsar herenhorloge, waarschijnlijk omgeving Bonkelaar. Terugbezorgen bij W. van Nistelrooy, tel. 24736.

DANKBETUIGING Hier mede wil ik iedereen bedanken voor het medel even en de warme belangstelling die ik mocht ontvangen tijdens het plotseling overlijden van mijn dierbare man, Gerrit Duijs Al de uitingen van deelneming, de bloemen, de kaarten en uw aanwezigheid bij de begrafenis waren voor mij een troost. Thea Duijs-van den Bosch. Weverstraat 5 Geffen