Torenklanken 1993 - nr 07

Page 1

31e jaargang j nummer 7

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel; bank: druk: oplage:

j april

1993

en en

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1800 exemplaren

HEITJE VOOR EEN KARWEITJE!

NIEUWS V.AN SCOUTING GEFFEN Velen onder u kunnen zich wellicht nog herinneren dat scouting Geffen eind november 1992 met inzet van alle jeugdleden een succesvolle speculaasactie op touw heeft gezet Doel hiervan was om geldmiddelen te verkrijgen om een leeftijdsgenootje in een ander land financieel te ondersteunen. Met behulp van Foster Parents is scouting inmiddels erin geslaagd om de financiële zorg op zich te nemen van Maria Elena Barrantes Parra, een meisje van acht jaar, wonende in Columbia. De speculaaspoppen zullen inmiddels wel op zijn en goed hebben gesmaakt. Uw bijdrage hieraan was meer dan geweldig. Hiervoor onze hartelijke dank. De jongedame in Columbia is hiermee, naar wij hopen tot eind van dit jaar prima geholpen. Onze speltak kabouters zal ·per post proberen contact te leggen met verre Columbia. Wie weet wat dit nog voor fraai's kan opleveren. Verder lijkt het nog ver weg in de tijd ;naar vanaf 11 mei a.s. wordt de avondwandel vierdaagse weer gehouden. Evenals vorige jaren zullen we met de voltallige scoutinggroep hieraan weer gaan deelnemen. Laten we duimen voor een herhaling van het uit. s'tekende wandelweer van 1992 . Wandelen onder zulke omstandigheden is meer dan pleziervol. Over enkele weken is het weer Pasen. Zoals u weet houden wij dan in de paasvakantie onze actie:

Ook dit jaar gaan onze leden weer het dorp in om al uw klussen te klaren. De kabouters welpen, gidsen en verkenners zullen dan bij u langs komen. Deze actie zal plaats vinden op woensdag 14 april. We komen die dag, van te voren, door de straten met een geluidswagen om nogmaals u aandacht op de actie te vestigen en vanaf 17.30 uur tot 20.00 uur zullen de leden in het dorp aanwezig zijn. Natuurlijk wordt onze actie een succes met uw medewerking en daar rekenen we dus op. Ook dit jaar gaat 10% van de · opbrengst naar de zeehonden créche in Pieterburen om de zeehonden een warm hart toe te dragen . Namens alle leden van scouting Geffen wensen wij u prettige Paasdagen en we hopen snel bij u een klus te kunnen klaren.

1


't

álêfcerfje auto- en motorrijschool

• FRITURE • BAR• TERRAS •

Peter de Klein

Dorpsstraat 16 telefoon 21541 •

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

speciale menu's • macaroni-, spaghetti, • bami- en nasischotels • milkshakes • ook om mee te nemen

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

'1::>ert en [f.zecte

INIERVIDEO

Industriestraat 7 5391 BN Nuland Tel.: 04102 - 21827

VIDEOFILMS - CD'S - COMPUTERGAMES

Gebr. v.d. Wetering * containerbedrijf

* zand- en grindhandel Oss, Horzakstraat 12a, tel. 22291 Geffen, Bredeweg 41 , tel. 21910

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN * TEGELS *GEREEDSCHAP • TUIN• EN LANDBOUWZADEN • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN * VERF EN BEHANG

BERGSTRAAT 34 - 5386 KL GEFFEN - TEL. 04102 - 21338

Official Service Dealer

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO:

BRANDSTOF:

* Verkoop * Onderhoud

* Diesel * Euro loodvrij

* A.P.K.

* Super

* Wasserette

* LPG

* Schade reparatie

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v.

HUIDVERZORGING

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken

Verbouwingen en nieuwbouw Lambertusstraat 29- Geffen - Tel. 04102- 22316

/"-:), L ~an ent

Peter v. Grinsveostr. 6 - 5386 BX Geffen tel. 04102-22702

stoffeerderij en beddenspeciaalzaak Runrotstraat 25 - 5386 CT Geffen - telefoon 04102 - 22852

HET ADRES VOOR:

*

Lattenbodems en matrassen Uit eigen stoffeerderij stoelen speciaal gericht op een goed zitcomfort en kwaliteit Al uw herstoffering


Culturele dagen in Oss. Ook dit jaar was onze afdeling weer goed vertegenwoordigd. Vele handwerkstukjes werden tentoongesteld,als ook de foto's. Het was een prachtig gezicht om te zien, wat je van droogbloemen allemaal kunt maken. Het is daarom dan ook de moeite waard om op zo 'n tentoonstelling een kijkje te nemen. Ook waren er enkele leden van onze vereniging om hun kunnen te demonstreren. Het theater-gedeelte was dit jaar in rayon verband. Oss, Heesch en Geffen speelde mee met een zelf geschreven toneelstukje ,, waarin . ze e r "Het sprookje van het 1even, mooie dansen verwerkt waren . (Heel goed gespeeld). Langs deze weg willen we dan ook iedereen weer hartelijk danken voor hun geweldige inzet en belangstelling. Jeanne D'Arc viering Op woensdag 21 april is de Jeanne D'Arc viering in zaal Govers. We beginnen deze avond met een H.Mis in de kerk. Over het verdere verloop krijgen jullie t.z.t. nog bericht. Groetjes en tot ziens, bestuur K.V.O .

Donderdag 18 maart werd in het Gemeenschapshuis in Schaijk weer de K.R.E.K.~.L. gehouden. De K.R.E.K.U.L. is een jaarl~ks terugkerend gebeuren op kreatief en kultureel gebied in kringverband. We vertrokken ruim op tijd om tijd genoeg te hebben om het kreatieve gedeelte te b2kijken. Hierbij vielen een aantal van onze dames in de prijzen en wel: le prijs - Joke v.d. Haterd, daar Joke kringleidster is stond ze haar prijs af, deze was nu voor: Mieke v. Griensven met poppen 2e prijs - Tonnie Schuurmans met poppen 3e prijs - Sjaan v.d. Heijden met een schilderstuk. Na 20.00 uur begon het kulturele gedeelte waarbij, zoals ieder jaar, de strijd ging ' tussen Schaijk en Geffen. Schaijk won met 1 punt verschil, wat iedereen onterecht vond, doch de jury beslist. Hierdoor was ook de wisselbeker voor Schaijk, die nu drie jaar op rij gewonnen hebben. Joke v.d. Haterd, als kringleidster, bedankte iedereen die meegewerkt heeft aan deze dag en sluit de avond af. De cursus soft-furnishing loopt ook bijna ten einde. De cursus wordt gegeven door Hettie Platter, die het erg leuk doet, iedereen vindt het een geslaagde cursus. ·,°'insdag 27 april is er de mogelijkheid om o.l.v. Hettie Platter een kruidenkrans te maken. De avond begin t om 19.30 uur in de kleine zaal van de Gouden Leeuw en de kosten zijn f 15,-. Diegenen die zich hebben opgegeven krtjgen nog bericht. Als er nog dames zijn die zich op willen geven dan kan dat, tot uiterlijk 10 april bij Jos-e Schuurmans, Tel. 23052.

K. V.B. Dinsdag 2 maart z1Jn we in plaats van de carnavalsviering gaan bowlen bij de Naaldhof is Oss. We vertrokken met eigen vervoer vanaf het Dorpsplein. Er werden verschillende groepen gemaakt, en toen we eenmaal aan het bowlen waren vloog het uur voorbij. Na het bowlen konden we meteen aanschuiver voor de gourmet, die al kant en klaar stond. Iedereen had best honger, dus er werd flink gegeten. Tijdens het gourmetten werden de prijsjes uitgereikt van het bowlen, die waren als volgt: le prijs - Annie van Iperen 2e prijs - Joke Gabriëls 32 prijs - Mieke van Griensven de poedelprijs ging naar Sjaan v.~. Heijder

3


~

~~

-- <n'

-

~~ (D"

C') C

ll.l

~

:::i

<n

:::i

·~

Ïi>'

:::i

21:1)

c:: - ·

.. •

-(1)

'

:::,-

..

-

C

~

Q)

m (Jl

m

~ ~ (Q ~

0-

Q)

:::t

"T1

- "' ï?-@~~

m

o, · ii, ll.)

ll.)

"T1 c..~ên""~ er, -0 ..::::::, '

Rabobank Geffen Doipsplein 1 - 5386 CL Geffen Telefoon 04102-22157 Telefax 04102-22325

-ü1

9:S. :::i-~ G')

:::,

Rabobank. Aangenaam

ëi <il~ Il)

en

(1)

5· ~

:::i.

-~ c')

0 0

'

C)

<l>

ll.l ~ :::,

~-(1).

""'l

S!l. ::J~ë§ 's..' er,~ :3·:::i ~

Q)

C)

~

ëï; <l> 1

(0

s.. s· C)

Q) :::,

0~(n"

'

-

S!.~ <D 0 :::, 0-

ll.l :::, {g

fü- <D<D

:::, (Q '

~

'-Q. C)

<D

~

-@

z

:;.::,

-en

m

a;-

:E m

er, :::,

C)

er, :::, Q

<t)

~

SHELL STATION

DEN HANENBERG GEFFEN HANENBERG DE RUWAARD OSS 'lddt spaar nu voor 25 % premie'lddt

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

***** IN OSS MODERN EN SNEL AUTOWASSEN ***** ***** IN GEFFEN NU OOK 's NACHTS TANKEN *****

wij kunnen voor U verzorgen Rijksweg 17 Geffen, 04102-21217 Joost v/d Vondellaan 1 Oss, 04120-34068

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

Geffen geopend dagelijks tot 23.00 uur. Oss geopend dagelijks tot 21.00 uur.

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

~A,W-W,K;WJaloMRH.Jlf?

in Oss:

Café •t Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon 04102 - 21520

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 26 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax 04102 - 25133


DORPSBELANGEN ALGEMENE BESCHOUWINGEN DORPSBELANGEN BE GROTING 1993. Op dinsdag 30 maart j.l. is in de gemeenteraad van Maasdonk de begroting van 1993 vastgesteld. Door het kollege werden bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, omdat ongewijzigd beleid ten opzichte van de gezamenlijke begrotingen van Geffen en Nuland van 1992 ' een negatief saldo van f 800.000,- zou hebben opgeleverd . Een paar grote oorzaken die geleid hebben tot het t ·e kort waren o.a.: - gestegen salariskosten. - stortingen in reserves en voorzieningen. - teruggelopen rijksvergoeding basisonderwijs. - milieu . Ongewijzigd beleid, zou een verhoging van tientallen procenten van de Onroerend Goed Belasting met zich meebrengen. Dorpsbelangen is echter van mening, dat de rekening niet telkens bij onze inwoners moet wor~en neergelegd. Wij kieze-H dus bewust, rekening houdende met het voorgaande, voor het aantrekken van de Maasdonkse financiële broekrien. Dorpsbelangen gaat er wel van uit, dat even tuele bezuinigingen niet ten koste moet gaan van kwaliteit van de voorziening of de instelling. Tevens zijn wij uitdrukkelijk van mening, dat, voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt, met de betrokken instanties moet worden overlegd!! De meningen en argumenten van betrokkenen moeten wel degelijk worden meegenomen in de besluitvorming. Dat deze ontwikkelingen ons zorg baren, zeker in het licht gezien van de financiële soepelheid ten aanzien van het subsidiebeleid, welke in het verleden in het zelfstandig Geffen ten opzichte van de gemeente Nuland werd gehanteerd, zal u duidelijk zijn. Hier volgen de belangrijkste punten uit onze Algemene Beschouwingen: - Dorpsbelangen is voorstander van een zo snel mogelijke uitbreiding van het gemeentehuis in Geffen tot een definitief Maasdonks gemeentehuis. Onderzoek naar mogelijkheden tot huisvesting van het Maasdonks ambtenarenapparaat in het Nulandse Martinushuis, zoals door het CDA en Nul ands Belang wordt voor gesteld, leiden alleen tot overbodige en

onbetaalbare kosten en indirect weer naar onacceptabele AGB verhogingen, Wij zullen ons tevens pertinent tegen nieuwbouw van een gemeentehuis blijven verzetten. Er zal een voor alle partijen aanvaardbare oplossing moeten worden gezocht voor een definitieve huisvesting van brandweer en de gemeentewerf. Ook hier zal naar de meest financieel gun stige oplossing moeten worden gekeken . - De openbare verlichting moet spoedig worden gerenoveerd. De openbare verlichting in het buitengebied moet worden uitgebreid. - Aan het sluipverkeer in de polder en door de kernen van Maasdonk, moet paal en perk worden gesteld. In overleg met omliggende gemeenten, snel zoeken naar definitieve oplossingen. - In Nuland en Vinkel moeten integrale verkeersplannen worden opgesteld, welke tevens kunnen worden gekombineerd met rekonstrukties van de bestaande dorpskommen. Met name het levensloze hart van Nuland is op korte termijn aan reanimatie toe. De rekonstruktie van de dorpskom van Geffen kan in dezen een voorbeeldfunktie zijn. - Achterstallig wegenonderhoud heeft ertoe geleid, dat onder ander de Wolfdijk en het Heeseind op korte termijn hersteld moeten worden. - De bedrijventerreinen in de kernen Geffen en Nuland moeten snel, tegen betaalbare en op elkaar afgestemde meterprijzen, worden uitgebreid. - Het wordt tijd dat de Centrale Antenne Inrichting kwalitatief wordt verbeterd en dat het zenderpakket wordt uitgebreid. De consument moet eindelijk waar krijgen voor zijn geld! ! - Beleidsvoornemens inzake bezuinigingen op vergoedingen aan het onderwijs mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs . Schoolkatechese moet blijvend worden gesubsidieerd. - De noodzaak van een Sociaal Cultureel Centrum in de kern Geffen kan worden aangetoond. Indien de financiële middelen op termijn voor de aanbouw van dit centrum aan de sporthal, middels reserveringen, daarvoor toereikend zijn, moet tot uitvoering worden overgegaan. Voorstellen in rapporten gedaan om de, Geffense verenigingen inzake hun activiteiten gebruik te laten maken van het Nulands gemeenschapshuis De Meent, doet het principe van het behoud van de eigen identiteit van kernen grof geweld aan! - De speelzoorziening in Heiduinen moet snel worden verbeterd .

5


-

-

-

-

Bezuinigingen op de Maasdonkse voorziening Het Heike in Nuland moeten in overleg tot stand komen en mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van deze voor ziening! Dorpsbelangen is van mening, dat het RIGOM en de plaatselijke Raden van Ouderen een zeer belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de huidige en toekomstige ouderenzorg van Maasdonk. Eventuele bezuinigingen op het peuterspeelzaalbeleid moeten in overleg met de betrokken instanties tot stand komen en mogen niet tot kwaliteitsverlies leiden van deze voorziening. Dorpsbelangen is zeer verontrust over de toekomstige ontwikkelingen inzake demogelijkheid tot het plegen van woningbouw in de drie kernen van onze gemeente. vrije-sectorbouw moet, gezien de wachtlijsten per kern, de eerste voorkeur hebben. het asielzoekersbeleid van de regering moet niet ten koste gaan van de bouwmogelijkheden, nu en in de toekomst, in onze kernen . evenredige correcties in de wooncontigentenverdeling na de grenscorrecties met omliggende gemeenten in het kader van het ontstaan van Maasdonk dienen te worden toegepast.

Alle Maasdonkse politieke partijen, op een na, hebben getracht een reĂŤele visie te geven over de begroting 1993. De Algemene Beschouwingen van Nulands Belang waren van een zeer bedenkelijk nivo. Deze beschouwingen waren doorspekt met frus traties en waren geschreven met oogkleppen op . Wij kunnen deze beschouwingen dan ook niet anders betitelen als politieke stemmingmakerij.

11

SPOEDCURSUS

Van 3 Mei t/m 14 Mei

Ook vernemen wij via via, dat middels lokale bladen zoals de Klepel en de Molen, die uitkomen in Nuland, door de lokale "MaasdĂśnkse" CDA fractieleden aldaar, sprake is van het verspreiden van politieke tendentieuze en stemmingmakende berichtgeving. Dorpsbelangen vind dit een zeer kwalijke zaak. Wordt vervolgd. Met vriendelijke groeten, Noud Tiemissen, Voorzitter.

WIELERCLUB DE WINDMOLENS Op zondag 25 april a . s. organiseert wielerclub De Windmolens de 5Oe Ronde van Geffen . He t parcours is als volgt : men start in de Dorpstraat, daarna gaat men verder via de Runrotstraat - Heegterstraat - Veldstraat Kloosterstraat :weer terug naar de Dorpstraat (waar tevens de finish is) . Het parcours i s afgesloten vanaf 10.30 uur tot 18.00 uur . De busdiensten zullen worden omgeleid . _De parcoursbewoners worden verzocht hun ver voermiddel niet op of langs de weg te plaatsen. Tevens worden de omwonenden verzocht hun huisdieren niet los te laten lopen. In geval van nood is er een oversteek ter hoogte van cafetaria Het Bergje. Wielerclub De Windmolens dankt bij voorbaat iedereen voor zijn/haar medewerking en wenst u een plezierige wielerdag toe.

THEOR J: E

SPOEDCURSUS

PRAKT J: .::JK Binnen "8 Weken" je Rijbewijs. Il

Il

EXAMEN 17 Mei.

MOTORR l: .::J LES

Il

11

Il

-Individueel Rijles. -Gratis gebruik van HELMEN,PAK,en HANDSCHOENEN Voor INFORMATIE of AANMELDING: Auto- en Motorrijschool Peter de KLein Tel:04102-24658

6

auto- en motorrijschool

Peter de Klein Heegterstraat 34 Geffen

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING


VOORUITSTREVENDE PARTIJ MAASDONK BEGROTING GOEDGEKEURD Onlangs heeft de gemeenteraad de begroting 1993 van Maasdonk goedgekeurd. Een belangrijke stap in het gelijkstellen van Geffense en Nulandse subsidies, belastingen, regelingen en leges .

IEDER.EEN GELIJK BEHANDELEN Een van de belangrijkste taken van de raad is dit jaar het zoveel mogelijk gelijktrekken van bovengenoemde zaken. Een voorbeeld: vergelijkbare verenigingen in Geffen, Nuland en Vinkel zullen ook op gelijke wijze gezubsidieerd moeten worden. Als we daarbij altijd de meeste dure variant kiezen wordt alles voor de gemeente onbetaalbaar en is extra verhoging van belastingen het resultaat. Gezocht moet worden naar eerlijke en tegelijk betaalbare oplossingen, maar met behoud van kwaliteit. Onze wethouder Ad van den Boogaard heeft op dit punt een zware taak, maar als iedereen overtuigd is dat het echt noodzakelijk is om Nuland, Vinkel en Geffen gelijk te behandelen zal hij daar wel uit komen.

DE BEGROTING In de begroting hebben we onder andere geld geinvesteerd in het aanvullen van diverse reserves. De gemeente moet af van het lukraak opmaken en aanroeren van allerlei potjes . Potverteren kan er niet meer bij zijn. Er moet gespaard worden voordat er geld uitgegeven wordt. Daartoe is dit jaar een belangrijke stap gezet. De VPM-wethouder wil de financiĂŤle beheersbaarheid vergroten.

WIJZIGINGEN IN DE BEGROTING Een begroting is nooit 100% naar ieders wens, Soms worden ook foutjes gemaakt, zeker een eerste keer, waarbij er weinig tijd is . Daardoor heeft de VPM, samen met de partners in de coalitie toch een aantal wij zigingen doorgevoerd. Wat er veranders is zijn de volgende zaken: peuterspeelzaal:

Op de peuterspeelzaal wordt niet taakstellend bezuinigd . De gemeente zal met de besturen proberen duidelijke financiĂŤle grenzen te stellen en als allen zich aan die afspraken houden kan het peuterspeelzaalwerk op het huidig niveau overeind blijven.

het heike; De VPM heeft samen met de coalitiepartners een motie ingediend waarbij uitgesproken wordt dat er ook op het heike niet taakstel

lende bezuinigd mag worden. Gewoon meenemen in het regulier overleg over bezuinigingsmogelijkheden, maar niet vooraf al afkondigen dat dit perse 6000 gulden moet opbrengen. nieuwe plannen

Tevens hebben we extra geld ter beschikking gesteld om zeer snel twee goede plannen te maken voor aanpak van de kern Nuland en Vinkel. Hier ligt veel achterstallig onderhoud omdat daar de laatste jaren nooit goed over nagedacht is hoe een en ander zou moeten lopen. Het hap-snap beleid moet omgezet worden in een totaal-visie voor de totale kern .. Het doel is dus duidelijk: Voor hetzelfde geld meer kwaliteit in de kern. Kost iets meer tijd, maar het resultaat zal er stukken beter zijn. heiduinen:

Ook is er extra geld gekomen voor een speel voorziening in heiduinen. Dit als eerste aanzet om ook hier een stuk achterstallig onderhoud weg te nemen.

HALVE WAARHEDEN VAN HET CDA In de Klepel schrijven CDA en Nulandse belangen allerlei halve waarheden, Voorbeelden: Onroerend goed belasting: men constateert dat de onroerend goed belasting in Nuland stijgt, terwijl die in Geffen zal dalen . Dat verhaal op zich klopt, maar er wordt niet bij verteld dat deze gelijkstelling onderdeel uitmaakte van een grotere operatie. Hierdoor zijn de Geffenaren vorig jaar f 103,- per jaar rioolbelasting gaan betalen, wat ze daarvoor nog nooit gedaan hadden. Bovendien waren de kosten (leges) voor diensten in Nuland hoger dan in Geffen Daar horen we het CDA en NB niet over . In hetzelfde stukje een verhaal over investeringen: Men vertelt dat al het geld naar Geffen gaat en dat Nuland en Vinkel er bekaaid vanaf komen. Ook dit verhaal is weer gebaseerd op de halve waarheid, omdat veel zaken die in Vinkel en Nuland gedaan worden niet in de vergelijking opgenomen worden. Bovendien zijn er vorig jaar grote bedragen vrijgemaakt voor de reconstructie van Prins Bernhardplein en Brugstraat . Dit geld is nog niet besteed en er zal dit jaar hard aan getrokken moeten worden om dat te kunnen doen. Tussen de regels door probeert men de Nulandse mensen anti-Geffense gevoelens aan te praten. Wij vinden dat erg triest. Het CDA presenteert zich als samenwerkingspartij . maar ondertussen strooit men gif in de relatie tussen de dorpen.

DAADKRACHT We zullen niet meer woorden vuil maken aan de handelswijze van genoemde partij en dan

7


strikt noodzakelijk is . De VPM is ervan overtuigd dat dit college van burgemeester en wethouders er in zal slagen door hun daadkrachtig optreden de negatieve woorden van anderen te doen vergeten en de mensen te laten oordelen op basi s van onze daden.

GEFFES VOLK Wij willen ook dit deaandacht brengen vereni gi ng "Gef fes een toneelstuk ten

J E BENT JONG EN JE WILT WAT?! JE BENT WAT MINDER JONG EN JE WI LT WAT?! JE VOELT J E JONG EN JE WILT NOG WAT?! Wat denk je van tennis? Ons ni euwe gravelsei zoen is weer begonnen, de banen zijn weer speelklaar gemaakt , de ballen gekocht: kortom het feest kan beginnen. Denk je er al lang over om eens iets aan (een andere) sport te gaan doen, dan is het nu tijd om je aan te melden. Wanneer je je nu als l id opgeeft bij TENNISVERENI GING DE VLIJMD , kun je, als je dat wilt, nog in apri l beginnen met de training. Tennis heeft veel voordelen : j e bent buiten en op een gezonde manier bezig; j e komt en gaat op een tijd, die jou uitkomt; - kan je over dag niet, speel dan 's avond~ 10 grote l ampen geven je de kans; uitgespeeld? Onze kantine kan je vochthuishouding weer op peil brengen, terwijl je met j e tegenstander(medespeler) nog kunt napraten over alle gemiste niet-te-missen kansen; je kunt e r jong mee beginnen, maar je kunt er ook tot na je pensioen mee doorgaan; - je kunt alleen recreatief tennissen of echte wedstrijden en competi tie s pe l en of allebei. Bi j onze vereniging staat sporti viteit en ook gezelli gheid nog hoog i n het vaandel. Voel je iets voor tennis, dan kan je je aa nmelden bij Henk Martens, P. v .Grinsvenstr aat 12, tel. 22137. De cont r i butie bedraagt slechts f 115 , -. Dit is voor de jeugd inclusief en voor de s e nioren excl usief training. Het inschrijf geld is f 5 , -. Ook na he t sluiten van gravelbanen i n oktober kan e r bij ons nog doorgespeel d worden op de harde baan, zodat je het hele jaar kunt tennissen.

8

j aar wee r graag onder dat de Geffense toneelVolk" voornemens heeft tonele te brengen.

Het toneelstuk heet BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI. Zoals de titel al verraad gaat het over verwikkelingen bij de samenkomst van boe~ en, burgers en buitenlui. Met andere woorden, de stadse lui komen naar het platteland . Iets waar menigeen zich het een en ander van kan voorstellen. Op zaterdag 08 mei 1993 is de eerste voorstelling, gevolgd door zaterdag 15 mei en zondag 16 mei. Alle voorstellingen beginnen om 20.15 uur en vinden plaats in Zaal Govers . De entreeprijs is f 6,50 inclusief een kop koffie in de pauze. Wij hopen op uw komst. De voorverkoop vindt plaats via de Rabobank te Geffen of via onze l eden. Een aantal l eden willen wij hierbi j noemen: Hanneke Jonkergouw 04102 - 24137 Carlo Leijten 04102 - 21387 Henriette v. Tongeren 04102 - 23940 Wellicht tot dan! Het bestuur van Geffes Volk .

WIHABO DRUKKERIJ VO.F Heeslerseweg 4a Tel.: 04102 - 22684

5386 KT Geffen Fox: 041 02 - 24795


APOTHEEK GEFFEN-NULAND ZWANGERSCHAP, BORSTVOEDING EN GENEESMIDDELEN. Geneesmiddelen moeten op een verstandige manier gebruikt worden. Dat geldt voor iedereen, maar er zijn bepaalde groepen mensen die extra voorzichting moeten zijn bij het gebruik van geneesmi ddelen, zoals kinderen, bejaarden en zwangere vrouwen . In deze aflevering van de apotheekserie willen we wat dieper ingaan op de problematiek die zich kan voordoen bij vrouwen die in verwachting zijn en niet weten of zij wel of geen geneesmiddelen mogen gebruiken. Eigenlijk zou kunnen worden volstaan met ĂŠĂŠn advies: zwangere vrouwen dienen geen me dicijnen te gebruiken zonder dat de arts daarvan op de hoogte is. Van sommige geneesmiddelen weten we zeker en van ander medicijnen wordt vermoed dat ze schadelijk zijn voor het ongeboren ki nd. Er i s vastgesteld dat in de eerste twaalf weken van de zwangerschap de grootste kans bestaat op beschadiging van de vrucht. De meeste vrouwen weten tijdens de eerste weken nog niet dat ze in verwachti ng zijn en daarom is het zelfs verstandi g om geen geneesmiddelen te gebruiken a l s de kans bestaat dat men in verwachting raakt.

Voor vrouwen die hun baby borstvoeding willen geven, zal de extra voorzichtigheid met geneesmiddelen ook nog na de bevalling moeten voortduren. De meeste geneesmiddelen komen voor een gedeelte in de moedermelk terecht. Op die manier krijgt de baby stoffen binnen hetgeen nare gevolgen kan hebben. Vanzelfsprekend kan iedereen voor informatie over dit onderwerp altijd terecht in de apotheek .

PONYVRIENDJES VINKEL GESLAAGD VOOR . BASIS INSTRUCTEUR

Mevr. Stepha va3 Zandvoort- Hanegraaf en Dhr. Gerrit Stri k, Afgelopen wintermaanden hebben wij deze cursus gevolgd. De instruxtrice was Mej. Ellen van de Berg uit Uden, Deze titel houd in dat wij bevoegd zijn les tegeven aan zowel paard als pony ruiters c.q. amrnazone's. Bestuur , ponyclub "De Ponyvriendjes" Vinkel

Vrouwen die om de een of andere reden aan een bepaald geneesmiddel "vastzitten" wordt aangeraden van te voren contact op te nemen met de hui sarts indien aan gezinsuitbreiding wordt gedacht. Deze kan, eventueel in overleg met de apotheker , beoordelen welke risico's er zijn verbonden aan het innemen van een bepaald geneesmiddel tijdens de zwangerschap . De zwangerschap zelf kan oorzaak zijn van allerlei kwaaltjes en pijnen: misselijkheid, pijn in de rug, problemen met de stoelgang, slapeloosheid. Bij het optreden van dergelijke kwaal tjes verdient het aanbeveling zichzelf twee vragen te stellen: Is het tijdelijk ongemak te verdragen zonder dat er iets aan gedaan wordt en zijn er andere mogelijkheden om de probl emen op te lossen zonder dat er een medicijn gebruikt wordt . Bij dat laatste mag gedacht worden aan het feit dat volkorenbrood of een glas lauw water op de nuchtere maag in veel gevallen de plaats van een laxeermiddel kan innemen. 9


GEMEENTE

BOUWBESPREKINGEN GEMEENTE MAASDONK. De bouwbesprekingen van de gemeente Geffen vinden plaats op dinsdag van 17.00 - 19.00 uur op de gemeentesecretarie. Voor bouwzaken kunt u tijdens de ochtenden terecht op de gemeentesecretarie in Geffen bij de heer Van Bruggen .

MAASDONK

Plattegrond

,. •

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK De secretarie is gevestigd op het adres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN tel. 04102-22955. Het postadres is: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN

De gemeentesecretarie van de gemeente is geopend op de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 12.00 uur. dinsdag avondopenstelling van 17.00 - 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling zijn op het gemeentehuis in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis •t Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur geopend.

De plattegrond van Geffen, uitgave van Falkplan-Suurland die twee weken geleden werd verspreid, is niet van de gemeente Maasdonk afkomstig. De plattegrond van Maasdonk die de gemeente uitbrengt, moet nog verschijnen. Deze week verscheen tussen de huis-aan-huis bladen een plattegrond van Geffen. De plattegrond is een uitgave van Falkplan-Suurland en in het kader van een regio-pakketverspreid. De uitgave en verspreiding hiervan is geheel voor verantwoordelijkheid van Suurland. De plattegrond die de gemeente Maasdonk uitbrengt, omvat een overzichtskaart van het gehele gebied van de gemeente. Daarnaast is er van iedere kern een zogeheten komkaart. Deze kaart zal medio april verschijnen.

OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271, fax. 21309. u kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEFFEN: Burgemeester Netten: Na telefonische afspraak . Wethouder A.A.M . van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19 . 00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Wethouder A.A.L.J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met mevr. Van lith, tel. 04102 - 22955 toestel 221. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. 10

KOPV INLEVEREN VOOR 10 APRIL


STICHTING VOLWASSENEN EDUCATIE REGIO OSS De Werkgroep "LEVENSVRAGEN rond dood, sterven en rouwen", een initiatief van de Stichting Volwassenen Educatie Regio Oss, organiseert vier avonden rond het thema: ALS DE DOOD ONS RAAKT ..•.•. Op 4 dinsdagen worden bijeenkomsten gehouden over dood, sterven, rouwen en het belang van goed afscheid nemen. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk. Deze bijeenkomsten zijn uitdrukkelijk niet bedoeld voor mensen die net een verlies hebben geleden en daar persoonlijk over willen praten. Programma: Dinsdag 11 mei: Sterven en Rouwen, vroeger en nu door: Arthur Polspoel Dinsdag 25 mei: Het belang van goed afscheid nemen door: William Yang Dinsdag 1 juni: Praktische en persoonlijke vragen rond afscheid nemen door: Gerrit Brussaard Dinsdag 8 juni: Zingeving en de persoonlijke relatie met leven en dood Gesprek met de deelnemers De avonden vinden plaats: plaats: Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 te Oss tijd: 20.00 - circa 22.00 uur inschrijving: bij voorkeur vooraf bij de SVERO of vanaf 19.30 uur aan de zaal kosten: fS, - per avond/flS,- voor vier avonden

STRIPFIGUREN-FESTIVAL Hoi,

Het jeugdvakantiewerk Geffen organiseert dit jaar weer een leuke dag voor de kinderen in de paasvakantie. Op 14 april kunnen kinderen van 5 tot en met 12 jaar meedoen aan het Stripfiguren-festival. Zoals de naam al zegt heeft deze dag alles te maken met strips. Jullie hebben allemaal wel een favoriete stripfiguur. Voor de een is dat Lucky Luke en voor de ander Donald Duck of Kuifje en misschien ben jij wel helemaal weg van Suske en Wiske. In ieder geval als jij jouw favoriete stripfiguur tegen wilt komen, moet je naar het stripfigurenfestival komen. Wat gaan we doen op die dag? We willen niet teveel verklappen. Maar het wordt in ieder geval een te gekke en spannende dag . Het enige wat we verder nog willen vertellen, is dat er een hele leuke tekenfilm gedraaid zal worden. Het Stripfiguren-festival wordt gehouden bij de Bonkelaar en duurt van 10.00 tot 15.30 uur. De kosten per deelnemer zijn slechts f 3,00. Alle kinderen zullen nog via school een informatiefolder krijgen over deze dag en daar zit ook een inschrijfformulier aan. Je kunt je opgeven op 10 april van 14.00 tot 16.00 uur bij Brigit v.d . Broek, Johan v . d. Slootstraat 8 of op ~4 april vanaf 09.45 uur bij de Bonkelaar. Tot ziens bij het Stripfiguren-festival. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

Inlichtingen en opgaven (liefst schriftelijk) bij: SVERO, t.a.v. L.Peters, Kruisstraat 94 te Oss, tel. 04120 - 38060 ('s morgens 09.00 - 14.00 uur).

BOLLEBOZEN

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

BOLLEBOZEN

Weggelopen . Opvallende witte kater met blauw en grotn oog. tel. 24947.

op 14 april 1993

Aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht is geslaagd voor Basisarts: John Schuurmans.

11


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK

GEFFEN NULAND VINKEL

ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11.00u

LITURGISCHE KALENDER 07-04 10.00 * Boetevi ering IIIIIIV bej .kr. Boeteviering IIIIIIV dameskr. 19 . 30 ..... ,,, DO 08.04 10.00 Avondmaalviering Bej .kr. 19.30 Avondmaalviering Gem.kr. VR 09- 04 10.00 * Viering rh Kruis Bej.kr 15.00 Kruiswegviering Dameskr. 19 . 30 Viering rh Kruis Gem.kr ZA 10-04 10 . 00 ,:,: Paasvieri ng IIIIIIV Bej • kr. 19 . 30 Paasviering mmv Jeugdkoor 21.00 Paaswake mmv Passe Partout zo 11- 04 09 . 30 Gezinsviering Kinderkoor 10 .00 * Paasviering mmv A.Keijzers (woord- en Communiedienst) 11.00 Paasviering mmv Gem. koor MA 12-04 09.30 H. Mis rnmv Gemengd koor WO 14- 04 19.00 * Avondmis ZA 17-04 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Passe Partout tevens ki nderkerk zo 18-04 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor WO 21-04 19.00 ,:,: Avondmis

wo

Het begint al op Paaszaterdag ·s morgens . In een lange dienst worden na de epistellezing de gewaden van de priesters gewisseld voor lichtere kleuren. Men zingt : "Sta op, o God, spreek recht op aarde, want alle volke ren behoren u toe . . . Gij daagt de machthebbers voor Zijn gerecht: Hoe lang nog oordeelt gij onrechtvaardig . Kom op voor de zwakke, doe recht aan geringen en armen .. . Bevrijd de verdrukte. Want sterven zul je als iedere mens, je valt zoals koningen vallen . " Kijk dat is Pasen:het kwaad wint het niet, de machtige wint het niet. De arme zal overwinnen, zal opstaan. Pasen is het feest van de arme die in het leven gelooft . En in de nacht van Pasen:"Omhelzen wi j elkaar! Zelfs vijand wordt nu broeder. Wij vergeven iedereen omwille van de Verrijzenis. Dan kunnen wij zingen: Christus verrees uit de doden, door Zijn dood overwon Hij de dood, en leven schenkt Hij hun die zijn in het graf." Waarom is dit Paasfeest anders? Omdat het goede liturgie is. Geen woorden, nee, een spel. Je speelt de geheimen mee van dood en opstaan, je droomt de droom dat het leven toekomst heeft. Je maakt verr1Jzenis mee. Het gebeurt in je eigen leven, je bent erbi j tegenwoordig, "Als Christus niet is verrezen," zegt Paulus, "dan is ons geloof waardeloos( . . . ) Maar zo i s het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn( . . . ) Zo zullen ook allen in Christus herleven" (1 Kor 15, 17 . 20.22) Paulus gaf hier geen geschiedenisles, maar drukte zijn geloof uit in l even en toekomst Dat moeten we dan ook kunnen beleven. Het Oosten doet dat! .

*=dienst i n kapel

CHRISTOS ANESTI! PASEN ANDERS! Met Kerstmi s vinden we het heel gewoon elkaar te groeten met "Gelukkig Kerstfeest", of "Zali g Kerstfeest" . Met Pasen hoor ik toch niet vaak zeggen : "Christus is verrezen!" Als je iets zeggen wilt over Pasen in de Oosterse Kerken, is dat toch een van de treffende dingen, die groet : "Christos voskres", "Christos anesti", ''Christus is verrezen!" In de nachtelijke viering gezongen , geroepen, geschreeuwd bijna. Of je wilt of niet, je wordt erdoor meegesleept . Die sfeer van vreugde, van enthousiasme staat bij het Oosterse Paasfeest centraal. Of je nu vaak naar de kerk gaat of haast nooit:Pasen, feest van overwinning overwinning op de dood. Dat moet je voelen, dat moet je ervaren, dat hoef je niet te verklaren of uit te leggen . Ik denk dat:· . daarom Pasen in de Oosterse Kerken precies a.nders is.

12

'


RABONIEUWS WIM VAN BERKEL ZILVEREN RABOBANKJUBILARIS Op 1 ·april was het exact 25 jaar geleden dat W. J . (Wim) van Berkel bij de Rabobank· organisatie in dienst t r ad. Op zijn verzoek we rd dit zilveren dienstjubileum in besloten kring gevierd. Temidden van famil i eleden, collega' s en baknbestuur werd de jubilaris op gepas te wij ze i n het zonnetje gezet . Tijdens deze s pecial e bijeenkomst ontving de heer van Be r kel (43) . vanwege zijn jarenlange verdiensten de zilve ren speld van de Rabobankorganisati e All - round bankman De jubilaris werd in de zomer van 1949 geboren e n begon op 18-jarige leef tijd als assistent-kassier bij de toenmalige Boerenleenbank Berghem. Na een verplicht aantal maanden in 's lands wapenrok keerde hij terug bi j de bank. Zeker in de eerste jar en va n zijn loopbaan moest de heer van Berkel de meest uiteenlopende werkzaamheden verri cht en . Hij adviseerde cliënten en zorgde zelf voor de administratieve verwerki ng van hun opdrachten . Ook bij het opstel len van maand- en jaarcijfers werd meerdere mal en een beroep op hem gedaan . De bank groeide i n de jaren zevent ig explosief , verbouwde, verhuisde en ging zich Rabobank noemen. De heer van Berkel heeft de stor machtige ont wi kkelingen van nabij meegemaakt en wist zijn steent je daaraan bi j t e dragen. Geleidelijk aan ontstonden er gespecialiseerde afdel inge n, bij wel ke gele genheid hij werd be vor derd tot hoofd Particulieren. Veelzi jdig afdelingshoofd Na r uim 21 jaar verliet de heer van Berkel de Ra bobank Berghem, waar hij het balanstotaal zag groei en van 5 tot 60 mil joen en de winst zag stijgen van nog geen 8 . 000 tot ruim 400.000 gulden . Op 1 mei 1989 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Commerciële Zaken bi j de Rabobank Geffen . Dat was tijdens de drukke periode waarin de nieuwbouw aan het Dor pspl e i n zi jn vol tooiing naderde . In het Geffense kr eeg de heer van Berkel de leiding over 10 medewerk(st)ers die zich inspannen voor zowel particulier en als zakeli jke cliënten .

z1Jn woonplaats . In z1Jn vriJe tijd schaatst hij nog graag snell e rondjes op de kunstijsbaan van Eindhoven. En het Maasl ar.d e.o. verkent hij regel mat ig vanaf de racefiets.

WIE WAT WANNEER APRIL 9 t/m 18 Dr. Visschers, vakantie 10 l l ~Pasen Weekenddienst Dr. Smit 12J 10 Inschrijving Str ipfiguren-festival 11 Open huis A. de Kort, Dorpsstr. 7b 13 K. V. B. , themaavond "Oordelen en veroordelen" 20.00u kleine zaal Gouden Leeuw 14 Stripfiguren-festival Bonke laar 10.00 - 15.30 uur

Î~) Weekenddienst Dr.

v . Heyningen

18 G' 68 l - Errup 1, 16.20u heren G' 68 1 - Skunk 2, 15.20u dames G'68 Al - Errup Al, 15.20u 21 K. V.O. Jeanne D'Arc viering zaal Govers 23 Dr. v. Heyningen afwezig 24 t/m 27 Dr . v . Heyningen vakantie

~~)

Weekenddi enst dr. Smit

27 K. V.B., kruidenkrans maken, 19.30u kleine zaal Gouden Leeuw, a l leen bij opgave · 30 Koninginnedag dienst dr. v. Heyningen

J.J. Kok notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102 • 21851

OPENINGSTIJDEN: 08.30- 16. 30 uur donderdagavond 20.00-21.00 uur (volgens afspraak)

Universeel sportman De heer van Berkel werkt weliswaar ni et meer in Berghem maar woont nog wel in het dorp. Werk en privé zijn voor hem overigens twee geheel verschillende wer e l den. Na zes uur ontpopte hij zich vaak a l s een universeel sportman. Zo was hij o.a. bestuursli d van de voetbalvereniging in

Kandidaat-notaris: Mr. L.W. Groeneweg 't Vijfeiken 19 Heesch tel. 5012

13


STICHTING JEUGDBELANGEN GEFFEN Op 4 februari j.l. is tijdens een algemene ledenvergadering, onder dankzegging voor de energieke inzet in een reeks van jaren, afscheid genomen van het bestuur van de Stichting Jeugdbelangen 'oude stijl' . Onder aanvoering van voorzitter Jo v . Dinther en secretaris Hans v. Leeuwen zijn o.a. talrijke hanenfestijnen en later enkele succesvolle jeugdfestivals georganiseerd in de Bonkelaar met als doel de jeugdverenigingen meer financiële armslag te bieden. Door allerlei omstandigheden raakte echter een en ander in het slop. Reden voor het bestuur van de stichting om een adviesgroep in het leven te roepen met als taak te bezien op welke wijze weer draagvlak kon worden gegeven aan een stichting jeugdbelangen in Geffen . In overleg en samenspraak met alle jeugdverenigingen heeft deze adviesgroep in 1992 een rapport samengesteld waaruit de levensvatbaarheid voor een stichting jeugdbelangen 'nieuwe stij 1' bleek . Zo zou de nieuwe stichting zich meer moeten gaan toeleggen op een aantal kerntaken die ondersteuni ng bieden aan de jeugdverenigingen. In overleg met inmiddels een twaalftal jeugdverenigingen is besloten deze voorgestelde weg in te slaan. Als nieuwe voorzitter is de Geffense heer Rien Oomens aangetrokken, Vanuit zijn dagelijkse baan als directeur van de stichting Opbouwwerk Maasland zeker geen onbekende in het jeugd- en jongerenwerk. Als penningmeester fungeert de heer Ad . v.d. Hurk en als bestuurslid is vanuit Jongeren Op Pad afgevaardigd mevrouw Henny Schuurmans. Vanuit tienerswingkafee Dinges en scouting Geffen kan dit trio de eerstkomende tijd rekenen op de nodige ondersteuning. Op d~ierdag 29 april a.s . zal om 20.30 uur in de Bonkelaar de eerstvolgende (jaar) vergadering wordes gehouden voor alle aangesloten verenigingen. Een uitnodiging hier toe zal een dezer dagen in de brievenbus vallen. Voor deze bijeenkomst is eveneens uitgenodigd de wethouders welzijn van de gemeente Maasdonk, in de persoon van de heer Ad v.d . Boogaard . Aan hem zal de vraag worden voorgelegd wanneer en in welke omvang maatregelen te verwachten zijn inzake het nieuw op te zetten subsidiebeleid van de gemeente . Het bestuur van de stichting jeugdbelnagen hoopt van harte op 29 april a.s. te mogen rekenen op een grote belangstelling vanuit de aangesloten jeugdverenigingen .

14

T

~

19 T 0 E ·R

~

0,.

T -----

_...,,._._

-~. . ·· :-.;: :~ ,

..

"°

' li ·

15~20 MAART '93

Van 15 t/m 20 maart werd voor de lOe keer het Tok Toernooi gehouden . In een prachtig geheel vernieuwde zaal werd fel gestreden om de drie begeerde trofees . De wedstrijd om de derde en vierde plaats libre-jeugd werd gespeeld tussen de twee sterkste spelers van het jeugdtoernooi , Eddy Broeksteeg en Dave Heesakkers. Met een gemiddelde van maar liefst 6.75 won Dave de partij, tevens vestigde hij de hoog ste serie van het gehele Tok Toernooi, knap pe prestatie, dit beloofd wat voor de toekomst . Patrick Dortmans en Maurice v. Oort streden omde hoogste eer in de klasse libre-jeugd . De overwinning ging hier vrij gemakkelijk naar Patrick in 13 beurten was hij aan de 25e en verlossende carabol. Profi ciat Patrick. De kleine finale libre was een Tok-onderonsje. Jos en Mari v. Erp bevochten elkaar in een gelijk opgaande wedstrijd, tenslotte trok Jos aan het langste eind door in de 2le beurt te eindigen met een serie van 5. Rien v. Bergen en Chris-Jan Verhagen speelden hier tenslotte om de Gouden-Leeuw wtsselbokaal . In een superkorte finale van slechts 10 beurten , maakte Chris-Jan korte metten met de torenhoge favoriet Rien? die tot dan een zéér goed toernooi achter de rug had. Rien heeft de organisatie al verzekerd volgens jaar weer een gooi te doen naar de eindoverwinning. Rien succes en Chris-Jan proficiat. De hoogste serie libre was voor Hans v.d. Doelen met een serie van 21 . De finale driebanden werd tenslotte gewonnen door record-finalist Piet v . Griensven , Het leek er aanvankelijk naar uit te zien dat het een gemakkelijke overwinning voor Piet zou worden. Na een voorsprong van 7 carambols in de 34e beurt kwam Henny v. Dijk terug als een speer, in 7 beurten maakte hij 8 carambols en passeerde daarbij zelfs zijn opponent, Henny was echter niet gelukkig in zijn laatste beurten en moest de overwinning laten aan de altijd taaie


rakker Piet, die voor een jaar de Tiny van den Doelen wisselbokaal in de prijzenkast mocht plaatsen. Piet proficiat. Hoogste partij gemiddelde driebanden was 1 •• 000 door Noud v. Erp. Hoogste serie was 6 gevestigd door Jo v. Erp. Wederom iedereen hart elijk dank voor alle sportieve en spontane medewerking en tot 1994 van 21-26 maart in Party-centrum Govers. Tot ziens.

LIBRE 1 2 3 4

Chris- Jan Verhagen Rien v. Bergen Jos v. Erp Mari v. Erp

1.20 2.22 1.34 0.94

DRIEBANDEN 1 Piet v. Griensven 2 Henny v. Dijk 3 Jo v. Erp 4 Marcel v. Erp

0.501 0.480 0.519 0.405

LIBRE-JEUGD

1

Patrick Dortmans 2 Maurice v. Oort 3 Dave Heesakkers 4 Eddy Broeksteeg

1.47 0 . 97 3.60 2.64

UITSLAG LOTER.IJ De volgende prijzen kunnen nog worden afgehaald bij Peter Schutjens v. Coothstraat 13. 04102-21022 Hoofdprijs le prijs 3e prijs Se prijs 6e prijs

2869 8e prijs - 2709 4874 9e prijs - 3346 4466 lOe pr1Js - 26374148 12e prijs - 4055 3380 13e priJS - 3148 14e prijs - 2971

PONYVRIENDJES VINKEL

De leden van ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel, hebben het druk gehad in het weekend van 20 en 21 maart. Enkele leden hebben zaterdag 20 maart deelgenomen aan de indoor dressuurwedstrijd te Boekel. De uitslagen zijn als volgt. Klasse B. Cat. A. le pr. Nicky v. Veghel met Olivia 128 pnt. Klasse B cat, B 4e pr . José v.d.Doelen met Shalimar 112pnt Klasse B. Cat. D 4e pr, Jelte Strik met Tornado 129 pnt. 9e pr. Martijn v.d.Braak met Parel 118 pnt Klasse Ll. Cat. D. 7e pr. Jinke Strik met Brasil 121 pnt. Bij de indoor dressuur - wedstrijd zondag 21 maart in Den Dungen werden de volgende prij zen behaald. Klasse B. Cat. B. le pr. José v,d,Doelen met Shalimar 124pnt Klasse B. Cat. D - E. Eerste groep Se pr . Jelte Strik met Tornado 122 pnt. 7e pr . Miranda v.Berkel met She- ra 120 pnt 13e pr. Kim v.Helvoort met Maron 113 pnt. 13e pr. Cheryl Kleyngeld met Brinta 113 pnt Klasse B. Cat. D - E Tweede groep 6e pr. Margy v.d.Elzen met Nalanda 120 pnt 7e pr . Martijn v.d.Braak met Parel 118 pnt 8e pr. Marieke Smits met Kassandra 118 pnt Klasse Ll. Cat. D - E. 6e pr. Linda v.d.Broek met Floris 119 pnt. 18e pr. Astrid v.d.Pol met Kwibus 106 pnt. Klasse L2. Cat. D - E 17e pr. Jinkel Strik met Brasil 109 pnt. Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes tweede paasdag tijdens het ponycpncours te Geffen. Stepha.

15


.

Maak van u-w PC een bankkantoor. Met Rabo Telebankieren kunt u

U kunt te allen tijde informatie

uw bankzaken regelen wanneer het u

en advies opvTagen. En telebankieren bij de Rabobank is nu

het beste uitkomt. Gewoon thuis, snel en gemakkelijk. Met uw PC of

MetRabo Telebankieren.

wel hĂŠĂŠl aantrekkelijk: de eerste zes maanden

Videotex-terminal. U regelt dan al uw

telebankiert u namelijk gratis en u

betalingen met een druk op de knop.

laijgt ook nog eens f100,- korting op

U weet op elk moment hoe het er met uw rekeningen voor staat.

uw modem of Videotex-terminal. Bel voor meer informatie. Rabobank r:i

Rabobank. Aangenaam. ------------ - - - ------------- ---------- -- - - -- ----- ------ -- - ------ -------- ----- -- ----- ------------ - ---- ----------JA, ik wil graag meer ,veten oYer Rabo Telebankieren.

0

Stuur mij nijblijYend uw bro.chure toe.

0

Neem contact met mij op.

Naam.......... .............. .......... ... ... ........... ..... .. ....... Voorletters: .... ... ......... .. .... .m/v Adres: ...... ........ .. .... .. . .. .. .. .. ..... Postcode/plaats: .. .......................... ... ... .... ... ... .. . .. . Telefoon: ...... .. .............. Datum: .. ...... .... ... .... AfgeYen bij of opsturen naar de Rabobank. RA.BOBANK GEFFEN DORPSPLEIN 1 5386 CL GEFFEN TELEFOON 04102-22157 TELEFAX 04102-22325

16


I ERNIS

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

-~ --s--c--h--,---,-f,-~-,-e--,--.-s-_, 1

M-TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

_ T_el.0_410_2 - _2 200_1 fax_04_102_25_068----1

0

SPIERINGS

~: [5§) oss - rosmalen - geffen GLAS - VERF - BEHANG

Dorpstraat 9a - GEFFEN telefoon 04102 - 21958

- - - TELEFOON (04120)43708 - - -

~~~HEIJDEN Verhuizingen/inboedelopslag Specialisten in: Privé verhuizingen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen tel.: 04102 - 21882 Ook voor doe-het-zelver: Verhuisauto voor uw deur gezet met dekens,banden, steek- en kastkarren, verhuisdozen, ed. Kloosterstraat 9 Geffen tel: 04102 - 21882

~"0\-tanq~e aRbezt de gtaab

K' ~i'ó

~~

~~-

~q'arn '\

vlietskant 21

EERSTE RIJLES GRATIS Ook voor Oss e.o. Johan v.d. Slootstraat 3 Geffen 04102 - 24570

BoLJwbedrijf 'BRODUS'

• NIEUWBOUW

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

• VERBOUWINGEN

Heesterseweg 16

H Hansan

~

Geffen

Telefoon 04102 - 24765

VERKOOP EN SERVICE VAN:

~!Il~

-hydraulischegraafmachines

____a_o_u_w_m_a_c_h_i_n_e_s_a_._v_.•

~~i;f~;~:~

binaties

5

• sleuvengravers • minig ravers • trilplaten

STERK IN ZWAAR WERK! Middelste Groes 9 - Postbus 38 5384 ZG Heesch -Tel. 04125 - 4727 b.g.g 04102 - 22026 - fax 04125 - 5075

4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling. Verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. Heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

Als je zelfverzekerd op eigen benen wilt staan, praat dan 'ns met je RVS adviseur.

0

Er g.a:u b11na geen dai: voorbij of u verondert wel wat in Je leven Je bent acuef. \'eel op pt!d, dot't aan spon. Je koop1 nieu,"e kler~n. cèn s1ereotQrcn of misschien un homecompu1er. Z o•n eigen leven vraagt om e igen verLckeringen, wanf :.anders kml• nen al d11? plezienjes m g~\'aar komen. Je Victoria.Vest.1 a:dviS,Cur "tl.ngt <rvoordat di1 niel g_ebcun, Maar dan moet JC ·m "~l cv1tn bellen.

M.J.M. v/d Akker tel.: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren


~ J

r: a -

~

-

stichting

kruiswerk

noord-oost_brabant

ZWANGERSCHAPSMARKT VOOR OSS EN OMGEVING . Oss- Iedereen die belangstelling heeft voor zwangerschap, zwanger wil worden of al zwanger is, kan op zaterdag 24 april de zwangerschapsmarkt bezoeken. Deze markt is zo ingericht dat alle informatie over zwangerschap, bevalling en kraamtijd overzichtelijk en samenhangend wordt gepresenteerd . Aan de organisatie van de zwangerschapsmarkt, die voor de tweede keer wordt georganiseerd door Stichting Kruiswerk Noord- Oost Brabant, werken mee: wijkverpleegkundigen en kraamzorgverpleegkundigen, zwangerschapsgymdocente en diĂŤtiste van deze stichting , verde verloskundigen, het ziekenhuis Oss, kontaktpersonen van borstvoedingsverenigingen, kinderopvang, babymassage en cursussen voor aanstaande ouders , zoals Samen Bevallen. Ook de bibliotheek verleent haar medewerking . VIDEOFILMS De bezoekers van de markt kunnen rekenen op een gevarieerd aanbod van informatie . Zo is er een video te zien van een bevalling. Ook is er een compleet ingericht babykamer waar een kraamverzorgende uitleg zal geven over kraambenodigdheden, de kraamperiode en haar eigen taak daarin. Tevens kunnen belangstellenden informati e krijgen over veiligheid, voeding etc . Voor buitenlandse vrouwen zal 's middags een speciale rondleiding worden verzorgd om 15.00 uur. De markt wordt gehouden op zaterdag 24 april in het wijkgebouw bij het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6a in Oss. Van 11.00 tot 16.00 bent u van harte welkom.

Kruiswerk krijgt nieuw telefoonnummer. Met i ngang van 1 april 1993 zijn de wijkgebouwen van het Kruiswerk niet langer telefonisch bereikbaar. Vanaf 1 april moeten inwoners van Geffen voor informat ie en het aanvragen van kraamzorg of thuiszorg naar Oss bell en , tel. 04120 22678. Dat heeft als grote voordeel dat het Kr uiswerk veel beter bereikbaar is. Op werkdagen kunt u bellen tussen 08.00 18

en 17.00 uur. Voor noodgevallen levert het Kruiswerk via datzelfde telefoonnummer een 24-uurs service. Het oude alarmnummer vervalt hiermee. Het Kruiswerk verandert. Dat moet ook wel De vraag naar zorg neemt enorm toe. Het ge ld dat beschikbaar is om die zorg te leveren echter niet. Dat betekent dat het Kruiswerk de werkwijze moet aanpassen. Alleen dan kan het ook in de toekomst zorg aan zoveel mogelijk cliĂŤnten blijven leveren . Enkele veranderi ngen di e het Kruiswerk doorvoert hebben gevolgen voor inwoners van Geffen. Wat verandert er voor u. Zoals gezegd moet u vanaf 1 april voor zorgvragen en informatie naar Oss bellen, telefoonnummer 04120 - 22678. Aanmeldingen voor kraamzorg verliepen reeds via Oss. Wat betrekkelijk nieuw is dat uw vraag om thuiszorg voortaan ook in Oss in behandeling wordt genomen. Vanuit Oss komt een medewerker met u praten om vast te stellen welke zorg u nodig heeft. Deze medewerker is gespecialiseerd in het beoordelen van zorgvragen. Daarna krijgt u hulp vanuit het wijkgebouw in Geffen. Dat blijft zoals het was. Wel is voor de teams waarbinnen medewerkers van het Kruiswer k samenwerken een nieuwe indeling gemaakt. Daardoor is het mogelijk dat u onder verplegenden en verzorgenden, zowel in de thuiszorg als bij consultatiebureaus, een nieuw gezicht in Schaijk en Reek kunt tegenkomen.

Wijkgebouw. In het wijkgebouw aan de Dorpsstraat in Geffen kunt u terecht voor uitleenspreekuren, consultatiebureaus en eventueel andere activiteiten. Dat blijft zo. Misschien worden de tijden van uitleenspreekuren iets gewij zigd. Daarover krijgt u dan nog bericht. De consultatiebur eaus voor zuigelingen vinden plaats iedere eerste en derde maandagochtend van de maand. Kleuterbureaus zi j n er iedere tweede en vierde dinsdagochtend van de maand. Mocht u nog iets willen weten, vraag het aan een van onze medewerkers of bel (vanaf 1 apr il) naar Oss , 04120- 22678 . St ichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant


stadhouders groenvoorzieningen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

-~·~ -~-~

Rijwielen

Taxi Benzines -1Cl:'J

~

W. Jansen en Zn.

-/t"-"d"' •

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313

✓J;y/N*'-"""

bv

Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Openingstijden: Maandag: geheledag gesloten Dinsdag t'm vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur Middagpauze's van 12.15 tot 13.15 uur

Autobedrijf Van Doesburg

-~,';y-~ ~!~e~~r~i~

JEUGDMODE & SCHOENEN

• • • •

m

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 28 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 Broekstraat 13 Tel. 23633

Irma Je kunt z ie n dat je huid he t le kker vindt.

traat 16 - Geffen tel 04102-25

Gerda Pouls-Benders Pedicure 1~ BEHANDELING OP AFSPRMK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen u 04102 - 25113 Voor al uw Drogisterij art. Parfumerieën Byouterieën Staatsloten Kapsalon

H. KQRTHQUT

Papendijk 13 Geffen tel: 21559

AFBOUW

drogisterij maandagmiddag geopend

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

D E ECHTE G EFFENSE VLEESHO UWER

Singel 40-45 no. 23 (kantoor om de hoek Oostwal) 5341 VA Oss tel: 04120 - 23173

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

5lagtdi Jo u.rmt,er TELEFOON 04102- 21267


VAI{GARAGE® D'N BART C■:■:-:-:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:•= ALTIJD~RTROUWD DICHTBIJ

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

Het adres voor uw auto: * onderhoud * schade-taxatie en reparatie * APK, klaar terwijl u wacht * reparatie * occasions * voorruit-reparatie * P - lease voor de gebruikte auto

......•...••..... STAP EVEN BIJ ONS NAAR BINNEN ..................... -

,

ACCOUNTANTSKANTOOR

!ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BEIASTINGADVISEURS

* *

* * *

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Loon en Grondverzetbedrijf

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Ook voor filterspuiten

Hotel II De Gouden Leeuw 11 ABABncb

I'

accountants belastingadviseurs juristen

TEGELHANDELen TEGELWERKEN

-~ y..~.v Heesterseweg l d · 5386 KX Geffen Tel. 04102-25538 / 21016

t B@ill]~ ~

1~

\t

~4t~ =·

BEGELEIDING ADVIES SERVICE -

E.J.M. Kerkhof Donkerendijk 28 5473 CS Heeswijk-Dinther tel.: 04139-2361

VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

SNACKBAR 'T BERGJE

NOBRACbv registeraccountants

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, telefoon (04120) 34031

40 zitplaatsen voor gezellig eten

Nu ook een zaal vc:xx feest;es/ kindedeest;es van 50 tot 60 personen

Contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA

Koude schotels van f 15,· tot f 45,•

i

Mr. A Schouten, Berkenboog 11 Geffen, tel. 04102-25426

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 · Geffen tel. 04 l 02 · 2253 1

A.M. v. Zandvoort, Bergstraat 26 Geffen, tel. 04102-22586 '