Torenklanken 1993 - nr 05

Page 1

31 e jaargang

I

nummer 5

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

maart 1993

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 W ihabo Drukkerij, Geffen 1800 exemplaren

-.,: . .».

-- ··::._

-----1111--IDIIDIElllllmlEl&lmEllll&IIIIEIEIIEIEll&J

~ de zonnebloem KATHOLIEKE NATIONALE VERENIGING TOT BEVORDERING VAN HE T WELZIJN DER ZIEKEN VAN ALLE GEZINDTEN

Op zondag 14 maart 1993 geeft m~ziekveren i ging "Ovation" ui t Nuland een middag voor stelling, aanvang 14 . 00 uur i n 't Zijl t e Vinkel . Muziekverenigi ng "Ovation" heeft de laatste jaren bekendhei d gekregen door regelmatig optredens te verzorgen in Nuland, Geffen en buiten de Regio en via Radio Vladeracken. Ovation zal deze middag opluisteren met muziek en zang voor alle inwoners van Vinkel , Nuland en Geffen en andere belangstellenden buiten de gemeente Maasdonk. De opbrengst van deze middag komt geheel ten goede van de Zonnebloem afdeling Vinkel. De entree voor deze middag is f 1,50 per persoon , kinderen tot 12 jaar hebbèn gr ati s toegang. Tijdens de pauze zal er een kleine loterij gehouden worden waarvan de opbrengst ook geheel ten goede komt van de Zonnebloem Vinkel . Ook is er gelegenheid om een CD of MC van Ovation te kopen. Wij hopen op een grote opkomst, het zal door u komst dan ook een gezellige middag worden.

DUS!!!! KOM KIJKEN EN LUISTEREN OP 14 MAART AANVANG 14.00 UUR IN 'T ZIJL TE VINKEL! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TOT ZIENS! ! ! ! ! ! ! ! !

• D.K.(i. De tijd van Pasen is weer aangebroken. Wij, als Dames Korfbalvereniging Geffen (D.K.G . ) willen net als voorgaande jaren een eieraktie houden. Als u onze vereniging wilt steunen, danwel een warm hart toedraagt, wilt u dan wachten met het kopen van eieren. Onze leden zullen in de week van 2 t/m 10 april huis aan huis bij u langskomen. Zoals voorgaande jaren kunt u een enveloppe kopen voor f 2,50. U hebt altijd prijs. Wij hopen dat u onze actie zult steunen. Bestuur D.K.G.

KOPY INLEVEREN VOOR 13 MAART


't

merge auto- en motorrijschool

• FRITURE • BAR• TERRAS•

Peter de Klein

Dorpsstraat 16 telefoon 21541 •

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

speciale menu's • macaroni-, spaghetti, • bami- en nasischotels • milkshakes • ook om mee te nemen

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

'Oerc: en .Iizette

INIERVIDEO

Industriestraat 7 5391 BN Nuland Tel.: 04102 - 21827

VIDEOFILMS - CD'S - COMPUTERGAMES

Gebr. v.d. Wetering * containerbedrijf * zand- en grindhandel Oss, Horzakstraat 12a, tel. 22291 Geffen, Bredeweg 41, tel. 21910

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN * TEGELS *GEREEDSCHAP * TUIN- EN LAN0BOUWZADEN

* POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN • VERF EN BEHANG

BERGSTRAAT 34 - 5386 KL GEFFEN - TEL. 04102 - 21338

Official Service Dealer

* BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

*

ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO:

BRANDSTOF:

* Verkoop

* Diesel

* Onderhoud * A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

v. ZANTVOORT b.v.

*Euroloodvrij

* Super

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

* LPG

Peter v. Grinsveostr. 6 - 5386 BX Geffen

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

~, L ~an ent

tel. 04102-22702

stoffeerderij en beddenspeciaalzaak Runrot-;traat 25 - 5386 CT Geffen - telefoon 04102 - 22852

HET ADRES VOOR:

*

Lattenbodems en matrassen Uit eigen stoffeerderij stoelen speciaal gericht op een goed zitcomfort en kwaliteit Al uw herstoffering


EFFE BUURTE MÈ Ida van Kreij (75 jaar), die afscheid nam van het ziekencomité. Jarenlang is ze betrokken geweest bij de beginfase van een mensenleven, als kraamverzorgster; de laatste jaren was ze nauw betrokken bij de eindfase van een mensenleven. Het ziekencomité "De Schakel" werd zo'n 20 jaar geleden - op initi atief van pastoor Smulders - opgericht vanuit het Wit- Gele Kruis. Ida van Kreij, Ria v.d. Heuvel en Cor de Veer waren de 'mensen van het eerste uur'. Ida was aanvankelijk voorzitster, "maar", zegt ze zelf "daar was ik niks voor waard! Ik praat wel z'n best, maar ik ben echt iemand in het werkveld!" Haar band met diverse gezinnen en familie~ via de kraamzorg, maakte haar werk in het ziekencomité gemakkelijker: "Je kende de mensen en ze bepraatten alles met me". Wat is belangrijk voor een ziekenbezoekster? Het moet eigenlijk in je zitten; je moet de mensen aanvoelen en veel geduld hebben. Je moet luisteren, maar ook praten over dingen die de mensen aangaan of interesseren. Je moet moeilijke situaties kunnen accepteren, maar je ziet dat je de mensen goed doet. Dat voel je aan!! De leden van het ziekencomité hebben ieder hun eigen zieke, die ze regelmatig bezoeken . Het moet natuurlijk wel klikken en het is maar zelden dat men bezoek niet op prijs stelt. Daarnaast bezoeken de l eden, de mensen in de ziekenhuizen in de omgeving en de gehandicapten in de tehuizen krijgen een verjaardagskaart. Jaarlijks zijn er ook voor de zieken en bejaarden de kerst- en meiviering, is er aandacht voor de zieken op de nationale ziekendag en wordt de bootreis georganiseerd i.s.m. de krachtpatsers. "We hebben een heel goed team", vindt Ida "er is onderling een fijne sfeer en dat is heel belangrijk. Bovendien moeten we de privacy van de mensen goed i n de gaten houden!" "Ik heb dit werk altijd met plezier gedaan, want als je zoiets niet graag doet, hou je het ook niet vol! Het is gek, maar soms word ik naar de mensen toegedreven . ... ! "

Ida vertelt er met enthousiasme over. Tussendoor komen de verhalen van de vele jaren kraamzorg naar boven. Daar kan ze wel een boek over schrijven ..... Het afscheid van "De Schakel" is niet helemaal definitief : De vergaderingen één keer per maand blijven bij Ida thuis, vanwege de fijne, rustige sfeer .... . "en een pot koffie maakt me niks uit!" Bovendien blijft Ida twee van haar vaste "vrienden" bezoeken. Verder doet ze graag handwerken en als ze haar auto nog kan blijven rijden dan komt ze de lege tijd zeker goed door! Ida wilde per sé niet "op een troon gezet worden", maar ik denk dat wij haar toch gerust "de prinses van liefde, zorg en geduld" kunnen noemen voor vele Geffense mensen! Bedankt Ida, namens hen allen!

DANKBETUIGING Hierbij willen wij iedereen bedanken die onze boerenbruiloft tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Mia, Jo, Chrisjan en Roy van Dinther.

3


~~

~ <Ïi"

~~ Il)

~

~

~

::i

"en 0 0

-

-~ - cil 2 2i s· iil (1)

::i

i:i;'

::i

1b

iii'

ar s:u

en :::::

.,,m

. :::r

<il

~

Q..::ièi;'~

(t)

~-.::::: C (t)

_....,.:::, •

• tu

fil"

~~::i ·

.

Rabobank Geffen Dorpsplein l - 5386 CL Geffen Telefoon 04102-22157 Telefax 04102-22325

Q)

CJ1

9-: ~ - :::r ~ G') ~ ~ ~ 00- . (Cl Il)

:::,

Rabobank. Aangenaam

iil1b

-

ê3 C

(1)

Oëii'"

(D

~-~. <ti ~~ ~~

~ •~':::i

;!î 1s ëil 1

:::, 0til

-

Q)

(t)

0-

(t)

~.

<i>' en :E Q)

,

-

S?.~ (t)

~ j

(t)

s.. :5·

c

-z

:::,

(t)

to

~

Tl

m

Cl

(Ï)" (Cl

è5"

(t)

~

:::, -{g

.g

:::, (Q

Q)

§- (t) Q)

'o Cl> Q)

-

:::,

:::, Q..

!'<

SHELL STATION

DEN HANENBERG GEFFEN HANENBERG DE RUWAARD OSS 'kkk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

spaar nu voor 25 % premie'kkk

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

***** IN OSS MODERN EN SNEL AUTOWASSEN ***** ***** IN GEFFEN NU OOK 's NACHTS TANKEN *****

wij kunnen voor U verzorgen

Rijksweg 17 Geffen, 04102-21217 Joost v/d Vendellaan 1 Oss, 04120-34068

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

Geffen geopend dagelijks tot 23.00 uur. Oss geopend dagelijks tot 21.00 uur.

aanbrengen van sierpleisters

........... _

traditioneel stucadoorswerk,

~

in Oss:

Café ·t Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon 04102 - 21520

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 26 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax 04102 - 25133


M.O.V.

APOTHEEK GEFFEN/NULAND GENEESMIDDELEN BEWAREN IS GEEN KUNST Regelmatig wordt in de apotheek de vraag gesteld hoe bepaalde geneesmiddeleru het beste bewaard kunnen worden . Het antwoord is steeds weer anders omdat het ene geneesmiddel koel dient te worden bewaard en een ander medicijn behoefte heeft aan een droge plaats. Insuline bijvoorbeeld, een medicijn dat door suikerzieken (diabeten) wo~it gebruikt, moet in de koelkast worden be\vaard . In de regel komt het er echter op neer dat de meeste geneesmiddelen genoeg hebber. aan een ruimte die koel, donker en droog is. Onderzoeken hebben aangetoond dat het bewaren van geneesmiddelen een hele kunst moet zijn, want ondanks de vele voorlichting hierover hangen er nog steeds heel veel medicijnkastjes in de badkamers. En de badkamer is nou juist een plaats waar het klam en vochtig is. Bepaald geen beste plaats om daar geneesmiddelen te bewaren. Immers, de meeste geneesmiddelen zijn uitermate gevoelig voor temperatuurschommelingen en vocht-, omstandigheden die de houdbaarheidstermijn van een geneesmiddel zeker aantasten. In elke woning is wel een koele en donkere plek te vinden, bijvoorbeeld de slaapkamer of kelderkast . Toch is een koele en donkere plek soms ongeschikt want bepaalde geneesmiddelen moeten juist op een koude plaats worden bewaard. Dat gaat dan om bijvoorbeeld sommige injectievloeistoffen en oogdruppels waarvoor een plaatsje in de koelkast zal moeten worden ingeruimd. De meeste drankjes kunnen ook beter in de koelkast bewaard worden. Tabletten, poeders en capsules kunnen bewaard worden in een donkere en koele omgeving. Het is verstandig om de geneesmiddelen in de originele verpakking,·· zoals men die in de apotheek meekreeg, te bewaren. Dat is zowel voor het gemak als voor de veiligheid. Op het etiket staat immers de naam van het geneesmiddel en een korte gebruiksaanwijzing.

Schrijven voor een beter milieu EARTH ALARM In Siberië wordt jaarlijks een gebied ter grootte van Nederland kaalgekapt. In Japan dreigt een nieuwe stuwdam een kostbaar ecosysteem te ondermijnen. En zo zijn er nog wat voorbeelden. Zaken waar wij hier i n Nederland niet zo veel aan doen. Eigenlijk helemaal niets. Of toch wel? Earth ALARM is een nieuw project van de Vereniging Milieudefensie om brieven te schrijven voor een beter milieu. Earth ALARM komt in actie na een alarmering van lokale milieu- of bewonersorganisaties, waar ook ter wereld. Want bewoners ter plaatse kunnen wel protesteren tegen aantasting van hun natuurlijke omgeving, maar vaak is dat niet voldoende: zij hebben internationale ondersteuning nodig. U kunt zich aansluiten als brief schrijver bij Earth ALARM, waarna u 1 à 2 maal per maand een 'ALARMering' ontvangt. Daarin staat het milieuprobleem beschreven en vindt u ook een voorbeeldbrief om naar de vervuiler te sturen. In deze brief (u kunt natuurlijk een eigen versie maken) vraagt u de vervuiler om een milieuvriendelijk alternatief te kiezen of, in het uiterste geval, de milieuvernietiging te stoppen . Earth ALARM blijft de projecten verder volgen en houdt u op de hoogte . Door uw brief, en die van vele anderen, voelen de milieu-organisaties en de bewoners zich gesteund . Want, hoe meer brieven de vervuilers ontvangen, hoe groter natuurlijk de druk om voor een milieuvriendelijk alternatief te kiezen . U kunt zich opgeven, of eerst om meer informatie vragen, door een briefje te sturen naar Earth ALARM p/a Vereniging Milieudefensie, Damrak 26, 1012 LJ Amsterdam. Als bijdrage in de kosten van kopieren en porto, vraagt Milieudefensie f 10,- per half jaar. Daarvoor krijgt u t.z.t. een acceptgiro toegestuurd. 5


K. V.B.

Donderdag 4 f ebruari hebben we een presentatie-avond met B/V/M/ gehad. Ondanks de mist werd de avond goed bezocht. We werden ontvangen met een kop koffie met beschuit met muisjes ter ere van de tweeling van Wim en Wilma van Herpen. Het programma van deze avond heette "Anders is beter" en ging over voeding en gezondheid. De zaal was gezellig ingericht. Allereerst kregen we een kleuren-diapresentatie te zien met uitleg over verantwoorde voeding van diverse artikelen en merken, vooral wat betreft minder vet en minder suiker. Daarna werden dames uit de zaal uitgeloot voor het spel "Rad van Fortuin". Iedereen heeft een prijsje gewonnen, de een wat groter de ander wat kleiner. Tot slot mocht je van diverse artikelen proeven zoals magere yoghurt, mĂźsli, enz . Aan het einde van de avond kon je tegen een kleine bijdrage een tas met artikelen mee naar huis nemen. Woensdag 17 februari bestond onze overkoepelende organisatie de K.V.B. te Tilburg 10 jaar. Kringleidster Joke v .d. Haterd had het voor elkaar gekregen dat we vanuit Kring Oss met 2 volle bussen naar ' t Turfschip in Breda gingen, waar een jubileumviering plaats vond. Er waren daar Âą 2.000 vrouwen bijeen. We begonnen met een H.Mis door Monseigneur Terschure met aansluitend een verslag van 10 jaar K.V.B. Daarna konden we naar het lopend buffet om wat te eten te halen. Je kon er ook wat stands en handwerkjes bekijken en loten kopen voor een loterij. Om half 3 begon een cabaret met Brabantse artiesten wat heel gezellig was en waarbij zelfs nog het Geffe's lied gezongen werd. Om Âą 5 uur gingen we weer met de bus naar huis toe .

Culturele dagen Dinsdag 23 en woensdag 24 maart worden de jaarlijks terugkerende culturele dagen gehouden, in "De Lievekamp" te Oss. Hieraan is verbonden een handwerktentoonstelling, en twee wedstrijdonderdelen. Als juliie zelfgemaakte stukken wilt tentoonstellen, kun je deze inleveren bij een van de bestuursleden. Het eerste wedstrijdgedeelte. Hierin zal worden gewerkt met gedroogd materiaal uit de natuur, bij voorkeur uit Nederland. Een jury zal ook dit jaar weer letten op: originaliteit, techniek. vorm. afwerking en goede kleurencombinaties. Het tweede wedstrijdgedeelte. Bestaat uit foto's met als thema "Elkaar ontmoeten". Het theatergedeelte. Krijgt dit jaar een nieuw tintje n.l. het optreden per rayon. Hiervoor zal voor elk rayon een half uur ter beschikking staan. De voorbereidingen voor dit alles zijn reeds in volle gang. De culturele dagen zijn voor iedereen toegankelijk. De openingstijden van de tentoonstelling zijn: dinsdag 23 maart 's middags van 14.00 - 16.00u en 's avond vanaf 18 .00u. Woensdag 24 maart 's morgens van 10.00 12.00u 's middags van 14.00 - 16.00u en 's avonds vanaf 18.00u. 's Woensdag middags zullen de kinderen op een leuke manier worden opgevangen. Tijdens de openingstijden van de tentoonstelling zullen verschillende demonstraties worden gegeven: o.a. origamie, kartonage, calligraferen, het maken van strikken, enz. Het theatergedeelte begint allebei de avonden om 20 .00 uur. We hopen vele leden maar ook niet-leden te mogen begroeten. En vanaf deze plaats willen we iedereen heel hartelijk danken voor hun spontane medewerking en wensen jullie heel veel succes. Groetjes en tot ziens, het bestuur.

6


GEFFEN:

KRUISVERENIGING GEFFEN

KERK EN SAMENLEVING WIJZIGING BABYWEEGSPREEKUUR WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN: ZATERDAG 19.00u NULAND: ZATERDAG 19.00u VINKEL : ZATERDAG 17.30u

ZONDAG 09.30u ZONDAG 10.00u ZONDAG 11 . OOu

LITURGISCHE KALENDER WO 10-03 19.00 * Avondmis ZA 13-03 10.00 ,:, H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 Il.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) zo 14-03 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor wo 17-03 19.00 * Avondmis ZA 20-03 10. 00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Passe Partout (tevens kinderkerk) ZO 21-03 09 . 30 H.Mis mmv Gemengd koor WO 24-03 19.00 >!< Avondmis *=dienst in kapel KERKBALANS Eind februari is het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage opgelopen tot ca 490 deelnemers met een gezamenlijke bijdrage van ruim 45.000 gld. Schitterend!!! Als u al gereageerd hebt, hartelijk dank. We kennen in Geffen echter ca 1500 gezinnen. We missen dus nog 1000 reacties! Een beleefd doch dringend verzoek: VERGEET ONS NIET! De kerk in Geffen; onze eigen parochiegemeenschap, is uw bijdrage meer dan waard. Het onderhoud aan kerk en pastorie, wat in het laatste jaar toch prachtig resultaat gegeven heeft en alle aktiviteiten, waarover u uitgebreid in de nieuwe parochiegids kunt lezen zijn onmogelijk zonder uw steun. U weet dat u altijd op ons kunt rekenen. Mogen wij dan nu op u rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank! PAROCHIEGIDS Intussen is de nieuwe uitgave verspreid. Als u als parochiaan nog geen exemplaar ontvangen hebt, kunt u kontakt opnemen

Kruiswerk Geffen maakt bekend dat gedurende de gehele maand maart er alleen op ~insdag en vrij dag van 11.30 - 12.00 uur een babyweegspreekuur is. Tijdens de andere dagen komt dit te vervallen en is er alleen uitleen van verpleegartikelen. Dus: ma 11 . 30-12 . OOu uitleen verpleegart. d i 1 1. 30-12 . OOu babyweegspreekuur WO 17.00-17.30u uitleen do 11.30-12.00u uitleen vr 11.30-12.00u babyweegspreekuur Wanneer u op andere dagen telefonisch advies wilt over voedingsvragen dan kunt u bellen naar: ma t/m vr 12.00-12.30u, Heesch 04125-1430. Stichting Kruiswerk N.O .Brabant Geffen.

~

met de pastorie, tel. 21216. Zoals u gemerkt hebt willen we ook ons adressenbestand eens goed doornemen. Daarom wordt u verzocht het meegezonden kaartje ingevuld te retourneren. Vele hebben al aan dit verzoek voldaan. Als u het toevallig vergeten bent, gaarne toch nog een reaktie!

7


Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

/ GEMEENTESECRETARIE MAASDONK De secretarie is gevestigd op het a d res: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN t el. 04102-22955 . Het post adres is: Postbus 5, 538 6 ZG GEFFEN De gemeentesecretarie van de gemeente is geopend op de volgende tijden : Maandag t/m vrijdag v an 09.00 12.00 uur. dinsdag avondopenstelling van 17.00 - 19.00 uur. Tijdens de avondopenstelling zijn op het gemeentehuis in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van pas poorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur geopend . OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271, fax. 21309. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud i j zer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEFFEN: Burgemeester Netten: Na telefonische afspraak . Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Geffen. Wethouder A. A. L .J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18.00 tot 19 . 00 uur in het gemeentehu i s in Geffen. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11 . 30 uur in het gemeentehuis i n Nuland, alleen na telefonische afspraak met mevr. Van l ith, tel. 04102 - 22955 toestel 221. 8

BOUWBESPREKINGEN GEMEENTE MAASDONK . De bouwbesprekingen van de gemeente Ge f fe n v inden plaats op dinsdag van 17.00 - 19 . 0 0 uur op de gemeentesec r etarie . Voor bouwzaken kunt u tijdens de ochte nde n t e r e cht op de gemeentesecret a rie in Geffen bij d e h eer Van Bruggen. HUMANITAS De s tic ht i ng Ki nderopvang Humanitas is een dochteronderne mi ng v an de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstver l e wning en Samenlevingsopbouw . Humanitas d oet e r a l les aan om het aanbod in de kinderopvang in overeenstemming te brengen met de maatschappelijke behoefte. Zij streeft niet alleen naar voldoende opvangplaatsen, maar ook naar een verbetering van de kwaliteit van die opvang. Dit probeert ziJ te bereiken door een ruim aanbod aan voorzieningen te bied en in de vorm van kinderdagverbli jve n en gastoudercentr a les aan overhe de n , arbeidsorgan isaties , oude rs e n verzorgers. Dit al l es zonde r winstoogmerk.

Gastouderopvang Gastouderopvang is in Nederland nog een jonge vorm van georganiseerde kinderopvang. De gastoudercentrale vor mt een landelijk netwerk in de bemiddeling tussen ouders die opvang zoeken voor hun kinderen(vraagouders), in de leeftijd van O tot 12 jaar, en ouders die tegen vergoeding die kinderen willen opvangen(gastouders).

Door een zorgvuldige selectie zorgt de consulente van de centrale voor een passende koppeling tussen vraag- en gastouders. Daarbij gaat men niet over èen nacht ijs. Pas na een proeftijd v an twee maanden bekijkt de consulente of de koppeling is geslaagd . Daarna blijft zij begeleiding geven in de vorm van regelmatige bezoeken en georganiseerde thema-avonden . In geval van ziekte of bij vakantie wordt er voor vervanging gezorgd. Kosten In de gastouderopvang is het gebruikelijk dat de vraagouders de gastouders een bedrag van f4,- per uur betalen.


Gastoudercentrale Maasdonk De consulente van de gastoudercentrale voor Geffen, Nuland en Vinkel is: Marij van der Doelen, Dorpstraat 7 5391 AV Nuland. Telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9 tot 11.00 uur op telefoonnummer: 04102 - 2 54 18. Voor de aanvragen pestaan nog geen wachtlijsten en kunnen direct bemiddeld worden.

Bedrijven Voor bed r ij ven en instellingen die gebruik maken van de diensten van de Gastoudercentrale gelden bijzondere regelingen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een premie van f 700,- per jaar volgens een stimuleringsmaatregel van WVC tot en met 1993.

WIE WAT WANNEER MAART 12 Dr . v. Heyningen afwezig

tf)

Weekenddienst dr . Smit

14 G'68 1 - Blok '802 ll.20u heren G'68 1 - Smash '70 2 10.20u dames 14 Open Hui s A. de Kort Dorpsstr 7b 15 t/rn 20 TOK 19 toe rnooi 18 K.V .B., Krekul te Schaijk, vertrek 19.00u vanaf Dorpsplein 19 Dr. Smit afwezig

~~)

PONYVRIENDJES VINKEL

NICKY VAN VEGHEL RESERVE KAMPIOEN N. K.B. DRESSUUR TE WANROY. Het weekend van 27 en 28 febr. jl. waren er i n Wanroy de indoor kampioenschappen van dressuur voor ponyruiters. Ni cky van Veghel,lid van Ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel, werd met haar pony Olivia reserve kampioen van de N.K.B. in de klasse B. Cat. A. Zij kreeg hiervoor 261 punten . Nicky en Olivia van harte proficiat. Stepha.

CARNAVAL 1993

Weekenddienst dr . Visschers

21 VVC 7 - G'68 1 12.20u heren Swint a 3 - G'68 1 15.30u dames VVC Al - G'68 Al 11 .00u

~~) K.V.O.,

~~)

Maandag Bejaardencentrum de Heegt¡van 8.30-9.00 Donderdag Wit-Gele krui sgebouw van 9.00-9.30 Voor meer informatie kunt u bellen tussen 13.00 - 16.00 uur naar de Trombosedienst te Oss . Tel. 04120 - 21331 .

culturele dagen Lievekamp Oss

Weekenddienst dr.v. Heyningen

28 G'68 1 - VVC 6 11.20u heren G'68 1 - Quos Ego 3 10.20u dames G'68 Al - Quos Ego Al 10 . 20u 29 K.v.o. Uitwisseling Esbeek

TROMBOSEDIENST

Met carnaval maak je plezier en vergeet je verdriet en leed. Met carnaval zijn wij al lemaal vrienden van elkaar. Maar met carnaval zijn er ook mensen die menen andermans eigendom mee naar huis te kunnen nemen. Wil die mevrouw die mijn pet zondagavond bij Zaal Govers van m1Jn hoofd heeft genomen waardoor ik dinsdag met de boerenbruiloft geen pet had, die terug bezorgen in de Veldstraat nr. 13 of anders bij Zaal Govers. Een gedupeerd Boerenbruidspaar.

De Trombosedi enst van het St.Annazi ekenhuis houdt elke donderdag van 9.00 - 9.30 uur spreekuur in het Wit- Gelekruisgebouw, Dorpstraat 37. Voor iedereen die een bloedonderzoek moet laten verrichten voor huisarts of specialist houdt het laboratorium van I PZ te Rosmalen spreekuur op 9


e.v. DE TOBKEZEN Nog even dit: De Tobkezen wil iedereen bedanken voor de medewerking aan onze carnavalswagen. Met name: D'n Bart, Nico van Bergen, Tony Boeyen, Harry Govers, Ernie, Anja, Papa en mama Haas, Piet van Hanne, Theo v.d. Heyden, RenĂŠ van Hintum, Ernis Schilders, Adriaan van Zantvoort en Jo en Rien van Zantvoort. Mede dank zij hen hebben wij met onze wagen de eerste prijs behaald en een prachtige carnaval gehad. Bedankt en tot het volgend jaar!

e.v.

e.v.

10

De Tobkezen.


~ _r"'-

r Qr= , ~

stichting

kruiswerk

noord-oost brabant

Aan de inwoners van Geffen Waarschijnlijk zal dit schrijven verbazing oproepen bij u maar wij zagen geen andere mogelijkheid. Wij, Nell van Haren en José Hanenberg, werknemers van stichting Kruiswerk N.O. Brabant afdeling Geffen , zijn met ingang van 1 maart 1993 niet meer werkzaam in Geffen. Dit in verhand met reorganisatie binnen de stichting. Het besluit van overplaatsing en verandering van gebiedsindeling is sinds korte tijd definitief geworden vandaar dat wij geen kans meer zagen om persoonlijk van u afscheid te nemen. Via dit schrijven willen wij onze sympathie uitspreken omtrent de goede samenwerking en de fijne relaties die wij met u hebben onderhouden . Wij wensen u het allerbeste toe. Vriendelijke groeten,

~ BOUW-EN HOUTBOND FNV

Voor de aanstaande feest- en verlofdagen kunt u een verzoek om betaling RBS doen of schilderzegels verzilveren. Het aantal op te nemen dagen i s voor het bouwbedrijf 4, en voor het stukadoorsbedrijf 5. Voor het schildersbedrijf z i jn dit 5 weekzegels of 24 dagwaarden. Inwissel ing moet in onze afdeling gebeuren in de periode van 8 tot en met 19 maar t op dinsdag, woensdag of vrijdag, bij: A.M . van Zantvoort, Groens traat 5, 's avonds tussen 6 en 7 uur. Uitbetaling zal plaatsvinden in de eerste week van april via bank of giro. Met vr iendelijke groeten, Het bestuur afd. Geffen.

Nell van Haren en José Hanenberg.

LESSEN JEUGD GEBOREN IN OF NA 1982

J.J. Kok notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102 • 21851

OPENINGSTIJDEN: 08.30- 16.30 uur donderdagavond 20.00-21 .00 uur (volgens afspraak)

Kand~daat-notaris: Mr. L.W. Groeneweg 't Vijfeiken 19 Heesch tel. 5012

Binnenkort starten deze lessen op onze harde buitenbaan . Ieder kind vanaf 7 jaar, jongen of meisje dat graag een sport wil gaan doen, waarbij je in de buitenlucht bent en niet afhankelijk bent van een bepaald tijdstip of een heel team, kan zich als lid van onze ver eniging aanmelden. De contributie bedraagt f 115,- per jaar. Dit is voor alle jeugd inclusief training. Voor de senioren bedraagt de contributie ook f 115, - maar is exclusief eventuele training. Het inschr ijfgeld is f 5, - . Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij: Henk Martens, P. v. Grins•,enstraat 12, tel. 22137 .

11


Mensen in Nood

Kledinginzameling van Mensen in Nood:

Bovendien wordt met hergebruik van de kleding het milieu gespaard.

SPECIAAL VOOR VERGETEN GROEPEN IN OOSTEUROPA.

L.v.Dinther v Erp, de Wiel 1 Geffen, tel. 04102-21703.

Mensen in Nood verzamelt dit voorjaar ondermeer kleding in voor bejaarden, zieken en gehandicapten in Oost-Europa . Ook na de val van het communisme in OostEuropa dreigen deze groepen door hun eigen samenleving vergeten te worden. Mensen in Nood vraagt om goede en nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en lakens. Het lief st ontvangt Mensen in Nood de kleding in gesloten plastic zakken. De kledinginzameling zal plaatsvinden op: Woensdag 17 maart van 2 uur tot 4 uur zullen er vrijwilligers aanwezig zijn om de kleding in onmtvangst te nemen op de volgende plaats: Bonkelaar Geffen. Mensen in Nood krijgt steeds meer noodkreten vanuit ziekenhuizen, tehuizen voor bejaarden, wezen en gehandicapten in Oost-Europa. Daarom wordt dit voorjaar aandacht geschonken aan deze groepen. Citaat uit een brief van een tehuis voor geestelijk gehandicapten in Rusland: "Kunt u ons kleding leveren? Onze patiënten moeten binnen blijven, omdat we geen jassen en truien kunnen betalen. Zo missen ze een stuk vrijheid, die zo belangrijk voor hen is." Ook in een land als Albanië ontbreekt het de sociale en medische instellingen aan elementaire zorg zoals bijvoorbeeld lakens, pyjama's en andere kleding. Mensen in Nood verzendt kleding naar deze instellingen . Verder blijft Mensen Ïn Nood de kledinginzameling coördineren voor de vluchtelingen die uit het voormalige Joegoslavië naar Nederland zijn gekomen. Inmiddels zijn al ruim 35.000 stuks kleding naar de kazernes gebracht. Daarnaast gaat Mensen in Nood natuurlijk door met het sturen van kleding naar rampgebieden elders in de wereld. Ook de opbrengsten uit de verkoop van kleding komt ten goede aan projecten in OostEuropa en de Derde Wereld. 12

WIHABO DRUKKERIJ VO.F Heesterseweg 4a Tel.: 04102 · 22684

5386 KT Geffen Fox: 04102 · 24795


I ERNIS - ~ --s--c--h--,---,--~-,-e--,--.-s-_,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

M-TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen i-T_el. 0_4102_ - 22_001_fax0_410_2 - 2_5068------1

0

GLAS - VERF - BEHANG

oss - rosmalen - geffen

SPIERI~

~:

WJ

TELEFOON (04120)43708 - - -

Dorpstraat 9a - GEFFEN telefoon 04102 - 21958

6~~HEIJDEN Verhuizingen/inboedelopslag Specialisten in: Privé verhuizingen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen tel.: 04102 - 21882

EERSTE RIJLES GRATIS Ook voor Oss e.o. Johan v.d. Slootstraat 3 Geffen 04102 - 24570

Bouwbedrijf 'BRODUS'

Ook voor doe-het-zelver: Verhuisauto voor uw deur gezet met dekens,banden, steek- en kastkarren, verhuisdozen, ed. Kloosterstraat 9 Geffen tel: 04102 - 21882

. ~\,,anq'e

~"

e

af!bezt de gzaah

~~!\' ~~ - ~ i b ~Cl'arn'\

vlietskant 21

• NIEUWBOUW

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

• VERBOUWINGEN

Heesterseweg 16 ,,,,,,,.,..._

H

Geffen

Telefoon 04102 - 24765

VERKOOP EN SERVICE VAN:

Hansan

.hydraulische graafmachines

Bouwmachines B. V - graaflaadkombinaties - - - - - - - - - - - - --wielladers schrankladers - sleuvengravers - minigravers - trilplaten

~!~~~

STERK IN ZWAAR WERK! Middelste Groes 9 - Postbus 38 5384 ZG Heesch -Tel. 04125 - 4727 b.g.g 04102 - 22026 - fax 04125 - 5075

4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling. Verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. Heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

Als je zelfverzekerd op eigen benen wilt staan, praat dan 'ns metje RVS adviseur.

0

Er

gaat bijna g~t!J\ dag voorbij of e r \'cr;mdert wel \ Vtll in jç lc:\'èn Je bc.nt :i..:ticf, veel op pad, doet 3an sport. J e koopt nieuwe klerer,. een st-ercotoren of misschien ,een homecomputer. Z o·n eigen leven ,•ra~g1 om ~igcn verukeringcn, wanl ;-mders kunnen al diz pleziertjes in gevaar komen. Je Vic10ria~Vcsta adviseur -zorg1 ~rvour dat dil niet gebeurt. Maar dan moei je 'm

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

wel even bellen.

M.J.M. v/d Akker tel.: (04102) 23144 meer verstand van verzekeren


Raad Gecoรถrdineerd Ouderenwerk in de gemeente: Geffen Secretariaat

GYMNASTIEK VOOR 55-PLUSSERS Aktief meedoen in de gymnastiekgroep voor 55- plussers houd je fit en lenig . Het is niet alleen goed voor lijf en leden, maar ook gezellig en ontspannend. De oefenstof is zeer gevarieerd door toepassing van diverse spel-, sport- en dansvormen. In Geffen is er in de Bonkelaar iedere dinsdag van 09.00 uur tot 10.00 uur een gyrnnasti ekgroep voor 55-plussers aktief. De groep staat onder deskundige leiding van een zeer ervaren Meer Bewegen voor Ouderen docente. U betaalt slechts f 1,contributie per bijeenkomst . Doe gezond, dus doe mee! Kom een keer vri jbl ijvend kennismaken. U bent van harte wel{fom ! Raad gecoรถrdineerd Ouderenwerk Gef fen i.s . m. K.B.0 . - afdeling Geffen.

R.I .G.O . M. ORGANISEERT CURSUS GEHEUGENTRAINING VOOR 55-PLUSSERS Het idee dat vergeetachtigheid een onvermijdelijk gevolg is van het ouder worden en dat er dus niets aan te doen is, leeft sterk bij ouderen. Toch zijn er steeds meer ouderen enthousiast over de cursus geheugentraining die het RIGOM in de regio Maasland reeds een aantal jaren voor ouderen vanaf 55 jaar organiseert. In deze cursus wordt uitgel egd hoe het geheugen werkt en l eren de deelnemer s techni eken om beter te kunnen onthouden. Cursisten vinden de cursus informatief, ontspannend en afwisselend. Velen voelen zich na afloop zekerder van zichzelf, getui ge een aantal ui tspraken: 14

"Ik voel me gerustgesteld en heb meer inzicht gekregen", "doordat ik meer weet over de werking van het geheugen en over de manieren om de informatie-opname te verbeteren, heb ik meer vertrouwen in mijn geheugen gekregen", "ik ben nu meer geconcentreerd bezig en weet beter waar i k op moet letten", "de cursus geeft goed aan hoe het geheugen op hogere l eeft i j d getraind kan blijven". De cursus heeft betrekking op allerlei dagelijke situaties: - het vergeten van namen, gezichten, t elefoonnummers, boodschappen, afspraken . - het moeilijker kunnen volgen van radioen tv-programma's. - het moeilijker kunnen onthouden van artikelen uit kranten en tijdschriften . Vaak blij f t dat geheugenprobleem van ouderen veel meer een kwestie van aandacht, concentrati e en interesse zijn, of van de mani er waarop men kijkt, luistert en leest. In de cursus worden dan ook oef eningen gedaan die hierop gericht zijn. De cursus stelt geen opleidingseisen aan de deelnemers en i s dus voor iederen toegankelijk, ook voor hen die enkel de l agere school hebben doorlopen. Je bepaal t zelf wat je wilt onthouden, dat doet niet een ander voor jou. De cursus geheugentrai ni ng wordt ge geven door een docent di e speciaal voor deze cursus i s opgeleid aan de Katholieke Universiteit van Niime~en. Ook u kunt zich inschrijven voor een cursus geheugentr aining. Het hele jaar door starten er nieuwe cursussen geheugentraining op diverse plaat sen in de regio Maasland. Bij voldoende belangstelling ook in de gemeente Maasdonk. Een cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten inclusief een informatiebi j eenkomst en een slotbijeenkomst. De kosten bedragen f 60,00, incl usief het cursusmateriaal . Als u meer informatie wilt hebben over de cursus geheuge ntraining of als u zich wilt opgeven voor een cursus, neem dan gerust contact op met: RI GOM. Schadewijkstraat 6 te Oss, tel : 04120 - 33043 .


stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

-~·~ -~-~

Rijwielen Taxi Benzines

W. Jansen en Zri.

•/t-...d-", ✓':f~tfAk,.

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313

-~,~~ VAN TUIJL

Il ··==::::l:.0..._::·

_ _ __

~ makelaardij bv _

Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Openingstijden: Maandag: geheledag gesloten Dinsdag t,lm vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur Middagpauze's van 12.15 tot 13.15 uur

Autobedrijf Van Doesburg

.,L........... -....'.

_r::r.:) ~

JEUGDMODE & SCHOENEN

_

• • • •

M ~ _

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 28 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 Broekstraat 13 Tel. 23633

Irma

, t

Je kum zien dar je huid her lekker vindt.

er

J

Dorpstraat 16 - Geffen tel 04102-25789

Gerda Pouls-Benders Pedicure ~

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen u 04102 - 25113

Voor al uw Drogisterij art. Parfumerieën Byouterieën Staatsloten

Kapsalon

H. KORTHQUT

Papendijk 13 Geffen tel: 21559

AFBOUW

drogisterij maandagmiddag geopend

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL

SPECIALITEITIN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

Singel 40-45 no. 23 (kantoor om de hoek Oostwal) 5341 VA Oss tel: 04120 - 23173

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

51agttii Jo u.rmbtt TELEFOON 04102 - 21267


VAl{GARAGE® D'N BART C•:•»:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:•~ ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

Het adres voor uw auto: * onderhoud * schade-taxatie en reparatie * APK, klaar terwijl u wacht * reparatie * occasions * voorruit-reparatie * P - lease voor de gebruikte auto

••••••••••••••••• STAP EVEN BIJ ONS NAAR BINNEN

.....................

,

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO

1

Loon en Grondverzetbedrijf

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

*

* * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte l.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Ook voor filterspuiten

Hotel II De Gouden Leeuw 11 Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

bruiloften - paz;:e~"'.'~ergaderingen •

,

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

TEGELHANDEL en TEGEL WERKEN

-~

~~.v

Heesterseweg 1d - 5386 KX Geffen Tel. 04102-25538 / 21016

SNACKBAR 'T BERGJE

ABABncb

ltK

accountants belastingadviseurs jurist.en

NOBRACbv regisl.eraccountants

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, telefoon (04120) 34031

40 zitplaatsen voor gezellig eten Nu ook een zaal voor feestiesl kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

Contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA

Koude schotels van f 15,- tot f 45,Mr. A Schouten, Berkenboog 11

E.J.M. Kerkhof Donkerendijk 28 5473 CS Heeswijk-Dinther tel.: 04139-2361

VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

1

Geffen, tel. 04102-25426

JO VAN DE BERGH Veldstraal 14 - Geffen tel. 04102- 22531

A.M. v. Zandvoort, Bergstraat 26 Geffen, tel. 04102-22586