Torenklanken 1993 - nr 04

Page 1

31e jaargang

I nummer4 !februari 1993

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres V inkel: bank: druk: oplage:

n n

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 W ihabo Drukkerij, Geffen 1800 exemplaren

VLIEGTUIGCRASH Op woensdagmiddag 10 februari omstreeks 14.45 uur werd Nederland en met name Geffen opgeschrikt door het neerstorten van een Fl6 vliegtuig van de vliegbasis Volkel in de Geffense polder in de onmiddelijke nabijheid van de boerderij en het woonhuis van de families Wim en Bert van Erp. Ons dorp Geffen en de bewoners van de boerderijen in de nabijheid van het vliegtuigongeluk hebben ontzettend veel geluk gehad. Een neerstortend vliegtuig terecht laten komen op precies de plek welke je als piloot voor ogen hebt, kun je wel vergeten. Voor hetzelfde geld waren de gevolgen niet te overzien geweest . Er hadden gewonden of misschien wel doden kunnen vallen. Het verschil tussen het niet berokken van schade en het zaaien van dood en verderf is in dit geval dan ook niets anders dan een kwestie van seconden geweest. We kunnen dan ook niets anders doen dan hiervoor onze dank uit te spreken aan de Voorziei:iigh~id. }!eemkuf!-dewerkgr9ep "Vlad~rack" wil dan ook deze gebeurtenis, welke een zwarte bladzijde had kunnen worden in onze

Geffense geschiedenis, graag vastleggen voor ons nageslacht. Wij verzoeken dan ook iedereen, die foto's en/of videoopnamen van dit vliegtuigongeluk heeft gemaakt zich in verbinding te stellen met de voorzitter van de werkgroep Fotografie: Cees van Wanrooij, Lambertusstraat Sa, tel: 22106, opdat er kopieen kunnen worden gemaakt. Wij hopen tevens dat dit de laatste keer is om een dergelijk verzoek in eenzelfde kader te doen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groeten, Noud Tiemissen, Sekretaris.

KOPY INLEVEREN VOOR 27 FEBRUARI •·

. ...

-

'

...,

-

--· .

.,

-•

1


't

ci1êtcerUe auto- en motorrijschool

• FRITURE • BAR • TERRAS •

Peter de Klein

Dorpsstraat 16 telefoon 21541 •

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

speciale menu's • macaroni-, spaghetti, • bami- en nasischotels • milkshakes • ook om mee te nemen

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

''fjert: en Ü zet:t:e

INIERVIDEO

Industriestraat 7 5391 BN Nuland Tel.: 04102 - 21827

VIDEO.FILMS - CD'S - COMPUTERGAMES

Gebr. v.d. Wetering * containerbedrijf

* zand- en grindhandel Oss, Horzakstraat 12a, tel. 22291 Geffen, Bredeweg 41 , tel. 21910

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN * TEGELS *GEREEDSCHAP * TUIN• EN LANDBOUWZADEN * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN * VERF EN BEHANG

BERGSTRAAT 34 - 5386 KL GEFFEN - TEL. 04102 - 21338

Official Service Dealer

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO:

BRANDSTOF:

* Verkoop

* Diesel * Euro loodvrij * Super

* Onderhoud *A.P.K. * Wasserette * Schade reparatie

*LPG

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

v. ZANTVOORT b.v. Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

Peter v. Grinsvenstr. 6 - 5386 BX Geffen

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

~,

L-

~an ent

tel. 04102-22702

stoffeerderij en beddenspeciaalzaak Runrotstraat 25 - 5386 CT Geffen - telefoon 04102 - 22852

HET ADRES VOOR: Lattenbodems en matrassen Uit eigen stoffeerderij stoelen speciaal gericht op een goed zitcomfort en kwaliteit Al uw herstoffering


PONYVRIENDJES VINKEL Bij de gewestelijke Kampioenschappen van indoor dressuur zaterdag 30 en zondag 31 januari j.l. voor ponyruiters, in Manege "Willem Alexander" te Asten, heeft Nicky van Veghel van ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel goed gepresteerd. Nicky van Veghel behaalde met haar pony Olivia de zesde prijs en kreeg hiervoor 259 punten. Hiermee is Nicky met haar pony Olivia afgevaardigd naar de N.K.B. Kampioenschappen te Wanroij. Zondag 24 januari j.l. hebben enkele leden van onze ponyclub deelgenomen aan een indoor springwedstrijd te St. Michiel~ gestel, in de klasse licht cat. D. behaalde DaniĂŤlle Walraven met Pascal de vierde prijs . En de klasse midden Nathalie van Dijk een derde prijs met Layka. Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. Stepha.

SCOUTING GEFFEN Scouting zoekt kabouterleiding. Leidster of leider zijn in een scoutinggroep vraag een brok vrije tijd. Gelukkig heeft Scouting Geffen op dit moment al een groot aantal kaderleden maar .. ... er zijn er nog meer nodig. Wij zijn daarom naast Marianne en Jessica op zoek naar extra leiding voor de speltak kabouters, meisjes van 7 tot ongeveer 11 jaar. Wellicht iets voor jou, omdat je graat iets voor en met kinderen wilt doen; omdat Scouting een spel van deze tijd te bieden heeft met een r i jk gevarieerde inhoud. Scouting is: samenspel, buitenspel, kamperen, vuurtjes stoken met verstand, handenarbeid, zingen, vertellen, luisteren, plannen maken, steeds weer nieuwe dingen proberen, iets voor anderen doen, je ogen en je oren goed leren gebruiken, verder kijken dan je neus lang is. Kortom in het spel van verkennen is bijna alles mogelijk. Hoe we dit spel spelen, waar we wekelijks bij elkaar komen en wat je verder van Scouting kunt verwachten ... al deze informatie, jouw eigen vragen hierover en nog veel meer kom je aan de weet als je even belt met het secretariaat van Scouting : tel. 24049. Natuurlijk kun je ook Marianne (21129) of Jessica (21082) bellen. Verder ben je natuurlijk ook welkom als je even aankomt in de Bonkelaar aan de Kloosterstraat in Geffen. Elke woensdagavond tussen zes en acht uur kun je dan bij de kabouters meteen zien of het iets voor jouw is. Uiteraard is alles _geheel vrijblijvend en verplichten we je tot niets. Wellicht tot ziens, Scouting Geffen

3


Rabobank. Aangenaam Rabobank Geffen Dorpsplein 1 - 5386 CL Geffen Telefoon 04102-22157 Telefax 04102-22325

SHELL STATION

DEN HANENBERG GEFFEN HANENBERG DE RUWAARD OSS 'kkk spaar nu voor 25 % premie'kkk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

***** IN OSS MODERN EN SNEL AUTOWASSEN ***** ***** IN GEFFEN NU OOK 's NACHTS TANKEN *****

wij kunnen voor U verzorgen Rijksweg 17 Geffen, 04102-21217 Joost v/d Vondellaan 1 Oss, 04120-34068

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

Geffen geopend dagelijks tot 23.00 uur. Oss geopend dagelijks tot 21.00 uur.

aanbrengen van sierpleisters

. . . . . . .&

traditioneel stucadoorswerk,

====

AANHWGWICEIM/?H.Jlf?

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon 04102 - 21520

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 26 5386 KT Geffen

tel.: 04102- 21046 fax 04102 - 25133


0

1aal raadslieden Sint Barbaraplein 6, 5341 LK Oss

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE Het Buro Sociaal Raadslieden te Oss verleent ook dit jaar weer hulp bij het invullen van de Belastingaangiften. Het BSR is een onafhankeli jke instantie. De meeste mensen hebben het Aangiftebiljet reeds in de bus gekregen, bij verschijni ng van dit artikel. De maand maart staat ieder jaar in het teken van de aangifte . Zo ook dit jaar. Enkele medewerk(st)ers van het Buro, o.l.v. onze fiscaaljurist, hebben zich bekwaamd in Belastingzaken en stellen zich beschikbaar mensen te helpen met het invull en van hun aangifteformulieren . Voor mensen met een minimum-inkomen-uitker ing blijft deze dienstverlening GRATIS. Voor mensen met een hoger inkomen wordt er echter een eigen bijdrage gevraagd (max. fl 50,=). CliĂŤnten met een inkomen boven de Ziekenfondsgrens (56.650) worde n door ons niet geholpen, maar verwezen naar xommerciĂŤle buro's. Wij zijn genoodzaakt deze eigenbijdrage te vragen, daar de gemeente Oss ons subsi diever zoek ten behoeve van de fiscalehulpverlening in eerste instantie heeft afgewezen . U moet het zien als een soort van solidaritietsheffing. In de eerste drie weken van maart (1 t/m 19) kunnen belangstellenden terecht bij het Buro Sociaal Raadslieden. Men wordt verzocht dan alle benodigde stukken mee te brengen, zodat alles direkt goed ingevuld kan worden. Wanneer er een afspraak gemaakt wordt, sturen wi j u een schriftelijke bevestiging en een lijstje met 'mee te brengen papieren'. In de genoemde periode wordt gewerkt met een afspraaksysteem op de volgende tijden-dagen : Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 12.30 uur. Dinsdag t/m donderdag tevens van 13.30 16.00 uur . De afspraken kunnen gemaakt worden via tel. 04120- 22204 .

SPREEKUUR STUDIEFINANCIERING Wie vragen had op het gebied van studiefinanciering kon daarvoor altijd al terecht op ons buro. Dit verliep echter niet altijd even soepel. Op t ijden dat het erg druk was, kon een vraag niet altijd voldoende afgehandeld worden. Door nu een apart spreekuur in te stellen op vaste tijden, hopen we meer studiefinancieringsvragen af te kunnen handelen. Aangezien de steunpunten i n Nederland overbezet zijn en meestal alleen telefonisch informatie geven, bieden wij de mogelijkheid wat dieper op bepaalde vragen en problemen in te gaan .

Hieronder volgen wat voorbeelden van mogelijke vragen en problemen; - Mijn vriend en ik ZlJn gaan samenwonen. Mijn vriend heeft een RWW-uitkering en ik ontvang studiefinanciering. Kunt u mij vertellen, wat de gevolgen zijn voor mijn studiefinancieri ng als we bij elkaar gaan wonen? - Ik ben in Turkije getrouwd, en mijn vrouw woont nog in Turkije . Dit is ook doorgegeven aan de studiefinanciering. Krijg ik nou ook meer geld of een partnertoeslag? - Mijn beurs is dit jaar drastisch verlaagd, en de inkomensgegevens van mijn ouders zijn nog niet bekend. Hoe krijg ik mijn hogere beurs weer terug?

Het spr eekuur star t op 1 maart, van 13.0016 .00 uur. Afspraak maken is aan te raden, ma ar ni et verplicht. En er zijn geen kosten aan verbonden.

Adres; Buro Sociaal Raadslieden St. Barbaraplein 6 5341 LK Oss tel: 04120-22204

Ons ad r es is: St. Barbaraplein 6, 5341 LK Oss. 5


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

WEEKEND-VIERINGEN MAASDONK GEFFEN NULAND VINKEL

ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11.00u

LITURGISCHE KALENDER

wo 24- 02 19.30 ZA 27-02 10.00 19.00

Aswoensdagviering H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Kinderkoor (tevens kinderkerk) zo 28-02 09.30 H.Mis mmv Gemengd Koor wo 03-03 19.00 * Avondmis ZA 06-03 10.00 * H.mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Kinderkoor 19.00 (tevens kinderkerk) zo 07-03 09.30 H.Mis mmv Gemengd Koor wo 10-03 19.30 * Avondmis

*

*=dienst in kapel

ASWENSDAG Op woensdag 24 februari begint de vasten. Na enkele uitbundige feestdagen wordt ons voorgehouden: "vergeet niet dat gij as zijt en tot as zult wederkeren." Daarbij worden we getekend met het askruisje. Alle parochianen, jong en oud, of men nu karnaval gevierd heeft of niet, worden hartelijk uitgenodigd om de viering van half acht 's-avonds bij te wonen. Samen met de pastoor, het gemengd koor, Prins Hans en zijn gevolg, maar vooral samen met elkaar ons geloof vieren en bevestigen.

GEZINSVIERINGEN IN DE VASTENTIJD Beste jongens en meisjes Wij nodigen jullie allemaal uit om op zaterdagen tussen carnaval en pasen (27 febr. 6-13-20-27 maart en 3 april) om 19.00 uur naar de kerk te komen om samen met ons te praten en te werken over de eenwording van Europa: "DE WERELD OP Z'N KOP" Wij gaan samen op weg om te bekijken of wij in onze rijke westerse wereld ook iets kunnen betekenen voor de mensen in de derde wereld . Ook jullie ouders zijn natuurlijk van harte welkom . De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk en aan het ein de van de dienst zal onze M.O.V.-groep (mis sie-Ontwikkeling-Vrede) aandacht vragen 6

voor een bepaalde aktie welke betrekking heeft op de derde were ld en/of de eenwording van Europa . Op school krijgen jullie een spaarpo~~e, zodat de woorden die wij te horen kriJgen tijdens de H.Mis in de vastentijd, aangevuld kunnen worden met daden. Misschien kunnen jullie iets extra's sparen voor de mensen in de Phillipijnen, die het minder goed hebben dan wij. Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten. Werkgroep M.O.V . Werkgroep Kinderkerk Werkgroep Gezins viering

ARMEN EN RIJKEN Het is koffietijd op de pastorie . Er zitten mensen die elkaar anders nooit tegenkomen. Die bewuste ochtend zijn het een lid van de tuingroep, twee werklui die de glas-inloodramen van de kerk komen beveiligen, een parochiaan die even langskomt, een Afrikaanse priester die het aflopend weekend heeft gepreekt, de huishoudster en ikzelf. Een bont gezelschap dus. Iemand vraagt aan de Afrikaan wat het groot ste verschil is tussen de Afrikaanse en Nederlandse mentaliteit. Hij zegt dat hier meer individualisme is, de mensen leven meer voor zichzelf, terwijl de Afrikanen neer gemeenschap kennen. Iemand van de aanwezigen, die in Afrika is geweest, zegt: "Dat komt omdat wij rijk zijn en de Afrikanen arm." Dan slaat de vlam in de pan. De afrikaanse priester reageert promt: "Wij vormen niet een gemeenschap omdat wij arm zijn. Ook de rijkere Afrinanen horen erbij. Europeanen kunnen net zo goed gemeenschappen vormen, als zij maar willen. Het is een kwestie van levenshouding, niet van bezit!" Dat zet ons wel aan het denken. Inderdaad is het vreemd om gemeenschap te verbinden met armoede. Dan maak je de armoede tot een zegen en ben je geneigd de armen maar arm te laten in hun gemeenschap. Het is beter om gemeenschap te vormen, in welke situatie ook. Daar kan zelfs de koffietijd voor dienen.

ANGST Hopelijk leest geen hond dit stukje! Achter in de vijf zal ik geweest zijn, een kleine bewaarschoolklant, Toen is de angst begonnen. Elke morgen moesten wij om half acht naar de kerk . Op naar de God die onze jeugd verblijdt! Mooi niks verblijdt, want stevast moest ik dan voorbij een huis met een akelig, gemeen keffend keeshondje. Na al die jaren zit het me nog vers in mijn ge


heugen, het kreng. En dan druk ik me nog maar matig uit. Hartkloppingen kreeg ik ervan. Hij blafte als een bezetene achter ons aan, tot we bij het wijwatervat waren . Mijn jeugd werd 's morgens allerminst verblijd . Dat gejubel over die onbezorgde kindertijd is ook maar flauwe kul. Enig ongestoord fietsplezier is mij niet beschoren. Enkel kommer en kwel. Ik draai mijn fiets direct om als ik een hond los zie lopen. Want die krengen staan half op de weg met hun opengesperde bek en zitten helemaal vol blaf. "Ze ruiken dta je bang bent en daarom blaffen ze op jou af", aldus mijn man. Een dood doener van niks dus . Ik ben bang voor donker, niet voor enge mannen, alleen maar voor honden . Zie ik een hond op mijn stoep, ik loop acuut naar de overkant, of ik loop een straatje om. Honden horen achter een hek, punt uit! Spreek me niet tegen, want ik heb gelijk. Bij het zien en horen van Martin Gaus, de man van Dierenmanieren, ga ik over mijn nek . Dus gouw een andere zender en wat ziet mijn oog? Jawel hoor, een stijlvolle vrouw die hondevoer aanprijst als was het een delicatesse! Het zal mij een worst zijn wat topfokkers adviseren. Pruts zelf maar wat bij elkaar uit tafelresten, denk ik dan. Het blikje is nog duurder dan de inhoud . Als de natuur van plan was geweest om honden gekookt voedsel uit een blik te laten eten, dan zou diezelfde natuur hem wel geleerd hebben hoe een fornuis gebruikt moet worden. Dan zwijg ik nog maar over die vorm vaste drol op de stoep. Iets wat mijn goedkeuring niet kan wegdragen is het feit dat de hondenbelasting is afgeschaft. Mijn eenzame roep zal wel niet gehoord worden. Hondenliefhebbers zullen dit allemaal erg overtrokken vinden. Wellicht scheppen ze er nog wel vreugde in om te lezen over andermans angst . Want ik verdenk ze overal van! Eigenlijk heb ik niets aan mijn leven!

J.J. Kok notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102 - 21851

OPENINGSTIJDEN: 08.30-)6,30 UW' donderdagavond 20,00-21 .00 UW' (volgens afspraak)

Kandidaat-notaris: "Mr. L.W. Groeneweg

.

JEUGD-BILJARTCLUB

¡~ . . ~o

"BIKADO" NULAND

BIKADO NIEUWS Dennis Timmers Nederlands Kampioen toekomst klasse. In het weekend van 6 en 7 februari j.l. is ons jeugdlid Dennis Timmers in Krimpen a/d IJssel ongeslagen Nederlandskampioen geworden in de toekomst-klassen jeugd. Na een zwakke start in zijn le partij 300 caramboles in 6 beurten volgde een partij van 300 in 2 beurten-wel een serie van 300. Ook de 3e partij werd in 3 beurten gewonnen In de 4e partij had Dennis het wat moeilij ker tegen Leon Megens eveneens van het destrict Oss. Nadat Leon de eerste beurt misten maakte Dennis een serie van 295. Echter Leon maakte in de tweede beurt de 300 vol zodat Dennis in de nabeurt nog 5 caramboles moest maken. Dennis scoorde de caramboles in de nabeurt. In de finale moest Dennis aantreden tegen Mario Broeders die op dat moment geen enkel verliespunt had en een beter gemiddelde dan hij. Broeders ging van acguit maar moest na 4 caramboles gemaakt te hebben op zijn stoel plaatsnemen en hoef de niet meer op te staan, omdat Dennis in een ruk naar de 300 ging. Hiermede herijkte Dennis een resultaat waarop hij al enkele keren had gehoopt. Met het prachtige resultaat van 107 . 14 gemiddeld werd hij gehuldigd als Nederlands Kampioen en werd tevens het Nederlands Volkslied voor hem gespeeld. Ook onder de vrolijke klanken van De Pinblaazers uit Nuland werd hij 's-avonds in het clubhuis Kerkzicht gehuldi gd en door de voorzitster Annie Broeksteeg in de Bloemen gezet. Ook de voorzitter van het Dist r ict Oss de Heer v. Hinthurn kwam onze kampioen feliciteren waarbij hij in zijn felicitatie ook de club trainer de Heer Kees Lucas betrok . Namens het gemeente bestuur van Maasdonk werd door wethouder Ad v . d. Boogaard de nieuwe kampioen met lovende woorden toegesproken en gefeliciteerd tevens waren vele familieleden, clubleden aanwezig in het fraai versierde clublokaal om de kersverse kampioen te huldigen . Ook wij felicitere n Dennis met dit prachtige resultaat . A.v.W.

't Vijfeiken 19 Heesch tel. 5012

7


KLEURPLAAT

8


NCB Gezinsdag

Vrijdag 12 fewbr. j.l. vierde de N.C.B. hun jaarlijkse gezinsdag. Deze dag werd begonnen met een H.Mis in de kapel van 't Oude Klooster. De mis werd opgedragen door Pastoor Spijkers en gezongen door leden van de N.C.B. en K. V.O. Na de mis gingen we naar Zaal Covers, waar de dag verder werd doorgebracht. De voorzitter heette iedereen hartelijk welkom en gaf het woord aan de secretaris, voor het voorlezen van de notulen en het kasverslag. Deze werden ondertekend door de voorzitter en goedgekeurd met een hartelijk applaus. Hierna kreeg Burgemeester Netten het woord, Deze sprak over het millieu en hoe we onze agrarische bedrijven millieubewust kunnen voortzetten. Ook Pastoor Spijkers hield een toespraak over de levensbeschouwing.+ 12.30 uur konden we genieten van een zeer goed verzorgde koffietafel. De middag werd verder voortgezet in aanwezigheid van Hub v. Eindhoven die ons tot+ 16.00 uur met verhalen en liederen terug bracht naar die goede oude tijd.

Woord van Dank Allereerst willen we de N.C.B. hartelijk danken voor de uitnodiging van de feestavond met de gezinsdag, (het was geweldig) Modeshow

9 maart organiseren we weer een grandioze modeshow. Excursie in combinatie met cactusshow Op 16 maart gaan we bij voldoende deelname op excursie naar een cactuskwekerij in Lent maar hierover krijgen jullie t.z.t. nog bericht. Groetjes en tot ziens Bestuur K.V.O.

WIE WAT WANNEER FEBRUARI ;;) Weekenddienst dr. Visschers

's-Avonds was een gezellige dansavond, waar ook de leden van de K.V.O. met hun echtg/ of partners waren uitgenodigd. Twee leden van de K.V.O. deden een voordrachtje wat zeer goed in de smaak viel. (heel leuk gebracht). We kunnen dan ook weer terug zien op een zinvolle dag en vooral een gezellige feestavond, die muzikaal werd omlijst door discjockey Willy v.d. Brand. Jammer dat de voorzitter van de N.C.B. door een klein ongelukje deze avond niet aanwezig kon zijn Daarom werd de avond gesloten door de vicevoorzitter die iedereen heel hartelijk dank te voor hun aanwezigheid, maar vooral diegene die zich hebben ingezet om deze dag zo geweldig te doen slagen. Hartelijk dank.

MAART 4 G'68 1 - Hisola 1, ll.20u heren 5 Dr. Visschers afwezig

Rest ons nog vanaf deze plaats onze voorzitter Rien v. Zandvoort te bedanken en veel beterschap toe te wensen.

21 VVC 7 - G'68 1, 12.20u heren Swinta 3 - G'68 1, 15.30u dames VVC Al - G'68 Al, 11.00u 23/24 KVO, Culturele dagen Lievekamp Oss

Groetjes namens bestuur N.C.B,

~;) Weekenddienst dr. v. Heyningen 28 G'68 1 - VVC 6. ll.20u heren G'68 1 - Quos Ego 3, 10.20u dames G'68 Al - Quos Ego Al, 10.20u 29 KVO, uitwisseling Esbeek

~) Weekenddienst dr. v . Heyni ngen 7 G'68 1 - VVC 6, 10 .20u dames G'68 Al - Ever Ready Al, 10.20u 9 KVO, modeshow zaal Govers¡ 12 Dr. v. Heyningen afwezig

iZ)

Weekenddienst dr. Smit

14 G'68 1 - Blok '80 2, ll.20u heren G'68 1 - Smash '70 2, 10.20u dames 15 t/m 20 TOK 19 toernooi 16 KVO, excursie cactusshow 19 Dr. Smit afwezig

~~) Weekenddienst dr. Visschers

9


JF J-.

r Qr: , ~

stichting

kruiswerk

noord-oost brabant

BIER. Carnaval is weer voorbij en bij vele heeft bier weer in de belangstelling gestaan. Dat bier een populaire drank is,. blijkt wel uit de consumptiecijfers. De Nederlander drinkt gemiddeld ongeveer 90 liter per persoon. Ook alkoholarm en alkoholvrij bier wordt veel gedronken, ongeveer 5 liter per jaar per hoofd van de bevolking. Bier is ongetwijfeld een van de oudste dranken. Hoe oud is niet met zekerheid te zeggen. Op hiëroglygen van+ 5000 jaar geleden beschrijven de Sumeriërs het brouwproces al. Door de Babyloniërs werd rond 1800 voor Christus al bepaald dat bier tegen vastgestelde prijzen moest worden verkocht. In Egypte was bier een statusdrank. Aan hun doden gavan de Egyptenaren heel wat bier mee voor hun lange reis naar het dodenrijk. De Grieken en Romeinen vonden bier een verdorven vocht, o.a. omdat het door barbaren als de Germanen gedronken werd. Tot omstreeks 800 na Christus was de bierbereiding vooral een taak van de huisvrouw. Maar deze werd meer en meer overgenomen door kloosterlingen en later door ambachtslieden . In de twintigste eeuw heeft de bierbrouweij zich verder ontwikkeld tot een moderne industrie. De basisgrondstoffen voor de bierbereiding zijn water, mout, hop en gist. Hoewel bier gemaakt wordt van gekiemde granen is het geen "vloeibaar brood". Bier levert energie, af komstig van alkohol en koolhydraten, maar het gehalte aan vitamines en mineralen is dermate laag dat bier geen bijdrage levert aan de voorziening van deze voedingsstoffen. Wie alkohol gebruikt, kan het het beste houden bij 2 a 3 glazen per dag en niet dagelijks alkohol drinken. Natuurlijk kan het gebruik met de Carnaval wat hoger uitvallen! Light- bieren leveren wat minder alkohol en energie dan gewoon bier; alkoholarme en -vrije bieren gaan hierbij nog een stap verder. Alkoholarm en alkoholvrij bier kan bij diabeten echter een bloedsuikerverhogende werking hebben. 10

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u maandagmiddag tussen 13.00 en 16 .00 uur telefonisch kontakt opnemen met één van de diëtisten van Stichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant, tel. 04132-65733. Voor het maken van een afspraak met de de diëtist kan men telefonisch kontakt opnemen van maandag t/m donderdag, van 8.00 tot 13.00 uur, tel. 04132- 65733.

Persbericht. Aan ouders van peuters en kleuters. De Sti chting Kruiswerk Noord- Oost Brabant organiseert consultatiebureaus in wijkgebouwen. Ouders van zuigelingen en peuters kleuters bezoeken deze bureaus. Gezien de noodzaak tot bezuinigen, die ook het Kruiswerk treft, is het aantal consulten met één verminderd. Als uw kindje ouder is dan 16 maanden hebt u inmiddels het laatste bezoek aan het zogenaamde 'zuigelingenbureau' afgelegd . De zuigelingenbureaus worden gevold door peuter-kleuterbureaus. In de planning van deze bureaus heeft zich een wijziging voorgedaan. Het aantal bezoeken is namelijk met één verminderd. Ouders kunnen rond het tweede levensjaar van hun kind de eers te oproep voor het peuter/kleuterbureau verwachten. Tijdens hun eerstkomende bezoek aan een consultatiebureau kunnen ouders en verzorgers een toelichting krijgen op de (overigens geringe) wijziging.

Zwangerschapsmarkt Oss Naar aanleiding van het grote succes van de eerst zwangerschapsmarkt in Oss vorig jaar wordt dit jaar wederom een markt georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag 24 april in het wijkgebouw bij het Anton Jurgenshuis aan de Schadewijkstraat 6a te Oss. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom die iets wil weten over zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Noteer die datum alvast in uw agenda. Te zijner tijd krijgt u via dit blad meer informatie . Namens de werkgroep zwangerschapsmarkt Hariëtte van de Maat St. Kruiswerk N.O. Brabant


VERJAARDAGSAKTIE GEFFEN In het jaar 1992 is de aktie weer zeer goed verlopen. Er werd maar liefst f 7061,90 bijeen gebracht. Dat is te danken aan de vrijgevigheid van de jarigen en aan de medewerksters, die de jarigen bezoeken.

LEDENRAAD KRUISVERENIGING

HEEL HARTELIJK DANK.

GEFFEN

Die dankbaarheid wordt steeds uitgesproken door de ontvangers van deze gelden . We laten hen nu aan het woord d.m.v. fragmenten uit de correspondentie. 1. Congregatie van Zr.v.Heesch, Batu in Indonesië . Zr.Godeliva schrijft in haar brief van 25 november 1992: Verleden week was ik naar een leprozerie, waar elke 3e woensdag van de maand een priester uit Surabaia komt. Arme mensen toch, met hun verminkte armen en benen. Ook waren er enkele kinderen bij. De catecheet vertelde, dat deze mensen sinds april voor hun eigen onderhoud moeten zorgen. 2. A.Crooijmans in Johannesburg, Zuid Afrika. Een fragment uit een krantartikel. De Nederlandse priester A.Crooijmans is één van de mensen, die hulp geeft aan de slachtoffers van de ergste recessie in Zuid Afrika sinds de crisis in de dertiger jaren . 3. Pater J.Goedhart te Cameroen. Een fragment uit Onder de Toren van 17 augustus 1992. Ik ben sinds 1990 onderwijssecretaris in ons bisdom Ngaoundere. Problemen in de scholen: weinig lesmateriaal, sumiere lokalen en banken. Het land is in een economische crisis, dus minder geld voor de scholen. Ouders kunnen het schoolgeld niet meer opbrengen.

Door

P&ychologe Jorlno Neder lot

We hopen het komende jaar weer te kunnen rekenen op uw welwillende medewerking.

Oatum Aanvang

dln9dag 2 maart 20.00 uur (~nalopen 19.45 uur) zenl "Het Oude Klooster" gratis

organiseert

INFORMATIEAVOND omgaan mei

s ·y

fllnats

Toegang

ESS

BIJ voldoende deelnanm nnn&lultend 4 wekellJkso CUt8U9. Paultje komt thuis van school en vertelt zijn moeder:

1n I o:

Ne 1 1 18 v.d. Hurk

18 1 .

216 7 3

Burgemeester Netten was

vandaag op schoQl!

Moeder: Had hij z'n halsketting om? Paultje: Nee, hij liep gewoon los....

11


DE PRIK VAN DE OOIEVAAR

9-Zia 9uds.en en ~au.an den 97Jwek

sJ/.llan 31 ri,nua'li 1993

97Jff.edeut.Uj 9

5386

xcm

cffefien

9Zia en Cf,U1,s wsten uan 13.00-15.00 uu4.

./

;.

.

,,;#

1

.

-

,.

, '(vil zijn -~-

·'Il

1

/!eei

·.g~l~h-ig ~et äe geboorte van · · . ~ onze docl}ter en zusje.

--~

1 I

·

,J;?omi~i~ue ~•

.

- -.,/ \ . ..-.· . ., , . . is.,.gefb6ren op zaterdag 2\ jan_µ~rt 1993 , . .

·'

'\

:---

~

,.

\

1 ,

• ?.,

'

~,

.

I

\

'

•• 1

'··

1

- :. Herman. Merle en-Jon·Bruinenberg ' Elzendr~f 16 · · 5386. GS· Geffen ',,,~ . .


I ERNIS

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

- ~ --s--c--h--,---,--~-,-e--,--.-s-_,

M-TEC-DEALER Bedrijveniweg 4, 5386 KA Geffen ,___T_e l. 0_4 102_ - 22_001_fax_0410_2 - 2_5068___,

0

GLAS - VERF - BEHANG

oss - rosmalen - geffen

WJ

- - - TELEFOON (04120)43708 - - -

SPIERINGS

~

Dorpstraat 9a - GEFFEN telefoon 04102 - 21958

~~~HEIJDEN Verhuizingen/inboedelopslag Specialisten in: Privé verhuizingen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen tel.: 04102 - 21882

EERSTE RIJLES GRATIS Ook voor Oss e.o. Jobao v.d. S1ootstraat 3 Geffen

04102 - 24570

Bouwbedrijf 'BRODUS'

Ook voor doe-het-zelver: Verhuisauto voor uw deur gezet met dekens.banden, steek- en kastkarren, verhuisdozen, ed. Kloosterstraat 9 Geffen tel: 04102 - 21882

. '7\,10-nq'~

~

~\

aRbe~t de gzaab

~~K' ~0~ ~i'ó ç\tarn '\

vlietskant 21

• NIEUWBOUW

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

• VERBOUWINGEN

Heesterseweg 16

Geffen

Telefoon 04102 - 24765

VERKOOP EN SERVICE VAN:

nHansan

- hydraulische graafmachines - graaflaadkombinaties Bouwmachines 8. -wielladers - - - - - - - - - - - - -schrankladers - sleuvengravers - minigravers - trilplaten

V.

STERK IN ZWAAR WERK!

Middelste Groes 9 - Postbus 38 5384 ZG Heesch -Tel. 04125 - 4727 b.g.g 04102 - 22026 - fax 04125 - 5075

4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling. Verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. Heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

Als je zelfverzekerd op eigen benen wilt staan, praat dan 'ns met je RVS adviseur. E r guat bijna geen dag voorbij of er vr.:randen wd W'd l io JC k v..:n. k. ben! :11.aid. vei.:I op pad, doc.1 uan )"pOrl , Je koupt nieuwe kleren, c~n

Sfereororen o( misschien een homecompu1er. Z o•n eigen leven \'raagt om e igen verzeke ringen. wnnt ilnders kun• nen a l di~ plezienjcs in gtvaar komen. Je Vic1oria~Ves1a ad..,iseur i orc.1 er\'01,)r' dàl d i1 oicl g(:b c u n ,

Maar dan moet je 'm wel even bellen.

M.J.M. v/d Akker tel.: (04102) 23144 meer verstand van verzekeren


RAOP-AVONDEN 1993

CENTRALE VOOR PLEEGGEZINNEN Weekend- en vakantiegezin gezocht! Peter , 12 jaar, heeft een verstandelijk handicap. Zijn nivo zit tussen MLK en ZMLK in. Het joch is een rustig en lief kind dat makkelijk contact maakt. Hij zit op de paardrijclub . Verder houdt hlj van zwemmen, knutselen, koke n, muziek en tuinieren. In welk gezin kan Peter in de weekends en vakanties af en toe eens logeren? Het zou hem goed doen. Mensen die iets voor Peter willen doen, kunnen voor meer jnformatie contact opnemen met de Centrale voor Pleeggezinnen in Den Bosch, tel . 073-133647 . Uiteraard krijgen zij een goede begeleiding en een financiële vergoeding .

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gaat u iedere vrijdagmorgen tussen half 9 en 9 uur met de auto naar Oss? Kan en wil u iemand tegen vergoeding meenemen naar de STEM? Bel dan naar Hennie ; 22821

Wat heb ik gemist Als trouwe bezoeker van deze raap avonden heb ik me afgevraagd? 1. Hebben deze avonden nog iets met carnaval te maken? 2. Waar is de passende muziek van de Pompzwengels? 3 . Waar is J. Bijlenveld die dit op zo'n klassieke wijze bracht en gekleed was? 4. Waarom wordt Hans den urste op een glijbaan binnen geschoven? 5. Waarom wordt de raad van elf niet persoonlijk aan het publi ek voor gesteld? 6. Deze mensen moeten in mijn oog zeker de eerste rang hebben en niet in een hoekje van de zaal gedrukt worden . Dit wou ik even kwijt een Geffennaar

'TUN BLAKKE GEBROCHT' l-'fULPLASSER GEVRAAGT met ervaring, voor PTI' telefoon kabels. Hoogloon met vakantiebonnen. tel: 04102- 22757.

GEVONDEN IN IlOOSTERSTRAAT NABIJ HET OUDE KLOOSTER Vermoedelijk autosleutels en antennesleutel Terug te halen bij H. Kooymans Willibrordusstraat 9

NIEUWE THEORIECURSUS ! Ben je 17 jaar en word · je binnenkort 18 jaar meld je dan nu aan voor de nieuwe "THEORIECURSUS" De cursus start weer in "MAART" Tevens verzorgen wlj een complete "MOTOROPLEIDIHG" Voor informatie of aanmelding:

Auto- en Motorrijschool Peter de Klein Heegterstraat 34 5386 CP Geffen. 14


stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

.~,~

Rijwielen Taxi Benzines --1a:"l

-~-~

~

W. Jansen en Zn.

- /tG.IA. d..u,

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313

·/~~~"

Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Openingstijden: Maandag: geheledag gesloten Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur Middagpauze's van 12.15 tot 13.15 uur

Autobedrijf Van Doesburg

•~i'!f,.

~ ~!~e~~r~i~bv

JEUGDMODE & SCHOENEN

• • • •

m

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 28 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 Broekstraat 13 Tel. 23633

Irma Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

Gerda Pouls-Benders L - - -~

PMicure

BEHANDELING OP AFSPRAAK Kastanjelwf 6 5386 GP Geffen z- 04102 - 25113 Voor al uw Drogisterij art. Parfumerieën Byouterieën Staatsloten Kapsalon

H. KORTHQUT

Papendijk 13 Geffen tel: 21559

AFBOUW

drogisterij maandagmiddag geopend

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL Singel 40-45 no. 23 (kantoor om de hoek Oostwal) 5341 VA Oss tel: 04120- 23173

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogtdj Jo U.Ln$H TELEFOON 04102 - 21267


VAI{GARAGE® D'N BART ~-:■:-:-:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:-~ ALTIJDVERTROUWD DICHTBIJ Het adres voor uw auto: * onderhoud * schade-taxatie en reparatie * APK, klaar terwijl u wacht * reparatie * occasions * voorruit-reparatie * P - lease voor de gebrui,kte auto

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

..........•...... STAP EVEN BIJ ONS NAAR 81.NNEN ..................... · , ,_

0

~

-

,

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I

Loon en Grondverzetbedrijf

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

*

*

* * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen

Tel. 04102-23277 Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Ook voor filterspuiten

Hotel II De Gouden Leeuw 11 Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

bruiloften • p~~:~~ergaderingen •

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

TEGELHANDEL en TEGEL WERKEN

-~ y..~.v Heesterseweg l d - 5386 KX Geffen Tel. 04102-25538 / 21016

~~I l ADVIES SERVICE

E.J.M. Kerkhof Donkerendijk 28 5473 CS Heeswijk-Dinther tel.: 04139-2361 VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

SNACKBAR 'T BERGJE

ABABncb ~ accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv

II

registeraccountants

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, telefoon (04120) 34031

40 zitplaatsen VOO( gezellig eten Nu ook een zaal voa- feestjes/

kinderfeestjes van 50 tot 60 personen

Contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA

Koude schotels van f 15,- tot f 45,-

i

Mr. A Schouten, Berkenboog 11 Geffen, tel. 04102-25426

JO VAN DE BERGH Veldstraot 14 - Geffen tel. 04 l 02 - 22531

A.M. v. Zandvoort, Bergstraat 26 Geffen, tel. 04102-22586