Torenklanken 1993 - nr 03

Page 1

31 e jaargang

I

nummer 3

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

februari 1993

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102- 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1800 exemplaren

voren een folder met uitgebreide informatie in uw bus vinden. Doet allen dit jaar weer mee .

Hallo, Het Jeugdvakantiewerk Geffen gaat dit jaar weer verschillende aktiviteiten organiseren . We zijn al weer druk begonnen met de voorbereidingen. Wat staat er dit jaar allemaal op het programma? Allereerst hebben we in de paasvakantie een leuke dag in petto voor alle Geffense kinderen. Verder is er weer de bekende Wandel-4- daagse voor jong en oud en wel van 11 tot en met 14 mei. Tenslotte hebben we in de zomervakantie onde belangrijkste aktiviteit, De Jeugdvakantieweek. Vorig jaar hadden we in de paasvakantie de 'Beestenboel'. Deze dag sloeg enorm aan en er waren maar liefst 140 kinderen. Daarom organiseren we dit jaar op 22 april ook weer een gezellige dag voor de kinderen We gaan natuurlijk naar een spannende tekenfilm kijken. En wat we verder gaan doen zal tegen die tijd in Torenklanken bekend worden gemaakt. De paasactiviteit vindt plaats in de Bonkelaar, begint om 10.00 uur en, is om 15.30 uur afgelopen . Het wordt een te gekke dag, dus komen jullie allemaal. Het kost slech~s f 3,=. De wandel-4- daagse is dit jaar van 11 tot en met 14 mei. Er kan vanaf 6 uur gestart worden bij de Bonkelaar, Van daaruit kunt u NIEUWE prachtige routes lopen van 5 of 10 km in en om Geffen. Het afgelopen jaar deden er maar liefst 660 deelnemers mee, een nieuw record. U zult een tijdje van te-

De jeugdvakantieweek is dit jaar van 16 tot en met 20 augustus, de laatste week van de schoolvakantie. De week zal weer gehouden worden bij de Bonkelaar. We hebben de week laat in de zomervakantie gepland, zodat de meeste kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 kunnen meedoen. De week heeft als thema 'Reis om de Wereld in 5 Dagen'. Ik kan alvast verklappen dat ons kamp bezoek krijgt van een oude wereldreiziger en dat we samen met hem een spannend avontuur gaan beleven. Maar meer laat ik nog niet los. Schrijf de Jeugdvakantieweek alvast op de kalender zodat je hem niet vergeet. Zoals jullie zien hebben we weer grootse plannen voor het komende jaar. En we hopen dat er veel kinderen mee zullen doen. To t kijk, Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen Paul Wingens Kastanjehof 83 tel: 25446

KOPY INLEVEREN VOOR 13 FEBRUARI


't ci1êfcerge auto- en motorrijschool

• FRITU RE • BAR • TERRAS •

Peter de Klein

Dorpsstraat 16 telefoon 21541 •

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

speciale menu's • macaroni-, spaghetti, • bami- en nasischotels • milkshakes • ook om mee te nemen

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

'Óert en J:izecce

INIERVIDEO

Industriestraat 7 5391 BN Nuland Tel.: 04102 - 21827

VIDEOFILMS - CD'S - COMPUTERGAMES

Gebr. v.d. Wetering * containerbedrijf * zand- en grindhandel Oss, Horzakstraat 12a, tel. 22291 Geffen, Bredeweg 41, tel. 21910

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN * TEGELS *GEREEDSCHAP

* TUIN- EN LANDBOUWZADEN * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

* VERF EN BEHANG

BERGSTRAAT 34 - 5386 KL GEFFEN - TEL. 04102 - 21338

Official Service Dealer

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

*

ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO:

BRANDSTOF:

* Verkoop * Onderhoud * A.P.K. * Wasserette

* Diesel

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANlVOORT b.v.

* Euro loodvrij * Super

Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw

* LPG

* Schade reparatie

Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 • 22316

~,

L -t

Peter v. Grinsvenstr. 6 - 5386 BX Geffen tel. 04102-22702

stoffeerderij en beddenspeciaalzaak

~an en

Runrotstraat 25 - 5386 CT Geffen - telefoon 04102 - 22852

HET ADRES VOOR:

*

Lattenbodems en matrassen Uit eigen stoffeerderij stoelen speciaal gericht op een goed zitcomfort en kwaliteit Al uw herstoffering


CARNAVAL De kinderen van de Mariaschool houden op 19 februari a.s. een carnavalsoptocht.

Thema:

Sprookjes

De optocht wordt gehouden in de Elshof. Alle kinderen hopen dat heel veel papa's, mama's, opa's, oma's, ooms, tantes en andere belangstellenden de optocht komen bekijken.

Tot ziens op 19 februari omÂą 10.45 uur in de Elshof!

Mariaschool De kinderen en het team van de Mariaschool bedanken carnavalsstichting Rottenrijk voor hun gulle bijdrage . Hartelijk dank en heel veel " leut" met carnaval.

3


Rabobank. Aangenaam Rabobank Geffen Dorpsplein 1 - 5386 CL Geffen Telefoon 04102-22157 Telefax 04102-22325

SHELL STATION

DEN HANENBERG GEFFEN HANENBERG DE RUWAARD OSS 1rkk spaar nu voor 25 % premie'lrkk

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

***** IN OSS MODERN EN SNEL AUTOWASSEN ***** ***** IN GEFFEN NU OOK 's NACHTS TANKEN *****

wij kunnen voor U verzorgen Rijksweg 17 Geffen, 04102-21217 Joost v/d Vondellaan 1 Oss, 04120-34068

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

Geffen geopend dagelijks tot 23.00 uur. Oss geopend dagelijks tot 21.00 uur.

aanbrengen van sierpleisters

traditioneel stucadoorswerk,

.......... _E!!!!!S!' ~

in Oss:

Café •t Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon 04102 - 21520

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 26 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax 04102 - 25133


Çcfftn NIEUWS VAN "VLADERACK". FILMAVOND MET OUDE FILMS OVER GEFFEN. Op MAANDAG 16 FEBRUARI aanstaande wordt er door de werkgroep Fotografie een filmavond georganiseerd . Op deze filmavond welke zal plaatsvinden in de kelder van het gemeentehuis, ingang tegenover de nieuwe NMS bank, zullen films worden vertoond uit de jaren 1960 en 1967. De aanvang van de filmavond is 19.30 uur en de afloop zal zijn omstreeks 22.00 uur. Een bijzonder woord van dank aan Dhr. Cees van den Hanenberg die de apparatuur en de films beschikbaar heeft gesteld en tevens voor het "draaien" zal zorgen. Leden hebben vrij entree en niet leden worden geacht f 2,50 entreekosten te betalen. Voor de koffie wordt gezor gd. KOMT DAT ZIEN EN ZEGT HET VOORT!!!

Om ons foto- archief ui t te breiden en daarmede het houden van wisseltentoonstellingen te garanderen hebben wij de medewerking van onze Geffense inwoners hard nodig. Wij verzoeken dan ook iedere bezoeker van onze tentoonstelling welke woonachtig is of is geweest in de Bergstraat, Bredeweg of Klooster straat, oude foto's mee te brengen. Gedacht wordt hierbij aan portret foto's, familiefoto's, schoolfoto's, verenigingsfoto's en dergelijke. U BENT DEZE FOTO'S NIET BLIJVEND KWIJT!!! Tijdens de tentoonstelling zal er in een speciaal ingerichte ruimte door leden van de werkgroep Fotografie een fotografisch kopie worden gemaakt . DAARNA KUNT U UW FOTO ' S METEEN WEER TERUG NAAR HUIS NEMEM! !! Het bestuur van Heemkundewerkgroep hoopt vele belangstellenden tijdens onze aktiviteiten te mogen begroeten . Met vele vriendelijke Geffense groeten,

WISSELTENTOONSTELLING. Sekretaris Noud Tiemissen. Op ZONDAG 28 MAART aanstaande wordt door de werkgroep Fotografie de eerste wisseltentoonstelling georganiseerd in de nieuwe ruimte van de kelder in het gemeentehui s. Gedurende ongeveer twee maanden bl ijven de foto's te bezichtigen, daarna zal er weer een nieuwe tentoonstelling worden ingericht met nieuwe foto's. Het ligt in de bedoeling om tentoonstellingen in te richten, welke betrekking hebben op een bepaalde straat of straten. Als eerste komt de Bergstraat aan de beurt de volgende tent6:onstelling welke gehouden zal worden in mei-juni heeft betrekking op de straten Bredeweg- Kloosterstraat. Te zien zullen zijn foto's van panden, personen, families, etc. Tevens zullen door de werkgroep Genealogie (Stamboomonderzoek) de stambomen van de families Van Zandvoort-Van Santvoort-Van Zantvoort , Langens en Gloudemans ter inzage worden gelegd. Ad van Zandvoort zal eveneens gedeelten van zijn verzameling oude gebruiksvoorwerpen laten zien. De tentoonstelling zal vanaf 28 maart elkE zondag zijn opengesteld van 10 .30 uur tot 13.00 uur, Gedurende de vakantiemaanden juli en augustus is er geen openstelling .

WIE WAT WANNEER FEBRUARI

~i)

Weekenddi enst dr. Visschers

13 - 16 dr. Smit vakantie 14 GEVOK 2 - G'68 1, 14.lSu heren GEVOK 2 - G'68 1, 11. l Su dames 14 Koffieochtend alleenstaanden bij A. de Kort, Dorpsstr. 7b 19 dr. Visschers afwezig

~~) Weekenddienst dr . Smit 20 - 28 dr. v. Heyningen vakantie ;;) Weekenddienst dr. Visschers Leen v. Dinther, De Wiel 1 en Riek van Erp, Bergstraat 34 te Geffen exposeranin februari in "Het Oude Klooster".

5


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u NULAND: ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u VINKEL: ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11.00u LITUGISCHE KALENDER WO 10/02 19.00 * Avondmis ZA 13/02 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv jeugdkoor (tevens kinderkerk) ZO 14/02 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor WO 17/02 19.00 * Avondmis ZA 20/02 10.00 '~ H.Mis rnmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Passe Partout (tevens ki nderkerk) zo 21/02 09 . 30 H. Mis mmv Gemengd koor wo 24/02 19.30 Aswoensdag-viering *=dienst in kapel KERKBALANS Eind januari was het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage opgelopen tot ca. 270 deelnemers met een gezamelijke bijdrage van ruim 25.000 gld. Vergeet u niet u hier bij aan te sluiten? Bij voorbaat dank! OPEN HUIS Vanwege zijn verjaardag (13 februari) houdt pastoor L. Spijkers op donderdag 11 febr. van 10.00 tot 20.00 uur open huis. U bent hierbij van allen van harte uitgenodigd om samen met hem deze dag een kop koffie te drinken en het glas te heffen. Een goede gelegenheid om uw en onze waardering nog eens duidelijk aan hem over te brengen. PAROCHIEGIDS Een dezer dagen ontvangt u de geheel nieuwe parochiegids. Interressant om eens helemaal door te lezen, maar vooral ook belangrijk om goed te bewaren als naslagwerk. U vindt er de nodige informatie in over alle kerkelijke diensten, vieringen en werkgroepen. Hartelijk dank aan de samenstellers en de medewerkers zoals drukkerij WiHaBo voor de keuring verzorgde druk en Robs Fotoshop voor de prachtige foto's van onze parochiekerk. Uit een gasbel? 6

Zij was ziek. En flink ook. En nog geen 40 jaar. Ze was parochiaan, althans volgens de kaartenbak. Ze was niet kerkelijk en ik kende haar niet. Haar dochtertje was wel op de katechese, omdat 'je van het christendom wel op de hoogte' moet / zijn. Toen zij in het ziekenhuis lag, heb ik haar bezocht. Aan zo'n bezoek begin ik altijd wat onzeker. De kennismaking viel best mee. Mensen vinden het fijn als je komt. Ook wat dat betreft hebben wij een mooi beroep. Ze vertelde dat ze eigenlijk helemaal niet geloofde. Alles was ontstaan uit een oerbegin, een soort gasbel, zonder God en de evolutie ging vanzelf wel verder . Met de door was alles over. Haar grootste verdr i et was dat als ze nu zou sterven, ze haar kinderen niet meer kon opvoeden. Ik heb alleen maar zitten luisteren . Zij leek al opgelucht dat ze mocht vertel len dat ze niet gel oofde, maar wel zielsveel van haar kinderen hield. Later heb ik haar thuis opgezocht. De twee kinderen waren er ook. "Dat zijn ze dus waar je zo gek op bent", zie ik. De tranen sprongen in haar ogen. Wij keken naar hun spel waar ze helemaal in opgingen. Een paar dagen erna kwam ik haar dochtertje tegen. Zij lachte spontaan. Toen dacht ik : hoe kan zo'n wonder spontaan ontstaan zijn uit een gasbel ? Zat haar lachen, haar levensplezi er daar ook in? Een kind is toch veel meer dan er volgens de evolutie uitkomt? De cellen en de structuur van het lichaam kunnen daar misschien uit verklaard worden, maar dat engelengezicht en die eenvoud en hartelijkheid toch niet? Dat moet toch het werk zijn van de Schepper HULP DER CHRISTENEN Een mens kan alleen niet veel . Dat wij mensen geschapen zijn voor elkaar is overduidelijk. Sla je de bijbel open, dan lees je in het scheppingsverhaal, dat de mensen aan elkaar gegeven zijn. Om elkaar tot steun en toeverlaat te zijn. Het staat er zo mooi, dat de ene mens de andere gegeven wordt tot hulp. Iedere mens, man of vrouw, jong of wat ouder, katholiek of mosl im, gelovig of zoekend, kan een ander tot hulp zijn . Het woordje hulp heeft door de t i jden heen een aparte betekenis gekregen . Als er iets fout gaan, komt de hulp op gang. Bij rampen richten we hulpposten in en wanneer een bisschop het te druk heeft, komen er hulpbiscchoppen. De derde wereld smeekt om hulp en er is een Eerste hulp bij Ongelukken. Hulp wordt ingeroepen vooral bij ontij. Toch kan niemand een dag- of het nu een goede of een slechte is- zonder hulp.


Zonder i emand, die j e opbeurt en di e je verstaat . Die je ma g en die j e laat uitpraten. Die je corrigeert en die zomaar even bij j e langskomt . Die een luisterd oor heeft en die je de waarheid mag zeggen . Zo i emand i s je beste hulp bij wie je altijd - bij t ij en ontij- kunt aankloppen. Door de ee uwen heen hebben de christenen in Maria zo ' n hulp gezien. Bij haar legden ze neer wat hen be zig hield. Als ze zorgen hadden gingen ze naar haar toe . Als ze blij waren deden ze ook hun verhaal bij haar . Wist en ze geen raad , dan waren ze weer bij haar. Beleefden ze hoogtijdagen, ze liet en het Maria weten. Maria hielp hen om t e leven, om te overl even en om t e gel oven, ook als dat niet zo gemakkelijk was. Tot in onze dagen beschouwen zee r vel e christenen haar als hun hulp. Het i s dan ook verwonderlijk. dat Maria de eretitel kreeg van "Hul p van de christenen". Wanneer het Dekenaat Oss i n 1993 op 15 mei naar Kevelaer t r ekt, dan willen we Maria daar aanroepen als hulp der christenen . Eenvoudig omdat i edere mens hulp nodig heeft om echt en waardevol te kunnen l even. Ook voor een gelovige geldt dat. Een beetje hul p van Maria i s van harte welkom, zeker i n onze tijd , waarin gel oven niet meer zo vanzelfsprekend is . Keve l aercomité

V)

S T I CHT

NG•

· kinderopvang H U M A N I T A S- •

GASTOUDERCENTRALE HUMANITAS ORGANISEERT THEMA-AVOND Geachte Ouders/ver zorgers. Stichting Ki nderopvang Humanitas wil op donderdag 2 MAART een Thema-avond houden voor alle inwoners van de gemeente MAASDONK Onderwerp: Slaapproblemen bij kinderen. Mevr. L. van Gijn pedagoge verbonden aan het pedagogisch bureau PAIDI zal de avond begeleiden. Indi en u wi lt deelnemen aan deze avond, wel ke gehouden wordt in het oude gemeentehuis t e Nuland, Dorpstraat 7, kunt u onderstaand strookje inleveren bij de gastoudercentral e aan de Dorpstraat te Nuland of u kunt zi ch telefonisch aanmelden tel . 25418, aanmeldingen tot vrijdag 19 februari AANVANG 20 .00 UUR 2 MAART DORPSTRAAT 7 TE NULAND. naam :___ _ _ ____ ____ _ _ tel: _ _ neemt deel aan de thema- avü'nd me t _ __ personen. I nleveren tot vri jdag 19 februari.

v.d. Bosch mode Op 1 maart a . s . dragen wi j onze zaak in Geffen over aan Albert v . Orsouw en Marja thé v. Orsouw. Wij will en i edereen bedanken voor het vertrouwen wat u in ons gest eld heeft al die jaren. Wij zi en u graag terug bij v.d. Bosch Mode in Nuland. Wij wensen Albert en Marja veel succes met de opening van hun nieuwe zaak Switch .

kerkstraat 31

nuland

04102- 21397

Bennie en Ida Romme v.d. Bosch Marja t hé v. Orsouw Anja v.d. Boogaard v.Erp 7


VOETBAL VERENIGING HNooit Gedacht" Geffen

Onlangs ziJn verschillende jeugdteams door een vijftal sponsors voorzien van een compleet nieuw tenue. Daarmee is de wens van de jeugdafdeling een goede weg ingeslagen. Sponsors nogmaals hartelijk dank namens de jeugdafdeling van Nooit Gedacht.

Bl - Team Super John Nissen Geffen

Cl - Team Bottle Centre Holland B.V. Geffen Meisjes Team Unigar Peter Strik Geffen

C2 Team 't Sterappelke Geffen 8

El Team Schoonmaakbedrijf van Orsouw van Hoorn Oss


0

PONYVRIENDJES VINKEL

0

0

0

0

I.Î_

0

0

0

0

o t1-'-'· 0

~

O ~ngerenkoor heesch - getfen

In het weekeinde van 23 en 24 januari j.l. hebben "De Ponyvriendjes" uit Vinkel goed gepresteerd tijdens de indoor dressuur wedstrijd te Heeswijk-Dinther. In de manege van Driel. De uitslagen zijn als volgt: In de klasse B cat. A. le prijs Nicky van Veghel met Olivia 121 punten. In de klasse B cat. B. 2e prijs José van de Doelen met Shalimar 114 punten. In de klasse B cat. C. 8e prijs Irene van de Ven met Rocky 118 punten. 13e prijs Claudy Haerkens met Peggy 114 punten. 14e prijs Marti jn van de Braak met Daisy 113 punten. In de klasse B cat. D. 6e prijs Jelte Strik met Tornade 123 punten 7e prijs Marieke Smits met Kassandra 121 punten. 8e prijs Miranda van Berkel met Shr-ra 120 punten. lOe prijs Margy van de Elzen met Nalanda 117 punten. 14e prijs Cheryl Kleijngeld met Brinta 110 punten In de klasse 11 cat. D. le prijs Linda van de Broek met Floris 130 punten. lle prijs Jinke Strik met Brasi l 111 punten.

0

®

0

©

@

0

0

O

O

®

0

® ®

O

0

0

0

We hebben gevonden wat we zo hard nodig hebben: een drummer!! En nog een uit Geffen ook! Het is Roel Steijvers en hij kan het heel goed. Na een aantal keren repeteren kon hij al meteen drummen, en dat klonk hartstikke swingend. We zijn dus erg blij met zijn komst. Wat we ook nog zoeken zijn een sologitarist, een dwarsfluitist en natuurlijke nieuwe leden. Ons koor bestaat uit 36 leden, waarvan 10 sopranen, 12 alten, 5 tenoren, 3 bassen en 6 bandleden. Je ziet dus dat we een nijpend tekort hebben aan mannen. Dus, ben je een man, een jongere en kun je ook nog zingen, kom dan bij het jongerenkoor. Als je een keertje wil komen kijken naar de repetities, dan kan dat. We repeteren elke vrijdag van 7.30 tot 9.30 in het Petruszaaltje in Heesch, en een keer in de maand repeteren we in Geffen. Wil je hierover meer informatie, bel dan even naar Judith van Summeren, tel: 04102-23798 of naar Simone Tiemissen, tel: 04102-21671.

Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. Stepha. Ponyclub "De Ponyvriendjes" Vinkel secr . Stepha van Zandvoort-Hanegraaf

Groetjes, werkgroep P.R.

Schoonheidssalon "Jeanne" Schoonheidsbeh.- Harsnagels Zonnebankkuren. ook 's- avonds op afspraak tel. 04102-22685 Veldstraat 268 Geffen

NIEUWE THEDRIECURSUS ! Ben je 17 jaar en wordt je binnenkort 18 jaar meld Je dan nu aan voor de nieuwe "THEORIECURSUSu De cursus start weer in NMAARTN Tevens verzorgen wij een complete NMOTOROPLEIDING" Voor informatie of aanmelding: Auto- en MotorriJschool Peter de Klein Heegterstraat 34 5386 CF'

Geffen. 9


DE PRIK VAN DE OOIEVAAR

Met dankbaarheid en vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze dochter

Dimphy Jacqueline Wilhelmina IS januari 1993 Raymond en Anja Haas Molenstraat 14a 5386 AB Geffen Peter: Ome Richard Meter: Tante Jolanda

Wij rusten van 13.00 - 15.00 uur.

Een stille wens werd een verlangen, naar jullie, kleine mensjes. Jullie hebben hoop, door geluk vervangen. Wij zijn gelukkig gezond en wegen bi jna 4 en 4,5 pond. Onze namen zijn:

Perry Petrus - Theodorus

en

Ja nick Johanna - Wilhelmina

Wij zijn de zoon en dochter van: Wim en Wilma van Herpen-Romme Dorpstraat 5 5386 AK Geffen tel. 04 102 - 21257 Onze mama rust van 13.00 - 15.00 uur en zij hoopt dat wij dat ook zullen doen.

10


KVO-NCB

PROGRAMMA FEBRUARI ZAAL 3

Rondje Bankieren Donderdag 28 januari j.l . hadden we samen met de N.C . B. een informatie-avond met als thema "Rondje Bankieren". Deze avond werd geheel verzorgd door de Rabo- bank Geffen. Om 19.45 uur werden we ontvangen met een heerlijk kopje koffi e. Nadat de voorzi tster van de K. V. O. ons allemaal welkom heette , ga f ze het woord aan de heer Broekman (Dir. Rabo). Deze vertelde in een duideli j ke uiteenzetting over het wel en we e van de Rabobank. Daarna werd door Dhr. Sikken veel vertel d over electronisc h Bankieren. En via een videovertoning werd ons duidelijk gemaakt hoe efficiënt en tijdsbesparend dit is voor verschillende bedrijven. Na een korte pauze waarin ons een consumptie werd aangeboden, kregen we de nodige uitl eg van Dhr. Daamen over sparen en beleggen. Dat dit een interessante avond was, bleek wel uit de vele vragen die werden gesteld, en door de heren zeer correct werden beantwoord. Via computers werd aan ons het telbankieren gedemonstreerd, en iedereen kreeg een leuke attentie aangeboden. Met de woorden wie schrijft die blijft, en wie pint die wint, werd deze avond afgesloten door Dhr. Broekman. De voorzitster bedankte de medewerkers van de Rabo-bank en iedereen voor hun aanwezigheid en wenste allen wel thuis .

Zaal 3 staat de maand februari, hoe kan het ook anders, bijna geheel in het teken van de carnaval. Het begint op vrijdag 19 februari met het scholi erencarnaval, dat wordt opgeluisterd door de Brabantse top-coverband Going Underground. Deze band verdient met recht het predikaat "Wereldberoemd in de regio". Deze avond zullen Prins Porci II en zijn adjudant ook aanwezig zi jn. Zij hebben kosten noch moe±te gespaard om het carnaval tot een gezellige happening te maken. Zo heeft de Prins het project "Anders 't Zelfde" opgezet: Vi er verschillende versies (van rockversie tot unplugged) van de carnavalskraker "Schiet 'n bietje vort". De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis Zaterdag 20 februari speelt Rattle Snake Shake de pannen van het dak in Zaal 3. Deze avond merk je vanaf 20.00 uur dat carnaval ook ander s kan! Entree bedraagt f 7.50. Zaal 3 neemt, onder leiding van Prins Porci II, op zondag deel aan de Heesche carnavalsoptocht. Maanden van noeste arbeid zijn hieraan vooraf gegaan, maar het resultaat van al het geheimzinnige gedoe mag er zeker wezen! Na de prijsuitreiking wordt het feest i n Zaal 3 voortgezet tot in de l ate uurtjes. Op maandag en dinsdag sluit Zaal 3 de deuren, maar op woensdag kan i edereen die er nog geen genoeg van heef t in het jongerencentrum terecht om "hari ng te happen". Het café gaat die avond om 20.00 uur open. ( Nog) geen zi n incarnaval? Dan kun je op donderdag 18 februariook in Zaal 3 terecht . Want dan is het weer tijd voor de maandel i jkse fi l mavond. Dit keer staat de film CAPE FEAR op het programma, met in de hoofdrollen Robert de Niro, Nick Nolte, Juliette Lewis en Jessica Lang. Max Cady (Robert de Niro) komt na 14 jaar gevangenisstraf wegens geweldpleging en verkrachting weer op vrije voeten. Als hij de gevangenis uitloopt, begeeft hij zi ch regelrecht naar de advocaat di e hem dest i jds verdedigde, Sam Bowden (Nick Nolte). In de gevangenis is Cady erachter gekomen, dat Bowden belangrijk bewijsmateriaal heeft acht ergehouden en hij zint op wraak. De familie Bowden moet zelfs vluchten naar Cape Fear. De wraakzuchtige godsdienstfanaat zal echter ni et ophouden voordat het gezin Bowden kapot i s gemaakt. Dit wordt dus echt ee n avondje op het puntje van je stoel zitten. De voorstelling begint om 20.30 uur en de entree bedraagt f 6,-.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Verl oren: Goudkleurig pakje (kado) vanuit Oss langs Geffense Bosjes. Graag terugbezorgen Mary v.d. Leest, Heesterseweg 7 Geffen.

Verloren: Gouden kettinkje met een rond plaatje met de naam Sanne en met datum 23 - 11 - '90. Tel: 22854.

Redaktie: A.v.W. 11


OPENING I

M

C)

D

E

Dorpstraat 23 5386 AK Geffen

Dinsdag 2 maart a.s. * Er is voor iedere klant een leuke attentie. * Voor de kinderen organiseren wij een kleurwedstrijd met leuke prijzen. (Categorie: 2 t/m 4 jaar, 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 1Ojaar) Kleurplaat inleveren op woensdag 3 maart. Wij brengen voor u mooie dames- en kindermode voor een betaalbare prijs.

Tot ziens in onze nieuwe zaak.

12


111

switch

Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Leeftijd: _ _ _ _ _ __

Jongen / Meisje

Inleveren op woensdag 3 maart bij SWITCH MODE, Dorpstraat 23 te Geffen.

13


~ j-.

rr

Q ~

stichting

kruiswerk noord-oost brabant

PERSBERICHT ~og steeds 'dagkraamzorg' bij Kruiswerk. Het kabinet vindt de gezondheidszorg in Nederland te duur. Regelmatig stuurt het daarom, bij monde van staatssecretaris Simons, bezuinigingsplannen de wereld in. Daarom het omstreden plan om het recht op kraanzorg drastisch te beperken. Deze plannen zijn gelukkig nog geen werkelijkheid. Zwangere vrouwen kunnen zich bij de Stichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant nog steeds aanmelden voor volledige dagkraamzorg. Wie dat wil, krijgt gemiddeld acht uur hulp per dag gedurende maximaal acht dagen. Kraamverzorgenden van de Stichting Kruiswerk assisteren bij thuisbevallingen. Daarnaast verzorgen zij de kraamvrouw en de pasgeborene, geven ze voorlichting en zorgen ze voor het gezin en het huishouden. Het kruiswerk biedt deze kraamzorg in verschillende vormen aan. De meeste gezinnen willen volledige dagkraamzorg. Dat kri jgen ze dan ook. Scherpe protesten . Het kabinet is bezig met een nieuwe basisverzekering voor gezondheidszorg. Dagkraamzorg lijkt het daar niet in te willen opnemen. Samen met andere kruiswerkorganisaties heeft de Stichting Kruiswerk N.O.Brabant daar zeer scherp tegen geprotesteerd. Onder het motto 'Houdt de kraamzorg heel' is landelijk actie gevoerd. Aan de Tweede Kamer in Den Haag zijn bijvoorbeeld 40.000 protest-briefkaarten van verontruste ouders overhandigd. Hopelijk hebben de acties ~succes. In ieder geval is het kabinetsplan voor de kraamzorg even in de ijskast verdwenen. Ondanks de dreiging van bezuinigi ngen biedt het Kruiswerk nog steeds de kraamzorg die mensen gewend zijn te krijgen. Wilt u zicht voor kraamzorg aanmelden? Bel dan naar het voor u dichtsbijzijnde kraamcentrum: Oss (04120-22678), Uden (04132-52300) of Boxmeer (08855-75109) .

GEZINSDAG N.C.B. 12 febr. a.s . viert de N.C.B. hun jaarlijkse gezinsdag. De dag begint om 10.00 uur met een H. Eucharistieviering in de kapel van 't oude Klooster. In deze mis wordt gezongen door ons K.V.0. -koor. Om 20. 00 uur is er een feestavond voor de leden van de N.C.B. en K.V.O. met hun echtgenoot en/of partner. Dat zo'n avond gezellig is hebben we kunnen horen aan de fijne reacties van het vorig jaar . Over het wel en wee krijgt u t.z.t. nog bericht. We hopen vele te mogen begroeten en wensen jullie een gezellige avond. Noteer ook al vast 9 maart want dan is er weer een grandioze modeshow. Groetjes en tot ziens besturen K. V.O. en N.C.B .

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN STRESS Steeds vaker hoor je tegenwoordig dat mensen lijden aan st•ess.De oorzaak ligt eigenlijk voor de hand. Er wordt steeds meer gevraagd van de mensen. Hogere werkdruk, achteruitgang in de economie, meer en hogere opleidingen; allemaal factoren welke spanningen kunnen veroorzaken. Maar, kan men stress voorkomen? En misschier nog belangrijker: wat doe je eraan als je in een stress situatie zit . Hoe kun je str-ess onderkennen? Wat is stress nou eigenlijk precies? Over dit onderwerp is er op dinsdag 2 maart een informatieavond in "het Oude Klooster". Bij voldoende belangstelling zal er aansluitend aan deze avond een cursus OMGAAN MET STRESS worden gestart . Deze cursus omvat 4 wekèlijkse bijeenkomsten van± 2 uur. Zowel de informatie-avond als de cursusavonden beginnen om 20.00 uur en worden verzorgd door Mw. Jorine Nederlof, psychologe. Aan de informatie-avond zijn geen kosten verbonden. De kosten voor de cursus bedragen f 30, - incl . koffie. Voor meer informatie over de avond en de cursus kunt u kontakt opnemen met Nellie v . d . Hurk tel.: (04102) - 21673. LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN.

14


K. V.B. Donderdag 14 j anuari hielden wiJ onze jaarve r gadering in de grote zaal van "de Gouden Leeuw" . Onze voorzitter Lenie Willemse opent de vergadering van een voor ons speciaal jaar. I n mei viert onze vereniging n.l . zi jn 40-jarig bestaan. Wij willen hiervan samen met onze leden, een mooie dag maken waar wij allen met genoegen op terug zull en kunnen kijken. Hierna leest Secretaresse José Schuurmans het jaarverslag voor, het een en ander wordt samen met Lenie nog verder toegelicht. Er wordt aan de leden gevraagd om ook hun eventuele wensen wat betreft de activiteiten kenbaar te maken aan het bestuur. Na het jaarverslag lee~penningmeesteressE Mieke van Griensven het financiele jaarverslag voor. De kas is inmiddels gecontroleerd en accoord bevonden. Volgens het rooster van aftreden is Joke v.d. Haterd dit jaar aftredend en naast haar taak als kringleidster stelt zij zich weer herkiesbaar . Zonder tegenstemmen blijft zij in het bestuur. Daarna maakt Lenie het jaarprogramma voor 1993 bekend. Ieder lid krijgt een soort kalender waarin de activiteiten staan. Zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een druk programma, met als extra ons 40-jarig jubileum. In de pauze kan iedereen e en kijkje gaan nemen bij de info-stands van de cursussen soft -furnishing en fimo-kleien, ook is er een kruidenkrans te zien die in één avond te maken i s. Men kan zich meteen opgeven voor de cursussen. Na de pauze hebben we nog gekiend met dive rse mooie prijzen . Tot slot dankt Lenie ieder voor hun komst en wenst ieder een wel thuis. Het bestuur .

Groep 5 van de Mariaschool heeft zich de a f gelopen weken bezig gehouden met het thema: De school van vroeger, de school van nu en de school van de toekomst. Op dinsdag 19 januari zijn wij 's middags in kleren van vroeger (van Effe noar Geffe) naar school gekomen. We hadden een strenge juf , die er heel deftig uitzag en een directrice die heeeeel boos was. Als iemand ni et goed luisterde moest je naar haar komen. We moesten twee aan twee zitten Twee rijen jongens en twee rijen meisjes. De juffrouw had haar bureau hoog staan en het ezelsbord hing voor de klas. We begonnen samen hardop te lezen. Daarna rekenen op een lei. Als je iets wilde vragen, moest je een vinger opsteken en als je naar de w.c. moest, twee vingers. Ook moesten we met onze armen over elkaar en rechtop zitten. We kregen net zo'n lessen als vroeger. Schrijven met krullen, gymoefeningen achter onze stoelen. Joost had het ezelsbord gekregen omdat hij zijn l es niet uit zi jn hoofd kende . We hebben een leuke middag gehad maar we vinden de school van nu nog leuker omdat onze juffrouws en meesters liever zi jn en we krijgen ni et zo'n pi jn- straffen als vroeger. Ayse Sevdi , Joey van Doren, J oey Megens en Maurice Bosch. De school in 2020. Het is t i jd om naar school te gaan. De ki nderen stappen op hun toverfietsen om 5 over half 8. Ze vliegen naar school. De school is een grote metalen bol. De ki nderen gaan naar de klas. De robot zegt: "We gaan spelling doen, druk op de spatiebalk om verder te gaan" . Hammy heeft de kaart af en druk op exit . De computer duwt de schijf eruit . Hammy doet schijf 51 in de computer . Op het scher m sta a t : "Even geduld a.u.b." Da n be gint Hammy te werken . Slod kr ijgt straf , hi j moet in de sla~gekuil. Stef an Schellings.

WIHABO DRUKKERIJ VO.F Heesterseweg 4a Tel. 04 102 - 22684

5386 KT Geffen Fax: 04102 - 24795 15


-

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN"

GRATIS TENNIS- BALVAARDIGHEIDSLESSEN.

Aan alle 55+ 'ers van Geffen

Zoals de laatste jaren de gewoonte is, biedt onze tennisvereniging ook nu weer de gelegenheid om gratis met tennis kennis te maken. In de Bonkelaar zal voor meisjes en jongens van 7 t/m 10 jaar door een deskundige trainer 5 lessen gegeven worden. Deze lessen beginnen op 16 februari. Ieder van deze leeftijdsgroep kan, als hij of zij denkt dat tennis mogelijk een sport voor hem/haar is, zich voor deze lessen aanmelden bij: Henk Martens, P.v.Grinsvenstraat 12, tel. 22137.

Houdt u van gezelligheid? Houdt u van handwerken? Houdt u van creatief bezig zijn samen met andere Geffense mensen? Dan is handwerksoos "De Nijvere Handen" iets voo~ u. Elke maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur komen we bij elkaar in 11 't Oude Klooster". Er wordt van alles gedaan, zoals borduren, breien en haken , maar ook kaarten maken, kaarsen schilderen, beren maken, noem maar op. Ook staat er elk jaar een uitstapje met de bus op het programma. Zin gekregen? Kom gerust eens vrijblijvend kijken en meedoen op maandagmiddag. Tot ziens in 't Oude Klooster. Handwerkclub "De Nijvere Handen".

De contributie bij onze vereniging bedraagt slechts f 115,- . Voor de jeugd is dit incl. training. Voor de senioren excl. training. Het inschrijfgeld is f 5, - . Ook ieder ander, die zich wil opgeven als lid van onze vereniging of die hierover verdere inlichtingen wil hebben, kan op bovenstaand adres terecht. Onze 4 gravelbanen gaan ongeveer 1 april weer open. De verharde baan is het hele jaar open, zodat ook 's winters gespeeld kan worden.

J.J. Kok notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102 - 21851

OPENINGSTIJDEN: 08.30-16.30 uur donderdagavond 20.00-21.00 uur (volgens afspraak)

Kandi_daat-notaris: Mr. L.W. Groeneweg 't Vijfeiken 19 Heesch tel. 5012

BOLLEBOZEN

Aan de Rijksuniversiteit Utrecht slaagde voor het doktoraal examen Nederlandse Taal en Letterkunde: Rianne Jansen, Raadhuisstr. 9.

Geslaagd voor H. T.S. bedrijfskader aan de Hoge School te Eindhoven: Alex van Zutphen.

16

7 1


I ERNIS -

~

_,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

--s--c--h--,---,--CJ-,-e--,--.-s--

M-TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

t--Tel_. 04_10_2 - _220_01_fax_04_10_2-_250_68___,

0

SPIERINGS

oss - rosmalen - geffen ~ Dorpstraat 9a - GEFFEN GLAS - VERF - BEHANG

~

telefoon 04102 - 21958

- - - TELEFOON (04120)43708 - - -

~1~HEIJDEN Verhuizingen/inboedelopslag Specialisten in: Privé verhuizingen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen tel.: 04102 - 21882 Ook voor doe-het-zelver: Verhuisauto voor uw deur gezet met dekens,banden, steek- en kastkarren, verhuisdozen, ed. Kloosterstraat 9 Geffen tel: 04102 - 21882

. ~\,tanct~

~~

~

aRbezt de gzaah

~ ~K' ~~- ~/")b ~darn" 11 vlietskant 21 ck

EERSTE RIJLES GRATIS Ook voor Oss e.o. Johan v.d. Slootstraat 3 Geffen 04102 - 24570

Bouwbedrijf ' BRODUS' - ··-

r-..-· 1

• NIEUWBOUW

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

• VERBOUWINGEN

Heesterseweg 16 ~

H

Geffen

Telefoon 04102 - 24765

VERKOOP EN SERVICE VAt>J:

Hansan

- hydraulischegraafmachines

Bouwmachines B. V - graaflaadkombinaties - - - - - - - - - - - - -- schrankladers wielladers - sleuvengravers - minigravers - trilplaten

~II~~

STERK IN ZWAAR WERK!

Middelste Groes 9 - Postbus 38 5384 ZG Heesch -Tel. 04125 - 4727 b.g.g 04102 - 22026 - fax 04125 - 5075

4141

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling. Verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. Heerlij ke hari ng, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

Als je zelfverzekerd op eigen benen wilt staan, praat dan 'ns met je RVS adviseur. Er

gaat bijna geen dag voorbij of er vcr-a.ndcrl wel wa1 in je leven. Je bent actief, .,,cel op pad, doet a.àn $pórl. Je koopt nieuwe klere n, een stereotoren of misschien een homecomputer.

Z o·n eigen leven vraagt om eigen verttkeringen, want anders kun• oen al die pleiicrtjes in gevaar komen. Je Victoria-Ve.sta adviseur zorgr ervoor dat dl1 niet gebeurt. Maar dan moet je 101 wel even bellen.

M.J.M. v/d Akker tel.: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren


HET FINANCIËLE HART VAN GEFFEN Vrijdagavond 29 januari was het dan eindelijk zover: De laatste wi nkel op het Dorpsplein, het hart· van Geffen, werd officieel geopend. Winkel is misschi en niet helemaal het goede woord, want i n het pand heeft zich NMS-spaarbank/Van Heese makelaardij gevestigd. De eigenaren Eduard en Anja van Heese vinden winkel wel op zijn plaats; ze verkopen immers geld en onroerend goed! Om 18.00 uur was het burgemeester Netten (denk aan het spreekwoord "Een goede buur i s beter dan een verre vriend") die er met een druk op de knop voor zorgde dat de lichtbakken boven het pand gingen branden. Het sei n voor de familie van Heese dat de lange voorbereidingstijd voorbij is en het echte werk kan gaan begi nnen. Precies 5 jaar geleden startte Eduard aan hui s zi jn NMS-spaarbank en Van Heese makel aardij. Al snel was hij wereldberoemd in Geffen en omgeving en ontwikkelde zich het idee om een eigen kantoorpand te bouwen. Eduard greep de kans "Dorpsplein" dan ook met beide handen aan. En het resultaat mag er zijn: Het kantoor is heel modern en strak i11gericht, maar door de ronde vormgeving voel je je er toch op je gemak. De benodigde privacy wordt gewaar borgd door allerlei bochten en afgescheide ruimtes. Geff en is geen wereldstad, maar wel een dorp om trots op te zijn. En we kunnen nu zelfs spreken van "het financiël e hart" van Geffen als we het hebben over ons Dorpsplein . Rabobank, NMS/spaarbank en natuurlijk niet te vergeten de financiële afdeling van de gemeente Maasdonk; ze hebben zich alledrie aan dit plei n gevestigd! Eduard en Anja, de redaktie van Torenklanken wenst jullie heel veel succes in dit nieuwe pand. Redakti e: 'Pl.. v. W.

DANKBETUIGING Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling bij het overlijden van mijn man en ons pap Wim Jacobs. In het bijzonder danken wij familie, buren, vrienden en bekenden, Pastoor Spi jkers en Dokter Smit. Uw medeleven is ons tot troost geweest. Zus Jacobs en kinderen . 18

APOTHEEK GEFFEN/NULAND APOTHEEK GROTE ONBEKENDE VOOR HET PUBLIEK Vraag aan iemand "wat gebeurt er in een apotheek", en het antwoord zal in de meeste gevallen zijn "daar kun je geneesmiddelen halen". Een antwoord dat maar voor een gedeelte de lading dekt, want er gebeurt meer in de apotheek dan al leen maar het meegeven van medicijnen, al dan niet op recept. Vandaar dat wij deze week starten met een serie ar.tikelen over de apotheek en het gebruik van geneesmiddelen . Zoals al opgemerkt is de apotheek veelal "de grote onbekende" voor het publiek . Al s cliënt ziet men dat de apothekersassistent ~ het recept aanneemt en enkele minuten later met het geneesmiddel terugkomt. Wat er gebeurt eer het geneesmiddel kan worden afgeleverd ontgaat de cliënt . Wat ook weinig mensen wet en is dat er i n de apotheek geneesmiddelen, zoals crèmes, zalven, zetpillen, dranken en capsul es, zelf bereid worden en dat de apotheek gebruik maakt van een laboratorium waar kwaliteitsproeven worden gedaan. En wat te denken van de medicatiebewaki ng? Dat houdt i n dat de apotheker en zijn assi stenten precies in de gaten kunnen houden of een patient een bepaald geneesmiddel wel of niet, bijvoorbeeld in combinat ie met een ander medicijn of bij overgevoelighei d mag gebruiken. Naast al deze werkzaamheden i n de apotheek neemt de voorlichting aan het publiek een steeds belangrijker plaats i n, niet allee n in de apotheek, maar ook op de basisscholen waar apothekers lesgeven óver geneesmiddelen en gezondhei d. En niet t e vergeten de keren dat een apotheker een voorlichti ngspraa~je houdt, bijvoor beeld voor een patientenvereniging. De voorlichti ngstaak van de apotheker is belangrijk omdat steeds weer bl ijkt dat mensen vaak niet goed we t en hoe met geneesmiddel en dient te worden omgegaan . Het komt nog steeds voor dat tablet ten in de badkamer worden bewaard, terwijl tabletten i n een koele en dr oge ruimte bewaard moeten worden . De vochtige omgeving van de badkamer tast de kwaliteit van het geneesmiddel aan en de werking van het medicijn neemt af. Overigens gaan we in de tweede aflevering van deze apotheekserie wat dieper in op de houdbaarheid van geneesmiddelen. En natuurlijk kunt u altijd voor informatie terecht in uw apotheek.


stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines

-~"~ -~-~

_Il:)

~

W. Jansen en Zn.

- /t...d.U.i

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313

-✓~?",.""''"

;1<~1 ;:7'~ ~~

JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Openingstijden: Maandag: geheledag gesloten Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur Middagpauze's van 12.15 tot 13.15 uur

Autobedrijf Van Doesburg

-~i'!fMtt

• • • •

~ ~!~e~~r~i~bv ~

Onderhoud en alle reparaties APK I Bedrijfauto's tot 10 ton onbeladen APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 28 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 Broekstraat 13 Tel. 23633

Irma

, "' t

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

.

ertJe

straat 16 - Geffen tel 04102-25

Gerda Pouls-Benders '----~

Pe,/;cure

BEHANDELING OP AFSPRMK Kastanjehof 6 5386 GP Geffen n- 04102 - 25113 Voor al uw Drogisterij art. Parfumerieën Byouterieën Staatsloten

Kapsalon

H. KQRTHQUT

Papendijk 13 Geffen tel: 21559

AFBOUW

drogisterij maandagmiddag geopend

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL Singel 40-45 no. 23 (kantoor om de hoek Oostwal) 5341 VA Oss tel: 04120 - 23173

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogttij Jo u.ünbtt TELEFOON 04102 - 21267


VAl{GARAGE® D'N BART _BednJventerre,n .. Bedrij~enweg 7 Heesterseweg

C■:■:-:-:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:•= ALTIJDVERTROUWD DICHTBIJ

5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

Het adres voor uw auto: * onderhoud * schade-taxatie en reparatie * APK, klaar terwijl u wacht * reparatie * occasions * voorruit-reparatie * P - lease voor de gebruikte auto

..........•...... STAP EVEN BIJ ONS NAAR BINNEN

-

·=•~ ·

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI

Loon en Grondverzetbedrijf

ACCOUNfANTS EN BELASTINGADVISEURS

* * * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Vetwerking per computer

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

II

Hotel De Gouden Leeuw

Ook voor filterspuiten 11

ABABncb

g

accountants belastingadviseurs juristen

TEGELHANDEL en TEGEL WERKEN

-~ v..~·v Heesterseweg l d - 5386 KX Geffen Tel. 04102-25538 / 21016

t

=r-

1~~1

SNACKBAR 'T BERGJE

5473 CS Heeswijk-Dinther tel.: 04139-2361

VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

registeraccountants

Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, telefoon (04120) 34031

40 zitplaatsen voor gezellig eten

Nu ook een zool voor feestjes/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen

Contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak RA

Koude schotels van f 15,- tot f 45,Mr. A Schouten, Berkenboog 11 Geffen, tel. 04102-25426

ADVIES SERVICE

E.J.M. Kerkhof Donkerendijk 28

NOBRACbv

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 - Geffen tel. 04102 · 22531

A.M. v. Zandvoort, Bergstraat 26 Geffen, tel. 04102-22586