Torenklanken 1993 - nr 02

Page 1

31e jaargang I nummer 2

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

l januari 1993

n en

Berkenboog 23, telefoon 04102 - 23940 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1800 exemplaren

1

w.io:Akt1viteitengroep

Informatiebijeenkomst "Bijverdienen in de WAO .mag dat?"

Op dinsdag 2 februari a.s. wordt er van 09.00 uur tot 12.30 uur een informatiebij _eenkomst georganiseerd in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 te Oss . Deze ¡ruorgen wordt georganiseerd door de Stichting WAO. Aktiviteitengroep, in samenwerking met het Platform Midden en Oost~ brabant . Veel mensen met een. WAO-uitkering zouden graag iets willen bijverdienen maar kennen niet de mogelijkheden en de risico's . Vragen als "mag je eigenlijk wel bijverdienen?" en "worden de bijverdiensten gekort op mijn uitkering?" en "loop ik risico om mijn uitkering te verliezen?" worden vaak geteld. Op de bijeenkomst zal een medewerker van het Platform Midden en Oostbrabant uitleg geven over de ingewikkelde regels rond bijverdienen. Tevens wil de Stichting WAO. Aktiviteitengroep Oss deze morgen gebruiken om mensen te werven voor hun aktiviteiten. Het doel van de Stichting is het doen van belangenbehartiging aan WAO-ers en het organiseren van informatiebijeenkomsten en kursussen voor mensen in de Ziektewet of pas in de WAO. Bopvendien worden er op deze middag mensen gezocht voor diverse aktiv-iteiten zoals fietsen, tekenen e.d .

De bijeenkomst is gratis en begint om 09 .00 uur met koffie en om 09 . 30 uur met het officiĂŤle gedeelte . Voor meer informatie kunt u terecht bij : H. v . d . Wetering 08866-1675 I-f.v.d.Bogaert 04123-2337 - -

A. Jurcka 04120-26519

GRATIS TENNIS-BALVAARDIGHEIDSLESSEN. Zoals de laatste jaren de gewoonte is, biedt onze tennisvereniging ook nu weer de gelegenheid om gratis met tennis kennis te maken . In de Bonkelaar zal voor meisjes en jongens van 7 t/m 10 jaar door een deskundige trainer 5 lessen gegeven worden. Deze lessen beginnen op 16 februari. Ieder van deze leeftijdsgroep kan, als hij of zij denkt dat tennis mogelijk een sport voor hem/haar is, zich voor deze lessen aanmelden bij: Henk Martens P. v. Grinsvenstraat 12 Tel . 22137 Ook ieder ander die zich wil opgeven als lid van onze vereniging of die hierover verdere inlichtingen wil hebben, kan op bovenstaand adres terecht. Onze 4 gravelbanen gaan ongeveer 1 april weer open. De verharde baan is het hele jaar open, zodat ook 's-winters gespeeld kan worden . 1


't

ciftc:erfje auto- en motorrijschool

• FRITURE • BAR • TERRAS •

Peter de Klein

Dorpsstraat 16 telefoon 21541 •

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

speciale menu's • macaroni-, spaghetti, • bami- en nasischotels • milkshakes • ook om mee te nemen

INIERVIDEO

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Industriestraat 7 5391 BN Nuland Tel.: 04102 - 21827

VIDEOFILMS - co·s - COMPUTERGAMES

Gebr. v.d. Wetering * containerbedrijf

* zand- en grindhandel Oss, Horzakstraat 12a, tel. 22291 Geffen, Bredeweg 41, tel. 21910

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. * BOUWMATERIALEN * TEGELS * GEREEDSCHAP * TUIN- EN LANDBOUWZADEN * POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN * VERF EN BEHANG

BERGSTRAAT 34 - 5386 KL GEFFEN - TEL. 04102 - 21338

Official Service Dealer

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Automobielbedrijf

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, telefoon 04102 - 21969

AUTO:

BRANDSTOF:

* Verkoop

* Diesel

* A.P.K.

* Onderhoud

* Euro loodvrij * Super

*

* LPG

Wasserette " Schade reparatie

BOUW- EN ONDERHOUDSBEDRIJF v. ZANTVOORT b.v. Voor al uw onderhoudswerk Metsel- en timmerwerken Verbouwingen en nieuwbouw Lambertusstraat 29 - Geffen - Tel. 04102 - 22316

~, L ~an ent

Peter v. Grinsvenstr. 6 - 5386 BX Geffen tel. 04102-22702

stoffeerderij en beddenspeciaalzaak Runrotstraat 25 - 5386 CT Geffen - telefoon 04102 • 22852

HET ADRES VOOR: Lattenbodems en matrassen Uit eigen stoffeerderij stoelen speciaal gericht op een goed zitcomfort en kwaliteit Al uw herstoffering


Ml:ZlEKVERENIGING

trouwden bleek op de valreep dat Jo Steenbergen, Marinus van Erp en Bart van Rooy al 25 jaar lid van W.I . K. zijn. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werden deze drie zilveren jubilarissen dan ook terecht in de bloemen gezet •

., Wilkn Is Kunnen"

ieffen

Bestuur W.I. K.

HET WEL EN WEE VAN WIK 1992 Op woensdag 6 januari 1993 hield onze muziekvereniging een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden. Het was een gezellige drukte, waarbij alle geledingen goed vertegenwoordigd waren en waar we elkaar onder het genot van een hapje en een drankje alle goeds voor 1993 konden toewensen . De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om in het kort terug te blikken op het voorbije jaar. 1992 was een enerverend jaar, waarin prestaties en emoties een belangrijke rol speelden. Het belangrijkste wapenfeit was het behalen van de Maaslandcup-trofee door de fanfare. Daarnaast hadden Willy van Erp en Rens van Wanrooy een geweldige prestatie geleverd op het solistenconcours te Reek, waardoor beiden deel kunnen nemen aan de Brabantse kampioenschappen . Ook het Tamboerskwartet Wilbert v.d. Burgt, Leo Brands, Bernard Schuurmans en Roel Steyvers, behaalde een le prijs. In organisatorisch opzicht heeft onze vereniging zich ook weer van een goede kant laten zien: de organisatie van het Maasland cup-festival voor Tamboers en Majoretten, het Onderling Solistenconcours Geffen-Nuland-Vinkel en het Pompfestival. Er werden ook weer enkele diploma's behaald Richanne Steenbergen met B-diploma voor Bugel en Christel St eyvers het A-diploma voor Majoretten. Maar er moest ook afschei d genomen worden. Jacqueline van Hal, instructrice van de Majoretten werd moeder en ging zich aan andere taken wijden; de vier oudste majoretten vertrokken in dezelfde periode, omdat zij aan andere bezigheden prioriteit wilden geven. Gelukkig is er weer voldoende aanwas van jeugdleden, niet alleen bij de majoretten, maar ook bij de tamboers en de fanfare. Van twee leden moest onze vereniging definitief afscheid nemen: bestuurslid Bart Willemse en erelid Harry van Rooy. Vanuit een grote betrokkenheid van alle leden heeft W.I.K. de uitvaartdiensten begeleid en hebben we met elkaar ervaren hoe een muziekvereniging lief én leed kan leren delen. 1992 werd ook gekenmerkt door jubilea . Zo was Cees Glaudemans 12½ jaar vaandeldrager, waren Wim de Lier en Leo Brand 25 jaar ge-

2 Januàri ~J.l. hebben WlJ, de Rowans en Sherpa's, onze jaarlijkse flessenaktie gehouden. Deze was zeer geslaagd dankzij uw goede bijdrage. Hierdoor is onze kas goed gespekt. Met dit geld zijn wij van plan om in de zomer naar België op kamp te gaan. Speciaal willen wij een aantal mensen, die onze flessenaktie en aansluitend weekend tot een succes hebben gemaakt: -

Supper Nissen Gebr. v/d Wetering Kwekerij van Acht Pastoor Spijkers Schildersbedrijf M.J. v/d Wetering (vervoer) - Poelier van Druenen - Rob's Fotoshop Rowans en Sherpa's Scouting Geffen

DANKBETUIGING Ieder jaar met kerstmis werden we door het gemeentebestuur verrast met een kerstpakket Dat was voor ons een sein, we horen er nog bij. Dit jaar geen pakket, zelfs geen wenskaart. Maar, dankzij Erik is kerstmis voor ons, gepensioneerde en zieke gemeentearbeiders, een feest van vrede en saamhorigheid geworden. Erik hartelijk dank voor dit nobele gebaar, toch nog een pakketje . Mevr. v/d Heijden Schuurmans Toon van Herpen Piet Rovers Hein Schuurmans Harrie van Erp Willie Venrooy.

KOPY INLEVEREN VOOR: 30 JANUARI 3


2S

~~

0 0

~gf ni

-~ en ~ ii;" C'D :::a ~

~

~ ~

' g. 2~ è')' :::\

C: ~

~

ii;°(I)

..

O<b"

Q

~ c.n

cÏl ~

:::,-

~

~S. :::r~ C)

,,,,

~ i::,5-. <i5 n, m n>~ ~i ~ =--{g~, m ::, ' 0 Q) iir ~ z (t)

Cl)

D) ""'

a,

(t)

1

Rabobank. Aangenaam

.

.

Rabobank Geffen Dorpsplein 1 - 5386 CL Geffen Telefoon 04102-22157 Telefax 04102-22325

~.g~è§ ~- (t)

'

-.,

~ ~ ;:::--ë§ '-<::: ''-'ó::: (D 3 ::,

;;;"'8~~ ul (t)

<i,' Q) • (b

~

0

5· '

--

i::,~

~

::, c,,

.g

Q.. "t:) (t)

~

::, (Q"

'o (t)

f:::, e. C'D

en· en

S2. ,1: (t) a

::, c,n,

~

fü'

:E a,

Q)

::,

Q)

::, Q..

N

SHELL STATION

DEN HANENBERG GEFFEN HANENBERG DE RUWAARD OSS ~ spaar nu voor 25 % premie~

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 2f762 magazijn 04102 - 23469

***** IN OSS MODERN EN SNEL AUTOWASSEN ***** ***** IN GEFFEN NU OOK 's NACHTS TANKEN *****

wij kunnen voor U verzorgen Rijksweg 17 Geffen, 04102-21217 Joost vld Vondellaan 1 Oss, 04120-34068

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

Geffen geopend dagelijks tot 23.00 uur. Oss geopend dagelijks tot 21.00 uur.

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

.....

,..,,

.AAN-(4M;WNEMRHJlfi

in Oss:

Café •t Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon 04102 - 21520

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 26 5386 KT Geffen

tel.: 04102 - 21046 fax 04102 - 25133


3-lc,mktuidewer\ro,y x

\it

"Vtadtr&1t ", ~tfftn

ACTIEPLAN HEEMKUNDEWERK.GROEP "VLADERACK." 1993

Op 8 december jongstleden heeft de algemene ledenvergadering van heemkundewerkgroep "Vladerack" het actieplan 1993 goedgekeurd. Tevens zijn er op deze vergadering een aantal werkgroepen ingesteld, welke specifieke onderdelen op het gebied van het Geffens heemkundewerk gaan behartigen. De volgende aktiviteiten zijn in 1993 gepland : - maandag 15 februari filmavond met oude films over Geffen. Plaats en tijd worden in de volgende Torenklanken bekend gemaakt. HOUDT DEZE AVOND VRIJ!!!! - dinsdag 4 mei organisatie van de dodenherdenking in samenwerking met gemeenteen kerkbestuur en WIK. - april-mei voorjaarsaktiviteit welke nog nader zal worden ingevuld. - zondag 5 september "Effe noar Geffe" expositie. - oktober najaarsaktiviteit, gedacht wordt hierbij aan een lezing . Tevens zal er gedurende het gehele jaar een wisseltentoonstelling van oude geffense foto's worden gehouden in onze nieuwe tentoonstellingsruimte in de kelder van het gemeentehuis . Het ligt in de bedoeling om in maart hiermee te beginnen. In de volgende Torenklanken, worden hierover nadere mededelingen gedaan. De volgende werkgroepen werden ingesteld: Werkgroep Uitgave jaarlijkse kronieken: Aktiviteit. : Het schrijven en uitbrengen van kronieken of verenigingsblad gedurende minimaal 2 á 3 keer per jaar. Het houden van interviews met oude geffenaren en het uitwerken hier van. Kartrekker: Ad van Zandvoort Werkgroep Fotografie: Aktiviteit: Het opsporen van reprodukties maken van oude geffense foto's Het maken van nieuwe foto's ten behoeve van de vastlegging van de geffense geschiedenis, Het opzetten van een foto-archief. Kartrekker : Cees van Wanrooy Werkgroep Genealogie (Stamboomonderzoek) en Oude Archieven: Aktiviteit: Het opsporen en vastleggen van stambomen van oude geffense

geslachten. Het verlenen van ondersteuning bij eventuele verzoeken hiertoe . Het opsporen van de geffense geschiedenis in oude archieven al dan niet in samenwerking met de streekgewestarchivaris. Kartrekker: Bert Huismans Werkgroep Monumenten: Aktiviteit: Het opsporen van wetenswaardig heden in oude archieven over onze monumentale panden, gebouwen en andere bezienswaardigheden en het streven, in overleg met de gemeente, naar de instandhouding en het behoud hiervan. Kartrekker: Jo van Wanrooy Heemkundewerkgroep "Vladerack" telt momenteel 46 leden. Gaarne zouden wij dit ledental uit wil breiden. Heeft u interesse? Meldt u zich dan bij een van onze bestuursleden of met name bij Jo van Wanrooy Lambertusstraat 11 tel 22283. Met vriendelijke groeten, Sekretaris Noud Tiemissen.

PERSBERICHT Voor vrouwen in Oss en omgeving, die plannen hebben om zich te scholen en/of te gaan werken, start Stichting Vrouw en Werk eind februari 1993 met een kursus "Oriëntatie op werken en leren". Samen met vrouwen die in een soortgelijke situatie zitten (uitkering) en hierbij steun nodig hebben, wordt ingegaan op: - wat kan ik - wat is er voor werk - wat zijn mijn opleiding en ervaring waard - welk beroep en event ueel opleiding past bij mij - waar kan ik de juiste opleiding volgen en hoe moet die betaald worden - wat zijn de gevolgen voor mijn uitkering - hoe schrijf ik een sollicitatiebrief en hoe moet ik solliciteren - kombinatie één-ouderschap en werken

* de kursus duurt 16 ochtenden van 2½ uur * kosten f 15,=

*

vergoeding kinderopvang

Voor aanmelding of meer informatie kunt U Stichting Vrouw en Werk Noordoost-Brabant tussen 9.00 en 14.00 uur bell en, tel: 073148700. 5


PONYVRIENDJES VINKEL

Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten, en veel succes vrijdag, zaterdag en zondag tijdens de indoor dressuurwedstrijd te Heeswijk-Dinther Stepha

Tijdens de Indoor Kring Kampioenschappen, voor individuele dressuur te Berlicum, zondag 3 januari 1993, hebben de "Ponyvri endjes" uit Vinkel goed gepresteerd. In de Klasse B. cat. A. 2e prijs, Nicky van Veghel met Olivia 128 punten en tevens reserve kampioen van kring Den Bosch. In de klasse B. cat. C. Se prijs, Claudy Haerkens met Peggy 119 punten . In de klasse B. cat. D. 9e prijs, Miranda van Berkel met Shr-ra 109 punten. I n de klasse Ll. cat. D. lOe prijs, Linda van de Broek met Floris 116 punten. In de klasse Ml. cat. D. 4e prijs, Tamara Konings met Lavendel 121 punten. Tweede kerstag 26 december 1992 heeft Nathalie van Dijk met de pony Layka deelgenomen aan de indoor springwedstrijd in Den Dungen, waar zij een mooie tweede prijs behaalden. Allemaal van harte proficiat met jullie behaalde resultaten. Stepha Ponycïub "De Ponyvri endjes-" Vinkel secr. S.G. van Zandvoort-Hanegraaf Bergstraat 26a Geffen 5386 KL tel: 04102-22586 Zondag 17 januari j,l. hebbend~ k~nde~en van ponyclub "De Ponyvriendjes uit Vinkel goed gepresteerd. Tijdens de indoor dresseer wedstrijd,voor niet geselecteerden in Rosmalen. In de klasse B. cat. C. 3e prijs Irene van de Ven met Rocky 127 pnt In de klasse B. cat . D. le prijs Astrid v . d. Pol met Kwibus 13Spnt Se prijs Jelte Strik met Tornado 126pnt 6e prijs Margy v.d.Elzen met Nalandal25pnt 7e priJs Cheryl Kleyngeld met Brintal2lpnt 13eprijs Kim v.Helvoort met Maron 118pnt In de klasse Ll. cat. D. le prijs Jinke Strik met Brasil 139 pnt. In de klasse L2 . cat. D. 2e priJs Carolien Turfboer met Oscar 128pnt 3e prijs Daniëlle Walraven met Pascall26pnt 6

HAND De stilte van het rustige dorp werd verstoord door een overval op het postagentschap. Regelmatig lees je het in de krant, maar als het in je eigen straat gebeurt raakt er iets gestoord in 'n mens . Mensen staan op straat en praten erover. Ergens moet je toch naar toe met je kwaaie gevoelens. Niets is zo goed voor de saamhorigheid als een gezamenlijke vijand. Ook bij mij was de woede te groot voor mijn jasje , Oververhitte reacties blijven dan niet uit en dat is menselijk. In deze gemoedstoestand zei een aardige mevrouw tegen mij: "Ze moesten ze de hand afhakken." Die zin trof me en bleef mij bezighouden, want de menselijke geest is een wonderlijk ding. Thuisgekomen deed ik mijn relaas. Hoe zit dat nou met die hand en waar komt zo'n gezegde vandaan? Het liet me niet los. In mijn fantasie zie ik dan meteen containers vol afgehakte handjes. Een lange processie van krukken en één-ogen trekt aan mij voorbij, gevolgd door een lange stoet van ergotherapeuten! Handen afhakken, het klinkt zo barbaars. Niet meer van deze tijd . Maar het gebeurde wel in een andere tijd, toen mozes met het ruige woestijnvolk verder trok. Er moesten wel stevige maatrewgelen zij n om dat volk in toom te houden. Kwam je aan andermans bezittingen, kende je niet het verschil tus sen mijn en dijn, dan was het gedaan met die hand: weg hand! Een Bijlmer-bajes hadden ze niet in de woestijn . Ook in Mattheus 5 kun je erover lezen. Niet de hand is de bron van het kwaad, maar het hart. Daarin huist het kwaad. Als er afgehakt zou worden, waar een mens kwaad mee doet, dan hou je niet veel over. Waarmee niet goed gepraat mag worden, dat men uit mag gaan van het principe: beter één mens genoeg, dan allemaal te weinig. Blijven over de mensen die het slachtoffer zijn geworden. Die moest je er 'n hand bij kunnen geven.


SPAARBANK Op 29 januari a.s. hopen wij ons nieuwe kantoor

DORPSPLEIN 13 in GEFFEN

Welkom in ons nieuwe kantoor

te openen.

Ter gelegenheid hiervan houdt de

NMS-SPAARBANK een speciale spaaraktie van 2 tot en met 12 februari a. s.

De rentetarieven worden nog bekend gemaakt.

■ □

VAN HEESE MAKELAARDIJ

'TUN BLAKKE GEBROCHT' LEDENRAAD KRUISVERENIGING

GEVONDEN: IN ELZENDREEF HERENRING

GEFFEN

Terug te halen bij: Fam. van Keulen Elzendreef 21

INFORMATIE-AVOND HOMEOPATHIE Op WOENSDAG 10 FEBRUARI a.s. is er in "Het Oude Klooster" een algemene informatie avond over homeopathi e. Dr. J . Hoes zal op deze avond een inleiding geven over de mogelijkheden en toepassingen van homeopathie o.a. : -

Wat is homeopathie Welke toepassingsmogelijkheden ziJn er Hoe werkt de homeopathische geneeskunde Homeopathische geneesmiddelen.

.De aanvang van deze avond is 20 .00 uur (zaal op 19.45 uur) en duurt tot± 22.00uur, Er zijn geen kosten aan verbonden. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid tot vervolg-avonden waar op bepaalde onderwerpen dieper kan worden ingegaan. Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met tel. 04120-21673 (na 14.00 uur) , Ledenraad Kruisvereniging Geffen.

/

JA _ De Driesprong organiseert ook in januari weer de nodige activiteiten voor kinderen van 10 tot 16 jaar. In een eigen ruimte binnen Open Jongerencentrum Zaal 3 staan deze maand de volgende activiteiten op het programma: Woensdag 27 januari: SOUNDMIX-PLAYBACKSHOW Kinderen tussen de 10 en 15 jaar kunnen hieraan meedoen. van 19.30 uur tot 21.00 uur kun je je uitleven als Madonna, New Kids on the Block of als Manke Nelis. Entree is gratis. Vrijdag 29 januari: DISCO-AVOND Tussen 19.30 uur en 22.00 uur kun je swingen op heerlijke dansmuziek . Entree kost f 1, 25 7


CONFECTIE

ZOEKT .

ONDERDAK / KOST EN INWONING voor 2 NACHTEN per week (woensdag en donderdag) in de maanden februari/ maart/ april 1993 Vergoeding nader overe e n te komen. voor STUDENT-confectie in ons bedrijf.

(man)

i.v.m.

afstudeeropdracht

Belangstellenden kunnen b e llen met : Confectie atelier SCHOUTEN - ALESSIE - BOSMA Kloosterstraat 20 , 5386 AT Geffen, tel:04102-22921 vragen naar Mevr . ·o.Jacobs / Dhr. C.Platenburg

DIE 5 HIMMELRICHTUNGEN /Jïsterlaan 4 5348 HL Oss tel. 04 720 - 24824

Beter schrijven. De STEM neemt binnenkort de kortlopende cursus beter schrijven in haar programma op. Deze cursus is voor mensen met weinig opleiding die snel hun schrijfvaardigheid will en verbeteren. De laatste tijd signaleert de STEM bij cursisten die zich aanmelden andere vragen dan voorheen. Velen zoeken bijles, omdat hun werk zwaardere eisen gaat stellen. Steeds weer lopen ze tegen hetzelfde probleem aan: Schrijven. Het schrijven gaat moeizaam, of het gaat slecht, of ze vinden het niet goed genoeg. Om hun werk te kunnen behouden of om hoger op te komen moeten ze hun schrijfvaardigheid verbeteren. Daarom de cursus beter schrijven. Dit is een kortlopende cursus die start in maart en loopt tot de zomervakantie, op donderdagochtend van 9 . 0012.00 uur. Informatie en aanmelden: STEM Lijsterlaan 4, 5346 AD Oss. Telefoon 24824. 8

De Koni nklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde organiseert dinsdag 9 februari · een diaklankbeeldshow door de Zwitserse fotograaf Bruno Blum met als titel: Die funf Himmelrichtungen Bruno Blum laat ons zien dat er nog echte pure natuur bestaat op onze aarde . Op een zeer groot doek en met 8 projectoren laat hij ons landschappen en detailopname's zien uit Noord-Amerika. Met indrukwekkende beelden, muziek en korte tekst toont hij de natuur op een bijna meditatieve manier. Blum verwerkt dit in 4 thema's, 4 Hirnmelricht ungen. De vijfde Himrnel richtung is niet buiten in de natuur te vinden, maar ligt verborgen in onszelf . Dankbaarheid voor hetgeen we van onze aarde mogen genieten en positief zorgen voor het behoud ervan, zodat we onszelf en onze medemens blijvend levensruimte kunnen geven. U kunt hiervan genieten op dinsdag 9 februari 1993 in de Kentering in Rosmalen. Aanvang: 20 :00 uur. Entree f 7,50 voor leden en f 10,00 voor niet leden.


COPY VAN DE REDAKTIE Wilt u a.u.b. letten op de datum waarop de copy ingeleverd moet zijn. Is de copy niet op tijd ingeleverd kan het zijn dat de copy niet geplaatst wordt . ook wij moeten alles op tijd inleveren.

KLACHTEN?? Heeft u klachten over de bezorging van de Torenklanken bel dan 22243. Hallo "nieuwe Geffenaren (Maasdonkenaren)" Torenklanken wil met een nieuwe rubriek start en. De rubriek "Bollebozen" is al (een bee tje)bekend : ken je iemand die geslaagd is voor een bepaal diploma - een kort berichtje naar ons redaktieadres (de Rosmolen 52 ) en het wordt geplaatst! Nu 1Jillen we met de rubriek: DE PRIK VAN DE OOIEVAAR beginnen. Dus, als jullie geboren worden en de geboortekaartjes gaan de deur uit, zeg dan even tegen je papa en mama dat ze een kaartje naar Torenklanken sturen! Het ligt aan de ruimte of 't kaartje in zijn geheel geplaatst wordt of een getypt regeltje met je naam.

DE PRIK VAN DE OOIEVAAR

Zo

heet het broertje van Kevin dat op 17 december 1992 geboren is,

Onze gelukkige ouders zijn:

John v.d. Bergh en Astrid Bruin.hout Eikenwaf 24, 6386 G.M. Geffen

.. \

, ,,

,..,.. 1

:Mfre{l[e 5 januari 1993 dochter van Hans en Resie van Leur zusje van Niels en Noë/Ie Meidoorn.straat 4 5386 GZ Geffen 04102-2-138-f

•, .'1 . ·,

Karlijn 11 januari 1993 Lambertusstraat 18 5386 BB Geffen

Dochter van Ties Raijmakers Gerrie Raijmakers-H uismans zusje van Pim en Meike

·9


BOUWBESPREKINGEN GEMEENTE MAASDONK. De bouwbesprekingen van de gemeente Geffen vinden plaats op dinsdag van 18.00 - 19.00 uur op de gemeentesecretarie. Voor bouwzaken kunt u tijdens de ochtenden terecht op de gemeentesecretarie in Geffen bij de heer van Bruggen.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK De secretarie is gevestigd op het adres: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN tel. 04102-22955. Het postadres is: Postbus S, 5386 ZG GEFFEN De gemeentesecretarie van de gemeente is geopend op de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00 12.00 uur. dinsdag avondopenstelling van 17.00 - 19 . 00 uur . Tijdens de avondopenstelling zijn op het gemeentehuis in Geffen alle afdelingen bereikbaar. Voor het aanvragen of afhalen van paspoorten en rijbewijzen en enkele andere documenten op het gebied van burgerzaken zijn het gemeentehuis van Nuland aan de Dorpstraat 7 te Nuland en gemeenschapshuis ' t Zijl, Zijlstraat 2 te Vinkel eveneens op dinsdagavond van 17 . 00 uur tot 19 . 00 uur geopend . OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271, fax. 21309. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16 . 00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12 . 00 uur.

MILIEUBERICHT ASBEST Instructie voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal door particulieren. ASBEST VERWIJDEREN? ALLEEN OP DE JUISTE MANIER. Er is maar één goede manier om asbest te verwijderen. Wanneer u oude, grijze bloembakken, oud vloerz ijl of golfplaten wilt verwijderen, moet u dat als volgt doen: u zorgt ervoor dat het materiaal en zeker de breukvlakken nat zijn. Dit voorkomt namelijk dat er vezels verstuiven. U verwijdert het materiaal zonder het in stukken te breken, te zagen of te boren. Vervolgens verpakt u het materiaal direct na het verwijderen in plastic van minimaal 0,20 mm dikte, bijvoorbeeld landbouwplastic. wees hiermee vooral niet te zuinig. u pakt elk stuk asbest apart in. Restjes asbest kunt u het beste nat makenen nat afnemen. Wanneer u het verpakte materiaal ook nog eens goed afplakt met tape, hebt u het asbest op de enige juiste én veilige manier verwijderd. oud vloerzeil verwijderen? Niet doen als het niet nodig is. NÓÓIT ZOMAAR IN DE AUTO GOOIEN .

SPREEKUREN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEFFEN: Burgemeester Netten: Na telefonische afspraak . Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeetehuis in Geffen. Wethouder A.A . L.J. van den Boogaard, dinsdagavond van 18 . 00 tot 19.00 uur in het gemeetehuis in Geffen. Zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis in Nuland, alleen na telefonische afspraak met mevr . Van lith, tel. 04102 - 22955 toestel 221. Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. 10

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat direct contact zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wanneer u het materiaal naar het inzamelstation brengt, moet u dus nooit zomaar in de auto gooien . Leg het in de kofferbak of, nog beter, vervoer het in een aanhangwagen.

ASBEST ALTIJD AFGEVEN BIJ HET INZAMELSTATION (ZANDSTRAAT 43 TE NULAND) uw eigen gezondheid staat natuurlijk voorop, maar ook de gezondheid van andere mensen komt in gevaar bij het verkeerd verwijderen van asbest . Breng


het "afval" daarom altijd naar het inzamelstation. Let wel, alléén goed verpakt materiaal wordt toegelaten. Bij het inzamelstation wordt een maximale hoeveelheid asbesthoudend materiaal per keer geaccepteerd(lO golfplaten); het asbest moet zodanig verpakt zijn dat het door één persoon is te tillen. U moet zelf het asbest in de daarvoor bestemde container leggen.

U bent verplicht om bij afgifte te vertellen dat het om asbesthoudend materiaal gaat Let op!.

Niet goed ingepakt materiaal wordt bij het inzamelstation geweigerd. Het inpakken van asbest op het inzamelstation is niet toegestaan.

TOT SLOT. Wij wijzen u er graag op dat u ook asbesthoudend materiaal kunt laten verwijdern door erkende asbestverwijderaars. Asbestverwerking binnen bedrijven, ook agrarische, valt onder de wettelijke regeling "Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet". Daarover kunt door de arbeidsinspectie worden geïnformeerd. Zijn er nog vragen? Bel gerust de gemeente of de GGD in Oss] De mensen zitten er voor u. Tenslotte gaat het erom dat we met zijn allen werken aan een gezonder milieu. Daar hoort zeker de, juiste manier van asbestverwijdering bij! . BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST: GGD streekgewest Brabant Noord-oost 04120-60111

ARBEIDSINSPECTIE: 076 - 223400 Breda: Gemeente Maasdonk Afd. VRO.M: 04102 22955 Voorwaarden en tarieven waaronder asbesthoudend materiaal van particulieren op de stortplaats •De Vlagheide• te Schijndel en op het milieustation aan de Zandstraat 43a te Nuland wordt geaccepteerd.

1.

Alleen volledig in dik plastic verpakt (minimaal 0,20 mm) asbestmateriaal wordt geaccepteerd. 2. Elk stuk asbest of golfplaat moet apart zijn ingepakt. 3. Elk ingepakt stuk moet door één persoon kunnen worden getild. 4. De aanbieding wordt alleen geaccepteerd als dit gebeurt door middel van een personenwagen of particulier bestelbusje, al dan niet met aanhanger. 5. Iedere andere vorm van aanbieden wordt beschouwd als een aanbieding door een bedrijf. Deze aanbiedingen worden zondermeer geweigerd en doorverwezen naar de NV RAZOB TE Nuenen, telefoon 040 -835889. Het kenteken van het benutte voertuig wordt genoteerd. 6. Particulieren mogen per keermaximaal 10 stuks in plastic ingepakte asbest golfplaten of 300 kg in draagbare delen ingepakt los materiaal aanbieden. 7. Bij het aanbieden van niet ingepakt materiaal of naar het oordeel van de stortplaatsmedewerkers onvoldoende ingepakt materiaal, wordt de aanbieder verzocht terug te keren naar de plaats waar hij het materiaal verwijderde . Daar kan hij dat alsnog inpakken volgens de aangegeven wijze. Het inpakken op of nabij de stortplaats wordt niet toegestaan. 8. Bij elke aanbieding is de particulier verplicht een asbest-aanmeldbrief volledig in te vullen en te ondertekenen. Doordat op het formulier de plaats van herkomst is aangeven en het kenteken genoteerd is, is eenvoudige controle door het streekgewest mogelijk . 9. Het tarief voor de onder 6 genoemde hoeveelheid asbestmateriaal bedraagt bij aanvoer: - met een personenauto: f 5,-- met personenauto en aanhanger met enkele as f 10,-- met personenauto en aanhanger met dubbele as f 15,-Dit tarief kan periodiek worden aangepast. 10. Biedt men meer dan 10 stuks asbest golfplaten aan, dan moet men aantonen dat de platen van een particulier komen en niet van een bedrijf. Lukt dit, dan geldt de aanbieding als een aanbieding met verplichte vooraanmelding. Hoe men in dat geval moet handelen, wordt in punt 12 en 13 beschreven. In alle gevallen moet het formulier voor de aanmelding 11


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

vooraf naar waarheid worden ingevuld. Kan men niet aantonen dat de herkomst particulier is, dan wordt het afval geweigerd en moet de aanbieder contact opnemen met de Milieu- en Afvalsverwerkingsdienst. I ndien een particulier van plan is meer dan 10 golfplaten aan te bieden, moet er vooraf contact worden opgenomen met de Milieu- en Afvalsverwerkingsdienst van het Stadsgewest, telefoon 073 - 420300. Maakt men vooraf een afspraak, dan neemt een van de medewerkers de situatie door. Hij verstrekt de informatie die men moet weten om het asbest verantwoord te verwijderen, en deelt het tarief mee van de stortplaats. Meldt men vooraf grotere hoeveelheden aan, dan bedraagt het tarief f 15,- voor de eeste 10 golfplaten en f 2,- voor elk volgend. Tarieven inclusief BTW. Partijen die men van te voren aanmeldt, moeten binnen een afgesproken tijd worden aangeleverd. Doet men dit niet, dan kan het station eisen dat men opnieuw toestemming aanvraagt bij de Milieu- en Afvalverwerkingsdienst . Partijen die men vooraf heeft aangemeld, kan men afvoeren met typen voertuigen die het Streekgewest daarvoor toestaat. Deze mogen dan anders zijn dan die in punt 4 worden genoemd. Partijen die men vooraf heeft aangemeld moeten bij de eerste aanbieding geheelworden afgerekend. De aanbieder ontvangt hiervoor een nota inclusief BTW. De aanbieder moet de partij asbesthoudend materiaal zelf, zonder hulp van het aanwezige personeel, in daarvoor bestemde container leggen. Dit om het gezondheidsrisico te voorkomen van het aanwezige personeel.

Het milieustation aan de Zandstraat 43a in Nuland is geopend iedere vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur.

WIHABO DRUKKERIJ VO.F. Heesterseweg 4a 12

Tel.: 04102 - 22684

5386 KT Geffen

Fox: 04102 - 24795

WIE WAT WANNEER JANUARI 29 28

~~) 31

Dr. Visschers afwezig K.V .0.-N.C.B Rondje Bankieren Zaal Govers Weekenddienst Dr . Smit Grapliset/tsr3-G'681 heren 14.20 uur Hisola 1- G'681 dames 11.00 uur Hisola Al - G'68Al 10.00 uur

FEBRUARI 05

g~) 07

dr. Smit afwezig Weekenddienst dr. v. Heyningen G'68 1 - Tornado 2 14 . 20u heren G'68 Al -v.Tontwijk VCH A jongens G'68 1 - Den Bosch '78 1 13.20 u dames dr. v. Heyningen afwezig N.C.B . /K.V.O. Gezinsdag Zaal Govers

12 12 Leen van Dinther, De Wiel 1 en Riek van Erp, Bergstraat 34 te Geffen exposeren i n de maanden januari en februari in "Het Oude Klooster"


DISK:

GEFFEN: KERK EN

SAMENLEVING VERENIGING DEKENAAT OSS E.O. DEKENAAL CENTRUM Berghemseweg 10A CJ OSS Tel.04120-25010 PERSBERIClfl'

Vanuit het DEKENAAL CENTRUM wordt ook in het voorjaar een aanbod gedaan aan de parochies voor bijeenkornsten/kursussen Vorming & Toerusting. De kursussen en bijeenkomsten in het najaar mochten zich over het algemeen verheugen i n een grote belangstelling. Natuurlijk hopen we dat dit ook het geval zal zijn met het aanbod van het voorjaar. 1 . Voor mensen die al eerder een kursus "HELPEN BIJ VERLIES" volgden, is er een korte vervolgkursus van drie avonden . Ma.avond 1, 8, 15 februari; begeleiding: Ans Bertens. (aanmelden : uiterlijk 20 jan; tel . 0412025010) Tijdens de veertigdagentijd zijn er verschillende series , meer bezinnend van aard , waar leden van werkgroepen en andere belangstellenden zich voor kunnen i nschrijven: 2. Op dinsdag 2 en 9 maart zal Peer Verhoeven ons inleiden in de liturgie van de GOEDE WEEK EN PASEN. Deze avonden ziJn m.n. bedoeld voor mensen die aktief betrokken zijn bij de liturgie, maar ook voor andere geinteresseerden. (aanmelden: uiterlijk 20 febr.; tel . 04120-25010) 3. Voor leden van parochiële werkgroepen is er een bezinningsserie, 'EEN TOCHT DOOR DE WOESTIJN', Velen ervaren onze tijd en kerk als een woestijnsituatie. Samen zullen we zoeken of er misschien toch valt te (over)leven in die woestijn Ma.avond 8, 15, 2, 29 mrt., 5 apr.; begeleiding: Ans Bertens. (aanmelden: uiterlijk 20 febr . ; tel. 04120-25010) 4 . Speciaal voor vrouwen is er evenals vorige jaren een bezinningskursus 'RUIMTE VOOR VROUWEN IN KERK & SAMENLEVING', De nadruk ligt dit keer op de plaats die ook 'gewone vrouwen' kunnen innemen binnen kerk en maatschappij. Do.morgen 4, 11, 18, 25 mrt., 1, 8 apr.; begeleiding: Jo Goossens. (aanmelden : uiterlijk 20 febr.; tel. 04120-25010)

1. 'VISIES OP ARBEID' is het thema van de ZONDAG VAN DE ARBEID/BIDDAG VOOR HET GEWAS. Deze thematiek wordt ingeleid in een viertal avonden: di.avond 2, 9, 16, 23 mrt. : begeleiding Jo Goossens . (aanmelden: uiterlijk 23 febr.; tel. 04120- 46903) 2. 'VERHALENDERWIJS', gesprekken rond ervaringen met arbeid en een gelovige en bijbelse bezinning hierop. Di .avond 30 mrt., 6, 20 1 27 apr .; begeleiding: Jo Goossens. (aanmelden : uiterlijk 23 mrt.; tel. 04120-46903) EEN TOCHT DOOR DE WOESTIJN - bezinning in de veertigda&ê!!!;~j,=d= ... =

voor leden van parochiële werkgroepen 'Woestijn' roept spontaan geen aangename associaties op : droogte, eenzaamheid, krisis. Kortom, geen aanlokkelijke verblijfplaats. En toch ervààr je soms opeens die woestijn : in je eigen leven, in de kerk, in deze maatschappij. Vluchten naar een oase is dan verleidelijk, Maar, zou het ook anders kunnen? In een vijftal bijeenkomsten proberen we de woestijn te verkennen en er vertrouwd- mee ~~ te raken, Samen zoeken we of er misschien toch valt te (over)leven in die woestijn. Data

ma.avond 8,15,22,29 mrt . ; 5 apr. Plaats/tijd: Dekenaal Centrum; 20.00- 22.00u Begeleiding: Ans Bertens . Aanmelding : Vóór 20 febr. (tel.04120-25010 HELPEN BIJ VERLIES- een vervolgkursus voor mensen die in de parochie in kontakt komen met rouwenden en in het verleden al eens een kursus rond 'rouwverwerking hebben gevold ·In drie bijeenkomsten zullen enkele t hema's die ook in eerdere kursussen aan de orde zijn geweest, verder worden uitgediept : - Anderssoortige verliessituaties (handicap, echtscheiding) - Het helpende gesprek (je inleven in de ander, leren luisteren); - Je eigen positie (hoe blijf je het zelf volhouden?) Data Plaats/tijd Begeleiding Aanmelding

Ma.avond 1,8 en 15 febr. Dekenaal Centrum; 20 .00-22 .00 uur. Ans Bertens Vóór 22 jan . (tel .04120-25010 13


RUIMTE VOOR VROUWEN

in kerk & samenleving

Dit jaar zullen we in de bijeenkomstenspeciaal-voor-vrouwen vooral naar onszelf kijken. Om je heen kijkend in kerk en maatschappij, in verleden en heden, zie je veel 'stroming ', veel 'beweging', waar je in mee zou kunnen gaan. Waar wachten vrouwen eigenlijk nog op? Waartoe laten vrouwen zich uitdagen? Waar willen vrouwen zich bij aansluiten? In deze bijeenkomsten zullen we aandachtig kijken naar de plaats die ook 'gewone vrouwen' kunnen innemen in onze kerk en maatschappij, op haar eigen wijze. De vraag is waar je hart ligt of waar je warm voor loopt. Gaandeweg de kursus zal dat voor ieder duidelijker kunnen worden. Deze serie bijeenkomsten borduurt in zekere zin verder op de vorige serie, maar er wordt tegelijk een nieuwe insteek gemaakt zodat ook vrouwen die niet eerder hebben meegedaan, bijzonder welkom zijn. Data Plaats/tijd Begeleiding Kosten Aanmelding

6 donderdagochtenden· in de veertigdagentij: 4,11,18 en 25 maart, 1 en 8 april . Dekenaal Centrum, 09.00-11 . 15 uur. Jo Goossens, Industriepastor in Oss. f 5, - (voor kursusmateriaal) vóór 20 febi. (tel.0412025010).

THEMA-AVONDEN LITURGIE voor leden van diverse liturgische geledingen, pastores Over Goede Week en Pasen: Achtergronden van deze liturgische hoogtijdagen. Hoe kun je de verhalen rond lijden, sterven en verrijzen van Jezus verstaan en wat betekent dit voor de vieringen? Er zal veel aandacht zijn voor de vieringen en voor liturgische materialen. Datum Plaats/tijd Begeleiding Aanmelding

Di.avond 2 en 9 mrt. Zuidergebouw; 19.30-22.00 uur Peer Verhoeven. vóór 20 febr. (tel. 0412025010)

WEEKENDVIERINGEN MAASDONK GEFFEN ZATERDAG 19.00u ZONDAG 09.30u NULAND. ZATERDAG 19.00u ZONDAG 10.00u VINKEL :. ZATERDAG 17.30u ZONDAG 11.00u 14

LITURGISCHE KALENDER WO 27-01 19.00 '~ Avondmis ZA 30-01 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv kinderkoor (uitreiking communie-map) zo 31-01 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor wo 03- 02 19.00 * Avondmis ZA 06-02 10.00 * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 H.Mis mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk) ZO 07-02 09.30 H.Mis mmv Gemengd koor WO 10-02 19. 00 * Avondmis *=dienst in kapel

VORMSEL 1993 Zoals U wellicht weet bestaat er de mogelijkheid voor kinderen die buiten Geffen op school zitten om het Vormsel in onze parochie mee te doen. Indien uw kind wil deelnemen aan het Vormsel en U bent nog niet benaderd door de kerngroep Vormsel, wilt U dan even kontakt opnemen met Pastoor Spijkers tel. 21216. Kerngroep Vormsel Effe buurte mè • ...•• Anita Schuurmans, 25 jaar gastvrouw op de pastorie. "Je slaat wel even achterover en weer terug van verbazing, als je door de pastoor gevraagd wordt, om op de pastorie te komen werken", aldus Anita Schuurmans, alweer één jaar gastvrouw op de pastorie in Geffen Naar aanleiding van haar huwekijksgesprek op de pastorie heeft de pastoor haar gevraagd, omdat ze daar gezegd had dat ze het gezellig vond, mensen om zich heen te hebben en dat ze graag kookte . "In het begin zag ik er best wel tegenop en voelde me soms onzeker, maar de pastoor vindt alles goed en heeft me op m'n gemak gesteld. Intussen heb ik heel veel mensen leren kennen en meerdere leuke contacten gekregen. Je bent net zo'n bekende Nederlander!" Haar werk bestaat uit huishoudelijk werk op de pastorie en in de kerk en gastvrouw zijn bij afwezigheid van de pastoor door de week van 8 tot 2 uur 's-middags. "Omdat de pastoor de laatste tijd wat vaker weg is, i.v.m. Vinkel moet ik het bezoek op de pastorie opvangen. En dat is vaak veel! Men heeft er dikwijls geen idee van hoeveel dingen er b.v. geregeld moeten worden bij de diverse vieringen, bijeenkomsten, parochieaktiviteiten enz. Ik word dan ook echt boos, als men zegt: De pastoor heeft tijd zat!. Die mensen zouden mijn werk eens voor een week over moeten nemen!


Je moet ook heel flexibel zijn, want je krijgt te maken met vrolijke, serieuze en ook droeve dingen. Ik heb wel moeite gehad met de dingen op het emoti~ele vlak, maar daar wen je op d'n duur ook aan. Echter, iedere dag en iedere week is anders en dat is het leuke, verrassende van dit werk. Toch is het andersoortig werk. Niet vanwege de pastoor, want dat is een heel gewone man en hij wil niet apart behandeld worden. Je moet echter wel weten wat je doet en zegt. Je hebt ook te maken met beroepsgeheim en verantwoordelijkheidsgevoel. Ik dacht ook dat ik nu voortaan elke week in de kerk zou moeten zitten, maar dat was volgens de pastoor niet nodig." Anita is sinds kort ook lid geworden van het koor Passe Partout. Die naam zou ook op haar werk betrekking kunnen hebben: een omlijsting van het gehele parochie-tafereel Anita geeft daar een extra tintje aan: een vrolijk tintje wel te verstaan, want ze ontvangt alle parochianen bijzonder vriende lijk! Anita, bedankt voor dit gesprekje en of je nu een bekende Nederlander bent . •• in ieder geval wel een bekende Geffenaar!!! !

JUBILEUM HET IS NET ALS IN DE BIOSCOOP ... ALS HET PROGRAMMA GOED IS, KOMEN ER MENSEN!!!! Het is al weer bijna twee maanden geleden: Het zilveren jubileum van Harrie Nikkels als 'bas' bij het Gemengd Koor. Op 28 november 1992, tijdens het jaarlijks terugkerende Ceciliafeest , is Harrie door de mede-koorleden letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Tijdens de feestavond wordt Harrie ineens naar voren geroepen . Dan gaat hem een licht je branden, want zijn vrouw Sjan overkwam een zevental jaren geleden hetzelfde. Als hij dan ook nog zijn kinderen gewaar wordt in de zaal, weet hij het zeker: Hier gaat iets speciaals gebeuren . Al snel blijkt wat precies. Het bestuur heeft voor Harrie een erediploma bij de Gregorius-Stichting aangevraagd. Ook de hierbij behorende zilveren medaille wordt hem opgespeld. Tijdens mijn bezoek aan Harrie en Sjan blijkt duidelijk dat ze zich alletwee met hart en ziel verbonden voelen met het Gemend Koor. Steeds opnieuw benadrukken ze dat het zo jammer is, dat er geen nieuwe leden te vinden zijn voor het zanggezelschap, terwijl zingen "een vorm van totale ontspanning is. Probeer maar eens goed te zingen en tegelijkertijd aan iets anders te denken, Dat lukt je nooit!"

Zingen heeft in het leven van Harrie altijd een grote rol gespeeld. Vroeger, als kleine jongen, zong hij al in het jongenskoor van Oss. En nu kan niets of niemand hem ervan weerhouden om op dinsdagavond naar de repetitie te gaan. Het is al meerdere malen voorgekomen, dat hij voor zijn werk in het buitenland vertoefde en dat niemand hem op de repetitie verwachtte. Een groot aantal malen heeft Harrie het dan toch voor elkaar gekregen nog even te verschijnen. Gregoriaans zingen, Harrie vindt dit nog steeds het allermooist. Het heeft in zijn ogen iets aparts, het voegt iets toe aan de sfeer die er in de kerk heerst. Er worden echter niet veel Gregoriaanse missen meer gezongen. Daar staat wel tegenover dat het Gemengd Koor een pittig repertoire heeft, zodat het zingen wel degelijk een uitdaging blijft. Harrie benadrukt dat het samenspel zanger- dirigent-organist van het grootste belang is om te komen tot een goed eindresultaat. Het gesprek komt dan toch weer op het ontbreken van, vooral jeugdige nieuwe koorleden. Harrie kan het wel begrijpen . •jongeren zingen liever iets anders, iets vlotter dan alleen die geëikte kerkmuziek. Maar het is volgens hem "net als in de bioscoop,,Als het programma goed is, komen er vanzelf men sen". Hij gelooft dan ook vast, gezien het aantal jongeren dat toch weer naar de kerk komt, dat de tijden zullen veranderen. En dat over een tijdje de vacatures voor tenoren en sopranen vervuld zullen zijn!. Harrie, en natuurlijk ook Sjan, mede namens de redaktie wens ik jullie nog vele gezellige zanguurtjes toe daar boven in die kerk waar je je stropdasje best eens los kunt doen als je het warm krijgt!. Redactie: AvW

OPROEP

Volleybalsters tekort !!! Hallo wij de meisjes C van G'68 hebben te weinig meisjes om goed competitie te spelen. Als je zin hebt om mee te doen kom dan eens kijken. We trainen vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Ons team bestaat uit mei sjes van rond de 12-13-14 jaar. Groetjes, meisjes C 15


RABOB~NK Veel mensen twijfelen:

'K>ET II EEN HUIS lilJREN OF ZAL IK EEN HUIS KOPEN?' Wat is wijs: een huis huren, of een huis kopen? Veel mensen die van plan zijn een (nieuw) huis te betrekken, worstelen met deze vraag . De twijfel is begrijpelijk,want de economie draait in sommige sctoren minder goed, de rente is relatief hoog en de huizen zijn duur. Desondanks blijft het toch voor veel mensen aantrekkelijker om een huis te kopen in plaats van te huren. Waarom kopen? Kopen kan om de volgende redenen interessant zijn: - Een huis kopen is eigenlijk een vorm van sparen. Het bezit van een huis is, door de jaren heen, een waardevaste belegging gebleken. Een huis kopen is, zeker op termijn gezien, vaak goedkoper dan huren . Dat komt onder meer omdat de huur jaarlijks wordt verhoogd (volgend jaar met maar liefst 6 procent). - De overheid stimuleert het bezit van een eigen woning. Dit betekent dat eigenaren van een woning bij overheidsmaatregelen meer worden ontzien dan huurders .

Kopen heeft dus steeds vaker de voorkeur. Wel is heel belangrijk dat u zich van tevoren goed laat informeren. Daarbij is het van belang goed te bekijken wat precies de financiële consequenties zijn van huren of kopen. Neem geen genoegen met een standaard verhaal, maar ga naar uw bank, en laat een deskundige voor u uitrekenen wat het gunstigst is. De hamvraag die veel mensen zich stellen is 'kan ik het nieuwe huis, en de vaste lasten die daarbij horen, wel betalen?' Ook om daar achter te komen, doet u er verstandig aan een expert te raadplegen. Dat kost niks bij de bank helpen ze u graag. Zo kan de Rabobank met behulp van een geautomatiseerd rekenprogramma heel snel duidelijke cijfers aanbieden over uw specifieke situatie . Woonlasten kunnen worden vergeleken en allerlei vragen kunnen heel concreet worden beantwoord. Stel bijvoorbeeld dat u per maand f 800,huur betaalt. En jaarlijks wordt de huur gemiddeld met drie procent verhoogd. D_a n kunt u laten berekenen hoeveel huur u over bijvoorbeeld dertig jaar betaalt. Met dit bedrag had u ook een hypotheek kunnen afbetalen en had u geinvesteerd in een stuk eigen vermogen. De hoogte van het hypotheek bedrag dat hierbij aansluit, kan exact door het computerprogramma worden berekend. 16

Twee- verdieners Dok ·biedt het rekenmodel bijvoorbeeld nauwkeurige informatie over de maximale hypotheek-hhogte in geval van twee inkomens (twee-verdieners). Het belangrijkste bij het kopen van een huis is dat u zich goed oriënteert . De vereniging Eigen Huis, die de belangen bewaakt van de woningbezitters, benadrukt dit keer op keer. Er bestaan meerdere soorten hypotheken. Neem geen genoegen met een stan daard-hypotheek. Tegenwoordig is het mogelijk de lening volledig af te stemmen op uw specifieke situatie. Specialist op dit gebied is de Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker van Nederland . Voor goede raad kunt u er vrijblijvend terecht.

BADMINTONCLUB

Zaterdag 30 jan, is het weer zover! Dan gaat 's-morgens om 8.30 uur ons lle badmintontoernooi van start met meer deelnemer$· dan ooit tevoren. In een tijdsbestek van+ 12 uur worden er in de Geer (en tot 's-middags 14 .00 uur ook in sporthal 't Vijfeiken in Heesch) 330 weedstrijden gespeeld. De kantine is de gehele dag geopend en men kan daar de wedstrijden onder het genot van een hapje of drankje goed volgen . Ook in de hal zelf bestaat de mogelijkheid om de wedstrijden van dichtbij te bekijken, Onze jeugd wordt zeker niet vergeten en voor hen zijn er diverse aktiviteiten georganiseerd waaronder ,e en videohoek, grabbel ton, speciale kinderloterij en een kleur hoek. Ook voor de volwassenen is er een grote loterij met fantastische prijzen. Hiervoor willen we dan vooral onze middenstand bedanken want zonder hun steun was dit voor ons niet mogelijk . Dankzij hen en vele andere medewerkers hopen we op een sportieve en gezellige dag. Heeft u na deze dag zin om het ook eens te proberen bel dan voor meer informatie naar Anja Wingens tel. 24160. Nieuwe leden blijven natuurlijk welkom. Dus misschien wel tot ziens op 30 jan of op een donderdagavond in sporthal "De Geer" Anja Wingens Sekretaris B.C . Geffen


I ERNIS -

~

_,

W. Hanegraaf Geffen Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

--s--c--h---,---,-~-,--e---,--.-s--

M-TEC-DEALER Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen r--T_el._041_02-_220_01_fax_041_02 _25_068----4

~

GLAS - VERF - BEHANG

oss - rosmalen - geffen

~ERING.5

~~ Dorpstraat 9a - GEFFEN telefoon 04102-21958

- - - TELEFOON (04120)43708 _ _ _

~1~HEIJDEN EERSIB RIJLES GRATIS Verhuizingen/inboedelopslag Specialisten in: Privé verhuizingen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen tel.: 04102 - 21882 Ook voor doe-het-zelver: Verhuisauto voor uw deur gezet met dekens,banden, steek- en kastkarren, verhuisdozen, ed. Kloosterstraat 9 Geffen tel: 04102 - 21882

. q,\'ianc:t~

~\

t:=>

aebe~t de gzaa/5

~~K' ~~- ~i'ó ~Cl'arn'\

vlietskant 21

Ook voor Oss e.o.

Johan v.d. Slootstraat 3 Geffen 04102 - 24570

Bouwbedrijf 'BRODUS' -·,

[ '

-··

_

,,,,

1

• NIEUWBOUW

• RENOVATIE

• ONDERHOUD

• VERBOUWINGEN

Heesterseweg 16

H Hansan

,,,,,.,....,.

Geffen

Telefoon 04102 - 24765

VERKOOP EN SERVICE VAN:

:~~~=;~~::

~IIFI~

- hydraulischegraafmachines

____a_o_u_w_m_a_c_h.in_e_s_B_.v_._

binaties

5

- sleuvengravers • minigravers • trilplaten

,.

STERK IN ZWAAR WERK! Middelste Groes 9 - Postbus 38 5384 ZG Heesch -Tel. 04125 - 4727 b.g.g 04102 - 22026 - fax 04125 - 5075

4141 ck

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling. Verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. Heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

Als je zelfverzekerd op eigen benen wilt.staan, praat dan 'ns met je Victoria-Vesta adviseur. Er

gaat bijna geen dag voorbij of ervenmdert wel wat in je leven. Je bent aclief, veel op pad, doei etan sport. Je koopt nieuwe kleren, een stereotoren or misschien een homecomputer. Zo·n eigen leven vraagt om eigen verzekeringen, want anders kunnen al dje ple:zier1jcs in gevaar komen. Je VictorfaNesta adviseur u,rg1 e rvoor datditnietg<bcurt. Maar dan moet je 'm wel even belle11.

VICTQRIA-VES'A 1·

111a,

1i

M.J .M. v/d Akker, tel. (04102) 23144 meer verstand van verzekeren


Mede door de grote opkomst maar vooral door de geweldige inzet van onze leden kunnen we terug zien op een mooi Jubileum jaar 1992 en een gezellig afscheid van Janni e en Diny Groetjes en tot ziens Bestuur K.V.O. Jaarvergadering

Op 5 jan . j . l . vierden we onze jaarvergadering in een geheel vernieuwde Zaal Govers Vele leden waren aanwezig . Na een kop koffie opende de voorzitster en heette iedereen hart elijk welkom. Hierna kreeg de secretaresse het woor d, voor het voorlezen van de notulen. Een mooi jaarverslag wat door iedereen me t een hartelijk applaus werd goedgekeurd. Ook werd het kasverslag voorgelezen door de penningmeesteres en ook di t was door de kascommissie goedgekeurd . Voorzitster Jo bedankte Jannie en Marjan voor hun goede zorgen . Hierna werd aan alle leden het nieuwe jaarprogramma boekje 1993 over handigd en doorgesproken. Net als andere jaren hebben we ook dit jaar weer een heel uitgebreid, gevarieerd en gezellig programma , met voor elk wat wils. Het doet ons dan ook een genoegen te constateren dat zich het afgelopen jaar+ 13 nieuwe leden bij onze vereniging hebben aangesloten . En we hopen dat i edereen met veel inzet op onze vele activiteiten zal ingaan, zodat we er met zijn allen weer een fijn jaar van kunnen maken. Na dit alles volgde een pauze en kreeg iedereen de gelegenheid om onder het genot van een drankje de contributie te betalen. Omdat Jannie Govers ons bestuur ging verlaten werd de avond voortgezet met het kiezen van een nieuw bestuurslid . Na al~ehele stemming werd ons bestuur aangevuld door Janny Megens, Marietje v. Uden en Anja v.d. Boogaart zullen het secretariaat overnemen, en Pieta van Gogh zal de taak van ViceVoorzitster vervullen. Jo wenste Janny Megens proficiat en veel sucses in ons bestuur. Vervolgens namen we op een toepasselijke wijze afscheid van Jannie Govers al s sec retaresse en Diny v. Bergen als Agra verantwoordelijke . Dit gebeurde in een zeer uitgebreid journaal over Jannie en een mooi lied voor Diny . Zeer goed opgevoerd door enkele leden. Jo bedankte Jannie en Diny en bood hen een cadeautje aan in de vorm van een pen met inscriptie. Ook de nodige bloemen ontbraken niet. Jannie zal in de toekomst onze vereniging ve rtegenwoordigen als ontspanningsleidster Jo wenste haar daarin veel sucses. Inmiddels was het al+ 22.50 uur en kon het spel "Hints" helaas niet doorgaan: Maar dit houden we nog tegoed . Jo beslo9t de avond, dankte zaal Govers voor de goede verzorging en wenste iedereen wel thuis.

K.V.O. - N.C .B. Woord van dank.

Na vele jaren van fijne en plezierige samenwerking, willen wij als K.V.0.-N.C.B "Frans en Franka van Griensven -Govers" heel hartelijk bedanken, en wensen hen een toekomst van goede gezondheid en geluk . Verder willen wij van af deze plaats de nieuwe beheerders van Zaal Govers, "Rien v . Kaathoven, Pieter en Maart en, veel sucses toewensen, en hopen en vertrouwen op een goede samenwerki ng. Besturen K.V .O. - N.C.B

Rondje Bankieren

Op donderdag 28 jan. a . s . is er een informatie bijeenkomst. Deze avond zal de Rabobank Geffen verzorgen en staat in het teken van modern bankieren. Vele onde r werpen zullen worden besproken . Zoals telebankieren voor bedrijven en particulieren, fiscaal vriendelijk sparen en beleggen. Ook zal het programma telebankieren worden gedemonstreerd. Het beloofd een zeer interressante avond te worden. Belangstellende gezinsleden zijn ook van harte welkom. Opga ve uiterlijk tot 25 jan. We hopen vele te mogen begroeten . Tot ziens in Zaal Govers . Aanvang 19.45 uur. Besturen K.V.O. - N. C.B.

J.J. Kok

7

notaris Papendijk 21

Geffen

Telefoon 04102 - 21851

OPENINGSTIJDEN:

08.30-16.30 uur donderdagavond 20.00-21.00 uur (volgens afspraak)

Kandidaat-notaris: Mr. L.W. Groeneweg 't Vijfeiken 19 Heesch tel. 5012

1


stadhouders . .

groenvoorz1en1ngen

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

-~-~ -~-~

Rijwielen Taxi Benzines ..Je:I:'J

~

W. Jansen en Zn.

•/to.M.c-tu., -/~~t~,.

Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313

JEUGDMODE & SCHOENEN Dorpsplein 21 Geffen Tel. 04102 - 25549 Openingstijden: Maandag: geheledag gesloten Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Vrijdag koopavond tot 20.00 uur M iddagpauze's van 12.15 tot 13.15 uur

Autobedrijf Van Doesburg

-~i'!f-M,

lliiiiiii

~

-

• Onderhoud en alle reparaties • APK I Bedrijfauto's tot 1O ton onbeladen • APK Il Personen- en lichte bedrijfauto's • Schadetaxaties en Verkoop

HEESTERSEWEG 28 5386 KT GEFFEN TELEFOON 04102-23455 Broekstraat 13 Tel. 23633

Irma t

Je kunt zien dat je huid het lekker vindt.

erfje

Dorpstraat 16 - Geffen tel 04102-2154 l

Gerda Pouls-Benders

,~

Pedicure

BEHANDELING OP AFSPRMK

Kastanjehof 6 5386 GP Geffen -q 04102 - 25113 Voor al uw Drogisterij art. Parfumerieën Byouterieën Staatsloten

Kapsalon

H. KORTHQUT

Papendijk 13 Geffen tel: 21559

AFBOUW

drogisterij maandagmiddag geopend

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN EN VINKEL Singel 40-45 no. 23 (kantoor om de hoek Oostwal) 5341 VA Oss tel: 04120 - 23173

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

[J' I Jàr:)j

SPECIALITEIT IN VERS VLEES EN VLEESWAREN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

51ogtdi Jo u.rmbtt TELEFOON 04102 - 21267


VAl{GARAGE® D'N BART

Bedrijvenweg 7 Bedrijventerrein Heesterseweg 5386 KA Geffen Telefoon: 04102 - 23719

~-:■:-:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:■:-~ ALTIJDVERTROUWD DICHTBIJ Het adres voor uw auto: * onderhoud * schade-taxatie en reparatie * APK, klaar terwijl u wacht * reparatie * occasions * voorruit-reparatie * P - lease voor de gebruikte auto

..........•...... STAP EVEN BIJ ONS NAAR BINNEN

-

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

•=

1

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I

Loon en Grondverzetbedrijf

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* *

*

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren Vé:ln jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Vetwerking per computer

J. v. HERPEN V.O.F. Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

Ook voor filterspuiten

II

Hotel De Gouden Leeuw

11

Dorpstraat 5 - Geffen - Telefoon 04102 - 21257

brullotten - pa~~::"~~ergaderingen •

WIM EN WILMA VAN HERPEN - ROMME

TEGELHANDEL en TEGEL WERKEN

.. ~ y+t'4•v

Heesterseweg 1d - 5386 KX Geffen Tel. 04102-25538 / 21016

B~WJI

SNACKBAR 'T BERGJE

5473

es Heeswijk-Dinther tel.: 04139-2361

VRAAG VRIJBLIJVEND INFORMATIE

accountants belastingadviseurs juristen

NOBRACbv registeraccountants Kantoor Oss, Raadhuislaan 105, telefoon (04120) 34031

40 zitplaatsen voor gezellig eten

Nu ook een zool voor feestjes/ k;nderfeest;es van 50 tot 60 personen

Contactpersonen: drs. J.M.P. van der Laak

Koude schotels van f 15,- tot f 45,Mr. A Schouten, Berkenboog 11 Geffen, tel. 04102-24526

ADVIES SERVICE

E.J.M. Kerkhof Donkerendijk 28

ABABncb ~

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 - Geffen

tel. 04102 - 22531

A.M. v. Zandvoort, Bergstraat 26 Geffen, tel. 04102-22586