Torenklanken 2013 - nr 19

Page 1

✠51e jaargang | nummer 19 | december 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Kerstconcert: sfeervol meezingen met Passe Partout en W.I.K. Op 21 december 2013 mogen de klaroenen weer schallen en de trommels weer roffelen. Hoewel Maria dan nog enigszins zwanger is en Jozef nerveus de ezel richting Bethlehem leidt op zoek naar een slaapplaats, viert fanfare W.I.K. toch alvast de aanstaande geboorte met een heus kerstconcert, opgeluisterd door het prachtige gekwinkeleer van Passe Partout. Tijdens de donkere dagen voor kerst zal Muziekvereniging W.I.K. in samenwerking met het koor Passe Partout voor muzikale verlichting zorgen. Op zaterdagavond 21 december geven wij een gratis sfeervol kerstconcert in de Koppellinck. Tijdens het concert zijn er een aantal momenten waarbij u kerstklassiekers naar hartelust mee kunt zingen. Het belooft weer een ouderwets gezellige avond te worden waarbij uw stemgeluid absoluut niet mag ontbreken. Dus houdt u van kerstmuziek, zingt u graag mee of bent u gewoon een enorm gezelligheidsdier, dan bent u van harte welkom! De zaal gaat open om half acht, zodat we om acht uur van start kunnen gaan. Wij zien u graag op 21 december en... vergeet vooral uw zangstem niet mee te nemen! Kerstconcert met Passe Partout en fanfare W.I.K. Wanneer: 21 december 2013 20.00 uur (19.30 gaat de zaal open) Waar: De Koppellinck Geffen De entree is gratis!

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2014 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 06 januari 17 januari 02 20 januari 31 januari 03 03 februari 14 februari 04 17 februari 28 februari 3 weken 05 10 maart 21 maart 06 24 maart 04 april 07 07 april 18 april 3 weken 08 28 april 09 mei 09 12 mei 23 mei 3 weken 10 02 juni 13 juni 11 16 juni 27 juni 12 30 juni 11 juli vakantie 13 25 augustus 05 september 14 08 september 19 september 15 22 september 03 oktober 16 06 oktober 17 oktober 17 20 oktober 31 oktober 18 03 november 14 november 3 weken 19 24 november 05 december 20 8 december 19 december

KOPY INLEVEREN VOOR: 9 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 08 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 10 dec. 19.00 u. avondmis wo. 11 dec. 13.30 u. ziekenkerstviering Oude Kloos ter m.m.v. DK vr. 13 dec. 19.00 u. * avondmis za. 14 dec. 13.30 u. gouden huwelijksviering Dia en Gerrit van Bergen m.m.v. DK zo. 15 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk di. 17 dec. 19.00 u. * avondmis vr. 20 dec. 15.00 u. huwelijksviering Renske Wingens en Jeroen van Dreumel vr. 20 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 22 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk KERSTVIERINGEN: Kerstavond di. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering m.m.v. Bandola’s + kinderkerk 20.30 u. Kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. Nachtmis m.m.v. Gemengd Koor + muzikanten Eerste Kerstdag wo. 25 dec. Kerstviering 09.30 u. m.m.v. W.I.K. Tweede Kerstdag do. 26 dec. Kerstviering 09.30 u. m.m.v. Passe Partout Tweede kerstdag om 13.00 uur Kindje Wiegen voor de (kleine) kinderen (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl)

KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? Het einde van het jaar nadert. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de stand van de Kerkbalans nog wat te verhogen. U hebt gezien dat het dak onderhoud behoeft. We hebben de financiële middelen hard nodig, anders zouden we de kerk wel eens ‘van armoe’ moeten sluiten! We doen vooral een beroep op jongeren en jonge gezinnen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! DOE MEE EN WERK ZO AAN DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 21.000,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: September: Pepijn Ketelaars, Glenn Geurts. Oktober: Gijs Bongers, Jan van de Haterd, Puck van Dam. November: Djayden Kerkhof, Sven van Kessel PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE wo. 18 dec. 3e bijeenkomst 13.30 u. - 15.00 u. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 5 november 2013: Anneke Egbers - Ruijs, 98 jaar 6 november 2013: Dries van Nistelrooij, 70 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per

e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl CONCERT Op zondag 15 december 2013 zal vanaf 14.30 uur in de Petruskerk te Oisterwijk de Messiah van Händel uitgevoerd worden. Het koor “Capella Brabant”, het orkest “Concerto Barocco” en 4 solisten zullen tijdens dit meesterwerk van Händel, onder de bezielende leiding van dirigent Marc Versteeg, garant staan voor muzikaal topniveau. In combinatie met de sfeervolle locatie van de Petruskerk belooft dit een bijzonder mooi concert te worden. Middels voorinschrijving bieden wij u nu al de gelegenheid kaarten te bestellen! Stuur een email naar petrusconcertenoisterwijk@gmail.com met daarin uw naam, adres en het aantal personen waarvoor u kaarten wilt ontvangen. Op uw bestelling per email zult u van ons een email terug ontvangen met daarin een opgave van het totaal te betalen bedrag en het bankrekeningnummer waarop dit bedrag overgemaakt kan worden. Zodra de betaling binnen is zullen de toegangskaarten u toegestuurd worden. Omdat wij iedereen in de gelegenheid willen stellen deze uitvoering bij te wonen, bedraagt de entreeprijs slechts € 30,= per kaart. Voor het bestellen en toesturen van de toegangskaarten vragen wij u een geringe vergoeding van € 1,50 per bestelling. Wij wensen u met het bijwonen van de Messiah in de Petruskerk een mooie muzikale opstap naar Kerstmis.

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Corné Roovers van de Rabobank Per 1 december is het kantoor van de Rabobank in Geffen gesloten. Corné Roovers, directeur particulieren, informeert ons over het waarom en hoe nu verder, nu onze vertrouwde bank om de hoek verdwenen is... Corné: “Voor klanten van de Rabobank is bankieren via internet de gewoonste zaak van de wereld geworden. En ook mobiel bankieren via de smartphone groeit razendsnel. Al anderhalf miljoen klanten gebruiken hun telefoon om te bankieren. Het zijn niet meer alleen betaal- en spaardiensten die via internet worden aangeboden. Klanten kunnen ook voor meer complexe producten als een hypotheek, zakelijke lening of verzekering op de virtuele kanalen terecht. Deze ontwikkelingen leiden tot een afnemend aantal klanten dat de bank bezoekt. Klanten komen nog slechts eens per drie jaar op een vestiging. Kortom: Steeds meer mensen regelen hun bankzaken vanuit huis, via internet of mobiel.Wij bewegen als bank mee met onze klanten en hun gebruik van de diverse kanalen om in contact met ons te komen. Onze klanten willen nog steeds een bank die dichtbij is. Alleen het fysieke kantoor biedt hen geen meerwaarde meer. Ze willen gemak, eenvoud, snelheid en 24/7 bediening. Rabobank investeert hierdoor de komende jaren dan ook fors in verregaande virtualisering en automatisering.” Vanaf december sluiten de kantoren in Lith en Geffen en worden de openingstijden van het kantoor in Nistelrode beperkt tot de middagen van 13.30 tot 17.00 uur. De geldautomaten en stortingsmogelijkheden voor ondernemers blijven beschikbaar op de huidige locaties. Voor Geffen betekent dit dat de geldautomaat, sealbagautomaat en brievenbus bij het kantoorpand aanwezig blijven. Alle klanten die van de diensten van Rabobank gebruik maken op een kantoor waar wijzigingen zijn, zijn persoonlijk geïnformeerd over de wijzigingen en alternatieven in hun directe omgeving. “We gaan niet weg uit deze kernen; we organiseren onze dienstverlening anders”, aldus Roovers.“In Nuland, Heesch en Heeswijk-Dinther handhaven wij onze openstelling. De avondopening op deze vestigingen is met ingang van december ook op vrijdagavond, aansluitend op de koopavonden in de betreffende kernen. We gaan altijd in overleg met onze ledenraad, de vertegenwoordigers van onze klanten en leden, zo ook nu. Ook de dorpsraden worden geïnformeerd bij beslissingen over aanpassingen in onze dienstverlening. Een goede bereikbaarheid voor klanten en duidelijke communicatie over de openingstijden staan voorop!” De openingstijden zijn en blijven overigens ruim: klanten kunnen een afspraak met een van onze adviseurs inplannen wanneer het hen schikt. Dat kan tussen 8.00 en 20.00 uur.

Hoe is het geregeld voor de minder mobiele en digitale klanten...? “Voor kwetsbare doelgroepen die niet in staat zijn om hun bankzaken virtueel te regelen of naar een van de vestigingen te komen, zetten wij mobiele adviseurs in. Deze adviseurs komen bij klanten thuis voor het afhandelen van bankzaken. Zo worden de zittingen van onze adviseurs in gemeenschapshuis de Stuik in Vorstenbosch komend jaar ingevuld door een mobiele adviseur, die op vrijdag van 13.30 uur tot 15.30 uur in de Stuik aanwezig is. De zitting in de Groeiring in Vinkel eindigt per december, waarbij ook de mobiele adviseurs worden ingezet om de bezoekers van deze zitting thuis te kunnen bedienen. Voor kwetsbare groepen geldt ook de Rabo Geld Express, een geldbezorgdienst. Naast onze dienstverlening, zijn en blijven wij ook met onze ambassadeurs en coöperatieve bijeenkomsten voor al onze leden dichtbij in de kernen. Voorop staat dat wij in de toekomst een moderne en coöperatieve bank zijn. Als coöperatie willen wij, meer dan ooit, een nadrukkelijke maatschappelijke rol in onze omgeving spelen en een duurzame ontwikkeling van ons werkgebied centraal stellen. Door samen met betrokken partijen te investeren in een vitaal dorpscentrum, door het ondersteunen van het plaatselijke verenigingsleven, door het stimuleren van lokaal ondernemerschap en ga zo maar door. Maar in alles wat we doen, blijven we dichtbij en betrokken bij onze leden en klanten. In de kern een coöperatie en een coöperatie in de kern,” besluit Roovers.

De openingstijden van de Rabobankkantoren in de omtrek zijn per december 2013 als volgt: Heesch, Financieel Advies Centrum, Cereslaan 2 op afspraak van 8.00 - 20.00 uur Heesch, Schoonstraat 1: ma. t/m do. van 9.00 - 17.00 u (middagsluiting 12.30 - 13.30 u). vr. van 9.00 - 17.00 u (middagsluiting 12.30-13.30 u) en van 18.00 - 20.00 u Heeswijk-Dinther, Plein 1969 1, ma. t/m do. van 9.00 - 17.00 u (middagsluiting 12.30-13.30 u). vr. van 9.00 - 17.00 u (middagsluiting 12.30-13.30 u) en van 18.00 - 20.00 u Nuland, Dorpstraat 28, ma. t/m do. van 9.00 - 17.00 u (middagsluiting 12.30-13.30 u). vr. van 9.00 - 17.00 u (middagsluiting 12.30-13.30 u) en van 18.00 - 20.00 u Nistelrode, Tramplein 3, ma. t/m vr. van 13.30 - 17.00 u Vorstenbosch, Schoolstraat 16, Een mobiele adviseur is aanwezig in gemeenschapshuis De Stuik op vrijdag van 13.30 - 15.30 uur 7

T


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest

Partners

accountants

adviseurs

Frank Hanegraaf AccountantFrank Hanegraaf administratieconsulent Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Geffen Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 9290 00 T 0412 31 - 45 F 0413-29 35 20 F 0412 - 45 90 01

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

info@soestacc.com www.soestacc.com

E W

Postadres: Cereslaan 4 5384Geffen VT Dorpstraat Heesch 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 info@soestacc.com F 073-532 55 44 www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp Dorpspomp 393, wordt eens een keer niet door onze aller bekende,Theo Prinssen geschreven, nee deze keer zit de schrijver op het plein. Een stamtafel zonder Theo, dus het vorige verslag snel goed gekeurd en over op de dagelijkse Geffense zaken. Een BOMVOLLE kerk, tot verrassing van Pastoor van Dijk die de mis voor ging, samen met Diake van Herwijnen, zelfs toen de kinderkerk startte was het nog steeds bomvol, waarom, geen kind te bekennen. Reden voor feest was het in de kerk, Marietje van Rosmalen 60 jaar lid van het kerkkoor, waar Theo Prinssen 50 jaar dirigent is. Jubileum, Diamant en Goud, FEEST FEEST FEEST, de Stamtafel feliciteert beide van harte, al vond de stamtafel, wel dat Marietje meer aandacht verdiende.Theo kreeg van de gemeente Maasdonk uit handen van Burgemeester Roel Augustein de Algemene Erepenning van de Gemeente Maasdonk. (de laatste??) De mis op zich was ook een mooi feest, vele liederen werden gezongen door het koor, met als slot een heuse solo erin van Theo, mooi gezongen, maar ook mogen we de extra muziekanten niet vergeten Rens van Wanrooij en Wille van Erp deze laatste bracht een schitterende Ave Maria. We kunnen wel zeggen dat deze twee positief hebben bijgedragen aan de slijtage van de trap naar het koor. De W.I.K. wilde de kerk in om de felicitaties muzikaal over te brengen, maar e.e.a. liep wat chaotisch doordat er in de kerk gefeliciteerd moest worden, maar dat maakte W.I.K. met hun majorettes buiten zeker goed. Theo, Marietje koor, PROFICIAT!!! Een heuse receptie miste we we wel hoor, bleven we met alle kado’s zitten. Prins Bart van Erp en Adjudant Toine Verstegen, werden 16 november tijdens een spectaculair prinsen gala bal onthuld. De zaal van ‘t Haasje was zeer goed gevuld, en met een mooie film als aankondiging door Barbie en Michael, of te wel Jessica en John werden deze heersers onthuld. Mee make is d’r bij zen is hun motto, naast het carnavalsthema, Rio in het Rottenrijk. Vooraf aan de avond heeft Prinses Jose en Adjudant Marion een heus afscheidstournee gehouden in Geffen, later bedachten ze ook spectaculair af te sluiten door zich af te laten zetten met een heuse limousine.Via de rode loper kwam men in een totaal onherkenbare zaal van ‘t Haasje waar een dag later ook Jeugdprins Teun van Woerkom en jeugdprinses Marit Bemelmans onthuld werden, alwaar een geweldig drukke receptie de dag compleet maakte, het Rottenrijk kan terug kijken naar een mooi weekend met mooie carnavaleske mensen aan het roer. Het Rottenrijk heeft een goed voorbeeld gegeven aan Vinkel en Oss waar nu ook TWEE dames aan het roer zijn, al riep

oud prins Alphons van “er zijn weer veren in de tent”. Bij de stamtafel werd ook lof uitgesproken over de raad van 11 hoe ze samen er een mooi feest van hebben gemaakt, de foto’s kun je vinden op www.rottenrijk.nl Thuis in Maasdonk, iedereen moet het opgevallen zijn dat dit blad in het begin van de week in de bus zat, een mooi blad met veel info, van goede kwaliteit, wat een papieren ontwikkeling is van thuis in het nieuws, de digitale versie.We zijn benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen, al denken we wel dat een maandblad moeilijk actueel kan zijn, maar al met al wensen we ze succes en wachten op de volgende. Een vol plein met kinderen die stonden te wachten op de Sint, gelukkig had hij zijn mijter op en geen Helm, het had gekund, want hij moet overal toch maar opkomen draven, De Sint vroeg dan ook een groot applaus voor de zwarte Pieten, wel of niet om de discussie, of omdat deze minder goed kunnen handballen, maar beter zijn in pionieren. De dank gaat natuurlijk uit naar de organisatie, Evenementen Stichting Geffen, en alweer W.I.K. die ook hier van de partij was. Later in de Koppellinck was het ook een groot feest geworden. Plan Geffen zuid kwam ook nog even aan de orde, er staan al wat materialen die doen lijken of ze aan de gang gaan, maar 23 januari zou de definitieve datum zijn dat Mooiland er een mooi land van probeert te maken. De Maasdonkse politiek roert zich, ze zijn zoekende, waar gaan we naar toe, met wie gaan we samen werken, Dorpsbelangen wil wel samen met de VDG of te wel Voor De Gemeenschap in Oss, Partij Vinkel denkt alleen verder te kunnen, de VPM die weet het nog niet, met de VDG samen kan nbiet, want dan moet het met Dorpsbelangen en dat zijn altijd tegenstanders geweest. Het CDA gaat op in de CDA van beide, en Partij Maasdonk, die kijken richting ‘s-Hertogenbosch, Partij Maasdonk is nu wel weer ineens een soort “Nulands Belang” waar ze eerst voor Maasdonk “opkwamen” is het nu alleen voor de Nulander, ze vergeten de Geffense stemmen die ze gehad hebben. Ze willen terug naar de historische grens tussen Nuland en Geffen, zullen ze dan ook beseffen dat Waalbosch in Osse handen komt, en dat de kern Vinkel dan ook in Osse handen komt, want historische grenzen zijn dan ook historische grenzen. Al met al verwacht de stamtafel, dat geen een raadslid ergens op een kieslijst komt, ze hebben zichzelf opgeheven dus, STOPPEN. Hoe staat het met het winkelbestand van Geffen, Wolberg heeft opheffings verkoop, komt er invulling in het pand? Blijft dit ook leeg? Al iemand iets gehoord wie wat waar betreft de Rabobank? Geruchten gaan dat een belegger van boven de Maas het heeft gekocht. De kluismuren zijn door gezaagd, dus straks aan de Dorpstraat pinnen? We wachten af. 3 december heeft de dorpsraad overleg met o.a. Jeanne Moon over de invulling van het plein, en hebben ze overleg met Ben Brands over WaalBosch, de dorpsraad wordt steeds 9


belangrijker, en zijn al weer extra mensen bijgekomen, ook het voorzitterschap is bijna ingevuld. Ook komt er de vraag of de dorpsraad zich in gaat zetten voor de Geffense mensen/bedrijven die nu in een gedoogsituatie zitten, waarom? Oss wil strikt handhaven. De dorpsraad krijgt straks meer zeggenschap en verantwoordelijkheid dus, voor diegene die denken............... die kunnen zich altijd melden bij een van de leden van de dorpsraad. Volgende stamtafel is 8 december na de hoogmis in café Govers. 10.30 uur, ik zou zeggen, “ut waar me un waar genoege um di te meuge schrijve” Vur vroage en opmerkingen 06-54604780 groetjes vanaf ut plein.

GEEN STILLE NACHT DIT JAAR? Onlangs was er heibel omdat bepaalde kerstliederen niet meer gezongen zouden mogen worden. Ik heb daar toen meteen mijn schouders over opgehaald, want wat dat betreft huldig ik de mentaliteit van mijn collega, pastoor Ouwens uit Vorstenbosch, die pleegt dan te zeggen:“lekker belangrijk”... Pas geleden was ik als oud - kapelaan te gast in Escharen en het was een prachtig gezongen Mis, en tegelijkertijd een heerlijke ervaring om van harte welkom te zijn en na 11 jaar nog zo veel mensen te mogen ontmoeten. De huidige pastoor zei toen: In de liturgie, in de kerkzang komen onze stemmen pas echt tot hun recht dat is het allermooiste wat er is! En het kerkkoor zong inderdaad prachtig, zuiver en ingetogen, maar ook blij! Nu is het dus zo dat “Stille nacht” en “De herdertjes lagen bij nachte” gewoon gezongen mogen worden, een storm in een glas water dus. Als dat niet zo was geweest, hadden wij gewoon in Geffen en Vinkel onze rode bundels gebruikt, daar staan ze ook in, net als een “overdosis” Oosterhuis! We kunnen wat dat betreft dus lekker vooruit, want zingen is dubbel bidden, dat zegt de grote heilige Augustinus al. In feite is er dus niks aan de hand, maar het leest, schrijft, praat en oordeelt zo lekker, en wat dat betreft is er dus wel degelijk iets aan de hand. Onze huidige paus Franciscus ligt om het zo maar te zeggen goed in de markt, en daar mogen we blij mee zijn, maar wat nieuws over de Kerk in Nederland is het negativisme troef, niks en niemand lijkt te deugen, tot zelfs onze pastoor Spijkers toe een tijdje geleden. Ik denk dat wij ons niet moeten laten leiden door negativisme en gezeur, en dat zie ik ook terug in onze parochies, waar we meer mensen zien in de zondagsmissen, we hebben meer dopen, huwelijken en jubilea, wat dat betreft gaat het heel goed! Geklaag, gezeur, geoordeel en veroordelen brengt niets goeds, het goede zien, horen, denken en zeggen daarentegen wel, en volgens mij mogen we ons daar meer mee bezig houden. 10

Tegelijkertijd is het nog steeds zo dat de wereld verbeteren bij jezelf begint, je kunt wel een mening hebben over wat er in Berghem speelt, maar wat doe jij, wat doen wij? Samen moeten we het doen, samen kunnen we heel veel en pas geleden heb ik enkele vrijwilligers bedankt voor alles wat ze doen, want alleen kun je bijna niks, en samen heel veel! Enfin, we laten de herders gewoon liggen, en stille nacht blijft ook, maar het is dus de bedoeling dat we er samen positief de schouders onder (blijven) zetten, en dan hoeven we niet te zingen “Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer” (al mag dat van mij wel natuurlijk), maar dan brengen we dat in praktijk door geloof, vriendelijkheid, hartelijkheid, medemenselijkheid, gezelligheid, hulp en vertrouwen. Laat het wat dat betreft maar het hele jaar Kerst zijn (op de temperatuur na), alleen liggen de weinige herdertjes bij ons in de stille nacht gewoon lekker te bed (en ze dromen over de mooie parochies Geffen en Vinkel waar het goed gaat en goed toeven is). Met hartelijke groet, Pastoor Van Dijk

GEVONDEN in de Past. v.d. Kampstraat, nabij voetbalveld N-G: fietssleutel met zwart tasje (Koga). Info tel.: 073-5322351

Te koop: Doctor Poelsstraat 26

Mooie tussenwoning; in vraagprijs verlaagd; starterslening mogelijk! Voor meer info kunt u bellen met Charles: 073 - 5324628 b.g.g. 06 - 5391 6725


KBO informatie Afdeling Geffen Kerststukjes maken KBO Geffen Woensdag 18 december om 13.30 uur in Het Oude Klooster. KBO leden, bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen worden hiervoor van harte uitgenodigd. Onder deskundige begeleiding kunnen kerststukjes worden gemaakt. Deelnemers worden wel gevraagd een plat bord of schaal, bakje, vierkant of rond, mesje en/ of schaartje mee te brengen. Ook mos, klimopblaadjes, dennenappels, coniferengroen e.d. zijn welkom Voor de basismaterialen zoals oases (insteekschuim), groen, versierinkje e.d. wordt gezorgd. Om alles goed te organiseren meldt u zich vóór 10 december aan bij: Lies van Dinther, tel 073-532 2287 of Christine Ceelen, tel 073-532 2258 Namens het bestuur van de KBO afdeling Geffen Antoon Romme Voorzitter Lidmaatschap KBO en collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen Iedereen heeft, bij het uitkomen van deze Torenklanken, zijn polis blad 2014 van zijn zorgverzekeraar ontvangen. Als u kijkt naar de basispremie 2014 en er staat een kortingsbedrag naast dan geldt onderstaande informatie niet voor u want dan hebt u al een collectiviteitskorting bij uw verzekeraar. Voor diegenen die geen collectiviteitskorting hebben kan het onderstaande wel interessant zijn. Als u per 1 januari 2014 lid bent van de KBO (u kunt lid worden vanaf uw 50e jaar voor € 25,- per jaar) krijgt u aantrekkelijke kortingen. Als u een VGZ-polis via www.iak.nl afsluit krijgt u: 8% collectiviteitskorting op de basisverzekering. 5% collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering. Gratis KBO-pluspakket in combinatie met iedere aanvullende VGZ zorgverzekering inhoudend: € 240,- extra vergoeding voor beweegzorg (fysiotherapie). € 500,- extra vergoeding voor de eigenbijdrage op geneesmiddelen. Vergoeding van de verplichte rijbewijskeuring bij een door de KBO-Brabant geselecteerde artsen. Éénmalig krijgt u € 20,- tegemoetkoming in de kosten van het KBO lidmaatschap. Bent u verzekerd of gaat u zich verzekeren via Zilveren Kruis Achmea www.zk.nl en u bent lid van de KBO dan gelden de volgende collectiviteitskortingen:

7,50% collectiviteitskorting op de basisverzekering. 10% collectiviteitskorting op aanvullende verzekeringen. Gratis abonnement op de KBO-tablet ter waarde van € 45,- per jaar. Gratis Beter Af 50 Plus Pakket in combinatie met een aanvullende verzekering, inhoudend: 8 extra behandelingen fysiotherapie per jaar, per verzekerde. 100% vergoeding van de verplichte rijbewijskeuring bij geselecteerde keuringsartsen. € 50,- extra vergoeding voor beweegprogramma`s. Éénmalig tegemoetkoming van € 20,- in de kosten van het KBO lidmaatschap. Tot slot: De basisverzekering is bij elke verzekeraar hetzelfde. Wel kan de premie iets verschillen. Aanvullende verzekeringen zijn een persoonlijke keus. Kijk hiervoor op de www.adressen zoals hierboven aan gegeven. Hebt u geen computer vraag dan hulp binnen uw familie-, vrienden- of kennissenkring of ouderenadviseurs. Aanmelden als KBO lid kunt u via www.kbo-geffen.nl Uiteraard kunt u dan meedoen aan alle activiteiten van de KBO en krijgt u 10x het magazine ONS thuis bezorgd. Een aantal uitgebreidere folders met meer toelichting komen te liggen in de ontvangsthal van Mooiland/het Oude Klooster. Antoon Romme, voorzitter. Tel. 06-57320917

Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

11


MIDWINTERBLAZEN BIJ DE MOLEN

die het weekend daarna plaatsvond.

Op zondag 22 december is het midwinterblazen bij molen De Zeldenrust. De kerstster op de wiek van de molen wordt aangemaakt door de Geffenaar van het Jaar 2013, Hans van Leeuwen. Dank aan allen die dit mogelijk maken: de sponsors, de muzikanten, de molenaars én natuurlijk de bezoekers! Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom.

Fanfare W.I.K. tijdens hun optreden bij de Maaslandcup

Postduiven Vereniging P.V. Maasdonk Tentoonstelling postduivenvereniging P.V. Maasdonk. Op zaterdag 7 december en zondag 8 december houden wij weer onze jaarlijkse tentoonstelling en bonnenverkoop. Dit in ons clublokaal de “SPOETNIK’ de Schouw 2 in Geffen. Zaterdag geopend van 20.00 tot 22.00 uur, zondag vanaf 11.30 uur. De aanvang van de bonnenverkoop met geweldige bonnen om 12.30 uur. Verder de loterij met prachtige waardevolle prijzen. Uiteraard met een lekker hapje, muziek en een drankje. U bent van harte welkom op ons duivenfeest.

WIE WAT WANNEER

Derde prijs op Maaslandcup Fanfare W.I.K. behaalde op zondag 10 november 2013 een mooie derde prijs op de Maaslandcup in Herpen. Jurylid Jacob Slagter beoordeelde de muzikale uitvoering maar liefst met een 9! Hij vond het verplichte werk mooi dynamisch opgebouwd en de opening erg kernachtig.We speelden het prachtige stuk ‘Ferdiverdaasje’ van Leon Vliex. Fanfare Concordia uit Schaijk nam de Cup mee naar huis. Proficiat! Dit jaar werd ook voor de eerste keer een publieksprijs uitgereikt. Ieder orkest speelde een tweede muziekstuk naar eigen keuze dat beoordeeld we rd d o o r h e t publiek. En daarbij werden we tweede, want het publiek gaf onze uitvoering 7.9! We speelden het stuk ‘Abba Wonna Dance’, gearrangeerd door Rob van Reijmersdal. Daaraan hadden we ook een prijsvraag gekoppeld voor het publiek: herken je alle muziekstijlen en ABBA-nummers? De winnaars wonnen een vogelvoerpakket, een voorproefje van onze Vogelvoeractie

12

DECEMBER 11 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering in het Oude Klooster, 13.30 uur 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 22 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur 30 Tweede editie Geffense Kwis. 18.30 uur Koppellinck, zaal op 18.00 uur 2014 JANUARI 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Prijsuitreiking Geffense Kwis, 20.00 uur Koppellinck 19 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur FEBRUARI 01 Roaplied 09 Dansen bij de Gouden Leeuw, 15.00 - 20.00 uur 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232


Kerk en Samenleving SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD De werkgroep ‘Kerk en Samenleving’ wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op zaterdag 14 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen. In kerstsfeer gaan we: * Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. * Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. * Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn € 5,00. U kunt zich telefonisch opgeven vóór woensdag 11 december bij Lies v. Dinther, tel. 5322287; Diny Timmermans, tel.5322084 of Helma Tijs, tel. 5325328. Geef U tijdig op i.v.m. plaatsgebrek! Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op Weg naar Kerstmis te gaan. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving

DORPSBELANGEN naar VDG Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2015, gaat de gemeente Maasdonk op in de gemeente Den Bosch voor zover Nuland en Vinkel betreft, en in de gemeente Oss voor zover Geffen betreft. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeenteraadsverkiezingen in Oss, -in verband hiermee-, uitgesteld zijn naar 19 november 2014. De in1982 in Geffen opgerichte plaatselijke partij Dorpsbelangen, heeft in verband met bovenstaande het initiatief genomen, om te kijken bij welke partij men het beste kan aansluiten. De achterban gaf hierbij de voorkeur aan een sterke gemeentelijke lokale partij, die geen directe binding heeft met een landelijke politieke partij. Dit is volgens Dorpsbelangen de Osse politieke partij Voor De Gemeenschap (VDG). Na constructief overleg heeft Dorpsbelangen besloten op te gaan in VDG. Het gemeenschappelijk gedachtegoed, waarbij de belangen en de leefbaarheid in alle Osse wijken en kernen, -waar onder Geffen-, zeer belangrijke speerpunten vormen, is hiertoe aanleiding geweest. Dorpsbelangen is van mening dat voor het zelfstandig voortbestaan als lokale partij binnen de nieuwe gemeente Oss onvoldoende draagvlak bestaat, terwijl VDG de krachtenbundeling met Dorpsbelangen ervaart als

een sterke aanvulling vanwege de wortels en de grote achterban van Dorpsbelangen in de woonkern Geffen. Immers, de afgelopen 20 jaar heeft Dorpsbelangen gemiddeld 47% van alle in Geffen uitgebrachte stemmen behaald. De beide partijen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. VDG is van mening dat door de instroom van de bestuurlijke kwaliteiten van Dorpsbelangen haar politieke doelstellingen nog beter dan voorheen kunnen worden gerealiseerd in de nieuwe gemeente Oss. Voor meer informatie inzake het vorenstaande kunt u contact opnemen met: Jan Meulepas Frank Den Brok Voorzitter Dorpsbelangen Fractievoorzitter VDG Tel: 073 5321951 Tel: 06 23879703 Cees van Wanrooij Wilfried Ploegmakers Oprichter/ Voorzitter VDG Penningmeester Dorpsbelangen Tel: 073 5322106 Tel: 0486 851816 Met vriendelijke groet, Besturen Dorpsbelangen en VDG

Gevonden Bos sleutels gevonden Bredeweg-Kloosterstraat op woensdag 13 nov aan de bos zit een rode flesopener verder zitten er aan de sleutels een rode en witte en een blauwe plastieke markering. Je kunt bellen naar 0655980221.

Volledige behandeling A tot Z Klikgebit op implantaten Klantvriendelijk Bezoek onze website voor meer info Parallelweg 7F 5349 AD Oss T: +31(0)412 639722 www.tandarts-steenbergen.nl

13


zetten in Nuland en Geffen. Dit bestaat al in Vinkel in de Groeiring. Nieuws van de Seniorenraad Maasdonk (SrM) november 2013 Misschien denkt u “wat is het toch stil rondom de Seniorenraad”. Hoewel we mogelijk onvoldoende de publiciteit hebben gezocht, hebben de leden van de Seniorenraad en de werkgroepen bepaald niet stilgezeten. Nadat U de enquête van professor Kardol in 2011 heeft ingevuld, zijn alle gegevens verwerkt en dit leidde tot een rapport met wensen van de Maasdonkse senioren en met conclusies. Deze zijn verwerkt in een rapport Senioren aan Zet, waarin de wensen moeten leiden tot acties. Ook is hierbij een visie geschreven door de werkgroep Wonen en Vervoer van de Seniorenraad over de senioren-huisvesting. Deze stukken zijn aangeboden aan de gemeente, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties, ten einde samen te komen tot oplossingen. In dit belangrijke document (dat u binnenkort kunt vinden op onze website: www.seniorenraadmaasdonk. nl ) staan de acties/activiteiten die in de komende 15 maanden zullen worden gestart. Net als de gemeente Maasdonk zal ook de Seniorenraad Maasdonk op 1-1-2015 (of in de maanden daarna) ophouden te bestaan.We zijn dan ook druk bezig om in overleg met de dorpsraden ons en de oudere inwoners van het huidige Maasdonk daarop voor te bereiden. Met deze ‘verlanglijst’ willen we de komende tijd proberen toch nog het een en ander op de rails te zetten, in de hoop dat Oss en ‘s-Hertogenbosch hierin mee willen gaan! Enkele voorbeelden: • Samen met de gemeente Maasdonk worden de plannen die Brabant Zorg heeft bekendgemaakt kritisch gevolgd; vooralsnog is de SrM ontevreden over het ontbreken van overleg hierover voor er werd beslist. • De SrM zal zich sterk maken om het zorg- en welzijnsniveau in zowel Nuland en Vinkel (straks Den Bosch) als in Geffen (straks Oss) op minimaal hetzelfde niveau te handhaven. • Woningen en woonomgeving: op de nieuwbouwmarkt zal worden toegezien dat er senioren- of levensbestendige woningen zullen worden gebouwd. • Er wordt informatie verstrekt over woningaanpassingen nu we langer in het eigen huis moeten blijven wonen. • Bij de aandacht voor de toenemende dementie zal er geijverd worden voor dagopvang (ook voor licht dementerenden) in Geffen en Nuland. Tevens wordt getracht een ontmoetingsfunctie (indien mogelijk met restaurantfunctie of eetpunt) te behouden resp. op te 14

De werkgroepen zijn ook zeer actief geweest, enkele voorbeelden: Zorg en Welzijn: verzorgt enkele keren per jaar themabijeenkomsten en andere activiteiten: • Een zeer goed bezochte en belangrijke bijeenkomst in het Oude Klooster in Geffen over dementie (21 januari) • Ouderendag in de tuinen van St. Jozefoord in Nuland (4 augustus) • Op 20 november is er een informatiemiddag gehouden over “notaris-zaken”. o.a. testament - wilsbeschikking erfrecht en schenking. Wonen en vervoer: • In de 3 kernen zijn bijeenkomsten over de OVchipkaart belegd waar ter plekke een OV-chipkaart kon worden besteld gevolgd door een oefenreis met de bezitters van de kaart. • Er is een woonvisie voor senioren in Maasdonk opgesteld waarin bestaande senioren-woningen en wensen voor de toekomst zijn geïnventariseerd. (toegevoegd aan ‘Senioren aan Zet’) • In het voorjaar van 2014 (maart of april) wordt er in elke kern (samen met de KBO’s) een E-bike cursus georganiseerd. Participatie en Informatie: Organiseert mede bovenstaande activiteiten en • Houdt u op de hoogte van allerlei activiteiten via de website www.seniorenraadmaasdonk.nl GA DAAR EENS KIJKEN EN MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF. We houden u op de hoogte! reageren: helmton@home.nl of (073)5325328 (Ton Tijs, secretaris)


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland

De 4e generatie is geboren! Grada van Lieverloo heeft in september haar 86e verjaardag gevierd en is op 19 oktober Overgrootmoeder geworden van Valerie van Herpen, de dochter van William en Vanessa van Herpen.Vanessa is de oudste dochter van Hans en Annie Heesakkers en Annie is de oudste dochter van Jas†en Grada van Lieverloo. Valerie is na Ties en Stijn de Man (twee zoons van Sandra, dochter van Jo van Lieverloo †) het derde achterkleinkind. Een bezoekje aan De Heegt in Geffen is altijd gezellig!

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

16


Kerstsfeer proeven bij St. Hulp Wadduwa Steeds meer mensen in Nederland ervaren hoe moeilijk het is om met minder te moeten leven. Maar gelukkig beseffen we maar al te goed dat er velen zijn die het nog slechter hebben dan wij. Sri Lanka is daar het levende voorbeeld van. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf werken daar samen met Stichting Hulp Wadduwa al weer ruim 21 jaar om de bevolking te helpen. Maar helpen kost geld, vandaar dat we ieder jaar een activiteit in Maasdonk hebben om de financiën aan te vullen. Dit jaar is het “Kerstsfeer proeven bij Stichting Hulp Wadduwa” op zondagmiddag 8 december in zaal Den Driehoek te Vinkel. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Het programma begint om 13.30 uur met de opening door pastoor David van Dijk die de Stichting Hulp Wadduwa een warm hart toedraagt. De presentator van deze middag is niemand minder dan Sander Luursen, bekend als groot artiest in binnen en buitenland. Met zijn warme en melodieuze popmuziek zal hij ongetwijfeld weer vele harten van liefhebbers veroveren. Verder kunt u genieten van een geweldig optreden van het duo Hijmweej uit Berlicum. De prachtige muziek van de koren Just Between uit Nuland, Derplu uit Vinkel en PassePartouT uit Geffen zullen u in de kerstsfeer brengen.Verder kunt u genieten van allerlei stands met verkoop van kerstversieringen en kerstbloemstukken, op de foto met de Kerstman om zelf een originele kerstkaart te maken, een voetmassage, proeverij van supermarkt Coop, een kleuradvies voor uw make-up en uitleg over een pulzzbehandeling enz. enz. Voor de kinderen is er een speciale kerst knutselhoek. Kortom, een heerlijke middag ontspanning om alvast in de kerstsfeer te komen. Als afsluiting is er een grandioos Stamppottenbuffet. Kaarten voor deze middag inclusief buffet zijn €15,-. Zonder buffet is de entree €5,-. Kinderen tot 12 jaar betalen de helft.

Noteer deze datum zondagmiddag 8 december van 13.30 tot 18.00 uur in uw agenda. De kaartverkoop is bij; Vinkel: Zaal Den Driehoek en supermarkt Coop Hubers Geffen: Steenbergen Lektuur en Tabakshop Nuland: Elektrospecialist Lunenburg Berlicum: Boekhandel Mieke Wijgergangs Verder kunt u kaarten bestellen via www.wadduwa.nl adengeertvanlokven@gmail.com jetdeveer@live.nl De opbrengst komt ten goede aan de hulpverlening t.b.v. inwoners Wadduwa. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf, Jet de Veer Vrijwilligers Stichting Hulp Wadduwa Sri Lanka Jeanne Opdam

Speciale dag voor mantelzorgers Maasdonk. Op zaterdag 9 november ben ik naar de dag voor de mantelzorger geweest, georganiseerd door de gemeente Maasdonk, als dank voor het vele vrijwillige werk dat gedaan wordt door deze groep mensen. Volgens het woordenboek is een mantelzorger iemand die langdurig verzorging biedt aan zieken of ouderen. Ik voelde me aangesproken en mede door het enthousiasme van twee deelneemsters vorig jaar heb ik me aangemeld. We waren welkom in ‘t Zijl in Vinkel en hadden de mogelijkheid om een workshop naar keuze te volgen, zoals computeren, mozaïeken, bloemschikken, yoga of biljarten. Ook waren er informatiepunten waar je met vragen terecht kon. Alles prima geregeld door het platform en de gemeente. We starten met koffie, thee en heerlijke cake en een woord van welkom door wethouder Rini van den Ven aan de ongeveer 50 deelnemers. Daarna begon mijn workshop mozaïeken. Erg gezellig en leuk bezig geweest en alles werd goed uitgelegd. De tijd ging eigenlijk te snel! Tijdens een prima lunch werd veel van gedachten gewisseld over hoe iedereen met zijn/haar problemen omging. Voor sommigen ook weer een bevestiging dat je niet de enige bent met een bepaald probleem. Daarna heb ik deelgenomen aan een workshop bloemschikken gericht op de kerst waar alles ook weer goed werd uitgelegd. In de aanliggende zaal werd professioneel les gegeven in biljarten. Na de middag-workshops volgde een spetterend optreden van de De Toapen uit Geffen met een hapje een drankje. Om 5 uur naar huis met een smakelijke attentie en een voldaan gevoel na een gezellige dag. Gemeente Maasdonk en organisatoren: hartelijk dank! Det van den Boogaard - Sommers 17


jaarlijkse buurtquiz Op vrijdag 27 december organiseert buurtvereniging de Elshof de jaarlijkse buurtquiz. Iedereen die in de wijk ‘De Elshof’ woont kan zich inschrijven. De Kloosterstraat en de Veldstraat (even nummers) horen hier ook bij. Je hoeft dus géén lid te zijn van de buurtvereniging. Vanaf 19.00 uur kun je de quiz ophalen in de kantine van sporthal De Geer. De vragen worden vervolgens thuis ingevuld, eventueel met behulp van familie en vrienden. Tot 22.30 uur kunt u de antwoorden inleveren bij de Geer. Kom hier met de hele groep naar toe voor de laatste geheime opdracht en natuurlijk om onder het genot van een hapje en een drankje op de uitslag te wachten. Deze wordt namelijk diezelfde avond nog bekend gemaakt. Voor de winnaar hebben we een leuke prijs en natuurlijk de eer om volgend jaar de quiz in elkaar te zetten. Leden van de buurtvereniging krijgen een aantal gratis consumptiebonnen. Meld je voor 20 december aan, door een mailtje te sturen naar: josevanrossum@hotmail.nl (of briefje afgeven op Wilgenstraat 6). Doe dit onder vermelding van je naam, adres, tel.nummer én je groepsnaam. Geef ook aan met hoevelen je denkt naar de Geer te komen om 22.30 uur. Wij zijn inmiddels al druk in de weer om een leuke quiz in elkaar te zetten en hopen natuurlijk op veel aanmeldingen, zodat het een gezellige en spannende avond wordt.

we 2 pechprijzen uitgedeeld,Thije kreeg de ‘Goot Gabber’ medaille en Elina de ‘Mis Miss” medaille.Tijdens de bowlingstrijd ging er ook een Strike kroon rond. Gooide je een strike, dan kreeg je de kroon. Zodra iemand anders een strike gooide werd de kroon doorgegeven. Dat was best een lastige klus en bleek al snel dat de kroon voornamelijk op 1 hoofd bleef steken. Om die rede werd Niels terecht beloond met de “Strike Topper’ medaille. Deze gezellige, intensieve avond sloten we af met een drankje en een borrelhapje waarnaar we samen weer naar huis toe keerden. Jongens en meiden van De Elshof bedankt! Kinderwerkgroep Buurtvereniging De Elshof

Bowling toppers Zaterdag 9 november 2013 Een avondje op stap zonder ouders voor de jeugd uit De Elshof. In De Naaldhof in Oss gingen ze met elkaar de strijd aan tijdens een intensief potje bowlen. De goot werd goed gevuld en een enkele bal haalde niet eens de eindstreep, maar hier en daar was er toch ook hard gejuich om de soms onverwacht goede resultaten.Waar we dan ook met z’n allen super trots op waren. Om het puntentotaal wat omhoog te krikken en nog even wat meer ontspannen te spelen werden de goothekjes nog even in gebruik genomen. En toen gingen ze als een speer. Na afloop van het spel hebben we uitgebreid stil gestaan bij de persoonlijke scores. Uiteindelijk koos een onafhankelijke jury de koning en koningin van het bowlen, Koning Cas en Koningin Veerle werden gekroond om hun uiterst bijzondere prestaties. Daarnaast hebben 18

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Intocht Sinterklaas Geffen 23 november 2013 Sint Nicolaas heeft de nieuwe route afgelegd vanaf de Koppelinck (ingang Verenigingsplatform) via de Lambertusstraat naar de huisartsenpraktijk en terug naar het Dorpsplein. De majorettes liepen voorop, begeleid door enkele pieten die aan het jongleren waren met de baton. Gelukkig kunnen de majorettes van de WIK dit véél beter. Dus Pieten, komend jaar in Spanje nog maar eens goed oefenen. De WIK zorgde voor de muziekbegeleiding en bracht er de sfeer weer goed in. De zwarte Pieten liepen kriskras door de optocht om de kinderen te verblijden met snoepgoed. De wat oudere Piet die met een rollator liep kon het nog goed bijbenen! Een andere Piet was van het dak gevallen en zat in een rolstoel. Langs de route stonden vele kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s. Deze sloten de rij om de weg te volgen naar het Dorpsplein. Voor een foto impressie kunt u kijken op de site www.evenementengeffen.nl Op het Dorpsplein zat er de sfeer al goed in door de Sinterklaas muziek. Het plein was mooi versierd om de Sint te verwelkomen en de opkomst was heel groot. Elk jaar komen er veel kinderen hier naar kijken. Na een welkomst woord van de Burgemeester werd er volop gedanst door de majorettes en Pieten. Er kwam nog een “geheimzinnige” Piet van het dak van het gemeentehuis geklommen. Ook werd er weer veel strooigoed uitgedeeld en gezond strooigoed, mandarijnen van Smits groente en fruit. De optocht werd voorgezet naar de Koppelinck waar de kinderen Sinterklaas weer verwelkomde en iedereen een handje mochten geven, de eventuele zelfgemaakte tekeningen af konden geven en op de foto mochten met Sinterklaas en Pieten. Moniek van Laura Dans maakte een mooie dansvoorstelling met de kinderen die ze hadden ingestudeerd (de Pietendans). De Sint vond het zo leuk dat hij het liedje nog een keer wilde horen en zelf mee wilde dansen. Hij had goed opgelet de eerste keer en deed het goed samen met de andere kinderen. Alle papa’s en mama’s hebben een mooie foto mogen maken met alle kinderen op de tribune van de Koppelinck met Sinterklaas en de Pieten. Kinderen konden zich uitermate vermaken met kleuren, knutselen en dansen met de 22 zwarte pietjes.

Het volgende evenement is de Koningsdag op zaterdag 26 april 2014 en de intocht van Sinterklaas in Geffen is 22 november 2014 (week na de officiële intocht in Nederland). Tot dan... Evenementen Stichting Geffen www.evenementengeffen.nl

KERSTVIERING DONDERDAG 19 DECEMBER A.S. IN DE GOUDEN LEEUW GEFFEN KVO/KBO leden en hun partners, bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen worden van harte uitgenodigd voor deze kerstviering. De zaal gaat open om 19.00 uur en we beginnen met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Daarna opent Antoon Romme de voorzitter van de KBO de avond en zal Pastoor van Dijk de kerstgedachte uitspreken. De avond zal muzikaal verzorgd worden duo “Hijmwee”. Uiteraard zullen zij kerstliedjes ten gehore brengen maar ook andere sfeervolle liedjes zullen de revue passeren. Een en ander zal afgewisseld worden met een gedichtje of verhaaltje waarin de kerstsfeer zit. Toegang is gratis, koffie en thee met “lekkers”en een consumptie is ook gratis. Alle reden, lijkt mij, voor de genodigden om aan deze kerstviering deel te nemen. De avond wordt afgesloten door Marieka van Herwijnen namens de KVO. Om alles in goede banen te leiden, meldt u zich aan voor 10 dec. a.s. bij: Mevr.Henriëtte van Erp, tel 073 5322058 Mevr. Christine Ceelen, tel 073 5322258 mail: jceelen@ hetnet.nl Namens het bestuur van de KVO/KBO/ afdeling Geffen

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug. !"#$%&"'()*"+$,+%)-+."#+#+/)0+1)2"345)6.6/7 -6/%-47)89)-+.+0:+#);4/)<(=>)?)8@(>>)AA#

!"#$%&"'()B44$),+)+67+/)*+#%C44#1 -"/-+#-47)8<)-+.+0:+#);4/)8<(>>)?)@@(=>)AA#

H D""#)AE):+%1+556/7)$A/1)A):+55+/F)0465+/)"G)+;+/)54/7%$"0+/H

19


DOK tegen ‘t Haasje 149 om 167 winstpunten Van de 19 wedstrijden werden er elf door de biljarters van ‘t Haasje gewonnen, de overige overwinningen waren voor de Gouwe Ouwe uit het Oude Klooster. Alweer verloren hoor ik wel eens na afloop, och je mag best al wel tevreden zijn als je maar je eigen persoonlijke gemiddelde gespeeld hebt. Het is met biljarten al niet anders dan in de meeste andere sporten, krijgt men het spel ‘n beetje onder de knie, dan mag je als beloning de nodige caramboles meer gaan maken en/of een klasse hoger gaan spelen. Bij het Haasje waren Jan Broeksteeg en Jo Steenbergen de uitblinkers van dit biljartavondje, met 13 en 15 beurten kwamen ze aan 4.61 en 2.46 gemiddeld. Jan scoorde ook met 23 de hoogste serie van “alle Haasjes”. Beste Dokkers waren Cor Romme, Bernard van der Doelen, Broer Savelkouls en Wim van Druenen, allen waren binnen 18/19 beurten uit. De uitslagen, resp. gemaakte car. gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. D. Wim van Druenen 33 1.57 8 7 H. Jan v.d. Moosdijk 37 1.76 10 10 25 1.66 8 4 D. Bert Kieboom H. Jo Steenbergen 37 2.46 8 10 46 2.55 8 10 D. Cor Romme 21 1.16 5 6 H. Tonnie v.d. Heijden D. Jo Vos 39 1.88 6 6H. 50 2.38 7 10 Tinie van Schijndel 14 0.48 3 7 D. Gerrit Hermes H. Hans Reuvers 25 0.86 5 10 36 1.50 10 10 D. Martien v. Wanrooij 22 0.91 5 7 H. Hans v. Schijndel D. Harrie Swanenberg 26 1.13 4 7 H. Ernie de Haas 48 2.08 6 10 27 1.50 9 10 D. Bernard v.d. Doelen 20 1.11 7 6 H. Chris v.d. Moosdijk D. Toon v.d. Heijden 15 0.57 3 7 H. Jo v.d. Heijden 28 1.07 5 10 61 4.69 24 5 D. Cees v. Wanrooij H. Jan Broeksteeg 60 4.61 23 10 36 1.24 6 10 D. Piet v. Herpen 27 0.93 4 8 H. Theo van Uden D. Cor van Lent 88 3.52 12 10 51 2.05 12 9 H. Broer Damen D. Wim Heijmans 16 0.80 3 6 H. Piet v.d. Moosdijk 36 1.80 4 10 35 1.59 7 6 D. Bernard v.d. Heijden H. Tonnie v.d. Heijden 33 1.50 6 10 54 2.45 9 10 D. Frans Janssen 39 1.77 11 7 H. Tinie v. Schijndel D. Jan v. Wanrooij 26 1.30 11 5 H. Jo Steenbergen 37 1.85 10 10 18 1.00 5 10 D. Broer Savelkouls

20

H. Hans Reuvers D. Wim van Druenen H. Tinie v. Nistelrooij D. Harrie van Rijn H. Hans v. Schijndel

20 46 25 26 33

1.11 2.42 1.31 1.18 1.50

4 10 6 4 6

8 10 6 9 10

Uw @pestaartje

Roaplied 2014 Op zaterdag 1 februari wordt voor de 22ste keer het Roaplied georganiseerd.We gaan weer opzoek naar het beste carnavalsnummer van Geffen. De komende editie zal een jubileum zijn waarbij de Roaplied CD deel 2 gemaakt zal worden, met daarop de winnaars van de afgelopen 11 jaar. Ook de winnaar van 2014 zal nog op deze cd verschijnen. Dus deze kans mag je niet laten schieten. Geef je dus alsnog op via: roaplied@rottenrijk.nl De voorverkoop van de cd is reeds begonnen en is te bestellen voor € 10,- per cd. Dit kan bij het Roaplied team of via roaplied@rottenrijk.nl En zet 1 februari 2014 vast je in agenda

              


Nieuwe tenues en tassen voor Nooit Gedacht Vrouwen 1 Het eerste vrouwenelftal van Nooit Gedacht is onlangs door hun trouwe sponsor Romme Afbouw BV uit Geffen voorzien van nieuwe wedstrijdtenues en tassen. Als dank voor deze sponsoring werd de familie Romme uitgenodigd op Sportpark de Biescamp en uit handen van aanvoerster Angela van Rooij ontvingen zij een mooie bos bloemen.Vervolgens zag de familie Romme langs de lijn hoe Nooit Gedacht Vrouwen 1 op eigen veld met 2-0 te sterk was voor DESK Vrouwen 1. Na zeven gespeelde wedstrijden staat Nooit Gedacht Vrouwen 1 nu met 9 punten op de achtste plaats in de Eerste Klasse D.

Romme Afbouw BV Romme Afbouw BV is een stukadoors- en afbouwbedrijf met jarenlange ervaring en expertise op het gebied van renovatie, woningbouw, utiliteit en exclusief werk. Alle medewerkers zijn specialisten die intern worden opgeleid. Ook extern blijft Romme Afbouw BV telkens nieuwe kennis opdoen, zodat de werkzaamheden helemaal up-to-date zijn met de laatste ontwikkelingen. Het echte familiebedrijf heeft kwaliteit en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Samen met de elementen zekerheid, vakbekwaamheid en flexibiliteit vormt dat de basis voor een goed erkend bedrijf. En dat al sinds 1985! Romme Afbouw BV werkt voor zowel particulieren als bedrijven en in heel Midden en Zuid-Nederland. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door echte vaklieden, vol motivatie en oog hebbend voor de kleinste details. Samen met de klant werkt Romme Afbouw BV ideeën uit en komt zo tot een echt staaltje vakmanschap. Kijk voor meer informatie over Romme Afbouw BV op www.rommeafbouw.nl Namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring! Tandartspraktijk Geffen sponsort Nooit Gedacht 9 Het negende elftal van Nooit Gedacht kwam dit seizoen acht keer in actie in de Zesde Klasse 54.Van deze

acht wedstrijden werden er twee gewonnen, één duel eindigde in een gelijkspel en vijf wedstrijden werden verloren. Met zeven punten staat het negende elftal op dit moment op de achtste plaats. Afgelopen zondag kwam Nooit Gedacht 9 - ondanks alle afgelastingen - als één van de weinige teams bij Nooit Gedacht wel in actie. En het won, op Sportpark de Rusheuvel werd OSS’207 met 2-3 verslagen. Nooit Gedacht 9 speelt de wedstrijden dit seizoen in geheel nieuwe tenues, aangeboden door Tandartsenpraktijk Geffen. Deze tandartsenpraktijk van Gerard van den Bovenkamp is een nieuwe shirtsponsor bij Nooit Gedacht en bestaat al sinds 1978. Het team van Tandartsenpraktijk Geffen biedt u zorg, persoonlijke aandacht en adviezen voor uw mond en gebit.Want goede mondverzorging is belangrijk, voor een eerste indruk én voor uw gezondheid.Tandartsenpraktijk Geffen verricht de meest voorkomende behandelingen zelf. Het team heeft zich gespecialiseerd in algemene tandheelkunde, preventie, mondhygiëne, parodontologie, behandeling van patiënten met angst en behandeling van ouderen. Tandartsenpraktijk Geffen is gevestigd aan De Rosmolen 11 in Geffen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.tandartsenpraktijkgeffen.nl maar u kunt ook contact opnemen met 073 - 532 1491. Namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring!

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg.

0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu 21


Donderdag 14 november 2013 reünie veteranen Nooit Gedacht Op initiatief van Rinie v.d. berg en Albert v. Wanrooij is op donderdag 14 november een reünie georganiseerd voor oud veteranen van Nooit Gedacht uit de jaren 1970 begin jaren 1980. Rond de klok van 14.00 uur kwamen alle veteranen die zich opgegeven hadden voor deze middag binnenlopen. Het ging wel iets langzamer dan 35 jaar geleden en de haartjes op de hoofden waren al wat grijs of zeer dunnetjes. Velen waren ook vergezeld van hun echtgenote. In totaal waren we met 33 personen en jammer was het dat reeds meerdere oud veteranen overleden waren. Bij binnenkomst werden we al gelijk verrast met koffie en gebak. Rond 14.15 uur was iedereen aanwezig en nam Rinie v.d. Berg het woord (was 35 jaar geleden ook de aanvoerder van de veteranen). Hij heette iedereen van harte welkom en wenste hen allemaal een heel gezellige middag toe. Uiteraard keek hij terug op al wat veranderingen in de persoonlijke sfeer.Allemaal waren ze al wat ouder geworden in die 35 jaar en persoonlijk kwam je wel iemand van de veteranen tegen in het dorp maar dan was het meestal maar hallo en verder niet veel. Nu kreeg iedereen weer de kans om de verhalen te vertellen over vroeger en over wedstrijden die gespeeld waren. Ook over de eigen bijdrage werd medegedeeld dat wanneer deze te boven ging zou worden voldaan door André v. Wanrooij. Aanwezig waren naast de 2 mensen van de organisatie (Rinie v.d. Berg en Albert v. Wanrooij) spelers die pijlers waren bij Nooit Gedacht zoals Jan Draad, Adri v.d. Heijden, Henk Rovers, Gerrit v. Wanrooij, Henk v. Grunsven en Harrie Draad. Ook de oudste speler Kees van Rijn (81 jaar) was aanwezig evenals Piet v.Rijn,Tiny v. Lee,Tiny Schutjens, Adriaan v. Zandvoort, Cees Velthuis, Leo Brands, Piet v. Griensven, Henk v.d. Wouw en Kees v. Wanrooij. Nadat er was geproost gingen alle veteranen naar buiten voor het maken van een groepsfoto. Hierna kon men de verbouwing van het clubgebouw van Nooit Gedacht aanschouwen. Er was een bestuurslid van Nooit Gedacht (Ad Bijveld) aanwezig die hierover uitleg gaf. Boven aan de trap was gelijk de ruimte van de bestuurskamer waar tegenstanders en sponsors werden onthaald. Daarnaast was men volop bezig om een ruimte te realiseren als instructieruimte en als voorbespreking van te spelen wedstrijden. Ook voor alle teams worden er kasten gerealiseerd alsmede een kast waarin alles wordt over het wel en wee van de vereniging. Hierna werden boeken bekeken waarin alles te bewonderen was over Ruud v. Nistelrooij en oude foto’s van elftallen van weleer. Deze boeken waren door Broer Savelkouls op tafels gelegd en aan hem kon hierover

22

vragen worden gesteld. Ook op een bord waren foto’s te bezichtigen welke de leden zelf in bezit hadden. Toen kwamen de oude verhalen van vroegen weer naar boven zoals wie had de meeste goals gezet. En weet je nog wel van toen we bij Kees v. Rijn nadat er flink wat gedronken was in de kantine een BBQ werd georganiseerd bij hem thuis, en ga zo maar verder. De sfeer was geweldig en op de vraag of er over 3 jaar weer een reünie georganiseerd moest worden werd prompt gezegd kan het niet over twee jaar.Tot slot werd er koffie met een broodje geserveerd en tot afscheid een boekje van hoofdsponsor Gebr. v. Wanrooij met kaarten, pennen en memoblokjes. Verder dank aan Wilma Draad en Mari Strik voor de goede bediening. Al met al een zeer geslaagde middag voor alle veteranen van Nooit Gedacht van toen en voor herhaling vatbaar. Namens een van de veteranen: Kees van Wanrooij

Met Graag Gedaan! naar de bibliotheek in St. Jozefoord. Op 30 oktober jl. is in St. Jozefoord het literair café met bibliotheekvoorziening geopend voor alle senioren uit Maasdonk. Mocht u een bezoek willen brengen aan de bibliotheek maar zit u met een vervoersprobleem of gaat u de eerste paar keren liever niet alleen, laat het ons weten. Wij zorgen ervoor dat u samen met een vrijwilligster naar de bibliotheek kunt. Het lenen van boeken is voor iedereen gratis. U kunt dit bezoek ook uitbreiden met het drinken van een gratis kopje koffie, een wandeling in de mooie omgeving van St. Jozefoord of een maaltijd in het restaurant. Openingstijden bibliotheek: dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. In de toekomst zullen de openingstijden worden uitgebreid. Mocht u samen met een vrijwilliger een kijkje willen gaan nemen in het literair café in met bibliotheekvoorziening in St. Jozefoord, laat het ons weten op telefoonnummer: 0412 - 65 32 48. Maria Meulenpas, coördinator van Graag Gedaan! in Vinkel en Geffen of Nellie van Berkel, coördinator van Graag Gedaan! in Nuland zullen dan contact met u opnemen. Graag Gedaan is een samenwerkingsverband van De Schakel in Geffen, Open Venster in Nuland, Zonnebloem Vinkel, kerken, KBO’s, gemeente Maasdonk, Seniorenraad, WMO-platform en RIGOM.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Vrijwilligerswerk Vivent Mariaoord Vrijwilligers: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Op zoek naar vrijwilligerswerk? Wie weet, zit hier iets tussen wat u op het lijf geschreven is. Uw inzet maakt een groot verschil voor de bewoners van Mariaoord. U bent van harte welkom. Vacatures per 01-12-2013 Afdeling Kattenbosch - besloten afdeling * Een vrijwilliger die bewoonster bezoekt en/of met haar gaat wandelen, praatje maakt, individuele aandacht geeft. Gewenste tijd: woensdag 10.00-12.00 uur. * Een vrijwilliger, bij voorkeur man, om een praatje mee te maken, van de afdeling af te gaan, sociaal samen te zijn. * Nieuw op te zetten: clubje van vier vrijwilligers die samen op een vaste ochtend ( elke ochtend is mogelijk) met bewoners (met rolstoel) gaan wandelen. Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur. * Urgent: Ondersteuning bij handwerk- hobbyclub op donderdag 10.00-12.30 uur. * Een vrijwilliger die samen met bewoners op maandag tussen 14.00 - 15.30 uur in de tuin wil tuinieren. Bij slecht weer sociaal bezig zijn met bewoners. (GV). Afdeling Sprokkelbosch, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) * Vrijwilligers die met bewoners (met /zonder rolstoel) willen gaan wandelen, praatje maken. Tijd onderling af te stemmen.Verschillende vrijwilligers nodig. * Vrijwilligers die ondersteunden bij wellness. Deze activiteit wordt door 13 bewoners bezocht op de vrijdagen van 09.45 - 11.45 uur.Voor deze rustige activiteit, waarbij de bewoner veel individuele aandacht krijgt, worden 3 vrijwilligers gezocht.(PD). * Wie wil assisteren bij de zwemactiviteiten voor bewoners van deze afdeling? Op dinsdagen van 13.00 - 17.00 uur. Samen met verzorgende aan- en uitkleden van bewoners, bewoners begeleiden in het water.(AB). * Wie heeft veel met muziek en wil met een bewoner op you tube muziekfilms-fragmenten bekijken, muziek maken, zingen (gitaar spelen niet echt nodig, zou wel extra leuk zijn)? Samen informatie over steden opzoeken. (MH). * Wie wil een bewoner begeleiden tijdens de maaltijden?(12-8 D) Afdeling Krommenhoek * Twee bezoekers vrijwilligers om extra sociale aandacht aan twee bewoonster te geven. * Ondersteuning bij wisselende activiteiten op de afdeling (b.v. bloemschikken, schilderen, nagelverzorging) op maandag 09.45 - 12.15 uur.

24

* Op vrijdagmiddag willen 2 bewoners (1 met rollator en 1 in de rolstoel en familie van elkaar) graag koffie drinken in het restaurant.Wie wil hen hierbij helpen (halen en brengen van afdeling naar restaurant en weer terug en praatje maken) van ongeveer 13.30 - 15.30 uur?(KM). * Iemand die wil assisteren bij kookclubje op deze afdeling. Op vrijdag van 10.00 - 12.00 uur. Klaarzetten van de spullen, bewoners halen, assisteren bij het koken (kleine kookactiviteiten zoals taart bakken of salades maken).Er worden 3 vrijwilligers gezocht. (5-8-3 AB) * Op deze afdeling zoekt men vrijwilligers die met bewoners op woensdag middag van ongeveer 14.30 - 16.30 uur willen gaan wandelen (9-9-3CB). Afdeling Wamberg * Voor elke avond wordt een gastheer of -vrouw gezocht. Tijdstip: aanvang zes uur of half zeven tot ongeveer 8 uur/half negen. Taken: extra aandacht aan bewoners geven, koffie schenken, sociale praatje, spelletje doen. * Wie wil af en toe met een bewoonster in elektrische rolstoel (met rolstoeltaxi) een boodschapje gaan doen of een praatje maken? (MC 1-10). * Wie vindt het gezellig om samen eens per week met een bewoonsters naar de stad te gaan en/of een praatje te maken? Dagdeel en tijd kan met bewoonster afgestemd worden. (AB). * Ondersteuning bij werkzaamheden van de voedingsassistente op maan- t/m donderdag van ongeveer 09.00 - 13.30 uur. Taken: helpen in de keuken tijdens ontbijt, praatje maken, kleine activiteiten met bewoners. * 6 individuele “maatjes� vrijwilligers voor bewoners om samen gezellig bezig te zijn. * Ondersteuning bij wellness activiteiten (zoals gezichtsverzorging, nagels lakken, voetenbadje geven) op de afdeling; donderdag 10.00 - 12.30 uur. * Op woensdag 10.00 - 12.00 uur worden nog 2 vrijwilligers gezocht voor assistentie bij het kookclubje. Klaarzetten spullen, bewoners halen en assisteren bij koken (taart bakken, salades maken, kleine kookactiviteiten). (AB 14-10). Andere aanvragen * Op donderdag middagen van 14.00 - 17.00 uur zijn 3 maal per maand vrijwilligers nodig om bewoners van diverse afdelingen naar de Burchtzaal te brengen en na de voorstelling aldaar weer terug naar eigen afdeling. Door het ontspanningsfonds worden op deze dag in de Burchtzaal verschillende grootschalige activiteiten georganiseerd (o.a. optreden van artiesten). * Eens per maand op donderdagmiddag (dan vinden hier bovenvermelde activiteiten niet plaats) van 14.00 - 17.00uur wordt een sfeermiddag gehouden. Een rustige en sfeervolle middag en dan worden o.a. nagels en handen van de bewoners verzorgd. De data voor deze middagen worden vooraf op een overzicht bekend


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen Geffen Van der Sangen

Geffen

nU OOK eLKe

ZOndAg en nU OOK eLKe Van der Sangen ZAteRdAgAVOnd Geffen en ZOndAg geOpend! ZAteRdAgAVOnd nU C1000 OOK eLKe

geOpend! ZOndAg en

OpeningStijden Maandag: 08.00 - 20.00 uur dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur donderdag: - 20.00 uur Dorpsplein 3 08.00 Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur OpeningStijden 5386 CL Geffen08.00 - 20.00 uur Zaterdag: Maandag: 08.00 uur Zondag: 12.00--20.00 18.00 uur

VAN DER SANGEN

ZAteRdAgAVOnd

Slim bezig

geOpend!

Slim bezig.

Slim bezig.

Slim bezig.

dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur C1000 Van der Sangen OPENINGSTIJDEN Dorpsplein 3 donderdag: 08.00 - 20.00 uur 5386 CL Geffen OpeningStijden Vrijdag: uur Telefoon: 073t/m - 532 08.00 1387 Maandag: 08.00--21.00 20.00 uur Maandag donderdag: Zaterdag: 08.00 uur dinsdag: 08.00--20.00 20.00 uur 08.00 20.00 uur Woensdag: 12.00 08.00--18.00 20.00 uur Zondag: uur donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur C1000 Van der Sangen Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur Dorpsplein 3 Zondag: 12.00 - 18.00 uur 5386 CL Geffen Zaterdag: Telefoon: 073 - 532 1387

C1000 Van der Sangen 08.00 - 18.00 uur Dorpsplein 3 5386 CL Geffen Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


gemaakt. * Urgent: Tijdelijke vervanging voor 2 zieke vrijwilligers op woensdag van 14.00 - 17.00 uur. Het betreft het halen en weer terugbrengen van de bewoners naar de ruimte waar naar het luisteren van klassieke muziek genoten kan worden. (MM 14-10). * Er worden vrijwilligers gezocht, die het leuk vinden om samen met ondersteuning van afdeling communicatie Viventbreed een vrijwilligerskrant in elkaar te zetten (4 x per jaar). Nieuws over Mariaoord wordt dan door hen aangeleverd.Viventbreed wordt nu gewerkt aan het opzetten van deze nieuwe vrijwilligerskrant. * Begeleiding naar kerkdiensten. Bewoners ophalen (met rolstoel) op afdeling en naar de Burchtzaal voor de kerkdienst brengen. Samen de dienst beleven. Na de dienst de bewoners weer terugbrengen naar zijn/haar afdeling. Zondagen 10.00 - 12.30 uur. * Vrijwillige zangers/zangeressen voor het kerkkoor van Mariaoord. Tijdstip: 2e en 4E zondag van de maand, Kerstavond en tijdens de Paaswake. Tijd: 10.00 - 12.30 uur. * Iemand die mee denkt over invulling van belangrijke kerkdiensten (Kerst, Pasen etc.) * Voor de vrijdagmiddag en in het weekend worden vrijwilligers gezocht die graag met bewoners op de duo fiets gaan fietsen. Deze fiets heeft een accu. * Op vrijdag vindt van 14.15 - 16.30 uur de liederentafel plaats. Hiervoor wordt een vrijwilliger gezocht die een instrument bespeelt (gitaar, accordeon of piano).Vanuit bestaande mappen worden samen liedjes (meestal Nederlandse) gezongen. In verband met vertrek van een muzikant wordt nieuwe muzikale begeleiding gezocht. Er zijn ook vrijwilligers voor intern vervoer van bewoners naar de liederentafel en na afloop terug naar de afdeling gewenst. * Voor maandag 14.00 - 16.45 uur wordt een vrijwilliger gezocht die bewoners wil begeleiden bij het schilderen. Het ophalen en terugbrengen van de bewoners van hun afdeling naar deze activiteit (ook met rolstoel) hoort ook bij de bezigheden. * Voor de maandagavonden 18.00 - 20.30 uur worden vrijwilligers voor de jeu de boules club gevraagd. Taak: halen en terugbrengen van bewoners naar afdelingen, hand-/spandiensten. * Urgent: Er worden 2 chauffeurs gezocht die op de bus van Mariaoord willen rijden om op de ochtend mensen thuis op te halen en op Mariaoord af te willen zetten voor de dagactiviteiten. Aan het einde van de middag worden deze mensen weer naar huis gebracht. De rijvaardigheid training van de ANWB wordt u aangeboden en na onderlinge afstemming vindt inroostering plaats.(1-10). * Er worden meerdere vrijwilligers voor ondersteuning op de dagactiviteiten (somatisch), die op Mariaoord gehouden worden, gezocht. Een ochtend, middag of hele 26

dag (tussen 10.00 en 16.00 uur) kan Mariaoord betrokken nieuwe vrijwilligers plaatsen. (AdR) * Voor elke werkdag worden vrijwilligers gezocht ( 09.30 - 16.00 uur) die willen assisteren bij de dagbehandeling (somatisch en NAH = niet aangeboren hersenletsel).Als gastheer/ -vrouw ontvang je de bewoners, schenkt koffie en thee, ondersteun je bij broodmaaltijden en assisteer je bij activiteiten (AB 1-11). * Afdeling fysio zoekt een vrijwilliger die op invalbasis beschikbaar kan zijn bewoners van de afdeling naar de fysio wil vervoeren en na behandeling weer terug naar de afdeling. Inval voor de afdeling pedicure als het nodig is, wordt ook op prijs gesteld. (JM 1-10) * Voor het internetclubje op dinsdag middag (13.45-17.00 uur) worden 2 vrijwilligers gezocht. * Urgent: Wie is handig met de pc en wil de op donderdagmiddag de week Activiteitenkalender maken? Ander dagdeel is bespreekbaar.(AB 14-10). * De filmclub (dinsdag 14.00 - 17.00 uur) zoekt een vrijwilliger om bewoners te vervoeren (AD). * De hobbyclub op woensdag (13.45 - 16.00 uur) zoekt een vrijwilliger die bewoners naar deze activiteit wil brengen, assisteren bij de bezigheden (o.a. houtbewerking) en bewoners weer na afdeling terugbrengt aan einde van de middag (PD). Als vrijwilliger bent u verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens uw inzet op Mariaoord; krijg u 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijgt u welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als u nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coรถrdinator vrijwilligerswerk Mariaoord, aanwezig maan-, dins- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen.

Uitslag loterij Bejaardenhuis Geffen 24 november 2013. Vlag Maxima nrs 390 - 420 - 380 Citroenkaars nrs 196 - 222 Theelicht kaboutertje nr 429 Das rood nr 490 Das groen nr 615 Das roze blauw nr 97 Sneeuwmannetje nr 497 Tegeltje nr 458 Kerstviool poppetje nr 492 Kerstman nr 424 Roze beertje nr 603 Kaartjes nr 602 Prijzen ophalen woensdagsmiddag bij Ivonne van Lokven in de Heegt.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-5588455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 28

Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Waarnemend hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681. e-mail: j.vanerp@home.nl Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.