Torenklanken 2018 - nr 18

Page 1

56e jaargang | nummer 18 | november 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zaterdag 3 november kregen wij het droevige bericht dat HenriĂŤtte Jongeneelen, echtgenote van onze voorzitter Kees, plotseling is overleden. Wij wensen Kees en familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Namens de redactie van Torenklanken

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

Tijdens de receptie kunnen de kinderen hun tekeningen, verlanglijstjes en knutselwerken aan Sinterklaas en zijn Pieten overhandigen. De dansers van GVG zullen hun kunsten laten zien. 15.30 uur: Einde receptie Volg ons: www.facebook.com/esgeffen/ www.evenementengeffen.nl Voor vragen bel naar Lonneke: 0653213689

UITNODIGING INTOCHT SINTERKLAAS Zaterdag 24 november 2018

Sinterklaas komt naar Geffen! Sinterklaas komt alvast zijn verjaardag vieren. Kom je ook? De dag start met een rijtoer door het dorp. Sinterklaas zit in een echte koets en zal begeleid worden door de W.I.K. en majorettes. Hij vindt het heel leuk als er veel kinderen met hun ouders langs de route staan. Als de stoet voorbij is, mag iedereen aansluiten achter de koets en zo gaan we in een grote optocht naar het Dorpsplein. Natuurlijk zullen de Pieten dan vast pepernoten uitdelen! Programma: 12.55 uur: Start rijtoer Route: PvdKampstraat-Dorpsstraat-Tolweg-ThijmstraatLambertusstraat-Veldstraat-Kloosterstraat-Dorpsstraat-Dorpsplein 13.15 uur: Ontvangst op het Dorpsplein 14.00 uur: Receptie in de Koppellinck

KOPY INLEVEREN VOOR:

26 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 16 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 18 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Cor Leijten. vr. 23 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 25 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest) vr. 30 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 02 dec. 09.30 u. + Sinterklaasviering m.m.v. PP Presentatie E. Communicanten / Schoenendoosactie. Er is een 2e (kerkdeur)collecte voor Stichting BeHoCa. vr. 07 dec. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK TIJDSTIP KINDJE WIEGEN GEWIJZIGD Noteer alvast in uw agenda: het Kindje wiegen op Tweede Kerstdag wordt gehouden van 11.15 tot 11.45 uur. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws.

KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! De stand van Kerkbalans is € 18.950,00. Kunnen we nog een eindspurt maken? Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoorVan Dijk), dan maak je een afspraak met hem. EERSTE COMMUNIE 2019 Er zijn 16 communicanten aangemeld voor de Eerste Communie op 16 juni 2019. Wij wensen de communicanten, samen met de nieuwe werkgroep en de pastoor, een goede voorbereiding toe. VORMSEL 2019 De vormselvoorbereiding gaat ook van start. Op dinsdag 11 december om 19.00 uur in de kapel van het Oude Klooster, is de eerste bijeenkomst. Ouders kunnen dan hun kinderen aanmelden voor het vormsel. Deze mededeling is met name bedoeld voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten. De kinderen in groep 8 van De Wissel krijgen allemaal een uitnodiging voor 11 december. Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 14 juni 2019. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 2 november 2018: Henriëtte Jongeneelen-van Hedel, 61jr. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen SCHOENENDOOSACTIE 2018 Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze geloofsgemeenschap ook dit jaar weer een schoenendoosactie voor Stichting BeHoCa en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor kinderen. Wat kan er in de doos? Spullen voor jongens zoals boxershorts, sokken, t-shirts en korte broeken maat 116 t/m S. Ballonnen, waterballonnen, stickers, pritt-stiften, verf, kwasten, schmink, scooby doo, loom, smeltkralen, riemen, knutselscharen, auto’s, en persoonlijke verzorgingsproducten zoals deodorant. Wat mag er niet in de doos? Géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed. Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de Sinterklaasviering, die gehouden wordt op: zondag 2 december 2018 om 09.30 uur in de kerk. De dozen worden in ontvangst genomen door familieleden van Melissa Kreps. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, de viering bij te wonen, dan mag u de doos ook afgeven bij de ouders

van Melissa, De Rosmolen 24. Iedereen mag spullen verzamelen. Misschien hebt u nog bruikbare dingen in de kasten of op zolder liggen. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen! Tot ziens op zondag 2 december om 09.30 uur in de kerk Na de mis wordt er een KERKDEURCOLLECTE gehouden die eveneens aan Stichting BeHoCa, ten goede komt, om jongeren een thuis te geven. Familieleden van Melissa en stagiaires zullen de ingezamelde spullen meenemen en deze hoogst persoonlijk onder de kinderen in het huis in Mombasa (Kenia) verdelen. MELISSA KREPS VERTELT OVER HAAR MISSIE Stichting BeHoCa zet zich in voor de straatjongens van Kenia. Straatjongens zijn kinderen die op straat leven. Veel van deze kinderen zijn thuis weggelopen omdat de ouders ze mishandelen, ze thuis geen geld en/of eten hebben of omdat de ouders zijn overleden. De jongens zijn opzoek naar hulp en een toekomst. Wij proberen zoveel mogelijk jongens te helpen en op te nemen in ons tehuis. ‘The love of a family is life’s greatest blessing’. Melissa: “We hebben nu 25 jongens in de leeftijd van 7 tot en met 19 jaar oud. Een grote gezellige familie zijn we geworden. De jongens werken hard en helpen mee in het huishouden. Ze dragen zorg voor de kippen, onze groentetuin, helpen met schoonmaken en koken.Tijdens dit alles zingen en dansen ze graag. Door de weeks gaan ze gewoon net als jullie allemaal naar school. Onze jongens houden van school en leren dus erg graag. Ze maken ontzettend lange dagen. In de ochtend vertrekken ze om 6 uur van huis en in de avond rond 6 uur komen ze weer thuis. Als ze thuis komen moeten ze hun was doen, een kleine taak in het huishouden en daarna hebben ze bijna allemaal nog huiswerk. Maar doordat alle jongens op straat hebben geleefd zijn ze erg blij dat ze de kans hebben om naar school toe te gaan. Over de lange dagen hoor je ze dan ook niet klagen. Het leven op straat is namelijk zoveel zwaarder. Het zoeken naar eten, geld en een veilige plek om te slapen is veel zwaarder. Ook zijn ze blij met bijvoorbeeld een bed.Voor kinderen in Nederland erg normaal. Maar voor de kinderen hier niet. Hassan is één van onze nieuwe jongens en is 7 jaar oud. Zijn eerste avond in een bed was een feestje. Hij was aan het dansen en wilde niet slapen. Zo blij was hij om voor het eerst in zijn leven een bed te hebben. Onze jongens houden van knutselen en spelen en zijn dan ook altijd enorm blij met de spullen in de schoenendozen! Hartstikke bedankt voor alle donaties! Zoals onze jongens altijd zeggen: ‘God bless you’. Volg ons op onze facebookpagina waar wij regelmatig informatie en foto’s op plaatsen. Zie ook www.behoca.nl en meld je aan voor onze nieuwsbrief.” Dank u wel! Melissa Kreps 5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ROND DE DORPSPOMP nr 496

Deze keer zijn er twee dames te gast aan onze Stamtafel. Miranda Verstegen, omdat zij de avond ervoor de Maestro-wedstrijd heeft gewonnen en Maninka van Rooij die met onze Wim Romme deel uitmaakt van de Pompzwengels en die graag namens Wim een keer gastvoorzitter wil zijn. En dat met verve doet. Maestro Winnares Miranda had de slag te pakken. Briljant en charmant. De WIK moet het een genot hebben gevonden om haar op de bok te hebben. De Stamtafel was verguld met haar aanwezigheid aan tafel. Zodat ze vers van de pers kwam vertellen dat ze haar zege in het concert van de vorige avond niet had verwacht. Onvermoed talent dus, temeer omdat ze de muziek niet zelf had mogen uitzoeken. Het ging om stukjes klassieke muziek en muziek van het populaire lied, ook bij de andere kandidaten. Publiek en jury waren zeer tevreden over de prestaties van de kandidaten, het orkest en het verloop van de avond. De Koppellinck voldeed als muziektheater aan de verwachtingen bij deze grootse concertuitvoering hoewel sommigen van de circa 250 bezoekers een wat minder goed uitzicht hadden. Niettemin mocht dat de pret niet drukken. Het werd een succes dat kan worden herhaald, zo gonsde het meteen. Vrijstaat annexeert kasteel Deze wat mysterieuze aanhef staat voor een activiteit van onze Geffense Schout Gilbert. Die daarover aan tafel de volgende uitleg geeft. Samen met andere historische, maar levende personages uit de Vrijstaat Land van Ravenstein is men anno 3 november 2018 met een blaaskapel op weg getogen naar het kasteel Vladeracken om dat vervolgens te annexeren. Niet met behulp van het werpen van loden kogels of te paard met harnas en speren maar simpelweg door het plaatsen van een bord met de tekst “GEANNEXEERD”. Het kasteel was lang geleden vernietigd, door de Fransen, en dus kon de inname nu niet anders dan vreedzaam plaatsvinden. In het kasteel, vlakbij Nuland, zijn destijds ook ‘Heren van Geffen’ gehuisvest geweest en dus bestaat er voldoende rechtvaardiging om het terrein van het kasteel als Geffens gebied te zien en daarmee als onderdeel van de Vrijstaat.Wat met deze actie werd bevestigd. Dus is het terrein met kasteel zonder slag of stoot officieel ingelijfd bij de Vrijstaat. Jammer misschien voor de Nulanders. Het kasteel zal worden herbouwd, zo werd geroepen. De Vrijstaat heeft zich met de Schout van Geffen daarmee onmiddellijk gecompromitteerd. Zo is ook de grens met

‘s-Hertogenbosch ter plekke versterkt. De rekening van de herbouw gaat naar Frankrijk. Het geschiedenisboekje heeft er weer een nieuwe paragraaf bij. Roap en Roaplied De Horeca van Geffen werkt prima samen met de stichting Rottenrijk om alles wat het aanstaande carnaval betreft een goede plaats te geven. Zo ziet het er ook naar uit dat de zaal van de “Gouden Leeuw” toch ter beschikking zal zijn voor de eerstkomende Roapliedverkiezing en Roapavonden. Talent in Geffen en directe omstreken. opgelet!: inschrijven vóór 1 december! Het nieuwe motto is: DOAR KUNDE NOAR FLUITE! en dat slaat dus niet op de inschrijving maar is bedoeld als “inspiratie voor presentatie”. ‘t Is maar dat je het weet. BillyBird Park In Oss is bekokstoofd dat er mogelijk een BillyBird Park komt aan de Geffense Plas. Er is al een BillyBird Park bij Volkel. Dit wordt dan het tweede met een concept dat in Volkel kennelijk aanslaat. De initiatiefnemer wil dit tweede attractiepark met strandbad vestigen op de plek waar nu Van Casteren de Geffense Plas exploiteert. De huidige exploitant zou dan moeten verdwijnen en naar het schijnt is daarover in Oss serieus overleg gaande. In elk geval zullen er dan diverse voorzieningen komen die een dagje vertier voor jong en oud met natuur en recreatie meer inhoud geven. De naam BillyBird? Volgens de exploitant in Volkel is die van “een gezellige en vrolijke vogel die graag vliegt en op onderzoek uitgaat, omdat hij nieuwsgierig is naar wat er te beleven is in de wereld”. Met veel natuur en ruimte en samen in gezelschap veel plezier maken. Billy zou het levende bewijs zijn dat natuur en recreatie goed samen gaan. ‘t Is maar dat je het weet. Gemeentehuis en Dorpsplein – de voortgang De Stamtafel heeft de uitkomst van zijn enquête met de Dorpsraad besproken. De Dorpsraad zal later over het lot van gemeentehuis en Dorpsplein een advies uitbrengen dat zo goed mogelijk de visie van de Geffenaren verwoordt. Men wacht nog even met zijn uiteindelijke standpunt maar het blijft hoog op de agenda staan.Volgend jaar moet door de gemeenteraad van Oss over het lot van gemeentehuis en Dorpsplein zijn beslist. Dorpsraad en gemeente hebben samen voor het hele traject vanaf nu tot eensgezindheid over een plan al een protocol afgesproken. Uit de Geffense gemeenschap moet er uiterlijk in de lente van 2019 een advies zijn. De Dorpsraad waardeert onze inzet en enquête positief. Daaruit blijkt ook, zo horen wij, duidelijk de betrokkenheid van vele Geffenaren. Binnen alle mogelijke oplossingen blijkt daarmee dat de afbraak van ten minste een deel van het gemeentehuis (vleugel waarin raadszaal) 7


niet meer weg te denken is zodat het Dorpsplein kan worden verlengd en aantrekkelijker worden gemaakt tot aan de Raadhuisstraat door bijvoorbeeld -maar niet alleen- een vernieuwde ‘groene’ aankleding. Hoe precies? valt nog niet te zeggen. Wordt vervolgd. Een tragisch ongeval In Oss kwam door een tragisch verkeersongeval de Geffenaar Bertie van Bakel om het leven. De tractor die hij bestuurde werd aangereden door een busje en is daardoor van de weg geraakt.We kenden Bertie als een prettige, creatieve Geffenaar die voor de gemeenschap de handen uit de mouwen wist te steken, een stille kracht. Het Rottenrijkse carnaval heeft veel aan hem te danken, evenals de KPJ in Nuland en de solexclub aldaar. Het droevige bericht heeft een grote schok teweeg gebracht. Een grootse herdenking in een loods in Lith van de werkgever van Bertie trok honderden belangstellenden. Dat zegt wel iets. Wij condoleren de familie en wensen hen veel sterkte met de verwerking van hun verlies. Geffenaren van het jaar gaan uit De verzameling van Geffenaren “van het jaar” heeft al sedert het vertrek van pastoor Spijkers naar Oirschot een jaarlijks uitje. Het bestaat uit een onthaal in Oirschot dat ook door diezelfde pastoor Spijkers wordt georganiseerd. Na deze Stamtafelbijeenkomst is het weer zover. Gilbert is in z’n nopjes. Want de taxi is het vervoermiddel en dat wil ook wat zeggen.

om er niet over te klagen want er wordt “toch niets mee gedaan”. Inderdaad, zonder gemelde klachten is daar ook niets mee te doen. Elke melding kan de doorslag geven voor een gerichte actie door politie of gemeente. Dus toch maar doen! - De volgende Stamtafelbijeenkomst is op 25 november, om 10:30 uur, café Govers. U bent welkom.

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN Op 3 en 4 november namen majorettes van W.I.K. deel aan de Brabantse kampioenschappen in Waalwijk. In diverse categorieën werd goed gepresteerd. De meiden gingen met een mooi puntenaantal weer huiswaarts: Team C met 76,4 punten. Carlijn van der Heijden met 78 punten. Jolien Coppens met 80,4 punten. Janine van Erp & Lianne van Lith met 82,2 punten. Een aantal wisten zich zelfs te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen: Janthe van den Elzen & Loes van Dinther met 73,6 punten (Brabants kampioen). Marlin van den Elzen & Jaimy Lautenschlager met 77,4 punten (derde plaats). Marit van Wanrooij & Hannah Koenen met 80 punten (derde plaats).

En dan nog dit… - De laatste tijd is het ‘s-avonds en ‘s-nachts nogal eens onrustig in het dorp. Vernielingen door te veel drank of haantjesgedrag zorgen hier en daar voor grotere of kleinere problemen. Vaak is de reactie van slachtoffers

Aanbieding !! Lekkerbekken zonder graat Per stuk 3,=

NU 3 voor 8,50

Gebakken kibbeling 500 gram

8,75

incl gratis bakje saus

Hollandse nieuwe haring !!! Per stuk

1,85

4 voor

7,00

6 voor 10,00 Elke Donderdagochtend van 9.30-13.30 op het Dorpsplein in Geffen

8

Super dames!


DORPSRAAD GEFFEN DORPSRAAD GAAT VOOR VEILIG! De klok is verzet, de avonden worden langer en het is vroeg donker. Dorpsraad Geffen vindt dit een goede reden om twee acties te organiseren op het gebied van veiligheid. Eerste actie: Fietsverlichting We zien heel veel fietsers (en helaas vooral jeugd) die hun verlichting niet aanzetten. Vaak beseft diegene niet hoe kwetsbaar hij is. Daarom gaat de Dorpsraad samen met de fietsenzaken van Geffen, De Meulenreek en Tonny Jansen de fietsverlichting controleren op donderdag 15 november op de parkeerplaats van voetbalvereniging Nooit Gedacht. Daar waar mogelijk zal de verlichting ter plekke gerepareerd worden. Het doel van deze actie is om iedereen er bewust van te maken dat het heel belangrijk is er voor te zorgen dat de fietsverlichting het doet en dat deze ook voor en achter wordt aangezet. Elke Geffenaar is deze avond welkom tussen 19.00 en 20.00 uur. Tweede actie: Buurtpreventie In deze periode van donkere dagen neemt het aantal woninginbraken vaak toe. Naar jaarlijkse gewoonte neemt de Dorpsraad samen met de wijkagent en enkele buurtbewoners een bepaalde wijk van Geffen onder de loep. Dinsdag 20 november lopen we ’s avonds door Geffen en controleren op openstaande deuren, ramen en poorten. Het blijkt dat die vaak openstaan, als u even weg bent , of zelfs gewoon in de achtertuin of op de bovenverdieping bent. Deze actie wordt georganiseerd met als doel bewoners bewust te maken van het feit dat men onbewust inbrekers de gelegenheid geeft hun slag te kunnen slaan.We beginnen om 19.30 uur in sportcafé de Geer met een korte introductie van onze wijkagent. Wilt u graag deelnemen aan een van bovenstaande acties of hebt u zelf goede ideeën of initiatieven om de veiligheid in Geffen te borgen laat het ons dan weten! Aanmelden kan via email, info@dorpsraadgeffen.nl of telefoon, 06-48459885. U bent van harte welkom!!

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 15 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 15 Goed Gevoel Geffen Bingo Avond

21 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 22 Pubquiz ‘t Haasje 25 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. 28 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster DECEMBER 05 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 10 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 13 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster 19 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 19 Kerstviering, Ziekencomite De Schakel 20 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 23 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. 2019 JANUARI 17 Pubquiz ‘t Haasje 27 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. FEBRUARI 24 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MAART 01 Carnavalseditie ‘Goud van Oud’ 21 Pubquiz ‘t Haasje 31 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. APRIL 28 ‘Goud van Oud’ café ’t Haasje, 16.00 - 21.00 u. MEI 16 Pubquiz ‘t Haasje JUNI 29 Jeugdbrandweerdag

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 21 november: filmmiddag 28 november: liederentafel 29 november: pakjesavond 20 december: Kerstviering 26 december: Kerstreis met diner Beste leden van de KBO, De wintertijd is ingegaan en daarbij ook de lange, gezellige avonden. We hebben voor u een heleboel leuke activiteiten. En daarbij geldt, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus, kijk goed wat er voor u bij zit. 21 november filmmiddag: We hebben voor u een leuke Nederlandse film uitgezocht. : De Marathon De film beging om 13.30 uur dus kom op tijd.7 Liederentafel: Op woensdagmiddag 28 november 2018 is er liedertafel in ’t Oude Klooster. Het wordt een gezellige middag met beeld en geluid.Voor de pauze hebben we Nederlandstalige muziek, na de pauze hebben we ook Engelstalige en Duitse nummers.We hebben ook altijd iets om te lachen, zoals bv.André van Duin of Snip en Snap. De toegang en een kopje koffie/ thee met een koekje krijgt u ook nog gratis. De overige consumpties zijn voor eigen rekening. We starten om 13.30 en stoppen ongeveer 15.30 uur. U komt toch ook? Pakjesavond De Sint komt binnenkort weer naar Nederland en ook de KBO organiseert in ’ t Oude Klooster een gezellige avond voor alle leden. De surpriseavond is op donderdag 29 november en begint om 20.00 uur. Voor de eerste ronde een cadeau van ongeveer 5 euro meebrengen wat u heeft gekocht en verpakt in cadeau papier.Voor de 2de ronde brengt u een cadeau mee, wat u zelf thuis nog had liggen in de kast. Dit graag inpakken in krantenpapier. Aanmelden kan tot 24 november bij: Corrie Hondong tel 5323123 email.famhondong@ kpnplanet.nl of bij Henriette.v.Erp tel 5322058 email famvanerpvandehoek@hotmail.com Kerstviering is op donderdag 20 dec. Zet dit vast in uw agenda. De uitnodiging hiervoor komt nog. 10

Kerstreis 26 december. Op 26 december, tweede kerstdag, hebben we voor u weer een gezellig uitstapje georganiseerd. * Om 13.00 uur vertrekken we vanaf het Oude Klooster voor een prachtige route naar restaurant De Maasduinen in Velden(Limburg)waar worden ontvangen met koffie/ thee met warme appeltaart. * Na deze koffie beginnen we aan een mooie rondrit met prijsvraag en bezichtigen de bekende kerststal van Abdij Ulingsheide. Daarna terug naar het restaurant voor een aperatiefje (eigen rekening) en een 4-gangen kerstdiner.Tijdens het diner zal er achtergrondmuziek gedraaid worden! * Om 20.30 uur verwachten we weer in Geffen te zijn. De prijs voor dit geheel bedraagt:€ 75,00 per persoon Opgave voor deelname door betaling van €75,00 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. uiterlijk voor 20 november a.s. ! Eventueel teveel betaalde bij meer deelnemers boeken wij terug op Uw bankrekening. Bewaar deze brief, U ontvangt geen herinnering! Wij hopen op Uw deelname en wensen U bij voorbaat een sfeervolle en geslaagde Kerst-feestdag! Senioren-Expo in Veldhoven van 16 januari: Na 16 succesvolle edities wordt in 2019 de zeventiende editie van de SENIOREN-EXPO–BRABANT georganiseerd. De EXPO is een combinatie van een complete huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens van orkesten, koren en artiesten en is al jaren een succes te noemen. Wij hebben voor ons een touringcar gereserveerd op WOENSDAG 16 januari 2019. De vertrektijden zijn nog niet bekend, we houden u op de hoogte. Voor deelname gelieve U € 7,00 per deelnemer over te boeken op bankrekening RABO0111003342 ten name van KBO Reizen, onder vermelding Expo en uw adres en tel.nr. Inschrijven voor 22 november, wij moeten dit uiterlijk voor 30 november doorgeven. Bewaar dit bericht goed - het is meteen de herinnering! 5-daagse busreis naar Eifel en Moezel van 22-26 mei 2019 Kosten zijn € 415,- per persoon, bij gebruik van een tweepersoons kamer. Samen met Lith en Ruwaard hebben we een vijfdaagse reis met Brabant Expres voor u opgesteld. Ditmaal naar de Eifel en Moezel. Het programma is als volgt: Opstappen in Geffen, waarna we via enkele koffiestops in ons hotel “Hotel Am Park” in Stadtkyl aankomen.


Verder staat op het programma een dagje Trier en omgeving, dag naar Cochem. We bezoeken de parel van de Eifel: Monschau en genieten van de Eifel. En op de laatste dag bezoeken we Keulen, boottochtje op de Rijn en thuisreis met onderweg een afscheidsdiner. Voor meer uitgebreidere informatie kunt u terecht bij uw eigen reiscommissie of bijgevoegd bij de ONS. Inschrijven voor 1 december 2018 met een inschrijfformulier, wat u aan kunt vragen bij Tineke Willemse, tel. 0610758924 of via de mail: ttwillemse@home.nl Terugblik bezoek aan de Tweede Kamer Omdat we ruim op tijd in Den Haag aankwamen, heeft de chauffeur van Maaskant Reizen ons nog verrast met een rondtoer door Den Haag.

Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar zijn medewerker Ernst van Welij (e.vwelij@tweedekamer.nl). Daarna kregen we een rondleiding naar de gang van het CDA, en ook de fractiekamer werd bezocht. De mooiste kamer in het Binnenhof is de bibliotheek, je waant je in een film van Harry Potter. We hebben op de publieke tribune nog een klein stukje gevolgd over het debat over de sluiting van de ziekenhuizen in Amsterdam en Lelystad, waarna we naar Geffen terugkeerden. Na een etentje bij ‘t Akkertje keerden we voldaan huiswaarts. Het was een leuk en interessant uitstapje

Om 13.00 uur werden we gastvrij ontvangen bij de Tweede Kamer door de secretaris van René Peters. Deze kwam daarna zelf om ons welkom te heten en uit te leggen hoe zijn week er uit zag, nu hij in de Tweede Kamer zit. Hij vond het heel leuk dat er mensen uit Brabant op bezoek kwamen en zou graag nog een keer mensen uit Geffen ontvangen. Iedereen is daar welkom, en het is heel interessant om te zien en horen hoe het daar gaat.

Extra geld verdienen in korte tijd? Je wilt graag extra geld verdienen? Maar toch genoeg tijd overhouden voor school, sport of je andere bijbaantje? En ben je 13 jaar of ouder? Grijp dan nu je kans om bezorger te worden bij De Rosbode. Voordelen Werken als krantenbezorger heeft voor- en nadelen. Af en toe kan het zwaar werk zijn. Bijvoorbeeld in de regen of als er veel sneeuw ligt. Maar daar tegenover staan mooie voordelen: • Je verdient lekker • Je bezorgt in je eigen buurt • Je werkt in de buitenlucht • Je bent in beweging • Je bezorgt maar een paar uurtjes per week Aanmelden Wil je weten of De Rosbode een wijk heeft bij je in de buurt? Waar je bezorger kunt worden? Dan hoef je alleen even het aanmeldformulier in te vullen op www.janenjanmedia.nl. Wij gaan dan direct met jouw gegevens aan de slag. En kijken of er een wijk voor je vrij is of vrij komt. Lukt dat, dan nemen we direct contact met je op om te overleggen. En voor je het weet ben je één van de bezorgers van De Rosbode.

RECTIFICATIE SCHILDERSCLUB GEFFEN Wij schilderen op woensdagavond niet van 20.00 tot 23.00 uur, maar van 19.30 tot 22.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie kunt u bellen naar. Ferrie Verhoeven 06-22694251, Marij v Dijk 0618302115 of Frans Rovers 06-55375508.

Meer informatie Heb je nog vragen of wil je meer informatie, bel dan tijdens kantooruren naar Jan en Jan Media, tel. 0492-371112 en vraag naar de afdeling bezorging of stuur een mail naar bezorging@janenjanmedia.nl

JAN EN JAN MEDIA Jan en Jan Media B.V. | Vliet 20 | 5422 VV | Gemert | 0492-371112 www.janenjanmedia.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 11


DORPSRAAD GEFFEN OPENBARE VERGADERING DORPSRAAD 22 oktober 2018

De dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Bij de ‘Praktisch alles Groen’ wedstrijd heeft een Geffense inzending de tweede prijs binnengehaald (€10.000,-). Het plan de ‘De Groene Long’ uit de koker van Jan van Vugt en Chrisjan van Dinther beschrijft de versterking van de groenstructuur tussen molen Zeldenrust en speeltuin de Klimop. De andere inzending uit Geffen ‘De Groene Geer’ is in principe de uitgewerkte versie van de beschreven wensen in het winnende plan en deze groep zal ook zeker betrokken worden in de verdere uitwerking van deze plannen. - Promotie Geffen via ‘Dat is Oss’. Geffenaar Yann van de Pas is als stagiair bij de gemeente Oss betrokken bij de ‘Neem me mee’ campagne. Op donderdag 8 november heeft burgemeester Wobine Buijs het eerste bordje geplaats bij molen de Vlijt en de foto gedeeld op de sociale media met de toevoegingen @DatisOss en #DatisOss. Het bord zwerft nu door ons dorp en verschijnt op de mooiste plekjes. De actie loopt tot half december. - Verslag van onze gebiedsbeheerder Pascal Peters: hij is op dit moment in gesprek met de bewoners van De Wiel m.b.t. het beheer van de plantsoenen en ook de problematiek met de waterkwaliteit in de wiel. Het afkoppelproject van het hemelwater van de straten Lam-

bertusstraat, Elzendreef en Leiweg ligt op schema. De route van de F59 is ter hoogte van bakkerij Brands d.m.v. bordjes verduidelijkt. In de Pastoor van de Kampstraat wordt het voetpad verlengd zodat hier een veiligere situatie ontstaat. Pascal heeft samen met Hans Hoeben en Geert van Boxtel op de fiets een ronde door het dorp, de dorpsraad heeft zo probleempunten duidelijker kunnen maken - Speeltuin ‘de Klimop’: samen met enkele enthousiaste buurtbewoners worden de plannen steeds concreter. Het beschikbare budget wordt verdeeld over meerdere speeltoestellen, zodat hiervoor de speeltuin leuk en uitdagend wordt voor alle leeftijd groepen. De komende maand wordt er een definitieve keuze gemaakt over de speeltoestellen en boom. Ook zullen we op zoek gaan naar handjes die ons kunnen helpen met grondwerk. - Subsidie: we verstrekken subsidies om de leefbaarheid in Geffen te versterken. Dit was in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de afgelopen openbare vergadering. Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 19 november om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

12

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN Voor kinderen van de basisschool In de winterperiode willen we één keer per maand een “workshop”voor kinderen organiseren met verschillende thema’s. Wij hebben daarbij hulp nodig van enkele ouders, die op deze manier ook kennis kunnen maken met Kom d’r in. Op vrijdag 23 november starten we met een gezellige knutselmiddag van 14.30 tot 16.30uur, voor kinderen van groep 5 t/m 8. We gaan samen met Yvonne een poppetje voor in de wintertuin maken. We maken het van natuurlijke materialen, zoals jullie op de afbeelding kunnen zien. Als je dat dan in de tuin ophangt, dan hebben de vogels voor de koude periode ook weer wat extra voedsel. Neem een vriendje of vriendinnetje mee en schrijf je in in Kom d’r in op de lijst, die daar op het prikbord hangt of via email: komdrin.geffenzorgt@gmail.com. Als er meer inschrijvingen komen dan we kunnen plaatsen, dan heb je voorrang bij volgende workshops. Wij vragen wel aan jullie mama of papa of ze eventueel mee kunnen helpen op die middag. Als dat mogelijk is dan kunnen ze dat bij de inschrijving aangeven. Het is vrijblijvend, maar wordt wel erg op prijs gesteld. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de materialen is erg welkom. Wat we de volgende maanden gaan doen zullen we in de Torenklanken, op de posters op school en in Kom d’r in zo snel mogelijk laten weten. Hebben jullie zelf een leuk idee, laat het dan weten! Yvonne heeft er zin in en jullie hopelijk ook!

moet voor een praatje of een spelletje zoals Rummikub, puzzelen, kaarten, sjoelen etc. Ook voor het lezen van de krant of een tijdschrift kun je dan terecht.We schenken graag een kopje koffie voor je. Wereldproeverij Woensdag 29 november kun je weer gezellig komen eten ( kosten 5 euro). Er wordt dan Turks gekookt.Wel even inschrijven bij Kom d’r in op de lijst of via email komdrin.geffenzorgt@gmail.com . in de decembermaand is er geen Wereldproevrij in verband met de feestdagen.

Inloop op dinsdagmiddag De inloop op dinsdagmiddag is vanaf december verzet naar de ochtend, tijdens het dansen op muziek. Het blijkt dat dat goed samengaat, want nu komen er ook verschillende gasten al koffiedrinken en genieten daarbij ook van de muziek en dans. Wij hebben dan de middag weer vrij voor andere nieuwe activiteiten. Heeft iemand een voorstel, laat het dan horen!! Repair cafe Zet je spullen die kapot zijn maar alvast klaar, want vrijdag 30 november is er weer een repair cafe. In de decembermaand vervalt het vanwege de feest dagen. Dus moet de feestverlichting nog gerepareerd worden kom dan deze maand nog naar het repair cafe! Zondagmiddag inloop Voor iedereen die de zondagmiddag graag mensen ont-

13


GELOOF ONDER WOORDEN (15) De wonderen van Jezus. Jezus is echt mens, maar geen gewoon mens. Er is direct al de kracht van zijn woord: ’want heel het volk hing aan zijn lippen’ (Lc 19,48). Dan is er zijn wonderbaarlijk handelen: omdat er een kracht van hem uitging die iedereen genas’ (Lc 6,19). Er wordt verteld dat Jezus blinden, melaatsen, kreupelen en doofstommen genas en zelfs mensen terugriep uit de dood. Dat is voor sommige moderne geesten niet te vatten. Andere mensen nemen de traditie van Jezus de genezer rustig aan: ‘Zijn persoonlijkheid raakte de mensen die Hij ontmoette zowel fysiek als moreel, en kunnen we eigenlijk wel precies bepalen waar de grens ligt tussen het fysieke en het morele? In de tijd van Jezus vond men wonderen bijna ‘natuurlijk’ : we vinden gelijksoortige verhalen van wonderen in de levens van heiligen, joods of heidens, naar het beeld van de wonderen zoals die verteld worden in de levens van Elia en Elisa (1L 17-19 en 2 K 3-8). Het is trouwens zo dat de evangelisten vaak een verbinding leggen tussen een historisch en een symbolische betekenis van wonderen van Jezus.Vooral bij de evangelist Johannes is dat te zien. De wonderen worden bij hem sprekende beelden van de situatie waarin mensen zich bevinden: mensen zijn als blinden, als lammen, ect.Tegenover God schieten ze tekort en Jezus maakt door het teken van het wonder duidelijk dat God hen wil genezen, hen heel wil maken (vergelijk Joh 5,1-18 en 9,1-41). Ook wanneer de evangelisten over reële feiten vertellen, is het opmerkelijk dat ze helemaal geen nadruk leggen op de spectaculaire kant ervan. De verhalen zijn heel sober. Ze dienen niet om het prestige van jezus te verhogen, maar ze strekken de ongelukkige mens tot voordeel, als teken van Gods goedheid voor hen. Het zien en ervaren. Ik ben diverse jaren als hotelpastor mee geweest naar de bedevaartplaats Lourdes, en enkele keren had ik het zorghotel, waar mensen verbleven die aan een rolstoel gekluisterd zijn. Het verwonderd mij dat zij soms zo’n kracht uitstralen van aanvaarden en vertrouwen. Ze weten heus wel dat ze daar in Lourdes niet lichamelijk zullen genezen. Ze ervaren dat ze niet alleen zijn, men is daar verbonden met duizenden mensen die ook met elkaar kracht opdoen. Ze ervaren de hulp van artsen, verpleegkundigen, ziekenverzorgers maar vooral ook van de velen ander vrijwilligers die hun met liefde en aandacht nabij zijn. Het wonder dat vreemde mensen jouw nabij willen zijn, vanuit hun liefde, hun geloof en soms ook ongeloof. We merken dat de zorg in Nederland onder druk staat, het wordt te duur en moeten reorganiseren, maar steeds minder jongeren willen in de zorg gaan werken. Ik heb geleerd mede ook vanuit mijn geloof, vanuit de christelijke spiritualiteit er te zijn voor je medemens. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het in deze tijd niet meer. Elkaar nabij zijn, dat bedoelt 14

de Bijbel met de wonderen die Jezus verrichtte en ons als voorbeeld mee gaf. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

DEMENTIE CAFÉ OP 27 NOVEMBER Theatervoorstelling Oploskoffie In ‘Oploskoffie’ speelt Pythia Winia drie vrouwen: oma, dochter en kleindochter. Op een integere wijze én met humor wordt duidelijk wat de dementie van de oma met haar omgeving doet. Oma, dochter en kleindochter vertellen, praten met elkaar, slikken in stilte, lachen, schrapen hun keel en rechten hun schouders… Een stevig onderwerp, maar géén onverdund leed. Dat wat zwaar is maakt Pythia licht én andersom. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun directbetrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland,Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij voorkeur 1 week van tevoren aan te geven bij Sint Jozefoord.Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl.


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijk, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Bertus Rovers, 80 jaar, hij woont in de Lambertusstraat. 1. Een herinnering aan Geffen Herinner mij nog goed dat ±70 jaar geleden de leden van PHV ‘de Trouwe Helper’ met hun trouwe viervoeters langs de fiets langs ons ouderlijk huis aan het eind van de Bergstraat fietsten naar hun oefenterrein in de Geffense Bosjes. Bij ons thuis aan de put lieten ze dan hun honden even drinken (‘slappen’) en op adem komen. Heel mooi en dorps. 2. Dit zou anders moeten Dat is niet zo heel moeilijk. Het centrum van ons dorp (‘turp’) wat voetgangersgebied, betreft moet op de schop, want op veel plaatsen zou je je nek kunnen breken! Zeker als je toch al niet zo goed ter been bent.

8. Bewondering voor... Bewondering heb ik voor veel mensen, maar zeker voor hen die dagelijks voor een zieke of gehandicapte partner of kind zorgen. Mantelzorgers en vrijwilligers, wie kent ze niet? Vroeg of laat hebben we ze misschien zelf nodig. Waar zouden we zijn zonder deze Samaritanen? 9. Geffen is voor mij.. Geffen is voor mij een gezellig en gemoedelijk dorp. Ik ben blij dat ik er geboren en getogen ben. Ook hoop ik hier eens eeuwig te kunnen rusten, maar dat stel ik nog zo lang mogelijk uit, want het leven is hier goed! 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan .... Daar wordt Geffen beter/mooier/ socialer van! O, dan denk ik vooral weer aan al die mantelzorgers en vrijwilligers. Deze mensen zijn onmisbare schakels in onze samenleving.

3. Een bijzonder(e) plek/gebouw/straat/wijk Het oefenterrein/complex van PHV ‘de Trouwe Helper’, in 1983 met vereende krachten door de leden en vrienden zelf gerealiseerd, ± 4 hectare in eigendom. Nog steeds uniek binnen de gelederen van de KNPV. 4. Een mooi mens Ja, die ken ik gelukkig ook, namelijk Henri van Schijndel, en zeker met zijn vertolking van het lied ‘Hier heur ik thuis’. Echt uit een goed hart gezongen. 5. Jammer dat... Jammer dat er zoveel karakteristieke huizen en boerderijen uit ons drop zijn verdwenen; o.a. het oude Raadhuis in de Molenstraat. De Heren van toen hebben te haastige besluiten genomen! 6. De leukste club Fanfare WIK, mooi voor ons dorp. Is er bij tal van gelegenheden, zowel met een lach als met een traan. Moet in stand blijven. 7. Ons visitekaartje Onze gastvrijheid en tolerantie is groot. Denk maar aan ‘Effe noar Geffe’. Gezelligheid staat voorop.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


MAESTRO GEFFEN 2018, EEN MEGASUCCES Natuurlijk hoopten we als muziekvereniging Willen Is Kunnen dat Maestro een succes zou worden. Een megasucces zou nog mooier zijn, maar dat het onze stoutste dromen zou overtreffen hadden we niet verwacht. Maestro Miranda Verstegen - van Erp werd de grote winnaar van de avond en mocht de prachtige trofee mee naar huis nemen.

Tijdens de voorbereidingen kwam het wel eens ter sprake: stel dat we uitverkocht raken… Maar heel lang durfde het team daar niet bij stil te staan. In de week voor 3 november zag het ernaar uit dat de Maestro’s voor een volle zaal zouden optreden en op vrijdag bleek dat er echt geen toeschouwer meer bij kon: de Koppellinck – op zaterdag omgebouwd tot een heus theater - was uitverkocht. Voor de Maestro’s – die de nacht ervoor van de zenuwen amper hadden geslapen – was het natuurlijk geweldig om voor een volle zaal te mogen ‘zwaaien’. Ze hadden flink geoefend: in binnen- en buitenland, op het werk, op stage en zelfs tijdens de nachtdienst en het boodschappen doen. Bovendien zagen ze er allemaal flitsend uit in rokkostuum, little black dress, met prachtig opgestoken haar of frisse-meiden-look.Voor een glamourous event moet je immers flitsend voor de dag komen. De avond werd omlijst met de geweldige introfilms van Michel van Nistelrooij. Bovendien deed presentatrice Susan Wiegers niet onder voor Frits Sissing en wist de vakkundige jury met Antonie Brands, Rob van Reijmersdal en Robbert Vos van wanten. Alle ingrediënten voor een geweldig feestje waren dus aanwezig. Ze hebben er een feestje van gemaakt, onze Maestro’s. En ze hebben ervan genoten. Met volle teugen. Samen met de muzikanten van W.I.K. kregen ze met gemak de zaal op z’n kop. Miranda Verstegen was daar volgens de jury het allerbeste in en werd de uiteindelijke winnaar. Linda Schuurmans had ook de nodige schwung en eindigde na een valse start alsnog op de 2e plek. Een euforische John

van den Heuvel eindigde als 3e. Piet van Herpen blijft voortaan altijd in onze gedachten als soldaat van Oranje en Rik Hoeben vanwege zijn fantastische muzikale uitvoering van Indiana Jones en zijn werkelijk prachtige kostuum. Het publiek was dolenthousiast en riepen om een vervolg.Wie weet over een paar jaar...Wij genieten nog na en willen iedereen (Maestro’s, bezoekers, muzikanten en vrijwilligers) van harte bedanken!

PERSBERICHT

Maasland Gilde Oss organiseert natuurwandeling op vrijdag 16 november 2018 Het Maasland Gilde Oss organiseert op vrijdagmiddag 16 november 2018 om 14.00 uur een natuurwandeling over de Schaykse Heide aan de rand van de natuurgebied de Maashorst met wilde grazers, oerschatten en natuurparels. Het startpunt is te bereiken door bij Paalgraven de afslag Grave te nemen (N324), na een kilometer rechtsaf de Palmstraat in te slaan en in de eerste straat rechts te parkeren. De wandeling duurt ongeveer twee uur. Kosten van de wandeling zijn 3,00 euro per persoon. Deze kunnen contant en liefst gepast worden voldaan bij de gids. Het Maasland Gilde Oss is een vrijwilligersorganisatie die naast wandelingen ook taaltrajecten en creatieve activiteiten aanbiedt. Je kunt ook bij ons terecht als je een vreemde taal beter wilt leren spreken of iemand met een andere achtergrond beter Nederlands wilt leren spreken, als je wilt leren schilderen of mooie dingen wilt breien. Kijk op onze site voor verdere informatie www. maaslandgildeoss.nl.

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


LAAT JE VERRASSEN… ALL THE MONEY IN THE WORLD Zondag 25 november, aanvang 15.30 uur €5,00 2017, 132 min. thriller “All the money in the world” vertelt het waargebeurde verhaal van de ontvoering van de rebelse tiener John Paul Getty lll, kleinzoon van miljardair Getty. Deze rijke oliemagnaat weigert de grote som losgeld die de kidnappers eisen te betalen. De enige hulp die Pauls moeder Gail, berooid sinds haar scheiding, via hem krijgt is de medewerking van zijn werknemer Fletcher Chase. Deze voormalige CIA-spion is een begenadigd onderhandelaar, maar zonder de gewenste financiële steun van zijn baas is het lastig praten met ontvoerders. Het resulteert in hoog spel tussen de kille Getty, de in onzekerheid verkerende Gail en de Italiaanse maffia, waarbij Chase zo goed mogelijk probeert te laveren tussen alle betrokken partijen.

zei productieleider Petra van Erp, bij aanvang van de uitvoering ‘Patchwork’ door Geffes Volk in zaal ’t Haasje. En we werden verrast: Geffes Volk ‘stond’ er weer, nadat ze een pauze moesten inlassen, omdat er geen locatie beschikbaar was. Tien kleine ‘lapjes’ van sketchjes vormden een prachtige deken van perfect acteertalent. Levensthema’s en situaties die voor iedereen heel herkenbaar zijn kwamen voorbij. Huwelijksproblemen, wat een gekke tijd… in de wachtkamer van de dierenarts met o.a. een depressieve rat en een gestreste kat… een lesje tolerantie voor een mopperaar… heerlijke roddeltantes… wat te doen als er nog nooit iemand verliefd op je is geweest… een heuse liefdesscene: kiezen tussen seks of een pizza… waarom brengt niet iedereen ordening en structuur in zijn leven, oftewel in het karretje van de supermarkt… liefdesverdriet delen via facebook … het luie zaad van de man, ze willen toch allemaal de eersten zijn… Met als hoogtepunt (zonder de anderen tekort te doen) een scene van een bejaard echtpaar waarvan de man niet op woorden kan komen, maar van vroeger, zelfs de kleinste dingen nog precies weet … Hierbij kon je een speld horen vallen, prachtig verbeeld tot in de kleinste details…

ROEPT U MAAR!!!!!!

Donderdag 27 december, aanvang 20.00 uur. €5,00 Al een aantal jaren draaien we tussen Kerst en Oud en Nieuw een film die past in de tijd van het jaar. Onder andere Joyeux Noël, Booklyn en De Zevende Hemel stonden eerder op de agenda. Voor 2018 hebben wij nog geen keuze gemaakt, we laten die graag aan jullie over! Heb je een titel waarvan je denkt: die hoort in dat rijtje thuis dan laat het ons weten. Dat kan via onze Fb-pagina of via het mailadres: info@de-pas.nl o.v.v. Titel Filmhuis december. Uiterlijk aan te leveren tot 30 november. Vol verwachting klopt ons hart Nog meer willen zien? Zie https://www.de-pas.nl/agenda/film ABONNEMENT Als je bij FILMHUIS DE PAS een abonnement aanschaft, slechts 35 euro voor 9 films, dan loopt je abonnement altijd door. Niks afgelopen aan het einde van een seizoen maar gewoon door net zo lang tot alle 9 hokjes afgestreept zijn. Zeg nou zelf : tis geen geld. En dooooorrrrrr!

Complimenten aan Willie Egelmeer, Marianne Draad, Antoinet van Schaik, Regina Jonker, Kim Kremer, Grietje Zwinkels, Marjo van Dongen, Elisabeth Creemers, Audrey Schuurmans en Edgar Schuurmans van onze toneelvereniging. Met achter de schermen de kwaliteiten van regisseur Jan Grosfeld, productieleiding Petra van Erp, gitaar en zang door Jolanda van Wanrooij, licht: Robbe Lee, geluid: Jos van Lokven grime door Ellen van Nistelrooij en met ondersteuning en helpende hand (bestuur Geffes Volk) van Henriëtte van Bergen en Ans de Poot. Met eveneens dank aan Café-Zaal ’t Haasje, De Koppellinck, Jumbo Geffen en Kadoshop Slijterij Geffen. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Dan de Uitslagen van de Regiocompetitie: Theo de Klein en Gerrit Huggers - Le Sud, Zeeland Kathy en Henk vd Hoogen - Le Jeteur, Schaijk Leo Renders en Theo van Wanrooij - JBC Geffen, Geffen Ze hebben het voor elkaar, op de 3e plaats geëindigd. Jaren was het de 4e of 5e plaats maar nu is het dan zover. Geplaats bij de 1e 3. Hmm, zullen jullie denken, waar hebben ze het over? We hebben het over een jeu de boules competitie waar verschillende clubs uit omliggende dorpen aan mee doen. De Torpedo`s uit Uden, Le Sud uit Zeeland, Die Le uit Nistelrode, Grave Superieur uit Grave, Le Jeteur uit Schaijk en JBC Geffen uit, de naam zegt het al, Geffen. Zaterdag 27 oktober togen we met 11 leden van onze club naar Nistelrode. De uitreiking werd voorafgegaan door 2 gemixte wedstrijden. Het was prachtig weer, dus werd er buiten gespeeld. Een competitie met 36 deelnemers. Hiervoor hadden ze ook prijzen. Super gezellig. Men kwam ook nog rond met hapjes. Die Le maakten er echt werk van. De regiobokaal uitreiking begon met de uitslag van de die dag gespeelde competitie. Onze Toon (Toon Schuurmans) is daar 2e geworden. 1e werd Henk vd Hoogen van Le Jeteur en 3e Gerrit Huggers van Le Sud.

Goed gedaan, de club is trots op jullie. Dan begint het feliciteren en handjes geven. Nog een toast uitbrengen en na praten. Dan met z`n allen richting huis na een leuke dag. Op naar volgend jaar. Groeten, het bestuur, JBC Geffen

PERSBERICHT

Oproep standhouders kerstmarkt De Ruwaard Op zondag 9 december a.s. vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats in De Ruwaard. De kerstmarkt vindt plaats van 11.00 tot 16.00 uur in d’n Iemhof en in de Spil van serviceflat Sterrebos. Oproep Voor deze kerstmarkt zijn we op zoek naar standhouders met leuke, mooie, gezellige producten voor de feestdagen. We nodigen u van harte uit om u hiervoor aan te melden.We horen dan graag wat u wilt verkopen en hoeveel ruimte u hiervoor nodig heeft. Deze kerstmarkt wordt georganiseerd i.s.m. de wijkraad Ruwaard, BrabantWonen, wijkstichting Ruwaard, d’n Iemhof, Ons Welzijn en BrabantZorg. U kunt zich aanmelden bij Sonja Haven of Harmon van der Lee, 0412 - 66 80 00 of via harmon.vanderlee@ brabantzorg.eu 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


KERKSTRAAT 7 Het pand op dat huisnummer was jarenlang in het bezit van de familie van Erp (‘de Smid’). Zij runden daar een smidse, verkochten kachels en haarden en meer dan veertig jaar was er het bekende warenhuis van Ria ‘de smid’ gevestigd. De fleurige en kleurige spullen en de overvolle rekken en stellages van Bosch - van Erp hebben plaats gemaakt voor overzichtelijke kledingrekken in een nieuwe, ruime winkel in grijstinten. Een flinke facelift naar een multifunctioneel pand. Eén van onze adverteerders Patrick van Schijndel (46 j.), een Lithoijenaar, heeft er zijn intrek in genomen met sport- en bedrijfskleding. Patrick is een ondernemer pur sang, die niet eens een gespecialiseerde opleiding heeft gehad. Een boerenzoon, dus “Gewoon je gezonde boerenverstand gebruiken en als je echt iets wilt, dan er ook helemaal voor gaan. Ik ben een man van de praktijk.” Patrick runt eveneens een bedrijf met Betonwerkzaamheden, maar vanwege slijtage aan zijn knie, moest hij fysiek een ‘tandje terug schakelen’ en begon enkele jaren geleden de zaak met bedrijfskleding in Geffen aan de Kloosterstraat. Er was een link met beide bedrijven, de werknemers testten de kleding uit, want Patrick gaat voor goede kwaliteit en een goede service. Het was tijd voor vernieuwing en uitbreiding en daarom verruilde Patrick de Kloosterstraatlocatie met het pand in de Kerkstraat. In snel tempo werd er flink verbouwd, want Effe noar Geffe was de deadline. Dat leverde al direct veel bezoekers op. We treffen een ruim assortiment kleding aan en de uitbreiding betekent ook vernieuwing. Behalve de bedrijfskleding (jassen, broeken, polo’s, shirts, sweaters, blouses, jacks, vesten, sokken, regenkleding, veiligheidskleding, werkschoenen, klompen en laarzen) kunnen ook sporters terecht voor hun kleding.Voetbalschoenen van Nike en Adidas, Lowa wandelschoenen en kleding voor hardlopers en wielrenners. De voetbalclubs NooitGedacht en NLC03 (Lith) zijn vaste klanten. In de Carnavalstijd kunnen de carnavalsgroepen rekenen op speciale prijzen. Het is ook mogelijk om sport- en bedrijfskleding te laten bedrukken met tekst en logo’s.

De openingstijden zijn gewijzigd: van maandag t/m vrijdag van 10.00 u. tot 17.30 u. en zaterdag van 09.00 u. tot 14.30 u. De avondopeningstijden zijn vervallen. Loop gerust eens vrijblijvend binnen en je zult niet alleen een verrassend assortiment aantreffen, maar ook een enthousiast, ‘no nonsens’ ondernemer, die je graag advies zal geven over gepaste, veilige bedrijfskleding en goede sport- en vrijetijdsoutfit.

FILMMIDDAG IN DE WELLEN Op zondag 26 november a.s. organiseert De Wellen in Oss van 13.30 - 16.30 uur een filmmiddag. De film Moonlight wordt getoond, en er is gelegenheid om daarna gezellig na te praten. De Wellen organiseert de middag in samenwerking met het COC Noordoost Brabant, een organisatie die opkomt voor de belangen van homoseksuele vrouwen en mannen. De film Moonlight speelt zich af in Miami, in de jaren 80 en is opgedeeld in drie hoofdstukken. Elk hoofdstuk focust zich op een belangrijke periode in het leven van Chiron, een homoseksuele man die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in de wereld. Zijn moeder is verslaafd en heeft maar weinig aandacht voor hem. Iedereen is welkom om de film te bekijken in De Wellen, Driek van Erpstraat 2 in Oss. De toegang is 2 euro, inclusief een kopje koffie of thee.Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Lenie van Breda, lenie.vanbreda@brabantzorg.eu of 06-51159487.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.