Torenklanken 2016 - nr 18

Page 1

54e jaargang | nummer 18 | november 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GOUD VAN OUD OP DE WINTERZONDAG Nu het terrassenweer voorbij is, is het tijd om binnen gezelligheid te creëren. Ad Leeyen gaat, net als vorig jaar weer aan de knoppen zitten in het café, om de gouden muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70 ten gehore te brengen. Muziek die we kennen van de vroegere jukebox! Op de laatste zondag van de maand zijn de liefhebbers welkom in café ’t Haasje voor de ‘WINTERZONDAG’. Geprolongeerd wegens het succes van vorig jaar, het was toen telkens een gezellige drukte! Geplande data zijn: zondag 27 november, zondag 18 december en zondag 29 januari 2017 telkens van 16.00 tot 21.00 uur. Entree is gratis Met carnaval (vrijdag 24 februari 2017) is Ad te gast in de tent van Stichting Horeca Geffen om in het cafégedeelte Goud van Oud te laten horen. Iedereen is van harte welkom!

ALLEENGAANDENGROEP

I.v.m. de Kerstviering op 18 december, gaan het koffiedrinken en het Samen Tafelen in december niet door.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

KAARTVERKOOP VAN START VOOR BENEFIET KERSTCONCERT OP 18 DECEMBER Speciaal voor onze Toren, die de skyline van Geffen bepaalt, wordt er een indrukwekkend benefietconcert georganiseerd op 18 december om 19.00 uur in de kerk in Geffen. U kunt genieten van prachtige muziek van de koren Passe Partout en ExpresZo, 4TheGirls & Friends, sopraan Miep Hofmans en fanfare Willen Is Kunnen. U kunt de avond gezellig afsluiten met een borrel tijdens de after party. Kaarten voor dit spectaculair Benefiet Kerstconcert zijn vanaf nu te koop bij Jumbo van der Sangen, Bosch van Erp of Wilma’s Kadoshop. Een kaartje kost 10 euro en is inclusief een kopje koffie of thee. De opbrengst komt geheel ten goede aan de restauratie van onze Toren. Meer informatie volgt in de volgende Torenklanken en via Facebook!

KOPY INLEVEREN VOOR:

28 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl

25 JAAR TORENMUSEUM Op zondag 13 november was het een gezellige drukte in de kerk. Velen kwamen de tentoonstelling bezoeken, die t.g.v. het zilveren jubileum in de kerk was te zien. Prachtige religieuze voorwerpen en kleding, documenten, foto’s, archiefboeken en een tweetal fotopresentaties waren te aanschouwen. Het was bijzonder dat Henk Steenbergen, een van de mensen van het eerste uur, aanwezig kon zijn. We danken de werkgroep Torenmuseum en Rondleidingen voor de mooie en overzichtelijke presentatie.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 25 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 27 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest met 3 koorjubilarissen: Joke van Zant voort 60 jaar lid, Hemmie Berendsen 40 jaar lid, Jet Vogels 25 jaar lid) vr. 02 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 04 dec. 09.30 u. + Sinterklaasviering m.m.v. PP + schoenendoosactie voor BeHo Ca met extra kerkdeurcollecte vr. 09 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 11 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk wo. 14 dec. 14.00 u. ziekenkerstviering m.m.v. Dameskoor vr. 16 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 18 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk

KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De pastoor sprak in zijn preek van 6 november jl., zijn bezorgdheid uit over de bijdrage voor Kerkbalans. Zie elders in Torenklanken het artikel ‘Tussen hoop en vrees’. Wie helpt de geloofsgemeenschap ‘de winter door’! De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Stand per 30 oktober 2016 is € 19.500,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl

IN HET ZONNETJE OP DE ONTMOETINGSAVOND Elk jaar verkiezen we uit de kring van onze vrijwilligers enkele parochianen die zich individueel of in een werkgroep verdienstelijk maken voor onze geloofsgemeenschap. Op woensdag 9 november viel de eer ten deel aan: Pim Koenen (koster/acoliet), Anita van Herpen (doopregistratie/kerngroepbeheer), Anja Wingens (25 j. ziekencomité), Francien Damen (koperpoetsen), Perry Emons (koster/acoliet). Dank voor jullie inzet.

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: November 2016: Sam van Vugt, Mels van Nistelrooij, Jasper Olesch, Dee van den Hanenberg. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Er hebben zich 33 communicantjes aangemeld voor de E.Communie op zondag 14 mei 2017. Zondag 4 dec. 09.30 u. Sinterklaasviering + schoenendoosactie. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 31 okt. 2016: Jo van Lith, 90 jaar 1 nov. 2016: Teja Romme - van Erp, 54 jaar 12 nov. 2016: Corrie van den Elzen - van Dijk, 74 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf

aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen BENEFIETCONCERT t.b.v. de restauratie van de torenspits op zondag 18 dec. a.s.

TIJD VOOR EEN FEESTJE BIJ SCHOONHEIDSSALON EVELIEN! Na mijn verbouwing van de salon wil ik dit samen met u vieren. Op donderdag 8 december is er een speciale dag waarvoor u kunt inschrijven om kennis te maken met een nieuwe Seasonal behandeling bij Schoonheidssalon Evelien. Een specialiste van Diego dalla Palma zal in mijn verbouwde salon de behandeling geven met een huiddiagnose. De nieuwe seizoen behandeling met Echinacea en zwarte komijn is een echte must bij het revitaliseren en beschermen van de huid tijdens koud weer. Het zorgt voor een diepgaande voeding en verbetert de cel functie. Zeer geschikt voor zeer gevoelige en een huid met eczeem. De behandeling is normaal € 55,- en wordt deze dag aangeboden voor € 44,95. Wordt er deze dag een aanvullend product gekocht voor thuisgebruik, ter ondersteuning van de behandeling, dan wordt de behandeling gratis aangeboden. Maak je een vervolgafspraak voor een vervolgbehandeling (binnen 4 weken) dan is deze vervolgbehandeling met 10% korting en krijgt u op de producten 20%. Interesse? Schrijf je in door een mail te sturen naar: info@ evelienschoonheidssalon.nl of neem telefonisch contact met mij op zodat ik een tijd met je kan afspreken 0626423219. Tot ziens op 8 december! Met vriendelijke groet, Evelien

5


HUIDGERICHT Huid- en Oedeemtherapie Professioneel & Contracten met alle zorgverzekeraars

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Evt. aan huis, zonder extra kosten

st

Vocht/Oedeemtherapie

Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61

Ontharen Contactgegevens: Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 06 222 60 350 E: info@huidgericht.nl W: www.huidgericht.nl

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Woensdag brooddag

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Jan van Gogh (78 j.)

Hij is het perfecte voorbeeld van de stille vrijwilliger op de achtergrond. Ik tref Jan van Gogh aan, met een grote legpuzzel op tafel, terwijl hij de kruiswoordpuzzel in de krant aan het oplossen is. ”Puzzelen is mijn hobby, als ik even niet verder kom met de krantenpuzzel, dan stap ik even over op mijn legpuzzel.” Het is spijtig dat zijn vrouw Pieta niet bij het gesprek kan zijn, omdat ze opgenomen is in Mariaoord, om te revalideren na een herseninfarct. Jan is de broer van Gonny,Wim,Toon, Marie, Frans,Tiny en Noud van Gogh, geboren in de Bergstraat. Na de lagere school volgde hij op de L.T.S. de opleiding voor schilder. Behalve de avondschool volgde hij de Winterdagschool in Boxtel en behaalde zijn meesterdiploma. Hij werkte bij Jan Selten en bij Hagemans in Nijmegen, maar werd arbeidsongeschikt door een nekhernia op zijn 44e jaar.

Jan was begaan met de jeugd en toen hij als vrijwilliger werd gevraagd voor het Jeugdwerk in Geffen, zegde hij direct toe. Dat werd een mooie invulling van zijn tijd. Een lange lijst van inzet voor de Geffense gemeenschap volgt. Lang geleden was hij betrokken bij het opzetten van de Raad van Elf. Hij sprak met Toon Cremers over een raad in Geffen. De Oranjevereniging had middelen om het idee te steunen. Hij was medeoprichter van de jaarlijkse Jeugdvakantieweek. Gedurende 30 jaar bezorgde hij, met andere vrijwilligers, de Geffense kinderen een prachtige week, waar ze dingen mogen ondernemen, die thuis niet altijd kunnen: hutten bouwen, timmeren, zagen en knutselen. Jan was de man van de materialen. Jan: “Zoiets blijft mooi, ik ga nog altijd even kijken! Als je het mee hebt opgezet, is het leuk om te zien dat de ouders van nu in samenwerking met jonge leiding het stokje overnemen!” En dan was er het jeugdcarnaval! Voorheen in de Bonkelaar, in het voormalige confectieatelier en nu in de Kop-

pellinck. Het is dan volop schik maken voor de kinderen en jongeren op het kwartjes- en tienerbal! De kwartjes zijn er niet meer, maar de dikke pret is er niet minder om! Jan had de controle in de speelzaal en bemande de muntenbar. En daar hoorde dan vanzelf veel sjouw- en opbouw- en afbreekwerk bij! Terecht werd Jan daarvoor in 2007 uitgeroepen tot Goeie Rottenrijk! Ook bij de Avondvierdaagse was Jan een van de initiatiefnemers. En last but not least was Jan van Gogh de contactpersoon voor de collecte van Jantje Beton, de organisatie die opkomt voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buiten te spelen en bewegen mogelijk te maken. “Verenigingen die jeugdleden hebben kunnen meedoen met collecteren en dan ontvangen ze de helft van de opgehaalde bijdragen voor de eigen club”, vertelt Jan. “Aanvankelijk hadden we meerdere Geffense clubs die collecteerden voor deze landelijke actie, maar alleen Scouting is overgebleven”. Frank Draad nam onlangs de organisatie van de collecte van Jan over. Frank:“Complimenten voor Jan, die behoorlijk wat werk verzette rond deze collecte: collectanten zoeken, collectebussen en gegevens gereedmaken, tellen en geld afstorten. Jan is ook meer dan 40 jaar lid van Vogelvereniging Zang en Kleur. Inmiddels doet hij niet meer mee met kweekwedstrijden. Op het moment is volière leeg, maar hij wil toch weer ‘wat zang en kleur’ in huis halen. Vaste prik voor Jan is ook de wekelijkse kaartmiddag met zijn vijf broers en zijn zwager. En ook het wekelijks bezoek van de kleinkinderen Mick en Isze is iets waar Jan en Pieta naar uitkijken. Nu Pieta moet revalideren, gaat Jan dagelijks naar Mariaoord. Hopelijk herstelt ze spoedig, om weer samen met Jan de dagelijkse dingen op te pakken.

7


ROND DE DORPSPOMP

De 456e Stamtafel Al vanaf de eerste bijeenkomst van de Geffense Stamtafel in 1994 kijkt de voorzitter bij de aanvang de aanwezigen diep in de ogen en vraagt of zij opmerkingen hebben over de inhoud van de laatste Dorpspomp. Zo ook deze keer. Maar nu was het met de kennis ervan slecht gesteld. Daar was een goed excuus voor: ten minste zes van ons hadden de laatste editie van ons aller Torenklanken om onduidelijke redenen niet in de brievenbus gehad en dan houdt de kennis op. Een soort schriftlezing uit het enige aanwezige exemplaar bracht uitkomst; zo werd de inhoud toch nog goedgekeurd maar bleef het raadsel van de uitgebleven bezorging bestaan. Is het u ook wel eens overkomen? Wie de Torenklanken op de woensdag niet heeft ontvangen moet niet schromen om dat op telefoonnummer: (073) 890 5000 te melden en nabezorging te vragen. Elf-elf in het Rottenrijk Het Rottenrijk heeft zijn nieuwe prins en adjudant: Prins Corné d’n Urste en Adjudant Bertie. Hun presentatie was tijdens het Prinsenbal op zaterdagavond 12 november. Er was een griezelig sfeertje in de zaal van Zin in Geffen maar het voelde toch ook feestelijk. Met de

bijstand van een soms huiveringwekkende maar geestige en knappe film kwamen de nieuwe prins en adjudant tevoorschijn uit de krochten van een spookslot. Onze pastoor werd daarbij getoond als een soort ghost buster. Het filmische werk van Michel van Nistelrooy viel buitengewoon in de smaak. En de nieuwe prins en zijn adjudant ook. De film moet binnenkort te zien zijn via de site van het Rottenrijk. We gaan vanaf nu met de leuze “’t Gu lekker mar ‘t kan gekker” een mooi carnaval tegemoet, geregeerd dus door Prins Corné d’n Urste (alias Corné van Ewijk) en Adjudant Bertie (alias Bertie van Bakel). Jeugdprinses en Jeugdprins zijn ‘s middags in café Boetje aan een enthousiast publiek gepresenteerd. Voor de jeugd zwaaien in de komende maanden Jeugdprins Dion (alias Dion van Rijn) en Jeugdprinses Bente (alias Bente Vogels) de scepter. Altijd weer leuk om te zien hoe het enthousiasme van de jongeren het carnaval opfleurt! Presentatie De Peperbus Na afloop van de Stamtafel zijn we even wezen kijken in de kerk, waarin de expositie van museum de Peperbus vanwege het 25-jarige bestaan voor een belangrijk deel éénmalig in de kerk op de begane grond te zien was. Indrukwekkend, al die relikwieën, oorkondes en geschriften die de betekenis van kerk, geloof en kerkgang omgaven en nog steeds omgeven. Oprichter Jo van Wanrooij troffen we niet aan maar het is een feit dat vooral Jo ervoor heeft gezorgd dat er in al die jaren een fraaie collectie van grote waarde is ontstaan. Foto’s, schilderingen en tekeningen van kerk, pastores,

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


kerkgangers en kerkelijke gebeurtenissen vulden de fraaie tentoonstelling aan. ‘t Geffes dialect Carnaval in het Rottenrijk kan niet zonder het plaatselijk dialect. Roaplied en Recht vur zunne Roap maken daar in alle toonaarden gebruik van en zo hoort ‘t. Dat mag nooit verloren gaan. Maar met het oog op de toekomst vragen we ons af of er een voor iedereen toegankelijk overzicht voorhanden is van bekende en minder bekende dialectische woorden en uitdrukkingen die vooral in Geffen werden en worden gebruikt, al dan niet met hun uitspraak.Wie er meer van weet zien we graag aan onze Stamtafel op 27 november. Glasvezelproject De dorpsraad heeft op 15 november een informatiebijeenkomst gehouden om aan eenieder uitleg te laten geven over de voor- en nadelen van een glasvezelnetwerk in bebouwde kom en buitengebied van Geffen voor de ontvangst aan huis van TV, internet en telefonie. Er was een bedrijf aanwezig om informatie te verstrekken en dat het netwerk kan aanleggen.Verder wilde de dorpsraad en het bedrijf toetsen of er dan onder de Geffenaren voldoende draagvlak is voor die aanleg. Op het moment dat u dit leest is die bijeenkomst al achter de rug, maar we vragen er toch nog even uw aandacht voor want het is een belangrijk plan dat alleen doorgaat indien voldoende zekerheid bestaat over de positieve interesse van een minimum aantal deelnemers (naar nu bekend zou het om 40% van alle huishoudens gaan) die in latere instantie ook niet moeten terugkrabbelen. Als u voor zichzelf nog niet heeft beslist, denk er dan nog eens over na! De Rabobank Clubkas Campagne Het geld is verdeeld.Voor Geffen worden uit de Rabobankpot Scouting Geffen, AED Beheer Geffen en WIK het best beloond voor hun plan. Geffen als geheel komt er zelfs beter van af dan ooit tevoren. De Stamtafel zou echter aan een andere wijze geldverdeling de voorkeur geven. Liever een waarbij de uitkomst mede wordt bepaald door de mate waarin een club zelf meer of minder behoeftig is. F59 veilig? Onder deze titel meldt een ingezonden brief in het Brabants Dagblad dat delen van de F59 in Geffen een ideale sluiproute vormen. Auto’s oefenen er veel ongewenste druk uit op fietsers. Het idee dat er met de F59 een geheel veilig fietstraject is ontstaan verslapt hiermee al snel. Stamtafelaars merken op dat het vrachtverkeer in de bebouwde kom van Geffen ook al lijkt toe te nemen. Waar moet dat heen?

Stamtafel bij candlelight Op de avond van 28 december heeft de Stamtafel vanaf zo’n uur of 8 in café Govers zijn jaarlijkse bijeenkomst bij candlelight. Een bijeenkomst met “de benen op tafel”, dus zonder agenda en prietpraat. Deze keer hopen we het gezelschap te hebben van personen die in 2016 in een of meer van onze gewone bijeenkomsten op de zondagmorgen te gast zijn geweest. Dit bericht is aan hen tevens een uitnodiging! Tot slot Wil je iets opmerken over deze Dorpspomp? Of aanvullen? E-mail naar: Stamtafel@torenklanken.nl. Of kom naar een volgende Stamtafelbijeenkomst. De eerstvolgende is op 27 november, zoals altijd in café Govers, aanvang 10:30 uur. Je bent welkom!

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken die Teja hebben bijgestaan in de laatste periode van haar leven. De huisarts Dr. van der Heijden en de thuiszorg. Ook de mensen die Teja regelmatig vergezelden bij een uitstapje en de vele collega’s die haar opzochten. Ook na haar overlijden bleven de kaartjes maar komen, dat heeft ons erg gesteund de afgelopen tijd, bedankt daarvoor. De collectes voor een goed doel hebben boven verwachting veel resultaat gehad. Hiermee wilde Teja een aantal goede doelen steunen. Daarom zal een deel gaan naar het Arboretum hier in Geffen en een deel naar het KIKA kinderfonds. Daarnaast zullen het koor ExpresZo en de Kunstkring ook nog een bijdrage ontvangen. Bedankt hiervoor, ook namens Teja. Fam. Romme-van Erp

9


AUTOFOOD SCHUURMANS 6 T/M 23 DECEMBER

€5 KORTING OP EEN KERSTBOOM Bij een tankbeurt van min. 20 liter

5KORTINGSBON EURO Autofood Schuurmans Papendijk 25a • Geffen 073-5320534

TA N K E N • S H O P • S E R V I C E


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Workshop kerststukjes maken Vrijdag 16 december 2016 om 13.30 uur in ’t Oude Klooster. KBO leden worden hiervoor van harte uitgenodigd om onder deskundige leiding een kerststukje te maken. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage van € 7,50. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zou het fijn zijn als u zelf een pot meebrengt. Ook een snoeischaar en draadtangetje zijn makkelijk. Heeft u wat groen bv. coniferen, hulst, klimop, skimmia of ander groene takjes, die zijn altijd welkom.Voor de rest zorgen wij. Francien van Summeren en Christine Ceelen helpen mee met de opmaak van de kerststukken. U kunt zich aanmelden voor 9 december bij Henriëtte van Erp tel 5322058 of per email famvanerpvandehoek@ hotmail.com Kerstviering De kerstviering van KBO Geffen is op donderdag 15 december in Zin in Geffen (voorheen De Gouden Leeuw). De zaal is open vanaf 19.00 uur. Opgave voor 9 december bij Henriëtte van Erp tel 5322058 of per email famvanerpvandehoek@hotmail.com of bij Corrie Hondong tel 5323123 of per email famhondong@ kpnplanet.nl Kerstreis Wij wensen de reiscommissie en deelnemers aan de kerstreis een fijne dag met de bus welke ons via de prachtige Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Betuwe zal brengen naar restaurant “’t Maxend” in Nistelrode voor een kerstdiner. Nieuwjaarsontmoeting 2017 Deze vindt plaats op woensdagmiddag 4 januari a.s. in de zaal van Zin in Geffen. Wij hebben het seniorenorkest bereid gevonden deze middag muzikaal op te luisteren. Tot slot zijn wij iedereen heel dankbaar die gestemd heeft op onze KBO voor de Rabobank CLUBKAS Campagne. Wij mochten het mooie bedrag van maar liefst €1065,00 ontvangen van de Rabobank. Net als vorig jaar gaan wij de lotenverkoop voor het seniorencarnaval weer starten. Mogen wij weer op jullie rekenen? Alvast bedankt! Met het oog op de komende feestmaand de volgende tip: Koester je eigenaardigheden, die maken je uniek en accepteer anderen zoals ze zijn. Geniet van vriendschap en creëer tijd en ruimte voor samenzijn...

Chauffeurs bedankt Wij willen alle mensen, die telkens weer rijden, om onze mindervalide mensen te vervoeren als we iets organiseren, hartelijk bedanken. Het is geweldig dat we een groep mensen hebben die telkens weer klaarstaan. Reiscommissie 50 plus reizen KBO Geffen: Ton, Tineke, Wilma en Christine 50 plus reizen KBO GEFFEN viert met U kerst op MAANDAG 26 DECEMBER 2016 KERST OP DE VELUWE EN UTRECHTSE HEUVELRUG Kerstdiner in Nistelrode bij ‘t Maxend Om 12.00 uur vertrekken we vanuit Geffen, Oude Klooster/ Kloosterstraat 7 We rijden via de prachtige Veluwe naar Hoenderloo, bij restaurant de Ruggestee stoppen we voor een heerlijk kopje koffie met gebak. Na deze koffie stop beginnen we aan een mooie rondrit via de Utrechtse Heuvelrug en de Betuwe naar Nistelrode waar we in het meer dan bekende restaurant ’t Maxend kunnen genieten van een heerlijk vier gangen kerstdiner. Na afloop brengen wij u weer terug naar uw opstapplaats. Dit zal om ongeveer 20.00 uur zijn. Deze reis is Inclusief: - busreis - koffie met gebak - toeristische rondrit met prijsvraag - 4-gangen kerstdiner inclusief een kopje koffie. Opgave door betaling van € 65,50 p.p. op bankrekening NL82 RABO 0111 0033 42 van KBO reizen uiterlijk voor 2-12-2016. Evt. teveel betaald (bij meer deelnemers) boeken wij terug op uw rekening. Ook niet-leden zijn welkom! Bewaar deze mededeling goed, u ontvangt geen herinnering. Wij rekenen graag op uw deelname en wensen u bij voorbaat: EEN SFEERVOLLE EN GESLAAGDE KERST-FEESTDAG Voor verdere informatie kun u terecht bij de reiscommissie: Christine 5322258 Ton 5322005 Tineke 5323412 Wilma 6892946

11


DE LOFTROMPET VOOR HET GOUDEN PAAR De wettelijke huwelijksdag was al op 17 december vorig jaar, maar de kerkelijke inzegeningsdatum 21 oktober 1966 werd aangehouden om het gouden feest te vieren. Harrie (76 j.) en Jeanne (71 j.) Nikkels vertellen veel verhalen en belevenissen over de tijd die achter hen ligt. Mooie en verdrietige terugblikken passeren de revue. “We zouden het zo over doen, want elk huisje heeft zijn kruisje,” zegt het gouden paar. Harrie is geboren en opgegroeid in Oss, zoon van Piet Nikkels en Drieka van Dijk, broer van Nellie en Tonnie. Hij had een onbezorgde jeugd; was koorknaap in ‘Bloemskerk’, zat na de lagere school 3 jaar op het TBL en ging toen werken bij Organon in de confectionering: het schoonmaken en vullen van flesjes. Met zijn 18e jaar moest hij in dienst, hij meldde zich bij de Marine. Dat beviel goed en Harrie werd beroeps: matroos 1e klas, vuurleider konstabel (VLKNST). Heel de wereld trok hij over. Harrie kwam – samen met de Geffenaren Toon Boekesteijn (†) en Frans Vos (†) – in actie in Nieuw Guinea. In Den Helder kwam hij in die tijd Tiny van Lee tegen. Harrie hoort nu bij de Marine veteranen en wordt nog steeds uitgenodigd voor de dodenherdenking in Roermond. Na diensttijd werkte Harrie op verschillende plaatsen: bij Zwanenberg als tijdschrijver, bij CHV en Hendrix Voeders als productieleider. Jeanne van der Heijden werd verliefd op Harrie in zijn matrozenpak! Ze leerde hem kennen via Harrie’s zus Nellie. Jeanne is de dochter van Koos van der Heijden en Miet Schuurmans. Ze heeft één broer, Jo. Ze volgde na de lagere school, het VGLO en de huishoudschool en volgde cursussen op het gebied van algemene ontwikkeling. Jeanne: “Verder leren was thuis niet aan de orde. Ik had graag een opleiding verpleging willen volgen”. Ze werkte achtereenvolgens bij Tricobest, bij (ome) Lambert van Schaijk op het confectieatelier, bij ‘t Snuffeltje (jassen maken) en ze verzorgde naaiwerk voor Margriet Meubelen. Jeanne ging later nieuwe uitdagingen aan: ze deed promotiewerk voor diverse firma’s en winkels en nadat ze als bedrijfsleider bij Studio Bruin had gewerkt, besloot ze om zich verder te bekwamen in schoonheidsbehandelingen. Ze behaalde haar diploma’s manicure, schoonheidsspecialiste en nagelstyliste. “Ik kreeg het niet cadeau, want 2 jaar lang leren en werken dat viel echt niet altijd mee,” zegt Jeanne die inmiddels 16 jaar haar eigen salon runt. Jeanne en Harrie kregen twee zoons Perry en John. Perry werkt in de beveiliging en John is vrachtwagenchauffeur. Het gezin breidde zich uit met schoondochter Cindy en de kleindochters Sanne en Kimberley. Harrie en Jeanne waren lid van de Oude Raad (van Elf), 12

zijn fan van de Pompzwengels en beiden zijn ze lid van het Gemengd Koor. Zuid-Frankrijk was hun favoriete vakantiebestemming en verschillende andere warme landen. Beiden kennen ze nog geen ‘pensioentijd’, want Jeanne werkt in de salon en Harrie bij Jo van Druenen. Harrie doet altijd de boodschappen, fietst graag en is een fervent gebruiker van de Straatbieb! Dus die mag blijven! Samen genieten ze van de kleine en leuke dingen van het leven en staan klaar om familie en vrienden te helpen, als dat nodig is. Het gouden feest werd gevierd bij ‘t Haasje, want daar is het gouden paar kind aan huis. Leuke verrassingen vielen hen ten deel: zanger /entertainer Etienne kwam zingen en de Pompzwengels bliezen hen de loftrompet toe! Ze willen graag iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en attenties. Proficiat!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl


DICHTBIJ DE TUIN Aan het einde van de Leiweg, tegenover huisnummer 12 is sinds februari van dit jaar “Dichtbij de tuin” gevestigd. “Dichtbij de tuin” is een locatie van Zorgaanbieder “Dichterbij”. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking in het kader van dagbesteding. Op dit moment werken hier 15 cliënten. Sommigen van hen zijn er de hele week, anderen één of twee dagen. Tot nu toe zijn het allemaal mannen in de leeftijd van 21 tot 63 jaar. De drie begeleidsters zijn Esther Donkers, Steffie Franken en Hélène Gremmen-Vos. Een enthousiast team dat de mensen prima kan stimuleren. Er wordt volop gewerkt aan en nagedacht over de mogelijkheden die deze werkplek te bieden heeft. De naam “Dichtbij de tuin” geeft al meteen aan dat het hier met name gaat over activiteiten die met ‘groen’ te maken hebben. Vanuit de Leiweg starten de cliënten. Rond half 10 is iedereen aanwezig en wordt het dagprogramma doorgenomen. Een aantal mensen gaan met hun begeleidster naar een locatie elders waar gewerkt gaat worden. Bijvoorbeeld het hertenkamp bij Restaurant ’t Putje in Oss. Op deze locatie zorgt de groep voor het terreinonderhoud en het voeren van de dieren. Er wordt ook in het bos gewerkt, waar bomenstammen worden gezaagd, hout gekloofd e.d..

Als je passend werk te doen hebt, dan komt de klusploeg van “Dichtbij de tuin” graag bij u werken.Voor 20 euro per uur wordt er heel wat werk verzet. Neem contact op met “Dichtbij de tuin” (06-29239272) en de begeleiders komen graag bij u langs om te kijken of het werk gedaan kan worden. Naast het werken op locaties elders gebeurt er uiteraard ook veel op het terrein aan de Leiweg. Veel wandelaars en fietsers die voorbij kwamen zagen al dat het er keurig opgeruimd uit ziet.“Mensen kwamen spontaan het terrein op om te zien waar wij mee bezig zijn”, vertelt Esther. Er worden kerstbomen opgekweekt voor de verkoop. Daarnaast wordt jam gemaakt, sappen, chutney, koek in pot, calendulazalf (van goudsbloemen), kerststukjes en pindakransen. Er zijn leuke spullen te koop, ook zeer geschikt om cadeau te geven. Iedereen krijgt de gelegenheid om buiten en binnen een kijkje te nemen bij “Dicht bij de tuin”. Open dag op zondag 11 december van 10.30 tot 16.00 uur. “Dichtbij de tuin” aan de Leiweg in Geffen. Tegenover nr. 12 Het is de moeite waard hier naar toe te gaan. Er zijn kerstbomen te koop en een kerstkraam met allerlei zelfgemaakt artikelen. De koffie, chocomel, glühwein en zelfgemaakte pompoensoep staan voor u klaar.

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl Verder houdt de groep parkeerplekken schoon en doet het groenonderhoud bij particulieren, bedrijven of instellingen. Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden zoals vegen, sjouwen, schoffelen, schoonmaken en opruimen. “We doen geen specialistisch tuinonderhoud”, vertelt Esther, “maar er zijn veel werkzaamheden die onze cliënten onder begeleiding prima uit kunnen voeren.”

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u. 13


UNIEK KERSTCONCERT IN VILLA MAASDONK! Misschien hebt U er al eerder over gelezen maar we willen nogmaals uw aandacht voor een uniek kerstconcert! Het popkoor ExpresZo uit Geffen heeft het NEVA ensemble uit Sint Petersburg weten te contracteren voor een bijdrage aan het concert. Prachtige Russische kerstnummers en het ontroerende Ave Maria zullen de tuinzaal van Villa Maasdonk in Nuland onderdompelen in kerstsfeer. Villa Maasdonk aan de Kerkstraat 28 in Nuland is een prachtig gebouw met een mooie uitstraling. Als je daar een kerstconcert kunt organiseren laat je die kans niet schieten. ExpresZo uit Geffen heeft deze uitdaging aangenomen en gaat op zaterdagmiddag 17 december 2016 een kerstconcert verzorgen in de tuinzaal van Villa Maasdonk. Het concert begint om 15.00 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren, waarna er nog gelegenheid is om aan de bar een drankje te drinken. Het unieke van dit kerstconcert is dat ExpresZo zelf haar kerstrepertoire laat horen. Dit popkoor uit Geffen, met koorleden uit de kernen Geffen, Nuland en Vinkel bestaat inmiddels 14 jaar en brengt lichte meerstemmige muziek. Dit gaat deels met piano begeleiding en ook a capella. ExpresZo bestaat uit 25 koorleden verdeeld over 4 stemgroepen. Zij voeren kerstnummers op die bekend in het gehoor

zullen liggen. Ook minder bekende maar heel sfeervolle kerstliederen zullen gezongen worden.Voor een mooie afwisseling in programmering heeft ExpresZo het Russische Ensemble NEVA uit Sint Petersburg kunnen vastleggen voor die middag. NEVA bestaat uit 6 personen die individueel stemmen hebben als een nachtegaal, maar als ensemble weergaloos nummers ten gehore zullen brengen. Zij zingen vooral in hun eigen taal, wat dit kerstconcert uniek maakt. Het Ave Maria staat ook op hun repertoire en dat is en blijft een kippenvel moment. Hebt u interesse: kijk op www.expreszo-maasdonk. nl voor de kaartverkoop. Of bel nummer: 0653325535

Beste service ĂŠn persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 14 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss


TUSSEN HOOP EN VREES De titel zegt het al; ik wil een zorg met u delen. Onze nieuwe bisschop, Mgr. Gerard de Korte wil minder top down denken en handelen in ons Bisdom. Hij wil de plaatselijke gemeenschappen en mensen meer verantwoordelijkheid geven en dat stemt, denk ik, tot hoop en meer ontspanning, nu we net de fusiegolf in ons Bisdom achter de rug hebben.Tegelijk zegt de bisschop letterlijk, dat hij op zijn kop kan gaan staan, maar als de mensen niet meewerken dat hij niets kan bereiken. Hij vraagt dus van ons om de verantwoordelijkheid die we krijgen ook te nemen. En dan kom ik op een punt dat ik onder de aandacht wil en moet brengen, een punt wat mij en anderen zorgen baart. De kerkbijdrage in Geffen heeft het afgelopen jaar tot nu toe fors minder opgebracht dan voorgaande jaren (19.500 euro) (stookkosten ongeveer 16.000 euro). Vanaf 2010 leken we uit een dal te klimmen en zagen we stijgende lijnen, maar we zijn als geloofsgemeenschap nog steeds ontzettend kwetsbaar.Wanneer er niet meer inkomsten komen, komen zaken zoals onderhoud en restauratie, maar ook zaken als de aanwezigheid van een priester en vieringen op redelijk korte termijn in gevaar. Ik wil dit op dit moment benoemen, omdat we er recht op hebben om te weten hoe we er voor staan, maar ook omdat ik vanuit mijn ervaring in de afgelopen zes jaar, er vertrouwen in wil hebben dat Geffen er samen de schouders onder wil zetten. Het zou namelijk jammer zijn als de financiën ons de das om zouden doen terwijl het voor de rest goed en plezierig verloopt naar mijn mening, iets wat kostbaar is. Ter illustratie: als duizend huishoudens in Geffen jaarlijks 50 of 100 euro per jaar gaven (nog geen vijf of tien euro per maand), dan zou alles met gemak door kunnen gaan. Verder kun je kerkbijdrage aftrekken van de belasting, en als je een gift voor vijf jaar vastlegt levert dit nog meer belastingvoordeel op. Nogmaals hoop ik dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren weer opgepakt kan worden, want anders redden we het gewoon niet.Als we de kerk in Geffen in het midden willen houden, dan zijn er meer schouders nodig om dit te dragen, zeker op financieel terrein. Ik werk hier nu al ruim zes jaar met enorm veel plezier en voldoening en hoop daar nog lang mee door te kunnen gaan. Maar… alleen kan ik dit niet, ieders inbreng is nodig en welkom, en het huidige financiële beeld laat een ander plaatje zien. Het zou jammer zijn als de geloofsgemeenschap haar structuur, mensen, vieringen, priester en kerk zou kwijtraken, vind ik. Ik trek nu aan de bel omdat we nu nog kansen en mogelijkheden hebben, en ik wil afsluiten met het volgende: Ik heb de afgelopen jaren nog nooit iets niet zien slagen waar de mensen samen de schouders

onder zetten in Geffen, en dat vind ik geweldig! Ik hoop dat dat met onze geloofsgemeenschap ook helemaal goed gaat komen! Met hartelijke groet, Pastoor David van Dijk

KAARTEN IN HET OUDE KLOOSTER Ook in 2017 gaan we door met de kaart avonden. Nu is iedereen die graag doet rikken of jokeren welkom, en noemen we ons voortaan de “Vrolijke kaarters” Voorheen was dit een bezigheid van KVO en ZLTO. Heb je zin om ook te komen kaarten rikken of jokeren, dit kun je op onderstaande dagen wij vragen een bijdrage van € 2,- voor zaalhuur en een kopje koffie. De volgende datums zijn geplant, maandag 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en laatste maandag voor de zomerstop 1 mei. De avonden vangen aan om 19.45 uur in een zaal van het Oude Klooster. Kloosterstraat Geffen.

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter

15


Rabobank Oss Bernheze

steunt jouw club!

Rabobank Oss Bernheze draagt verenigingen en stichtingen een warm hart toe. Daarom ondersteunen wij ook jouw club met de Rabobank Clubkas Campagne. Samen brengen we jouw club verder en helpen we om doelen te bereiken.

www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis de Pas vertoont films met een boodschap, vaak valt er wat te lachen en soms rolt er een traan. Maar er is altijd stof tot nadenken of om, onder het genot van een drankje, na te praten in het café. Zondag 27 november Mountains may depart aanvang 15.30 uur.

luisteren naar een gedicht, muziek, zang en verhalen over het naderende kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00. U kunt zich telefonisch opgeven voor woensdag 14 december bij: Diny Timmermans tel: 532 2084 of Joke van den Hengel tel: 532 0150 Geef u tijdig op, de plaatsen zijn beperkt. Wij vinden het leuk om u te verwelkomen en hopen dat u gehoor zult geven aan deze uitnodiging om SAMEN op weg te gaan naar Kerstmis. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving

De film geeft een beeld van de snelle economische groei van China en de invloed daarvan op relaties tussen mensen. Het verhaal begint in 1999, wanneer het mooiste, maar ook meest verlegen meisje uit het dorpje Fenyang trouwt met de rijke Zhan. Samen krijgen ze een zoon, Dollar.Vijftien jaar later scheiden de twee en emigreren vader Zhang en Dollar naar Australië. Het laatste deel speelt elf jaar later. Dollar spreekt nog nauwelijks chinees en hij herinnert van zijn moeder enkel nog haar naam. Voor uw agenda: *12 en 13 december, 20.00 uur: The broken circle breakdown *27 december, 20.00 uur: Brooklyn *27 en 28 december, 13.30 uur: Robinson Crusoe (kinderfilm) Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

BEDANKT De Flierefluiters willen graag diegene die allemaal op onze club hebben gestemd bedanken, dank zij jullie hebben wij van de Rabo clubkas campagne 1480 euro mogen ontvangen. Dus allemaal hartelijk dank hiervoor. Namens alle Flierefluiters

PRINSES INGRID VAN DE FLIEREFLUITERS Ik Prinses Ingrid van Lith zal in 2017 Prinses van de Flierefluiters zijn. Ik heb er veel zin in om dit samen met alle Flierefluiters en het Waoterrijk en al hun gevolg dit in het Rottenrijk te gaan vieren. Het zal zeker weer een hele gezelligge Carnaval 2017 worden. Groetjes tot dan

KERK EN SAMENLEVING Samen eten in de Kersttijd De werkgroep Kerk en Samenleving wil alle alleen gaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op: Zondag 18 december 2016 van 16.30 tot 18.30 uur. In de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen. (I.v.m. een kerstconcert in de kerk zijn de tijden aangepast). In Kerstsfeer gaan we: Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. Samen

17


GEFFENSE MAJORETTES SCOREN FANTASTISCH BIJ DE BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN

Het duo Elin van Nistelrooy en Lieke vd Wouw en het kwartet Lisa Smit, Nikki Brands, Bente Vogels en Fem Ketelaars behaalden een mooie derde plaats.

In het weekend van 5 en 6 november vonden in Waalwijk de Brabantse Kampioenschappen voor majorette plaats. De majorettes van W.I.K. hebben daar flink wat prijzen in de wacht gesleept. Het is sowieso bijzonder dat alle majorettes van W.I.K. zich gekwalificeerd hebben voor deze wedstrijd. Je moet namelijk een bepaald puntenaantal hebben behaald op voorgaande wedstrijden om deel te mogen nemen aan de Brabantse Kampioenschappen.

Al deze jeugdleden kregen een medaille en een ticket om deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen die plaatsvinden op 17 december in Waalwijk. Veel succes met de voorbereidingen. De A-groep met Janine van Erp, Janneke van Rooij, Naomy Schuurmans, Carlijn van der Heijden en Lianne van Lith werden vierde van Brabant. Hannah Koenen en Marit van Wanrooij werden Brabants Kampioen met hun duodans. Ook mag zeker vermeld worden dat dit duo op 16 oktober ook al The Star of the Day was op een wedstrijd in St. Oedenrode met hun heksendans. Dit is een speciale prijs voor de meest opvallende jeugddeelnemer. Ook het trio Marlin vd Elzen, Jaimy Lautenschlager en Lonne Ketelaars werd Brabants Kampioen.

18

PERSBERICHT

Vertraging voor plannen sheddakencomplex Bouwcombinatie Wagemakers/Van de Ven werkt sinds mei 2016 aan een plan voor herbouw en inrichting van het sheddakencomplex aan de Oostwal. Gemeente en de bouwcombinatie hebben in overleg besloten dat er afstemming nodig is met andere plannen in het centrum van Oss. Daarom vertraagt dit plan. Door tijd te nemen voor afstemming denken gemeente en bouwcombinatie dat zowel in het centrum als bij de sheddaken plannen gerealiseerd kunnen worden die elkaar aanvullen. Wat gebeurt er nu met het sheddakencomplex? Nu de planontwikkeling voor het sheddakencomplex vertraagt, heeft de gemeente Oss het Brabants Zandsculpturenfestival aangeboden om in de zomer van 2017 nog gebruik te maken van de locatie sheddaken. Daar denkt de organisatie van dit festival nu over na. Blijven zij nog een jaar op het sheddakencomplex dan verandert in ieder geval het concept. Daar werkt de organisatie van het Zandsculpturenfestival nu aan. De gemeente zorgt er nu voor dat het sheddakencomplex er de komende tijd netjes bij ligt.


PERSBERICHT Meld je evenement aan voor de jaarkalender evenementen van de gemeente Oss Gemeente Oss roept alle organisatoren van vergunningplichtige evenementen op om hun evenement voor 2017 aan te melden voor de jaarkalender evenementen. De gemeente heeft de jaarkalender opnieuw ingesteld, om er voor te zorgen dat evenementen in Oss goed en veilig verlopen. Na de wijziging van het evenementenbeleid begin 2015 was de jaarkalender alleen nog bedoeld voor de risicovolle evenementen. Onder andere op verzoek van organisatoren gaan we de kalender weer instellen voor alle vergunningplichtige evenementen. Goed en veilig verloop evenementen Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de stad en stimuleren de economie. De gemeente verleent vergunningen om te zorgen voor een goed en veilig verloop. Organisatoren moeten daarom uiterlijk 12 weken voor het evenement een vergunning aanvragen. Gemeente Oss roept nu organisatoren op om hun evenement voor 2017 aan te melden voor de jaarkalender evenementen. Samen kijken naar mogelijkheden De jaarkalender geeft een overzicht van de evenementen die plaatsvinden gedurende het jaar. Burgemeester Buijs-Glaudemans legt uit:‘De jaarkalender evenementen geeft de gemeente een overzicht van de vergunningplichtige evenementen voor het aankomende jaar. Dit heeft meerdere voordelen. We kunnen tijdig in gesprek met organisatoren samen met hulpdiensten om te komen tot een goed en veilig evenement. Noodzakelijke inzet van hulpdiensten en toezicht kunnen op tijd worden ingepland. En zeker niet onbelangrijk, de omwonenden van een evenementen weten veel eerder dat het plaatsvindt en kunnen hierop nog reageren.’ Aanmelden De gemeente roept de organisatoren op hun evenementen vóór 1 december 2016 aan te melden voor de jaarkalender evenementen 2017. U kunt hiervoor het digitale meldingsformulier jaarkalender evenementen gebruiken dat u kunt op digitale loket onder ‘evenementen’. Let op! Als organisator moet u voor uw evenementen evengoed uiterlijk 12 weken voor aanvang van uw evenement een complete evenementenvergunning aanvragen. Eerder mag natuurlijk ook altijd. Organisatoren die een vergunning te laat aanvragen, lopen het risico dat hun evenement niet door kan gaan.

MUZIKALE PARADE VOOR EN DOOR SHW Op zondag 27 november is iedereen van harte uitgenodigd om te genieten van de fantastische muzikale parade van Stichting Hulp Wadduwa. Bij van der Valk hotel Nuland zullen vanaf 13.30 uur Frans Baggermans, Addy Timmermans, Sjors de Jager, Erik Baghuis, Robby Lee,Yosee, Sander Luurssen, The Rocking Coasters en The Great Guys zorgen voor een prachtige muzikale invulling. Ook is de ambassadeur van Sri Lanka H.E.Adam M. J. Sadiq aanwezig. Verder is er weer een geweldige loterij en zijn er mooie producten uit Sri Lanka te koop. De avond wordt afgesloten met een overheerlijk ‘echt’ Van der Valk buffet. Uiteraard komen alle opbrengsten ten goede aan de stichting. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf zijn de al meer dan tien jaar heel actief in de weer voor ‘Stichting Hulp Wadduwa. Tien jaar geleden werd na de Tsunami stichting ‘Hulp Wadduwa’ opgericht en er werden financiële middelen gezocht om direct hulp te bieden. Wat in eerste instantie begon met hulp in de vorm van voedselpakketten, schoolspullen, vissersnetten, fietsen enz., is nu uitgegroeid tot hulp in de vorm van zogeheten ‘scholarships’. Onderwijs is immers de toekomst en zorgt voor een duurzame ontwikkeling. Deze ‘scholarships’ geven kansarme jongeren de mogelijkheid onderwijs te volgen. Op die manier kunnen ze vervolgens een bestaan opbouwen en hun steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Sri Lanka. De opbrengst van de entreekaarten en de loterij komen dan ook helemaal ten goede aan de stichting. Toegangskaarten zijn € 24,50 (inclusief buffet) of € 7,50 (zonder buffet) Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Modehuis de Bruin in de Helftheuvelpassage,Albert Heijn in Nuland, Coöp Hubers in Vinkel, Modehuis Rianne in Geffen, Wijgergangs in Berlicum, Van der Valk Hotel Nuland, jetdeveer@live.nl, adengeertvanlokven@gmail. com, www.wadduwa.nl De feestzaal is open vanaf 13.00 uur. Om 13.30 uur zal de middag officieel geopend worden.Vanaf 18.30 uur is het buffet geopend. Voor meer informatie: www.wadduwa.nl

19


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


PRINS CORNÉ D’N URSTE REGEERT SAMEN MET ADJUDANT BERTIE

tijdens carnaval 2017 over het Rottenrijk “GE KUNT NIE ZONDER” is hun carnavalsmotto Tijdens een drukbezocht Prinsenbal, in een nagebootst spookhuis, werd zaterdagavond de nieuwe heerser van het Rottenrijk na een duistere film voorgesteld aan alle Rottenrijkers en Rottenrijkerinnen. Prins Corné van Ewijk werd met trots gepresenteerd.Van Ewijk (43 jaar) deelt zijn huiselijk leven met Krista en Maikey.Voor zijn werk rijdt hij dagelijks op een bulkwagen door het land om diervoederen rond te brengen. Als Adjudant werd Bertie van Bakel (42) onthuld. Bertie werkt in het dagelijks leven als, zoals hij het zelf zegt, agrarische cultuurtechnicus (loonwerker). Bertie gaat met veel enthousiasme zijn beste maat en neef Corné assisteren. Corné is geboren en getogen in Vinkel. Hij is de oudste zoon van Cor en Marietje van Ewijk. Hij ging altijd al op stap in Geffen en woont er zeker alweer een jaar of 11. Corné is een rasechte carnavalsvierder. Hij is een vaste deelnemer aan de optocht en stapt op zondag graag op de mountainbike om door de bossen te crossen.

Adjudant Bertie, geboren en getogen in Nuland, is ook altijd op stap gegaan in Geffen en er ook zo’n 11 jaar geleden gaan wonen. Bertie is een fervent darter en nog altijd lid van de KPJ in Nuland. Hij is al jaren het vaste optochtmaatje van Corné en ziet de taak als de rechterhand van zijn beste maat als een mooie uitdaging. Prins Corné en Adjudant Bertie zijn beiden enthousiaste leden van Solexteam ‘Flex op de Solex’ tijdens de 24-uurssolexrace in Heeswijk-Dinther. Twee zeer enthousiaste heren die houden van een goei fisje en ze gaan samen voor een super gezellige carnaval met hun eigen motto “GE KUNT NIE ZONDER”. Prins en adjudant vinden het een geweldige eer dat ze voor dit bijzondere ambt zijn gevraagd en gaan zorgen voor een mooi carnavalsfeest dat, wat hen betreft, iedereen nog lang zal heugen! Tijdens het gezellige Prinsenbal, in de tot spookslot omgebouwde zaal van Zin in Geffen, werd een spectaculaire ‘scary’ film getoond waarbij aan het eind de nieuwe prins en adjudant ten tonele verschenen en de nieuwe heersers van het Rottenrijk daarmee bekend werden gemaakt.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 21


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


NIEUWE JEUGDHEERSERS ROTTENRIJK ‘PRINS DION EN PRINSES BENTE’ Zaterdagmiddag zijn in een vol café ’t Boetje Jeugdprins Dion en Jeugdprinses Bente onthuld.Tijdens een gezellige middag met muziek en bingo zijn zij bekend gemaakt als nieuwe heersers van het Rottenrijk. Beide komen uit echte carnavalvierende families en hebben het feestvieren dus met de paplepel ingegoten gekregen. Dion woont samen met zijn ouders, en twee broers in Geffen. Hij is 12 jaar en zit in de 1e klas van het Hooghuis Heesch. Naast carnaval houdt Dion van break dance, scouting en gamen. Bente heeft een broer en woont met haar gezin in dezelfde straat als Dion. Ze zit in groep 8 van basisschool de Wissel en naast de raad van 1/2 11 houdt zij zich bezig met majorettes, tennissen en tekenen. Kortom: twee echte actievelingen waarmee je een geweldig feest kan bouwen! Ze hebben er heel veel zin in en willen er met alle Rottenrijkers en Rottenrijkerinnekes een knotsgekke carnaval van maken!

jaar ervaring in het uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Een bedrijf met een rijke historie en een scala aan projecten welke na volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond zijn. Op een professionele en vakkundige wijze worden projecten uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde moderne machines en ervaren vaklieden. De interne lijnen zijn kort, zodat in een zeer flexibele opstelling gewerkt wordt. Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Meer informatie en foto’s op www.vdhaterd.nl of de Facebook-pagina van Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV. Namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring!

ROAPLIED HEEFT WEDEROM KLINKENDE NAMEN

AANNEMINGSBEDRIJF T. VAN DE HATERD BV SPONSORT NOOIT GEDACHT MO19-1 Nooit Gedacht MO19-1 (voorheen MA1) werd onlangs voorzien van splinternieuwe wedstrijdshirts, aangeboden door Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV. Onder het toeziend oog van deze zilversponsor verloor Nooit Gedacht MO19-1 de thuiswedstrijd tegen Irene MO19-1 met 1-3 en staat nu na vier wedstrijden op de zevende plaats. Aannemingsbedrijf T. van de Haterd BV is een middelgroot en veelzijdig aannemingsbedrijf met al meer dan 45

Met grote trots kunnen we melden dat de komende Roapliedavond weer prachtig gevuld zal zijn. KLINKENDE namen zullen het podium op 7 januari betreden. Elk jaar weer zijn er nieuwe groepen en individuen die het aandurven om ook mee te doen. En dat vinden we echt geweldig het is als organisatie een genot om met dit gemak een avond te kunnen vullen. Maar de groepen daarin tegen moeten hard werken ze zijn al druk bezig met schrijven van teksten en muziek en er gaan vele uurtjes oefenen aan vooraf. Wanneer de gezamenlijke repetities met de band beginnen zien we het fanatisme bij de groepen en de sportieve strijd onderling steeds groter worden. Elk jaar weer zorgen de deelnemers voor een geweldige muzikale avond. En dan te bedenken dat het evenement al weer voor de 25ste keer gehouden zal worden. Echt TOP!!! We willen dan ook graag de eerste 7 deelnemers aan jullie bekend maken en succes wensen met de voorbereidingen. De Gangmakers / De Pompzwengels / De Raad van 11 / De Zingende Kraaien / De Feestbeesten / Strooipop / CV Schôn Gemakt 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

www.vcfopleidingen.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


RABOBANK OSS BERNHEZE

stemmen 10: Avesteyn (Heeswijk Dinther): 396 stemmen

Rabobank Oss Bernheze organiseerde dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden van de bank inspraak hebben op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar de lokale gemeenschap. 544 clubs hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben hun club aangemeld voor een bijdrage.

WIE WAT WANNEER

verdeelt € 300.000,- met de Rabobank Clubkas Campagne

€ 300.000,- voor de Rabobank Clubkas Campagne Dit jaar is er een bedrag van € 300.000,- beschikbaar gesteld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van Rabobank Oss Bernheze konden van 10 oktober tot en met 23 oktober hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Hiervoor werd actief campagne gevoerd door de deelnemers, waardoor 12.308 leden - 43% van het ledenbestand - in totaal 60.187 stemmen hebben uitgebracht. Het bedrag per stem komt hiermee uit op € 4,98. De directie van Rabobank Oss Bernheze heeft het bedrag per stem afgerond naar € 5,Feestelijke finaleavond Op 3 november vond in De Rusheuvel in Oss, tijdens de Rabobank Wissel Week, de finaleavond plaats. Alle deelnemende clubs waren aanwezig! Tijdens deze avond werd op ludieke wijze de uitslag bekend gemaakt. Onder leiding van de bekende acteur Peter Faber, en Esther van Rooij, medewerker van Rabobank Oss Bernheze, werd er toegewerkt naar de bekendmaking van de uitslag. De top 10 willen we u niet onthouden, met daarbij op nummer 1 de Horizon Ziekenvereniging uit Heesch, zij behaalden 801 stemmen. De tweede plaats is voor een voetbalclub uit Heesch: HVCH met 659 stemmen en de derde plek is veroverd door stichting Bijna Thuis Huis de Oase uit Oss met 580 stemmen. De volledige uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne komt op de website van de bank: www.rabobank.nl/ossbernheze. Top 10 1: Horizon Ziekenvereniging (Heesch): 801 stemmen 2: HVCH (Heesch): 659 stemmen 3: Stichting Bijna Thuis Huis de Oase (Oss): 580 stemmen 4: De Vinkelse Molen (Vinkel): 485 stemmen 5: De Herfstzon (Berghem): 445 stemmen 5: KBO (Heesch): 445 stemmen 6: Zwembad ’t Kuipke (Heesch): 431 stemmen 7: DAW (Schaijk): 421 stemmen 8: Korfbal vereniging EMOS (Schaijk): 404 stemmen 9: AktieFix (Lithoijen): 400 stemmen 9: Voetbalvereniging Prinses Irene (Nistelrode): 400

NOVEMBER 24 Goed Gevoel Geffen, Super bingo avond, 20,00 uur Zin in Geffen 26 Informatiemarkt Geffen Veilig, 11.00 - 15.00 uur Brandweerkazerne 27 Goud van Oud in café ’t Haasje, 16.00-21.00 uur DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 13 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 18 Goud van Oud in café ’t Haasje, 16.00-21.00 uur 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie) 2017 JANUARI 07 Roaplied, Zin in Geffen 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 20 Feestelijke Prijsuitreiking Geffense Kwis, 20.00 uur Koppellinck 29 Goud van Oud in café ’t Haasje, 16.00-21.00 uur FEBRUARI 06 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur

25


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Oss start in 2017 met Digitaal Opkopers Register De gemeente Oss gaat vanaf 1 januari 2017 werken met het Digitaal Opkopers Register. Handelaren in gebruikte fietsen zijn vanaf die datum verplicht om alle aankopen en verkopen van gebruikte fietsen in dit register te zetten. Wat is het digitaal opkopersregister? Vanaf 1 januari 2017 zijn handelaren in gebruikte fietsen in de gemeente Oss verplicht het Digitaal Opkopers Register (DOR) te gebruiken. In dit register melden zij het merk, type en serienummer van alle gebruikte fietsen in hun bedrijf.Wie zich daar niet aan houdt, kan een bekeuring krijgen. Het DOR is een landelijke systeem voor registratie van gebruikte goederen.Alle gemeenten kunnen er gebruik van maken. Oss begint in 2017 met de plicht voor registratie van gebruikte fietsen. Na een jaar bekijkt de gemeente de ervaringen met het digitaal opkoopregister voor gebruikte fietsen. En neemt dan een besluit of we ook voor andere gebruikte goederen gaan werken met het digitaal opkopers register. Waarom is er dit register? Met het Digitaal Opkopers Register bestrijdt de overheid het kopen en verkopen van gestolen goederen (heling). Heling is strafbaar.Wie gestolen goederen koopt of vermoedt dat deze zijn gestolen, is ook schuldig aan heling. Bestrijden van heling helpt ook om woninginbraken, overvallen, straatroven en diefstallen te voorkomen. Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) controleren of handelaren zich aan de registratieplicht houden. Ook helpt het Digitale Opkopers Register bij het opsporen van dieven.

PERSBERICHT

Picknick met een Klik editie 5 ‘’Topondernemers geven, delen en werken samen met kansrijke ondernemers’’ Ben jij een innovatieve startende ondernemer? Wat zou je er van vinden om met je vragen terecht te kunnen bij doorgewinterde topondernemers uit je regio? Dat kan! Tijdens Picknick met een Klik worden 18 enthousiaste en kansrijke ondernemers gekoppeld aan zes topondernemers. Samen gaan zij een traject aan om te bouwen aan een gezonde en groeiende onderneming! Een unieke kans voor de ondernemer om te leren van de ervaringen, kennis en netwerk van deze inspirators. Op 15 november gaat de inschrijving voor de 5e editie van Picknick met een Klik weer open. ??

Tijdens het zes maanden durende traject sparren de ondernemers over hun business en krijgen ze een individueel coachingstraject met een inspirator. Voor de komende editie zijn de volgende inspirators al bekend gemaakt: Jan Meurs van o.a. Lekker Laag en Ome Jan, Krein Bons van Van Haren, Herman Molenaar van Vanderlande, Ron Steenkuijl van ADG diensten en Eric van Schagen van Simac. Stuk voor stuk gepassioneerde, inspirerende en geslaagde ondernemers. De laatste inspirator wordt in de komende maanden bekend gemaakt. Picknick met een Klik heeft met eerdere edities bewezen een grote toegevoegde waarde te bieden aan de ondernemers. Ook de inspirators kijken uit naar Picknick met een Klik. Krein Bons zegt hierover: ‘’Picknick met een Klik verbindt op verrassende en unieke wijze. De nieuwe generatie ondernemers is de toekomst. Ik deel graag mijn kennis en kunde met deze enthousiaste groep mensen”.?? Er is ruimte voor 18 kansrijke ondernemers. De inschrijving is geopend tot 7 januari 2017. Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op de website www.picknickmeteenklik.nl. OndernemersLift+ is aangehaakt bij Picknick met een Klik omdat zij het belangrijk vindt dat ondernemers innovatief en passievol ondernemen, maar ook dat zij daarbij alle steun kunnen krijgen die er is. Zoals de ondersteuning van een ervaren ondernemer. Een ondernemer die het klappen van de zweep kent en die deze kennis wil delen. Ook ondersteuning in de vorm van huisvesting, geld en advies-uren is belangrijk. In feite is het net als met tennissen: dat leer je toch het beste van spelen met een ervaren tennisser. Daarnaast brengt Picknick met een Klik de organisatie van OndernemersLift+ in contact met nieuwe innovatieve en kansrijke ondernemers, die zij vervolgens nog een stap verder kunnen brengen met Kennis, Kunde, Kapitaal en Kontakten.Want daarom organiseert zij mede dit soort projecten: zodat meer en meer innovatieve ondernemers in Noordoost-Brabant succesvol kunnen zijn. Picknick met een Klik is een initiatief van Support met een Klik en wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank en OndernemersLift+.

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon28

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.