Torenklanken 2015 - nr 18

Page 1

53e jaargang | nummer 18 | november 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VOGELVOERACTIE MUZIEKVERENIGING W.I.K. Net zoals de winter, staat ook de jaarlijkse vogelvoeractie van muziekvereniging Willen Is Kunnen weer voor de deur. Op zaterdag 28 november gaan we in kleine groepjes langs de deuren van Geffen om vogelvoerpakketten te verkopen. Met een strenge winter in het vooruitzicht, zijn een paar extra voedselpakketten voor de vogeltjes nooit weg. De vogelvoeractie is een actie voor al onze jeugdleden. Met de opbrengst gaan we wederom een gezellig dagje weg voor hen organiseren. Meer info kunt u vinden op www.wikgeffen.nl

OPEN HUIS SCOUTING EN JEUGDVAKANTIEWERK in de zomerperiode zijn Jeugdvakantiewerk, Scouting Geffen en het Gilde verhuist naar een nieuw tijdelijk onderkomen. Het oude pand van Carbone aan de Kloosterstraat was rijp voor de sloop. De sloper is na de vakantie voortvarend aan de slag gegaan en op dit moment is het vrijwel helemaal weg. Tijd voor iets nieuws dus. Hoewel, het is natuurlijk niet geheel nieuw. De ruimtes in de kelder en de raadzaal van het oude gemeentehuis zin door gemeente Oss beschikbaar gemaakt. In de afgelopen maanden is hard gewerkt om alle ruimtes in te richten om er bijeenkomsten voor het gilde, opslag voor jeugdvakantiewerk en speelruimte voor scouting in te maken.Op zondag 22 november willen we aansluitend aan het planten van de bomen op het Arboretum onze ruimtes openstellen voor het Geffense publiek. U bent van harte welkom om te komen kijken hoe de vereni-

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

gingen er bij zitten. De deuren aan de Raadhuisstraat staan voor u open vanaf 13.00 uur, de koffie staat klaar en voor kinderen zijn leuke activiteiten. tot ziens op 22 november.

VAN DE REDACTIE OPBRENGST COLLECTE 2015 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Torenklanken heeft het mooie bedrag opgebracht van â‚Ź 1998,34. De Redactie is hier dan ook heel blij mee. 33 collectanten hebben dit bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. We zijn verheugd dat dit jaar nieuwe collectanten hebben meegedaan en hopen dat ze nog verschillende jaren willen collecteren. Een speciaal woord van dank aan mevr. Diny van Zuijlen, voor het jarenlang organiseren van onze collecte.We vinden het jammer dat ze hiermee stopt, maar hebben hiervoor alle begrip. Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met alle gulle gevers uit Geffen. Hieruit blijkt dat velen Torenklanken een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor. Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest of heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL06 RABO 0115 8030 09 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 13 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 15 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP Presentatievie- ring Eerste Communie. vr. 20 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 22 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest) vr. 27 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 29 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e advent / Sinterklaasviering/schoenendoosactie voor BeHoCa vr. 04 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 06 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 11 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 13 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk wo. 16 dec. 14.00 u. Ziekenkerstviering in het Oude Klooster m.m.v. DK SCHOENENDOOSACTIE hierover leest u meer elders in Torenklanken WIJ FELICITEREN Ferrie Verhoeven, met zijn onderscheiding de Gouden Oogappel! Ferrie is actief in onze geloofsgemeenschap op het gebied van archiefwerk en verzorgde tot voor kort zeer nauwkeurig de administratie van de begraafplaats. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor He-

ijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zondag 15 november 09.30 uur: Presentatieviering communicanten in de kerk Woensdag 16 december 13.30 - 16.45 u. excursie naar de Sint Jan HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 28 oktober 2015: Huub Peters, 85 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen STICHTING HULP WADDUWA Sri-Lanka, Op 29 november is er een gezellige middag in Hotel van der Valk Nuland i.v.m. het 10-jarig bestaan van Stichting Hulp Wadduwa. Kijk op: www.wadduwa.nl WERELDJONGERENDAGEN (WJD) 2016 Van 18 juli tot 2 augustus 2016 organiseert Jong Bisdom Den Bosch de WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’. Alle jongeren tussen de 16 en 30 jaar uit het hele bisdom zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan naar de WJD in Krakau! De WJD is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. Meegaan naar de WJD staat garant voor veel ontmoetingen, gezelligheid, samen feest én geloof vieren, verdieping en een geweldige ervaring die je nooit zult vergeten. Voorafgaand aan de werkelijke WJD in Krakau is de Bossche groep jongeren van 19 t/m 25 juli te gast in het bisdom Bielsko-Zywiec. In dit mooie bisdom mogen ze verblijven in gastgezinnen. Ze zullen die dagen onder andere naar het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau (wat in dit bisdom ligt) gaan, de cultuur verkennen, een prachtige bergwandeling maken en een dag de handen uit de mouwen steken om het thema barmhartigheid in

de praktijk te brengen. Er valt nog veel meer te weten over de WJD en de reis. Daarom is er een informatiebijeenkomst op maandag 14 december om 20.00 uur in Uden (Kerkstraat 25). Contactpersoon vanuit onze parochie De Goede Herder voor de WJD is Ellen van Rooij uit Nistelrode. Haar e-mailadres is: ellen.26.juni@gmail.com Zij zal zelf ook naar deze WJD in Polen gaan. Ellen is als eens eerder naar zulke dagen geweest; in 2016 gaat ze als begeleider mee.Voor vragen kun je bij haar terecht. Voor meer informatie kan gekeken worden op www. jongbisdomdenbosch.nl/wjd

WIE IS ER EEN LAPJESKAT KWIJT Op zaterdag 31 oktober is er een lapjeskat gevonden op het Geffens Veld 9. Hij/zij was lichtgewond aan een pootje.Wij konden haar niet te pakken krijgen. En hebben de dierenambulans gebeld. Zij ontfermden zich over het dier en zouden het nadat het door een dierenarts was bekeken naar het asiel brengen. Dus: de kat of poes kan in het asiel in Oss worden opgehaald.

Welkom bij Dierenkliniek Nuland! Welkom bijsamen Dierenkliniek Nuland! Ons doel is: met u zorgen voor een optimale kwaliteit van leven voor uw huisdier. Ons doel is: samen met u zorgen voor een optimale kwalite

Wij op op afspraak. U kunt ons de hele Wijwerken werkenbijbijvoorkeur voorkeur afspraak. U kunt ons de hele d dag bellen voor een afspraak. Kom gerust binnenlopen U kunt de hele binnenlopen medicijnen, om voeding en/ofdag medicatie te halenvoor voorvoeding, uw huisdier. Ook hebben wij middelen om uw viervoeter te ontvlooiOnze openingstijden en en te ontwormen. zijn: Onze Ma: openingstijden 09.00zijn: – 19.00 Ma: 09.00 19.00 Do: 09.00 - 19.00 Di: 09.00 – 19.00 Di: 09.00 - 19.00 Vr: 09.00 - 19.00 Wo: 18.00 – 19.00 Wo: 18.00 - 19.00

Do:

09.00 – 19.00

Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de Vr: 09.00 – 19.00 inloopspreekuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 Maar u mag ook zonder afspraak langskomen tijdens de in tot 10.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur. Op woensdag alleen van 18.00 tot 19.00 uur. (vanaf 1 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10 januari 2016 gesloten op woensdag)

uur. Dierenkliniek Nuland Op woensdag alleen van 18.00 tot 19.00 uur.

Tel: 073-5325580 | Zandstraat 17A | 5391 AL Nuland

Dierenkliniek Nuland Zie voor meer informatie onze website: www.dierenklinieknuland.nl Tel: 073-5325580 Zandstraat 17A

5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Uw advertentie op deze plaats! Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 vraag naar Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl de mogelijkheden via www.theoveldverzekeringen.nl torenklanken@home.nl mob. 06-46074713

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... Sonja van den Heuvel (47 j.) Ze laten zich ‘uit de tent lokken’...... De werkgroep die met Carnaval een vernieuwde Rottenrijker zal gaan presenteren is volop in actie, de raderen draaien... Eindredacteur Sonja van den Heuvel doet verslag. Sonja: “Een nieuw jasje, dat willen we allemaal wel eens. Heb je lange tijd een korte jas gedragen, dan wil je wel eens overstappen op een lange. Zo is het ook met de carnavalskrant. We hebben een enthousiast team dat bestaat uit fotografen, schrijvers, vormgevers, tekenaars en advertentiejagers. Een bestuurslid van de Stichting Rottenrijk heeft eveneens een vinger in de pap, om het kostenplaatje in de gaten te houden. We zijn begonnen met het spuien van ideeën en willen graag ‘out of the box’ gaan om een frisse, originele krant uit te brengen: we zetten dus ‘de tent op z’n kop’! De adverteerders worden uitgedaagd om een carnavaleske reclameboodschap te brengen en daar hebben we ook een prijs aan verbonden. Een onafhankelijke commissie zal dat gaan beoordelen. De schrijvers wordt gevraagd origineel, verrassend en niet te lang van stof te zijn!” Over de inhoud wil Sonja nog niet veel kwijt, nou ja: “Een ander formaat, interactief en het thema verweven doorheen de gehele krant!” Hopelijk gaat het allemaal op tijd lukken want deze laatste maanden van het jaar zijn extra druk: stressen om deadlines te halen, werkgroepen mobiliseren, veel plaatjes schieten, foto’ s uitknippen, woorden wegen, zinnen zoeken... Sonja, geboren in Schijndel en sinds 1995 woonachtig in Geffen, houdt van mooie woorden. Geen wonder want dat is haar vak. Ze studeerde af aan de Universiteit van Antwerpen (RUCA) als tolk-vertaler Engels en Frans. Haar moeder was kleuterjuf, dus veel lezen en spelen met woorden en uitdrukkingen werden haar met de paplepel ingegeven. “Ik was gefrustreerd toen ik nog niet kon lezen en wilde het zo graag leren. Mijn moeder vond me nog veel te jong, wat me zo boos maakte dat ik ervan overtuigd was dat bij ons thuis eigenlijk niemand kon lezen. Dat ze gewoon net deden alsof en me straal voor de gek hielden, anders hadden ze het mij vast wel geleerd. Gelukkig is het nog goed gekomen. We waren allemaal veel met taal bezig. Mijn vader kon rijmen als de beste, had heel originele invalshoeken en mijn broer verzon zelfs zijn eigen dialect!” Sonja vertaalde en redigeerde vanuit haar moedertaal veel boeken en reisgidsen. Ze leest veel en luistert ook graag naar de radio. Zij is een van de schrijvers van de krant en als ze verha-

len, zinnen, artikelen en columns gaat neerpennen kan ze soms ‘helemaal losgaan’! Dus de ‘vertolking’ en eindredactie van de nieuwe Rottenrijker is bij haar in goede handen, maar ze haast zich te zeggen dat het creëren van de carnavalskrant 2016 vooral teamwerk is! “We dragen allemaal een enorme steen bij.” De Jeugdraad van 1/211’, vergezeld door de volwassen Raad van Elf, zal in januari 2016 de carnavalskrant huisaan-huis persoonlijk afgeven. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom! Sonja kijkt uit naar het eindresultaat en wij met haar!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 7


ROND DE DORPSPOMP

Heemkundekring Vladerack veertig jaar Op de eerste van de elfde schoof Gerrit van den Helm van de heemkundekring Vladerack aan voor een terugblik op veertig jaar historie over de historie van ons dorp. Een aantal oprichters waren geschrokken van het gebrek aan kennis over Geffen op de scholen. Jo van Wanrooij, Wim Schouten, Theo Prinssen, de familie Wolf en ... van Grinsven besloten te starten met een heemkundewerkgroep. Al heel snel sloot Cees van den Hanenberg aan voor de foto’s. Het is een volwassen vereniging geworden. Dit jaar zijn ze verhuisd naar het onderkomen in het oude klooster. Dat bevalt prima, alleen is er wat minder ruimte. Dat bleek een geluk bij een ongeluk, want toen er kritisch gekeken werd naar wat meekon, ontdekte men meutel in de oude meuk. En dat kan je natuurlijk niet hebben onder het houten dak van het oude klooster. De voorraad is kritisch uitgedund en staat er weer mooi bij.

Opdat in de toekomst het verleden levend blijft. Een mooie leidraad van deze vereniging. Niet naar binnen en terug kijken, maar vooral werken aan de toegankelijkheid van het materiaal voor alle Geffenaren. Niet alleen in de boeken zitten, maar ook ‘buiten’ aan de slag. Oud Neits is een mooi voorbeeld. Begonnen in 1994, inmiddels met een oplage van 330 exemplaren heeft het blad zich ontwikkeld tot een belangrijke bron voor de Geffense kwis. Onmisbaar om te kunnen winnen! Digitaliseren is een belangrijk speerpunt om alle prentjes, verhalen, actes en stukken toegankelijk te maken. Veel van de materialen en schilderijen wordt uitgeleend zodat meer mensen er van kunnen genieten. Oude gebouwen worden opgespoord en waar mogelijk bijgedragen aan restauratie. Mee oprichten van het oorlogsmonument. Het bevrijdingsraam onder de toren in de kerk restaureren; het geld is rond. Mensen helpen met hun stamboomonderzoek. Kortom een levendige vereniging, die op 14 november haar receptie houdt; aanwinst voor het dorp. Vladerack zoekt nog mensen die hen kunnen helpen bij het digitaliseren van het archief. Dus wizzkids: meldt je aan.

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


Onzin en kletspraat Toen kregen we onder uit de zak van Gerrit over het vorige verslag waarin we wat nieuwe ideeën optekenden voor de kerk. Hij vond het allemaal onzin. Als je wilt dat het goed gaat met het kerkgebouw, maak dan een bijdrage over op het restauratiefonds was zijn oproep. Onderhoudt het sámen. Ga geen kerkvreemde activiteiten organiseren die misschien een paar grijpstuivers opleveren, maar waarbij ook veel kosten gemaakt moeten worden. De organisatie van de kerk voelt zich nu nog verantwoordelijk, straks misschien niet meer. De boodschap was duidelijk: we hebben een warme parochie met ruimte voor iedereen en met wat meer steun van de stuurlieden aan de kant komen we er samen wel uit. En toen kwamen we samen weer tot mooie ideeën om de restauratie te financieren. Je eigen galmgat adopteren? Meld je bij de restauratiecommissie. Klein en groot nieuws De onbegrijpelijke route van het snelfietsspoor dwars door Geffen houdt ons nog steeds bezig; binnenkort weer een nieuwe inspraakronde. We zijn nog steeds voorstander van een alternatief in de buurt van het spoor; dat lijkt toch het kortste en veiligste. We maken ons zorgen om al die senioren-wegpiraten op hun snelle elektrische fietsen: moeten we niet overstappen op reflecterende helmen en airbags onder het stuur? Een mooie bijvangst van de route zou kunnen zijn dat al die lesvrachtauto’s dan eindelijk weg uit het dorp blijven omdat het te ingewikkeld wordt. Politiehonden voor Israël: de discussie is stevig naar aanleiding van het artikel in NRC-handelsblad waarin bekend werd dat Geffense honden ingezet worden door het Israëlische leger. Honden die Palestijnse kinderen bijten, moet je daar wel aan meewerken? Anderzijds leren die honden ook veel nuttige dingen zoals het opsporen van drugs. Een (te) groot onderwerp voor een kleine tafel. We hebben ook aandacht voor de kleine winkels van Geffen, dit naar aanleiding van de weblog van winkelier Steenbergen. Hij heeft gelijk! Als we willen dat ons dorp leefbaar blijft moeten we kopen bij onze Geffense winkels, groot en klein. Het kan elkaar heel goed aanvullen. Geffense bloemen, mik, vleeswaren, snoep, borrels, stoelen, kleren, kapsels, alles is er ruim voorradig. Houdt de omzet van onze eigen winkels op peil en loop eens gezellig binnen. Feesten Geffen een feestdorp? Halloween is hier ingeruild voor het Oktoberfest in de sporthal. Heel gezellig, mooi aangekleed, veel belangstelling om in lederhosen en dirnljurk mee te brullen met de mooiste schlagers. Kortom we willen allemaal Duitser zijn tegenwoordig. Mooi initiatief, we zien uit naar de volgende lichting.

Een ander feest in zicht: de prinsonthulling op 14 november in de Gouden Leeuw. Maak het voor maar 20 euro per kop gezellig. Dresscode: campingsmoking.Wat zegt dat over de nieuwe prins carnaval? Laat je verrassen. En daarna zeuren we er weer over op 22 november. Welkom!

BOERENBRUILOFT 2015 Dit jaar hebben we voor het eerst de boerenbruiloft georganiseerd tijdens Effe noar Geffe. Dat is in een heel ontspannen sfeer verlopen en een leuke aanvulling op het nostalgische deel van Effe noar Geffe gebleken. De medewerking van vele Geffenaren, winkeliers en vrijwilligers was daarbij van grote waarde. Mede namens het boerenbruidspaar Theo en Inge willen wij daarvoor iedereen hartelijk bedanken. Hun ervaringen heeft u in de vorige Torenklanken kunnen lezen in de rubriek “Efkes buurten mè.” Zonder uw steun en spontane medewerking hadden wij dit niet kunnen organiseren. Allen daarvoor hartelijk dank. Wij hopen volgend jaar weer een nieuwe bruiloft te organiseren en dan weer op u te kunnen rekenen. Bestuur Boerenbruidsparen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 9


n 2015

od i Ons aanb

ding Dagbeste elijke zorg Huishoud tementen r a p p a n a Verhuur v Thuiszorg ij u thuis Maaltijd b

Beste werkgever 2015 Sint Jozefoord spreekt haar dank uit voor alle felicitaties, kaarten en bloemen voor de award Beste Werkgever van 2015 en het Gouden Keurmerk. Gouden Kwaliteitskeurmerk 2015 Een gemiddelde score van ruim 97 van de 100 punten op alle 15 prestaties. Maximale score op o.a.: • Participatie mogelijkheden en eigen levensinvulling door bewoners (100 punten) • Gevoel van veiligheid (100 punten) • Veilige zorg door vakbekwame medewerkers (100 punten) Cliëntenonderzoek 2015 • Tevredenheid: 8,3 Medewerkersonderzoek: ‘Beste Werkgever 2015’ • Tevredenheid en bevlogenheid: 8,4 • Betrokkenheid: 9,0

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl

20 1 5

Gouden keurme rk Beste Werkge ver


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Terugblikje: Het bloemschikken op vrijdagmiddag 23 oktober was zeer geslaagd met totaal 16 deelnemers. Iedereen ging tevreden met een prachtig bloemstuk naar huis. Op vrijdag 18 december gaan we een kerststukje maken, de informatie daarover volgt nog. Woensdagmiddag 18 november a.s. om 13.30 uur weer een gezellige filmmiddag in het Oude Klooster. Zet het in je agenda ! Verder op woensdagmiddag 25 november a.s. liederentafel en dansmiddag in ‘t Oude Klooster. Het wordt een hele gezellige middag met beeld en geluid. We gaan samen zingen, dansen en plezier maken. De aanvangstijd is 13.30 uur en we stoppen om 15.30 uur. Entree met een kop koffie of thee is gratis voor KBOleden, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Sinterklaasavond Op donderdagavond 3 december gaan we een EVAactiviteit organiseren. We spelen het Sinterklaassurprise-dobbelspel in ‘t Oude Klooster, aanvang 20.00 uur. Degene die mee wil doen, brengt 2 cadeautjes mee: 1. Een aardigheidje van € 5,00 dat voor iedereen leuk kan zijn.Voor dit bedrag zijn best leuke dingen te krijgen. Pak dit cadeautje in Sinterklaaspapier in. 2. Een cadeautje dat je thuis over hebt. Dat mag iets zijn wat je zelf niet leuk vindt, maar dat anderen wellicht graag hebben. Het mag kitsch zijn, dat zorgt voor hilariteit in het spel, dat we ermee gaan spelen. Pak dit cadeautje in krantenpapier in. Opgave voor deze avond moeten voor 30 november binnen zijn bij Henriëtte van Erp per email famvanerpvandehoek@hotmail.com of tel: 5322058 of bij Corrie Hondong per email famhondong@kpnplanet.nl of tel: 5323123

Wij als bestuur zijn er erg blij mee, want: Je weet nooit wat je kunt, tot je het geprobeerd hebt. Veel plezier alvast. Namens het bestuur, Antoon Romme www.kbo-geffen.nl

DE ONTMOETING GROEIT De gezellige woensdagochtend bijeenkomsten van de Ontmoeting tussen 10.00 en 12.00 uur in het Oude Klooster hebben tijdens het afgelopen eerste jaar van het bestaan van de Ontmoeting een gestage toename gezien van het aantal deelnemers. Dat liep de laatste weken op tot 30-35 deelnemers waardoor de ruimte in de computerzaal niet meer toereikend was en de deelnemers en vrijwilligers “als haringen in een ton” op elkaar zaten. M.i.v. 28 oktober zijn we gelukkig gebruik kunnen gaan maken van de grote recreatieruimte van het Oude Klooster. Hierdoor is er ruimte genoeg voor een aangenamer en ruimer verblijf en kunnen we bij een eventuele (en hopelijk) verdere toename van het aantal deelnemers voorlopig voldoende ruimte bieden om ook dat hogere aantal een fijne ochtend te kunnen garanderen. Dus schroom niet en kom ook gezellig genieten van aangenaam gezelschap onder het genot van een lekker bakje koffie of kopje thee met een versnapering. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Van harte welkom!

Kerstviering De kerstviering van KBO Geffen is op donderdag 17 december in De Gouden Leeuw. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Opgave voor deze viering vòòr 8 dec. bij Henriëtte van Erp per email famvanerpvandehoek@ hotmail.com of tel: 5322058 of bij Corrie Hondong per email famhondong@kpnplanet.nl of tel: 5323123. De uitnodiging komt ook via de Ons. Hartstikke fijn, die nieuwe activiteiten. Op woensdagmiddag 25 november a.s. het dansen en de liederentafel voor mannen en vrouwen, en op donderdagavond 3 december a.s. de Sint Nicolaasavond voor enkel vrouwen. 11


SCHOENENDOOSACTIE 2015 Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze parochie weer een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor kinderen. Wat mag er in de doos? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, (gekleurd) papier, schriftjes, blocnotes, gummen, puntenslijpers, stickertjes, spelletjes, pritt stiften, boxershorts 122 t/m M, korte broeken 122 t/m M. Nieuwe tandenborstels zouden ook heel goed van pas komen! Wat mag er niet in de doos? Géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed. Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de Sinterklaasgezinsviering, die gehouden wordt op: zondag 29 november om 09.30 uur in de kerk. De dozen worden in ontvangst genomen door familieleden van Melissa Kreps. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, de viering bij te wonen, dan mag u de doos ook afgeven bij de ouders van Melissa, De Rosmolen 24. Natuurlijk mogen jullie ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s ook (school)spullen verzamelen. Misschien hebben ze nog bruikbare dingen in de kasten of op zolder liggen. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen! Tot ziens op zondag 29 november om 09.30 uur in de kerk Na de mis wordt er een KERKDEURCOLLECTE gehouden die eveneens aan Stichting BeHoCa, ten goede komt, om jongeren een thuis te geven. Familieleden van Melissa en stagiaires zullen direct de ingezamelde (school)spullen meenemen en deze hoogst persoonlijk onder de kinderen in het huis in Mombasa (Kenia) verdelen. Geloofsgemeenschap H.M. Magdalena Geffen i.s.m. Pastoraatsgroep werkveld diakonie, werkgroep Eerste Communie, Stichting BeHoCa van Melissa Kreps. Het goede doel van dit jaar: STICHTING BEHOCA van Melissa Kreps Stichting BeHoCa zet zich in voor de straatjongens van Kenia. Meer dan 250.000 kinderen zwerven rond in de straten van Kenia. Doelloos en zonder toekomstperspectief. En dit worden er alleen maar meer, door de enorme 12

oplopende werkeloosheid, waardoor ouders niet meer kunnen zorgen voor de kinderen. Momenteel ondersteunen wij 14 jongens. Aan 12 van hen bieden wij een thuis. Ze wonen bij ons, gaan naar school, doen het goed en hebben weer een toekomst! Ze vinden het geweldig om lekker te knutselen en om spelletjes te spelen. Het is een gezellige, drukke boel en we hopen zo snel mogelijk, nog meer jongens een thuis te kunnen bieden. Twee jongens die bij ons gewoond hebben, hebben wij weer kunnen herenigen met familie. We ondersteunen hen nog met educatie en brengen regelmatig een huisbezoek om te kijken of alles goed gaat. Wij zijn enorm trots op onze jongens. Ze doen het zo goed op school. Ze zitten allemaal in de top 10 van de klas en ze vertonen steeds minder gedragsproblemen. We hebben hier wel enorm hard voor moeten werken maar het resultaat mag er wezen. Naast naar school gaan, werken ze hard in de tuin en zorgen ze voor alle dieren die deel uitmaken van BeHoCa. Ook spelen ze elke dag graag een potje voetbal. Even de stress van de lange dagen school eruit. Wij danken de Geffense gemeenschap voor alle hulp, inzet en donaties. Mede dankzij uw hulp kunnen wij dit project grotendeels draaiende houden en deze jongens ondersteunen en hen soms even wat extra verwennen door middel van acties zoals deze. Onze dank! Of op zijn Keniaans ... Asante Sana! Volg ons op onze facebookpagina waar wij regelmatig informatie en foto’s op plaatsen. Zie ook www.behoca. nl en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

ZOEKTOCHT NAAR OSSE SPORTKAMPIOENEN Het Sport Expertise Centrum zoekt weer naar sportkampioenen uit de gemeente Oss voor de Kampioenenhuldiging op woensdag 20 januari 2016 in de Groene Engel. Naast de huldiging en de uitreiking van de titels bevat de avond muzikale optredens en sportdemonstraties. Een afwisselend programma dus! Geïnteresseerden kunnen zelf mensen nomineren die de titel verdienen. Er zijn verschillende categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportteam en Sporttalent. Opgeven kan tot uiterlijk 1 december 2015. De leden van de keuzecommissie geven uiteindelijk hun oordeel en maken in december hun genomineerden per categorie bekend. Op www.sportinoss.nl/kampioenenhuldiging vindt u nadere informatie over o.a. de criteria voor uw opgave en kunt u de voordrachtformulieren vinden.


AED EN REANIMATIE CURSUS IN GEFFEN Stel je eens voor, dat je ergens op een sportveld bent en een van de sporters zakt voor je ogen in elkaar. Je denkt aan een hartaanval, maar kom je verder? Je wilt graag helpen, maar weet je wat je moet doen? Je hebt gehoord over het bestaan van een AED en mogelijk weet je ook waar ze hangen, maar weet je ook hoe hiermee om te gaan? Je wilt gaan reanimeren omdat je weet dat elke seconde telt en dat de eerste 6 minuten cruciaal zijn, maar weet je hoe? Wil je al deze vragen met ja beantwoorden, doe dan mee aan de cursus AED bediener! Onze vereniging organiseert in 2016 een nieuwe cursus AED bediener. De cursus gehouden op deze 2 avonden van 20:00 tot 22:00 in het Oude Klooster in Geffen. De cursus kan gedaan worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp, reanimatie of AED en wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat AED bediener van de Nederlandse Reanimatieraad. De kosten voor de cursus zullen slechts € 25,- bedragen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zelfs geheel of gedeeltelijk! Dit bedrag is inclusief het examen, het cursus boekje, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met opnemen met de secretaris of kunnen zich aanmelden via onze website. Onlangs is in Geffen het initiatief opgestart om en hogere dekking te krijgen met AED’s en AED bedieners. Hiertoe is de Stichting AED beheer Geffen opgericht, waarin ook EHBO vereniging Geffen participeert. Om iedereen die in Geffen een hartstilstand een beter vooruitzicht op overleven te geven, is het ultieme doel van de stichting, dat in Geffen: • de AED’s goed blijven functioneren • meer mensen zijn die de AED’s kunnen bedienen • de AED’s buiten ophangen zijn, en toegankelijk voor iedereen • meer AEDs worden geplaatst. In lijn met deze doelstellingen zal het daarom niet blijven bij deze ene cursus. De volgende cursussen zou op 2 avonden van 20:00 tot 22:00 of op een zaterdagmiddag gehouden kunnen worden. E.e.a. afhankelijk van de wensen van cursisten en de beschikbaarheid van onze instructeur. Schrijf je dus in ook al kun je niet meteen de eerste cursus meedoen. We houden je dan op de hoogte van de volgende cursussen.

PERSBERICHT

WAT MAG WEL EN WAT NIET BIJ PMD? Door onze inwoners wordt het PMD-afval goed ingezameld.Toch is nog niet voor iedereen duidelijk om welke huishoudelijke verpakkingen het gaat. We zien namelijk dat er veel andere soorten afval in de zakken en containers voor plastic zitten. Zo kunnen we de afvalstoffen niet hergebruiken. Wat mag wel en wat mag niet bij PMD? We zetten het voor u op een rij: Wat mag wel en niet bij PMD? Sinds 1 juni 2015 mag er meer huishoudelijk afval bij het plastic afval, ook wel PMD-afval genoemd. PMD staat voor Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingen en Drankenkartons. Bij PMD mag alleen huishoudelijk verpakkingsafval. Zoals broodzakken, yoghurtbekertjes en verpakkingen van vleesbeleg. Metalen verpakkingen zijn drank- en conservenblikjes, siroopflessen en aluminium schalen. Drankenkartons zijn bijvoorbeeld pakken van yoghurt, melk en sap. Bloempotjes, kapot speelgoed of kunststof tuinmeubelen horen niet bij huishoudelijk verpakkingsafval en mogen niet bij het PMD-afval. Een overzicht van wat wel en niet bij PMD mag, vindt u op www.oss.nl/afval of download de app Afvalwijzer. Waar levert u PMD in? Gemeente Oss haalt een keer per drie weken PMD-afval bij u aan huis op. U kunt uw PMD-afval ook inleveren bij de Milieustraat, Maaskade 28 in Oss. Of doe het in de ondergrondse containers bij de winkelcentra. Stop de zakken niet te vol, anders passen ze niet door de opening van de containers.

Secretariaat: Marina van Venrooij Coppensdijk 31, 5382 JR Vinkel, (073) 6895709 Internet: www.ehbogeffen.nl

13


Ik startte mijn eigen zaak

met Rabobank Oss Bernheze

Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van Ronald? Lees hoe hij zijn wijnspeciaalzaak startte. Zijn verhaal en de enthousiaste verhalen van anderen uit uw omgeving vindt u op

rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


ONTHULLING VERNIEUWDE HERDENKINGSMONUMENT GEFFEN Op 22 oktober jl. , de dag van de bevrijding van Geffen, 71 jaar geleden, werd het vernieuwde herdenkingsmonument Geffen onthuld. Alle nabestaanden waren hiervoor uitgenodigd. Een tijdje geleden waren alle nabestaanden ook uitgenodigd in de Koppelinck, door burgemeester Wobine Buijs, om samen te praten over het herdenkingsmonument van Geffen. De burgemeester nam alle tijd om te luisteren naar de persoonlijke verhalen van de nabestaanden en gaf ook uitleg waarom de gemeente soms zaken moet regelen. Tijdens die avond werd ook duidelijk dat iedereen kon leven met de tekst op de steen: “zoiets dè vergitte nie”, de titel van het boek, geschreven door Ruud Verhagen, over de Tweede Wereld oorlog in Geffen. Weer terug naar 22 oktober 2015; op gepaste wijze sprak wethouder René Peters bij het vernieuwde monument, wederom ontworpen door Inez Hegeman. “Zoiets dè vergitte nie”, “Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van oorlogsgeweld”. Daarna was iedereen uitgenodigd in de Koppellinck waar we nog samen na konden praten, onder genot van een drankje en een hapje. Deze bijeenkomst werd zeer gewaardeerd door de nabestaanden, zo kunnen we weer met een goed gevoel onze familieleden blijven herdenken. Een nabestaande

SPETTERENDE SHOW GEFFES VOLK Ze wilden vernieuwend en verrassend op de planken verschijnen en dat is zeer wel gelukt! Met een zoetig welkomstdrankje werden we door Geffes Volk welkom geheten in de club ‘DANS LE LION D’OR’. Een chique ambiance waar ons een spetterend spel van zang, dans, toneelspel en actie, werd voorgeschoteld. We werden teruggebracht naar ‘the sixties’ waarbij de gehele stijl klopte. De perikelen binnen de club werden afgewisseld met lekker kletsen met mekaar. Onder de vakkundige begeleiding en zang van de band Mustang 66 konden we volop meezingen met nostalgische liederen als:The last dance, Heartbeat, Ramona, Kiss me quick, A queen for tonight,Your sixties, you’re beautiful... We moesten onze ogen in alle richtingen de kost geven. Soms stil spel, dan weer denderende dialogen met in het slot een optreden van stralende showgirls van Laura Dans. Complimenten aan alle spelers, waarvan uiteraard enkelen meer prominent en excentriek op de vloer verschenen. Vrije spelers die de volledige zaal gebruikten met veel interactie met een, zich goed vermakend, vrolijk publiek! Regisseur Jan Grosfeld en productieleider Petra van Erp mogen trots zijn op een geslaagde productie waarbij ook achter de schermen een kundig team van grime, licht, geluid en kapsels in stijl een opsteker heeft verdiend.

De monumenten en karakteristieke panden van Oss en zijn kernen deel 1 Het is bijna zover, het tweede deel uit een reeks van 7 boeken komt eraan.Na het succes van deel 1 (”De geschiedenis van Oss en zijn industrie in beeld”) komt deel 2 uit: “De monumenten van Oss en zijn kernen”) Wij hebben dit deel wegens het grote aantal monumenten moeten verdelen in 2 delen. Het eerste deel komt uit op 20 november. In deze twee delen zijn alle monumenten van de gemeente Oss opgenomen. In deel 1 van het monumentenboek zijn opgenomen de kernen: Ravenstein, Koolwijk, Herpen, Haren, Macharen, Teeffelen, Oijen, Lithoijen, Lith, Maren-Kessel, Demen, Dieden, Deursen, Dennenburg Berghem, Neerlangel, Overlange en Neerloon. In deel 2 de kernen Oss, Megen, Geffen Dit deel is verkrijgbaar vanaf eind mei De kosten zijn Euro 37,00

Dit boek vertelt over monumenten uit de 19e & 20e eeuw. De gemeente Oss is rijk aan monumenten: groot en klein. Er is een groeiende belangstelling voor monumen-ten en monumentenzorg. En dat is niet zo gek. Monumenten geven een stad, een dorp of een landschap een typisch eigen sfeer en schoonheid. Ze zijn de tastbare herinneringen aan ons verleden. De auteur neemt u aan de hand mee naar alle monumenten van de gemeente Oss in twee delen.

Deel 1 ligt in de winkel vanaf 23 november Verkoopadres: Kadoshop en Slijterij Wilma’s Dorpstraat 13, Geffen

Deel 2 is verkrijgbaar vanaf eind mei 15


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis de Pas draait films met een boodschap; er valt vaak wat te lachen, er rolt soms een traan en er is na afloop altijd iets om nog eens over na te denken en te praten. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar altijd een film met een boodschap. Een avondje uit met partner, familie of vrienden of gewoon in je eentje naar een goed verhaal in een prettige omgeving. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘52 Tuesdays’ Maandag 7 en dinsdag 8 december, aanvang 20.00 uur De film volgt moeder Jane en dochter Billie die elkaar enkel nog op dinsdagmiddag zien. Bijzonder maar

16

ook verklaarbaar, er is namelijk nogal wat aan de hand. De lesbische Jane heeft besloten om een man te worden en Billie moet in die tijd bij haar vader gaan wonen. De verandering van Jane naar James wordt door intimi en familieleden eigenlijk verrassend gemakkelijk geaccepteerd. Terwijl moeder met hormoontherapieën en operaties belangrijke stappen zet in haar zoektocht naar geluk, verkent en ontdekt haar zestienjarige dochter de ware betekenis van vriendschap, volwassenheid en seksualiteit. “Mam, noem ik je nu pap?” vraagt Billie op enig moment aan haar moeder. Zo’n vraag raakt je toch?! Een bijzondere film, zeer de moeite waard! ‘Kerstfilm’ Dinsdag 22 december, aanvang 20.00 uur Op deze avond draaien we een film in de sfeer van Kerst. Benieuwd naar de titel? Zodra deze gekozen is maken we die bekend via onze site: http://www.ccdepas.nl/filmhuis Kaarten voor beide films zijn à € 5,- verkrijgbaar aan de kassa. Via de website of telefonisch reserveren, is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30) Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.ccdepas.nl/filmhuis


Het bridgeseizoen 2015-2016 is weer begonnen. Dinsdag 20 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende zitting is dit de totaal uitslag. A-lijn 1. Peter Luijben en Ad van de Wetering 55.83 2. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 54.90 3. Trudy en Jaap Lakeman 53.85 4. Astrid van Buren en Christa van Lieverloo 53.65 5. Nelly Lucius en Toos de Haas 51.35 6. Ria Essenberg en Wim Christiaens 51.15 7. Gerrie en Joop van der Meijden 50.94 8. Doortje en Wim van Druenen 49.27 9. Ilse Ruland en Peter Wolf 48.12 10. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 46.88 D 11. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 46.46 D 12. Elly en Aart Smit 37.60 D B-lijn 1. Thea en Johan Geling 56.56 P 2. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 55.63 P 3. Marijke Droog en Marianne van Etten 53.33 P 4. Gerard Vogel en Frans van Weert 51.46 5. Ria en Wim Bijl 50.21 6. Ria en Rien van Alebeek 49.58 7. Tini Jonker en Marion Sollewijn 48.54 8. Marlies van Dijke en Thea Engels 48.23 9. Annemarie v Gils en Riet van der Sanden 48.23 10. Vera Bos en Diny de Jong 47.81 D 11. Ineke Liefkens en Huub Heinen 46.25 D 12. Margriet van Beek en Idi Szovan 44.17 D C-lijn 1. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 55.21 P 2. Marianne Asselbergs en Wilna Post 53.75 P 3. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 53.54 P 4. Karine Molkenboer en Jet Willems 53.44 5. Margriet Baart en Ans Lambregts 51.87 6. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 51.25 7. Marian Huis in’t Veld en Coby Emmen 50.10 8. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 49.58 9. Fien en Antoon van den Eng 47.71 10. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 47.08 D 11. Jo de Haas en Ton Tijs 46.35 D 12. Wil van den Elzen en Wim Vermeulen 40.10 D D-Lijn 1. Diny Arts en Marlouk Reitsma 56.35 P 2. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 55.94 P 3. Antoine Jansen en Anky Janssen 54.97 P 4. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 54.04 5. Annie en Henk Broekman 52.94

6. Nel en Herman Derks 7. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 8. Conny Raaijmakers en Wim Janssen 9. Anneke Hoven en Vera Spoormans 10. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 11. Gwen en René Vogels

51.82 50.31 45.10 44.69 42.94 42.34

Warenhuys in Waardenburg gekozen tot beste zelfstandig winkelier Gelderland Van Wanrooij keuken badkamer & tegel warenhuys in Waardenburg is door de consument uitgeroepen tot de Beste Zelfstandige Winkelier van Gelderland in 2015. Dit is één van de onderscheidingen binnen de competitie ABN AMRO Retailer of the Year. Consumenten hebben de winkels beoordeeld op zes belangrijke verkoopaspecten. Bij het Warenhuys van Van Wanrooij in Waardenburg kwam het goed adviseren van de klant als bijzonder sterk punt naar voren. “Dat is dan ook precies wat we erg belangrijk vinden, want bij de aanschaf van keuken en badkamer is het belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Het is niet zo maar een aankoop, dus we nemen echt de tijd voor onze klanten”, zegt directeur John van Wanrooij van het Warenhuys. “We zijn erg blij met deze erkenning en doen er alles aan om onze klanten verder te ontzorgen.” Het Warenhuys werd vorig jaar december geopend en bevat op een vloeroppervlak van 3.000 vierkante meter een keur aan verschillende keukens en badkamers, evenals een grote hoeveelheid tegels, apparatuur en accessoires. Eerder was de showroom van Van Wanrooij gevestigd in Tiel, maar vanwege de wens tot uitbreiding en verbetering en de goed bereikbare ligging aan de A2 is gekozen voor nieuwbouw in Waardenburg. Het Warenhuys is meer dan de statische showroom van vroeger. Het is een interactief inspiratiecentrum met werkende proefopstellingen, een kooktheater met demonstraties, een apparatenplein en keuken- en badkamerpaskamers waar de consument zelf met apparatuur en inrichting op ware grootte kan schuiven en uitproberen. Van Wanrooij keuken, badkamer en tegel warenhuys is een dochteronderneming van het succesvolle familiebedrijf Wanrooij bouw & ontwikkeling uit Geffen. De prijzen voor de winnende winkels in de verschillende provincies van Nederland werden onlangs uitgereikt op de Trade Mart Beurs in de Jaarbeurs. De beursorganisatie en ABN Amro hebben het initiatief voor deze prijs genomen in samenwerking met o.a. Q&A Research & Consultancy en Wugly.nl. 17


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


SINT JORIS GILDE GEFFEN Ferrie Verhoeven kreeg een welverdiende “Gouden Oogappel� voor zijn vele vrijwilligerswerk bij de Heemkundekring Vladerack, bij de Parochie en ook bij het Sint Jorisgilde Geffen. Die laatste inzet willen wij graag nog eens toelichten. Vanaf de 1e minuut na de oprichting van het Gilde was Ferrie de tamboer en archivaris van het Gilde. Om zijn kwaliteiten als tamboer te ontwikkelen werd hij lid van W.I.K. en daarna verzorgde hij de opleiding van alle jeugdtamboers die het Gilde heeft gekend. Daar stak hij vele vrijwilligersuren in. Als archivaris van het Gilde hield en houdt hij alles nauwgezet bij. Dat maakte het hem mogelijk om, na wekenlange voorbereidingen, 2 prachtige Gilde tentoonstellingen in te richten, waardoor diverse schoolklassen een goed inzicht in het Gilde verleden hebben gekregen. Daarnaast stelde hij ook de zeer fraaie jubileumboeken samen, bij het 5- en 10 jarig bestaan van het Sint Joris Gilde. Genoeg inzet zou je zeggen, maar niets is minder waar. Bij alle klussen die er te doen zijn bij het Gilde staat Ferrie klaar. Helemaal onmisbaar is Ferrie als er elektriciteit aan de pas komt. Tientallen uren heeft hij gestoken in het bewoonbaar houden van het oude Carbone gebouw voor het Gilde. En opnieuw een tomeloze inzet tijdens de verhuizing naar het gemeentehuis. Hij is 2x de Koning van het Gilde geweest, wat ook de nodige tijd vraagt door de vele plichtplegingen die eraan verbonden zijn. Ferrie bedankt voor die vele honderden uren inzet. Dat kan alleen als je vrouw daar achter staat, zei je in jouw dankwoord. Dus ook Hetty bedankt! En wees gerust, wij weten het van Ferrie, de echte Gouden Oogappel, dat ben jij. Tijdens de receptie in het Oude Klooster reikte Gilde Koning Piet van Erp een (gilde) broeder en een fles wijn uit aan Ferrie. P.R. cie. Sint Joris Gilde

UITSLAG QUIZAVOND Onze jaarlijkse quizavond vond dit jaar plaats op 19 oktober j.l. daarvan hier nog een verslagje en de uitslag. Helaas waren er dit jaar slechts 9 teams aangemeld waarvan het negende pas in het weekend voor de quizavond. Bij deze negen teams waren er twee die verleden jaar niet deel hadden kunnen nemen. Twee andere teams die andere jaren wel deelnemen waren dit jaar niet in de gelegenheid om mee te doen. Na iedere rubriek werd de rode draad door een van de teams gespeeld. Hierbij werden allerlei vragen gesteld aan een deelnemer van dat team. Deze mocht in het antwoord geen ja, nee of uh gebruiken. Degene die dit het langste volhield behaalde de meeste punten. De deelnemer van het team van Effe noar Geffe hield dit slechts 6 sec. 58/100 vol en die van het team van Rottenrijk 2 het langst namelijk 5 min. 46 sec. 23/100 De eerste ronde werd gewonnen door De Nieuwkomertjes zij behaalden 96 punten. Op de tweede plaats eindigde De Abeeltjes met 73 punten. In ronde twee was de overwinning voor Basisschool De Wissel met 85 punten en op de tweede plaats kwam de familie Heesakkers met 75 punten. De derde plaats uit de eerste en de tweede ronde met de meeste punten ging ook naar de finale. Omdat het team van Jeugdvakantiewerk in de eerste en het team van stichting Effe noar Geffe in de tweede ronde beide 63 punten behaalde moest er een beslissingsronde gespeeld worden. Die werd gewonnen door het team van Effe noar Geffe. In de finale kwam het team van stichting Effe noar Geffe verrassend als sterkste uit de strijd. Omdat de finale geen rode draad en geen schriftelijk gedeelte bevatte zijn de punten uit de finale veel lager dan uit de eerste en tweede ronde. De eindstand is als volgt: 1. Stichting Effe noar Geffe 2. Basisschool De Wissel 3. Familie Heesakkers 4. De Nieuwkomertjes 5. De Abeeltjes

16 punten 14 punten 11 punten 7 punten -4 punten

6. 7. 8. 9.

63 punten 61 punten 55 punten 41 punten

Jeugdvakantiewerk Rottenrijk 1 Jeugdcommissie Nooit Gedacht Rottenrijk 2

Deelnemers en belangstellende hartelijk bedankt en hopelijk weer tot volgend jaar. De quizcommissie 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo Hallo laagste

laagste prijsgarantie!

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag: Vrijdag: OPENINGSTIJDEN Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur

Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Dorpsplein 3

Geffen, Dorpsplein 3

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


TIENERS VAN TOEN MET MUZIEK, ZANG EN SKETCHES De muziekgroep Tieners van Toen geeft voor het achtste jaar weer middag/avondvullende voorstellingen in Nuland. Muziek, zang en sketches zijn de ingrediënten die borg staan voor veel muzikaliteit en gezelligheid. Een aantrekkelijk programma met vrolijke luister- en meezingliedjes afgewisseld door enkele Brabantse nummers in dialect. Natuurlijk kan er ook gelachen worden met enkele humoristische sketches. De voorstellingen worden gegeven in gemeenschapshuis de Meent in Nuland en zijn op woensdag 18 en donderdag 19 november aanvang 14.00 uur en vrijdag 20 november om 20.00 uur. De entreekaarten kosten € 7,50 incl. een gratis kop koffie/thee bij binnenkomst. De voorverkoop is bij supermarkt AH in Nuland, supermarkt COOP in Vinkel en Bosch-van Erp in Geffen.

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE UIT ROSMALEN KRIJGT EEN DIKKE 8! Verloskundig Nederland komt in beweging. Niet altijd komt de verloskundige positief in het nieuws als het gaat over thuisbevalling en babysterfte. Verloskundigenpraktijk Belle Vie laat ook de andere kant zien! Aan verloskundigenpraktijk Belle Vie uit Rosmalen is onlangs het keurmerk KNOV-Praktijkaccreditering(r) toegekend. Dit keurmerk laat zien dat de praktijk grote waarde hecht en actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit. Zij zijn daarbij de eerste in de regio die dit keurmerk hebben behaald. Om de kwaliteit binnen de praktijk te waarborgen kun je deelnemen aan een accrediteringstraject. In dit traject wordt de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Daarvoor is de praktijkvoering doorgelicht en hebben cliënten in een enquête hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de verloskundigen gegeven. De verloskundigen hebben meer inzicht gekregen in de kracht en verbeterpunten van hun praktijk. Op basis van deze informatie heeft de praktijk een aantal aanbevelingen gekregen, waaraan zij afgelopen jaar gewerkt hebben. “Een van de voorwaarden van accreditatie is het houden van een cliëntenenquête”, zegt Judith Bekkers, een van de verloskundigen van Belle Vie. Deze enquête gebruikten we al en wordt na het beëindigen van de zorg verstuurd naar alle cliënten. We evalueren deze enquête iedere 3 maanden in ons team en indien mogelijk, passen we de zorg aan.” Ook is het belangrijk dat er een praktijk-draaiboek is. Hierin leggen we al onze onderlinge afspraken en werkwijzen vast. Je kunt dan denken aan de protocollen met

het VSV, maar ook hoe is de beveiliging geregeld of hoe handelen we bij ziekmelding. Gedurende een aantal maanden is er gewerkt aan het in kaart brengen van de werkwijzen van de praktijk en zijn verslagen gemaakt. Deze zijn beoordeeld door de NPA, instituut voor Praktijkaccreditering. Vervolgens is een auditor een dag lang in de praktijk geweest om deze te beoordeelden. Hij controleert of de gegevens op de juiste manier zijn verzameld en of de praktijk en de plannen aan de gestelde eisen voldoen, dit wordt vastgelegd in een eindrapport. Hij was zeer te spreken over het reilen en zeilen van onze praktijk. Hij beloonde deze dan ook met een dikke 8.

SAVE THE DATE!

Graag willen we u uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad. Reserveer 8 januari van 19.30 tot 22.00 uur alvast in uw agenda. De invulling van de avond volgt snel. Tot de 8ste!

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 21 Intocht Sinterklaas, 11.00 uur 23 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur DECEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 15 Kaarten Oude Klooster, 19.30 uur 16 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 30 Geffense Kwis 2016 JANUARI 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur FEBRUARI 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MAART 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur APRIL 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MEI 12 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 13 Toediening Vormsel 29 Eerste Communie, 10.30 uur JUNI 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur SEPTEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Hoe staat het met de Voorzieningenkaart? Gemeente Oss werkt samen met inwoners, ondernemers en verenigingen aan een toekomstplan voor de maatschappelijke voorzieningen in een wijk of dorp. Dat noemen we een Voorzieningenkaart. Inmiddels zijn de voorzieningenkaarten voor Herpen, Ravenstein, Oss Noordwest en Lith afgerond. Wethouder Frank den Brok: ‘Nu zijn we bezig met de voorzieningenkaarten voor Oss Zuid, Ruwaard, Oss Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel en Geffen. Binnenkort start ook de voorzieningenkaart in Megen, Haren en Macharen. En we hopen dit jaar een begin te maken in Schadewijk en Berghem.’ Start Geffen Eind september was de startbijeenkomst in Geffen. Samen met inwoners, ondernemers en verenigingen hebben we nagedacht over wat belangrijk is voor de leefbaarheid in Geffen en welke voorzieningen daar dan een rol in spelen. Informatiebijeenkomst over vastgestelde Voorzieningenkaart Lith De gemeenteraad stelde in februari 2015 de voorzieningenkaart Lith vast. Daarna is onduidelijkheid ontstaan over het advies. Bewoners van Lithoijen uitten hun zorgen over het voortbestaan van de basisschool en het dorpshuis in het dorp. Op de informatiebijeenkomst van 14 oktober 2015 is aan bewoners en verenigingen uitleg gegeven over de Voorzieningenkaart Lith en wat dit voor Lithoijen en Teeffelen betekent. Stichting Primair heeft haar visie over de toekomst van basisschool Sint Jozef en de overige scholen in het gebied gegeven. Naar aanleiding van deze avond is besloten om de tekst in de Voorzieningenkaart Lith over leefbaarheid en voorzieningen in Lithoijen en Teeffelen aan te passen. Conceptadvies Oss Zuid, Oss Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel Inwoners van Oss Zuid, Oss Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel ervaren weinig problemen op het gebied van leefbaarheid en vastgoed. Wel hebben ze ideeën over ontmoeten en groen in de stad. Het proces voorzieningenkaart leidt in deze wijken nog niet tot spontane oplossingen of burgerinitiatieven om vervangingsinvesteringen te voorkomen. Veel partijen wachten op de uitkomst van de fusie van de vier welzijnsinstellingen, de centrumplan ontwikkelingen en de bezuinigingen op cultuur. Op 20 oktober besprak de werkgroep de concept-adviespunten voor het rapport. De gemeente gaan nu aan de slag met het advies. Wat vinden deelnemers van het proces?

Na de afronding van de Voorzieningenkaart Herpen, Lith, Oss Noordwest en Ravenstein hield de gemeente een evaluatie onder de deelnemers. Dit bestond uit een digitale vragenlijst voor alle deelnemers. En een evaluatiebijeenkomst met een aantal deelnemers per gebied. De deelnemers beoordelen het proces met een 7,2. Ze waarderen de nieuwe manier van werken. En pleiten voor uitvoering van de adviezen die naar de raad gaan. Waarom de Voorzieningenkaart? In de gemeente Oss staan veel en soms te grote maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, wijk- en dorpshuizen en sporthallen.Veel van deze voorzieningen zijn al wat ouder.Voordat de gemeente geld aan vervanging of renovatie besteedt, kijken we met het proces Voorzieningenkaart naar de behoeften van de wijk- of dorpsbewoners.Wat zijn de belangrijkste activiteiten in 2030? En welke voorzieningen zijn daarvoor nodig? Alle dorpen en wijken van Oss komen aan de beurt. Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Voorzieningenkaart en het evaluatierapport op www.oss.nl/voorzieningenkaart.

PERSBERICHT Bibliotheek Oss, Uden en Veghel gaan in de wintertijd weer op zondag open! Behoefte aan een lekkere luie zondag? Een boek lezen, tijdschrift doorbladeren, muziek beluisteren, mensen ontmoeten? Kom dan vanaf zondag 1 november naar uw Bibliotheek die is geopend van 13.00 tot 16.00 uur. De zondagopening in de bibliotheek Oss, Uden en Veghel is vanaf zondag 1 november tot en met zondag 20 maart 2016. Muzikale ontmoetingen, Tabletcafé’s en vele andere activiteiten zullen plaatsvinden op deze zondagmiddagen. Houd onze website www.bibliotheekoss.nl goed in de gaten voor de meest actuele activiteiten of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief. In de Bibliotheek is altijd gratis WiFi beschikbaar. Geniet van een moment voor uzelf, op zondagmiddag in uw Bibliotheek.

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.