Torenklanken 2014 - nr 18

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 18 | november 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

DE STEM VAN OSS: test uw stem! Op 19 november 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor kunnen inwoners uit gemeente Oss en Geffen gebruikmaken van de stemtest www.deStemvanOss.nl. Hier staan verschillende stellingen op over belangrijke onderwerpen voor Oss. Gebruikers kunnen hun mening en de mening van politieke partijen met elkaar vergelijken. DeStemvanOss.nl is een website die goed te gebruiken is op de computer, tablet en mobiele telefoon. Hoe werkt de stemtest? De stemtest bestaat uit 26 stellingen. Deze stellingen hebben de politieke partijen samen bedacht. Kiezers kunnen op een balk aangeven hoe ze over een stelling denken. Per stelling geven de partijen uitleg over hun standpunt. Door op de logo’s te klikken is ook te zien waar welke partij staat. Het resultaat van de stemtest kan de gebruiker delen via Facebook en Twitter.

POLITIEK JONGEREN CAFÉ BIJ BOETJE Op maandag 17 november organiseert VDG-Oss een Politiek Jongeren Café bij Boetje. De avond begint om 19.30 uur, duurt een uurtje en is vooral bedoeld voor jongeren van 18+ uit Geffen e.o., die binnenkort (voor de eerste X) mogen stemmen voor de gemeenteraad. De bijeenkomst wordt ingeleid door Charles van Herpen, initiatiefnemer en Geffense VDG kandidaat. Ook Frits van den Hoogen (21), voorzitter van de Osse Jongerenraad en Luuk Muller (20) zullen een korte voordracht houden. De inhoud van de bijeenkomst zal

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

sterk bepaald worden door de inbreng van de aanwezige jongeren.Toegang en koffie zijn gratis. Overige consumpties voor eigen rekening. Wij hopen op een massale opkomst! Houd Facebook en Twitter in de gaten voor de laatste informatie. Wil jij meer weten? Bel dan: 073-5324626 b.g.g. 06-5391 6725 en vraag naar Charles van Herpen.

KOMT U MET ONS HET AFSCHEID VIEREN? Aan ruim 20 jaar Maasdonk komt bijna een einde. We nodigen alle inwoners van Maasdonk uit voor een feestelijk afscheid op: Zondag 14 december 2014 14.00 - 17.00 uur Sporthal de Geer, Geffen Muziek, dans, sport, tentoonstellingen en een kinderhoek: het wordt een afscheid van en voor ons allemaal. We openen de zaal om 13.00 uur. Zo kunt u rustig de verschillende tentoonstellingen bekijken. In de komende weken zullen wij u uitgebreider informeren. Noteer de datum alvast in uw agenda! Graag tot 14 december! Burgemeester en wethouders Gemeente Maasdonk

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 14 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 16 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s Presentatie Communicanten / extra collecte voor jongerenactiviteiten in het bisdom di. 18 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 21 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 23 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (Caeciliafeest) di. 25 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 28 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 30 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Passe Partout + communicanten Schoenendozen voor de actie meebrengen. Na de mis kerkdeurcollecte. di. 02 dec. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK vr. 05 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 07 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Pompzwengels (50-jarig jubileum) + kinderkerk Na de mis is er koffie en kunt u kerstartikelen kopen. (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) SCHOENENDOOSACTIE Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze parochie weer een schoenendoosactie op zondag 30 november en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Het goede doel van dit jaar is Stichting BeHoCa voor steun aan het opvanghuis van Melissa Kreps in Mombasa in Kenia.

Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor kinderen. Wat mag er in de doos? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, (gekleurd) papier, schrijfpapier, schriftjes, blocnotes, gummen, puntenslijpers, stickertjes, poëzieplaatjes, klein speelgoed, knuffels. Nieuwe tandenborstels zouden ook heel goed van pas komen! Wat mag er niet in de doos? Géén oorlogsspeelgoed, géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed. Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de Sinterklaasgezinsviering, die gehouden wordt op: zondag 30 november om 09.30 uur in de kerk of geef die aan iemand mee, als je zelf niet aanwezig kunt zijn. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen! Sinterklaas zal op het eind van de viering een bezoekje brengen en de dozen overdragen aan leden van Stichting BeHoCa. Na de mis wordt er een KERKDEURCOLLECTE gehouden die eveneens voor dit goede doel is bestemd: jongeren een thuis te geven. Tot ziens op zondag 30 november om 09.30 uur in de kerk.

KERSTARTIKELEN Zondag 7 december na de jubileummis van de Pompzwengels is er koffie in het portaal met een kraampje van ‘t Mariawinkeltje van Gijs van Hooijdonk met dit keer kerstartikelen. Een deel van de opbrengst gaat naar de parochie. Komt het zien! KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? Het einde van het jaar nadert. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de stand van de Kerkbalans nog wat te verhogen. De pastorie behoeft onderhoud zoals u wellicht weet.We hebben de financiële middelen hard nodig. We doen vooral een beroep op jongeren 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


en jonge gezinnen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk en pastorie in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans per 16 oktober € 24.500,00 Dank u wel voor dit mooie resultaat! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Oktober 2014: Charli van den Boom, Iris van Santvoort, Cas van Vugt, Noor van der Velden. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek

door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

Voor De Gemeenschap (Geffen) VDG nam deel aan de jaarlijkse dorpkwis van CV De Nakomertjes; we werden kampioen blauwe ballonnen bloazen, haalden de finale, maar legden het uiteindelijk af tegen de aanstormende jeugd. Is dat erg? Tuurlijk niet; CV De Nakomertjes bedankt voor de puike organisatie! Hans Boerboom, Eric Rovers, Bert vd Heijden & Charles van Herpen, www.vdg-oss.nl

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

Voor ondernemers bieden wij Ĺ‚

administratieve dienstverlening Ook de begeleiding van startersprijzen. en de aangifte tegen de scherpste inkomstenbelasting voor particulieren Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland behoren tot onze specialiteiten. Correspondentie-adres: Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen

T: 073-3030823 ¡ M: 06-51095114 ¡ E: info@ba-administratie.nl Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen

Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen ¡ T. (073) 5325536 ¡ M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl ¡ info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Jolanda Schneider (38 jaar) Ze is geboren in Deventer en opgegroeid in Twello... Getrouwd met Kurt en moeder van Evan (10 j.) en Reza (9 j.)... Ze heeft een full time baan als programmamanager op het Provinciehuis in Den Bosch... Ze staat als hoogst genoteerd Maasdonks raadslid bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen op de 2e plaats van het CDA in Oss... (Arno Romme staat op nr. 4 op de lijst van VDG Oss). Ze is nog even CDA fractievoorzitter in Maasdonk en zou dat zomaar in Oss kunnen worden... Ze wilde al heel jong ‘de wereld verbeteren’, maar richt zich nu op de mensen ‘ in haar achtertuin’ ...... Ze is niet gelovig opgevoed, maar gelooft in de samenleving en koestert de christelijke waarden... Ze is inmiddels gewend aan de Brabantse gemoedelijkheid en woont sinds 2008 met veel plezier in Geffen... Jolanda Schneider straalt het uit: met veel enthousiasme gaat ze beginnen aan haar tweede periode als raadslid, het is vrijwel zeker dat ze gekozen wordt. Ze weet waarover ze praat. Van jongs af aan is ze geïnteresseerd in politiek. Na het VWO twijfelde ze welke studie ze zou beginnen: bestuurskunde, journalistiek, geschiedenis of economie. Het werd bestuurskunde, een studie waarin de andere richtingen verweven zitten. Ze wilde graag naar het buitenland en volgde twee stages in Afrika: ze verbleef 4 maanden in Kenia en in Burkina Faso 2 maanden. Ze studeerde af in Internationale Betrekkingen, een studie die gericht is op contacten tussen landen op diverse gebieden. Toch had ze niet het gevoel ‘in den vreemde’ iets te kunnen bijdragen en zocht het dichter bij huis. Ze volgde gedurende twee jaar een traineeprogramma en maakte kennis met de Kinderbescherming op het ministerie van Justitie en in de Tweede Kamer mocht ze in de ‘ambtelijke keuken’ kijken. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

Jolanda: “Daar werkte ik aan mooie projecten en heb er veel geleerd. Indrukwekkend waren bijvoorbeeld de bezoeken aan de Bijlmer Bajes en schrijnend de verhalen die je hoort van jonge kinderen die zoveel mee hebben gemaakt.” Daarna was Jolanda 5 jaar werkzaam in de Raad van de Kinderbescherming in Utrecht. De echtgenoot van Jolanda studeerde aan de zeevaartschool en zat op de grote vaart, maar wilde een baan aan wal. De glasfabriek in Leerdam werd zijn werkplek. Wat is dan een leuke plaats in de buurt om te gaan wonen: ‘s-Hertogenbosch. En zo kwam Jolanda in Den Bosch op het Provinciehuis terecht. Daar deed ze van alles. Ouderenbeleid met als thema: Slimme Zorg. Hoe kun je als oudere langer thuis wonen m.b.v. ICT technieken bijvoorbeeld. Ze werkte aan kleinschalige projecten en aan onderzoeken om internationaal technieken uit te proberen. Vervolgens was ze bestuursassistente van gedeputeerde Brigite van Haaften, en deed kennis op van het beleid rond de leefbaarheid van de samenleving. Momenteel is ze programmamanager op het thema Samenwerking tussen instanties. Jolanda: “De rol van de overheid verandert in de toekomst, er moeten minder regels komen. Daarom moet er beter worden samengewerkt tussen instanties. De problemen zijn soms groot, hoe sla je goede bruggen, ieder denkt in zijn eigen doelstellingen. De gemeentes krijgen straks een grote verantwoording over veel onderwerpen, maar de gezinnen hebben vaak met meerdere gemeentes te maken. Tegenwoordig krijgen we de hele dag door informatie via de moderne media. Daar ben ik een fan van, maar we snappen er veel te weinig van. Het brengt ons veel goeds, maar ook veel onzekerheden en onbekende addertjes onder het gras, ook op ethisch gebied. Ik heb daar veel gesprekken over met studenten, die daar vaak frisse ideeën over hebben. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat zich allemaal zal ontwikkelen.” Jolanda staat op de lijst van het CDA, een landelijke partij. Een beperking of een verrijking voor een gemeenteraadslid? “Een verrijking!” is haar duidelijke antwoord.“ Heel veel problemen kun je niet meer lokaal oplossen, dat moet samen met anderen. Het CDA item is samenwerking! We luisteren goed naar de burgers en naar wat er leeft in verenigingen en in de gemeenschappen. De samenleving staat centraal in ons programma. Je bent zelf verantwoordelijk, maar ook voor elkaar. Niet alles kan altijd voor de samenleving worden geregeld, dat is onbetaalbaar en je maakt mensen afhankelijk. René Peters, nummer 1 van onze lijst is daar heel duidelijk in: “Wie is verantwoordelijk, je bent er zelf bij!” Jolanda gaat met graagte de nieuwe uitdaging aan om via de Osse gemeenteraad invloed uit te oefenen op onze naaste omgeving. Ze heeft al ‘meegekeken’ in Oss op 7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m do Sint-Michielsgestel vr koopavond (bedrijventerrein Venkant) za T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


werkbezoeken en in vergaderingen. “Het leuke van Oss is, dat het een regiogemeente is, die het voortouw neemt tot initiatieven en maatregelen in de regio. De herindeling was onherroepelijk, ambtelijk worden het steeds meer complexe situaties rond zorg, woningbouw, economie, ontwikkeling in de landbouw en duurzaamheid. Gelukkig vond men geen ‘lijken in de kast’ en kunnen we een gezonde gemeente overdragen.” Hoe krijgt ze het allemaal gedaan met een gezin en een full time baan? “Slim organiseren” is haar geheim. Ze heeft het voordeel dat haar man part time van huis uit kan werken, omdat hij een eigen bedrijf heeft. “We hoeven nauwelijks gebruik te maken van kinderopvang. Ik kan wel geen vrijwilligerswerk doen en sporten komt er ook niet altijd van. De kinderen houden me wel bezig! We zijn met het gezin graag buiten, gaan naar het strand, kamperen of wandelen in de bergen (soms ook parasailing!). Ik probeer ook regelmatig een boek te lezen!” aldus Jolanda. We gaan haar volgen in het Osse pluche!

EEN TRADITIE VERDWIJNT... In 2015 zal de stichting Boerenbruidsparen geen boerenbruiloft meer organiseren op de dinsdag van carnaval. Hiermee komt een einde aan een traditie van 36 jaar. In die lange tijd is er veel veranderd: van een eenvoudige ceremonie op de platte kar voor de kerk, via een kroegentocht naar een feest in De Gouden Leeuw en de laatste jaren in de carnavalstent. Ondanks de vele

Doe het beter

voorbereidingen hebben we gemerkt, dat de combinatie van boerenbruiloft en tent geen gelukkige is. Het bieden van comfortabele zitplaatsen voor onze ouderen was een probleem; na afloop van het officiele gedeelte was er veel verloop naar de grote tent, wat ten koste ging van de gezelligheid; het vinden van een nieuw boerenbruidspaar werd een steeds lastiger opgave; het enthousiasme onder onze leden nam af en de organisatie zelf kwam steeds meer neer op een paar personen. We hebben ons dan ook afgevraagd of het zin had om door te gaan met het risico, dat we zelf niet meer tevreden konden zijn over de kwaliteit van het programma. De vraag komt dan vanzelf op of een boerenbruiloft nog past binnen carnaval zoals dat de laatste jaren in Geffen is gevierd. De oudboerenbruidsparen hebben zich hierover uitgesproken tijdens twee vergaderingen en we hebben besloten om te stoppen en om daarmee ook de ruimte te geven aan nieuwe initiatieven. Iets organiseren gaat niet zomaar. Daarvoor hebben we in de afgelopen jaren de steun gehad van velen. Wij willen daarom hierbij ook onze sponsors van harte bedanken voor al datgene, wat zij voor ons hebben gedaan. St. Rottenrijk, St. Effe noar Geffe, Poelier van Druenen, bakkerij Brands, C1000, Wihabo en Horeca Geffen. Natuurlijk ook dank aan al diegenen, die min of meer belangeloos hebben meegewerkt: burgemeester en pastoor, freule Van Bergen, Diny van Wanrooij, Hans en Will van Leeuwen, Ut Gu Vals, de Pompzwengels en de jaarlijkse winnaars van de Roapliedverkiezing. Zonder uw aller inzet en medewerking hadden wij dit niet zo lang kunnen blijven doen. Stoppen de Boerenbruidsparen dan helemaal: nee, we stoppen helemaal niet! Daar waar onze hulp gevraagd wordt zullen we blijven helpen en tijdens Effe noar Geffe zullen we ons uitgebreid blijven presenteren bij de opening, het boerderijtje, de koffietafel, de jamkraam en in overleg met het bestuur van Effe noar Geffe zullen we vanaf volgend jaar wellicht nog extra dingen organiseren. Begin volgend jaar hoort u daar meer van.

Eet Vis van Peter

Wij staan iedere donderdagmorgen op het Dorpsplein in Geffen met: • de meest verse vissoorten ook gefileerd • de beste echte Hollandse nieuwe haring • de lekkerste gebakken vissoorten • en zijn onbetwist de beste Kibbeling specialist

Aanbieding november:

• Heel pond gebakken Kibbeling + gratis bakje saus € 7,50 en zelf 750 gram + 2 bakjes saus € 11,• De echte Hollandse nieuwe haring per stuk € 1,85 / 4 voor € 7,- & 6 voor € 10,• 3 grote gebakken lekkerbekken voor € 7,- / per stuk € 2,75 Kom op viseter, naar het Dorpsplein op donderdagmorgen bij Peter van 9.30 tot 13.30 uur. Ook in Heesch op vrijdagmorgen | Ook in Vinkel op donderdagmorgen 9


ROND DE DORPSPOMP De stamtafel begroet Jolanda Schneider die bij de aanstaande verkiezingen op nummer 2 staat bij het C.D.A. in Oss, Miriam Bouwens en Karel van Rijn namens de vernieuwde M.O.V. groep met de nieuwe naam “G.G.G. (Goed Gevoel Geffen) en Willy van Erp namens de nieuwe molenaarsvereniging “De Vlijt”. Welkom. De stamtafel is blij met zoveel aandacht. Het bezoek door Geffenaren aan het gemeentehuis Oss op zaterdag 1 november geeft de indruk dat Geffenaren zich veilig voelen en met hart en ziel het OPEN gemeentehuis bewonderen. Je ervaart er al gauw de betrokkenheid van raadsleden en ambtenaren van de gemeente Oss. Een leuke musische ervaring met de Muselinck maakte deel uit van de open dag. De ambtsketen van de burgemeester werd door kinderen met grote opwinding omgehangen. Het gemeentebestuur van Oss bleek ook goed geïnformeerd over Geffense zaken, zoals de zorg over het gemeentehuis en de infrastructuur; men is al druk actief bij de realisering van een betere verbinding van Oss naar de rotonde in de Papendijk, door vernieuwing van de Heesterseweg. Oss heeft al een wijkcoördinator benoemd die in Geffen voorlichting zal geven, adviseert en activiteiten ondersteunt. De dorpsraad heeft met goedkeuring van de Osse gemeenteraad een benoemingscommissie vastgesteld. De volgende personen maken daarvan deel uit : Antoon Romme, Cynthia Smit, Bert van Laarhoven en Christjan Verhagen. Op 12 november wordt in de Koppellinck de benoemingscommissie gepresenteerd en op 17 november komen de Dorpsraad en wijkcoördinator met belangstellenden bijeen, ook weer in de Koppellinck om te sparren over een aantal voorliggende actuele zaken. Wellicht wordt hierdoor uw stemkeuze nog beïnvloed. STEM GEFFENAREN !!! Op 19 november!!! Er staan voldoende Geffenaren op de diverse lijsten, waarbij wij hopen dat Oss zijn goede bestuurbaarheid blijft behouden en er sterke Geffense invloeden ontstaaan. Intussen krijgen de vertegenwoordigers van de herziene M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) goede aandacht: Er vindt verjonging plaats en de activiteiten worden verlegd en meer georiënteerd op draagkracht van Geffen. Er moet duidelijk voelbare en meetbare Geffense betrokkenheid zijn zodat activiteiten bij o.a. Geffense evenementen meer kans van slagen hebben. Basisschool de Wissel blijft ook bij acties betrokken, bijv. bij de vastenactie. Het komende actiejaar is in het thema: jaar voor ouderen. De naam is veranderd en de groep heet voortaan: GOED GEVOEL GEFFEN, afgekort: G.G.G.; een betere naam kan men niet verzinnen 10

in het steeds meer sociale Geffen. Het email adres: goedgevoelgeffen@gmail.com. (niet eindigend op nl, zoals hier en daar abusievelijk is vermeld). Jolanda Schneider die duidelijk belangstelling toont voor de sfeer en gezelligheid aan de stamtafel, roept heel Geffen op: GA STEMMEN op 19 november!!! We horen van de versnippering en de rivaliteit in de gemeenteraad van ´s-Hertogenbosch, terwijl Oss met een sterke raad waarin meer aandacht voor elkaar goed bestuur mogelijk maakt. Dan treedt Willy van Erp aan en maakt gewag van een nieuwe vereniging voor molen “De Vlijt”. Oss heeft gesteld dat er sprake moet zijn van een bestuurseenheid om allerlei zaken rond kostbare molens veilig te stellen. Dat betreft vooral verzekeringen van molen en bemanning, subsidies voor onderhoud en het bepleiten van steun als rijksmonument. Hij vertelt over het door molens bepaalde silhouet bepaalde aanzicht van het landschap, over de ontwikkeling en doelstelling van molens door de eeuwen heen. De nieuwe vereniging zal “de Vlijt” zodanig inrichten, dat de oorspronkelijke doelstelling zichtbaar blijft en er zeker geen museum van wordt gemaakt. De vereniging bestaat uit 7 leden, waarbij het vanzelfsprekend is dat Paul Wagenakers de voorzittershamer hanteert. De vurige intentie is om de hele geschiedenis van “de Vlijt” te boek te stellen en daarmee is al begonnen. Oprichtingsdatum van de vereniging is 22 juni 2014. Er overvalt ons het bericht dat onze Pastoor David v. Dijk een gescheurde enkelband heeft en helaas voorlopig uit de roulatie is. Wij wensen hem een spoedig herstel toe. Hij wordt vervangen door pastoor Ouwens of pastoor Verbakel en diaken Van Herwijnen. Allerheiligen moest volstaan met een gelezen woorddienst en zoals ook de Hoogmis op zondag 2 november. Diaken Van Herwijnen had zich keurig voorbereid op de plechtige en indrukwekkende dodenherdenkingsdienst van 2 nov. jl. om 19.30 uur in overleg met de avondwake- groep. Fanfare W.I.K. o.l.v. J. Menkehorst luisterde met zeer passende muziekwerken de dienst op in samenwerking met het gemengd kerkkoor. Het werd een zeer waardige dienst, waarbij 250 kerkgangers aanwezig waren. Er waren 32 overledenen te betreuren, waarvoor in het afgelopen jaar een kerkdienst was gehouden. Het thema was: De dode zal leven, nu bedolven onder stenen of aarde of gewijd uitgezaaid. De dode zal opstaan in het licht van de Heer. Leer ons opstaan en geloven, ja alles wordt nieuw. Het werd een voelbare getuigenis. Het kerkhof rijk bestrooid met bloemen en herinneringen maakt ons opnieuw deel van dood en leven en hoop op die nieuwe dag. Muziekvereniging “ Willen Is Kunnen” presenteert ons een prachtig slotconcert op zaterdag 22 november in sportzaal “ De Geer”. Omdat muziekvereniging O.B.K. uit Driebergen met 80 uitvoerenden ook deelneemt is het podium in de Koppellinck te


klein. Rottenrijk is weer vol leven, dankzij hernieuwde aandacht voor de jeugdraad, waarvan de spectaculaire viering om 15 november om 12.30 u begon bij Boetje en de naam kreeg van “Jeugdraad van Half Elf” en het Prinsenbal die dag om 20.00 uur en de receptie op 16 november zijn. Daarover op de volgende Stamtafelbijeenkomst op 23 november, na de Hoogmis.Voor op - of aanmerkingen: 0412-640982. Ut gu oe goet en ut kumt goet. Hauw Doe

BEDANKT TIENERS VAN TOEN

VERHUIZING HEEMKUNDEWERGROEP ‘VLADERACK’

JOZEFOORD BIJ KAARSLICHT

Vanwege de verhuizing vanuit onze kelder naar de eerste verdieping van het Oude Klooster kunnen we vanaf heden tot half januari helaas geen gasten ontvangen. We zijn zeer druk met sorteren, inpakken, verhuizen en uitpakken van onze spullen. U zult begrijpen dat we daarbij u moeilijk te woord kunnen staan of hulp kunnen bieden. Begin januari zullen we via de media laten weten wanneer we weer geopend zijn.Voor dringende gevallen kunt u natuurlijk altijd even bellen met de voorzitter, Gerrit van den Helm 06-46766714. Enne... als er sterke mannen beschikbaar zijn om op zaterdag 13 december mee te helpen met de verhuizing, dan ook graag even een telefoontje. We zullen u daarvoor zeer dankbaar zijn!!!

18 Oktober hadden de Flierefluiters een middag aangeboden gekregen van de Tieners van Toen om naar de muzikale middag in de Meent te komen met familieleden, verzorgers of vrienden.Wij waren met vele aanwezig en hebben allemaal genoten van deze leuke en gezellige middag. Er werd met volle borst meegezongen, gedanst en ook de polonaise gedaan. Ieder van ons had plezier en gein en vond het fijn om bij deze muzikale middag te mogen zijn. Daarom Tieners van Toen hartelijk dank namens alle Flierefluiters voor deze leuke muzikale middag.

Graag nodigen wij u uit voor ‘Jozefoord bij kaarslicht’, een sfeervolle kerstmarkt op het terrein van Sint Jozefoord op donderdag 11 december. Kom genieten van de kerstliederen, rond snuffelen bij kraampjes vol leuke waren of opwarmen met een heerlijke glühwein of chocolademelk. Opbrengsten van de kerstmarkt gaan naar een goed doel. De kerstmarkt wordt georganiseerd door de afdeling Welzijn & Recreatie en de personeelsvereniging van Sint Jozefoord. We hopen u graag te ontmoeten op onze kerstmarkt ‘Jozefoord bij kaarslicht’. De toegang is gratis. Wanneer: 11 december 2014 Tijd: van 16.00 tot 20.00 uur Waar: terrein van Sint Jozefoord (Duyn en Daelseweg 15, Nuland)

11KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Filmmiddag woensdag 19 november a.s. Na de drukbezochte film “De nieuwe wildernis” worden KBO leden woensdag aanstaande weer van harte uitgenodigd. Om 13.30 in de grote zaal van het Oude Klooster staat gastvrouw Lies van Dinther weer klaar met gratis koffie en thee en Jan Ceelen en Martien Romme weer met een mooie film. Iedere woensdag voormiddag gratis inloop voor KBO leden die een potje willen biljarten. In tegenstelling tot voorheen is deze inloop alleen bestemd voor KBO leden. Het is wel zo dat men NIET verplicht is aanvullend lid te zijn van KBO-DOK om hiervan gebruik te maken. Ook hoef je geen € 1,00 inleg te betalen. Inloop vanaf 9.00 uur.Veel biljartplezier! (Voor alle duidelijkheid, in het Oude Klooster wordt voor de middag geen alcohol geschonken). De KBO computerhoek op maandagmiddag van 13.00 tot 16.30 uur is ook open voor alle Geffenaren. Coördinator van de computerhoek is Albert van Santvoort tel. 073-5322141 email: aavansantvoort@planet. nl De computerhoek werkt met de verplichte aanschaf van een kaart die goed is voor 5 lessen. KBO leden betalen € 10,00 voor deze kaart en niet leden betalen € 12,50 voor 5 lessen. Naast Albert zijn er meerdere vrijwilligers beschikbaar om jullie uitleg te geven over tablet gebruik. Mocht er veel belangstelling zijn dat wordt naar uitbreiding van de tijden gezocht. Lopende zaken Een voorlichtingsbijeenkomst vanuit het IAK over kortingen op de zorgverzekering, kerststukjes maken, de Kerstviering en een afrondend gesprek met het bestuur van de K.V.O. Laatste bestuursvergadering 2014 is 2 dec. a.s. Het gaat niet om de weg die je inslaat, maar het spoor dat je nalaat Antoon Romme, voorzitter | www.kbo-geffen.nl

REISCOMMISSIE KBO GEFFEN Tot onze commissie is toegetreden: Rinie van de Berg Molenstraat 22, 5386AB Geffen tel. 073-5321204, email: omerinie@home.nl Wij heten Rinie van harte welkom en wensen hem toe

dat zijn deelname leidt tot wat hij er zich van heeft voorgesteld. Wij zijn erg verheugd met zijn toetreding en hopen vele leuke uitstapjes en reizen samen met hem te mogen organiseren. Graag zouden wij nog een commissielid willen verwelkomen; iets voor U? Christine Ceelen en Ton Jonkers

50-PLUSREIZEN KBO GEFFEN De reiscommissie van KBO’s Nuland, Vinkel en Geffen organiseren gezamenlijk een KERSTREIS op 26 december a.s. (2e Kerstdag) Vertrek om 13.00 uur vanaf het Oude Klooster naar restaurant Het Witte Huis in Zeeland. Ontvangst aldaar met 2 kopjes koffie met gebak. Hierna maken we een mooie rondrit door de Peel. Om 16.00 uur begint het sfeervolle Kerstdiner-dansant. Een heerlijk diner met muziek van een muzikaal artiest. Er is ook gelegenheid tot het maken van een dansje. 20.00 uur vertrek uit Zeeland terug naar Geffen. De prijs voor deze mooie kerstreis bedraagt € 68,50 per persoon. In deze prijs is inbegrepen: - vervoer per luxe touringcar - twee kopjes koffie/thee met gebak - rondrit door de Peel - kerstdiner-dansant -reisverzekering Drankjes zijn voor eigen rekening! Voor deelname gelieve U € 68,50 per persoon over te boeken op IBAN nr: NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO-Reizen, Geffen.Wij vragen U dringend dit uiterlijk 19 november a.s. te doen. U hoeft geen inschrijfstrookje in te leveren, Uw betaling is bewijs van inschrijving! Wij heten U allen van HARTE WELKOM EN WENSEN u een fijne kerstdag toe. Tevens organiseren wij ook weer SENIOREN-EXPO in VELDHOVEN op woensdag 14 januari 2015 We bezoeken de beurs die dag van 11.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf het Oude Klooster om 10.00 uur Voor deelname gelieve U € 10,00 per persoon over te boeken op boven genoemde IBAN nr! Gaat U met beide uitstapjes mee, Kerstreis en Expo samen dan betaalt U € 68,50 + € 10,00 = € 78,50. Eveneens graag uiterlijk 19 november a.s. Reiscommissie KBO Geffen Christine Ceelen, tel. 5322258 Rinie v.d. Berg tel. 5321204 Ton Jonkers tel. 5322005 13

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100, fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

het Geffense. We hebben er veel gehoord; wat er leeft en wat er nog moet gebeuren. Met de herindeling van de gemeente Maasdonk wordt er met Geffen een prachtige kern aan Oss toegevoegd. Daar zijn we blij mee! Dat de gemeente in oppervlakte is gegroeid, zien wij als een uitdaging. Geffen brengt ook iets eigens mee waar we van kunnen leren. Effe noar Geffe, en de gezamenlijke organisatie van carnaval en de kermis zijn voorbeelden van hoe een klein dorp groot kan zijn.Als het aan de PvdA ligt, behouden de kernen en stadswijken hun unieke karakter en bouwen we verder aan de sterke stad Oss. We zien dat er nog een aantal verbeteringen in Geffen nodig zijn, zoals de toestand van de wegen en de huisvesting van een aantal verenigingen. Daar gaan we ons hard voor maken! Daarnaast staat de PvdA Oss staat de komende periode vooral voor het organiseren van zorg dicht bij de mensen, bouwen naar behoefte en banen behouden en creëren voor de mensen in onze gemeente. Werkgelegenheid is ook voor de Geffenaren een belangrijk onderwerp en we hopen dat we samen met alle (nieuwe en oude) Ossenaren ons daar de komende tijd sterk voor kunnen maken. Gelukkig zijn er ook binnen de PvdA een aantal Geffenaren actief, die meewerken om Geffen goed te laten ‘landen’ in Oss. Kijk op oss.pvda. nl voor onze plannen of mail naar oss.pvda@gmail.com Ehssane Gounou lijsttrekker PvdA Oss

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken.

(lokaal tarief)

PVDA EN GEFFEN Onlangs waren wij van de PvdA te gast bij de stamtafel Geffen. Door deze dames en heren zijn we op prachtige wijze verwelkomd in

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

17WIJ STAAN ACHTER ONZE TOP 10

C D A

O S S

v.l.n.r.: Ad vd Hurk, Antoon Romme, Wilhelmien v. Dijk, Gerrit v.d. Helm, Gerard v.d. Heijden en Joke v.d. Hengel.

Buiten onze nummer 2, Jolanda Schneider, zijn er nog verschillende Geffense personen te vinden op de lijst van het C.D.A. Hieronder een kennismaking. 14 - Joke van den Hengel-Verhagen Joke is getrouwd met Riny en sinds 2007 woonachtig in Geffen. Voorheen in Oss, bijna op de grens met Geffen. Daar had ze samen met haar man en zoon een agrarisch bedrijf. Ze is nog actief binnen de ZLTO afd. Oss en bestuurslid van het CDA afd. Maasdonk. Daarnaast werkt ze binnen de werkgroep Kerk en Samenleving met een groep rond alleengaanden. De gemeentepolitiek is haar niet vreemd, totdat ze in Geffen ging wonen is ze 7 jaar lid geweest van de Osse Gemeenteraad. Hobby’s zijn verder oppassen op de kleinkinderen en vakantie naar Duitsland waar haar jongste zoon een agrarisch bedrijf heeft. 27 – Ad van den Hurk Volop bezig met zijn werk, maar zeker ook voor zijn gezin. Zijn kinderen zijn alles voor hem. Ad is altijd bezig geweest met de Geffense jeugd. Bij Stichting Jeugdbelangen was hij een van de kartrekkers. Tegenwoordig steekt hij ook veel tijd in het reilen en zeilen rond het multifunctioneel centrum “De Koppellinck”. Een manusje van alles, waar velen nooit vergeefs een beroep op doen. Ook binnen het Maasdonkse C.D.A. iemand die graag meedenkt over diverse vraagstukken. Soms vraag je jezelf af of hij ook nog aan rusten toekomt! 29 – Gerard van der Heijden Onder andere samen met zijn vrouw Josephine maakte hij vroeger furore met het orkest Dimensie. Hoe vaak ontstonden er geen opstoppingen bij de Gouden Leeuw tijdens hun optredens met “Effe Noar Geffe”. Het was altijd een groot feest. Later was hij de grote man rond de uitverkiezing van het Roaplied. Jaren is hij de voorzitter geweest van het C.D.A. in Maasdonk. Menige vergadering en coalitiebespreking heeft hij in goede banen geleid. Nog steeds is hij een zeer belangstellend lid en steun en toeverlaat voor de raadsleden. Graag zet hij zich nu ook weer in voor de samenvoeging met Oss.

35 – Gerrit van den Helm. Een verenigingsman ten voeten uit. Vele jaren bestuurslid en vicevoorzitter van het parochiebestuur. Voorganger en coördinator van de avondwakegroep. Jarenlang was hij dirigent bij koren in Oss en Geffen. Via besturen van sportclubs en buurtvereniging kwam hij in contact met veel personen. Nu is hij buiten het parochiegebeuren nog voorzitter van de Heemkundewerkgroep en van de Evenementenstichting. Een vaste kracht bij Koningsdag en natuurlijk Sinterklaas. Voor het C.D.A. is hij 6 jaar gemeenteraadslid geweest en is hij nog steeds bestuurslid. 38 - Wilhelmien van Dijk-Verstraten. Wilhelmien is getrouwd met Rob van Dijk en zij wonen op de boerderij aan de Vreestraat in Geffen op de grens van Oss. Haar hobby’s zijn zingen, schilderen en knutselen. Ze zing al 30 jaar bij het koor van de H. Hartkerk in Oss en dirigeert het KVO koor aldaar, alsmede het kerkkoor in Oijen. Ze is 15 jaar voorzitter van de KVO afd. Oss en 14 jaar van KVO kring Oss. Daarnaast is ze penningmeester van de werkgroep Internationale Vrouwen Dag in Oss en alweer 13 jaar coördinator van SAMS (mensen in nood) kledinginzameling. Een vrouw die bezig moet zijn, met mensen wil werken, dat geeft haar voldoening naast het werk op de boerderij en voor het gezin. 41 - Antoon Romme Antoon is al enkele jaren met pensioen, maar komt nog steeds tijd te kort. Betrokken bij senioren als voorzitter Stichting het Oude Klooster, voorzitter KBO Geffen, voorzitter/penningmeester KBO Kring de Maashorst, lid Raad van Toezicht RIGOM. Betrokken bij de jeugd als penningmeester stichting Beheer, realisatie nieuwbouw Scouting, Jeugdvakantiewerk en Gilde Sint Joris. Zijn dagen zijn goed gevuld, al maakt hij zeker ook tijd vrij voor zijn kleinkinderen en trekt hij er graag op uit met zijn vrouw. In Geffen was hij vele jaren actief als wethouder namens het CDA. U ziet het: genoeg te kiezen. natuurlijk staan we achter onze top 10 en de idealen van het C.D.A., maar dragen ook graag een steentje bij!


BEATRICE (BEATE) VAN DER HEIJDEN BENOEMD TOT DECAAN VAN DE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN ONDERWIJSWETENSCHAPPEN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT Ze heeft al een aantal bijzondere titels op haar naam staan... Haar expertise concentreert zich met name rond loopbaanontwikkeling, employability leeftijdsstereotypering en ouder worden in het werk. Zo is ze adviseur ‘Langer doorwerken en gezondheid’ voor de Gezondheidsraad van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en medeoprichtster en bestuurslid van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Ze is lid van de EU-adviesgroep voor de Marie Sklodowska Curie-beurzen (Horizon 2020) en zat in verschillende visitatiecommissies van QANU en VLUHR die de kwaliteit van opleidingen en onderzoek aan universiteiten in Nederland en Vlaanderen toetst. Ze is associate editor van European Journal of Work and Organizational Psychology en lid van de redactie van meerdere nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften op het terrein van arbeids- en organisatiepsychologie en human resource management. Ze heeft gepubliceerd in onder meer Journal of Vocational Behavior, HRM, Journal of Career Development, Journal of Occupational and Organizational Psychology, en Career Development International. Een mond vol...... en daar komt weer een nieuwe benoeming bij: Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft onze enige echte Geffense professor, doctor Beatrice van der Heijden benoemd tot decaan van de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen met ingang

20

van 15 januari 2015! Ze blijft overigens de altijd hartelijke, attente Beate als je ze in Geffen tegenkomt...! De Open Universiteit (OU) maakt het academisch onderwijs toegankelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder. Je kunt zowel bachelor, als masteropleidingen volgen, een proefschrift schrijven en tot doctor promoveren, of modules volgen zonder een noodzakelijke vooropleiding, om zo je eigen studie te creëren. Beate legt uit: “De OU heeft als publiek bekostigde universiteit in het hoger onderwijsbestel een bijzondere opdracht, namelijk het ontwikkelen en aanbieden van open hoger afstandsonderwijs. Onderwijs dat een alternatief is voor het meer traditionele hoger onderwijs, dat daar een noodzakelijke aanvulling op vormt en waarmee het in toenemende mate verweven raakt. De ontwikkeltaak van de OU is gestoeld op eigen onderzoek en op de eigen onderwijspraktijk, maar is gericht op vernieuwing en toegankelijkheid van het hoger onderwijs als geheel. De OU ontwikkelt, verzorgt en bevordert, in verwevenheid met onderzoek, open en innovatief hoger onderwijs. Zij gaat daarbij uit van de uiteenlopende leerbehoeften van individuen en van de eisen van de kennissamenleving als geheel.” Als decaan zal Beate de algehele leiding krijgen van de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen en is zij verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van haar faculteit. Naast haar aanstelling als decaan bij de Open Universiteit is ze hoogleraar binnen dezelfde faculteit, en zal ze ook als hoogleraar formeel verbonden blijven aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van harte proficiat!


UITNODIGING Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Geffen op zaterdag 22 november Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 22 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag al vast zijn verjaardag vieren. Hier kunnen jullie gezellig aan mee doen.Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer met WIK en de majorettes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtour staan.Als de stoet voorbij is kan iedereen aansluiten achter de koets met Sinterklaas en zijn Pieten. Zo gaan we dan met zijn allen in een optocht naar het Dorpsplein.

13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in de Koppellinck. Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofd Piet. De Sint vindt het leuk om alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen naar de zaal. 15.30 uur Einde van de receptie.We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied. Kijk voor actuele informatie op www.evenementengeffen.nl

Dit is het programma: 12.55 uur LET OP!!! Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De route: Kloosterstraat, Veldstraat, Lambertusstraat, Simon vd Berghstraat, Willibrodusstraat, Runrotstraat, Dorpstraat, Dorpsplein

21


ANOUK, JAN EN MARIT PROFICIAT! Op zaterdag 4 oktober 2014 zijn drie jeugdleden van W.I.K. geslaagd voor hun HaFaBra Blazers - Theorie examen. Jan Wijgerse en Marit Bemelmans hebben ‘Theorie Niveau A’ behaald en Anouk Timmermans ‘Theorie Niveau B’. Muziekvereniging W.I.K. is uiteraard erg trots op deze mooie prestaties en feliciteert hen van harte! Ook dank aan Roy Hovens (docent) en Huub Heijmans (Commissie Opleidingen) voor de goede begeleiding!

VERHALEN VAN LIEF EN LEED We komen samen op de plaats waar eens onze lagere school De Mariaschool stond... een reünie omdat we dit jaar 65 zijn geworden. De Koppellinck (verenigingsruimten) samen met De Wissel (basisschool) is een combinatie van een nieuwe moderne leeromgeving met een multifunctioneel doel en we zien als herinnering aan onze tijd wel het Aloysiusraam, maar niet het Mariabeeld...! Annie van de Kamp en Bets van Hoek namen - vanuit Veghel waar ze beiden wonen - het initiatief. De meisjes uit de 6e klas, op de foto met zuster Joseph, werden benaderd. Helaas waren er al overledenen te betreuren: Lucia van Nuland stierf op 40-jarige leeftijd, Annie Schuurmans met haar 63 jaar en drie dagen voor haar 65e verjaardag stierf onlangs Ans Diesveld. Met 13 vrouwen hebben we heel wat af te kletsen, sommigen (her)kennen enkelen echt niet meer. Klassenfoto’s, foto’s van het KMG (Katholiek Meisjesgilde), waar veel klasgenoten lid van waren, Eerste Communie- en Plechtige Communieprentjes en poëziealbums worden uitgewisseld. Mieke, de dochter van de burgemeester had wel een streepje voor op school, zo vertelt ze, maar dat wilde ze liever niet. Ze was vaak te vinden bij de familie Cremers waar ze heerlijk kon spelen. Toos Cremers verheugde zich erop toen ze bij haar zus Diny in de klas kwam, maar dat viel tegen, ze werd streng in de gaten gehouden! We weten niet meer met zekerheid, wanneer we bij wie in welke klas zaten, er waren door de jaren heen ook combinatieklassen. We herinneren ons zuster Ulpiana, juffrouw Thea van Schaijk, juffrouw Diny Cremers, juffrouw Annie van den Boom, juffrouw Nel van Grunsven en zuster Joseph. En wie schetst onze verbazing als juffrouw Nel van Grunsven (82 jaar) ons, als verrassing, een bezoekje brengt en nog veel leerlingen bij de naam kent! Ieder vertelt zijn levensloop na de lagere school: studie, werk, gezin en nu veel vrijwilligers en oppasoma’s! We constateren dat in ieders leven lief en leed voorkomt en er wordt meerdere keren gezegd: “... en het is gelukkig

22

goed gekomen!” Positief blijven is de remedie bij tegenslag en ouder worden, zo blijkt in de praktijk. Onze initiatiefneemsters zorgen ook voor ‘entertainment’: De films van Geffen, waarop wij als schoolkinderen te zien zijn, worden vertoond! Annie en een vriendin verschijnen in diverse outfits en play-backen bekende liederen. Bets neemt de gitaar ter hand en zingt over “als je 65 bent!” Tot slot vertolkt ze een zelfgeschreven lied over Geffen, dat heel herkenbaar is voor ons allemaal! Geffen, ge veraanderd, ge bent nie mer krek es toen, ik er nog noar school ging en ok boodschappen mog doen. De kleuterschool op de ploats toen van De Heegt, ok het huis van d’n burgmeester da verdween. ‘t Winkeltje van Leida’s, war ok in de Kloosterstraat, de meulen stond in het durp, och we leek ie toen toch groot. ‘t Cafe van Renders is nou Gouwe leeuw, d’ ouw jongensschool werd kleuterschool meteen. In de kerk be d’n altaar ston toen de communiebank, me oew haand onder het kleed en oew knieen op de bank. Biechten gingde in een rij zo lang, mar alleen in da donker hok waarde pas bang. Toontje de Corrie me z’n gruunte, kwaam altijd dur de stroat. Jan de Wouw en Wim d’n Hooren bakten toen ons brood. The Cremers broacht de romme oan ‘t huis Jan van de Ven me stiek en kamme vur de luis. Vur ‘t Kloster hing ‘n ketting me wa punten erg spits, we wilden kopje duikelen, mar da ging dus altijd mis. Noa uure waar oewen buik nnog altijd rood, we wilden wel mar ‘t war een hil gekloot. Jas van Schaijik kwaam altijd langs me un brood veur op z’n fiets hij war wel nie zo proper, mar da makte h’m toch niets. Jas Lap die kwaam toen vur de Gruyter rond en ‘t snuupke van de week, ‘k war bleij da ‘t toen bestond. De Kattepad, die lag zo tussen twee danszalen in me oew alleruurste vriendje gingde ge doar toen ok heen. Vurzichtig want ge waart ok nog wa bang, de uurste kus... da duurde toen niet lang. De kazerne van de pliesie, ston heel statig in de stroat; in ‘t patronaat vur ‘t uurst gezongen, wa vuulde ik me groot. ‘t Is ok afgebroken toendertijd, mar die ha zo’n schon portiek, onze hangplek in diejen tijd! D’r is zoveul veraanderd, sinds ik er nie mer woon, mar ik denk er dik oan trug, want ‘t war toen toch hil gewoon. In Geffen vuul ik men nog altijd thuis in Geffen stu men gebortehuis Mieke heeft voor ons een laatste verrassing: Er wordt een groepsfoto van ons gemaakt, die we aan het eind


van de dag al meteen mee naar huis kunnen nemen! Op bijgaande foto v.l.n.r. vooraan (met de meisjesnamen): Marianne van Griensven, Dineke Romme, Gerda van de Ven en Toos Cremers. Staand v.l.n.r.: Phyllis Muller,Annie van de Kamp, Mieke van Zijl, Bets van Hoek, Hetty Ruijs, Betsie van Peufflik, Joke Schuurmans, Cisca Lepoutre en Toos van Vlijmen. Een mooie middag met waardevolle verhalen met dank aan Annie en Bets voor de organisatie!

GYM Enthousiaste trainers en trainsters geven op dinsdagavond veelzijdige gymlessen voor de jeugd. Leuke sportspellen, klimmen in de klimrekken, trampoline springen, in de ringen hangen, aan de touwen zwieren ... en nog veel meer! Kinderen kunnen zich gegarandeerd uitleven tijdens deze lessen. GROEP 1 18.00-18.55 uur, kleuter- en peutergym (Sporthal De Geer) 18.00-18.55 uur, leeftijd tot en met groep 4 (Sporthal De Geer) GROEP 2 19.00-19.55 uur, vanaf groep 5 (Sporthal De Geer) Verder organiseert GVG leuke activiteiten voor de jeugd, zoals turnwedstrijden, nieuwjaarsinstuif, sinterklaasviering, vriendjes- en vriendinnetjesdag. Ben je nieuwsgierig naar onze sportlessen, dan nodigen we je graag uit voor 2 proeflessen. GVG denkt naast de jeugd ook aan sportieve dames en heren. DAMESGYM Dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur (Sporthal De Geer)

Gymnastiek Vereniging Geffen Beste sportieve jongens en meisjes, Wist je dat je in Geffen bij GVG super leuke sportlessen kunt volgen? Wij willen jullie graag kennis laten maken met de diverse mogelijkheden van onze club. STREETDANCE Onder leiding van 2 enthousiaste meiden, Jorien en Bibian, worden er iedere woensdagavond de leukste moves op de stoere popmuziek van nu geleerd. Op het einde van het seizoen zetten alle dansers en danseressen een geweldige show samen neer.Wil je ook stralen op het podium? GROEP 1 18.15-19.00 u., van 6 tot 8 jaar (De Koppellinck) GROEP 2 19.00-19.45 u., vanaf 8 jaar (De Koppellinck)

HERENGYM Dinsdag van 21.00 tot 22.00 uur (Sporthal De Geer) AEROBICS Maandag van 18.30 tot 19.30 en 19.30 tot 20.30 uur (De Koppellinck) Meer informatie en aanmelden kan via onze website www.gvg.jouwweb.nl Of telefonisch bij Ellie Savelkouls, 073 5323083 GVG, al meer dan 30 jaar dè sportclub van Geffen!

TURNEN Turnen is sinds 2013 weer terug in Geffen! En met succes, we zijn uitgebreid naar 2 groepen. Op zaterdagochtend wordt er door ex-turnster MariĂŤlle Vermeulen en 2 ervaren hulpjes turnles gegeven. Van een salto tot handstand, van radslag tot balanceren op de balk, de meeste uiteenlopende turnoefeningen komen voorbij. GROEP 1 08.55-09,55 uur, van 5 tot 7 jaar (Sporthal De Geer) GROEP 2 09.55-10.55 uur, van 7 tot 9 jaar (Sporthal De Geer) 23


EEN GEZELLIGE GOUDEN BRUILOFT! Zij waren 50 jaar geleden de eerste bewoners van de toenmalige nieuwe woningen in de Lambertusstraat... Marietje van Dijk (76 j.) en Gerrit van de Kamp (77 j.) mochten hun gouden huwelijksfeest vieren. Gerrit is geboren in Nuland, zoon van Has van de Kamp en Kee van Venrooij en hij had een zus An (†). Ze hadden thuis ‘een poar koeikes en een bietje land’ en vader verkocht meel van huis uit. Gerrit ging na de lagere school naar de ambachtsschool, de net nieuwe LTS aan de Spoorlaan in Oss. Hij volgde twee jaar de opleiding voor timmerman en ging werken toen hij 15 jaar was bij Bouwbedrijf Bijnen in Berlicum. “Voor de uitvaartvereniging Bijnen in Vught, dat familie was, maakten we lijkkisten, die we met de handwagen naar het bejaardenhuis in Berlicum brachten,” vertelt Gerrit. “Soms moest ik meehelpen om de overledene in de kist te leggen, maar dat was niets voor mij.” Na enkele jaren stapte Gerrit over naar het bedrijf van Harrie van Uden in Den Dungen en korte tijd werkten ze met vier man bij twee bazen. Zijn laatste werkgever was Hoedemakers in Hintham, waar hij voorman werd en 16 jaar volmaakte. Meerdere jaren werkten ze op de begraafplaats van Jozefoord om bekistingen te maken. Hij kwam thuis op 54-jarige leeftijd. Marietje is de dochter van Driek van Dijk en Cornelia Langens, en is een van de negen kinderen, waarvan er twee heel jong stierven: Mien, Pieta, de tweeling Riek en Adriaantje († na 3 weken), Sjaantje († met 3 jaar), de tweeling Sjaan (†) en Marietje, Corrie en Henk. De enige broer werd door zijn zussen steevast “onze jongen” genoemd en als kind werd hij door hen verwend, maar ook geplaagd! Moeder van Dijk overleed al op 43-jarige leeftijd en vader bleef achter met zeven kinderen waarvan de jongste 4 jaar was. “De oudste meisjes waren onze moeders,” zegt Marietje. Mien ging al gauw werken en Pieta runde het huishouden. “Zij heeft hard voor ons gewerkt.” Na de lagere school en het VGLO (kook- en naailessen) ging Marietje samen met haar tweelingzus werken in Dordrecht. Marietje:“Iemand wist dit ‘goeie adres’ voor ons, maar we hebben samen heel wat afgejankt! We waren 6 weken aan een stuk daar en mochten dan een paar dagen naar huis. We werkten wel in hetzelfde gebouw - ons Sjaan in het ziekenhuis en ik op de verpleegafdeling - maar we mochten niet op een kamer slapen. ‘s Avonds slopen we stiekem naar elkaar. We waren erg aan elkaar gehecht, een echte 24

eeneiige tweeling!” Zus Pieta bracht redding, na twee jaar haalde ze de tweeling terug naar huis. Marietje werkte 5 jaar bij de Gruyter en kwam toen thuis werken. Op 2 oktober 1964 trouwden Gerrit en Marietje.“Mijn vader, al vroeg weduwnaar, was net iets eerder getrouwd dan ik,” lacht Gerrit.“Hij hertrouwde met een weduwe, die zelf geen kinderen had en direct een echte moeder voor ons was.” Gerrit en Marietje kregen eindelijk een woning, meerdere keren ging er iemand voor. Marietje: “Ik zei tegen burgemeester Van Zijl, mijn trouwjurk hangt al zo lang klaar!” “Dan zal hij wel geel geworden zijn!” was zijn antwoord! Het waren andere tijden dan nu. Het gouden paar herinnert zich nog dat ambtenaar Harrie van Zutphen elke week de huur van ƒ17,50 thuis kwam ophalen. De straat was nog onverhard en er was dus veel wateroverlast. “Rondom onze huizen stond nog niets, we konden wegkijken tot de Heegterstraat”. Marietje en Gerrit kregen - jawel - een tweeling Conny en Carola, hoewel ze dat vooraf niet wisten, de baby’s lagen zodanig dat het voelde als één. “Mijn zusjes en buurvrouw Monster wilden graag bij de bevalling zijn, dat hadden ze nog nooit meegemaakt, maar de vroedvrouw stuurde ze uiteindelijk toch weg. Met wat hulp en een ledikantje waar de meisjes een half jaar samen in konden, verliep alles goed. Conny en Carola waren een twee-eiige tweeling, ze waren verschillend van aard: Conny was een poppenmeisje en Carola vond het leuk om met haar vader naar de bouw te gaan kijken. Marietje bleef een bezige bij. Ze was jarenlang lid van korfbalclub DKG, die later opging in de Nulandse korfbalvereniging Be Quick. Ze heeft veel gewerkt, altijd huishoudelijk werk, ook bij de kinderen. “Ik heb wel tien bazen gehad!” Ze deed dat werk graag en is er altijd fit bij gebleven. Onlangs is ze er pas mee gestopt. Gerrit en Marietje maakten diverse busreizen naar Spanje, maar nu doen ze het allebei wat rustig aan. Gerrit is het liefste thuis en geniet van zijn kanaries, een potje kaarten of buurten. Marietje houdt van puzzelen, gaat op bezoek bij haar broer en zussen en gaat graag met de dochters naar de stad. Het gouden feest met Conny en Hans, Carola en Peter, familie en vrienden, was heel gezellig: “Fijne muziek, lekker dansen en buurten! We willen iedereen bedanken voor de kaarten, de bloemen en de attenties. We kijken terug op een mooi gouden feest!” Proficiat!


IBAN: NL65 RABO 0115 8152 36

Mocht u meer informatie over de machtiging willen, bel dan gerust 06 22 56 25 63 (Hans Hoeben, penningmeester). Voor algemene informatie kunt u ook contact opnemen met ondergetekende 06 53130585

Van een leien dakje... Beste vriend(in) van de Toren en het Monument de kerk. Het is nu vijf jaar geleden dat wij een oproep deden voor een jaarlijkse (fiscaal) aftrekbare vaste bijdrage aan de restauratie van het mooiste en grootste monument van Geffen. Velen van U gaven daar toen gehoor aan en ook nu weer hebben de meeste deelnemers van toen voor de tweede keer gehoor gegeven aan onze oproep om nog eenmaal het laatste stukje restauratie te sluiten. Mocht u de eerste keer niet hebben meegedaan, dan is deze oproep voor u belangrijk. Wij staan voor een niet voorziene uitdaging. Tijdens de achterliggende periode is de Noordzijde van het kerk dak door de toenmalig verantwoordelijke bouwkundige als goed omschreven. Niets blijkt minder waar. De leien blijken poreus en balken verrot. Kortom een tegenvaller van ca. 400.000 Euro diende zich vorig jaar aan. U heeft om deze reden, de kerk het afgelopen jaar weer in de steigers zien staan, om de eerste meest noodzakelijke tegenvallers alsnog te restaureren. De parochie heeft daarvoor 130.000 Euro uit eigen middelen getrokken en dat betekent dat er nog een gat is van ca. 270.000 Euro. Wij hebben de Monumentenwacht Brabant om hulp gevraagd en verwachten dat zij ca. 147.500 Euro willen bijdragen, terwijl wij van andere fondsen, zoals het Prins Bernhard cultuurfonds, Donny van Landschot stichting en anderen een bijdrage van ca. 52.500 Euro verwachten. Uit de reserves groot onderhoud van de parochie kunnen we nog ca. 15.000 Euro vrij maken. Kortom een gat van ca. 55.000 Euro dat we nog moeten dichten waarvoor wij u om hulp vragen door een jaarlijkse bijdrage de komende (vijf) jaren te laten vastleggen. Voor zover wij dat kunnen overzien heeft de kerk daarmee de grote restauraties achter de rug en kan, met een goed groot onderhoud ‘s plan en een redelijk nivo van kerkbijdragen, de volgende generatie genieten van dit unieke monument. Door onderstaande machtiging in te vullen kunt u aangeven dat u de komende jaren onze restauratie financieel wilt blijven ondersteunen. Inleveren van de machtiging kan op de pastorie (Kloosterstaat 2) of bij onze penningmeester (Molenstraat 25). Mocht u direct een bijdrage willen storten, die ook 100% voor het prachtige gebouw is bestemd dan kunt u dat doen op rekening: IBAN(rekening)nummer: NL65 RABO 0115 8152 36 Restauratie commissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

Bij voorbaat hartelijke dank. Hoogachtend, Harry Peters,Voorzitter Restauratie commissie Ik machtig de Restauratiecommissie H. Maria Magdalena Parochiekerk om: o Een bedrag af te boeken van mijn rekeningnummer (IBAN) groot € ......... periode: per jaar / per 1/2 jaar / per kwartaal / per maand* in de jaren: 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019* o Ik verzoek Restauratiefonds H. Maria Magdalena Parochiekerk een notariële akte op te stellen voor fiscaal vriendelijk schenken voor een periode van 5 jaar met een jaarlijks bedrag van € ......... Dit bedrag mag jaarlijks worden afgeboekt van mijn rekeningnummer (IBAN). o Eenmalig een bedrag groot € ......... af te boeken van mijn rekeningnummer (IBAN). Naam: Adres: Postcode & Plaats: Telefoon: IBAN: NL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Handtekening: * doorhalen wat niet van toepassing is

25


HEB JIJ OOK VEEL NOTEN OP JE ZANG? Loop je al tijden rond met een goede carnavaleske tekst of melodie, wacht dan niet langer en geef je op en doe mee met het Roaplied van 2015. Op zaterdag 24 januari is het weer zover jong en oud zullen optreden en strijden om die felbegeerde bokaal en eeuwige roem. Al meer dan 10 groepen hebben zich aangemeld voor deelname waaronder een aantal nieuwe groepen. We hebben momenteel nog de mogelijkheid je te ondersteunen met tekstschrijvers of muziekschrijvers, dus mis je nog wat geen nood we kunnen je helpen. Het is een avond voor jong en oud die je niet mag missen dus geef je op, alleen of samen met vrienden. Spreek ons een keer aan of stuur even een mailtje roaplied@rottenrijk.nl We willen de groepen vast veel succes wensen met de voorbereidingen en we willen ook JOU als deelnemer kunnen begroeten. Roapliedteam 2015 Jan vd Zande, Chrisjan v Dinther, Saskia van Erp en Ronny Langens

ZANG EN KLEUR GEFFEN Algemeen kampioen bekend bij vogeltentoonstelling Zang en Kleur Geffen In het weekend van 1 en 2 november heeft Wim van Lokven laten zien dat hij vogels heeft van een zeer hoge kwaliteit met een grasparkiet grijs van maar liefst 93 punten en dan ook nog de hoogste score met de 5 beste vogels. Een reden om Wim in het zonnetje te zetten, beladen met prijzen een grote glimlach op zijn gezicht ging Wim naar huis. Zang en Kleur is trots op zijn inzenders welke ruim 200 vogels van hoog niveau hadden samengebracht in duivenlokaal Spoetnik te Geffen,Wim namens iedereen van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

REMINDER: CONCERT WIK - OBK In de vorige Torenklanken en op de posters in het dorp heeft u het al kunnen lezen. Op zaterdag 22 november 2014 houden muziekverenigingen ‘Willen Is Kunnen’ uit Geffen en ‘Oefening Baart Kunst’ (OBK) uit Driebruggen een gezamenlijk concert in de Geer. Het belooft een prachtige avond te worden met een gevarieerd muziekaanbod op niveau. Beide orkesten staan onder leiding van dirigent Mark van Mil. Robby Lee Direct na afloop van het dubbelconcert (circa 22.30 uur) is er in Sportcafé De Geer een keigezellige After Party met niemand minder dan onze Geffense rasartiest Robby Lee! Deze Brabantse zanger heeft enkele eigen nummers uitgebracht maar ook een zeer uitgebreid Nederlandstalig cover repertoire. Daarnaast zijn de bekende 70’s & 80’s disco party hits hem ook niet onbekend. Wat: Waar: Aanvang: Entree:

Uitwisselingsconcert WIK-OBK Sporthal De Geer 20.00u (zaal open vanaf 19.30u) GRATIS

Meer info: www.wikgeffen.nl 26

MAAK KENNIS MET BMX! Altijd al nieuwsgierig geweest naar deze vet coole sport voor jongens en meisjes van alle leeftijden? Kom dan ZATERDAG 15 NOVEMBER 2014 VAN 10:00 TOT 14:00 UUR naar onze spectaculaire crossbaan! Geniet van demonstraties van eigen leden en fiets zelf onder begeleiding van een trainer enkele rondes op de crossbaan. (zorg zelf voor een lange broek en shirt met lange mouwen; fiets, helm en handschoenen worden ter beschikking gesteld) BMX Arena Brabant BAB Fietscrossclub FCC Nuland Coppensdijk 8a, 5382 JT Vinkel Voor info bel 06-48459885 en raadpleeg bij slecht weer onze website WWW.FCCNULAND.NL over doorgang van het evenement.


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


BRIDGECLUB “GEFFENS DOUBLET” Het bridgeseizoen 2014-2015 is weer begonnen. Dinsdag 21 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende zitting is dit de totaal uitslag. A-lijn 1. Dick Pronk en Erik Vrolijk 2. Marlies van Dijke en Thea Engels 3. Ria en Rien van Alebeek 4. Ria Essenberg en Wim Christiaens 5. Peter Luijben en Ad van de Wetering 6. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 7. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 8. Gerrie en Joop van der Meijden 9. Ria en Wim Bijl 10. Doortje en Wim van Druenen 11. Nelly Lucius en Toos de Haas 12. Gerard Vogel en Frans van Weert

53.96 52.08 51.77 50.73 50.52 49.90 49.58 49.17 48.96 48.65 D 48.44 D 46.25 D

B-lijn 1. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 2. Trudy en Jaap Lakeman 3. Corry en Cor Lansdaal 4. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 5. Annemarie v Gils en Riet vd Sanden 6. Marijke Droog en Marianne van Etten 7. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 8. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 9. Ilse Ruland en Peter Wolf 10. Margriet van Beek en Idi Szovan 11. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 12. Margriet Baart en Ans Lambregts

53.12 P 52.40 P 52.08 P 51.98 51.88 50.21 50.10 49.79 48.54 47.60 D 46.88 D 45.42 D

C-lijn 1. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 2. Vera Bos en Diny de Jong 3. Elly en Aart Smit 4. Thea en Johan Geling 5. Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 6. Tini Jonker en Marion Sollewijn 7. Antoine Jansen en Anky Janssen 8. Diny Arts en Marlouk Reitsma 9. Karine Molkenboer en Jet Willems 10. Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 11. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 12. Ineke Liefkens en Huub Heinen 13. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 14. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt

57.38 P 55.03 P 54.17 P 51.74 50.95 50.17 49.39 49.05 48.70 47.22 46.96 46.61 D 46.35 D 46.27 D

D-Lijn 1. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 55.64 P 2. Emmy van den Brink en Janny Voltman 53.44 P

28

3. Annie en Henk Broekman 4. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 5. Fien en Antoon van den Eng 6. Marianne Asselbergs en Wilna Post 7. Nel en Herman Derks 8. Christien en Lambert van den Berg 9. Liza Koster en Ied de Rooij 10. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 11. Gwen en René Vogels 12. Anneke Hoven en Vera Spoormans

53.29 P 53.18 52.98 49.75 46.89 46.25 45.76 44.63 44.17 40.73

VERRASSING 1 November hadden de Flierefluiters clubmiddag en kregen zij bezoek van Roos van der Kallen en Stefan Hanenberg die namens De Kracht van Nuland ons een cheque kwamen aanbieden van het Oktoberfest de opkomst was erg groot en zeer gezellig geweest. En de opbrengst was dus erg goed zodat zij ons deze cheque van 500 Euro konden aanbieden. Wij waren erg verrast en wij zijn dankbaar dat de Kracht van Nuland ons Flierefluiters een warm hart toe dragen. Namens alle Flierefluiters Hartelijk Bedankt


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


GREGORIAANS EN SCHOLA Gregoriaans is muziek die ontstaan is in de vroege middeleeuwen. Een van de grote componisten is Hildegard von Bingen (± 1100). Karel de Grote en Paus Gregorius de Grote waren krachtige drijfveren. Monniken en kerkkoren beoefenen vandaag nog deze muziek. Wetenschappers in Amerika en West-Europa analyseren en doen ontdekkingen in oude getijdenboeken en handschriften over neumen en en kwadraatnoten. Gregoriaans is de bakermat van de huidige muziek. Gregoriaans is een “never ending story” en is in ontwikkeling met een link naar de toekomst. Bent u geïnteresseerd en wilt u van hemelse muziek genieten en deze beoefenen, neem dan contact op met de dirigente van de schola Grote Kerk, Oss. Wilmy van den Berg 0412-642949 | wilmyvandenberg@hotmail.com

WIE WAT WANNEER DECEMBER 11 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 Geffense Kwisavond

PERSBERICHT Van bijstand naar Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 een uitkering ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, krijgt met de veranderingen te maken. Het voorstel dat het college van B&W nu behandelt, gaat de inspraak in. Alle veranderingen in de Participatiewet De veranderingen in de uitkeringen zijn één onderdeel van de Participatiewet. In de Participatiewet komen nog meer nieuwe en aangepaste namen, maatregelen en voorzieningen voor. Deze gaan over het ondersteunen van mensen in de uitkering om weer aan het werk te komen (re-integratie). Zoals beschut werken, loonkostensubsidie en garantiebanen. Deze onderdelen van de Participatiewet behandelt het college van B&W in november in een apart besluit. Dan volgt ook meer uitleg over deze onderwerpen. Iedereen doet mee René Peters, wethouder Sociale Zaken:‘De Participatiewet moet ervoor zorgen dat alle burgers naar vermogen meedoen in de samenleving. Het liefst via betaald werk. Als dat niet mogelijk is onbetaald, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of mantelzorg. Dat burgers alles zelf regelen wat ze kunnen, is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Als het nodig is, biedt de gemeente on-

30

dersteuning. Bijvoorbeeld door bijstand te verstrekken of een re-integratievoorziening te geven. De Participatiewet wordt strenger dan de WWB en er zijn minder middelen beschikbaar. Belangrijke veranderingen zijn de kostendelersnorm, strengere arbeidsverplichtingen en minimabeleid.’ Wat verandert er in 2015? 1. Kostendelersnorm Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als meerdere volwassenen een woning delen, wij de bijstandsuitkering daarop aanpassen. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. 2. Strengere arbeidsverplichtingen Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat je zelf zo veel mogelijk doet om weer te werken of actief mee te doen in de samenleving. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven. Ook zijn de maatregelen vanaf 2015 strenger. Bij het niet nakomen van de arbeidsverplichtingen verlagen we altijd de uitkering of stoppen we die helemaal. 3. Minimabeleid in Oss Met het minimabeleid kan de gemeente wat compensatie bieden tegen de nieuwe maatregelen. We willen meer kwetsbare groepen gebruik laten maken van een individuele inkomenstoeslag door de inkomensgrens te verhogen. De bijdrage voor deelname aan sociale en culturele activiteiten willen we verhogen van € 100 per jaar naar € 150. Datzelfde geldt ook voor de zwemlessen. Verdere mogelijke compensaties volgen later. Duidelijkheid voorop Wethouder Peters:‘De twaalf gemeentes in de regio Brabant Noord Oost hebben samen een brochure gemaakt. Hierin leggen we alle veranderingen van de WWB uit. Alle uitkeringsgerechtigden en samenwerkingspartners krijgen volgende week deze brochure met een persoonlijke brief van de gemeente.Voor alle mensen in de regio die vanaf januari 2015 een bijstandsuitkering ontvangen, gelden zoveel mogelijk dezelfde regels. Ook krijgen zij dezelfde individuele inkomenstoeslag als zij al langere tijd van een minimum inkomen moeten rondkomen. Dit bereiken we doordat we nauw samenwerken in deze regio. Als er nog verschillen zijn, dan zijn die vooral te vinden in het minimabeleid. Dat wordt namelijk lokaal ingevuld. Brabant Noord Oost De regio omvat de gemeentes Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden,Veghel.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 32

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681 | e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.