Torenklanken 2022 - nr 18

Page 1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.050 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

ZONDAGSMIS

IN EEN WARME KAPEL

Het zal u niet ontgaan zijn, dat we met z’n allen zuinig om moeten gaan met onze energie. Besparing is goed voor het milieu én voor onze portemonnee. Onze H. Maria Magdalenakerk is prachtig, monumentaal, maar ook erg groot en duur als de kachel daar moet branden in de winterperiode.

Naast de hogere energiekosten zijn de afgelopen jaren onze inkomsten geslonken door minder kerkbalans, minder uitvaarten en minder collectegeld. Dus ook wij moeten kijken hoe we de financiële balans in evenwicht kunnen houden.

Nu hebben we in Geffen de luxe van een alternatieve ruimte, de kapel in het Oude Klooster. Een mogelijke oplossing, om de hoge energierekening wat te beperken zou kunnen zijn dat we tijdelijk, op zondagochtend ‘ons heil’ zoeken in de kapel. We kunnen dat niet per week bekijken, afhankelijk van het weer. Nee, het zou dan voor een duidelijke afgebakende periode zijn, om verwarring te voorkomen. Wij denken daarbij aan de maanden januari, februari en maart 2023.We houden de kerstvieringen dan gewoon in onze mooie kerk. En vanaf april, als de zomertijd weer is ingegaan, gaan we weer terug naar onze kerk.

Er is in de kapel plaats voor 60 tot 70 personen. Het koor kan boven zingen, gemakkelijk te bereiken met de lift vanuit het Oude Klooster.

De vrijdagavondviering in de kapel blijft gewoon elke week doorgaan, zoals we gewend zijn. Speciale vieringen zoals avondwake, uitvaartvieringen en de carnavalsviering worden in deze periode wél in de kerk gehouden.

Wellicht zullen er, n.a.v. van ons voorstel, vragen bij u opkomen.

Achter in de kerk vindt u een invulbriefje, om uw vraag of mening kenbaar te maken.

Laat alstublieft van u horen! We willen namelijk een verantwoorde keuze maken. Als er veel kerkgangers bezwaar hebben, zullen we dat in onze keuze meenemen. We zijn een kerk van mensen en horen graag van u, de kerkgangers, hoe u hierover denkt.We hebben namelijk niets bereikt met een warme gebedsruimte, maar zonder mensen om samen kerk mee te vieren.

We zullen uw bevindingen bespreken en u via de website www.parochiedgh.nl, Torenklanken en Onder de Toren laten weten waar we de komende wintermaanden onze zondagsmis zullen houden.

We hopen op uw begrip voor het feit dat we zoeken naar een tijdelijke oplossing.

Heeft u nog enkele uurtjes over en wilt u graag uw steentje bijdragen. Dan zijn we op zoek naar jou!! Verzorgingshuis “De Heegt” Brabantzorg zoekt vrijwil ligers die ondersteuning willen komen bieden tijdens activiteiten zowel buiten als binnen.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken over nieuwe activiteiten en deze mee uitzetten. Er is voor ieder wat wils! Interesse gewekt? mail of bel dan naar: Dianne Maas dianne.maas@brabantzorg.eu | 06 57564945 Hopelijk spreken we elkaar snel

KOPY

INLEVEREN

VOOR: 29 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

Nederland telt al bijna 7 miljoen vrijwilligers. TOCH MISSEN WE JOU NOG!
1
1 2 3 4 5 6
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60e jaargang | nummer 18 | november 2022
JAAR 60 1962 2022
7 8 9 10
Kom voor advies en service langs bij een van onze winkels Geffen Dorpstraat 46 073 534 13 25 Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90 Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36 's Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76 De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60 HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE 073-5325786 info@aannemersbedrijfvangriensven.nl Leiweg 2a • 5386 KR Ge en • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl revalidatie sto ering HEPA CARE Creatieve sto ering voor de Gezondheidszorg

Geloofsgemeenschap

Heilige Maria Magdalena Geffen

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl www.parochiedgh.nl

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE

U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart of avondwake. Voor een doop , huwelijks- of jubileumvie ring: zie onderstaande blokjes. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl

Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

LITURGISCHE KALENDER

wijzigingen onder voorbehoud

De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

vr. 18 nov. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 20 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK (Christus Koning /Ceciliafeest)

vr. 25 nov. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 27 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP (1e advent / presentatie Communicanten / schoenendoosactie) vr. 02 dec. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 04 dec. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK (2e advent)

1e jaargetijde voor Geert-Jan van Erp, namens de parochie vr. 09 dec. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 11 dec. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP (3e advent)

1e jaargetijde voor Sjaan Steenbergen – Schuurmans, na mens de parochie

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN:

17 oktober 2022: Jasper Schelle, 42 jaar. 20 oktober 2022: Fien Heijmans - van der Doelen, 91 jaar.

EERSTE H. COMMUNIE 2023

Er hebben zich 17 communicanten aangemeld en de voorbereiding is begonnen.

Zondag 27 november 09.30 uur in de kerk: presentatie E. Communicanten + schoenendoosactie.

Vrijdag 9 dec. bijeenkomst 14.15 u. - 16.00 u.

De Eerste Communieviering zal plaats vinden op zondag 4 juni 2023 in een extra viering om 12.00 uur.

VORMSEL 2023

De vormselvoorbereiding is van start gegaan. Woensdag 23 of 30 november excursie naar de Voedselbank (onder voorbehoud). De toediening is eerder dan we gewend zijn op 11 of 18 maart 2023. Contactpersoon: Marianne Lepoutre tel. 06-10 29 47 36.

BEGRAAFPLAATS

Wilt u een grafplek reserveren of hebt u vragen over de gang van zaken rond de begraafplaats, urnenveld e.a. dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: Gerard van Dinther, te bereiken via tel. 06-10538294. Het 073-nummer is komen te vervallen.

KERKBALANS 2022

Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL 86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK pa rochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. Tussenstand Kerkbalans september 2022: € 15.510,82. Dank voor uw bijdragen.

OPGAVE MISINTENTIES

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen.

Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00.

De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formalitei ten rond de doop. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.

Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

3
Hans Romme info@papenhoeve.nl W everstraat 4A 06 19556083 ww w.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen Floor Janssen 06 40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:  Juridisch advies  HRM beleid  Ontslag  Mediation  Begeleiding bij langdurig verzuim www.jagers-asbestinventarisatie.nl Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18 Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de forma liteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Er is geen gezamenlijke voorbereiding, maar een persoonlijk gesprek met de priester / diaken.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie of zieken bezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur.

In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

KERKMUSEUM -

RONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

RESTAURATIE KERKGEBOUW

Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument wor den ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS

De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen. Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714. De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht. Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

5
TORENBEKLIMMING -
Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl

Op de boerderij

Stamtafel 577 vindt plaats op onbekend terrein; op het melkveelbedrijf van Karin en Gert-Jan van den Brand aan de Kepkensdonk. Na een lekkere kop koffie in de ‘speeltuin’ gaan we de stal in, want we willen wel eens met eigen ogen zien dat er gebeurt in een moderne boerderij ten tijde van de stikstofcrisis.We zien een mooi bedrijf, waar jonge kalfjes, pinken, drachtige koeien en de koeien die dagelijks twee keer de melkstal bezoeken om aandacht loeien.We krijgen uitleg over alles wat het

uw advertentie op deze plaats?!

informeer naar de mogelijkheden:

E. torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

boeren tegenwoordig zo ingewikkeld maakt. De eisen van de overheid, die telkens veranderen maar wel leiden tot onrendabele investeringen. Nut en noodzaak van emissie arme roosters bij het verwerken van de koei-

& stomerij service

Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

WIHABO DRUKKERIJ

Voor al uw familie- verenigings- en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

ROND DE DORPSPOMP
Royalkledingreparatie@gmail.com Roy Romme Den Oven 35 Mob.: 06 11 36 62 82 5386 EW Geffen rommehoveniers@home.nl Nederland Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 Fax 0412 - 63 72 06 www.vdweteringtransport.nl Gebr. van de Wetering NAS Telefoon Fax Website Mail Wij
*
*
*
*
*
*
Onderhouds
’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 87 04 97 95
verzorgen voor u:
verlijmen van kalkzandsteen
leggen van afwerkvloeren
het bouwen van separatiewanden gipsblokken, gasbeton
het aanbrengen van
het aanbrengen van
het aanbrengen van

enpoep. Wel of geen zonnepanelen op de daken. Al die bunders die je nodig hebt om de stikstofboekhouding rond te krijgen. Gert-Jan en Karin kiezen ervoor om niet supergroot te worden en willen snel ‘natuur inclusief’ gaan boeren.Wat koeien minder, bloemenborders langs de sloten, water vasthouden in tijden van droogte. We zien een mooi boerenbedrijf worstelen met klimaatverandering en stikstof. We snappen dat het anders moet in de landbouw, maar de boeren verdienen ook toekomstperspectief. We voelen met jullie mee! En we klinken met een glas verse koeienmelk.

Gemeentehuis in puin De sloop van het gemeentehuis gaat nu snel. We zien dat de slopers moeite doen om de overlast te beperken. Soms rammelen de kopjes in de kast van de buren, maar dat is niet tegen te houden. Het stof wordt tegengegaan met de waterslang. De een ziet ‘circulaire’ sloop; dat betekent dat je er alles aan doet om materialen te scheiden en te hergebruiken; de ander ziet dat weer niet en denkt dat het er te ‘lomp’ aan toe gaat. Wij kijken vooral uit naar het resultaat. Het gerucht gaat dat de stroomvoorziening naar de kiosk verstoord is door het breken van de kabel. De kersverlichting loopt gevaar! Maar dat was toch al het geval vanwege de energiecrisis: het is niet meer te betalen.We denken dat we in de kiosk ook wel met kerstkaarsjes aan de slag kunnen.

Het is mis in het klooster

De hoge energiekosten zorgen ervoor dat de parochie ingrijpende keuzes moet maken. Daarom verhuist de kerkdienst deze winter naar de kapel in het klooster en sluit de kerk de deuren. Dat is even schrikken, maar we zien ook de voordelen. Het is er kleiner, dus ook intiemer. Dat geeft weer een heel nieuwe sfeer, die ook goed uit kan pakken. Misschien blijft het van de zomer ook wel zo. Maar wat moet er dan met de kerk gebeu ren? De diverse ideeën schieten weer alle kanten op. Maar nu eerst maar eens naar de mis in het klooster.

Nieuwe Geffense bosjes

De eerste bijeenkomst over de Geffense bosjes was voor velen een teleurstelling. De informatie van de ge meente was erg vaag, de kaders voor de ondernemers wel erg breed. Er waren veel vragen maar weinig antwoorden. Dus we weten nog niet wat er komen gaat. Als er maar een mooi evenwicht met de natuur blijft; we hebben toch al zo weinig.

Kernvisie

Op zondag 27 november organiseert de Dorpsraad een belangrijke bijeenkomst over de toekomst van Geffen. Zondagochtend half elf in de Koppellinck; iedereen is welkom. Aan de stamtafel schiet het meteen alle kanten op. Voorkomen dat de winkels sluiten; winkels in ieder

geval in het centrum; de horeca een kans geven; zorgen om het gebrek aan zorg vanwege het personeelsgebrek; voorkomen dat het groen nog verder aftakelt; openbaar vervoer terug; betere ontsluiting bij Oss als er een grote woonwijk bij komt; verenigingen overeind houden.Algemene conclusie: de leefbaarheid staat onder druk en daar moeten we samen aan werken. Sommigen zien dat er ‘niks’ kan in Geffen; anderen zijn hoopvoller. Zoiets moet in ieder geval uit het dorp zelf komen. Aan de slag dus!

11-11 en de carnaval

In het Haasje binnenkort weer de prinsonthulling en krijgen we weer een nieuw duo aan het roer. The mas ked singer is dit jaar het thema; we zijn benieuwd. Over carnaval bereiken ons goeie signalen: er wordt hard gewerkt aan een ‘eigen’ tent voor de senioren. Zodat niet alleen de jeugd aan hun trekken komt. We horen de matinee voorbij komen; de cantus; misschien weer een boerenbruiloft? We zijn erg blij dat er een actieve groep aan de slag gaat om hier iets moois van te maken. Maar ook hiervoor geldt: het werkt alleen als je zelf mee doet. Dus veeg je agenda schoon en sluit aan!

Tenslotte

• Bredeweg en Kloosterstraat worden niet tot de Kouwe Noord vernieuwd, maar tot de Leiweg. Dat is veel logischer omdat dat laatste stuk in het kader van de F59 al een paar jaar terug vernieuwd is.

• We praten niet over het artikel in het Brabants Dagblad over onze mooie optiek.

• We treuren om het einde van de Geffense Kwis. Het was een prachtige activiteit, waarin het uiterste gevergd werd van de Geffenaar. Is het niet mogelijk om weer een simpel ‘basisversie’ neer te zetten?

• We zijn erg blij met het Koppodium; de groep die een cultuurpodium neer wil zetten in de Koppellinck. Fijn uitgaan in het eigen dorp; dat is waar leefbaarheid ook om gaat.

Op zondagochtend 27 november is de stamtafel bij de bijeenkomst van de Dorpsraad in de Koppellinck. Sluit je aan! Begin december zijn we weer in de Gover.

7
Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen www.tr-electronic.nl De ideale werkplek in het centrum van Geffen! www.triple-a-administratie.nl Doelgerichte aanpak Korte, sterke analyses Eerlijke adviezen Creatieve ideeën Strakke ontwerpen Dorpstraat 18b, Geffen www.creativos.nl www.frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nl www.pphnotarissen.nl BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Dim van de Put Gery Wijgerse Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408 NIEUW: Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers! Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Wat is het mooie, ontroerende, beroer de, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren.

Het woord is aan: Teun Govers, 35 jaar, hij woont in de Wil genstraat

1. Een herinnering aan Geffen Het opgroeien in een gezellige vertrouwde gemeenschap waarbij ik eerst bij Nooit Ge dacht en op de Ma riaschool mijn vrien den heb gemaakt, om vervolgens later in de kroeg en bij de evenementen mee op stap te gaan.

2. Dit zou anders moeten Er is een leegloop in Geffen van oude vertrouwde win kels en cafés, het is jammer dat daar weinig voor in de plaats komt.

3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk

Heesterseweg 35, daar ben ik opgegroeid met mijn ouders en 3 broers. Nu in het bijzonder omdat het ouderlijk huis waarschijnlijk binnenkort weg zal gaan.

4.

Een mooi mens

Ad van Erp, hij is overal op en aan, staat voor velen klaar en is een gezellige om erbij te hebben.

5. Jammer dat de kermis niet meer in het dorp in de tent bij de Gouden Leeuw is.

6. De leukste club

Nooit Gedacht omdat ik daar al heel mijn leven met plezier kom.

7. Ons visitekaartje

De gezellige en gemoedelijke sfeer tijdens evenementen waarvoor mensen van ver komen, om die mee te maken.

8. Bewondering voor alle vrijwilligers die de evenementen en clubs mogelijk maken

9. Geffen is voor mij Mijn thuis

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een plek waar de jeugd tussen 12 en 18 kan samenkomen. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

SINTERKLAASHUIS

Om het de Sint dit jaar in Geffen net ietsje gemakkelijker te maken zal er voor de sint in de Kloosterstraat op nummer 5B een tijdelijk sinterklaashuis gevestigd zijn. De kinderen kunnen zich hier vergapen aan o.a. het bed en het bureau van sinterklaas. Ook zullen er pieten op locatie zijn die de kinderen met liefde en plezier zullen vermaken. Er is ook een kans aanwezig dat Sinterklaas zelf acte de présence zal geven, maar dat is in deze pe riode altijd maar even afwachten :)

Het sinterklaashuis zal geopend zijn op 20, 26, 27 novem ber en 3 december van 11.00 tot 13.00 uur. Voor extra openingstijden moet je onze socials in de gaten houden!

De sint is altijd op zoek naar extra handjes dus schroom niet om jezelf hiervoor aan te melden. Mail dit naar: info@sinterklaashuisgeffen.nl

9 EFFE
OVER GEFFE
www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067
De mooiste momenten buiten.

BSG INFORMATIE AFDELING GEFFEN

Belangenvereniging Senioren Geffen, afgekort BSG

Ons email-adres is: BSG.Geffen@gmail.com Website: www.bsg-geffen.nl

Agenda: November: 20 november: boom planten op arboretum 24 november: Tina Turner December: 1 december: pakjesavond 15 december: kerstviering 20 december: kerststukje maken 26 december: kerstdiner Januari 2023 4 januari: nieuwjaarsreceptie 11 januari: stamppot eten bij Den Driehoek 18 januari: seniorenexpo Veldhoven 25 januari: filmmiddag

Beste leden van BSG, De donkere wintermaanden komen er aan. Maar ook de tijd voor gezelligheid. Er staan een aantal leuke activiteiten op het programma. Bij een paar activiteiten, die buiten Geffen zijn, moet u zelf voor vervoer zorgen. Mocht het zo zijn dat u nog plek in de auto heeft om iemand mee te nemen, laat het ons dan weten.

20 november: boom planten

Tijdens ons 50 jarig jubileum is bekend gemaakt dat we een boom gaan planten op het arboretum, onder het motto: we zijn stevig verankerd in Geffense grond en hopen dat dit de komende 50 jaar nog meer toeneemt. Op 20 november om 11.00 uur gaat dit gebeuren. Ie dereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn.

24 november naar de musical TINA TURNER

De voorstelling begint om 20.00 uur. Vertrek om 18.30 uur bij de ingang van de aanleunwo ningen op Kloosterstraat 7.

De voorstelling duurt tot ongeveer 22.30 uur.We hopen tegen 23.30 uur weer in Geffen te zijn.

1 december Sinterklaasavond in ’t Oude Klooster

Onze jaarlijkse pakjesavond op 1 december begint om 19.00 uur.

Zoals altijd 2 pakjes meebrengen: 1 in cadeaupapier en 1 in krantenpapier, het eerste is een gekocht cadeau van ong. 5 euro. Het tweede cadeau is uit eigen kast of lade. Door middel van het welbekende dobbelspel gaan we de presentjes uitpakken wat vooral bij het tweede

cadeau verrassingen geeft. Koffie en 1 drankje worden aangeboden door B.S.G. Opgeven tot 24 november bij Henriette v. Erp T. 5322058 famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corrie Hondong T. 5323123 famhondong@kpnplanet.nl

15 december kerstviering

Donderdagavond 15 december is er voor u een gezellige kerstviering bij zaal ’t Haasje. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De kerstviering duurt van 19.30-22.30 uur. Onder het genot van wat hapjes en een drankje vieren we kerst. Passe Partout komt deze avond optreden, waarbij we alvast kunnen luisteren naar enkele kerstliederen. Opgeven kan bij: Henriette v. Erp T. 5322058 famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corrie Hondong T. 5323123 famhondong@kpnplanet.nl

20 december kerststukjes maken

Op dinsdag 20 december kunt u bij de B.S.G. een mooi kerststuk gaan maken. Kosten afhankelijk van de grootte van uw kerststuk 25 of 30 euro. Tijdens deze middag worden we ook verwend met koffie, thee of iets fris. De workshop wordt verzorgd bij en door Mariette Grimm. Opgeven kan bij: Henriette v. Erp Tel. 5322058 famvanerpvandehoek@hotmail.com

26

december Kerstdiner

Op 2e kerstdag willen we een kerstdiner regelen in het nieuwe en verbouwde hotel Nuland. U wordt om 15.00 uur verwacht. Graag zelf voor ver voer zorgen. Kosten €60,- waarvoor u een heerlijk vier-gangen diner krijgt inclusief drinken (huiswijn, bier en fris) in kerstsfeer. Als u hier mee naar toe wilt, graag aanmelden voor 1 december d.m.v. betalen op de rekening van KBO Geffen. Nummer staat hieronder.

4 januari

Nieuwjaarsreceptie

Zet alvast in uw agenda, onze nieuwjaarsreceptie op 4 januari van 13.00-17.00 uur in ’t Haasje. Een gezel lige middag met een optreden van Tonny Wijnands uit Deurne aan het begin van een nieuwjaar. Aanmelden: zie kerstviering.

11 januari stamppot eten bij Den Driehoek in Vinkel

En nog een gezellige middag. Bij Den Driehoek in Vinkel worden we verwelkomd om 14.30 uur met een kopje koffie of thee en iets lekkers.

Na een gezellige kwis schuiven we rond 17.00 uur aan bij het stamppotbuffet. 3 soorten stamppot: boerenkool, zuurkool en wortel en diverse soorten vlees. Rond 19.00 uur gaan we weer huiswaarts.

10

Vervoer moet u zelf even regelen. Het is niet ver dus we kunnen samen rijden. Kosten 25 euro, waarvoor u eten, koffie, thee en 2 consumpties krijgt. Aanmelden voor 24 december d.m.v. van betaling op onderstaand rekeningnummer van KBO Geffen.

De senioren Expo in Veldhoven op 18 januari 2023

De beurs voor 50 plussers in Brabant vindt plaats van dinsdag 17 t/m zondag 22 januari 2023 Vanuit de Kringraad in Oss wordt vervoer naar de se niorenbeurs geregeld. En wel op woensdag 18 januari. Kosten 7 euro p.p. Hierbij zit vervoer en entree. Folders hangen in Het Oude Klooster en de Koppellinck. Aanmelden voor 10 december door overmaken van € 7,- op het hieronder vermelde rekeningnummer.

Graag naam en adres vermelden bij betaling. Graag aanmelden voor 15 december op bankrekening: NL82 RABO 0111 0033 42 t.n.v. KBO Geffen. Wel graag uw adres en telefoonnummer vermelden.

Totdat wij officieel onze nieuwe naam hebben bekrachtigd bij de notaris wordt de naam KBO Geffen nog gehandhaafd bij officiële instanties zoals Rabobank. Het is niet mogelijk om B.S.G. te gebruiken als de nieuwe statuten nog niet vastgelegd zijn bij de notaris.Wij hou den u op de hoogte.

SINTERKLAAS IN GEFFEN 19 november 2022

Het is eindelijk zover, sinterklaas is weer in het land. Op zaterdag 19 november zal sinterklaas Geffen weer aan doen.Vanaf 13.00 uur ben je welkom. Sinterklaas zal die dag beginnen met een rijtoer door het dorp. De rijtoer sluiten we met z’n allen af op het Dorpsplein. Hierna kun je mee naar de Koppellinck voor nog meer plezier.

Koppellinck

Net als andere jaren zal sinterklaas de dag afsluiten in de Koppellinck. De verwachting is dat rond 14.00 uur sinterklaas in de Koppellinck is. Hier kun je sinterklaas en zijn pieten ontmoeten! In de Koppellinck zijn diverse spelletjes te doen. Ben jij bijvoorbeeld net zo goed als piet in het bezorgen van cadeautjes?

Kleurplaat

Maak jij dit jaar de mooiste kleurplaat van Geffen? Zie de vorige Torenklanken nr 17 voor de kleurplaat. De kleurplaat kun je ook krijgen bij het Sinterklaashuis (Kloosterstraat 5b) of bij de Jumbo in Geffen. Lever de kleurplaat voor 5 december in bij het Sinterklaashuis in Geffen. Als je de kleurplaat inlevert is het belangrijk dat je op de achterkant je naam, leeftijd en adres noteert. De winnaars krijgen vanzelf bericht over de gewonnen prijs.

Route sinterklaasoptocht

De route van de rijtoer is als volgt:Vlijmdstraat - Pastoor van der Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Harrie Schoutenstraat - Dorpsplein. Op het Dorpsplein zal er een samenkomen zijn met sinterklaas en zijn pieten. Hierna zal sinterklaas naar de Koppellinck gaan. Bij slecht weer zal sinterklaas niet naar het Dorpsplein gaan, maar rechtstreeks naar de Koppellinck.

11
Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

OPEN DAG MOVE2BFIT GEFFEN

zaterdag 19 november 10:30 - 14:30

Nog nooit stond onze leefstijl zo onder de aandacht als nu. We worden met z’n allen steeds ouder. En bij het ouder worden krijgen we ook met steeds meer chronische aandoeningen te maken. Onze weerstand, ons afweer- of immuunsysteem is bij velen van ons afgenomen, waardoor we soms kwetsbaar zijn geworden. En hier is zeker wat aan te doen.

Kom op zaterdag 19 november naar de open dag bij Move2BFit in Geffen en maak een afspraak voor gratis kennismaking, o.a. met ons nieuwste programma Move 20Fit (met SportMed Strength Monitoring System), of doe mee met een van onze groepslessen.

Onze instructeurs zullen op de open dag demo’s geven van onze groepslessen, volgens onderstaand tijdschema, waarbij iedereen uitgenodigd wordt mee te doen:

11.00 -11.30 Indoor Cycling

11.30 -12.00 Total Fit

12.00 -12.30 Pilates

13.00 -13.30 Latin Dance Vario

13.30 -14.00 Indoor Cycling

14.00 -14.30 Bootcamp

Move20Fit staat voor de meest efficiënte training voor snel resultaat. Ben je druk met werk, gezin en sociaal leven? Move20Fit is dé perfecte oplossing voor mensen die vitaal en fit willen zijn, maar gebrek aan tijd hebben. Op onze geavanceerde Nautilus One trainingstoestel len met display (de eerste in Nederland) ben je met 10 Krachtoefeningen in 20 minuten klaar met je workout! Een circuit van 10 slimme krachttoestellen die met elkaar een ultieme training bieden voor alle grote spiergroepen van ons lichaam. De Move20Fit-coach stelt alle toestellen en je persoonlijke gegevens voor je in. Elke deelnemer traint individueel of in groepsverband en je kunt binnen 20 minuten een complete workout doen. Tijdens de training krijg je via, de op jouw afgestemde display, trainingsinstructies waardoor eventuele blessu res of een onjuiste uitvoering van de beweging tot het verleden behoren. Je traint dus snel, effectief en vooral met meer plezier!

Via de SportMed App kunnen alle trainingsresultaten realtime worden opgeslagen en heeft de trainer altijd inzicht in je resultaten.

De Voordelen van MOVE20FIT:

• Eenvoudig trainen dankzij de volautomatische toestel len met gezichtsherkenning of QR-code lezer;

• Effectieve kortdurende training, slechts 2 x 20 minuten per week;

• Resultaatgericht trainen door optimale begeleiding;

• Automatisch opslaan van jouw trainingsresultaat, inzichtelijk voor de trainer;

• Spiertraining geschikt voor iedereen! Makkelijker, leu ker en motiverender

Daarnaast hebben we een nieuw programma voor mensen met overgewicht, zoals het afslankprogramma van Personal trainer Michael en diëtiste Lisa Coppens. Volop informatie dus, ook over onze Sportmed training, waarbij je op deze dag je lichaamssamenstelling en vetpercentage kunt laten bepalen.

Mark van de Veerdonk opent het KOPPodium in de Koppellinck Vrijdag 6 januari om 20.00 uur. Dat wil je als Geffenaar toch niet missen!

Kaartjes verkrijgbaar tijdens openingstijden in de Kop pellinck ma. t/m do. van 19.00-21.00 uur Kosten kaartje t/m 31 dec 2022 €12,50 - vanaf 1 januari en aan de zaal €15,00

In het jaar 1976 was hij winnaar van het Leids Cabaret festival. Zijn hele verdere leven heeft hij gegeten van de lach, het applaus en alle aandacht. Gegroeid in het licht van de volgspot, heeft hij vele moordende recensies overleefd. Maar nu, duizenden voorstellingen verder, is Het Podiumbeest kaal, krom en versleten en wil hij eindelijk op weg naar de uitgang. Mocht hij die vinden, dan is hij vastbesloten de deur met een onvergetelijke KNAL achter zich dicht te smijten. Het zal niet onop gemerkt blijven! Maar gaat hem dat lukken? En zal dit solitaire zoogdier ook buiten zijn veilige leefgebied kun nen overleven, met weet ik hoeveel mensen met een jachtvergunning?

PODIUMBEEST ONTSNAPT! mag dan het allerlaatste cabaretprogramma van Mark van de Veerdonk worden, zijn handelsmerk blijft hetzelfde: een overdosis aan one liners, anekdotes en prettig gestoorde meningen op een zalige hoop gegooid. En dat alles met zowaar een rooie draad! Ook in dit programma jakkert de Brabander weer lekker door in een ondenkbaar decor waar een door snee milieustraat zijn vingers bij aflikt. Na afloop rest maar één vraag: waarom zou hij in hemelsnaam stoppen?

Tis maar een tip: cadeautje voor Sinterklaas of Kerst!

12

KOM D’R IN

De Wereldproeverij van 26 oktober zou worden verzorgd door onze Turkse dorpsgenoten. Er had zich al een mooie groep gemeld om te komen eten en de boodschappen voor de maaltijd waren al gedaan door onze vrijwilligers en de Turkse dames.We waren er startklaar voor...maar helaas, door familieomstandigheden waren de Turkse dames verhinderd en konden niet komen om voor ons te koken. Wat te doen, de woensdag van de proeverij was al aangebroken? Maar Nellie Suppers, Helma Tijs en Marja van Zandvoort raken niet zo gauw in paniek. “We gaan zelf Turks koken” zeiden ze resoluut. En te genwoordig kun je met de aanwijzingen op internet ook al een heel eind komen.

heerlijke maaltijd en dienen bij aanmelding betaald te worden.

Sjoelen: De sjoelavond op de eerste dinsdag van de maand loopt lekker. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Loop eens binnen en sjoel een potje mee. Gezellig!

Zingen met muziek: Op de derde donderdag van de maand wordt er tijdens de inloop ‘s ochtends door Jan van Rooy op de accordeon gespeeld. Jan speelt gezel lige liedjes die iedereen vrolijk mee kan zingen. Wees welkom!

Repair Café: Te snel gooien we tegenwoordig iets weg wat vaak nog gerepareerd kan worden. Laten we samen de afvalberg kleiner maken, kosten besparen en onze spullen hergebruiken. Kom naar het Repair Café op de laatste vrijdagmiddag van de maand. Grote kans dat ze daar uw spullen kunnen repareren.

We kondigen hierbij alvast aan dat in de maand decem ber de Wereldproeverij en het Repair Café niet door gaan in verband met de drukte rondom de feestdagen in die periode.

En zo kon het gebeuren dat Nellie, Helma en Marja de hele middag hun stinkende best hebben gedaan in de keu ken van ‘Kom d’r In’. De gasten van de Wereldproeverij hebben genoten van een heerlijk menu: linzensoep met Turks brood, turlu een verrukkelijke Turkse ovenschotel geserveerd met rijst en een heerlijke salade. Natuurlijk hopen we dat onze Turkse dorpsgenoten voor een volgende keer alsnog een heerlijke Turkse maaltijd voor ons gaan bereiden.

Voor de volgende Wereldproeverij op woensdag 30 november kunt u zich aanmelden bij ‘Kom d’r in’ op de maandag daarvoor. De kosten zijn 6 euro voor een

13 NIEUWS
VAN

2023

Veteranen op Effe Noar Geffe 2023

Dat is het nieuwe initiatief van een groep veteranen welke afgelopen jaar meegedaan hebben aan de laatste veteranensportdag in Elsendorp. Afdeling Geffen was met een groep dames en heren aanwezig bij deze laatste officiële sportdag. Na afloop van deze dag was nagenoeg iedereen het er over eens: “wat jammer dat dit stopt”. Veel deelnemers zijn behoorlijk op leeftijd en zien daarom de organisatie van zo’n dag als een behoorlijke belasting. Ook het aantal deelnemers loopt door de jaren heen terug.

ook dat vele van jullie al actief zijn tijdens dit weekend maar we willen toch kijken om een dames en heren sportploeg bijeen te brengen.

Iedereen kan en mag hieraan deelnemen dames, heren jong en oud. Geef je op of wil je er meer van weten stuur ons even een berichtje. We maken een dag programma maar er is tussentijds voldoende ruimte om ook nog even wat mee te pikken van de markt. Doe mee want gezellig wordt het zeker en je draagt meteen je steentje bij aan het mooiste evenement van Geffen!!!

Theo Langens 06-52126277 | t.langens@hetnet.nl Of Ronny Langens 06-20869567 | ronnylangens@hotmail.com

1STE WINTERSE NUWELANT MARS IN NULAND

In de zomer periode is het idee opgepakt om toch een alternatieve sportdag te organiseren op de 1e zondag van September 2023. Inderdaad op Effe noar Geffe, een prachtig decor voor dit evenement zo denken wij. Het zal deze dag niet meer draaien om de prijzen of jurering maar de nadruk komt te liggen op de demonstraties en ontmoeten.

Verder zal het voor veel bezoekers van ENG een minder bekend fenomeen zijn en dus leuk om eens even bij stil te staan. Er zullen demonstraties gegeven worden van de verplichte en vrije oefeningen, volksdans en natuurlijk de menselijke piramide mag niet ontbreken. Het weerzien van de sporters onderling is erg belangrijk zo is gebleken tijdens de bijeenkomst van alle afdelingen. Momenteel hebben we al ruim 170 aanmeldingen van 10 verschillende afdelingen waaronder Liessel, Elsendorp, Heythuysen, Bergeijk, Lith-Lithoijen enz. Natuurlijk kan Geffen zelf niet achterblijven, we weten

Op 18 december 2022 organiseert de Wandelvereniging Nuland de 1ste Winterse Nuwelant Mars. Er zijn mooie wandeltochten over goed beloopbare paden en wegen uitgestippeld.

De startlocatie en rustlocaties zijn bij horeca gele genheden. De langste route loopt o.a. door Vinkel, bij Heesch Kasteeltje, sterrenwacht Halley,Vinkelse Molen en over Dierenbos (voorheen Vinkeloord) weer terug door Nuland.

Loop weer allemaal mee en geniet van Nuland en haar schitterende natuur en prachtige omgeving

De afstanden en starttijden zijn: 23 km vanaf 09.00 –10.00 uur 8 km en 12 km vanaf 09.00 – 12.00 uur. Start en inschrijving vinden plaats in café Kerkzicht t.o. de kerk aan de Kerkstraat in Nuland. Meer info zie www. wvnuland.nl

14 VET. OP
E.N.G.

DORPSRAAD GEFFEN

Nieuws vanuit de Dorpsraad

Visie stadjes en kernen

De gemeente Oss heeft een conceptvisie Stadjes en Kernen gemaakt. Op de website van de gemeente kan je die vinden. In 2021 hebben we in Geffen de visie Geffen 2040 gemaakt.

Op zondagochtend 27 november ben je welkom om beide visies te bespreken. Wat staat al vast en wat kan nog anders? Alle Geffenaren zijn welkom, van jong tot oud op zondag 27 november van 10:30 tot 12:00 uur in MFC De Koppellinck.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van de Dorpsraad vind je een overzicht van de meest recente nieuwsberichten van de afgelopen periode. Het is nieuws vanuit Geffen, de gemeente Oss of een openbare vergadering van de Dorpsraad. Meld je gratis aan voor de nieuwsbrief, door een berichtje te sturen naar info@dorpsraadgeffen.nl Of via het aanmeldformulier op de website van de Dorpsraad. (het vak rechtsonder)

Melding openbare ruimte Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Of ziet u een boom met de eikenprocessierups in het openbaar gebied of andere meldingen over uw buurt? Geef het door aan de gemeente. Online melden is eenvoudig! Dit kan via www.oss.nl/melding

Energie toeslag aanvragen De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishou dens met een laag inkomen krijgen daarom een ener gietoeslag van de overheid. Het gaat om € 1.300,-. Ook uitwonende studenten met energielasten kunnen de toeslag aanvragen. Het bedrag kan in 2022 één keer aangevraagd worden.

Vraag de energietoeslag altijd rechtstreeks aan bij de gemeente.

Heeft u hier hulp bij nodig? Elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur kunt u ook terecht op het inloopspreekuur van sociaal raadslieden bij Ons Welzijn in de Koppellinck voor vragen/hulp.

Klachten over zwaar vuurwerk

We hebben klachten ontvangen over het horen van zwaar vuurwerk ’s-avonds en begin van de nacht. In grote delen van Geffen is dit al geruime tijd te horen. Bij inwoners geeft dit irritatie en huisdieren worden er angstig van. We zijn (nog) niet op zoek naar degene

die dit doet, maar hopen wel dat we hem/haar hiermee bereiken en dat dit onmiddellijk stopt. Geffen wordt daar beter en mooier van!

ROAPLIED 28 JANUARI 2023

De voorbereidingen voor het Roaplied 2023 zijn weer in volle gang.

Na twee jaar afwezigheid hebben wij er weer enorm veel zin in! Veel deelnemers zijn ook al in de pen geklommen om een echte carnavalskraker te schrijven/ componeren. Ook dit jaar kent het Roaplied weer een aantal nieuwe deelnemers.

Heb je altijd al een keer op het podium willen staan met jouw/ jullie eigen carnavalsnummer? Dat kan! Je kunt je nog tot 1 december aanmelden als deelnemer. Aanmelden doe je via Facebook, of bij een van ons. En sta je nou liever niet zelf op het podium, kom dan gezellig kijken op zaterdag 28 januari 2023 in de Koppellinck. Tot dan!

Team Roaplied

Jordy, Ronny, Temmie & Saskia

15
KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl Reparatie en vermaken van kleding en: » Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding » Handdoek met naam of logo » Rompertje met naam bij geboorte » Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding » Standaard, of op maat gemaakte, emblemen » Haak, borduur en breiwerkzaamheden » Strijkservice Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service • Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden www.autobandenservicegeffen.nl Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

voor STICHTING BEHOCA van Melissa Kreps

Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven!

Daarom houden we in onze geloofsgemeenschap een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij!

Stichting BeHoCa draagt de zorg over 27 jongens in een huis in Mombasa.

Zij hebben voorheen op straat geleefd en gaan nu, dankzij BeHoCa, weer naar school toe. Dit is een droom van onze jongens die werkelijkheid is geworden. Ze gaan zo graag naar school toe! We hebben nu onze eerste groep die eindexamen gaat doen en daarna naar de universiteit kunnen.

Als onze jongens geluk hebben, komt ook Sinterklaas in Kenia langs. Een chocolade letter en een handje peper noten krijgen ze in hun handgemaakte schoentjes van papier. Met de schoenendozen zijn onze jongens ook enorm blij. Zij krijgen normaal alleen wat ze nodig heb ben en zijn het niet gewend om cadeaus te ontvangen. Deze extraatjes doen onze jongens stralen. Onze dank hiervoor!

Wanneer kun je de doos inleveren?

Breng de doos mee naar de viering in de kerk, die ge houden wordt op: zondag 27 november om 09.30 uur. Iedereen mag een doos vullen. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen!

Familieleden van Melissa zullen onze ingezamelde (school)spullen meenemen en deze hoogst persoonlijk onder de kinderen in het huis in Mombasa (Kenia) verdelen.

Na de mis wordt er een KERKDEURCOLLECTE ge houden die eveneens aan Stichting BeHoCa, ten goede komt, om jongeren een thuis te geven.

De doos mag ook ingeleverd worden op het adres van de ouders van Melissa, De Rosmolen 24.

Geloofsgemeenschap Geffen i.s.m. de werkgroep E. Communie en St. BeHoCa.

OPROEP SEQUENZZ

√ Staat jouw gitaar in een hoekje van de kamer te ver stoffen?

√ Heb jij zin om wekelijks op maandagavond samen muziek te maken?

Kom dan eens vrijblijvend meespelen in onze groep! Wij zijn gitaarclub Sequenzz en op zoek naar nieuwe leden.

Meer info bel; 06-28647449 | Facebook.com/Sequenzz

OPBRENGST RABO CLUBSUPPORT

Volg ons op facebook en Instagram waar wij regelmatig informatie en foto’s op plaatsen. Zie ook www.behoca. nl of meld je aan voor de Nieuwsbrief

Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie?

Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor jongens.

Wat mag er in de doos?

Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, gummen, puntenslijpers, stickertjes, klein speelgoed, tandenborstels, boxershorts (vanaf maat 152), sokken, gekleurde veters, Pritt-stiften, ballonnen, knutselspullen.

Wat mag er niet in de doos?

Géén oorlogsspeelgoed, géén knuffels, géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed.

Bedankt voor het stemmen op Geffen Zorgt! Hiermee is het mooie bedrag van € 433.94 opgehaald. Wij gaan hier een mooie bestemming aan geven binnen Kom d’r In en/of Bewustwording dmv het opzetten van nieuwe activiteiten

Geffen Zorgt

17 SCHOENENDOOSACTIE 2022

Op z’n Van Wanrooijs

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar!

Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van
Wanrooij
201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1 18-12-2020 10:17:35 Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch T F 0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01 E info@soestacc.com W www.soestacc.com Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1 Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a • RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13 Frank Hanegraaf Chris-Stan van Daal Nicole Hanegraaf • Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

DE ROAP IS TERUG!

Na twee keer helaas géén Recht vur zunne Roap, zijn we weer volop begonnen met de voorbereidingen. Jazeker, in de weekenden van 3 & 4 en 10 & 11 februari 2023 willen we weer ouderwets lachen, gieren, brullen. Na een zeer geslaagde Roap van Toen afgelopen april, gaan we ook de komende editie weer De Koppellinck betreden voor een prachtige 45ste roap. Het thema houden we nog even voor ons, maar we willen ons zeker weer onderscheiden van andere jaren. De voorverkoop is op donderdag 12 januari om 19.00 uur in De Koppellinck (Zaal open 18:30). Tijdens de voorverkoop kun je kaartjes kopen voor €11,- euro per stuk (max. 4 stuks p.p.). Mogelijkheid tot pinnen is aanwezig! Na de voorverkoop zijn kaartjes te verkrijgen bij Wilma’s Kadoshop en Slijterij, Dorpstraat 13 Geffen voor €12,- euro per stuk.

Zet de data alvast in je agenda en kijk voor meer infor matie op www.rechtvurzunneroap.nl of download gratis onze RVZR app!

DANKBETUIGING

Na het overlijden van onze zoon, broer en oom

Jasper Schelle

hebben wij heel veel warme blijken van medeleven ontvangen. Het is voor ons een troost te weten dat niet alleen wij hem zo missen. Onze dank aan iedereen.

Theo, Hetty, Christian, Floor, Fien en Zus Schelle

SPOOKTOCHT

ZATERDAG 5 NOVEMBER

Wat kunnen we toch weer trots zijn op onze buurt D’n Berg en ons dorp Geffen. Enkele maanden geleden ontstond er een idee om een spooktocht te organiseren. En ja hoor er stonden meteen mensen op om het mee te organiseren, en van alle kanten kwamen vrijwilligers die mee wilden doen. Geweldig toch er wordt een idee geopperd en het balletje gaat rollen. En wat was het een groot succes. Daarom willen wij graag alle vrijwilligers via deze weg bedanken voor hun inzet en ideeën.

Ook zijn we enorm blij met het grote aantal deelnemers die allemaal erg enthousiast terugkwamen van de tocht. We willen ook alle sponsoren bedanken, zoals de Dorps raad Geffen, café het Haasje, Willem van Zandvoort, Autobanden service Geffen, Brands Brandpreventie, Fourwinds Policedog Center, transportbedrijf Schoones. En niet te vergeten Ad en Rita van Erp voor de geweldige locatie en gastvrijheid. Zeker voor herhaling vatbaar, tot volgend jaar.

Alleen kun je niks maar met z’n allen heel veel. BE DANKT

Bestuur d’n Berg

KERSTVIERING DE SCHAKEL

Woensdagmiddag 14 december is er na lange tijd weer een kerstviering! De middag begint met een mis in de kapel om 14.00 uur. Daarna volgt een gezellig samenzijn in de zaal van het Oude Klooster met sfeervolle kerstmuziek en een kerstloterij. De middag wordt afgesloten met heerlijke worstenbroodjes en koffie. We kijken er ontzettend naar uit om U allen weer te mogen ontvangen! Tot ziens op 14 december.

DE SCHAKEL

19
Geffen, Aloysiusplein 1 Hallo laagste prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 18.00 uur Telefoon: 073 5340400, Fax: 073 5340499 Internet: www vanwanrooij.nl E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Inter net www.vanderdoelenassurantien.nl Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

2022, een jaar met hoogte -en dieptepunten.

Zoals het gedoe over Oekraïne en Rusland.

Verliest Poetin z’n gezonde verstand ??

Het is te vaak in het nieuws aanwezig.

Maar hou me er liever niet te veel mee bezig.

Ga liever naar buiten fotograferen en puin ruimen.

En voor een schonere wereld duimen.

Dus steek je kop niet in het zand.

Maar ga op tijd naar dromenland.

Zodat we zonder angst en beven.

Blijven genieten van het goede leven.

Winst majorettes en jubilarissen W.I.K.

Muziekvereniging W.I.K. kan terugkijken op een gezel lig jubilarissenconcert en geslaagde kampioenschappen voor de majorettes.

Brabantse kampioenschappen

Op 5 en 6 november 2022 namen de majorettes deel aan de Brabantse kampioenschappen in Waalwijk. Zij kwamen met prachtige resultaten (diverse categorieën) huiswaarts.

Lize en Nine: 1e plaats + geplaatst voor het NK Britt, Jasmijn, Lize en Nine: 1e plaats

A-groep: 2e plaats + geplaatst voor het NK Isabelle: 6e plaats

Janthe: 7e plaats Lieke, Hannah en Marit: 1e plaats + geplaatst voor het NK Carlijn: 16e plaats (met een eigen gemaakt pakje, we zijn extra trots op ons oudste majorette lid!)

Hannah: 19e plaats

Jubilarissenconcert

In een goed gevulde Koppellinck verzorgden alle geledin gen van W.I.K. op 6 november een mooi concert. Naast de podiumprestaties werden er flink wat jubilarissen in het zonnetje gezet. We hadden immers nog wat in te halen van de afgelopen 2 jaar.

Tijdens Cirque du WIK kreeg Antoon een VIP ontvangst vanwege zijn ruim 60-jaar lidmaatschap. Nu ging er extra aandacht uit naar onze gouden jubilarissen. In de och tend hebben we Willie, Henk en Maria onder muzikale begeleiding, met een huifkar thuis opgehaald.

Onze jubilarissen:

Janneke van Rooij: 10 jaar majorette Jolien Coppens: 20 jaar majorette Adrie van Lieverloo, Huub Heijmans: 40 jaar fanfare Willie van Erp, Henk van Amstel, Maria Maas: 50 jaar fanfare Antoon van Lith: 60 jaar fanfare

Daarnaast werden Antoon van Lith en Marianne Lepoutre benoemd tot erelid van de muziekvereniging. Unaniem zijn zij door onze leden verkozen vanwege hun decennialange inzet.

W.I.K. is ontzettend trots op deze kanjers, allemaal van harte gefeliciteerd!

21

op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen!

Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

HOUVAST bij laten gaan Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is. Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl BLOEMEN Ik hou van... www.ikhouvan-bloemen.nl Baby
kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN 15%OntvangKorting! ACTIECODE: TORENKLANKEN Voor iedere gelegenheid een passend kado! Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. Voor al uw bloemwerk! Openingstijden: Ma: 9.00 tot 18.00 Di: 9.00 tot 13.00 Wo: 9.00 tot 18.00 Do: 9.00 tot 18.00 Vr: 9.00 tot 18.00 Za: 9.00 tot 16.00 Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683

OORTJES NR. 84

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ...

#Participatie Dorpshart

Wij willen graag dat Geffen nog één keer haar zegje mag doen over het nieuwe Dorpshart (afmetingen, parkeerplekken, bestrating, bomen). Bewoners zijn actief betrokken bij plannen Dorpsplein en omgeving. Daarom vinden wij het logisch, dat iedereen kennis kan nemen van definitieve plannen (niet alléén de ondernemers en omwonenden), vóórdat die “in beton gegoten zijn”. We noemen dat in ‘ambtenarenland’ deftig: #participatie

Dorpsraad en Gemeente zijn op de hoogte: nog 0,0 reactie gehad …

betrokken is, wordt het spiksplinternieuwe MFC in november 2010 geopend. Van quitte af aan met minder clubs en verenigingen als daarvoor in De Bonkelaar. Vooral om financiële redenen (uurtje-factuurtje) haken volksdansgroep De Vlijtjes, toneelvereniging Geffes Volk en (later) Effe noar Geffe af.

Talloze enthousiastelingen in verleden en heden trekken er bestuurlijk de kar.

Velen haken (al dan niet gefrustreerd) af …

#Rottenrijk

Soms verschijnt Torenklanken 1x per 3 weken en dan hobbelen wij een beetje ’achter’ de actualiteit aan, zoals deze keer. Want als u dit leest, zijn de nieuwe Prins en Adjudant van het Rottenrijk al bekend.Wij zijn benieuwd. Gezien de laatste ontwikkelingen rond #Corona lijkt het seizoen ‘22/’23 ouderwets gezellig te worden; hopelijk óók in Geffen!

#GeffensePlas

Er is wéér een prijsvraag. En wéér is mw. Anne Zaadnoordijk, (‘berucht’ in Geffen vanwege haar lijding Dorpshart, Geffen-Zuid) coördinator vanuit de ge meente Oss. Opletten dus! Wordt vervolgd.

MFC De Koppellinck

In de herfstvakantie pakt het BD uit met een artikel over ‘Oss zorgenkindje’ De Koppellinck. Na járenlang soebatten waar zo’n beetje #iedereen in Geffen bij

Onder leiding van het huidige Bestuur (mét veel financiele support uit Oss) gaat het ruim 10 jaar ná de opening de goede kant op; er vinden weer verbouwingen plaats en er worden vaker leuke evenementen georganiseerd. Binnenkort komt Mark v.d. Veerdonk uit Slabroek (ca baret) optreden en met de Stichting Rottenrijk is over eenstemming voor een carnavaleske samenwerking de komende jaren. Veel succes!

#Gruts

Van de week (pas) het tweede exemplaar van het Geffense ’Gruts’ gehad. Wat ons opvalt: véél prachtige foto’s, mooi dik papier, veel advertenties, fraai drukwerk en heel korte teksten. Kortom: een échte glossy!

#DeWiel

Het valt ’De Beste Stuurlui’ van de Stamtafel (ook) op, dat De Wiel staat te verpauperen. Maar hoezo daar ’’dan liever een ’parkje’ van maken? Zijn ze he-le-maal van de pot gerukt? Wordt vervolgd.

Vragen of complimenten?

Bel ’t Rooi Hundje, tel: 06 - 5391 6725

23 ROOI
Sloop gemeentehuis Maasdonk (foto CvH) foto Brabants Dagblad 27-10-2022

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoed gevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald. Voor het plan nen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl

Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050

DE HEEGT - BRABANTZORG

Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264

Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555

Thuiszorg en De Heegt

Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE

Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum

Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631

Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764

Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet: www.belle-vie.nl, email: info@belle-vie.nl Facebook en Instagram

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF

Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof.

LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums

Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl

THUISZORG PANTEIN

T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl

TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHO

VEN DIAGNOSTISCH CENTRUM

Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.

DORPSRAAD GEFFEN

Secr.: Runrotstraat 27a, 5386 CT Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK

Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur

Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur

MFC de Koppellinck

Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl

PRAKTIJK VANDAAGOEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK

Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com

FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT

Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit

HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING

Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING

Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0

APOTHEEK MAASDONK

Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780).

KOM D’R IN Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30 en zondag van 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6

DE GEFFENSE EETKAMER; Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In. Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924.

OUDERENADVISEUR

“De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE

Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van adver tenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.

24 WETENSWAARDIGHEDEN