Torenklanken 2021 - nr 18

Page 1

59e jaargang | nummer 18 | november 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cadeau tip voor de feestdagen Wij hebben nog diverse boeken, door Geffenaren geschreven te koop. Leuk om te krijgen of om cadeau te geven. De boeken zijn na afspraak te verkrijgen bij Henk Martens 073-5322137 Boek : EEN POT NAT (geschreven door Ruud Verhagen) € 22,00 Boek: ZOIETS DÉ VERGITTE NIE (geschreven door Ruud Verhagen) € 22,00 Boek: GEFFEN BEELD VAN EEN VERANDERD DORP (Heemkunde) € 18,00 Boek: GEFFENSE GEZICHTEN (Heemkunde) € 18,00 Boek: VAN DE HAK OP DE TAK (geschreven door Joop van Dijk) € 25,00 Boek: VAN D’N TRUIFEL NAOR PISTOOL (geschreven door Joop van Dijk) € 19,50 Boek: 20-02-2020 € 5,00 Boek: MARIASCHOOL “GERED” € 10,00 Boek: ALOYSIUSSCHOOL € 12,50 Boek: CARNAVAL (geschreven door Ruud Verhagen) € 15,00 Boek: DRIE EENHEID IN VERSCHEIDENHEID € 15,00 Boek: WILHELMUS VAN ERP (geschreven door Arnoud en Willie van Erp) € 15,50 Boek: DE SCHUTSKOOI € 5,00 Boek: WIM VAN LIER € 10,00 Boek: DE BEZETTING VOORBIJ 1945-2005 € 2,00 Boek: GEFFENSE FIETSROUTES € 1,00

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

PENTEKENINGEN (5 stuks) € 2,00 D.V.D: 12-12-2012 € 5,00 D.V.D: GEFFEN 1960-1967 € 10,00 Ook hebben wij nog diverse nummers van AUW NEIJTS te koop. Heemkundewerkgroep “Vladerack” wenst u fijne feestdagen toe.

CIRQUE DU WIK WORDT VERZET We keken er allemaal naar uit, maar we zullen nog even geduld moeten hebben. Op 18 en 19 december zou muziekvereniging W.I.K. samen vele Geffense verenigingen Cirque du WIK organiseren in sporthal De Geer. De huidige coronamaatregelen (en de onzekerheid de komende periode) bieden onvoldoende ruimte om er een wervelende show van te maken, waar meer dan 100 deelnemers een bijdrage aan zouden leveren. Cirque Du WIK staat echter als een huis en zal worden doorgeschoven naar zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022, zodat we er een echt feest van kunnen maken! Wij gaan vol enthousiasme verder. Houd onze Socials in de gaten voor updates en de kaartverkoop! Met muzikale groet, Organisatie Cirque du WIK

KOPY INLEVEREN VOOR:

29 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud i.v.m. corona De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 26 nov. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 28 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. Passe Partout Presentatie E. Communicanten / Schoenendoosactie BeHoCa Tweede collecte voor Stichting BeHoCa vr. 03 dec. 19.00 u. avondmis in de kapel m.m.v. DK zo. 05 dec. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 10 dec. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 12 dec. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK KERSTVIERINGEN Kerstavond: vr. 24 dec. 19.00 u. Kerstviering in de kerk m.m.v. Passe Partout Kerstavond: van 21.00 - 22.00 u. komen we samen om te luisteren naar verhalen, gedichten en stemmige kerstmuziek. Iedereen is van harte welkom! Het nachtlicht brandt... Eerste Kerstdag za. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering in de kerk m.m.v. Gemengd Koor Tweede Kerstdag zo. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering in de kerk m.m.v. Gemengd Koor Tweede Kerstdag van 11.15 - 11.45 uur KINDJE WIEGEN voor de kinderen en hun ouders.

WIJ FELICITEREN Pastoor Ouwens met zijn 50e verjaardag! We wensen hem nog heel veel gezegende jaren toe in goede gezondheid. WIJ VERWELKOMEN Bij de werkgroep Pastorietuin en Begraafplaats: Harrie van Rijn en Riny van den Hengel. WIJ HOPEN op een mooie eindstand van Kerkbalans 2021! Tussenstand oktober 2021: € 18.223,32. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. Tussenstand oktober 2021: € 18.223,32. Kunnen we nog een eindsprint maken! Doe mee met de jaarlijkse kerkbijdrage, elk bedrag is welkom! OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. 3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


GEDOOPT in november 2021 Aaron van Amerongen PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Er zijn 11 kinderen aangemeld voor de Eerste Communie. De voorbereiding is begonnen. Op zondag 28 november stellen de communicanten zich voor in de H. Mis van 09.30 uur. Woensdag 15 december 14.00 - 15.30 uur voorbereidingsmiddag. Op zondag 22 mei 2022 wordt in onze kerk de Eerste Communie gevierd. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 november 2021: Riny Cromberge - Muilwijk, 90 jaar 7 november 2021: Nicolien van de Wouw - van Niftrik, 67 jaar 12 november 2021:Theo van Lith, 84 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

KERK EN SAMENLEVING Samen eten in de Kersttijd De werkgroep Kerk en Samenleving wil alle alleen gaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op: Zondag 12 december 2021 van 17.00 tot 19.00 uur In de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen. In Kerstsfeer gaan we: Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. Samen luisteren naar een gedicht, muziek, zang en verhalen over het naderende kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00. U kunt zich telefonisch opgeven voor dinsdag 7 december bij: Diny Timmermans teL: 532 2084 Joke van den Hengel tel: 532 0150 Geef u tijdig op, de plaatsen zijn beperkt. Wij vinden het leuk om u te verwelkomen en hopen dat u gehoor zult geven aan deze uitnodiging om SAMEN op weg te gaan naar Kerstmis. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving

T e H u u r Dorpsplein Geffen Appartement op begane grond ruime woonkamer en eetkeuken inpandige slaap-/werkkamer grote slaapkamer, badkamer afgesloten tuin op zuiden Informatie en bezichtiging: 06-14318647 5


Stamtafel 557 begint rustig in kleine bezetting, maar raakt toch een aantal belangrijke zaken aan. Hans Hendriks, de voorzitter van de Dorpsraad is te gast en dan hoor je toch weer wat meer van wat er speelt.

vertelt het verhaal waar ze allemaal mee bezig zijn en waar ze bij betrokken worden.We zijn onder de indruk van wat er achter de schermen allemaal gebeurt. En hoe hard er gewerkt wordt om het belang van Geffen op de kaart te houden.Viva de Dorpsraad!! Meld je nu aan. We hebben behoefte aan een groep mensen die van alle markten thuis is: verenigingsleven, jong & oud, ondernemersbelang. Meldt je aan via de website en je kunt altijd bellen met de voorzitter. Hans houdt de telefoon open. (06 5336 6587).

Dorpsraad heeft veel vacatures in te vullen De Dorpsraad heeft een zittingstermijn van vier jaar, die gelijk oploopt met de gemeenteraad. Dat betekent dat er begin volgend jaar een nieuwe Dorpsraad moet komen. Vijf van de zeven leden hebben aangegeven dat het genoeg is geweest en dat ze weer andere dingen willen gaan doen. Dat maakt aanvulling van groot belang voor Geffen. Er ontspint een hele discussie over nut en noodzaak van de Dorpsraad. De één vindt het vooral een groep, die voor draagvlak voor de plannen van de gemeente zorgt; de ander vindt dat ze er meer ‘met het gestrekt been’ in moet in het belang van Geffen. Hans

Visie Geffen 2040 Het gesprek gaat verder over de visie 2040, die de stamtafel vorig jaar gemaakt heeft. Hans geeft aan dat de Dorpsraad die omarmt heeft en stimuleert dat de gemeente er iets mee doet. Bij het overleg met de wethouder staat ie standaard op de agenda. We merken zelf dat ook ambtenaren het stuk kennen en het gebruiken bij hun afwegingen. Mooie samenwerking van de stamtafel en de Dorpsraad op die manier.We zijn allebei geen actiegroep, maar denken wel te weten wat er moet gebeuren. Voorbeelden van hoe het doorwerkt? De gemeentelijke werkgroep, die met een visie op de

ROND DE DORPSPOMP

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


dorpen bezig is hanteert ook dit verhaal. De vergroening van het buitengebied heeft ook baat bij deze lijn. We zien soms ook het tegenovergestelde: het bouwen van woningen bij het sportpark is afgeketst, ook al vonden we dat een goed plan. Wonen in Geffen We vinden het jammer dat de bijeenkomst op 17 november uitgesteld is naar december. Er is veel te verhapstukken. Hoe komt het plan ’t veld eruit te zien? Hoe houden we de jonge mensen in ons dorp? Hoe combineren we kleinschaligheid met groei? We horen dat er een coöperatie is opgericht van jonge mensen, die een CPO-project willen in het nieuwe bestemmingsplan. Dat is prachtig! Er schijnen ook al kavels voor gereserveerd te zijn. Het is een mooie manier om samen aan je woning te bouwen en te voorkomen dat Geffenaren weggedrukt worden door anderen. Samen maken we Geffen mooier! Dat dorpsplein toch… Niets is wat het lijkt, zeker op het dorpsplein. We merken, dat ons beeld van ’het dorp heeft er drie keer over gepraat en de ondernemers moeten niet zeuren’ ook nuance behoeft.We horen dat er bij de drie gesprekken wel degelijk ondernemers geweest zijn, maar dat die zich onvoldoende gehoord voelden in de terugkoppeling. Een aantal leden is nog niet overtuigd en wil vasthouden aan het oorspronkelijke plan zonder auto’s. Laten we ons niet verschuilen in de loopgraven van het eigen gelijk maar er samen een mooi ontmoetingsplein van maken. Samen maken we Geffen mooier! Buitengebied steeds mooier? We zijn altijd kritisch over de ontwikkelingen in het buitengebied, maar zien ook mooie dingen. Ja, er komt een industrieterrein aan de andere kant van de Rijksweg, maar er komt ook 60 bunders natuurcompensatie; we krijgen het mooiste industrieterrein aller tijden wordt beloofd. Ook aan deze kant van de snelweg zien we dat terug in groenaanleg en geluidsschermen. De mannen van landschapsbeheer zien we regelmatig het buitengebied mooier maken. En een onverwachte kans dient zich aan doordat het hoofdkantoor van van Wanrooij naar Den Bosch vertrekt. Het gerucht gaat dat ook de andere bedrijfsonderdelen verhuizen en dat het gebied teruggegeven wordt aan de natuur. Er zou een mooi landgoed ontstaan aan de overkant van het spoor. Wij juichen dat van harte toe, omdat het past in ons beeld dat er een overgangsgebied moet komen tussen het dorp en de windmolens in de polder. Samen maken we Geffen mooier! Geffense bosjes Na de blijdschap over het vertrekt van de huidige huur-

der overheerst nu de spanning over wat er gaat gebeuren. Wordt het een grootschalig evenemententerrein met feesten voor heel Nederland en ver daarbuiten? Of kiest de gemeente toch voor kleinschalige natuurontwikkeling? De eerste bijeenkomst van buurtbewoners, die te gast waren bij de watersportclub was duidelijk: geen grootschalig vermaak, waar we allemaal last van hebben en geen enkel voordeel! Geeft biodiversiteit meer kans, in combinatie met kleinschalige horeca: een feestje, een diner, een speurtocht. Wij van de stamtafel steunen de buren om te zorgen dat mensen en andere aardbewoners fijn en rustig kunnen wonen. Samen maken we Geffen mooier! Kortom… * De komende paar jaar worden er veel belangrijke beslissingen genomen; meld je aan voor de dorpsraad om ervoor te zorgen dat we een fijn woondorp blijven. * De nieuwe coronamaatregelen maken ons niet blij. Het is jammer dat we niet eensgezind deze pandemie te lijf gaan en er nog steeds veel ontkenners zijn. * De prinsonthulling is daardoor helaas niet doorgegaan… Vol verwachting klopt ons hart. * Gelukkig is de Sint nog steeds van harte welkom. En we zeuren niet meer over z’n knechten. Gun de kinderen hun plezier en we blijven niet meer hangen in ouwe mensen gelijk. * We zien je graag bij de volgende stamtafel op 28 november. Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Nathalie Steenbakkers, 45 jaar, zij woont in de Bergstraat 1. Een herinnering aan Geffen Café Govers; als kind spelen in de kroeg en de zaal samen met Jaime. Zondagavond om 19.00 uur nog even rondje lopen voordat disco Govers begon. En de Molenstraat waar ik ben opgegroeid.

2. Dit zou anders moeten Ons dorpsplein, maar in de toekomst komt hier gelukkig verandering in. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Bergstraat, fijne plek om te wonen en een actieve en gezellige buurtvereniging. 4. Een mooi mens Ja hij is al vaker genoemd, onze ome Frans van Griensven! Mooi wat hij allemaal doet voor andere mensen. 5. Jammer dat … Er zoveel winkels verdwijnen in Geffen. 6. De leukste club Er zijn heel veel leuke clubs in Geffen met veel actieve mensen die er de kar trekken. Belangrijk dat iedere club voldoende vrijwilligers heeft. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe, zonder twijfel. Dit jaar gaan we hopelijk weer voor een grootse editie, gezellig in ons Dorp. 8. Bewondering voor alle initiatieven die met vrijwilligers worden opgezet. 9. Geffen is voor mij… Thuiskomen, ik ben altijd blij als ik terugkom van vakantie en het bordje Geffen zie staan. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan zorg voor onze ouderen. Fijn als onze ouderen langer in Geffen kunnen blijven wonen; zelfstandig of onder begeleiding. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

De mooiste momenten buiten.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

9


GELOOF ONDER WOORDEN (73) Zonder de Adventstijd geen Kersttijd. Zondag 28 november begint de Advent. Helaas weten veel christenen niet meer wat dat betekent, laat staan de ongelovigen, die ook Kerst willen vieren. In onze Kerk start het nieuwe liturgische jaar. We komen in het jaar C van de 3 jarige cyclus. Op de 1e Adventszondag wordt er al een mooie brug gemaakt met Christus Koning, de laatste zondag van het oude liturgische jaar.We krijgen in de lezingen beelden van de eindverwachting en de wederkomst van Christus. Het onderstreept de toekomstdimensie van ons verwachten in de advent: ons leven als gelovige is een onderweg zijn, een opgang naar wat wij met Christus Koning vieren: de voltooiing van heel de schepping en de uiteindelijke opstanding in Christus. Met dit beeld voor ogen worden wij uitgedaagd tot actie in het heden: wegen te gaan van heil, anders gezegd: onze levenspaden recht te maken, onrecht te bestrijden, ons voortdurend af te vragen wat we zelf kunnen doen om Gods (Jezus Christus) in ons midden geboren te laten worden. Zo kunnen we leven naar de geboorte van Christus, die plaatsvond in het verleden. Toekomst, heden en verleden worden zo op een bijzondere manier, via het verwachten, met elkaar in verbinding gebracht tijdens de adventstijd. Kerst vieren vraagt om voorbereiding. In diverse woningen zie je de kerstboom al staan. Men vindt dit gezellig in deze donkere wintertijd. We willen toch een fijne sfeer scheppen, lekker eten en drinken, vrij zijn, en alleen maar leuke dingen doen. Voor dit alles hoeft het geen Kerst te worden, dat kun je altijd vieren.Adventstijd is ook voorbereiden, maar dan wel om te komen naar een zuiver geweten, een zuiver hart, ruzies vermijden, goed kunnen omgaan met je medemens, en je daar ook voor inzetten, zoals voor de zieken en mensen die tussen de wal en schip verkeren. De coronatijd brengt onze samenleving in wankelen, we zien een twee splitsing ontstaan tussen gevaccineerde - en niet gevaccineerde. Velen houden zich niet aan de gezondheidsvoorschriften en brengen anderen in gevaar. Elke dag wordt er in Nederland wel iemand vermoord of neergestoken, we vinden het blijkbaar normaal.Als dat de norm wordt in ons land, kunnen we beter geen Kerstmis vieren. Kerstvieren is een toekomst opbouwen van vrede en gerechtigheid, dat vraagt nogal wat van de mens.We zullen met elkaar een verbond moeten sluiten, willen we een vreedzame samenleving creëren. Hoe vaak zij mensen niet gefocust op de eigen omgeving en de persoonlijke levenssfeer? In de Bijbel lezen we bij de apostel Paulus daagt zijn lezers uit hun leven op Jezus af te stemmen: leef uit het verbond en leef van de beloften. De profeet Jeremia houdt ons een toekomst voor waarin God datgene 10

schenkt wat goed is voor elke mens; een toekomst waarin de gerechtigheid zal zegevieren. Die wegen van God leren kennen is je toevertrouwen. Dat kan door gebed, door blijven waken (opletten). De tekenen zijn door Jezus aan zijn leerlingen aangereikt.Van zijn leerlingen (van ons dus) verwacht Hij dat ze standvastig blijven in liefde voor elkaar en voor alle mensen. De eerste zondag van de Advent is een mooie nieuwe start van een dergelijke levensstijl.Aanbevolen voor gelovigen en niet gelovigen.We noemen dat bekeren, en dat is vele malen nodig, want we zijn allemaal mensen met onze tekortkomingen. We leven met elkaar op deze wereld, of we dat nu leuk vinden of niet. Zo kunnen we op naar Kerst. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen,Vinkel, 1994-2007)

“GEFFENSE GOEDE DOELEN” WEEK Beste coördinatoren en collectanten van goede doelen. Na even wat corona stilte gaan wij de draad oppakken met het organiseren van een “Geffense goede doelen” week. Uitgangspunt van de eerste goede doelen week: 2023. We willen gaan werken met Nederlandse goede doelen (dus helaas geen plaatselijke) We hebben nu contact gegevens van: Nierstichting Reuma stichting brandwonden stichting Hartstichting NSGK pr. Beatrix fonds Epilepsie fonds Vastenaktie KWF Jantje beton MS (alzheimer, hersenstichting, maag lever darm stichting, verstandelijk gehandicapten, diabetes fonds, kinderhulp, longfonds, zonnebloem) ??? Wat wij willen gaan doen? We willen een vergadering plannen om samen te brainstormen… om de goede doelen week vorm te gaan geven, wat vinden we belangrijk?, wie kan en wil ons gaan helpen… Ben je een collectant en nieuwsgierig en bereid om ons te helpen, kom dan ook even… Op donderdag 9 december om 20.00 uur bij het KPJ Gebouw in Geffen. Stuur je ons even een mailtje als je komt? Dan weten we een beetje wat we kunnen verwachten. toinenmi@gmail.com Groeten Ingrid van Kreij en Miranda Verstegen


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 30 november: van de Klooster mode 20 december: kerstviering in ’t Haasje 21 december: concert in de Lievenkamp met Gerard van Maasakkers -------------------------------------------------------------------Beste leden van KBO Geffen, Hoe jammer het ook is, het kaarten en de bingo zijn op het moment niet mogelijk. Dit omdat het weer zeer raadzaam is om de anderhalve meter afstand strenger te handhaven. De andere activiteiten kunnen gewoon doorgaan, mits u zich aan de regels houdt, zoals afstand houden en mondkapje op. Rabo Club support: We mochten het mooie bedrag van 560 euro ontvangen en willen alle mensen die op de KBO hebben gestemd, hartelijk danken voor hun stem. Maar vooral de Rabobank dat ze dit mogelijk maken. Koffie in ’t Oude Klooster: Elke eerste vrijdag van de maand na de viering van 19.00 uur in de kapel, is er gelegenheid voor onderling samenzijn en ontmoeting. Onze K.B.O afdeling stelt de zaal van het Oude Klooster ter beschikking en de koffie of thee bedraagt €1,00. Iedereen is welkom……

Pakjesavond op 25 november: Jammer als u al een cadeautje had gekocht, dit kunt u zelf uitpakken of bewaren tot volgend jaar. Deze pakjesavond vervalt omdat het niet mogelijk veilig bij elkaar te zitten en dobbelen. Van de Klooster mode in Boskoop op 30 november. Dit uitstapje gaat helaas niet door. Het door u betaalde bedrag wordt teruggestort. Concert in de Lievekamp: KBO Brabant heeft een concert voor ouderen gepland op 21 december om 11.00 uur a.s. in de Lievenkamp. Titel is Grijsgedraaid en wordt mede verzorgd door Gerard van Maasakkers. De entreeprijs bedraagt slechts 19,50. Na afloop van de voorstelling kunt u napraten en meedoen met kunstworkshop. Kom in beweging en geef u op via website KBO Brabant. Wel houd u zich aan de u welbekende voorschriften: als u zich niet lekker voelt of verkouden bent, drinkt u thuis uw koffie of thee.

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 11


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN De regels voor corona zijn sinds 13 november weer aangescherpt, omdat het aantal besmettingen te snel oploopt. Voor Kom d’r in betekent dat: 1. We dragen weer een mondkapje in de Koppellinck, dat af mag als je op je stoel zit. 2. De anderhalve meter afstand is weer verplicht. 3. De algemene maatregelen blijven van toepassing. 4. Je komt dus niet naar Kom d’r in als je verkoudheidsklachten hebt! Of als je een huisgenoot hebt die positief is getest, ook niet als je gevaccineerd bent!! Wereldproeverij De Wereldproeverij op woensdag 24 november gaat helaas niet door vanwege de nieuwe corona regels. Het is niet mogelijk om hierbij de anderhalve meter afstand te garanderen. In december is er ook geen wereldproeverij! De volgende wereldproeverij is op woensdag 26 januari. Er wordt dan gekookt door onze Turkse dorpsgenoten.Wil je mee eten vul dan je naam in op de inschrijflijst die in Kom d’r in ligt. We hebben wel een maximumaantal deelnemers. De kosten van de maaltijd zijn 6 euro, bij inschrijving te betalen. Je kunt je ook aanmelden via ons email adres komdrin.geffenzorgt@gmail.com

4 GENERATIES De 1 na oudste generatie is inwoonster van Geffen. (Ina Oomen) Op de foto is te zien van links naar rechts: - Ina Oomen-van Giels (oma van Emma) - Mw van Giels - Nijsen (overgroot moeder van Emma) - Noraly de Jong - Oomen (moeder van Emma) - Emma de Jong (liggend op schoot van Mw. van Giels)

Repair Café Op vrijdag 26 november is er weer een Repair Café. Je bent welkom om je kapotte spullen te laten repareren en krijgt bij binnenkomst een kopje koffie of thee aangeboden. In verband met de verbouwing zal dat in een andere ruimte van de Koppellinck zijn. Volg de route aanwijzing als je binnenkomt ( entree via de verenigingsingang aan de Kloosterstraat!). In December zal er geen Repair Café zijn! Workshop kerststukje maken We zijn erg blij dat Francien heeft aangeboden om op vrijdagmiddag 17 december weer een kerstworkshop te geven. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen kan zich inschrijven op de lijst die in Kom d’r in ligt. De kosten zijn 7,50 euro en je moet zelf een schaal en eventueel wat groen meenemen. Er is wel een maximum aantal deelnemers i.v.m. de coronamaatregelen. Dinsdag 7 december is het vrijwilligersdag. Het bestuur van Geffen Zorgt nodigt al haar vrijwilligers uit om tussen 14.00 en 18.00 uur een kopje koffie met iets lekkers te komen drinken bij Kom d’r in. Zij willen jullie graag bedanken voor jullie inzet en de mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten. Jullie zijn van harte welkom!

13


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd, besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. De eerstvolgende is op maandag 20 december 20:00 uur in MFC de Koppellinck, graag wel even via de mail aanmelden. Dorpshart Op donderdag 4 november presenteerde bureau LOS Stad om Land het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Dorpsplein. Dit ontwerp is een aangepaste versie van het ontwikkelingsperspectief, waarin de recente veranderingen in het gebruik van het plein zo goed mogelijk zijn ingepast. Iedereen heeft op deze avond het ontwerp kunnen bekijken en zijn of haar mening erover kunnen geven. Was je deze avond verhinderd of wil je op je gemak alles bekijken ga dan naar de project website https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl. Ook hier kun je, tot 26 november, reageren op het ontwerp.

raad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in jouw wijk of dorp. Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de wijk- of dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo word je dorp nóg fijner om te wonen! Openbare vergadering november Maandag 20 december 20:00u in MFC de Koppellinck. Aanmelden door een mailtje naar info@dorpsraadgeffen.nl. Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website. Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar. Tot later!

Parkeren op de stoep We hebben signalen opgevangen dat er in het dorp veel auto’s half op de stoep worden geparkeerd. Uiteraard vermindert dit de hinder voor het overige autoverkeer op de straat. En mogelijk is de angst voor schade aan de auto ook een reden om de auto zo te parkeren. Maar helaas worden voetgangers en mindervaliden op deze manier wel gehinderd. Een kinderwagen, rolstoel, scootmobiel of rollator is al snel te breed voor de resterende ruimte en moeten zich dan alsnog op de straat begeven. Wat veel mensen niet weten is dat dit in principe ook verboden is! Probeer er op te letten tijdens het parkeren, alvast bedankt namens de mede-stoepgebruikers. Nieuwe dorpsraadleden gezocht In het voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dit betekent dat ook de periode van de huidige Dorpsraad afloopt. Een aantal van de huidige leden blijft beschikbaar voor een volgende periode en ook een aantal leden zwaaien af. Daarom zijn we op zoek naar jou! Als wijk- of dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medewijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de wijk- of dorps-

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


HET OUDE KLOOSTER BRUIST VAN ACTIVITEITEN

We nemen een kijkje bij: De Ontmoeting

Eethuys Het Akkertje 2.0. bereid gevonden de eetzaal ter beschikking te stellen en te zorgen voor de maandelijkse 2 keuze menu’s. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Marijke Nieuwenhuis, De Heegt 9 tel.0735324424.

PASTOOR SPIJKERS EN GEFFEN

De bloemstukjes op de tafels begroeten je als het ware bij binnenkomst in de gezellige ontmoetingsruimte van het Oude Klooster in Geffen. Het is woensdagmorgen half tien, de wekelijkse inloopochtend bij “De Ontmoeting”. Gratis toegankelijk voor eenieder die behoefte heeft om met anderen te komen buurten, onder het genot van een kopje koffie/thee met een koekje. Begin september 2014 is het startschot gegeven voor dit initiatief. De ontwikkelingen in de huidige maatschappij, die met name merkbaar zijn voor de ouderen onder ons, liggen in feite ten grondslag aan de opzet van dit initiatief. De toch wel verontrustende cijfers over eenzaamheid, zeker onder ouderen, en het aantal mede-inwoners dat vanwege een beperking steeds vaker alleen thuis is, waren toen al een aanleiding om te komen tot een soort van georganiseerde ontmoetingen. Naar aanleiding daarvan is het plan ontwikkeld voor “De Ontmoeting”. “Die opzet is geslaagd, zeker wanneer we kijken naar de bezoekersaantallen en het constante daarvan”, zegt Marijke Nieuwenhuis. Marijke is vanaf de oprichting tot heden, een van de drijvende krachten achter het geheel. Vijf gastvrouwen en net zo veel gastheren telt het clubje vrijwilligers dat wekelijks zorg draagt voor aankleding, koffie en/of thee en vooral, gezelligheid. In september 2015 is gestart met Het Eetpunt De Ontmoeting iedere derde donderdag van de maand van half zes tot ongeveer zeven uur. Dit was in de zaal van het Oude Klooster. Door de ontwikkelingen in zorgcentrum De Heegt, waarvan de maaltijden werden betrokken, maar dat nu niet meer mogelijk was, is Richanne van Het

Altijd nog kent hij alle namen, altijd even hartelijk, altijd zeer gastvrij… Pastoor Spijkers, de eerste Geffenaar van het Jaar (1994) onderhoudt al vele jaren een stevige band met Geffen. Hij woont inmiddels 22 jaar in Oirschot, maar ieder jaar komt er een uitnodiging aan alle Geffenaren van het Jaar, om een bezoekje te brengen aan Oirschot. En ieder jaar is er weer een nieuwe, interessante, gezellige invulling voor die dag. Zo ook op zondag 7 november jl. De H. Mis was bij de zusters Franciscanessen aan de Koestraat. Vervolgens waren we te gast in Brasserie Montfort op het landgoed Groot Bijstervelt voor de lunch. Eerder waren we als groep al op deze plek toen de paters Montfortanen nog in het klooster woonden aldaar. Zij verkochten het klooster en in 2017 komt er duidelijkheid over een nieuwe invulling voor de gebouwen. Het plan voor een levensloopbestendige woon-/zorgvoorziening krijgt goedkeuring. Sinds het najaar van 2018 tot het voorjaar van 2021 onderging Landgoed Groot Bijstervelt een grondige metamorfose. Na de sloop van enkele gebouwen werd gestart met de renovatie en restauratie van de monumentale panden. Na een grondige renovatie is de kapel van het voormalige klooster beschikbaar voor kleinschalige (muziek)evenementen, tentoonstellingen, vergaderingen, (bij)scholingen of kerkelijke vieringen. In die kapel, waar de authentieke sfeer bewaard is gebleven stak onze kersverse Geffenaar van het Jaar 2021 Tonny van Erp, een kaarsje aan voor alle levenden en overleden Geffenaren van het Jaar. Ook het park is in ere hersteld, waar we een rondleiding kregen. Iedereen kan daarvan genieten, bewoners, revalidanten, passanten, fietsers en wandelaars. Een plek die zeker de moeite waard is een keer te bezoeken. De dag werd afgesloten met borrelen en een heerlijke hap, in het koetshuis bij de pastorie. Met dank aan ons comité, pastoor Spijkers en de vrijwilligers uit Oirschot die een helpende hand boden. 17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 64 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … #Corona Per 13 november zitten we weer in een #Lockdown. Balen, maar het is niet anders; #anderhalvemeter is weer de norm! Of de ‘belangrijkste bijzaak in het leven’ #Carnaval ‘gewoon’ doorgaat, daar hebben wij van CV Rooi Oortjes een hard hoofd in.Wat ons betreft gezellig, kleinschalig (en voorzichtig) een pilske vatten in de kroeg óf desnoods in de frisse buitenlucht! Dé hamvraag blèft natuurlijk: komt ‘rrr unnen #Optocht in Geffen, ja of nee??? #Dorpshart De Osse politiek toont in 2019 een zeldzame eensgezindheid over het #ontwikkelperspectief voor het Dorpsplein en voormalig Gemeentehuis in Geffen: (…) “Het ontwerp is het resultaat van een intensief participatieproces met bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden; CHAPEAU voor bureau Stad om Land en een driewerf HOERA voor Dorpsraad Geffen!” (…) Van september 2019 tot 4 november 2021 is het muisstil … Dat lijkt maar zó, want in werkelijkheid maken de ambtelijke, Osse molens overuren én worden de ondernemers aan het Dorpsplein wakker ...

Dorpsplein nú Uiteraard nemen wij donderdag 4 november ook kennis van de plannen voor het nieuwe Dorpshart! In een videoclip legt Stad om Land uit welke ‘kleine verbeteringen’ er in het CONCEPT-PLAN zijn aangepast en... wij hebben het al voorspeld... gewijzigde plannen… #Presentatie gewijzigde plannen Tot (óók) onze frustratie is het door ‘heel Geffen’ omarmde #ontwikkelperspectief op twee cruciale punten geweld aangedaan: 1. er komt tóch een directe verbinding tussen Dorpstraat en Harrie Schoutenstraat;

2. er staan tóch (na grondig ‘onderzoek’) 34 parkeerplaatsen ingetekend... Nog ‘tijdens de wedstrijd’ zijn de spelregels aangepast; dat kan dus écht niet bij ‘participatie’! Wij willen niet zomaar spreken van ‘een opgestoken vinger van de Gemeente Oss naar Geffen’, maar dít heeft er wél erg veel weg van! In onze ogen wordt er door ‘Groot Oss’ (en Stad om Land) gedanst naar de pijpen van drie ondernemers: De Florijn, Koeienhuiden (via Johan van Herpen) en Jumbo John van der Sangen. Zij wentelen hun parkeerproblemen (wéér) af op de gemeenschap. Gewoon het parkeerterrein tussen De Florijn en Koeienhuiden gebruiken en de ‘parkeerplaatsen’ zijn opgelost! Wat ons betreft is het laatste woord over het #Dorpshart nog níet over gezegd! Gelukkig betreft het een CONCEPT en hopelijk wordt het e.e.a. recht gezet door de #Gemeenteraad

Optocht Geffen 2019 #Rottenrijk In de #Dorpspomp van de mannenbroeders van de #Stamtafel lees ik dat Stichting Rottenrijk het spoor volledig bijster is: het #Roaplied kan best plaats vinden in de Koppellinck en voor #RVZR kan i.s.m. #HoReCaGeffen het beste worden uitgeweken naar sporthal De Geer met drie uitvoeringen op vrijdag, zaterdag en matinee op zondagmiddag (samen mi de K.B.O.). Maar wat lezen wij??? Deze evenementen (zo ze überhaupt door kunnen gaan, uiteraard) worden ‘de komende jaren’ georganiseerd in een achteraf-schuur bij ‘Tuin en Gras’: Mag dat van de Gemeente Oss??? Willen de Geffenaar dat wel??? Wat zijn de redenen voor dit besluit??? Gaat het wéér over ‘de knaken’??? Tenslotte hadden wij graag nog iets willen ‘zeggen’ over de miljoenen van het #Groenfonds maar daaraan besteedt de Dorpsraad binnenkort aandacht én ons A4-tje is vol... Vragen, opmerkingen óf een Bijzondere Boom aanmelden? ’t Rooi Hundje, 06-53916725 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.