Torenklanken 2020 - nr 18

Page 1

58e jaargang | nummer 18 | november 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VAN DE REDACTIE De redactie van Torenklanken wil iedereen bedanken voor de giften, die in de collecteweek van 26 oktober t/m 1 november zijn binnen gekomen op onze bankrekening. Ook hebben we een aantal enveloppen met een gift mogen ontvangen. De collectebussen bij de plaatselijke winkeliers zijn inmiddels leeg gemaakt. Er komen nog steeds giften binnen en mocht u nog een bijdrage willen doen, dan kunt u op bankrekeningnummer: NL06 RABO 0115 8030 09 uw gift overmaken. In de volgende uitgave van de Torenklanken maken we dan de eindstand bekend. Vervolgens danken we alle mensen, 132 in totaal, die hun stem op ons Dorpsblad hebben uitgebracht, bij de Rabo Clubsupport. Dit leverde ons 676,38 euro op. Wij zijn blij met alle steun tot nu toe. Redactie Torenklanken

SCOUTING GEFFEN ZOEKT:

Enthousiaste leiding voor onze bevers-en welpenspeltak. Wij zoeken versterking voor de leidingteams van onze 2 jongste speltakken. Bij scouting willen we de kinderen zichzelf zoveel mogelijk laten ontwikkelen en het scoutingspel laten beleven.Van sport en spel tot koken, ook de jongste leden leren op avontuurlijke wijze het scoutingspel ontdekken. Heb je zin om wekelijks onze jongste leden te vermaken, uit te dagen en je creativiteit kwijt te kunnen in het maken van leuke programma’s? Kijk dan eens op onze facebookpagina’s en neem contact op. Nog niet overtuigd? Naast het leiding zijn word je ook

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

onderdeel van een gezellig leidingteam en krijg je er zelf ook een leuke hobby voor terug. Ook werk je aan jou eigen vaardigheden, zoals bijvoorbeeld organiseren, leidinggeven en communicatie. Deze vaardigheden ook wel competenties genoemd kun je de rest van je leven gebruiken. Kijk toch maar eens op onze facebookpagina’s. Elke draaiavond is weer anders en de activiteiten erg divers. Van veel buiten spelen, stoken, koken en samen op avontuur naar spelletjes, knutselen en teamworkactiviteiten. Deze draaiavonden worden door het leidingteams voorbereid, hierin wordt nieuwe leiding uiteraard begeleid en opgeleid. Onze beverspeltak (5-7jr) komt elke woensdagavond bij elkaar bij onze blokhut D’n Uitstek. De welpenspeltak (7-11jr) is verdeeld over twee groepen, die komen elke week op de maandag en dinsdagavond bij elkaar. Naast de wekelijkse draaiavonden staan er ook elk seizoen enkele overnachtingsweekenden en het afsluitende zomerkamp op de agenda. Dit gebeurt bij de bevers en welpen soms in tenten, maar meestal in een blokhut. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op onze facebookpagina en neem contact op. Zodat je vrijblijvend eens een keer kunt meedraaien in een leidingteam. Ook in coronatijd mag het scoutingspel op gepaste wijze door blijven gaan. Voor meer informatie: Frank Draad: 06-20702349 Martijn van den Hoogen: 06-46902646 Of mail naar: secretariaat@scoutinggeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

30 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

ken en de viering te volgen via livestream. Ondanks de beperkingen was dat een zeer stemmige viering. Met dank aan de werkgroep Avondwake; saxofoonkwartet “Gist” met Arnout, Laurens, Anneke en Rens; de kerkversierders en de parochievrijwilligers die hard hebben gewerkt om de livestreamuitzending op tijd te realiseren.

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073 – 5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl NIEUW! VIERINGEN IN GEFFENSE KERK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN Voortaan zullen de kerkvieringen van zondagmorgen 09:30 uur uitgezonden worden via livestream op YouTube. De uitzendingen beginnen om 09:15 uur. U kunt ze volgen via deze link: https://youtube.com/channel/ UCOHyHDgnsFPv4KhHwPZ73jA/live U kunt ook op YouTube zoeken via de trefwoorden: Geffen parochie DGH. Bovenaan het scherm zie je dan een bolletje met daarin de kerk van Geffen. Als je daarop klikt tijdens de uitzending, zie je deze ook, alsmede de opnames van de laatste weken.

LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk

KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden.

vr. 20 nov. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 22 nov. 09.30 u. H. Mis vr. 27 nov. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 29 nov. 09.30 u. H. Mis (1e Advent / schoenen doosactie) presentatie Communicanten (onder voorbehoud) vr. 04 dec. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 06 dec. 09.30 u. H. Mis (2e advent) vr. 11 dec. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 13 dec. 09.30 u. H. Mis (3e advent) 1e jaargetijde Theo Steenbergen, namens de parochie

TERUGBLIK ALLERZIELENVIERING Het herdenken van onze overledenen was anders dan anders, dit jaar. Jammer genoeg konden de nabestaanden niet fysiek aan de viering deelnemen.Thuis ontvingen ze een kaars om die te midden van huisgenoten te ontste-

SCHOENENDOOSACTIE zie info elders in Torenklanken. KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van

3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind augustus 2020: € 16.367,49 OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073 – 5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig.Voorlopig geen bijeenkomsten i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 537: wederom een digitale bijeenkomst. Het grote voordeel is dat je ook tussendoor de was kunt opvouwen. De stemming is uitgelaten door het vertrek van Donald Trump; er zijn veel uitzwaai filmkes uitgewisseld. De wereld is weer een beetje mooier geworden met het vertrek van deze gevaarlijke idioot. Corona In Geffen wordt het stil; er valt steeds minder te vertellen vanwege de nieuwe Coronagolf. Corona is een serieuze zaak; steeds meer dorpsgenoten zijn ziek in meer of mindere mate. Het blijft van belang om de beperkingen goed toe te passen en niet de grens op te zoeken. In de Koppellinck blijven kleinschalige activiteiten plaatsvinden: jeugdgym, majorettes en individuele lessen. Iedereen maakt er het beste van. We werden positief verrast door Boet’s mobiele borrelbar; thuis bezorgen van borrelpakketten in alle maten. Koop Geffense waar bij al onze plaatselijke ondernemers! Lever onze ondernemers niet uit aan Bol.com,Amazon en consorten. Ook het Rottenrijk probeert er het beste van te maken met elke dag een filmpje ter voorbereiding van de prinsonthulling op 11-11. We leven mee met de worsteling van de Geffense kwis om er een corona-proof versie van te maken. Er hebben zich 16 teams aangemeld; blijkbaar zijn ook de deelnemers onzeker over hoe het verder moet. Rabo club support Ook hier een digitale prijsuitreiking; deze keer met Christel de Laat. De Geffense verenigingen hebben weer behoorlijk wat binnen geharkt. Nooit gedacht, Scouting en W.I.K. scoorden ieder meer dan 1000 euro. Kliko waanzin We snappen niks meer van de omgang met onze oranje plastic container. Als we het goed begrijpen moet we hem inleveren, dan wordt ie schoongemaakt en dan moeten we een tientje voor het schoonmaken betalen en dan ‘m zelf op komen halen. Achter op de fiets? We snappen echt niet wie zoiets onzinnigs kan bedenken en we adviseren iedereen om in dit geval burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Laat dat ding gewoon staan als je hem wilt houden en doe niet mee aan deze onzin. Hou het tientje in je zak en voorkom onnodige Co2-uitstoot door het sjouwen met die dingen. Parkeerplaats bij de school is klaar Het parkeren bij de school gaat goed, onze plaatselijke ondernemer Heymans heeft topkwaliteit geleverd.

Mooie bestrating, veel sneller klaar dan gepland en een soepele communicatie met de gebruikers. Chapeau! De zoen- en zoefzone is nog te onduidelijk; er is wat meer helderheid nodig. En de leerkrachten parkeren erg dicht bij de school; zo ging dat vroeger bij het gemeentehuis ook al. Is een blauwe zone een oplossing? Of gewoon de kinderen met de fiets naar school brengen; zo groot is Geffen toch niet? En verder - De club van 111 krijgt een mooie klantenbindingactie. - Rived heeft een prachtige kledinginzamelactie gehouden in de buitenlucht ; er is een volle container opgehaald. Geffenaren zijn weer mooi circulair bezig geweest. Rived levert aan kringloopwinkels en de derde wereld en de laatste restje worden vermalen tot poetsdoeken. - Geffen Groen heeft samen met landschapsbeheer Maasdonk de laatste weken maar liefst 11.000 bloembollen geplant langs de Elzendreef, Trudopark, Lambertusstraat en Thijmstraat. Geffen wordt ook in de lente weer een beetje mooier. - Nog een vlagadvies voor de Brabantse Vlag: rood blokje bovenaan bij de vlaggenmast; we zien ze soms ondersteboven hangen; maar ook dat is niet erg want niemand ziet het verschil. - Op 29 november is er weer een digitale stamtafel. Als je je aanmeld om mee te praten via onze facebookpagina, sturen we je een uitnodiging - Houdt afstand en blijf gezond. WONING SCHOONMAKEN Heeft U geen tijd of kunt U het niet. Wij maken u huis of kantoor geheel schoon. Zowel regelmatig als eenmalig mogelijk. Voor informatie kunt U contact opnemen met: Myrna Blancas Tel. : 06 43 97 33 13 Email : myrnablancasv@gmail.com

7


SCHOENENDOOSACTIE 2020 VOOR STICHTING BEHOCA Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze geloofsgemeenschap Geffen weer een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor kinderen. Wat vinden de jongens fijn om te krijgen? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, (gekleurd) papier, gummen, puntenslijpers, stickertjes, spelletjes, Pritt-stiften, sokken, ballonnen, lego, gips vormpjes, boxershorts 134 t/m M, korte broeken 134 t/m M. Wat mag er niet in de doos? Géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed. Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de viering van zondag 29 november om 09.30 uur in de kerk van Geffen. De dozen worden na de viering in ontvangst genomen door familieleden van Melissa Kreps. Op het eind van de viering wordt er een kerkdeurcollecte gehouden die eveneens aan Stichting BeHoCa ten goede komt. Iedereen mag spullen inleveren. Je mag de doos ook afgeven bij de ouders van Melissa, De Rosmolen 24, Geffen. Familieleden van Melissa, bezoekers en stagiaires zullen de ingezamelde (school)spullen meenemen en deze hoogst persoonlijk aan de kinderen in het huis in Mombasa (Kenia) uitreiken. Melissa vertelt over haar werk in het opvanghuis Stichting BeHoCa zet zich in voor de straatjongens van Kenia. Meer dan 300.000 kinderen zwerven rond in de straten van Kenia. Doelloos en zonder toekomstperspectief. En dit worden er alleen maar meer, door de enorme oplopende werkeloosheid door Corona, waardoor ouders niet meer kunnen zorgen voor de kinderen. Momenteel ondersteunen wij 29 jongens in de leeftijd van 8/9 tot 20 jaar. Door Corona gaan zij niet meer naar school. Sinds maart zitten alle kinderen thuis en ze gaan pas weer terug naar school in januari. Ze missen dan ook al hun klasgenootjes enorm. We hebben het erg druk om ze bezig te houden. De jongens voetballen graag en zijn ook erg goed in volleybal. Knutselen en cake en koekjes bakken vinden ze ook super leuk om te doen. Vooral het opeten van alles wat ze bakken.

8

Voor de jongens is het belangrijk dat ze, net als jullie, een vaste plek hebben om te wonen. De afgelopen paar jaar hebben wij wel 5 keer moeten verhuizen. Dit is niet goed voor onze jongens omdat ze steeds weer opnieuw moeten wennen. De jongens dromen dan ook van een huis met een bieb, waarin ze lekker kunnen lezen en leren. Dit doen ze namelijk heel graag. Ook willen ze leren om op een computer te kunnen werken. Ze willen bij het huis ook koeien, geiten en een hele grote groentetuin hebben, waardoor we elke dag onze eigen groentes kunnen plukken en waar we fruitbomen kunnen planten en onze eigen koeien kunnen melken. Daarom zijn wij nu bezig om ons eigen droomhuis te gaan bouwen. Dit zodat we stabiel worden en niet steeds hoeven te verhuizen. De grond hebben we aangekocht. Nu zijn we bezig met het ontwerpen van het huis, het aanvragen van de vergunningen en met het vinden van sponsoren om ons te helpen om de droomwens van onze jongens uit te kunnen laten komen. Voor nu bouwen ze nog lekker hun droomhuizen met de legostenen die wij hebben mogen ontvangen vanuit Nederland. Ze vinden het altijd een feestje om de schoenendozen uit te mogen pakken. Want, “Wat zal er deze keer in kunnen zitten...”??? Volg ons op onze facebook en Instagram pagina waar wij regelmatig informatie en foto’s op plaatsen. Kijk ook op www.behoca.nl

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE


DORPSRAAD GEFFEN Stichting Behoca ontvangt cheque van Dorpsraad Geffen Stichting Behoca werkt aan een betere toekomst voor de straatkinderen in Kenia. Geffenaar Melissa Kreps heeft de stichting in 2012 opgericht en runt een opvanghuis voor straatjongens in Mombasa. Doordat de huurbazen in Kenia steeds meer huur vragen voor het huis heeft de Geffense een droomwens: een eigen huis. Zodat ze deze kosten volledig in eigen hand heeft en niet meer overgeleverd is aan de grillen van de huurbazen. Dorpsraad Geffen draagt Melissa en haar stichting een warm hart toe en heeft haar een cheque overhandigd van €250.We hopen dat haar droomwens, een eigen stukje grond kopen om daar haar droomhuis op te bouwen, hiermee een stukje dichterbij komt. Stichting Behoca is aangemeld voor de actie WARM HART van de KRO-NCRV. Hiermee kan ook jij de droomwens van Melissa een stapje dichterbij brengen. Met jouw stem kan Melissa financieel ondersteund worden met haar droomwens. Je kunt nog tot 22 november op dit prachtige project stemmen. Ga hiervoor naar warmhart.kro-ncrv.nl

Ook kunt u weer deelnemen aan de schoenendoosactie. Zie elders in Torenklanken. Sinds kort hebben de jongens van BeHoCa contact met de kinderen van groep 7 en 8 van de Montessorischool de Elzeneind in Oss. De kinderen hebben brieven uitgewisseld en ieders leven proberen uit te leggen in filmpjes. De ‘Nederlandse vrienden’ kunnen met kerstmis zelfgemaakte kaarten verwachten uit Kenia. Melissa:“Het geeft een ontzettend warm gevoel, dat we zoveel steun mogen ontvangen! Ook van Rotary Clubs uit Kenia mochten we zelfs donaties ontvangen. Wij willen iedereen bedanken voor hun betrokkenheid!”

Op de foto’s is te zien dat onze cheque Kenia al heeft bereikt. Neem jij ook even de tijd om te stemmen, zodat er misschien ook een mooie donatie naar stichting Behoca gaat vanuit de actie WARM HART. Ze kunnen elke stem gebruiken!

DANK AAN DORPSRAAD GEFFEN Stichting BeHoCa, Melissa Kreps en haar 20 jongens in het opvanghuis zijn erg dankbaar voor de cheque van Dorpsraad Geffen. Heel veel dank! Elke hulp is zeer welkom! De stemperiode van Actie Warm Hart is verlengd tot 22 november. Dat kan rechtstreeks via: https://warmhart.kro-ncrv.nl/ goede-doelen/stichting-behoca Kijk ook op www.behoca.nl en meld je aan voor de Nieuwsbrief. Lees de laatste Nieuwsbrief op de website met als thema: ”You just know it’s time to start something new and trust the magic of beginnings”. Een extra donatie is een welkome opsteker. Het bankrek. nr. is: NL62 RABO 0135 0402 05 t.n.v. Stichting BeHoCa.

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


TWEE GOUDEN PAREN

50 jaar getrouwd in coronatijd In de ochtend van 9 oktober jl. werden we allereerst verrast met een heerlijk ontbijt, aangeboden door onze kinderen en kleinkinderen. Om 10.30 uur was er heel onverwacht een tweede verrassing: zussen en hun partners wilden ons feestje niet voorbij laten gaan en daarom kwamen ze al toeterend met hun versierde auto’s langs gereden. En dat niet alleen, ze brachten ook een bezoek. En niet met lege handen, ze hadden letterlijk overal aan gedacht: van goudversieringen, tafelkleedjes en hapjes tot koffie en thee toe. Zelfs een accordeonist bracht een muzikale hulde. We hebben heerlijk genoten, buiten onder de pergola met het zonnetje erbij en zicht op molen Zeldenrust, die door molenaar Hemmie in de vreugdestand was gezet. We kregen in die dagen ook heel veel kaarten en bloemen van de koorleden van het Dameskoor, gemengd koor en buren die de versieringen hadden gezien. Ondanks Corona, een fijne, hartverwarmende dag! Jet en Tonny 50-jarige bruiloft Een 50-jarige bruiloft vieren in coronatijd, hoe doe je dat? Niet dus dachten wij. Maar daar hadden onze kinderen andere gedachten over. 17 oktober jl. werd voor ons een heel bijzondere en onvergetelijke dag. Via een aantal websites hadden onze kinderen adressen en e-mailadressen opgezocht en in alle stilte contacten gelegd. De buren hadden op de vrijdagavond de zaak rond ons huis versierd. Op de zaterdag werden wij om half drie naar buiten gestuurd en achter een tafeltje gezet.Wat bleek: de kinderen hadden een rijdende receptie georganiseerd met champagne (met en zonder alcohol) en kleine gebakjes. Dit alles coronaproof. Wat hebben we genoten van iedereen die langs kwam rijden, velen met versierde auto’s. Zo waren daar het Gemengd koor, de Boerenbruidsparen, de molenaars, de buren, vrienden en bekenden. Dank aan eenieder die ons heeft bedacht met een kaartje, bloemetje, drankje of iets anders. Op deze manier een gouden bruiloft vieren: het was heel bijzonder! Nogmaals dank, dank en dank. 10

Karin en Hemmie.

DORPSRAAD GEFFEN Dorpsraad betreurt besluit oranje kliko De gemeenteraad heeft besloten om voor een nieuwe aanpak van afval te gaan. Dit betekent o.a. dat de oranje kliko in Geffen weer gaat verdwijnen uit het straatbeeld en er voortaan losse zakken voor plastic, blik en drankkartons aan de straat moeten worden gezet. Verder is ook besloten om alle oranje kliko’s op te halen. De Geffenaren kunnen deze terugkopen voor een bedrag van € 10, - op de gemeentewerf. De oranje kliko laten staan en de kosten vervolgens te berekenen zou voor te veel administratieve rompslomp zorgen. De Dorpsraad betreurt dit besluit en heeft hierover haar ongenoegen ook geuit bij de betreffende wethouder. Eerder is meermalen toegezegd dat de oranje kliko behouden zou blijven om zo plastic zakken te kunnen opslaan totdat deze op de ophaaldag aan straat worden gezet. De dorpsraad heeft, uit het dorp, hierop vele positieve reacties ontvangen. Nu er een praktische (eerst inleveren om vervolgens de kliko daarna zelf weer op te halen) én een financiële drempel wordt opgeworpen is de gedane toezegging flink versoberd. Een gemiste kans wat de Dorpsraad betreft.

40 jaar

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Hier spreekt: Kim Soetekouw, 36 jaar. Ze woont op Kerkstraat 5 (café Govers) en in D’n Ham 1. Een herinnering aan Geffen Ons mooie cafétje en de dag dat we het overnamen op 0103-2019. We waren druk met het voorbereiden voor onze eerste carnaval. Op vrijdag in de morgen hebben we getekend. Dit waren allemaal super spannende dagen. De eerste dag dat we open gingen was donderdag 7 maart.We zijn Helma en Paul heel dankbaar dat we toen de Carnaval al mochten meemaken. Ook de rest van de evenementen die we draaiden waren spannend, gelukkig werden we goed ontvangen en draaiden we snel mee. 2. Dit zou anders moeten Het parkeren. Overal staan auto’s langs de straat, je kunt er niet fatsoenlijk door. Ook wordt er erg hard gereden bij ons in de straat tegenover het café. Er zal maar eens iemand oversteken die teveel heeft gedronken of niet oplet. 3. Een bijzonder(e) plek/gebouw/straat/wijk Natuurlijk ons café, een mooi, gezellig, oud bruin café. Met een heerlijk huiskamergevoel, sfeervol, warm, gezellig, knus. Een gebouw met enorm veel geschiedenis. Een plekje om trots op te zijn. 4. Een mooi mens Paul en Helma, gezellige mooie mensen.Voor advies kunnen wij altijd bij hen terecht. Ook in deze tijd steunen ze ons. Super mensen, we zijn ze erg dankbaar 5. Jammer dat … We nu in deze tijd zitten. We begonnen te groeien en steeds meer ervaring op te doen; we zaten er lekker in voor ons gevoel. Het voelde vertrouwd en waren gewend aan de routine, alles had een plekje gekregen. We waren blij en trots dat het begon te lopen en de weekenden steeds drukker werden. De doelgroep die we bereikten, werd steeds breder en dat vonden we geweldig. De sfeer was gezellig we hadden ontzettend veel ideeën. Maar we laten het er niet bij zitten, we geven niet op. Zodra we gas kunnen geven gaan we knallen

6. De leukste club Ik vind het geweldig om te zien, dat er heel veel mensen zijn die zich enorm inzetten voor de inwoners van Geffen.Van organisaties tot clubs. 7. Ons visitekaartje Café Govers is een ontzettend mooi, gezellig oud bruin café met een huiskamergevoel.We vinden het belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen, dat ze lekker zichzelf kunnen zijn. De sfeer is prettig en de uitstraling is warm en knus, vandaar ons huiskamergevoel. We proberen van alles te organiseren zodat er voor ieder wat wils is (kan niet gek genoeg). Jong en oud, het zit gezellig door elkaar.We zitten vol creatieve ideeën. En kunnen niet wachten om dingen te organiseren. Iedereen is welkom en dat is het mooie van een café 8. Bewondering voor… Horeca Geffen! Nooit geweten hoe zij zich inzetten voor de Geffenaren, totdat we er zelf bij kwamen. Ook in de tijd van Corona, probeerden we iets te ondernemen. Helaas is er op het moment weinig tot niks mogelijk, maar de ideeën liggen op tafel en zodra we weer mogen organiseren, zullen we zeker iets leuks bedenken. 9. Geffen is voor mij… Samenhorigheid, gezellig, altijd in voor een praatje, een mooi dorp. Mensen helpen elkaar graag. Ondanks dat ik hier niet vandaan kom, ben ik warm ontvangen. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële en/of praktische bijdrage zou leveren aan… De veiligheid en overzichtelijkheid in het centrum van Geffen. Zoals gezegd: het parkeren. Op het kerkplein, Dorpsplein en in de parkeervakken kunnen we aardig wat auto’s kwijt. Ook mis ik de 30 km. borden. Wat ik ook echt gevaarlijk vind, zijn de vrachtwagens die (vaak te hard) door het centrum rijden en door de straten waar kinderen naar school moeten.

11


NIEUWS VAN KOM D’R IN Helaas heeft Kom d’r in haar deuren weer moeten sluiten. Het verenigingsdeel van de Koppellinck blijft wegens nieuwe coronamaatregelen dicht tot en met 18 november.Als er geen nieuwe maatregelen volgen dan zal Kom d’r in dus weer open zijn vanaf donderdag 19 november. We hopen dat het aantal besmettingen snel gaat dalen. Dat zal niet alleen gebeuren door de maatregelen, maar hopelijk ook doordat we ons gedrag aanpassen en ons houden aan de regels. We doen daar onze gasten een groot plezier mee. Zij hoeven dan de voor hen zo belangrijke contacten niet langer te missen. Wij zitten in tussen niet stil en blijven nadenken over uitbreiding van het concept van Kom d’r in. We hebben weer nieuwe aanvulling gekregen van enthousiaste mensen binnen onze werkgroep en ook het Repair Café heeft er nieuwe reparateurs bij gekregen.Als je met ons mee wilt denken of als je je als vrijwilliger wilt inzetten voor Kom d’r in laat het ons dan weten via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com of via een van onze werkgroep leden.Wij gaan graag met je in gesprek en zijn blij met alle vormen van hulp. We zijn o.a. nog op zoek naar iemand die de publiciteit voor Kom d’r in kan verzorgen. Mis je de activiteiten en contacten van Kom d’r in en vindt je het prettig dat we op een andere manier contact met je houden, zolang Kom d’r in gesloten is, laat het ons dan weten. Wij zoeken dan naar een mogelijkheid die past binnen de corona maatregelen. Wanneer Kom d’r in weer opengaat is iedereen weer van harte welkom, onze gastvrouwen staan voor jullie klaar. We vragen je om je goed aan de RIVM-richtlijnen te houden, als je naar Kom d’r in komt en een mondkapje te dragen in de Koppellinck en in onze woonkamer tot dat je op je plaats zit. Het is het belang van onze gasten en onze gastvrouwen! Zorg goed voor elkaar en laat ons weten als wij iets voor je kunnen betekenen.

DE NIJVERE HANDEN Een raar tijdperk is geboren, Maar we zijn nog niet verloren. Een nieuw virus, een nieuwe regie, Door deze rare pandemie. De stilte is soms een zegen, soms saai, Maar samen staan we sterk, dus hou je taai. Zo heb je geluk, zo domme pech, Hopelijk zijn we snel weer op de goede weg. We blijven hopen op een toekomst met meer kleur, Met veel liefde, een goede gezondheid en een goed humeur. Maria Humpig Lid van “De Nijvere Handen”

BEDANKT Geweldig wat een groot succes was de kledinginzameling van 31 oktober. Liefst 4240 kg. aan kleding schoenen en tassen mochten we in ontvangst nemen. Dit hadden we vooraf niet durven dromen. We bedanken dan ook iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk. Of deze hoeveelheid een record is hebben we nog niet uitgezocht. We hopen in mei onze volgende inzameling weer te kunnen houden. Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

12


Naam:…………………………………………………………………………………………. Adres:………………………………………………………………………….………………. Woonplaats:……………………………………………………………….………………. Leeftijd:……………………………………………………………………….……………….

Lever je kleurplaat uiterlijk 27 november 2020 in bij De Ing 3 waar een speciale brievenbus, onder de carport, op je wacht. Als je jouw naam en adres invult komt Brievenbus-Piet langs met iets lekkers! Actie geldt alleen voor kinderen uit Geffen t/m groep 5.


ONZE OUDEREN OP DE WELLEN Voelen onze ouderen zich ‘wel’ op de Wellen… missen ze hun vertrouwde omgeving… In ieder geval zijn hun vertrouwde verzorgers een veilig baken en ook verschillende trouwe vrijwilligers laten regelmatig hun gezicht zien en helpen een extra handje mee in de keuken en/of met allerlei activiteiten. Thuis in Geffen loopt nog de huiskip (van 15 jaar oud!) in de ren bij huize De Heegt, die trouw verzorgd wordt door Els. “Je moet hier een helm dragen”, werd haar verzekerd bij het dagelijks voer-momentje, maar de uitvoerder was coulant, als ze maar niet in het gebouw kwam… De Heegtbewoners wonen in Oss sinds augustus en keren pas terug in het nieuwe jaar op hun, hopelijk prachtig vernieuwde, plek aan de Veldstraat. Els polste voor de redactie ‘het Wel en Wee’ van onze dorpsgenoten in de Wellen. In het begin viel het allemaal niet mee, maar zoetjesaan vinden ze in de Wellen de weg, de fijne verzorging en de gezellige activiteiten (weliswaar op anderhalve meter) terug.

Mevrouw Heesakkers: “Ik vind het heel fijn dat we hier de Torenklanken kunnen lezen, dan blijf je een beetje op de hoogte. Toch zal ik blij zijn als ik die weer in Geffen kan lezen.” Mevrouw Van Erp:“Ene echte Geffenaar went nooit in Oss. Maar we hebben hier gelukkig ook activiteiten. En we weten waar we het voor doen, want daar in Geffen in de herrie zitten, dat was ook geen optie. Het is wel oké hier, 14

maar ik zal toch blij zijn, als ik weer op mijn eigen stekkie ben.” Mevrouw Van den Brand: “Nu gaat het heel goed met me. Nu ben ik goed gewend. De activiteiten zijn er weer. Ik kan mijn tijd heel goed vullen met lezen en telefonische contacten. In het begin had ik het heel moeilijk, want ik pakte overal op mis. Ik sliep slecht, maar nu gaat dat haast te goed. Uiteindelijk zullen we wel heel blij zijn, als we weer terug kunnen. Nu we hier gewend zijn is het echt goed. Dat het samenvalt met corona is vervelend. Zonder dat hadden we meer kunnen genieten van het centrum van Oss en de winkels. Hartelijke groet vanuit de Wellen en graag tot ziens in Geffen.” Coördinator van de vrijwilligers en de activiteiten Antoinette Post beaamt dat het wennen was voor de bewoners. “Het gezegde ‘een oude boom moet je niet verplanten’, werd de eerste dagen na de verhuizing zeker bewezen. De bewoners moesten wennen aan de nieuwe afdeling.Waar staat alles? Hoe kom ik mijn kamer in? In De Heegt hadden ze een kamersleutel, nu hebben ze een metalen rondje wat je ergens op moet drukken, zoals in een hotel. Ook zulke dingen kunnen verwarrend zijn. Maar wonderwel ging dat wennen heel snel. Gelukkig zijn behalve de bewoners, het personeel en vele vrijwilligers ook in De Wellen en dan merk je toch weer, dat mensen de sfeer maken. Het bekende De Heegt-sfeertje keerde terug. Momenteel is alles weer vertrouwd. Voor de meeste bewoners geldt dat ze straks graag naar Geffen terug gaan, want daar hebben ze toch hun eigen stekkie. Ondertussen doen ze het hier goed en als je de vraag stelt of ze nu in de verbouwing hadden willen zitten, dan heeft iedereen daar een heel resoluut antwoord op: Dat niet!”


ROOI OORTJES NR. 48 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij.Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neij Dorpshart. # Corona Het aantal besmettingen in Geffen blijft hoog.We zitten midden in de ”Tweede Golf”. Maatregelen snel afschalen lijkt onverstandig, zolang er geen vaccin is. Hoe lang nog? # Oranje Kliko De gemeenteraad van Oss heeft besloten om voor een nieuwe aanpak van afval te gaan. Dit betekent dat de oranje kliko in Geffen gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Voortaan worden er losse zakken voor plastic, blik en drankkartons gebruikt. Besloten is ook om alle oranje kliko’s op te halen. Geffenaren kunnen deze terugkopen voor een bedrag van € 10, - op de gemeentewerf. ”De oranje kliko laten staan en de kosten verrekenen, zorgt voor te veel administratieve rompslomp”, aldus de gemeente. De Dorpsraad betreurt dit besluit en heeft hierover haar ongenoegen geuit bij wethouder Johan van de Schoot (CDA). Eerder is toegezegd dat de oranje kliko behouden zou blijven, om plastic zakken te kunnen opslaan, totdat deze op de ophaaldag aan straat worden gezet. De dorpsraad heeft hierover veel positieve reacties ontvangen. Nu worden er praktische (eerst kliko inleveren om ‘m vervolgens In Oss weer op te halen) én financiële drempels opgeworpen. Een slechte zaak! # Woningbouw in Geffen Natuurlijk is voldoende woningbouw in Geffen belangrijk voor onze jeugd en de leefbaarheid! Maar hoe wij denken over woningbouw in ons fraaie buitengebied is bekend. Wij schrikken daarom van de uitlatingen van de voorzitter van onze Dorpsraad, die hij blijkbaar gedaan heeft aan de digitale, Geffense Stamtafel: er zijn méér woonhofjes, zoals Dr. Jansenhof, aan de Heesterseweg (met potlood) ingetekend! Ons bekruipt het gevoel dat bij de gemeente Oss veel ’hap-snap’ wordt ingevuld en dat daarbij niet de ruimtelijke kwaliteit van de plannen leidend zijn, maar de portemonnee. Dat vinden wij géén goede zaak en daarom willen wij voor Geffen graag een geactualiseerd toekomstplan vastleggen: #Geffen2040; een mooie uitdaging voor Dorpsraad Geffen? Stamtafel Geffen? Politiek Oss?

# De Wiel In 2014 zijn ’De Geffensche Wiel’ aan de Vlijmdstraat en de directe omgeving (nog nét op ’t nippertje o.l.v. wethouder Ben Brands, gemeente Maasdonk) flink onder handen genomen. Er komt een vlonderbrug en de begroeiing tussen De Wiel en de tuinen aan de Vlijmdstraat wordt drastisch teruggebracht. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar de laatste jaren wordt duidelijk, dat dit plan een fiasco is en totaal verkeerd uitpakt; bij droogte géén vers water, een vieze groene erwtensoepachtige brij en steevast schreeuwerige, gele borden met de teksten: ”Pas op; blauwalg!” en ”Verboden de eendjes te voeren!” Géén fraai gezicht … In 2019 is de zeer slechte staat van ’De Wiel’ twee x besproken in de Osse Gemeenteraad. Jammer genoeg zonder resultaat, daar de ambtenaren en wethouder Johan van de Schoot (CDA) hierbij ’schermen’ met afspraken over onderhoud met de buurt uit 2014. De buurtjes van toen leven inmiddels niet meer of zijn inmiddels de 80 gepasseerd … Naar aanleiding van onze publicatie in september hebben enkele b ewo n e r s v a n De Wiel de handschoen gelukkig tóch weer opgepakt: er is een brief opgesteld (ondertekend door een tiental verontruste buurtgenoten), waarin frustratie wordt geuit over het proces tot nu toe (gebrekkige communicatie, niet nakomen afspraken) en de erbarmelijke staat van De Wiel. Hopelijk zet heel Geffen de schouders er onder en wordt De Wiel en haar omgeving ”wir un skôn stukske Geffe”! # Verwijderen monumentjes overledenen Wij ergeren ons aan veel publicaties, waarin onze burgemeester probeert uit te leggen, waarom Oss geen monumentjes voor overledenen in de openbare ruimte meer duldt. Wij begrijpen (nóg steeds!) niet waarom het College in Oss hier zo’n halszaak van maakt. Vanwaar deze schromelijk overdreven ”IJzeren Heinige opstelling” van burgemeester Buijs? Voelt zij zich persoonlijk in haar kuif gepikt door de affaires Den Dekker en Rick v.d. Rakt? Wij vinden het onnodig grievend deze zaak op het spits te drijven; hebben ze in het Osse gemeentehuis écht niks beters te doen??? Wanneer grijpt de gemeenteraad in??? Wij hadden u nog graag iets willen influisteren over #Arboretum en mogelijke bestemmingen van de #Pastorie, maar dat doen wij misschien volgende keer … Met vriendelijke groet, ’t Rooi Hundje, tel: 06-53916725

15


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GELOOF ONDER WOORDEN (54) Uit de kleine katholieke catechismus 2.lk geloof in God…,Schepper, van hemel en aarde! Veel mensen vragen zich met verbazing af: waar komt de wereld vandaan? Vanwaar die grote verscheidenheid van leven? Wie heeft de sterren geschapen, de jaargetijden, de planten en de dieren en wie heeft de aarde vruchtbaarheid gegeven? Wie wekt er nieuw leven in de schoot van de moeder? Wat was er in het begin, en wat zal er aan het eind zijn? Lijdende mensen klagen: Wie laat de aarde beven en het land overstromen? Wie houdt de regen tegen, zodat de aarde uitdroogt? Waar komt het ongeluk vandaan, de ziekte en de dood? Waar komt het kwaad vandaan en waar het goede? Zal het kwade zegevieren over het goede, zal de dood sterker zijn dan het leven?

de bewoners hiervan uiteindelijk geborgen zijn bij Hem, die was in het begin. Als ik dit schrijf is het 2 november Allerzielen.Wij mogen als gelovigen onze hoop en troost vinden, dat de Schepper ons weer wil opnemen in zijn Rijk van het eeuwige leven. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

Overal ter wereld zijn dezelfde vragen, die mensen bezig houden. Overal zoeken de geleerde naar antwoorden. Ze vertellen over het geheim van het begin, over het werk van de Almachtige en de relatie die er tussen God en de mens bestaat. Ze vertellen het Scheppingsverhaal. Verlicht door Gods Geest drukten de priesters van Israël hun geloof uit in God, ‘de Schepper van hemel en aarde’. Deze geloofsbelijdenis is zó belangrijk voor hen, dat zij deze helemaal aan het begin van de Bijbel plaatsen. Uitleg van het woord ‘Scheppingsverhaal’. Vaak spreekt men over het Bijbelse ‘scheppingsverhaal’. Dit kan leiden tot het misverstand, alsof in het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek gebeurtenissen worden beschreven, die zich min of meer precies zo hebben afgespeeld.Als wij bijvoorbeeld zeggen dat God de wereld in zes ‘dagen’ heeft geschapen, betekent het woord ‘dag’ niet hetzelfde als 24 uur. Wat de Bijbel duidelijk wil maken, is het feit dat met Gods schepping de tijd begint en verstrijkt, en ook dat de verschillende schepsels beschouwd worden in verband met elkaar. De tekst die ons in de Bijbel is overgeleverd, zegt niet hoe de wereld is ontstaan, maar door Wie alles geschapen is. In dit loflied belijdt het volk Israël zijn geloof in God, die de oorsprong was van alle dingen en die zijn schepping trouw blijft tot aan haar voltooiing. De mens is altijd onderzoekend bezig, hiervoor hebben we ook de wetenschap, tot een bepaalde hoogte. Ons wereldbeeld onderscheidt zich van dat van de Bijbel .Op de vraag naar de oorsprong en het laatste doel van het leven, zijn er verschillende antwoorden.Wat ons betreft, wij geloven niet in het toeval, maar in de levende God als allereerste oorzaak van alles. Maar ons geloof mag ook rust geven. Door ons geloof in deze God zijn wij in staat de wereld en onszelf te begrijpen. Omdat wij geloven kunnen wij erop vertrouwen, dat de wereld en

Voor het repareren en vermaken van kleding.

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het borduren op textiel met professionele borduurcomputers. Wij kunnen een ontwerp voor u maken of werken vanaf uw afbeelding, foto of logo. Deze digitaliseren we en zetten dit om naar professionele borduurbestanden. Ook voor losse emblemen.

Gratis haal en breng service van maandag t/m vrijdag 07:00 tot 21:00 uur Bel KledingVermaak: 073 – 82 24 525 17


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


MAAK KENNIS MET ENERGETISCHE THERAPIE Energie is dé aandrijfkracht van ons lichaam. Die energie, die permanent door ieders lijf stroomt, is van levensbelang voor een gezond lichaam, een gezonde geest en een gezond hoofd. Zolang de energie constant en normaal kan doorstromen, ben je in balans. De vrije doorstroom en gelijkmatige verdeling van de energie in lichaam, hoofd en geest is dan ook bepalend voor je gezondheid en geluk. Duiken er in je leven spanningen, negatieve emoties of stress op, dan kan jouw energiestroom verstoord raken. Bij de een gebeurt dit vroeger, bij de ander later. Een langdurige verstoring van het energielichaam leidt altijd tot energieblokkades, die op hun beurt kwalen, een ziekte of andere problemen veroorzaken. De oplossing moet op een dieper niveau worden gezocht: wat is de werkelijke, onderliggende oorzaak van de blokkade? In mijn visie moeten we voor het vinden en effectief aanpakken van de oorzaak terug naar de basis; terug naar het gevoel. Jij kunt vanuit jouw intuïtie een antwoord vinden op de vraag: waardoor ben ik zodanig uit balans geraakt dat er blokkades en klachten zijn ontstaan? Want alleen door écht naar je gevoel te luisteren kun je tot inzicht komen, kun je oorzaak van je probleem (leren) begrijpen en kun je ook de kern aanpakken. Dat betekent niet dat je in het verleden moet blijven hangen, maar juist dat je in beweging moet komen. Om dit mogelijk te maken, moet je energie veranderen. Ik kan je daarbij helpen. - Wil jij je weer sterk voelen, altijd en overal? - Wil je in iedere levenssituatie weerbaar zijn? - Wil jij je talenten maximaal kunnen benutten? - Wil jij nieuwe kansen creëren? - Wil jij je passie najagen? - Wil jij altijd kunnen vertrouwen op je intuïtie? Dan is het hoogste tijd om helderheid te scheppen. Om tot inzicht te komen. Om weer in je eigen kracht te komen en bewust te ZIJN. Kom in beweging, schep nieuwe kansen en creëer je eigen geluk en succes. Waar je ook mee te kampen hebt, er ís een oplossing. Ik ben Marlous van Venrooij, paramedisch natuurgeneeskundig Energetisch therapeut. Tijdens een behandeltraject schep ik rust en helderheid. Daarbij vertrouw ik niet alleen op mijn jarenlange ervaring en kennis maar bovenal op mijn intuïtie. Mijn aanpak zorgt ervoor dat jij leert begrijpen wat de werkelijke oorzaak van jouw

problemen is. Tegelijkertijd herstel ik jouw energiebalans. Daardoor wordt jij weer sterk en kom je terug in je eigen kracht. Kijk voor meer informatie op www.4up.nl

PERSBERICHT

Pilot insprekers commissies en raad De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners hun mening en ideeën laten horen. Daarvoor kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht. In de afgelopen twee jaar is hier door verschillende insprekers gebruik van gemaakt. Soms waren er zoveel insprekers dat de vergadering niet op tijd kon sluiten. De gemeente Oss start nu met een pilot. Om er voor te zorgen dat insprekers voldoende ruimte krijgen. Én zodat de gemeenteraad een onderwerp goed kan bespreken. Het gaat om inspreken tijdens commissies en in de gemeenteraad. De pilot start vanaf 1 november 2020 en loopt tot het einde van de huidige bestuursperiode, voorjaar 2022. Inspreken tijdens Podiumbijeenkomst Soms spreken inwoners in over een onderwerp wat niet op de agenda van de gemeenteraad en commissies staat. Deze insprekers krijgen voortaan de tijd om in te spreken tijdens de Podiumbijeenkomsten. We passen hiervoor het programma van de Podiumbijeenkomsten aan. Inspreken tijdens commissie en raadsvergadering Bij een raadsvergadering mag iemand inspreken over de raadsvoorstellen en de daarbij behorende moties en amendementen. Het is niet meer mogelijk om in te spreken over ingekomen stukken en moties vreemd aan de orde van de dag. Bij de commissievergaderingen mag je alleen nog inspreken over de adviesstukken en de ingekomen stukken. Eerder starten Als er vier insprekers of meer zich aanmelden voor een commissie of raadsvergadering, dan begint die vergadering een half uur eerder. De Raadsgriffie maakt dit uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering bekend. 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


PERSBERICHT 10 november 2020

Het College van B&W adviseert de gemeenteraad om de Osse RES-opgave vooral in te vullen met windenergie uit de Duurzame Polder Het College van B&W van Oss adviseert in een raadsinformatiebrief de gemeenteraad de Osse bijdrage aan de Regionale EnergieStrategie Noord Oost Brabant (RES NOB) in te vullen met vooral windenergie die opgewekt moet gaan worden in de Lithse en Geffense Polder (het Osse deel van de Duurzame Polder). Het gaat hier om het meerdere aan energie die moet worden opgewekt bovenop de grootschalige zonnedaken op bedrijfsgebouwen die al zijn gerealiseerd en de windenergie die naar verwachting gaat worden opgewekt in windpark Elzenburg/de Geer waarvoor het bestemmingsplan ter beoordeling bij de Raad van State ligt. De resterende opgave voor de gemeente Oss is berekend op 0,59 PJ. Omgerekend komt dit neer op 13 windmolens (van 4 MW per windmolen) of 195 hectaren aan zonnevelden dan wel combinaties hiervan. Daarmee kiest het College voor concentratie van energie-opwekking met voornamelijk windmolens in de Duurzame Polder en niet voor versnippering van zonnevelden en windmolens over de gehele gemeente. Dit betekent dat niet zal worden meegewerkt aan het initiatief voor een windpark op Stijbeemden noch aan een fors aantal initiatieven voor grootschalige zonnevelden in de Duurzame Polder of elders. Het College geeft aan hoe zij het vervolgproces ziet en hoe zij wil waarborgen dat alle belangen zo zorgvuldig mogelijk worden afgewogen. Daarbij wordt qua proces en inhoudelijk aansluiting gezocht bij hoe eerder in Oss invulling is gegeven aan ingrijpende veranderingen zoals windpark Elzenburg/de Geer en de gebiedsontwikkeling in het waterveiligheidstraject Meanderende Maas. Hiermee adviseert het college de gemeenteraad om op korte termijn aan alle betrokken partijen duidelijkheid te geven over de keuze van Oss met betrekking tot dit maatschappelijk gevoelige onderwerp. Als de gemeenteraad dit voorstel overneemt, stemt de gemeente Oss – zij het met aanpassing op onderdelen - in met het advies van het College inzake de Verkenning Duurzame polder zoals dat is verwoord in het Raadsvoorstel van 6 mei 2020. Ter toelichting

Aanleiding Oss moet, net zoals de andere gemeenten, haar bijdrage leveren aan de RES NOB voor grootschalige energieopwekking tot 2030 (0,93 Petajoule). Dit staat los van de bijdrage aan de RES-opgave voor energiebesparing waarvoor een aparte norm is bepaald (11%). In Oss liggen, voor het merendeel al jarenlang, allerlei initiatieven ter besluitvorming voor : twee voor windenergie (Lithse/Geffense polder en Stijbeemden) en meerdere voor grootschalige zonnevelden met name op landbouwgrond. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het grote Osse buitengebied zich op verschillende plaatsen leent voor grootschalige opwekking van energie. Dat heeft op twee plaatsen tot windenergie-initiatieven geleid (Lithse/ Geffense polder; Stijbeemden) en gemeentebreed tot meerdere zonneveld-initiatieven. Al in 2017, nog voordat er sprake was van een Klimaatakkoord en de daaruit voortgekomen aanpak door middel van regionale energie strategieën, heeft de gemeenteraad besloten de mogelijkheden in de Lithse en Geffense polder te onderzoeken. In het College-programma is afgesproken om grootschalige energie-opwekking (door wind en zon) in de polder mogelijk te gaan maken samen met Den Bosch en de Provincie voor het totale gebied bestaande uit het Osse en Bossche deel (Nulandse/Rosmalense polder). Daaruit is het rapport voortgekomen dat nu ter besluitvorming voorligt. Recent heeft de gemeenteraad van Den Bosch al ingestemd met het gezamenlijke raadsvoorstel. Dit betekent dat de gemeente Den Bosch grootschalig energie wil gaan opwekken in haar deel van de polder. Nadere informatie Windmolens en zonnevelden roepen overal in Nederland maatschappelijke commotie op. Ook in Den Bosch en in Oss. In Oss is met name over de beide windenergie-initiatieven veel te doen. Ook politiek. Door de agendering van het eindrapport van de Verkenning Duurzame Polder is dit verscherpt. In combinatie met de verschillende geluiden van deskundigen was dit aanleiding voor de gemeenteraad om hoorcommissies te beleggen met initiatiefnemers, belangengroeperingen en deskundigen. Mede op basis daarvan heeft de commissie van de gemeenteraad opiniërend van gedachten gewisseld over hoe Oss de vanuit de RES noodzakelijke grootschalige energie-opwekking gaat invullen.Afgesproken is dat het College nadere informatie over een aantal thema’s zou geven ter voorbereiding op de besluitvorming over het rapport Verkenning Duurzame Polder dat geagendeerd staat voor de vergadering van de gemeenteraad op 17 december a.s. 21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


Raadsinformatiebrief In de raadsinformatiebrief gaat het College verder. Naast de toegezegde informatie doet het College tevens een voorstel voor de concrete invulling van de RES-opgave voor de grootschalige opwekking van energie. En wel in bredere zin door zich ook uit te spreken over wind- en zonneveld-initiatieven die buiten de Duurzame Polder spelen. Alom leeft de behoefte aan duidelijkheid. In de Adviescommissie Ruimte van 5 november jl. bleek deze behoefte ook binnen de gemeenteraad te leven. Daarin heeft de portefeuillehouder toegezegd met een dergelijk voorstel te komen. Keuze voor windenergie, niet voor zonnevelden Het College stelt voor de RES-opgave vooral in te vullen met zon-op-dak, zon-op-reststroken en windmolens. Het College wil zon-op-dak en op reststroken en gemengde gronden actief stimuleren, maar gemeentebreed terughoudend zijn in medewerking verlenen aan grootschalige zonnevelden op agrarisch waardevolle grond. Vanuit de gebiedsopgave van primair agrarisch (voornamelijk veeteelt-) gebied kiest men niet voor grootschalige zonnevelden in de Duurzame Polder. Als nadelen van zonnevelden worden genoemd o.m.: groot ruimtebeslag; landschappelijke aanblik; effecten op natuur en grond; de wens tot clustering van initiatieven; zeer beperkt meervoudig grondgebruik; technische complexiteit; hogere maatschappelijke kosten en ook zonnevelden roepen maatschappelijke weerstand op. Concentratie van windenergie in de Duurzame Polder Het College kiest voor clustering van windmolens in de Duurzame Polder (naast Elzenburg/de Geer waartoe al is besloten). Als dit door de gemeenteraad aldus wordt besloten, betekent dit dat Oss niet zal meewerken aan andere windmoleninitiatieven zoals Stijbeemden. Dit wordt als volgt beargumenteerd: * De gemeentelijke verkenning in de Duurzame Polder loopt al sinds 2017; * Dit is onderdeel van het College-akkoord (in tegenstelling tot Stijbeemden); * Clustering in plaats van versnippering, mede wetende dat Den Bosch al heeft besloten tot windmolens in de Duurzame Polder; * Gecombineerd met windmolens in het Bossche deel kunnen investeringen in netwerkaansluiting gespreid worden over meer windmolens = lagere maatschappelijke kosten; * Afstandsnormen beter in te vullen; * Hiërarchie van kernkwaliteiten en waarden van de verschillende locaties; * Geluiden uit de gemeenteraad; * In de Duurzame Polder is er een lokaal geworteld

initiatief op coöperatieve basis Zorgvuldige uitwerking Het College geeft aan hoe zij het vervolgproces ziet en hoe zij wil waarborgen dat alle belangen zo zorgvuldig mogelijk worden afgewogen. Daarbij wordt qua proces en inhoudelijk aansluiting gezocht bij hoe eerder in Oss invulling is gegeven aan ingrijpende veranderingen zoals windpark Elzenburg/de Geer en de gebiedsontwikkeling in het waterveiligheidstraject Meanderende Maas. - Geadviseerd wordt te kiezen voor het scenario van integrale gebiedsontwikkeling samen met de gemeente Den Bosch en de Provincie. Dit betekent dat Oss de besluitvorming over de invulling in de Duurzame Polder samen met de beide andere partijen op wil pakken en dit dus niet wil overlaten aan het Rijk als bevoegd gezag noch dit alleen wil doen voor het eigen gebied. Het College vindt dit de beste waarborg dat alle belangen in het Osse en het gehele gezamenlijke gebied goed op elkaar worden afgestemd en dat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Daarbij blijft conform de besluitvorming wel het uitgangspunt dat beide gemeenten hun energie-opwekkingsopgave op eigen gebied invullen. - Het te stellen pakket van voorwaarden aan het windpark is per definitie maatwerk. Als richtsnoer wordt uitgegaan van de combinatie van de wettelijke normen, een aanvullende eis van minimaal 1 kilometer afstand tot de dorpsbebouwing en de voorwaarden gesteld aan windpark Elzenburg/de Geer. - Het College ziet geen aanleiding om in de aanloop naar verdere uitwerking actief op zoek te gaan naar nieuwe eigen gemeentelijke grondposities voor grootschalige energieopwekking. - De uitwerking moet geschieden in de vorm van een transparant omgevingsparticipatieproces waarbij Oss de gelopen participatieprocessen in haar gemeente met betrekking tot Windpark Elzenburg/de Geer en Meanderende Maas als referentiekader hanteert voor de gezamenlijke aanpak. - Gestreefd wordt naar vergunbaarheid voor 2025 en realisatie voor 2030. Dit is de RES-norm. De ervaring leert dat dit een grote uitdaging is. Het College ziet in dit integrale voorstel tevens het vertrekpunt voor de Osse inzet ter concretisering van het voorlopige bod van RES Noordoost Brabant (NOB) in het definitieve gezamenlijke regiobod dat medio 2021 moet worden opgeleverd. Als de gemeenteraad dit voorstel overneemt, stemt de gemeente Oss – zij het met aanpassing op onderdelen - in met het advies van het College inzake de Verkenning Duurzame polder zoals dat is verwoord in het Raadsvoorstel van 6 mei 2020. 23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.