Torenklanken 2011 - nr 18

Page 1

✁ 49e jaargang | nummer 18 | november 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Uitnodiging jubileumfeest voor oud-leden W.I.K. Zoals bekend bestaat muziekvereniging W.I.K 50 jaar. Dit jubileum wordt afgesloten met een grandioos feestweekend op 16, 17 en 18 december 2011 onder de titel ‘WIKend’. Dit alles gaat plaatsvinden in een grote (verwarmde) tent op het terrein aan de Harrie Schoutenstraat. Op zondag 18 december is om 11.00 uur een officieel programma met brunch. Bent u in het verleden lid (fanfare, slagwerkgroep of majorettes), dirigent of instructeur geweest bij W.I.K., of op een andere manier betrokken geweest? Dan bent u van harte welkom om bij dit officiële programma en brunch aanwezig te zijn. Indien u onverhoopt geen uitnodiging hebt ontvangen, dan kunt u deze oproep als zodanig beschouwen.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

In de artiestengroep is het idee ontstaan om sommige acts voor een jaar te laten rouleren om ook nieuw talent een kans te geven. Dat staat nu voor de eerste keer te gebeuren. Dus grijp je kans! Wil jij, samen met anderen of alleen, een act doen, in de ton gaan staan of muzikaal uit je dak gaan? Kortom wil je het artiestencorps van de Roap komen aanvullen en versterken? Meld je dan aan bij Petra van Erp (06-16598846) of bij Patty van Nistelrooij (06-23002344). Mocht je nog twijfels of vragen hebben, ook dan kan je bij hen terecht. Namens de Roap werkgroep 2012

Van de Redactie OPBRENGST COLLECTE 2011

Graag vieren wij samen met alle (oud)-WIKers ons gouden jubileum! Muziekvereniging W.I.K.

Op zoek naar... jong talent Recht vur zunne Roap gaat al weer 35 jaar mee. Een fenomeen in Geffen wat al jaren 4 avonden volle zalen trekt. Een keur van artiesten is in die jaren gepasseerd, onvergetelijke acts zijn geboren. Door de jaren heen kwam er ook steeds nieuw talent: Van Has & Dorke, Janus & Peer, Wanda, Cas & Lars en zo nog velen... Maar ook groepen als de Pompzwengels, Be Mekoar Geroapt en het Roaporkest hebben jarenlang de avonden muzikaal opgeluisterd. En steeds bleek er in Geffen heel veel talent te zitten. Talent dat na een Roapjaar besmet werd met het Roap-gevoel en daarna nog jaren meedoet.

De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad is dit jaar € 1956,79. De Redactie is hier ontzettend blij mee. 34 collectanten hebben dit mooie bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met alle gulle gevers uit Geffen. Hieruit blijkt dat velen Torenklanken een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr. 115803009 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken

KOPY INLEVEREN VOOR: 27 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 18 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 20 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (Caeciliafeest) di. 22 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 25 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 27 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 29 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 02 dec. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 04 dec. 09.30 u. + Gezinsviering m.m.v. Bandola’s di. 06 dec. 19.00 u. * avondmis vr. 09 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 11 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk (Voor verdere agenda zie onze website: www.parochiegeffen.nl) SCHOENENDOOSACTIE 2011 Op zondag 4 december is er om 09.30 uur een Sinterklaasgezinsviering in de kerk. Groot en klein wordt uitgenodigd om - net als Sinterklaas - kinderen blij te maken! Dat kan met het vullen van een schoenendoos met schoolspullen voor kinderen in Sri Lanka. Zet voor aanvang van de H.Mis de doos vóór de communiebanken. (Als je niet naar de viering kunt komen, geef dan je doos aan iemand mee, die wel gaat).

Sinterklaas zal aan het eind van de viering de dozen overdragen aan Ad van Lokven en Geert Hanegraaf, die persoonlijk de spullen onder de kinderen van Wadduwa zullen verdelen. Zij hebben al over het project verteld op basisschool De Wissel en op de Martinus van Beekschool in Oss, die ook met de actie meedoet. Hoe kun je meedoen? Versier een schoenendoos en vul die met schoolspulletjes zoals: pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, (gekleurd) papier, schrijfpapier, schriftjes, bloknotes, gummen, puntenslijpers, stickertjes en/of poezieplaatjes. Klein speelgoed mag ook, geen knuffels. Geen snoep, etenswaren of kapotte dingen in de doos doen. We hopen dat er heel veel dozen mee naar Sri Lanka genomen kunnen worden! Er mogen ook oude mobieltjes worden ingeleverd, de opbrengst daarvoor is ook bestemd voor Wadduwa. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! De stand is € 24.500,00 Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. Er is een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de parochies Vinkel, Geffen, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, dat zijn de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. 3


D E B A N K I E R D I E J E K E N U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken stukadoorswerk • het aanbrengen van alle soorten * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt op * belasting * bedrijfss * deposito * automati

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzeker * voor pers * voor bed * pensioen * zorgverz * gunstige * een onaf * diverse m

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 06 53184263 Gratis persoonlijk foto-album bij geboor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialiseerd i

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik borsten, handen, voeten Permanente Make-Up

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up workshops

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangementen uur Energie - Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl - internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom | 5384 Heesch T: 0412 – 45583515| M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: 0412 vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Depositaire van:

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

M

tussen 15 25 35 60


De doopvoorbereiding vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch (met uitzondering van maandag 5 december). De avond wordt verzorgd door een van de priesters (pastoor Verbakel, pastoor Ouwens, pastoor Van Dijk) diaken Van Herwijnen of pastoraal werkster mevrouw Bergsma en medewerkers vanuit de zes parochies. We gaan dan in op de inhoud en de betekenis van het Heilig Doopsel, het hoe en waarom, we maken kennis met elkaar en hebben een gesprek naar aanleiding van verschillende vragen en stellingen. Wil men daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen en Vinkel is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: oktober 2011: Stan van Nistelrooij, Laura Lepoutre, Stijn de Man, Benthe Reijnders. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 23 nov. 13.30 - 15.00 u. adventskrans maken - video scheppingsverhaal zondag 27 nov. adventskrans laten zegenen in de viering van 09.30 u. + kinderkerk December: Communiemap thuis: Hfdst. 5: Het geschenk van de vriendschap en hfdst. 6: Het geschenk van de vergeving Zondag 4 dec. 09.30 uur: Gezinsviering Sinterklaas / schoenendoosactie

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283.

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AfsprAAkNuland AAn huisGemeenschapshuis De Meent op AfsprAAk

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

margriet

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialisthuis in zorgverzekeringen op afspraak Theo Veld VerzekeringenBezoek is al 30aan jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen.

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Bezoek aan huis op afspraak

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

sloopwErk? www.slimslopEn.nl


EFKES BUURTE over... het WIKend! Het jubileumjaar van muziekvereniging W.I.K loopt ten einde. Diverse bruisende, muzikale activiteiten hebben gedurende het afgelopen jaar met succes plaatsgevonden, maar in december zal er als afsluiting van het gouden jubileum - in samenwerking met café Boetje - nog een “spetterend spektakel” gehouden worden: het WIK-end, op het Aloysiusplein in de tent! Op vrijdag 16 december om 19.30 uur wordt gestart met een promconcert. Enkele enthousiaste leden van de ‘crew’ doen hun verhaal: muzikaal arrangeur Rob van Reijmersdal, artistiek regisseur, uit het alom bekende Weeuwkesnest, Els van Rosmalen en het toeziend oog vanuit het jubileumcomité Hans Schalks. Achter hen scharen zich het comité WIK-end, Lex van Diepen, licht- en geluidstechnicus en honderden deelnemers en vrijwilligers die het evenement gestalte gaan geven. Rob - die in 1993 reeds begon om Geffense, muzikale talenten bij elkaar te brengen op het Geffes Podium heeft zes nieuwe muziekwerken geschreven voor het fanfareorkest o.l.v. Robbert Vos. De fanfare is de spil van het geheel. Rob: “Daarnaast hebben veel artiesten / solisten uit eigen dorp toegezegd hun ‘stem’ te laten horen: Antonie Brands, Susan Wiegers, Tonny Jansen, Eef Thomassen, Evi Savelkouls, Carli Bongers, Jasper van Rosmalen en Henri van Schijndel. Er treedt een combo op, de slagwerkgroep van W.I.K., de majorettes, een kinderkoor en meer dan honderd dansers. De laatste groep staat o.l.v Evelyn van Wanrooij die in samenwerking met “Laura Dans” alle dansstijlen op het podium zullen brengen. Muziek maken, spelen, dansen en zingen moet lol zijn en het leukst is het traject dat je met z’n allen aflegt om je doel te bereiken!” Els is gevraagd om de regie van het geheel op zich te nemen. Els: “Gelukkig kan ik voor de realisatie daarvan een beroep doen op mijn zus Erna, als deskundige op dit gebied. Het promconcert is als een “palet met veel kleuren” dat een bepaalde sfeer zal oproepen: alle muziek- en dansstijlen komen voorbij, actie, drama, emotie en humor zullen niet ontbreken. Het gilde en de toneelvereniging zetten de sfeer nog eens extra neer en een mystery guest geeft de avond nog een derde dimensie! Het is niet erg als men voor aanvang in de rij moet staan, want buiten de tent is er al spektakel. Het zal een gevarieerd, verrassend gebeuren worden voor jong en oud! Het is geweldig leuk om hieraan mee te werken!” Hans: “Het stoffige imago van een fanfare zal weggeveegd worden, want W.I.K. kan hierbij laten zien, dat ze erg veel in hun mars hebben. Er wordt veel gevraagd van

de leden en aangetrokken vrijwilligers, maar iedereen moet nu eenmaal werken op zijn eigen verjaardag! We weten allemaal dat we in deze tijd een kaalslag hebben op cultureel gebied; dit evenement is een uitdaging om te laten zien dat inzet, energie en creativiteit van velen kunnen leiden tot een geweldig product!” De sponsoring van de kosten van het evenement is niet eenvoudig rond te krijgen in een tijd van bezuinigingen, dus worden er wegen gezocht om het interessant te maken voor begunstigers om mee te doen. Sponsoring hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te worden, er mogen ook diensten of materialen worden aangeboden. Vanaf 6 november zal er elke zondag gerepeteerd worden en Rob, Els en Hans zijn er van overtuigd dat hun ‘missie’ zal gaan slagen. “Er is niets mooier, dan mensen iets te laten doen, wat ze nog nooit gedaan hebben! Zulke evenementen houden verenigingen en Geffen levend, hoewel we goed beseffen, dat het veel energie en daadkracht vergt van alle geledingen! Uiteindelijk zullen alle schakels een prachtige, kleurige ketting vormen!” Zaterdag 17 december (aanvang 19.30 uur) is de muzikale avond met de bands “30 Euro Live” en “BZB” waar duizenden bezoekers worden verwacht. Kaarten voor 16 en 17 december zijn verkrijgbaar bij café Boetje, Bosch-van Erp en Spierings Schoen- en Sportmode. Wellicht een leuk sinterklaascadeautje voor familie of vrienden! Zondagmiddag 18 december is vanaf 13.00 uur de afsluitende familiedag met gratis toegang voor iedereen. Er is kinderanimatie en Time Machine en Captain Kinkelbaum treden op. Komt het allemaal zien en horen... dat verdient onze muziekvereniging, die altijd klaar staat om Geffen muzikaal te verrassen!

7


Rond de Dorpspomp Allerzielen. De afwezigheid van onze pastoor D. v. Dijk, vanwege het overlijden van zijn moeder, was voelbaar. Toch heeft de werkgroep “Avondwake” er een waardevolle en indrukwekkende viering van gemaakt, onderstreept door indringende muziek van W.I.K. en het gemengd kerkkoor. De teksten en muziekuitvoering waren keurig verzorgd en leidden tot een troostrijke kerkdienst met dit jaar 23 memoriams, 23 kaarsen, 23 maal bloemen en 23 maal hernieuwd afscheid. “Ze blijven onder ons bestaan, de mensen die ons ontvielen, vandaag weer heel dichtbij, ‘t is Allerzielen.” Ook gedachten we de velen, die langer geleden ons ontvallen zijn. We bezoeken het kerkhof, de lange rijen, de onuitwisbare namen met de vele herinneringen in dankbaarheid en respect. De verscheidenheid aan grafstenen met een verhaal een aanwijzing naar leven, hoop en verwachting en mijmeren: Rust in Vrede. Het geheel is keurig verzorgd en draagt bij tot een verrijkende bezinning. Het leven gaat door. We zien de straten weer versierd met Molentjes. Sinterklaas komt weer in Geffen. Het Dorpsplein loopt weer vol met Pieten en een blije Sint, die toch een beetje verward zal kijken, omdat hij zoveel lege plekken ziet. We vroegen al naar zijn leeftijd en met een vertrouwde stem verwees hij naar de Zwarte-Pieten-krant. “Daar kun je”, zei de Sint, “op pagina 7, 11 en 13 lezen, hoe ik ontstaan ben en waar ik woon en verblijf, maar de tel ben ik kwijt.” Het feest is beslist weer in goede handen van de evenementencommissie. Dus de klomp zetten of een schoen met...!! Ook de nieuwe Prins van het Rottenrijk is onthuld. In een flits ontdeed zich de vorige Prins van zijn schitterende carnavalskostuum en waardigheidstekens en dim-damrim-ram- toet-nog-aan-toet bekleedde de nieuwe Prins zich pijlsnel met alle waardigheid en grote vaardigheid tot Prins Alphons de 1e. Hij bleek dezelfde geur te hebben, tot dezelfde stam te horen, dezelfde humor te bezitten, en ook nog gelijkenis te vertonen. Hij blonk meer, hij straalde meer, hij jubelde het uit en riep: “Ik ben zo ut schijnt, schijnt ut, toch un ander verschijning, al schijn ik wel veul op dun andere. Mar ik schijn zo moi te zijn, umda ik echt unne neeije ben, dus toch un neeij verschijnsel.” Alle verschijnselen waren daarmee duidelijk opgelost. Als assistent werd ook in een bloedtempo benoemd Karel van Rijn. Het schijnt erg druk geweest te zijn bij de met een protonen-snelheid uitgevoerde aan-uit-en-omkleding. Ook de informele receptie in “het Haasje” duurde dan ook 22.000. keer langer. Carnavalsclub “Krek Gek”won de Willy Hanegraaf-prijs 8

en hangt nu het grote voorbeeld uit in het Zeven-VierenDeel. Proficiat. Voor de data van de komende vieringen: zie www.rottenrijk.nl. Op 11-11-2011 um 11.11uur is er wer unne Rottenrijker getrouwd waar de Raad dan vertoeft is onvoorzien maar welgevuld. Het is goed nieuws, dat de N.A.S. een herstart krijgt en de naam N.A.S. wel enigszins gewijzigd wordt maar toch probeert oude samenwerkingsverbanden op te pakken. Er blijven voorlopig nog 6o medewerkers in dienst. Helaas zullen de ontslagenen pijnlijk getroffen zijn. Er is dan ook sprake van verbittering, maar ook berusting. Het is voorbeeldig, dat niet aan leeftijdgebondenheid prioriteit is gegeven. De keuze is met grote zorg gedaan. Er blijven voldoende calculators over om nieuw werk te berekenen. Als er meer werk komt zullen oud-medewerkers voorkeur krijgen. Sommigen zullen zelfstandig doorgaan en werkzaam worden als Z.Z.P-er = Zelfstandige Zonder Personeel. Wij hopen maar op een spoedige opbloei van de N.A.S.. De stamtafel heeft intussen een eigen liedtekst op de melodie van: “Toen de Hertog Jan kwam varen”. De tekst is van Theo Prinssen: STAMTAFELLIED: Als de stamtafel bijeen is: ‘t Vuurtje brandt voor ‘t Geffes land Wij zijn al vele jaren haar trouwe afgezant. Refrein: Harba lorifa laat ons klinken Harba lorifa ha ha Als wijsheid zich in ons vermant houdt dat Geffens roem in stand. Als de stamtafel bijeen is: Zijn we begaan om ‘t rijk bestaan We blijven ‘t goed bewaren Geffens eer zal nooit vergaan. U kunt het met ons meezingen na elke zitting. Nog belangrijker is het nieuws rond W.I.K. en haar Gouden Jubileum. W.I.K. kleurt Geffen al 50 jaar met serenades, concerten, bijzondere optredens rond gebeurtenissen, evenementen en kerkvieringen. Er is een grote maatschappelijke betrokkenheid. Op 16, 17 en 18 dec. 2011 klinkt er het grote “SLOTAKKOORD” onder de titel: WIK-end. 16 dec. wordt het grote Promconcert gehouden, waaraan deelnemen: majorettes, fanfare, studie-orkest en slagwerkgroep,


aangevuld met Geffense muzikanten, zangers, dansers en diverse artiesten. Er is een speciaal muziekwerk gecomponeerd en er wordt medewerking verleend door regisseurs en arrangeurs uit. eigen bodem. U zult het ervaren: Er zit volop muziek in Geffen!!! Op zaterdag 17 dec. wordt er een gezellige feestavond gehouden voor vrienden en belangstellenden van W.I.K. met medewerking van 30 Euro Live en B.Z.B. en op zondag 18 dec. is er echt feest voor alle Geffenaren en mag jong en oud komen genieten van een fantastisch muziekfestijn m.m.v. Time Machine en Captain Kinkelbaum en let wel gratis entree. U hoort nader over uitgifte van kaarten. Maar de FEESTTENT zal 3 dagen daveren en denderen. Het wordt genieten. Intussen wordt er wel een oproep gedaan om W.I.K. financieel bij te staan. Er wordt een speciale oproep gedaan om de vervanging van het intussen grotendeels verouderde instrumentarium mogelijk te maken. Deze actie wordt gehouden naast de jaarlijkse donateursactie en bijdragen aan de Vriendenkring. Alle bedrijven, ondernemers en diverse particulieren zullen worden bezocht. Er zullen bijzondere attracties worden aangeboden er komt naamsvermelding in de feesttent en in het programmaboekje en er worden tafels gereserveerd. De kleuren zijn boeiend; Er is Platina, Goud, Zilver en Brons te verwerven. Geffen kleurt haar Gouden W.I.K.. Geffen zorgt voor een buitengewoon KADO!!!

Wij feliciteren de fanfare van W.I.K. die onlangs de 1e Prijs behaalde bij de Brabant-Wonen-cup in de Lievekamp te Oss met maar liefst bijna 9 punten per onderdeel, zijnde: opvatting, dynamiek, uitvoering, tempo en zuiverheid. De hoogste kwaliteit van alle corpsen uit de hele omgeving. Daar mogen we trots op zijn. Daarom hulde!!! We praten nog na over de functie en mogelijkheden, die de Koppellinck ons biedt. De stamtafel is heel tevreden over het gevoerde beleid, over de schitterende kwaliteit, de uitbreiding van faciliteiten, zoals geluid, belichting en verduistering en de inpassing van de diverse verenigingen. Er is ruimte voor goed overleg en aandacht voor details. Van stamtafel 352. Voor op- en of aanmerkingen, de prins tel. 0412-640982. Ut gû oe goet en Ut kûmt goet. Hauw Doe.

DAKAR Zaterdag 5 november jl. zijn Pieter en Erik Wingens vertrokken vanuit Amsterdam, voor hun road-trip van ruim 7000 kilometer. De familie heeft hen uitgezwaaid! Het was een heel spektakel met vijftig auto`s en dus zo ongeveer honderd deelnemers. Ze zijn gaan rijden in groepjes van 4/5 of meer auto`s. Na een eerste overnachting in Tours, sliepen ze vervolgens in de omgeving van Burgos (Noord-Spanje). Daarna reden ze naar de boot in de omgeving van Tanger en op 8 november was de (gezamenlijke) oversteek naar Afrika. Ze lieten weten: “We zien `t helemaal zitten!” Mede naar aanleiding van het artikel in Torenklanken kregen de jongens veel leuke reacties ! Ze mochten zelfs vrijdagochtend voor vertrek bij de C1000 gratis winkelen om een pakket samen te stellen met artikelen voor onderweg. Op de site www.wingens.webklik.nl kunt u hen volgen!

Zin om in de horeca te werken? De Schans zoekt: Medewerk(st)ers keuken

Vanaf a.s. zaterdag kinderen gratis schminken Medewerk(st)ers bediening

iedere vrijdag t/m zondag Afwashulpen GrandInterieurverzorg(st)er Buffet all-in e 25,-keuken p.p. 2 uur onbeperkt eten en drinken! www.deschansgeffen.nl Interesse? Bel 073-5341320 De Schans, het gezelligste buffetrestaurant van Brabant! www.deschansgeffen.nl Onbeperkt mosselen & kreeft eten! Buffetrestaurant De Schans Kerkstraat 5a, 5386 AC Geffen

Open op vrijdag en zaterdag vanaf 17.00 uur. Op zondag vanaf 16.00 uur.

Bel voor reserveringen: 073 53 41 320

9


Kerk en Samenleving

DANKBETUIGING

SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD De werkgroep ‘Kerk en Samenleving’ wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op zondag 18 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen.

Graag willen wij familie, vrienden, buurtbewoners, kennissen, huisartsenpraktijk Geffen en verder alle belangstellende bedanken die hebben meegeleefd bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa.

In kerstsfeer gaan we: * Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. * Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. * Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind. ( U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen).

Bedankt voor de kaarten, bloemen en de mooie woorden.

ALBERT REUVERS

Gerrie Reuvers - Broeksteeg Kinderen en kleinkinderen.

Opbrengst collecte De kosten voor deze maaltijd zijn € 4,00. Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op Weg naar Kerstmis te gaan. Wilt u meer informatie of wilt u opgehaald of thuisgebracht worden bel dan met: Lies v. Dinther, tel. 5322287 of Mien Gerrits, tel. 5324691. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden. (Geef U tijdig op dit i.v.m. plaatsgebrek). Graag vóór 14 december inleveren op de pastorie Telefonisch opgeven kan ook door te bellen met Lies of Mien.

Graag willen wij alle inwoners van Geffen hartelijk bedanken voor hun deelname aan onze jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst 1575,-- euro was! Verder hebben wij in een bus een trouwring gevonden. Mocht iemand deze kwijt zijn dan graag een telefoontje naar Tonnie van Schijndel, nr. 5321086. Met vriendelijke groet, Ziekencomite De Schakel

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

Antwoordstrookje Naam:.......................................................................... Adres:.......................................................................... Telefoon:....................................................................... Geeft zich op voor de Kerstkoffietafel voor alleengaanden op zondag 18 dec.’11.

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 10


KBO informatie Afdeling Geffen Kerstviering donderdag 15 december a.s. in de Gouden Leeuw KBO leden, bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen worden van harte uitgenodigd voor deze Kerstviering. Wij starten de bijeenkomst om 19.00 uur met een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Daarna opent onze voorzitter de avond en gaan wij een gezellige avond tegemoet met zang van “ons” koor Passe Partout. Uiteraard zullen zij kerstliedjes ten gehore brengen maar ook andere vrolijke liedjes zullen de revue passeren. Een en ander zal afgewisseld worden met een gedichtje of verhaaltje waarin de kerstsfeer zit. Na de pauze zal pastoor van Dijk zijn kerstgedachte uitspreken. Toegang is gratis, koffie en thee met “lekkers” en een consumptie zijn ook gratis. Alle reden, lijkt mij, voor de genodigden om aan deze kerstviering deel te nemen. Kerstukjes maken vrijdag 16 december om 13.30 uur in het Oude Klooster. KBO leden, bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen worden ook hiervoor van harte uitgenodigd. Onder deskundige begeleiding kunnen kerststukjes worden gemaakt. Deelnemers worden wel gevraagd een potje, bakje, mesje en/of schaartje mee te brengen. Voor de basismaterialen zoals oases (insteekschuim), groen, versierinkje e.d. wordt gezorgd. De gastvrouw is deze middag Lies van Dinther, dus een kopje koffie of thee zal er ook wel zijn.

2. Wim van Druenen 2. Tinie v. Nistelrooij 3. Henk Gloudemans 3. Tonnie vd Heijden 4. Jan van Wanrooij 4. Theo van Uden 5. Piet van Herpen 5. Hans v. Schijndel 6. Bernard vd Heijden 6. Joop van Dijk 7. Gerrit van de Rijt 7. Gerard Clement 8. Adriaan Wolf 8. Jo Steenbergen 9. Gerrit Hermes 9. Chris vd Moosdijk 10 Kees v. Wanrooij 10 Tinie v Nistelrooij 11 Harrie Swanenberg 11 Tonnie vd Heijden 12 Cor van Lent 12 Hans v. Schijndel 13 Piet van Herpen 13 Gerard Clement 14 Toon vd Heijden 14 Jo v.d. Heijden 15 Wim van Druenen 15 Adriaan de Haas 16 Bernard vd Heijden 16 Theo van Uden 17 Broer Savelkouls 17 Jo Steenbergen @pestaartje.

54 27 36 15 54 38 40 33 46 120 60 27 10 42 18 25 60 38 48 23 45 33 40 38 17 30 44 25 55 38 24 34

2.25 1.12 2.11 0.88 1.74 1.22 2.35 1.94 1.76 4.61 2.30 1.03 0.62 2.62 0.78 1.08 2.60 1.65 1.71 0.82 4.09 3.00 1.73 1.65 0.62 1.11 1.51 0.86 1.89 1.31 1.33 1.88

6 5 7 6 11 5 9 8 7 19 13 9 2 9 4 8 16 8 7 4 15 16 6 8 5 7 8 6 7 7 5 7

10 6 10 4 9 10 7 10 6 10 10 7 2 10 5 10 10 9 10 7 3 10 7 10 6 10 8 10 7 10 10 8

Biljarten DOK tegen ‘t Haasje Eind oktober was er wederom de krachtmeting van de biljarters van het Oude Klooster, tegen die van ‘t Haasje. Het werd een forse overwinning voor “ de Hazen “, 151 om 128 winstpunten, dit kwam mede doordat Jo Steenbergen d’n beer leijde met Adriaan Wolf in 16 beurten en Hans van Schijndel uitpakte in 11 beurten uit, met een serie van 16. Er was weinig respect voor “Onze Oudjes“ , Theo van Uden, Chris van de Moosdijk en Hans van Schijndel snoepten brutaal ieder 20 punten weg. Onze eigen Henk Gloudemans redde voor ons de eer, was in 17 beurten aan de finish. U ziet achtereenvolgens gemaakte car., gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. 20 0.87 7 8 1. Toon v.d. Heijden 1. Chris vd Moosdijk 25 1.08 10 10

11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur Huishoudelijk afval aanbieden aan Afvalstoffendienst Wij hebben gemerkt dat er enige onduidelijkheid bestaat over de wijze van afvoeren van het huishoudelijk afval. In dit artikel zetten de belangrijkste punten voor u op een rij. Hoe zat het ook weer? Vanaf 2004 werken we in de gemeente Maasdonk volgens het diftarsysteem. Diftar betekent ‘gedifferentieerd tarief’. Dit houdt in dat u naast vastrecht betaalt voor de hoeveelheid afval die u aanlevert en daarnaast per keer dat u de afvalcontainer aan straat zet. Door afval op een goede manier te scheiden heeft u zelf de controle over het bedrag dat u betaalt voor afvalstoffenheffing. Er zijn wel een paar spelregels voor zowel de gemeente als voor u als inwoner waar we ons aan moeten houden. Verplichting gemeente Een gemeente is verplicht om een voorziening te treffen zodat u uw restafval en groenafval aan kunt bieden. De gemeente Maasdonk heeft hiervoor een contract afgesloten met de afvalstoffendienst Den Bosch. Dit houdt in dat de afvalstoffendienst Den Bosch het alleenrecht heeft om afval in te zamelen in de gemeente Maasdonk. Verplichting inwoners U als inwoners bent verplicht om uw restafval en groente, fruit en tuinafval (GFT) aan te bieden aan de inzamelaar waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. In onze gemeente is dit de Afvalstoffendienst Den Bosch. Per huisaansluiting heeft u de beschikking over een groene container voor het GFT- afval en een grijze container voor het restafval. Deze kunt u gebruiken voor het aanbieden van uw afval. Wanneer de afvalinzamelaar in uw straat is om de containers te legen, vindt u terug in de afvalwijzer op www. maasdonk.nl/ inwoners/ milieu en afval. Afval scheiden Door afval op een juiste manier te scheiden kunt u veel kosten besparen. In de gemeente Maasdonk is het mogelijk om oud papier, kunststof, verpakkingsglas, luiers en textiel gescheiden aan te leveren. Bovendien kunt u afval, dat niet kan worden aangeboden met de groene of grijze container, aanleveren bij Milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38, Kruisstraat/


Rosmalen. Het milieustation is geopend op woensdag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Op zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur. Meer informatie Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de gemeente Maasdonk, bereikbaar via 073 - 53 42 100 of met de Afvalstoffendienst Den Bosch, bereikbaar via 073 - 61 56 513. Op de website van zowel de gemeente Maasdonk (www. maasonk.nl/inwoners/milieuenafval) als van de afvalstoffendienst (www.afvalstoffendienst.nl) vindt u ook informatie.

Tennisnieuws TV de Vlijmd Met de najaarscompetitie heeft de jeugd van TV de Vlijmd zich van de goede kant laten zien. Op woensdag 5 oktober 2011 was het groot feest! Het drie-kwartteam van T.V. de Vlijmd, bestaande uit de sterspelers: jan Wijgerse, Myrthe Ruijs en Nienke van Zutphen, zijn KAMPIOEN geworden tijdens de najaarscompetitie.

meegedaan: In de categorie miniveld behaalde team De Vlijmd 1 de 4de plek en team De Vlijmd 2 de 8ste plek. In de categorie gemengd tot 14 jaar behaalde team De Vlijmd de 5de plek. In de categorie meisjes tot 14 jaar behaalde team De Vlijmd 1 de 3de plek en team De Vlijmd 2 de 8ste plek. In de categorie jongens tot 17 jaar behaalde team De Vlijmd 1 de 2de plek. Maasdonk Masters 2011. Op 8-10-2011 hebben de jeugdclubkampioenen van tennisvereniging De Vlijmd tegen de clubkampioenen uit Nuland en Vinkel gestreden om de titel Maasdonk Master. Per leeftijdscategorie hebben de jongens en meisjes in de voorrondes gespeeld om een finale plaats. In de meisjes enkel t/m 10 jaar heeft Luna Hendriks de finale gewonnen. Bij de jongens t/m 10 jaar heeft Jan Wijgerse de finale gewonnen. Bij de jongens t/m 12 jaar heeft Koen Dollevoet in een superspannende strijd in de tie-break verloren. De meisje t/m 14 jaar ging tussen Fenne van der Leest en Evelijn Ruijs. Evelijn was de sterkste. Bij de jongens t/m 14 jaar heeft Bob van Schaijk gewonnen van Bram Groenewoud. In de finale jongens t/m 17 was Jordy Vos te sterk voor Roy Reuvers. Van de 8 winnaars kwamen er 5 uit Geffen waardoor ook de wisselbeker voor een jaar naar onze club mag. Een geweldige prestatie!

Op de foto de Evelijn, Jan Jordy, Koen, Fenne met de wisselbeker en Luna.

Gefeliciteerd met deze knappe overwinning! Hieraan hebben natuurlijk ook de reservespelers bijgedragen. Dit zijn Luna Hendriks en Kim van de Ven! De kampioenen kregen een medaille uitgereikt van Dhr. Jac van Helvoirt van de KNLTB. Daarna konden zij op hun overwinning proosten met champagne! Naast dit team hebben er maar liefs nog 6 andere teams

Een goede prestatie alle teams. In januari start er weer een nieuwe cyclus tennislessen welke gedurende de winter in de tennishal van de Rusheuvel te Oss worden gegeven. Vanaf medio april wordt er weer gebruik gemaakt van de tennisvelden van TV de Vlijmd. Heb je zelf interesse om bij TV de Vlijmd te komen tennissen dan kan dat natuurlijk. Ga hiervoor naar de site van de club: tvdevlijmd.nl , hier vindt je benodigde informatie. Jeugdcommissie TV de Vlijmd, Geffen

13


Eerste huis kopen? Nu 4 maanden geen hypotheekrente. De Rabobank wil de woningmarkt in beweging brengen en begint bij het begin. Dus bij mensen die voor het eerst een huis kopen. Nu de overdrachtsbelasting fors verlaagd is, doet de Rabobank er nog een schepje bovenop. Zoals de eerste vier maanden geen hypotheekrente. Er is nog meer voordeel, de zogenaamde

Rabo

Binnenkomers,

om

starters

over

de

drempel

te

helpen.

Kijk

op

www.rabobank.nl/eerstehuis.

Starters over de drempel helpen. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


BREIEN LEREN Insteken, omslaan, doorhalen, af laten gaan... We zijn te gast bij de handwerkclub van “De Nijvere Handen”. Dit keer zijn niet alleen de ouderen creatief bezig, de kinderen van groep 5 van basisschool “De Wissel” komen op les: ze mogen leren breien! Deze activiteit is een aantal jaren geleden opgezet met het schoolproject “Terug in de tijd” en heeft een jaarlijks vervolg gekregen. Gewapend met twee breipennen nr.4 en een bolletje gekleurde katoen gaat het aanleren van de aloude handwerktechniek van start. Eén op één: Stef van 8 jaar zit naast Dina van 86 jaar... inderdaad: jong geleerd, is oud gedaan... en nu weer aan jongeren geleerd! Het opzetten van de steken doen niet alle senioren hetzelfde, maar zoals ze het geleerd hebben, vinden ze het het gemakkelijkst om voor te doen. Het breien van een dasje met de rechtse steek kan beginnen. Sam zit bij Marietje en hij heeft de breitechniek, met de breipennen onder de arm, als snel onder de knie. Marit heeft al eens breien geleerd van oma Leny en voor haar is het dus niets nieuws. Net als Blessvina: “Ik brei altijd een sjaal met tante Quine!” Voor de jongens is het net even iets anders dan fietscrossen of voetballen, maar na de breisessie, moeten ze toegeven dat het best gaaf is! Grada (84 j.) heeft lang geleden ook al eens breiles gegeven op de Mariaschool, toen haar dochter daar nog op school zat. Jari heeft er een rood kleurtje van gekregen; hij breit aan zijn werkje, terwijl het puntje van zijn tong zichtbaar wordt... Riek van Bergen: “Mijn handen werken niet meer zo goed mee, maar ik kom toch elke week naar de club, kijken en gezellig buurten is ook leuk!” Denkend aan vroeger - ze komt uit een gezin van elf meiden en vier jongens, weet ze dat haar broers ook konden breien in die tijd! Ook Anneke (96 j.), de oudste van het stel, is

graag present op de maandagmiddag. Dina van Dinther viert haar 87e verjaardag en dat betekent dat de ouderen en de kinderen getrakteerd worden op lekkere eierkoeken! Trots gaan de kinderen weer terug naar de klas, met een klein, zelf gebreid, afgekant dasje en de rest van het bolletje katoen... Wie weet is dit het begin van een nieuwe generatie die weer volop aan de gang gaat met de handvaardigheidtechnieken uit de verleden tijd! De nijvere handen van de ouderen zullen in ieder geval creatief in beweging blijven op de maandagmiddag in Het Oude Klooster. “De helft van de mensen breit: dassen, sloffen, sokken, mutsjes en de andere helft doet andere creatieve dingen o.a. kaarten maken of borduren,” zegt leidster Antoine Jansen. “Ouderen vanaf 60 jaar mogen bij ons aansluiten; het is een gezellige bezigheid voor iedereen, want het spreekwoord “Je kunt praten en breien tegelijk”, wordt hier bewaarheid!” Voor het bekijken van de foto’s van deze activiteit, gemaakt door Saskia van Tuijl, kunt u onderstaande links op internet bezoeken: http://tinyurl.com/cnyezgc (groep 5B) en http://tinyurl.com/cg929hv (groep 5A).

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Activiteit voor Stichting Hulp Wadduwa Sri Lanka Stichting Hulp Waduwa is bij de meeste van u al wel bekend. In Maasdonk heeft men in december 2008 een hometrainwedstrijd gehouden voor het gezin Peiris die door een storm dakloos zijn geworden. Met het ingezamelde geld hebben Ad van Lokven en Geert Hanegraaf (inwoners van Maasdonk) op de plaatselijke markt in Sri Lanka materialen gekocht om het huis van de familie Peiris op te knappen. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten, het gezin Peiris werdt geholpen, evenals de plaatselijke middenstand. Inmiddels heeft Wadduwa zelf een team van vijf lokale bewoners die tijdens de afwezigheid van Ad en Geert de zaken vrijwillig voor hen behartigen. Inmiddels zijn er een aantal Nulanders die bij het woord Wadduwa warm lopen en bereidt zijn om als vrijwilligers ieder jaar activiteiten te organiseren met als doel geld bij elkaar te verzamelen voor het project van Ad en Geert. En dit niet alleen omdat Geert een echte Nulander is, en Ad inmiddels een echte Maasdonker, maar omdat ze geheel belangeloos hun mooie leven in Nederland hebben opgegeven om het leven allerarmste medemens weer kleur te geven. Dit jaar hebben we nog een activiteit op het programma staan die we graag onder uw aandacht willen brengen. De activiteit is op 20 november van 10.00 tot 16.00 uur spinningmarathon bij Move2bFit Geffen in het kader van de Tour de France. Voor de 3de keer krijgen we de medewerking van Move 2B Fit om dit te organiseren. Deze keer wordt het wel een speciale marathon. Stop al uw energie in de Tour de France en beleef op virtuele wijze o.a. de beklimming vanaf van de Alpe d’Huez. De spinningmarathon wordt begeleidt door ervaren instructeurs onder leiding van Robert Rovers. Er is een uitstekende gratis geregelde verzorging die mogelijk wordt gemaakt door diverse sponsoren voor alle deelnemers. Je kunt 1 uur of meer fietsen voor het goede doel

Wadduwa. De echte “Die Hards” kunnen ervoor kiezen om de “marathon” te doen (6 uren aan één stuk fietsen). Om 11.00 uur beginnen we aan het grote spektakel “de beklimming van de Alpe d’Huez”. Het inschrijven gaat als volgt: De inschrijfkosten worden ter plekke betaald: Per uur € 6,50 Beklimmen van de Alp de Huez € 10,Marathon van 6 uur met alles er op en er aan € 35,Het is mogelijk om je ter plekke aan te melden. Om zeker te zijn van deelname is het verstandig om je vooraf aan te melden per email jetdeveer@live.nl of op de inschrijfformulieren die hangen bij Move 2B Fit locatie Geffen of Vinkel. Wie het eerst komt, die het eerst maalt! Naast het fietsen is er deze dag nog veel meer te doen. Vanaf 10.00 tot 13.00 uur mag u gebruik maken van de fitnessapparatuur van Move 2B Fit. Er staat een bus waarin u een vrijwillige bijdrage mag doen voor het goede doel. Ook is er is een markt met verkoop van spullen die rechtstreeks uit Sri Lanka of uit een derde wereldland komen. Verder is er een loterij met geweldige prijzen. Voor de kleinste onder ons zorgen Zwarte Pieten voor wat extra entertainment. De bar is geopend waar u een lekker drankje kunt nuttigen. De opbrengst van de activiteit gaat naar het Scholarship Project in Wadduwa zodat kinderen die niet meer of onregelmatig naar school gaan, alsnog hun school of opleiding verder afmaken. De activiteit kan alleen een succes worden, met hulp van u allen. Wilt u meer weten over de stichting, kijk dan op www.wadduwa.nl

Geffen Nuland Vinkel Rosmalen e.o.

073-5940123 / 0800-2212212 www.levatio-uitvaartzorg.nl

(gratis)

postadres:

16

Beeckendael 17, 5221 PK ’s-Hertogenbosch


De weg naar het WIKend #3 Nog even en dan staat Geffen op z’n kop! Op 16, 17 en 18 december wordt het gouden jubileum van muziekvereniging W.I.K. gevierd met een fantastisch feestweekend; het WIKend! Op vrijdag een promconcert, op zaterdag een feestavond en op zondag een dag voor de hele familie! In ‘De weg naar het WIKend #3’ vertellen Els van Rosmalen, regisseuse promconcert, en Jan van der Zande, lid van kernteam WIKend, waar zij allemaal mee bezig zijn. Els van Rosmalen, regisseuse promconcert “Op vrijdagavond, 16 december, start het WIKend al voor 20.00 uur. Buiten de feesttent belooft het met echt winterweer een mooi gezicht te worden qua sfeer, reuk en muziek. Kortom, alle zintuigen worden al geprikkeld. De bedoeling is dat alle wachtende in de rij al aangenaam worden bezig gehouden en het wachten een plezierige activiteit wordt. Hoe dat gaat gebeuren blijft uiteraard een verrassing, maar het belooft een mooi winterdecor te worden. Op vrijdagavond wordt het een aaneenschakeling van vele artiesten, die samen met W.I.K. de ambitie hebben om een onvergetelijke avond neer te zetten voor het publiek. De vele genres, de grote afwisseling in sferen, de vele talenten die Geffen kent. Zo zijn er naast de muzikanten, dansers, solisten, grimeurs en kleedsters, ook het gilde, de toneelclub en kinderkoor bij het geheel betrokken. Dit allemaal in een prachtig daarvoor neergezette en tot theaterzaal omgevormde, goed verwarmde tent. Op dit moment wordt er ongelooflijk hard gewerkt om het spektakel goed op elkaar af te stemmen en in elkaar te schuiven. Alles moet passen in een hele fijne, warme sfeer. Achter de coulissen is volop overleg, bruist het van ideeën en energie. Dit alles om een avond te maken, met als ambitie: ‘Feest 50 jaar W.I.K., zund dat ut voorbij is!’ Aan alles wordt gedacht: licht, geluid, opkomst, waar zit wie, waar komen de jassen te hangen, zijn er genoeg toiletten, kunde de W.I.K. goed zien, welke kleren voor de artiesten, welke schmink, kent iemand een kapper, hoe kan die kar naar binnen, waar moeten de lichtjes hangen, is het veilig etc etc.. En gaat allemaal alleen nog maar over de vrijdagavond... Gelukkig duurt het WIKend nog tot en met zondag!”

Jan van der Zande, lid van kernteam WIKend “Al ruim 1,5 jaar geleden zijn we met een kleine groep mensen begonnen met de eerste voorbereidingen voor WIKend in het kader van WIK-50. Het kernteam van WIKend bestaat uit kartrekker Rens van Wanrooij, Hans Schalks, Maninka van Rooij, Boet van Dijk en ikzelf. WIKend is een samenwerking tussen Stichting WIK-50 en café Boetje. Inmiddels zijn er vele mensen van binnen en buiten W.I.K. in touw om dit evenement tot een groot succes te maken. Naast het promconcert op de vrijdag, met bijna 200 zangers, dansers en muzikanten, wordt er ook op zaterdag en zondag een mooi en divers programma geboden. Dit gaat allemaal plaatsvinden in een grote verwarmde feesttent op het terrein aan de Harrie Schoutenstraat, waar voorheen de seniorenwoningen stonden. Er zijn verschillende commissies in het leven geroepen die elk een stukje van de organisatie voor hun rekening nemen. Denk hierbij aan een bouwploeg, horecaploeg, reclameploeg, etc. Het doel is om één groot feestweekend voor iedereen te organiseren, voor jong en oud. Op de vrijdag laat W.I.K. zich van een hele andere kant zien in een show met meer dan 15 verschillende muziekstijlen en een groots lichtspektakel. Op zaterdagavond laat W.I.K. zien dat zij niet alleen goed muziek kunnen maken, maar ook een grandioos feest kunnen bouwen. Met de bands ‘30 Euro Live’ en ‘BZB’ moet dit zeker gaan lukken. Zondag willen we Maasdonk en omstreken uitnodigen voor ons middagprogramma in Charles Dickens sferen. Het terrein wordt omgetoverd tot ons eigen winterwonderland met zowel binnen als buiten allerlei activiteiten voor kinderen. We beginnen de ochtend met een officieel programma met brunch, speciaal voor iedereen die nu en in het verleden betrokken was bij muziekvereniging W.I.K.. Tijdens dit programma zullen er een aantal huldigingen plaatsvinden en ook zijn er enkele ludieke surprise acts. Alles bij elkaar een prachtig weekend voor Geffen en omstreken!” Kaarten voor zaterdagavond zijn € 17,50 in de voorverkoop verkrijgbaar bij Café Boetje, Spierings Schoen- en Sportmode en Bosch van Erp. Ook kaarten voor het promconcert op vrijdag (€ 12,50) zijn op deze locaties verkrijgbaar. Op zondag is de entree gratis! Kijk voor meer informatie op www.wikend.nl En volg ons op twitter.com/wikendgeffen

17


Fietscross Club Nuland regio Clubkampioen 2011 bij beide bonden !! Op zondag 30 oktober werd de laatste regio wedstrijd en Afdelingskampioenschap van het jaar gereden bij zowel de NFF (Nederlandse fietscrossfederatie) te Tiel als bij de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielerunie) te Veldhoven. FCC Nuland is bij beide bonden aangesloten. Leden kunnen zelf kiezen bij welke bond ze een wedstrijd willen rijden. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat onze rijders zich op deze wedstrijddagen splitsen en toch heeft FCC Nuland het afgelopen jaar met zijn rijders de meeste punten bij elkaar gesprokkeld om zich bij beide bonden tot REGIO KAMPIOEN van het JAAR 2011 te kunnen noemen. Bij de NFF zijn we de beste van de 5 regio zuid verenigingen, bij de KNWU zijn we de beste van 16 regio Zuid verenigingen. Dit alles hebben wij als vereniging te danken aan de goede inzet van onze rijders, maar vooral ook aan de optimale inzet van onze trainers ! Dit is een geweldige prestatie !

de pers naar voren gekomen is, komt hierin verandering en gaan we binnenkort de schop in de grond zetten en beginnen we met de bouw van onze nieuwe baan aan de Coppensdijk te Vinkel. Wij hebben er zin in ! Hebt u een keertje zin om te komen kijken, iedereen is welkom op de dinsdag- en donderdagavond op onze baan aan de Schotsheuvel te Nuland. Ook kan u meer info vinden op onze website: www.fccnuland.nl Groetjes, Namens het bestuur van FCC Nuland

Gevonden Een zwart leren damesjasje en een rood damesjasje op te halen adres Papendijk 15, Geffen, Tel 073-5321458.

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 14 De Schakel, Kerstviering ‘t Oude Klooster 15 KBO, kerstavond in de Gouden Leeuw 16 KBO, bloemschikken in het Oude Klooster, 13.30 uur 16 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 17 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 18 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K.

We hebben op het moment niet de meest moeilijke en uitdagende baan van het zuiden, maar toch halen we beide titels binnen in 1 seizoen!!! Maar zoals eerder in

TE HUUR

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 18

EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op kort termijn beschikbaar: Eengezinswoning met losstaande garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche & bad) en ruime zolder. Meer info: beppie@enco.nl


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de We

Nationaal en Int. Na Container Transport e

AFVALCONTAINE EN PAR Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 2 www.vdweteringtransport.

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO D Voor al uw familie- verenigi Tuinhout Familiedrukwerk keu

Met opgaaf va bij geboortekaartjes

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk foto-alb Ook voor kopieerservice ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën en kle Grootformaat plotten ✓ Vlonders Kopiëren van bo ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg 13 ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 84 e-mail: drukkerij@wihabo.nl ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Dorp ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel. (073)

roy romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AuTo- En moTorrijschool Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

p. DE k l Ein Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Fanfare en Majorettes W.I.K. winnen Brabant Wonen Cup 2011 Op 30 oktober 2011 hebben de majorettes en de fanfare van muziekvereniging W.I.K. uit Geffen allebei de Brabant Wonen Cup gewonnen in de Lievekamp te Oss. De majorettes van W.I.K. hebben voor het tweede jaar achtereenvolgens de cup mee naar Geffen genomen. Het winnende team bestaat uit 8 meisjes en dansten op het nummer “Wat je wilt” uit de musical Legally Blonde. Ze kwamen uit in jeugd 2 basis, sectie A en staan onder leiding van de instructrices Sanne van der Leest en Manon Megens. De jury was erg positief over de goede formatiewisselingen en muzikale accenten die in de dans gebruikt zijn. Ook de moeilijke batontechnieken werden geprezen. De uitvoering werd gewaardeerd met maar liefst 82 punten en is een mooie try-out voor de aankomende Brabantse Kampioenschappen op 19 en 20 november. Ook de fanfare onder leiding van dirigent Robbert Vos heeft voor de tweede keer op een rij de Cup binnen gesleept. Ze speelden het stuk Postcards from Singapore van Philip Sparke en zijn met 87 punten de beste van de blaasorkesten in de omgeving. Een prestatie om trots op te zijn. Het commentaar van de jury was lovend, wederom werden de muzikaliteit en de mooie klankkleur van het orkest geroemd. Jurylid Rob Goorhuis vond het gespeelde muziekstuk heel doorzichtig en sfeervol. Het winnen van de Brabant Wonen Cup is een mooie kroon op het gouden jubileumjaar welke in december wordt afgesloten met een geweldig feestweekend; het WIKend. Kijk voor meer informatie op www.wikend.nl

PERSBERICHT GGD en CJG Maasland bieden jongeren laagdrempelige service Vragen over seks? Bel de Sense-verpleegkundige! Vanaf donderdag 10 november biedt de GGD Hart voor Brabant jongeren in de regio Brabant-Noordoost de mogelijkheid om telefonisch vragen te stellen over alles wat hen bezighoudt op het gebied van seksualiteit. Elke woensdag- en donderdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur is de Sense-verpleegkundige van de GGD bereikbaar via telefoonnummer 06-20 40 62 56. Voor jongeren tot en met 24 jaar die wonen in de regio Brabant-Noordoost houdt de GGD nu ruim een jaar een Sense-spreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Maasland in Oss. Vanaf 10 november kunnen zij nu ook telefonisch vragen stellen aan de GGD over allerlei onderwerpen rond seksualiteit. Bijvoorbeeld bij vragen, problemen of onzekerheden over soa, (ongewenste) zwangerschap, gebruik van voorbehoedsmiddelen of grenzen stellen tijdens de seks. Deze telefonische vorm van voorlichting is een makkelijke en laagdrempelige manier voor jongeren om snel en anoniem antwoord te krijgen op hun vraag. Afhankelijk van de aard van de vraag geeft de GGD direct advies. En als het nodig is, nodigt de GGD de jongere uit voor een uitgebreider gesprek en eventueel aanvullend lichamelijk onderzoek tijdens het Sense-spreekuur. Sense-spreekuur Het Sense-spreekuur, speciaal voor jongeren tot en met 24 jaar, vindt op donderdagmiddag tussen 13.45 en 16.00 uur (in de even weken) plaats in het gebouw van het CJG in Oss. Het spreekuur is gratis en anoniem; een afspraak maken is niet nodig. Jongeren zijn er van harte welkom met al hun vragen over liefde en relaties, veilig vrijen of soa. Er zijn ook Sense-spreekuren in de GGD-vestigingen in ‘s-Hertogenbosch en Oss. Jongeren konden hun vragen al stellen via mail en chat op www. sense.info. Vanaf 10 november komt daar dus de extra mogelijkheid bij van telefonisch vragen stellen. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

De winnende majorettes met van links naar rechts: Maike Timmermans, Anouk Brands, Lianne van Lith, Janine van Erp, Imke Timmermans, zittend Loïs Nederkoorn en Sarah Musli niet op de foto maar wel meegedanst Blessvina Oliviera Pedro.

20

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Vrijdag Zaterdag

* aflossingsvrijzaterdagBouwbedrijven * spaarfondsen Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geff * combinatiehypotheken *endividendfondsen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 * beleggingshypotheken * mix-fund Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * rechtstreekse beu * met (premie-) depot * veel vrijheid en l

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en vrijdag 09.00 - 12.15 en Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.00 uu ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op afsp

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen

Zaal ‘t Haasje Café -Café Zaal en- vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, patijen en

Hanegr

voor bruiloften, partijen vergaderingen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15OOK 20 KEUREN WIJ Tel.: 073 - 532 15 20 VOLGENS VC

www.cafezaalhethaasje.nl AUTO- EN

MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

P. DE K EIN

SCHOONHEIDS

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Los

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis.

1/8 1/4 Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 073 - 532 231/2 07 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 58 01hele 93

thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nuland Te

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Landjonkerdag 2011 Sint-Jorisgilde Zondag 6 november 2011, het weer is goed en iedereen heeft er zin in: Landjonkerdag. Wie zal vandaag Cees van der Doelen onttronen? Om 11.00 uur was iedereen aanwezig en vertrokken we met slaande trom en vliegend vaandel naar de jeu de boules-banen van Jeu de Boulesclub Geffen (JBG). Onder leiding van ervaren leden van JBG zou de strijd gestreden gaan worden. Én we hadden een primeur: Marco Vissers, onze nieuwe tamboer, liep voor de eerste keer mee in de optocht en het ging heel goed! Vóór de lunch waren twee wedstrijden in teams van twee gildeleden. Ook bij de jeugdleden werd op die manier gespeeld. Ieder lid kreeg een nummer en door steeds de nummers in samenstelling te wisselen, was de samenstelling van elk team ook steeds anders. De lunch bestond uit de voortreffelijke erwtensoep van Gerard Gerrits en roggebrood met spek. Voor de jeugdleden was er ook tomatensoep en broodjes. Tijdens de lunch werd er al hevig gespeculeerd over de eventuele winnaar. Na de lunch werden nog twee wedstrijden gespeeld en uiteindelijk werd met de allerlaatste worp de winnaar (officieus) bekend. Dat het spannend was werd duidelijk,

want letterlijk iedereen volgde vol spanning de uitkomst van deze wedstrijd. In optocht gingen we terug naar het gildehuis, waar de jury de uitkomsten berekende en de winnaars zowel bij de volwassenen als de jeugd officieel bekend werden gemaakt. 1. Landjonker: Ferrie Verhoeven 1. Jonker: Roy Vissers 2. Heerboer: Bert Hoefnagel 2. Joris Hoefnagel 3. Pachter: William Vissers 3. Lorenzo van der Dussen Roy kreeg als eerste de wisselbeker voor de jeugd uitgereikt. Daarna werd de landjonker-ketting door OudLandjonker Cees bij de nieuwe Landjonker omgehangen. De Hoofdman dankte daarna namens alle gildeleden de jury van JBG voor hun fijne medewerking, Gerard voor de goedverzorgde lunch en iedereen voor de mooie dag.

persbericht Martien van Ballegooij, Cabaretprogramma All Inclusive 2 december in Cultureel Centrum De Pas in Heesch Martien is in Heesch bekend door zijn optreden bij de pronkzitting. Tevens was hij Prins Porcus d’n 31ste en is hij lid van dweilorkest de Krulkapel. Martien wil zich graag ook anders laten zien op deze avond met een eigentijdse kijk op alledaagse dingen in het leven. Toegankelijk voor zowel jong als oud publiek. Humor afgewisseld met wellicht een stukje ontroering. Hij gaat de confrontatie aan met zichzelf en met het publiek en wil u graag verwelkomen op deze avond met als belangrijkste doelstelling: plezier met een vleugje levenspeper, kortom; All Inclusive. Vrijdag 2 december, Cultureel Centrum De Pas Heesch, aanvang 20.15 uur. Kaarten à € 12,50 zijn te bestellen via www.de-pas.nl

22


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

Cronenakker 1 • 5391 GE Nuland • 073 - 53 24 724 www.schoonheidssalonanne.nl Maria Galland • HiGHTecH cosMeTics • liTTle diva • anasTasia • la colline

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

WIHABO DRUKKERIJ

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.