Torenklanken 2012 - nr 18

Page 1

✠50e jaargang | nummer 18 | november 2012

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

is er een rijtoer met WIK en de majorettes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtour staan.Als de stoet voorbij is kan iedereen aansluiten achter de koets met Sinterklaas en zijn Pieten. Zo gaan we dan met zijn allen in een optocht naar het Dorpsplein. Dit jaar is er weer een mysterieuze verassing.

SCHRIJF JE IN VOOR DE GEFFENSE KWIS! Krakende hersenpannen, wegtikkende tijd, en felbegeerde concurrentie. Stort je op 30 december in dit Geffens kennisavontuur en doe mee! De vragen die je kunt verwachten gaan over uiteenlopende onderwerpen, van televisie tot aardrijkskunde en van muziek tot puzzels. Maar uiteraard met een Geffens tintje. Inschrijven kun je vanaf 1 november via de website www.degeffensekwis.nl Daar vind je ook de informatie over tijdstip en locatie vragen ophalen, de datum van de prijsuitreiking/afterparty, en de verdere quizuitleg.

UITNODIGING Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Geffen op Zaterdag 24 november. Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 24 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag al vast zijn verjaardag vieren. Hier kunnen jullie gezellig aan mee doen.Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen

Dit is het programma: 12.55 uur: Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De route is: Past. v.d. Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur: Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur: Receptie in de Koppellinck. Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofd Piet. De Sint vindt het leuk om alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen naar de zaal. 15.30 uur: Einde van de receptie.We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied. Kijk voor actuele informatie op www.evenementengeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

26 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 16 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 18 nov. 09.30 u. H.Mis m.m.v. studieorkest + kinderkerk di. 20 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 23 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 25 nov. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest) di. 27 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 30 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 02 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (schoenendoos actie en Sinterklaas in de kerk) di. 04 dec. 19.00 u. * avondmis vr. 07 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 09 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + PP + kinderkerk (feestmis pastoor 121/2 j. priester) (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) PASTOOR VAN DIJK 121/2 JAAR PRIESTER Op 17 dec. 2012 is het 121/2 jaar geleden dat pastoor Van Dijk, priester werd gewijd. Op bescheiden wijze willen we dat in de parochie vieren op zondag 9 december a.s. Om 09.30 uur is er een feestelijke Eucharistieviering in de kerk m.m.v. het Gemengd Koor, Passe Partout en het Sint Jorisgilde. Er is ook kinderkerk. Na de H.Mis gaan we naar het Oude Klooster, waar iedereen van harte welkom is om de pastoor de hand te drukken.

Onder het genot van een kopje koffie/thee en een drankje en met muziek van de Bandola’s, maken we er een gezellig samenzijn van tot 13.00 uur. Een volle kerk om 09.30 uur zou een mooi cadeau zijn voor de pastoor! U bent welkom!

IN HET ZONNETJE! Onze jaarlijkse parochieavond was een gezellig samenzijn van veel parochievrijwilligers. Pastoor Van Dijk sprak zijn dank uit aan allen, die, op welke manier dan ook, klaar staan om een steentje bij te dragen aan het parochiewerk. Zoals ieder jaar worden er enkelen extra in het zonnetje gezet. Deze keer viel de schijnwerper op: Mieke Pennings (Bandola’s),Toon Loeffen (tuinman), Annie van Schijndel (kerkversiering), Joke Leijten (vouwgroep en kookgroep) Roger Meeuws (weekendkoster), Anneke Linschoten (vormselgroep). Ook de pastoor werd geprezen voor zijn inzet, zijn bemoedigende woorden en hartelijkheid. We danken Toos en René van Lent voor de traktaties op de parochieavond! KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: oktober 2012: Selena Gorsseling,Tony Gijsbers, Eva Vaes. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE woensdag 21 november: 2e bijeenkomst 13.30 - 15.00 u. zondag 2 december H.Mis om 09.30 u.: 1e adventsweek. Jullie mogen je gevulde schoenendoos meebrengen voor de Stichting Wadduwa. Sinterklaas komt in de kerk. PROGRAMMA VORMSEL In februari 2013 start de voorbereiding van het vormsel. Op dinsdag 18 januari is hierover een informatieavond om 18.00 uur in de kapel van het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). De kinderen van groep 8 krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Dit bericht is voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten en deel willen nemen aan het vormsel. Het Vormsel wordt in 2013 toegediend op vrijdag 17 mei. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is

het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl SCHOENENDOOSACTIE VOOR WADDUWA Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze parochie weer een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor jonge kinderen. Wat mag er in de doos? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, (gekleurd) papier, schrijfpapier, schriftjes, blocnotes, gummen, puntenslijpers, stickertjes, poëzieplaatjes, klein speelgoed. Wat mag er niet in de doos? Géén oorlogsspeelgoed, géén knuffels, géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed. Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de Sinterklaasgezinsviering, die gehouden wordt op zondag 2 december om 09.30 uur in de kerk. Sinterklaas zelf zal de dozen in ontvangst nemen en ze doorgeven aan Ad en Geert. Natuurlijk mogen ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s ook schoolspullen verzamelen. Misschien hebben die nog bruikbare dingen in de kasten of op zolder liggen. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen! Tot ziens op zondag 2 december om 09.30 uur in de kerk

GEVRAAGD Zeer zelfstandige nette huishoudelijke hulp Voor nadere info: M. Essing Kerkstraat 12 Geffen 073-5322457 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... volksdansgroep “De Vlijt” We bladeren door de zes fotoboeken van de gemengde volksdansgroep “De Vlijt”, met dank aan wijlen Marinus van Dinther, die met het opmaken van de boeken is begonnen.Veel foto’s, krantenknipsels en artikelen, aangevuld met data en jaartallen, tonen een beeld van 36 jaar volksdansen. De mannen en vrouwen van “De Vlijt” hebben besloten om hun volksdansboeken te gaan sluiten, ze zetten een punt achter deze activiteit.

We kijken terug, samen met voorzitter Mieke van Lieverloo en bestuurslid Hendrik van der Rijt en de dansers van het eerste uur: Jan en Lies van Dinther,Toon en Ria van Gogh en Stiena van der Doelen. In 1976 werden de Molenfeesten gehouden t.g.v. de opening van de vernieuwde molen “De Vlijt”. De vrouwen van de K.V.O. werden gevraagd om te volksdansen; zij nodigden hun echtgenoten uit om mee te doen en een gemengde volksdansgroep was geboren! Ze besloten om door te gaan onder de - voor de hand liggende naam “De Vlijt”. Stiena en Tiny van der Doelen gingen les halen en werden de instructeurs voor de groep. Een eigen outfit werd gemaakt. Alle bekende, authentieke Nederlandse volksdansen werden geleerd. Er komen veel dansen uit Gelderland, Overijssel, de Zaanstreek en Terschelling en ze vertolken allemaal hun eigen ‘verhaal’; de dansen werden aanvankelijk op klompen gedanst! Met plezier danste ‘de vlijtige Vlijt’: De Hofse Karmse (Zutphense kermis), de Almelose kermis, de IJswals, de Zeeuwse Rei, de Hamertjesdans, de Houthakkerspolka, Groetje Partner, Gort met stroop (Zaandam), D’n Driekesman, Jan Pierewiet en de Brabantse Boerenplof en Boerencarré. De sterrendans, pinkendans, meidans (lintendans) en de doublesca polka zijn dansen uit Duitsland of Oostenrijk In de beginjaren begeleidde Johnny Steenbergen hen op de accordeon, later Inge Lepoutre, Karin Lepoutre en Ans de Poot. Jammer genoeg moesten ze overschakelen

op c.d. muziek, bij gebrek aan muzikanten. De leden:“We hebben een fijne tijd gehad, waarbij altijd gezelligheid de boventoon voerde. Op een gegeven moment gingen ook onze kinderen meedansen en aangevuld met andere kinderen werd de Kindervolksdansgroep opgericht in 1977. Deze bestond maar liefst 25 jaar! We hebben heel veel optredens verzorgd: 24 jaar lang waren we present in Ravenstein, bij het evenement: Ravenstein samen op de koffie; vaste prik waren ook de boerenmarkten in Brouwhuis. Lennisheuvel, Boekel en Odiliapeel. We gingen naar volksdansfestivals en traden op in bejaardenhuizen. Natuurlijk waren we op Effe noar Geffe (36 jaar) en bij het Rogge maaien.” Zelfs in het buitenland heeft “De Vlijt” de voetjes van de vloer geheven: ze dansten in Schmittlotheim (Duitsland) en Püreth (Oostenrijk). Speciaal was de uitnodiging om in Schijndel acte de présence te geven bij de opening van het WK Fietscross. Elk danspaar mocht een sporter uit een bepaald land begeleiden en voorstellen! Ook werd er een nostalgisch tintje gegeven aan de doop van Dayenne van Dinther: de volksdansers begeleidden de hôgkar waarin de dopelinge ter kerke werd gereden! De leden hadden nog graag doorgegaan, maar hun leeftijden, de fysieke beperkingen en geen nieuwe aanwas nopen hen met volksdansen te stoppen.“Heel langzame dansen presenteren, zou nog wel kunnen, maar daarin willen we liever niet terugvallen. Onze leider Tiny van der Doelen, helaas in 2011 net vóór Effe noar Geffe overleden, hield ons altijd voor, dat we tempo moesten blijven houden. Het dansen was zijn lust en zijn leven en hij was een grote inspiratiebron voor onze groep!” Daarnaast brengt “De Vlijt” Elly van Dinther in herinnering: “Elly is samen met Tiny jarenlang de drijvende kracht geweest van de gemengde volksdansgroep. Toen ze in 2007 plotseling overleed, maakte dat grote indruk op de leden. We missen haar nog steeds.” Als vriendengroep willen de leden van de volksdansclub blijven bestaan: leuke, gezellige dingen ondernemen en nog graag op een of andere manier betrokken blijven bij Effe noar Geffe, het Rogge maaien en de Boerenbruiloft. Hoe ze dat gaan invullen is nog niet bekend.

BOETSEERLES Elke donderdagmorgen geef ik boetseerles van 9.30 tot 12.00 uur. Voor geïnteresseerde zijn nog enkele plaatsen vrij. e-mail: wimenansvanerp@hetnet.nl Ans van Erp Heurkens 7


ROND DE DORPSPOMP

Allerheiligen werd gevierd in de kapel, niet in de kerk. Het gemengd Kerkkoor zong wel een feestelijke mis maar geen “Te Deum Laudamus�, wat wel past bij de “Zegepralende Kerk�, waarbij wij de Heiligen aanroepen. Onze doden zijn toch veilig!! Ze blijven herdacht worden, we weten hen in vrede, en in eeuwige rust.We lezen nog van opstanding der doden en zoeken naar gedachten omtrent verrijzenis en hoop op een nieuwe wereld. “Heer, maak alles nieuw en geef ons uitzicht�. We slepen de doden door de duisternis en brengen hen omzichtig naar het licht en zij zullen vanaf de dageraad over ons waken. En zo werd het Allerzielen 2 nov. De fanfare van W.I.K. begeleidde samen met het gemengd koor de dienst. Een grote saamhorigheid werd ervaren. De namen van de doden klonken en de kaarsen brandden. Geen klaagzang, geen jubeltonen, geen lofzang, alleen waren er woorden van troost, van hoop, van verwachting. De stoet begaf zich langs de graven, de stoet droeg lichtjes met zich mede. Samen dragen we opnieuw de doden naar die veilige Haven. Ieder kiest zijn weg naar het gesloten graf. Overal zie je bloemen en hier en daar verwijzingen naar hun leven met vooral diertjes en instrumenten, vlindertjes en zonnestraaltjes. Het is goed samen te vieren en te herdenken en in ons

Â? Â…

leven de doden mee te nemen en te blijven herinneren. Ook vandaag staat de stamtafel nog even stil bij ons vrijheidsmonument. “De wegvliegende vogelsâ€? met de roep om Vrede,Vrijheid,Veiligheid en Verdraagzaamheid en de vraag om Verzoening. Het blijft onderwerp van discussie. Het is zinvol oorlogsslachtoffers te gedenken. Geffen is een mooi symbool en een waardig gedachtenismonument rijker. Met zoveel goede bedoelingen en waardigheid en voorzichtigheid omkleed zal dat om bijzondere aandacht blijven vragen. Het is te betreuren dat onze hulpbisschop Mons. Mutsaers onze pastoor gaat betichten. Hij is onze parochieherder, die mag uitspreken wat ons beweegt. De R.K.-kerk voelt zich zeker nog schuldig aan de verlammende invloed destijds op de genocide tijdens de 2e wereldoorlog en probeert zich op deze manier vrij te pleiten.We wachten op het grote excuus en vragen de R.K.-kerk om met alle mogelijke inzet te werken aan de bevrijding van IsraĂŤl en de Palestijnse gebieden en het voorkomen van volkerenmoord. Het is ook zeer te betreuren, dat ons kerkhof bezocht is door koperdieven en dat er delen van de bliksemafleiding zijn gestolen. Zoveel schade aanrichten aan zoveel dierbaren op plaatsen, die ons heilig zijn, is diep te betreuren.Wij hopen op inkeer. Er zijn wellicht getuigen of mededaders. Denk toch eens na over wat je aanricht. Wij hopen maar dat er aanwijzingen zijn. Deze misdaad mag niet ongestraft blijven. Minister Schulz bezocht Maasdonk en had veel aandacht voor wijzigingen, die voortvloeien uit de Herstelwet, waarvoor onze wethouder mevr. Moons zich bijzonder had ingezet. De 1e gemeente, die in aanmerking komt

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


voor aanpassingen om een bestaand industrieterrein om te zetten in woongebied “De Terp”. De daar bestaande industrieën zijn verplaatst naar o.a.Vorstengrafdonk en daarmee is de omgeving bevrijd van overlast en werden tevens de aan- en afvoerwegen uitgebreid en verbeterd. Wij hebben met bewondering kennis genomen van de fraaie uitgave van Ruud Verhagen: “ Zoiets dè Vergitte Nie” over de gebeurtenissen in Geffen tijden de 2e wereldoorlog. Het is keurig verzorgd en met durf en overtuiging zijn veel feiten genoemd en in volgorde geplaatst. De verslagen van alle getuigen zijn erg waardevol, maar zal nooit helemaal compleet zijn. Dankbaar voor alle foto´s die met grote zorg zijn gemaakt en bijdragen aan de leesbaarheid.Vooral het gezin van Benjamin van Dijk krijgt goede aandacht. Het is voor Geffen een zeer waardevol bezit. (Om de treurnis en de wandaden na te gaan of de vernederingen en de beschamende vervolgingsmethodieken te aanhoren is er literatuur genoeg en is er veel op film gezet). Met grote dank nemen we kennis van al die feiten. We missen wellicht inzicht in de grote schade, die de oorlog met zich meebracht en de daaraan verbonden werkzaamheden. Geffen heeft nog lang de naweeën van de oorlog gekend. Pas rond de jaren 60-tig kwam Geffen tot leven. Het koperen jubileum van burgemeester van Zijl kun je een omslagmoment noemen. Grote bewondering en zelfs verbazing rond dit knappe werk van Ruud is

gelukkig uitgedrukt in de Erepenning van de gemeente Maasdonk. Hulde aan Ruud van de stamtafel en we willen graag van je horen, hoe dit allemaal tot stand heeft kunnen komen. Proficiat!!! De vrije, niet-Geffense-tonproatersoavond in de Gouden Leeuw is met 235 bezoekers een heerlijk “eventje” geworden. Jammer, dat er een miskleun met “de misselijke misdienaar” tussenzat. Die heeft wel ervaren dat zijn optreden niet gewaardeerd werd. De overigen brachten veel humor en gezelligheid en werden begeleid door onze Pompzwengels. De baten gingen verdubbeld door de eigenaar van de Gouden Leeuw naar de Jeugdvakantieweek. Mooi zo!!! De kwis van de Nakomertjes zat weer vol nieuwe ideeën en daaraan werd door 15 groepen van telkens 5 leden deelgenomen. Door teveel vragen omtrent Rottenrijk ging Rottenrijk ook met de eer strijken. Het werd toch een feestelijke avond met pluimen aan de organisatie. De vervuilde grond bij het spoor levert toch wat problemen op. Er moet immers 600 m2 (30 vrachtwagens) grond worden afgevoerd naar elders. Wij vermoeden dat het restanten zijn van steenkolen en andere zaken, die per trein werden vervoerd en daarom zal het geen belemmering vormen bij de voorgang van de bouw. Oei!! De buurtbus verdwijnt per 6 januari 2013. Het personenvervoer is zodanig uitgebreid dat buurtbussen niet meer volstaan en daarom gaat een busmaatschappij inschrijven voor de vaste route Motel Nuland vice-versa station Oss. Dus onderweg opstappen zal dan niet meer kunnen. Jammer, met veel dank aan al die trouwe vrijwilligers. Op 17 november a.s. komt de nieuwe Prins van het Rottenrijk te voorschijn en op 18 november a.s is er de receptie voor Prins en Jeugdprins(es). Beide feesten zijn in café ‘t Haasje. Van stamtafel 372. Voor op- en/of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting op zondag 25 november, weer in café Govers en weer na de Hoogmis en met bijzondere gasten. Ook U bent welkom. Ut gû oe goet en ut kûmt goet. Hauw Doe.

9


KERK EN SAMENLEVING SAMEN ETEN IN DE KERSTTIJD De werkgroep ‘Kerk en Samenleving’ wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op zondag 16 december a.s. van 17.00 tot 19.00 uur in de benedenzaal van het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen. In kerstsfeer gaan we: * Samen de warmte voelen van mensen met elkaar. * Samen een paar uurtjes op weg in deze donkere dagen. * Samen luisteren naar een gedicht, verhaal en zingen over de naderende komst van het kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn € 5,00. Wij hopen dat velen van u gehoor zullen geven aan deze uitnodiging om Samen op Weg naar Kerstmis te gaan.

naast het gemeentehuis en onze heemkundekelder. We willen iedereen in de gelegenheid stellen om dit fraaie overzicht (opnieuw) te bezoeken op zaterdag 17 november tussen 14:00 uur en 17:00 uur, op zondag 18 november van 10:30 uur tot 13:00 uur en op maandagavond 19 november van 19:00 uur tot 21:00 uur. Er zullen altijd mensen aanwezig zijn die met hun persoonlijke herinneringen een welkome aanvulling geven op de tentoonstelling. Kortom: een bezoekje waard! Graag tot ziens in de speciale tentoonstellingsruimte aan het dorpsplein op zaterdagmiddag, zondagmorgen of maandagavond van 17 tot 19 november. Heemkundewerkgroep Vladerack Geffen.

VAN DE REDACTIE OPBRENGST COLLECTE 2012

Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden. (Geef U tijdig op dit i.v.m. plaatsgebrek). Graag vóór 10 december inleveren op de pastorie Telefonisch opgeven kan ook door te bellen met Lies v. Dinther, tel. 5322287 of Diny Timmermans, tel. 5322084 Antwoordstrookje Naam:.......................................................................... Adres:.......................................................................... Telefoon:....................................................................... Geeft zich op voor de Kerstkoffietafel voor alleengaanden op zondag 16 dec.’12.

TENTOONSTELLING “ZOIETS DÈ VERGITTE NIE” Tijdens het uitreiken van het eerste exemplaar van dit boek van Ruud Verhagen was er in ‘de Koppellinck’ een tentoonstelling ingericht over de oorlog in en rond Geffen.Velen hebben gevraagd of deze tentoonstelling niet nogmaals te bezoeken was. Natuurlijk zijn we daar als Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ op ingegaan. De 22 borden met foto’s, affiches en krantenberichten uit die tijd zijn tezamen met de bodemvondsten en gebruiksvoorwerpen uit de tweede wereldoorlog rond Geffen opnieuw te bezichtigen. We hebben de gelegenheid gekregen om de tentoonstelling op te bouwen in de winkel aan het Dorpsplein direct 10

De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad in ons jubileumjaar heeft het fantastische bedrag opgebracht van € 2.174,20. Dit is € 218,- meer dan vorig jaar. De Redactie is hier dan ook ontzettend blij mee. 30 collectanten hebben dit mooie bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. De collectanten die dit jaar voor de laatste keer hebben gecollecteerd willen wij hartelijk danken voor hun jarenlange inzet. Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met alle gulle gevers uit Geffen. Hieruit blijkt dat velen Torenklanken een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor. Niet in alle straten is dit jaar gecollecteerd, dus mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest of heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw jubileumbijdrage overmaken op bankrekening nummer 1158 03 009 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Woensdagmiddag 12 december a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse kerstviering in ‘t Oude Klooster. Deze middag begint om 13.30 uur met een eucharistieviering. Daarna wordt hij voortgezet met o.a. een kerstverloting. Omstreeks 16.30 uur zal deze viering afgesloten worden met koffie en worstenbroodjes. Degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens tel. 5324160. Graag tot ziens op 12 december. Ziekencomité De Schakel


TORENKLANKEN 50 JAAR Het woord is aan: Ruud Verhagen. Torenklanken in de bus Lopende over de ‘mèrt’ tijdens Effe noar Geffe, sprak Kees Jongeneelen me aan. Of ik niet iets over Torenklanken wilde schrijven nu ze vijftig jaar bestaan. Natuurlijk doe ik dat, zeker omdat ik Torenklanken ook gebruik als naslagwerk. Zo ongeveer elke veertien dagen viel in de afgelopen jaren Torenklanken gratis in de bus. Bij ons is het ‘Wie ‘m het eerst ziet, leest ‘m het eerst’. Maar... soms heb je niet meteen tijd om hem te lezen. Dat is lastig. Dus wordt het boekje wel eens ergens onder een stapel gelegd, zodat ‘de vinder’ toch als eerste lezer aan de beurt is! Dan kun je de rest van het gezin namelijk vertellen wat voor nieuwtjes er in vermeld staan, wie er is geïnterviewd door Diny van Wanrooij of waarover de stamtafel zich nu weer druk heeft gemaakt. Al vrij jong had ik in de gaten dat Torenklanken een bijzonder boekje is. Al in 1980 ben ik begonnen om de gelezen Torenklanken niet bij het oud papier te gooien, maar ze te bewaren. Waarom? Eigenlijk zonder bedoeling, maar gewoon omdat ik het zonde vond om ze zomaar weg te gooien. Ik wist toen nog niet dat ik ze jaren later nog zou gaan gebruiken, als informatiebron voor de artikelen of de boeken die ik schreef. Wanneer ik mensen interview is het soms lastig om achter exacte jaartallen te komen. Wanneer werd een winkel geopend of wanneer kwam er een nieuwe kapelaan? Nou, dan is het even zoeken, maar in Torenklanken is het meestal terug te vinden.Vaak begin ik dan in oudere jaargangen te zoeken omdat het meestal langer geleden plaatsvond dan dat ik dacht. Talloze Geffenaren werden geïnterviewd, velen van hen zijn inmiddels overleden. Door de interviews in Torenklanken blijft er zodoende toch wat informatie over hen bewaard. Altijd handig om te kunnen gebruiken. De afleveringen van ‘In Memoriam’, waarin de levensverhalen van vele, vele Geffenaren werden opgetekend,

zijn soms goed bruikbaar. Ook de talloze schrijfsels van ‘Rond de Dorpspomp’, in al die jaren door Theo Prinssen geschreven, zijn prachtig om nog eens te lezen. Het geeft prima weer hoe er in die jaren over vele zaken gedacht werd. Sommige onderwerpen zijn zelfs nog actueel. De Gemeente naar Oss? Geen haar op ons hoofd! Samen gaan met Nuland was de uitkomst. Hoe anders is het nu. Geffen wil wel op blote knieën naar Oss..., als we maar niet bij Den Bosch hoeven! Torenklanken is, na vijftig jaar, nog steeds springlevend. Dat is op zich al een knappe prestatie.Via deze weg wil ik alle medewerkers, die in de loop van de jaren aan het blad hebben meegewerkt, bedanken voor de vele leuke, interessante artikelen. Hopelijk blijft het blad nog eens vijftig jaar bestaan. Een nadeel zit er dan wel aan, de bewaarde stapel Torenklanken zal dan wel erg hoog worden...! Ruud Verhagen

Buurtvereniging de Elshof ging met de kinderen naar speeltuin de Elkerlyck op woensdag 12 september. Ze hadden veel lol gehad!

11


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN NOVEMBER 2012 GEBRUIK ELECTRISCHE TANDEM De tandem wordt gestald bij verpleeghuis De Heegt, Veldstraat 1 in Geffen. Als je de tandem wilt gebruiken doe je daarvoor een verzoek bij Jan Ceelen, Simon v/d Berghstraat 48 te Geffen. Tel.nr. 073-5322258. Na goedkeuring van jouw verzoek kun je bij Jan de benodigde sleutels en de fietscomputer ophalen. Er wordt wel verzocht onderstaande verklaring in te vullen. ONTVANGSTVERKLARING TANDEM Naam: Adres: tel.nr. Verklaart fietssleutels en fietscomputer te hebben ontvangen. Verklaart als gebruiker/gebruikster met een tandem te kunnen omgaan. Verklaart de tandem weer terug te plaatsen in de stalling, de sleutels en fietscomputer weer in te leveren en eventuele schade en/of mankementen te melden, voor onderweg 073-5321506 Datum: Handtekening: Als je zelf niet wilt of kunt fietsen, maar wel graag een fietstocht wilt meemaken, meld je dan ook bij Jan Ceelen die dan een voorfietser probeert te regelen. (Als Jan niet bereikbaar is leg dan contact met Bèr Vissers, Willibrordusstraat 3 te Geffen tel.nr. 073-5322054.) Als er belangstelling voor is zijn Jan en Bèr ook graag bereid een instructie over het gebruik van de tandem te verzorgen, met uiteraard een proefritje op de tandem. Het is ook de bedoeling dat mensen die geen lid zijn van de KBO van deze fiets gebruik kunnen maken als zij met iemand willen gaan fietsen die daartoe zelf niet (goed) meer in staat is. Deze mensen betalen een waarborg van € 10,00 die ze na inleveren van sleutels e.d. weer terug ontvangen. Het bestuur van de KBO afdeling Geffen wenst de fietscommissie heel veel succes met de prachtige elektrische tandem die werd geschonken door de RABO BANK Bernheze. Namens het bestuur werd de activiteitenbegeleidster van de Heegt op 24 oktober j.l. een bijdrage aangeboden als dank voor de stalling van de tandem. Antoon Romme, voorzitter

12

Inschrijving Aan alle ouders van peuters in Maasdonk Als ouder van een peuter weet u dat het noodzakelijk en leuk is voor uw kindje om contact te zoeken met andere peuters. Stichting Peuterspeelzalen Maasdonk biedt de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar tot ze naar de basisschool gaan twee dagdelen per week te laten spelen met leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te laten ontdekken. Dit geschiedt onder deskundige leiding in een omgeving die niet alleen aansluit bij hun ontwikkeling, maar die hen ook prikkelt tot ontwikkelen.Tevens is het een goede voorbereiding op de basisschool. Het is 4x per jaar mogelijk om uw kind in te schrijven. Bij inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar zijn en het liefst niet ouder dan 1 jaar en 6 maanden. De peuter kan vanaf 2 jaar geplaatst worden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal. Ook uw peuter is dan van harte welkom om een eerste indruk op te doen. De vergoeding is € 48,= per maand. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat in de eerstvolgende inschrijfweek van 19 november tot en met 23 november. Op alle geopende dagdelen van 12.00 tot 12.15 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,=. Voor een machtiging voor inhouding van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage dient u uw bank- of girorekening nummer mee te brengen!! U machtigt de SPM via het inschrijfformulier hiervoor. Na het innen van het inschrijfgeld wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Kinderen die zijn aangemeld worden na de inschrijfweek op volgorde van leeftijd geplaatst.Als u later inschrijft wordt uw kind op volgorde van aanmelding geplaatst. Graag tot ziens bij de inschrijving op de peuterspeelzaal. Ook kunt u digitaal een inschrijfformulier aanvragen via: info@pszmaasdonk.nl Bestuur, coördinator en leidsters van SPM p.s.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lieke Wingens, Coördinator Telefoon: 06-10 95 66 22. Adressen en openingstijden: Peuterspeelzaal “De Paddestoel”(MFC) Kloosterstraat Geffen Maandag t/m vrijdagdagmorgen: Van 8.45u -12.00u Maandag t/m vrijdagmiddag(behalve woensdag) Van 13.15u - 15.30u


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 / fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur Primair en gemeente Maasdonk tekenen overeenkomst in standhouden bibliotheekvoorziening Op dinsdag 30 oktober 2012 hebben gemeente Maasdonk en Primair een overeenkomst gesloten waarin afspraken staan over het in standhouden van een bibliotheekvoorziening in Maasdonk. De overeenkomst werd ondertekend door burgemeester Augusteijn namens de gemeente en mevrouw Coppes, namens het College van Bestuur van Primair SKO. De overeenkomst is gesloten voor een periode van 3,5 jaar. Elke basisschool van Primair SKO in de gemeente Maasdonk zal vanaf 1 januari 2013 een eigen bibliotheek punt en een eigen uitleen voorziening hebben. De voorziening is met name gericht op leerlingen van de basisschool. Primair SKO neemt de huisvesting en de organisatie van de uitleen op zich. Beide partijen zijn blij met de gesloten overeenkomst en geven aan dat de bibliotheekvoorziening in de drie scholen in Maasdonk een prachtige aanwinst vormt voor zowel de basisschooljeugd als de gemeente. De gemeente bekijkt in hoeverre in de toekomst ook andere doelgroepen bediend kunnen worden. Informatieochtend vervoersvoorzieningen in Nuland Op dinsdag 27 november 2012 organiseren gemeente Maasdonk en MEE Noordoost Brabant een informatieochtend over vervoersvoorzieningen voor mensen met een beperking. Alle inwoners van gemeente Maasdonk zijn welkom van 10.00 tot 11.30 uur in Gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 in Nuland. U kunt zich tot 26 november aanmelden bij MEE, via e-mail info@mee-nob.nl (o.v.v. uw naam, woonplaats, telefoonnummer en het aantal personen) of telefonisch 0413 33 47 33. Vervoer; we kunnen eigenlijk niet zonder. Als u niet zelf kunt autorijden of fietsen, is vervoer echter niet zo vanzelfsprekend. Daar komt bij dat het openbaar vervoer lang niet altijd toegankelijk is.Tijdens de informatieochtend op 27 november informeren medewerkers van de Regiotaxi en MEE Noordoost Brabant u over welke vervoersvoorzieningen er zijn voor mensen met een beperking, wanneer u hiervoor in aanmerking komt, waar en hoe u deze kunt aanvragen, wat MEE voor u kan betekenen en welke mogelijkheden er in uw gemeente zijn. Ook heeft u de gelegenheid vragen te stellen. 13


Rabobank Bernheze Maasland

De fondsen van Rabobank zoeken goede ideeën! Uw Rabobank is meer dan een financiële dienstverlener. Als coöperatieve bank hebben wij maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom brengt Rabobank Bernheze Maasland jaarlijks een percentage van haar nettowinst onder in fondsen. Met deze verschillende fondsen steunt Rabobank Bernheze Maasland veel projecten en initiatieven in de gemeenten Bernheze, Maasdonk en Lith en omstreken. Heeft u een goed idee of initiatief, ga dan naar www.uwideeinactie.nl. Hier kunt u in maximaal 10 stappen toetsen of uw idee in aanmerking komt voor ondersteuning uit een van onze fondsen.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN DIE EERDER ZIJN ONDERSTEUND: MAATSCHAPPELIJK STIMULERINGSFONDS

Met Kleintje Cultuur maken twee- tot vierjarige peuters kennis met kunst en cultuur. Het is een samenwerkingsproject van Cube Bernheze en Bibliotheek Maasland.

COÖPERATIEF DIVIDEND

Tijdens hun werkzaamheden worden vrijwilligers van Stichting Landschapsbelang Maasdonk vaak overvallen door regen. Zij ontvingen een bijdrage voor de aanschaf van een schuiltent, waar de vrijwilligers kunnen schuilen.

STEUNTJE IN DE RUG

Pronkzitting Stichting De Rooie Tesneuzik uit Heesch ontving een Steuntje in de Rug voor de organisatie van de pronkzitting en de opmaak en plaatsing van een advertentie.

COÖPERATIE PROJECTEN FONDS

Strooipop in Geffen is inmiddels een gevestigd evenement op de jaarlijkse festivalagenda. Het evenement heeft steun ontvangen vanuit het Coöperatie Projecten Fonds.

www.uwideeinactie.nl Rabobank. Een bank met ideeën.


NIEUWS VAN RECHT VUR ZUNNE ROAP De voorbereidingen voor de Roap zijn alweer volop aan de gang. Hoewel De Sint en de Kerstman nog moeten komen en ook weer gaan, staan de artiesten , de vrijwilligers en de werkgroep alweer in de startblokken om een mooie Roap 2013 te maken. En we hebben al wat nieuwe dingen te melden: Geert-Jan van Nistelrooij -sinds jaren presentator en hardwerkend, enthousiast lid van de werkgroep- neemt een adempauze. Dat betekent dat we een nieuw werkgroeplid hebben in de wacht hebben weten te slepen: Michel van Nistelrooij (nee, geen familie van...). Hij is al fanatiek gestart en heeft vele ideeën! Daarnaast wordt het presenteren in een ander jasje gegoten. Hoe en wat en wie? Dat blijft in iedere geval tot de eerste vrijdag geheim. Ook hebben we nog een tweede Mystery Guest en wel een nieuwe dorpsomroeper. Wie o wie is dit? Ook dat blijft tot aan de laatste minuut een groot raadsel! Het Roap-orkest heeft een andere plek in de zaal, er zijn nieuwe bandleden aangetrokken en er wordt op een andere manier afgesloten dan jullie zijn gewend. De dansgroep Demo Chape neemt even een break-down, na jaren van mooie choreografie op het podium van de Roap. Ook daar is een nieuwe groep voor opgezet, onder leiding van één van de leden van Demo Chape: Charina Emons. We verwelkomen artiesten van een tijd geleden en hebben jong talent op stal staan. Kortom: het bed is goed opgeschud! En we denken mede hierdoor voor jullie een mooie editie van de Roap 2013 te maken. De Roapavonden zijn op 25 en 26 januari en op 1 en 2 februari. Op donderdag 10 januari start de kaartverkoop. Dus, noteer in je agenda en ben er bij! Meer nieuws over de Roap in een volgende Torenkanken. Wordt vervolgd... Ben je alvast benieuwd naar onze nieuwe website? Check www.rechtvurzunneroap.nl Werkgroep Recht vur zunne Roap

‘T GOEI SMOESJE OP HET ROAPLIED!!! Wie o wie gaat de strijd aan met onder meer de dames van CV de Bierkruiers? De dames wonnen vorig jaar het Roaplied festival op grandioze wijze. Het totaal plaatje klopte zang, dans en kleding waren tot in de puntjes op elkaar afgestemd. Maar wie gaat ze de titel ontnemen? Wie toont zich een waardige opvolger? Wie durft het aan op het podium? Boet’s four Flodders? Ut gu vals? of ‘t Goei Smoesje? Wat zij hebben zich al opgegeven voor het Roaplied van

2013. Of misschien ben jij die persoon of groep die dat kan, geef je dan op en doe mee met de komende editie van het Roaplied. Natuurlijk is niet alleen de winst belangrijk maar vooral ook het plezier en de gezelligheid. Vind je het moeilijk om een tekst te maken of juist de muziek dan zijn wij er om hulp te bieden. We kunnen je koppelen aan een tekst en/of muziek schrijvers. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Lijkt het je leuker om helemaal voor de lol mee te doen dan mag je eenmalig meedoen met een bestaande melodie waarop je dan zelf een nieuwe tekst maakt. Je doet dan niet mee voor de prijzen. Geef je op!!! Want het is echt heel gezellig. Wil je nog wat meer informatie kijk dan op www.rottenrijk.nl of mail ons: aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl. Roapliedteam 2013

EHBO Sinds de oprichting van de gemeente Maasdonk hebben de drie EHBO verenigingen van Nuland, Geffen en Vinkel een samenwerkingsverband. Dat houdt in dat er gezamenlijk EHBO cursussen gegeven worden en herhalingslessen. Het voordeel voor de leden is dat men niet alleen in eigen dorp terecht kan voor de herhalingslessen maar ook in de buurplaatsen. De EHBO verenigingen geven ook gezamenlijk de z.g. AED cursussen. Het resultaat is dat er in Maasdonk ongeveer 200 mensen een AED opleiding gevolgd hebben en in tijd van nood AED apparaat kunnen bedienen. Dit samenwerkingsverband wordt door de gemeente erg gewaardeerd en financieel ondersteund. De gemeente heeft een programma opgesteld dat voorziet in onderhoud en vernieuwing van bestaande apparaten.Voor een goede opleiding hebben de drie verenigingen een z.g AED trainer in gebruik. De oude was aan vervanging toe. Op 31 oktober kon wethouder Rini van de Ven een nieuwe trainer aanbieden aan instructeur Cor van de Wetering. Deze aanbieding vond plaats in ‘t Zijl in Vinkel. 15


Wij willen iedereen bedanken voor een geslaagd Strooipop FESTIVAL 2012! Met name onze vrijwilligers en sponsors. Graag tot Strooipop 2013!

15


BEZIG BLIJVEN IS GEZOND! Kort terugkijken op 50 jaar huwelijk willen ze wel doen, maar niet teveel ophef “Want we zijn maar gewone mensen!” Bescheidenheid en eenvoud zit in het levenspatroon van het gouden paar Frans (83 j.) en Dina (86 j.) van Lith, wonend aan de Heesterseweg. Beiden komen ze uit grote gezinnen. Frans is de jongste zoon van de 14 kinderen van Has van Lith en Marie Reuvers. “Drie kinderen stierven jong, daar werd weinig over gepraat.” Werd Frans verwend als ‘jongste jungske’? “Nee, verwennen was er vroeger niet bij!” Het ouderlijk huis van Frans stond aan de Papendijk, waar nu nog broer Mies woont. Na de lagere school volgde Frans, gedurende twee winters, in de avonduren landbouwcursussen bij meester Wijnen. Dina van der Heijden, geboren in Heesch, dochter van Frans van der Heijden en Han Nelissen is op twee na de jongste uit eveneens een gezin van 14 kinderen.“Een sterk geslacht,” zo zegt ze “vijf van mijn broers en zussen zijn ouder geworden dan 90 jaar en vijf zijn er nog in leven.” Na de lagere school was het voor Dina, zoals voor zoveel meisjes in die tijd: thuisblijven en werken! Ze werkte in verschillende huishoudens, onder andere een dag in de week bij dokter Korndorfer in Heesch. “We leefden eenvoudig in die tijd: uitgaan was er niet bij, want thuis was er volk genoeg om mee te buurten of een kaartje te leggen. Wel werd er Kermis gevierd en met Carnaval was het aflaten verdienen!” vertellen Frans en Dina. Hoewel ‘Boer zoekt vrouw’ in die tijd geen probleem was, trouwden ze niet al te jong, op 18 oktober 1962. Ze gingen wonen in ‘de hennekooi op de misse’ van de ouders van Frans, waar broer Bernard ook al had gewoond. Ze woonden daar vijf jaar en de kinderen Jan en Ans werden er geboren. Frans werkte bij meerdere bazen. In de wintertijd bij de zeemlederfabriek Kemps, waar verschillende Geffenaren werkten; hij werkte aan de ‘nieuwe’ Rijksweg met kanten afsteken en op de asfaltmolen en bij bouwbedrijf Schel-

linkes en wegenbouwbedrijf Ploegmakers. “Het werken in de tijd van de ruilverkaveling vond ik het mooiste, toen zat ik weer ‘in het veld’ en dat is toch het gezondst,” vindt Frans. Dina runde het huishouden. Vervolgens kochten ze de boerderij van Toon Spierings en gingen weer aan het boeren. Daar wonen ze nu nog, tezamen met zoon Jan en zijn gezin. Ze kregen negen kleinkinderen en pasten op hen wanneer dat nodig was. “En nu prutsen we beiden maar wat hene,” lacht het gouden paar. “Bezig blijven is het beste, dan is de dag zo om. Niks doen is niet goed, dan ga je maar prakkiseren!” Frans doet het rustig aan, vanwege hart- en longfalen. Op de boerderij van Jan is er altijd wel wat te doen, maar hij kan niet tegen werken ‘in het stof’. Dina is heel fit voor haar leeftijd. Zij doet het huishoudelijk werk nog helemaal zelf. Ze lezen de krant, puzzelen graag, kijken t.v. en drinken op zijn tijd koffie met Jan en zijn vrouw Lia, familie en bekenden. Uiteraard genieten ze en blijven ze op de hoogte van het wel en wee van Jurian, Martijn en Lianne, de kinderen van Jan en Lia, en van Denise, Nick, Merly, Charina, Peurcy en Perry, de kinderen van Ans. Ze vierden een mooie gouden bruiloft, waar Merly helaas niet bij kon zijn, omdat die momenteel in Australië woont. Niet onbekend voor de familie van Lith, want Toon, de broer van Frans, vertrok er in 1957 al naar toe. Proficiat aan een tevreden gouden paar! Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

17


WINTERMARKT IN ‘T OUDE KLOOSTER Op zondag 18 november van 11.00 uur t/m 15.00 uur bent u van harte welkom om een kijkje te nemen op onze wintermarkt. Deze wintermarkt wordt georganiseerd door de Heegt. De opbrengst van de markt komt ten gunste van de ontspanningspot van de cliënten van de Heegt. De markt is voor jong en oud!! Verschillende kraampjes waar we leuke spullen verkopen die de cliënten van de Heegt hebben gemaakt. Er is veel variatie, echt de moeite waard om een kijkje te komen nemen!!! Ook is er een kraampje met rommelmarkt spullen!!! En een loterij met mooie prijzen!!! Natuurlijk hebben we aan de inwendige mens gedacht. U kunt genieten van een heerlijke kom soep, kopje koffie, thee, chocolademelk met een lekker stukje appeltaart. Dus redenen genoeg om even aan te komen. Tot zondag 18 november! Oude Klooster Kloosterstraat 7, 5386 AR Geffen

DORPSRAAD GEFFEN

de ‘zwalkende’ auto’s op de rijbaan en de niet al te best verlichte obstakels op de weg. Dorpsraad Geffen gaat binnenkort opnieuw in gesprek met de gemeente om te bezien hoe deze ervaringen verwerkt kunnen worden, waarbij het uitgangspunt blijft dat de Dorpstraat een veiliger weg voor voetgangers en fietsers wordt. De dorpsraad wil onder meer kijken naar de mogelijkheid om de twee obstakels beide aan de zijde van Boetje te plaatsen. Op deze manier wordt het verkeer dat vanaf de Papendijk komt met een boogje om het terras geleid en is het voorrangsvraagstuk op een natuurlijke manier opgelost. De gemiddelde snelheid zal er evenwel van omhoog gaan, verwacht de dorpsraad. Bij het gesprek met de verantwoordelijke wethouder zal Dorpsraad Geffen ook aangeven dat de vele obstakels op de Papendijk een storende factor in het verkeersbeleid blijven. Alle ingrepen die gedaan worden in Geffen om het verkeer veiliger te maken worden ook in dit geval aangegrepen om te klagen over de excessieve maatregelen op de 60-kilometerweg richting Vinkel. Om draagvlak voor noodzakelijke maatregelen elders te houden zou een heroverweging voor de Papendijk op zijn plaats zijn.

Ervaringen verkeersremmers bij Boetje Enkele weken geleden vroeg Dorpsraad Geffen inwoners naar de ervaringen met de nieuwe verkeersremmers bij café Boetje in de Dorpstraat. Deze obstakels zijn een proef die is uitgevoerd op aandrang van de dorpsraad. De raad constateerde dat er op sommige trajecten van de Dorpstraat nog steeds veel harder wordt gereden dan de 30 kilometer per uur die is toegestaan. Met name op plekken waar zich bij tijd en wijle veel mensen ophouden en op plekken waar voetgangers nauwelijks doorgang hebben levert dit gevaarlijke situaties op. Op de oproep voor inhoudelijke reacties is goed gereageerd. Verschillende mensen namen de moeite om uiteen te zetten wat er volgens hen wel of niet goed is aan de obstakels bij Boetje. Uiteindelijk hielden de voor- en tegenstanders elkaar zo’n beetje in evenwicht. De meeste mensen zijn er evenwel van doordrongen dat er iets moet gebeuren aan de eerder beschreven risicovolle situaties. Dat de obstakels bij Boetje daarvoor geen ideale oplossing zijn, daarvan is ook Dorpsraad Geffen overtuigd. Mensen klagen met name over de verwarrende voorrangssituatie. Wie mag als eerste door de sluis? Verder denken een aantal mensen dat het er voor fietsers niet veiliger op is geworden met

18

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


WWW.DE-ELSHOF.NL Zaterdag 3 november, hadden we weer ons jaarlijkse buurtfeest. Zoals gewoonlijk deden we dit in sportcafé de Geer waar Arie ons gastvrij voorzag van een drankje en een hapje. De avond begon met een indeling in groepjes, waarna we ons aan de speltafels schaarden. Sjoelen, éénendertigen met kaarten, en dobbelen bij het 31-spel, dat was waar we om gingen strijden. Voor de meesten waren de laatste twee spellen nieuw, maar dat maakte voor het resultaat niet uit. De een had al in geen 40 jaar meer gesjoeld, dus die moest het onderspit delven, de ander pakte het sjoelen aan alsof het jeux de boules was, dus die scoorde goede punten. Paul had een goede avond, die had geluk (of vaardigheid) in het spel en won tot zijn vreugde diverse prijzen. Na deze competitie ging het feestje verder en hebben we nog gezellig ge’buurt’. Woon jij ook in De Elshof, Kloosterstraat of Veldstraat en heb je zin om bij de buurtvereniging te komen, ben je van harte welkom, voor informatie of aanmelding: Marianne Draad frankenmariannedraad@home.nl

NAKOMERTJES QUIZ Het was volle bak dit jaar bij de jaarlijkse quizavond op 29 okt j.l.. Dat wil zeggen dat er 15 deelnemende teams waren, het maximum om alles op een avond af te kunnen werken.We kunnen weer terug kijken op een geslaagde en gezellige avond.Wat betreft het schriftelijk gedeelte, dat dit jaar door alle teams gelijktijdig gespeeld werd, hebben we meerdere positieve reacties ontvangen. Dit gedeelte kon ook door de aanwezige supporters en belangstellenden gemaakt worden. Dat alles niet altijd gaat zoals gedacht werd bleek tijdens de rubriek vervoer. Hierbij werden afbeeldingen getoond en de reacties hierop verliepen nogal rommelig. Dit was de reden dat dit onderwerp in de finale kwam te vervallen. De eerste ronde werd gewonnen door Zo mar un por mennekes, de tweede plaats werd gedeeld door de Abeeltjes en GOVGZEW 66. In ronde twee was de overwinning voor het Rottenrijk/Raad van Elf met op de tweede plaats basisschool deWissel. In de derde ronde was de winst voor de Nieuwkomertjes en de tweede plaats was voor de fam. Heesakkers. De finale werd een overwinning voor de Nieuwkomertjes.

20

De eindstand ziet er als volgt uit : 1. De Nieuwkomertjes 2. Rottenrijk/Raad van Elf 3. Familie Heesakkers 4. GOVGZEW 66 5. Zo mar un por mennekes

33 punten 15 punten 14 punten 3 punten - 8 punten

6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15.

65 punten 55 punten 53 punten 51 punten 48 punten 44 punten 44 punten 39 punten 33 punten 18 punten

Jeugdcommissie Nooit Gedacht De Abeeltjes Basisschool de wissel Op Goed Geluk De Bunny’s 1 Freules de Fle d´Ar Bestuur Jeugdvakantiewerk De Bunny’s 2 Bestuur Nooit Gedacht C.V. Schon Gemakt

De fles wijn voor het schriftelijk gedeelte voor de aanwezige supporters en belangstellenden ging naar Marianne Draad en Ingrid van Uden zij scoorden 40 punten. Deelnemers, supporters en belangstellende hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar. De quizcommissie

STRAALBEDRIJF R.VAN DEN HURK SPONSORT NOOIT GEDACHT E4 Onlangs heeft Straalbedrijf R. van den Hurk BV uit Geffen de E4 van Nooit Gedacht voorzien van nieuwe wedstrijdshirts. Iedere week tonen de jonge talenten trots hun nieuwe tenues tijdens hun wedstrijden in de najaarscompetitie. Daarin gaan ze overigens na acht wedstrijden aan kop. Nooit Gedacht E4 wist alle acht wedstrijden te winnen! Naast dit mooie gebaar kan Nooit Gedacht ook vaak beroep doen op diensten van deze fijne sponsor, wat we dan ook enorm waarderen. Straalbedrijf R. van den Hurk BV, namens Nooit Gedacht en de spelers en begeleiders van Nooit Gedacht E4 hartstikke bedankt!


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


11. Henny Bonnemaijers en Cis Noy 12. Wilna en Adriaan Post # geen promotie; teveel invallers Dinsdag 4 september werd bij het Geffens Doublet het seizoen 2012-2013 geopend met een algemene ledenvergadering met daarop volgend een instuifavond en op dinsdag 23 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie van het seizoen 2012-2013 gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. A-lijn 1. Ria Essenberg en Wim Christiaens 2. Trudy en Jaap Lakeman 3. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 4. Marijke Droog en Marianne van Etten 5. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 6. Nellie Lucius en Toos de Haas 7. Dick Pronk en Erik Vrolijk 8. Gerard Vogel en Frans van Weert 9. Ria en Rien van Alebeek 10. Nelleke R. vd Voort en Piet van Galen 11. Peter Luijben en Ad van de Wetering 12. Gerrie en Joop van der Meijden 13. Ria en Wim Bijl 14. Vera Bos en Diny de Jong

59.50 55.17 53.00 51.72 51.49 51.20 50.75 49.79 49.76 48.73 46.91 46.75 D 45.69 D 39.53 D

B-lijn 1. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 2. Doortje en Wim van Druenen 3. Emmy van den Brink en Janny Voltman 4. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 5. Gerard v Bon en Gerard Goorsenberg 5. Marlies van Dijke en Thea Engels 7. Thea en Johan Geling 8. Margriet Baart en Ans Lambregts 9. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 10. Vera en Huub Spoormans 11. Antoine Jansen en Anky Janssen 12. Corry en Cor Lansdaal

57.19 P 54.17 P 53.75 P 52.71 50.63 50.63 49.79 49.38 48.44 45.83 44.27 43.23 D

C-lijn 1. Karine Molkenboer en Jet Willems 2. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 3. Ied de Rooij en Greet Hoogendoorn 4. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 5. Marianne en Ed Asselbergs 6. Ilse Ruland en Peter Wolf 7. Marian Huis in’t Veld en Wil Louwers 8. Tini Jonker en Marion Sollewijn 9. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 10. Fien en Antoon van den Eng

59.38 P 53.75 P 53.13 # 52.92 P 52.19 51.04 49.79 48.33 48.23 46.67

22

44.38 40.21 D

D-Lijn 1. Elly en Aart Smit 60.10 P 2. Ineke Liefkens en Huub Heinen 54.17 P 2. Margriet van Beek en Idi Szovan 54.17 # 4. Diny Arts en Marlouk Rietsma 53.44 P 5. Jo de Haas en Ton Tijs 52.29 6. Lies Toebast en Lambert van den Berg 51.46 7. Annemarie van Gils en Riet vd Sanden 51.35 8. Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 50.73 9. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 49.90 10. Gwen en René Vogels 46.35 11. Nel en Herman Derks 39.48 12. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 36.56 # geen promotie; teveel invallers

TONPROATAVOND GEFFEN 27 OKTOBER 2012; Ook de 3e tonproatavond zit er weer op. Dit keer hadden we ook Geffens talent op het podium; onze misdienaar die dacht dat er iets mis met hem is, omdat hij nooit misbruikt werd. Nou Hans, er was niks mis met je optreden! Zoals ondertussen traditie begint te worden, maken we ook nu een bedrag over aan een goed doel. We maken, samen met ‘de Gouden Leeuw’, € 353,00 over aan de stichting BeHoCa van onze Geffense Melissa Kreps. Zij gaat daar in Kenia veel goeds mee doen voor de plaatselijke jeugd. Kijk maar eens op www.behoca.nl. Wij hopen jullie op de volgende tonproatavond allen weer te zien. Houd ‘Torenklanken’ in de gaten. Tonnie van der Heijden Rien van Erp Jan van der Leest


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. BLOEDAFNAMEDIENST/TROMBOSEDIENST Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur BUURTBUS-DIENSTREGELING LIJN 261 HALTE GEFFEN Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.