Torenklanken 2013 - nr 18

Page 1

✠51e jaargang | nummer 18 | november 2013

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

UITNODIGING Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Geffen op Zaterdag 23 november Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 23 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag al vast zijn verjaardag vieren. Hier kunnen jullie gezellig aan mee doen.Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer met WIK en de majorettes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtour staan.Als de stoet voorbij is kan iedereen aansluiten achter de koets met Sinterklaas en zijn Pieten. Zo gaan we dan met zijn allen in een optocht naar het Dorpsplein. Dit is het programma: 12.55 uur LET OP !! Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De nieuwe route: Kloosterstraat, Veldstraat, Lambertusstraat, Simon vd Berghstraat,Willibrodusstraat, Runrotstraat, Dorpstraat, Dorpsplein. 13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in de Koppellinck. Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofd Piet. De Sint vindt het leuk om alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen naar de zaal.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15.30 uur Einde van de receptie.We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied. Kijk voor actuele informatie op www.evenementengeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres:Veldstraat 13 e-mail adres: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� ����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ����ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� �����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

���������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


een gebeurtenis om even stil bij te staan.Wij willen ook u, na de viering in de kerk, de kans geven hem hierbij te feliciteren. Van harte welkom aan allen bij deze bijzondere mijlpaal. Parochiebestuur H.M.Magdalena Geffen

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 15 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 17 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinder kerk met aansluitend inzegening van het urnenveld. di. 19 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 22 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 24 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (Caeciliafeest) di. 26 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 29 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 01 dec. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Passe Partout + communicanten Schoenendozen voor de actie meebrengen. Na de mis kerk deurcollecte. di. 03 dec. 19.00 u. * avondmis vr. 06 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 08 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) JUBILARISSEN CAECILIAFEEST Op zondag 24 november viert het gemengd koor het Caeciliafeest. Daarbij worden Marietje van Rosmalen (60 jaar lid) en Theo Prinssen (50 jaar dirigent) speciaal in het zonnetje gezet. Het parochiebestuur zal tijdens de viering van 09:30 uur extra aandacht besteden aan Theo, die dan 50 jaar in onze dienst is als dirigent. Een gouden jubileum! Zeker

SINTERKLAAS-SCHOENENDOOSACTIE Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze parochie weer een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor jonge kinderen. Wat mag er in de doos? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, (gekleurd) papier, schrijfpapier, schriftjes, blocnotes, gummen, puntenslijpers, stickertjes, poëzieplaatjes, klein speelgoed. Wat mag er niet in de doos? Geen oorlogsspeelgoed, geen knuffels, geen batterijspeelgoed, geen snoepgoed of etenswaren en geen kapotte of onvolledige spullen! Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de Sinterklaasviering, die gehouden wordt op zondag 1 december om 09.30 uur in de kerk. Sinterklaas en zijn Pieten zullen de dozen in ontvangst nemen en ze doorgeven aan Ad en Geert, van de Stichting Hulp Wadduwa Sri Lanka. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen! Na de mis wordt er een KERKDEURCOLLECTE gehouden die eveneens aan deze Stichting ten goede komt. om jongeren te kunnen laten studeren. KERKBALANS 2013: Wat is de kerk mij waard? Het einde van het jaar nadert. Graag doen wij een beroep op uw vrijgevigheid om de stand van de Kerkbalans nog wat te verhogen. U hebt gezien dat het dak onderhoud behoeft. We hebben de financiële middelen hard nodig, anders zouden we de kerk wel eens ‘van armoe’ moeten sluiten! We doen vooral een beroep op jongeren en jonge gezinnen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! DOE MEE EN WERK ZO AAN DE TOEKOMST VAN ONZE PAROCHIE! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 21.000,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,--

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel.

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 26 oktober 2013: Pietta Schuurmans, 85 jaar

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

URNENVELD Vanaf heden is het in onze parochie mogelijk om urnen te plaatsen in een speciaal urnenveld, op de begraafplaats. Er is dan een plekje beschikbaar van 80 bij 80 cm. Op deze plek is een keldertje ingegraven waarin maximaal twee urnen geplaatst mogen worden. Op dit keldertje moet een monumentje van maximaal 60 bij 60 cm worden geplaatst. De vorm van het monumentje is vrij te kiezen maar de totale hoogte mag niet meer bedragen dan 50 cm. boven het maaiveld. Contactpersoon urnenveld: Dhr. Henk Steenbergen, De Zolder 5, 5386 LG Geffen. Tel: 073-5321490 of 0638917878. Zorg die het beste bij uw situatie past in alle levensfasen.

!"#$%&"'()*++$),-)-./-0)1.02-#$3++%2++#2 4++05+/)6)5-7-48-#)-0)5.0%5+/)9)5-7-48-# :+0);<(==)>)66(9=)??#

(lokaal tarief)

Uw zorg, altijd dichtbij.

E?)""$)?0.-$-)'-#%""03.,$-)F&"7"3+5-3-G-#%D D @""#)?A)8-%2-33.0/)$?02)?)8-33-0B)4+.3-0)"C)-:-0)3+0/%$"4-0D

Pantein biedt: verzorging en verpleging aan huis I huishoudelijke hulp I hotelzorg I kraamzorg I hulpmiddelen I service aan huis I gezondheidsadvies www.pantein.nl

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

T. 073 - 532 16 54

WWW . TUINENDESIGN . NL

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

Pedicuresalon Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ... Jan van der Heijden (56 j.) “Erop of eronder voor de gilden in Brabant...” kopte onlangs het Brabants Dagblad. Sint Joris in Geffen kan de draak der ondergang nog goed bedwingen...! Hoofdman Jan van der Heijden is tevreden over de voortgang van zijn club. Hoewel ‘de dorpstongen’ soms anders beweren, is het Geffense gilde geen eliteclubje waarbij de leden veel zelf moeten betalen. Jan: “Onze vereniging is een goede afspiegeling van de gemeenschap, zeker omdat ook vrouwen lid kunnen worden. Tradities staan hoog in het vaandel en we vertalen die naar het heden, de Statuten zijn daar op afgestemd. Omdat het een Schuttersgilde is, denken mensen direct dat het schieten het belangrijkste is, maar die naam refereert aan de ‘beschutting’ / bescherming van de bevolking van oudsher. De kleding die aangeschaft moet worden is voor een deel van de club. Je kunt sparen voor het kledingsfonds.” Het Sint Jorisgilde is (her)opgericht in 1999; een jong gilde dus en dat heeft als voordeel dat alle leden actief zijn in diverse commissies binnen de club. Er zijn momenteel 28 geïnstalleerde leden, 1 aspirant-lid en 4 jeugdleden. Een aspirant-lid mag 3 jaar lang meedraaien en daarna beslissen al dan niet geïnstalleerd te worden. Jeugdleden zijn vaak (klein)kinderen van leden; je weet dat je die een tijdje ‘kwijt’ bent, in verband met studie en/of wonen buitenshuis. Het Geffens gilde is één van de 14 gildes die aangesloten zijn bij de Hoge Schuts (Kleine Kring) en één van de 44 gildes van de Grote Kring Maasland. De verbondenheid met de dorpsgemeenschap is groot. Sint Joris geeft acte de presénce bij diverse dorpsevenementen en parochieactiviteiten. Alle Geffenaren zijn welkom op de open dagen en bij het Burgerschieten. Ook het 3-jaarlijks schoolproject voor de leerlingen van groep 6-7-8 van de basisschool is een succes. Het goede doel wordt niet vergeten en er wordt soms een beroep gedaan op hand- en spandiensten voor allerlei (dorps)klussen. “We hebben een warm gevoel voor het dorp!” Op donderdag is de vaste gildeavond evenals op zondagochtend van 11.00 tot 12.30 uur, waarbij in principe iedereen kan binnenlopen in het gildehuis, (nog steeds) gehuisvest in de voormalige bedrijfsruimte van Carbone. En daarbij komen we op het punt van de bouw van de nieuwe locatie voor Scouting, Jeugdvakantiewerk en het Sint Joris gilde. Een gebed zonder einde...?? “Heel jammer dat de ingediende bezwaren tegen onze activiteiten zijn gericht.We voelen ons bezwaard tegenover Scouting, waarvoor de gemeente een huisvestingsplicht heeft.We hebben een geluidsrapport laten maken en alle masten zijn milieuvergunningvrij. Pijlen worden

opgevangen door pijlenvangers en vertraagd losgelaten. Bazuin en trommen moeten binnen klinken. Er zijn 22 parkeerplaatsen gepland, maar de weg daarheen levert nog bezwaren op. Iedereen wil van alles in het dorp, maar liefst niet ‘in de achtertuin’.We hopen dat we niet gedoogd worden, maar welkom zijn, want we zullen elkaar daar vaak tegenkomen!” Het gebouw wordt eigendom van de gemeente, maar van het gilde wordt een bijdrage verwacht van ongeveer € 70.000,00 aan arbeid en materialen. Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van State over de lopende bezwaren. “De sfeer van onze gildeleden onderling is prima,” vindt Jan. Als je nieuw bent, wordt je snel opgenomen, mede door de kleinschaligheid van onze groep.” Uiteraard worden er steeds nieuwe ideeën gelanceerd. Zo zullen de open dagen in een ander jasje worden gestoken om nog beter naar buiten te treden. Op zondagochtend staat de koffie klaar in het gildehuis van 11.00 tot 12.30 uur. Jan:“Kom gerust eens een kijkje nemen, want er is veel (beeld)materiaal aanwezig in het clubhuis. We hebben bijvoorbeeld een exact kopie van de ledenlijst en van de caert van het vroegere gilde uit 1548!” Wil je meer weten: kijk dan op de website: www.gildegeffen.nl

Torenklanken bedankt de Rabobank voor het steuntje in de rug. 7


Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen welnessbehandelingen ook voor de man! mesotherapie microdermabrasie

acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen workshops

Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl www.schoonheidssalonanne.nl

Van Soest

Partners

accountants

adviseurs

Frank Hanegraaf AccountantFrank Hanegraaf administratieconsulent Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Geffen Kerkstraat 1 Heeswijk-Dinther 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 9290 00 T 0412 31 - 45 F 0413-29 35 20 F 0412 - 45 90 01

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

info@soestacc.com www.soestacc.com

E W

Postadres: Cereslaan 4 5384Geffen VT Dorpstraat Heesch 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 info@soestacc.com F 073-532 55 44 www.soestacc.com

  � ����   �


Rond de Dorpspomp

In al die donkere dagen, is het “effetjes” licht. Nl. “Feest van Allerheiligen”: Vrijdag 1 november nu gevierd in de Kapel.Voorheen een vrije dag met een volle kerk, immers de “Zegepralende Kerk” was troostrijk en vol herinnering om de heiligen, die ons de heilzame weg wezen, ons een voorbeeld waren.We horen de namen heel vluchtig nog noemen, voor sommigen wellicht een houvast. Op 9 november is het feestdag van de heilige Theodorus, ooit gevierd als naamdag. Wij kregen toen nog namen van hen. Zo zie je de kerk veranderen.We noemen hun namen niet meer. Hier en daar nog een pelgrimstocht, naar Rochus, Donatus, Lambertus, Franciscus,Anna, maar hoe dan ook Maria, die blijft en is van alle tijden en blijft in onze gebeden met een eindeloos “ Wees-Gegroet”. Op 2 november, dan noemen we de namen van hen die in Gods Naam gestorven zijn, dan herleeft weer de kerk, zijn we weer een met hen die in het voorbije jaar gestorven zijn, dan klinkt er muziek van W.I.K. met “Blijf mij nabij” en “Nader mijn God tot U” enz, het koor zingt over “Rust in Vrede”. Zij mogen niet worden vergeten. De overblijvende, vormen “De strijdende kerk”, zoekend naar perspectief en momenten van troost om de wonden van droefheid om “De lijdende Kerk”. Het kerkhof, de afscheidsplaats is weer rijk versierd met bloemen en attenties, de gewijde grond is weer prachtig verzorgd. We bieden ons kaarsje aan en keren in stilte huiswaarts met de wens: “Vrede voor eeuwig”. 3 November is weer het gewone leven hervat. De stamtafel praat weer over de dingen van de dag en bezint zich weer over “De Koppellinck” en leest met enige verwondering het verweer van de beheersstichting. Wij wijzen hen opnieuw naar de zorg voor de inhoud, om de zorg voor het functioneren van het gemeenschapshuis, het multifunctionele gebouw, waar we zo trots op zijn. Het zijn wel moeilijke tijden. De kosten stijgen. Veel verenigingen hebben elders een onderdak, waar ze iets van hun eigen idioom vinden en het aanbod van “De Koppellinck” vooralsnog wordt afgewezen. Er wordt niet voortvarend genoeg gewerkt aan verbetering van de voorwaarden.We vernemen intussen, dat er aanpassingen zijn voor mindervalide en dat er pogingen zijn om de pauze-ruimte wat aangenamer te maken: Die ruimte, is een uitnodigende plek om na te praten, even bij te praten, waar wat gezellige stoelen staan en je je welkom voelt. Er zal extra geld besteed moeten worden aan aankleding en verduistering. Er is een aanvrage ingediend bij de toedeling van de jaarlijkse maatschappelijke bijdragen van de Rabobank, waarbij 10% van de winst wordt verdeeld onder de

aangesloten dorpen. We roepen alle leden van de Geffense Rabobank op hun stem uit te brengen op de enige door Geffen ingediende aanvrage van de Koppellinck tot bestemming van 6000.- Euro aan de pauze-plek. De beheersstichting heeft die financiële zorgen teveel overgelaten aan de VPG, “De stichting verenigingsplatform Geffen”. Er wordt alles gedaan om wensen in te vullen, maar de financiële beperkingen zijn te groot.Wij zijn verheugd over de inzet van de vele vrijwilligers en prijzen de voorzitter Pierre om zijn actieve werving. Er is wel wat bereikt. Ook zal de beheersstichting opnieuw overleg moeten plegen met Basisschool de Wissel en de Peuterspeelzaal omtrent beperkingen over gebruik en met de Verenigingen, die zij graag onderdak wil verlenen. De kosten zijn voor alle partijen te hoog en de ruimte tot gebruik hier en daar te beperkt. Wij hopen dat overleg met Oss, waar de gemeente zich duidelijk bewust is van het belang van ons multifunctioneel gebouw, opnieuw tot heroriëntatie zal leiden.Wij hopen ook, dat verenigingen, die zich eens verenigden rond de Koppellinck, zich ook aangesproken voelen. Overleg met horeca Geffen kan ook van grote waarde zijn. Er moet leven in de brouwerij komen, dat is duidelijk. De stichtingen rond de Koppellinck moeten ook meer inkomstgericht gaan werken en de mogelijkheden daartoe krijgen. Hernieuwd overleg met de gemeente is noodzakelijk. Er moeten stimuleringsvormen worden bedacht. Het plan Geffen-zuid gaat in vervulling er is immers een gat geopend. Zat er een schat? Een Aloysius-relekwie? Wie weet! Het is later weer gedicht. Ons??? ziekenhuis Bernhove werd geopend en maakte een weldadige indruk. Elke ruimte mocht bezocht worden, waarbij vooral de operatieafdelingen indrukwekkend werden gevonden. Het is wel moeilijk om er te komen.We zien wel iets in een “mantelzorgbus”, in elk geval, een vaste buslijn van Geffen, via Oss, en ziekenhuis te Uden. Hadden we de buurtbus nog maar!!! De stamtafel wil nog graag de Rabobank aan het hart koesteren om de gestelde doelen te bereiken, al zitten we wel met vraagtekens over de verkoop van hun pand en de consequenties van het zeer dubieus gedrag in de hoogste regionen. Van stamtafel 392. Voor op- en of aanmerkingen “de Prins” 0412-640982. Volgende zitting ??? onbekend en weer na de hoogmis. U bent en blijft Welkom. Ut gû oe goet en ût gû oe goet, Hauw Doe.

St. Jozefoord bij kaarslicht Sfeervolle kerstmarkt op 12 december van 16.00 tot 21.00 uur. 9


Van de Redactie OPBRENGST COLLECTE 2013 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor ons Dorpsblad heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2110,97. De Redactie is hier dan ook heel blij mee. 35 collectanten hebben dit bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. De collectanten die dit jaar voor de laatste keer hebben gecollecteerd willen wij hartelijk danken voor hun jarenlange inzet.We zijn verheugd dat dit jaar nieuwe collectanten hebben meegedaan en hopen dat ze nog verschillende jaren willen collecteren. Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met alle gulle gevers uit Geffen. Hieruit blijkt dat velen Torenklanken een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor. Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest of heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer 1158 03 009 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken

Hallo jong nej talent van Geffe Jullie hebben vast wel gehoord dat er ieder jaar voor

10

de carnaval “De Roap”wordt georganiseerd. Sinds een paar jaar is er ook de de “Kort orre Roap”. Dit is een leuke en gezellige middag waar jong talent een leuk stukje kan opvoeren. Jullie ouders kunnen jullie misschien vast wel meehelpen om iets leuks in elkaar te zetten. Je mag dit dan ook op het podium laten zien aan de mensen in de zaal. Hartstikke leuk, toch!? Wil je meer informatie over de Kort orre Roap? Bel dan naar Patrick Grim 06 53849964 Mailen mag natuurlijk ook naar patrickgrim@kpnmail.nl Groeten namens organisatie Kort orre Roap Patrick Grim

Geffense Kwis Schrijf je snel in voor de tweede editie van de Geffense Kwis! Vanaf 1 november kan iedereen zich op geffensekwis. nl inschrijven voor de tweede editie van de Geffense Kwis. Meer dan honderd vragen over sport, muziek, geschiedenis en natuurlijk over Geffen zelf liggen op jullie te wachten. Vorig jaar deden bijna duizend Geffenaren mee aan de kwisavond. De Kwis wordt zoals ieder jaar gehouden op 30 december. Tot dan!


Van een leien dakje... De kerk staat weer voor korte tijd in de steiger. In 2010 hebben wij mede dank zij de financiële steun van vele parochianen, ondernemers en instellingen, een, enkele miljoenen kostende restauratie periode van 11 jaar, feestelijk en binnen budget kunnen afronden. Een door saamhorigheid, handen ineen en daadkracht gekenmerkte periode lag daarmee achter ons. Van de provincie hebben we toen een grote financiële bijdrage mogen ontvangen. Het parochiebestuur en de restauratiecommissie hebben in 2009 en 2010 een keuze moeten maken in verband met de beperkte middelen. Daardoor is de restauratie van de staties en de daaraan door de provincie gewaarmerkte bijdrage nog niet uitgevoerd c.q. besteed. In die 11-jarige periode hadden wij om budgettaire redenen en op advies van de toenmalige bouwkundig adviseur, de restauratie van het dak aan de Noordbeuk uitgesteld. Bij een recente inspectie bleek echter dat het vooruitschuiven niet meer te lang mocht duren. Daarom werd hiervoor een nieuw plan gemaakt. Gelukkig vonden we zowel bij de provincie gehoor om hierover mee te denken en ook het bisdom heeft ons daadwerkelijk steun geboden om nu te kunnen starten.

Het liefst zouden we het plan in een keer uitvoeren, maar dat is op dit moment financieel niet haalbaar. Daarom hebben we het plan opgesplitst in drie delen. Voor het eerste deel heeft de parochie het benodigde bedrag afgedekt.Voor fase 2 en 3 gaan we op zoek naar mogelijkheden van subsidie en sponsoring. Gezien het huidig economisch tij zal dit niet meevallen, maar met hetzelfde enthousiasme als in de periode vóór 2010 hopen we toch dat we op termijn het volledige plan kunnen verwezenlijken. Onder dak willen zijn, gaat niet altijd van een leien dakje en zeker niet in deze roerige economische tijd. Toch doen wij een beroep op u om het behoud van onze prachtige kerk te steunen. Ons rekeningnummer 1158 15236 ten name van Restauratiecommissie Geffen staat nog altijd open voor donaties. Zoals gezegd starten we nu met de eerste fase van de restauratie van het dak aan de Noordbeuk. Naar verwachting (natuurlijk afhankelijk van het weer) zal in januari deze fase zijn voltooid. Mocht u meer informatie willen dan houden wij ons graag ter beschikking Harry Peters Voorzitter Restauratie commissie

              

11


Bar de Koppellinck Coöperatief Dividend 2013 Rabobank Bernheze Maasland Het project “Bar de Koppellinck”, ingediend door stichting Verenigingsplatform Geffen, is door de ledenraad van de Rabobank genomineerd voor een uitkering van € 6.000,- uit het Coöperatief Dividend 2013. In totaal waren er 37 projecten ingediend waarvan er 22 zijn geselecteerd. Met het Coöperatief Dividend steunt de Rabobank projecten die verschil maken in de maatschappij en een blijvende bijdrage leveren aan verbeteringen in onze leefomgeving. Hiervoor is dit jaar € 90.000,- beschikbaar. Het blijft natuurlijk nog even spannend of ons project straks daadwerkelijk tot één van de winnaars wordt gekozen. Wij willen graag de bar aanpassen in multifunctioneel centrum De Koppellinck in Geffen met o.a. een lichtluifel zodat de bar een gezelligere uitstraling krijgt. Dat is een langgekoesterde wens van de leden van verenigingen die elkaar ontmoeten bij de bar na afloop van repetities en tijdens evenementen. Momenteel heeft het de uitstraling van een open keuken met kille TL-verlichting. STEM op dit project. Het is een unieke kans voor verbetering van de leefbaarheid van GEFFEN. In de week van 11 november ontvingen de leden van de Rabobank het ledenmagazine Dichterbij met daarin een aparte bijlage

12

met een overzicht van alle genomineerden. Via een persoonlijke code in het magazine kunnen de leden stemmen op de genomineerde projecten en kunnen zij zich inschrijven voor de Coöperatieve Ontmoeting.Alle leden van de Rabobank kunnen vanaf de eerste week van november tot 11 december op de website (www. rabobank.nl/bernhezemaasland) persoonlijk hun stem uitbrengen. Ieder lid dient vijf stemmen uit te brengen op vijf afzonderlijke projecten. Tijdens een voor genodigden feestelijke en muzikale Coöperatieve Ontmoeting op 12 december in de Heilige Maria Magdalena kerk in Geffen worden de winnaars van het Coöperatief Dividend 2013 bekend gemaakt.Vooraf is er koffie met gebak in De Koppellinck en na afloop van de Ontmoeting is er gelegenheid voor het drinken van een drankje met een lekker hapje in De Koppellinck. Met uw STEM op ons project wordt dit een prachtig evenement voor GEFFEN! Pierre Konings, voorzitter stichting Verenigingsplatform Geffen


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur SPREEKUUR MEE Op dinsdag (in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Voorlichting in Maasdonk over dementie Zeker op oudere leeftijd krijgen mensen te maken met vergeetachtigheid. Als u merkt dat u, of iemand uit uw omgeving, wat vergeetachtig wordt hoeft u zich niet direct zorgen te maken. Iedereen vergeet wel eens wat, zeker naarmate men ouder wordt. In sommige situaties is er niet meer sprake van “gewone” vergeetachtigheid, maar van dementie. Dementie brengt vaak vragen met zich mee. Wat is normaal? Wanneer kan er sprake zijn van dementie? Welke risico’s loopt u, uw partner of familielid om een vorm van dementie te krijgen? Hoe om te gaan met dementie? Helaas neemt het aantal mensen met dementie en daarmee het aantal mantelzorgers van mensen met dementie sterk toe. Ook in de gemeente Maasdonk. Met de Seniorenraad Maasdonk en de lokale ouderenbonden deelt de gemeente de zorgen van de toenemende groep van de personen met dementie.Vandaar dat er gezamenlijk in november hier extra aandacht aan wordt besteed. Informatiebijeenkomsten Er worden 3 informatiebijeenkomsten over vergeetachtigheid en dementie georganiseerd, in elke kern een.Tijdens deze bijeenkomsten wordt een presentatie gegeven door een deskundige op het gebied van vergeetachtigheid en dementie, er wordt een film vertoond en er is een panel van professionals (waaronder een dementieconsulent) om uw vragen te beantwoorden. Verder is een informatiekraam aanwezig, waarin allerlei organisaties waaronder de Stichting Alzheimer, afdeling Oss-Maasland, informatie beschikbaar stellen. Data U bent van harte welkom bij een van de onderstaande bijeenkomsten: * Zaterdag 16 nov. van 14.00-16.00 uur in MFC De Koppellinck, Kloosterstraat 6 in Geffen * Woensdag 27 nov. van 14.00-16.00 uur in gemeenschapshuis De Meent, Prins Bernhardplein 10 in Nuland De zaal is een half uur voor aanvang geopend. De toegang is gratis en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Informatie Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met projectleider dhr. Jan Pothof (06 - 51 87 77 44) of met Cathy van Doorn, senior beleidsmedewerker welzijn gemeente Maasdonk (073 - 53 42 100). 13


Heeft u ook een idee wat een positieve bijdrage kan leveren aan uw lokale leefomgeving? Kom dan in actie op www.uwideeinactie.nl

14


“Roaplied café” in de Gover Op zaterdag 30 november aanstaande zal in café Govers het Roaplied café plaatsvinden. Een jubileumactiviteit naar aanleiding van de 22ste editie van het Roaplied welke op 1 februari georganiseerd wordt. Vanaf 20.00u zullen de Roapliedwinnaars van de afgelopen 10 jaar, onderleiding van de Roapliedband, nog één maal hun winnende nummer ten gehore brengen. Ken je ze nog: “Wel gedacht”, “De Superg(r)overs)” en “De vrolijke Stootjes”. Dit alles ter voorbereiding op de jubileum cd. Elf jaar geleden werd ook al een jubileum cd gemaakt welke nu een vervolg zal krijgen. Benieuwd hoe en van wie die nummers ook al weer waren, of gewoon zin in een gezellige avond, kom dan zaterdag 30 november naar Café Govers. Entree is gratis en deze avond zal ook de voorverkoop van de jubileum cd beginnen, voor €10,- kan een cd besteld worden welke na de bekendmaking van de elfde winnaar (2014) gemaakt zal worden.

loting verricht en kon de wedstrijd beginnen. Tegen de middag bleek al dat de strijd nog lang niet was gestreden en er nog een flink aantal deelnemers over was die in aanmerking zou kunnen komen voor de eretitel. Na het nuttigen van de voortreffelijke erwtensoep van Gerard en Mien in het tijdelijke onderkomen van het Gilde aan de Kloosterstraat, werden in de middag de resterende wedstrijden gespeeld. Om 15.00 uur waren we terug in het gildehuis en konden de mensen van JBC gaan rekenen aan de uitslag. Het was een close finish. Het was aan onze Koning Ferrie Verhoeven en de oud Landjonkvrouwe Klarien van der Heijden de eer om de ereketting van de Landjonker 2013 om de schouders van Huub Lamers te hangen. Op de 2e plaats (met de titel Heerboer) en 3e plaats (met de titel Pachter) eindigden respectievelijk Bert Hoefnagel en Peter Berkel. Daarna was het nog een gezellige napraat. We kunnen terugkijken op een geslaagde Landjonkerdag.

Sportief uurtje bij Move 2B Fit

Landjonker 2013 Sint Jorisgilde Terwijl de zondag 3 november in Midden Nederland werd geteisterd door storm en hagelbuien waardoor de eredivisie-voetbalwedstrijd in Deventer veranderde in een waterballet werd onder de grote beuken voor de Koppellinck door het Sint Jorisgilde in samenwerking met de Geffense Jeu de Boules Club (JBC Geffen) onder droge weersomstandigheden de jaarlijkse jeu de boules-wedstrijd voor de titel van Landjonker 2013 georganiseerd. Er hadden zich 20 gildeleden aangemeld die voor de titel wilden strijden en het beloofde een spannende strijd te worden. Onder de deskundige leiding van JBG werd de

Weer even een berichtje van buurtvereniging de Elshof. We hebben op donderdag 24 oktober ‘s avonds een sportief uitstapje gehad. We hebben een groepsles bij Move 2B Fit gehad. Bij de meesten ging de voorkeur uit naar een combinatie van Zumba met wat spierversterkende oefeningen. Een aantal waren al wat meer ervaren en konden de soms zeer snelle danspassen goed uitvoeren, voor anderen ging het soms wat snel, maar wel leuk om kennis te maken met de oefeningen met Latijns-Amerikaanse inslag (o.a. salsa) op de opzwepende muziek. Daarna een inleiding in de Pilatus (bewegen vanuit het centrum, balans, ademhaling), goed voor buik, lage rug en billen. Alle dames hebben een leuke en sportieve avond gehad. Misschien ook een tip voor jou buurtvereniging?? Marianne Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15


HET ZIJN DE KLEINE DINGEN DIE HET DOEN...! “We hadden reden om te feesten,” zeggen Bert (79 j.) en Siena (77 j.) van Erp, die hun 50-jarig huwelijk vierden. Bert kreeg onlangs een hartstilstand, die hij overleefde dankzij het snelle reanimeren door zoon Ad... De ouders van Bert, Bernard van Erp en Maria Gielis, wonend aan de onverharde Bredeweg, kregen acht kinderen: Mies, Giel, Zus, Wim, Mien, Jan, Bert en Marietje. Bij de geboorte van Marietje stierf moeder Van Erp. Bert heeft zijn moeder niet gekend, hij was toen 2 jaar. Dat betekende een zware opgave voor vader Bernard. Grûtje (vaders moeder) woonde nog zeven jaar bij hen in; zij zorgde voor het gezin en Bernard deed het werk op de boerderij. “Beiden waren streng voor ons, we mochten niet veel,” zegt Bert,“wel begrijpelijk, ze wilden het beste voor de kinderen. Later, toen ik zelf een gezin had, wist ik wat ik gemist had zonder moeder. Er werd wel veel gezongen thuis, veelal kerkelijke liederen.” Siena, dochter van Peer van Hoek en Dina van den Hurk, is geboren en opgegroeid in Heesch in een gezin van 9 kinderen. “Bij ons was het armoe,” zegt Siena. “Vader was vaak ziek; hij lag anderhalf jaar in een tent bij huis, omdat hij tbc had.” Vanwege de besmettelijkheid van deze ziekte, verbleven 5 van de toen nog 8 kinderen in het sanatorium in Venlo. Siena en haar zusje Tonny waren niet ziek en gingen naar grootmoeder. De jongste mocht thuisblijven, omdat die nog niet kon lopen. De wijkzuster verzorgde vader. Ze maakte ook de oorlogstijd mee, waarin het geen vetpot was. Siena ging na de lagere school werken in de Sint Maartenkliniek in Nijmegen. Daarna had ze diverse werkplekken in Oss. Op 18-jarige leeftijd begon ze aan de opleiding gezinsverzorging in Helmond. Dat betekende een half jaar intern, waarvan 2 maanden school en 4 maanden halve dagen werken in een gezin. In de danstent bij café Govers in Geffen, leerden Siena en Bert elkaar kennen. Ze trouwden op 24 oktober 1963. Ze kochten, dicht bij het ouderlijk huis van Bert, het arbeidershuisje van Jan Heesakkers. Siena: “Toen ik trouwde, stopte ik met werken en direct al stond op het trouwformulier ‘zonder beroep’! Maar als je met een boer trouwt, heb je vanzelfsprekend een nieuw beroep, dat van boerin!” Het gouden paar kijkt terug om mooie jaren. Ze werden de gelukkige ouders van Ben, Peter, Mariëtte, Ad en Simone. Bert hield tot 1973 koeien en stapten over op varkens, waarbij Bert en zoon Ad een maatschap aangingen. Ad nam later de varkens over. Zo’n 15 jaar geleden kreeg Bert al hartproblemen en moet het rustiger aan gaan doen. Toen Siena wat meer tijd kreeg, werd ze actief bij de Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ met vooral het verzamelen en registreren van bidprentjes als passie. 16

“Een heel gezellige club, ieder heeft zijn eigen taak en samen komen we tot het vergaren van veel Geffense geschiedenis!” Thuis prijken er in de kast diverse mappen met devotieprentjes. Prentjes die je vroeger kreeg op school, of die speciaal werden gemaakt voor de Eerste en Plechtige Communie.“Ik had een tante en een nichtje in het klooster en daarvan kreeg ik veel verschillende prentjes, soms hele series.Vaak stond er op de prentjes te lezen i.b.v.u. hetgeen betekende: ‘Ik bid voor u’. Siena heeft ook, samen met zoon Peter, een familieboek Van Erp samengesteld, met de nazaten van Marinus van Erp en Helena Schel, de grootvader en -moeder van Bert. Bert en Siena hebben veel samen gefietst, maar helaas kan Bert dat niet meer. “Nu genieten we van hetgeen we wel kunnen,” zeggen ze. Het zijn de kleine dingen die het doen, schreef iemand op de felicitatiekaart en daarmee zijn ze het roerend eens. Ze werden oma en opa: Ben en Nathalie kregen Kelsey, Britt en Myrthe; Peter en Monique: Jeroen en Pepijn; Mariëtte en Mari: Merle, Pim en Senne; Ad en Rita: Lars, Julian en Mathijs; Simone en Jan: Esmee, Fenna en Tess. Dat is genieten, want in ‘t Strûtje is het op nummer 33 de zoete inval! Deze kroost zorgde ook voor een prachtig gouden feest met bezinning en emotie in de kerk, en volop gezelligheid in de feesttent bij huis met een quiz, een lied met eigen tekst van de kleinkinderen, “Ut gu vals” en een verrassende doedelzakspeler! “Die vlaggen op de pomp, vonden we al een leuke verrassing,” zegt Bert. De lange lijn vol felicitatiekaarten in de keuken, zegt genoeg over dit gouden paar. Dochter Simone beaamt het: we hebben fijne ouders, ze waren en zijn er altijd voor ons! Proficiat!

Bedankt 24 oktober vierde wij ons 50 jarig huwelijksfeest. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties en kaarten die wij mochten ontvangen. Het was een schitterende dag met een mooie kerkmis en een feest om fijn op terug te kijken. Bedankt!! Bert en Siena van Erp - van Hoek


Nieuw in Geffen Maasland Woonservice is een klussenbedrijf wat zich onderscheid van andere bedrijven, door de opzet en service. Iedereen die het nieuws een beetje volgt weet dat, als het aan deze regering ligt, de ouderen steeds langer zelfstandig moeten blijven wonen. De meeste ouderen zouden waarschijnlijk ook niet anders willen. Maar de minder vitale ouderen hebben daar meer problemen mee. De kleinste klusjes verhelpen wordt dan al een hele opgave. Een lamp verhangen een klink of trapleuning vastzetten een rolgordijntje aanbrengen, noem het maar op... allerlei ongemakken waarvoor elke keer de hulp van een ander ingeroepen wordt. Dat zijn in eerste instantie de kinderen, buren of andere kennissen. Maar wat als deze niet kunnen of geen tijd hebben? Misschien willen de ouderen ook niet elke keer een beroep op deze mensen doen. Maasland Woonservice biedt de oplossing! Zij verhelpen graag alle kleine ongemakken. En Maasland Woonservice gaat nog een paar stappen verder. Zij hebben namelijk een aantal partners zodat u daar ook voor andere klussen terecht kunt. Of het nu gaat om het plaatsen van een dakkapel, realiseren van een extra kamer, of andere verbouwing, ja zelfs het bouwen van een nieuwe woning is via Maasland Woonservice mogelijk. De partners zijn gerenommeerde bedrijven met hun eigen specialiteiten. Van financiering, bouwtekening maken, vergunningaanvraag, bouw/stucadoor en schildersbedrijf, tot tuinaanleg en woninginrichting toe. Ook kunt u terecht wanneer u problemen heeft met het invullen bijvoorbeeld de belastingaangifte. Via Maasland Woonservice kunt u geheel vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden. Iedereen kan een beroep doen op Maasland Woonservice, dus ook tweeverdieners, alleenstaanden, of mensen die niet zo handig zijn met het verhelpen van klusjes in en rondom het huis. Maasland Woonservice richt zich op de particuliere sector en is dus niet bedoeld voor bedrijven. Bent u geĂŻnteresseerd in de werkwijze van Maasland Woonservice? Bezoek dan de website www.maaslandwoonservice en ontdek wat zij voor u kunnen betekenen.

De Gouden Leeuw sponsort Nooit Gedacht Vrouwen 2 Het tweede vrouwenelftal van Nooit Gedacht werd onlangs helemaal in het nieuw gestoken door De Gouden Leeuw, dat gevestigd is aan de Dorpstraat op nummer 5 in Geffen. Nooit Gedacht Vrouwen 2 startte dit voetbalseizoen met twee mooie overwinningen op TOP Vrouwen 1 en VCO Vrouwen 1. De twee daarop

volgende wedstrijden werden verloren en na vier wedstrijden staat Nooit Gedacht Vrouwen 2 op de zesde plaats in de najaarscompetitie. In het bekertoernooi kende Vrouwen 2 ook een prima start. In de poulefase werden alle drie de wedstrijden gewonnen, maar in de tweede bekerronde werd Vrouwen 2 alsnog uitgeschakeld. Prinses Irene Vrouwen 2 bleek met 1-6 te sterk op Sportpark de Biescamp. De Gouden Leeuw is al jaren een trouwe (goud)sponsor van Nooit Gedacht. In het karakteristieke pand van De Gouden Leeuw aan de Dorpstraat in Geffen kunt u terecht voor al uw grote en kleine feesten en partijen (tot 500 personen), diners, vergaderingen en cursussen in twee verschillende zalen: de Grote Zaal (Romzaal) en de Jagerzaal. In het eetcafĂŠ aan de voorzijde kunt u bovendien genieten van een heerlijk driegangen keuzemenu. Kijk voor meer informatie en het actuele menu op de Facebookpagina van De Gouden Leeuw of op de website: www.goudenleeuwgeffen.nl Namens Nooit Gedacht nogmaals hartstikke bedankt voor deze sponsoring!

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 17


AED buitenkast op Sportpark de Biescamp De drie gebruikers van Sportpark de Biescamp (Nooit Gedacht,TV de Vlijmd en KPJ Geffen) hebben van Stichting ‘Het Wit-Gele Kruis’ Fonds een AED buitenkast aangeboden gekregen. Een AED (een automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand. Een AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Deze AED buitenkast hangt bij Nooit Gedacht buiten aan de muur en is door iedereen 24 uur per dag te gebruiken. De kast is namelijk met een speciale code te openen, die je krijgt bij een oproep van AED Alert. De code is voor iedere Geffenaar herkenbaar en eenvoudig te onthouden.

dynamisch familiebedrijf dat al 44 jaar succesvol woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert, met name in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. In Tiel heeft Van Wanrooij bovendien een uitgebreide keuken- en badkamershowroom. Een persoonlijke klantgerichte benadering, korte communicatieen beslissingslijnen en ruim 200 ervaren medewerkers kenmerken Van Wanrooij. De onderneming kent 4 kernactiviteiten: projectontwikkeling, realisatie van woningbouw en bedrijfshuisvesting, verkoop van keuken- en badkamerinterieurs en het beheren van commercieel vastgoed. Ondersteunend aan het bouwbedrijf beschikt Van Wanrooij over een moderne timmerfabriek. De disciplines opereren zowel zelfstandig, voor de markt, als in combinatie met elkaar waarbij het streven naar synergie centraal staat. Afgelopen zondag werd het nieuwe contract ondertekend, voorafgaande aan de thuiswedstrijd van Nooit Gedacht 1 tegen Festilent uit Zeeland. Deze competitiewedstrijd in de Derde Klasse D werd uiteindelijk met 4-1 gewonnen door Nooit Gedacht.

Namens voetbalvereniging Nooit Gedacht,TV de Vlijmd en KPJ Geffen nogmaals hartelijk dank voor deze gulle bijdrage!

Hoofdsponsor Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling verlengt contract met Nooit Gedacht Het afgelopen weekend hebben voetbalvereniging Nooit Gedacht en haar hoofdsponsor Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling een nieuw sponsorcontract ondertekend. Met het nieuwe tweejarige contract - dat ingaat vanaf het voetbalseizoen 2013/2014 - bouwen beide partijen verder op de prettige samenwerking in de afgelopen voetbaljaren. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is namelijk sinds jaar en dag hoofdsponsor van Nooit Gedacht. Het Geffense familiebedrijf ziet haar naam graag verbonden aan Nooit Gedacht, omdat de vereniging maatschappelijk actief is en veel betekent in de Geffense samenleving. Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een 18

Meer informatie over Nooit Gedacht en Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling op www.nooitgedachtgeffen.nl en www.vanwanrooij.nl.

Problemen met relaties, geld, instanties, school, verdriet... Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u, kosteloos, weer op weg.

0412-623880 - info@aanzet.nu - www.aanzet.nu


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Hele mooie, gezellige en gezonde vereniging’

Schietvereniging COW zet deuren open

VINKEL - Sportschieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Die bovendien dicht bij huis beoefend kan worden. Schietvereniging C.O.W. zet op zaterdag 16 november 2013 de deuren open voor iedereen die kennis wil maken met de schietsport en deze Vinkelse vereniging in het bijzonder. COW is een van de beste bewaarde geheimen van het Maasdonkse verenigingsleven.Voor de meeste inwoners is de schietvereniging onbekend. De accommodatie ligt dan ook prachtig verscholen aan de Coppensdijk in Vinkel. Onder het oefenterrein van de hondensportvereniging, ingebed in een voormalige vuilnisbelt, en met sinds kort de FCC Nuland als nieuwe buren. Wie er echter binnen gaat stapt binnen in een wereld op zich. Want hoewel verscholen gebleven voor de meesten heerst er volop activiteit in de accommodatie van COW. Een bruisende vereniging waar jong en oud alle ruimte krijgen om veilig en onder ideale omstandigheden hun hobby te beoefenen en met een gezellige kantine om samen de resultaten te bespreken. De letters COW staan voor Contact Oud Wapenbroeders. Deze naam verwijst naar de oorsprong van de van huis-uit Rosmalense vereniging die is ontstaan uit de reserve Rijkspolitie. Vanaf 1979 troffen de reservisten elkaar regelmatig om te schieten. Dat deden ze in de cellengang van het politiekantoor aan de Graafseweg. Later schoten de leden op banen in onder meer Ammerzoden, Drunen en Vught op de Militaire 100 meter baan, voor ze in Vinkel terecht kwamen. “Bij de ontwikkeling van de vereniging en de tot standkoming van de eigen baan heeft de helaas veel te vroeg overleden voorzitter Kolonel de Kraker een belangrijke rol gespeeld” vertelt Ton Weijts, sinds het prille begin aan de vereniging verbonden “De schietbaan aan de Coppensdijk is daarom naar hem vernoemd.” De vereniging kwam in Vinkel terecht via Jan van Hees. Jan was niet alleen lid van de vereniging maar ook hoofd Openbare Werken van de gemeente Nuland. Hij maakte de vereniging attent op de voormalige vuilnisstort. Toen de vereniging in 1989 startte met de ontwikkeling van de eigen baan kwam ook Theo Bernts in beeld. “Ik werd lid van de vereniging maar moest dan ook meteen de financiën gaan beheren. Dat doet Bernts nog altijd. “De vereniging kan en kon bouwen op de inzet van vrijwilligers en loyale sponsors zoals de Gebr. Schutjens. Veel geld was er niet. De vereniging had 50.000 gulden eigen geld en kon 50.000 gulden bij lenen. Door zuinig en inventief te zijn hebben we het daarmee gered en konden we de baan in 1992 in gebruik nemen. En zuinig en inventief zijn we nog steeds!” aldus Theo Bernts. 20

C.O.W. beschikt over 5 schietbanen van maximaal 50 meter en is 3 dagdelen per week voor haar leden geopend. Daarnaast maakt de vereniging om de week gebruik van een 100 meter baan te Veghel en organiseert het diverse wedstrijden. Dat is ook nodig omdat het regelmatig schieten in wedstrijdverband een van de vereisten is om een wapenvergunning te houden volgens de K.N.S.A.( Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie). Veiligheid staat bij de vereniging voorop. Strenge veiligheidsregels en -handelingen zijn een onderdeel van de schietsport. Daar wordt op geen enkele wijze aan getornd. De vereniging draagt hiertoe actief bij door het strikt naleven van de reglementen, respect voor de baanleiding, goede basistrainingen, deskundig kader en veilige schietbanen” aldus Bernts Weijts vult hem aan: “De schietsport is, misschien in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, een sport van rust en concentratievermogen. Je probeert een zo goed mogelijk resultaat te halen en dat lukt je absoluut niet met machogedrag!Zulke personen willen wij dan ook niet op onze schietbaan zien. De ballotage commissie gaat zeer zorgvuldig om met het aannemen van nieuwe leden. De onderlinge controle en de discipline onder onze leden is zeer groot.” Sport schieten is een sport die geschikt is voor iedereen en voor iedere leeftijd. Het is een sport voor perfectionisten die niets willen missen. Een (Olympische) sport waar alles in zit en die kan worden beoefend van recreatief tot aan topsportniveau. Een sport die in Nederland momenteel door circa 45.000 bij de KNSA geregistreerde schutters wordt beoefend, zowel met lucht als vuurwapens, van zeer jeugdig tot op hoge leeftijd ! Onlangs is schietsportvereniging COW gecertificeerd met 1 kroon, een prachtig resultaat waar de leden trots op kunnen zijn. Wie eens wil zien hoe de schietsport beoefend wordt kan terecht tijdens de open dag van C.O.W. op 16 november aanstaande, tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen belangstellenden dan een kijkje nemen.Tijdens de open dag verzorgen enkele leden een aantal demonstraties. Onder andere Jan van Wanrooij die 3-voudig Nederlands kampioen is bij de historische wapens ook wel zwartkruit genoemd. Oude wapens waarvan replica’s zijn gemaakt die op de zelfde manier werken als de echte oude wapens. U vindt de accommodatie van Schietsport vereniging C.O.W. aan de Coppensdijk 10 in Vinkel, tel: 073 5324436 - www.svcow.nl


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen Geffen Van der Sangen

Geffen

nU OOK eLKe

ZOndAg en nU OOK eLKe Van der Sangen ZAteRdAgAVOnd Geffen en ZOndAg geOpend! ZAteRdAgAVOnd nU C1000 OOK eLKe

geOpend! ZOndAg en

OpeningStijden Maandag: 08.00 - 20.00 uur dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur donderdag: - 20.00 uur Dorpsplein 3 08.00 Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur OpeningStijden 5386 CL Geffen08.00 - 20.00 uur Zaterdag: Maandag: 08.00 uur Zondag: 12.00--20.00 18.00 uur

VAN DER SANGEN

ZAteRdAgAVOnd

Slim bezig

geOpend!

Slim bezig.

Slim bezig.

Slim bezig.

dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur C1000 Van der Sangen OPENINGSTIJDEN Dorpsplein 3 donderdag: 08.00 - 20.00 uur 5386 CL Geffen OpeningStijden Vrijdag: uur Telefoon: 073t/m - 532 08.00 1387 Maandag: 08.00--21.00 20.00 uur Maandag donderdag: Zaterdag: 08.00 uur dinsdag: 08.00--20.00 20.00 uur 08.00 20.00 uur Woensdag: 12.00 08.00--18.00 20.00 uur Zondag: uur donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag: Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur C1000 Van der Sangen Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur Dorpsplein 3 Zondag: 12.00 - 18.00 uur 5386 CL Geffen Zaterdag: Telefoon: 073 - 532 1387

C1000 Van der Sangen 08.00 - 18.00 uur Dorpsplein 3 5386 CL Geffen Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


Bridgeclub “Geffens Doublet” Het bridgeseizoen 2013-2014 is weer begonnen. Dinsdag 22 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. Na een warme avond is dit de totaal uitslag. A-lijn 1. Trudy en Jaap Lakeman 57.77 2. Marijke Droog en Marianne van Etten 54.50 3. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 53.27 4. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 53.17 5. Ria Essenberg en Wim Christiaens 51.16 6. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 50.50 7. Vera Bos en Diny de Jong 49.81 8. Doortje en Wim van Druenen 49.25 9. Ria en Rien van Alebeek 47.08 10. Gerard Vogel en Frans van Weert 46.21 D 11. Margriet Baart en Ans Lambregts 44.58 D 12. Gerrie en Joop van der Meijden 42.63 D B-lijn 54.90 P 1. Ria en Wim Bijl 2. Peter Luijben en Ad van de Wetering 54.79 P 2. Annemarie v Gils en Riet vd Sanden 54.79 P 4. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 54.17 5. Nellie Lucius en Toos de Haas 54.06 6. Karine Molkenboer en Jet Willems 52.29 7. Thea en Johan Geling 52.08 8. Marianne Asselbergs en Ied de Rooij 49.48 9. Marlies van Dijke en Thea Engels 49.27 10. Emmy van den Brink en Janny Voltman 48.33 D 11. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 40.00 D 12. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 35.83 D

5. Liza Koster en Marianne Nieuwe Weme 50.02 6. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 49.95 7. Fien en Antoon van den Eng 49.69 8. Gwen en René Vogels 49.43 9. Hennie Bonnemaijers en Cis Noy 47.99 10. Christien en Lambert van den Berg 46.88 11. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 46.07 12. Nel en Herman Derks 43.80

uitslag quizavond De jaarlijkse quizavond op 28 okt j.l. was weer een geslaagde en leuke avond. Er waren dit jaar slechts 12 teams aangemeld deze hadden totaal 54 deelnemers. Dat hielt in dat 6 teams met slechts 4 personen gespeeld hebben. Naast minder deelnemers waren er dit jaar ook minder supporters en belangstellende aanwezig. De eerste ronde werd gewonnen door de Nieuwkomertjes, de winnaars van vorig jaar, zij behaalden 80 punten. Op de tweede plaats Rottenrijk 1 met 78 punten. In ronde twee was de overwinning voor de familie Heesakkers met 70 punten en De Abeeltjes werden tweede met 69 punten. De winnaar in de derde ronde was Basisschool De Wissel met 71 punten. Hier werd de tweede plaats gedeeld door de Jeugdcommissie Nooit Gedacht en GOVGZEW 66, met elk 63 punten. In de finale bleef het team van Basisschool De Wissel het beste scherp wat resulteerde in de overwinning.Voor de tweede en de derde plaats moest een beslissingsronde gespeeld worden tussen De Nieuwkomertjes en Familie Heesakkers. Hierin behaalden De Nieuwkomertjes 6 punten en de Familie Heesakkers 4punten.

C-lijn 1. Margriet van Beek en Idi Szovan 2. Ilse Ruland en Peter Wolf 3. Wil van den Elzen en Jan van Gerven 4. Simone Hendriks en Erica van Schijndel 5. Corry en Cor Lansdaal 6. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 7. Elly en Aart Smit 8. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 9. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 10. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 11. Dick Pronk en Erik Vrolijk 12. Anneke Hoven en Vera Spoormans

53.63 P 53.13 P 52.94 P 51.69 51.65 51.15 50.35 50.23 48.19 47.73 D 45.71 D 43.63 D

De eindstand is als volgt: 1. Basisschool de wissel 2. De Nieuwkomertjes 3. Familie Heesakkers 4. Rottenrijk 1 5. De Abeeltjes 6. GOVGZEW 66 Jeugdcommissie Nooit Gedacht 8. Rottenrijk 2 9. Bestuur Jeugdvakantiewerk 10. De Bunny’s Op Goed Geluk 12. C.V. De Kruipers

D-Lijn 1. Tini Jonker en Marion Sollewijn 2. Diny Arts en Marlouk Reitsma 3. Ineke Liefkens en Huub Heinen 4. Antoine Jansen en Anky Janssen

55.47 P 55.00 P 53.18 P 52.53

Deelnemers en belangstellende hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

22

De quizcommissie

18 punten 13+6 punten 13+4 punten 7 punten 2 punten 63 punten 63 punten 61 punten 56 punten 51 punten 51 punten 13 punten


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Trombose- en Bloedafnamedienst/ Bernhoven Diagnostisch Centrum Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek.Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 0735323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.