Torenklanken 2015 - nr 17

Page 1

53e jaargang | nummer 17 | oktober 2015

1

redactieadres: Veldstraat 13 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ine Groos-boom wordt 22 november geplant in Arboretum Geffen Zondag 22 november zal in ons Arboretum aan de Kerkesteeg in Geffen de Ine Groos-boom worden geplant. Ook de Scouting-boom krijgt die dag een plaats in het Arboretum. Eindelijk, het is zover! Na bodemonderzoeken, hergebruiksplan, onderzoeken naar dassenburchten en natuurlijk het maken van plannen, tekeningen etcetera, kunnen we aan de slag. Twee bomen zijn al geplant, die voor de Gemeente Maasdonk op 31 december 2014 en die voor Gemeente Oss op 1 januari 2015. Op zondag 22 november 2015 zullen in ons Arboretum aan de Kerkesteeg in Geffen een aantal bomen worden geplant. Eerder dit jaar werd tijdens ‘Geffen Meets Groot Oss’ een boom ter beschikking gesteld, waarbij het bestuur van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen de Geffenaren vroeg voor wie zij deze boom zouden willen planten. Er werd massaal gekozen voor Ine Groos, die in vele verenigingen zeer actief was en begin dit jaar helaas veel te jong het leven liet. Omdat ook veelvuldig werd gestemd voor Scouting Geffen, besloot het bestuur in overleg met Kwekerij Roestenburg in Nieuwkuyk een tweede boom te sponsoren. Plant een boom De afgelopen maanden hebben verschillende mensen contact gezocht met Arboretum Geffen met de wens een boom te planten. “Fantastisch”, vertelt voorzitter Harry Peters enthousiast. “We zijn druk bezig met het inventariseren van de te planten bomen en het Boom-

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

plant-programma voor 22 november”. “Op dit moment wordt het grondwerk uitgevoerd, zodat een mooi glooiend landschap ontstaat. Ook wordt grond door de Gemeente opgebracht om het geheel een gewenste deklaag te geven, zodat het terrein klaar ligt voor de Boomplantdag op 22 november”, aldus Peters. Het Boomplantdag-programma zal binnenkort worden bekendgemaakt, maar zet u 22 november vast in uw agenda! Wij hopen er een bijzondere, gedenkwaardige en mooie BOOMPLANT-dag van te maken. Heeft u ook een bijzondere gelegenheid waarvoor u een boom zou willen planten, bijvoorbeeld de geboorte van uw (klein)kind, een jubileum of een andere gedenkwaardige gebeurtenis, kijkt u op www.arboretumgeffen. nl voor meer informatie of belt u Harry Peters 0653130585 of Anita Walraven 073-5324067.

KOPY INLEVEREN VOOR:

2 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

DESKUNDIG IN BEWEGING

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES MOVE 2B FIT:

Meer informatie: www.move2bfit.nl

Nuland: Nuland: Geffen: Vinkel: Maren-Kessel:

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

Telefoon fitness: Telefoon fysiotherapie: Telefoon Maren-Kessel:

073-5327472 073-5323432 0412-820280

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


20.00 uur in de benedenzaal van Het Oude Klooster. De Bandola’s zullen de avond opluisteren met meezingliederen.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt zo. 01 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK+kinderkerk (Allerheiligen) ma. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v. W.I.K. + GK + kinderkerk. (Allerzielen) vr. 06 nov. 19.00 u. * avondmis in de kapel + DK zo. 08 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 13 nov. 19.00 u. * avondmis in de kapel zo. 15 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP Presentatie viering Eerste Communie. vr. 20 nov. 19.00 u. * avondmis in de kapel zo. 22 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK+kinderkerk (Caeciliafeest) vr. 27 nov. 19.00 u. * avondmis in de kapel zo. 29 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP+kinderkerk 1e advent / Sinterklaasviering/ schoenendoosactie voor BeHoCa ALLERZIELEN Met Allerzielen (maandag 2 november) is er om 19.30 uur een viering waarin we in het bijzonder de overledenen vanaf november 2014 tot heden herdenken. Er is dan ook kinderkerk. De nabestaanden van de overledenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering. ONTMOETINGSAVOND VOOR DE VRIJWILLIGERS Deze wordt gehouden op donderdag 5 november om

OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2015: Mijn kerk in balans De eerste tussenstand voor Kerkbalans 2015 (per 25 februari) is totaal € 14.895,00. DANK U WEL! Graag willen we iedereen uitnodigen om mee te doen aan de actie Kerkbalans 2015. Om onze kerk ‘open te houden’ is een goede financiële basis van groot belang! We willen iedereen aansporen om het parochiewerk te steunen en onze mooie monumentale kerk in stand te houden! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2015. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Oktober 2015: Luuk Gevers, Hanna Romme en Nena van Teeffelen PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Woensdag 4 november: 1e bijeenkomst Zondag 15 november 09.30 uur: Presentatieviering communicanten in de kerk 3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 8 okt. 2015: Sjaan van der Doelen - van Nistelrooij, 85 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328.

KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en/of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. 073-5322249 of 06-55375508 of E fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen STICHTING HULP WADDUWA Sri-Lanka, Op 29 november is er een gezellige middag in Hotel van der Valk Nuland i.v.m. het 10-jarig bestaan van de Stichting. Kijk op: www.wadduwa.nl

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor het medeleven, in de vorm van bezoekjes, kaartjes en bloemen, bij het plotselinge verlies van ons mam, schoonmoeder, oma en super-oma: Sjaan van der Doelen- van Nistelrooij. Jullie aanwezigheid bij de avondwake en uitvaart waren overweldigend. Dat deed ons goed. Dank je wel! Familie van der Doelen-van Nistelrooij

5


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

�����������ůŬĞ��ŽĞŶ�ĚĂŐ

Uw advertentie op deze plaats! Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 vraag naar Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl de mogelijkheden via www.theoveldverzekeringen.nl torenklanken@home.nl mob. 06-46074713

���������ĂŶĚ��ď�ŽŽĚĚĂŐ����

�������������ŝ��Θ��Ă��Ğ������������������� ������������������������ ��ĞŶŝŶŐ��ũĚĞŶ���ĚŝŶ�ĚĂŐ���ŵ���ŝũĚĂŐ��ĂŶĂĨ�������Ž������� �����������������������������������������Ă�Ğ�ĚĂŐ������������ĂŶĂĨ�������Ž������� �Ž�����ĂĂ����������������ĞīĞŶ������������������ŝŶĨŽΛďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů�����ďĂŬŬĞ�ŝũď�ĂŶĚ��Ŷů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com


EFKES BUURTE MÈ... het Boerenbruidspaar Ze stemden in met de vraag of ze Boerenbruidspaar wilden worden dit jaar, niet met carnaval, maar met Effe noar Geffe. Inge (44 j.) en Theo (49 j.) Wagemans zouden geen ja gezegd hebben, als het met carnaval was geweest: “Dan gaan we altijd skiën. Op Effe noar Geffe past het goed, we gingen toch al in boerenkleding de markt op en we zijn tenslotte ook Vrienden van EnG. Inge is al 20 jaar zelfstandig kapster en doet (deed) daarnaast veel vrijwilligerswerk: Jeugdvakantiewerk, Evenementen Stichting Geffen, bestuurslid buurtvereniging ‘Onder de Linde’, fotowerkgroep op de basisschool van de kinderen, zit nu in de OR van het Maaslandcollege en recentelijk heeft ze zich aangemeld voor een werkgroep van de Voorzieningenkaart Geffen. Theo, geboren in Nuland, op de rand van Geffen, is altijd op Geffen georiënteerd geweest.“Ik ging in Geffen naar school, terwijl de kinderen van buurman ome Hendrik die nog dichter bij Geffen woonden, naar de Nulandse school gingen. Maar ja, mijn vader was een Geffenaar en dat scheelt dan natuurlijk!” In de periode dat Theo bij Ovation betrokken was, kwam hij weer wat vaker in Nuland. Theo is vertegenwoordiger bij Beter Bad.“Ik kreeg op de lagere school al een 11 voor praten op mijn rapport!”. Hij is leider bij Nooit-Gedacht, waarvan hun beide zoons Luuk en Thijs, lid zijn. Over het programma van de Boerenbruiloft was Theo en Inge niet veel verteld. “We moesten het maar over ons heen laten komen en dat hebben we ook gedaan”. Na de openluchtmis verstrengelde Freule Henriëtte het paar in de onecht, er werden witte duiven losgelaten, daarna was er koffie, kon er gefeliciteerd worden en vervolgens kon ‘het Brabantse dagje uit’ beginnen. Ze namen even een plaatsje in, in de piramide van de KPJ, hanteerden de dorsvlegel, stonden achter de kraam van de bakker, de slager en de poelier en nuttigden een Geffens neutje bij Wilma. In de kinderhoek werden ze verrast met een zelfgemaakte paddenstoel en ‘Bloemisterij Sanne’ werd bedankt voor het bruidsboeket. Ze reden mee in het koetsje met de trouwkoe en ontvingen een ouderwetse steek bij de Veiling der Emoties. Telkens werden ze vergezeld door hun getuigen Roel en Marieke en twee andere boerenbruidsparen, met een bakfiets die ‘s middags vol cadeautjes zat. Inge en Theo hebben het superleuk gevonden, ze mochten zelfs vrienden aan de koffietafel nodigen. Ze hebben aangegeven bij de Stichting Boerenbruidsparen, dat ze willen helpen bij activiteiten als het nodig is, maar vooralsnog doen ze niet automatisch mee aan

alle activiteiten, die voornamelijk gericht zijn op de oudere paren. Harry Hulsen, voorzitter van de Boerenbruidsparen, zegt desgevraagd dat de boerenbruiloft nieuwe stijl, geëvalueerd is. “Volgend jaar zal de ceremonie weer op EnG plaats vinden met wat kleine aanpassingen.We willen in het programma ook elk jaar een verrassend onderdeel hebben, afhankelijk van het bruidspaar. Daarom gaan we weer enthousiast op zoek naar nieuwe gegadigden!”

GRATIS PUPPY CONSULTATIE! Uw pup wordt maandelijks gratis nagekeken op gewicht, gedrag, oren en gebit. Maandelijks advies & tips.

GRATIS PUPPY CHECK-UP PUPPY PARTY!

Binnen 10 dagen na aankoop.

Kom gratis met uw pup naar Intratuin Rosmalen voor onze puppyparty op zat. 24 oktober. Het begint om 14.00 uur. Laat u informeren over de gezondheid en verzorging van uw pup.

Voor meer informatie of een afspraak:

Dierenkliniek Nuland

Tel: 073-5325580 email info@dierenklinieknuland.nl www.dierenklinieknuland.nl 7


ROND DE DORPSPOMP

Hallo Jumbo Onze beschouwing over de nieuwe Jumbo van vorige keer kende een foutje, waar mensen ons op attent maakten. Het bonnetje voor lege flessen kan bij elke kassa ingeleverd worden; ook de scankassa. Dus niks geen overbodige rompslomp. En verder blijven we natuurlijk blij met onze mooie nieuwe winkel. Het bracht ons wel op discussies over waar het naar toe gaat met het winkelen in tijden van Internet. Het wordt steeds belangrijker om in je winkel wat ‘beleving’ te brengen, zodat mensen een extra reden hebben om langs te komen. Hallo Arboretum Er wordt hard gewerkt om ons Arboretum gebruiksklaar te maken; voorzitter Harry Peters is te gast. Op 22 november is de volgende stap met het planten van een aantal nieuwe bomen. De Ine Groos-boom en de Scouting boom bij de ingang en daarnaast hebben de

eerste zeven mensen een boom gesponsord, die dan ook de grond in gaat. Er wordt een nieuwe laag grond aangebracht omdat de provincie een deklaag van een meter wil boven op de vuilstort. Er wordt nagedacht over verbindingen met andere activiteiten; daarom ziet met reikhalzend uit naar de komst van Scouting en het Gildegebouw. De dassen wonen er wel degelijk, maar wat wordt als positief gezien, er wordt alles aan gedaan om ook de das als goede buur te houden. Das en boom gaan prima samen! De rogge voor volgend jaar is inmiddels ingezaaid, zodat het voorspel van Effe noar Geffe volgend jaar hier gastvrij kan plaatsvinden. De stamtafel belooft spontaan om een stamtafel in de open lucht te schenken, zodat er in het Arboretum ook af en toe een buitentafel kan plaatsvinden. Drie stamtafelaars bieden zich aan als vrijwilliger voor onderhoudswerk. ‘Binnen vier jaar klaar’ wordt zo steeds waarschijnlijker. Hallo toren; dag pastorie? Onze kerktoren begint van boven af te krimpen. De nieuwe oranje bedekking is geen modegril, maar noodzaak om het vocht buiten te keren. De acties zijn ingezet, maar het wordt een lastige zaak. De provincie is minder

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


gul dan voorheen omdat ze willen zien dat de kerk voor meer functies gebruikt wordt. Het bisdom houdt de poot stijf. De stamtafel ziet wel iets in de gedachte. Waarom zou je onze kerk niet verhuren voor huwelijken, begrafenissen of jubilea zonder pastoor, waardoor er geld gespaard kan worden voor het onderhoud. De renovatie van de pastorie lijkt ook al 5 ton te gaan kosten; kan die niet beter verkocht worden? Zodat geld van de parochie gebruikt kan worden waar het voor bedoeld is: voor de staat van onze hart en ziel en niet voor vastgoed. We zien onze pastoor al in een mooi appartementje wonen, daar worden zijn preken nรณg warmer van. We zullen er niet aan kunnen ontkomen om ook de kerk op de voorzieningenkaart te plaatsen. Want dat brengt ons tot de kern van de zaak: onze kerk is in de loop van de eeuwen opgebracht door de dorpelingen en daarom zouden ook de dorpelingen moeten beslissen over de toekomst en niet het bisdom. Laten we hopen dat we er samen uitkomen. Dan kan onze nieuwe parochie laten zien dat ze de juiste naam gekozen hebben. Dag Koppellinck We zien de nieuwe snelle fietsroute dwars door het dorps nog steeds niet zitten; binnenkort schijnt er weer een nieuwe voorlichtingsavond te komen in de Koppellinck. In dezelfde Koppellinck zien we een mooie samenwerkingsactie van een aantal verenigingen om zoveel mogelijk stemmen binnen te krijgen in de Rabo clubkascampagne. Bijzonder al die nieuwe energie. Voor volgend jaar worden al plannen gesmeed om nog doelmatiger keuzes te maken; we zijn benieuwd of het werkt. We zien wel dat Geffen waarschijnlijk veel meer geld gaat binnenhalen dan in het verleden. Samenwerken werkt! Met als die korte termijn drukte weinig tijd gehad voor een rots in de Geffense branding: de veertigjarige heemkundekring Vladerack. Dat doen we volgende keer; we zien u graag op 1 november.

aansluiten achter de koets met Sinterklaas en zijn Pieten. Zo gaan we dan met zijn allen in een optocht naar het Dorpsplein. Dit is het programma: 12.55 uur Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! LET OP!! De route: P. vd Kampstr - Dorpstr - Tolweg - Thijmstr - Lambertusstr - Veldstr - Kloosterstr - Dorpsstr - Dorpsplein 13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in de Koppellinck. Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofd Piet. De Sint vindt het leuk om alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen naar de zaal. 15.30 uur Einde van de receptie.We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied. Kijk voor actuele informatie op www.evenementengeffen.nl

UITNODIGING Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Geffen op zaterdag 21 november Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 21 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag al vast zijn verjaardag vieren. Hier kunnen jullie gezellig aan mee doen.Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer met WIK en de majorettes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtour staan.Als de stoet voorbij is kan iedereen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9


Rabobank Woonevent donderdag 12 november Rondom een verbouwing of verhuizing heb je een heleboel vragen. Om die te beantwoorden nodigen wij lokale experts uit om hun kennis met jou te delen. Zo kun je zelfverzekerd keuzes maken. Aanwezige experts Makelaars, notaris, gemeente, architect, interieurvormgever, verhuizer, hovenier en onze eigen adviseurs. Loop op donderdag 12 november vrijblijvend binnen van 19.00 tot 22.00 uur op ons kantoor in Oss aan de Raadhuislaan 26. Graag tot dan!

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/ossbernheze Een aandeel in elkaar


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Nieuw initiatief: Een leesgroep! Lies van Dinther en Leni Willemse willen een leesgroep starten. Het is de bedoeling dat leden van deze leesgroep, allemaal hetzelfde boek gaan lezen en daarna samen, eens in de 4 weken, het boek gaan bespreken.Wat vond je van het verhaal, wat heeft het met je gedaan, enz. zodat er meer inzicht ontstaat over het boek, en wat de bedoeling is geweest van de schrijver/schrijfster. Heb je belangstelling, geef je dan op voor 1 november a.s. bij Lies van Dinther, tel. 073-5322287 email: liesvandinther@home.nl of bij Leni Willemse tel. 073-5323588 Bij voldoende belangstelling komt er een eerste bijeenkomst op donderdag 20 november om 9.30 uur. Dan volgt er overleg over de keuze van de boeken, en wat mogelijk de kosten worden. KBO-Brabant biedt gratis Ons Platform aan via Cubigo Ons Platform/Cubigo is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren. Dit platform is ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer als tablet te vergemakkelijken. Door de intuïtieve opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen ervaring heeft met internet. Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het gebied van ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. Bovendien biedt Ons Platform/Cubigo allerlei mogelijkheden om Afdelingsnieuws en lokaal nieuws bij te houden. Senioren kunnen zelf kiezen aan welke functies zij behoefte hebben. De functies zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de grootste drempelvrees Ons Platform kunnen gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet op binnen een veilige omgeving. Wat betekent dit voor KBO Geffen? Onze leden kunnen straks veilig in een beschermde omgeving elkaar berichten sturen en zelfs gratis videobellen via hun Wifi.Antoon Bierings en Tineke Willemse zijn daarnaast onze eigen site op Ons Platform/Cubigo aan het vullen met alle relevante informatie van onze afdeling met alle activiteiten, namen van de bestuursleden en met de namen van de coördinatoren van onze activiteiten en hun telefoonnummers. Op termijn zal dit platform uitgebreid worden om het langer zelfstandig thuis wonen steeds beter bereikbaar te maken. De KBO-leden waarvan het bestuur de emailadressen heeft zullen per email worden geïnformeerd als ze zich aan kunnen melden.Waarschijnlijk binnen een maand. De overige KBO-leden zullen op een andere manier worden geïnformeerd. In overleg met onze Computerhoekdeskundigen zal hulp en informatie worden verstrekt.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ga naar de site van KBO Brabant. Op het openingsscherm ziet u rechts Ons Platform staan. Klik daarop. Meldt u vervolgens aan voor CUBIGO met de link voor uw computer of voor uw tablet. Tot slot, Antoon Bierings en Tineke Willemse, heel veel succes met het vele werk wat nog volgt, want: Een goed beging is het halve werk, volhouden de andere helft. Namens het bestuur, Antoon Romme, vz. www.kbo-geffen.nl

ZONDAGOCHTENDCONCERT OP 8 NOVEMBER Wat is uw ideale zondagochtend? Uitslapen, uitgebreid ontbijten, de krant lezen... En vast en zeker ook muziek! Op zondagochtend 8 november hoeft u niet naar het Concertgebouw in Amsterdam voor het Zondagochtendconcert. U kunt gewoon in Geffen blijven! Muziekvereniging W.I.K. geeft namelijk een concert met heerlijke muziek uit vele windstreken, die inspireert en vrolijk maakt. Naast de fanfare, zullen ook het opleidingsorkest en de majorettes hun prachtige kunsten vertonen. De foyer opent haar deuren om 10.30 uur. U kunt hier voorafgaand aan het concert eventueel van een heerlijk kopje koffie met een versnapering genieten. Dus, wrijf de slaap uit uw ogen en kom om 11.00 uur naar de Koppellinck. Wij zullen uw zondag muzikaal laten beginnen! Zondagochtendconcert Muziekvereniging W.I.K. Plaats: De Piazza in de Koppellinck Tijd: 8 november, 11.00 uur De toegang is gratis

11


Onze maaltijden Onze maaltijden zijn gevarieerd, seizoensgebonden en vooral lekker en gezond. Uiteraard houden wij rekening met uw dieetwensen. Als u dat wilt helpen wij u met het invullen van de menulijst en het maken van een keuze. U kunt kiezen op welke dagen u een maaltijd wenst te ontvangen. Dit kan één of meerdere keren per week. Als het voor u niet meer mogelijk is om zelf te koken, neemt Sint Jozefoord het graag van u over. Onze koelverse maaltijden worden bij u thuis bezorgd. En vindt u het fijn dat wij direct uw dagelijkse boodschappen meenemen, dan kunt u deze ook bij ons bestellen.

od in b n a a s n O

2015

ding Dagbeste rg Respijtzo elijke zorg Huishoud n artemente p p a n a v r Verhuu Thuiszorg ij u thuis Maaltijd b

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl

Ons restaurant Wilt u graag een keer in ons restaurant ‘De Ontmoeting’ komen eten, samen met bewoners van Sint Jozefoord of met andere buurtgenoten, dan bent u van harte welkom.

Sint Jozefoord Sint Jozefoord is een betrokken en kwalitatief hoogwaardige zorgorganisatie in Nuland. Ook voor ouderen die thuis wonen willen wij graag de allerbeste ondersteuning bieden. Zo zullen wij altijd samen met u naar de oplossing zoeken, die het best bij uw situatie past.

Meer Informatie of aanmelden Mevrouw Monique van Krieken, manager Restaurant en Catering. m.vankrieken@jozefoord.nl


JUF WILL VIERDE FEEST! Ze volgde de KLOS (Kleuteropleiding), behaalde de hoofdakte en volgde later nog de applicatiecursus, om alle leerlingen op de basisschool voor 4 tot 12-jarigen les te kunnen geven. Will van Leeuwen vierde op 1 oktober jl. haar 40-jarig onderwijsjubileum op de Sint Jozefschool in Velp (120 leerlingen), de school waar zij de volle 40 jaar werkzaam was. Will is genesteld op de Sint Jozefschool, die tot haar genoegen zijn naam behield na de verhuizing in 2008. Het werd toen een moderne, brede school, werkwijzen werden aangepast en stap voor stap werd passend onderwijs gerealiseerd. Optimus Primair Onderwijs herbergt 38 scholen. De scholen in Velp, Reek en Oeffelt zijn de kartrekkers van het werkconcept ‘kritische school’. Een vreedzame school met aandacht voor respect, zelfwerkzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, eigenheid en samenwerking. Ieder mag zijn zoals hij is, met zijn eigen talenten. De kinderen leren ‘critical skils’ en ontvangen ‘tools’; ze kennen leermuren en spreken van opstekers en afbrekers. De exacte vakken worden projectmatig verwerkt. Will is zeer enthousiast over deze manier van onderwijs geven en beleven. “De Sint Jozefschool is een heel warme school, met veel jonge, bevlogen leerkrachten.” Sinds 2009 schakelde Will een tandje terug. “Voor mijn rust en gezondheid ben ik klassenassistente geworden en dat bevalt prima.We hebben allemaal combinatiegroepen en dan zijn extra handen heel welkom. Op onze school is een schakelklas met leerlingen uit het AZC van Grave. Het is hartverwarmend te zien dat ook deze kinderen zich welkom weten als geen ander en zich al heel snel thuis voelen. Mijn werkzaamheden zijn heel gevarieerd: de wat meer begaafde leerlingen krijgen van mij uitdagende opdrachten, terwijl een aantal kinderen juist behoefte heeft aan herhaling of wat extra uitleg in een kleinere groep. Bij mij staat ‘welzijn voor alle kinderen’ hoog in het vaandel. Als zij zich goed voelen, voel ik me ook blij en gelukkig!” Blij en gelukkig waren Will en Hans ook op het jubileumfeestje. Het moest een feest worden voor de kinderen, was Will haar wens. Eigenlijk was het een feestweekje: op maandag prijkte er een complimentenboom op een van de werkpleinen, op dinsdag mocht ze op een versierde stoel zitten en op woensdag stond de koffiekamer vol lekkernijen voor de volgende dag. Donderdags was de jubileumdag voor Will en Hans.

“Die dag hebben we allebei prachtig gevonden! We werden opgehaald door een Tuk Tuk en nadat we over de rode loper waren getreden en onder de jubileumboog waren gegaan, mochten we genieten van theaterschool Hakoena, met een toneelspel voor alle leerlingen. Er waren workshops dans, zang, hiphop en graffiti met als slot ‘De Grote Juffrouw Will Show’, waarin alle groepen een presentatie gaven. Geweldig mooi allemaal!” Wie weet haalt Will nog wel een jubileum bij Sint Jozef, want die was immers ook heel trouw...... Proficiat!

INSCHRIJVING GEFFENS KWIS GEOPEND! Noteer alvast met dikke stift in de agenda: 1 november. Dan opent om middernacht precies de inschrijving voor de vierde editie van de Geffense Kwis. Op onze site geffensekwis.nl. kunnen jij en je team je dan alvast inschrijven.Wie is er als eerste bij? De kwis wordt zoals elk jaar ook nu weer op 30 december gehouden. Dat valt dit keer op een woensdag. In het diepste geheim zijn de zeven kwismasters al bezig met de voorbereiding van meer dan honderd spannende vragen en opdrachten.Treden jullie in de voetsporen van de familie Verhagen en de familie Romme? Dan mogen jullie je een jaar lang het aller slimste gezelschap van heel Geffen noemen! Dus zoek je teamleden vast bij elkaar, bewaar de kranten en kijk nog eens heel goed om je heen in het dorp. Dan zien we jullie graag allemaal op 30 december weer terug in de Koppellinck!

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 13


13:57 Pagina 1

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding.

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Van der Sangen Tuinhout

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

k Voor a l u w ma a t w e r

Romme Schilderwerken

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ Prieëlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


AED EN REANIMATIE CURSUS IN GEFFEN Stel je eens voor, dat je ergens op een sportveld bent en een van de sporters zakt voor je ogen in elkaar. Je denkt aan een hartaanval, maar kom je verder? Je wilt graag helpen, maar weet je wat je moet doen? Je hebt gehoord over het bestaan van een AED en mogelijk weet je ook waar ze hangen, maar weet je ook hoe hiermee om te gaan? Je wilt gaan reanimeren omdat je weet dat elke seconde telt en dat de eerste 6 minuten cruciaal zijn, maar weet je hoe? Wil je al deze vragen met ja beantwoorden, doe dan mee aan de cursus AED bediener! Onze vereniging organiseert op 28 en 29 oktober 2015 een nieuwe cursus AED bediener. De cursus gehouden op deze 2 avonden van 20:00 tot 22:00 uur in het Oude Klooster in Geffen. De cursus kan gedaan worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp, reanimatie of AED en wordt afgesloten met een toets. Na het behalen van de toets ontvangt u een certificaat AED bediener van de Nederlandse Reanimatieraad. De kosten voor de cursus zullen slechts € 25,- bedragen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze zelfs geheel of gedeeltelijk! Dit bedrag is inclusief het examen, het cursus boekje, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met opnemen met de secretaris of kunnen zich aanmelden via onze website. Onlangs is in Geffen het initiatief opgestart om een hogere dekking te krijgen met AED’s en AED bedieners. Hiertoe is de Stichting AED beheer Geffen opgericht, waarin ook EHBO vereniging Geffen participeert. Om iedereen die in Geffen een hartstilstand een beter vooruitzicht op overleven te geven, is het ultieme doel van de stichting, dat in Geffen: • de AED’s goed blijven functioneren; • meer mensen zijn die de AED’s kunnen bedienen; • de AED’s buiten ophangen zijn, en toegankelijk voor iedereen; • meer AED’s worden geplaatst. In lijn met deze doelstellingen zal het daarom niet blijven bij deze ene cursus. De volgende cursussen zou op 2 avonden van 20:00 tot 22:00 uur of op een zaterdagmiddag gehouden kunnen worden. E.e.a. afhankelijk van de wensen van cursisten en de beschikbaarheid van onze instructeur. Schrijf je dus in ook al kun je niet meteen de eerste cursus meedoen. We houden je dan op de hoogte van de volgende cursussen. Secretariaat: Marina van Venrooij Coppensdijk 31, 5382 JR Vinkel, (073) 6895709 Internet: www.ehbogeffen.nl

HET ERFHUIS 2015 Alweer een paar weken geleden werd er weer volop geveild, gezongen, gedronken, kortom gefeest op het WIK plein. Ook dit jaar hadden de veilingmeesters weer volop mooie spullen om te veilen en daarmee geld op te halen voor een goed doel. Dit jaar was er in samenspraak met het bestuur van Effe noar Geffe gekozen voor De Wensambulance Brabant. Een stichting die ook al menig Geffenaren een fijne en bijzondere dag heeft bezorgd. Het was dit jaar een andere opzet: er werd in blokken geveild en in blokken meezingers ten gehore gebracht. Dit jaar door de familie De Meijer. In twee blokken zongen ze nummers van Corry en de Rekels tot aan André Hazes. Een aantal meegeblazen door leden van de Pompzwengels: de emoties werden geraakt!! Het plein was weer druk bezocht, er werd flink geboden en de opbrengst voor de Wensambulance Brabant was weer erg mooi: € 1803,60! Fantastisch! Vol trots op alle Geffenaren die dit voor elkaar hebben gebokst is dit bedrag overgemaakt via Tineke Willemse, de ambassadrice van Geffen, aan de Wensambulance Brabant. Het was een heerlijke dag, het was droog, het was gezellig, veel gelachen, veel emoties gezien en ook nog een mooi bedrag opgehaald! Wat wil een mens nog meer? Op naar Effe noar Geffe 2016! Met dank aan het bestuur van Effe noar Geffe die dit mede mogelijk heeft gemaakt! De veilingmeesters en de familie de Meijer

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

E-mail: info@goudenleeuwgeffen.nl

Hallo Hallo laagste

laagste prijsgarantie!

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m donderdag: Vrijdag: OPENINGSTIJDEN Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur 08.00 - 21.00 uur 08.00 - 20.00 uur

Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Dorpsplein 3

Geffen, Dorpsplein 3

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


RAAD VAN 1/2 11 ZOEKT FEESTNEUZEN! Is jouw kind enthousiast over de Raad van 1/2 11, maar jij, als ouder, nog niet echt, omdat je misschien denkt dat het veel tijd vraagt? Wij kunnen je geruststellen! Angela Brands, moeder van jeugdprins Owen en Miranda Heijmans, moeder van jeugdprinses Melany, willen jullie graag vertellen hoe zij als ouders van een Raad van 1/211-lid de carnaval en alles er omheen hebben beleefd. Angela geeft toe dat zij een beetje huiverig was toen Owen dolenthousiast thuis kwam met de mededeling:‘Ik wil écht bij de Raad van 1/2 11!’ Het eerste wat in me op kwam was:‘oh jee, dan moeten we 5 dagen carnaval gaan vieren, terwijl wij eigenlijk niet van die carnavalsvierders zijn.’ “Ik heb met Anne-Marie contact opgenomen over het hoe en wat rondom de Raad van 1/2 11. Zij vertelde me dat wat ik dacht echt niet zo zou zijn. En nu we een jaar meegedraaid hebben, kan ik zeggen dat inderdaad alles echt heel goed door de werkgroep wordt geregeld. Het was in één woord TOP.We hoefden Owen eigenlijk alleen maar weg te brengen en op te halen, maar om eerlijk te zijn vonden we het zelf allemaal zo leuk om er bij te zijn, dat we toch stiekem nog best veel bij het carnavalsgebeuren zijn geweest. Owen vond het geweldig en wij hebben het ook geweldig gevonden! Ik kan het echt elk kind en elke ouder aanraden om het carnaval eens van een hele andere kant te mogen beleven.” Ook Miranda laat weten dat hun ervaring erg goed is geweest. “Je krijgt een compleet schema (draaiboek) waar precies op staat hoe laat en waar je je kind moet brengen en weer op kunt halen. Er wordt heel netjes en prima voor je kind gezorgd en ze komen echt niets te kort.Voor vervoer wordt ook telkens weer gezorgd. Kortom, wij en ons Melany zijn dik tevreden!” De kinderen mogen ‘s-avonds gewoon in hun eigen carnavalskleren naar het Tienerbal of de Pink Party. Owen en Melany willen heel graag bij de Raad van 1/2 11 blijven, maar zouden het wel erg leuk vinden als er nog meer kinderen bijkomen. Alle kinderen uit groep 6, 7 en 8 en het voortgezet onderwijs worden van harte uitgenodigd zich aan te melden bij Anne-Marie van Rijn op telefoonnr 073-5323943, of via e-mail: jeugdraad@ rottenrijk.nl. Natuurlijk kun je altijd via deze weg eerst nog meer informatie vragen. Spectaculaire Bingomiddag met heel leuke prijzen en onthulling nieuwe jeugdprins en jeugdprinses Op zaterdag 14 november is er bij Boetje van 15:00 tot 17:00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) een hele gezellige bingomiddag georganiseerd waarbij alle Geffense kinderen en ouders van harte welkom zijn! Tijdens deze middag worden ook onze nieuwe jeugdprins en jeugdprinses onthuld! Daar wil je toch bij zijn! Alaaf en we hopen nog meer enthousiaste feestneuzen te mogen begroeten en jullie zeker op 14 november te zien! Anne-Marie, Cindy en Berghit

Mooie Middagen: Liedjes uit vervlogen tijden Op vrijdag 20 november om 15.00 uur treden De Vrolijke Vrollies op in Restaurant De Ontmoeting op Sint Jozefoord. Iedereen is van harte welkom bij deze gezellige middag. De Vrolijke Vrollie uit Ravenstein bestaat uit twintig zingende dames en een muzikale accordeonist. Het koor brengt meerstemmige verhalende liedjes uit vroeger tijden, sommigen met een knipoog naar het heden. Inmiddels behoren veel van deze liederen tot ons nationaal culturele erfgoed. Het publiek zal de muziek en teksten herkennen omdat de oudere nummers vroeger door onze oma’s en moeders werden gezongen onder het afwassen en aardappelen schillen.Veel van de liederen die door de Vrolijke Vrollie gezongen wordt, kreeg de huidige “oudere generatie” met de paplepel” ingegeven! Deze middag is onderdeel van de Mooie Middagen, die Sint Jozefoord elke maand organiseert. Deze middagen staan in het teken van Motivatie, Ontspanning, Ontwikkeling, Inspiratie & Educatie (MOOIE). Gezondheidsoptimalisering - zowel geestelijk als lichamelijk - vormt de rode draad tijdens deze middagen. Meer informatie: Sint Jozefoord. Afdeling Welzijn en Recreatie Tel: 073-5342342

Training Ik leer leren! Slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. De training: 5 lessen van 1,5 uur. Zit jij in de 1e of 2e klas van het voortgezet onderwijs? Wil jij ontdekken en onderzoeken hoe, wat en op welke manieren je kunt leren? De training start woensdag 11 november!

Onderwerpen: 

Studievaardigheden

Plannen en organiseren

Motivatie

Concentratie

Faalangst

Leerstijlen/leerstrategieën

De kosten zijn €150,00 excl. werkboek €32,50)

17


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis De Pas vertoont filmhuisfilms: producties die niet óf maar heel kort in de bioscopen te zien zijn geweest en gaan over zaken en thema’s die je raken, waar je na afloop nog eens over praat of aan terugdenkt. Filmhuis De Pas speelt, daar waar het kan, in op de actualiteit. Op zaken die ons bezighouden, op maatschappelijke thema’s en vraagstukken. Boekverfilmingen, humor en soms actie maar altijd een film met een boodschap. Wij nodigen u van harte uit voor: ‘Still Alice’ Zondag 1 november, aanvang 15.30 uur Een verfilming van het gelijknamige boek van Lisa Genova (Nederlandse titel: ‘Ik mis mezelf’). Hoogleraar taalkunde Alice Howland (Julianne Moore) is pas vijftig jaar als ze de diagnose Alzheimer krijgt. Dit is voor haar, haar man en drie kinderen een enorme schok. Alice beseft dat haar zorgvuldig opgebouwde leven drastisch zal veranderen. We zien hoe Alice aanvankelijk woorden ‘kwijt raakt’ en dit is het begin van het verlies van haar oriëntatie, haar nauwgezetheid en herinneringen. Nietsontziend vreet de Alzheimer haar identiteit aan totdat Alice ook zichzelf kwijtraakt. Julianne Moore won een Oscar voor haar rol als Alice. ‘Still Alice’ is een bijzonder indrukwekkende film, mis hem niet! ‘Coming Home’ Maandag 9 en dinsdag 10 november, aanvang 20.00 uur Professor Lu Yanshi wordt begin jaren zeventig vanwege zijn geloofsovertuiging gescheiden van zijn familie en naar een werkkamp gezonden. Als hij na 20 jaar eindelijk terugkeert naar huis, blijkt zijn dochter haar beloftevolle danscarrière te hebben opgegeven voor een baan in de fabriek. Zijn vrouw Wanyu lijdt aan geheugenverlies en herkent hem niet meer. Een indrukwekkend, tragisch verhaal tegen de achtergrond van de Chinese revolutie.

kassa of via de website of telefonisch te reserveren. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412-451634 (ma-vr 09.00-16.30) Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.ccdepas.nl/filmhuis

EXPRESZO HERFSTCONCERT IN DE KOPPELLINCK Zondag 15 november om 14:00 uur geeft ExpresZo een Herfstconcert in de Koppellinck. Het concert wordt verzorgd door ExpresZo onder muzikale leiding van dirigent Fons van Gorp, met medewerking van Vocal Group Basic Light uit Berlicum. Dit koor zingt van gospel, pop tot Afrikaanse liederen zowel met pianobegeleiding als a capella. Ter afwisseling van zang brengt de populaire Slagwerkgroep van WIK puur ritmisch melodisch slagwerk ten gehore onder bezielende leiding van Marcel van Vught, om vooral een concert voor en door Geffenaren te verzorgen. Het is het vierde concert van ExpresZo in de Koppellinck. Een intiem concert waar mooie zang en ritme voorop staan en gezelligheid niet wordt vergeten. Entree is € 6,- met een gratis kop koffie. Veel kijk- en luisterplezier!

NOOIT GEDACHT A2 IN HET NIEUW DOOR JUMBO VAN DER SANGEN Ook voor Nooit Gedacht A2 is het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels weer enkele weken oud. Onlangs werd dit juniorenelftal door Jumbo Van der Sangen voorzien van nieuwe wedstrijdtenues. Jumbo Van der Sangen is als ‘Zilversponsor’ aan Nooit Gedacht verbonden en opende onlangs een splinternieuwe supermarkt aan het Aloysiusplein in Geffen. Nooit Gedacht bedankt Jumbo Van der Sangen voor deze sponsoring!

Kaarten zijn à € 5,- vóór vertoning verkrijgbaar aan de 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 20

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.