Torenklanken 2016 - nr 17

Page 1

54e jaargang | nummer 17 | november 2016

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 1.950 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Van de Redactie

OPBRENGST COLLECTE 2016 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Torenklanken heeft het mooie bedrag opgebracht van â‚Ź 1896,25. De Redactie is hier dan ook heel blij mee. 22 collectanten hebben dit bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. We zijn verheugd dat dit jaar nieuwe collectanten hebben meegedaan en hopen dat ze nog verschillende jaren willen collecteren. Daarnaast zijn we uiteraard heel blij met de royale giften van vele Geffenaren. Hieruit blijkt dat velen Torenklanken een warm hart toedragen. Bedankt daarvoor. Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest of heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL06 RABO 0115 8030 09 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken

UITNODIGING

Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Geffen op Zaterdag 19 november  Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 19 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag alvast zijn verjaardag vieren. Komen jullie ook om er samen met Sinterklaas en zijn Pieten een leuke middag van te maken? Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer met W.I.K. en de majoret-

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

tes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtoer staan. Als de stoet voorbij is kan iedereen aansluiten achter de koets met Sinterklaas en zijn Pieten. Zo gaan we dan met zijn allen in een optocht naar het Dorpsplein. Dit is het programma: 12.55 uur LET OP!! Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De route: PvdKampstr-Dorpstr-Tolweg-ThijmstrLambertusstr-Veldstr-Kloosterstr-Dorpstr-Dorpsplein 13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in de Koppellinck. Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofdpiet. De Sint vindt het leuk om alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen naar de zaal. 15.30 uur Einde van de receptie.We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied. Kijk voor actuele informatie op www.evenementengeffen.nl

KOPY INLEVEREN VOOR:

14 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173

• Herinneringshuis van Lith Oss

Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

• Keurmerk Uitvaartzorg

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk. E-mail pastoor: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail geloofsgemeenschap: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 11 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 13 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk Met aandacht zilveren jubileum van het kerkmuseum + koffie vr. 18 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 20 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Presentatievie ring E. Communicanten) vr. 25 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 27 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest met 3 koorjubilaris sen: Joke van Zantvoort 60 jaar lid, Hemmie Berendsen 40 jaar lid, Jet Vogels 25 jaar lid) vr. 02 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 04 dec. 09.30 u. + Sinterklaasviering m.m.v. PP + schoenendoosactie ALLERZIELEN 2016 We hebben afscheid genomen in een kerkelijke viering van: 21-11-2015 Jan van Grinsven 57 j. 27-11-2015 Piet van Rijn 77 j. 10-12-2015 Ad Ketelaars 69 j. 13-12-2015 Adri (Kien) van Bergen 78 j. 24-12-2015 Cor van Lith 87 j. 04-01-2016 Joke van der Heijden - van Tuijl 73 j. 04-01-2016 Gerrit van Niftrik 53 j. 14-01-2016 Joke van Lee - van Dijk 73 j. 26-02-2016 Sjaan Schutjens - Draad 88 j. 14-03-2016 Rinske van Erp 28 j.

04-04-2016 Hannie Kanders - van Bergen 70 j. 09-04-2016 Marie Hendriks - van Wanrooij 87 j. 14-05-2016 Wim van den Heuvel 79 j. 15-05-2016 Ans van der Heijden - Elberse 69 j. 22-05-2016 Henny Schuurmans - van der Voort 66 j. 05-07-2016 Doortje van Bakel - van Nistelrooij 90 j. 06-07-2016 Bernard van Niftrik 92 j. 16-09-2016 Mien van den Boogaart - Steenbergen 82 j. 01-10-2016 Henk Langens 70 j. KERKBALANS 2016: Mijn kerk inspireert De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten, de gemeenschap en het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan kerkbalans. Stand per 30 oktober 2016 is € 19.500,00. Dank u wel! U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2016. Kijk ook op www.kerkbalans.nl OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans, Dorpsplein7E, tel. 5322298. Het wekelijks spreekuurtje is komen te vervallen. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk zondagavond bij Cor binnen te zijn. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Wies van Erp - van der Heijden verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contactadres: wiesvdheijden@live.nl of tel. 06-21213785. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch, de geloofsgemeenschappen die samen parochie De Goed Herder vormen. De voorbereidingsavonden vinden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven

3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 51 22 90 72 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

Wat mag er niet in de doos? Géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed. Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de Sinterklaasviering, die gehouden wordt op: zondag 4 december 2016 om 09.30 uur in de kerk. De dozen worden in ontvangst genomen door familieleden/vrienden van Melissa Kreps Mocht u niet in de gelegenheid zijn, de viering bij te wonen, dan mag u de doos ook afgeven bij de ouders van Melissa, De Rosmolen 24. Iedereen mag spullen verzamelen. Misschien hebt u nog bruikbare dingen in de kasten of op zolder liggen. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen! Tot ziens op zondag 4 december om 09.30 uur in de kerk Na de mis wordt er een KERKDEURCOLLECTE gehouden die eveneens aan Stichting BeHoCa, ten goede komt, om jongeren een thuis te geven. Familieleden van Melissa en stagiaires zullen direct de ingezamelde (school)spullen meenemen en deze hoogst persoonlijk onder de kinderen in het huis in Mombasa (Kenia) verdelen. Geloofsgemeenschap H.M. Magdalena Geffen i.s.m. kerngroep pastoraat werkveld diaconie, werkgroep Eerste Communie, Stichting BeHoCa van Melissa Kreps.

SCHOENENDOOSACTIE 2016 Het Sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze geloofsgemeenschap weer een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor kinderen. Wat mag er in de doos? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, (gekleurd) papier, gummen, verf, kwasten, ballonnen, slingers, kleurboeken, puntenslijpers, stickertjes, pritt stiften, boxershorts 122 t/m M, korte broeken 122 t/m M. Nieuwe tandenborstels zouden ook heel goed van pas komen!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 5


HUIDGERICHT Huid- en Oedeemtherapie Professioneel & Contracten met alle zorgverzekeraars

jan-feb-mrt v.a. €5 p.p.

Gezelligheid & Kwaliteit

Gezelligheid & Kwaliteit

voor elk feest of evenement voor elk feest of evenement!

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Evt. aan huis, zonder extra kosten

st

Vocht/Oedeemtherapie

Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

* Zowel met als zonder personeel te huren Zowel mét als zonder of* *evenement! Diepvriesproducten personeel te huren voor thuisgebruik verkrijgbaar

Jos van de Wijgert - 06 37 08 37 61 www.HWBfrietwagens.nl - info@HWBfrietwagens.nl www.HWBfrietwagens.nl – info@HWBfrietwagens.nl – 06 37 08 37 61

Ontharen Contactgegevens: Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 06 222 60 350 E: info@huidgericht.nl W: www.huidgericht.nl

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Woensdag brooddag

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ…

Bas de Veer (31 j.)

Hoe vergaat het onze Geffense jongeren die hier opgroeiden en hun leerproces begonnen op de basisschool. Velen van hen vinden dicht bij huis hun uitdaging om iets in de maatschappij te gaan betekenen, anderen strijken neer in het verre vreemde, om daar ‘te wortelen’. Bas de Veer behoort tot de laatste groep. Even was hij, samen met zijn vrouw Megan, terug in Geffen bij zijn ouders Jos en Gerda de Veer, zijn broer Krijn en schoonzus Marta. Er was een familieweekend, maar bovenal kwamen ze persoonlijk het mooie nieuws brengen, dat hun eerste kindje op komst is! Bas zat op de Mariaschool, volgde 3 jaar Bernrode in Heeswijk en daarna 3 jaar Atheneum op het Maaslandcollege in Oss. Vervolgens moest hij een studie kiezen en dat was twijfelen tussen een medische - of een ICTstudie, want beide richtingen vond hij interessant. Het werd een combinatie. Bas: “Ik heb mijn bachelor en master in Medische Informatiekunde gedaan aan de Universiteit van Amsterdam (2003-2010). Dit is een studie die de Geneeskunde met Informatica combineert. Als je die studie gedaan hebt, weet je dus een beetje van beide werelden. Gevolg is, dat ik zowel met medici als IT-mensen kan praten en een soort vertaler kan zijn tussen twee werelden, hetgeen uiterst noodzakelijk is, want IT en de klinische wereld spreken absoluut niet dezelfde taal! Ik heb van jongs af aan al een fascinatie met Amerika en de Amerikaanse cultuur gehad, dus wilde ik daar graag mijn master onderzoeksproject doen. De stad Seattle stond me aan. Daar ben ik mijn vrouw, Megan, tegen het lijf gelopen. Na een lange-afstandsrelatie van 2,5 jaar heb ik toch maar de knoop doorgehakt om naar Amerika te emigreren.Andersom was niet echt een optie. Ik spreek goed Engels (en zij geen Nederlands), ik had al ervaring om in het buitenland te wonen en mijn diploma’s zijn gewoon geldig in de VS. Megan is een IC verpleegkundige en had waarschijnlijk opnieuw naar school gemoeten om voldoende Nederlands te leren en verpleegkundige in Nederland te mogen zijn. We zijn in mei 2012 getrouwd in Olympia, Washington en hebben inmiddels een huis gekocht in Seattle. Daarnaast hebben we een lieve poes genaamd Wilhelmina (vernoemd naar de koningin uiteraard).

Ik heb 8 maanden thuis moeten zitten om te wachten op een werk-/verblijfsvergunning. En dat vindt men hier vrij kort voor de immigratieprocedure, die ik heb doorlopen. De arbeidsmarkt was superslecht in 2012 (volop crisis), maar ik had nog wat contacten van mijn uitwisseling en via die route, heb ik mijn baan gevonden. Daar heb ik erg veel geluk mee gehad.” Bas werkt bij het ITHS (Institute of Translational Health Sciences) gelieerd aan de University of Washington en zijn functie is REDCap (Research Electronic Data Capture) Lead/Senior Computer Specialist.“Mijn baan is om REDCap te managen voor mijn instituut in de WWAMI regio (Washington, Wyoming, Alaska, Montana, Idaho). REDCap is een gratis platform dat onderzoekers in staat stelt om makkelijk een database in elkaar te zetten en te beheren zonder dat je daarvoor hoeft te kunnen programmeren. Het is een alternatief voor Microsoft Access en Excel. Daarnaast heeft het een aantal functies om vragenlijsten naar mensen via email te sturen (a la survey monkey). Het is ontworpen voor klinisch onderzoek en is daarom zo ontworpen dat je er gevoelige gezondheidsinformatie in op kunt slaan. Mijn dagelijks taken houden verschillende dingen in: Upgraden en onderhouden van de REDCap server, gebruikersondersteuning, training, consultatie, marketing en ik ben actief in verschillende comités om REDCap te verbeteren. Hoe is het wonen in Amerika? “Ieder land heeft zijn voordelen en nadelen. Recent hebben ze bij ons lokaal een aantal sociale wetten aangenomen om werknemers te beschermen (genoeg rust tussen diensten, minimumloon naar 15$ e.a.). Dat is heel raar om te zien, want al die wetten lijken uiterst vanzelfsprekend voor Nederlanders. Als ik vraag aan mensen waarom het minimumloon niet aan de inflatie gekoppeld is, dan krijg je vaak een reactie: “O ja, dat is eigenlijk wel slim”. Maar tegelijkertijd wordt dat er nooit doorheen gedrukt, omdat de werkgevers dat niet willen. Het kost ze te veel geld en rijke mensen/bedrijven hebben hier enorm veel macht. Amerika kent rare systemen en maffe dingen vanuit het oogpunt van een Nederlander”, vindt Bas. “Krediet is vaak een goede graadmeter van het succes van een persoon. Krediet is hier de norm in plaats van de uitzondering. Wij konden bijvoorbeeld pas voor een redelijke hypotheek in aanmerking komen nadat ik twee jaar ‘Kredietgeschiedenis’ had opgebouwd en een redelijk kredietscore had. In Nederland is dat precies andersom. Daar staat dan wel tegenover dat je enorm veel mag en dat er veel minder regels zijn. Onze buren hebben bijvoorbeeld hun hele huis blauw geverfd! De mentaliteit is: het is jouw huis, je mag er mee doen wat je wilt.” Dit alles betekent overigens niet dat Bas het niet naar zijn zin heeft in Seattle. Integendeel zelfs. “Ik vind het

7


uitermate interessant om in een samenleving te leven waar je niet in opgegroeid bent.” Natuurlijk heeft Bas wel eens heimwee naar Nederlandse dingen, maar “daar moet je mee dealen”. Hij stuurt bijvoorbeeld zijn familie en vrienden een verjaardagskaartje (bij het afscheid voor zijn vertrek kreeg hij een verjaardagskalender), daar gaat hij elke maand even voor zitten. En, hij heeft worstenbroodjes leren maken! Bas is van plan om zijn Nederlands staatsburgerschap te houden, maar wil in de toekomst wel ook het Amerikaanse staatsburgerschap krijgen.“Mocht het in Amerika ooit nog eens helemaal misgaan om welke reden dan ook, dan hebben we in ieder geval die optie nog om naar Nederland te verhuizen zonder al te veel gedoe”. Gerda: “We hebben de opvoeding van onze jongens altijd gezien als: “Give them roots en give them wings”, maar dat Bas ‘zo ver weg zou vliegen’ hadden we niet voorzien. Gelukkig is er tegenwoordig Facetime zodat we Bas en Megan én straks ons eerste kleinkind, toch een beetje dichtbij hebben!

ROND DE DORPSPOMP

Bij stamtafel 455 hadden we een volle bak met vier gasten: Rob van Herpen vanuit Strooipop en Jan Hein Stadhouders,Anita Walraven en Harrie Peters vanuit het Arboretum. Cultuur en natuur ontmoeten elkaar aan de stamtafel. Kan het mooier? Strooipop Rob begint met de oorsprong van het festival: vanuit een groep vaste Pinkpopgangers en sterk gestimuleerd door Judith Strik een aantal jaren terug begonnen. Uitgegroeid tot een prachtig evenement dat ook dit jaar goed georganiseerd was en weinig trammelant kende. Er waren minder bezoekers, waardoor er wel nagedacht moet worden over de toekomst. Er is nu een lange termijn plan gemaakt. Groei is geen doel op zich; doel blijft lokale bands in de regio in combineren met bekendere bands met verschillende typen muziek voor jong en oud. Het probleem van het achtienplus publiek hebben ze wat onderschat. Er kwamen veel jongeren onder de achttien, daar was veel drankcontrole voor nodig, maar dat was moeilijk te handhaven. Een dreigende boete van 2900 euro deed de organisatie besluiten alleen nog mensen toe te laten boven de achttien. Dat bleken er veel minder dan verwacht; ook doordat er door gewijzigde planning veel festivals in oktober waren. Er is dit jaar ingeteerd op de reserves. “we moeten nu

John v.d. Wouw Gagel 22 5386 ET Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje


een paar stapjes terug doen voordat we weer vooruit kunnen” aldus Rob. Moet er iets meer focus komen in het soort muziek? Kiezen voor een breed festival of gewoon een leuk feest? Was Douwe Bob wel een goeie keuze? De grote tent met erg dure artiesten was vaak maar half vol; de dance-tent en de rock-tent waren veel goedkoper en veel drukker. En we zien dat er heel veel mensen uit de directe omgeving komen. Veel meer fietsen dan auto’s! De conclusie lijkt logisch maar dat laten we graag over aan de organisatie. Vrienden en Handhaven deel 1 Er komt nog een verzuchting over als die controles waar je mee te maken krijgt.Vrijdagmiddag komt pas de vergunning als de tent er staat. Brandweer, politie, gemeente, Den Haag; alles buitelt dan over elkaar heen om van alles en nog wat te controleren. En nog even over de vrienden van…”Er was echte miscommunicatie intern.” De vrienden kostten meer geld dan ze opleverden omdat de organisatie graag iets extra’s voor hen wilde doen. Halverwege tijdens de discussie, tijdens de vakantie van mensen werd er al naar buiten gecommuniceerd zonder dat het bestuur het wist en toen waren de rapen gaar. Maar daar komen we ook wel weer overheen; er wordt nog nagedacht over de oplossing. Torenbier Tussen de agenda door werd er Geffens Torenbier besteld. Helaas; onze uitbater had het (nog) niet ingeslagen. Een Geffens Café zonder Geffens bier; dat kan eigenlijk niet. Arboretum Hert gaat nog steeds fantastisch met ons eigen bomenpark. Er staan al 23 gedenkbomen en er komen weer 12 nieuwe bomen bij op 20 november. En er liggen er ook nog een aantal in de wacht.Volgend jaar wordt het lager gedeelte ontwikkeld als er sloten gegraven zijn. Hierdoor komt er nog meer variatie in de beboming. Het park loopt vol en er is behoefte aan meer ruimte. De organisatoren denken alle kanten op. Ze zijn op zoek naar verbinding, met name richting Geffense bosjes. Ook wordt er gedacht aan andere stukken grond elders, die als bomenpark ingericht kunnen worden; er zijn zelfs plannen voor de polder. De gemeente heeft de intentie om meer grond terug te geven aan de natuur, maar er is nog niks zwart op wit. Ons idee: alle pachtgronden van de gemeente die vrijkomen herinrichten voor de natuur. En ook de grond die bedoeld was voor het golfterrein moet teruggegeven worden aan die natuur. Er kunnen nog veel bomen aangeplant worden langs de Geffense straten. Vrienden en handhaven deel 2 Ook het arboretum kent vrienden: veel vrijwilligers zijn

druk bezig met de herinrichting. De gemeente Oss heeft veel bomen van de Heesterseweg aan het Arboretum aangeboden om te gebruiken voor bruggen, paadjes en bankjes. De uilenkast van de vrienden van de stamtafel hangt al een half jaar en moet nog een beetje vastgezet worden. Er is nog geen uil gesignaleerd, maar die zie je alleen maar als het donker is en je hier eigenlijk niet mag komen. Ook hier veel controle.Vanuit de verlaten dassenburcht bijvoorbeeld; die legt beperkingen op aan de inrichting. En... Misschien wel nieuwe vrienden? Waarom geen Boompop? Strooipop in de natuur tussen de bomen; er zijn weer nieuwe verbindingen gelegd. Zin in Geffen Ons nieuwe restaurant is geopend en we horen positieve verhalen: lekker eten, hippe inrichting, een mooi concept door de mix tussen uit eten, tapas en goeie wijnen (eindelijk... in Geffen). Het Amerikaans Hert is ook weer terug! In de inrichting is verder teruggekeken dan de Gouden Leeuw. De brede kerk Er komt beweging in de activiteiten in onze mooie dorpskerk. 18 december is er een benefietconcert ten behoeve van de restauratie.WIK, vele koren, 300 plaatsen, 10 euro entree inclusief een consumptie en daarna een na borrel met (natuurlijk) Torenbier. En op 13 november in de kerk een kleine markt ter gelegenheid van de heropening torenmuseum. Met (natuurlijk) Torenbier. Proost! En van harte welkom op de volgende stamtafel in Café Govers. Hartelijke groet, Jan van Vucht

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 9


BOOMPLANTDAG ARBORETUM GEFFEN op 20 november 2016

Op zondag 20 november vindt alweer de vijfde BOOMPLANTDAG plaats in het Arboretum aan de Kerkesteeg in Geffen. Sinds het ontstaan van het Arboretum in 2014 zijn 23 bomen geplant. Op 20 november komen er 12 prachtige bomen bij. MEEBELEVEN? Vanaf 10.00 uur zijn de mensen die dit willen meebeleven welkom aan de Kerkesteeg op het Arboretum. Om kwart over 10 vindt de officiële opening plaats en vanaf half 11 gaan de eerste bomen de grond in. Er zullen ’s morgens ook een aantal privé-plantingen plaatsvinden. Na een korte pauze tussen de middag, worden ’s middags nog 5 bomen geplaatst en hebben we een verrassing, want er komt een... BOOM VOOR JUBILEUM GEFFENSE KWIS Op de vraag “Voor wie zou u een boom willen planten?” kregen wij tijdens de Vierdaagse op het Arboretum weer zeer uiteenlopende lieve, emotionele, grappige en prachtige voorstellen. Het meest werd gekozen voor het 5-jarige jubileum van De Geffense Kwis! Mooi om te zien hoe een team enthousiastelingen al vijf jaar man en macht op de been krijgen tijdens dit gezellige dorpsevenement. Het dorp in rep en roer, van elk team wel een paar mensen op de fiets op straat om antwoorden te vinden op de meest bizarre vragen, het uitwisselen van informatie tussen de teams en niet te vergeten de grote vraag: “Wie van het team doet dit jaar De Proef”. Het eindejaars-evenement leeft in het dorp en wordt gewaardeerd door de Geffense gemeenschap. Rond half twee, twee uur gaat “de beuk erin” voor De Geffense Kwis. U komt toch ook kijken?

EN VERDER? Het terrein heeft er deze zomer prachtig bijgelegen. Een zee aan wilde bloemen geurden en kleurden de bezoekers tegemoet. 10

Achter de schermen blijven we met ons team hard werken aan de voortgang van het Arboretum. We blijven nauw in contact met Gemeente Oss over het plan Weverstraat, de omliggende gebieden, de boomstammen van de Heesterseweg, een gebouw voor Scouting/Gilde/ Jeugdvakantiewerk/educatieve ruimte Arboretum. Het ophogen van het terrein, de aan te leggen fietspaden, de nog te graven sloten. We zitten er bovenop en zijn blij met de goede samenwerking met Gemeente Oss. Alle warme contacten, complimenten en steun van onze vrijwilligers worden door het bestuur enorm gewaardeerd en houdt onze focus op het Arboretum scherp. Heeft u interesse in het planten van een boom? Het is ons doel om in februari weer een Boomplantdag te kunnen organiseren.Voor meer informatie kijk op www. arboretumgeffen.nl, mail naar stg.arboretumgeffen@ gmail.com of belt u naar Harry Peters, 06-53130585 of Anita Walraven, 073-5324067

SUPER BINGOAVOND DONDERDAG 24 NOVEMBER De voorbereidingen voor de Bingoavond zijn in volle gang. Goed Gevoel Geffen is blij verrast met de gulle sponsorprijzen, geschonken door bedrijven en winkeliers uit Geffen. Van bloemenbon, taarten, diner bon, reischeque tot een...??? Hebben we je nieuwsgierig gemaakt, kom dan gezellig naar de Bingoavond en maak kans op een van de vele superprijzen. De grote zaal bij “Zin in Geffen” is open vanaf 19.00 uur. De Bingo start om 20.00 uur. Vergeet niet bingostiften mee te nemen. Speel mee en steun ons doel!!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Allereerst willen wij vanaf deze plek André Schuurmans van harte proficiat wensen met zijn 25 jarig jubileum als redactielid van de Torenklanken. Jaar in, jaar uit is André een vast baken voor ons als KBO afd. Geffen waar wij onze informatie kunnen aanleveren en zeker weten dat het geplaatst gaat worden. André hartelijk dank daarvoor! Belangrijke data om te noteren Woensdagmiddag 16 november a.s. om 13.30 uur FILM-middag in het Oude Klooster met Tineke Schouten op het doek. Dat gaat leuk worden! Woensdagmiddag 23 november a.s. liederentafel en dansmiddag in het Oude Klooster. Het wordt een hele gezellige middag met beeld en geluid. We gaan samen zingen, dansen en plezier maken. De aanvangstijd is 13.30 uur en we stoppen om 15.30 uur. Entree met een kop koffie of thee is gratis voor KBO-leden, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Sinterklaas-surprise-dobbelspel Op donderdag 1 december om 20.00 uur houden we een Surprise-Sinterklaasavond in ’t Oude Klooster voor alle vrouwelijke leden van KBO Geffen.Aan degenen die mee willen doen, vragen we het volgende: Breng 2 cadeautjes mee. 1. Een aardigheidje van € 5,00 dat voor iedereen leuk kan zijn. Pak dit cadeautje in cadeau of sinterklaaspapier in. 2. Een cadeautje dat je thuis (over) hebt. Dat mag iets zijn, wat je zelf niet leuk vindt, maar dat anderen wellicht graag hebben. Het mag kitsch zijn, dat zorgt voor hilariteit in het spel, dat we ermee gaan spelen. Pak dit cadeautje in krantenpapier in. Het wordt vast een heel gezellige avond. We willen vooraf weten met hoeveel dames we zullen zijn en daarom kun je je aanmelden vòòr 28 november bij Henriëtte van Erp, Bergstraat 24a, email: famvanerpvandehoek@hotmail.com telefoon 5322058 of Corry Hondong, De Rosmolen 38, email: famhondong@kpnplanet.nl telefoon 5323123 of met het onderstaande opgavestrookje. —————————————————————— Sinterklaasavond dames KBO Geffen op 1-12-2016

sprek gehad met Mart van Bakel van “Zin in Geffen”. Kerstviering 2016, Nieuwjaarsconcert 2017 en Seniorencarnaval 2017 gaan door op bekende afspraken in de zaal van “Zin in Geffen”. Mart bedankt daarvoor! Woensdagmiddag 4 januari 2017 om 13.30 uur Nieuwjaarsconcert/viering KBO. Nadere berichtgeving volgt in de komende Torenklanken en de ONS. Als tegengeluid op alle besparingen, het navolgende “loesje”. BESPAAR VOORAL NIET OP ALLES WAT HET LEVEN LEUK MAAKT. Namens het bestuur KBO Geffen, Antoon Romme vz.

SAVE THE DATE!

Benefietkerstconcert t.b.v. de kerktoren De kerktoren is na 17 jaar restauraties het sluitstuk van de grootschalige werkzaamheden aan ons mooie kerkgebouw. Speciaal voor onze ‘toren’, dé eyecatcher van Geffen, wordt er een spectaculair benefietconcert georganiseerd op zondag 18 december. De kerk wordt omgetoverd tot een sfeervolle concertzaal waar de bezoekers kunnen genieten van prachtige muziek in kerstsferen. De koren Passe Partout en ExpresZo, 4TheGirls & Friends, sopraan Miep Hofmans en fanfare Willen Is Kunnen hebben hun medewerking toegezegd. Alle opbrengsten van deze avond komen ten goede aan de restauratie van de Toren. Daardoor kunnen we nog generaties lang van dit ruim 725 jaar oude unieke monument in Geffen en Brabant genieten. Dus zet het vast in uw agenda: zondag 18 december 2016, aanvang 19.00 uur. Dit wilt u écht niet missen! Meer informatie over de kaartverkoop en andere zaken volgt in de volgende Torenklanken en via Facebook!

Naam: ___________________________________ Opgeven vòòr 28 november Donderdagavond 15 december a.s. Kerstviering KBO. Onze KBO afd. Geffen heeft een zeer vruchtbaar ge-

11


25 JAAR TORENMUSEUM DE PEPERBUS/ GROTE TENTOONSTELLING IN DE KERK Torenmuseum De Peperbus bestaat 25 jaar. Bij de totstandkoming speelde Henk Steenbergen een rol. Henk werd in 1961 jaar geleden door koster Cees van Kreij gevraagd om mee te helpen met de bouw van de kerststal. Dit werd het begin van ruim vijftig jaar vrijwilligerswerk voor de parochie. Henk: “Zachtjesaan wisten ze mij te vinden. Je meende dat het moest en van het een kwam het ander, het werd een soort hobby van me.”

Als lid van de werkgroep stonden Henk en Frans aan de basis van het Torenmuseum. Al in 1985 werd er een eerste offerte samengesteld. Het duurde echter nog tot 1991 voordat een werkgroep, bestaande uit Henk Steenbergen, Frans Rovers, pastoor Spijkers, Bert Huismans, Cees van der Rijt, Jo van Wanrooij het startschot voor de werkzaamheden kon geven. Frans “Al in 1978 hield de heemkunde een tentoonstelling in de kerk over de kerk. Een onderdeel van die tentoonstelling was een rondleiding door de kerk en toren. In de jaren daarna verzamelde Jo van Wanrooij een veel spullen en wilde die tentoonstellen. Pastoor van Doorn was toen nog pastoor, maar stond op het punt te vertrekken en besloot de invulling van het museum aan zijn opvolger over te laten. Gelukkig was pastoor Spijkers enthousiast en kwam het museum van de grond.” Henk: “In de ruimte waar nu het museum is stond destijds niets, er was alleen maar een vloer en je kon zo tot de klokken kijken. We stelden een lijstje op van werkzaamheden die verricht moesten worden en uiteindelijk zou het bouwbedrijf van Rien van Zandvoort het maken voor een bedrag van ƒ 10.021,31. Als eerste werd de zolder aangebracht. Rien wilde eigenlijk met ijzeren ‘neusjes’ werken, dat was toen gebruikelijk. Maar ik vond dat er in de stijl van de kerk gewerkt moest worden. Gelukkig is dat ook gebeurd en werden er houten balken gebruikt. Er kwam verlichting in, de vloer werd verbeterd, er werd een schuifdeur geplaatst, werden de raamnissen van nieuw glas voorzien, de nisvloertjes afgewerkt en werden de wanden weer opgeknapt met 12

cement van kalkmortel. Het idee was om een uitbreiding van het museum mogelijk te maken, daarom moest er een trap in komen. Die trap heb ik van mahoniehout gemaakt, het hout was afkomstig uit afgedankte banken van de Grote Kerk in Oss. Alles werd bij ons in de trappenfabriek geschaafd en op maat gemaakt. Alle losse stukken werden via de wenteltrap naar bovengebracht en ter plekke in elkaar gezet. De trap is zo gemaakt dat hij de minste plek in beslag zou nemen en dat je je hoofd er zo min mogelijk tegen kunt stoten.Wist je trouwens dat koningin Juliana precies dezelfde trap in haar paleis had? Dat zag ik een keer op een foto. De trap is achteraf onnodig geplaatst, een uitbreiding met een tweede verdieping, eventueel voor opslag, is niet mogelijk omdat daar wat steunbalken in de weg zitten. Er kan daar geen extra plafond in aangebracht worden... Frans: “Aan de wanden van het museum kwamen prikborden en werkbladen, ook die heeft Henk zelf gemaakt. Boven de prikborden kwamen omlijstingen met verlichting. Zo werd de ruimte steeds meer een tentoonstellingsruimte.” Henk: “Er werd een harmonium naar boven gebracht, natuurlijk weer in losse delen en boven in elkaar gezet. Midden in het museum kwam de credenstafel uit de sacristie van het klooster. Omdat deze te groot was hebben we het eerst doormidden gezaagd.Toen kon het nog maar nèt via de wenteltrap naar boven... Die trap had ik gelukkig al eerder in orde gemaakt. De oude, zeer dunne, ijzeren leuning had ik vervangen door een stevige houten, waardoor je jezelf tenminste goed kon vasthouden. Bovendien kon je op elke trede goed staan, want elke trede had ik met hout bekleed. De stenen treden waren door het vele gebruik helemaal uitgesleten en die heb ik eerst helemaal moeten opvullen. Dat was nog een heel karwei. En... altijd ’s avonds, soms zelfs nog tot een uur of elf. Jo van Wanrooij was er dan ook. Nadat de timmerfabriek gestopt was, was ik hele dagen in de kerk te vinden. Wat we zelf konden, deden we zelf. Zo hebben we voor de parochie heel wat kosten bespaard.” Frans: ”Eén keer per jaar maakte de bouwcommissie een rondgang, dan werden de wensen en de noodzakelijke verbeteringen op een lijst geschreven. Dan volgde er een overleg met de werkploeg, waarin onder andere Pietje de Haas, Jan van Schijndel,Wim van Druenen en Harrie van den Hanenberg zaten. Met hen werd besproken welke werkzaamheden zij konden uitvoeren. Zo zijn er heel wat zaken aangepakt.” Henk: “Zo hebben we de loopgang op het schip verbeterd. Die bestond voorheen uit korte plankjes, maar dat was gevaarlijk omdat ze opwipten als je eroverheen liep. We hebben daaroverheen een nieuwe loopgang gelegd van planken die afkomstig waren van de schutting die


tussen de pastorietuin en het kerkhof stond. Doordat deze planken in de lengterichting gelegd werden was deze goed te begaan. Jammer genoeg ben ik met het vrijwilligerswerk moeten stoppen, mijn gezondheid staat dit niet meer toe. In al die jaren heb ik veel kunnen doen en ik denk ook terug aan de vele leuke momenten die ik erdoor heb meegemaakt. Zo herinner ik me dat koster Cees van Kreij ons mee naar de Gover nam als we klaar waren met de bouw van de kerststal.We gingen dan een potje biljarten. Sientje van de Gover zei dan altijd tegen ons: ‘Jongens zijn jullie aan het kegelen? De ballen vlogen bij ons alle kanten op... haha.” Door de jaren heen zijn er steeds aanpassingen gedaan aan de kerk waardoor de gidsen van het Torenmuseum steeds beter in staat zijn de geschiedenis van de kerk over te brengen op de bezoekers. Bovendien zijn ze de steeds meer te weten gekomen over de bouwgeschiedenis, zodat de gidsen u heel wat kunnen vertellen. Heeft u uw rondleiding al weer enige tijd hebben gehad, dan is het wellicht nu de tijd om weer eens bij ons aan te sluiten. Bezoek de jubileumtentoonstelling en sluit aan bij een van de rondleidingen! Hartelijk gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven, wij zijn dankbaar om deze speciale dag met jullie te mogen beleven! Kinderen en Kleinkinderen

Jubileumtentoonstelling Torenmuseum De Peperbus Zondag 13 november 11.00 - 16.00 u.

onthulling rten a a k ingo B s i t Gra

?

?

Zaterdagmiddag 12 november 14.30 Kei gave Bingo met ‘Leny van de bingo’ bij café Boetje Cafe open: 14:30 uur - Aanvang bingo: 15:00 uur - einde: 17:00 uur flyer jeugd P&P 2016.indd 1

13

18-10-16 08:45INFORMATIEMARKT BRANDWEER – AED – EHBO- VEILIG VERKEER NL De Stichting AED Beheer Geffen heeft het initiatief genomen om een open dag te organiseren op zaterdag 26 november 2016 van 11.00 tot 15.00 uur in de brandweerkazerne te Geffen. Op deze dag zal er een informatiemarkt gehouden worden waarbij de deelnemers het publiek op een aantrekkelijke en interessante wijze informeren over hun werk. Het thema van deze dag is “Hart” Veilig Geffen”. Aan de informatiemarkt nemen deel: - De Vrijwillige brandweer Geffen - Stichting AED Beheer Geffen - E.H.B.O.Vereniging Geffen - Veilig Verkeer Nederland - Politie- en Ambulance Dienst (waarschijnlijk) In gesprek met Kees van Venrooy Wie kan ons beter vertellen over dit initiatief dan Kees van Venrooy (51 jaar) Kees is al 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer en sinds de oprichting zit hij ook in het bestuur van de Stichting AED Beheer Geffen. AED (Automatische Externe Defibrillator) Kees is vanaf 1996 bij de Brandweer. Destijds werd hij gevraagd door Wim van den Hanenberg. “Ik werd toen zelfstandig winkelier in Geffen en daardoor bij een oproep snel bereikbaar. Nog voordat ik met het thuisfront had overlegd zei ik al ‘ja’, “zegt Kees. Het geeft zijn motivatie aan. “Je kunt iets betekenen voor de mensen in moeilijke en soms levensbedreigende situaties.” Kees volgde de brandweeropleiding en daarna is hij nog verder gegaan met de opleiding tot bevelvoerder. Voor deze opleiding moet je twee avonden in de week de cursus volgen en één oefenavond extra. Zowaar geen geringe opgave naast een volle baan in zijn bedrijf. Sinds 2003 is Kees bevelvoerder. Dit betekent dat Kees het bevel heeft over een groep van 8 brandweermensen die in een wagen uitrukken na een alarm. Niet alleen in geval van brand maar vaker nog bij ongelukken rukt de brandweer uit. Het werk bij de brandweer vraagt zowel fysiek als mentaal veel kracht en incasseringsvermogen. “We vangen elkaar bij terugkomst in de kazerne altijd goed op, “ vertelt Kees. “Het is ook de taak van de bevelvoeder goed te letten op de

nieuwe leden bij het brandweerkorps . De eerste keer werkt een nieuweling altijd samen met een ervaren brandweerman.” Kees heeft voorheen als elektricien gewerkt en is nu een kleine zelfstandige aannemer in de bouw, met name timmerwerken. Deze vaardigheden komen hem zowel bij de brandweer als AED Beheer uitstekend van pas. Bij de Stichting AED Beheer is Kees de man van de techniek. Hij zorgt voor het ophangen en aansluiten van de AED’s. Uitbreiding en scholing van burgerhulpverleners Kees benadrukt dat de Stichting AED Beheer vooral streeft naar een groep van 250 Geffense burgerhulpverleners. Nu al hebben zich 100 personen gemeld. Mensen zijn soms bang dat ze er alleen voor staan bij een reanimatie, maar dat is nooit het geval. Bij een reanimatie worden de burgerhulpverleners automatisch via 112 gealarmeerd binnen een straal van 6 minuten bereikbaarheid naar het slachtoffer. Er worden minimaal 30 mensen opgeroepen. De eerste minuten zijn cruciaal bij een hartaanval. Er hangen nu al 15 AED’s verspreid over Geffen. Dat moeten er 18 worden om Geffen helemaal Hart-Veilig te maken. De informatiemarkt op 26 november is vooral ook bedoeld om mensen te stimuleren om zich aan te melden. De bezoekers van de informatiemarkt krijgen een zeer interessant filmpje te zien waarop precies zichtbaar is hoe het in zijn werk gaat in geval van een oproep voor reanimatie. De Geffense situatie is daarbij in beeld gebracht met daarbij opnames met een drone gemaakt. Er zijn daarnaast ook interviews opgenomen met Geffense burgerhulpverleners en slachtoffers. Alleen voor deze film is het al de moeite waard om op 26 november naar de Brandweerkazerne te gaan. Op de website www.aedbeheergeffen.nl vindt u alle informatie, o.a. de aanmelding van burgerhulpverleners bij Hartslagnu.nl en het overzicht van de AED-kasten waar deze in Geffen zijn geplaatst. Bezoek de informatiemarkt op zaterdag 26 november tussen 11.00 en 15.00 uur in de brandweerkazerne. De koffie staat voor u klaar en zelfs een heerlijk broodje voor de lunch.

15


Loop vrijblijvend binnen!

Aan tafel met lokale experts

voor antwoord op je woonvragen.

Het Rabobank Oss Bernheze Woonevent Rondom een verbouwing of verhuizing heb je een heleboel woonvragen. Om die te beantwoorden nodigen wij lokale experts uit om hun kennis met jou te delen. Locatie: Financieel Adviescentrum, Cereslaan 2 in Heesch

Donderdag 8 december van 19.00 tot 22.00 uur. Een aandeel in elkaar


BIJZONDERE FILMS IN FILMHUIS DE PAS IN HEESCH! Filmhuis de Pas vertoont maandelijks films met thema’s die je raken en waar je na afloop nog eens over praat of aan terugdenkt. Maandag 14 en woensdag 16 november draait de film Sufragette, aanvang 20.00 uur In East End London ontstaat in het begin van de twintigste eeuw de feministische beweging die opkomt voor het meest fundamentele grondrecht, nl stemrecht voor vrouwen. In hun strijd voor gelijke rechten zetten de vrouwen, sufragettes genaamd, alles op het spel: hun banen, hun gezinnen, hun kinderen en hun leven. De film volgt Maud, een van de arbeidsters die radicaliseert. Met de keuzes die ze maakt brengt ze haar gezinsleven in gevaar, maar toch kan ze niet anders dan meegaan in deze hartverscheurende en tegelijkertijd inspirerende strijd. Voor uw agenda: * 27 november, 15.30 uur : Mountains may depart *12 en 13 december, 20.00 uur: The broken circle breakdown *27 december, 20.00 uur: Brooklyn *27 en 28 december, 13.30 uur: Robinson Crusoe Kaarten à € 5,- zijn vóór de film verkrijgbaar aan de kassa; via de website of telefonisch reserveren is ook mogelijk. Cultureel Centrum De Pas is bereikbaar op 0412451634 (ma-vr 09.00-16.30). Er is volop gratis parkeergelegenheid direct voor de deur. Voor meer informatie én het volledige filmprogramma: http://www.de-pas.nl/agenda/film

VLUCHTELINGENWERK GEMEENTE OSS IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS Vluchtelingenwerk Oss is dringend op zoek naar vrijwilligers die onze cliënten (vergunninghouders) gaan begeleiden bij hun integratie in onze samenleving. Zodra een Vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen wordt hij/zij gekoppeld aan een gemeente, in ons geval dus de gemeente Oss.Als er een huis beschikbaar komt wat geschikt is voor deze vergunninghouder is het de taak van Vluchtelingenwerk om deze persoon te bege-

leiden bij de integratie in zijn nieuwe woonplaats. Deze begeleiding vindt plaats door uitsluitend vrijwilligers en bestaat uit het inschrijven bij de gemeente en energieleverancier, aanmelden bij een ziektekostenverzekering, op zoek naar een huisarts en tandarts en zaken als inschrijven van de kinderen bij een school en aanmelden inburgering.Wat voor ons heel normale zaken zijn daar moeten deze mensen bij geholpen worden en dan kun je denken aan afvalscheiding, omgaan met financiën, praktische ondersteuning bij allerlei vragen en problemen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de cliënt zelfredzaam wordt en dus zijn leven zelfstandig kan gaan leiden. Daarom moet je deze taak niet onderschatten en minimaal een dagdeel per week beschikbaar zijn. Er zijn verschillende werkgroepen actief zoals: • Buitenteam: ondersteunen bij de inschrijving in de gemeente en inrichting van de woning. • Maatschappelijke begeleiders: begeleiden de vergunninghouder voor een periode van ongeveer 2-3 maanden met de integratie in hun nieuwe woonplaats. • Voorlichting: het geven van voorlichting op diverse scholen (van basis- tot voorgezet onderwijs). • Onderwijswerkgroep: begeleiden van de cliënt bij de inschrijving voor de inburgering en plaatsing van kinderen op de diverse scholen. Omdat de gemeente Oss is samengesteld uit meerdere dorpen is het erg belangrijk dat er ook vrijwilligers uit deze dorpen komen. Een vergunninghouder die in een dorp woont moet de kans krijgen om een van de dorpsgenoten te worden en de kans van slagen is het grootst als hij wordt begeleid door een mededorpsbewoner. Deze bewoner kent de weg in het dorp en heeft zijn netwerk waardoor de kans voor een geslaagde integratie alleen maar toeneemt. Als je affiniteit hebt met deze groep bewoners en geïnteresseerd bent in deze boeiende vrijwilligersfunctie dan nodigen wij je uit om een afspraak met ons te maken. Je krijgt dan een gesprek waarin we kijken waar je interesses liggen en wat je voor onze organisatie kunt betekenen.Als je dan, na dit kennismakingsgesprek, ervoor kiest om een vrijwilligersfunctie bij ons te aanvaarden wordt er een overeenkomst getekend. Aansluitend maken wij dan ook afspraken over hoe wij je gaan inwerken en begeleiden bij de functie. Ook is er volop kans tot het volgen van trainingen en intervisie en wordt je begeleid door een vaste beroepskracht. Daarom vragen wij aan alle inwoners van de gemeente Oss (dus vooral ook de dorpen) die iets willen en kunnen betekenen voor de vergunninghouders contact met ons op te nemen om een afspraak te maken voor een gesprek. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0412-648664 of meldt je aan via e-mail oss@vluchtelingenwerk.nl 17


ROTTENRIJK PRESENTEERT

PRINSENBAL +spectaculaire film A

E V I S U L LL INC

2 2 €

M E T M E D E W E R K I N G VA N :

CV Niks Geleje // CV Krèg Nou Wâ //BRANDWEER // CV Schôn Gemakt // nooit gedacht 6 // e.v.a 12 NOVEMBER 2016

DRESSCODE: SCARY, SPOOKY

VANAF 20:00 BIJ “ZIN IN GEFFEN”

U b e n t v a n h a r t e w e l k o m. Te n m i n s t e a l s u d u r f t !

www.ROTTENRIJK.NL


EEUWENOUDE AVONDMAALBEKER VOOR ÉÉN DAG NAAR GEFFEN “Deesen beker hoort toe de kerck tot geffen” luidt de tekst die op de zilveren beker uit 1653 staat en in het bezit is van de Hervormde Gemeente Oss c.a. Op 13 november zal deze beker voor één dag te zien zijn in Geffen als Torenmuseum De Peperbus haar 25-jarig bestaan viert met een speciale tentoonstelling en Open Dag. In 1991 opende burgemeester Hans Netten het nieuwe museum in de Geffense kerktoren. Het was Jo van Wanrooij die al geruime tijd in de weer was geweest met het verzamelen van kerkelijke attributen en voorwerpen, die in de loop der jaren uit de kerk verdwenen waren. Sinds 1991 is het aantal voorwerpen in het museum enorm uitgebreid, menig bezoeker had thuis voorwerpen uit familiebezit en vond dat die beter in het museum bewaard konden blijven. Zo is de collectie in de loop der jaren gegroeid tot de ruim 800 voorwerpen die momenteel te aanschouwen zijn. Omdat het museum zich bevindt in de kerktoren is een bezoek voor mindervalide mensen helaas niet altijd mogelijk. Vanwege het 25-jarig bestaan gaan de medewerkers van Torenmuseum De Peperbus hier voor een dag wat aan doen. In de kerk wordt op 13 november een grote tentoonstelling ingericht met tal van voorwerpen uit het museum. Het museum komt als het waren naar beneden! Omdat de kerk op zich al en museumstuk op zich is, zullen de medewerkers ook rondleidingen geven waarbij men het gebouw kan zien, komt men op plekken waar men normaal niet komt. Wie wil graag de ruimte tussen het plafond van de kerk en het dak bekijken? Wie wil met eigen ogen de binnenzijde van de torenspits aanschouwen of uit de torenluiken kijken en Geffen van bovenaf aanschouwen? Door middel van een fototentoonstelling leert u meer over de geschiedenis van onze eeuwenoude Geffense kerk en het kerkelijke leven uit vervlogen tijden. Unieke voorwerpen worden van ‘stal gehaald zodat u ze goed kan bekijken.

Bijzonder is verder dat de torenhaan, normaal stat deze op het puntje van de toren, nu in de kerk zal staan. U kunt deze bekijken, maar ook met deze vergulden haan op de foto.Wellicht vindt U het leuk uw kind of kleinkind met de haan te fotograferen? Dat kan alleen op deze ene dag...! Maar het meest trots zijn we op de avondmaalbeker uit de protestantse tijd, die voor éénmaal in Geffen te zien zal zijn. Nadat de Geffense kerk weer in katholieke handen was, verdween de beker uit Geffen. Na bijna 200 jaar keert de beker weer voor één dag terug en is van dichtbij te aanschouwen. Zeer bijzonder! Torenmuseum De Peperbus heet u van harte welkom op zondag 13 november. De tentoonstelling zal gehouden worden van 11.00 - 16.00 u. Tot dan!

APPARTEMENT (MAISONNETTE) GEFFEN TE KOOP! Gelegen aan de Smidse 3 in het centrum van Geffen. Impressie te vinden op YouTube door te zoeken op: Smidse Geffen – Bouwjaar 2008 – Eigen dakterras (20m?) – Inpandige parkeerplek + berging – Vraagprijs € 185.000,Ben of ken je iemand wie interesse heeft? Bel of app voor meer info naar 06 112 347 63

19


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


PERSBERICHT PRINSENBAL: VOOR MENSEN MET LEF... Wie heeft er het lef om op 12 november aanstaande naar het Prinsenbal te komen? Voor alle dappere dodo’s en iedereen die niet bang is uitgevallen gaan om 20.00 uur de deuren open bij ‘Zin in Geffen’. Tijdens deze zinderende avond worden de nieuwe heersers van het Rottenrijk onthuld. Zo’n onthulling leent zich geweldig goed voor een Scary Movy, een zenuwslopende film waar ongeveer half Geffen aan heeft meegewerkt. En dat mag je niet missen, tenzij je een angsthaas bent of zwakke zenuwen hebt. Toch bang aangelegd? Dan kom je gewoon gewapend met een spooky pak of een andere scary outfit. Voor € 22,00 (all inclusive) ben je de hele avond onder de pannen, als die al niet van het dak vallen. Want dat het dak eraf gaat, is eigenlijk wel zeker! Natuurlijk zwaaien we ook Prins Ad en Adjudant Maartin uit. Dappere mannen, dat hebben ze het afgelopen carnavalsseizoen wel bewezen! Vooralsnog blijft het een raadsel wie de vorstelijke taken gaat overnemen, maar de spanning stijgt al aardig naar het kookpunt. Dus laat je angstzweet thuis, neem je leeuwenmoed mee en kom op 12 november naar de prinsonthulling. Als je nog durft tenminste...

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Alzheimer Café Oss-Maasland 14 november 2016 Hoe is het om mantelzorger te zijn van iemand met dementie? Op maandag 14 november staan de mantelzorgers centraal in het Alzheimer Café in Oss. Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar is het landelijk thema: Mantelzorg doe je samen ! Het Alzheimer Café is er voor mantelzorgers samen; een plek waar je informatie kunt krijgen en waar je elkaar als mantelzorger kunt ontmoeten. Op deze avond komen mantelzorgers zelf aan het woord om te vertellen hoe het is om te zorgen voor hun naaste met dementie. Je partner/familielid verandert, de toekomst wordt onzeker, je gaat taken overnemen en praktische zorg bieden. De psychische belasting kan groot zijn, je neemt al afscheid van iemand die er nog is. Maar er zijn ook positieve ervaringen van mantelzorgers. Hierover praten we met mantelzorgers en u krijgt ook tips over waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Maria van Dartel, casemanager (Samen In Zorg) en Eef Rubbens, consulent Armslag/DemenTalent (ONS welzijn) presenteren deze avond. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang en een kopje koffie zijn gratis. Hoe laat en Waar? Vanaf 19.00 uur opent het Alzheimer Café haar deuren en om 19.30 uur start het programma tot 21.30 uur. In ontmoetingscentrum ‘De Binnenstad’, St. Barbaraplein 6 in Oss. Na 18.00 uur vrij parkeren in de omgeving. Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door de Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel en ONS welzijn i.s.m. BrabantZorg, Interzorg Thuiszorg en Samen in Zorg. Voor meer informatie: Eef Rubbens, coördinator Alzheimer Café bereikbaar via tel. 088-3742525 eef.rubbens@ons-welzijn.nl of Maria van Dartel maria.vandartel@sameninzorg.nu

21


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag:

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Engels voor kinderen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Bergstraat 39, 5386 KK GEFFEN Tel: 085 – 27 31 880 www.theoveldverzekeringen.nl Mobiel: 06-39579192 info@thatsitgeffen.nl mob. 06-46074713 www.thatsitgeffen.nl

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


SPANNING, SENSATIE EN NIEUWE JEUGDVORSTEN Is het je buurjongen? Je buurmeisje? Je neef of je nicht? Of misschien wel een van je beste vrienden of vriendinnen? Voor het antwoord op deze super spannende vraag ga je op zaterdag 12 november gewoon naar Café Boetje.Vanaf 14.30 uur kun je daar samen met de Raad van 1/211 terecht voor de onthulling van de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses. Een keigezellige middag vol spanning en sensatie die wordt opgeluisterd door Leny van de Bingo. Echt superleuk want de bingokaarten zijn gratis dus iedereen kan meedoen. Natuurlijk nemen we ook op gepaste wijze afscheid van Jeugdprins Bart en Jeugdprinses Femke. Deze middag vol verrassingen sluiten we rond 17.00 uur af. Dus papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, neven en nichten en niet te vergeten alle nieuwsgierige jongens en meisjes: See You bij d’n Boet!

LEZING STRUIKELSTENENPROJECT Heemkundewerkgroep ‘Vladerack’ uit Geffen organiseert op 16 november een informatieavond over het Struikelstenenproject van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig. Hij zal namelijk op 1 december in Geffen zes struikelstenen leggen ter nagedachtenis aan de omgebrachte leden van het Joodse gezin Van Dijk. De informatieavond zal verzorgd worden door Conny Leijten, lid van de 1e werkgroep Struikelstenen in Oss en schrijfster van levensverhalen. Zij zal uitleg geven over het Struikelstenenproject in het algemeen en over het Osse project in het bijzonder. De avond start om 19.30 u. en zal om ongeveer 21.30 u. eindigen. Bent U geïnteresseerd, dan verwachten wij u in de benedenzaal van ’t Oude Klooster, Kloosterstraat 7, 5386 AR Geffen. Ook niet-leden van Heemkundewerkgroep ’Vladerack’ zijn van harte welkom. Toegang is gratis. Om in te kunnen spelen op het aantal bezoekers hopen dat U zich aanmeldt via een mailtje naar: heemkundegroep@gmail.com

Beste service én persoonlijk advies Altijd bij u in de buurt! En natuurlijk bezorgen wij ook op afspraak bij u thuis!

Expert Oss Hooghuisstraat 11, (0412) 642456 facebook.com/pages/Expert-Oss 210x150mm h - Full Colour - week 48

Bestel ook online via expert.nl/oss 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl tel: 085-2731885 Internet www.vanderdoelenassurantien.nl info@vcfopleidingen.nl

Hef- & Reachtruckcertificaat Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport BHV voor beroepschauffeurs VCA basis voor beroepschauffeurs Communicatieve en Sociale vaardigheden Chauffeurs Digitale Tachograaf en boardcomputer HNR Het Nieuwe Rijden Etc.

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

www.vcfopleidingen.nl

Onze wereld De wereld van bouwen en wonen verandert snel. Innovaties, kostenreducties, samenwerkingsverbanden en ga zo maar door. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling veranderde in meer dan 40 jaar tijd mee, mede in het belang van de klant. Tegelijkertijd vraagt diezelfde klant wel om een persoonlijke benadering. Van Wanrooij is en blijft een familiebedrijf. Een vertrouwd gezicht in een veranderende wereld.

Onze werken Met enkele honderden woningen per jaar behoort Van Wanrooij tot de grotere spelers in de regionale bouwwereld. Ook ontwikkelt Van Wanrooij bedrijfsmatig onroerend goed. Daarnaast is het bedrijf actief in grondexploitaties, complete bestemmingsplannen en binnenstedelijke herontwikkelingen. De fraaie werken die Van Wanrooij realiseert staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

www.vanwanrooij.nl

van wanrooij bouw & ontwikkeling, postbus 4, 5386 zg geffen, tel 073 53 40 400, info@vanwanrooij.nl

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


Het bridgeseizoen 2016-2017 is weer begonnen. Dinsdag 25 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende zitting is dit de totaal uitslag. A-lijn 1. Gerrie en Joop van der Meijden 55.31 2. Marijke Droog en Marianne van Etten 54.38 3. Astrid van Buren en Christa van Lieverloo 52.71 4. Marlies van Dijke en Thea Engels 51.88 5. Annemarie van Gils en Riet van der Sanden 50.94 6. Wil van den Elzen en Peter Wolf 50.31 7. Thea en Johan Geling 50.10 8. Nelly Lucius en Toos de Haas 49.17 9. Ria Essenberg en Wim Christiaens 48.23 10. Trudy en Jaap Lakeman 46.67 D 11. Ria en Wim Bijl 45.42 D 12. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 44.90 D B-lijn 1. Nelleke Rouppe vd Voort en Piet v Galen 54.79 P 2. Peter Luijben en Ad van de Wetering 54.58 P 3. Gerard Vogel en Frans van Weert 53.13 P 4. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 52.71 5. Ria en Rien van Alebeek 52.19 6. Vera Bos en Diny de Jong 51.46 7. Tini Jonker en Marion Sollewijn-Gelpke 50.10 8. Elly en Aart Smit 47.40 9. Siny Pieper en Riet van Stekelenburg 46.56 10. Margriet Baart en Ans Lambregts 46.25 11. Karine Molkenboer en Jet Willems 45.73 D 12. Margriet van Beek en Idi Szovan 45.10 D C-lijn 1. Agnes v Lieverloo en Francine de Bresser 53.58 P 2. Marianne Asselbergs en Ans van Uden 53.42 P 3. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 53.03 4. Marian Huis in ’t Veld en Coby Emmen 52.15 5. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 50.74 6. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 50.07 7. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 49.41 8. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 48.95 9. Diny Arts en Marlouk Reitsma 44.37 D 10. Nel en Herman Derks 44.30 D D-Lijn 1. Gretha Hijlkema en Vronij van der Weij 2. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 3. Jo de Haas en Ton Tijs

60.81 P 57.29 P 52.73

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Annie en Henk Broekman Mieke van Mil en Irene Rothweiler Anneke Hoven en Vera Spoormans Antoine Jansen en Anky Janssen Ineke Liefkens en Huub Heinen Conny Raaijmakers en Wim Janssen

49.35 49.09 48.44 48.31 47.01 43.49

CARNAVALSOPTOCHT ZONDAG 26 FEBRUARI 2017 Voor de komende optocht kan iedereen zich weer inschrijven. Om je op te geven voor deelname mail je naar optocht@ rottenrijk.nl of bel je 06 21834388. Voor 13 december willen wij iedereen oproepen voor een deelnemersvergadering over de carnavalsoptocht van het Rottenrijk. Die avond vindt plaats in café zaal ’t Haasje om 20.00 uur. Samen met de deelnemers proberen we op die avond de organisatie van de optocht nog meer te verbeteren. Hebben we jouw mening daar bij nodig? Zorg dan dat je er bij bent!

BESTEL OF RESERVEER TIJDIG uw 5 december cadeautjes uit de folders van Toys2Play en Intertoys

Uw persoonlijke warenhuis! Geffen / Kerkstraat 7 / 073-5321295

www.boschvanerp.nl

25


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT

100 inwoners – 100 dagen – 100 % afvalvrij Noem het een uitdaging of avontuur. Gaat het lukken om 100 huishoudens 100 dagen zonder afval te laten leven? Gemeente Oss gaat het proberen! Op 1 januari 2017 start deze uitdaging en we zijn op zoek naar deelnemers. Meer inzicht krijgen Minder afval en meer hergebruik in 2020, dat is het doel.Wethouder Johan van der Schoot:‘Als het gaat om afvalinzameling zijn we goed op weg, maar er is meer voor nodig om onze doelstelling te halen. Een andere aanpak, maar welke? Wat werkt voor onze inwoners en wat werkt niet? Om daar meer inzicht in te krijgen willen we in 2017 en 2018 via diverse proeven bekijken wat onze inwoners helpt om bewuster te worden van afval en om afval beter te scheiden.’ Startbijeenkomst We starten op 1 januari 2017 en eindigen op 10 april 2017. De deelnemers staan er niet alleen voor. Ze krijgen weekopdrachten, tips én kunnen elkaar helpen. De website oss.100.100.100.nl speel daarbij een belangrijke rol. Daar staat ook meer informatie. Op 14 december is er een startbijeenkomst en vertellen we de deelnemers meer over het experiment.

11.00 - 16.00 uur 15 Dorpsraad Geffen, infoavond glasvezel en evenemeten Geffense Plas, 19,30 uur De Koppellinck 17 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 24 Goed Gevoel Geffen, Super bingo avond, 20,00 uur Zin in Geffen 26 Informatiemarkt Geffen Veilig, 11.00 - 15.00 uur Brandweerkazerne DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 13 ZLTO, rikken & jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 Ziekencomite De Schakel; Kerstviering, Oude Klooster 30 Jubileumeditie Geffense Kwis (5de editie) 2017 JANUARI 07 Roaplied, Zin in Geffen FEBRUARI MAART APRIL MEI 14 Eerste Communie JUNI 09 Toediening Vormsel

Zelf eenvoudige bijdrage leveren Henri Arts, voorzitter Dorpsraad Lith doet mee:‘Ik vind het belangrijk om de berg afval te verminderen en daar bewust mee om te gaan. Voor mijn kinderen en onze samenleving. Je kunt al een eenvoudige bijdrage leveren door zelf een tasje mee te nemen naar de winkel of hergebruik van spullen. Ben heel benieuwd hoe we dit in ons gezin met zijn vijven gaan doen. En benieuwd naar de ideeën waarmee we als deelnemers elkaar kunnen stimuleren.’ Meld aan! We zijn op zoek naar inwoners die deze uitdaging aan durven. Van jong tot oud. Van alleenstaand tot samenwonend. Met of zonder kinderen.Wonend in de polder of drie hoog in het centrum. We zoeken een goede afspiegeling van de gemeente Oss. Deelnemers kunnen zich vanaf 1 november inschrijven via oss.100.100.100. nl of www.oss.nl/afval.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 10 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 12 Prinsonthulling 13 Jubileumtentoonstelling Torenmusuem De Peperbus,

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do Spreekuren: Dagelijks van 8.00-10.00 uur en van 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK ROSMALEN - MAASDONK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon28

tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Maasdonk: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-8222751 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp 06-39664681 | j.vanerp@home.nl | www.hetoudeklooster.nl DE ONTMOETING Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 073-5323144, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Excellent weekblad en folder verspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 890 5000 info@excellentverspreidingen.nl

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.