Torenklanken 2014 - nr 17

Page 1

✁ 52e jaargang | nummer 17 | oktober 2014

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: IBAN: druk: oplage:

1

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 NL06 RABO 0115 8030 009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

OPEN HUIS OP ZATERDAG 1 NOVEMBER:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

de wegen te strooien. De Diddewerf is ook van 10.00 tot 16.00 uur open.

welkom in het gemeentehuis Op zaterdag 1 november 2014 is er ‘open huis’ in het gemeentehuis van Oss. Alle inwoners van Geffen en van de gemeente Oss zijn van 10.00 tot 16.00 uur welkom om een kijkje te komen in hun gemeentehuis. Bezoekers kunnen in het bedrijfsrestaurant hun rondgang onderbreken voor koffie of thee.Voor kinderen is er een glaasje fris. Van trouwzaal tot werkkamer burgemeester Tijdens het ‘open huis’ op zaterdag 1 november kan iedereen een kijkje nemen in het gemeentehuis. U kunt het gebouw van boven tot onder bekijken; ook de afdelingen die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. Trouwzaal, raadzaal, publiekshal, maar bijvoorbeeld ook het bedrijfsrestaurant en de werkkamers van burgemeester en wethouders. Op de verschillende verdiepingen zijn presentaties over het werk van de gemeente Oss. Kinderen kunnen zich laten fotograferen als burgemeester of als bruidspaar. Of op de foto met Osje. Verkiezingsmarkt De politieke partijen, die meedoen aan de verkiezingen van 19 november, houden op 1 november een verkiezingsmarkt. Op de begane grond in het gemeentehuis presenteren zij hun politieke programma voor de komende vier jaar. De leden van deze politieke partijen gaan graag met u in gesprek. Gemeentewerf ook open De ir. Diddewerf aan de Singel 40-45 is op zaterdag 1 november ook open. Daar staat het wagenpark van de gemeente Oss. U kunt er bijvoorbeeld bekijken hoe zo’n vuilniswagen met zijbelader nu precies werkt. Maar ook een kijkje nemen bij de zoutopslag om bij winterweer

IN DE NIEUWE DORPSRAAD Als Geffen op 1 januari onderdeel wordt van de gemeente Oss, treedt ook een nieuwe dorpsraad aan. De nieuwe Dorpsraad Geffen wordt voor een periode van vier jaar geïnstalleerd. Een speciale benoemingscommissie die los staat van de huidige dorpsraad zal de nieuwe dorpsraad voordragen aan het college van B. en W. in Oss. Iedereen die belangstelling heeft voor het werk van de dorpsraad en zich mogelijk kandidaat wil stellen voor deze raad, kan op 12 november naar De Koppellinck in Geffen komen.Voorafgaand aan het verkiezingsdebat zal de benoemingscommissie aan het publiek worden gepresenteerd.Vanuit de gemeente Oss zal nadere uitleg worden gegeven over het werk en functioneren van de dorpsraad binnen deze gemeente. Aanvang 19.00 uur. Wie deze avond niet aanwezig kan zijn, kan zijn of haar belangstelling kenbaar maken via de mail: indedorpsraadgeffen@gmail.com

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home.nl dan nemen wij contact met u op.

KOPY INLEVEREN VOOR:

3 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

���������������������

FYSIOTHERAPIE -

Manuele- en Oedeemtherapie Kinderfysiotherapie Sport- en Arbeidsfysiotherapie Echodiagnostiek Shockwavetherapie

FITNESS - Individueel cardio en krachttraining - Groepslessen zoals: - Indoor Cycling - Total Fit, Fysio Fit, Body Fit - Seniorentraining - Move 2B Fit Mix - Pilatus, Power Yoga, Latin Dance

LOCATIES ������������

Meer informatie: ����������À����

�������� �������� �������� �������� ��������������

Kloosterstraat 3B Helschenhoek 2 Papendijk 12 Pastoor Vogelsplein 1 Christinastraat 3

���������À�������� ������������������������� �����������������������

073-5327472 073-5323432 0412-820280

HYPOTHEKEN �Ă�Ŭ��ĞĞŬŵĂŶ�����ĞīĞŶ

PENSIOENEN

(06) 5159 1160 SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


PAROCHIEAVOND Alle vrijwilligers in de parochie worden uitgenodigd op vrijdag 7 november voor de jaarlijkse parochieavond. Om 19.00 uur is er een H.Mis in de kapel en daarna bent u welkom in de benedenzaal van Het Oude Klooster. Het Gospel Trio Oss zal deze avond opluisteren.

”ONDER DE TOREN” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 31 okt. 19.00 u. * avondmis za. 01 nov. 17.30 u. in VINKEL Allerheiligenviering zo. 02 nov. 09.30 u. gelezen H.Mis (Allerzielen) zo. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v.W.I.K. en Gem. Koor + kinderkerk (Allerzielen) di. 04 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 07 nov. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK met aansluitend parochieavond m.m.v. Gospel Trio Oss. zo. 09 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk di. 11 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 14 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 16 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s / Presentatie Communicanten Er wordt een 2e collecte gehouden voor jongerenactiviteiten in het bisdom. (voor verdere agenda zie www.parochiegeffen.nl) ALLERZIELEN Met Allerzielen (zondag 2 november) zijn er twee vieringen in de kerk: om 09.30 uur een gelezen H.Mis en zoals gebruikelijk ‘s avonds om 19.30 uur een viering waarin we in het bijzonder de overledenen vanaf november 2013 tot heden herdenken. Er is dan ook kinderkerk. De nabestaanden van de overledenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering.

SCHOENENDOOSACTIE Zoals gebruikelijk houden we in de Sinterklaasviering op zondag 30 november om 09.30 uur weer een schoenendoosactie. De dozen gaan dit keer naar de Stichting BeHoCa van Melissa Kreps. Kinderen en volwassenen kunnen meedoen: vul een schoenendoos met schrijfspullen en/of klein speelgoed. Ook zouden nieuwe tandenborstels voor de kinderen in het opvanghuis heel erg goed van pas komen. De kinderen op de basisschool krijgen een stencil mee met informatie. U leest meer in de volgende Torenklanken. KERKBALANS 2014: Wat is de kerk mij waard? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2014. Kijk ook op www.kerkbalans.nl De nieuwe stand (per 16 oktober) is € 24.500,00. Dank voor uw bijdrage! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) elke maandagavond tussen 18.30 uur - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. 3


�ŽŽ��Ăů����ĮŶĂŶĐŝģůĞ��ĂŬĞŶ�Ŭ�Ŷ�����Ğ�ĞĐŚ��ďŝũ

Dorpsplein 19 ���������ĞīĞŶ� 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

��ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ��ĞŶ�ďĞŚŽĞ�Ğ��ĂŶ�ĚĞ�ŽŵŐĞ�ŝŶŐ��Ğ�Ő�ŶŶŝŶŐ� �ŽŽ���Ğ�ďŽ�����ĞŶŽ�Ă�Ğ�ĞŶ��ůŽŽ���ĂŶ��ŽŶŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ŐĞďŽ��ĞŶ

�ĂŐĞ�����ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�ď� �ĞŝŬĂŵ��ĞŐ�� ����������Ž�ŵĂůĞŶ

�ĞůĞĨŽŽŶ�� 073 - 5037094 �Ă���� 073 - 5037095 ��ŵĂŝů��� ŝŶĨŽΛũĂŐĞ���Ă�ďĞ��Ŷ�ĞŶ�Ă�ŝ�Ă�Ğ�Ŷů

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l

Uitvaartverzorging Gerald Donders 06 - 83 78 99 87 Reijerspad 4, 5258 AZ Berlicum Begijnenstraat 1b, 5341 BC Oss Jarenlang zijn we samen een vertrouwd gezicht in de omgeving. Wij staan voor kwaliteit en perfectie. Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor u.

Margriet van den Boogaard - van Heel 06 - 20 49 32 87 Helster 6, 5258 JJ Berlicum


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl

UITNODIGING VOOR EEN AVOND ROND LITURGIE Alle betrokken parochiële werkgroepen van het werkveld liturgie: tekstgroepen, koren, lektoren, communieuitdelers, collectanten en voorgangers, maar ook andere belangstellenden, uit de parochies Geffen, Nuland,Vinkel, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode worden uitgenodigd voor een avond rond liturgie. Hein Vrijdag, zal deze avond leiden, hij is een landelijke autoriteit op het gebied van liturgie en zal ons gedachten aanreiken over het wezen en de betekenis van liturgie binnen onze geloofsbeleving en de actieve rol van alle aanwezigen daarin. Een speciale aandacht mag daarbij uitgaan naar de plaats van de zang in de liturgie en het stimuleren van samen zingen. De avond wordt gehouden op maandag 17 november a.s. om 20.00 uur in de dagkerk van het kerkgebouw in Heesch, Kerkstraat 2. Het is belangrijk om met elkaar stil te staan bij de kern en het wezen van alle liturgie en het doel daarvan, zodat we samen kunnen verstaan wat een grote verantwoordelijkheid we met elkaar dragen en hoe dingen in onze situatie het beste vorm kunnen krijgen. Tevens is het belangrijk elkaar vanuit de zes parochies te leren kennen. Graag aanmelden voor deze avond via: vanwanrooijromme@hotmail.com

5


SAMEN STAP VOOR STAP NAAR UW DROOMTUIN Bredeweg 14 B, 5386 KP Geffen

WWW . TUINENDESIGN . NL

T. 073 - 532 16 54

Voor ondernemers bieden wij Ĺ‚

administratieve dienstverlening Ook de begeleiding van startersprijzen. en de aangifte tegen de scherpste inkomstenbelasting voor particulieren Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland behoren tot onze specialiteiten. Correspondentie-adres: Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen

T: 073-3030823 ¡ M: 06-51095114 ¡ E: info@ba-administratie.nl Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen

Postbus 50 ¡ 5386 ZH Geffen ¡ T. (073) 5325536 ¡ M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl www.ba-administratie.nl ¡ info@ba-administratie.nl

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

Specialist in CZ zorgverzekeringen Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE OVER... CARNAVAL Hoe beviel de rol van ‘de scepterzwaaiers’ gedurende carnaval 2014? Bart van Erp (Bierkruier en Prins Carnaval) en Toine Verstegen (Superg(r)over en Adjudant) vormden het volwassen duo. Beiden hielden aanvankelijk ‘de boot af’ toen ze gevraagd werden. Bart: “Ik had net een schuur met mestkalveren en ik zou in januari gaan trouwen, dus weinig (extra) tijd. Toch stemden beiden uiteindelijk toe, “want als je het carnaval toegankelijker wilt maken voor de jeugd, dan moet je er zelf ook energie in willen steken,” vonden ze. En zo lieten ze zich onderdompelen in een veelheid van gevarieerde carnavalsactiviteiten. Is er echt iets door jullie veranderd? Bart en Toine: “Er wordt wel anders naar dingen gekeken, ‘een motor met andere diesel erin’ ! We wilden carnaval in een goed daglicht zetten: Het is echt niet die club ‘die ons geld opdrinkt’, zoals wel eens wordt gesuggereerd.We weten nu dat er meer gedaan wordt dan je denkt en we moeten gewoon alles zelf betalen. Het kost veel tijd, maar die investering is wel de moeite waard.” Bart en Toine kijken vooral met veel plezier terug op al het ‘verrassende’ wat hen ten deel viel. De vriendengroepen lieten van zich horen en zien in de optocht en bij het Roaplied en maakten zelfs een clip! Hoogtepunten waren ook het rondje in de Dakartruck met de Vinkelse Prinsessen en de handbalwedstrijd tussen de KPJ en de Raad van 11 (“De gehaktballen waren lekker, jongens!”). Hoe was het in De Tent? “Veel verklede mensen die kermis vieren...!” is hun eerste reactie. Veel volwassenen missen de carnavalsmuziek, omdat de bands Top 40 muziek brengen, de DJ heeft wel carnavalskrakers.” Ze hebben geen spijt dat ze ja hebben gezegd. “Het Rottenrijk wordt bemand door een actieve club mensen die veel verschillende activiteiten organiseren. We hopen dat onze lijn wordt doorgetrokken, dat de jongeren(groepen) geactiveerd worden om te participeren in het carnavalsgebeuren.

Op zaterdag 15 november ‘s avonds vindt bij ‘t Haasje de onthulling van de nieuwe Prins(es) plaats. Die persoon

is al bekend, volg de tips op facebook! “Ons wordt dan gevraagd om bij de Raad van 11 aan te sluiten en dat nemen we in overweging! We wensen in ieder geval de nieuwelingen veel succes (en sterkte!) toe,” aldus Bart en Toine. Ze denken dat er wellicht wat zal veranderen als we bij de gemeente Oss gaan horen. Op 15 november in de namiddag is dan de onthulling van de Jeugdprins en -prinses al geweest in café ‘t Boetje. Om daar wat over te vertellen schuiven Anne-Marie van Rijn en Cindy van den Heuvel van de jeugdwerkgroep aan, met prins Teun van Woerkom en prinses Marit Bemelmans van het afgelopen jaar. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 kunnen zich opgeven als prins(es) kandidaat. Bij loting wordt uit de aanmeldingen van groep 7 en 8 de prins en prinses gekozen. De overigen vormden (tot nu toe) de jeugdraad. De ouders van de kinderen hebben hierbij geen enkele verplichting, de leiding zorgt overal voor. “In het begin is het heel spannend,” vinden Marit en Teun, “maar al snel wordt het leuk, vooral de optocht is een hoogtepunt. Je mag overal bij zijn: carnavalsviering in de kerk, seniorenroap, ziekenbezoek, Flierefluiters, met de grote Prins mee, feestvieren in de tent, het boerenbruidsparenbal, de kinderoptocht en afsluiten met het verbranden van Annemieke Roddel. ‘s Avonds konden we carnavallen met onze eigen vriendengroep.” Teun vond het zo leuk dat hij nog graag door wilde gaan, maar dat was niet gebruikelijk als je van de basisschool afging. Daarom heeft de werkgroep een andere opzet gemaakt. De kinderen die naar de middelbare school gaan, mogen blijven tot 18 jaar als ze dat willen. Ze gaan dan samen met de kinderen van groep 6, 7 en 8 die zich aanmelden, de Raad van 1/211 vormen! Ze kunnen de jongere leden ondersteunen en de werkgroep helpen. De onthulling wordt ook in een nieuw jasje gegoten, niet meer tegelijk met de onthulling van de grote Prins, maar met een eigen feestje op zaterdagmiddag 15 november om half 3 bij ‘t Boetje, waarbij ook de ouders welkom zijn. Een tipje van de sluier: Er wordt een Bingo gehouden, die begeleid wordt door een Mystery Guest! Teun en Marit geven nog een tip aan de nieuwe jeugdprins en - prinses:“Je moet niet zenuwachtig zijn, want je wordt goed geholpen. Sommigen denken dat het saai is, maar als je weet wat het inhoudt, dan is het heel leuk!” Kijk voor meer informatie op www.rottenrijk.nl 7


Cremers tapijt & gordijnen Wij hebben een uitgebreide collectie tapijt- en vinylrollen op voorraad

Berkdijk 11 ma di t/m do Sint-Michielsgestel vr koopavond (bedrijventerrein Venkant) za T. 073-5514311 E. cremerstapijtengordijnen@hetnet.nl

13.00 - 17.00 uur 09.00 - 17.00 uur 09.00 - 20.00 uur 10.00 - 16.00 uur

raamdecoratie decoratievloerkleden marmoleum

laminaat vloerkleden pvc-vloeren antislip-vinyl

www.cremerstapijtengordijnen.nl

ĹŻĹŹÄž ŽĞŜ ĚĂĹ?

ĂŜĚ Ä? ŽŽÄšÄšÄ‚Ĺ? Ĺ? Θ Ä‚ Äž

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis!

Kloosterstraat 5b • 5386 AR Geffen

Losse advertenties tussen de tekst 073-5320531 • info@wolberg.nl

1/8 pagina www.wolberg.nl e 16,-- 1/2 pagina e 38,-1/4 pagina e 27,-- Hele pagina e 65,-di-vr 10.00-17.00, za 10.00-16.00

ĞŜĹ?ĹśĹ? ŊĚĞŜ ÄšĹ?Ĺś ĚĂĹ? Ĺľ Ĺ?ŊĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ä‚ Äž ĚĂĹ? ĂŜĂĨ

Ĺ˝

Ĺ˝ Ä‚Ä‚  Â? ĞčĞŜ Â?Â?     Ĺ?ŜĨŽÎ›Ä?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů„ ƒÄ?Ä‚ĹŹĹŹÄž Ĺ?ĹŠÄ? ĂŜĚ ƒŜů

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T F

8

0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a E W

info@soestacc.com www.soestacc.com

  � ����   �


CARNAVALSSEIZOEN WEER VAN START!!!

TIENERS VAN TOEN

Op zaterdag 15 november a.s. nieuwe carnavalsseizoen van het Geffense Rottenrijk ingeluid gaan worden met een totaal vernieuwde opzet voor de onthulling van de nieuwe Jeugd Prins en JeugdPrinses, van de RAAD van 1/2 11. Het beloofd een geweldige en leuke middag te worden waarin we afscheid nemen van jeugdprins Teun en jeugdprinses Marit. Totaal nieuw in opzet is een ludieke Bingo verzorgd door niemand minder dan...??? Waarna de spannende onthulling van de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses zal gaan plaats vinden. We sluiten deze middag rond 17.30 uur. We nodigen dan ook met veel enthousiastme alle kinderen en hun ouders het Geffense Rottenrijk uit, om te komen kijken en feesten wie er dit jaar Jeugdprins en Jeugdprinses zal worden en maken we er samen een super leuke gezellige middag van. Wees Welkom ZATERDAG 15 NOVEMBER A.S. 15.30 uur bij café BOETJE.

Met veel nieuwe nummers in het repertoire brengen de Tieners van Toen weer 3 gezellige muzikale voorstellingen in gemeenschapshuis de Meent in Nuland. Veel bekende luister- en meezingliedjes staan op het programma. Omdat gemeente Maasdonk ophoudt te bestaan worden 2 sketches gebracht die met een vette knipoog een terug- en vooruitblik geven over 21 jaar Maasdonk. Woensdag 12 nov. is de eerste uitvoering uitsluitend voor leden van KBO Nuland. Op donderdagmiddag 13 nov. aanvang 14.00 uur is een voorstelling speciaal voor senioren uit de regio die liever overdag dan ‘s avonds komen. Vrijdag 14 nov. is de avondvoorstelling aanvang 20.00 uur. Entreekaarten zijn te koop voor € 7,- incl. gratis kop koffie/thee bij Bosch-van Erp in Geffen.

Muziek, zang, sketches

PRINSENBAL “BAL MASKER” 20.00 uur rollen we met plezier weer de rode loper uit bij café Zaal ‘t Haasje, voor alle Rottenrijkers en Rottenrijkinnen en carnavalvierende buurdorpen. Unieke PRINSONTHULLING, o.a. met medewerking van “Opsporing verzocht” Deze spannende ludieke onthulling mag u beslist niet missen, “Wie worden de nieuwe Prins en Adjudant van het Rottenrijk! De onthullende tips die zijn binnen gekomen en de nog raadselachtige vragen die blijven, zullen die tijdig gaan lijden naar de juiste Prins? Hou je van spanning en een gezellig feestje, zorg dan dat je er zeker bij bent. Kom dus allen op ZATERDAG 15 NOVEMBER A.S. OM 20.00 UUR naar café-zaal ‘t Haasje, en geniet mee van deze GEZELLIGE, SPANNENDE EN UNIEKE ONTHULLING!!! Graag tot dan! Alaaf, Stichting Rottenrijk Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

Muzikale inspiratie door Jasper van Rosmalen & Stanislav Jusufovic Op zaterdag 15 november kunt u luisteren naar een concert van violist Jasper van Rosmalen en accordeonist Stanislav Jusufovic. Jasper van Rosmalen kreeg op achtjarige leeftijd zijn eerste vioollessen. Zijn muzikale loopbaan wordt gesierd door grote diversiteit.Van spelen in orkesten zoals het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Metropole Orkest, tot optredens met artiesten als Guus Meeuwis, Nick en Simon, Lional Richie en Bono. Stanislav Jusufovic is geboren in een klein dorp in het zuidoosten van Servië. Op zijn 11de begon hij met accordeonles. In december 2004 verhuisde hij naar Nederland waar hij aan het Fontys Conservatorium te Tilburg afstudeerde. Op dit moment is hij actief als solist, als uitvoerend musicus, als gast-accordeonist bij diverse gezelschappen en als docent. Jasper en Stanislav laten u graag intens genieten van de combinatie van viool en accordeon. Voordat u meegenomen wordt door de onvergetelijke klanken, wordt u meer verteld over de unieke stukken die ze samen spelen. Wij nodigen u van harte uit om op zaterdag 15 november te komen genieten van dit bijzondere concert. Het optreden start om 15.00 uur in restaurant ‘De Ontmoeting’. De toegang is gratis. 9


ROND DE DORPSPOMP Onze voorzitter van deze keer, Pierre Konings, opent de stamtafel, waaraan genodigd is de stamtafel uit Ravenstein, de STAMTAFEL van de Keurvorst van de Pfaltz, die in Ravenstein elke zondag bijeenkomt in de Stadsherberg waar zijn aangezetenen hun eigen Stamtafelruimte hebben, waar de rijke historie van die stamtafel te lezen is, waar de oude stukken nog bewaard worden, waar elk lid zijn eigen bierpul heeft en waar rijke tradities tellen. Jaap Bijleveld vertelt over onze stamtafel en herinnert aan de bijeenkomst in Ravenstein op 27 maart 2011 toen wij te gast waren bij onze gasten van vandaag. Hij vertelt over het 10-jarig bestaan en de 400ste zitting en dat we intussen toch een eigen lied hadden en een gedocumenteerde herinnering aan dat feit.We ontdekten destijds in Ravenstein de rijke tradities en de historische momenten uit de historie van het stadje, dat in de geschiedenis heel lang bij Cleef heeft behoord. De gelagkamer van Ravenstein is de plek waar de Stamtafel bijeenkomt en waar dan ook veel gelachen wordt zodat voor die ruimte de naam “gelachkamer” misschien meer toepasselijk zou zijn en toch de plek is waar historie wordt geschreven en besproken en waar vooral Ravensteinse kwesties het gesprek bepalen. Want de betrokkenheid bij het stadse gebeuren is van groot belang. De heren (dames zijn er niet bij) kwalificeren zich dan ook als de Heren van Ravenstein. Je kunt er “aangezetene” worden na ballotage en dus niet zomaar. Je moet minstens een echte Ravensteiner zijn en als het maar even kan in de Marktstraat wonen. Alle aangezetenen zijn op de een of andere manier betrokken bij stadse activiteiten en verenigingen zoals het Sint Barbaragilde, de Middenstand en het Carnaval. Intussen is de President van Keurvorstelijke stamtafel aan het woord. Hij roept zijn leden tot de orde. Zij gaan staan en zingen een lied over GEZONDHEID. De president, prof. mr. M.J.A van Mourik, is president voor het leven. Daartoe heeft hij zelf besloten. Hij vertelt over de diverse activiteiten en doet dat met een gewijde, chauvinistische en nostalgische glimlach. We horen verhalen over het veer tussen Ravenstein en de Pont naar Niftrik en de nieuwe brug over de Maas in 1975. Voordat de brug geopend werd kon men gratis overvaren. De stamtafel had bezit genomen van het veer om het afscheid luister bij te zetten. Een van de gasten, genodigd door de edel achtbare heren van de stamtafel was toen de bekende drs. P die was verzocht om telkens zijn lied “Heen en Weer” te zingen en zichzelf te begeleiden op een piano die pontificaal midden op het veerdek was geplaatst. Dat ging de hele avond zo door 10

en bij elke overtocht werd weer het lied aangeheven en met een nieuw glaasje jenever beklonken. Tot in de late avond, toen drs P. met zijn neus piano ging spelen. Hij werd horizontaal van het veer afgedragen en naar zijn overnachtingadres gebracht. Ze hebben drs P. nooit weer gezien. Bij de samenvoeging van Ravenstein bij Oss werd een ingevroren Raaf in een kistje gelegd, waarmee de edele heren in jacket een treurtocht hielden door het stadje; de Raaf werd gecremeerd en in een klein ornament geplaatst. De stamtafel bewaart nog steeds de as van het diertje. Ook oud-burgemeester Mevr. v. Delft werd bezongen om haar aandacht trekkende klederdracht bij een oorlogsherdenking. Het 40-jarig bestaan werd gevierd in Cleef en Calcar vanwege de Duitse historische achtergronden. De heren waren zeer vereerd toen men daar ten gemeentehuize werd ontvangen als Kulturverein von Ravenstein en ook als zodanig geëerd werden. Hebben we toch iets terug, zeiden de heren. We horen een zekere trots dat ze ook wel eens de Bende Van Ravenstein worden genoemd; immers dat zegt iets over hun invloed. Vrouwen, zo zeggen ze, passen niet in ons gezelschap, die hebben andere grappen als wij. Het moet mannelijkheid en stoerheid uitdragen. En je moet een goed glas bier drinken. De president is trots en merkt op dat zijn stamtafel 25 leden kent en schertst dat deze door zijn samenstelling belangrijker is dan de gemeenteraad, en ook de dorpsraad , die met wat strooigeld naar de Sint wordt gestuurd. Dan wordt weer wordt staande een lied gezongen en steeds met luide stem, deze keer op “de Soep en de Pannenkoek”. `t Is jammer dat Oss zo ver weg is, maar ons stadje is er zeer van opgeknapt sinds de samenvoeging in 2003. Ravenstein is met goed overleg en grote deskundigheid gerenoveerd en alles wordt keurig verzorgd. We hebben ook minder rivaliteitgevoelens jegens Herpen. Maar goede wedijver blijft. Geffen zal er straks wel bij varen. En weer klinkt er een lied. We kunnen de Ravensteinse Rap deze keer niet volgen. Eindelijk kan onze voorzitter de eigen agenda aansnijden. Punt 1: de Kerk. De komende veranderingen komen op 7 november aan de orde: Er komen locatieraden en een overleg orgaan van de bestuurseenheid der samengevoegde parochies. Zorg dat de kerk niet gaat verruïne-


ren, zeiden de Ravensteiners nog. Geffen draagt zeker alle zorg voor zijn monument. Punt 2: wat rommelt de politiek toch in Maasdonk. Is dit een afrekening met het verleden? Partij Maasdonk is uit de coalitie gestapt, uit ongenoegen over de behandeling van wethouder J.G.J. Moon - van der Biezen, die zeer eigengereide, andere opvattingen zou hebben of zaken anders dan afgesproken uitvoerde of een ander taalgebruik hanteerde, want men begreep elkaar niet meer. Het is een blijft een schandvlek op laatste dagen van het bestaan van Maasdonk. “Ze gaan elkaar de kop in slaan” werd gemeld. “We zijn toch blij, dat we Nuland kwijt zijn”, riep een ander. “Dan hoeven we niet meer te kissebissen over: Geffen hi alles en Nuland mar un bietje”. Ravenstein troefde ons weer af met een met luide stem gezongen lied. De stamtafel zoekt nog naar een vorm om afscheid nemen van Maasdonk.We kunnen eens kijken wat precies in het wapen van Maasdonk staat.Wellicht zijn er symbolen te vinden, maar we lopen zeker niet met een slipjas door het dorp. Met gejuich konden we ten slotte ons eigen lied zingen: “Als de stamtafel bijeen is, het vuurtje brandt voor ´t Geffens land, we zijn al vele jaren haar trouwe afgezant”, enz. Van stamtafel 412.Voor op- en/of aanmerkingen: 0412640982. Ut gu oe goet en ut kumt goet. Hauw doe!

Ik ga akkoord met het beschikbaar stellen van mijn gegevens voor raadpleging door andere zorgaanbieders, Uw naam: ................................................................................. Geboortedatum: ........... - ........... - ........... Handtekening: (huis)arts Apotheek Maasdonk

Uw naam: ................................................................................. Geboortedatum: ........... - ........... - ........... Handtekening: (huis)arts Apotheek Maasdonk

Uitwisseling van medische gegevens na 1 januari 2015 Als u onverwacht ‘s avonds,‘s nachts of in het weekeinde naar de huisartsenpost, dienstapotheek of ziekenhuis moet, dan hebben uw behandelaars het medicatieoverzicht van uw apotheek en het dossier van de huisarts nodig om u veilig te kunnen behandelen. Per januari 2015 is uitwisseling van medische gegevens niet meer vanzelfsprekend. Het huidige regionale systeem komt dan te vervallen en moet plaats maken voor het landelijke systeem (Landelijk SchakelPunt). Het is dus belangrijk dat u aangeeft of u hier toestemming voor geeft! De actuele informatie van de medische gegevens uit het dossier wordt alleen beschikbaar gesteld indien de patiënt toestemming geeft. Uw dossier wordt alleen geraadpleegd door zorgverleners als dat nodig is voor de behandeling. De gegevens zijn niet in te zien door een Arboarts of zorgverzekeraar. Na het geven van toestemming mogen uw medische gegevens zowel regionaal als landelijk worden gedeeld.Voor meer informatie kunt u kijken op www.vzvz.nl Wij vragen u onderstaande informatie in te vullen, afzonderlijk voor elk gezinslid, voor zover u nog geen toestemming heeft gegeven en dit in te leveren bij Apotheek Maasdonk.

q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord

Uw naam: ................................................................................. Geboortedatum: ........... - ........... - ........... Handtekening: (huis)arts

BELANGRIJKE MEDEDELING!!

q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord

Apotheek Maasdonk

q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord

Uw naam: ................................................................................. Geboortedatum: ........... - ........... - ........... Handtekening: (huis)arts Apotheek Maasdonk

q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord

Uw naam: ................................................................................. Geboortedatum: ........... - ........... - ........... Handtekening: (huis)arts Apotheek Maasdonk

q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord q Ja, ik ga akkoord q Nee, ik ga niet akkoord

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook heeft gesteund tijdens de operaties en herstel van Hans. Het was overweldigend. Dank je wel Hans, Gerrie, Lieke, Imke v. Lith 11Bij het online vragenloket kunnen vanaf vandaag inwoners terecht met vragen over de gevolgen van de herindeling van Maasdonk. Vragen over bijvoorbeeld onderhoud van de openbare ruimte, gemeentelijke belastingen en uitkeringen, subsidiebeleid, afvalinzameling en persoonsdocumenten zoals paspoort en ID-kaart. GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100, fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Wij werken op afspraak.

Hoe werkt het? Het vragenloket is bereikbaar via www.maasdonk.nl/ vragenloket-herindeling. Inwoners stellen daar hun vraag door het invullen van een contactformulier en ontvangen binnen 2 weken een antwoord.

MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf.

Wij nodigen u uit om bij Apotheek Maasdonk langs te komen voor een gratis diabetes-risicotest en glucosemeting. Voor iedereen is er een vrije inloop voor gratis voetanalyse van pedicure MariĂŤtte Vos-van Erp & advies van diĂŤtiste Kirsten Frunt!

MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie.

UITNODIGING VOOR WERELD DIABETES DAG

Wanneer: Vrijdag 14 november 2014 9:00-16:30 Locatie: Apotheek Maasdonk Zet hem vast in de agenda!

SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. INFORMATIE OMGEVINGSVERGUNNING MAASDDONK U kunt voor informatie hierover telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 073 - 53 42 100. POLITIE Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 8844 en is altijd te bereiken. GEMEENTE STELT ONLINEVRAGENLOKET IN De gemeente Maasdonk heeft een online vragenloket ontwikkeld. Daar kunnen inwoners de komende maanden nog terecht met vragen over de gevolgen van de herindeling. Met het aanbieden van dit online vragenloket wil de gemeente inspelen op vragen die bij sommige inwoners nog leven.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 13Dicht bij de kern blijven

Verkiezingsprogramma CDA Oss 2014-2018 De wereld om ons verandert snel. Dat bepaalt in belangrijke mate hoe we wonen, leven, werken en recreëren in de gemeente Oss die nu wordt uitgebreid met Geffen. Het CDA Oss vindt dat we in de komende jaren dicht bij de kern moeten blijven: dicht bij waar het echt om gaat, dicht bij onszelf, dicht bij de samenleving, met gezond verstand en zuinig op de middelen die we hebben. Dat is de leidraad voor ons verkiezingsprogramma 2014-2018.

Onze uitgangspunten

Waar gaat het echt om? Dat is de spiegel die wij ons permanent voorhouden. Ook in de verkiezingen. Die zijn geen doel op zich maar een middel. De gemeente Oss moet goed worden bestuurd, daadkrachtig en met kennis van zaken. Rechtstreekse lijnen met de politiek in Den Bosch, Den Haag en Brussel helpen daar enorm bij. Wij geloven dat eigen initiatief en ondernemerschap het fundament zijn van onze samenleving. De overheid moet daar maximale ruimte voor geven. Tegelijk is het cruciaal dat er zorg is voor degenen die het nodig hebben. Evenals waardering voor alle vrijwilligers in het verenigingsleven, bij evenementen en op scholen. Wijk- en dorpsraden zijn voor ons belangrijke schakels tussen de gemeente en de wijken en kernen.

Onze kandidaten

Onze kandidaten hebben elk hun eigen kwaliteiten binnen een sterk team. Twee kandidaten stellen we in het bijzonder graag voor aan Geffen. Boegbeeld en lijsttrekker is René Peters. Hij heeft als wethouder Sociale Zaken, Onderwijs en Jeugd laten zien visie te hebben, die met verve te durven uitdragen en dicht bij mensen te staan. En dat op een moeilijk terrein waarover veel te doen is. Toch wil hij deze klus graag afmaken. Nummer 2 van de lijst is Jolanda Schneider, de huidige fractievoorzitter van CDA Maasdonk en woonachtig in Geffen. Jolanda kent vanuit haar werk de weg binnen de overheid. Ze maakt zich o.a. sterk voor méér ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving en het uitbouwen van regionale samenwerking. Alleen samen kunnen we de uitdagingen waar de samenleving voor staat oppakken. Verder kent de lijst nog verschillende prominente Geffenaren, zoals: Joke van den Hengel, Ad van de Hurk, Gerard van der Heijden, Willemien van Dijk, Gerrit van den Helm en Antoon Romme.

Onze inzet voor Geffen

Het CDA Oss heeft inmiddels al een aantal ontmoetingen met inwoners en verenigingen van Geffen achter de rug. Een aantal thema’s waren een terugkerend onderwerp van gesprek. Er is uitgebreid gesproken over de accommodaties voor verenigingen, de exploitatie van De Koppellinck en de herbestemming van het gemeentehuis aan het dorpsplein. Wij dringen erop aan dat de gemeente samen met dorpsraad, verenigingen en inwoners zoekt naar een passende oplossing. Acuut en knellend was het onderkomen voor de scouting, het gilde en het jeugdvakantiewerk. Inmiddels wordt doorgepakt op zowel het realiseren van de definitieve huisvesting als het verbeteren van de tijdelijke huisvesting. Het CDA blijft dit nauwgezet volgen. De dorpsraad van Geffen heeft in het afgelopen jaar een herstart gemaakt en is op weg de verbindende rol te pakken tussen inwoners van Geffen en de gemeente. De dorpsraad zal zich in de toekomst ook specifieker bezig houden met belangen van verschillende doelgroepen in Geffen als gevolg van het verdwijnen van de WMO raad. Wij ondersteunen deze (door)ontwikkeling van de dorpsraad enorm. Wat betreft de veranderingen in de WMO, de thuiszorg en de jeugdzorg zijn de inwoners van Geffen al aangehaakt op het beleid in Oss. Net zoals overal in ons land zijn er nog veel onduidelijkheden en zitten we nog volop in de fase van wennen aan de veranderingen met alle problemen die daarbij komen. Het is goed dat Oss niet afwacht, maar bij de kopgroep hoort die snel leert en verbetert. Andere onderwerpen die we voor Geffen op ons netvlies hebben zijn oa de sportaccomodaties, (verkeers) veiligheid, openbare werken, de visie Geffen-Oss, de snelfietsroute, het beleid rond vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), het subsidiebeleid, de afvalophaal en de realisatie van het centrumplan. We zijn hierover nog lang niet uitgesproken en we zullen als CDA ook na de verkiezingen contact houden met dorpsraad, inwoners en verenigingen in Geffen. Woensdag 19 november worden vanwege de herindeling ook verkiezingen gehouden in Oss en Geffen. Uw stem is belangrijk voor onze toekomst. Laat die niet verloren gaan!

Zie ook onze website www.cdafractieoss.nl.


VAN ZEELAND NAAR BRABANT Beiden zijn geboren en getogen in Yerseke, het dorp aan de Oosterschelde, bekend om zijn oester- en mosselenteelt. Hij is vertrouwd met alles wat er in zee leeft en reisde daarvoor naar bijzondere plekken op de wereld. Twee vazen met prachtige koralen prijken in de huiskamer als herinnering aan interessante jaren... zijn grootouders begonnen jaren geleden met het gerenommeerde mosselenmerk Zeelands Roem! Zij heeft ‘ZORG’ met hoofdletters in haar levensagenda staan, ze was er voor mensen met een beperking en ouderenzorg en als vrijwilligster heeft ze terminale en dementerende medemensen geholpen! Els van Eenenaam (70 j.) en Adri Sandee (75 j.) vierden hun gouden huwelijksfeest en kijken terug op een - ten volle geleefde - halve eeuw samen. Els is gelovig opgevoed in een gezin van vijf kinderen. Twee zussen en een broer werden slechtziend geboren. Daar kon in die tijd niets aan worden gedaan. Eén van de zussen kon op 12-jarige leeftijd wel naar het Blindeninstituut in Zeist en leerde het brailleschrift. Ze had echter veel heimwee en kwam weer thuis wonen. Deze zus en haar man trouwden op dezelfde dag als Els en Adri (9 september 1964) en ze gingen naast elkaar wonen, zodat Els voor haar zus ‘een extra oog’ kon zijn. Els ging na de lagere school naar de MULO in Noordwijk en volgde de opleiding voor gehandicapte zorg. Ze was intern en kwam één keer in de zes weken naar huis. Naast het woonhuis van Els stond het Marine instituut, waar Adri werkte en zo werd de liefdesband gesmeed... Adri was niet gelovig opgevoed, maar werd gedoopt, toen Els op 19-jarige leeftijd Belijdenis deed. Hij is altijd dit geloof trouw gebleven. Adri volgde na de lagere school de tuinbouw- / fruitteelt opleiding en vervulde daarna zijn militaire dienstplicht. In de tuinbouw was weinig werk en dus keek hij verder. Enkele maanden werkte hij in de graancontrôle, maar vond uiteindelijk zijn werk op het Marine instituut in Yerseke, nu NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). In die tijd waren er nog geen laboratorium opleidingen en zodoende leerde Adri heel veel in de praktijk en volgde diverse cursussen. Hij werkte samen met hoogopgeleide collega’s. Adri: “Dan krijg je een zeer ruime blik op alles en kijk je anders tegen de wereld aan!” Er ging ook letterlijk ‘een wereld voor hem open’! Hij was vaak weken en soms ook maanden van huis om onderzoek te doen naar de flora en fauna in zee, in de oceanen en op het land. Hij werkte ook mee aan vogeltellingen. Adri volgde zelfs een goud- en zilvercursus in Denemarken om micro-elektroden te leren bouwen. Van Hoek van Holland tot aan Frankrijk brachten ze alles in kaart wat er in de zee leefde.

16

In Mauritanië, aan de grens van de Westelijke Sahara in Afrika, ontdekten ze de snelle groei van de dierenpopulatie op de zandplaten voor de kust, terwijl het landinwaarts zo’n dor landschap is. Adri verbleef in Antarctica en onderzocht daar de uitwerpselen van pinguïns (waarbij Els hem gekscherend de “Shitoloog” noemde!). “Er leven meer dan een miljard pinguïns op de wereld, we maten de uitstoot van Co2 en onderzochten hoe dat kon worden teruggedrongen. Ook nam hij deel aan de Snellius II expeditie in Indonesië voor zeeonderzoek. Els was eraan gewend, dat haar echtgenoot vaak langere tijd van huis was, maar in de twee maanden dat Adri in Antarctica was, vielen Kerst en Nieuwjaar daarin en dat was niet leuk. Adri: “Voor ons Zeeuwen is het niet bijzonder om meerdere weken van huis te zijn voor het werk, de schippers uit Yerseke gingen al jaren mosselen kweken op de Waddenzee.” Met plezier kijkt Adri terug op deze intensieve en interessante tijd. Ook Els was zeer vooruitstrevend, al jong gestimuleerd door vooral haar moeder. Ze behaalde haar HAVO diploma met avondstudie en bekwaamde zich met schriftelijke cursussen in de psychologie, het management en counseling (gesprekstherapie), terwijl ze tevens de zorg had voor hun drie kinderen Anja, Richard en Michael. Toen Anja 15 jaar was, ging Els ook op het Marine instituut werken voor halve dagen. Daar was ze hoofd van de huishouding, er waren 39 slaapplaatsen voor studenten. Els: “Daar kwam de cursus gesprekstherapie goed van pas, want de studenten kwamen van over de hele wereld en verbleven lange tijd hier!” Ze mocht daar ook een bezoekje van Koningin Beatrix meemaken en thee voor haar inschenken en daarbij ‘de kleinste suikerklontjes’ klaarzetten en de jus d’orange mét vruchtvlees... De watersnoodramp van 1953 komt even ter sprake. “Ik was toen 13 jaar,” zegt Adri. “We liepen aanvankelijk allemaal op die dijk! Bij Kruiningen brak hij door, maar Yerseke bleef gespaard, vanwege een coupure in de dijk in verband met de spoorlijn, en die kon worden gedicht met balken en zandzakken die al klaar lagen.” En dan komt in 2007 Brabant in beeld... Dochter Anja werkte in Den Bosch en woonde aanvankelijk in Berlicum en vervolgens in Geffen. Het huis naast haar op de Molenberg kwam te koop en ze deed haar ouders de suggestie om naast haar te komen wonen... Els en Adri hadden in Yerseke een groot huis met een hectare grond erbij en dus veel buitenwerk en na wikken en wegen werd de knoop doorgehakt. Ze wonen nu met plezier in Geffen en genieten van de nabijheid van hun kinderen Anja en partner Bert en Richard en zijn vrouw Annelies met de kleinkinderen


Ook de quizavond zelf was leuk hilarisch af en toe zweetdruppeltjes-afdeppend-spannend en vooral een race tegen de klok.Wij stonden versteld van de creatieve oplossingen die jullie bedachten en aandroegen op de door ons gestelde soms onmogelijk oplosbare vragen. Maar ook van het geweldige aantal inschrijvingen kregen wij als organisatie een boost om fanatiek aan de derde editie te gaan werken. We hebben zitten brainstormen. En met resultaat! Want voor de in-de-maak zijnde quiz werken we weer aan ludieke onverwachte verrassende opdrachten en vragen. Aankomend jaar belooft ongeevenaard goed te worden denken wij. Dus wat let je! Wacht niet te lang en schrijf je in. Het kan maar vast gebeurd zijn! Inschrijven doe je middels de website. www.degeffensekwis.nl. Hier vindt je ook alle verdere informatie. Zet het in je agenda en/of op de kalender.Trouwens dat zal wel overbodig zijn om hier te vermelden want 30 december staat natuurlijk allang gemarkeerd. De tijden zijn: 18.30 uur uitgaven quizboeken en 23.30 uur inleveren quizboeken. Tesse en Jetske. Zoon Michael en zijn vrouw Catharina wonen in Zuid-Korea en dat is helaas niet bij de deur. Adri en Els fietsen, wandelen en tuinieren graag. Els is bij het Gemengd Koor in Geffen en zingt in een projectkoor samen met dochter Anja. Het gouden feest werd twee keer gevierd: in Yerseke samen met Els haar gouden zus en zwager en bij ‘t Haasje in Geffen met familie, het koor en de buren. Natuurlijk werd daarbij gezongen door de kinderen en het koor en gedanst door Tesse en Jetske! De giften die Adri en Els ontvingen hebben zij geschonken aan de Voedselbank in Oss en aan Stichting BeHoCa van Melissa Kreps. “We mogen omzien in verwondering en dankbaarheid!” aldus het gouden paar. Proficiat!

DANKBETUIGING Op woensdag 24 september hebben wij helaas zeer onverwachts afscheid moeten nemen mijn lieve man, ons pap, onze schoonvader en lieve opa Adrie Romme Wij willen graag langs deze weg iedereen bedanken voor alle steun, medeleven, kaarten en grote belangstelling tijdens de avondwake en de mis. Dit heeft voor ons heel veel betekend en is ons tot grote steun geweest. Bedankt Corrie, kinderen en kleinkinderen Romme

DE GEFFENSE KWIS Op 1 November om precies 0.00 uur kan er weer ingeschreven worden voor de Geffense kwis. De organisatie is al weer een aantal maandjes druk met het samenstellen van de kwis. In grote lijnen is de derde editie uitgezet. De categorieën zijn bekend, die we nu op een leuke manier aan het opvullen zijn. Maar graag willen we nog even terugkijken op 30 december 2013. Wat hebben we genoten van jullie enthousiasme, vooral als het begint te leven in ons dorp. Op social media, facebook en twitter gonsde het van de leuke berichten. Op straat, bij verenigingen enz, men had “het”erover. 17


artistieke leiding over de musicalproductie De Engel van Amsterdam in 2007. Na deze mooie gezamenlijke muziekproductie van OBK en WIK is er een gezellige AFTERPARTY MET niemand minder dan ROBBY LEE! Deze avond mag u zeker niet mag missen!

UITWISSELINGSCONCERT WIK - OBK Op zaterdag 22 november 2014 is er in De Geer een prachtig concert van onze Geffense fanfare ‘Willen Is Kunnen’ met muziekvereniging ‘Oefening Baart Kunst’ (OBK) uit Driebruggen. Reserveer deze topavond daarom alvast in uw agenda’s! Niet toevallig is Mark van Mil uit ‘s-Hertogenbosch dirigent van beide orkesten.

Meer info: www.wikgeffen.nl

ZIEKENCOMITÉ DE SCHAKEL Via deze weg willen wij graag de Boerenbruidsparen bedanken voor hun schenking van 50,- euro. Dit bedrag kwam uit de verkoop van potten jam tijdens Effe noar Geffe. Wat fijn dat zij aan ons dachten!

Oefening Baart Kunst (OBK) Het fanfareorkest van muziekvereniging Oefening Baart Kunst (OBK) komt sinds 2004 uit in de Tweede Divisie. Mark van Mil uit ‘s-Hertogenbosch is sinds 2001 dirigent van het fanfare orkest. Gedurende het jaar geeft het uit zo’n vijftig muzikanten bestaande fanfare orkest concerten op verschillende locaties. Hierbij valt te denken aan het jaarlijks terugkerende voorjaarsconcert en pleinconcert, maar ook aan uitwisselingsconcerten met andere fanfares, harmonieën, brassbands en zelfs koren en musical-casts. Daarnaast wordt er regelmatig deelgenomen aan festivals en concoursen.

Met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

DE EERLIJKE VINDER Het spreekwoord over de eerlijke vinder is zoals je er aan komt kom je er ook van af

Dirigent Mark van Mil Dirigent Mark van Mil heeft inmiddels een rijke ervaring in de wereld van de blaasmuziek. Hij deed zijn directie-opleiding aan het conservatorium van Amsterdam bij Danny Oosterman en vervolgde zijn opleiding aan de Hogeschool voor Muziek Kreato te Thorn, bij Leon Adams en Dominique Schreurs. Als dirigent is hij momenteel verbonden aan fanfareorkest OBK Driebruggen, Harmonie St. Caecilia Made en dus ons eigen fanfare WIK. Ooit was Mark hij dirigent van Project Orkest Nederland, waarmee concertreizen werden gemaakt naar Oostenrijk (2009) en Zweden (2010). Eerder was hij dirigent van ondermeer fanfare St. Caecilia Ammerzoden en Harmonieorkest Kunst Adelt Helvoirt. Naast het verzorgen van reguliere concerten en deelnames aan concoursen en festivals, staan een aantal CD producties op zijn naam en had hij de

ofwel: Als je er niet eerlijk aan komt, kom je er ook niet eerlijk van af

HAPJESSERVICE DE GEZUSTERS Maak het u lekker gemakkelijk en bestel uw hapjes voor verjaardagen, gezellige avondjes, bedrijfsfeesten, familiefeesten of andere feestjes bij hapjesservice De Gezusters.Veel mogelijkheden tegen vriendelijke prijzen. Vraag naar ons assortiment. Hanny & Gwenny van Santvoort 0651744995 • degezusters@outlook.com

RIOLERING OF AFVOER

VERSTOPT!? V.D. HEUVEL RIOOLREINIGING TE GEFFEN

06 - 51527232 18


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů Van Amsterdam naar Barcelona met nieuwe velgen Zomerbanden, All Seasons en Winterbanden Uw goedkoopste adres: ook tweewielers

www.garage-troeno.nl

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Heegterstraat 35 5386 CN GEFFEN 06 4762 4231 - Gratis montage (incl.btw), balanceren, verwijderingsbijdrage & ventiel - Extra korting bij afname van 4 banden.

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


BILJARTEN “DE MOLENHOEK” TEGEN DOK Begin oktober speelden de biljarters van buurtvereniging de Molenhoek hun jaarlijkse biljartwedstrijd tegen de biljarters van de KBO die beide in het Oude Klooster gehuisvest zijn. Een klein voordeeltje voor eenieder, ze kennen allemaal de biljarttafels als hun eigen broekzak. Van de 15 wedstrijden werden er 6 gewonnen en 9 verloren door de Molenaars, een remise werd er niet gespeeld op deze avond. De einduitslag werd uiteindelijk na 15 wedstrijden, 134 winstpunten voor de senioren van DOK en 122 punten voor de Molenhoek. Vorig jaar kwamen “de Oudjes” 7 winstpunten tekort, dus blijft het ieder jaar een spannende strijd om de puntjes. Cor Romme behaalde de kortste partij in 17 beurten, een moyenne van 3.29 met een hoogste serie van 12, Gerard van Erp volgde met een reeks van 11. De hoogste serie was er echter van Rien van Erp die er 14 scoorde. Bij de senioren was de kortste partij voor Wim Heijmans, deze was in15 beurten aan de finish. Bernard van der Heijden scoorde een hoogste algemeen gemiddelde van 3.23, en Jo Vos tenslotte scoorde een hoogste serie van 23. U ziet achtereenvolgens; aantal gemaakte caramboles, gemiddelde, hoogste serie en winstpunten. D. Wim Heijmans 25 0.96 5 10 M. Ad Romme 26 1.00 5 6 D. Antoon Kappen 42 2.00 7 10 M. Gerard van Erp 26 1.23 4 6 D. Henk Rovers 42 1.61 7 7 M. Jan van de Leest 41 1.57 8 10 D. Bernard v.d. Heijden 55 3.23 13 8 M. Cor Romme 56 3.29 12 10 D. Adriaan Wolf 35 1.16 4 10 M. Henk v.d. Heijden 43 1.43 7 9 D. Nico van der Donk 63 1.70 9 10 M. Henk van de Biezen 58 1.56 6 8 D. Frans Janssen 65 1.96 9 9 M. Cees van der Doelen 65 1.96 9 10 D. Jo Vos 61 2.34 23 7 M. Rien van Erp 59 2.26 14 10 D. Harrie van Rijn 35 1.16 4 10 M. Tonnie v.d. Heijden 37 1.24 4 9 D. Tinie v. Nistelrooij 45 1.95 7 10 M. Jan van Bergen 31 1.34 4 6 D. Gerrit Hermes 25 0.92 5 10 M. Toon v.d. Heijden 19 0.70 3 6 D. Wim Heijmans 25 1.66 6 10 M. Rien van Alebeek 12 0.80 5 3 D. Tonnie v.d. Heijden 35 1.02 5 8 M. Gerard van Erp 41 1.20 11 10 D. Harrie van Rijn 35 0.97 5 10 M. Henry van Doorn 35 0.97 4 9 20

D. Gerrit Hermes M. Jo van de Hurk Uw @pestaartje

14 0.53 27 1.03

3 5

5 10

BOSWANDELING Zaterdag 4 oktober stond onze clubmiddag in het teken van de herfst, dus gingen wij een boswandeling maken bij Sint Jozefoord. Ieder van ons had een mooi papier met zelf klevende tape en het was de bedoeling dat ieder van ons een mooi herfst schilderij ging maken. Het weer was lekker warm en iedereen genoot van deze wandeling onder tussen werden er, blaadjes, eikels, beukennootjes en kleine bloemetjes gezocht en deze werden opgeplakt. Ook was er een insectenhotel, kleine paddenstoelen, kikkers wat wij allemaal leuk vonden. Ieder had een mooi schilderij gemaakt, en tot slot werden wij nog verrast met koffie of thee in de kantine van Sint Jozefoord. Het was een leuke en gezellige middag. Sint Jozefoord bedankt namens alle Flierefluiters.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

Van der Sangen

NU OOK ELKE

ZONDAG EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND ! OPENINGSTIJDEN Maandag: 08.00 - 20.00 uur Dinsdag: 08.00 - 20.00 uur Woensdag: 08.00 - 20.00 uur Donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 - 18.00 uur

C1000 Van der Sangen Dorpsplein 3

Slim bezig.

Telefoon: 073 - 532 1387

GEFFEN

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


100 KANDIDATEN GEZOCHT Beste inwoners van Maasdonk, Zoals u wellicht weet, is er vorig jaar een start gemaakt met het project ‘Maasdonk in Beweging’, waarbij ervoor wordt gezorgd dat mensen met overgewicht en/of (pre)diabetes een actievere leefstijl krijgen door middel van beweging. Dit houdt onder andere in dat u als deelnemer zelf de kans krijgt om een combinatie van fitness en andere activiteiten, zoals voetbal, tennis en nordic walking, samen te stellen onder begeleiding van een professional. Daarnaast zullen er verschillende voedingsbijeenkomsten plaatsvinden, waarin een diëtiste kennis over voeding zal overdragen, maar u ook zelf de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of de invulling van een bijeenkomst te bepalen. Om dit project nog beter vorm te kunnen geven, willen we in de maanden november/december 2014 starten met een aanvullend onderzoek.Voor dit onderzoek zijn wij opzoek naar 100 kandidaten die gedurende 3 maanden doelgericht aan hun gezondheid willen werken. Dit is voor u de kans om op een leuke manier kennis te maken met sport en bewegen om zo de strijd tegen de overtollige kilo’s aan te gaan. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens: www.maasdonkinbeweging.nl Contactpersoon Maasdonk in Beweging: Djessie van Uden: 06-36397160 E-mail: maasdonkinbeweging@live.nl Ook zijn wij op zaterdagochtend 1 november tussen 09.00 - 13.00 uur te vinden op het dorpsplein te Geffen. U heeft dan de mogelijkheid om vragen te stellen, informatie te verwerven of te spreken met huidige deelnemers van ‘Maasdonk in Beweging.’

enthousiaste muzikale leiding van Ingrid van Rooij. Zij bracht repertoire uit de wereldmuziek mee.Toen is voor het koor ook een nieuwe, toepasselijke naam gekozen: Sirenen; zij zingen verleidelijk mooi en laten mannen in de golven verdwijnen... Vrouwenkoor Sirenen bestaat uit 30 vrouwen en staat nog steeds onder leiding van Ingrid van Rooij. De vrouwen zingen liederen uit alle delen van de wereld en kiezen bij voorkeur liederen die ze uit het hoofd kunnen zingen.“We zingen voor ons plezier en willen dit plezier graag in onze zang tot uitdrukking brengen.” Van mysterieus Indiaans tot uitbundig Afrikaans, van doordringende Balkanliederen tot swingend Zuid-Amerikaans, van ritmisch Caribisch tot ontroerende Finse melodieën. En natuurlijk ook af en toe een prachtig Nederlands lied. Wij nodigen u van harte uit om op donderdag 20 november te komen genieten van de mooie klanken van vrouwenkoor ‘Sirenen’. Het optreden start om 19.30 uur in restaurant ‘De Ontmoeting’.

NIEUWE EXPOSITIE IN SINT JOZEFOORD In november worden de gangen van Sint Jozefoord verrijkt met nieuwe kunstwerken. De inspirerende werken van de woensdag-avondgroep van atelier Wersteeg zijn gebundeld en vormen samen de nieuwe expositie van Sint Jozefoord. De dames van deze schildergroep komen uit de buurt van Berlicum,Vinkel, ‘s-Hertogenbosch en Sint Michelsgestel en schilderen al vele jaren samen. Kom kijken en laat u verrassen door deze schilderkunst, wij nodigen u graag uit. De expositie is elke dag in Sint Jozefoord te bezichtigen. De expositie loopt tot januari 2015. Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland

Optreden van Vrouwenkoor ‘Sirenen’ in Sint Jozefoord Op 20 november treedt het Vrouwenkoor Sirenen voor u op in verzorgings-verpleeghuis Sint Jozefoord. Het koor brengt tijdens deze cultuurmiddag letterlijk “muziek in de huiskamer”. Vrouwenkoor Sirenen vindt zijn oorsprong in 1986, wanneer 3 vriendinnen het strijdliederenkoor Pardon oprichten. Het van oorsprong gemengde koor veranderde langzaamaan in een vrouwenkoor, omdat het aantal mannen in de loop van de jaren beneden de kritische massa daalde. In 1999 kwam het koor onder de

22


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten uur dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Omdat uw ogen O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. OPENINGSTIJDEN: OPENINGSTIJDEN: Maandag: Maandag:

gesloten gesloten

Dinsdag: Dinsdag:

09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Woensdag: Woensdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur

Dorpstraat20a 19 || Geffen 5324957 Dorpstraat Geffen || 073 073 -- 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: Donderdag: 09.30 09.30 - - 17.30 17.30uur uur Vrijdag: Vrijdag:

09.30 09.30 - - 20.00 20.00uur uur

Zaterdag: Zaterdag:

09.00 09.00 - - 16.00 16.00uur uur

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK GeÄŤen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŜ Ĺ? WĹ˝ Ĺ˝ Vr ZÄ‚

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN

Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.0012.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur.Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. GRAAG GEDAAN! MAASDONK, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Ridderhof 65, 5341 HS Oss Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u 24

Dhr. T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.0016.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.Tel.: 0413 - 40 30 00, trombose@ bernhoven.nl.Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. OUDE KLOOSTER: tel. 073-5324032 Bel of mail voor afspraken hoofdbeheerder: Jan van Erp: 06-39664681 | e-mail: j.vanerp@home.nl APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. SPREEKUREN AANZET: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Do. 9.00-10.00 uur SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 0735321952 en Helma Tijs, T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden C.J. Swijgers, keuringsarts. Tarieven vanaf € 23,80 Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding

Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030

De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.