Torenklanken 2018 - nr 17

Page 1

56e jaargang | nummer 17 | oktober 2018

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPBRENGST COLLECTE 2018 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Torenklanken heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2307,55. Dit is 240 euro meer dan vorig jaar. De Redactie is hier dan ook heel blij mee. De Geffenaren hebben heel goed gegeven. Hartelijk dank hiervoor. Het was fijn dat er na onze oproep, spontaan twee nieuwe collectanten zich gemeld hebben, om mee te collecteren.Vierentwintig collectanten hebben tijdens de collecteweek flink hun best gedaan en zo dit geld voor Torenklanken bij elkaar gebracht. Chapeau!!! Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. We komen nog een paar collectanten te kort, want nog niet in alle straten wordt gecollecteerd. Geef je op als collectant voor 2019. Het is best COOL hoor om voor ons dorpsblad te collecteren. Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest of heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL06 RABO 0115 8030 09 t.n.v. Torenklanken.

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

de eigen voortuin. Of zomaar een plek waar men goede herinneringen aan heeft. Men moet dan wel een foto van het bordje op die plek maken en delen met #DatisOss en @DatisOss via social media. Natuurlijk ook met een uitleg erbij waarom het zo’n bijzondere plek is. Tot half december zwerven in alle kernen van Oss deze bordjes van ‘Neem mij mee!’. Daarna worden de foto’s en verhalen verzameld en gebruikt voor een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. Prijs voor mooiste foto/verhaal De mooiste inzending wint een Dat is Oss kerstpakket.

NEEM MIJ MEE! Heb je dit bord gevonden? Neem het mee! Zet het op een openbare plek in Oss. Een plek waar jij goede herinneringen aan hebt of waar je een mooi verhaal over weet. Maak een foto van de plek en deel het verhaal op Facebook, Twitter of Instagram. Tag @ DatisOss en gebruik #DatisOss. Daarna mag weer iemand anders het bord meenemen. Zo laten we samen zien waar we trots op zijn!

Redactie Torenklanken

‘NEEM MIJ MEE!’

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans plaatst donderdag 8 november om 12.00 uur het eerste bordje van de campagne ‘Neem mij mee!’. Zij doet dat bij molen De Vlijt in Geffen. Het is de feestelijk start van een campagne om te laten zien hoe mooi de dorpen van Oss zijn. Iedereen is van harte welkom om een typisch Geffens broodje mee te eten. #DatisOss Het bordje moet gaat zwerven. Iedereen mag het meenemen en neerzetten op een bijzondere plek in Geffen, bijvoorbeeld midden in het centrum, bij de kerk of in

datisoss.nl datisoss

@datisoss @datis.oss #datisoss

KOPY INLEVEREN VOOR:

5 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Openingstijden: Ma. 13.00-17.30 u Di. Gesloten Wo. 09.30-17.30 u

Do. 09.30-19.00 u Vr. 09.30-17.30 u Za. 09.30-16.00 u

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 02 nov. 19.30 u. Allerzielenviering m.m.v. W.I.K + GK + kinderkerk De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Er is geen avondmis in de kapel. zo. 04 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk 1e jaargetijde namens de parochie voor Dina van Lith - van der Heijden vr. 09 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 11 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 16 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 18 nov. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. PP + kinderkerk VORMSEL 2019: vrijdag 14 juni EERSTE COMMUNIE 2019: zondag 16 juni OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Let op: Intenties uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddatum van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws.

KERKBALANS 2018: Geef voor je kerk! Geef voor je kerk, als je om je kerk geeft! Er is weer een nieuwe actie Kerkbalans van start. Gegaan. Steun onze geloofsgemeenschap met een bijdrage voor haar prachtig monument, als middelpunt van ons dorp en de pastorale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2018. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: september 2018: Dani van Huet oktober 2018: Lucenzo de Vries. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 4 oktober 2018: Cor van Dinther, 77 jaar 11 oktober 2018: Piet Jonkergouw, 89 jaar 12 oktober 2018: José Sleutjes-Verhagen, 57 jaar

3


Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 16,-- 1/2 pagina e 38,-e 27,-- Hele pagina e 65,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Hét expertisecentrum voor ondernemers:    

Begeleiding bij langdurig ziekteverzuim Arbeidsrecht Mediation Coaching en begeleiding

Floor Janssen 06-40318895

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen WE ZIJN WEER ‘BIJ DE TIJD’ IN GEFFEN

‘MUM’ MELISSA IN KENIA Op de website van Stichting BeHoCa worden we weer bijgepraat door Melissa Kreps middels haar Nieuwsbrief van oktober. De groep jongens die wordt opgevangen groeit gestaag… ze kan moeilijk nee zeggen. Want zo lezen we: “The most import time is family time”. Inmiddels wonen er 21 jongens in het huis en voor 2 jongens huurt de Stichting een kamer. Net als in andere gezinnen, gaat niet alles volgens ‘het boekje’, maar er zijn veel positieve dingen. De vakantieperiode was Bootcamp Time: joggen, voetballen op het strand, acrobatiek, homescholing en teamtaken. Counselors organiseerden extra activiteiten. Drie jongens gaan eindexamen doen. We kunnen zelfgemaakte armbandjes en sleutelhangers bestellen en de groentetuin wordt uitgebreid. Prof Paradarter en wereldkampioen Arie van Drassel, neemt het logo van BeHoCa mee op zijn rolstoel om de Stichting wereldwijd ‘op de kaart’ te zetten. BeHoCa krijgt een eigen Scoutinggroep. Misschien kunnen onze Geffense Scouts vriendschapsbanden smeden… Ook lezen we een dankwoord aan Geffen, voor de inzameling van de lege flessenbonnen en de bijdragen die ze op Effe noar Geffe mochten ontvangen. Lees de volledige Nieuwsbrief op www.behoca.nl Op zondag 2 december in de viering van 09.30 uur, houden we de Schoenendoosactie van onze geloofsgemeenschap weer voor stichting BeHoCa, In deze viering presenteren zich ook de Eerste Communicanten en aan het eind van de viering is er een kerkdeurcollecte, eveneens voor BeHoCa. Alle schoolkinderen krijgen een stencil met de gegevens over de Schoenendoosactie mee naar huis. Ook achter in de kerk vindt u dit informatiestencil. Daarop staat o.a. wat wenselijk is, om in de doos te doen. Jong en oud kan meedoen. Deze spullen worden door stagiaires en familieleden (in delen) meegenomen en gaan rechtstreeks naar het opvanghuis van Melissa.

5


JUBILEA

Gezelligheid & Kwaliteit

Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@home. nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.

Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

3+1 gratis uw advertentie op deze plaats?!

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 495.

Zondag 21 oktober 2018. Na een lange periode van mooi weer begint het buiten wat frisser te worden en lijkt de herfst nu echt te beginnen. Binnen bij Café Govers een volledig bezette stamtafel. 500 keer Stamtafel Volgend jaar januari vindt de 500e Stamtafel plaats. De voorbereidingen hiervoor worden binnenkort gestart. Allerlei ideeën passeren de revue. Iedereen is (zoals altijd) van harte welkom, maar wie nodigen we in het bijzonder uit? Het moet in ieder geval een feestelijke, maar ook bijzondere Stamtafel worden, met een blik terug in de tijd, maar ook met een blik op de toekomst, met jong en oud, met bekende en minder bekende Geffenaren. Ideeën zijn van harte welkom! Gemeentehuis en Dorpsplein In een eerdere uitgave van Torenklanken was de uitslag van de enquête te lezen. De Stamtafel is uitgenodigd om de uitslag met de Dorpsraad en coördinerend ambtenaar te bespreken.Wij begrijpen dat het gemeentehuis en het Dorpsplein een pilot project wordt in het kader van de nieuwe omgevingswet, waarbij in dit geval Geffen zelf aan zet is om de ontwikkeling te bepalen. Wordt het een complete vergroening van de kern, een verstening of er is consensus tussen deze twee uitersten te bereiken? Wij zullen actief meedenken in de pilot en hopen dat vele Geffenaren dit ook zullen doen. Dit wordt het moment om richting te geven aan de toekomst van onze dorpskern. Deze kans moet niemand aan zich voorbij laten gaan. Wij vinden het overigens wel jammer dat er in de begroting van de gemeente Oss voor 2019 geen geld is opgenomen voor uitvoering van de plannen en dat het daarom dus nog zeker tot 2020 gaat duren voordat er een schop in de grond gezet wordt. Winterfeesten Een oplettende lezer stuitte in Oss Actueel op het bericht dat er een vergunning is aangevraagd om in de december maar liefst 5 avonden een Winterfeest op het Dorpsplein te organiseren. Navraag leert ons dat Horeca Geffen voorbereidingen hiervoor treft. Het wordt een drukke maand met Sinterklaas,Winterfeesten, Kerstmis en mogelijk ook nog Midwinterblazen op het Arboretum en Late Night Shopping in de dorp? In ieder geval goed te constateren dat er volop activiteiten zijn.

Bouwen in het buitengebied In dezelfde Oss Actueel lazen wij 2 bestemmingsplan wijzigingen in het kader van de oude Visie Geffen-Oss die jaren geleden door Maasdonk is vastgesteld en al een paar jaar door Oss is beëindigd. Ook hier gaat het om toezeggingen vanuit het verleden. Wij hadden eerder begrepen dat de pijplijn met postzegelplannetjes in het buitengebied leeg was en dat het verstenen van het buitengebied daarmee gestopt was. Hoeveel plannetjes volgen er nog? We vragen de Dorpsraad om hier een vinger aan de pols te houden of, liever nog, een duidelijk standpunt te bepalen en dit aan de gemeente door te geven. Praktisch alles groen We feliciteren Chrisjan van Dinther en Jan van Vucht met het behalen van de tweede prijs in de gemeentelijke prijsvraag “Praktisch alles groen”. Een idee dat twee maanden geleden tijdens een dorpsraadvergadering naar boven kwam is door hun uitgewerkt in een schitterend plan waarbij er een groene verbinding wordt gelegd tussen Molen de Zeldenrust in de Elshof en Speeltuin de Klimop in de Vierwinden. Naast hun winnende plan was er ook vanuit de Wilgenstraat het idee ingediend om het terrein achter de sporthal opnieuw in te richten, een idee wat perfect past in de plannen van Chrisjan en Jan.Veel succes met de verder uitwerking en uitvoering. Horeca Het gonst van de horeca geruchten aan de Stamtafel. Zelfs onze vaste locatie Café Govers komt ter sprake, maar er wordt ons op het hart gedrukt dat wij in ieder geval kunnen blijven zitten. Dat is helaas niet het geval voor een aantal andere evenementen. Zowel Recht vur zunne Roap als de Roapliedverkiezing zijn nog naarstig op zoek naar een locatie. Hierdoor schijnen zelfs de datum voor deze evenementen nog niet bekend te zijn en worden artiesten gevraagd alle weekenden in februari vrij te houden. De verbouwde locatie Raqqaz (voormalige Schans) was te duur, Zaal de Gouden Leeuw kan nu geen afspraken maken, de Leeuwerik gaat dicht of is te ver. Een tent op het Dorpsplein is waarschijnlijk te koud, alhoewel dit wel mogelijkheden biedt voor de organisatie van ‘Februarifeesten’. Wij hopen van harte dat men snel duidelijk krijgt, maar vragen ons ook af waarom de Koppellinck niet in beeld is.WIK heeft voor Geffense Maestro 2018 een oplossing met stoeltjes bedacht die mogelijk ook bij Recht vur zunne Roap gebruikt kan worden. Na 3 november zal duidelijk zijn hoe deze oplossing bevalt. Roaplied verkiezing De eerste melodieën zijn al gecomponeerd en tekstschrijvers zijn al druk in de weer voor de verkiezing van het Roaplied 2019. De organisatie is op zoek naar

7


nieuwe deelnemers en heeft een aantal verenigingen gevraagd. Ook de Stamtafel is uitgenodigd, maar naast het stamtafellied hebben we niet zo veel zangervaring. We doen graag mee, zeker als het in de Koppellinck plaatsvindt, maar vragen dan wel de Stomtafel mee als achtergrondkoor en willen begeleid worden door de winnaar van de Geffense Maestro 2018. En verder… - Worden wij door onze Heesche aangezetene gewezen op de extra OZB verhoging die de gemeente Oss voor ons in petto heeft - Heeft een Geffense aangezetene een rondleiding in, op en rondom de kerktoren gehad en daarbij geconstateerd dat er een prima restauratie is uitgevoerd, waarvoor onze complimenten - Heeft een andere aangezetene voor ons een verrassing in petto en kondigt nu al een ‘mystery guest’ aan voor ´the day after´ op de Stamtafel van 4 november a.s. - Wordt ook de eerste Geffense Maestro hiervoor uitgenodigd - Lezen we dat Rapper Boef Geffen nog niet heeft opgegeven en op vrijdag 7 december in Raqqaz een nieuwe poging waagt Volgende Stamtafel De volgende Stamtafel is op 4 november, 10.30 u. in Café Govers. U bent welkom! Reageren? Ons e-mail adres: Stamtafel@torenklanken.nl

DIT WIL JE NIET MISSEN: MAESTRO! Op 3 november staat Geffen op z’n kop. Het fanfareorkest van Willen Is Kunnen staat die avond namelijk onder leiding van 5 bekende Geffenaren. Zij strijden voor de titel ‘Maestro 2018’ in een tot theater omgebouwde Koppellinck. We gaan voor comfortabel en klasse, inclusief garderobe en een welkomstdrankje. Dat betekent dus ook dat er niemand op de trap hoeft te zitten. We hebben namelijk fijne stoeltjes geregeld via theater Hoessenbosch. Al ruim acht weken zijn John van den Heuvel, Piet van Herpen, Rik Hoeben, Miranda Verstegen en Linda Schuurmans zich aan het voorbereiden met dirigeerlessen, muziektheorie, peptalks, generale repetities en psychologische begeleiding. Zij dirigeren op 3 november elk 2 verschillende muziekstukken: filmmuziek en lichte muziek. Een vakkundige jury met Rob van Reijmersdal, Antonie Brands en Robbert Vos beoordeelt de deelnemers op performance, muzikaliteit en interpretatie. Dit wil je niet missen. Zorg dat je zeker bent van een plaats en koop je kaarten in de voorverkoop. Want vol is vol! Uitvoering: De Koppellinck, zaterdag 3 november, 20 00 uur, zaal open 19.30 uur. Entree € 7.50 Kaarten zijn te koop bij Wilma’s Kadoshop te Geffen of online via www.wikgeffen.nl

SCHILDERSCLUB GEFFEN Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 8

Vanaf januari start in Geffen een schildersclub die voorheen in Uden was gehuisvest. Wij schilderen op woensdagavond van 20.00 tot 23.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor mensen die belangstelling hebben om in gemoedelijke sfeer en onder begeleiding een avond in de week te schilderen. Voor meer informatie kunt u bellen naar: Ferrie Verhoeven 06-22694251 Marij v Dijk 06-18302115 Frans Rovers 06-55375508


EERSTE COMMUNIE 2019

Aanmelding Eerste H. Communie 16 juni 2019

Er is een compleet nieuwe communiewerkgroep gestart die de voorbereiding gaat verzorgen van de Eerste H. Communie. Samen met de nieuwe communicanten willen wij leuke, interessante en gezellige bijeenkomsten organiseren waarin iedereen wordt klaargestoomd voor het grote feest van de Eerste Heilige Communie. Wij hebben er zin in! Jullie ook? Kom naar onze aanmeldingsavond en geef je snel op. Deze avond zal gehouden worden op woensdag 31 oktober 2018 om 20.00u in het parochiecentrum (de grote zaal op de bovenste verdieping van het Oude Klooster, ingang Kloosterstraat). Wij zullen die avond kort een uitleg geven over het communieprogramma, over wat er van zowel ouder als kind wordt verwacht en nemen tenslotte de aanmeldformulieren incl. inschrijfgeld in ontvangst. De Eerste H. Communie zal dit jaar plaats vinden op zondag 16 juni 2019 om 10.30u. De bijeenkomsten zullen naar alle waarschijnlijkheid gehouden worden op 2 maandagen, 3 woensdagen en 2 vrijdagen, ongeveer 1 keer per maand. Wij streven er naar dat op deze manier iedereen bij alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn. Datums en tijden volgen op de aanmeldingsavond. Op zondag 2 december om 9.30u is er een Sinterklaasviering in de kerk. In deze H.Mis stellen de communicanten zichzelf voor. Uw kind hoort hierbij aanwezig te zijn. Graag vragen wij jullie aandacht voor de schoenendoosactie welke ieder jaar wordt georganiseerd voor het jongensopvanghuis van stichting BeHoCa in Kenia. Tenslotte: 1. In verband met de planning en organisatie vragen wij jullie op de aanmeldingsavond aan te melden. 2. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van € 40,00. Deze bijdrage graag in een enveloppe inleveren, voorzien van de naam van uw zoon/dochter op de aanmeldingsavond. 3. Voor deelname aan de Eerste H. Communie is het gewenst dat u in de Parochie woont en er bent ingeschreven. Wij hopen op een fijne en prettige samenwerking tijdens de voorbereiding op deze bijzondere gebeurtenis. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Deze publicatie is speciaal bedoeld voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten. De kinderen van De Wissel ontvangen op school deze brief. Hartelijke groeten, pastoor van Dijk 073-5321216

*Roepnaam:…………….………….………….………….………….…………........………. J/M

Namens de communiewerkgroep: Sharon van den Hurk, Loes van Wanrooij, Astrid Eikenaar, Mary van Dinther, Evelyn van Wanrooij

*Achternaam:…………….………….………….………….………….…………........………......... *Volledige doopnamen:…………….………….………….………….………….…………. …………….………….………….………….………….…………........……......................................................….

*Geboortedatum:…………….………….………….………….………….…………........…… *Gedoopt op:…………….………….………….………….………….…………........………........ *Kerk:…………….………….………….………….………….…………........……….................................... *Te…………….………….………….………….………….…………........………............................................... *Naam ouder(s)…………….………….………….………….………….…………........………. …………….………….………….………….………….…………........………............................................................

*Adres:…………….………….………….………….………….…………........………................................ *Woonplaats:…………….………….………….………….………….…………........……….......... *Telefoon thuis:……….………........….…………. / 06……….…….........….….…………. *Emailadres:……….………….………….……….………….………….……….………….…….... *Allergieën:……….………….………….……….………….………….……….………….………..

PEDICURE NODIG?

FEMKE MANDERS BEL VOOR EEN AFSPRAAK: 06 23372682 Kastanjehof 28 Geffen h�ps://mandersvoetzorg.nl 9


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 31 oktober: op bezoek bij René Peters en rondleiding Tweede Kamer. 7 november: stamppottocht 21 november: filmmiddag 28 november: liederentafel 29 november: pakjesavond 20 december: Kerstviering in ’t Haasje 26 december: Kerstreis Beste leden van de KBO, De uitslag van de RABO clubkas campagne is bekendgemaakt. De Geffense verenigingen zijn goed bedacht. KBO Geffen kreeg €696,-. Hiervan kunnen we weer een gezellige kerstviering voor onze leden verzorgen. Wij danken iedereen die ons een warm hart toedroeg en punten heeft toegekend. Stamppottocht op 7 november Zoals beloofd verdere informatie over de stamppottocht op 7 november: De bus vertrekt om 10.00 uur bij sporthal de Geer. Verzamelen op de parkeerplaats. Via een toeristische route gaan we naar Soerendonck, waar we tussen 12.00 en 13.30 uur kunnen genieten van een heerlijk maaltijd: * boerenkoolstamppot-zuurkoolstamppot-hutspot. * Daarbij keuze uit rookworst-spek-en gehaktballetjes * En een heerlijk toetje na. Na het eten rijden we weer langs een andere route terug naar Geffen waar we rond 15.30 uur arriveren. U kunt zich aanmelden door € 22,50 te betalen op bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO-Reizen. Graag bij aanmelding uw naam en adres erbij vermelden. Pakjesavond donderdag 29 nov De Sint komt binnenkort weer naar Nederland en ook de KBO organiseert in ’ t Oude Klooster een gezellige avond voor alle leden. De surpriseavond begint om 20.00 uur. Voor de eerste ronde een cadeau van ongeveer 5 euro meebrengen wat u heeft gekocht en verpakt in cadeau papier. Voor de 2de ronde brengt u een cadeau mee, wat u zelf thuis nog had liggen in de kast. Dit graag inpakken in krantenpapier. Aanmelden kan tot 24 november bij: Corrie Hondong tel 5323123 email.famhondong@ 10

kpnplanet.nl of bij Henriette.v.Erp tel 5322058 email famvanerpvandehoek@hotmail.com Kerstviering is op donderdag 20 dec. Zet dit vast in uw agenda. De uitnodiging hiervoor komt nog. Kerstreis 26 december Op 26 december, tweede kerstdag, hebben we voor u weer een gezellig uitstapje georganiseerd. Om 13.00 uur vertrekken we vanaf het Oude Klooster voor een prachtige route naar restaurant De Maasduinen in Velden (Limburg). 14.15 uur Ontvangst met 2 heerlijke kopjes koffie met warme appeltaart. 15.00 uur Na deze koffie beginnen we aan een mooie rondrit met prijsvraag en bezichtigen de bekende kerststal van Abdij Ulingsheide. Daarna terug naar het restaurant voor een aperatiefje (eigen rekening) en om 17.00 uur aanvang 4-gangen kerstdiner. Tijdens het diner zal er achtergrondmuziek gedraaid worden! Om 20.30 uur verwachten we weer in Geffen te zijn. De prijs voor dit geheel bedraagt:€ 75,00 per persoon Opgave voor deelname door betaling van €75,00 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. uiterlijk voor 20 november a.s. ! Eventueel teveel betaalde bij meer deelnemers boeken wij terug op Uw bankrekening. Bewaar deze brief, U ontvangt geen herinnering! Wij hopen op Uw deelname en wensen U bij voorbaat een sfeervolle en geslaagde Kerst-feestdag! Senioren-Expo in Veldhoven van 15-20 januari Zoals u gewend bent, is er in januari 2019 ook weer een seniorenexpo in Veldhoven. De precieze datum is nog niet bekend, maar in de ONS van november komt vermeld wanneer wij er met een bus naar toe gaan. Dus, houd dit in de gaten. 5-daagse busreis naar Eifel en Moezel van 22-26 mei 2019 Kosten zijn € 415,- per persoon, bij gebruik van een tweepersoons kamer. Samen met Lith en Ruwaard hebben we een vijfdaagse reis met Brabant Expres voor u opgesteld. Ditmaal naar de Eifel en Moezel. Het programma is als volgt: Dag 1: We gaan op weg naar Duitsland. Opstappen in Geffen, waarna we via enkele koffiestops in ons hotel


“Hotel Am Park “in Stadtkyl aankomen. Dag 2: Dagje Trier en omgeving. Dag 3: Dagje Cochem met bezoek aan het mosterdmuseum en afhankelijk van het weer nog een stadje bezoeken in de omgeving. Dag 4:We bezoeken de parel van de Eifel: Monschau en genieten van de Eifel. Dag 5: Bezoek aan Keulen, boottochtje op de Rijn en thuisreis met onderweg diner. Voor meer uitgebreidere informatie kunt u terecht bij uw eigen reiscommissie. Deze reis is inclusief: * Vervoer per luxe touringcar. * Begeleiding en service van de chauffeur * 4 nachten verblijf in 4* hotel vol-pension, voor de lunch kunt u een lunchpakket meenemen uit het hotel. * Avondentertainment zoals een muziekavond of quizavond. * Van 17.00-0.00 uur drank zoals bier, wijn, frisdrank, koffie/thee, jenever. * Excursies naar bovengenoemde stadjes * Diner ter afsluiting Inschrijven voor 1 december 2018 met een inschrijfformulier, wat u aan kunt vragen bij Tineke Willemse, tel. 0610758924 of via de mail: ttwillemse@home.nl

Lambert de Groot Huiden & Vachten Het adres voor een exotische natuurlijk interieur! We hebben een groot aanbod in stoere meubelen in verschillende natuurlijke materialen uit verschillende werelddelen, voor in huis, tuin of veranda. Ook komen we op locatie voor aankleding van evenementen. Voor meer info, bel, mail of loop een keer binnen. Wij helpen je graag! Openingstijden: dinsdag, vrijdag, zaterdag, 11:00u tot 17:00u zondag: 12:00u tot 16:00u

DE PUBQUIZ BIJ ‘T HAASJE Op donderdag 22 november gaat in zaal ’t Haasje een nieuwe PubQuiz van start, met vragen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, een Kahoot-ronde en een proefronde. Schuif eens aan, als u zin in een mega-gezellige quiz heeft Het is voor niemand té moeilijk en onze Pubquiz is vooral voor de lol, met vragen over de meest uiteenlopende dingen. Wat het ook zeker niet is: duur en saai! €15,00 per team van maximaal 5 personen en dan ben je een hele avond onder de pannen… En saai? Nee joh, we stellen zoveel vragen dat er altijd gespreksstof is! Opgeven voor de PubQuiz van 22 november kan via metdeflesoptafel@gmail.com en geef dan meteen je teamnaam door. In je eentje of als duo meedoen mag ook. 5 personen is geen verplichting! We starten om 20.00 uur en we maken voor 23.00 uur de winnaar van de avond bekend. De data van het komend seizoen zijn: 22 november 2018 – 17 januari 2019 – 21 maart 2019 – 16 mei 2019 (met live-artiest) (In de vorige publicatie is als laatste datum 13 juni genoemd, dat moet dus 16 mei zijn).

EXPOSITIE SINT JOZEFOORD

Tot 20 december kunt u niet alleen kunst kijken bij Sint Jozefoord, want er wordt ook kunst verkocht. De komende maanden kunt u het werk van An Bakker, Theo Heijne en Mieke van Stiphout bewonderen in de gangen van Sint Jozefoord. De werken van Mieke van Stiphout zijn tevens verkrijgbaar voor een schappelijke prijs. Mieke van Stiphout heeft vooral stillevens en landschappen geschilderd, met een prachtig kleurgebruik. An Bakker maakt beelden. Groot, kleiner, meer of minder abstract. Theo Heijne exposeert met portretten van familieleden en goede vrienden en abstracte werken.

website: www.huidenenvachten.nl email: info@huidenenvachten.nl : de Groot Huiden & Vachten

: Huiden & Vachten Oude Baan 1a / 5386 KS Geffen 06 28574553 / 06 52676672 11


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Ronny Langens, (Ronny van Ria van Jèntje van Nes), 37 jaar, hij woont (sinds kort) in de Bredeweg. 1. Een herinnering aan Geffen Dat zijn er heel veel, ik ben er geboren, ik woon er met mijn vriendin Ans en onze kinderen Merle, Jente en Thijs zijn er geboren. Bij mijn collega’s mag ik graag opscheppen over Geffen. ‘Het moiste wa‘r is’, ‘Heerlijkheid tussen twee molens’, ‘Moiste plekske van Oss’. Ook onze vrienden uit de Moaskant kennen m’n gezegde: “Liever in de hei dan in de klei”. 2. Dit zou anders moeten Het zou mooi zijn wanneer we weer een echte dorpskern kunnen creëren: een groen en open dorpshart, waar plaats is voor iedereen en elke activiteit. Ik heb daarom ook mijn stem uitgebracht op de tekeningen van de Stamtafel (Torenklanken nr. 12). Waarbij het gehele gemeentehuis gesloopt wordt, een park gecreëerd wordt en de kiosk verplaatst wordt naar dat nieuwe park. De kelder van het gemeentehuis zou na wat aanpassingen behouden kunnen blijven voor opslag en toiletvoorzieningen. Het zou mooi zijn wanneer we als Geffenaren daar eens voor op de barricade zouden gaan. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk Dr. Schaepmanstraat de straat waar ik opgroeide met aan het einde van de straat de speeltuin ‘het indianenkamp’. Maar natuurlijk ook het kerkgebouw, los van of je nu gelooft of niet, het is een prachtig en kenmerkend gebouw voor Geffen, waarvan ik hoop dat het nooit uit Geffen verdwijnt. 4. Een mooi mens Dat is lastig dat zijn er zoveel maar Frans van Griensven, “is unne moie mens” altijd vrolijk, bereid om te helpen en hij roept altijd. 5. Jammer dat … Ik de tijd van de KPJ sportdagen niet heb meegemaakt. In 2015 hebben we voor het 90-jarige bestaan tijdens “Effe noar Geffe” nog een aantal keer de menselijke piramide opgebouwd, geweldig om te doen. (Ow ja, Peter we doen toch nog wel 1x mee met de sportdag haha…!!) 6. De leukste club Ja dat kan niet anders dan de KPJ zijn. De oudste club van 12

Geffen (in 2025 vieren we ons 100-jarig bestaan). De kleuren blauw en wit. Een club waar iedereen welkom is en waar sportiviteit en gezelligheid echt hand-in-hand gaan.

7. Ons visitekaartje Onmiskenbaar “Effe noar Geffe” met de vernieuwingen in de organisatie en opzet kunnen we weer jaren vooruitkijken op een prachtig weekend.Wijd en zijd bekend, op en top Geffen!!! 8. Bewondering voor… Iedereen die er op zijn of haar manier voor zorgt, dat ons dorp leefbaar blijft iedereen die daarvoor dus ook vrijwillig zijn steentje wil bijdragen. Het is niet voor niets dat ze van buitenaf zeggen dat we het in Geffen zo goed voor elkaar hebben. 9. Geffen is voor mij… “Hier heur ik thuis” (Gerard van Maasakkers). Een plaats waar ik graag kom en nooit meer weg ga. 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan het ontwikkelen van een echt multifunctioneel gebouw (wellicht een bestaand gebouw aanpassen of uitbreiden) waar verenigingen terecht kunnen en activiteiten gehouden kunnen worden, voor zowel grote als kleine groepen. Zonder de beperkingen van een school of gemeente. Het “slotje” en de “Heemkamer” in Herpen is daar een prachtig voorbeeld van. Een oud gebouw dat door de gemeente zou worden afgestoten, maar door het opstaan en gebundelde krachten van de Herpenaren is dit gebouw omgebouwd tot een geweldige en betaalbare accommodatie voor iedereen. Hier is nou eens echt gekeken naar de behoefte en de mening van de toekomstige gebruikers. Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

GESLAAGD Merle Meeuws is CUM LAUDE afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam voor de Master Culture, Management and Organization.


NIEUWE LOOPGROEP GEFFEN ACTIEF Vanaf april is een wandelgroep onder leiding van huisarts Janneke v.d. Heijden en praktijkondersteuner Ingrid Beck van start gegaan naar aanleiding van de Nationale Diabetes Challenge met als motto wandelen is behandelen. Geweldig zoals deze beide personen ons hebben begeleid vanaf april tot het slotstuk op 29 september in het Olympisch stadion. Bas v.d. Goor de oprichter van deze Challenge wil niet alleen de diabetes maar ook heel Nederland in beweging krijgen. Er is aangetoond dat veel diabetes na veel in beweging te zijn het aantal medicijnen kan verlagen of er helemaal mee kunnen stoppen. Na ruim 20 weken samen te hebben gewandeld is de conditie van veel lopers danig verbeterd en is gevraagd of deze na 29 september verder wilde lopen. 12 Personen hebben hierop positief gereageerd en zijn we met frisse moed zonder Janneke en Ingrid (welke af en toe mee zullen lopen) verder gegaan. Niet alleen Bas v.d. Goor wil iedereen in beweging brengen maar ook wij willen Geffen aan het wandelen krijgen. Daarom nodigen wij iedereen uit die graag wil wandelen en zijn conditie wil verbeteren zich bij ons aan te sluiten op vrijdagmorgen om 9.30 uur op het Plein in Geffen bij Kom der In. Er worden steeds twee routes gemaakt waarvan een voor de lopers van maximaal 5 km en een voor lopers tot 10 km. Na het lopen zijn we nog even gezellig samen onder het genot van een kop koffie of thee bij Kom der In. Kom gerust op vrijdagmorgen naar het Plein en sluit je aan of meld je aan bij Kees van Wanrooij, Veldstraat 5A te Geffen, telefoon 073-5322106.

* Vanaf december is er op dinsdagmiddag géén inloop meer. Omdat we op dinsdagochtend toch open zijn vanwege “dansen op muziek” verplaatsen we de inloop naar de ochtend. Mochten er vragen zijn voor het sociaal team dan kun je dit aangeven bij Kom D’R IN. * Op vrijdagmiddag 23 november van 14.30 tot 16.30 uur is er een kinder knutselmiddag met Yvonne. Hierbij kunnen 8 kinderen -in de leeftijd van groep 5 t/m 8- iets leuks maken. Kosten hiervoor: vrijwillige bijdrage. We vragen wel enkele ouders om mee te helpen !

Je kunt je aanmelden via email: komdrin.geffenzorgt@ gmail.com of persoonlijk opgeven bij Kom D’R In. Ons idee is om eenmaal per maand in de winterperiode een activiteit aan te bieden voor kinderen. Je kunt de datums, en eventueel nadere info, lezen in Torenklanken of op de posters in het dorp en op de scholen. We willen hiermee graag jonge ouders kennis laten maken met Kom D’R In. * De zondagmiddag blijft voorlopig nog een inloopmiddag omdat we denken dat we daarmee toch een aantal mensen een plezier kunnen doen door de gelegenheid te geven tot buurten en evt. het spelen van spelletjes. We zoeken hiervoor nog wel gastvrouwen en/of mannen.

13


We hadden een prachtige dag mede dankzij Piet en Mieke Ketelaars. Dank je wel. En natuurlijk de vrijwilligers de meehelpen om alles op te zetten en te zorgen voor de hapjes en drankjes bij de barbecue. 30 September hadden we onze zomerkampioens huldiging en de jaarlijkse feestdag met barbecue. En uiteraard veel jeu de boulen. D.J. Lambèr was ook weer van de partij. Je zag hem genieten. Lambert een pluim voor je muzikale bijdrage. Halverwege de dag werden de kampioenen gehuldigd, dat waren deze keer bij de zomerzondagcompetitie: 1e Theo van Uden 2e Sjannie Schuurmans 3e Rien de Veer 4e Gerard van de Zanden 5e Hans Huibers De poedelprijs ging naar May van Linder

Groeten van het bestuur van J.B.C. Geffen

Waar voor de meeste het carnaval nog ver weg is, gaat ook voor velen het Carnavalswagenbouwhart ook weer sneller kloppen. Heb je met je carnavals of vriendenclub het idee om deel te nemen aan de optocht op Zondag 3 maart 2019 Laat het ons dan weten via optocht@rottenrijk.nl. Dan sturen we je het opgaveformulier toe. De optochtcommissie optocht@rottenrijk.nl

Bij de zomeravondcompetitie: 1e Theo v Wanrooij 2e Gerard Schuurmans 3e Leo Renders 4e Toon Loeffen 5e Richard Schuurmans De poedelprijs ging naar Piet de Moor

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

De beste vrouw voor de avondcompetitie was dit jaar Mieke Ketelaars 14

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl


GYM VERENIGING GEFFEN

LESAANBOD GVG *SEIZOEN 2018 – 2019* GVG heeft dit seizoen weer een veelzijdig lesaanbod! Helaas kunnen we op dit moment geen turnlessen aan onze jeugdleden bieden vanwege trainsters gebrek. GVG blijft verder zoeken en zou heel graag het turnen in Geffen willen behouden! Heb je ervaring en interesse of weet je iemand, dan horen wij dit graag via gym. ver.geffen@gmail.com. Verder zijn we blij dat we de breakdance groep hebben kunnen doorzetten en dat Laura Strik haar danslessen onder onze vereniging is gaan geven.

HANDWERKCLUB “DE NIJVERE HANDEN” Tijdens onze bijeenkomst op maandagmiddag 1 oktober werden we verrast door het bezoek van een vrijwilligster van Goed Gevoel Geffen. Men had vernomen dat ouderen van Geffen op maandagmiddag creatief bezig zijn in ’t Oude Klooster. Dit wilde Goed Gevoel Geffen graag met een financiële bijdrage ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank! Ook werden we getrakteerd op een lekker stukje slagroomtaart. Het geeft een Goed Gevoel om zo gewaardeerd te worden Wie interesse heeft in onze Handwerkclub en lid is van de KBO:Vanaf 55+ ben je van harte welkom in het Oude Klooster. Op maandagmiddag van 13.30u. tot 15.30u.

Hieronder vind je het GVG lesaanbod.

“De Nijvere Handen”

JUNIOREN: Dinsdag: Breakdance TRAINER: Ranil Breakdance 1 16:15-17.00 u. Alle leeftijden

GEVONDEN

Dinsdag: De Koppellinck TRAINSTER: Laura Strik Streetdance 1 18:00-18:45 u. Vanaf 4 jaar t/m 6 jaar Streetdance 2 18:45-19:30 u. Vanaf 6 jaar t/m 8 jaar

in de Mgr. Zwijsenstraat: de helft van een hart (aan hanger) met de naam Cindy. Het hart is van dik r.v.s. De eigenaar van dit halve hart kan mij bellen op nr. 0628346928.

Donderdag: De Koppellinck TRAINSTER: Djay Wilmink Streetdance 3 19:00-19:45 u. Vanaf 8 jaar t/m 10 jaar Streetdance 4 19:45-20:30 u. Vanaf 11 jaar en ouder Zaterdag: De Koppellinck TRAINSTERS: Daphne en Mirthe Peuter- en kleutergym 10:00-11:00 u. Tot en met 5 jaar Peuter- en kleutergym 11:15-12:15 u. Tot en met 5 jaar SENIOREN: Maandag: de Koppellinck TRAINSTER: Diana Heijmans Low Impact-Pilates 18:30-19:30 u. Low Impact-Pilates 19:30-20:30 u. Dinsdag: sporthal de Geer TRAINSTER: Ria van der Sanden Damesgym 20:00-20:55 u. Herengym 21:00-21:55 u. Heb je interesse in één van onze lessen stuur dan een mail naar gym.ver.geffen@gmail.com of meld je aan via www.gvg.jouwweb.nl

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

15


GRATIS CHECK-UP! Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering GRATIS CHECK-UP! Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen

ntact Neem co op! met ons

2622

6 ntact 0486-4

co teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Betaal Neemniet ns op! o t e Wijmbeoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, 2622 aansprakelijk, 0486-46 rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering

Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. T. : 0486-462622 Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw auto, woonhuis, inboedel, E. : info@theoveldverzekeringen.nl aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door W. : www.theoveldverzekeringen.nl onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw

WELKOM BIJ DE HUID- EN OEDEEMTHERAPEUT

zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt een offerte op maat. Geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen.

HUIDGERICHT

Uw advertentie Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering Theo Veld Verzekeringen

Munstraat 10, 5374 PG Schaijk T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Betaal niet teveel voor uw verzekeringen en verzeker niet meer dan wat nodig is. Wij beoordelen gratis uw huidige verzekering zoals uw vraag auto, woonhuis, inboedel, naar DEN BOSCH – DRUNEN – NISTELRODE I 0622260350 - 0622260050 aansprakelijk, rechtsbijstand, zorgverzekering etc. Ons kantoor onderscheidt zich door WELKOM BIJ DE HUIDTHERAPEUT. WELKOM BIJ HUIDGERICHT. WWW.HUIDGERICHT.NL onze persoonlijke service en aandacht. De lijnen zijn kort en zodoende worden uw zaken snel en vakkundig behandeld. Neem contact op met ons kantoor en u krijgt via de mogelijkheden een offerte op maat. Geheel vrijblijvend John v.d. Wouw en zonder verplichtingen. ACNE – LASER – OEDEEM - STEUNKOUSEN

De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen Theo Veld Verzekeringen tel. 06-52363177 Munstraat 10, 5374 PG Schaijk info@stukadoorsjw.nl T. : 0486-462622 E. : info@theoveldverzekeringen.nl www.stukadoorsjw.nl W. : www.theoveldverzekeringen.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

op deze plaats!

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


REPAIR CAFÉ GEFFEN 30-11

Na maanden van voorbereiding was op 28 september de opening van het Geffense Repair Café gepland. En wat was het fijn om te zien dat er al verschillende Geffenaren ons hebben gevonden. We hopen natuurlijk weer op voldoende inloop op vrijdag 30 november.Weten je niet meer wat het Repair café inhoudt, lees dan hieronder nog een keer wat we doen! Repair Cafés zijn bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Je neemt thuis kapotte spullen vanuit thuis mee en in het Repair Café ga je samen met de deskundigen aan de slag zodat je er zelf ook nog wat van opsteekt. Indien er onderdelen vervangen moeten worden, zal je op advies van de deskundigen deze onderdelen zelf aanschaffen. Heb je niets om te repareren, kom dan langs voor een kop koffie of thee. Tijdens deze bijeenkomsten staan enthousiaste, deskundige vrijwilligers klaar om jullie van dienst te zijn met de reparatie van kleine elektrische apparaten en het in bedrijf stellen van computerapparatuur en telefoons. Maar ook voor reparaties van houten speelgoed en kleine fietsreparaties. Het repaircafé zal elke laatste vrijdag van de maand plaats vinden in Kom d’r in op het dorpsplein van 14.30 tot 17.00 uur. De deskundige club mannen die de Repair Cafés gaan begeleiden zijn; Jan Ceelen, Ton Tijs, Peter Peters, Jan Voermans en Gerard van der Heijden. Waarom een Repair Café? In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatie- kennis verdwijnt snel. Mensen die deze praktische kennis nog wel bezitten, worden door de maatschappij niet altijd even hoog gewaardeerd en staan vaak zelfs ongewild aan de kant. Hun ervaring wordt niet of nauwelijks benut. Het Repair Café brengt daar verandering in! Mensen die anders misschien aan de kant staan, doen weer mee. Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij. In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteits- verandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Laten we van dit geweldige initiatief een succes maken! We zien jullie graag op 30 november of tijdens een ander Repair Café. Het Repair Café is een initiatief van Geffen Zorgt.

Keurslager Jeroen Keizer sponsort

NOOIT GEDACHT JO8-1

Keurslager Jeroen Keizer is de nieuwe teamsponsor van Nooit Gedacht JO8-1. De pupillen spelen hun wedstrijden dit voetbalseizoen in nieuwe wedstrijdshirts, uiteraard voorzien met het logo van de Geffense Keurslager. Keurslager Jeroen Keizer is een ambachtelijke slagerij aan de Dorpstraat in Geffen, waar u 6 dagen per week terecht kunt voor het beste vlees en de lekkerste worstsoorten en vleeswaren uit eigen worstmakerij en rokerij.Van mals rundvlees en Heyde Hoeve varkensvlees tot luxe vleesgerechten. Van kant-en-klare-maaltijden, soepen, schepsalades, rauwkost en koude schotels tot partypan, barbecue, fondue, gourmet, en warm en/of koud buffet. Nooit Gedacht bedankt Keurslager Jeroen Keizer voor deze sponsoring!

17


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


ZINNN INNN EEN FILMPJE? Planning tot januari 2019. Noteert u maar...... Zondag 4 november 15:30uur €5,00 The darkest hour Oorlog, biografie Ma 12 en di 13 november 20:00uur €5,00 Médecin du campagne Drama, komedie Zondag 25 november 15:30uur €5,00 All the money of the world Thriller Ma 10 en di 11 december 20:00uur €5,00 I Tonya Biografie Drama Zondag 16 december 15:30uur €5,00 The Party Komedie Drama Do 27 en vr 28 december 13:30uur €4,00 kinderfilm Rikkie de Ooievaar Tekenfilm Donderdag 27 december 20:00uur €5,00 Roept u maar!!!!! Keuze van het publiek

GELOOF ONDER WOORDEN (14) De mens die slechts de mens ziet. In de tijd van Jezus waren er binnen het joodse volk grote verschillen: de conflicten met de Romeinse bezetter. Onder andere is er de broederschap van de Farizeeën, strenge beoefenaars van het geloof, ijverige lezers van de Bijbel, waakzaam om de Wet van God toe te passen, soms eerlijk en loyaal, soms ook schijnheilig en verwaand. In de eerste eeuw maakte Palestina een flinke economische crisis door: er was werkloosheid, veel armen, mensen met een beroep dat laag in aanzien stond, zoals de herders. De vrouwen: voortdurend minderwaardig omdat ze eerst onderdanig zijn aan hun vader, en vervolgens aan hun man, zonder bescherming wanneer ze weduwe worden. Er is een menigte invalide die moeten bedelen. We moeten kennis nemen van deze religieuze, sociale en politieke omgeving om de wijze waarop Jezus zich te midden van al die mensen beweegt, zonder enig vooroordeel, te waarderen en te bewonderen. Geen enkel etiket heeft waarde in zijn ogen. De mannen en vrouwen die Hij ontvangt zijn in de eerste plaats broeders en zusters, ook al noemen zij Hem geheel natuurlijk “Rabbi” (Leraar)

Jezus houdt geen rekening met afkomst, geslacht, rang of titel, Hij kijkt verder dan het gedrag van mensen. Wanneer een officier van het bezettingsleger getuigt van een prachtig geloof, dan is Jezus vol bewondering: “Ik verzeker u, bij niemand in Israël heb Ik zo’n groot vertrouwen aangetroffen, (Mt 8,10). Wanneer een Schriftgeleerde blijk geeft van een groot gevoel voor de liefde van God, zegt Jezus:“U staat niet ver van het koninkrijk van God” (Mc 12,34).En de genezen Samaritaan die terugkomt om God te danken wordt door Jezus ten voorbeeld gesteld: “Is er niemand teruggekomen om God eer te brengen, alleen deze vreemdeling? Ondanks de tegenwerpingen van de apostelen zegent Jezus de kinderen die naar Hem worden gebracht. (Mt 19,13-15). Een prostituee, een zieke, een lepralijder, of een bezetene zijn in de ogen van Jezus eerste zonen en dochters van God en hun gedrag of hun ellende doet nooit iets af aan hun diepe waardigheid. Zalig de armen…Jezus zet niet iedereen op dezelfde rang, er zijn de eersten en de laatsten, maar niet op de manier van de mensen. De grootste zijn de meest eenvoudige mensen, degenen die geen behoefte hebben om zich te laten gelden door middel van rijkdom, eer of diploma’s. Zij zijn niet rijk om hetgeen zij bezitten, maar om hetgeen zij ontvangen: van God en van de mensen die hen liefhebben. Zij zijn als de “Zoon”, een woord dat Jezus niet vaak in de mond neemt, maar dat precies de diepte van zijn weergeeft: de Zoon is volledig afhankelijk van de Vader, Hij leeft volledig in de liefde van de Vader voor Hem. Jezus leert van God de rustige vrijheid van de liefde (Lc 10,21-22).Wij mensen maken vele verschillen tussen onze medemensen.We zoeken zelf onze vrienden en kennissen, om zo goed te kunnen leven. Voor Jezus telt ieder mee, ongeacht religie, geslacht, afkomst, rijk en arm, ziek of gehandicapt. Laat dit voor ons allen ook een levensdoel zijn, opdat ieder zich erkent en gelukkig mag voelen. Moge Gods zegen ons hierbij vergezellen. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@hotmail.com

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


NOOIT GEDACHT JO11-1

in het nieuw door Stukadoorsbedrijf Mike Jansen De spelers van Nooit Gedacht JO11-1 zijn het nieuwe seizoen fris van start gegaan. Onlangs werden ze namelijk voorzien van nieuwe wedstrijdshirts, aangeboden door Stukadoorsbedrijf Mike Jansen. Dit allround stukadoorsbedrijf heeft ruime ervaring in nieuwbouw en renovatie en is zowel actief in de particuliere als de zakelijke markt. Het behang- of sausklaar maken van de wanden, het aanbrengen van spachtelputz en spackspuitwerk en het maken en repareren van lijsten behoren tot de specialiteiten van dit Geffense bedrijf. Nooit Gedacht bedankt Stukadoorsbedrijf Mike Jansen voor deze sponsoring!

deelnemers er zou zelfs al een verrassende remake zijn van een oude bekende binnen het Geffense. Want als aspirant deelnemer mag je 1-malig meedoen met een bestaande melodie. Maar we hebben nog altijd ruimte voor ludieke of grappige nummers maar het mag natuurlijk ook een nummer zijn met een boodschap. Ook kunnen we je nog helpen met muziek en tekstschrijvers. Wil je meer informatie vraag het ons of stuur even een mailtje naar roaplied@ rotterijk.nl Dus bij deze dagen we ook jou uit om een keer mee te doen. Opgeven kan nog tot 1 december. Houd de Torenklanken, de Roaplied facebook pagina en de site van het Rottenrijk in de gaten voor de datum en locatie. Dan knutselen wij nog even verder…… kamajaja jippiejippie jee. Roapliedteam 2019 Jan, Saskia, Temmie en Ronny

ER IS ALTIJD IETS TE DOEN. (kamajaja jippiejippie jee).

Daar is T. v/d B (alias DJ Smekkie) ook achter gekomen, wat begon als een grap liep niet helemaal zoals gepland met als gevolg een bokaal in meerdere stukken.Wellicht hebben jullie het bericht al via facebook voorbij zien komen maar er is nog wel wat werk aan de winkel om de bokaal van het Roaplied weer gereed te krijgen voor de komende editie van 2019. Als organisatie hebben we ook nogal wat te doen aangezien datum en locatie nog niet definitief zijn. Wellicht dat bij het verschijnen van deze editie van de Torenklanken er meer bekend is, dit zullen we dan uiteraard met jullie delen. Maar er is ook al veel gedaan zo is de band weer compleet, Frank “de Post” van Griensven is als presentator weer van de partij en we hebben al toezeggingen van 6 groepen die al eerder deelnamen. We mogen de komende editie zelfs 2 nieuwe groepen verwelkomen. Ook Tim is bezig met het formeren van een groepje

WIE WAT WANNEER OKTOBER 31 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster NOVEMBER 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 07 De Ontmoeting, 9.30-11.30 uur Oude Klooster 08 KBO Bingo, 19.00 u. Oude Klooster

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


NATIONALE DIABETES CHALLENGE Eind april hebben wij vanuit Huisartsenpraktijk Geffen een oproep geplaatst in de Torenklanken om samen met ons de Nationale Diabetes Challenge aan te gaan, met als motto; wandelen is behandelen. Hier werd goed gehoor aan gegeven. In april zijn wij met ongeveer 17 enthousiaste wandelaars gestart. 20 weken lang verzamelden wij elke vrijdagochtend om 9.30 uur bij Kom d’r In. Elke week liepen dr. vd Heijden en Ingrid Beck, de praktijkondersteuner mee. Daarnaast liepen er ook regelmatig andere zorgverleners mee en zelfs Bas van der Goor was in augustus ook zelf van de partij. Na afloop werden we gastvrij ontvangen voor een lekker kopje koffie bij Kom d’r In. Bedankt! De conditie van alle deelnemers verbeterde: de wandelingen werden steeds langer en iedereen kreeg een betere conditie. Aan het einde van de 20 weken zijn wij met zijn allen de Challenge aangegaan, namelijk 4 dagen met onze leefstijl aan de slag! Lisa Coppens van diëtistenpraktijk Beleefgezonder heeft ons een supermarkt survival gegeven waar verschillende producten vergeleken werden om tot een gezondere keuze te komen. Op woensdagmorgen heeft Fysiotherapie Bruinenberg ons hartelijk ontvangen, alle deelnemers kregen oefeningen om fit oud te kunnen worden. Op vrijdagmorgen hebben we een rondje “Geffense Plas” gedaan, zodat we allemaal fit waren voor de grote Challenge. Zaterdag 29 september was het zover. In 2 busjes (Tonny bedankt!) zijn we naar het Olympisch Stadion in Amsterdam gegaan om samen met 4000 andere wandelaars deze Challenge af te sluiten. Na een mooie wandeling van 5 kilometer door het Amsterdamse Bos kregen we van Bas van de Goor onze medailles. Het was een hele bijzondere periode, met een mooi resultaat van iedereen. Wij als Huisartsenpraktijk zijn supertrots! En waar wij het meest trots op zijn is dat de wandelclub verdergaat. Elke vrijdagochtend om 9.30 uur wordt er verzameld bij Kom d’r In. Iedereen is welkom om mee te wandelen!

ACTIVITEITEN SINT JOZEFOORD Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Woensdag 7 november 14.30 uur: Ut his gezang Ut his Gezang is een smartlappenkoor uit Heesch. Zij zorgen op 7 november voor een gezellige middag. Komt u luisteren en meedeinen? Woensdag 21 november 14.30 uur: Lezing: De late Mozart, een genie Arie Vuyk was eerder al te gast bij Sint Jozefoord om te vertellen over de Mattheus Passion. Nu is hij terug en komt hij vertellen over de late Mozart. Het beeld van Mozart is dat van een vrolijke veelschrijver. Maar dat is maar ten dele waar. Zijn late symfonieën zijn geniale meesterwerken die rijker zijn dan de vele vrolijke wijsjes die we van hem kennen. Tijdens deze lezing gaan we in op het genie van de late Mozart.

OPBRENGST COLLECTE Ziekencomité De Schakel bedankt alle inwoners van Geffen voor hun bijdrage aan onze jaarlijkse collecte waarvan de opbrengst dit jaar € 1.554,81 was. Van dit mooie bedrag kunnen wij weer enkele feestmiddagen organiseren en vele mensen bezoeken. Verder willen wij ook graag de vrijwilligers bedanken die ons geholpen hebben met collecteren. Zonder hen was dit anders niet gelukt. Nogmaals onze dank hiervoor. Ziekencomité De Schakel • GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, 24

Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 13.30-16.00 + elke vrijdag 10.00-12.00, Dorpsplein 13 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 06-23602945, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.