Torenklanken 2017 - nr 17

Page 1

55e jaargang | nummer 17 | november 2017

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@home.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Drukkerij Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De nieuwe voorzitter van Effe noar Geffe is… Eindelijk mogen we vol trots vertellen wie de rol van Bert van Laarhoven overneemt. Na een intensieve zoektocht is de keuze unaniem gemaakt: Chrisjan van Dinther wordt de nieuwe voorzitter van Effe noar Geffe. Zijn betrokkenheid met het Geffense verenigingsleven is ontzettend groot; niet voor niets is hij in 2015 Geffenaar van het Jaar geworden.Voor Chrisjan zijn er twee duidelijke redenen om te beginnen aan dit mooie Effe noar Geffe avontuur: • Hij is getriggered door een opmerking vanuit het bestuur: als we Effe noar Geffe aan de volgende generatie willen doorgeven, zal de huidige generatie moeten opstaan. • Al 12 jaar is hij voorzitter van Scouting Geffen. Hij vindt het tijd om eens het stokje door te geven. Bovendien heeft hij zijn grootste speerpunt voor deze club bijna behaald: de nieuwe blokhut gaat er komen! Nu Chrisjan ook gestopt is met de Roaplied verkiezing, jeuken zijn handen opnieuw. De komende maanden gaat hij inlezen en op onderzoek uit om Effe noar Geffe en

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

de betrokken personen goed te leren kennen. Hierdoor sluit hij vanaf carnaval - hét startsein voor de organisatie van de 42e editie op 2 september 2018 - meteen aan met de rest van het bestuur. Eén ding is zeker: samen met Chrisjan hebben we er veel zin en vertrouwen in om de schouders onder deze prachtige dag te zetten! Bestuur Effe noar Geffe Van de Redactie

OPBRENGST COLLECTE 2017 De opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Torenklanken heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2066,45. Dit is 170 euro meer dan vorig jaar. De Redactie is hier dan ook heel blij mee, vooral omdat we de laatste tijd veel bezorgklachten hebben gehad. De Geffenaren hebben heel goed gegeven. Hartelijk dank hiervoor. 24 collectanten hebben dit mooie bedrag bij elkaar gebracht. Alle collectanten hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet. We zijn verheugd dat dit jaar nieuwe collectanten hebben meegedaan en hopen dat ze nog verschillende jaren willen collecteren. Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest of heeft u de collectant gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op IBAN nr NL06 RABO 0115 8030 09 t.n.v. Torenklanken. Redactie Torenklanken

KOPY INLEVEREN VOOR:

13 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Wand- en Vloertegels & Natuursteen Laminaat - PVC-vloeren & Parket Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

SyStemen

ZaKeLIJKe dIenStVerLenInG

randapparatuur

teCHnISCHe dIenSt

OpSLaG

InKt en tOnerS

nOteBOOKS

prInterS

netWerKen

BeeLdSCHermen

WeBSHOp

Bezoek ons ook op www.levix.nl Geffen

dorpstraat 46 073-5341325 073-5341131 (zakelijk) info@levix.nl

Oss

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

den Bosch

Lokerenpassage 39 073-6440576 denbosch@levix.nl

rosmalen

dorpsstraat 63a 073-5220070 rosmalen@levix.nl

uden

Oranje passage 2 0413-331536 uden@levix.nl

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravan- en aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

55 10 N • 07 3 - 53 2 86 AT G EF FE 53 • .NL 44 N E AT G RA ZEKERIN KL O O ST ER ST OELENVER D R E D N A WWW.V

GEWOON EEN GOED ADVIES


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@parochiegeffen.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiegeffen.nl

BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: pastoor@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van onze geloofsgemeenschap kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 10 nov. 19.00 u. * avondmis za. 11 nov. 12.30 u. Gouden Huwelijksviering Tiny & Marietje van der Doelen m.m.v. GK zo. 12 nov. 09.30 u. + Gildemis m.m.v. Gildekoor Din- ther + kinderkerk (installatie gildekeizer Piet van Erp) vr. 17 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 19 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk vr. 24 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 26 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk (Caeciliafeest) VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE In onze geloofsgemeenschap hebben we veel vrijwilligers. Daar zijn we trots op. Traditiegetrouw hebben we enkelen van hen op de jaarlijkse ontmoetingsochtend in het zonnetje gezet. Dit jaar viel de eer ten deel aan: Janine van Erp (vele jaren acoliet), Joke van den Hengel (inzet voor alleengaanden), Gerrit van Rijn (actief als tuinman en werkzaam op de begraafplaats), Jet Vogels (al vele jaren koorlid bij Dameskoor en Gemengd Koor), Rens van Wanrooij (weekendkoster / acoliet). Dank voor ieders inzet. SCHOENENDOOSACTIE Het Sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze parochie weer een schoe-

nendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Op zondag 3 december houden we, in de viering van 09.30 uur weer onze jaarlijkse Schoenendoosactie voor Stichting BeHoCa, het opvanghuis voor straatjongens van Melissa Kreps. Na de viering is er ook een kerkdeurcollecte voor Stichting BeHoCa. Meer informatie leest u in de volgende Torenklanken. KERKBALANS 2017: Mijn kerk verbindt! We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons.We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan Kerkbalans.We gaan óp naar een streefbedrag van vijfentwintigduizend euro. Dat moet kunnen in Geffen. Bouw mee aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Kijk voor meer informatie op www.kerkbalans.nl U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Bestuur H. M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2017. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: oktober 2017: Lindy Pennings, Job van Erp. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door pastoor Van Dijk in samenwerking met 3


Voor al uw financiĂŤle zaken kunt u terecht bij

Dorpsplein 19 5386 CL Geffen 073 - 532 2135 www.colhof.nl

HYPOTHEKEN

|

VERZEKERINGEN

|

REGIOBANK

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen

Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e r s - a s b e s t i nv e n t a r i s a t i e . n l P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Geffen

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen Telefoon: 06 21551083 Mail: info@pvskleding.nl

P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 16.00u tot 20.00u en op zaterdag van 10.00u tot 16.00u.

Uw advertentie op deze plaats! vraag naar de mogelijkheden via torenklanken@home.nl

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst

1/8 pagina

e 16,-

1/4 pagina

e 27,-

1/2 pagina

e 38,-

Hele pagina

e 65,-

JUBILEA Viert u uw gouden (50 j.), diamanten (60 j.) of briljanten (65 j.) huwelijksfeest en vindt u het leuk dat er een artikeltje komt in Torenklanken? Mail dan naar torenklanken@ home.nl dan nemen wij contact met u op. U wordt niet automatisch gebeld, want we kunnen immers niet weten, wie er een huwelijksjubileum te vieren heeft en of u al dan niet een artikeltje wenselijk vindt.


het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073-5321216

ROAPLIED 20 JANUARI 2018 De datum staat vast!!! De locatie nog niet maar dat volgt nog. Opgeven kan nog dus...

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 okt. 2017: Betsy Smits - Steenbergen, 89 jaar 26 okt. 2017: Gerarda van Uden - van Wanrooij, 90 jaar 28 okt. 2017: Dina Schuurmans - Heijmans, 85 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPGAVE MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 11,00) kan bij Cor Heijmans op Dorpsplein 7E of per telefoon (073)-5322298. De misintenties vindt u ook in de Streekwijzer en in Thuis in het nieuws. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 5


WWW.HUIDGERICHT.NL

Gezelligheid & Kwaliteit

Huid- en Oedeemtherapie Contracten met Zorgverzekeraars

Acnetherapie Bij actieve en acne littekens

Steunkousen aanmeten

Voor elk feest of evenement

Evt. aan huis, zonder extra kosten

Vocht/Oedeemtherapie Evt. aan huis: Zwachtelen, Wondverzorging, Lymfedrainage

Littekentherapie Bij pijnlijke/verkleefde littekens

www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

NIEUW! Laseren (ontharen) - Gratis Intake - Ook in Avonden en Zaterdag open Graafseweg 60, Den Bosch T: 06 222 60 050 / 06 222 60 350

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Woensdag brooddag Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Wit en bruin

Dorpsplein 21 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

C1000. Van alle markten thuis. 06 19556083

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

3+1 gratis

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


EFKES BUURTE MÈ...

Arie (83 j.) en Net (80 j.) Dekkers

Ik ben te gast bij Arie en Net Dekkers die hun 60-jarig huwelijk mochten vieren. Dokter Van der Heijden loopt even binnen om het diamanten paar te feliciteren; kijken hoe het gaat, want enkele weken voor het feest moest zij Net nog doorverwijzen naar het ziekenhuis. Arie kwam als 6-jarig jongetje in Geffen wonen aan de Papendijk, bij zijn oom Hermes (Juppe) van Griensven en tante Kaat Dekkers (zus van zijn vader). De broer van Arie ging wonen bij een oom en tante van moeders kant. Net is geboren in Rosmalen, dochter van Frans Maas en Mie van Osch. Ze komt uit een gezin van 9 kinderen: Bert (†), Jan (†), Kaat (†) Toon, Henk (†), Net, An, Miet en Zus. Als jong meisje werkte Net bij de Gruyter. Je werd in die tijd ontslagen, als je trouwde. Arie en Net trouwden en gingen bij Arie thuis wonen in een, wat ze betitelen als ‘een varkenskooi’. Het was er erg vochtig. Daar werden de kinderen Jeanne en Michel geboren.Arie, metselaar van beroep, bouwde vervolgens een eigen huis in de Lambertusstraat op nummer 18 en daar werd Alex geboren. Ook oom en tante Hermes en Kaat woonden bij hen in, waar Hermes in 1973 overleed. Daarna werd wederom een eigen huis gebouwd in dezelfde straat twee huizen verder, waarin Kaat nog bijwoonde, zij overleed in 1984. Ze gingen nog een keer verkassen naar de Willibrordusstraat, waar ze inmiddels 27 jaar wonen.Arie werkte als metselaar maar liefst 17 jaar in Duitsland.Van maandag tot en met donderdag was hij in de kost. Daarnaast had hij zijn grote hobby: de duiven. Arie was 40 jaar lid van de ‘De Arkduif’. Net zorgde voor de kinderen en de huishouding en vervaardigde veel kledingstukken. Op vakantie gaan kwam er niet van: Arie sliep het liefst ’s avonds in zijn eigen bed. Slechts één keer gingen ze samen naar Texel. Piet en An Rovers (destijds woonachtig in de Oude Baan) waren goede vrienden. “Ik liep vaak met de kinderwagen van de Papendijk naar de Oude Baan, dat was toen heel gewoon,” vertelt Net. Samen met An heeft ze veel rollen behang geplakt in hun eigen huizen, maar ook bij anderen. Het leven ging zijn normale gang, totdat Michel in 2007 op 43-jarige leeftijd plotseling overleed. “Dat is een wond, die niet meer geneest. Het was in het jaar dat we 50 jaar getrouwd waren.” Michel was in Geffen bekend als DJ bij het jeugdwerk. Dochter Jeanne schuift aan. Naast haar reguliere werk in de thuiszorg, draagt ze ook mede zorg voor haar ouders, die beiden vrijwel aan huis gebonden zijn. Ze genieten wel volop van het gezin, dat inmiddels is uitgebreid. Een prachtige foto van de kinderen en kleinkinderen, waarop

Michel een speciaal plekje heeft gekregen, prijkt aan de wand: Jeanne & Cor, met de kinderen Cianja en haar zoontje Jayden, Rohan, Anusha & Dave, met hun dochtertje Janaika en Alex & Nicole met de kinderen Arjan en Daniek. Letterlijk en figuurlijk een diamanten cadeau! Rohan komt bijna dagelijks bij opa en oma op bezoek en doet voor hen de boodschappen. Arie en Net zijn overigens heel blij met visite, nu ze zelf niet vaak meer van huis kunnen. Oud-buurmeisje (van de Papendijk) Miet van de Leest - Schuurmans komt elke donderdag en dat wordt gewaardeerd. Net vermaakt zich met t.v. soaps, kaarten, kienen en puzzelen en Arie rookt zijn sigaretje en kijkt veel sport op t.v. Het diamanten paar kijkt met plezier terug op een mooi feest.Wethouder Annemiek van de Ven kwam hen namens de gemeente feliciteren en daar nam ze goed de tijd voor. Arie en Net willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de feestvreugde met een felicitatiekaart, bloemen of een attentie. Proficiat!

JUBILEUMCONCERT EXPRESZO Koor ExpresZo bestaat 15 jaar! Daarom geeft ExpresZo op zondagmiddag 19 november om 15.00 - 17.00 uur een jubileumconcert in de Koppellinck. Met mooie liedjes uit ons repertoire van de afgelopen 15 jaar en nieuwe nummers. Onder begeleiding van dirigent Jan Terpstra. Muzikale begeleiding door het combo van Jan van Kreij, en piano door Rianca van Erp. Eefje Thomassen treedt op als gast van ExpresZo en zingt een aantal mooie liederen. Zij speelde de hoofdrol in de musical Maria Magdalena in de kerk van Geffen. Ook deed zij mee aan het tv-programma ‘Op zoek naar Mary Poppins”. Een Portugese dansgroep danst passioneel. Kom luisteren, kijken en genieten van ons optreden in de Koppellinck! Kaarten € 6,00 bij Bosch-Van Erp. 7


ROND DE DORPSPOMP Dorpspomp 475

Laten we even reageren op reacties die we hebben mogen ontvangen van, wat heeft Area Uden nou met Geffen te maken. 1 ding, de directeur bestuurder is een Geffenaar en daar hebben we in de keuken mogen kijken, ik zeg dat we dit bij wel meer bedrijven zouden willen op een zondag ochtend. Nieuwe voorzitter Effe noar Geffe, net voor de deadline hebben we de naam mogen ontvangen van de nieuwe voorzitter van Effe noar Geffe, Chrisjan van Dinther maandag avond 30 oktober is zijn naam bekend gemaakt. Chrisjan zal de komende 2 jaar de kar gaan trekken.Voor info hoeft Chrisjan niet ver te lopen, want oud voorzitter Bert van Laarhoven is tenslotte zijn buurman. De Stamtafel wenst Chrisjan heeeeeeeel veeeeel succes en we nodigen hem dan ook graag een keer uit om zijn verhaal te komen doen bij de stamtafel. Geffen Zorgt heeft zich tijdelijk genesteld in een pand van een particulier, aan het Dorpsplein in Geffen. De stamtafel vraagt zich af hebben ze een huurovereenkomst of een gebruikers overeenkomst? Kijk als het pand belangeloos beschikbaar gesteld wordt dan steken wij de loftrompet uit, anders vinden we toch dat er alles aan gedaan moet worden dat je met gemeenschapsgeld

ook naar een gemeenschapsgebouw gaat. We hoorde wel dat men na de tijdelijke zit de mogelijkheden bij de Koppellinck niet uitsluiten. Zin In Geffe, in de uitverkoop, executie verkoop iedere lamp, box, glas, stoel, kruk, plant enzovoorts wordt verkocht.Wij vinden het zo jammer dat het gaat gebeuren, gelukkig is de curator niet te flauw met de spullen die van verenigingen zijn, Stichting Rottenrijk heeft de roap tonnen terug die op de veiling stonden, zo ook heeft het Geffens Doublet alle spullen terug om te kunnen bridgen. Wat oh wat gaat er gebeuren met het pand??? Dat er nog ondernemers zijn die heil zien in een zaal blijkt wel in de Kerkstraat, daar is een nieuwe eigenaar uit Utrecht volop bezig om van de Schans weer een feestzaal te maken, we zijn benieuwd... De koppellinck, die vaart er wel bij met het sluiten van Zin In Geffe, 4 november de Prins onthulling, 10 december Geffen Gots Tallent de playbackshow met jeugdprins onthulling, de 16 november Super Bingo van Goed Gevoel Geffen, zo ook de Prinsenreceptie op 17 december. Nu nog afwachten wat er met de Roap en het Roaplied gaat gebeuren. Dirk-Olaf van Geenen, deze 38 jarige ondernemer is een jaar geleden in Geffen komen wonen aan de Papendijk, waar hij een bedrijfsruimte heeft. Dirk-Olaf is restaurateur van antiek, hoofdzakelijk gericht op hout, werkt voor o.a. kerken, overheid, bedrijven maar zeker ook voor particulieren. Hij gaat geen uitdaging uit de weg, John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@home.nl T. 073-532 28 75


heeft zijn opleiding in Engeland voltooid waar hij Master is geworden, we zeiden al gekscherend “Master van oud Hout” Tot voor kort was alleen MBO meubelmaker het hoogst haalbare in Nederland Inmiddels kun je terecht bij de UVA in Amsterdam, maar deze opleiding is meer gericht op onderzoek dan op handenwerk. Dirk-Olaf heeft goed te werken, neem gerust contact met hem op, Papendijk 14A is zijn adres. De vraag, waarom Geffen, zijn oude werkplaats was in Vucht, zijn vrouw werkt in het Radboud in Nijmegen, en ze zochten iets tussen Den Bosch en Oss, tja... dan kom je al snel in Geffen uit. Komende Effe noar Geffe zal Dirk-Olaf zijn kunsten vertonen in een kraam. Wandelpaden Dorpstraat, Kloosterstraat, een uitvloeisel van Geffen begroot is het aanpakken van de wandelpaden in het dorp. Tijdens de rondgang hebben enkele grondeigenaren aangegeven dat ze bereid waren een stuk tuin af te staan zodat de boom die er staat niet hoeft te wijken, sommige gronden was al discussie over van wie wat waar, nu zal om e.e.a. niet te vertragen zal er voor iedere eigenaar die bereid is om grond af te staan een gebruiksovereenkomst opgesteld worden zodat men z.s.m. aan de gang kan. Parkeren bij de Koppellinck, de gemeente heeft tijdelijk plaatsen achter de Koppellinck aangelegd, maar de meesters en de juffen die vullen deze plaatsen al, en volgens ons moeten die toch bij de Geer parkeren, daarnaast zijn de strepen GEEL gemaakt zodat het opvalt, maar ik heb geleerd GEEL is verboden te parkeren, maar nu blijkt dat dit hier het niet geval is. Gemeente Oss, hoe strooien we verwarring!!!

Rabobank terug in het dorp, zo het er nu voor staat huurt de Rabobank een kantoor in hun eigen oude pand aan het Dorpsplein, De Florijn. De verbouwingen zijn bijna afgerond en komen er nog meer bedrijven naar Geffen, goed voor de werkgelegenheid zullen we maar zeggen, levendiger zal het plein er niet op worden, Eduard van Heese wil woningen van zijn winkels maken en bij Jo Spierings zal het niet anders worden.Wat gebeurt er met het gemeentehuis, wij zeggen vergroot het plein, breek het oude gedeelte af, en de rest woningen?? Het pand wat Peter Peters heeft gebouwd aan de Dorpstraat (oude apotheek) is een aanwinst voor Geffen zo ook de helft van Celten van de Wouw, die de rechterkant nog. Het centrumplan is ook bijna afgerond, men is volop bezig om de Harrie Schoutenstraat te voor zien van een nieuw wegdek, en dat komt ook wat hoger te liggen, loop er gerust eens langs. Dat geldt ook bij ons, loop gerust eens binnen en kom gezellig mee babbelen over het wel en wee van Geffen. De volgende zitting is 12 november waar we graag de nieuwe prins en zijn adjudant van het Rottenrijk ontvangen. 10:30 uur Café Govers.Wees welkom. Houdoe wanne

“STROOIPOP” WINNAARS VAN EDITIE 2017

Zij wonnen de editie van 2017. Tijn, Rens, Loes en Mène staan hiermee in de ere galerij van het Roaplied. Wie wordt de volgende......

Zonnepanelen op de kerk? Er is een vergunningsaanvraag voor het herstel van de spits, iets wat natuurlijk moet, om dit mooie monument te behouden, en zodat het haantje weer terug kan op de toren, maar schept onze verbazing, er is ook een vergunning aangevraagd voor zonnepanelen, nu hebben we al wat foto’s gegoogeld maar daar zal ons monument niet mooier van worden.Wij zeggen leg ze op het dak van de Koppellinck, tegen een kleine vergoeding, en goedkope energie, en een MOOI monument. Of het zijn zonnepanelen die gelijk zijn als de leien die nu op het dak liggen. Sluiproute moet open, om van de Jumbo naar de Kloosterstraat te lopen, lopen vele door de ingang van het Oude Klooster, wat natuurlijk niet de bedoeling is, tussen de aanleunwoningen en Gera’s Bloemdesign zit een gang, die nu afgesloten is middels een poort, wij zeggen de poort open, dan kunnen we daar makkelijk langs, en als er weet van is, kan de parkeerdruk ook van de Kloosterstraat af aldaar.

BOLLEBOOS Joanneke van Benthem is Cum laude afgestudeerd als Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Joanneke is oud leerling van de Aloysiusschool en het Mondriaancollege. 9


DORPSRAAD GEFFEN Buurtpreventie Op 13 december gaan we de wijk weer in om de inwoners van Geffen bewust te maken van inbraakgevoelige plekken. Onder begeleiding van onze wijkagent gaan we op zoek naar opvallende zaken. Ongeveer een uur lang controleren we op niet afgesloten auto’s,- poorten, fietsen. Waar mogelijk is wordt er contact gelegd met bewoners. Indien de bewoners niet thuis zijn, wordt er een flyer achtergelaten waarop staat wat er aangetroffen is. We gaan dit keer door de Verlengde de Run en de Run lopen.We verzamelen rond 19.30 en zullen na uitleg van de wijkagent een uurtje rondlopen.Vindt u het interessant om mee te lopen stuur dan een mailtje naar info@ dorpsraadgeffen.nl.

W.I.K. OP CONCOURS De fanfare van W.I.K. gaat op concours! Elke muziekvereniging, aangesloten bij een van de muziekbonden in Nederland, is verplicht om minimaal 1 keer in de 5 jaar aan een officieel concours deel te nemen. Net als in de sportwereld kan de fanfare degraderen, promoveren of in dezelfde afdeling blijven. Een spannende toets voor het orkest! Op het concours starten wij met het inspeelwerk ‘Orion’. Deze majestueuze mars wordt niet beoordeeld, maar vormt wel een mooie opwarmer voor de twee daarop volgende muziekstukken. Het eerste keuzewerk is ‘Call of the Clans’. In dit werk wordt het publiek meegenomen naar lang vervlogen tijden in de Schotse hooglanden. Oorlog, bittere strijd, folkloristische feesten, vreugde en verdriet... je hoort het allemaal terug in dit muziekstuk. Daarna volgt het tweede keuzewerk ‘Music for Solemnity’. De componist liet zich inspireren door de eeuwenoude traditie in de Drentse stad Hoogeveen om met trommels tot de kerkgang op te roepen en anderzijds door de muziek van de succesvolle Amerikaanse componist John Williams. Een spectaculair stuk dat geen moment verveeld. Iedereen is natuurlijk welkom om W.I.K. aan te komen moedigen! En er is nog meer regionaal talent: direct na W.I.K. is fanfare St. Lambertus uit Nistelrode aan de beurt. Het concours wordt gehouden in Theater De Schalm in Veldhoven op zondag 26 november 2017 om 9.30 uur.

10

Oefenen, biercantus... en nog meer oefenen Om optimaal te kunnen presteren op het concours is een goede voorbereiding nodig. Naast de reguliere repetities hebben we diverse andere oefenmomenten. Zo hadden we in oktober een repetitieweekend op een zonnige locatie in het Zuiden. 26 uur lang trokken we ons terug om alle muziek tot in detail te bestuderen. Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning. In de avond was er een heuse biercantus onder supervisie van René van Rooij. Uitwisselingsconcert Nistelrode Fanfare St. Lambertus gaat ook op concours. Daarom leek het ons leuk om samen ter voorbereiding een concert te geven. Naast de concourswerken zullen we ook lichte muziek ten gehore brengen. Een spetterende medley van Phil Collins en spannende filmmuziek van de ‘Hunger Games’ komen onder andere voorbij. Ook het Geffense publiek is van harte welkom op deze gezellige muzikale middag! We zien je graag op zondag 19 november 2017 van 14.00-16.00u in CC de Nesterlé in Nistelrode. De zaal is open vanaf 13.30u en de entree is gratis!


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN

hoek@hotmail.com of Corrie Hondong tel. 5323123 of email famhondong@kpnplanet.nl.

Agenda : 9 november: Bingo-avond 15 november: Filmmiddag in ’t Oude Klooster 22 november: Liederentafel 30 november: Pakjesavond

Kerstdiner op 26 december We gaan tweede kerstdag, 26 december, weer op stap met de bus. De plannen zijn nog niet helemaal rond maar dat we gaan is zeker. Zoals u gewend bent, vertrekken we rond de middag, gaan ergens koffie drinken en gaan dan na een mooie rondrit ergens het kerstdiner gebruiken. Hierbij is gezellige kerstmuziek en kan er door de liefhebbers nog gedanst worden. Hier geldt, vol is vol. In de volgende Torenklanken hoort u meer van deze tocht. Zet hem alvast in uw agenda.

14 december: Bingo 21 december: Kerstviering in ’t Haasje 15 december: bloemschikken kerststukjes 23 december-8 januari sluiting ’t Oude Klooster 26 december: busdagtocht met kerstdiner. Beste leden van de KBO, De klok is verzet, de herfst is er al bezig en de winteractiviteiten zijn gepland. Zoals u hierboven ziet, is er de komende tijd genoeg te doen. Met dank aan alle die de activiteiten mogelijk maken en organiseren. Wij hopen op veel deelnemers, is altijd het gezelligst. RABO-clubkascampagne: Afgelopen donderdag zijn wij naar de uitslag van de RABO-clubkas campagne geweest. Ik hoop dat u allen hebt gestemd, en met velen op onze eigen KBO. U hebt ongetwijfeld al gezien welk bedrag wij krijgen. Dit gaan we besteden aan onze kerstviering en evt. ook aan het maken van kerststukjes. Let u goed op, de datum van de kerstviering is gewijzigd: De kerstviering is verzet van 14 december naar 21 december.

ROAPLIED: EEN EVENEMENT VOOR IEDEREEN.

In de afgelopen jaren hebben we een grote diversiteit aan deelnemers mogen verwelkomen. Als individu, duo of zelfs hele vrienden groepen hebben mee gedaan. Maar ook sportteams, carnavalsgroepen en muziek verenigingen doen jaarlijks mee. Of je nu wel of niet muzikaal bent, veel of weinig carnaval viert het maakt niet uit het is een gezellige avond met een meer dan gezellige aanloop naar het evenement met verschillende repetitie momenten. Dus doe mee......

Filmmiddag 15 november Ongetwijfeld heeft de filmcommissie een mooie film voor ons uitgezocht, welke dat zal worden, is nu nog niet bekend. U wordt verwelkomd in ’t Oude Klooster met een gratis kopje koffie of thee. We beginnen om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Liederentafel 22 november De liederentafel is 22 november om 13.30u in Het Oude Klooster. U hoeft zich niet op te geven, kunt zo binnenlopen. Pakjesavond op 30 november De pakjesavond is op 30 november om 20.00u in ‘t Oude klooster. Het is de bedoeling dat u twee kadootjes meebrengt ter waarde van 5 euro, eentje verpakt in Sinterklaaspapier en een kadootje van thuis wat u niet leuk meer vind tof dubbel heeft en dat is verpakt in krantenpapier. Voor pakjesavond opgeven t/m 24 november bij: Henriette v. Erp tel. 5322058 of email famvanerpvande-

11


HALLO ALLEMAAL,

De herfstvakantie is weer voorbij, de donkere dagen komen er weer aan. Kinderen zitten meer binnen en gaan zich vervelen, dus wij vinden het tijd om weer van ons, kindertherapeuten fysiotherapie, cesartherapie, logopedie en ergotherapie, te laten horen. Ook thuis kunt u namelijk van alles met uw kind ondernemen om zijn ontwikkeling te stimuleren en daarvoor geven wij graag wat tips en ideeën. Vandaag richten we ons op de kinderen uit de MIDDENBOUW, jullie zullen later meer lezen over de bovenbouw van het basisonderwijs en middelbare school. Middenbouw In de middenbouw wordt er steeds meer van het kind verwacht op alle gebieden. Ze moeten meer stilzitten, langer concentreren, maar ook thuis huiswerk en sportclubs die veel vragen. Zorg dat je voldoende tijd overhoudt om SAMEN met je kind dingen te doen. Wat kan ik als ouder doen? - Algemene ontwikkeling Let op om de screamtime te beperken, want het is nu zo makkelijk om lang door te gaan. Doe eens wat vaker SAMEN een gezelschapsspel, denk aan: twister, jenga, mikado, sjoelen. Maar de herfst is een mooie tijd om er samen op uit te gaan en te ontdekken wat de natuur te bieden heeft, wat kom je tegen, wat kun je hier mee maken en ook je eigen ontdekken.

- Preventief Een hot item blijft op dit moment de tablet nek en/of de gameboyrug. Probeer het spelen of werken te combineren met een motorische activiteit, zoals op 1 been staan. Neem eens een andere houding aan als zitten, denk aan staan, buiklig, enz. Mocht u ondanks deze tips en ideeën het gevoel hebben dat uw kind vastloopt in zijn ontwikkeling neem dan gerust contact met 1 van ons op en wij zorgen dat uw kind passende zorg krijgt. Groetjes, Ergotherapiepraktijk De Oplossing 0413-712012 | info@ergotherapiedeoplossing.nl www.ergotherapiedeoplossing.nl Logopedie Maasdonk 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl Move 2 Be Fit fysiotherapie 073-532 34 32 | m.mulders@move2bfit.nl www.move2bfit.nl Praktijk Vandaag, Oefentherapie Cesar 073-2032475 | info@praktijkvandaag.com www.praktijkvandaag.com

- Specifieke oefening plannetjes maken Kinderen moeten op school steeds meer leren om hun werkje zelf te plannen en dit is vaak lastig, dus oefen dit extra met spelletjes. Denk aan Smart-games, RushHour, GoGetter en Hide&Seek. - Specifieke oefening grove motoriek Blijf in deze tijd lekker fietsen, steppen en wandelen, maar natuurlijk kan je ook oefenen met de Wii, Playstation, X-box (Kinect) en danspasjes you-tube. - Specifieke oefening fijne motoriek Maak nog ouderwetsverlanglijstje door te schrijven, knippen en te plakken uit speelgoedboeken en folders. Maar je kunt ook op allerlei andere manieren het schrijven oefenen, zoals met blinddoek schrijven, op de rug schrijven en raden of letters met klei leggen. - Specifieke oefening spraaktaal Voor kinderen is het belangrijk om veel te vertellen, maak een klets-pot met vragen over de dag denk aan: met wie heb je gespeeld vandaag, welke spellingsregel heb je geleerd, met wie wil je afspreken, enz. Voorlezen, maar ook je kind jou voor laten voorlezen is erg leuk. Stel vragen over wat jullie lezen! 12

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden: •

Verpleging en verzorging aan huis

Complexe zorg thuis

Spoedzorg 24 uur per dag

Beeldzorg

Thuisbegeleiding

Zorg in de laatste levensfase

Particuliere zorg

www.thuiszorgpantein.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803 24 uur per dag, 7 dagen in de week

Voelt beter


GEFFEN’S GOT TALENT!

Open avond MFC de Koppellinck In juli 2017 hebben de gemeente Oss, Filios scholengroep en de vernieuwde beheerstichting een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het beheer van MFC de Koppellinck. Voorafgaand aan het ondertekenen zijn door partijen de nodige voorbereidingen gedaan en ook nadien heeft de beheerstichting niet stilgezeten. Afgelopen zomer heeft er grote schoonmaak van het gebouw plaatsgevonden, voorbereidingen voor een vernieuwde website vinden plaats en we hebben een nieuw reserveringsprogramma in gebruik genomen. Daarnaast hebben we al enkele nieuwe huurders mogen begroeten en hebben we al enkele evenementen kunnen boeken. Onze agenda is zichtbaar op www.MFCdeKoppellinck.nl, hierop kunnen ook reserveringen worden aangevraagd. Op 23 november 2017 vindt er een open avond plaats. De Koppellinck is dan open van 19.30 tot 22.00 u. U kunt dan kennis maken met het nieuwe bestuur. Om 20.00 u. wordt een presentatie gegeven over de activiteiten en de verenigingen die nu gehuisvest zijn. Een vertegenwoordiger van het college van B&W zal de gemeente Oss hierbij vertegenwoordigen. Wij nodigen u van harte uit om onze open avond te bezoeken. Bestuur MFC de Koppellinck

NIEUWJAARSBORREL DORPSRAAD GEFFEN Dit jaar zal de nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad op 5 januari 2018 zijn. Noteer de datum vast in uw agenda. Verder informatie volgt later.

De playbackshow in een nieuw jasje! Het organiserend team heeft er zin in om daarmee aan de slag te gaan, mede in het kader van het 44-jarig bestaan van het Rottenrijk. De organisatoren zouden het top vinden, als het een jaarlijks gevolg krijgt. Om te beginnen is het niet alleen playbacken en niet alleen voor kinderen. Ze zetten in op een breed publiek van jong en oud en een breed scala aan talenten. Wanneer en Waar? Op zondag 10 december van 14.00 tot 18.00 uur in de Koppellinck. De zaal is open om 13.30 uur. Wat kost het? De deelnemers (kinderen en volwassenen, ook van buiten Geffen) mogen gratis meedoen. Bezoekers betalen € 3,00 entree, kinderen tot de 12 jaar € 1,50. Wat kun je doen? Een muziekinstrument bespelen, zingen, dansen, googelen, voetbalkunstjes, breakdancing, majorettekunstjes of -dansjes, turnen, acrobatiek, circusacts, liedje playbacken, een sketch: kortom alles wat je leuk vindt om te laten zien op het gebied van je hobby of van je club.Tijdsduur 3 tot 5 minuten. Een deskundige jury van dans-, school- en/of gymjuffen of -meesters met de Geffenaar van het Jaar zal de optredens beoordelen. Onderwijl de jury in beraad gaat, wordt de nieuwe Jeugdprins en -prinses onthuld. Dat is ook lekker spannend. Grijp je kans en laat jouw talent zien op 10 december op het podium in De Koppellinck in Geffen! Graag opgeven vóór 26 november. Voor opgave en/of vragen mail naar: talent@rottenrijk.nl

DANKBETUIGING Bij deze willen wij graag iedereen bedanken voor de overweldigende hoeveelheid steunbetuigingen in de vorm van o.a. kaarten, bezoek en bloemen n.a.v. het overlijden van Piet van Zandvoort. Uw medeleven sterkt ons om het grote gemis en verdriet te kunnen dragen. Een speciaal woord van dank aan alle burgerhulpverleners uit Geffen die toegesneld kwamen om te reanimeren. In één woord: geweldig! Familie Piet van Zandvoort

13


nen te realiseren. Heel graag willen wij een grote bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van De Groene Long langs de A59. Ons enthousiaste team staat te popelen om aan de slag te kunnen. Wij hopen dan ook op een positieve uitslag van de Gemeente Oss om hieraan bij te kunnen dragen”, aldus de voorzitter.

Bestuur Arboretum Geffen zo trots als een pauw.

BOOMPLANTDAG ARBORETUM GEFFEN MET MAAR LIEFST 18 BOMEN! Op zondag 19 november 2017 zal op het Arboretum in Geffen de 7e Boomplantdag plaatsvinden. Op deze dag zullen 18 bomen worden geplant. Daarmee komt het totaal aan geplante bomen op 69 stuks! Voor de Boomplantdag van februari 2018 zijn nog 6 bomen gereserveerd en daarmee zit het terrein vól. De bestuursleden van Stichting Arboretum & Natuurbeleving Geffen zijn dan ook zo trots als een pauw.“Op de betrokkenheid van alle Geffenaren, die het belang zien van dit prachtige, groene belevingspark, en die op allerlei manieren hun steentje bijdragen. Ook de betrokkenheid van oud-Geffenaren en andere omwonenden in Gemeente Oss, waarvan we regelmatig een schouderklopje of compliment mogen ontvangen”, zegt voorzitter Harry Peters. “Het doet ons goed, want ondanks de drukke agenda’s van de bestuursleden, wordt er hard gewerkt om alle activiteiten rond te krijgen. Het is fijn dat we daarbij zoveel steun mogen ontvangen vanuit de kern”. “De afgelopen weken heeft de opening van het HuisjeBoompje-Beestje pad plaatsgevonden en is de Totempaal geplaatst die deze zomer door de Kunstkring Geffen is vervaardigd. Ook heeft de Rabo clubkascampagne weer plaatsgevonden en hopen we daarmee weer stemmen te hebben gekregen, waardoor mooie, houten banken kunnen worden geplaatst”. Arboretum Geffen FASE 2 Bovengenoemde zaken zijn de zichtbare activiteiten. Achter de schermen echter wordt er hard gewerkt aan “Arboretum Geffen FASE 2”. Bestuurslid Gonnie Konings maakte een visuele opzet van de plannen die het bestuur nog zou willen uitvoeren. Vorige week zijn deze plannen uitvoerig toegelicht en besproken bij Gemeente Oss. Uitbreiding perceel Arboretum “Onze grootste zorg ligt natuurlijk bij het feit dat wij uitbreiding van het terrein nodig hebben om deze plan14

Boomplantdag MEEBELEVEN? Dan bent u vanaf half 10 van harte welkom achter op het lager gelegen terrein op het Arboretum aan de Kerkesteeg. Om kwart voor 10 vindt de officiële opening plaats en om 10 uur zal eerst de opening van de Willibrordbrug plaatsvinden, een eerbetoon aan onze in april van dit jaar overleden vrijwilliger en vriend Willibrord de Veer.Vervolgens zullen de bomen worden geplant. Parkeren? Wij vragen u vriendelijk om lopend of met de fiets te komen. Bent u met de auto, dan kunt u parkeren aan de overzijde van de Kerkesteeg, op het parkeerterrein van Drukkerij Wihabo. Bent u niet goed ter been of wilt u iemand afzetten op het Arboretum, rijdt u dan via de Weverstraat naar het Arboretum. Wij verzoeken u om uw auto daarna weer terug te rijden naar de parkeerplaats bij Drukkerij Wihabo. Wilt u ons steunen? Als vrijwilliger, als donateur, of heeft u interesse in het planten van een boom? Meer informatie vindt u op www.arboretumgeffen.nl. Ook kunt u mailen naar stg.arboretumgeffen@gmail. com of belt u met Harry Peters, 06-53130585 of Anita Walraven, 073-5324067

EEN RADIOBERICHT OP 26 OKTOBER ‘Jaarlijks zijn er in Nederland 4000 slachtoffers te betreuren door ongelukken in huis. Voor het merendeel zijn dit ouderen die langer thuis blijven wonen.’ Laat U dit niet overkomen ! Elke donderdagmorgen komen ouderen bijeen in Het Oude Klooster U bent hierbij uitgenodigd om samen met ouderen en onder deskundige leiding mee te beleven wat u zoal zelf kunt doen om ongelukken in huis te voorkomen. Uw totale conditie kan weer op peil gebracht worden. De groene loper en de koersballen liggen dan klaar. Spieren, gewrichten, ledematen, ogen en oren kortom alle vaardigheden komen aan bod. Deze bijeenkomsten zijn kosteloos. U kunt vrijblijvend enkele keren mee komen doen op donderdagmorgen om half tien. N. Lemmers


‘IK KEN MUNNEN MENS NIE VEINDE’ IN EEN NIEUW JASJE! De Toapen uit Geffen zijn de studio ingedoken om de oude carnavalshit ‘Ik ken munnen mens nie veinde’ nieuw leven in te blazen. Uiteraard in het Geffens dialect, de titel luidt dan: “Ik kan munne mens nie vèène”. Deze nieuwe release is het eerste resultaat van het initiatief van muziekproducent en muzikant René van Rooij uit Oss om carnavalsliedjes uit de oude doos door bekenden uit Oss en omgeving nieuw leven in te blazen. ‘Ik vond het tijd worden dat carnavalsvierders in kroegen en tijdens optochten naast skihutmuziek met zware bassen ook weer eens getrakteerd moesten worden op onvervalste carnavalskrakers van vroeger’. ‘Op het moment dat ik het nummer ‘Ik ken munnen mens nie veinde’ geselecteerd had, wist ik metéén dat ik dit door De Toapen wilde laten zingen. Ze reageerden super enthousiast’, aldus Van Rooij. Dat enthousiasme voor dit project werd ook gedeeld door muzikanten zoals o.a. Babs van Balveren en Jan Loeffen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan twaalf opnames waarvan alle arrangementen opnieuw zijn opgenomen en bewerkt. Op de cd zullen ook artiesten komen uit o.a. Herpen, Lith en Berghem. De live CD presentatie zal op 7 januari 2018 plaatsvinden tijdens het grote slotevenement van Winterland Oss op De Wal. De single van de Toapen is via de bekende portals te beluisteren en te downloaden, maar zal niet fysiek verschijnen. Uiteraard staat deze single wel op de CD die in januari het levenslicht zal zien.

Het origineel van ‘Ik ken munnen mens nie veinde’ werd vertolkt door Sophie Peeters. Later werd het met succes gecoverd door Ria Valk.

ROAPLIED: EEN GEZELLIG CARNAVALESK EVENEMENT.

Natuurlijk zal er een paar keer geoefend moeten worden om de melodie en tekst te leren. Ook verzorgen we een generale repetitie met licht en geluid. Maar veel kan zelf worden ingepland want zelf oefenen kun je overal en is dus prima te combineren met bijvoorbeeld een deelname aan de carnavals optocht. Waarbij de avond van het roaplied een perfecte opwarmer is voor de komende carnaval. Een echte carnavalsvierder voelt zich hier helemaal thuis en moet er eigenlijk zijn geweest. Maar het liefst zien we jullie op het podium.

Achtergrondinformatie De Toapen bestaat uit de dames Ellie Savelkouls, Jolanda van Wanrooij en Hanneke Jonkergauw. In Geffen er ver daarbuiten verwierven zij grote bekendheid en populariteit door deelname aan de ‘Recht vur zunne Roap’ zittingen.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


EEN LEVENLANG KEIZER VAN HET SINT-JORISGILDE Dat ben je als je je tot keizer schiet bij het Sint-Jorisgilde. Dat beleefde Piet van Erp, hij schoot zich voor de vijfde keer tot koning, waarvan drie keer op rij. In de statuten van het Sint-Jorisgilde staat dat, wanneer iemand zich drie keer op rij tot koning schiet, hij/zij de titel van keizer de rest van zijn leven zal dragen of tot hij hem zelf afstaat. Hij wordt dan op het schutsveld tot keizer geïnstalleerd. Op 12 november is de H. Mis van 09.30 uur een gildemis met medewerking van het Gildekoor Sint Barbara uit Dinther. Zij zingen de Brabantse mis van Henk Habraken. De speciaal voor de keizer gemaakte keizersbreuk (keten) zal dan worden gezegend door gildeheer Pastoor Van Dijk. Daarna zal koning Albert van Orsouw de breuk omgehangen bij keizer Piet van Erp. Piet zal met de hand aan het vaandel een hernieuwde eed van trouw afleggen aan het gilde. Het Sint-Jorisgilde is een nog jong gilde. Het is daarom heel bijzonder dat er nu al een keizer wordt geïnstalleerd. Er wordt altijd door ongeveer tien, soms meer, gildeleden meegedaan aan het koningschieten, dus de kans is klein dat iemand drie keer achter elkaar koning wordt. Piet was al vier keer koning, waarvan de laatste twee keer op rij. Na rijp beraad heeft het gilde unaniem besloten dat Piet zich voor derde op rij keer tot koning kon schieten, namelijk door hem alleen te laten schieten. Piet moest uiteraard wel de hele vogel eraf schieten. Waarom dit aanbod aan Piet !? Redenen genoeg, waarvan we er hier enkele opnoemen. Piet van Erp heeft zich tot koning geschoten in 2003, 2007, 2015, 2016.Ten bewijze hiervan hangen vier prachtige schilden aan het koningsvest. De schilden worden door de koning betaald maar het gilde geeft altijd een tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkomingen werden door Piet gebruikt om het gilde van extra zilver te voorzien. In 2004 schonk hij de zilveren koningsbeker samen met zijn vrouw en gildezuster Tonny. In 2008 was er het schild voor de gemiddelde schutter door hen geschonken en in 2016 heeft Piet het schild laten verfraaien. Dit jaar gaat Piet de bijdrage besteden aan het verfraaien van de keizersbreuk. Piet is een zeer actief en gewaardeerd gildelid; voor heel veel zaken en hulp kun je heel vaak bij hem terecht. Sinds 2005 staat er een geweerschietinstallatie van het gilde bij Piet thuis. Op zaterdag wordt hier met regelmaat geschoten met het geweer. Eén keer per jaar worden op de Rietkamp ongeveer 75 schutters gastvrij ontvangen voor de schietcompetitie van Gildekring Hoge Schuts. 16

Piet, met zijn machinepark, is ook steeds actief geweest bij verbouwingen en bij de aanleg van de diverse boulesbanen van het gilde bij de verschillende tijdelijke onderkomens. Verder is hij lid van de bouwcommissie. Straks bij de nieuwbouw zal het gilde hem wederom hard nodig hebben. Piet van Erp, het SintJorisgilde is er trots op jou als Keizer te hebben!

KOM D’R IN Wij gaan starten...! Zaterdag 11 en 18 november ’s morgens van 10.00 tot 12.00 uur hebben we inloop ochtenden om iedereen welkom te heten. Voor wie... en wat willen wij graag met KOM D’R IN? In het kort; het is voor alle Geffenaren -jong en oud, gezond of met een beperking en onafhankelijk van culturele achtergrond. In deze nieuwe ontmoetingsruimte van Geffen Zorgt zijn wij dan aanwezig met koffie en thee. Wat er gebeurt of georganiseerd wordt, waar vraag naar is of waarvoor men hulp of advies wil vragen hangt af van de inbreng van de mensen die binnen lopen. Dus loop binnen op 11 of 18 november bij Dorpsplein 13. De officiële opening is op 9 december tijdens de kerstmarkt, maar daarover meer in de volgende Torenklanken. Voor reacties en vragen: Tineke Willemse: 06.10758924 Marloes Cremers: 06.46437807 Elly Smit: 073.5322221 Of via e-mail: geffenzorgt@gmail.com


VERWACHT FILMHUIS DE PAS

e 5,- De Pas Heesch Filmquiz de Pas vrijdag 17 nov. 19:45uur zie www.de-pas.nl Het is vooral bedoeld als een laagdrempelige quiz, een gezellig avondje met familie of vrienden, diepgaande kennis van films wordt niet verwacht. Een quiz voor filmliefhebbers dus niet specifiek voor filmkenners! Ma 20 en di 21 nov. 20:00 NOCES De achttienjarige Zahira woont in Brussel bij haar ouders met wie ze een hechte band heeft. Thuis leeft ze volgens de tradities van de Pakistaanse familie, maar als ze de deur uitstapt geniet ze samen met vrienden van het zorgeloze tienerleven. De relatie met haar ouders wordt moeilijk wanneer Zahira volgens Pakistaanse traditie moet trouwen met een man die ze nog nooit heeft ontmoet. Er volgt een moeilijke tijd en Zahira moet kiezen tussen haar vrijheid en haar familie. Noces probeert begrip in een multiculturele samenleving te stimuleren.

GEFFEN BRUISEND IN BROEDERSCHAP Het Toren Bier, waarvan de opbrengst naar de restauratie van de Geffense Toren gaat, wordt goed verkocht, mede dankzij de hulp van Wilma’s kadoshop en natuurlijk uw waardering van dit lekkere bier. Op dit moment is de netto opbrengst ca. 3000 Euro. Geweldig nu wij net een nieuwe subsidie aanvraag hebben ingediend, waarover elders meer. Vanuit Wilma’s kadoshop kregen wij de vraag om ook een 1,5 Liter fles met het heerlijke torenbier te leveren. In overleg met de brouwer hebben we 50 flessen laten vullen. Dus naast het mooie glas met het wapen van Geffen kunt u nu kiezen uit 33 cl, 75 cl en 1,5 ltr flessen torenbier. De foto op de achtergrond is van Rien van Wanrooij.

De AGENDA van het Filmhuis vindt u op www.de-pas.nl Kans op 2 gratis kaarten??? Stuur vóór 17 nov. Een mailtje naar info@de-pas.nl

NIEUWE DEELNEMERS EN “OUWE ROTTEN”.

Ja, waarom zou je niet mee doen? Zou je het een keer willen proberen? Gewoon doen want ook al ben je niet zo muzikaal of vind je het lastig om een goede tekst te schrijven WIJ KUNNEN JE HELPEN. Zo hebben we in de afgelopen jaren verschillende deelnemers gekoppeld aan muziek en tekstschrijvers. Ook is het mogelijk om als debutant mee te doen met een bestaande melodie (eenmalig en je doet dan niet mee voor de titel). Genoeg reden om mee te doen.

17


10 november,

NIEUWE FORMATIE ROAPLIEDTEAM

We kennen allemaal wel dorpsgenoten die mantelzorger zijn van een partner, een kind, een ouder of een buur of goede vriend. Doordat ouderen en mensen met een beperking steeds langer thuis blijven wonen zal de druk op mantelzorgers alleen maar toenemen. Mantelzorg is iets waarvoor je meestal niet kiest maar wat je overkomt, doordat een van je dierbaren zorgafhankelijk wordt. Doordat het aantal mensen in Geffen met een dementie de komende jaren fors zal stijgen en we ook deze dorpsgenoten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen laten, zal de druk op partners en kinderen van deze groep mensen ook erg gaan toenemen, terwijl dit vaak een zware zorg betreft. Wat doe je als je partner, vader of moeder van karakter verandert en je op de duur ook niet meer herkent? Je wilt ze immers zolang mogelijk bij je houden. Als vrijwilligers van KOM D’R IN willen wij ook iets betekenen voor deze mantelzorgers. Wij hebben een gezellige ruimte waar het mogelijk is om elkaar als mantelzorgers te ontmoeten op een tijdstip dat het voor jullie het beste uitkomt. Het is ook mogelijk dat wij een professional uitnodigen als jullie behoefte hebben aan informatie, of hulp bij vragen die bij jullie leven. Misschien kunnen wij op deze manier helpen om jullie belangrijke, maar zware taak wat te verlichten.

Na de vorige Roaplied editie nam Chrisjan van Dinther afscheid van ons team.We zijn blij om het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met een voltallig team.Temmie van Uden komt onze club versterken. Met haar muzikale kennis is zij zeker een aanwinst voor onze organisatie. Je hebt haar vast weleens zien optreden met haar band Outline.

“DE DAG VAN DE MANTELZORG”

Neem gerust contact op dan proberen we je verder te helpen. Contactpersoon: Elly Smit tel 0735322221 e.nahon.geffenzorgt@gmail.com

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST(MUZIEK)! Drie jeugdorkesten uit Lith, Brakel en Geffen geven op zaterdag 11 november een groots uitwisselingsconcert in de Koppellinck in Geffen. Het jeugdorkest van fanfare St. Lambertus, het B-orkest van fanfare OBK en het opleidingsorkest van W.I.K. zetten gezamenlijk een spetterend muzikaal programma neer. Met muziek voor jong en oud is iedereen van harte welkom te komen luisteren. Maak kennis met de vele instrumenten die een orkest kent. Je zult zien dat zelfs leerlingen die pas kort les hebben al leuk in groepsverband mee kunnen spelen. Kom gezellig even kijken onder het genot van een kopje koffie of fris. De entree is gratis!

18

Wanneer: zaterdag 11 november 2017 Tijd: 16.30-17.30 uur Locatie: MFC De Koppellinck, Geffen


SUPER BINGO AVOND GOED GEVOEL GEFFEN Onze tweede SUPER BINGO avond van dit jaar gaat van start. Op donderdag 16 november ben je deze keer welkom in de Koppellinck, de zaal is open vanaf 19.00 uur en om 20.00 uur start de Bingo. Een andere locatie, maar de bingo blijft gelijk; we spelen 9 Bingo-rondes en 1 SUPER-ronde. Voor slechts € 10,00 ding je 9 Bingo-rondes mee voor prachtige prijzen, voor € 2,00 extra maak je zelfs kans op de prijzen van de SUPER-ronde. Bij de Bingokaart ontvang je een gratis kopje koffie/ thee met iets lekkers! Met z’n allen een leuk avondje uit en ook nog Stichting Rived steunen, dat is toch echt Geffen? Wij hebben er zin in, jij ook?

14 oktober was de dag van de Regiobokaal uitreiking. Dit gaat over wedstrijden van 5 jeu de boules clubs in de regio. Schaijk, Nistelrode, Uden, Zeeland en Geffen doen daar aan mee. Iedere club organiseert 1 toernooi dag in zijn eigen plaats. Daar kunnen ook andere boulers aan deelnemen. Na 5 wedstrijden door het jaar heen is er de kampioenshuldiging. Geffen zat niet bij de 1e 3 maar wist zich goed te plaatsen. De 1e en 2e plaats ging naar Schaijk de 3e naar Zeeland. De beste van Geffen waren Leo Renders en Gerard van de Zanden. Zij eindigden op een mooie 7e plaats. Voor meer informatie over onze club kunt U onze website bekijken. www.jbcgeffen.nl groeten namens het bestuur

NIEUWE TRAININGSPAKKEN & BRABANTS KAMPIOENSCHAP Om vóór en na hun optredens lekker warm te blijven, dragen onze majorettes trainingspakken. De oude waren alweer zo’n 20 jaar oud en het was dus hoog tijd voor een nieuwe outfit. Dit werd mogelijk gemaakt door Stukadoorsbedrijf John vd Wouw. Super bedankt!!

Op zondag 15 oktober 2017 showden de dames vol trots hun nieuwe kleding op het concours in SintOedenrode. Of het nu aan de nieuwe pakken lag of aan hun enthousiaste inzet... we weten het niet. Er werden in ieder geval grote successen behaald!

Minirette Jaimy Lautenschlager kreeg de titel ‘Star of the Day’.Vier Geffense optredens kregen genoeg punten om door te gaan naar de Brabantse kampioenschappen. Op 4 november 2017 gaan de jongste pupillen, twee duo’s en een trio naar Waalwijk... En misschien daarna wel naar de Nederlandse kampioenschappen die in december 2017 plaatsvinden.Veel succes dames!!

RECTIFICATIE KERSTVIERING Door omstandigheden is de kerstviering van Ziekencomité De Schakel verzet naar woensdag 20 december 14.00 uur! met vriendelijke groet, Ziekencomité De Schakel

19


Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur De beste persoonlijke service Nuland Gemeenschapshuis De Meent 16.00 tot 17.00 uur Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Elke dinsdag: Romme Schilderwerken

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur:

Den Herd 17

Inloopspreekuur de buurt Theo Veld VerzekeringenZorgverzekering is al 30 jaar specialistbijin U CZinZorgverzekeringen. AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK Bezoek aan huis op afspraak Heesch:

5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas 14.30 tot 15.30 uur Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen 16.00 tot 17.00 uur Nuland Gemeenschapshuis De Meent Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06www.theoveldverzekeringen.nl - 46 07 47 13 mob. 06-46074713

info@theoveldverzekeringen.nl Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar/ www.theoveldverzekeringen.nl specialist in CZ Zorgverzekeringen.

Bezoek aan huis op afspraak

• Speeltoestellen • Skelters • Trampolines • Buiten speelgoed

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk theoveldverzekeringen@planet.nl www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713

Kloosterstraat 44a 5386 AT Geffen 073-7851907 / 06-34395182 www.jacobsspeelplezier.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Frank FrankHanegraaf Hanegraaf AccountantAccountantadministratieconsulent administratieconsulent Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Vestiging: Heesch Heesch Geffen Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a Bezoekadres: Bezoekadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan Dorpstraat 4343 Dorpstraat

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Postadres: Cereslaan 4 4 Cereslaan 5384 VTVT 5384


Het bridgeseizoen 2017-2018 is weer begonnen. We prijzen ons gelukkig dat we op zeer korte termijn een nieuw bridgehome in Geffen hebben kunnen vinden. Bij zaal ’t Haasje zijn we hartelijk en vriendelijk ontvangen. Dinsdag 17 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie gespeeld. Deze laatste zitting is zoals altijd beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende zitting is dit de totaal uitslag. A-lijn 1. Marijke Droog en Marianne van Etten 55.08 2. Gerrie en Joop van der Meijden 53.02 3. Ria en Wim Bijl 51.90 4. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 51.88 5. Corrie Ceelen en Annie van Grinsven 50.71 6. Nelly Lucius en Toos de Haas 50.08 7. Vera Bos en Diny de Jong 49.92 8. Annemarie v. Gils en Riet van der Sanden 49.71 9. Ria Essenberg en Wim Christiaens 49.15 10. Nelleke R.van de Voort en Piet van Galen 47.21 D 11. Trudy en Jaap Lakeman 46.10 D 12. Ria en Rien van Alebeek 45.25 D B-lijn 1. Elly en Aart Smit 56.72 P 2. Marlies Vathorst en Peter Wolf 54.49 P 3. Thea en Johan Geling 51.40 P 4. Margriet Baart en Ans Lambregts 51.30 5. Peter Luijben en Ad van de Wetering 50.17 6. Gerard Vogel en Frans van Weert 50.13 7. Marian Huis in ’t Veld en Coby Emmen 49.11 8. Tini Jonker en Ria Luijben 47.40 D 9. Gerard van Bon en Gerard Goorsenberg 46.73 D 10. Jenny van Dijk en Tilly van der Burgt 40.07 D C-lijn 1. Margriet van Beek en Idi Szovan 2. Karine Molkenboer en Jet Willems 3. Gretha Hijlkema en Vronij van der Weij 4. Hennie van Daal en Rien van Lamoen 5. Ied de Rooij en Tiny van de Tas 6. Marlies van Dijke en Thea Engels 7. Anneke Hoven en Vera Spoormans 8. Diny Arts en Marlouk Reitsma 9. Conny Raaijmakers en Wim Janssen 10. Fien en Antoon van den Eng

59.27 P 55.82 P 51.46 P 50.91 48.80 48.70 48.06 47.06 D 46.38 D 45.21 D

D-Lijn 1. Agnes Gribnau en Marianne van Noort 57.28 P 2. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 57.12 P

3. Marianne Asselbergs en Ans van Uden 4. Antoine Jansen en Anky Janssen 5. Ineke Liefkens en Huub Heinen 6. Nel en Herman Derks 7. Jeanne van de Brand en Wilna Post 8. Annie en Henk Broekman 9. Mieke van Mil en Irene Rothweiler 10. Leone Acke en Henny Bonnemaijers

55.68 P 52.47 52.23 49.82 49.70 45.16 41.63 38.92

BESTUUR W.I.K.

Zoals eerder in de Torenklanken stond vermeld was Muziekvereniging W.I.K. op zoek naar nieuwe bestuursleden. De leden van W.I.K. hebben op maandag 9 oktober jl. ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Gerard van der Heijden en José van Wanrooij - van Rossum. Ze zijn zeer verheugd dat het bestuur weer compleet is samen met Johan van Herpen, Dim van de Put en Annika van Dinther - de Poot. Johan van Herpen is verkozen tot de nieuwe voorzitter van W.I.K. Johan draait al verschillende jaren mee in het bestuur en heeft een duidelijk doel voor ogen met de vereniging; hij heeft zin in zijn nieuwe functie.

Willibrordusweg 6, Schaijk tel. 0486-461440 Ruime keuze aanwezig van

Tuinplanten

Voor nieuws, actie`s en openingstijden zie:

website: www.verstegentuinplanten.nl facebook: verstegentuinplanten

21


Uw voeten lopen met u weg

“Het metermaatje”

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE OEDEEMTHERAPIE SPORTFYSIOTHERAPIE KINDERFYSIOTHERAPIE SHOCKWAVE EN ECHOGRAFIE DRY NEEDLING ANDULLATIETHERAPIE DIV. UITLEENPRODUCTEN LOCATIES: NULAND - GEFFEN -VINKEL WWW.MOVE2BFIT.NL | TEL. 073-532 34 32 ADMINISTRATIE@MOVE2BFIT.NL

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

FITNESS INDIVIDUELE TRAINING LEEFSTIJLBEGELEIDING GROEPSLESSEN BEGELEIDING (PRE)DIABETES EN NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL

Voor al uw maatwerk!

DAGELIJKS OPEN VAN 7.00 - 22.30 UUR LOCATIES: GEFFEN -VINKEL

TUINHUISJES TUINAFSCHEIDING WWW.MOVE2BFITNESS.NL | TEL. 073-532 74 72 FITNESS@MOVE2BFIT.NL SPEELTOESTELLEN OVERKAPPINGEN

YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW YDQ GHU 6DQJHQ 7XLQKRXW

Voor al uw maatwerk! Voor al uw maatwerk!

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

TUINHUISJES TUINHUISJES SPEELTOESTELLEN SPEELTOESTELLEN

Ook voor diabetici en reumapatiënten

TUINAFSCHEIDING TUINAFSCHEIDING OVERKAPPINGEN OVERKAPPINGEN

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij Eikenwal 10 5386 GM Geffen

www.vandersangentuinhout.nl

T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UWwww.vandersangentuinhout.nl ADRES VOOR TUINHOUT

Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

www.vandersangentuinhout.nl

AUTO- EN UW ADRES VOOR TUINHOUT MOTORRIJSCHOOL Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

P. DE K L EIN

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00 tot 17.30 uur en za. 8.30 tot 13.00 uur

Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


TONEEL ‘ONS KAN NIKS GEBEUREN’ Dementie Café op 28 november bij Sint Jozefoord Nuland ‘Ons kan niks gebeuren’ is een toneelvoorstelling over wat dementie teweeg kan brengen, gespeeld door Jan Rauh en Helma Giebels. Paul en Janine worden geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen. Janine wordt patiënt en Paul belandt in de rol van mantelzorger. Een onomkeerbaar proces van vallen en opstaan begint. Met ongeloof, angst, boosheid en om het verdriet draagbaar te maken de nodige humor; tot het verval compleet is. Voor wie is het bedoeld? Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun direct betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten. Voor wie is het niet bedoeld? De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie. Wanneer wordt het gehouden? Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. Praktische informatie: Locatie Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duijn en Dael-gebouw Tijd Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur. Parkeren Ingang: Duijn en Dael-gebouw Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats.Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal. Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren.

De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis.Vooraf aanmelden is niet verplicht. Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland, Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij uw aanmelding, bij voorkeur 1 week van tevoren, aan te geven. Voor aanmelding, of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl

ACTIVITEITEN NOVEMBER Bij Sint Jozefoord worden diverse activiteiten georganiseerd die ook toegankelijk zijn voor mensen van buiten Sint Jozefoord. De activiteiten zijn kosteloos te bezoeken. Wel verzoeken wij u vriendelijk om u vooraf aan te melden via welzijnenrecreatie@jozefoord.nl of telefonisch bij de receptie: (073) 534 23 42. Vrijdag 10 november 14.30 uur: Concert: Zangkoor HEVO Zangkoor HEVO bestaat uit 48 enthousiaste zangeressen en zangers. Met Jan Pos als dirigent en Coby Wagemans achter de piano wordt over het algemeen 4-stemmig gezongen. Het repertoire bestaat doorgaans uit licht klassieke muziek, zowel Nederlandse als anderstalige liedjes.

INTOCHT VAN SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN IN GEFFEN OP ZATERDAG 25 NOVEMBER Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 25 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag alvast zijn verjaardag vieren. Komen jullie ook om er samen met Sinterklaas en zijn Pieten een leuke middag van te maken? Zet het vast in je agenda! Binnenkort zullen jullie daar meer informatie over krijgen. Tot dan!

23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


IJSTIJD! REPORTERS Heb jij de skills van menig bekende vlogger en net zoveel liefde voor schaatsen als Rintje Ritsma, Sven Kramer of Ireen Wüst? Dan ben jij degene die wij zoeken! Komende winter ondersteunt de Schaatsbond 30 tijdelijke ijsbanen die misschien wel in jouw stad of dorp liggen.Via IJSTIJD! bundelen wij deze ijsbanen en worden leuke ijsactiviteiten aangeboden. Op 3 februari komen alle steden en dorpen met een team van 10 kinderen in de leeftijd 10-14 jaar bij elkaar en worden de IJSTIJD! Winterspelen gehouden op de Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ter promotie van al deze activiteiten kan jij dé IJSTIJD! Reporter van jouw stad of dorp worden. Lees snel verder hoe jij hierop kans maakt en wat je natuurlijk gaat doen. Jij bent… - Een jongen of meisje van ongeveer 13 of 14 jaar - Fan van de ijsbaan in jouw buurt - Een social media held(in) - Super creatief en enthousiast Kortom: - Een echte ‘wannabe’ vlogger, instagrammer of snapchatter - Boordevol leuke ideeën voor supertoffe video’s en fotoberichten - En dus dolgraag de ijsbaan van jouw stad of dorp wil promoten

Wat krijg je? • We zien je graag op zaterdag 25 november op het bondsbureau van de KNSB in Utrecht waar je een social media workshop krijgt en we je precies vertellen wat we van jou verwachten. • De leukste vlogs en video’s plaatsen we op schaatsen. nl met een bereik van 2 miljoen bezoekers. • Je krijgt een coole trui en stoere cap zodat je altijd herkenbaar bent “in functie”. • Een uitnodiging om met jouw familie de Coolste Baan te bezoeken en lekker te schaatsen vóór 3 februari…………. kan je meteen even zien hoe de locatie eruit ziet. • En je wordt met jouw IJSTIJD! team uitgenodigd voor een bezoek aan KPN NK Allround & Sprint op 27 of 28 januari in Thialf Heerenveen. Bovendien maak je kans op een fantastische hoofdprijs onder alle reporters: Een heuse persaccreditatie van de KNSB tijdens de ISU WK Allround op de Coolste Baan van Nederland (9-11 maart). Je mag komen daar waar de echte pers ook komt en maakt de wereldtoppers van dichtbij mee. HOE KAN JIJ JE AANMELDEN ALS REPORTER? Zie jij het wel zitten om als reporter van jouw dorp of stad aan de gang te gaan? Geef dan snel in een vlog aan waarom jij de reporter van de ijsbaan in jouw dorp of stad moet zijn en mail deze vóór 13 november naar ijstijd@knsb.nl en wie weet word jij geselecteerd! Vergeet niet te vermelden voor welke ijsbaan jij je vlog instuurt.

Wat ga je doen? * Jij gaat zoveel mogelijk (ouders van) kinderen enthousiast maken om te komen schaatsen op de ijsbaan bij jou in de buurt. * Daarnaast ga jij de kinderen enthousiasmeren om aan de IJSTIJD! Winterspelen mee te doen, iets waar iedere schaatsfan aan mee wil doen. * Je maakt wekelijks leuke berichten, vlogs en video’s zodra jouw ijsbaan open is en promoot daarbij de ijsbaan van jouw stad of dorp. Natuurlijk ben je ook VIP-gast tijdens de opening van de baan. * Je bent captain van jouw team tijdens de IJSTIJD! Winterspelen op 3 februari op de Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion in Amsterdam, draagt de vlag bij binnenkomst en fungeert als de razende reporter voor jouw team. * En natuurlijk enthousiasmeer jij een heuse fanschare rond jouw team die allemaal meekomen naar Amsterdam. 25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 17.30 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen. ...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 20.00voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


PERSBERICHT Benefietdiner voor Stichting AktieFix bij Bistro Louis Op maandag 27 november organiseert Stichting AktieFix een benefietdiner bij Bistro Louis in de Peperstraat in Oss. Een heerlijk 6-gangen diner, goede wijnen, live muziek en een bijzondere veiling voor het goede doel. Een avond die je niet mag missen! Stichting AktieFix Stichting AktieFix organiseert ieder jaar 10 logeerweekenden voor kinderen (7 tot 18 jaar) met een beperking. En dat zijn niet zomaar weekenden! De staf van vrijwilligers doet steeds haar uiterste best om tijdens de weekenden deze groep kinderen even hun beperking te laten ‘vergeten’. Het doel van Stichting AktieFix is de kinderen een fijn weekend te bezorgen, zoveel mogelijk doen wat ieder ander doet, met de juiste begeleiding. Daarnaast kunnen ouders deze weekenden extra aandacht besteden aan elkaar en broertjes en/of zusjes, zonder extra zorg. Benefietdiner De avond begint om 19.00 uur. De kosten voor het 6-gangen diner, inclusief drinken, zijn € 100,- p.p. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus reserveren vooraf is gewenst. Aanmelden kan via benefietdiner@ aktiefix.nl Stichting AktieFix hoopt met de opbrengst van dit benefietdiner veel leuke logeerweekenden te organiseren!

PERSBERICHT Dansvoorstelling voor en door ouderen in Sterrebos Op vrijdag 17 november a.s. vindt van 14.30 - 15.30 uur de dansvoorstelling ‘Simpel Verlangen’ plaats in Sterrebos in Oss. Simpel Verlangen is een dansvoorstelling voor en door de ouderen over verlangen, over durven, over loslaten, ontmoeten, vertrouwen en luisteren. Simpel Verlangen is een landelijk dansproject van PRA Muziektheater.Twee professionele dansers, twee musici, dansdocenten in opleiding, senioren uit de regio en senioren uit de serviceflat maken samen een dansvoorstelling rond het thema verlangen. Met de dans wordt ingezoomd op de innerlijke wereld van de deelnemers. Bewoners, familie en senioren uit de buurt zijn op vrijdag 17 november van harte welkom in Sterrebos (Sterrebos 62 in Oss) om de voorstelling te bekijken. Toegang is gratis!

Deelname Bewoners van Sterrebos of senioren uit de regio die graag willen deelnemen aan de voorstelling, kunnen zich aanmelden voor de dansworkshop op dinsdag 14 november van 14.30 – 16.00 uur. In deze workshop leren de deelnemers een choreografie die vrijdagmiddag 17 november een plek krijgt in de voorstelling. De dansers van PRA geven de workshop aan de hand van de methode die ze de afgelopen jaren ontwikkeld hebben. De bewegingen worden aangepast aan de fysieke mogelijkheden en wensen van de deelnemers. De workshop vindt plaats in Sterrebos, Sterrebos 62 in Oss. Deelname is gratis. Voor verdere informatie en aanmelding voor deze workshop kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Sonja Haven, sonja.haven@ brabantzorg.eu of Harmon van der Lee, harmon.vanderlee@brabantzorg.eu. Beide telefonisch bereikbaar via (0412) 66 80 00.

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 09 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 16 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 16 Super Bingo Goed Gevoel Geffen 25 Intocht Sinterklaas 26 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur DECEMBER 11 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur 20 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering 14.00 uur Oude Klooster 21 Eetpunt De Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 30 Geffense Kwis 2018 JANUARI 08 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 19 Prijsuitreiking Geffense Kwis 28 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur FEBRUARI 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur MAART 05 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 25 Goud van Oud bij ‘t Haasje, 16.00 - 21.00 uur APRIL 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur MEI 07 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur JUNI 30 Jeugdbrandweerdag

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-10.00 uur kies hiervoor optie 3. Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunt u de volgende dag in de apotheek worden opgehaald indien deze voor 11.00 uur aangevraagd zijn. Artsen P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo, vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Rozemarijn Langenhuizen rozemarijn.langenhuizen@brabantzorg.eu De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl TANDARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Dhr.T. Bulut werkt op ma, wo en vr van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u en 1x per maand een maandagavondopenstelling tot 20.00 u. Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 28

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur THUISZORG PANTEIN Tel: 0900 - 8803 | e-mail: info.thuiszorg@pantein.nl www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. Tel. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secretariaat: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen Website: www.dorpsraadgeffen.nl OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d.Akker,T 06-23602945, Hemmie Berendsen,T 073-5321952 en Helma Tijs,T 073-5325328. ALLE RIJBEWIJSKEURINGEN Cult. Centr.de Pas te Heesch, Eigen Herd te Uden. C.J. Swijgers, keuringsarts. Afspr. T. 06-45716117/0497-681066 of infobio@kpnmail.nl

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@home.nl Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.