Torenklanken 2011 - nr 17

Page 1

✠49e jaargang | nummer 17 | november 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

4

5

6

7

8

9

10

UITNODIGING Intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Geffen op zaterdag 19 november Hallo Geffense jongens en meisjes, Op 19 november is het weer zover. Sinterklaas komt dan naar het Dorpsplein in Geffen. Samen met alle Geffense kinderen wil hij op die dag al vast zijn verjaardag vieren. Hier kunnen jullie gezellig aan mee doen. Voordat Sinterklaas en de Pieten op het Dorpsplein worden ontvangen is er een rijtoer met WIK en de majorettes. Sinterklaas zit dan in een echte koets en vindt het altijd heel leuk als er veel kinderen met ouders langs de route van de rijtour staan. Als de stoet voorbij is kan iedereen aansluiten achter de koets met Sinterklaas en zijn Pieten. Zo gaan we dan met zijn allen in een optocht naar het Dorpsplein. Dit jaar verschijnt er een mysterieuze vrouw ten tonele. Dit is het programma: 12.55 uur Start van de rijtoer door het dorp onder begeleiding van de fanfare W.I.K., de majorettes en de kinderen met hun ouders. Dus ga allemaal langs de route staan en sluit achter de koets met Sinterklaas aan!!! De route is: Past. v.d. Kampstraat - Dorpstraat - Tolweg - Thijmstraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - Dorpstraat - Dorpsplein. 13.15 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. 14.00 uur Receptie in de Koppellinck Hier kunnen de Geffense kinderen hun verlanglijstje en zelfgemaakte tekeningen af geven aan de hoofd Piet. De Sint vindt het leuk om alle kinderen tegelijk te ontvangen. De Sint zal in de zaal rondlopen en met de kinderen een praatje maken. Er zijn natuurlijk altijd wel kinderen die op de foto willen als ze bij Sint op schoot zitten. Daarom zullen de sjouwpieten de zetel van de Sint meenemen

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

naar de zaal. 15.30 uur Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn Pieten dan weer uit en zingen een mooi afscheidslied. Kijk voor actuele informatie op www.evenementengeffen.nl

ONZE RIJDENDE GROENTEBOER... Cor de Groot - de groenteboer die op woensdag ons dorp bezoekt - kan voorlopig niet komen. In verband met steeds terugkerende hartklachten en vermoeidheid moet hij het wat rustiger aan doen. Hij zal waarschijnlijk dit jaar niet meer venten. We zullen voorlopig zijn toetertje... zijn vrolijke praatjes ...zijn behulpzaamheid... en natuurlijk zijn lekker fruit en heerlijke groente moeten missen! We wensen hem een spoedig herstel toe en hopen hem in het nieuwe jaar weer te treffen in Geffen! Een opbeurende wens, doet goed aan een mens... Zijn adres is: Wordragensestraat 1 5324 JL Ammerzoden.

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


werkgroep Kerkbalans, als weekendkoster en webmaster van onze website. “De laatst genoemden zijn tevens ‘leveranciers’ van kinderen die de kinderkerk regelmatig bezoeken!” aldus de pastoor. We zijn blij met de jongere vrijwilligers, hopelijk slaat deze vonk van inzet over op hun leeftijdsgenoten!

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt ER IS TIJDELIJK GEEN AVONDMIS OP DINSDAG IN DE KAPEL vr. 04 nov. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 06 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk vr. 11 nov. 14.30 u. Huwelijksviering André Schuur- mans en Jenny Giljam m.m.v. PP vr. 11 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 13 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Bandola’s + kinderkerk vr. 18 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 20 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Gemengd Koor + kinderkerk (Caeciliafeest) (Voor verdere agenda zie onze website: www.parochiegeffen.nl) IN HET ZONNETJE! Onze jaarlijkse parochieavond was een gezellig samenzijn van velen van onze parochievrijwilligers. Pastoor Van Dijk sprak zijn dank uit aan allen, die zich, op welke manier dan ook, inzetten voor de parochie. Elk jaar zijn er enkelen die extra in het zonnetje gezet worden. Deze keer viel de schijnwerper op: An de Kinderen, trouwe kosteres in de kapel; Evelien van de Put, lange tijd organiste van het kinderkoor en lid van Passe Partout; Ans Wagemakers, 50 jaar koorlid bij het Gemengd Koor; Marie-José van Dinther, contactpersoon van de lektoren, communie uitdelers en collectanten en lid van de avondwakegroep; Robert van der Doelen, actief in de

MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties op het Torenplein en in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! De stand is € 24.500,00 Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). De doopvieringen zijn bestemd voor hen die woonachtig zijn in Geffen of elders wonen, maar ingeschreven staan in onze parochiegemeenschap en deelnemen aan de kerkbijdrage. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE November: Communiemap thuis: Hfdst. 3 Het geschenk van het doopsel; hfdst. 4 Het geschenk van de bijbel Woensdag 23 nov. 13.30 - 15.00 u. adventskrans maken - video scheppingsverhaal zondag 27 nov. adventskrans laten zegenen in de viering van 09.30 u. + kinderkerk HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek 3


D E B A N K I E R D I E J E K E N U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken stukadoorswerk • het aanbrengen van alle soorten * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt op * belasting * bedrijfss * deposito * automati

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzeker * voor pers * voor bed * pensioen * zorgverz * gunstige * een onaf * diverse m

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 06 53184263 Gratis persoonlijk foto-album bij geboor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialiseerd i

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik borsten, handen, voeten Permanente Make-Up

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up workshops

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangementen uur Energie - Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl - internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom | 5384 Heesch T: 0412 – 45583515| M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: 0412 vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Depositaire van:

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

M

tussen 15 25 35 60


door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 22 oktober 2011: Albert Reuvers, 75 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor de restauratie van de kerk. SCHOENENDOOSACTIE 2011 Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze parochie weer een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij! Het goede doel van dit jaar: STICHTING HULP WADDUWA SRI LANKA Op 3 februari 2005 werd de Stichting Hulp Wadduwa Sri Lanka opgericht. Hun doel is: het verlenen van hulp aan de bewoners van Wadduwa en omgeving in Sri Lanka bij het opbouwen van een samenleving, waarbij mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en omgeving. Ad van Lokven en Geert Hanegraaf (uit Berlicum) wonen afwisselend twee maanden in Nederland en twee maanden in Sri Lanka en zij staan centraal bij de hulpverlening. Ze doen dat samen met zes inwoners van Wadduwa. De hulp die door de Stichting wordt verleend is gericht op: hulp aan scholen (inrichting en leer- en hulpmidde-

len) en hulp aan scholieren (schoolspullen, cursuskosten, vervoerskosten) Ad en Geert komen op de basisschool vertellen over hun activiteiten in Sri Lanka. Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor jonge kinderen. Wat mag er in de doos? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, (gekleurd) papier, schrijfpapier, schriftjes, bloknotes, gummen, puntenslijpers, stickertjes, poezieplaatjes, klein speelgoed. Wat mag er niet in de doos? Géén oorlogsspeelgoed, géén knuffels, géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de Sinterklaasgezinsviering, die gehouden wordt op: zondag 4 december om 09.30 uur in de kerk. Sinterklaas zelf zal de dozen in ontvangst nemen en ze doorgeven aan Ad en Geert. De dozen kunnen niet op een ander tijdstip gebracht worden, dus als je niet aanwezig kunt zijn in de viering, geef dan de doos aan iemand anders mee. Volwassenen kunnen ook schoolspullen verzamelen. Misschien hebt u nog leuke dingen in de kasten of op zolder liggen. We hopen dat er veel kinderen en volwassenen meedoen!

5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AfsprAAkNuland AAn huisGemeenschapshuis De Meent op AfsprAAk

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

margriet

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialisthuis in zorgverzekeringen op afspraak Theo Veld VerzekeringenBezoek is al 30aan jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen.

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Bezoek aan huis op afspraak

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

sloopwErk? www.slimslopEn.nl


EFKES BUURTE MÈ... Rob Bouwens (23 j.) Hij ging als jongen wel eens mee met opa van Uden, om te opperen bij de wegenbouw... “Dat vond ik wel leuk, maar de echte interesse voor de Civiele Techniek is pas gekomen na het behalen van mijn V.W.O.-diploma!” Dat zegt Rob Bouwens, die - samen met zijn studiegenoot Bart Broers uit Drunen - de eerste prijs behaalde bij een wedstrijd voor eindscripties, georganiseerd door de Vereniging van Waterbouwers. In deze Vereniging participeren Rijkswaterstaat, alle grote waterbouwaannemers en de Waterschappen. Rob volgde na het V.W.O. op het T.B.L. de H.B.O.-opleiding Civiele Techniek op de Avans Hoge School in Den Bosch. Deze studie bevat Waterbouw, Verkeerskunde en Constructies. Eind 3e jaar specialiseerde Rob zich in de Waterbouw en studeerde af met een waterbouwkundig project aangedragen door ingenieursbureau Lievense in Breda: het ontwerpen van een aanlegsteiger in LarnacaCyprus. Op die locatie worden jachthavens aangelegd, waar o.a. schepen van 365 m. lengte zouden moeten kunnen aanleggen. In de haven ligt reeds een golfbreker in de vorm van een ronde, stenen dam en daarbuiten moet de aanlegsteiger komen. Dat betekent dat die een gigantische golfbelasting te verwerken krijgt en dat was een van de moeilijke aspecten van het onderzoek. Allereerst hebben Rob en Bart zich goed ingelezen op het project en op school een modelletje gebouwd. De betonbewapening werd berekend. Daarna werd bekeken hoe groot de golfkracht van het water is, gemeten in kilo-newtons. Op dit gebied is slechts weinig onderzoek gedaan en bovendien zit daar nog heel veel variatie in. “Dus moesten we het zelf uitvogelen, “ vertelt Rob. En dat deden ze met een praktijkproef op school in de watergoot. Via de golfgenerator die golven creëert, konden ze de formule berekenen. Dit onderdeel zou later door de jury als ‘bijzonder’ worden gewaardeerd! Vijf maanden zijn ze bezig geweest met het project, omdat ze het zichzelf ook wat moeilijk hadden gemaakt. Hun inzet werd beloond: Bart en Rob behaalden een acht voor hun prestatie en presentatie en de school schreef hen in voor de wedstrijd. Ze werden genomineerd en uitgenodigd op de Waterbouwdag op 13 oktober jl. Bij de bekendmaking van de prijs (een onderdeel van deze dag) bleek dat geen enkel ander project aan de norm “Excellent project” voldeed en dus ontvingen Bart en Rob de eerste prijs: alle lof en ieder € 1.000,00! Op de oorkonde lazen we de volgende waardering: De Waterbouwprijsjury heeft veel waardering voor de originele wijze waarmee de studenten met behulp van een modelproef de belasting op de steiger met de in de literatuur gevonden waarden hebben geverifieerd. Dit

geldt voor de verschillende vormen van het steigerdek en voor de toepassing van hun bevindingen in het ontwerp van de steigerconstructie. De studenten hebben dus niet alleen theoretische berekeningen gedaan, maar ze hebben met de simulatie bewezen dat hun ontwerp ook in praktijk stand houdt. Na de bouwvakvakantie was Rob al begonnen bij Ploegam, Aannemingsbedrijf Grond-, Weg- en Waterbouw uit Vinkel. Ook voor hen een leuke opsteker! Rob: “Ploegam is een bedrijf dat enorm groeit en vooruitgang wil maken en daarom heb ik mezelf daar aangemeld.” Rob werd direct aangenomen en is daar nu werkvoorbereider en calculator. Momenteel werkt hij aan een aantal projecten: o.a. aan ‘De Dommel door Eindhoven’, die weer een natuurlijke gang moet krijgen en in Hendrik Ido Ambacht werken ze aan het Sophia park, waar waterpartijen, fiets- en wandelpaden moeten worden aangelegd. “Een heel gevarieerd beroep,” vindt Rob. Bart Broers is verder gaan studeren op de TU in Delft. Gaat Rob met zijn gewonnen duizend euro een reisje maken naar Cyprus, om met eigen ogen het project te aanschouwen...? Rob: “Voorlopig eerst maar sparen, maar ik zal zeker op termijn, met mijn vriendin Sanne naar Cyprus afreizen...!”

Gevonden Een mobieltje in de Rosmolen op 19 oktober. De eigenaar kan contact opnemen met H. van Amstel, tel 073 5324410. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

7


Rond de Dorpspomp

Stamtafel 351 begon ontheemd. De schrijver Theo Prinssen was met het Kerkkoor aan het zingen in de kerk van Oirschot. Te gast bij oud-pastoor Leendert Spijkers. Gelukkig was een der leden bereid die taak over te nemen. De Prins kreeg te horen, dat hij partij Vinkel en Partij Maasdonk te fel had aangepakt omtrent hun standpunt over de komende fusie. Er was kennelijk smeersel nodig of kruipolie om die partijen gunstig te stemmen. De burgemeester kwam te gast. Dan moet je partijen verzoenen. Er zijn overigens geen argumenten op tafel gekomen om dat standpunt te herzien. Intussen merkt U al wel, dat Theo toch weer achter de schrijftafel is gekropen om het bijzonder fraaie, zinvolle, stijlvolle, literair hoogstaand verslag wat aan te vullen en meer toegankelijk te maken. De stamtafel had veel aandacht voor het komende Carnaval. De Prinsonthulling gaat op 5 november met zo`n snelheid uitgevoerd worden dat we de daarbij passerende biertjes onderweg maar opdrinken en we pas half aangekleed in carnavalskostuum haastig nog een plaatsje veroveren bij de bruisende, wonderbaarlijke, bezotste opwermoavond van het roemrijke Rottenrijk in zaal De Gouden Leeuw. Van de nieuwe Prins weten we nog steeds niks. De onthulling is ´n soort schiem, schim, schicht, ge ziet um, of ge ziet um niet. Zo snel. Maar... Hij is er wel, d´n hille oavond. Dat wordt me weer wat. Ook de Roapoavenden kondigen zich aan. Het motto: Toeter nie toe duidt al op heel veel aantrekkelijkheid. Op het grote feest “Carnaval” 2012 zal weer de grote Tent verschijnen, niet op het Dorpsplein, maar op de herwonnen Aloysiusveste en er zal deze keer wel veel aandacht besteed worden aan de akoestiek en worden decibellen geteld, gedeeld, vermenigvuldigd en gereduceerd, en zal alles ongehoord aangepast zijn en zal bovendien alles nog beter hoorbaar zijn. (Lach er maar eens om). Er kan dus geen klere herrie meer zijn, want daar is toch iedereen op tegen. Het Toeter nie toe zal ook hier leuke, bijzondere maar vooral amusante muziek gaan maken. Ja zelfs Toeter nie toe blaast zijn eigen nummertjes mee. “As ge mar roept ´t toeter-nie-toe, dan toete vaneigus meej, dus toet mar raak.” Het meer serieuze nieuws komt van de NAS Afbouw. Voor 70 Maasdonkse families komen er moeilijke tijden, het ontslag dreigt voor 70 werknemers. Het overschaduwt helaas alle berichten. NAS Afbouw had een grote rol in de gemeenschap, had een rijke reputatie, was een vooraanstaand leerbedrijf, deelde in gemeenschappelijke belangen en had steeds grote zorg voor personeel en genoot grote faam in heel Nederland. In de bouwsector 8

vallen helaas faillissementen. De inzet van de gemeente is groot. Onze zorgen gaan uit naar de getroffen gezinnen. We hopen op een snelle doorstart, waardoor zoveel mogelijk mensen geholpen worden. Geen afbouw maar een snelle herbouw en opbouw van het goede in dat bedrijf. Wij wensen alle betrokkenen daartoe sterkte en kracht. De bibliotheek krijgt bijzondere aandacht van de Dorpsraad. Haar suggestie om een zetel te houden, een steunpunt te verwerven in de Koppellinck krijgt veel aandacht. De uitleen blijft van groot belang en is voor iedereen bereikbaar. Het probleem wordt wel de bezetting van het steunpunt door vrijwilligers. Er zijn gelukkig senioren genoeg, die capaciteit en talent hebben om het te bemannen en te zorgen voor alle rompslomp. Je kunt het ook aflezen aan de belangstelling, die er is voor computerlessen. Het blijft belangrijk dat onze jongeren de weg naar de bibliotheek vinden. Wij denken zelfs dat het kan leiden tot meer leesbereidheid. Ook voor veel van onze inwoners komen er betere kansen. Het is opvallend dat ook vanuit de centrale Bibliotheek er belangstelling is voor deze oplossing. Alleen blijft de vraag of dit kan in ieder dorp, zo vertrouwd en dichtbij de scholen. Wij hopen dat het initiatief van onze Dorpsraad tot goede oplossingen leidt. De fusiewens van de gemeenteraden Maasdonk-Bernheze blijft onze aandacht vragen. Burgemeester R. Augusteijn houdt ons voor, dat de beide gemeenten in 2012 een voorstel indienen bij de ministerraad. Het provinciebestuur zal beslist een duit in het zakje doen. Ook de burger zal uitvoerig in het beraad betrokken worden. De gemeente Oss heeft onlangs dit proces doen uitvoeren en is bereid beide gemeenten daarbij te helpen. Ook de buurgemeenten zullen op de hoogte worden gehouden van het gehele proces. Den Bosch zal wel het een en ander aan te merken hebben. Den Bosch heeft immers belangen bij het ontwikkelen van bedrijventerrein Heesch-West of Maasdonk-Oost (Het Bossche belang is zelfs 55%, wat niet te onderschatten is.) In 2013 komt het hele voorstel in de ministerraad, zodat de weg naar fusie in 2015 voltooid is. Mocht de regering vallen, dan zal het, een jaartje opschuiven worden. De eigen slagkracht van de fuserende gemeenten is wel enigermate beschadigd en daarvan is de schuld toch wel aanwijsbaar. En kan men vraagtekens gaan zetten rond het inwonertal, dat nu plus-minus 40.000 inwoners telt. 40.000 Inwoners is immers een magisch getal, dat leidt tot een redelijke vergoeding vanuit de staatskas. Maar wie weet slaat de fusie door bij gemeentenaren en zal ook daar de copulatie toenemen. De nieuwe gemeente moet maar meer “het licht” uitdoen, al is er anderzijds heel wat licht nodig en kun je zo ook wat duistere zaken verdoezelen. Het verbaast ons nog steeds, dat de gemeente en Mooiland het laten afweten bij de voortgang van de bouw


van starterswoningen in de verlengde Run. Het heeft geen prioriteit bij de gemeente en Mooi-Land laat al te gemakkelijk verstek gaan. Waar blijft de kracht en doelstelling van de Coöperatieve werving? De woningmarkt lijkt ook hier de dooddoener. Het huizenbeleid vraagt ook hier alle aandacht. De grondprijzen zijn te hoog, de hypotheekverstrekkers zijn te angstig, aannemers en projecthandelaars willen zich verrijken. Er moet een omslag komen. Ook landelijk gezien is er geen oplossing voorhanden. Het lijkt erop, dat bestedingsbeperkingen, toch gaan dringen en dwingen tot herziening van bouwprogramma´s en dat eens duidelijk wordt dat stilstand leidt tot kapitaalsvernietiging. Wij zijn blij met de Geffense initiatieven om te putten uit het coöperatief dividend, beschikbaar gesteld door de Rabobank. Er zijn gelden gevraagd voor de Kiosk en het Rottenrijk. Het is nu afhankelijk van het stemmen der leden om gelden beschikbaar te krijgen voor deze doelstellingen. Dus leden wees er als de kippen bij en niet alleen kakelen. Van stamtafel 351 in samenwerking en overleg. Desondanks kunt U met op- en of aanmerkingen terecht bij de Prins tel. 0412-640982. Volgende zitting op 6 november a.s. weer in café Govers en weer na de hoogmis. Ut gû oe goet en Ut kûmt goet. Hauw Doe. (Het was weer een boeiende bijeenkomst. Er is veel gelachen maar ook zeer serieus nagedacht en gesproken. Dat is de kracht van de stamtafel. Welkom dus... laat van je horen!!!)

GEZAMENLIJKE DOOPVOORBEREIDING Sinds afgelopen september kennen we in Geffen en Vinkel wederom een gezamenlijke doopvoorbereiding. Deze was er al, maar heeft na het afscheid van kapelaan Geelen even stil gelegen. We hebben in de tussentijd de voorbereiding individueel gedaan tijdens een huisbezoek door pastoor Van Dijk. Nu werken we samen met zes parochies, te weten: Vinkel, Geffen, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode. Dat zijn de parochies die volgens plannen van het Bisdom in de toekomst een

parochie zullen worden. De gezamenlijke doopvoorbereiding vindt telkens plaats op de eerste maandag van de maand, om acht uur ‘s avonds in de parochiekerk van Heesch (deze ligt centraal en heeft wat zaaltjes en ruimtes betreft de beste accommodatie). De avond wordt verzorgd door een van de priesters, diaken en pastoraal werkster (pastoor Verbakel, pastoor Ouwens, diaken Van Herwijnen, pastoraal werkster mevrouw Bergsma en pastoor Van Dijk) en medewerkers vanuit de zes parochies. We gaan dan in op de inhoud en de betekenis van het Heilig Doopsel, het hoe en waarom, we maken kennis met elkaar en hebben een gesprek naar aanleiding van verschillende vragen en stellingen. Het leuke is dat je kennis maakt met verschillende ‘collega’ ouders die in dezelfde fase zitten als jij, met dezelfde gespreksonderwerpen, soms dezelfde vragen en tegelijk allerlei ervaringen. Het nuttige en het goede is dat je met een hele groep eens in kunt gaan op verschillende vragen en kwesties waarom de doop er is, wat je met je geloof kunt doen, wat het betekent en waar het antwoord op - en richting aan kan geven. Kortom, hopelijk een plezierige en leerzame avond! De eerste avond is goed verlopen, alleen hoorde ik tijdens een huisbezoek voor het doopsel dat men het voorstellingsrondje miste. Daar kan natuurlijk wat aan gedaan worden en ik vond het ook fijn dat ouders dit lekker effe spontaan aan me vertelden. Zo zie je maar weer, als we elkaar informeren, kunnen we elkaar helpen, prima toch??!!! Even terzijde: De doopvoorbereiding is bedoeld voor alle ouders van dopelingen; wil men daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen en Vinkel is dat pastoor Van Dijk), dan maak je gewoon een afspraak met hem en dan komt hij bij je op bezoek, dat is geen enkel probleem. Verder als dit bericht je aangaat: allereerst proficiat met de geboorte van jullie kindje, een klein wonder met een hele toekomst voor zich!! Met hartelijke groet, Pastoor Van Dijk

TE HUUR

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208

EENGEZINSWONING TE GEFFEN Op kort termijn beschikbaar: Eengezinswoning met losstaande garage, 3 slaapkamers, badkamer (douche & bad) en ruime zolder. Meer info: beppie@enco.nl

9


De fanfare zal worden omgevormd tot een echte bigband, aangevuld met een combo bestaande uit gitaar, piano en basgitaar. Komende weken zal er veel en hard worden geoefend om een afwisselend en avondvullende show op de planken te krijgen.

De weg naar het WIKend #2 Nog anderhalve maand en dan staat het WIKend voor de deur. De voorbereidingen zijn in volle gang voor het fantastische feestweekend op 16, 17 en 18 december. Voor de muziekvereniging W.I.K. wordt de vrijdag een hele bijzondere avond waarbij een jubileumconcert wordt gegeven in de vorm van een Promconcert. In ‘De weg naar het WIKend #2’ komen twee belangrijke mensen aan het woord die het promconcert mee vorm gaan geven; Evelyn Lepoutre, coördinator Dans en Robbert Vos, dirigent van fanfare W.I.K. Evelyn Lepoutre: “Maar liefst 120 dansers in de leeftijd van 5 t/m 25 jaar zijn sinds twee weken begonnen met het instuderen van de dansen voor het promconcert op 16 december! Op deze avond gaan we maar liefst 11 mooie dansnummers laten zien. In verschillende groepen wordt er bijna alle dagen gerepeteerd in de studio van Laura Dans. Iedereen is enthousiast en de eerste moves worden al mooi uitgevoerd. Wel staat er nog veel te gebeuren in nog maar 6 weken tijd! Zo is het zoeken naar de juiste kleding heel belangrijk. De dansers vullen het podium in uitlopende thema’s en dansen op verschillende muzieksoorten. Hierbij zijn de kostuums een erg belangrijk onderdeel. Aangezien het om 170 kostuums gaat, is dit nog een hele klus! Alvast een tipje van de sluier: We starten in Spanje en gaan via de jungle naar Brazilië om daar te eindigen met een heus discofeest! Benieuwd? Kom kijken op 16 december!” Robbert Vos : “Artistiek leider Rob van Reijmersdal heeft in samenwerking met de muzikale leiding van W.I.K. en diverse artiesten een mooi programma samengesteld voor het promconcert. Het wordt een avond vol variatie en muziek die je niet altijd zult verwachten bij een fanfare. Michael Jackson zal herleven op het podium, ABBA komt uit Zweden overgevlogen en zelfs Baloo de Bruine Beer komt even langs. Zoals een echt promconcert betaamd wordt moderne (pop)muziek aangevuld met een aantal mooie klassiekers. Bijzonder is ook dat een van onze eigen leden, Jan Menkehorst, een jubileummars heeft gecomponeerd en ook deze zal worden uitgevoerd.

10

Omdat W.I.K. een vereniging is die midden in de Geffense gemeenschap staat, is er dan ook gekozen om deze avond een bijzondere Geffense tint te geven. Diverse artiesten uit Geffen zullen het podium betreden en samen met de fanfare, de majorettes, de slagwerkgroep een groot aantal nummers ten gehore brengen. Denk aan Eefje Thomassen, Antonie Brands, Susan Wiegers en Carli Bongers. Meer ga ik nu niet verklappen, daarvoor zult u echt moeten komen kijken! Ik hoop u allen te zien tijdens het Promconcert van Muziekvereniging W.I.K.!” Kaarten voor de vrijdagavond kosten € 12.50 en zijn te koop bij Café Boetje, Spierings Schoen- en Sportmode en Bosch van Erp. Ook voor de feestavond op de zaterdag, met optredens van ‘30 Euro Live’ en ‘BZB’, zijn er kaarten te koop. Op zondag is de entree gratis. Kijk voor meer informatie op www.wikend.nl

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 05 Opwermoavond, Prins onthulling Rottenrijk 05 Vogeltentoonstelling vogelvereniging Zang en Kleur in De Spoetnik 19.00-22.00u, de Schouw 2 te Geffen. 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 06 Vogeltentoonstelling vogelvereniging Zang en Kleur in De Spoetnik 10.00-17.00u, de Schouw 2 te Geffen. 17 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 14 De Schakel, Kerstviering ‘t Oude Klooster 15 KBO, kerstavond in de Gouden Leeuw 16 KBO, bloemschikken in het Oude Klooster, 13.30 uur 16 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 17 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 18 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K.


KBO informatie Afdeling Geffen 3-daagse reis Veluwe en Achterhoek Deze keer alleen een terugblik op onze 3-daagse reis met als standplaats Deventer. Met een niet al te volle bus (30 personen) vertrokken wij naar onze eerste koffiestop in het dorpje Veessen. Hier konden wij al naar de oevers van de IJssel wandelen om te genieten van prachtige vergezichten en honderden watervogels. Al verder reizend begonnen de eerste theekransjes op de achterbank, bleken wij een rondvliegende fotografe aan boord te hebben, werden er complete computercursussen in de bus gegeven en hoorden wij veel sterke maar ook hele grote kletsverhalen. Gelukkig hoorden wij ook weer de rustige stem van reisleider Ton Jonkers die alles in het gareel hield. Wat deden wij zoal. Wij bezochten het centrum van Hattem waar wij een compleet begroeid huis aantroffen (hier kunnen ze in Geffen nog een puntje aan zuigen). Maakten een overtochtje over de IJssel, hadden enkele stadsbezichtigingen met een gids, bezochten het prachtige en zeer uitgebreide boerderijmuseum Erve Kots. Een groot aantal zaken in de diverse gebouwen was zeer herkenbaar voor onze leden en gaf aanleiding tot prachtige verhalen uit het verleden. De met paard aangedreven oliemolen stal de show, vooral de grote, rollende molenstenen maakten diepe indruk. Vanuit dit eenvoudige boerenleven maakten wij ook een kastelentocht om ons alvast op de warmen voor een bezoek aan paleis het Loo met zijn meer dan fraaie kamers en haar tuinen die een lust voor het oog waren. Vele dingen vergeet ik nog maar de levendige krokettenhandel bij de koffietafel is wel blijven hangen. Via Stiena v.d. Doelen en Jan Ceelen ontvingen wij 428 zeer fraaie foto`s op onze computer. Zin om een volgende keer mee te gaan! Informeer eens bij onze reiscommissie Ton Jonkers en Christine Ceelen.

Bingo avond KBO De bingo avond van de KBO wordt verzet naar 8 december a.s. i.v.m. de kerst avond die op 15 december gehouden wordt in de Gouden Leeuw.

Dorpsraad Geffen pleit voor bibliotheekpunt Dorpsraad Geffen heeft het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk een ongevraagd advies

gegeven over de bibliotheekvoorziening in het dorp. De gemeente wil fors bezuinigen op deze voorziening. Gevolg is dat de bibliotheekbus vanaf 2013 niet meer in de Maasdonkse kernen zal verschijnen. Dorpsraad Geffen heeft begrip voor de noodzaak tot bezuinigen. Tegelijk kan de gemeente Maasdonk zich niet geheel onttrekken aan de plicht om zijn inwoners toegang te bieden tot een bibliotheekvoorziening. Volgens Dorpsraad Geffen kan van de nood een deugd gemaakt worden met de inrichting van een vast bibliotheekpunt in gemeenschapscentrum De Koppellinck. Uit informatie van Bibliotheek Maasland blijkt dat een dergelijke voorziening, bemand door vrijwilligers, aanzienlijk goedkoper is dan de huidige bibliobus. Tegelijk stijgt het serviceniveau. Een vast bibliotheekpunt kan op gezette tijden in de week open zijn, met name voor de kinderen van basisschool De Wissel, maar ook voor volwassenen. Die laatste groep kan via internet een keuze maken uit het volledige assortiment van Bibliotheek Maasland. De bestelde materialen kunnen in het eigen dorp worden afgehaald. Met name voor ouderen is dit een groot gemak. Dorpsraad Geffen roept het college op om met Bibliotheek Maasland in gesprek te gaan over de mogelijkheden om een dergelijk bibliotheekpunt in Geffen en mogelijk ook in Nuland en Vinkel in te richten.

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

Mantelzorgdag 2011 Op donderdag 10 november, de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Ook de gemeente Maasdonk vindt het belangrijk om hieraan aandacht te besteden. Wat is mantelzorg? Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg, die onbetaald is. Aandacht voor mantelzorg Mantelzorg is van zeer groot belang voor mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking. Mantelzorgers zijn onmisbaar en wij vinden het belangrijk dat zij voldoende erkenning en ondersteuning krijgen. Daarom willen wij graag zoveel mogelijk mantelzorgers bedanken en hen een blijk van waardering geven voor hun langdurige, onbetaalde zorg voor anderen. De meesten van hen vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan; is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten. Aanmelding Bent of kent u een mantelzorger uit Maasdonk ? Geef uzelf of de mantelzorger dan op bij de gemeente. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 073 - 53 42 100, via e-mail: welzijn@maasdonk.nl of de website van de gemeente Maasdonk: www.maasdonk.nl. Vermeld bij uw aanmelding uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Aanmelden kan tot 3 november 2011. Wij zorgen er dan voor dat er bij u of de door u opgegeven mantelzorger een attentie wordt bezorgd ! Bij een aantal mantelzorgers


zal wethouder Rini van de Ven deze attentie persoonlijk komen overhandigen. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij besloten dat alle mantelzorgers zich opnieuw moeten aanmelden om voor een attentie in aanmerking te komen, ook die al bekend zijn bij de gemeente. De ervaring heeft geleerd dat er ieder jaar veel mutaties zijn en er veel nieuwe mantelzorgers bij komen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat attenties niet op de juiste plek terechtkomen.

“MARKANT” Het koor “Markant” brengt de Hohe Messe van Bach, met orkestbegeleiding. De uitvoeringen zijn 10 december in Heusden (Catharinakerk) en 11 december in Den Bosch (Ned. Hervormde kerk). De toegang is € 33,00. Meer info is te vinden op www.markant-vocaal.nl. In beide koren zingt oud-Geffenaar Ton van Heijnsbergen (tenor).

DANKBETUIGING STEMMIGE NAJAARSCONCERTEN “HET BESTE VAN TWEE WERELDEN” een najaarsconcert van Vocaal Ensemble PUR SANG, voornamelijk a capella, onder leiding van Bernhard Touwen, met werken van: Heinrich Schütz (1585-1672) en Hugo Distler (19081942) en aanverwante componisten. Medewerking wordt verleend door het blokfluitconsort onder leiding van Thomas Triesschijn. Het concert duurt ongeveer een uur, zonder pauze. Wanneer: zaterdag 19 november, 20.15 uur in de Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4-6 in ‘s-Hertogenbosch Kaarten: € 15, - in de voorverkoop, € 17,50 aan de zaal. Zondag 20 november, 15.30 uur in de Protestante kerk, Clarissenstraat 18 in Boxtel. Kaarten: € 12,50 in de voorverkoop, € 15,00 aan de zaal. Voorverkoop via: www.koorpursang.nl

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

Graag willen wij familie, vrienden, buurtbewoners, kennissen , huisartsenpraktijk Geffen en verder alle belangstellenden bedanken die hebben meegeleefd bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa. BERT VAN ROOIJ Bedankt voor de kaarten, bloemen en de mooie woorden. Gerda van Rooij- Pennings Kinderen en kleinkinderen

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 13


Eerste huis kopen? Nu 4 maanden geen hypotheekrente. De Rabobank wil de woningmarkt in beweging brengen en begint bij het begin. Dus bij mensen die voor het eerst een huis kopen. Nu de overdrachtsbelasting fors verlaagd is, doet de Rabobank er nog een schepje bovenop. Zoals de eerste vier maanden geen hypotheekrente. Er is nog meer voordeel, de zogenaamde

Rabo

Binnenkomers,

om

starters

over

de

drempel

te

helpen.

Kijk

op

www.rabobank.nl/eerstehuis.

Starters over de drempel helpen. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


Nominaties Willy Hanegraafprijs 2011

november in De Gouden Leeuw zal de Willy Hanegraafprijs 2011 aan één van de genomineerde groepen worden uitgereikt. Tot dan! Stichting Rottenrijk Geffen

Tijdens de Opwermoavend op zaterdagavond 5 november is er niet alleen aandacht voor de scheidende en de nieuwe Prins en hun Adjudanten, maar ook voor de uitreiking van de Willy Hanegraafprijs. Dit jaar zijn er drie groepen voor de prijs genomineerd: “Dik Vur Mekaar”, “Krèk Gek” en “Wor Vural Nie Muug”. Willy Hanegraaf was bij leven één van de grootste fans van de Rottenrijkse Optocht. In de periode voorafgaande aan het carnaval was hij elke avond wel ergens in een schuur te vinden om de wagenbouwers met raad, maar vooral met daad, bij te staan. Ervaring had hij genoeg. Zelf was hij actief als bouwer en vooral lasser bij de legendarische Veldmuizen, die vele eerste prijzen in de wacht sleepten. Willy was zo begaan met de bouwers, dat hij soms alle lasapparaten uit zijn bedrijf had uitgeleend, zodat hij zelf niet meer vooruit kon! Om Willy te gedenken heeft de Stichting Rottenrijk in 2007 besloten een eervolle prijs naar hem te vernoemen; de Willy Hanegraafprijs, met als doel de Rottenrijkse Optocht levendig en toekomstbestendig te houden. De Willy Hanegraafprijs werd in het eerste jaar 2007 gewonnen door José en Marina van Erp, in 2008 door CV “Ut Kumt Wel Goet”, in 2009 door CV “Krèg Nou Wâ” en vorig jaar door CV “Goed Zat”. In 2011 zijn er drie groepen voor de prestigieuze onderscheiding genomineerd, namelijk: • CV “Dik Vur Mekaar” • CV “Krèk Gek” • CV “Wor Vural Nie Muug” De prijs bestaat uit een fraai kunstwerkje en een geldbedrag. Tijdens de Opwermoavend op zaterdagavond 5

ROTTENRIJK (Geffen) - De dagen worden korter en de blaadjes vallen. Dat betekent: herfst en dan is het hoog tijd om aan het nieuwe carnavalsseizoen te denken. Voor de jeugd begint dat met de oprichting van de Jeugdraad 2012 en de verkiezing van de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses! Zit jij in groep 7 “De Wissel” of het S.O. in Oss en houd jij van carnaval? Geef je dan nu op voor de Jeugdraad 2012! Tijdens een bijeenkomst half december 2011 krijg jij alle informatie over de Jeugdraad en alle optredens voor en tijdens Carnaval 2012. Ook aan jouw ouders wordt dan precies verteld wat lid zijn van de Jeugdraad allemaal inhoudt. Lijkt de Jeugdraad jou wel wat en wil jij je aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Charles van Herpen tel: 073 - 5324628. Mailen kan ook: jeugdcommissie@rottenrijk.nl Aanmelden voor de Jeugdraad kan tot de 11e van de 11e (vrijdag 11 november 2011 ). Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot. Tot ziens! Annemarie, Hans, Berghit, Hans & Charles Jeugdcommissie St. Rottenrijk

Geffen Nuland Vinkel Rosmalen e.o.

073-5940123 / 0800-2212212 www.levatio-uitvaartzorg.nl

(gratis)

postadres:

Beeckendael 17, 5221 PK ’s-Hertogenbosch

15


Dinsdag 31 augustus werd bij het Geffens Doublet het seizoen 2011-2012 geopend met een algemene ledenvergadering met daarop volgend een instuifavond en op dinsdag 18 oktober werd de vierde zitting van de eerste serie van het seizoen 2011-2012 gespeeld. Deze zitting was beslissend voor promotie en degradatie. Na een spannende strijd was dit de totaaluitslag. A-lijn 55.24 1. Doortje en Wim van Druenen 2. Marijke Droog en Marianne van Etten 53.69 3. Gerard Vogel en Frans van Weert 52.60 4. Nelleke R. vd Voort en Piet v Galen 52.56 5. Hennie de Veer en Lambert van de Ven 52.40 6. Gerrie en Joop van der Meijden 52.35 7. Trudy en Jaap Lakeman 51.64 8. Jeanny Berten en Truus van de Wetering 49.47 9. Ria en Rien van Alebeek 49.08 10. Corrie Ceelen en Annie v Grinsven 48.95 11. Ria en Wim Bijl 47.99 12. Thea en Johan Geling 43.41 13. Marlies van Dijke en Thea Engels 43.31 14. Ilse Ruland en Peter Wolf 35.07 B-lijn 1. Vera Bos en Diny de Jong 55.96 2. Peter Luijben en Ad vd Wetering 55.67 3. Gerda van den Hurk en Cis Noy 53.17 4. Ria Essenberg en Wim Christiaens 51.96 5. Dick Pronk en Erik Vrolijk 51.17 6. Margriet Baart en Ans Lambregts 51.08 7. Gerard v Bon en Gerard Goorsenberg 49.46 8. Franka Schiks en Nollie de Keijzer 49.40 9. Elly en Aart Smits 47.33 10. Margriet van Beek en Idi Szovan 46.25 11. Marianne en Ed Asselbergs 44.69 12. Karine Molkenboer en Jet Willems 43.88 C-lijn 1. Nelly Lucius en Toos de Haas 56.04 2. Emmy vd Brink en Janny Voltman 53.23 3. Jenny v Dijk en Tilly vd Burgt 52.08 4. Agnes Gribnau en Marianne v Noort 51.67 5. Ied de Rooij en Greet Hoogendoorn 51.35 6. Joanna Gloudemans en Alice Kwakkel 49.90 7. Corry Lansdaal en Henny Verheijke 49.79 8. Astrid v Buren en Christa v Lieverloo 49.06 9. Gwen en Rene Vogels 48.13 10. Antoine Jansen en Anky Janssen 46.77 11. Siny Pieper en Riet v Stekelenburg 46.15 12. Diny Arts en Marlouk Rietsma 45.38 D-Lijn 1. Tini Jonker en Marion Sollewijn 61.33 16

D D D P P P

D D D P P P

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Fien en Antoon van den Eng 55.73 P Vera en Huub Spoormans 54.04 P Marian Huis in ‘t Veld en Wil Louwers 53.78 Christien en Lambert van den Berg 47.79 Mieke van Mil en Irene Rothweiler 47.27 Henny Bonnemaijers en Sibille Veldkamp 44.92 Nel en Herman Derks 44.66 Agnes v Lieverloo en Francine d Bresser 42.71

uitslag nakomertjes quizavond De jaarlijkse quizavond op 17 okt j.l. was weer een geslaagde en gezellige avond. Er waren dit keer 13 teams aangemeld deze hadden totaal 59 deelnemers. Dat hielt in dat 6 teams met slechts 4 personen gespeeld hebben. Doordat er 13 teams waren zijn er twee ronden met 4 teams en een ronde met 5 teams gespeeld. Naast de deelnemers waren er ook nog een flink aantal supporters aanwezig. De eerste ronde werd gewonnen door de Nieuwkomertjes, de winnaars van de twee voorgaande jaren, zij behaalden 49 punten. Op de tweede plaats basisschool de Wissel met 36 punten. In ronde twee was de overwinning voor de familie Heesakkers met 50 punten en Zo mar un por mennekes werden tweede met 38 punten. In de derde ronde was de Jeugdcommissie Nooit Gedacht het sterkste met 52 punten. Hier werd de tweede plaats gedeeld door de Abeeltjes en het jeugdige team van C.V. Krèg nou Wè, dat voor de eerste keer meedeed, met elk 20 punten. Dit was helaas te weinig voor een finaleplaats. De Nieuwkomertjes die vorig jaar hadden gezegd ook dit jaar weer te zullen winnen konden dit in de finale echter niet waar maken. De eindstand is als volgt: 1. Familie Heesakkers 2. De Nieuwkomertjes 3. Zo mar un por mennekes 4. Basisschool de wissel 5. Jeugdcommissie Nooit Gedacht 6. Raad van Elf 7. De Bunny’s 2 8. De Abeeltjes C.V. Krèg nou Wè 10. Bestuur Jeugdvakantiewerk 11. De Bunny’s 1 12. De Weuwkes 13. Freules de Fle d´Ar

46 punten 34 punten 31 punten 28 punten 24 punten 30 punten 29 punten 20 punten 20 punten 19 punten 18 punten 13 punten 9 punten

D D D

Deelnemers en belangstellende hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

P

De quizcommissie


Persbericht WIJN & SPIJS PROEVERIJ; WIJN, PORT & WILD

Zondag 16 oktober heeft onze club een regionale wedstrijd georganiseerd in manege Rust Roest in Maren- Kessel. Dit was een wedstrijd voor de omroeperstrofee en daar doen 7 clubs aan mee. Le Montagne uit Berghem - Le Jeteur uit Schaijk - Die le uit Nistelrode - Le sud uit Zeeland - De Torpedo`s uit Uden, Voila uit Oss en JBC Geffen uit Maasdonk. In totaal waren er 34 teams. Waarvan 12 teams uit Geffen. Een goede opkomst. De Uitslag 1e plaats 2e plaats 3e plaats 4e plaats

Gerard Schuurmans en Gerard vd Zanden JBC Geffen Marie v Zutphen en Martien Dreesen Le Montagne Berghem Pieter Hermes en Annie de Groot Le Sud Zeeland Leo en Tonnie Renders JBC Geffen

Er was ook nog een poedelprijs en die hebben Sjannie en Richard Schuurmans gewonnen. Theo van Wanrooij en Ton Broeksteeg en Ben v Linder en Piet Ketelaars waren de gelukkigen voor de tussen prijzen. Op 19 november wordt de omroepers trofee uitgereikt dus we weten nog niet wie die gewonnen heeft. Het was een fijne en sportieve dag.

Op zondag 6 november wordt het wijndepot van CAVE, in Oss omgebouwd tot een “waar wild paradijs!” Wijnimporteur CAVE & Divinho zijn de drijvende kracht achter deze wijn-spijs proeverij. Deze middag staat in het teken van een proeverij, met het thema wijn, port & wild. Hertenfarm Edelbrabant en Wildtraiteur Edelbrons neemt u mee in de wereld van WILD! Hoe leeft het wild, hoe ga je ermee om? En wat zijn de mogelijkheden voor u in de keuken. Ook wordt er verteld over welke soorten port en wijn goed passen bij wild. Kortom een “Wilde Workshop” vol nuttige informatie! Workshop Wij hanteren twee tijden voor de workshop 13.30 tot 14.15 uur & 15.00 tot 15.45 uur Wijnproeverij Voor en na de workshops is er ruimschoots de gelegenheid om wijn & port te proeven uit Portugal, Frankrijk en Spanje en Argentinië. Kaarten Kaarten kosten € 10,00 per stuk, inclusief workshop en proeverij, en zijn verkrijgbaar via www.divinho.nl en www.wijnvancave.nl. Op de dag zelf zijn er kaarten verkrijgbaar aan de kassa. Opening & Adres Het depot is open vanaf 13.00 tot 17.30 uur. Wijndepot CAVE: Batavenweg 6j, Industrieterrein Danenhoef, Oss

Het bestuur van JBC Geffen

Praktijk voor voeding en leefstijl ondersteuning in Oss en ’s Hertogenbosch Advisering, begeleiding en ondersteuning bij • gezonde voeding • natuurvoeding • voeding bij vermoeidheidsklachten • afvallen en gewichtscontrole • gezonde leefstijl • stoppen met roken (Prostop locatie voor laserbehandeling) Karin Meinders M: 06 12 95 38 94

info@pvlo.nl www.pvlo.nl

17


RADAR vóór gelijke behandeling tegen discriminatie Wordt u gediscrimineerd op uw werk, op school of op straat? Of bent u getuige geweest van een dergelijk voorval? U kunt uw klacht melden bij RADAR. Bij RADAR krijgt u advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie op grond van huidkleur/afkomst, geloof/ levensovertuiging, sekse, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap. RADAR toetst en bewaakt de handhaving van artikel 1 van de Grondwet. Dit wetsartikel garandeert het recht op gelijke behandeling en verbiedt discriminatie. Klacht melden Wie geconfronteerd wordt met discriminatie kan bij RADAR terecht. U bent bijvoorbeeld onbeschoft behandeld in een winkel, wordt geïntimideerd op uw werk of geweigerd in een discotheek en u vermoedt dat discriminatie daarbij een rol speelt. Of u bent uitgescholden door een buurman of u heeft een discriminerende leus gezien. U hoeft niet persoonlijk gedupeerd te zijn om melding te doen bij RADAR. Dit kan eveneens als u getuige bent van een dergelijke gebeurtenis. U kunt ook met ons contact opnemen als u het voorval alleen wil laten registreren. Bent u er niet zeker van of uw probleem inderdaad met discriminatie te maken heeft, dan kunnen we daar in een gesprek met u achter komen. Hoe meldt u een klacht RADAR is op verschillende manieren te bereiken: Telefonisch: U kunt uw klacht telefonisch melden via het centrale telefoonnummer 0900 - 2354 354 (10 ct/m). Website: Op onze website radar.nl, onder kopje KLACHT, menu klacht indienen? Vindt u een formulier waarop u rechtstreeks een klacht kunt melden. E-mail: U kunt een e-mail bericht sturen naar meldpunt@radar.nl Werkwijze Als u een klacht bij ons meldt, wordt met u doorgenomen wat er precies is gebeurd. Zijn er getuigen? Handelt een medewerker van een bedrijf op eigen initiatief of is er sprake van mogelijk discriminerend beleid? U krijgt vervolgens advies over de mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Ook de ondersteuning die RADAR kan bieden, wordt besproken. Welke stappen er genomen kunnen worden, hangt sterk af van de aard van de klacht, uw wensen en verwachtingen en van de juridische mogelijkheden. RADAR is voorstander van het zogeheten dialoogmodel. Dit houdt in dat RADAR vindt dat de aangeklaagde persoon of organisatie de kans krijgt zijn/haar visie op het gebeuren te geven. Wanneer deze dialoog niet mogelijk of wen-

18

selijk is, kunnen andere stappen worden ondernomen. Dat kan zijn een gesprek tussen u en de aangeklaagde, het inschakelen van een bemiddelaar, het starten van een klachtenprocedure, het zoeken van publicitaire of politieke aandacht of het in gang zetten van een juridische procedure. Aan de advisering en ondersteuning bij klachtenbehandeling zijn geen kosten verbonden. Registratie Alle klachten en meldingen worden opgenomen in een registratieprogramma. Samen met andere gegevens zoals krantenberichten, informatievragen en aangiften van discriminatie wordt deze informatie geanalyseerd op ontwikkelingen en trends. Op basis hiervan kan RADAR adviezen uitbrengen aan instanties die er iets mee moeten doen. Ook worden deze gegevens bijeengebracht met de gegevens van de andere antidiscriminatie bureaus in het land. Uw persoonlijke gegevens komen hier niet in voor. Alleen het voorval en de ondernomen activiteiten door RADAR worden hierin opgenomen. Niet tevreden? Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw klacht is behandeld kunt u schriftelijk of telefonisch uw klacht voorleggen. Wij helpen u graag verder.

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de We

Nationaal en Int. Na Container Transport e

AFVALCONTAINE EN PAR Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 2 www.vdweteringtransport.

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO D Voor al uw familie- verenigi Tuinhout Familiedrukwerk keu

Met opgaaf va bij geboortekaartjes

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk foto-alb Ook voor kopieerservice ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën en kle Grootformaat plotten ✓ Vlonders Kopiëren van bo ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg 13 ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 84 e-mail: drukkerij@wihabo.nl ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Dorp ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel. (073)

roy romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AuTo- En moTorrijschool Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

p. DE k l Ein Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Persbericht Carnavalswandeling op d’n elfde van d’n elfde Bosschenaren, Oeteldonkers en mensen van buiten de stad, kom het ‘fijne’ te weten over Oeteldonk! Op d’n elfde van d’n elfde tweeduuzendelf organiseert VVV ‘s-Hertogenbosch weer een heuse carnavalswandeling. Op vrijdag 11 november 2011 barst het carnavalsgeweld weer los in Oeteldonk. Vanwege de bijzondere datum worden er dit jaar meerdere activiteiten in Oeteldonk georganiseerd. De gehele stad zal wederom de welbekende driekleur uithangen waardoor niemand deze dag zal vergeten. VVV ‘s-Hertogenbosch kan natuurlijk niet achterblijven en organiseert wegens groot succes een nieuwe carnavalswandeling. Loop mee en kom erachter hoe het ‘spelleke’ in Oeteldonk wordt gespeeld. Het programma Precies om elf over twaalf gaat de wandeling van start en komt langs prominente plekken in de binnenstad. De VVV gidsen vertellen alles over de belangrijke personages die het Oeteldonkse carnaval zo uniek maken. Het Oeteldonks Gemintemuzejum opent haar deuren en de Bossche kroegen bieden tussendoor een neutje aan. Een Oeteldonks presentje zorgt voor een blijvend aandenken aan deze bijzondere dag. Aan het einde van de wandeling proeven we samen alvast voor in ‘t café en is het carnaval! Met een brandewijntje met suiker in de hand deinen en zingen we mee op carnavalsmuziek! Inschrijven VVV winkel op de Markt 77 in Oeteldonk info@vvvshertogenbosch.nl T (0900) 11 22 33 4 (€ 0,50 per/min) • Data: vrijdag 11-11-2011 • Aanvang: 12.11 uur, in de tent op de markt bij trefpunt • Duur: c.a. 2,5 uur • Inclusief: toegang Oeteldonks Gemintemuzejum, brandewijn met suiker, een ‘neutje’ tussendoor en een uniek Oeteldonks aandenken • Prijs: € 13,11 p.p. U kunt tot 2 dagen vóór aanvang van de wandeling inschrijven. Informatie is terug te vinden op: www.vvvdenbosch.nl/Dagje-uit

PERSBERICHT GGD adviseert: Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen! Het seizoen waarin veel mensen een griep of verkoudheid oplopen is weer begonnen. Goede hygiëne kan verspreiding voorkomen. Daarom start de GGD Hart voor Brabant ook nu weer een voorlichtingscampagne over griep en verkoudheid.

20

De campagne gaat vooral over maatregelen die de kans op besmetting verkleinen. Zo adviseert de GGD Hart voor Brabant om altijd een hand of zakdoek voor uw mond te houden als u hoest of niest. Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na één keer gebruik weg. En was vaak uw handen, ook na hoesten, niezen of snuiten. Zorg bovendien voor ventilatie in huis en maak bepaalde voorwerpen regelmatig schoon, zoals deurknoppen en speelgoed. Voor meer informatie of voorlichtingsmateriaal kunt u contact opnemen met het bureau infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, via tel. 073 - 6404074.

Persbericht Stedentrip ‘Das ist Berlin’ Lezing in de bibliotheek Oss door Nick Timmerman. De bibliotheek laat reisverhalen tot leven komen! Nick Timmerman, docent geschiedenis aan Het Hooghuis Heesch, vertelt inspirerend en met passie over de stad Berlijn. Heeft u voornemens een stedentrip te maken dit jaar? Bent u geïnteresseerd in de historie van deze stad? Benieuwd naar wat Berlijn te bieden heeft aan kunst en cultuur? Kom dan op zaterdag 5 november om 14.00 uur naar de Bibliotheek Oss. Nick Timmerman is meerdere malen naar deze wereldstad afgereisd. Hij vertelt over bijzondere plekken, opmerkelijke wetenswaardigheden en het alledaagse leven in de stad. Zijn kennis over de geschiedenis en de ervaringen ter plekke, komen samen in een boeiend reisverhaal. Na afloop van deze lezing kunt u onder het genot van een kopje koffie nog even napraten. Mogelijk weet hij uw interesse te wekken en wilt u beslist naar Berlijn! De lezing van Nick Timmerman over Berlijn vindt plaats in de Bibliotheek Oss en begint op zaterdag 5 november 2011 om 14.00 uur. Toegang is gratis.


Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Vrijdag Zaterdag

* aflossingsvrijzaterdagBouwbedrijven * spaarfondsen Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geff * combinatiehypotheken *endividendfondsen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 * beleggingshypotheken * mix-fund Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * rechtstreekse beu * met (premie-) depot * veel vrijheid en l

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en vrijdag 09.00 - 12.15 en Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.00 uu ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op afsp

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen

Zaal ‘t Haasje Café -Café Zaal en- vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, patijen en

Hanegr

voor bruiloften, partijen vergaderingen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15OOK 20 KEUREN WIJ Tel.: 073 - 532 15 20 VOLGENS VC

www.cafezaalhethaasje.nl AUTO- EN

MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

P. DE K EIN

SCHOONHEIDS

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Los

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis.

1/8 1/4 Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 073 - 532 231/2 07 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 58 01hele 93

thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nuland Te

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


Persbericht Nederland leest Het leven is vurrukkulluk van Remco Campert Gratis boek voor leden van de bibliotheek! De landelijke bibliotheek campagne Nederland Leest brengt alweer voor het zesde opeenvolgende jaar een hele grote groep lezers in contact met literatuur. Tijdens de campagne, die start op vrijdag 21 oktober en eindigt op vrijdag 18 november, wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek: Het leven is vurrukkulluk van Remco Campert. Leden van de bibliotheek ontvangen het boek of e-book bij hun bezoek aan de bibliotheek gratis. Uiteraard zolang de voorraad strekt. BasisBibliotheek Maasland “viert” Nederland Leest met een lezing van bijzonder hoogleraar Jos Swanenberg en twee boekbesprekingen onder leiding van een neerlandicus. Het boek In Het leven is vurrukkulluk (1961) van Remco Campert wordt een dag beschreven uit het leven van twee vrienden, Mees en Boelie. Beiden zijn verliefd op het zestienjarige meisje Panda. Het boek is dit jaar precies vijftig jaar oud. Het leven is vurrukkulluk geeft een blik op het leven in de jaren vijftig en zestig en het taalgebruik van jongeren in die periode. Lezing: “Van Remco Campert tot Ali B en WC Experience”. Jos Swanenberg [Gemert, 1968] is adviseur streektaal bij Erfgoed Brabant en bijzonder hoogleraar ‘Diversiteit in taal en cultuur’ aan de Universiteit van Tilburg. Donderdag 17 november is hij te gast in de Bibliotheek Heesch voor een lezing over de ontwikkeling van jongerentaal en - cultuur. De lezing begint met een bespreking van de jongerentaal in het boek van Remco Campert. Vervolgens wordt de ontwikkeling van jongerentaal in de afgelopen 20 jaar aan de orde gesteld. Uiteraard gaat Jos Swanenberg ook in op de vraag hoe het eigenlijk zit met de traditionele dialecten in Brabant. Hebben die nog waarde voor jongeren van vandaag? Toegangsprijs voor de lezing is € 5,- voor bibliotheekleden en € 7,- voor niet-leden. Om samen te lezen, om samen over te praten Samen een boek lezen nodigt uit om er samen over (na) te praten. Onder deskundige leiding van een neerlandicus organiseert BasisBibliotheek Maasland twee literaire boekbesprekingen. Na een inhoudelijke bespreking wordt in kleinere groepen over Het leven is vurrukkulluk gediscussieerd. De avond in de Bibliotheek Oss, onder leiding van docent Marcel Bouwman, vindt plaats op dinsdag 22 november

22

vanaf 20.00 uur. In de Bibliotheek Veghel wordt “het leven is vurrukkulluk” op woensdag 23 november, eveneens vanaf 20.00 uur, besproken onder leiding van neerlandica Margreet Geevers. Toegangsprijs voor de boekbesprekingen is € 3,- voor bibliotheekleden en € 5,- voor niet-leden. Kaarten voor de lezing en boekbesprekingen zijn verkrijgbaar in alle vestigingen van BasisBibliotheek Maasland en via www.bibliotheekmaasland.nl.

PERSBERICHT Workshop Social media en vrijwilligerswerk Social media zijn hot. Steeds meer mensen maken er gebruik van en ook bedrijven weten de weg naar de nieuwe communicatiemiddelen steeds beter te vinden. Maar heb je er iets aan als vrijwilligersorganisatie? Waarom zou je er aan beginnen? En hoe doe je dat dan? De workshop Social media en vrijwilligerswerk geeft een blik in de wereld van Twitter, Facebook en LinkedIn. Heb je kennis van computers en Internet en wil je aan de slag met Social media? Geef je dan op voor deze workshop van Vrijwilligerspunt Oss op donderdag 10 november, die gegeven wordt bij Vivaan, op het kantoor van het Vrijwilligerspunt aan de Boterstraat 206 in Oss, van 19.30 - 22.00 uur. Door een verschuiving van deelnemers zijn er weer 5 plaatsen vrijgekomen, dus wees er snel bij. Deelname is gratis voor vrijwilligers uit Oss, Bernheze en Maasdonk. Aanmelden telefonisch via 0412-692080 of e-mail vposs@vivaan.nl.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

Cronenakker 1 • 5391 GE Nuland • 073 - 53 24 724 www.schoonheidssalonanne.nl Maria Galland • HiGHTecH cosMeTics • liTTle diva • anasTasia • la colline

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

WIHABO DRUKKERIJ

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.