Torenklanken 2012 - nr 17

Page 1

✁ 50e jaargang | nummer 17 | november 2012

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

4

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

5

6

7

8

9

10

Opwèrmoavend opmaat Geffens Carnaval Op zaterdagavond 17 november a.s. wordt tijdens de traditionele ‘Opwèrmoavend’ de nieuwe carnavalsprins van Geffen bekend gemaakt. De muzikale omlijsting van het feestje in zaal het Haasje wordt verzorgd door DJ “Happy Day”. Om 20.00 uur gaan de deuren van het Haasje wagenwijd open. De entree voor verklede bezoekers is gratis. De Raad van 11, die de feestavond organiseert, wil carnavalsvierend Geffen met de avond letterlijk opwarmen voor het nieuwe carnavalsseizoen.“De Opwèrmoavend moet eigenlijk een schôn feestje zijn voor heel Geffen. Natuurlijk worden om 11 voor 11 de opvolgers van Prins Alphons dun Urste en Adjudant Karel bekend gemaakt. Maar er is meer te doen. Zo zijn er behalve de gezellige muziek van DJ Happy Day ook optredens van onze hofkapel De Pompzwengels en dweilorkest Ut Gû Vals.” Hebbedingetje Om zoveel mogelijk Geffenaren naar de Opwèrmoavend te trekken, heeft de organisatie naast het aantrekkelijke feestprogramma nog een ander lokkertje: “Nadat hij is onthuld, zal de nieuwe Prins Carnaval met zijn Adjudant alle aanwezigen persoonlijk begroeten en een origineel hebbedingetje aanbieden. Dit gratis hebbedingetje - een collectors item voor elke Geffense carnavalsvierder wordt alléén op zaterdag 17 november uitgereikt. Reden te meer voor carnavalsminnend Geffen om er bij te zijn op de Opwèrmoavend!” www.rottenrijk.nl

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Miniplaybackmiddag Buurtvereniging “De Vierwinden” te Geffen Zondag 4 november wordt door buurtvereniging “De Vierwinden” een Miniplaybackshow georganiseerd. Dit jaarlijkse evenement word dit jaar alweer voor de zestiende keer georganiseerd. Wij hopen dat we ook dit jaar kunnen rekenen op veel enthousiaste deelnemers. De organisatie zal er dan ook alles aan doen om van deze middag wederom een geslaagd evenement te maken. De Miniplaybackshow wordt gehouden in Zaal “De Gouden Leeuw” te Geffen en zal beginnen om 13.30 uur. De zaal is al om 13.00 uur open. U bent van harte welkom, en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan deze Miniplaybackshow. De entree bedraagt € 2,50 voor volwassenen. Kinderen onder begeleiding hebben gratis toegang.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres:Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl

1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

Herinneringshuis van Lith Oss Keurmerk Uitvaartzorg

Ż Levix Internet, ADSL en webhosting Ż Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen Ż Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Ż

Levix Geffen

Levix Rosmalen Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Ż

Tolweg 2 �ĞīĞŶ (073) 532 5789

Ż

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Levix Oss Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Levix Uden Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

Ż

Ż

Ż Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

����Đ�ĞĂ��Ž��Ŷů

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

VERZEKERINGEN K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

������������������ŽĞ�ĞŶ��Ğ�ĚŝĞŶĞŶ���ŽĨĞ��ŝŽŶĞůĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ�� �����������������ŝĂŶŶĞ��ĂŶ��ĂĂ�ĞŶ ����ŽůĞŶ���ĂĂ�����Ă��� ���ĞĨĨĞŶ����

GLASSERVICE Willie van Bergen De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl www.vanbergenschilderwerken.nl

����������� ����Ğů�����������������

ŝŶĨŽ�������ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů Ğ�ŵĂŝů��ĐŽŶ�ĂĐ�Λ�ĞĚŝĐ��Ğ�ŐĞĨĨĞŶ�Ŷů

����ĞĚŝĐ��Ğ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ ����ŽĞ��ĞĨůĞ�ŵĂ��ĂŐĞ ����Ž�ŵĞ�ŝ�ĐŚĞ��ŽĞ��Ğ��Ž�ŐŝŶŐ ����Ğ��Ž�ŐŝŶŐ���ŽĚ�Đ�ĞŶ��ŝŶĞ�Ăů��Ă�Ğ����ĚĂ��Ă�Ğ

��������������ŝ�����ĚĂ���� ��Ăů��ĚŝĂďĞ�Ğ��ŽĨ��Ğ�ŵĂ��Ă�ŝģŶ��ŝŶ��ĞĞů�ŐĞ�ĂůůĞŶ�ĚĞ�ďĞŚĂŶĚĞůŝŶŐ��Ğ�ŐŽĞĚ�Ŭ�ŝũŐ���


nendoosactie en Sinterklaas in de kerk. Op 9, 16 en 23 december is het kinderkerk.

”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTOOR: Van maandag t/m vrijdag is er vóór de middag tot 11.00 uur iemand aanwezig op de pastorie: tel. 5321216.Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 02 nov. 19.30 u. H.Mis m.m.v. GK en W.I.K. + kinderkerk (Allerzielen) zo. 04 nov. 09.30 u. H.Mis m.m.v. GK + kinderkerk di. 06 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 09 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 11 nov. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. PP (Sint Maarten / presentatie Communicantjes) di. 13 nov. 19.00 u. * avondmis vr. 16 nov. 19.00 u. * avondmis zo. 18 nov. 09.30 u. H.Mis m.m.v. studieorkest + kinderkerk (zie voor de verdere agenda www.parochiegeffen.nl) AFWIJKENDE MISTIJDEN / VIERINGEN DIE VERVALLEN Vrijdag 2 november vervalt de avondmis in de kapel; de Allerzielenviering wordt om 19.30 uur in de kerk gehouden. NEEM JE (KLEIN)KIND(EREN) OP ZONDAG MEE NAAR DE (KINDER)KERK In de volgende Torenklanken komt een kleurplaat te staan voor de kinderen. Een opstapje voor hen om met de ingekleurde tekening naar de kinderkerk te komen. Elke zondag is het kinderkerk, dank zij een groep enthousiaste gastouders die bereid is de kinderen op te vangen en bijbelse verhalen te vertellen.Als de communicanten in de kerk aanwezig zijn, is er geen kinderkerk, dan is er tijdens de viering aandacht voor de kinderen. Adventstijd: Op 2 december (1e adventsweek): schoe-

KERKBALANS 2012: Wat is de kerk mij waard? Doet u mee om onze parochieactiviteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden!? U kunt uw bijdrage overmaken op Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2012. Kijk ook op www.kerkbalans.nl Stand Kerkbalans € 20.200,00 Dank u wel! MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de, tot dan, opgegeven misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Anita van Herpen - Schuurmans, tel. 5324628, verzorgt de formaliteiten rond de doop. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders uit Geffen,Vinkel, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor Geffen is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE Zondag 11 november 09.30 uur presentatieviering van de Communicantjes. PROGRAMMA VORMSEL In februari 2013 start de voorbereiding van het vormsel. Op dinsdag 18 januari is hierover een informatieavond om 18.00 uur in de kapel van het Oude Klooster (ingang aanleunwoningen). De kinderen van groep 8 krijgen hiervoor persoonlijk een uitnodiging. Dit bericht is voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten en deel willen nemen aan het vormsel. Het Vormsel wordt in 2013 toegediend op vrijdag 17 mei. 3


Gespecialiseerd in: huidverbetering exclusieve gelaat/lichaamsbehandelingen workshops mesotherapie microdermabrasie acnetherapie huidtherapie blendtherapie bruidsarrangementen welnessbehandelingen ook voor de man! Cronenakker 1 5391 GE Nuland 073 - 53 24 724 info@schoonheidssalonanne.nl

www.schoonheidssalonanne.nl

�������������������������ł����������������������

Ook de begeleiding van starters en de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren behoren tot onze specialiteiten. Bezoekadres: Molenstraat 25, Geffen Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) 5325536 · M. (06) 51095114 www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Hanegraaf B.V. HanegraafGeffen B.V. Geffen Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 Fax (073) 532 50 68

OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S VOLGENS VCA-NORMEN

20 jaar

Damesmode

Schoonheidssalon

Dorpsplein 25 - Geffen

Pedicuresalon

Lindenlaan 11 - Vinkel

www.odelin.nl

www.vanzandvoort-electrotechniek.nl Heesterseweg 29 - 5386 KT Geffen Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. Sjan Vissers, tel. 5325067, verzorgt de formaliteiten rond de huwelijksviering. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216 ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06 - 55375508 of per e-mail: fgrovers@kpnplanet.nl BENEFIETCONCERT VOOR WADDUWA Op zaterdag 17 november en zondag 18 november wordt er een benefietconcert gehouden in Hotel Nuland voor de Stichting Wadduwa. Entree op zaterdag (aanvang 20.00 uur) is € 15,00, op zondag (aanvang 11.00 uur) € 10,00.Wie beide dagen wil bezoeken betaalt € 20,00. Voorverkoop bij C1000 of telefonisch 06 - 20765859 of via e-mail: adengeertvanlokven@gmail.com Onze schoenendoosactie vanuit de parochie op zondag 2 december wordt net als vorig wederom gehouden voor Stichting Wadduwa.

Nominaties Willy Hanegraafprijs 2012 ROTTENRIJK - Tijdens de Opwèrmoavend in ‘t Haasje op zaterdagavond 17 november is er niet alleen aandacht voor de scheidende en de nieuwe Prins en hun Adjudanten, maar ook voor de uitreiking van de Willy Hanegraafprijs. Dit jaar zijn er vijf groepen voor de prestigieuze prijs genomineerd: CV ‘T is moar Wâ, CV De Kruipers, CV Schôn Gemakt, CV De Brandlopers en muziekvereniging Willen Is Kunnen. Willy Hanegraaf was bij leven een van de grootste fans van de Rottenrijkse Optocht.

In de periode voorafgaande aan het carnaval was hij elke avond wel ergens in een schuur te vinden om optochtdeelnemers met raad, maar vooral met daad, bij te staan. Ervaring had hij genoeg. Zelf was hij actief als lasser bij de legendarische Veldmuizen, die vele eerste prijzen in de wacht sleepten.Willy was zo begaan met de bouwers, dat hij soms alle lasapparaten uit zijn bedrijf had uitgeleend. Dikwijls kon hij dan zelf niet meer vooruit! Om Willy Hanegraaf te gedenken heeft de Stichting Rottenrijk in 2007 besloten een eervolle prijs naar hem te vernoemen; de Willy Hanegraafprijs. Doel van de prijs: de Rottenrijkse Optocht levendig en toekomstbestendig te houden! De Willy Hanegraafprijs werd in het eerste jaar 2007 gewonnen door José en Marina van Erp, in 2008 door CV “Ut Kumt Wel Goet”, in 2009 door CV “Krèg Nou Wâ”, in 2010 door CV “Goed Zat” en vorig jaar door CV “Krek Gek”. In 2012 zijn er vijf groepen voor de prestigieuze onderscheiding genomineerd, namelijk: - CV ‘T is Moar Wâ - CV De Kruipers - CV Schôn Gemakt - CV De Brandlopers - Muziekvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.) De prijs bestaat uit een fraai kunstwerkje en een geldbedrag. Tijdens de Opwèrmoavend op zaterdagavond 17 november in Zaal ‘t Haasje zal de Willy Hanegraafprijs 2012 aan een van de genomineerde groepen worden uitgereikt. Tot dan! Stichting Rottenrijk Geffen

Gevonden Wij hebben op donderdag 18 oktober een fietssleutel gevonden. Langs kant van de weg, vd Bergstraat. Info; 06-10935252.

Waar is Kapsalon Rob Ardon gebleven? www.dekapperuitgeffen.nl 5


Specialist in CZ zorgverzekeringen

SLOOPWERK? WWW.SLIMSLOPEN.NL

Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Heesch:

Cultureel centrum de Pas

14.30 tot 15.30 uur

AFSPRAAK AAN HUIS OP AFSPRAAK

Theo Veld is al ruim 25 jaar specialist in zorgverzekeringen

Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Tel.: 0486 - 46 26 22 Mob.: 06 - 46 07 47 13

R v d Doelen Nulandsestraat 5a 5391 KC Nuland Tel: 073 6894884 info@dekastaan.nl www.dekastaan.nl Eikenhoutbouw Eikenhouten poorten Kastanje hekwerken Buiten meubulair Eikenhout op maat Ontwerp en advies

Van Soest accountants

Partners adviseurs

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44 info@soestacc.com www.soestacc.com

TUIN

info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE CornĂŠ van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

  � ����   �


EFKES BUURTE MÈ... Frank van der Doelen (50 j.) Hij woont net over de dorpsgrens in Nuland, maar voelt zich in hart en nieren Geffens... geen gekat over GeffenNuland: “Beide dorpen hebben mooie dingen!” Frank van der Doelen heeft al van kinds af aan een liefde voor paarden. “Als ze me vroegen ‘Wat wil je voor je verjaardag?’ dan zei ik steevast ‘Een pony of een paard!’ Frank is de zoon van Jo en Sjaan van der Doelen en broer van Mieke, Hans, Marij en Robert. Boer worden zat hem in het bloed en na de MAVO en enkele jaren HAVO ging hij thuis werken op de boerderij, toen nog in Pastoor van de Kampstraat in Geffen. Het boerenbedrijf verhuisde in 1974 naar de Kepkensdonk. In 1981 ging broer Robert aldaar de boerderij bemannen en kon Frank via ruilverkaveling een nieuw varkensbedrijf bouwen aan de Donkenweg in Nuland. Uiteraard mét ruimte voor zijn paarden. Hij begon met rijden ‘onder de man’. Langzamerhand begon hij zelf merries te fokken, in een toen goede ‘paardentijd’. Hij bezocht veel keuringen. De aanzet om met een karretje (menwagen) te gaan rijden gaf ome Harrie van Nistelrooij, die zo’n karretje had. “Dat ga ik ook doen!” bedacht Frank. Hij kocht een wagen en voor de gezelligheid werd er elke zondag ‘rond de kerk’ gereden met een groepje andere paardenliefhebbers. “De bossen in met koffie en broodjes!” Wedstrijden rijden was de volgende stap: crossen samen met groom Peter Coppens en daarna ook dressuur rijden waarbij zijn vrouw Netje als groom achter hem zit. Toen dat goed ging haalde Frank dressuurlessen om de echte kneepjes van de sport te leren kennen. “Je leert dan veel mensen kennen en raakt huis in de mensport. De eerste wedstrijd voor de bond (KWPN) werd in 2002 gereden; er worden drie onderdelen gejureerd: dressuur, marathon rijden en vaardigheidsoefeningen. “Dressuur rijden is net als wat Anke van Grunsven doet, maar dan met een karretje. Met een authentieke koets moet je alle gangen van het paard laten zien en dat wordt beoordeeld door 5 juryleden op verschillende plekken in het parcours. Mijn vrouw mag als groom hierbij niets doen of zeggen. Alleen als er iets bijzonders gebeurt met het paard bijvoorbeeld, dan mag zij in actie komen. De marathon is het meest spectaculair; we rijden dan 7 tot 8 km. over de weg, met daarna hindernissen in het parcours. Je moet om palen, door sloten en over een brug in volle galop. Het gaat om de snelste tijd en je moet ook nog binnen een bepaalde tijd rijden. Mijn groom Peter moet hier wel in actie komen: hij moet de kar rechthouden en de tijd in de gaten houden. De vaardigheidsoefeningen

worden gereden in een parcours om pionnen met balletjes en moeten ook binnen een bepaalde tijd afgelegd worden,” aldus Frank. En zo klommen Frank en zijn grooms op naar de top! Het geheim? “Ik ben gewoon heel fanatiek! Ik wil de beste zijn met mijn werk, maar ook in mijn sport!” zegt Frank. Van het rijden van wedstrijden in de 1e klasse eindigden zij in 2010 in de hoogste klasse (4e). “We reden super en werden met nog twee andere Nederlandse teams gekwalificeerd voor het W.K. enkelspan in 2012 ( Een E.K. kent men in de mensport niet). Dat W.K. werd onlangs gehouden van 13 tot 16 september. Frank: “Die uitdaging wilden we aangaan; met het hele gezin, twee broers en een zus en andere familieleden vertrokken we met de auto op 7 september naar Lezírias in Portugal. Een lange reis met twee overnachtingen onderweg, maar de moeite waard om te ondernemen, we wisten waar we het voor deden. Ons mam ging niet mee, zij kon alles volgen op internet en was net zo zenuwachtig als wij, of alles wel goed zou gaan.” 75 deelnemers uit 20 landen deden mee en het resultaat mocht er zijn: met het Nederlands team werden ze 3e en behaalden dus een bronzen medaille. Dat was super, want Nederland had in lange tijd geen medailles meer kunnen veroveren! Frank werd als individueel samen met Peter en Netje 8e van de wereld! “Dat hebben we toch maar mooi geflikt, want we gingen als ‘groentje’ mee!” lacht Frank. Netje is trots op haar man: “Maar dat was ik voor die tijd ook al!” En nu: beroemd geworden? “Nee hoor, ik moet gewoon weer varkens laden en mijn bedrijf runnen...!” Over twee jaar wordt het volgende W.K. gehouden en wel in Rusland. Of Frank daar mee naar toe zal gaan, weet hij nog niet, maar dat zou zomaar kunnen!

7


Rond de Dorpspomp “VERZOENINGâ€? VerschĂśhnung, Reconciliation,Verzoening. Geffen, 20 oktober 2012. Roep om: Vrede, Vrijheid, Veiligheid,Verdraagzaamheid. Kranten vol vrede, vrijheid, veiligheid en verdraagzaamheid? Het geeft te denken!!! 20 oktober 1944. Het geĂŤvacueerde Geffen mag weer terug naar het eigen dorp met veel schade en veel leed. Het worden desondanks feestelijke bevrijdingsdagen, daarna bevrijdingsfeesten. De namen van de Geffense oorlogslachtoffers staan al jaren opgetekend op een eenvoudig plaatje en worden gelezen, herlezen, heroverwogen en herdacht in een kerkdienst: Namen, die door mij persoonlijk zijn uitgezocht in opdracht van Vladerack in de bezoekkamer van de pastorie vanuit de registers van overledenen. Daaraan werd toegevoegd de “vergasteâ€? familie van Dijk, 6 in getal. Pas in 1990 verrijst de Vogel die wegvliegt en zoekt en wijst naar vrede in het beeld “VRIJHEIDâ€?. Jaarlijks trekt op 4 mei een vaste groep naar het beeld “Vrijheidâ€? Eerst onder leiding van Vladerack. Het gilde neemt die taak over. De “Vogelâ€? wordt gestolen. Dat doet pijn. Op zoek naar herstel.

Â? Â…

Overleg leidt tot een nieuw woord, een nieuwe gedachte: “Verzoening�. VERZOENING aangeduid met woorden van: Vrede, Vrijheid, Veiligheid, Verdraagzaamheid, verbeeld door 4 wegvliegende vogels in zuidelijke richting. Richting de ZON!!! als lichtgever, bron van leven, altijd en immer aanbeden. Er is overleg, iedereen is gehoord, de draagkracht is groot. Het is weer 20 oktober maar wel 2012. Moment van “Verzoening�. Het boek “Zoiets vergitte nie� van Ruud Verhagen over Geffen in de tweede wereldoorlog is klaar en tevens vertaald in het Duits en Engels.We tellen en hertellen de doden, alle doden en geven hen een naam en een verhaal. De gasten, die de doden vertegenwoordigen zijn uitgenodigd. Er komen drie stenen. 1. Onze Geffense doden, 2 Onze “vergaste� Joden en 3. Een steen met daarop gesneuvelde Engelse Soldaten en Duitse Soldaten. Allen: Noodlottige slachtoffers, die “WIJ� ook willen herdenken bij de indringende boodschap naar Vrede. “No hard feelings� zegt een Engelsman veelbetekenend tegen een Duitse dame. Vergeten we de gestolen klokken, de angstaanjagende klopjacht van Duitsers, het “Befehl ist Befehl�, het op jouw gerichte schot, de miljoenen vermoorden in naam van Heil Hitler, de uitroeiing van volkeren en verminkten. Het Duitse Volk is beproefd, verlokt, verleid, misleid, meegesleurd. De soldaat is niet schuldig, de soldaat is nooit schuldig. Is helaas uitvoerder.

 � �

Â?Â?  ­Â?€ ‚ ƒ „ƒ

8

“Het metermaatje� Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994


In Duitsland hoor je nog steeds “Ik ben blij, dat ik van na de oorlog ben, dus onschuldig. We kunnen met trots en grote waardering terugzien op de Geffense poging het onverzoenlijke te verzoenen. Het was een indrukwekkende gebeurtenis, zowel in de kerk als bij de VERZOENINGSPLAATS, en in de Koppellinck. Alle medewerkenden verdienen groot respect om dit dilemma te overbruggen. We zijn Ruud Verhagen zeer erkentelijk, dat hij met grote zorg op indringende wijze aandacht heeft besteed aan de oorlogshandelingen in de tweede wereldoorlog en zijn benieuwd naar de ruimte die het boek van Ruud Verhagen geeft tot nadenken en verzoening en aandacht die geschonken wordt aan al dat menselijk leed in Geffen tijdens die wrede, waanzinnige wereldoorlog. Wat zullen onze verzetshelden ervan vinden. Geffen had ook herkenbare, benoembare helden, die we hier om antwoord vragen. Het is verrijkend dat er een boek verscheen en zijn blij dat Ruud bij die gelegenheid ook de erepenning van de gemeente heeft ontvangen. Terecht en zeer verdiend om al het indrukwekkende werk, dat Ruud heeft verzet over leven en welzijn in Geffen. Sorry, dat ik niet zo medelevend kan zijn. Ik voel de oorlogsweeën nog, ik zie me nog vluchten, ik hoor de knal nog van het pistool op een onderduiker, ik zie het doodskoppenregiment nog naderen. Ik voel nog angst, tranen om het zo onmenselijke verdriet; I have very hard feelings about it. Des te meer betuig ik oprechte hulde aan allen die bijdroegen tot “Verzoening”. We blijven er naar uitzien. Geffen kan met veel trots terugzien op een waardig herdenken.We hebben diep respect voor de beslissingen die zijn genomen.

een ander met bio-energie en een derde groep met windenergie. Er worden deskundigen bij betrokken. In 2030 hoopt men zo ver te zijn, dat Bernheze energie neutraal te noemen is, dus in eigen energie kan voorzien. Zou er plaats zijn voor windmolens, zitten we in de aanvliegroutes van Volkel, hoe is het met de subsidie voor zonnepanelen? Het lijkt ons een goede zaak als Maasdonk belangstellenden eens bij elkaar roept.Waalbosch volbouwen met Windmolens of het polderzicht daarmee verminken. Toch moet daar ook in Maasdonk aandacht voor komen. Met dank aan de inbreng van Jos v.d Hurk uit Bernheze met complimenten aan Jan v.Vucht die hiervoor zorg droeg. De drankproef bij de Dorsvlegel kan alle kritiek weerstaan. Al hebben we moeite met het toenemen van dat soort initiatieven. Kan het bijdragen aan het afremmen van alcoholgebruik door de jeugd? Dan lijkt ons dit zeer zinvol. Intussen rijdt een van onze gasten rond in een Testauto van de A.N.W.B. op alleen batterijen. Het is binnenin zo’n auto verbluffend stil. Ook je medeweggebruikers vragen bijzondere aandacht. Opladen bij een officieel station duurt maar een kwartier en thuis heb je daarvoor plus minus 8 uur nodig. Het gaat er toch van komen. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Volgende stamtafel op zondag 4 nov. weer na de hoogmis en weer in café Govers. Ut gû oe goet en ut kûmt goet. Hauw doe.

Andere onderwerpen: Is er in Geffen, Maasdonk, wel belangstelling voor het winnen van energie? We zien in Bernheze een ontwikkeling van een Energiecoöperatie. Er is een werkgroep actief en 200 leden hebben zich daarvoor al aangemeld. Een deel ervan gaat zich bezighouden met zonne-energie,

9


ATTENTIE VOOR DE ADVERTENTIE Nu we ons gouden jubileum vieren willen we onze adverteerders eens extra aandacht geven. Dit keer:Van Schijndel Bouwgroep. Bouwverkeer rijdt af en aan. Bouwmaterialen worden geleverd. Funderingen worden gestort. Langzaam maar zeker verrijst het Wolfseindererf aan de Kloosterstraat. Een comfortabel nieuwbouwproject uit de keuken van de Van Schijndel Bouwgroep. Tijd voor een interview met deze ‘Geffense bouwers’.

Jan van Schijndel was in 1945 als timmerman de grondlegger van het bouwbedrijf. In 1973 nam zijn zoon Jo het bedrijf over.“Het is een echt familiebedrijf, inmiddels werk ook ik hier alweer zo’n 12 jaar”, vertelt Gerard van Schijndel. Gerard is met zijn broer en zus de derde generatie Van Schijndels die actief is binnen het bedrijf. Gerard is verantwoordelijk voor de tak Vastgoed & Ontwikkeling. Zijn broer John houdt zich bezig met het Bouwbedrijf en zus Gerjan is directiesecretaresse. Een ondernemende familie. Het bedrijf is in de loop der jaren flink gegroeid.Aanvankelijk richtte Van Schijndel Bouwgroep zich met name op de woningbouw, maar al snel werden de eerste projecten in de utiliteitsbouw gerealiseerd. Naast de bouw zijn ze ook actief in het vastgoed en de projectontwikkeling. Momenteel zijn er ruim 125 medewerkers in dienst. Ook aankomende medewerkers zijn belangrijk voor het bedrijf.Van Schijndel Bouwgroep is een erkend leerbedrijf en biedt veel stageplaatsen. “We vinden het belangrijk om goede vakmensen op te leiden, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, aldus Gerard. De mensen van de Van Schijndel Bouwgroep hebben in de loop der jaren al heel wat vakwerk geleverd. Enkele bekende voorbeelden zijn het Piazza Center in Eindhoven (winkelcentrum), het rode kantoorgebouw van MSD aan het spoor in Oss of het bedrijfsgebouw van Spierings Kranen in Oss. En nu wordt er dus volop gewerkt aan project Wolfseindererf. Het Wolfseindererf wordt gebouwd aan de Kloosterstraat, op het oude erf van een monumentale boerderij met een dakvorm, bekend als wolfseind. Er komen in totaal dertien comfortabele en luxe patiowoningen te staan. De ruim opgezette woningen zijn levensloopbe10

stendig; alles is gelijkvloers, de uitgekiende plattegrond kent 2 slaapkamers, een ruime en extra hoge woonkamer, garage en een mooie patiotuin. “Ideaal voor de Geffense senioren.” Er is veel interesse in de patiowoningen van Wolfseindererf. “Uit onderzoeken is gebleken dat Geffen de komende jaren sterk vergrijst. Op deze ontwikkeling wilden we tijdig inspelen”, vertelt Gerard.“Veel ouderen willen graag iets kleiner wonen, maar willen wel een tuintje hebben én in Geffen blijven. Door de gunstige ligging in het centrum van Geffen, is het Wolfseindererf een ideale oplossing.” Daar dachten meer mensen zo over. Inmiddels zijn al 8 van de 13 woningen verkocht en staat er één in optie. Jos van Erp is een van de kopers. “Ik was meteen enthousiast. Nu alle kinderen het huis uit zijn, wilden we graag kleiner gaan wonen. Alles gelijkvloers is voor ons een stuk makkelijker.Verder kunnen we de woning naar onze eigen smaak aanpassen.“ Jos en zijn vrouw kochten een van de drie extra ruime patiowoningen. ‘”We hebben straks nog een flinke tuin waarin de kleinkinderen kunnen spelen. En ze kunnen ook nog blijven slapen in onze tweede slaapkamer.” Dat ze in Geffen wilde blijven wonen stond vast. “100% zeker”, lacht Jos. “Ik ken veel andere Geffense mensen die ook een woning op het Wolfseindererf hebben gekocht, dus het blijft een echt Geffens wijkje in Geffen. Met onze medebewoners hebben we al kennisgemaakt tijdens een gezellige kopersinformatieavond. We kijken er naar uit om er volgend jaar te gaan wonen!” Medio 2013 wordt het Wolfseindererf opgeleverd. Er zijn nog enkele patiowoningen beschikbaar. Meer informatie over het nieuwbouwproject is te vinden op www. wolfseinder-erf.nl.Voor informatie over de Van Schijndel Bouwgroep kan gesurft worden naar www.vanschijndelbouwgroep.nl.


Benefietconcert 17 en 18 november 2012 in Hotel Nuland Stichting Hulp Wadduwa Zaterdag 17 november aanvang 20.00 uur (Zaal open vanaf 19.00 uur) Zondag 18 november aanvang 11.00 uur ( Zaal open vanaf 10.00 uur) Ad van Lokven en Geert Hanegraaf (inwoners van Maasdonk) zijn inmiddels een begrip in Nuland. Al jarenlang organiseren ze samen met Stichting Hulp Wadduwa en een aantal Nulanders allerlei activiteiten om geld op te halen voor hun project in Sri Lanka. Belangeloos hebben ze hun mooie leven in Nederland opgegeven om het leven van de allerarmste medemens weer kleur te geven. Wat heeft deze twee mensen bezield om hun prachtige leven in Nederland te verruilen in een leven van 2 maanden hard werken in Nederland, en daarna weer twee maanden naar Wadduwa. Het begon ruim 20 jaar geleden op vakantie naar het heerlijke, zonnige vakantieland Sri Lanka. Ondanks de grote armoede die er heerste, waren de mensen vriendelijk en gastvrij. Al snel hadden Ad en Geert zich het lot van de straatarme bevolking van het land en hun streek aangetrokken. Na de tsunami eind december 2004, kwam dat eigenlijk allemaal in een ander daglicht te staan. Het huis waar zij woonden samen met hun pleegzoon en zijn gezin bleef gespaard, maar honderden meters verderop richting de kust is alles weg. Het leed van de inwoners uit Wadduwa is groot.Ad en Geert hadden de mogelijkheid om direct actie te ondernemen en boden in eerste instantie hulp wat bestond uit voedselpakketten, schoolspullen, vissersnetten, fietsen enz. De Stichting Hulp Wadduwa werd opgericht, en samen met hen werden er financiële middelen gezocht om hulp te bieden op langer termijn. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van het land is onderwijs van groot belang. Om daaraan iets te doen is vanuit de SHW het “scholarship” ingesteld. Ook wordt er een meisjes weeshuis en een ouderenhuis gesteund door middel van voedselpakketten. Hierover kunt u meer lezen op de site www.wadduwa.nl. Inmiddels heeft Wadduwa zelf een team van zes lokale bewoners die tijdens de afwezigheid van Ad en Geert de zaken vrijwillig voor hen behartigen. Om het levenswerk van Ad en Geert te ondersteunen vindt er een groot Benefietconcert plaats waar tal van artiesten geheel belangeloos aan deelnemen. Dank zij Hotel Nuland en tal van sponsoren openen we zaterdagavond 17 november het feestfestijn om 20.00 uur en treden o.a. voor u op popkoor Transparant, Rockband Purple Haze, Madison Avenue, Sander Luurssen, Black Sell, Leon Ray, Dennis Jones, enz. Op zondagmorgen bent u allen weer van harte welkom vanaf 11.00 tot ±19.00 uur en kunt u heerlijk genieten

van optredens van o.a. Robby Lee, John de Bever, Rond en Blond, Harmonie en tamboers Odio uit Vinkel, Naomi en Side Kick, Julian, Gerrit Vos, Robert, Sing Twice, het Dwergonisch mannenkoor en vele anderen. Het exacte programma is eind oktober bekend en kunt u lezen op www.wadduwa.nl. Houd u van muziek??? Plan dan deze data in uw agenda! De entree voor zaterdagavond bedraagt €15,00 en voor zondag €10,00.Voor beide dagen betaald u slechts € 20,00. De kaart voorverkoop is in: Nuland bij de Albert Heijn, in Vinkel bij de Coop, in Geffen bij de C1000 en in Berlicum bij Boekhandel Wijgergangs. U kunt telefonisch kaarten bestellen bij: Ad en Geert Hanegraaf 06-20765859 adengeertvanlokven@gmail.com Jet de Veer 06-21504246 Jeanne Opdam 073-5323967 Stichting Hulp Wadduwa 0416-372137 Tot ziens op 17 en 18 november! Stichting Hulp Wadduwa Ad van Lokven en Geert Hanegraaf Jet de Veer Roos van der Kallen Nirma van Welie Jeanne Opdam

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 11


mer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken. ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat,Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf. MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 073 - 53 42 100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnum12

SPREEKUUR MEE Op dinsdag ( in de even weken) van 09.00 tot 11.00 uur Mantelzorgdag Maasdonk zaterdag 10 november Op zaterdag 10 november a.s. vindt in multifunctioneelcentrum De Koppellinck in Geffen de Maasdonkse mantelzorgdag plaats. Mantelzorgers zijn mensen, die zich dagelijks inzetten voor de verzorging van hun zieke of gehandicapte partner of kind. Of voor een familielid, vriend of bekende. Onbetaald, uit liefde of persoonlijke betrokkenheid. En ook omdat die zorg ‘gewoon’ nodig is. De mantelzorgdag is bedoeld om deze mantelzorgers in het zonnetje te zetten door hen een gezellig en ontspannend programma aan te bieden. Dit programma ziet er als volgt uit: 10.00 uur 10.30 uur 10.45 uur 12.45 uur 13.45 uur 15.30 uur 17.00 uur

: inloop met koffie/thee en gelegenheid om de informatiekraam te bezoeken : welkom door wethouder Rini van de Ven : 1e ronde workshops : lunch en gelegenheid om de informatie- kraam te bezoeken : 2e ronde workshops : gezellige muzikale afsluiting/cabaret : einde programma

In de informatiekraam vindt u allerlei (folder)materiaal over producten of diensten, die door organisaties en instellingen worden aangeboden ter ondersteuning van de mantelzorgers. De workshops zijn heel divers van aard; er is keuze uit bloemschikken, kaarsen maken en mediterrane broden bakken. Maar ook workshops zoals mozaïek, fotografie, paintbrush of een etagère maken behoren tot de mogelijkheden. Elke deelnemer kan 3 voorkeuren opgeven. We proberen zoveel mogelijk de 1e en 2e voorkeur toe te kennen.Vanwege organisatorische redenen wordt er gewerkt met een maximum aantal deelnemers, dus vol = vol. Bent of kent u een Maasdonkse mantelzorger ? Aanmelden kan tot 29 oktober a.s. door contact op te nemen met Resie van Leur, telefoon 073 - 53 42 100 of e-mail: mantelzorg@maasdonk.nl. Zij kan u dan een aanmeldingsformulier toesturen. Mocht het vervoer naar de locatie of oppas voor degene, waarvoor u zorgt, mogelijk een belemmering zijn om deel te nemen aan de mantelzorgdag, dan zoeken wij graag met u samen naar een passende oplossing.


Melding evenement voor evenementenkalender 2013 De gemeente Maasdonk is bezig met het opstellen van een evenementenkalender voor het jaar 2013. Wij willen alle organisatoren van evenementen vragen hun evenement aan te melden via het daarvoor bestemde meldingsformulier. Dit meldingsformulier is te vinden op de website van de gemeente Maasdonk onder actueel -> evenementen -> evenementenkalender. Wij willen u vragen om deze mail vóór maandag 5 november 2012 te verzenden. U kunt uw meldingsformulier per mail verzenden naar dvrooij@maasdonk.nl.

Challenge Mont Ventoux 2013 Iedere week worden er 1 a 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Hun batterij is half leeg, laad niet op en loopt snel leeg. bij de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter lopen het gevoel een halve marathon te hebben gelopen. Ze zijn dan totaal uitgeput. Bij veel kinderen zijn ook organen aangetast die veel energie verbruiken, zoals de hersenen het hart en de lever. Door een ernstige ontwikkelingsachterstand, epilepsie en hart -en leverfalen overlijden veel van deze kinderen voor hun 10e levensjaar. Het doel van stichting Join4Energy is het generen van geld om het onderzoek naar een medicijn te versnellen en de kwaliteit van leven van de kinderen te verbeteren.Aandacht voor deze zeldzame maar levensbedreigende ziekte is voor ons erg belangrijk. 70% van deze kinderen wordt niet volwassen en 50% overlijdt voor hun 10e verjaardag. En ik? Ik ben zo’n kindje. Mijn naam is Daan Boeijen en ben bijna 3 jaar. Ik ben geboren met deze ziekte en heb hierdoor veel te weinig energie waardoor ik als het ware doodmoe geboren ben, Ik heb een enorme ontwikkelingsachterstand en dagelijks meerdere epileptische aanvallen. Daarom is het voor mij en mijn lotgenootjes van groot belang om zo veel mogelijk geld in te zamelen. Als tegenprestatie zullen mijn papa en mama op 1 juni 2013 samen met vele andere papa’s, mama’s, familie en vrienden de Mont Ventoux gaan beklimmen en wij niet alleen maar samen met de Stichting join4energy. Steun ons want ieder kind heeft toch recht op energie. Uitgebreide informatie over energie stofwisselingsziekte vind u op www.join4energy.nl Voor sponsoring kunt u gebruik maken van een speciaal geopend rekeningnummer: Rabobank:1165.89.175 t.n.v. JPA van Erp onder vermelding van Challenge Mont Ventoux 2013. Contact over Sponsoring kan ook via Email: dennis. debbie@home.nl

Opening nieuwe clubgebouw K.P.J. Geffen We zijn klaar, het nieuwe club gebouw van KPJ Geffen is een feit. Als club kunnen we trots zijn op wat er de afgelopen maanden gerealiseerd is. Er staat een multifunctioneel en vooral ook duurzaam gebouw. “Hier kunne we joare mi vurruit” Op zondag 18 november a.s. openen we de deuren van het gebouw voor iedereen die het maar wil zien, oud-leden, familie, vrienden en gewoon geïnteresseerde, iedereen is welkom. Graag nodigen wij u bij deze uit, om aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe gebouw van KPJ Geffen. Samen met alle leden willen we een toost uitbrengen op het nieuwe pand. Tevens zal het gebouw officieel geopend worden. Graag zien we u op zondag 18 November vanaf 14.00uur op het KPJ terrein. Programma: 14.00u Aanvang met koffie 14.30u Officiële opening door de wethouder. Aansluitend plaatsing tijdcapsule. 15.30u Bezichtigen clubgebouw en borrel 19.00u Sluiting Iedereen die wil zien hoe ons nieuwe clubgebouw eruit ziet, is van harte welkom!! KPJ Geffen

13


RABOBANK BERNHEZE MAASLAND

Uitnodiging Spaardag

KOM NAAR DE RABOBANK SPAARDAG OP ZATERDAG 1O NOVEMBER!

Neem je spaargeld mee! Want als je spaart op de spaardag ontvang je een leuk cadeautje! Kijk voor de tijden en deelnemende kantoren op www.rabobank.nl/bernhezemaasland

De Rabobank Bernheze Maasland CD is één van de cadeaus waaruit je kunt kiezen op de spaardag! Volg ons op facebook via www.facebook.com/RabobankBernhezeMaasland


JEUGDCOMMISSIE Je hebt ons vast wel eens gezien, voorop de prinsenwagen, een vrolijke groep kinderen. Dat is de Jeugdraad van het Rottenrijk. Met carnaval zijn ze altijd wel ergens in het dorp te vinden. We vieren feest met z’n allen op verschillende locaties. Feesten en lol maken, wie wil dat nou niet! s’Avonds vier je feest met je eigen vrienden op het tienerbal of bij de pinkparty en overdag met de grote prins en zijn gevolg.Voordat het carnavalsfeest losbarst is er de verkiezing voor de Jeugdprins en Jeugdprinses. Dit is 1 dag nadat de grote prins en adjudant is onthuld zodat jullie samen met hun, vele leuke dingen kunnen bezoeken. Dit jaar is de jeugdonthulling op zondag 18 november. De Jeugdraad is voor alle kinderen uit groep 6, 7 en 8, aangevuld met kinderen van de prins en adjudant en de Raad van 11. De begeleiding van de jeugd is in handen van de jeugdcommissie. (eventueel bij teveel aanmeldingen wordt er geloot) Wil jij graag bij de Jeugdraad of meer weten, meld je dan nu aan via jeugdraad@rottenrijk.nl of telefoonnr. 073-5323943. Met Carnavaleske Groet, Hans, Hans, Charles, Berghit en Anne-Marie

Muzikant gezocht! Zoals bekend is op zaterdag 12 januari 2013 weer een nieuwe editie van het Roaplied festival. De meeste deelnemers worden begeleid door onze vertrouwde roapliedband. Wij zijn echter nog op zoek naar een gitarist/ bassist om onze muzikale begeleiding compleet te maken. Ben jij dat of ken jij iemand die hiervoor geschikt is neem dan contact met ons op via roaplied@ rottenrijk.nl Het gaat om een 2 a 3 repetities vooraf en natuurlijk de uitvoering op 12 januari. Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe deelnemers. Kun je niet (goed) zingen of niet zelf je muziek schrijven? Dat

hoeft allemaal geen probleem te zijn.Als je het leuk vindt om mee te doen helpen wij je graag met deze zaken. Geef je op via aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl Het is ook mogelijk om de eerste keer met een bestaande melodie deel te nemen. Het Roapliedteam

MS Collecteweek 19-24 november Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht in voor mensen met Multiple Sclerose, beter bekend als MS. MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Heel vaak zie je niks aan mensen met MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, patiënten-begeleiding en voorlichting. Het onderzoek richt zich op het heden en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag. Collectanten zijn hard nodig! Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welk straat wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! Meer informatie: Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk? Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl

15


FIETSEND EN WANDELEND DOOR HET LEVEN! Joke (73 j.) en Willy (77 j.) van de Haterd waren op 12 oktober jl. 50 jaar getrouwd. Het feest werd bescheiden gevierd in eigen kring op 6 oktober. Op die dag deed kleinzoon Jurre (6 j.) mee aan het Veluwse Kampioenschap Fietscross.Vastberaden zei hij:“Ik ga voor oma en opa bloemen winnen...!” En jawel: hij werd 1e in zijn leeftijdsklasse en kon het gouden paar de beloofde bloemen overhandigen... Het leven van Joke en Willy, beiden in Berghem geboren, speelt zich af rond het thema: fietsen en wandelen! Ze leerden elkaar kennen op wandelclub “Prinses Margriet” in Berghem, waarvan Joke leidster was en haar vader voorzitter. “In die tijd was wandelen in groepsverband een veel voorkomende sport in dorpen en steden. Oss had wel zeven of acht clubs. Je liep met je groep - allemaal gelijk gekleed - wekelijks wedstrijden van 5, 10 of 15 km. Ik heb wel eens 150 pakjes geknipt voor onze club...!” vertelt Joke. Joke komt uit een gezin van 13 kinderen en dat betekende flink mee aanpakken. Joke: “Na de lagere school moest ik thuis meehelpen, vooral met huishoudelijk werk en kleding maken. Toen mijn ouders hun zilveren bruiloft vierden, heb ik negen dezelfde jurken gemaakt voor mij en mijn zussen. Ik heb later nog wel mijn diploma coupeuse mogen halen.” Willy, oudste van vijf kinderen, werkte als opperman bij verschillende bazen, maar wel steeds met dezelfde ploeg. In 1962 trouwden Joke en Willy en ze betrokken een directiekeet die bij het ouderlijk huis van Willy werd gezet. “Het was in die tijd moeilijk om aan een huis te komen.We stonden lange tijd bovenaan op de wachtlijst, maar ‘de moetjes’ gingen steeds voor!” Joke had echter geen goeie aard bij het wonen, zo afgelegen op de hei, maar gelukkig kwam er voor hen een oplossing.Willy was lid van wielerclub “De Windmolens” in Geffen, waarvan René Schuffelers de masseur was. Hij bood Willy en Joke een woonplek aan, aan de zijkant van zijn woning/winkel aan de Dorpstraat. Ze burgerden snel in, in Geffen en richtten ook daar de wandelclub “De Trekvogels” op samen met Lies van Druenen en Pieta de Louw. Auw Neijts berichtte ons hierover in 2010. Tot 1972 woonden Joke en Willy in de Dorpstraat en verhuisden toen naar de Dr. Poelsstraat. Ze kregen twee zoons: John en Wilfred. De fietshobby werd doorgegeven: beide jongens maakten naam met fietscross, CrossCountry en Downhill mountainbiking. Joke en Willy volgden de sportende zoons overal, steeds met de caravan naar de landen waar de wedstrijden werden gehouden. Wilfred, die inmiddels in Duitsland woont, is nog steeds actief met Downhill. En hoe kan het ook anders: de vier kleinzoons fietscrossen ook!

16

Op de foto v.l.n.r.: Lars, Jurre, Thijmen (zoons van John en Ingrid) en Kilian (zoon van Wilfred en Kerstin).

Joke was zeer actief in de vrouwenvereniging KVB: ze was lid en bestuurslid in de afdeling, voorzitter van het kringbestuur en ze zat in het provinciaal bestuur. In 1969 schreven Joke en haar buurvrouw Nellie Schuffelers ‘geschiedenis’: ze hielden een geldinzamelingsactie in Geffen en maakten het Jan en Anna Heesakkers mogelijk om naar Canada af te reizen, om hun dochter bij te staan, die bij een tragisch auto-ongeval, haar man én zoon verloor... Wandelen stond hoog in het vaandel. Joke liep 3 keer de Vierdaagse van Nijmegen en Willy maar liefst 35 keer! Hij heeft ook zeker 46 keer (is de tel kwijt!) de 80 km. gelopen in verschillende plaatsen over heel Nederland. Samen liepen Joke en Willy meerdere keren de Vierdaagse van Apeldoorn. In 2007 kwam er een kentering in het actieve leven van Willy en Joke: Willy kreeg een tumor in de hersenen. Na jaren van herstel, leek alles weer de goede kant uit te gaan. Er kwam echter onverwacht nog een tegenslag: Joke kreeg twee hersenbloedingen kort na elkaar. Dat betekent leren omgaan met beperkingen, maar ze beseffen terdege, zoals huisarts van der Heijden hen voorhield: “Hier zitten twee wondertjes!” Willy en Joke wonen sinds juni 2008 in de Heicamp in Nuland. Joke zingt mee in drie koren en heeft als hobby kaarten maken. Samen wandelen ze dagelijks hun rondjes. Beiden zijn ze doorzetters en proberen de toekomst positief tegemoet te gaan. Proficiat!


“DE JAREN ZIJN OMGEVLOGEN!” Dat zegt Ineke van de Wetering (60 j.) na 40 jaar onderwijs. Uniek is hierbij dat ze al deze jaren op één school, de basisschool in Geffen, mocht invullen! Ik praat met haar op de eerste herfstvakantiedag, nota bene in de klas, waar ze overleg voert met haar duoleerkracht... Ineke van Hoek doorliep de lagere school in Vinkel en volgde de 3-jarige MULO in Den Bosch. Daarna begon haar opleiding tot onderwijzeres met twee voorbereidende jaren en vier jaar vakonderwijs inclusief de hoofdakte. De Mariaschool in Geffen was haar eerste werkplek. “Ik weet nog dat Piet de Kort, het toenmalig hoofd der school, me persoonlijk thuis kwam vragen of ik op zijn school wilde komen werken. Ik moest nog worden ‘weggeplukt’ bij Scouting Vinkel, waar we het jaarkamp aan het voorbereiden waren, dus ik was niet echt ‘representatief’! Eigenlijk had ik een stadsschool in gedachte, omdat ik mijn stages had doorlopen in Rosmalen en Den Bosch. Ik stemde toe en het is blijkbaar een goede keus geweest, gezien de 40 jaar die ik nu heb bereikt!” Ineke moest ‘op gesprek’ bij een non in Geffen, waarschijnlijk een schoolbestuurslid, en schreef voor de vorm nog een sollicitatiebrief. In haar begintijd was het onderwijspersoneel nog nauw betrokken bij dorpsactiviteiten. “Je werd ingezet bij buitenschoolse evenementen zoals het Hanenfestijn, Koninginnedag en andere festiviteiten.” Na 38 jaar Mariaschool en 2 jaar De Wissel heeft Ineke in alle groepen les gegeven, behalve in de kleutergroepen. “Ik ben wel echt een bovenbouwjuf.” Ze kijkt terug op mooie jaren, waarin ze met het onderwijs in een veranderende maatschappij meegroeide. “Het werken is wel zakelijker geworden.” Ze vierde haar koperen en zilveren jubileum en ook de jaren met directeur Willie Peters noemt ze een hoogtepunt. Ineke: “In die tijd deden we veel aan onderwijsvernieuwing en er werden diverse, leuke projecten rond een thema georganiseerd. Die dingen mis ik nu, want we moeten ‘back to basic’. Landelijk heeft de onderwijsinspectie besloten dat de basisvakken lezen, taal en rekenen meer aandacht (en dus tijd) moeten krijgen. Dat gaat ten koste van de expressieve vakken en dat vind ik jammer.” De extra begeleiding van kinderen die dat nodig hebben, moet veelal binnen de groep gedaan worden, door bezuinigingen is er gekort op R(emedial) T(eaching). De groepen zijn groot, gemiddeld 30 leerlingen. De grote Wissel is, in tegenstelling tot de vertrouwde, kleinschalige Mariaschool, wennen geweest.“We hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in een gezamenlijke

onderwijsvisie. De teambijeenkomsten zijn gesplitst in overleg in subgroepen: bouw- (boven-, midden en onderbouw) overleg en paralleloverleg met leerkrachten die dezelfde groep hebben. Op studiedagen zit het volledige team bij elkaar. Het nieuwe gebouw is modern met mooie, ruime klaslokalen, maar de klimaatbeheersing is nog onvoldoende,” vindt Ineke. Kan het kind nog kind zijn, in een tijd van opgroeien met werkende ouders en een hectische, snelle, digitale wereld.....? “Ik vind van wel; kinderen blijven leuk en onbevangen en één op één zijn het allemaal schatten!” Op vrijdag 2 november viert Ineke haar robijnen onderwijsjubileum op school, in aanwezigheid van haar man Cor en dochter Maartje met haar vriend Jannes. Het programma is voor haar nog een verrassing, maar als het een leuke dag wordt voor de kinderen, dan is dat haar mooiste cadeau! Proficiat! (Op de foto ziet u juffrouw Ineke met groep 7 van schooljaar 2011-2012.)

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaarten, telefoontjes en persoonlijke felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons gouden huwelijk. Iedereen bedankt! Joke en Willy van de Haterd.

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 17


Kampioenen najaarscompetitie Sinds 1 september is er in Nuland een nieuwe zaak gevestigd: Patisserie en Chocolaterie Alletaartje. De eigenaar van het bedrijf is Harry van der Heijden. Na vele jaren bij MSD gewerkt te hebben heeft Harry besloten zijn droom, een eigen patisserie, waar te gaan maken. Harry maakte al langere tijd taarten voor vrienden en familie. Hij was al enige jaren in het bezit van het diploma chocolade en suikerbewerking en heeft vorig jaar bij het Bakery Institute te Zaandam zijn diploma Boulangerie en Patisserie gehaald. Nadat hij enige tijd gezocht had naar een geschikte locatie, kreeg hij de kans om in Nuland aan de Industriestraat de voormalige slagerij van Riny en Wilhelmien Eijsvogels te huren. Dit was een echte buitenkans, omdat de ruimte al grotendeels geschikt was en er dus niet veel verbouwd hoefde te worden. De ruimte is nu veranderd in een echte bakkerij. Harry levert enerzijds aan de horeca, u kunt zijn gebak bijv. proeven bij de Tearoom ‘t Hof in de Houtstraat in Oss. Hij levert, op bestelling, ook aan particulieren. Er zijn ‘gewone’ taarten, zoals appeltaart, nougatinetaart en slagroomtaart. Daarnaast vindt hij het een uitdaging om taarten op maat te maken, bijv. voor verjaardagen, jubilea en huwelijken. Denk hierbij aan stapeltaarten en 3D taarten. Ook op het gebied van klein gebak, traktaties en chocolade zijn er verschillende mogelijkheden, zoals cupcakes, cakepops, versierde koekjes en verschillende soorten bonbons. Naast het verkopen van zijn producten vindt Harry het ook leuk om zijn kennis aan anderen over te dragen. Hij geeft verschillende workshops voor volwassenen. Hij heeft hiervoor in zijn bakkerij speciaal een deel ingericht, waar groepen gezellig met elkaar alles kunnen leren over taarten en taart versieren. Ook is het mogelijk je kinderfeestje bij hem te vieren. Gezellig samen cupcakes of koekjes versieren, of een boltaartje maken. De eerste maand heeft Harry gebruikt om zijn bedrijf op te starten. Inmiddels draait de bakkerij volop. Hij levert dagelijks aan de horeca, de eerste taarten zijn al afgeleverd en ook de eerste workshops zijn besproken. Er word op dit moment druk gebouwd aan de website (www.alletaartje.nl) en er zijn plannen om een open dag te organiseren. Bent u ook geïnteresseerd in een workshop of wilt u taart, chocolade of klein gebak bestellen, dan kunt u contact opnemen op telefoonnummer 073-6892682. Harry nodigt u ook nu alvast graag uit om eens een kijkje te komen nemen in de bakkerij en te informeren naar de mogelijkheden. Hij is van maandag t/m zaterdag aanwezig in zijn bakkerij aan de Industriestraat 3a te Nuland. 18

Dit najaar zijn er maar liefs 4 jeugdteams najaarskampioen geworden met de competitie. Dit is een hele goede prestatie.

Team mini rood 1 met Evan, Renske, Sofie en Leida

Team gemengd t/m 12 met Luna, Mirthe,Anouk en Jan

Team meisjes t/m 14 met Sophie, Fenne, Evelijn en Jente

Team jongens t/m 17 met Sam, Jordy,Yannick Roy en Jannus Proficiat namens de hele club. Het is mooi dat inzet beloond wordt met een goede plaats. Hiernaast hebben nog 5 jeugdteams mee gedaan met de competitie. Deze eindstand kan je terugvinden op de site van TV de Vlijmd. www.tvdevlijmd.nl Denk je nu, misschien is tennis ook wel wat voor mij, dan kan je op de site hier ook meer over informatie vinden. Wij vinden het gezellig als we je op de baan gaan zien. Misschien tot binnenkort. Jeugdcommissie TV de Vlijmd


Mark Romme Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

���������ĞčĞŜ�

�����ŽžžÄžďż˝Ä?ĹšĹ?ůĚĞ��Äž�ŏÄžŜ�Ŝů

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING - Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

GEFFEN - NULAND - VINKEL Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

Individuele training Groepstraining

Van der Sangen Tuinhout k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten ✓ Vlonders ✓ Tuinhuisjes ✓ Dierenverblijven ✓ Meubelen ✓ PrieĂŤlen ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires ✓ Decoratieve boerderijdieren ✓ Showmodellen blokhutten

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL Carbone B.V. Graafsebaan 141 5248 NL Rosmalen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


Nellie van Berkel nieuwe coördinator voor Graag Gedaan Maasdonk in Nuland Zolang mogelijk zelfstandig blijven en je leven in eigen hand houden: dat willen de meeste mensen. Maar soms lukt dat even niet en is het tijd om hulp in te schakelen. Maar waar vind je de juiste hulp? In 2009 is er in de regio een initiatief van start gegaan: Graag Gedaan! Een samenwerkingsverband tussen diverse vrijwilligersorganisaties professioneel ondersteund door RIGOM. Senioren met een hulpvraag kunnen sinds twee jaar ook in de gemeente Maasdonk een beroep doen op een vrijwilliger van Graag Gedaan! Nellie van Berkel uit Nuland is de nieuwe coördinator in Nuland. Sinds september is Nellie van Berkel uit Nuland actief als coördinator voor Graag Gedaan Maasdonk. Zij zet zich in voor Graag Gedaan in Nuland. Maria Meulepas uit Geffen blijft coördinator voor Graag Gedaan in Geffen en Vinkel.“ We merken dat mensen veel behoefte hadden aan iemand uit het dorp zelf. Dat praat voor veel mensen toch wat makkelijker en ook het leggen van contacten gaat veel gemakkelijker wanneer je uit Nuland komt,” geeft Nellie aan. “Je hebt ook veel contact met mensen uit het eigen dorp en dat maakt de functie gewoon wat makkelijker.” Nellie van Berkel is zeker geen vreemde in Nuland.“Zet er maar bij Nellie van Nistelrooy, dan kennen de mensen me zeker”, lacht Nellie. Ze is een geboren Nulandse.“Ik doe al jaren vrijwilligerswerk, en de doelgroep senioren spreekt mij erg aan. Via via weten ze je dan wel te vinden wanneer ze vrijwilligers zoeken. Ik werd benaderd voor de functie van coördinator van Graag Gedaan! Ik heb me er in verdiept en een coördinerende functie leek me erg leuk. Zodoende ben ik aan de slag gegaan.” “Het is belangrijk dat mensen weten wat Graag Gedaan! is en wat we voor mensen kunnen betekenen. Graag Gedaan! is een organisatie die mensen helpt daar waar het nodig is. Bijvoorbeeld wanneer boodschappen doen moeilijk is, omdat je slecht ter been bent of wanneer je verlegen zit om een praatje. Iemand die langs komt voor een praatje of een spelletje kan dan de dag helemaal opfleuren. De vele vrijwilligersorganisaties in Maasdonk zijn een samenwerkingsverband aangegaan om zo mensen makkelijk en snel te kunnen helpen. Met 1 telefoontje de juiste hulp van een vrijwilliger krijgen. Dat is de bedoeling. Een andere reden om de krachten te bundelen in een samenwerkingsverband is dat er steeds meer hulpvragen komen maar dat organisaties steeds minder vrijwilligers hebben. Graag Gedaan! kan voor een hulpvraag een beroep doen op een hele poule van vrijwilligers uit de diverse organisaties. De telefoondienst is iedere werkdag te bereiken, het hele jaar door.” Hoe werkt Graag Gedaan!?

20

Senioren en mensen met een beperking die een hulpvraag hebben kunnen bellen met het telefoonnummer van Graag Gedaan! vrijwilligersdienst telefoon 0412 65 32 48. Deze dienst is iedere werkdag van 10-12 uur bereikbaar. “Om een goed voorbeeld te noemen,”gaat Nellie verder, “iemand wil begeleiding naar het ziekenhuis, vervoer leveren kan de Taxihopper ook maar vaak vinden de mensen een stukje extra begeleiding in het ziekenhuis bijvoorbeeld ook erg prettig. Maar Graag Gedaan! is er ook om (grote)boodschappen te doen wanneer het zelf niet meer gaat of voor iemand die graag een wandeling of een praatje wil maken met iemand.” De vragen worden doorgegeven aan de plaatselijke coördinator. Deze komt dan bij de mensen thuis om te kijken wat de situatie is en waarmee Graag Gedaan kan helpen. “Het is echter niet de bedoeling dat mensen zelf naar de coördinator bellen”, vertelt Anya van Lieverloo van RIGOM,“maar eerst naar de telefonische vrijwilligersdienst. Daar worden alle vragen dan meteen geregistreerd. Zo houden we zicht op het aantal en de soort hulpvragen die binnenkomen. Het moet gezegd, in de dorpen wordt het heel regelmatig nog in de buurt opgelost. Maar er zijn altijd mensen die geen beroep op de buurt kunnen of durven te doen. Het is dan fijn dat ze weten dat er een organisatie als Graag Gedaan! is.” Vrijwilligers gezocht! “De coördinator is echt onmisbaar voor Graag Gedaan!”, geeft Anya aan. “RIGOM ondersteunt Graag Gedaan! professioneel, maar vanuit het kantoor is het onmogelijk om de juiste vrijwilligers te vinden. Daarvoor hebben we iemand nodig met lokale wortels. Die de mensen kent en die de goede mensen weet te vinden.” “We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die graag iets willen doen”, gaat Nellie verder. “Die boodschappen willen doen, iemand willen begeleiden naar het ziekenhuis of iemand die graag bij iemand op bezoek gaat. Veel vrijwilligers willen zich niet meer binden, bij Graag Gedaan hebben we ook functies die niet structureel zijn. In Nuland ben ik op zoek naar mensen die graag vrijwilligerswerk doen. Zij kunnen zich melden bij Graag Gedaan! Ze zijn meer dan welkom.” Op 14 november organiseert RIGOM in samenwerking met Graag Gedaan! Maasdonk een EXTRA voorstelling van Tieners van Toen. Deze muziek- cabaretvoorstelling wordt gegeven in het kader van het 45 jarig bestaan van de KBO in Nuland. De speciale extra voorstelling op 14 november wordt gratis aangeboden en is bedoeld voor de ouderen in de gemeente Maasdonk.We maken er een gezellige middag van waar mensen ook kennis kunnen maken met de coördinatoren en met Graag Gedaan! U kunt zich aanmelden voor deze extra voorstelling via Graag Gedaan! Vrijwilligersdienst, tel. 0412 65 32 48. De coördinatoren Maria Meulepas of Nellie van Berkel, zullen dan contact met u opnemen.


Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

C1000. Van alle markten thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Vrijdag 8.00-21.00 uur Zaterdag 8.00-18.00 uur

TEL. 073 53 40 400

WWW .VANWANROOIJ.NL


EHBO GEFFEN Donatie Stichting “Het Wit-Gele Kruis” Fonds Onlangs is onze EHBO vereniging benaderd door Wim van den Heuvel van Stichting “Het Wit-Gele Kruis” Fonds. Dit fonds bleek onze vereniging uitverkoren te hebben voor een donatie. Het Wit Gele Kruis Fonds, dat ontstaan is uit de restgelden van de voormalige Wit Gele Kruis vereniging in Geffen, ondersteunt al tien jaar diverse lokale projecten op het gebied van gezondheid. Het fonds heeft de beschikking over een kapitaal dat bijeen is gebracht door de Geffense gemeenschap. We hebben al eens donaties mogen ontvangen. Ook deze keer blijkt onze vereniging de gelukkige te zijn. Wij zijn Stichting “Het Wit-Gele Kruis” Fonds zeer erkentelijk voor de aanzienlijke bijdrage die het heeft gedaan. Het gedoneerd bedrag hebben we gebruikt om een nieuwe reanimatiepop aan te schaffen. Langs deze weg willen we de stichting daarom hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage.

4e plaats 5e plaats 6e plaats 7e plaats 8e plaats 9e plaats 10e plaats

Tonnie en Nellie vd Broek Martien Siebers en Marijke Manders Herbert Steffner en Rien de Veer Tinie Verstegen en Jo Manders Gerard Schuurmans en Gerard d Zanden Tiny en Marietje vd Doelen Chris en Nelly v Deutekom

Er waren ook nog 2 tussen prijzen. En de poedel was voor Truus vd Hurk en Stiena vd Doelen.We hebben een heel gezellige en sportieve dag gehad. We willen de mensen van manege Rust Roest nogmaals hartelijk bedanken voor hun goede zorgen. En niet te vergeten de mensen die ons gesponsord hebben. We zien iedereen graag terug op 20 oktober 2013. Het bestuur van JBC Geffen

Bestuur EHBO vereniging Geffen

Zondag 21 oktober heeft onze club een regionale wedstrijd georganiseerd in manege Rust Roest in MarenKessel. Er waren deelnemers uit Berghem, Schaijk, Nistelrode, Zeeland, Uden, Oss, Maren-Kessel en wijzelf, JBC Geffen uit Maasdonk. In totaal waren er 36 teams. Waarvan 12 teams uit Geffen. Een goede opkomst. 1e plaats Pieter Hermes en Annie de Groot 2e plaats Gerrit en Bep Huggers 3e plaats Marie v Zutphen en Martien Dreesen

22

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 01 Start aanmelden Geffense kwis, via www.degeffensekwis.nl 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 18) 15 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 Rottenrijk, Prinsonthulling in ‘t Haasje 24 intocht Sint Nicolaas in Geffen 26 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 19) DECEMBER 10 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 12 Ziekencomité De Schakel, Kerstviering in ‘t Oude Klooster 13 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 30 DeGeffense Kwis, 18.00 uur vragen ophalen in de Koppellinck 2013 JANUARI 17 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 18 Prijsuitreiking/afterparty de Geffense kwis FEBRUARI 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur MAART 14 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

WIJ REGELEN HET VOOR U.

Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522

Kloosterstraat 9 - 13, 5386 AR Geffen T. 073-532 1727, F. 073-532 5615 E. info@margrietmeubel.nl, I. www.margrietmeubel.nl Openingstijden: maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 uur - 18.00 uur (tussen 12.00 uur en 13.00 uur gesloten) vrijdagavond Koopavond t/m 21.00 uur zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur Zie onze website voor de koopzondagen.

meubelstoffeerderij - meubelen - slapen Gebr. van de Wetering

...al meer dan 50 jaar uw vakkundig (her)stoffeerder!

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 www.bloemeninterieur-sanne.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geīen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. geslotĞŶ��������ŝ������������������������WŽ����������������� �Ž������������������������Vr������������������������ZĂ�����������������

Openingstijden: Ma : Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Telefoonnr praktijk 073 5321252, voor spoed: optie 1 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 8.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites kunnen gepland worden tussen 8.00-10.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptenlijn bellen, optie 2 in het menu. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen de volgende dag in de apotheek worden opgehaald als u deze voor 11.00 uur inspreekt. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A. Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 8.00-10.00, 13.00-15.00 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 0412-653248 (ma t/m vr tussen 10.0012.00 uur) of email: graaggedaan@rigom.nl Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.0011.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www.bern24

hoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnr: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen SENIORENRAAD MAASDONK Secretariaat: Ton Tijs, tel.: 073-5325328 Website: www.seniorenraadmaasdonk.nl Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM Ouderenwerk Maasland en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Riny v.d. Akker, T 073-5323144, Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Helma Tijs, T 073-5325328.

Van de Redactie

Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Actief Reclameverspreiding Bezorging: Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver.Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst.Wij rekenen op uw medewerking.