Torenklanken 2022 - nr 17

Page 1

IK VAL OP IN GEFFEN!

De klok is verzet, de avonden worden langer en het is vroeg donker. Dorpsraad Geffen vindt dit een goede reden om wederom aandacht te geven aan de fietsver lichting!

Heel veel fietsers, jong en oud, zetten hun licht niet aan, is kapot of hebben zelfs geen verlichting op de fiets. In samenwerking met VVN,Veilig verkeer Nederland, onze wijkagenten Wim Kluessjen en Janny de Vet en de plaatselijke fietsenmakers, de Meulenreek en Tonny Janssen, willen wij dit probleem onder de aandacht brengen. Je bent heel kwetsbaar als je niet of slecht gezien wordt!

Op maandagavond 31 oktober as kan je ons vinden op de parkeerplaats bij Nooit Gedacht. Daar wordt verlichting, indien mogelijk, meteen gerepareerd. Zo niet wordt gevraagd zich dezelfde week nog te melden bij onze fietsenzaken. Veilig Verkeer Nederland geeft voorlichting en deelt fietslampjes uit. Elke Geffenaar kan die avond, tussen 18.30 en 20.00 uur langskomen om de verlichting te laten controleren en/ of eventueel te laten maken.

Wilt u graag deelnemen aan bovenstaande actie of hebt u zelf goede ideeën of initiatieven om de veiligheid in Geffen te borgen laat het ons dan weten! Aanmelden kan via email, info@dorpsraadgeffen.nl of telefoon, 0648459885. U bent van harte welkom!!

OPBRENGST JAARLIJKSE COLLECTE VOOR TORENKLANKEN 2022

In de week van 26 september t/m 2 oktober zijn 17 collectanten op pad gegaan om te collecteren voor ons Dorpsblad. Daarnaast stonden er nog 4 collectebussen bij de plaatselijke middenstand. Voor het eerst kon er ook met de QR-code een bedrag gedoneerd worden. De opbrengst van de collecte heeft in totaal opgebracht het mooie bedrag van € 1857,=. De redactie is daar heel blij mee.

We danken dan ook alle collectanten voor hun trouwe inzet en alle gulle gevers voor hun gift.

Fijn dat Torenklanken zo gewaardeerd wordt.Velen kijken er telkens naar uit als de nieuwe uitgave weer verschijnt. Toch bereiken er van tijd tot tijd bezorgklachten bij de redactieleden.Wij als redactie zullen ons blijven inzetten voor een goede bezorging van Torenklanken.

Opbrengst Rabo Clubsupport

Op 6 oktober jl. werd in de Berghplaets te Berghem be kend gemaakt welk bedrag Torenklanken zou krijgen naar aanleiding van het aantal stemmen op ons Dorpsblad. In totaal zijn er 68 stemmen uitgebracht op Torenklan ken. Dit leverde ons het mooie bedrag op van € 548,57. Wij zijn dan ook Rabobank Oss-Bernheze dankbaar voor deze financiële steun. En ook een dank je wel aan de stemmers.

Redactie Torenklanken

1 KOPY INLEVEREN VOOR: 7 november (geldt ook voor e-mail kopy) verschijnt over 3 weken redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail adres: torenklanken@geffen.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60e jaargang | nummer 17 | oktober 2022 redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.050 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983 JAAR 601962 2022 DORPSRAAD GEFFEN
Kom voor advies en service langs bij een van onze winkels Geffen Dorpstraat 46 073 534 13 25 Oss Molenstraat 25 0412 69 20 90 Uden Pastoor Spieringstraat 11 0413 33 15 36 's Hertogenbosch Tinnegieter straat 32 073 644 05 76 De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60 HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nuGEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE 073-5325786 info@aannemersbedrijfvangriensven.nl Leiweg 2a • 5386 KR Ge en • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl revalidatie sto ering HEPA CARE Creatieve sto ering voor de Gezondheidszorg

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen

Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl www.parochiedgh.nl

”ONDER DE TOREN”

BEREIKBAARHEID PASTORIE

U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart of avondwake. Voor een doop , huwelijks- of jubileumvie ring: zie onderstaande blokjes. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl

Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

LITURGISCHE KALENDER

wijzigingen onder voorbehoud

De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream.

Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk.

vr. 28 okt. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 30 okt. 09.30 u. H. Mis m.m.v. PP (de klok wordt verzet)

1e jaargetijde voor Grad Schuurmans namens de parochie wo. 02 nov. 19.30 u. Allerzielengebedsviering m.m.v. W.I.K. en GK vr. 04 nov. 19.00 u. avondmis in de kapel met tevens een gezamenlijke ziekenzalving door pastoor Ouwens zo. 06 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK vr. 11 nov. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 13 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK

1e jaargetijde voor Riny Cromberge - Muilwijk namens de parochie

1e jaargetijde voor Nicolien van de Wouw - van Niftrik namens de parochie

1e jaargetijde voor Theo van Lith namens de parochie vr. 18 nov. 19.00 u. avondviering in de kapel zo. 20 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK (Ceciliafeest)

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 9 oktober 2022: Annie van Alebeek - de Haas, 91 jaar.

ALLERZIELENVIERING

Op woensdag 2 november is er om 19.30 uur een Al-

lerzielengebedsviering m.m.v. diaken Hans van Bemmel, de werkgroep avondwake,W.I.K. en Gemengd Koor. De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Deze viering wordt via livestream uitgezonden. Zoek via You Tube -> www.parochiedgh.nl -> Geffen

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

Er is een gezamenlijke ziekenzalving voor de bewoners van de Heegt en andere belangstellenden op vrijdag 4 november om 19.00 uur in de kapel. Iedereen is welkom. Pastoor Ouwens zal de ziekenzalving toedienen tijdens de H. Mis.

Mochten er nog bewoners van huize de Heegt zijn, die de ziekenzalving op hun kamer willen ontvangen, dan doet de pastoor dat na de mis.

Het is dan de eerste vrijdag van de maand, dus na de mis is het koffie drinken in de zaal van het Oude Klooster.

KERK POETSEN

Hebt u - een paar keer per jaar - enkele uurtjes over, om onze kerkpoetsgroepen te komen versterken. De leeftijden van onze trouwe vrouwen beginnen mee te spelen en we zouden daarom graag hulp krijgen van wat meer jongere krachten. Vele handen maken licht werk! Informeer bij Jeanne Egelmeer: Tel. 06-26 68 92 77

KERKBALANS 2022

Thema Kerkbalans 2022:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK pa rochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2022. Tussenstand Kerkbalans september 2022: € 15.510,82. Dank voor uw bijdragen.

OPGAVE MISINTENTIES

De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen.

Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00.

De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386.

DOPEN / DOOPVOORBEREIDING

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formalitei ten rond de doop.

U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

3
Hans Romme info@papenhoeve.nl W everstraat 4A 06 19556083 ww w.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen Floor Janssen 06 40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:  Juridisch advies  HRM beleid  Ontslag  Mediation  Begeleiding bij langdurig verzuim www.jagers-asbestinventarisatie.nl Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18 Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.

Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN

José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de forma liteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. U kunt rechtstreeks contact met haar opnemen via het e-mailadres: josevwanrooij@gmail.com of telefonisch op nr. 06-52088120.

Er is geen gezamenlijke voorbereiding, maar een persoonlijk gesprek met de priester / diaken.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL”

Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160.

Voor het ontvangen van de ziekencommunie of zieken bezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

Voor bezoek aan zieken mag u ook diaken Hans van Bemmel bellen 06-12 94 62 65.

OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS

De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur.

In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMINGRONDLEIDINGEN

Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

RESTAURATIE KERKGEBOUW

Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bij drages die 100% voor het prachtige rijksmonument wor den ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor

een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen.

Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm 06-46766714.

De klokken worden in Geffen om 12.00 uur geluid na het ontvangen bericht.

Op onze website www.parochiedgh.nl (klik op de Geffense kerk) vindt u hierover meer informatie, onder ‘Actueel / Nieuws’.

WERELDDIERENDAG MET DE DIERENZEGENING DOOR DIAKEN / FRANCISCAAN HANS VAN BEMMEL.

5

Zondag 16 oktober 2022. Stamtafel nummer 576.

Dorpspomp

Zoals gewoonlijk starten we met een terugblik op de vorige Stamtafel. De dorpspomp wordt vastgesteld met de opmerking dat de gemeente Oss voor windturbines een afstand van 2 kilometer tot de kern aanhoudt. Dit was abusievelijk verkeerd vermeld. De gemeente ’sHertogenbosch hanteert wel de afstand van 1 kilometer. Dank voor de tips rondom het aanbieden van groenafval. Dit wordt de volgende keer besproken.

uw advertentie op deze plaats?! informeer naar de mogelijkheden: E. torenklanken@geffen.nl T. 073-532 28 75

De eerste 100 dagen

Sidney van den Bergh schuift aan om te vertellen over zijn eerste 100 dagen als wethouder van de gemeente Oss en als aandachts-wethouder voor de kern Geffen. Er is heel veel gebeurd.Aanhoudende oorlog, torenhoge inflatie en een energiecrisis waardoor vele mensen onzekerder worden. Desalniettemin lukt het om de lange lijn van het coalitieakkoord vast te houden. Er is voldoende ruimte en geld om zaken aan te pakken en de drive is er, zowel aan de kant van de politiek als bij de ambtenaren. Sidney heeft zijn vakantie gebruikt om zich in de materie in te lezen, ongezellig voor zijn vrouw en kinderen, maar hierdoor kan hij wel beslagen ten ijs komen. Niet alleen in gesprekken met de eigen ambtenaren, maar ook met ambtenaren van provincie en gedeputeerden. Recent is de woningdeal van Hugo de Jonge bekend

& stomerij service

verzorgen voor u:

van

het aanbrengen van

Voor al uw familie- verenigings- en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis persoonlijk foto-album bij geboortekaartjes. Ook voor kopieerservice kunt u bij ons terecht.

ROND DE DORPSPOMP
Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 87 04 97 95 Royalkledingreparatie@gmail.com Roy Romme Den Oven 35 Mob.: 06 11 36 62 82 5386 EW Geffen rommehoveniers@home.nl Nederland Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 Fax 0412 - 63 72 06 www.vdweteringtransport.nl Gebr. van de Wetering NAS Telefoon Fax Website Mail Wij
* verlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren * het bouwen van separatiewanden gipsblokken, gasbeton * het aanbrengen van * het aanbrengen
*
Onderhouds WIHABO DRUKKERIJ

geworden, waarbij Brabant tot 2030 130.000 woningen moet bouwen, waarvan 5.500 in Oss. Er moet hierbij volop worden ingezet op de verstedelijking van Oss. Maar dit heeft wel consequenties voor de mobiliteit. Gestart wordt met bestemmingsplan voor 750 woningen op Amsteleind en gelijktijdig zal de mobiliteitsvisie worden uitgewerkt. We kunnen in de stad niet meer alles per auto doen, er zal meer gefietst moeten worden. Wat is er specifiek voor Geffen van belang? Woning bouw, De Geffense barierre, maar ook voor Geffen de mobiliteitsvisie. Een extra station in Geffen zit er helaas niet in, dit wil ProRail absoluut niet. Wel is het mogelijk om Station Oss-West meer richting Geffen te schuiven en dan wellicht meteen de naam te wijzigen in Station Geffen-Oost. Wist u trouwens dat Oss-West meer reizigers aantrekt dan Oss-Centraal?

Er is naast de pastorie, ook nog stilgestaan bij de ontwikkelingen in het centrum van Geffen, waarbij steeds meer horeca en winkelpanden worden omgezet in wonen, waardoor de schwung uit het centrum verdwijnt. Mis schien kan er, analoog aan Oss, een pit worden gedefi nieerd voor de vestiging van horeca en winkelpanden en waarbij wonen niet wordt toegestaan. Maar wat als de keuze voor wonen een gevolg van leegstand is? Volop ontwikkelingen dus, we houden een vinger aan de pols.

Visie stadjes en kernen

Hans Hendriks, voorzitter van de Dorpsraad, vertelt over de visie Stadjes en Kernen van de gemeente Oss.

2 jaar geleden is door de gemeente Oss besloten om een visie te schrijven over Stadjes en Kernen. Deze visie staat nu als concept op de website van de gemeente Oss en aan de inwoners wordt gevraagd hier op te reageren.

Door de Stamtafel is twee jaar geleden ook besloten om een visie Geffen in 2040 te schrijven. Nadat deze visie in Torenklanken is gepubliceerd en hierop reacties zijn ontvangen, is de visie door de Dorpsraad omarmd. De Dorpsraad heeft dit vervolgens naar de gemeente gestuurd.

Door de dorpsraad wordt nu voorgesteld om op korte termijn, op een zondagochtend, de discussie rondom de visie Stadjes en kernen en de visie Geffen in 2040 zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen, met input van alle Geffenaren. Van jong tot oud.

Dit levert meteen een aantal vragen op. Hoe voorkomen we dat er niets wordt gedaan met de input? Hoe krijgen we de groep jonger dan 50 aan tafel? Van belang is dat er vooraf duidelijkheid is over de kaders waarin we kunnen discussiëren.Wat staat er al vast en wat kan nog wel worden ingevuld? Dit om te voorkomen dat er wederom teleurstellingen zijn bij het eindresultaat. Wordt vervolgd.

Wijkcoördinator Melanie van Erp Melanie van Erp stelt zich voor. Begonnen in 2000 bij

de uitvoering van sociale dienstverlening, daarna over gestapt naar beleid. In de gemeente Bernheze gewerkt voor Dorpshuizen en kunst in de openbare ruimte waarna ze is overgestapt naar Oss voor het project invoering omgevingswet. Hier merkte ze dat ze het contact met de burgers steeds meer begon te missen en toen de vacature voor Wijkcoördinator Geffen vrij kwam heeft ze besloten om hierop te solliciteren. Haar credo luidt “Als ik het zelf niet meer kan uitleggen of als het als gewauwel gaat voelen, dan zoek ik het uit en kom er op terug”. Ze deelt de zorgen van de Stamtafel met betrekking tot participatie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn plek krijgt bij participatie? In de te ontwikkelen visie op participatie moet dit nadrukkelijk aandacht krijgen. Haar nieuwe functie voelt als een warm bad, zeker voor de kern Geffen waar de Dorpsraad al jaren goed functioneert. Wij wensen Melanie veel succes.

En verder…

- is de Kloosterstraat slecht hersteld van de werkzaam heden door Brabant Water - is de vacature voor de Dorpsraad nog steeds vacant - is het nog steeds slecht gesteld met de Wiel, aanpakken of er een park van maken!

Volgende Stamtafel

De volgende Stamtafel vindt elders plaats. Op zondag 27 november 2022 zijn we om 10.30 u. weer op de vertrouwde locatie bij Café Govers. Reacties welkom op stamtafel@geffen.nl.

BERICHTJE VAN RIVED

Effe noar Geffe is al weer even voorbij. Toch willen wij iedereen die ons op deze mooie dag gesteund heeft bedanken. Wij kunnen een naaimachine doneren aan de Stichting Tarumbeta. Deze stichting leert jonge vrouwen werken met een naaimachine zodat zij in staat zijn om voor een grote groep uitwasbaar maandverband te maken.

Het al weer herfst en net zoals andere jaren heeft RIVED een kledinginzameling en wel op zaterdag 5 november. Mocht je dus de kast nog opruimen, dan zijn de komende weken daar de juiste voor. Helaas zijn dekens, kussens en tassen niet toegestaan. Beddengoed en linnen goed echter wel!!

Je kunt je bruikbare kleding, beddengoed, linnengoed en schoeisel inleveren op zaterdag 5 november van 10.00 tot 14.00 uur in de Koppellinck

Graag tot dan.

7
Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen www.tr-electronic.nl De ideale werkplek in het centrum van Geffen! www.triple-a-administratie.nl Doelgerichte aanpak Korte, sterke analyses Eerlijke adviezen Creatieve ideeën Strakke ontwerpen Dorpstraat 18b, Geffen www.creativos.nl www.frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl Dé Netwerknotaris in Geffen, Oss, Berghem en Heesch Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen T: 0412 665 666 E: Geffen@pphnotarissen.nlwww.pphnotarissen.nl BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Dim van de Put Gery Wijgerse Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408 NIEUW: Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers! Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl TE HUUR: diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

OVER GEFFE

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrij vige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren.

Deze keer is aan het woord: Linda van Schaijk, 29 jaar, zij woont in de Raadhuisstraat.

1. Een herinnering aan Geffen

Toen ik in groep 8 zat van de Aloysius school zijn wij met schoolvoetbalteam tweede geworden van Nederland. Helaas verloren we met penalty’s, wat toen echt een domper was. In Geffen speelden ze hier toch goed op in en mochten wij op het balkon van het gemeentehuis staan. Daar werden we gehuldigd en ook kregen we taart in de klas. Ondanks dat we tweede werden, voelden we ons toch echte kampioenen!

2. Dit zou anders moeten

Betaalbare starterswoningen zodat de jeugd ook in Geffen kan blijven wonen. Tegenwoordig is het onbe taalbaar om in Geffen te kunnen wonen. Ook voor de senioren zijn er weinig woningen beschikbaar, waardoor doorstromen ook minder gebeurt.

3. Een bijzonder(e) plek/gebouw / straat / wijk

Dat is toch echt de Raadhuisstraat. Vroeger als klein meisje liep ik hier elke dag doorheen om naar school te gaan. Af en toe plukten we stiekem bloemetjes uit de tuinen. Nu mag ik met veel plezier in deze straat wonen met mijn gezin.

4. Een mooi mens

Mijn vader Henry van Schaijk. Inmiddels opa en nog steeds scheidsrechter op het veld bij Nooit Gedacht, bij de zomeravond en in de zaal. Ik vraag me af of hij de bal nog wel kan zien rollen… De tegenstanders zullen het ook niet met me eens zijn want ik heb wel eens gehoord dat hij een thuisfluiter is.

5. Jammer dat …

de kermis weg is uit de kern van het dorp. Wij genoten altijd van de gezelligheid rondom ‘onze’ straat en het even over de kermis lopen. Dit zit er nu niet meer in, je moet gericht naar de kermis.

6. De leukste club

Dat is natuurlijk Nooit Gedacht. Daar heb ik zelf van kleins af aan met veel plezier en gezelligheid gevoetbald. Nu mag ik daar met mijn zoontje Noah naar toe voor het kaboutervoetbal.

7. Ons visitekaartje

Natuurlijk is dat Effe noar Geffe. Maar om niet in herhaling te vallen kies ik voor de carnaval.Veel carnavalsvierders uit de hele omtrek komen naar ‘ons’ gezellige Geffen om carnaval te vieren.

8. Bewondering voor…

Alle mensen die zich inzetten om alle mooie dingen te regelen die in Geffen georganiseerd worden. Met zelf inmiddels drie kinderen vraag ik me af, waar ze de tijd vandaan halen en heb ik daar echt respect voor ??

9. Geffen is voor mij…

Mijn geboortedorp. Waar ik met veel plezier op mocht groeien, nog steeds met veel plezier woon en nu mijn kinderen grootbreng. Ik hoop dat ze net zo’n fijne jeugd mogen ervaren, als dat ik gedaan heb in Geffen.

10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan een bouwschuur voor de jeugd. Zodat de carnavalsoptocht ook weer opgevuld kan worden met mooie grote carnavalswagens.

Daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

9 EFFE
Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl

GEFFEN HEEFT WEER WAT (BEDACHT)

De raderen hebben gedraaid… Er is gebrainstormd…

Enkele KOPstukken hebben weer wat (nieuws) be dacht…

En wat ‘in de KOP zit’…

Als de Geffenaren er voor open staan, dan komen er veel mooie dingen van de grond. Dan gaan ze er voor… dan doen ze mee… dan helpen ze mee… dan gaat het slagen… dat moet het slagen…

Een groepje Geffenaren is enthousiast aan de slag gegaan met het opzetten van een cultuurpodium in de Koppel linck: het KOPPodium, De lat wordt (niet te) hoog gelegd. Het streven is om maandelijks een plezierige, prettige, culturele avond te organiseren voor jong en oud, voor elk wat wils.

Het zal heel divers zijn: toneel, cabaret, muziek in meerdere genres, gedichten, boekpresentatie, (B)film, promoten van ons dialect en vult u zelf maar aan. Er zijn al gesprekken gevoerd met culturele instanties /-groepen, hoe een en ander aan te pakken.

Een enthousiaste groep Geffenaren wil er de schouders onder zetten, v.l.n.r.: Jaime van Griensven, Mike Dortmans, Bert van Laarhoven, Petra van Erp, Rob van Reijmersdal, Jan van Rooij en Peter Hermsen (niet op groepsfoto).

Hendrik de Booij en Jan van Lith. Hendrik is geboren als zoon van een schoolmeester, een rijke protestant. Kom te weten wat deze duizendpoot voor Geffen heeft betekend. Maak daarnaast kennis met Jan, een Katholieke boerenzoon, opgegroeid naast de kerk. Op het eerste gezicht een arme boer, maar niks is minder waar. Zij vertellen over Geffen uit hun tijd en komen met verhalen die nog niet eerder verteld zijn. Kom te weten hoe Geffen is veranderd van een brou wersdorp naar het huidige Geffen van vandaag. In samenwerking met café Govers kun je kiezen uit vijf verschillende arrangementen. Maak je middag/avond compleet met koffie en gebak, een bierproeverij, High Wine, cocktails of uitgebreide borrel. Je vindt de arran gementen en prijzen op www.gbvanerp.nl/rondleidingen. De arrangementen zijn mogelijk iedere zaterdag en zondag.

Houdt je een beetje van meer spanning. Kies er dan voor om met Hendrik en Jan mee te lopen by night. Met een lantaarn in de hand gaan ze op zoek naar wat ze van Geffen nog kunnen herkennen.

SINT/KERSTMARKT

Ideeën zijn van harte welkom. Heb je kennis van geluidsen lichttechniek, dan mag je je aanmelden, apparatuur is aanwezig.

Op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar, 6 januari 2023 geht’s los. Mark van de Verdonk zal dan, zoals we van hem gewend zijn, spitsvondig de spits afbijten! Wordt vervolgd. De kartrekkers hebben er zin in. Reacties of vragen? Bel of App Bert 06-51566374

HENDRIK EN JAN VERTELLEN HUN VERHAAL

Benieuwd naar het Geffen van toen? Ga dan op pad met

Zondag 27 november vanaf 11:00 uur tot 16:00 uur in het oude klooster. Allerlei kraampjes en live muziek van zangeres Pearl. De koffie staat klaar! U bent van harte welkom! Tot dan!

Groetjes, medewerkers en vrijwilligers van de Heegt

10

BSG INFORMATIE AFDELING GEFFEN

Belangenvereniging Senioren Geffen, afgekort BSG Ons email-adres is: BSG.Geffen@gmail.com Website: www.bsg-geffen.nl

BSG blij met de bijdrage van RABO-clubsupport.

Met de Rabo ClubSupport deelt de Rabobank een gedeelte van haar winst aan goede ideeën van clubs of verenigingen om een bijdrage te leveren aan de maat schappij.

KBO Geffen had zich wederom aangemeld bij dit mooie initiatief voor ondersteuning van haar vereniging

Op 6 oktober jongsleden werd de uitslag van het aantal stemmen voor alle ingezonden ideeën tijdens een fees telijke avond bekend gemaakt. In het gemeenschapshuis de Berghplaets in Berghem werden de verenigingen op een gezellige manier ontvangen en verliep de uitslag op een ontspannen wijze.

Met het binnenhalen van 52 stemmen hebben we uit eindelijk een mooie ondersteuning vanuit de Rabobank weten te verkrijgen van een bedrag van € 425. Hiervoor zijn wij de Rabobank en alle mensen die op ons initiatief hebben gestemd zeer erkentelijk, dank hiervoor.

Vrijdag 28 oktober stamppotbuffet:

Het is nog niet zeker of deze doorgaat. Als u mee wilt, graag even informeren bij Wilhelmien van Dijk of het nog kan.

24 november naar de musical TINA TURNER De voorstelling begint om 20.00 uur. Vertrek om 18.30 uur bij de ingang van de aanleunwoningen op Kloosterstraat 7. De voorstelling duurt tot ongeveer 22.30 uur, we hopen tegen 23.30 uur weer in Geffen te zijn.

15 november op de koffie bij het bestuur van BSG bij ’t Haasje.

Als bestuur verwachten wij grote respons op onze en

quête, maar wij verwachten nog meer van onze leden. Wij hopen op een positieve inbreng als wij u kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer op een middag in zaal het Haasje van 14.00 tot 16.30 uur. Op een ongedwon gen manier willen wij met u van gedachten wisselen op welke puntjes wij verbeteringen aan kunnen brengen. Wij zijn heel benieuwd.

29 november Sinterklaasavond in ’t Oude Klooster

Zet het vast in de agenda: onze jaarlijkse Sint pakjesavond op dinsdag 29 november. En begint om 19.00 uur.

Zoals altijd 2 pakjes meebrengen 1 in cadeaupapier en 1 in krantenpapier, het eerste is een gekocht cadeau van ong. 5 euro. Het tweede cadeau is uit eigen kast of lade. Door middel van het welbekende dobbelspel gaan we de presentjes uitpakken wat vooral bij het tweede cadeau verrassingen geeft. Koffie en 1 drankje worden aangeboden door K.B.O. Opgeven tot 24 november bij Henriette v. Erp Tel. 5322058 famvanerpvandehoek@hotmail.com, Corrie Hondong Tel. 5323123 email famhondong@kpnplanet.nl

De senioren Expo in Veldhoven, een beurs voor 50 plussers in Brabant vindt plaats van dinsdag 17 t/m zondag 22 januari 2023. Folders hangen in Het Oude Klooster en de Koppellinck.Wellicht wordt er t.z.t. vanuit de kringraad een bus geregeld.Wij houden u op de hoogte.

11

ZATERDAG 12 NOVEMBER RECYCLE SINT IN DE KOPPELLINCK

Van ruilen komt huilen? Nee hoor! Ruilen is het nieuwe kopen. Bergen speelgoed waar nauwelijks mee gespeeld wordt. En toch brengt Sinterklaas elk jaar weer nieuwe cadeautjes mee. Dit jaar gaat Recycle Sint weer met Kom d’r in in Geffen de cadeau inkopen duurzamer aanpakken.

Recycle Sint organiseert dit jaar weer speelgoedruil markten door heel het land. Dit jaar ook in Geffen op zaterdag 12 november in de Koppellinck (ingang verenigingen).

Dus, zoek snel al het speelgoed bij elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind heel blij van kan worden!

Recycle Sint, de manier om het sinterklaasfeest duur zaam en voordelig te vieren.

Kom je ook!

Speelgoed inleveren tussen 10.00 uur en 12.00 uur Speelgoed uitkiezen tussen 13.00 uur en 14.00 uur

Hoe werkt het?

- Neem netjes, compleet en schoon speelgoed mee (geen knuffels)

- Voor elk stuk speelgoed dat je inbrengt ontvang je punten naar waarde, met deze punten kun je later op de dag weer ander speelgoed uitkiezen.

- Het mogen echte vintage items zijn maar ook spullen waar nauwelijks mee gespeeld is.

- Alles wat overblijft wordt aan een goed doel geschonken.

De voordelen:

- Je bespaart tijd want een groot deel van je (of alle) sinterklaasaankopen doe je in een avond

- Je bespaart geld want je ruilt, - Je hebt meer ruimte in huis want je gaat opruimen - Je gaat erdoor glimlachen want je hebt een leuke avond - Je ontmoet andere ouders

- Je doet iets goeds voor jezelf en de wereld

Namens de vrijwilligers van Recycle Sint contactpersoon: Tamara Heesakkers 0651142668 of komdrin. geffenzorgt@gmail.com

EHBO CURSUS IN GEFFEN

Ongevallen kunnen overal gebeuren: thuis, bij je vereni ging, op je werk, maar ook tijdens evenementen in ons eigen dorp. Wanneer je niet weet wat je in zo’n geval moet doen, dan maak je al snel de verkeerde keuze voor het slachtoffer. Volg daarom een EHBO-cursus en help zo jezelf, je familie en vrienden en vele anderen.

Vanaf 19 november 2022 organiseert EHBO-vereniging Geffen een nieuwe cursus in de eerstehulpverlening op zaterdagochtenden. Deze cursus gaat op de diverse onderdelen van de EHBO in, zoals reanimatie en AED, beademing, bewusteloosheid, verstikking, vergiftiging, botbreuken en het aanleggen van verbanden. Ook Eerste Hulp aan Kinderen maakt deel uit van de cursus.

Tijdens de cursus, die wordt gegeven op zaterdagochtenden in ’t Oude Klooster, komt zowel de theorie als de praktijk aan de orde. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat bij slagen een geldig EHBO diploma oplevert. U bent dan tevens tot het eind van het seizoen lid van onze vereniging.

De cursus staat gepland op de volgenden ochtenden van 09:00 tot 13:00 in ‘t Oude Klooster in Geffen: * 19 en 26 november 2022 * 3 en 10 december 2022 * 7, 21 en 28 januari 2023 * Examen 4 februari 2023

De kosten voor de cursus zullen slechts €200 bedragen; kosten die bovendien door diverse zorgverzekeraars (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering vergoed worden. Dit bedrag is inclusief het examen, een eerste hulp lesboek, het gebruik van materialen en het kopje koffie of thee.

Er zijn nog plaatsen vrij. Dus wanneer u interesse heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de secretaris of meld u aan via onze website.

Secretariaat: Internet: Anouska van Boekel www.ehbogeffen.nl Heesterseweg 49 5386 KT Geffen (+31) 6 57582209

12

NIEUWS VAN KOM D’R IN

Op 3 oktober hebben we de mensen, die in de aanleunwoningen wonen op gehaald voor een kopje koffie in Kom d’r in. Er was veel belangstelling voor en het was reuze gezellig. We hopen ze vaker op maandagochtend terug te zien. Als iemand gehaald moet worden, dan horen we het graag. Voor de inloop op maandagmorgen willen we de mogelijkheid bieden om samen met bezoekers die daar zin in hebben een spel te doen. Wij zorgen dat er kaarten, Rummikub, een damspel en een puzzel zijn. Heb je zelf een spel dat je graag met iemand speelt, laat het ons dan weten.

Sjoelen: Er komen regelmatig nieuwe deelnemers bij. Het is dan ook “kei”gezellig! Kom gerust eens een kijkje nemen op de eerste dinsdagavond van de maand.

Repair Café: 28 oktober 14.00-16.30u. Heb je nog spullen die gerepareerd kunnen worden? Gooi ze niet weg maar kom langs bij ons Repair Café.

Wereldproeverij: Woensdag 26 oktober is de vol gende wereldproeverij. Er wordt dan gekookt door onze Turkse dorpsgenoten. Wil je mee eten, dan kun je je aanmelden via de inschrijflijst bij Kom d’r in of via ons email adres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com Mochten er al voldoende inschrijvingen zijn, dan kun je je aanmelden voor de volgende keer (woensdag 30 november). We hopen in de volgende Torenklanken te laten weten welke nationaliteit er dan op het menu staat.

Op 7 oktober was de nationale voorleeslunch in Kom d’r in. Leerlingen van het ROC in Oss (Koning Willem1 Col lege) lazen voor aan ouderen uit Geffen. De leerlingen van de Horeca afdeling verzorgden de koffie en de lunch. Er was veel be langstelling en na afloop waren er veel enthousi aste reacties! Na het voorlezen werd er door de jongeren met de ouderen gepraat over het verhaal van Bart Chabot, dat speciaal voor deze gelegenheid

was geschreven. Het ging o.a. over Prinsjesdag, de hoed jesparade en Erica Terpstra. Ook tijdens de lunch was er veel uitwisseling tussen de twee generaties. Zeker het herhalen waard. Allen die zich hiervoor hebben ingezet, in het bijzonder docenten en leerlingen van het ROC, hartelijk dank daarvoor!

13

DE VERPLICHTE EERSTEHULPVERLENING

Geffen is een levendig dorp; een dorp dat heel veel gro tere en kleinere evenementen organiseert. Denk maar eens aan Effe noar Geffe, de Carnaval, de Sinterklaas intocht, de dorpszeskamp, en de avondvierdaagse. Daarnaast organiseren sportverenigingen hun toernooien, zoals bijvoorbeeld Nooit Gedacht met het Ruud van Nistelrooij toernooi en de Bieskamploop. Bij al deze eve nementen zijn een of meerdere EHBO-posten ingericht, zodat eerste hulp verleend kan worden als dat nodig is. Tijdens de Effe noar Geffe van afgelopen september, bleek deze steunverlening maar al te hard nodig, met personen die bevangen waren door de hitte, die een arm gebroken hadden, door een hond in het hoofd gebeten waren of onwel geworden waren.

Met de toenemende aandacht voor veiligheid van bur gers tijdens dit soort evenementen, nemen ook de regels toe. Deze regels legt de gemeente vast in de vergunning die aan de organisatie verstrekt wordt.Aan de organisa tie is het dan om te zorgen dat daar invulling aangegeven wordt. Met betrekking tot de EHBO zijn ook die regels strikter geworden.Vaak betekent dit meer mensen, soms ook een hogere EHBO-kwalificatie, zoals de zogenaamde veldnorm. Maar in alle gevallen betekent het, dat als de organisatie vooraf niet aan de eisen kan voldoen, het evenement geen doorgang kan vinden. Maar ook dat als tijdens een inspectie tijdens het evenement blijkt dat niet aan alle eisen uit de vergunning voldaan is, dat op dat moment per direct het evenement stil gelegd kan en zal worden. Moet je eens voorstellen welke impact dat heeft op alle vrijwilligers die hun uiterste best hebben gedaan om het mogelijk te maken en op bezoekers die aan het genieten waren en hun dag in duigen zien vallen.

Voor de eerstehulpverlening, daar hebben we toch en EHBO-vereniging voor, zul je misschien denken. Dat klopt. Echter, als bijvoorbeeld door vergrijzing of ver huizing het ledenaantal van de vereniging afneemt dan is er ook nieuwe aanwas nodig, die deze evenementen mogelijk maakt. Uiteraard kunnen evenementorganisa ties ook bij commerciële partijen terecht, maar dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de kosten die aan de bezoekers, u dus, doorberekend worden.

Laten we daarom proberen samen deze vele evene menten in ons levendig dorp mogelijk te blijven maken. Volg bijvoorbeeld een EHBO-cursus, wordt lid van de EHBO-vereniging en help slachtoffers tijdens al die mooie Geffense evenementen.

SINTERKLAASINTOCHT

Op zaterdag 19 november zal Sinterklaas weer Geffen aandoen. De verwachting is dat Sinterklaas rond 13.00 uur zal beginnen met zijn rijtoer door het dorp. Hierna zal bij De Koppellinck een samenzijn met enkele activi teiten worden georganiseerd.

In de volgende editie van de Torenklanken meer informa tie over de Sinterklaasintocht. Kleur nu alvast de kleu renplaat en bewaar deze tot Sinterklaas. In de volgende Torenklanken lees je waar je deze kunt inleveren en er is een leuk prijsje mee te winnen.

SUPER BINGO-AVOND GOED GEVOEL GEFFEN

Helaas moesten we onze fietstocht in september an nuleren door het slechte weer. MAAR…… een bingoavond kan altijd doorgaan. Goed Gevoel Geffen haalt de bingokaarten weer van zolder en verzamelt de prijzen!

Op donderdag 17 november ben je welkom op onze SUPER BINGO-avond. De Superbingo start om 20.00 uur in de Koppellinck, de zaal gaat open om 19.00 uur.

De opbrengst van de SUPER bingo is voor de Fliere fluiters. Tot dan!

Leiweg 4 - 5386 KR

0622442590 www.vandecampberegening.nl

15 EVENEMENTEN IN GEFFEN EN
tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken
Geffen

LANDJONKERDAG SINT-JORISGILDE

Traditiegetrouw hield het Sint-Jorisgilde op zondag 2 oktober jl. haar jaarlijkse Landjonkerdag.

Er werd gespeeld op het terrein aan de Weverstraat, waar op het gras een aantal banen waren uitgezet.Toon Schuurmans van JBC was de onpartijdige scheidsrechter. De zon scheen en dat droeg zeker bij aan het plezier en de gezelligheid.

Er werden twee partijen voor de middag en twee par tijen na de middag gespeeld. Daartussen was de lunch met, ook traditiegetrouw, erwtensoep van gildebroeder Gerard met daarbij roggebrood met spek. Nadat Toon de punten had geteld, bleek Mien Gerrits de winnaar, dus de nieuwe Landjonker. Koning Twan hing haar de landjonkerketen om en er werd haar een vendelgroet, gebracht. Voor de laatste drie verliezers was er een presentje van Ben Vissers.

Vóór dit alles werden ook de winnaars van de interne competitie bekendgemaakt.

Eerste werd Huub Lamers, tweede Klarien van der Heijden en derde Ineke van Zandvoort. De koning overhandigde hen de prijzen.

Gemiddeld jeu-de-bouler werd Piet van de Wetering. Hij kreeg het wisselschild opgespeld.

In de show komen de beste nederpop, pop-rock klas siekers en prachtige ballads voorbij. Geheel in stijl van ‘Beste zangers’ delen de koorleden persoonlijke verhalen en herinneringen bij bepaalde nummers en gebeurtenissen met het publiek. De muzikale leiding van de vorstelling is in handen van dirigent Dody Soetanto. Astrid Radoes voert de regie en de Noiz-zangers en zangeressen worden begeleid door hun live-band.

‘Als ik je weer zie’ is voor Noiz ook een blij weerzien met haar publiek. Hun tweejaarlijkse show moest van wege Corona ruim een jaar worden uitgesteld. Noiz voert twee avondoptredens uit, op vrijdag 4 en zaterdag 5 november (20.15 uur). Op zaterdag is er een middagvoorstelling (15.00 uur). Na het laatste optreden op zaterdagavond is er een afterparty in Nesterlé, waarbij het publiek ook van harte welkom is. Kaarten voor ‘Als ik je weer zie’ zijn vanaf nu te koop voor 15 euro per stuk. Ze zijn te bestellen door een e-mail te sturen naar optreden@popkoornoiz.nl. Geef in het mailtje aan voor welke voorstelling je kaartjes wil bestellen en hoeveel. Je krijgt dan automatisch verdere instructies voor de betaling en de kaartjes worden thuisbezorgd.

Noiz is een jong, ambitieus koor, waar ook volop ruimte is voor gezelligheid. De repetities zijn op vrijdagavond bij basisschool Eikenwijs in Heesch. Leden hebben de leeftijd 20-50 jaar en komen uit de hele regio, waaronder ook uit Geffen, Nuland en Vinkel. Na dit grote theater optreden is er ruimte voor enthousiaste nieuwe zangers en zangeressen. Ben je geïnteresseerd, kijk dan op www. popkoornoiz.nl of stuur een mailtje naar secretariaat@ popkoornoiz.nl.

POPKOOR NOIZ PRESENTEERT OPTREDEN IN STIJL VAN ‘BESTE ZANGERS’

Bekende liedjes, afgewisseld met persoonlijke verhalen. Popkoor Noiz, met als thuisbasis Heesch maar met meerdere leden uit Geffen, brengt ‘Beste zangers’ naar Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode. De theatershow ‘Als ik je weer zie’ is geïnspireerd op het populaire tv-programma.

16

MARIETJE WILLEMSE

MET DE SINT JANSPENNING

Voor de laatste keer luidde ze op 7 oktober jl. de bel in de vrijdagavondviering…

Marietje Willemse –van Ravenstein nam, na trouwe dienst van bijna 25 jaar, afscheid als ka pelkoster.

Ze wilde graag ergens bij betrokken blijven en daarom heeft ze tot op 94-jarige leeftijd ‘gediend’ in onze geloofsgemeenschap.

Wekelijks zette ze alle misbenodigdheden klaar voor de voorgangers, haalde bewoners van zorgcentrum de Heegt op voor de viering, collecteerde en liep een rondje met de priester langs de bewoners die op hun kamer de communie wilden ontvangen.

Pastoor Ouwens sprak in de Mariaviering over de ‘vele Maria’s die er in ons midden zijn’, waarvan Marietje er één is.“Die mogen we best eens voor het voetlicht brengen”. Daarom verraste hij haar met een speciale attentie: de Sint Janspenning van het Bisdom ’s-Hertogenbosch.

Daarmee was Marietje zeer vereerd, een extra pluim voor het jarenlange vrijwilligerswerk.Van harte proficiat!

SCHILDERSCOLLECTIEF GEFFEN

Op bijgaande foto het Schilderscollectief Geffen. De groep bestaat uit de volgende personen (vlnr): Ferrie Verhoeven, Frans Rovers, Sander van Lent, Marij van Dijk, Anja van Nisterooij, Hetty Verhoeven, Toos van Rijn, Wim Dekkers (Uden), José van Berkel, Sjaan Heijmans en Gerard van Dinther. Zij willen u graag kennis laten maken met hun werken.

Daarom organiseren zij, zoals u al in de vorige Torenklan ken hebt kunnen lezen, een expositie met in totaal tussen de 60 en 70 schilderijen. De expositie wordt gehouden op een bijzondere locatie: de gehele benedenverdieping van de pastorie van Geffen. U kunt deze twee weekenden lang bezoeken, dus neem uw tijd hiervoor, want het is zeker de moeite waard.

Samenvattend:

Wat? Expositie Schilderscollectief Geffen. Waar? Pastorie Geffen Wanneer? Zaterdag en zondag 12 en 13 november 2022 en zaterdag en zondag 19 en 20 november 2022, van 10.30 uur tot 16.30 uur. Speciaal voor mensen die geen trappen kunnen lopen is de pastorie toegankelijk via de achteringang.

De mooiste momenten buiten.

17
GEËERD
www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN

Alle majorettes van WIK hebben afgelopen zondag in Waalwijk het aantal punten behaald om door te mogen naar de Brabantse Kampioenschappen in Waalwijk op vijf en zes november. Super trots zijn de instructrices Janneke van Rooij en Jolien Coppens. Wij wensen deze dametjes dan ook veel succes en hopelijk mogen ze weer door naar de Nederlandse Kampioenschappen, wordt vervolgd!

Op de foto achteraan van links naar rechts: Isabelle Loeffen, Hannah Koenen, Marit van Wanrooij met de mascotte hond Bob en Lieke van de Wouw. Middelste rijtje: Sanne Egelmeer, Lana Romme, Suze Ruijs, Lynn van Wanrooij en Janthe van de Elzen.

Vooraan: Britt van Wanrooij, Nine van Wanrooij, Jasmijn Loeffen en Lize van Erp.

UITNODIGING GEFFENSE VERENIGINGEN

Op 23 november zijn alle Geffense Verenigingen uitge nodigd voor een informatieve netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats bij Scouting Geffen in Blokhut “D’n Uitstek”, Weverstraat 33 in Geffen. De inloop is vanaf 20.00 en de bijeenkomst start om 20.15 uur. Sport Expertise Centrum (SEC) samen met de stuurgroep Vitale Vereniging organiseren de bijeenkomst.

De avond staat in het teken van informatie delen, elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. En wethouder Jacco Peter Hooiveld is deze avond, vanuit de gemeente Oss, aanwezig om kennis te maken met de Geffense verenigingen.

Ben je erbij?

Zet 23 november alvast in je agenda. Ben je nog niet eerder geweest, bespreek het eens in je bestuursverga dering, het is echt de moeite waard!

En meld je vooral aan om te komen. Dit kan door te mailen naar vitaleverenigingen@geffen.nl.

GELUID EN LICHT IN DE KOPPELLINCK

We zijn op zoek naar enkele enthousiaste mensen die zich willen bekwamen in het bedienen van de Licht en Geluidsinstallatie in De Koppellinck.

Vooral tijdens uitvoeringen en evenementen is een goed geluid en een mooie uitlichting van groot belang. Wil je hierover iets meer weten of heb je interesse bel of app Bert van Laarhoven op 06-51 56 63 74 of mail naar bertvanlaarhoven@mfcdekoppellinck.nl

SINT-JORISGILDE GEFFEN ZEGT DANK

Het Sint-Jorisgilde Geffen wil graag alle mensen bedan ken die het gilde hun stem hebben gegeven tijdens de actie van de Rabobank “Rabo Clubsupport”. Dankzij hun steun heeft het gilde een mooi bedrag ontvangen. Dit is zeer welkom, want in 2025 bestaat het SintJorisgilde 25 jaar. Tegen die tijd zijn veel leden toe aan een nieuw tenue en daar wordt hard voor gespaard. Daarom, nogmaals dank.

18

Hallo allemaal, DAAR ZIJN WE WEER ALS KINDERTHERAPEUTEN VAN GEFFEN, VINKEL EN NULAND!

Zo fijn dat wij elkaar goed weten te vinden, maar ook jullie als ouders ons steeds beter weten te vinden. Wij merken dat onze stukjes altijd goed gelezen worden en hopen jullie hiermee te inspireren! De komende keren gaan we ons richten op de Executieve Functies!

Waarom EXECUTIEVE FUNCTIES trainen?

Executieve functies zijn vaardigheden die we nodig heb ben om tot leren te komen, die zorgen voor sturing en controle van gedrag. We werken met 11 verschillende functies: respons-inhibitie, werkgeheugen, emotie-regulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning, organisatie, time-management, flexibiliteit, doelgericht gedrag en metacognitie. Executieve functies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je, na het horen van de sirenes van een brandweer, verder kan gaan met je werk. Of dat je, voordat je gaat werken, je tas hebt ingepakt en daarbij niets vergeten bent.

We vragen tegenwoordig steeds meer van kinderen!

Op het moment dat een kind vertrouwen heeft in het eigen kunnen, wordt de zelfstandigheid vergroot! Van deze zelfstandigheid wordt steeds meer gevraagd, ondanks dat we stiekem heel veel van kinderen overnemen... Kom maar, doe ik wel voor je... want als ik het doe, gaat het sneller... We leven in een haastige tijd waarin we veel van onze kinderen vragen, maar niet de tijd nemen om het ze zelf te leren doen. Voor de ontwikkeling van de Executieve Functies is juist dit zelf doen heel belangrijk en het kind hierin te begeleiden! Thuis kun je Executieve Functies per gebied oefenen middels leuke spelletjes en wanneer een kind plezier heeft in wat het doet wordt het leergierig en wil het meer leren, dus dit is de belang rijkste basis om tot ontwikkeling te komen.

Deze eerste keer richten wij ons op het WERKGEHEUGEN

De vaardigheid om informatie in het geheugen vast te houden terwijl je tegelijkertijd een andere taak uitvoert. Daarbij gaat het erom eerder geleerde vaardigheden of ervaringen toe te passen in een actuele of toekomstige situatie. Bij een complex spel zijn er bijvoorbeeld meer dere spelregels die onthouden moeten worden, worden er verschillende opdrachten uitgevoerd en moet er ont houden worden in welk team je zit. Kinderen die moeite hebben met het werkgeheugen vergeten de instructies of hun opdracht tijdens moeilijke spellen of in de klas. Het actieve proces van informatie:

* Opnemen(vastleggen)

* Opslaan(vasthouden)

* Opdiepen(reproduceren)

Deze vaardigheid is essentieel voor het onthouden van instructies, twee taken tegelijk uitvoeren, planning, organisatie van gedrag, rekenen, lezen, taal begrijpen en redeneren.

Kinderen met een zwak werkgeheugen:

* hebben moeite met het onthouden van instructies

* vergeten wat ze wilden zeggen

* hebben moeite met het inslijten van regels en afspraken

* vergeten opdrachten of delen daarvan

* vergeten materiaal mee naar school te nemen

* vergeten huiswerk in te leveren

* vragen om herhaling

* hebben moeite met automatiseren

* hebben moeite met het leggen van verbanden tussen nieuwe en al aanwezige kennis

* raken spullen kwijt

* leggen spullen op een verkeerde plek

Om deze vaardigheid te trainen kan er gedacht worden aan geheugenspelletjes waarbij je een beweging of zin moet onthouden. Of is er te denken aan spellen waarbij je de uitleg en de regels van het spel moet onthouden. Spelletjes om deze vaardigheid te trainen:

- Voorwerp-verstoppertje: neem een aantal voorwerpen die je verspreidt op de grond. Laat je kind kijken welke voorwerpen dit zijn. Laat je kind rennen, huppelen of springen naar de andere kant van de kamer en vraag je kind de ogen te sluiten. Neem een voorwerp weg en geef een seintje dat je kind weer naar de voorwerpen toe mag komen. Laat je kind raden welk voorwerp je heeft weggepakt. Je kan dit ook zittend aan tafel doen zonder bijbewegingen.

- Memory-race: maak 2 stapels van een memory-spel met telkens van elk paar een kaartje. Leg de kaartjes van een stapel met het plaatje naar boven verspreid door de woonkamer, gang etc. Pak nu een kaartje van de andere stapel en laat deze zien aan je kind. Je kind moet dit plaatje in zich opnemen en onthouden welk kaartje hij/zij moet gaan zoeken. Maak het spelletje moeilijker door er een extra opdracht aan te koppelen door bijvoorbeeld springend of hinkelend op zoek te gaan naar het plaatje.

- Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: beweeg en speel lekker door het huis heen tijdens het spel. Om het werkgeheugen aan te spreken voeg je telkens een detail toe aan de omschrijving naar waar je kind naar opzoek is (het is groot, het heeft de kleur geel etc.).

- Pizza bestellen; maak bijvoorbeeld van klei of papier een pizza met verschillende toppings zoals tomaat, kaas en sla. Geef je bestelling door aan je kind door enkele toppings op te sommen om te kijken of je kind de pizza met de juiste toppings kan beleggen.

- Kleurendans: neem ieder een gekleurde hoepel, blok of blaadje. Laat je kind lekker bewegen en dansen op de

19
KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl Reparatie en vermaken van kleding en: » Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding » Handdoek met naam of logo » Rompertje met naam bij geboorte » Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding » Standaard, of op maat gemaakte, emblemen » Haak, borduur en breiwerkzaamheden » Strijkservice Geef uw kleding een tweede leven: korter maken, ritsen vervangen, vlekken wegwerken en oppimpen ! Gratis haal en breng service • Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden www.autobandenservicegeffen.nl Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

muziek. Op het moment dat de muziek stopt moet je kind zo snel mogelijk terug naar het gekleurde voorwerp. Je kunt er ook voor kiezen om telkens een opdracht mee te geven tijdens het bewegen zoals springen, hup pelen, rennen etc. zodat je kind meerdere instructies moet onthouden.

- Plaatjesspel: kies drie verschillende plaatsje uit zoals bijvoorbeeld de zon, maan en ster. Koppel aan ieder plaatjes een opdracht zoals hinkelen bij de maan of huppelen bij de zon. Dans of ren lekker rond door de ruimte en kies een plaatje uit om de in lucht te houden zodat je kind kan zien wat het doen moet. Dit spel wordt moeilijker door meer plaatjes toe te voegen.

- Stoplichtspel: knutsel van tevoren samen met je kind verschillende vormen in verschillende kleuren. Begin het spel door bijvoorbeeld een blauwe cirkel als startsein te gebruiken en een groen vierkant als stopsein. Laat je kind door de ruimte rennen of racen als een auto of galopperen als een paard en veranderen van opdracht telkens als je het startsein heeft gegeven. Je kunt in de loop van het spel ook de kleuren veranderen van het start - en stopsein of nieuwe figuren toevoegen die ieder een eigen vaardigheid vertegenwoordigen (rood driehoek voor huppelen bijvoorbeeld).

Andere (bord)spellen waarmee je het werkgeheugen van je kind kan oefenen:

- Leeftijd 3 tot 5 jaar Eendjesdans, Rupsenspel,Alle tien gezien!, Jakkiebak! Kip penkak, Ik ga op reis en ik neem mee, Memory, Kwartet, Wat ben ik, Eerste boomgaard, Nijntje kiekeboe, enz. - Leeftijd van 6 tot 9 jaar Rush hour, Take it easy,Vlotte geesten, Halli galli, Boom hut-party, Wie is het, Tarantula Tango, Woeste muiterij, Wat ben ik, Logisch denken, Onderuit, Valkuil, Zeeslag, Da Vinci Code, Granny Apples, Jungle Speed, Kakkerlakkensalade, Quarto, Rood wit blauw, Mastermind, Exago, Wie ben ik, Zeeslag enz. - Leeftijd vanaf 10 jaar Confusion, Tridio coöperatief, Tricoda, enzovoorts.

Veel spelletjesplezier namens alle kindertherapeuten: Femke, Ergotherapiepraktijk De Oplossing Kim, Fysiotherapeut Move 2be Fit Jill en Saskia van Logopedie Jill en Logopedie Maasdonk

Mocht je als ouder met je kind vastlopen binnen de Executieve Functies neem dan contact met ons op, daar zijn we voor!

AANMELDINGEN VORMSEL 2022 IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

Uw zoon of dochter zit nu in het laatste jaar van de ba-

sisschool in Geffen, Nuland of Vinkel en is al druk bezig met de keuze van een middelbare school.

Jouw kind stelt zich vragen zoals: wie ben ik? Welke talenten heb ik? Door welke mensen word ik in het leven gevormd? Allemaal vragen waar wij als vormselwerkgroep het graag met jouw kind over willen hebben. Want het is leuk om spelenderwijs te ontdekken wie je bent en welke richting bij jou past. Samen verder!: dat is de naam van ons vormselproject.

Het vormselproject bestaat uit vijf bijeenkomsten die vanaf november tot en met februari staan gepland. Tij dens deze bijeenkomsten, onder begeleiding van leden van de vormselwerkgroep uit Geffen, doen wij spellen, zijn wij creatief bezig en luisteren wij naar elkaar. Ook organiseren wij een excursie (naar de Voedselbank) en gaan wij deelnemen aan de Power of Fire dag in ’s-Hertogenbosch. Alle vormelingen uit Geffen, Nuland en Vinkel, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode volgen hetzelfde project. Deze kernen maken onderdeel uit van Parochie De Goede Herder, onder supervisie van pastoor Frits Ouwens. De leden van de vormselwerk groep werken in deze kernen al een aantal jaren met veel plezier nauw samen met elkaar. Al met al een gevarieerd project, passend bij de leeftijd en interesse van jouw kind. Het project wordt afgesloten door het Vormsel, waarschijnlijk in maart. Dan worden alle vormelingen uit parochie De Goede Herder tijdens een gezamenlijke viering in een van de kerken van de parochie gevormd.

Heb je interesse, stuur dan uiterlijk voor 1 november een email naar de vormselwerkgroep via marianne lepoutre@gmail.com. Wil je meer weten? Bel gerust naar Marianne Lepoutre 06-10294736 of meld je aan bij Pastoor Verbakel in Nuland.

21

familiebedrijf

Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter,

we kijken altijd vooruit. Half werk kennen

niet.

zijn altijd in voor een geintje en vieren

onze successen. En

doen

met onze 350

ruim

www.vanwanrooij.nl ...dát maakt Van Wanrooij Op z’n Van Wanrooijs Wat ons
kenmerkt?
aanpakkers en
we
We
graag samen
dat
we
collega’s al
50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl 201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1 18-12-2020 10:17:35 Vestiging: Heesch Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch T F 0412 - 45 90 00 0412 - 45 90 01 E info@soestacc.com W www.soestacc.com Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Bezoekadres: Cereslaan 4 Plein 1969 1 Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a • RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13 Frank Hanegraaf Chris-Stan van Daal Nicole Hanegraaf • Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Dinsdag 1 november

KOM NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST OVER DE GEFFENSE PLAS

Gemeente Oss gaat via een prijsvraag op zoek naar een nieuwe exploitant voor de Geffense Plas. We nodigen u als omwonende, geïnteresseerde of gebruiker van de Geffense Plas uit voor een informatiebijeenkomst op 1 november in De Haard.Wat houdt de prijsvraag in? Wat is de planning? Wat zijn uw vragen?

Wanneer en waar vindt de bijeenkomst plaats?

U bent van harte welkom op dinsdag 1 november in de balzaal van wijkcentrum De Haard, aan de Brederostraat 46 in Oss. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur.

Prijsvraag

Op 6 oktober stelde de gemeenteraad de selectie- en gunningsleidraad ten behoeve van de prijsvraag vast. Daarmee ging de prijsvraag van start.Wilt u meer weten over deze prijsvraag? En over de planning? Projectleider

Anne Zaadnoordijk (Gemeente Oss) en Jasper Vlek (bureau LOSstadomland) geven tijdens deze bijeenkomst een presentatie over de prijsvraag. Natuurlijk is er ook ruimte voor uw vragen.

Meer informatie?

Kunt u op 1 november niet? Maar wilt u wel meer weten? Kijk dan op www.oss.nl/geffenseplas

63, 5349 AE in Oss. ‘Het samen-werken onder één dak is een logische volgende stap voor de samenwerking tus sen IBN en de gemeente’, vertelt Jacco Peter Hooiveld, wethouder gemeente Oss.

Betere samenwerking onder één dak

Consulenten van Team Werk helpen inwoners bij het zoeken en vinden van passend werk. Door de verhuizing zijn er voor inwoners meer mogelijkheden om hun kwaliteiten goed in beeld te krijgen. Er zijn meer soorten werk en er zijn meer verschillende taken. De gemeente Oss en IBN werken beter en slimmer samen, door afspraken te maken over hoe ze samen-werken.

Verbouwing

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de ruimtes te verbouwen en in te richten. Meggie Rutten, Teamleider Werk bij de gemeente Oss: ‘Wij zijn erg blij met het resultaat.Vandaag zijn Team Werk en de kandidaten van De Rotonde gestart op hun nieuwe werkplek. De ruimtes versterken een open cultuur, waardoor het makkelijk ontmoeten en samenwerken is. Ook zijn er genoeg ruimtes om rustig te werken of gesprekken te voeren. Partners die op de oude locatie gebruik maakten van de ruimten, kunnen dat op de nieuwe locatie ook weer doen.’

De verhuizing draagt bij aan Global Goals: Kijk voor meer informatie op www.oss.nl/globalgoals

CORONA:

Herhaalprikken en toenemend aantal besmettingen

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt verder toe. In de GGD-teststraten, in de verpleeghuizen en in de ziekenhuizen melden zich steeds meer mensen met een coronabesmetting. Om Nederland open te houden en de zorg voor iedereen toegankelijk, is het nu extra belangrijk om te testen bij klachten en om de herhaalprik te halen. GGD artsen Fransje Metz-Heijmans en Arjan van Laak geven antwoord op veelgestelde vragen.

PERSBERICHT

Eerste werkdag op nieuwe locatie De Rotonde

Team Werk en het Arbeidstrainingscentrum De Rotonde van de gemeente Oss is verhuisd.Vandaag, 10 oktober, is de eerste werkdag op de nieuwe locatie: Industrielaan

Doe je een zelftest of ga je testen bij de GGD? “Bij coronaklachten of wanneer je in contact bent geweest met iemand met corona doe je altijd een zelftest. Dit geldt ook voor kinderen. Bij een positieve zelftest hoef je geen bevestigingstest te doen bij de GGD. Voor bepaalde doelgroepen is het advies om een afspraak te maken bij de GGD:

• Zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid

• Inwoners van een verpleeghuis of een andere instelling met kwetsbare personen (boven de 70 jaar of met een

23
Geffen, Aloysiusplein 1 Hallo laagste prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag: 08.00 - 20.00 uur Vrijdag: 08.00 - 21.00 uur Zaterdag: 08.00 - 20.00 uur Zondag: 12.00 18.00 uur Telefoon: 073 5340400, Fax: 073 5340499 Internet: www vanwanrooij.nl E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Inter net www.vanderdoelenassurantien.nl Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

ernstige afweerstoornis)

• Mensen die thuis wonen en naar de dagbesteding gaan (boven de 70 jaar oud of met een ernstige afweerstoornis)

• Mensen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van anderen

• Mensen die een herstelbewijs nodig hebben Behoor je tot een van deze doelgroepen? Maak online een testafspraak bij de GGD (www. coronatest.nl). Of bel naar 0800 1202.”

Wat houdt isolatie in en hoe lang duurt dit? Als je een positieve testuitslag hebt, dan blijf je thuis en ga je in isolatie. GGD-arts Fransje Metz-Heijmans legt uit wat dit betekent en hoe lang je in isolatie moet: “Als je in isolatie gaat, dan leef je gescheiden van je huisgenoten, bijvoorbeeld in een aparte ruimte. Kies je ervoor om dit niet te doen, dan loopt je gezin of je huisgenoot meer kans om ook besmet te raken. De isolatieperiode is als volgt:

- 5 dagen na je eerste klachten

- Ben je de laatste 24 uur klachtenvrij, dan kun je na 5 dagen weer uit isolatie

- Ben je niet klachtenvrij? Blijf dan in isolatie totdat je klachtenvrij bent en nooit langer dan 10 dagen Doe de check op mijnvraagovercorona.nl. ”

Hoe bepaal je het moment waarop coronaklachten beginnen?

GGD-arts Arjan van Laak legt uit: “Wanneer je klachten beginnen is niet altijd goed te bepalen. Typische klach ten die horen bij het coronavirus zijn keelpijn, hoesten, koorts, neusverkoudheid en plotseling verlies van reuk en smaak. Het moment waarop je gezondheidssituatie anders voelt, is het moment waarop de klachten zijn begonnen en dan start de isolatieperiode. Je begint bijvoorbeeld met hoesten (of het patroon verandert) of je hebt ineens koorts of een rare kriebel. Op het moment dat je een test doet, kun je dan terugrekenen naar het moment dat jouw gezondheid veranderde om te bepalen hoe lang je binnen moet blijven.”

Wanneer bel je de huisarts?

“Je belt de huisarts als je plotseling veel zieker wordt, bijvoorbeeld wanneer je benauwder wordt of hoge koorts krijgt. Op huisartsenwebsite www.thuisarts.nl staat meer uitgelegd wanneer je de huisarts kunt bellen. Je hoeft de huisarts bijvoorbeeld niet te bellen om een positieve test door te geven, als je vragen hebt over de isolatieduur of wanneer je aan de beurt bent voor je coronaprik.Twijfel je tot wanneer je binnen moet blijven, bel dan naar de GGD via 088 368 7777 of kijk op www. mijnvraagovercorona.nl.”

Waarom een herhaalprik tegen corona?

“De bescherming door het vaccin neemt na verloop van

tijd af. Om goed beschermd te blijven is het belangrijk om de herhaalprik te nemen.Als zorgprofessional vind ik het belangrijk dat er gevaccineerd wordt. Patiënten wor den minder ziek van corona en de verdere verspreiding van het virus wordt tegengegaan. Het beschermt niet alleen je zelf, maar ook kwetsbare mensen om je heen. Je hebt minder kans om Covid-19 te krijgen en als je het toch krijgt, heb je minder kans om ziek te worden.

Na een coronabesmetting of eerdere vaccinatie wacht je 3 maanden tot het nemen van de herhaalprik,” legt GGD-arts Fransje Metz-Heijmans uit.

Je hebt een vaccinatie laten zetten en hebt daarna een positieve coronatest GGD-arts Arjan van Laak: “Je kunt geen corona krijgen door een prik. De vaccins bevatten namelijk geen coronavirusdeeltjes en een vaccinatie heeft geen invloed op de testuitslag. Als een coronatestuitslag positief is, dan ben je besmet door corona. Let op: pas een week na de vaccinatie ben je volledig beschermd.”

Kan je de griepprik en coronaprik kort na elkaar laten zetten?

“De griepprik en de coronaprik kunnen beide veilig en effectief gezet worden op dezelfde dag of kort na elkaar. Er hoeft dus geen periode tussen beide prikken te zitten. Je gaat naar de GGD voor de coronaprik. De huisarts zet de griepprik en de pneumokokkenprik. Je krijgt hiervoor een aparte uitnodiging. Het is landelijk bepaald dat de GGD en huisartsen deze prikken apart zetten.”

Vaccinatielocaties regio Hart voor Brabant

Voor de herhaalprik kun je in de regio van GGD Hart voor Brabant op afspraak terecht bij de volgende 7 vaccinatielocaties:

* Berghem in Sportcentrum Berghem aan de Osseweg 38A

* Boxtel in Sportcomplex De Braken aan De Braken 1A

* Cuijk aan de Grotestraat 95

* Den Bosch in de Brabanthallen aan de Diezekade 2

* Tilburg in het Willem II stadion aan de Goirleseweg 34

* Veghel aan De Amert 605

* Waalwijk aan de Gompenstraat 37

Afspraak maken voor coronavaccinatie kan op de volgende manieren:

* Online via www.planjeprik.nl

* Telefonisch via het landelijke afsprakennummer 0800 7070

* Inwoners die 65 jaar en ouder zijn en wonen in de regio van GGD Hart voor Brabant kunnen rechtstreeks bellen naar het telefoonnummer van de GGD 085-0871334 voor hulp bij het maken van een afspraak

25

op komst? Binnenkort

of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen!

je meer

HOUVAST bij laten gaan Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is. Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl BLOEMENIk hou van... www.ikhouvan-bloemen.nl Baby
trouwen
Wil
info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag! kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN 15%OntvangKorting! ACTIECODE: TORENKLANKEN Voor iedere gelegenheid een passend kado! Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend. Voor al uw bloemwerk! Openingstijden: Ma: 9.00 tot 18.00 Di: 9.00 tot 13.00 Wo: 9.00 tot 18.00 Do: 9.00 tot 18.00 Vr: 9.00 tot 18.00 Za: 9.00 tot 16.00 Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683

ROOI

NR. 83

Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en rondom het neij Dorpshart ...

#Corona

Laatste dagen lezen wij hélaas weer over corona-infec ties en zelfs ziekenhuisopnamen. Boostercampagne in sporthal Berghem is weer opgestart. Hopelijk blijven de gevolgen dit winterseizoen binnen de perken …

#De Geffensche Wiel

Wij kuieren van de week met ons clubje langs een stukje heemkundig erfgoed: De Geffensche Wiel uit 1880.

#Mister Carnaval

Wij nemen met verdriet kennis van het gegeven dat de Rv11 (en/of de Stichting Rottenrijk?) plots ‘Mister Car naval Geffen’ Gilbert van de Meulenreek buiten heeft gezet. Die voelt zich daardoor zó op zijn pik getrapt, dat hij zijn lidmaatschap van de Club van fl. 111,11 opzegt, zo valt te lezen op de sociale media. Wij spreken Gilbert en hij zegt ‘absoluut niet’ te weten waarom. Dat bevreemdt ons zéér!

Omdat wij het óók niet weten en daarover niet willen speculeren, houden wij ons bij de feiten:

Wij noemen Gilbert in Geffen niet voor niets “Mister Carnaval’. Want al heeft hij hier-en-daar ongetwijfeld (ook) wel eens STEKEN laten vallen, hij heeft ooit (mét de hulp van anderen!) wél het Geffens Carnaval uit het slop getrokken. Toen ’t Rottenrijk op sterven na dood was. En dát betwisten weinigen …

De Wiel in oktober 2019

Die ligt er momenteel belabberd bij; waar het opper vlaktewater in de zomer lijkt op winterse erwtensoep (blauwalg), is het nú een smerige, bruine prut … Ont trokken aan het oog van voorbijgangers, want de oevers zijn helemaal dichtgegroeid met wilgentakken. Vandaag exact 3 jaar geleden zei de Osse CDA wethouder Van der Schoot ”dat De Wiel mss wel niet te behouden is voor Geffen”. Dat laten we potversnotjes (!) toch niet gebeuren???

#Dorpshart

De sloop van het gemeentehuis is in volle gang. In een vergadering van Dorpsraad Geffen in februari worden de ‘bijna-definitieve’ plannen voor de invulling van het nieuwe Dorpshart gepresenteerd. Hier-en-daar moet er nog wat aan geschaafd worden. ‘Binnenkort’ belooft de gemeente Oss, volgt een totaalplan met alle details (inclusief maatvoering, te gebruiken materialen, bomenplan etc.).

Wij pleiten ervoor dat Geffen NU nog een keer haar zegje mag doen. ‘Olling Geffen’* was betrokken bij de totstandkoming van het #ontwikkelperspectief dus ‘Ol ling Geffen’ heeft recht kennis te nemen van het defi nitieve plan, voordat dit “in beton gegoten is”. Met een deftig woord noemen ambtenaren dat #participatie Wij hebben onze wens doorgespeeld aan Dorpsraad Geffen en de projectleider van de Gemeente Oss.

Gilbert van de Meulenreek heeft (had) in zijn pink méér carnaval dan menig Geffenaar! Als de Rv11 (en/of de Stichting Rottenrijk?) besluit afscheid van hem te nemen, dan verdient die op zijn minst tekst en uitleg. En eigenlijk óók een groots afscheid voor bewezen diensten. Netjes afscheid nemen van #kartrekkers is zéker een ontwikkelpuntje voor het Rottenrijk!

#Rottenrijk

Stichting HoReCa maakt mooie sier met haar grote feesttent met vertier voor ‘de jeugd’ uit Geffen en de wijde omtrek. Dat loopt als een tierelier en dát moet mooi zo blijven!

Wij maken ons wél ernstig zorgen om de Raad van Elf, die steeds meer in zichzelf gekeerd lijkt en die met Carnaval vooral de bloemetjes in de regio buiten zet. Het wordt hoog tijd dat het Rottenrijk zich ‘opnieuw uitvindt’; zich vooral bezig gaat houden met de organisatie van Carnaval in Geffen voor jong én oud!

Als dát ‘voor jong én oud’ uitgangspunt is, dan komen de 40+ers in Geffen er erg bekaaid af. Gelukkig ziet HoReCa Geffen dat (nú) wel in en zij meldt ons dat ”er ruimte wordt geregeld en nadere details snél zullen volgen”. Dat moet vlot, want het is bijna de 11e van dun 11e !!!

Vragen of complimenten? Bel ’t Rooi Hundje, tel: 06-5391 6725

27
OORTJES

GEFFEN

Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoed gevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald. Voor het plan nen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl

Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur.

Centrale huisartsenpost: 088-8765050

DE HEEGT - BRABANTZORG

Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264

Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555

Thuiszorg en De Heegt

Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555

De Heegt: Miranda van der Leest miranda.vanderleest@brabantzorg.eu

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE

Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum

Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631

Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764

Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek)

Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet: www.belle-vie.nl, email: info@belle-vie.nl Facebook en Instagram

VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF

Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455

Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof.

LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums

Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl

THUISZORG PANTEIN

T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl

TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHO VEN DIAGNOSTISCH CENTRUM

Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.

DORPSRAAD GEFFEN

Secr.: Runrotstraat 27a, 5386 CT Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK

Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodon tologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411

Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur

Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur

MFC de Koppellinck

Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl

Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl

PRAKTIJK VANDAAG -

OEFENTHERAPIE EN PSYCHOSOMATIEK

Oude Klooster, Kloosterstraat 7a, 5386 AR Geffen 073-2032475. info@praktijkvandaag.com

FYSIOTHERAPIE MOVE 2B FIT

Kloosterstraat 7a / Papendijk 15 Geffen Tel. 073-5323432. Email: info@move2bfit

HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl

Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl

Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING

Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING

Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0

APOTHEEK MAASDONK

Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499

Website: www.apotheekmaasdonk.nl

Uw gezondheid vinden wij van belang!

Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten.

Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780).

KOM D’R IN

Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-11.30 en zondag van 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6

DE GEFFENSE EETKAMER;

Gezellig samen eten, helemaal verzorgd.Van ma. t/m za. vanaf 12.00 uur kunt u terecht in Kom d’r In. Aanmelden bij Tonny van Erp 0735321955 of Tineke Willemse 0610758924.

OUDERENADVISEUR

“De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Pierre Konings, T 06-53325535 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

SINT JOZEFOORD

Sint Jozefoord biedt wonen met zorg voor ouderen. Daarnaast bieden wij huishoudelijke hulp, wijkverpleging, dagbesteding en maaltijd aan huis. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via 073 5342 342 of info@jozefoord.nl.

VAN DE REDACTIE Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van adver tenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.

28 WETENSWAARDIGHEDEN HUISARTSENPRAKTIJK