Torenklanken 2021 - nr 17

Page 1

59e jaargang | nummer 17 | november 2021

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jan-willem@talvimediacentrum.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

THEMA AVOND WONEN IN GEFFEN Woensdag 17 november organiseren gemeente Oss en Dorpsraad Geffen een thema avond over Wonen in Geffen. In De Koppellinck is er van 19:15 uur tot 21:45 uur gelegenheid om u te laten informeren en in gesprek te gaan over de volgende onderwerpen: * Welk woonbeleid hanteert gemeente Oss en wat betekent dit in Geffen? Programmamanager Wonen T.Thissen kijkt terug: wat is er in de periode 2015-2021 in Geffen gebeurd op het gebied van woningbouw? Maar hij kijkt vooral vooruit; wat komt eraan, welke doelen heeft de gemeente met het woonbeleid en wat merkt Geffen daarvan? * Informatie over ’t Veld Projectleider A. Zaadnoordijk informeert u over de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk ’t Veld. Deze wijk ligt tussen de Veldstraat en de Heesterseweg in Geffen. Het is de bedoeling om daar ongeveer 250 woningen in verschillende prijsklassen te bouwen. We gaan in op het stedenbouwkundig plan, de voorlopige verkaveling en de verdere planning. * Gebiedsvisie Stadjes en Kernen Projectleider W. van den Elzen geeft een toelichting op het doel van de gebiedsvisie Stadjes en Kernen. Ook wil hij graag weten hoe Geffenaren kijken naar hun leefomgeving, als ze nadenken over hun toekomst. Komt u ook naar de thema avond Wonen in Geffen? U bent van harte welkom op 17 november, van 19.15 tot 21.45 uur, in de Koppellinck.Voor een goede invulling van de avond willen wij u vragen om u aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@dorpsraadgeffen.nl. Aanmelden kan tot maandag 15 november.Wij vragen u de dan geldende coronamaatregelen op te volgen.

Lieve Kinderen uit Geffen, Hebben jullie het al gehoord? Sinterklaas komt dit jaar weer naar Geffen. Op 20 november zal hij met zijn Pieten een bezoek brengen aan ons dorp. De Sint komt met zijn paard en wagen naar Geffen. Om 13.00 uur zal hij beginnen aan zijn tocht. De route is als volgt: De Vlijmdstraat - Tolweg - Trudostraat - Lambertusstraat - Veldstraat - Kloosterstraat - De Ing. Het eindpunt is de MFC de Koppellinck, hier zal de Sint rond 13.30 uur aankomen. De Sint vindt het leuk als de kinderen hem daar een bezoek komen brengen. Hij zal samen met zijn Pieten tot 15.30 uur aanwezig zijn, zodat hij ruimschoots de tijd heeft om alle mooie tekeningen in ontvangst te nemen en samen met de kinderen Sinterklaasliedjes te zingen. Let op; voor toegang tot de Koppellinck is een geldend corona toegangsbewijs verplicht. Dit evenement is onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronaregels.

KBO BINGO Voor een gezellig avondje uit en mooie prijzen. Elke 2de donderdag van de maand, aanvang 19.00 tot 21.30 uur. Locatie het Oude Klooster.

KOPY INLEVEREN VOOR:

15 november (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

De Schouw 27 I 5386 EV Geffen I T. 06 - 51 59 11 60

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Een goede administrateur hoeft niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voorhoeft de MKB-ondernemer! Een goede administrateur niet duur te zijn. Gewoon goede kwaliteit voor een betaalbaar tarief, juist voor de MKB-ondernemer!

OPENINGSTIJDEN Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.00 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen T: 073 890 5990 Bezoekadres

Correspondentieadres

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland Bezoekadres

Postbus 50 5386 ZH Nuland Correspondentieadres

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

Bedrijfsstraat 5 5391 LR Nuland

Postbus 50 5386 ZH Nuland

T: 073-3030823 E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nlBezoek ons op www.levix.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

SYSTEMEN RANDAPPARATUUR INKT EN TONERS NETWERKEN NOTEBOOKS BEELDSCHERMEN

www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

TELECOM TECHNISCHE DIENST ZAKELIJKE DIENST OPSLAG PRINTERS GAMING

SERVICE EN KWALITEIT SINDS 1999 GEFFEN

OSS

UDEN

DEN BOSCH

Dorpstraat 46 073-5341325 info@levix.nl

Walstraat 66 0412-692090 oss@levix.nl

Pastoor spieringsstraat 11 0413-331536 uden@levix.nl

Tinnegieterstraat 32 073-6440576 denbosch@levix.nl

COMPUTERSHOP

COMPUTERSHOP

EXPERIENCE CENTER

EXPERIENCE CENTER

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN GEFFEN / BERLICUM / NISTELRODE

www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream. Zie de groene link op de welkomstpagina van onze website: www.parochiedgh.nl Klik op de Geffense kerk. vr. 12 nov. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 14 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK 1e jaargetijde Herman de Haas, namens de parochie vr. 19 nov. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 21 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. GK (Caeciliafeest) vr. 26 nov. 19.00 u. avondmis in de kapel zo. 28 nov. 09.30 u. H. Mis m.m.v. Passe Partout Presentatie E. Communicanten / Schoenendoosactie BeHoCa TER HERINNERING Op 93-jarige leeftijd is Grad Schuurmans overleden. Grad zette zich jarenlang in voor onze geloofsgemeenschap. Hij verzorgde de financiële administratie, zat in de werkroep kerkbalans en was senior-acoliet. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. KERKBALANS 2021 Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Thema 2021:‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans Geffen 2021. Tussenstand juli

2021: € 16.545,85. Kunnen we nog een eindsprint maken! Doe mee met de jaarlijkse kerkbijdrage, elk bedrag is welkom! OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. GEDOOPT in oktober 2021 Rens Ketelaars, Elise Schraa. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2022 Er zijn 11 kinderen aangemeld voor de Eerste Communie. De voorbereiding is begonnen. Op zondag 28 november stellen de communicanten zich voor in de H. Mis van 09.30 uur. Op zondag 22 mei 2022 wordt in onze kerk de Eerste Communie gevierd. AANMELDING VORMSEL Zie elders in Torenklanken HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de

3


Dé uitvaartbegeleider bij natuurbegraven en groene duurzame uitvaarten

Ook wanneer u elders verzekerd bent!

natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38 89 14 04

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang!

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315.

KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com

WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 21 oktober 2021: Sjaak van Heumen, 82 jaar 30 oktober 2021: Grad Schuurmans, 93 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster. Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur.

RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

BEDANKT Op 22 oktober mochten wij met onze (klein)kinderen, familie, vrienden, buren en kennissen ons gouden huwelijksfeest vieren... Een dag om nooit meer te vergeten omdat er zoveel mensen aandacht besteed hebben aan dit jubileum. Wij hebben mede dankzij al die verrassingen enorm genoten. Dank je wel hiervoor. Cor en Joke Hermse-Spijkers

Leiweg 7 • 5386 KR Geffen • tel. 06-132 54 919 zorgimkerij@ecopoll.nl • www.zorgimkerijecopoll.nl 5


ROND DE DORPSPOMP Zondag 31 oktober 2021. Stamtafel nummer 556. Een bijna complete stamtafel. Een mooie zondag, maar wel met slecht weer op komst. Rectificatie Zoals gewoonlijk starten we met een terugblik op de vorige Stamtafel. Daar blijkt een storende fout in te staan en wel omtrent de organisatie van de Ondernemer van het jaar. Ten onrechte is vermeld dat hier Café Govers voor verantwoordelijk is, terwijl dit evenement toch echt door de gezamenlijke Geffense Horeca wordt georganiseerd. Excuses voor onze vergissing! Dorpsplein Op 4 november is de bijeenkomst over het Dorpsplein georganiseerd. Opnieuw is bureau LOS Stadomland ingehuurd voor de organisatie ervan. Maar hadden we met

de keuze voor het ontwikkelperspectief niet al een duidelijke uitspraak gedaan? Geen doorgaand autoverkeer meer op het Dorpsplein.We krijgen stellig de indruk dat aan deze uitspraak wordt getornd door ondernemers die tijdens de dorpsavonden niet aanwezig waren. Wat heeft het bezoek aan een dorpsavond dan nog voor zin? Maar ook de gemeenteraad van Oss die zeer positief reageerde op het ontwerp van LOS Stadomland, wordt die nu ook genegeerd? Het is goed voor de omzet van MFC de Koppellinck, maar voor de rest lijkt ons een dergelijke bijeenkomst overbodig. Het kan toch niet zo zijn dat de mening van heel Geffen moet wijken voor een drietal ondernemers. Wat ons betreft geen verkeer over het Dorpsplein. Elf-Elf bal Met als thema “The Masked Singer” wordt dit jaar op 13 november a.s. in Zaal ’t Haasje de prinsonthulling georganiseerd. De geheimraad doet zijn naam eer aan, er is nog helemaal niets gelekt. Zelfs een bestuurslid van Stichting het Rottenrijk weet niet wie er prins of prinses wordt. Alhoewel het evenement ook bezocht wordt door carnavalsorganisatie van buiten Geffen, is het

& stomerij service Kleding op maat maken voor dames en heren. Uw gordijnen vakkundig gemaakt. Reparaties alle materialen. Ook leren kleding en bont. Volop en gratis parkeren voor de deur. 1e klas vakwerk. Bijna 25 jaar ervaring.

’t Dorp 21, 5384 MA Heesch 06 – 87 04 97 95

Royalkledingreparatie@gmail.com

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


elf-elf bal in Geffen nog niet zo’n groot evenement als bijvoorbeeld in Heesch, Vinkel of Nuland. Verschillende oplossing scenario’s passeren de revue, maar helaas komt er geen eensluidend standpunt op tafel. Helaas hebben wij hier dus niet de wijsheid in pacht, maar wij wensen de prins of prinses natuurlijk veel plezier en hopen hem/ haar uiteraard snel te ontmoeten. Blikseminslag We zijn geschrokken van de blikseminslag in de Runrotstraat, maar gelukkig is de schade beperkt gebleven tot materiele schade. Wel verbazen wij ons dat er een specialistisch team vanuit Elst moest komen om riet uit de kap te halen. Dat had onze eigen brandweer toch ook wel gekund? Recht vur zunne Roap De Roapliedverkiezing en Recht vur zunne Roap worden de komende jaren in de hal van Tuin en Gras georganiseerd. Waarom niet in MFC de Koppellinck is de vraag die op tafel komt. Het Atrium is een gegeven, alle schoolgebouwen worden tegenwoordig zo ontworpen, met trappen om op te zitten. Maar met een pronkzitting moet je juist aan lange tafels kunnen zitten en vier uur op een trap zitten houdt niemand vol. Zijn kuipstoeltjes dan geen alternatief? Maestro heeft laten zien dat dit ook in MFC de Koppellinck mogelijk is. Ons advies aan partijen luidt: vraag een deskundige (zoals een tribunebouwer) om advies en wellicht kan het in de toekomst wel in MFC de Koppellinck worden georganiseerd. Geffense Bosjes Eindelijk is de pachtovereenkomst opgezegd en kan Oss uitkijken naar een nieuwe constructie.We hopen wel dat het kleinschalig blijft en de natuur in stand wordt gehouden.Wordt het in eigen beheer ontwikkeld of wordt het uitbesteed? In het laatste geval alsjeblieft “geen massa is kassa” praktijken. Billy-bird, Lips, bomenpark worden als partners genoemd. Maar wat als eerste moet gebeuren is dat de buurt wordt meegenomen in het locatie-profiel

van de Geffense bosjes. Dat we niet over een paar jaar discussies krijgen over aantal evenementen etc. Geffen 2040 Het is rustig omtrent onze visie Geffen 2040, welke door de Dorpsraad Geffen is omarmd. Op 19 november a.s. vindt in MFC de Koppellinck een bijeenkomst plaats over ‘wonen in Geffen’. Wij zien graag dat de Dorpsraad op dat moment ook de visie uitdraagt en er eens met een gestrekt been ingaat. Waarom 250 woningen op een kluitje realiseren, terwijl je ze ook over 2 plannen kunt verdelen? Actief opkomen voor de Geffense belangen hoort immers tot een van de taken van onze dorpsraad. En verder… - wachten we af of de windmolens er wel gaan komen - hebben we een levendige discussie over en melk- en mestproductie gevoerd - wachten we de persconferentie inzake Corona-regels af Stamtafel De volgende Stamtafel vindt plaats op zondag 14 november a.s. om 10.30 in Café Govers. U bent van harte welkom. Reacties zijn welkom op Stamtafel@torenklanken.nl

Zorg altijd bij u in de buurt

Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

7


De ideale werkplek

in het centrum van Geffen!

Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester

Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 6909354 E: info@frank-van-lent.nl WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Kantoor Oss Molenstraat 46 5341 GD Oss

Kantoor Geffen Dorpsplein 1A 5386 GL Geffen

info@pphnotarissen.nl

Postadres: Postbus 345, 5340 AH Oss Telefoon: (0412) 665 666

www.pphnotarissen.nl

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen

BETROKKEN ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR MKB EN ZZP Doelgerichte aanpak

NIEUW:

Korte, sterke analyses

Overal en altijd inzicht in je actuele cijfers!

Eerlijke adviezen

Dim van de Put Gery Wijgerse

www.triple-a-administratie.nl

Dorpstraat 18d, Geffen T: 073 534 1408

Creatieve ideeën Strakke ontwerpen

Dorpstraat 18b, Geffen

www.creativos.nl

Uw partner in Encoders, Laser-Encoders en Compacte Aandrijvingen

www.tr-electronic.nl

TE HUUR:

www.kabelsenzo.nl | info@kabelsenzo.nl

diverse instapklare kantoorruimtes van 28 tot 64 m2.

Meer informatie: www.deflorijngeffen.nl


SCHOENENDOOSACTIE 2021 VOOR STICHTING BEHOCA

beginnen met het bouwen van ons huis. Maar in Afrika gaat alles een beetje langzamer dan in Nederland.

Het sinterklaasfeest is het feest van geschenken krijgen, maar ook geven! Daarom houden we in onze geloofsgemeenschap Geffen weer een schoenendoosactie en vragen kinderen en volwassenen om iets te geven aan kinderen die niet zoveel spullen hebben dan wij!

Onze jongens gaan weer naar school en ze hebben allemaal nieuwe uniformen gekregen. Ze waren dan ook heel blij omdat hun nieuwe uniform heel mooi en netjes is. In Kenia gaan alle kinderen in uniformen naar school en moeten ze altijd hun haren heel kort scheren, ook de meisjes. Onze jongens leren gelukkig allemaal heel graag! De dagen zijn wel erg lang. Ze staan op om 5 uur in de ochtend en gaan dan om 6 uur naar school. Dan komen ze om 17.00 weer terug van school waarna ze nog huiswerk moeten maken. Als de jongens vrij zijn dan spelen ze graag voetbal. Verven vinden ze ook erg leuk om te doen en daar zijn ze ook goed in. Waterflesvoetbal vinden ze het leukste om te doen. Ook werken ze op zaterdagochtend in de groentetuin en als ze uit school komen geven ze alle groenten water. Ieder kind heeft zijn eigen stukje. Ze vinden dit erg leuk om te doen omdat we hierdoor weer veel eten hebben. Als onze jongens geluk hebben dan komt Sinterklaas ook naar Kenia. Ze krijgen dan een chocolade letter, pepernoten en meestal een klein cadeautje wat ze veelal in school kunnen gebruiken. Ze zijn ook altijd erg blij met de schoenendozen. Ze vinden het bijzonder dat kinderen in Nederland deze dozen zo mooi maken voor ze en dan ook nog veel leuke cadeautjes erin stoppen. In Kenia zeggen ze altijd Asanta Sana, dit betekent hartstikke bedankt!!! Volg ons op onze facebook, Instagram en tiktok pagina waar wij regelmatig informatie en foto’s op plaatsen. Kijk ook op www.behoca.nl

Hoe kun je meedoen met de schoenendoosactie? Je mag een leuk versierde (schoenen)doos vullen met (school)spulletjes voor kinderen. Wat vinden de jongens fijn om te krijgen? Pennen, (kleur)potloden, stiften, krijtjes, liniaaltjes, gummen, puntenslijpers, smeltkralen, tandenborstels, stickertjes, spelletjes, Pritt-stiften, sokken, ballonnen, lego, gips vormpjes, boxershorts 134 t/m M, korte broeken 134 t/m M. Wat mag er niet in de doos? Géén snoepgoed of etenswaren en géén kapotte of onvolledige spullen! Geen batterijspeelgoed. Wanneer kun je de doos inleveren? Breng de doos mee naar de viering, die gehouden wordt op: zondag 28 november om 09.30 uur in de kerk. De dozen worden na de viering in ontvangst genomen door familieleden van Melissa Kreps. Op het eind van de kerkviering wordt er een kerkdeurcollecte gehouden die eveneens aan Stichting BeHoCa ten goede komt. Je mag de doos ook afgeven bij de ouders van Melissa, De Rosmolen 24, Geffen. Iedereen mag spullen verzamelen. Familieleden van Melissa, bezoekers en stagiaires zullen de ingezamelde (school)spullen meenemen en deze hoogst persoonlijk aan de kinderen in het huis in Mombasa (Kenia) uitreiken. Melissa vertelt over haar werk in het opvanghuis Stichting BeHoCa zet zich in voor de straatjongens van Kenia. Meer dan 350.000 kinderen zwerven rond in de straten van Kenia. Doelloos en zonder toekomstperspectief. En dit worden er alleen maar meer, door de enorme oplopende werkeloosheid vanwege Corona, waardoor ouders niet meer kunnen zorgen voor de kinderen. Momenteel ondersteunen wij 29 jongens in de leeftijd van 8/9 tot 20 jaar. Helaas hebben wij afgelopen jaar geen nieuwe jongens kunnen opnemen. Dit door Corona en door onze verhuizingen. Het huis wat we momenteel huren is te klein om nog meer kinderen te kunnen helpen. Dit is erg vervelend omdat het aantal straatkinderen in Mombasa is toegenomen.We hopen dan ook snel te kunnen

DANKBETUIGING Wij willen alle mensen bedanken die hebben meegeleefd met het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en opa Piet de Moor Wij willen in het bijzonder zorgcentrum de Heegt, afdeling de wieken, bedanken voor de liefdevolle verzorging van Piet. Wij hebben het gewaardeerd dat ieder koos voor een eigen manier van medeleven in de vorm van kaarten, woorden of een luisterend oor. Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt. Mia de Moor Theo Annette & Marc Tim Emile

9


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Eelco Vogels, 45 jaar, hij woont in de Vlijmdstraat 1. Een herinnering aan Geffen Al zeggen ze in Geffen altijd: “Die van Vogels, da zen gin echte Geffuse.”, toch ben ik hier geboren en wil ik hier voor altijd blijven. Mijn eerste gedachten is ’t Geffus Muziekske. ‘Oh, ‘t is hier goed. Hier wil ik altijd zèn. Doar kunde wel donder op zeige. Geffe gè bleft wel van mèn.’ 2. Dit zou anders moeten Het woningtekort is natuurlijk in heel Nederland een probleem. Er zou meer aandacht moeten uitgaan naar de bouw van goedkope en betaalbare starterswoningen, zodat onze jeugd in Geffen kan blijven. 3. Een bijzonder(e) plek / gebouw / straat / wijk De carnaval in Geffen, met horecastichting die er ieder jaar een groter feest van maakt, hopen dat we dit jaar weer mogen! 4. Een mooi mens Tonny Jansen, altijd behulpzaam, lost elk fietsenprobleem op en brengt je veilig terug in Geffen, als je weer eens teveel gedronken hebt. En what happens in de taxibus van Tonny, stays in de taxibus van Tonny. 5. Jammer dat … De bladmanden weg zijn in de herfst… 6. De leukste club In ons dorp zijn veel clubs actief, volgens mij is er voor

iedereen wel iets waar je kunt aansluiten. Voor mij is Nooit Gedacht de mooiste club van Geffen. Een plek waar jong en oud, jongens en meiden onder leiding van een grote club vrijwilligers, elkaar ontmoeten en sportief bezig zijn. 7. Ons visitekaartje Effe noar Geffe, in wijde omtrek zijn we hierom bekend. Mijn moeder stond altijd met haar keramiek op de markt, ruim 25 jaar. Ik was er dan ook altijd van vroeg tot laat het hele dorp aan het afstruinen, in mijn jeugd de leukste dag van het jaar. 8. Bewondering voor… Natuurlijk is het geweldig dat er sponsoren zijn die dingen mogelijk maken, maar ik heb bewondering voor elke vrijwilliger die iets doet in Geffen en voor Geffen. 9. Geffen is voor mij… De plek waar ik mij thuis voel, zoveel mooier dan de stad. 10. De Dorpsraad, daar wordt Geffen beter / mooier / socialer van!

EFFE GEZOCHT… Wij zijn op zoek naar een groepje creatievelingen die in bezit zijn van een naaimachine en patronen kunnen tekenen.We willen heel graag de nostalgische kinderkleding van Effe noar Geffe herstellen en nieuwe kleding bijmaken voor editie 2022. ‘’Kom d’r in’’ wil een ruimte beschikbaar stellen in MFC De Koppellinck voor dit groepje.Voor meer informatie en interesse kunt u contact opnemen met Tineke Willemse 06-10758924. Namens Effe noar Geffe bedankt!

De mooiste momenten buiten.

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073 - 532 4067

10


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 11 november: bingo 19 november: filmmiddag, 13.30 uur in ’t Oude Klooster 20 november: Sound of Music 25 november: Surpriseavond voor de dames van de KBO 30 november: van de Klooster mode 20 december: kerstviering in ’t Haasje 21 december: concert in de Lievenkamp met Gerard van Maasakkers Beste leden van de KBO, bij het schrijven van dit stukje is het nog niet bekend of de regels wat worden aangescherpt wat betreft corona. Dit horen we pas dinsdag, maar we hopen dat de gezellige activiteiten gewoon doorgang kunnen vinden. Alles loopt weer als vanouds, we zijn er blij mee. Wel houd u zich aan de u welbekende voorschriften: als u zich niet lekker voelt of verkouden bent, drinkt u thuis uw koffie of thee. De jaarvergadering in de Koppellinck was druk bezocht. We namen afscheid van Jos van Bergen als penningmeester en verwelkomden Herman Loerakker als nieuw bestuurslid. Herman veel succes in je nieuwe functie. Ook bedankten we enkele kartrekkers, Ber Vissers en Bernhard vd Heijden, voor hun enthousiasme en vele zaken die ze voor de leden van de KBO gedaan en geregeld hebben. De nazit was heel gezellig, er werd volop bij gebuurt want we hadden elkaar niet veel gezien het laatste anderhalf jaar. Het verslag van de vergadering krijgen alle leden meegestuurd bij de ONS. Koffie in ’t Oude Klooster: Elke eerste vrijdag van de maand na de viering van 19.00 uur in de kapel, is er gelegenheid voor onderling samenzijn en ontmoeting. Onze K.B.O afdeling stelt de zaal van het Oude Klooster ter beschikking en de koffie of thee bedraagt €1,00. Iedereen is welkom......

cadeau verrassingen geeft. Koffie en 1 drankje worden aangeboden door K.B.O. Opgeven tot 20 november bij Henriette .v. Erp Tel. 5322058 famvanerpvandehoek@ hotmail.com, Corrie Hondong Tel. 5323123 email famhondong@ kpnplanet.nl Van de Klooster mode in Boskoop. (hiervoor kunt u even informeren, is nu nog niet vol) Op 30 november gaan we met de bus naar Boskoop. Vertrek om 9.00 uur op Kloosterstraat 7. We worden om 10.15 uur verwelkomd met een kopje koffie met iets lekkers. Voor de lunch mogen we genieten van een modeshow. Na de lunch, is inbegrepen, kunt u rondkijken en evt. uw kledingkast aanvullen. Om 15.15 uur gaan we weer huiswaarts. Als u belangstelling heeft, kunt u zich aanmelden d.m.v. € 25,- te betalen op rek.nr NL82 RABO0111003342 t.n.v. KBO reizen. Bij het niet doorgaan van dit uitstapje storten we het gehele bedrag terug. We adviseren om in ieder geval uw bewijs van vaccinatie mee te nemen of een negatief testresultaat. Eventueel een mondkapje mee te nemen voor in de bus. Lievenkamp Concert in de Lievekamp: KBO Brabant heeft een concert voor ouderen gepland t op 21 december om 11.00 uur a.s. in de Lievekamp. Titel is Grijsgedraaid en wordt mede verzorgd door Gerard van Maasakkers. De entreeprijs bedraagt slechts 19,50. Na afloop van de voorstelling kunt u napraten en meedoen met kunstworkshop. Kom in beweging en geef u op via website KBO Brabant.

Sound of Music op 20 november: Deze is vol, dus u kunt zich niet meer aanmelden. Pakjesavond op 25 november: Hallo dames, het is weer tijd voor onze jaarlijkse Sint pakjesavond. Het is deze keer op donderdag 25 november en begint om 19.00 uur. Zoals altijd 2 pakjes meebrengen 1 in cadeaupapier en 1 in krantenpapier, het eerste is een gekocht cadeau van ong. 5 euro. Het tweede cadeau is uit eigen kast of lade. Door middel van het welbekende dobbelspel gaan we de presentjes uitpakken wat vooral bij het tweede

11


AANMELDINGEN VORMSEL 2022 IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Uw zoon of dochter zit nu in het laatste jaar van de basisschool in Geffen, Nuland of Vinkel en is al druk bezig met de keuze van een middelbare school. Jouw kind stelt zich vragen zoals: wie ben ik? Welke talenten heb ik? Door welke mensen word ik in het leven gevormd? Allemaal vragen waar wij als vormselwerkgroep het graag met jouw kind over willen hebben. Want het is leuk om spelenderwijs te ontdekken wie je bent en welke richting bij jou past. Samen verder!: dat is de naam van ons vormselproject. Het vormselproject bestaat uit ongeveer 7 bijeenkomsten die vanaf februari 2022 tot en met april 2022 staan gepland.Tijdens deze bijeenkomsten, onder begeleiding van leden van de vormselwerkgroep uit Geffen, doen wij spellen, zijn wij creatief bezig en luisteren wij naar elkaar. Ook organiseren wij een excursie (naar de Voedselbank) en gaan wij deelnemen aan de Power of Fire dag in ’s-Hertogenbosch. Alle vormelingen uit Geffen, Nuland en Vinkel werken samen aan dit project. Deze kernen maken onderdeel uit van Parochie De Goede Herder, onder supervisie van pastoor Frits Ouwens. (dit jaar ook de Vormheer). De leden van de vormselwerkgroep werken in deze kernen al een aantal jaren met veel plezier nauw samen met elkaar. Al met al een gevarieerd project, passend bij de leeftijd en interesse van jouw kind.Het project wordt afgesloten door het Vormsel, dat staat gepland als richtdatum op zaterdag14 mei 2022. Heb je interesse, stuur dan uiterlijk voor 15 december 2021een email naar de vormselwerkgroep via mariannelepoutre@gmail.com Wil je meer weten? Bel gerust naar Marianne Lepoutre 06-10294736.

1STE WINTERSE NUWELANT MARS IN NULAND Op 19 december 2021 gaat Wandelvereniging Nuland van start met de 1ste Winterse Nuwelant Mars. Er zijn mooie wandeltochten over goed beloopbare paden en wegen uitgestippeld. De startlocatie en rustlocaties zijn bij horeca gelegenheden. De langste route loopt o.a. door Vinkel, bij Heesch Kasteeltje, sterrenwacht Halley en over Dierenbos (voorheen Vinkeloord) weer terug door Nuland. Loop weer allemaal mee en geniet van Nuland en haar schitterende natuur en prachtige omgeving De afstanden en starttijden zijn: 23 km vanaf 09.00 –10.00 uur

12

8 km en 12 km vanaf 09.00 – 11.00 uur. Start en inschrijving vinden plaats in café Kerkzicht t.o. de kerk aan de Kerkstraat in Nuland.

KERSTVIERING DE SCHAKEL Graag zouden wij op 15 december weer een kerstviering organiseren... Echter wij weten op dit moment niet zeker of deze geplande viering doorgang kan vinden gezien het hoge aantal besmettingen en de maatregelen die door het kabinet binnenkort genomen worden. Bij voorkeur komen wij samen om elkaar te ontmoeten, maar of dat dit jaar zal lukken zullen wij met z’n allen af moeten wachten. Heel veel groeten en blijf voorzichtig... U hoort nog van ons... De Schakel !


NIEUWS VAN KOM D’R IN Wereldproeverij Woensdag 27 oktober hebben Jose en haar dochter Rebecca een heerlijke Congolese maaltijd voor ons verzorgd. Zij zijn afkomstig uit Congo en wonen in Geffen. Iedereen vond het erg lekker en het was top verzorgd en gezellig. Dank aan onze kookgroep en vooral aan Jose en Rebecca. We hopen ze nog vaker bij Kom d’r in te zien! De volgende Wereldproeverij is op woensdag 24 november. Er wordt dan gekookt door onze Syrische dorpsgenoten. We hebben al meerdere keren genoten van een lekkere Syrische maaltijd en laten ons weer graag verrassen. Wil je mee eten vul dan je naam in op de inschrijflijst die in Kom d’r in ligt.We hebben wel een maximumaantal deelnemers. De kosten van de maaltijd zijn 6 euro, bij inschrijving te betalen. Je kunt je ook aanmelden via ons email adres komdrin.geffenzorgt@ gmail.com Op vrijdag 26 november is er weer een Repair Café. Je bent weer welkom om je kapotte spullen te laten repareren en krijgt bij binnenkomst een kopje koffie of thee aangeboden. In verband met de verbouwing zal dat in een andere ruimte van de Koppellinck zijn. Volg de route aanwijzing als je binnenkomt ( entree via de verenigingsingang aan de Kloosterstraat!).

EETGELEGENHEDEN VOOR ONZE SENIOREN IN GEFFEN? * De Geffense Eetkamer 6 x per week kosten €10,00 (korting mogelijk bij ons welzijn) aanvang 11.45-12.00 uur in de Koppellinck * De Ontmoeting 3de donderdag van de maand kosten

€9,25 (keuzemenu) bij ‘t Akkertje * Kom d’r in: Wereldproeverij laatste woensdag van de maand kosten € 6,00 aanvang 17.30 uur in de Koppellinck. Aanmelden en betalen vooraf.

KOFFIEMOMENTEN VOOR ONZE SENIOREN IN GEFFEN?

* Kom d’r In: Inloop op dinsdag 10.00-11.30 uur, vrijdag 10.00-11.30 uur, zondag 14.00-16.00 uur in de Koppellinck * De Ontmoeting elke woensdagochtend in het Oude Klooster * Eerste vrijdag van de maand na de viering van 19.00 uur in de kapel in zaaltje Oude Klooster 19.30-20.30 uur * Koffie voor alleen gaanden elke tweede zondag van de maand in het Oude Klooster 10.30-12.00 uur N.B. de activiteiten van Kom d’r in zijn voor senioren, maar ook voor andere leeftijdsgroepen toegankelijk!

BADMINTONCLUB GEFFEN; GRATIS DRIE KEER MEEDOEN!!! Iedere donderdagavond in de Sporthal De Geer van 20.00 uur tot 22.00 uur in Geffen, speelt er een groepje van tussen de 10 tot 20 mensen een gezellig potje badminton.Vooral twee tegen twee. Heel gezellig en bovendien sportief! Aansluitend gezellig bijpraten in de kantine onder het genot van een drankje en hapje. Ben jij ook tussen de 18 en 99? Wil je ook graag bij de gezelligste club van Geffen? Kom dan zeker proefdraaien. Drie keer gratis en dan hoef je pas te beslissen. Als je wilt krijg je begeleiding.We hebben rackets en shuttles op voorraad. Loop gewoon binnen tijdens een speelavond, of bel even met de secretaris Cristian van Dinther 06-14545055 of mail naar bc-geffen@live.nl Kom erbij. Gezellig. Bovendien ook jaarlijks een feestavond en een BBQ.

DANKBETUIGING

Wij willen een ieder bedanken voor de kaarten, bloemen, lieve woorden en steun bij het onverwachte overlijden van Sjaak van Heumen. Kinderen van Heumen 13


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering oktober De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd, besproken. Om dit wat zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. De eerstvolgende is op maandag 15 november 20:00 uur in MFC de Koppellinck, graag wel even via de mail aanmelden. Dorpshart Op donderdag 4 november presenteerde bureau LOS Stad om Land het voorlopig ontwerp voor het nieuwe Dorpsplein. Dit ontwerp is een aangepaste versie van het ontwikkelingsperspectief, waarin de recente veranderingen in het gebruik van het plein zo goed mogelijk zijn ingepast. Iedereen heeft op deze avond het ontwerp kunnen bekijken en zijn of haar mening erover kunnen geven. Was je deze avond verhinderd of wil je op je gemak alles bekijken ga dan naar de project website https://dorpshartgeffen.losstadomland.nl. Ook hier kun je reageren op het ontwerp. Verder heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het bestemmingsplan voor het Raadhuys, de woningbouw en horeca op de plek van het voormalige gemeentehuis.Als er niemand in beroep gaat bij de Raad van State, is er een belangrijke hobbel genomen op weg naar een nieuw dorpshart. ‘t Veld We zijn nog steeds in afwachting van het ontwerpbestemmingsplan en de stedenbouwkundige invulling van deze nieuwe wijk aan de oostkant van Geffen. Op dit moment wordt er wel gestart met het opzetten van het landschapsplan voor de zone tussen de wijk en de Leiweg op de planning. Onderdeel van dat plan zijn onder andere het voedselbos van de familie Van Nistelrooij en imkerijmuseum Ecopoll. Landschapsbeheer Oss en Landerij VanTosse zijn ook betrokken. Buslijn 90 Ondanks onze bezwaren zetten Arriva én de provincie de nieuwe dienstregeling door. Dat betekent dat er vanaf januari geen bussen meer rijden in de avonduren en weekenden. Op dit onderwerpen zijn we samen opgetrokken met Dorpsraad Nuland en de gemeenten 14

’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss, maar hebben helaas het tij niet kunnen keren. De Regiotaxi wordt als alternatief vervoermiddel aangewezen, maar deze is vier keer zo duur als de bus. Buurtpreventie WhatsApp In veel geffense buurten of straten zijn buurtpreventie WhatsApp groepen actief. Het doel is dat hierbij verdachte situaties snel kunnen worden gedeeld met de directe omgeving, denk aan verdachte personen of ongewenste malafide deurverkopers. Dit systeem heeft zich in het verleden al meerdere keren bewezen, maar we willen de effectiviteit vergroten voor het hele dorp. Voor deze volgende stap is een nieuwe app-groep opgericht, speciaal voor de beheerders van de buurtWhatsApp-groepen. Zij kunnen dan een bericht dat interessant is voor aansluitende buurten of het hele dorp delen onder de beheerders. Die kunnen het vervolgens dan weer delen op hun app-groep en zo kunnen we nog sneller een grote groep mensen waarschuwen/inlichten. Ben jij een beheerder en zit je nog niet in de beheerdersapp groep? Stuur dan even een mail naar info@dorpsraadgeffen.nl. Mededelingen gebiedsbeheerder Het nieuwe speeltoestel in de Rosmolen wordt deze maand geleverd en geplaatst. In overleg met buurtvereniging D’n Berg wordt er binnenkort een snelheidsmeter (smiley) geplaatst in de Bergstraat. In De Doelen zijn de flexdrempels geplaatst, dit om de sluiproute hier minder interessant te maken. Na de afronding van bouwproject De Oorsprong, staat de herbestrating van de Kloosterstraat tot aan de Abelenstraat pas voor 2022 op de planning. Dan heeft Brabant Water de vervanging van de waterleiding op dit traject op het programma staan. Nieuwe dorpsraadleden gezocht In het voorjaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dit betekent dat ook de periode van de huidige dorpsraad afloopt. Een aantal van de huidige leden blijft beschikbaar voor een volgende periode en ook een aantal leden zwaaien af. Daarom zijn we op zoek naar jou! Als wijk- of dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medewijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de wijk- of dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in jouw wijk of dorp. Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken. Daarnaast adviseert de wijk- of dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo word je dorp nóg fijner om te wonen! Openbare vergadering november Maandag 15 november 20:00u in MFC de Koppellinck.


Aanmelden door een mailtje naar info@dorpsraadgeffen.nl. Subsidieverzoeken Wil je een evenement organiseren dat binnen Geffen plaatsvindt, maar je hebt eigenlijk een steuntje in de rug nodig? Doe dan een subsidieverzoek bij de Dorpsraad. Kijk voor meer details op onze website.

(geen knuffels) - Voor elk stuk speelgoed dat je inbrengt ontvang je punten naar waarde, met deze punten kun je later op de dag weer ander speelgoed uitkiezen. - Het mogen echte vintage items zijn maar ook spullen waar nauwelijks mee gespeeld is. - Alles wat overblijft wordt aan een goed doel geschonken.

Via onze nieuwsbrief, website en sociale media blijven we je informeren. Het is fijn als er nog meer Geffenaren zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Stuur jouw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. Kijk ook regelmatig op onze website. www.dorpsraadgeffen.nl Het laatste nieuws tref je daar.

De voordelen: - Je bespaart tijd want een groot deel van je (of alle) sinterklaasaankopen doe je in een avond - Je bespaart geld want je ruilt, - Je hebt meer ruimte in huis want je gaat opruimen - Je gaat erdoor glimlachen want je hebt een leuke avond - Je ontmoet andere ouders - Je doet iets goeds voor jezelf en de wereld

Tot later!

Voor vragen: komdrin.geffenzorgt@gmail.com

KUNSTKRING GEFFEN ZONDAG 14 NOVEMBER RECYCLE SINT IN DE KOPPELLINCK Van ruilen komt huilen? Nee hoor! Ruilen is het nieuwe kopen. Bergen speelgoed waar nauwelijks mee gespeeld wordt. En toch brengt Sinterklaas elk jaar weer nieuwe cadeautjes mee. Dit jaar gaat Recycle Sint samen met Kom d’r in ook in Geffen de cadeau inkopen duurzamer aanpakken. Recycle Sint organiseert dit jaar weer speelgoedruilmarkten door heel het land. Dit jaar ook in Geffen op zondag 14 november in de Koppellinck (ingang verenigingen). Dus, zoek snel al het speelgoed bij elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind heel blij van kan worden! Recycle Sint, de manier om het sinterklaasfeest duurzaam en voordelig te vieren.

10 jaar geleden hadden we een project waarbij 35 dierenkoppen door Geffenaren werden beschilderd en die daarna op de wand van het oude Gemeentehuis werden bevestigd. Vanwege de aanstaande sloop van dit gebouw hebben we deze koppen enkele maanden geleden verwijderd en beschikbaar gesteld aan de personen die ze destijds geschilderd hadden. Er zijn uiteindelijk 6 koppen overgebleven die we opnieuw hebben beschilderd en deze krijgen nu een plaatsje op het dierenverblijf aan de Elzendreef, zodat we toch nog een herinnering hebben aan ons oorspronkelijke kunstproject.

Kom je ook! Speelgoed inleveren tussen 9.30 uur en 12.30 uur Speelgoed uitkiezen tussen 19.00 uur en 21.00 uur Hoe werkt het? - Neem netjes, compleet en schoon speelgoed mee

15


KledingVermaak GEFFEN 073 8224525 kledingvermaak@ziggo.nl

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Reparatie en vermaken van kleding en: » » » » » » »

Geborduurde (bedrijfs) naam op kleding Handdoek met naam of logo Rompertje met naam bij geboorte Uniek cadeau met afbeelding of naam op kleding Standaard, of op maat gemaakte, emblemen Haak, borduur en breiwerkzaamheden Strijkservice

Gratis haal en breng service van 07:00 tot 21.00 uur

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

15% KORTING TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Pedicure Arianne van Nistelrooij Elzendreef 7

-

Palmstraat 20

5386GR Geffen

-

5342AP Oss

06-51309207 contact@pedicure-geffen.nl www.pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënen

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


JOKE EN COR HERMSE- SPIJKERS, EEN STRALEND GOUDEN PAAR “Hier hebben we dus 50 jaar op moeten wachten…” lachte Cor, toen Cor en Joke onder de boog poseerden voor de foto.

Vijftig jaar geleden starten Cor en Joke hun huwelijksreis naar Geffen en zij zijn de Dr. Schaepmanstraat en de bewoners altijd trouw gebleven. Joke kwam oorspronkelijk van Tilburg, later verhuisde ze naar het de Oude Baan in Rosmalen en Cor is geboren en getogen Bosschenaar, waar hij nog steeds heel trots op is. Hun wederzijdse liefde werd bekroond met de geboorte van Petra en Rolf. Cor en Joke, gouden paar met twee rechter handen en een gouden hart. Toen de kinderen de basisschool bezochten was Joke er altijd te vinden om hand en spandiensten te verrichten, altijd ondersteund door Cor op de achtergrond. Want Cor was op pad om den handel te bedrijven.Van fietsonderdelen tot onderdelen van de Mercedes vooral. Hun tweede grote liefde is het carnaval in de breedste zin van het woord. Optochten lopen, wagens bouwen in het Zandhazendurp en later in het Rottenrijk waar zij zich aansloten bij de boerenbruidsparen. Dit betekende niet alleen naaiwerk, timmeren en knutselen, maar ook in de stand staan bij Effe noar Geffe om de zelfgemaakte jam aan de man te brengen. Alle jam werd gezoet met

de suiker welke Cor speciaal in Duitsland ging halen omdat ie daar wat goedkoper was. In de natuur plukten ze bramen, raapten ze appels, noten en pruimen. En dit allemaal voor het goede doel. Dit betekent niet dat Cor zuinig aangelegd is, integendeel, want toen Cor en Joke in den onecht verbonden werden dacht Cor dat hij ervoor moest zorgen dat heel het Rottenrijk op kop naar huis ging na het geweldige feest. Als jonge moeder vond Joke dat ze altijd beschikbaar moest zijn voor de kinderen van haarzelf, maar ook zorgde ze voor de kinderen van een ander. Ze lette op de buurkinderen, paste op de drie J’s uit de Heikestraat, samen bouwden ze een groot sociaal netwerk op, maakten altijd tijd vrij om een ander te helpen door het kloven van hout tot kleding herstellen, een speeltuintje mee opbouwen. Kortom:Twee duizendpoten die genoten van alles en iedereen die op hun pad kwam. Maar het meest genieten ze van hun pareltjes Meike,Thijs en Noud, de kinderen van hun kinderen. Ook genieten ze van tijd doorbrengen in de natuur in de omgeving van Geffen. Niet om te mijmeren, maar Cor en Joke wandelen, voorzien van grote plastic zakken (gratis beschikbaar gesteld door de Gemeente Oss) en een paar prikstokken door onze omgeving, met als doel het overtollige zwerfvuil op te ruimen. Zo weten deze kanjers van goud het nuttige met het aangename te verenigen. Dit tot plezier van vele dorpsgenoten welke vaak hun duim opsteken, wat Cor en Joke zeker tot tevredenheid stemt. Wij hopen van harte dat het gouden paar nog heel lang actief kan blijven en in een goede gezondheid hun diamanten huwelijksfeest kan vieren op dezelfde wijze als dat zij het gouden huwelijk hebben beleefd. Proficiat.

ZATERDAG 11 DECEMBER 10E EDITIE & FEESTAVOND! De eerste inschrijvingen stromen alweer binnen voor deze bijzondere 10e editie. Dit jaar willen we al eerder beginnen met het uitdelen van de kwisboeken, zodat iedereen om 22.00 de antwoorden ingeleverd moet hebben. Aansluitend is er voor alle deelnemende teams een feestavond in de Koppellinck. De uitslag volgt uiteraard pas later (datum wordt nog bekend gemaakt) We zouden het super vinden als jullie weer massaal mee willen doen, dus meld je aan vòòr 30 Nov. via www. degeffensekwis.nl Tot dan! Het kwisteam Emiel-Rianne-Lars-John- Astrid

17


Op z’n Van Wanrooijs

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Wat ons familiebedrijf kenmerkt? Wij Van Wanrooij’ers zijn nuchter, aanpakkers en we kijken altijd vooruit. Half werk kennen we niet. We zijn altijd in voor een geintje en vieren graag samen onze successen. En dat doen we met onze 350 collega’s al ruim 50 jaar! Op zoek naar een nieuwbouwwoning? Kijk eens op www.vanwanrooij.nl

...dát maakt Van Wanrooij

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

www.vanwanrooij.nl

201218_adv_125x80mm_Torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

Woensdag brooddag Gebr. van de Wetering

18-12-2020 10:17:35

• Verhuur commercieel vastgoed • Verhuur woonruimten • Herontwikkeling bestaand vastgoed

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

Wit en bruin

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

info@vdh-vastgoedbeheer.nl www.vdh-vastgoedbeheer.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

3+1 gratis Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf

Wij verzorgen voor u:

Nicole Hanegraaf Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


GELOOF ONDER WOORDEN (72) Hoe neem je afscheid? Dinsdag 26 oktober jl. las ik in het Brabants Dagblad een artikel van Rene Diekstra (psychiater) met als titel: Goed afscheid nemen is een kunst, dus piep er niet zomaar tussenuit. Als u dit leest hebben we in de katholieke Kerk, Allerheiligen en Allerzielen gevierd. Allerzielen staat meer in de belangstelling, dan Allerheiligen. Het is niet alleen de Kerk die aandacht besteedt aan onze overledenen. We zien het ook steeds meer gebeuren buiten de religie om. Vele crematoriums en uitvaartondernemers vragen hier aandacht voor. Uiteraard een goede zaak, maar soms ook met een commercieel tintje. Een aantal rituelen zijn ook overgenomen van onze Kerk. Dat mag, als men de diepere kant van b.v. het rouwen ook serieus nemen. Afscheid nemen van een mens, gaat verder dan allen maar tijdens de dood. Bij uitvaartdiensten en crematies, horen we meestal veel mooi dingen over de overledenen, de negatieve worden nauwelijks genoemd, begrijpelijk, het moet ook respectvol blijven. Rene Diekstra, noemt zelf een aller - daags voorbeeld, over het afscheid nemen van een hotelmedewerker. Zo zijn er talloze voorbeelden: iemand bedanken is iemand waarderen, respecteren, bemoedigen in zijn werk of privé – leven. En dat geeft jouzelf ook een goed gevoel.Tijdens een afscheidsdienst worden ook woorden van dankbaarheid uitgesproken. Zelf vind ik het belangrijk om dingen al tijdens het leven te zeggen, en niet te wachten tot iemand stervende is, of al is overleden.Als je op visite gaat, en je gaat richting huis, moet dat voor de gastheer, gastvrouw een goed gevoel geven, maar tevens dat jij zelf er ook een goed gevoel er aan over houdt. Afscheid nemen op een goede, afrondende manier, waardoor er geen los zand, achter blijft. Als dat kan, is het goed voor alle betrokkenen.We zeggen meestal na afloop van de visite; bedankt voor alles, het was gezellig, tot ziens, houdoe, dag hoor. Bij afscheidsdiensten gebruiken we soms ook het woord, vaarwel! Dit woord klinkt zo definitief, begrijpelijk ook, want iemand verdwijnt uit het gezichtsveld, niet meer zien of aanraken, niet meer op bezoek, geen enkel contact meer. Alleen de herinneringen blijven, en daar moeten we verder mee. Echter vanuit ons geloof en de belofte van Jezus Christus, kan het ook een diepere betekenis blijven. Al die keren dat ik voorga in afscheidsdiensten, zeg ik: we leggen onze dierbare gestorvenen in Gods handen. We dragen hem – of haar over, zodat wij mogen blijven hopen en geloven, dat de Schepper dit leven terugneemt. Je gaat als het ware niet met lege handen naar huis. Bij een kaarsje opsteken hoort, is er naast de herinnering ook jouw gebed naar God, vertrouwen naar de andere toekomst. Ik weet uit ervaring dat velen mensen daar niets meer mee hebben, dood is dood, en met die God heb ik niets.

Maar ze gaan wel naar het graf, of zetten de urn in de huiskamer, dan is de overledenen toch bij ons. Maar je zegt toch: dood is dood. Juist dan kunnen de woorden van Jezus belangrijk zijn, ik heb een plaats bereidt in het huis van mijn Vader God, voor de eeuwigheid. Zo mogen we zeggen, rust in vrede. Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

DANKBETUIGING Op 8 oktober 2021 overleed onze lieve moeder, schoonmoeder en allerliefste oma, Mien van Venrooij - van Delft in de leeftijd van 97 jaar, nadat ze van ons allen liefdevol afscheid had genomen. Wij zijn dankbaar dat we haar zolang in ons midden mochten hebben. Wij willen onze hartelijke dank uitspreken naar Thuiszorgteam Geffen en Team Corte Foort (Brabant Zorg) die haar afgelopen jaren liefdevol verzorgd hebben. Ook willen wij allen bedanken die medeleven getoond hebben met lieve woorden, kaarten, berichtjes, aanwezigheid en bloemen. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen van Venrooij

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

VCF Trainingen BV Bergstraat 39 5386 KK GEFFEN tel: 085-2731885

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Geffen, Aloysiusplein 1

• • • • •

Code-95 opleidingen Heftruck, Reachtruck, EPT info@vanderdoelenassurantien.nl BHV -E-mail EHBO – VCA Internet www.vanderdoelenassurantien.nl NIWO opleidingen Vrachtauto-opleidingen

info@vcftrainingen.nl

www.vcftrainingen.nl


VOORPROEFJE CIRQUE DU WIK Zoals je misschien al gehoord hebt zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor Cirque du WIK. Er wordt flink gerepeteerd om een spetterende show neer te zetten in december. Een extra optreden past natuurlijk perfect in deze gedegen voorbereiding. Het fanfareorkest van W.I.K. zal op zondag 21 november een uitwisselingsconcert houden met de Koninklijke Harmonie Asterius uit Oisterwijk. Onze dirigent Jack Otten zal deze middag extra lang op de bühne staan, want hij dirigeert beide orkesten. Tijdens dit concert zullen er al enkele nummers van Cirque du WIK voorbij komen. Uiteraard zal ook Asterius een aantal muzikale pareltjes uit haar repertoire ten gehore brengen. Geen gekkigheid (groots uitpakken doen we in december wel), gewoon een gezellig en ongedwongen concertje in ons eigen MFC. Iedereen is van harte welkom! Wat: Uitwisselingsconcert WIK- Asterius Waar: MFC de Koppellinck Datum: Zo 21 november 2021 Aanvang: 14.00u (13.30u zaal open) Entree: Gratis Let op: toegangscontrole CoronaCheck app!

21


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Tevens hebben wij ook mooie wenskaartensetjes om zelf een kaartje te versturen! Wil je meer info of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, of mailen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

HOUVAST bij laten gaan

Vormgever en spreker bij afscheidsceremonies Samen met u als nabestaanden geef ik vorm aan de afscheidsceremonie van diegene die u ontvallen is.

Ineke Hanegraaf Altijd bereikbaar op 06 5125 6925 www.inekehanegraaf.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Dorpstraat 13 5386 AK Geffen T: 073 532 4659 E: wilmaskadoshop@gmail.com

Voor iedere gelegenheid een passend kado!

Maandag gesloten Dinsdag: 09.30 - 13.00 u Wo / Do / Vr: 09.30 - 17.30 u Zaterdag: 09.30 - 16.00 u

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


ROOI OORTJES NR. 63 Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie wir veul op ”dun harde gewist” of onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan,TopStyle kapper Rob, in De Koppellinck en natúúrlijk rondom het neij Dorpshart … #Windmolens Laatst een avond van ‘Behoud Lithse Polder’ bezocht in Maren-Kessel. Matige opkomst en weinig nieuwe ‘feiten’: uw verslaggever was de enige aanwezige Geffenaar (m/v) en daaruit zou je af kunnen leiden, dat ‘De Duurzame Polder’ niet (meer) leeft in ons dorp. Leggen wij er ons er nu (al) bij neer, dat er hier straks ten noorden van Geffen een aantal kolossale windturbines van 200+ meter verrijzen?

fens Veld. Bouwgrond is (ook) schaars en wij adviseren dan ook alle Geffense starters zich snel te melden bij a.zaadnoordijk@oss.nl #BrabantZorg en de aanleunwoningen Ergens begin deze eeuw heeft de (toen nog) Maasdonkse Gemeenteraad in haar onmetelijke wijsheid besloten de nieuwe voorzieningen voor Ouderen zoveel mogelijk te concentreren rondom Verzorgingshuis De Heegt, onderdeel van BrabantZorg. Wat niemand kon bevroeden, gebeurt anno 2021: tegen alle logica in trekt BrabantZorg zich terug achter de muren van De Heegt. Zelfs de bewoners van aanleunwoningen De Pijler (nooit geweten, dattie zó heetten) zijn niet meer welkom in de huiskamer(s), de warme maaltijdvoorziening moest uitwijken naar De Koppellinck. Kortom: doffe ellende. En waarom??? Wij hebben werkelijk geen idee. De #KBO ook niet. Wordt vervolgd?

Wel óf gin #Carnaval in ‘t Rottenrijk dees joar??? #Corona Het aantal ziekenhuisopnamen in Brabant stijgt zienderogen. #Persco Rutte en De Jonge vervroegd naar aanstaande dinsdag; welke kant gaat het op??? Wordt #anderhalvemeter weer de norm? Of mondkapjes? Of allebei? En wat betekenen eventuele “nieuwe” maatregelen voor bijvoorbeeld ‘de belangrijkste bijzaak in het leven’ #Carnaval??? Gaan we weer gezellig, kleinschalig (en voorzichtig) een pilske vatten in de verschillende Rottenrijkse cafés óf “moeten” we toch weer naar een grote #feesttent vûr de jeugd van olling Geffen en wijde omgeving??? Komt ‘rrr unnen #optocht ja of nee??? Op de aankondigingsborden stoa in ellek geval dâttur op 13 november unne neije Prins Carnaval onthuld wordt in d’n Hoas... #Starters in het Geffens Veld? Wij hebben ‘van horen zeggen’ dat projectleider Anne Zaadnoordijk van de gemeente Oss in gesprek is met een aantal Geffense (?) jongeren, die in ’t Veld een zgn. C.P.O. - project willen starten. Een dergelijk project biedt de gelegenheid om (in eigen beheer) als collectief een aantal woningen te bouwen tegen een betaalbare prijs. Het zou wss gaan om 10 à 15 woningen in het ‘t Gef-

Boom v/t Jaar 2021: linde pastorie - Maasniel - Limburg #Landschapsplan #Heesch-West In oktober nog te gast geweest op een bijeenkomst in ‘De Pas’ in Heesch. Hier werden door Esther Kruit van het Osse bureau Kruit-Kok de plannen voor een landschapspark in en rond het bedrijventerrein Heesch-West (Vinkel-Noord dekt de lading béter) gepresenteerd en uitgebreid toegelicht. Zelfs de omwonenden van de actiegroep ‘Eerlijk over Heesch-West’ waren in meerderheid te spreken over het proces en het uiteindelijke resultaat (op papier!). De schetsen kunnen de procedure in en als alle lichten op groen gaan, komt er ‘gewoon’ een mega bedrijventerrein, maar óók een mooi stukje ‘nieuwe natuur’; we zijn enthousiast! Tenslotte hadden wij graag nog iets willen ‘zeggen’ over de miljoenen van het #Groenfonds maar daaraan besteedt de Dorpsraad binnenkort aandacht én ons A4-tje is vol … Vragen, opmerkingen óf een Bijzondere Boom aanmelden? Bel ’t Rooi Hundje tel: 06-53916725

23


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 24

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - ‘t Akkertje 2.0 APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: TalviMediaCentrum/Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jan-willem@talvimediacentrum.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.